Page 1

W DZISIEJSZYM WYDANIU:

W JAKIM STOPNIU WZAJEMNY POZYTEK RÓŻNYCH TYPÓW OSOBOWOŚCI WPŁYWA NA SUKCES FIRMY? Tak jak obiecaliśmy w poprzednim biuletynie zostanie przedstawione w jaki sposób wspólna praca ekstrawertyka i introwertyka może wpływać na sukces przedsiębiorstwa.

JAKIE ZNACZENIE MA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA? Dowiedz się jakie są współczesne oczekiwania klientów względem przedsiębiorstw i czym jest employer branding.

W TYM NUMERZE Kontynuacja artykułu o MBTI 2 Employer Branding .................4 Coach i Mentor ........................6 Metafora miesiąca ...................7 Nowość StepbyStep .................8 Sylwetka trenera ......................9

RÓZNICE POMIĘDZY COACHINGIEM A MENTORINGIEM

Humor......................................9

Po przeczytaniu artykułu będziesz wiedział jaka jest różnica między coachem i mentorem oraz co oznaczają te pojęcia i z czym się wiążą.

 29 kwietnia inauguracja grupy wrocławskiej

WAŻNE TEMATY

 15 Maja w Szczecinie start StepbyStep Praktyk

POZA TYM: Informacje o najbliższych szkoleniach Plan Modułu I Warsztatów Trenerskich StepbyStep Praktyk

Trzy kroki do doskonałości...


WZAJEMNA UŻYTECZNOŚĆ I UZUPEŁNIANIE SIĘ RÓŻNYCH TYPÓW OSOBOWOŚCI To czy firma odniesie sukces zależy od jej pracowników , od tako w jaki sposób będą oni współpracowali aby osiągnąć wspólny zamierzony cel. Typom intuicyjnym (N) zazwyczaj zawdzięczamy stworzenie całej koncepcji i wizji celu w przyszłości. Typy doznaniowe (S) dodają od siebie praktyczny realizm a osoby zorientowane na myślenie wnikliwą analizę. Ważnym elementem jest również obecność osób z przewagą uczuć (F), którzy umiejętnie organizują, motywują i pobudzają do działania resztę grupy dzięki swoim zdolnościom do pracy z ludźmi. Gdy różne typy osobowości o różnych wartościach i umiejętnościach przystępują do wspólnej pracy to największą zaletą takiej grupy jest zdolność uzupełniania się, dostrzegania niedociągnięć, tego czego inny typ osobowości nie jest w stanie dostrzec.

„ Jest to trochę tak, jak w genetyce. Najlepsze wyniki mają swoje źródło w różnorodności, a nie w połączeniu spokrewnionych osobników o podobnym materiale genetycznym” CIEKAWOSTKA Uczymy się: 10% z tego, co czytamy, 20% z tego, co słyszymy, 30% z tego co widzimy, 50 % z tego co widzimy i słyszymy, 70 % z tego co mówimy, 90% z tego, co mówimy i robimy Vernon A. Magnesen

Gdyby produkty takie jak samochody i płatki śniadaniowe, podlegały takim samym tendencjom rozwojowym jak komputery osobiste, to średniej wielkości samochód kosztowałby siedem dolarów, a pudeło płatków centa Bill Gates

2

To oczywiste, że czasami trudno jest nam przyjąć, że ktoś się z nami nie zgadza ale praca w zespole polega właśnie na tym aby osiągnąć porozumienie dla osiągnięcia wspólnego celu. Świadomość różnic w typach osobowości może w takich sytuacjach zapobiec powstawaniu konfliktów. Gdy pracownicy będą lepiej znali siebie nawzajem i zdawali sobie sprawę, że naturalną rzeczą są różnice w poglądach to dużo łatwiejsze będzie stłumienie w nich złości z powodu odmiennego postrzegania świata przez pozostałych. Każdy z pracowników sam będzie musiał zadecydować czy zostaje przy swoim i idzie w kierunku tarć i niesnasek czy jednak dzięki różnicom między ludźmi będzie chciał osiągnąć jakieś korzyści. Najlepszym sposobem na wyciągnięcie wniosków i nauki z różnic w poglądach jest ich zrozumienie i uszanowanie a nawet dostrzeżenie w nich zalet, naszych braków. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że każdy ma prawo do własnych przemyśleń i do ich wyrażania. Nie możemy przyjąć, że jakaś kombinacja stylów jest zła lub dobra. Każdy zbiór ludzi niesie ze sobą pewne ryzyka. W zespole ludzi o różnych typach osobowości będzie to ryzyko powstania konfliktów. Natomiast gdy typy te będą do siebie podobne ryzykiem będzie możliwość niedostrzeżenia pewnych istotnych aspektów. „ Jest to trochę tak, jak w genetyce. Najlepsze wyniki mają swoje źródło w różnorodności, a nie w połączeniu spokrewnionych osobników o podobnym materiale genetycznym”. Jeśli odrębne style kognitywne pokonają bariery podczas wspólnej pracy, w połączeniu mogą stać się wyjątkowo efektywnym zespołem. Typy intuicyjne potrzebują typów doznaniowych do: informowania o faktach, lepszego zapoznania się z realnymi warunkami, dokładnego czytania umów lub sprawozdań, dbania o podążanie w wyznaczonym kierunku, wyznaczenia najistotniejszych kwestii, zastosowania wcześniej nabytych doświadczeń, zwrócenia uwagi na wady aktualnej sytuacji.


Typy doznaniowe potrzebują typów intuicyjnych do: ukazania nowych możliwości, ukazania wartości obecnej pracy dla przyszłych efektów, pomocy w rozpoznawaniu i przewidywaniu trendów, przygotowania się na przyszłość. Typy o przewadze uczuć potrzebują typu o przewadze myślenia do: sprawniejszej organizacji, przeprowadzenia analizy konsekwencji podjętych działań i ich kontekstu, wyszukiwania słabych punktów przed podjęciem działań, obiektywnej analizy faktów i dowodów, przeciwstawienia się gdy zaistnieje taka potrzeba, wprowadzania zmian tam gdzie są potrzebne. Typ o przewadze myślenia potrzebuje typu o przewadze uczuć do: łagodzenia sporów, przeprowadzania negocjacji, ukazania jak mogą w danej sytuacji czuć się inni, uczenia i doskonalenia, orientacji w tym co właściwe, ukazania jak powinno się szanować innych, sprzedaży, uczenia i doskonalenia, orientacji w tym, co właściwe, wzbudzania zachwytu i zapału u innych. Współpraca między typami osobowości nie ogranicza się jedynie do uczuć, myślenia, intuicji i doznań. Podobne relacje występują również między introwersją i ekstrawersją lub obserwowaniem i ocenianiem. Introwertycy potrzebni są ekstrawertykom aby ukazali im, że nie można dać się zwieść jedynie potrzebie wymagań zewnętrznych. Ekstrawertycy pomagają introwertykom otworzyć się na świat, lepiej poznać innych i siebie. Typ obserwujący może dać przykład typowi oceniania, że chwila rozrywki i relaksu jest też bardzo potrzebna a typ oceniania typowi obserwującemu, że planowanie i trzymanie się harmonogramu bywa bardzo użyteczne. Dzięki takiej współpracy zadanie nie wymyka się spod kontroli poprzez przeciąganie czasu do realizacji celów lub poprzez pominięcie istotnych kwestii mogących mieć wpływ na osiągnięty wynik. Jeśli nie skorzystałeś z linku zamieszczonego w poprzednim biuletynie i nie znasz jeszcze swojego typu osobowości możesz to zrobić teraz ( pod linkiem przekierowującym do strony z testem w języku angielskim znajduje się jego tłumaczenie): http://docs.google.com/View?id=dfhtcj5g_411d27vv9dx

TWÓJ WSPANIAŁY MÓZG Składa się z biliona komórek mózgowych, w tym:

100 miliardów aktywnych komórek nerwowych,

900

miliardów

innych

komórek, które „sklejają”, i izolują komórki aktywne. Może rozwinąć do 20 000 „gałęzi” na każdej ze 100 miliardów komórek nerwowych. Zawiera cztery odrębne mózgi:

część odpowiedzialną za instynkt,

część dbającą o równowagę,

część odpowiedzialną za uczucia,

korę mózgową.

Posiada dwie harmonijnie współpracujące półkule:

PRZYKŁADOWY OPIS WYBRANEGO TYPU

ENTJ

Ekstrawertyczna osobowość lubiąca wyzwania i złożone zagadnienia w których może zastosować swoje twórcze podejście wsparte uporządkowanym działaniem i logiką. Wrodzone ambicje powodują naturalną skłonność do wybiegania w przyszłość, przy jednoczesnym wysokim zaangażowaniu w czynności wykonywane aktualnie. Skupia się nie tylko na efekcie końcowym ale także na udoAnthony Hopkins skonalaniu procesu, pracy, narzędzi i otoczenia. Wywiera silny wpływ na swoich współpracowników, paradoksalnie jednak, lepiej się czuje wśród osób o podobnych cechach osobowościowych. Odznacza sie dużą charyzmą i umiejętnością przekonywania do swoich racji. Obszary i zawody naturalnie absorbujące jego cechy to: wynalazca, naukowiec, inżynier, makler giełdowy, prawnik, sędzia, radca prawny, dowódca, programista, profesor, lekarz, organizator, ekonomista, projektant, pisarz, redaktor naczelny

3

Lewą („naukową”),

Prawą („twórczą”).

Prowadzi „centralę telefoniczną”, która przekazuje miliony informacji na sekundę pomiędzy prawą a lewą półkulą. Ma siedem różnych „ośrodków inteligencji”. Działa na co najmniej czterech długościach fal. Kieruje systemem transmisji, który na drodze procesów chemiczno-elektrycznych natychmiast przekazuje informacje do wszystkich części ciała. Posiada klucz do twojej osobistej rewolucji w kształceniu się.

Źródło: Gordon Dryden, Jeannette Vos „Rewolucja w uczeniu”


ODPOWIEDZIALNY EMPLOYER BRANDING CZY EMPLOYER BRANDING POSIADA PŁEĆ?

Warto uwzględnić kwestię płci w strategiach employer branding.

“Coraz więcej przedstawicieli najwyższej kadry menedżerskiej na świecie uważa, że oczekiwania klientów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu rosną, a także – że odegra on znaczącą rolę w procesie różnicowania przedsiębiorstw w przyszłości” – czytamy w najnowszym raporcie FOB Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci kraje wysokorozwinięte nauczyły się szanować konsumenta (albo dokładniej – prosumenta), którego przestały traktować wyłącznie jako “narzędzie-do-kupowania” i zorientowały się, iż każdy kupujący kieruje się określonym systemem wartości. Odkrycie to (w swoim założeniu bardzo proste) zaczyna odgrywać znaczącą rolę w świecie biznesu i ma ogromny wpływ na budowanie kultury organizacyjnej największych firm na świecie. Zdaniem Chrisa Laszlo – wybitnego praktyka szeroko pojętego odpowiedzialnego biznesu – CSR (Corporate Social Responsibility) zyskuje na znaczeniu, jeżeli ogólnoświatowe trendy polityczno-gospodarcze ulegają drastycznemu załamaniu. Tak było w 2001 roku (po symbolicznym już 11 września), kiedy nastąpił gwałtowny wzrost znaczenia, jakie konsumenci przywiązywali m.in. do wspierania akcji charytatywnych prowadzonych przez firmy na całym świecie. Nie dziwi więc fakt, iż w czasach kryzysu, jaki dotknął globalny rynek w 2008 roku, polityka odpowiedzialnego biznesu z pewnością będzie zyskiwać na znaczeniu. Zmieni się także polityka promowania samej idei CSR poprzez usunięcie na drugi plan działań proekologicznych – silnie promowanych w Polsce dzięki zaangażowaniu największych firm takich jak Vattenfall czy Bayer – a wysunięcie na plan pierwszy wszelkich przedsięwzięć nastawionych na rozwój zasobów ludzkich. Ideę “Bądź odpowiedzialny za to, co sprzedajesz i w jakim środowisku działasz” zastąpi fraza “Bądź odpowiedzialny za tego, kogo zatrudniasz”. CSR a polski rynek pracy Czasy kryzysu, kiedy to wciąż czytamy o masowych zwolnieniach oraz obniżkach wynagrodzeń, pozwalają ponownie uświadomić wszystkim interesariuszom, jak cenną wartością jest praca (malejąca podaż pracy). Polacy muszą pożegnać się z jednocyfrowym bezrobociem, a także z mitem, że “praca leży na ulicy” – trend, który silnie kształtował światopogląd rynkowy generacji Y. Wzrost wartości zatrudnienia stanowi wyzwanie dla ideologii CSR w Polsce, która powinna wziąć pełną odpowiedzialność za rynek pracy. A nawet więcej – to dla niej wielka szansa, by wyzwolić się z kleszczy filantropijno-fundacyjnej działalności “od czasu do czasu”, medialnego fałszu czy wysyłki newsletterów o tematyce ekologicznej. CSR w dobie kryzysu to ogromne wyzwanie zarówno dla polskiego rynku pracy (czyli właściwie dla każdego z nas, pracowników), jak i dla poszczególnych działów HR oraz PR. To koniec kosztownego sponsoringu (czyli części kunsztownej machiny promocyjnej), a początek poszukiwania na nowo znaczenia słowa “odpowiedzialność”.

4

Wszystkie badania, zarówno polskie, jak i zagraniczne, jasno pokazują, że zarobki kobiet pełniących te same funkcje w firmie/ organizacji są mniejsze niż zarobki mężczyzn. Różnica pomiędzy Polską a innymi krajami, to raczej kwestia stopnia owej dysproporcji. Przeciętne wynagrodzenie kobiet w Polsce jest niższe o około 20% od wynagrodzenia mężczyzn. Ciekawe są pod tym względem wyniki tegorocznego raportu portalu Wynagrodzenia.pl, który pokazuje, że młode absolwentki szkół wyższych zarabiają o połowę mniej niż ich koledzy, którzy ukończyli te same studia. Nawet po stereotypowo „kobiecych” kierunkach studiów takich jak pedagogika czy resocjalizacja, mężczyźni zarabiają o kilkanaście procent więcej niż kobiety. Mężczyźni z wykształceniem artystycznym zarabiają nawet o 60% więcej niż kobiety. Wśród absolwentów kierunków ścisłych, mężczyźni zarabiają więcej o około połowę. Również jeśli chodzi o możliwości awansu, kobiet dotyczy on w bardziej ograniczonym zasięgu. Dobrze oddają to terminy „szklany sufit” opisujący sytuację dominacji mężczyzn na najwyższych szczeblach kariery zawodowej oraz „lepka podłoga”, który odnosi się do osób, zwykle kobiet, pracujących w zawodach o niższym statusie, które nie dają im szansy na awans, Tkwią one więc niejako „przylepione” na tym najniższym poziomie. Szacunkowo przyjmuje się, że w Polsce zaledwie 2% kobiet zajmuje najwyższe stanowiska kierownicze, zaś średnia obecność kobiet na stanowiskach menadżerskich w Unii utrzymuje się na poziomie 30%. dr Joanna Mizielińska


16 PODSTAWOWYCH TENDENCJI, KTÓRE UKSZTAŁTUJĄ NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

1. Natychmiastowa komunikacja. 2. Świat bez granic ekonomicznych. 3. Cztery etapy prowadzące do gospodarki ogólnoświatowej. 4. Handel i nauka poprzez Internet. 5. Nowe społeczeństwo usługowe. 6. Związek dużego z małym. 7. Nowe sposoby wypoczynku. 8. Zmiana charakteru pracy. 9. Wzrost znaczenia kobiet. 10. Docenienie współczesnych możliwości naszego mózgu.

CSR a Employer Branding Kryzys dotykający światową gospodarkę to jej pharmacon – trucizna i lek zarazem, swoiste wyzwanie dla świata biznesu, a także (a może przede wszystkim) wersyfikacja jego etycznych standardów. Dlatego programy CSR zyskają na wartości oraz będą stanowić o konkurencyjności danego przedsiębiorstwa. I powinny stać się podstawową strategią Employer Branding, która będzie procentować w czasach wzrostu gospodarczego. Bez CSR-u nie można budować marki pracodawcy – można stwierdzić za Philipsem Kotlerem, doradcą marketingowym takich gigantów jak IBM czy Motorola. Dlatego Employer Branding poprzez narzędzia wygenerowane przez CSR powinien w pełni uwrażliwić się na zmiany zachodzące na aktualnym rynku pracy. W jaki sposób? Przede wszystkim stawiając mu pytania – co w roku 2009 dla firmy (a więc i dla jej wizerunku) znaczy uczenie się, innowacyjność oraz kim jest dla firmy pracownik. Jak się wyróżnić i co znaczy określenie “dobry pracodawca”? W jaki sposób “odpowiedzialnie” żegnać się z pracownikiem? Odpowiedzi na te trudne pytania agencje związane z polityką EB muszą opracowywać, ściśle odwołując się do wiedzy CSR przy współpracy z działami HR największych firm w Polsce, a wiedzę w ten sposób zgromadzoną powinny przekazywać grupom zainteresowanych, czyli przede wszystkim studentom oraz absolwentom polskich uczelni wyższych. Warto wykorzystać ten moment, ponieważ czasy gorszej koniunktury są szansą dla EB, by pokazać społeczeństwu tę “lepszą twarz” polskiego rynku pracy. Poprzez ścisłą współpracę biur karier, uczelni wyższych oraz pracodawców EB powinien edukować młode społeczeństwo, co to znaczy odpowiedzialny pracodawca, czego możemy od niego wymagać i jak odróżnić pustą strategię od promocji prawdziwych wartości takich jak poszanowanie, interes pracownika czy rozwój. Jak wartość etycznego biznesu wykorzysta Employer Branding? Będziemy mogli to ocenić w okresie kolejnego prosperity, kiedy firmy chętniej będą poszukiwać tych najlepszych, utalentowanych młodych ludzi.

11. Kulturowy nacjonalizm. 12. Rosnące szeregi klasy niższej. 13. Aktywne starzenie się populacji. 14. Nowa koniunktura na „zrób to sam”. 15. Przedsiębiorstwo wspólne. 16. Triumf jednostki.

Żródło: Gordon Dryden, Jeannette Vos „Rewolucja w uczeniu”

Liczby mówią same za siebie. Wysokie standardy etyczne, jakimi kierują się pracodawcy, zyskują na znaczeniu. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Universum Polska – Polish Professional Survey 2008 – doświadczenie (a więc wartość pracownika) oraz oczekiwania etyczne idą ze sobą w parze. Etycznego pracodawcy w Polsce poszukuje już jedna trzecia studentów oraz prawie połowa młodych profesjonalistów. Wraz ze stażem pracy oczekiwania te wrastają. I śmiało można stwierdzić – po kryzysie oczekiwania te będą jeszcze większe.

Autor: Jakub Jański, Specjalista Employer Branding, Universum Polska Źródło:Idealnypracodawca.pl

5


COACHING I MENTORING CIEKAWOSTKI Definicja coachingu, którą się posługujemy, brzmi: Tłuszcz sprzyja zapamiętywaniu. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Kalifornii, po testach na szczurach. Szczury uczono odnajdywać określone miejsca, a następnie podawano im oleoetalonamid , czyli substancję, która daje poczucie sytości, a wytwarzana jest w organizmie po spożyciu czegoś tłustego. Gryzonie, które nie otrzymały oleoetalonamidu znacznie gorzej zapamiętywały miejsca. Taki mechanizm pomaga w przetrwaniu zwierzętom. Po upolowaniu ofiary i skonsumowaniu jej części, drapieżnik potrafi lepiej zapamiętywać miejsce, gdzie ona się znajduje, i łatwiej doprowadzi tam swoje potomstwo. Na ludzi oleoetalonamid może działać podobnie. Warto jednak pamiętać, że substancja ta wydzielana jest po spożyciu tłuszczy nienasyconych – np. oliwy z oliwek. Wizyta w McDonaldzie przed egzaminem, nie jest więc dobrym rozwiązaniem.

Bogaci ludzie w dzieciństwie byli najbardziej lubianymi w swoich klasach. Institute for Social and Economic Research sprawdził statystyki z ostatnich 35 lat dotyczące 10 000 osób. Z analizy wynikła pewna zależność – okazało się, że osoby, które w dorosłym życiu stawały się bogate, w dzieciństwie miały najwięcej znajomych w szkole. Każdy znajomy w szkole przekładał się potem na ok. 2% wzrost przychodów. Już widzimy te tłumy dodających kolejne osoby na Naszej Klasie, by zapewnić sobie opływające w dostatki życie w przyszłości.

Pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę. Coaching dotyczy rozwoju i wykraczania ponad poziom, na jakim się obecnie znajdujemy. Zanim powiemy więcej o tym, na czym polega coaching, powinniśmy ogólnie pomówić o rozwoju. Rozwój ma podstawowe znaczenie dla przeżycia zarówno jednostki, jak i organizacji; jest tym sama mym dla biznesu, czym dla biologii ewolucja. Niewiele istnieje takich organizacji, których biznesplany zmierzają do samozagłady, mniejszej konkurencyjności czy skuteczności. Wszyscy muszą się przystosować do podlegającego szybkim zmianom i coraz bardziej skomplikowanego świata zewnętrznego – czy to poprzez negowanie, czy też przyjmowanie tego co nowe. Rozwój określa się jako: Nieprzerwany proces wzrostu i uczenia się: dzięki niemu stajemy się kimś więcej, niż jesteśmy obecnie. Rozwój polega na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i zachowań albo na modyfikowaniu tych, którymi się dysponuje (tzn. na uczeniu się). Rozwój więc to zmiana. Zmiana zaś jest czymś powszechnym, dotyczy każdego, co nie znaczy, że nie jest trudna, stresująca, a czasem nawet bolesna. Marlo Morgan w książce Mutatnt Message from Forever mówi: „Życie to zmiana. Może być duża albo mała, ale bez niej nie byłoby rozwoju. Zmiana i rozwój nie są równoznaczne ani z bólem, ani z poświęceniem”. Coaching to jedno z narzędzi, które można wykorzystać, aby pomóc innym się rozwijać. Dotyczy więc on wspierania zmian, a stosowany efektywnie, powinien ograniczyć jej skutki uboczne, zwiększając szanse rozwoju. Zmiana to proces cykliczny. Jako coach powinieneś być świadomy istnienia tego cyklu, który opisuje naszą naturalną reakcje na zmianę. Dzięki temu będziesz umiał pomóc swoim klientom przezeń przejść. Dla wielu organizacji coaching i mentoring to część tego samego schematu czy procesu. Zgadzamy się z przekonaniem, że przenikają się one. Mentoring definiujemy jako: Udzielanie ogólnych wskazówek i porad dotyczących życia osobistego lub zawodowego. Mentoring, który obejmuje szeroki zakres zagadnień, jest znacznie ogólniejszy niż coaching zajmujący się konkretną umiejętnością lub obszarem. Zazwyczaj pomaga ludziom rozwijać się w danej dziedzinie bądź organizacji oraz obserwować, jak wykorzystują możliwości współpracy, profil i politykę firmy. Najczęściej mentor jest nadrzędny w stosunku do ucznia – czy to w ramach organizacji, czy też w swojej specjalności. W osobie mentora jednostki szukają wzorca, do którego mogą się odnieść na poziomie osobistym, albo autorytetu w swojej dziedzinie. Mentoring pod wieloma względami różni się od coachingu: Coach nie musi być nadrzędny w stosunku do prowadzonego. Relacja nie ma tak osobistego charakteru – prowadzony nie musi lubić coacha, podczas gdy uczeń na ogół powinien lubić mentora. Coaching dotyczy jednego konkretnego przedmiotu, podczas gdy mentoring obejmuje ogólny rozwój w życiu osobistym i zawodowym.

Źródło: www.czywiesz.pl

6

Źródło: Sara Thorpe, Jackie Clifford „Podręcznik coachingu. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006


METAFORA MIESIĄCA Osiołek Było to dawno, dawno temu, daleko stąd, na pewnej farmie. Któregoś dnia osioł farmera wpadł do głębokiej studni. Zwierze miało dużo szczęścia, bo przeżyło upadek bez jednego zadrapania. Studnia jednak była głęboka, a mężczyzna nie wiedział jak ma wydostać osiołka. Gdy farmer zastanawiał się, co zrobić, zwierzę żałośnie ryczało godzinami. Farmer zebrał najmądrzejszych ludzi z wioski i zapytał ich: „Co robić?".

Mędrcy nie znaleźli sposobu wydobycia osiołka, a ponieważ w studni było mało wody, a osiołek był już stary, polecili mężczyźnie zasypać studnię.

Wszyscy żyjący mają, jako żyjący właśnie, problemy do rozwiązania. Nie mają ich tylko umarli. Charles de Gaulle

W pierwszej chwili mężczyźnie trudno było pogodzić się ze stratą osiołka, ale skoro nie ma innego rozwiązania, to trudno, tak musi być. Mężczyzna wziął łopatę i zaczął zasypywać studnię. Gdy wrzucił dużą ilość ziemi, pomyślał, że już zasypał osiołka… Gdy pochylił się nad studnią o mało nie wpadł do niej z wrażenia. Zobaczył, że osiołek jest cały na dnie i wesoło sobie tupie kopytkami. Pomyślał „Jak to możliwe? Tyle ziemi wsypałem do studni, a jego całego ciągle widać. Czyżby cud?". Wrzucając kolejną łopatę ziemi zajrzał do studni. Zobaczył jak ziemia spada na grzbiet osiołka. Ten strząsa ją z siebie. Ziemia spada na dno, a osiołek ją udeptuje i jest kilka milimetrów wyżej. Wrzucił drugą łopatę. Osiołek strzepał ziemię z grzbietu, udeptał ją nogami i znów był kilka milimetrów wyżej. Kilkadziesiąt łopat później, osiołek był już na wyciągnięcie ręki, a mężczyzna mógł go pogłaskać. Chwilę później osiołek z radością wyskoczył ze studni, a mężczyzna cieszył się, że udało mu się ocalić osiołka. Pytanie: Kto uratował osiołka? Mężczyzna? Nie. Osiołek sam się uratował, bo wiedział, że życie będzie zasypywać go śmieciami i problemami. Sposób, aby wydostać się z dołka, to otrząsnąć się i zrobić krok w górę. Każdy z naszych kłopotów to jeden stopień ku „wolności”...

7


MODUŁ 1 Tożsamość Trenera– cz.1 Jest to jedno z dwunastu spotkań kompleksowego programu rozwoju Trenera StepbyStep Praktyk. Do naszego programu można dołączyć w każdym momencie. Czytaj więcej.

Kiedy? 15 maj, 9.00-17.00

Program spotkania:

W Szczecinie

1. Kim jest Trener?

Cena:

2. Wartości w pracy Trenera

345 PLN cena (za jedno szkolenie)

3. Kompetencje Trenerskie - wprowadzenie

295 PLN (wpłata do 5 maja)

Analiza swoich słabych i mocnych stron

(w przypadku wybrania całego programu opłata wynosi 2840 PLN – 12 spotkań)

Wyznaczanie indywidualnej ścieżki rozwoju

4. Typologia Trenerów 5. Sposoby rozpoczynania zajęć z grupą 6. Zasady tworzenia kontraktu 7. Zasady udzielania informacji zwrotnych 8. Autoprezentacja- wprowadzenie

Najbliższe szkolenia:

Profesjonalna obsługa klienta w dniach 07-08.06.2010 (Szczecin) Zarządzanie efektywnością (czasem) w dniach 24-25.06.2010 (Szczecin) Twórcze rozwiązywanie problemów w dniach 28-29.06.2010 (Szczecin) Poskramiacz stresu w dniach 24-25.06.2010 (Poznań) Komunikacja interpersonalna w dniach 01-02.06.2010(Poznań) Asertywność w dniach 07-08.06.2010 (Poznań)

8


SYLWETKA TRENERA STEPBYSTEP SZKOLENIA & COACHING

KAROLINA SOCHAJ

Jesteśmy firmą szkoleniową, działającą na terenie całego kraju. Cechuje nas profesjonalizm oraz innowacyjne podejście do każdego problemu, który może pojawić się na Państwa drodze. Nasza fachowość opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszych Klientów i podpowiadania im najlepszych rozwiązań.

Trener wizerunku. Praktyk biznesu. Menadżer projektów związanych z wizerunkiem osobistymwdrażanie projektów dress code w firmach, personal branding menadżerów i prezesów itp. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z szeroko pojętej autoprezentacji.

Nasza kadra trenerska, to profesjonalni eksperci w swoich dziedzinach. By zapewnić Państwu najwyższej jakości usługę nasi trenerzy dbają o swój ciągły rozwój uczestnicząc w ogólnopolskich Warsztatach Trenerskich prowadzonych przez naszą firmę. Bogata oferta oraz kompleksowość sprawia, że możecie Państwo rozwijać własne struktury organizacyjne z jednym zaufanym partnerem

Doświadczenie trenerskie zdobyła szkoląc pracowników firm w zakresie skutecznego zarządzania własnym wizerunkiem, etykiety i kultury biznesu w kraju i za granicą, mowy ciała w biznesie, skutecznych wystąpień publicznych, właściwego doboru garderoby służbowej. Jest autorką wielu artykułów ze wspomnianych dziedzin oraz nowoczesnych programów szkoleniowych. Jako trener znana jest z przyjaznej atmosfery w trakcie zajęć, wysokiej skuteczności projektów i nowatorskiego podejścia. Absolwentka marketingu politycznego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz prestiżowego Institute of Image Consulting w Wielkiej Brytanii. Wielokrotnie współpracowała ze sztabami wyborczymi w wizerunkowych przygotowaniach polityków do wyborów samorządowych. Kierowała polityką komunikacyjną w firmach branży odzieżowej, turystycznej i edukacyjnej. Aktualnie jest właścicielką Image Experts, firmy specjalizującej się w zarządzaniu wizerunkiem osobistym swoich klientów. Prywatnie interesuje się najnowszymi trendami w modzie i tańczy salsę. Oferta szkoleń: Dress code w miejscu pracy, eykieta korespondencji elektronicznej, etykieta biznesu w teorii i praktyce, networking, czyli jak efektywnie nawiązywać kontakty służbowe, wizerunek profesjonalnej bizneswoman, mowa ciała w biznesie.

UŚMIECHNIJ SIĘ Wydawca: StepbyStep Szkolenia & Coaching ul. Kaczeńcowa 16, 72-003 Dobra Zespół Redakcyjny: Artur Rak , Katarzyna Kazojć Telefon: +48 600 491 507 E-mail: kontakt@e-globus.pl

Dzwoni pracownik do szefa i mówi, że nie może iść do pracy. A szef na to: - A dlaczego!? Pracownik odpowiada: - Bo mam chore oczy. - To ma pan zapalenie spojówek? - pyta szef. - Nie, po prostu nie widzę się dziś w pracy

Programista rozmawia ze swoim kumplem po fachu: - Słuchaj! Wczoraj na imprezie poznałem świetną dziewczynę! - Och Ty! Opowiadaj jak było. - No jak? Zaprosiłem ją do siebie, wypiliśmy po drinku, zaczęliśmy się dotykać... - I co dalej? - No co? Ona mówi: „Rozbierz mnie natychmiast!" - Nie może być! - Zatem zdjąłem z niej górę i dół i położyłem ją na biurku tuz obok laptopa... - Nie gadaj! Kupiłeś laptopa? A procesor jaki?

9

Wynalazca prezentuje w Urzędzie Patentowym swój wynalazek. - W ten otwór wkładamy twarz. W środku są dwie brzytwy, które błyskawicznie golą. - Ale każdy ma przecież inne rysy twarzy... - Tylko przy pierwszym goleniu.

Kowalski został spoliczkowany przez kolegę z pracy. Pyta się oburzony: - To było na poważnie, czy na żarty? - Poważnie. - To w porządku, bo ja nie lubię takich żartów.

Dyrektor do swojego pracownika: - Z pana to byłby doskonały przestępca... - Dlaczego? - Bo nie zostawia pan żadnych śladów swojej działalności...

StepbyStep News nr 3  
StepbyStep News nr 3  

Biuletyn firmy StepbyStep

Advertisement