Page 1

Fotografas Art큰ras U탑galis

Gamtos dovana

Kaunas 2009


ISBN 978-9955-772-15-6

Fotografijų autorius Artūras Užgalis Eilėraščių autorius, redaktorius Robertas Keturakis Sudarytoja Vaida Almonaitytė-Navickienė Dizainerė Justina Klevienė

Gamtos dovana

UDK 77.04(474.5)(084) Už32

© Artūras Užgalis

A U


ESU BEKRAŠTIS – SAU Tik neatskirkite manęs nuo žemės – tų lygumų snieguotų kur purus šešėlis vis stengias atitrūkti nuo apledėjusio negyvo stiebo tos žalumos lengvos kur miega vyturiai ir pievų gerosios senolės – kamanės – pasakoja vasaros vaikams apie šiltus dienos korius ir švelnią samaną nakties. Aš vis mažėju – vis arčiau prie žiedo prie lašo slenkančio slidžiu vilkdalgio lapu prie grumsto po kuriuo – tiek daug gimtinės: daugiau negu alsavime ar žodžiuos. Ir nebaisu kad – mažas: tik vienas ženklas sakiny kurio pradžios nei pabaigos aš nežinau.


A U


A U


A U


A U


A U


A U


A U


A U


A U


LAIKINUMAS Vilnyja javas. Nuplaukia šešėliai kalvon, nuslysdami per akuotus lengvai. Čirena vyturys. Nė debesėlio... Jau buvo visa tai. Ir tu buvai. Ar verta aiškinti: gal mums Gamta priklauso? Nes žodis amžinas – ir tas neišlaikys to spindesio, kuriam paklūsta dausos. Diena ir šviesmečiai. Žvaigždynas ir drugys. Šnabždėjo pumpurai, o štai jau medis nuogas atsisuka, pasviręs ir tamsus. Ir laikinumas užkrečiamai juokias. Nejaugi jis teisus?


A U


Albumo „Gamtos dovana“ leidybą rėmė geros širdies Ieva ir Benediktas Užgaliai, Povilas Drūlia, Regina ir Arūnas Miliai, Adelė ir Vincas Nesteckiai. Albumui skalsų poetinį žodį dovanojo Robertas Keturakis. Rengiant leidinį talkino Vaida Almonaitytė-Navickienė, Justina Klevienė bei Oirena Kovė.

Artūro Užgalio (g. 1970 m.) vaikystė prabėgo Žemaitijoje. Studijavo Lietuvos Žemės Ūkio akademijoje. Po studijų liko gyventi ir kurti Kaune. Nuo 2008 m. dirba fotografu Vytauto Didžiojo Karo muziejuje. Artūras fotografija domisi nuo vaikystės, tačiau rimtai fotografuoti pradėjo 1996 m. Gilinasi į gamtos, architektūros bei interjerų fotografiją. Surengė keturias personalines fotografijų parodas. Publikuoja savo darbus fotoalbumuose, kalendoriuose, knygose. Nuo 1996 m. fotomenininkas bendradarbiauja su leidyklomis „Alma littera“, „Šviesa“, „Baltos lankos“, „Kalendorius“, „Puse plus Kaunas“, „Algimantas“ ir kt. Plačiau apie Artūro Užgalio kūrybą - www.arturas.fotopic.net. „Gamtos dovana“ – antras Artūro Užgalio fotografijų albumas. 2006 m. buvo išleistas autorinis fotoalbumas „Mano Lietuva“.

Artūras Užgalis (born in 1970) spent his childhood in Žemaitija (Samogitia). Studied at Lithuanian Academy of Agriculture (present Lithuanian University of Agriculture). After studies, remained to live and create in Kaunas. Since 2008, has been working as a photographer at Vytautas Magnus War Museum. Artūras is interested in photography from the very childhood, however, a serious attitude towards photography developed in the year 1996. The artist goes deep to photography of nature, architecture and interiors. Artūras Užgalis held four personal photography exhibitions. Published his works in photo albums, calendars, books. Since 1996, the photo artist has been cooperating with a range of publishing houses including “Alma littera”, “Šviesa”, “Baltos lankos”, “Kalendorius”, “Puse plus Kaunas”, “Algimantas”, etc. For more detailed information about creation of Artūras Užgalis, please visit www.arturas.fotopic.net. “Gamtos dovana” (Present of Nature) is the second photo album by Artūras Užgalis. In 2006, the photo album of the artist under the title “Mano Lietuva” (My Lithuania) was published.

Publishing of the album “Gamtos dovana” supported by warm-hearted Ieva and Benediktas Užgaliai, Povilas Drūlia, Regina and Arūnas Miliai, Adelė and Vincas Nesteckiai. A rich poetic word devoted to the album by Robertas Keturakis. Preparation of the publication promoted by Vaida Almonaitytė-Navickienė, Justina Klevienė and Oirena Kovė.


Užgalis, Artūras. Gamtos dovana. Kaunas, 2009. Eilėraščių autorius Robertas Keturakis Fotografijų albume publikuojamos fotomenininko Artūro Užgalio fotografijos, sukurtos per pastaruosius 11 metų. Albumo pagrindas – gamtos vaizdai, kupini spalvų, nuotaikos ir akimirkos žavesio. Leidinį praturtina poeto Roberto Keturakio eilėraščiai. Leidinys skiriamas plačiajai visuomenei, neabejingai Lietuvos gamtos grožiui. Tinka namų bibliotekai bei kaip dovana bičiuliui. The photo album contains the photographs by Artūras Užgalis captured over the recent 11 years. The majority of photographs represent nature full of colours, mood and the charm of the moment. The publication is embellished with the verses by the poet Robertas Keturakis. It is dedicated to the general public appreciating the beauty of Lithuanian nature. A perfect thing for home library or a nice gift for a friend.

Spausdino Uždaroji dizaino ir leidybos AB KOPA www.kopa.eu

Gamtos dovana  
Gamtos dovana  

Artūras Užgalis ,fotografijos

Advertisement