Page 1

CATALUNYA 1999 CREATIVA 2014 urbanisme

a tur

ació anim

dib

uix

fot

pin

múlt iples

og rafi

a

19.06-28.09.2014

a rafi

c àfi gr

y en

rog rep

s

dis

arquit

l llibre

ectura

arts de

cartellisme

cinema

còmic

teat in

c

ar

ts

ind

oart

rm

ob

ati

ve s

jec

te

e

ism rter

repo

vide

escultura

eny dis s

us ind po st ia an te s

rfo

ia es

ar

pe

po

tipografia

tri al

ust

ria l

sta

ojo

e vid

re

c l·la

CREATIVITAT+TRADICIÓ

Profile for Arts Santa Mònica

Catalunya creativa (I)  

19.06 - 28.09.2014 segona planta Apparatu, Felipe Almendros, Josep Bunyesc, Jordi Casanovas i Güell, Alfonso Casas Moreno, Bosch Capdeferro...

Catalunya creativa (I)  

19.06 - 28.09.2014 segona planta Apparatu, Felipe Almendros, Josep Bunyesc, Jordi Casanovas i Güell, Alfonso Casas Moreno, Bosch Capdeferro...

Advertisement