Page 1

s Lucien Goethals vzw - Lucien Goethals

Deze website toont een afgesloten archief van de nu opgeheven VZW rond Lucien Goethals. De informatie op deze site is voor het laatst herzien in 2008 en zal niet meer geupdate worden, daarom kunnen email adressen en andere data verlopen zijn. Deze website is beschikbaar gesteld voor iedereen die geinteresseerd is in het bekijken en bestuderen van dit archief materiaal. welkom op de site van S Lucien Goethals vzw SLG vzw last update 200802

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/ (1 of 8) [11/06/2012 14:20:29]


s Lucien Goethals vzw - Lucien Goethals

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/ (2 of 8) [11/06/2012 14:20:29]


s Lucien Goethals vzw - Lucien Goethals

Lucien Goethals bracht zijn jeugd door in Argentinië waar al op jonge leeftijd zijn voorliefde voor het spelen met klanken tot uiting komt. Na WOII komt hij terug naar België, waar hij zich geleidelijk aan afkeert van het academisme van het Gentse conservatorium en zich compromisloos richt naar muzikale innovatie en avant-garde. Zo komt hij terecht bij de componist Norbert Rousseau die hem inwijdt in het gebruik van dodekafonische technieken en de mogelijkheden van het serialisme.

biografie discografie bibliografie werkenlijst

Als componist en BRT-producer is hij van bij de oprichting in 1963 aan het IPEM verbonden. Hier gaat hij zich verder verdiepen in de studie van elektronische muziek en vernieuwende muzikale technieken, domeinen die hij ook vandaag nog op de voet volgt. Lucien Goethals ontwikkelde zo een eigen muzikale taal waarin elektronica en akoestische instrumenten op gelijke voet staan en in dialoog treden met elkaar en met visuele elementen. Zijn compositietechniek wordt gekenmerkt door een sterk lineair denken, waarin verschillende lagen gecombineerd worden binnen een vrije toepassing van seriële technieken. Naast zijn inzet voor het IPEM was hij ook jarenlang leraar muziekanalyse aan het Gentse conservatorium. Hij werd bekroond met verschillende prijzen, recent nog met de ANV-Visser Neerlandiaprijs (1999).

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/ (3 of 8) [11/06/2012 14:20:29]


s Lucien Goethals vzw - Lucien Goethals

LUCIEN GOETHALS 26.06.1931 - 12.12.2006 in memoriam

De nieuwsgierigheid van de creatieve mens.

Op 12 december 2006 overleed de Gentse componist-musicus Lucien Goethals op 75-jarige leeftijd. Als boegbeeld van de moderne muziek in ons land behoort hij tot de weinige Vlaamse componisten van zijn generatie met internationale erkenning. Zijn muziek is compromisloos en het muzikale oeuvre dat hij achterlaat is van een ontegensprekelijke kwaliteit. Lucien Goethals, die heel wat mensen de liefde voor de muziek leerde ontdekken, wordt door zijn talrijke leerlingen en vrienden gewaardeerd om zijn hardnekkige inzet voor muzikale vernieuwing, zijn filosofische overtuiging en zijn innemende persoonlijkheid.

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/ (4 of 8) [11/06/2012 14:20:29]


s Lucien Goethals vzw - Lucien Goethals

LUCIEN GOETHALS hulde aan een meester

Deze bescheiden publicatie, geïllustreerd met impressies van zijn werkkamer zoals die was toen hij heenging, is een eerbetoon aan een groot meester. Het is uitgegeven naar aanleiding van een huldeconcert georganiseerd door de sLG vzw, dag op dag één jaar na zijn overlijden.

uitgegeven door s Lucien Goethals vzw

SLG vzw Gent, 2007 vormgeving en fotografie Benn Deceuninck tekst Micheline Lesaffre

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/ (5 of 8) [11/06/2012 14:20:29]


s Lucien Goethals vzw - Lucien Goethals

herinneringen aan een meester stuur graag uw bijdrage naar: Benn.Deceuninck@UGent.be

EEN AANTAL LOSSE HERINNERINGEN VAN HERMAN AAN LUCIEN

Eind 1962 zal het geweest zijn, bij de officiÍle inhuldiging van het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek : een 'Elektronische Studie' van ene Lucien Goethals’; sanderenjaars (1963) op het Festival van Vlaanderen een werk voor verschillende instrumentengroepen en elektronische 'tape' van diezelfde Goethals : een 'gemengd werk',en wel een van de allereerste, historisch! 'En dit bij ons!' dacht ik, en 'deze meneer' (die ik toen nog niet had ontmoet) 'is een onvervalst componist, die weet hoe je muziek samenstelt!' En dat is zo gebleven, tot de allerlaatste van de vele snikken die het latere oeuvre van L.G. vormen. Midden jaren '60 beraamden wij samen een muziektheaterstuk rond de figuur van Don Quijote - het zou het verhaal worden van Quijotes derde uittocht -,voor recitant, zangers, spreekkoren en drie groepen slagwerkers. Het zou dus een kostbare onderneming worden, en de verhoopte opdracht bleef uit. Gelukkig heeft Lucien het plan nooit geheel opgegeven,en nagenoeg veertig jaar later vindt hij in Stefaan van den Bremt een http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/ (6 of 8) [11/06/2012 14:20:29]


s Lucien Goethals vzw - Lucien Goethals

bekwaam tekstsamensteller en realiseert alsnog, als een van zijn laatste werken, "Cuadro Cervantino" : een comprimé, een staal van wat zijn monument ter ere van Cervantes mits een behoorlijke opdracht was geworden. 1972. Michael Gielen dirigeert de creatie van het Concerto voor Orkest. Het achterlijke publiek in de Grote Zaal van het 'Paleis voor Schone Kunsten' is rumoerig. Gielen tikt af, keert zich naar het publiek,en verzoekt het de zelfdiscipline op te brengen om te wachten met manifesteren tot het einde van de uitvoering. 1976. Wat de creatie van de "Quatre Pièces pour Orchestre" door het Orchestre Philharmonique de Liège onder Pierre Bartholomée had moeten worden, werd een fiasco : slechts 2 van de 4 stukken konden worden gecreëerd, in een erg slordige uitvoering bovendien. Met wat voor genoegen heb ik de (voor mij geconcipieerde) cellopartijen uit Luciens werk van de jaren '65-'69 gespeeld : de bijna woeste kracht van "Cellotape" naast de subtiliteit van "Lecina Je Land". Doorgaans was Lucien karig met woorden. "Ensimismamientos" : 'in-zichzelf-gekeerdheden'. Maar als hij over zijn geliefde Spaanstalige auteurs op dreef raakte, was hij niet te stuiten. Zijn bevlogen voorlezing, in zijn huiskamer, van Lorca's "Llanto por Ignacio Sanchez Mejias" is een van de poëtische belevenissen van mijn leven gebleven. Herman Sabbe, januari 2008

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/ (7 of 8) [11/06/2012 14:20:29]


s Lucien Goethals vzw - Lucien Goethals

s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/ (8 of 8) [11/06/2012 14:20:29]


s Lucien Goethals vzw

2005

woensdag 30 november 2005 pianist DAAN VANDEWALLE met de wereldpremière van Dédale des Songes van Liliane Donskoy woensdag 14 december 2005 GOEYVAERTS STRIJKTRIO met composities van Peter Swinnen, Joachim Brackx, Annelies Van Parijs en Jörg Birkenkötter

2006 woensdag 29 maart 2006 KOEN DESIMPELAERE met de première van Watch your step vrijdag 28 april 2006 MACIUNAS ENSEMBLE presenteert eigen creaties woensdag 17 mei 2006 KRISTOF LAUWERS met Kitch 'n Glitch, Sin No Tab, Phass en WhirlWash http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/concerten.html (1 of 3) [11/06/2012 14:20:31]


s Lucien Goethals vzw

INFO Bovenstaande concerten vinden plaats in Film-Plateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent en beginnen om 20.00 uur. Kaarten enkel ter plaatse verkrijgbaar aan 6/5/4 euro. Benn.Deceuninck@slg.be 2007 woensdag 12 december 2007 huldeconcert LUCIEN GOETHALS met muziek van componist en musicus Lucien Goethals door het Spectra ensemble o.l.v. Filip RathĂŠ met toespraak van Em. prof. dr. Herman Balthazar - eregouverneur op woensdag 12 december 2007 om 20u00 in het Stadhuis van Gent Pacificatiezaal onder de auspiciĂŤn en met de medewerking van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen met steun van de Stad Gent

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/concerten.html (2 of 3) [11/06/2012 14:20:31]


s Lucien Goethals vzw

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/concerten.html (3 of 3) [11/06/2012 14:20:31]


s Lucien Goethals vzw

S Lucien Goethals vzw werd opgericht in 1996 en concentreert zich op het promoten en verspreiden van vernieuwende muziek. Tot de bredere waaier van activiteiten behoren de IPEM-concerten, multimediale evenementen, studiedagen en zomercursussen rond elektroakoestische muziek. Met dit gevarieerd aanbod willen we de belangstelling voor de actuele muziekcultuur in Vlaanderen aanwakkeren. Dit geeft u de kans om de activiteiten op een eigen, kritische manier te beleven. Daarnaast zijn er ook relaties met verschillende verenigingen, culturele instanties en festivals. De relatie tussen muziek en wetenschap wordt bevorderd door een intense samenwerking met het IPEM, afdeling musicologie van de Universiteit Gent. De organisatie ontstond rond de figuur van Lucien Goethals, de ĂŠminence grise van de progressieve muziek in het Gentse. Naast het belang voor het verspreiden van de muziek van Lucien Goethals en zijn generatiegenoten, staat de naam vooral symbool voor de naoorlogse avant-garde. De activiteiten van slg vzw richten zich in de eerste plaats op het stimuleren van muzikale ontdekkingstochten door jonge componisten en uitvoerders. We gaan op zoek naar mensen die grenzen willen verleggen of overschrijden, mensen die de evolutie van wetenschap en technologie en de mogelijkheden van multimedia willen integreren in hun muziek, de voorhoede van de muziek in de klassieke traditie. We bieden hun niet alleen een podium, maar ook ondersteuning via wetenschappelijke http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/stichting.html (1 of 2) [11/06/2012 14:20:31]


s Lucien Goethals vzw

vorming en dienstverlening. We brengen hen in contact met geestesverwanten uit diverse disciplines en met de jarenlange ervaring van oudere componisten. Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt, zowel componisten als uitvoerders en mensen uit de beeldende kunsten die de brug naar de muziek willen slaan, wordt dan ook van harte uitgenodigd om projecten voor te stellen en actief deel te nemen aan de activiteiten.

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/stichting.html (2 of 2) [11/06/2012 14:20:31]


s Lucien Goethals - Praktische info

SLG s Lucien Goethals vzw Vereniging zonder winstgevend doel opgericht op 30 juni 1996 - Belgisch Staatsblad n 째22888, 17.10.1996

Secretariaatsadres Mimosastraat 15 9920 Lovendegem Tel.: (09) 245 48 02 www.slg.be Benn.Deceuninck@slg.be

Concerten Concerten worden georganiseerd in nauwe samenwerking met IPEM, afdeling Musicologie van de Universiteit Gent (www.ipem.UGent.be). Het initiatief wordt gesteund door de Universiteit Gent, Film-Plateau, de dienst Public Relations van de Universiteit Gent, de provincie OostVlaanderen, de Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap. Tenzij anders vermeld vinden de concerten steeds plaats in Film-Plateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent (www.film-plateau.UGent.be) en beginnen om 20.00 uur. Tijdens de concerten worden eveneens films getoond. De inkomprijs bedraagt 6 euro, 5 euro voor studenten en 60plussers, 4 euro voor SLG leden en studenten musicologie. Cultuurcheques van de Stad Gent worden aanvaard.

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/info.html (1 of 3) [11/06/2012 14:20:33]


s Lucien Goethals - Praktische info

Bestuur Jean Bilquin Benn Deceuninck Gaston Geirnaert Guy Goeman Johan Goethals Eveline Heylen Marc Leman Micheline Lesaffre Dirk Moelants Filip RathĂŠ Frederik Styns

Ereleden Herman Balthazar: gewezen gouverneur van Oost-Vlaanderen Frank Beke: burgemeester Stad Gent Jan L. Broeckx zaliger: professor emeritus Universiteit Gent Martine Delhaise: P.R. Universiteit Gent AndrĂŠ Laporte: componist Herman Sabbe: professor emeritus Universiteit Gent Diana von Volborth: gewezen directeur CeBeDeM

Mailinglist Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en activiteiten van SLG vzw, kan u zich inschrijven op de mailinglist . U ontvangt dan meerdere keren per jaar een elektronische nieuwsbrief met informatie over de concerten en activiteiten.

met dank aan Ruben Luyten [vision*R]

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/info.html (2 of 3) [11/06/2012 14:20:33]

http://www.visionr.be/


s Lucien Goethals - Praktische info

[concerten] [archief][presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/info.html (3 of 3) [11/06/2012 14:20:33]


s Lucien Goethals - activiteiten

meer info: Benn.Deceuninck@slg.be

:: :: :: ::

1989-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 :: 2002 :: 2003 :: 2004

::zomercursus

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/index.html (1 of 2) [11/06/2012 14:20:34]


s Lucien Goethals - activiteiten

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] __________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/index.html (2 of 2) [11/06/2012 14:20:34]


s Lucien Goethals - Archief

[beeldarchief] [klankarchief]

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/archief.html (1 of 2) [11/06/2012 14:20:35]


s Lucien Goethals - Archief

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/archief.html (2 of 2) [11/06/2012 14:20:35]


s Lucien Goethals - Discografie

biografie discografie bibliografie werkenlijst

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/disco.html (1 of 3) [11/06/2012 14:20:35]


s Lucien Goethals - Discografie

Cellotape(1965) by Herman Sabbe (vlc) and Pierre Bartholomée (pf) On LP: Musique Belge Contemporaine - Hedendaagse Belgische Muziek (1966), Brussels: Alpha [Cultura 5.066-5]. Studie I (1962), Studie VIIb (1973), and Meliorbis (1973) electronic music On LP: IPEM 1963-1973 (1973), Brussels: Alpha [SP 6015]. Difonium (1974), and Studie V (1964) by Harry Sparnaay (cl-b) On LP: Lucien Goethals - Louis De Meester (1975), Brussels: Alpha [SP 6028]. Lecina (1966) by Lucienne Van Deyck (Mzs), Michel Lefebvre (fl), Marjeta Korosec (vl) and Herman Sabbe (vlc) On LP: Luister van de muziek in Vlaanderen (1975), Brussels: Kultuurraad voor Vlaanderen / BRT [LMV 30.007]. Contrapuntos (1967), Studie II (1964), and Studie III (1964) electronic music On LP: Music in Flanders - Muziek in Vlaanderen - Musique en Flandre (1978), Brussels: Alpha [DBM-N 257]. PolyfoniumII/80 (1980) electronic music On Cassette: Van Snorhout tot Synthesizer (1980), Brussels: Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen [OKV 80/2]. Pampa (1979) by the Spectra Ensemble conducted by Filip Rathé, and Lucienne Van Deyck (Mzs) On CD: Belgian Contemporary Chamber Music (1995), Ghent: Vox Temporis [VTP CD 92 026]. Early Electronic and Mixed works (1962-1969): Studie I, II & III (1962), Diálogos, Cadenza uit Diálogos (1963), Studie V, Endomorfie I (1964), Endomorfie II, Cellotape (1965), Sinfonía en Gris Mayor (1966), Contrapuntos, Vensters, Formosis (1967), Zeven Haikoes (1968), Studie VI, Ensimismamientos (1969). On CD: IDEAMA (International Digital ElectroAcoustic Music Archive) (1997), Karlsruhe: ZKM. http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/disco.html (2 of 3) [11/06/2012 14:20:35]


s Lucien Goethals - Discografie

MĂşsica con Cantus Firmus Triste (1978) by the Galliard-Ensemble, Toronto On CD: Nieuwe Muziek in Vlaanderen (1998), Brussels: Radio 3 [R3 98007]. Complete Vocal works, by the Spectra Ensemble conducted by Filip RathĂŠ, Ghent: Vox Temporis (2002) on CD

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] ______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/disco.html (3 of 3) [11/06/2012 14:20:35]


s Lucien Goethals - Bibliografie

biografie discografie bibliografie werkenlijst

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/biblio.html (1 of 4) [11/06/2012 14:20:36]


s Lucien Goethals - Bibliografie

Broeckx, Jan L. (1974). Impressies & reflexies bij het luisteren naar muziek van Lucien Goethals. Yang, 56, 49-55. Casier, Magda (1986). Serialistisch onderzoek: Composities van Lucien Goethals in de periode 1975 tot 1984. Unpublished masters thesis, Ghent University. Delaere, Mark, Knockaert, Yves, & Sabbe, Herman (1998). Nieuwe Muziek in Vlaanderen. Brugge: Stichting Kunstboek. Delannoy, Christian (1974). Het herhaalde onpeilbare. Yang, 56, 95-102. Deliège, Célestin (1974). Une démarche féconde. Yang, 56, 81-86. De Pablo, Luis (1974). Lucien Goethals. Yang, 56, p. 115. De Vrieze, Carlos (1972). Yang sprak met Lucien Goethals, eigentijds componist. Yang, 40, 35-39. Geysen, Frans (1986). Het orgeloeuvre van Lucien Goethals - een summiere verkenning. Orgelkunst, 9(2), 29-37. Gils, Gust (1974). Interview met Lucien Goethals. Yang, 56, 27-48. Goeyvaerts, Karel (1974). Lucien Goethals en de elektronische compositie. Yang, 56, 87-94. Heughebaert, Hugo (1974). Het tijdschrift Yang portretteert Lucien Goethals. Ons Erfdeel, 17(3), 454-455. Kersters, Willem (1974). Brief aan Lucien Goethals. Yang, 56, 117-119. Knockaert, Yves (1988). Lucien Goethals - Diferencias: een titel is een komponist. Tijdschrift van de Nieuwe Muziekgroep, 18, 7-15. Knockaert, Yves (1989). Vlaamse componisten: de generatie 1930-'39, Ons Erfdeel, 32(2), 223-228. Knockaert, Yves (1993). Lucien Goethals, een ander componist. Ons Erfdeel, 36(5), 693-697. Lachartre, Nicole (1974). Cellotape: un traitement instrumental de la bande magnétique. Yang, 56, 77-80. Laporte, André (2000). Een componist hors-série: Lucien Goethals. Sabam Magazine, 6(20), p. 13. Hiller, Lejaren J. (1974). Lucien Goethals. Yang, 56, p. 113. http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/biblio.html (2 of 4) [11/06/2012 14:20:36]


s Lucien Goethals - Bibliografie

Pousseur, Henri (1974). Lettre à Lucien Goethals (sur les rapports d'un certain langage musical et d'un certain engagement socio-politique). Yang, 56, 57-76. Raes, Godfried-Willem (1974). Lucien Goethals (Een altoos schrijnend simbool van een konfliktrijke en daardoor waardevolle tijd). Yang, 56, 103-107. Rathé, Filip (1999). De vocaal-instrumentale muziek van Lucien Goethals. Unpublished masters thesis, Ghent University. Rathé, Filip (2000). Aanzet tot Reflectie. Muziek & Woord, 305, 12-13. Sabbe, Herman (1967). Lucien Goethals: le constructivisme bifonctionnel - essai d'analyse compositionnelle d'une oeuvre musicale contemporaine. Jaarboek IPEM, 3, 36-59. Sabbe, Herman (1974). Bij wijze van inleiding: (Overbelicht?) Portret onder 19 spots. Yang, 56, 5-25. Sabbe, Herman (1977). Het muzikale Serialisme als Techniek en als Denkmethode. Ghent: Uitgaven van de Faculteit Letteren en wijsbegeerte van de RUG. Sabbe, Herman (Ed.) (1968-1980). Documenta Musicae Novae (musicological editions of contemporary scores). Vol. I (1968): "2 Kristallen" for piano. Vol. II (1969): "Endomorfie I" & "Cellotape". Vol. IV (1974): "Contrapuntos". Sabbe, Herman (1977). Lucien Goethals. In Diana von Volborth-Danys (Ed.), CeBeDeM and its affiliated composers (Biographies - Catalogues - Discography). Brussels: CeBeDeM. Sabbe, Herman (1982). Driejaarlijkse Kultuurprijs van de stad Gent voor Lucien Goethals. Yang, 105, 89-90. Sabbe, Herman (1992-). "Lucien Goethals". In Hanns-Werner Heister, & Wolfgang Sparrer (Eds.), Lexikon Komponisten der Gegenwart. München: edition text + kritik. Sabbe, Herman (in press). 1963: Lucien Goethals componeert Diálogos: het IPEM treedt voor het voetlicht. Elektronische Muziek in België en Nederland. In Louis Peter Grijp (Ed.), Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam: Amsterdam University Press. Servais, Raoul (1974). Muziek voor de zevende kunst bis. Yang, 56, 109-110. Stockhausen, Karlheinz (1971). Studios der Universitäten Yale (USA), Toronto (Kanada) und Gent (Belgien) und des Italienischen Rundfunks, Mailand. In Texte zur Musik 3 (1963-1970) (pp. 273-276). Köln: DuMont. Vermote, Petra (1999). Argentinië-België: gelijkspel? - Interview met Lucien Goethals, Gent, 11 november 1999, De Wekker, 19, 6-9. reprinted as: In gesprek met ECCG-lid Lucien Goethals, Nieuwe Vlaamse Muziek Revue, 7(2), 61-64. http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/biblio.html (3 of 4) [11/06/2012 14:20:36]


s Lucien Goethals - Bibliografie

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] ______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/biblio.html (4 of 4) [11/06/2012 14:20:36]


SLG - Lucien Goethals

biografie discografie bibliografie werkenlijst

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/werkenlijst.html (1 of 12) [11/06/2012 14:20:41]


SLG - Lucien Goethals

Componist Composer

Compositie Composition

Bezetting Instruments

Aard Type

Jaar Year

Duur Duration

Nr No

toneelmuziek

12'39"

362

tape

tape

4'25"

3

Ballet met lach

tape

tape

3'40"

3

Goethals Lucien

Beweging

klarinettenkwartet

concert

13'30"

814

Goethals Lucien

Cadens

11

Goethals Lucien

Cadenza uit dialogos

15

Goethals Lucien

Cadenza dialogos

14

Goethals Lucien

Cadenza uit dialogos

Goethals Lucien

Cellotape

piano, cello en tape

tape

1965

Goethals Lucien

Cellotape

piano, cello en tape

concert

1965

9'

92

Goethals Lucien

Cellotape

piano, cello en tape

studioopname

1966

8'09"

114

Goethals Lucien

Contrapuntos versie 1972

tape

tape

1972

Goethals Lucien

Contrapuntos versie van de auteur

tape

tape

1967

9'50"

164

Goethals Lucien

Contrapuntos versie van de auteur

tape

tape

1967

9'50"

165

Goethals Lucien

Al wie omziet

Goethals Lucien

Ballet

Goethals Lucien

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/werkenlijst.html (2 of 12) [11/06/2012 14:20:41]

1963

5'

41 67

12


SLG - Lucien Goethals

Goethals Lucien

Contrapuntos origineel

stereo

tape

1967

9'45"

561

Goethals Lucien

Concerto

bas-, contrabasklarinet en orkest

concert

1985

20'

843

Goethals Lucien

Concerto de la luz y las teneblas

orgel & instr. ensemble

concert

1990

22'55"

922

1989

22'55"

924

universos sonoros pasacalle del peregrino homenaje a ... Goethals Lucien

Concerto de la luz y las teneblas

orgel & instr. ensemble

concert

Goethals Lucien

Sekwenties uit Dialogos

4-spoor

tape

13

Goethals Lucien

Dialogos

elektronische sekwenties

tape

22

Goethals Lucien

Dialogos

orkest en tape

concert

Goethals Lucien

Dialogos gemonteerde versie

orkest en tape

Goethals Lucien

Dialogos, orkest-suite

orkest en tape

Goethals Lucien

Difonium

basklarinet en tape

Goethals Lucien

Difonium

basklarinet en tape

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/werkenlijst.html (3 of 12) [11/06/2012 14:20:41]

1963

17'

25

1963

16'25"

38

7'35"

53

18'

288

18'

387

concert 1975 kopij van plaat


SLG - Lucien Goethals

Goethals Lucien

Difonium

basklarinet en tape

concert

Goethals Lucien

Drie essais op. 14

blazerskwintet

concert

Goethals Lucien

Drie preludia en een postludium op 4 gedichten van Gust Gils

bazuin, contrabas en stem

concert

Goethals Lucien

Drie preludia en een postludium op 4 gedichten van Gust Gils

bazuin, contrabas

concert

Goethals Lucien

Drie stukken op. 12

houtblazerstrio

concert

Goethals Lucien

Endomorfie I instrumentaal viool, piano

concert

Goethals Lucien

Endomorfie I

viool, piano, tape

concert

Goethals Lucien

Endomorfie I

elektronische partij

tape

Goethals Lucien

Endomorfie I instrumentaal viool, piano

concert

Goethals Lucien

Endomorfie II

elektronische partij

tape

Goethals Lucien

Endomorfie II

8 blazers, tape

concert

Goethals Lucien

Ensimismamientos

Goethals Lucien

1974

427 5'25"

58

1974

5'43"

334

1974

5'52"

347

6'03"

231

1963

6'55"

76

1964

6'45"

78

6'41"

84

7'30"

128

1967

120 6'55"

149

piano, viool, cello, fagot en tape

15'30"

205

Ensimismamientos

piano, viool, cello, fagot en tape

15'30"

206

Goethals Lucien

Ensimismamientos

piano, viool, cello, fagot en tape

Goethals Lucien

Enteuxis

strijkorkest, hobo, fluit

concert

Goethals Lucien

Enteuxis

kamerorkest, 14 solisten

concert

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/werkenlijst.html (4 of 12) [11/06/2012 14:20:41]

334 1968

15'50"

168

16'20"

258


SLG - Lucien Goethals

Goethals Lucien

Formosis

tape

1968

14'

170

Goethals Lucien

Fusion

basklarinet, piano, tape

concert

1976

13'17"

519

Goethals Lucien

Fusion

basklarinet, piano, tape

concert

1976

13'

544

Goethals Lucien

Fusion

tape

tape

13'40"

685

Goethals Lucien

Gmebofonies

ensemble en tape

tape

20'05"

518

Goethals Lucien

He ?

Goethals Lucien

He ?

mono

tape 1

17'12"

290

Goethals Lucien

He ?

stereo

tape 2

17'12"

290

Goethals Lucien

He ?

tape 3

27'30"

293

Goethals Lucien

Het huilen verleren ze niet

toneelmuziek

tape

Goethals Lucien

Hommage aan Schรถnberg creatie

fluit, slagwerk

concert

Goethals Lucien

Hommage aan Schรถnberg

altfluit, slagwerk

concert

Goethals Lucien

Hommage aan Schรถnberg

altfluit, fluit, slagwerk

concert

Goethals Lucien

3 Inventies

altsaxofoon, basklarinet, marimba of vibrafoon

concert

Goethals Lucien

Klankcompositie

tape

Goethals Lucien

Ladrido

sopraan, hoorn, klarinet, slagwerk

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/werkenlijst.html (5 of 12) [11/06/2012 14:20:42]

1979

concert

232

16 8'06"

515

8'45"

538

8'11"

440

1986

17'30"

850

tape

1970

14'

165

concert

1981

5'58"

784

1978


SLG - Lucien Goethals

Goethals Lucien

Ladrido

sopraan, hoorn, klarinet, slagwerk

concert

1981

7'50"

726

Goethals Lucien

Lecina, 6 liederen op tekst van Jan Van der Hoeven

mezzo, viool, cello, fluit

concert

1970

9'35"

209

Goethals Lucien

Lecina, lied 6

mezzo, viool, cello, fluit

concert

1970

1'40"

209

Goethals Lucien

Lecina

9'35"

209

Goethals Lucien

Llanto por Salvador Allende bazuin

concert

1974

5'50"

347

Goethals Lucien

Llanto por Salvador Allende trombone

concert

1973

7'15"

552

Goethals Lucien

Llanto por Salvador Allende trombone

concert

1973

7'57"

553

Goethals Lucien

Llanto por Salvador Allende trombone

concert

1981

6'

662

Goethals Lucien

Meliorbis

1973

12'38"

302

Goethals Lucien

Mouvement

strijkkwartet

concert

5'23"

168

Goethals Lucien

Mouvement I

cuarteto de cuerda

concert

Goethals Lucien

Movimientos y acciones

fluit, klarinet, strijkkwartet, chromatische harp, slagwerk

concert

Goethals Lucien

Musica con cantus firmus triste

fluit, viool, altviool, cello

concert

Goethals Lucien

Paal en perk

Goethals Lucien Goethals Lucien

1967

210 14'30"

101

1979

12'10"

548

4 stukken vr. mezzo concert en kamerensemble

1980

8'56"

571

Paisajes electroacusticos versie 13-04-'81

4-spoor

tape

1981

20'

679

Paisajes electroacusticos

sporen 1-2

tape

20'05'

683

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/werkenlijst.html (6 of 12) [11/06/2012 14:20:42]


SLG - Lucien Goethals

Goethals Lucien

Paisajes electroacusticos

sporen 3-4

tape

16'55"

684

Goethals Lucien

Pampa

mezzo-sopraan, kamerensemble

concert

7'30"

518

Goethals Lucien

Pampa

mezzo-sopraan, kamerensemble

concert

5'30"

780

Goethals Lucien

Pampa

sopraan, kamerensemble

concert

9'30"

814

Goethals Lucien

Pluriversum

18'40"

487

Goethals Lucien

Pluriversum versie II

18'40"

528

Goethals Lucien

Polyfonium versie II

11'10"

528

Goethals Lucien

Les poissons : la perche

Goethals Lucien

Polyfonium

Goethals Lucien

Polyfonium II '80

Goethals Lucien

4 Pièces pour orchestre

orkest

concert

Goethals Lucien

Quebraduras

pianokwartet

thuisopname

8'40"

322

Goethals Lucien

Quebraduras

pianokwartet

concert

7'30"

383

Goethals Lucien

Ritueel

tsjeng, slagwerk, tape

tape

22'55"

249

Goethals Lucien

Ritueel

tsjeng, slagwerk, tape

concert

1981

22'40"

655

Goethals Lucien

Ritueel

tsjeng, slagwerk, tape

concert

1984

22'55"

813

Goethals Lucien

Riviera

tape

tape

3'05"

117

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/werkenlijst.html (7 of 12) [11/06/2012 14:20:42]

1979

1977 filmmuziek Studioversie 1977

15 1975

11'10

448

1980

10'

337

1976

527


SLG - Lucien Goethals

Goethals Lucien

Selva, versie 1 en 2

10'45"

858

Goethals Lucien

Sinfonia en gris mayor

2 orkesten en tape

tape

Goethals Lucien

Sinfonia en gris mayor

2 orkesten en tape

concert

1966

13'15"

115

Goethals Lucien

Sinfonia en gris mayor

2 orkesten en tape

concert

1966

13'15"

127

Goethals Lucien

Sirene

3'40" 3'30"

349

Goethals Lucien

Soliloquios 1, 2, 3, 4 en 6

Goethals Lucien

Soliloquios

viool, stem

concert

1974

Goethals Lucien

Soliloquios

viool, stem

concert

1974

Goethals Lucien

viool, stem

concert

1974

13'20" 348

Goethals Lucien

Sonate voor contrabas en tape

contrabas, tape

tape

Goethals Lucien

Sonate for double bass and double bass, tape tape

concert

Goethals Lucien

Sonate voor contrabas

concert

Goethals Lucien

68

filmmuziek

279 335 9'15"

336

18'26"

225

18'40"

740

18'35"

795

Sonoor portret van Jean Bilquin, versie 2

23'25"

340

Goethals Lucien

Sonoor portret van Jean Bilquin, versie 1

24'55"

341

Goethals Lucien

Sonoor portret van Jean Bilquin, montage met teksten

23'22"

343

Goethals Lucien

Studie met sinus, driehoeks -en rechthoeksgolven

3'

3

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/werkenlijst.html (8 of 12) [11/06/2012 14:20:42]

contrabas

tape

tape

1981

1962


SLG - Lucien Goethals

Goethals Lucien

Studie I

tape

tape

Goethals Lucien

Studie I, met drie ritmes

tape

tape

Goethals Lucien

Studie II

tape

tape

Goethals Lucien

Studie II, met impulsen

tape

tape

1962

4'20"

3

Goethals Lucien

Studie II, nieuwe versie

tape

tape

1970

4'20"

165

Goethals Lucien

Studie III

tape

tape

Goethals Lucien

Studie III, met ruis en sinustonen

tape

tape

1962

Goethals Lucien

Studie III

tape

tape

1962

Goethals Lucien

Studie V

tape

tape

14

Goethals Lucien

Studie V

4-sporen

tape

15

Goethals Lucien

Studie V, 1 spoor versie zonder reverberatie

tape

tape

1963

6'

41

Goethals Lucien

Studie V, 1 spoor versie met reverberatie

tape

tape

1963

6'

46

Goethals Lucien

Studie V, versie van de plaat

tape

tape

1963

6'04"

383

Goethals Lucien

Studie V

tape

tape

Goethals Lucien

Studie VI, met kwarttonen

tape

tape

Goethals Lucien

Studie VIIb

tape

tape

Goethals Lucien

Suma

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/werkenlijst.html (9 of 12) [11/06/2012 14:20:42]

concert

13 1962

5'20"

3 11

13 5'20"

3 35

387 1969

11'10"

165

8'40"

302 279


SLG - Lucien Goethals

Goethals Lucien

Suma, versie 1 en 2

Goethals Lucien

concert

1973

5'15" 5'45"

287

Suma

concert

1974

12'06"

347

Goethals Lucien

Suma

concert

1974

12'23"

382

Goethals Lucien

Suma, 1971

concert

1979

11'40"

552

Goethals Lucien

Suma, A,B,C 1971

16'30"

674

Goethals Lucien

Suma

17'50"

923

Goethals Lucien

To speak or not to speak

filmmuziek

7'46"

349

Goethals Lucien

Tres momentos musicales

tape

14'55"

568

Goethals Lucien

Tres momentos musicales

viool, tape

concert

1982

15'

778

Goethals Lucien

Tres momentos musicales

viool, tape

concert

1984

15'20"

812

Goethals Lucien

Tres paisajes sonoros

ensemble

concert

1974

10'27"

348

Goethals Lucien

Tres paisajes sonoros

ensemble

concert

10'30"

356

Goethals Lucien

Tres paisajes sonoros

ensemble

concert

1974

10'24"

368

Goethals Lucien

Tres paisajes sonoros

ensemble

concert

1974

10'15"

381

Goethals Lucien

Trio

basklarinet, fluit, piano

concert

15'36"

821

Goethals Lucien

De tuin der lusten, delen B en C 1978

basklarinet, tape

concert

8'15"

448

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/werkenlijst.html (10 of 12) [11/06/2012 14:20:42]

tenorblokfluit, clavecimbel

kamerensemble, tape

tape versie door B. Bouckaert (originele tape + muziek en/ of stemfragmenten)

tape

1991

1978


SLG - Lucien Goethals

Goethals Lucien

De tuin der lusten, 1978

basklarinet, tape

concert

Goethals Lucien

De tuin der lusten

basklarinet, tape

tape

Goethals Lucien

Twee kristallen

piano

concert

Goethals Lucien

Twee liederen

cello, viool, fluit, mezzo-sopraan

Goethals Lucien

Twee tekeningen

Goethals Lucien

27'

553

31'36"

567

1964

4'45"

39

concert

1966

3'20"

124

piano

concert

1964

4'02"

39

Vensters

cello, piano, slagwerk, diaprojectie, tape

concert

1969

Goethals Lucien

Vensters, tape 1 en 2

cello, piano, slagwerk, diaprojectie, tape

tape

143

Goethals Lucien

Vensters, tape 3 en 4

cello, piano, slagwerk, diaprojectie, tape

tape

144

Goethals Lucien

Vensters

cello, piano, slagwerk, diaprojectie, tape

concert

Goethals Lucien

Vensters, signalen diapositieven visie 1 en 2

cello, piano, slagwerk, diaprojectie, tape

tape

Goethals Lucien

Vier orkeststukken

orkest

concert

1976

Goethals Lucien

Vier stukken

basklarinet, piano

concert

1972

Goethals Lucien

Vier stukken

basklarinet, piano

concert

6'36"

258

Goethals Lucien

Vier stukken

basklarinet, piano

concert

6'30"

384

Goethals Lucien

Vijf impromptus

orkest

concert

14'30"

799

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/werkenlijst.html (11 of 12) [11/06/2012 14:20:42]

1979

1967

143

19'

149

174

1983

8'18"

452 251


SLG - Lucien Goethals

Goethals Lucien

Zeven haikoes

stereo

tape

1969

191

Goethals Lucien

Zeven haikoes

mono

tape

1969

192

Goethals Lucien

Haikoes

stem, tape

concert

1969

197

Goethals Lucien

Zeven haikoes, versie 1

stem, tape

concert

1963

333

Goethals Lucien

Zeven haikoes, versie 2

stem, tape

concert

1974

Goethals Lucien

Zeven haikoes, nederlandse tekst

stem, tape

Goethals Lucien

Zeven haikoes, engelse tekst

Goethals Lucien

Zeven haikoes, versie 1 en 2

12'32"

334

concert

12'04"

383

stem, tape

concert

11'50"

383

stem, tape

tape

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] ______________________________________________________________________________ Stichting Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/werkenlijst.html (12 of 12) [11/06/2012 14:20:42]

363


SLG - activiteiten

1998-1999 :: :: :: ::

1989-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 :: 2002 :: 2003 :: 2004

Woensdag 28 oktober 1998, 20.00 uur, Filmplateau Gent. Spectra ensemble o.l.v. Filip Rathé, werken van Lucien Goethals Programma: ❍

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/1998-1999.html (1 of 4) [11/06/2012 14:20:43]

"To speak or not to speak" Animatiefilm van Raoul Servais, met muziek van Lucien Goethals "Musica con Cantus Firmus triste" voor viool, altviool, klarinet en fluit


SLG - activiteiten ❍

"Lecina" 6 liederen voor fluit, viool, cello en mezzo-sopraan [muziekfragment] - [partituur] "De Tuin der Lusten" voor basklarinet en tape

Woensdag 9 december 1998, 20.00 uur, Filmplateau Gent. Het OXO-ensemble o.l.v. Bart Bouckaert Programma: ●

● ●

"Sirene" Animatiefilm van Raoul Servais, met muziek van Lucien Goethals Karel Goeyvaerts: "Pas à Pas" piano-solo Jacqueline Fontyn: "Sul cuor della Terra" voor fluit, klarinet, viool, cello en piano "Un chien Andalou" Film van Luis Buñuel, met muzikale begeleiding door het OXO-ensemble. Lucien Goethals: "Zeven Haikoes" voor recitant en magnetofoonband Claude Vivier: "Paramirabo" voor viool, cello, fluit en piano

Woensdag 24 februari 1999, 20.00 uur, Filmplateau Gent. Electro-acustische muziek, gerealiseerd in de Studio voor Experimentele Muziek http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/1998-1999.html (2 of 4) [11/06/2012 14:20:43]


SLG - activiteiten

(SEM), Antwerpen en het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek (IPEM), Gent Programma: ●

● ● ● ● ●

"Pegasus" Animatiefilm van Raoul Servais, met muziek van Lucien Goethals Raoul De Smet: "Libanon" Lucien Goethals: "Contrapuntos" Joris De Laet: "Pièce de résist ance" Paul Adriaenssens: "Sleep tight, sweet reptile" (a rhinencephallic study) Dirk Veulemans: "Hommelage"

Vrijdag 9 april 1999, 20.00 uur, Filmplateau Gent. Spectra ensemble o.l.v. Filip Rathé, Programma: ●

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/1998-1999.html (3 of 4) [11/06/2012 14:20:43]

Miklós Maros: "Feinschnitten" voor fluit en percussie György Kurtag: "Játékok" piano vier handen Gilberto Mendes: "Saudades do Parque Balneário Hotel" piano en saxofoon Frank Nuyts: "Rastapasta" piano, fluit en saxofoon "Harpya"


SLG - activiteiten

Animatiefilm van Raoul Servais, met muziek van Lucien Goethals â—?

Oscar BazĂĄn: "Austeras" piano, percussie, fluit, viool, altviool

[presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ Stichting Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/1998-1999.html (4 of 4) [11/06/2012 14:20:43]


SLG - activiteiten

1999-2000

:: :: :: ::

1989-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 :: 2002 :: 2003 :: 2004

Vrijdag, 29 oktober 1999, 20.00 uur, FilmPlateau Gent. Elektroakoestische Muziek Programma: Ricardo Mandolini Ceremonia Secreta (1984) Los Enemigos del Hombre de Conocimiento (1996) El Espiritu de la Lluvia (1999) Peter Missotten

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/1999-2000.html (1 of 5) [11/06/2012 14:20:44]


SLG - activiteiten

Kortfilm: MEER (1998) Muziek: Eric Sleichim en het Blindmankwartet Annette Vande Gorne Tao: Bois, troisième élément (1986) Tao: Terre, cinquième élément (1991) Vrijdag, 10 december 1999, 20.00 uur, Film-Plateau Gent. Carré met slagroom Programma: Christian Wolff Gentsong (1999) Blokfluitkwartet en slagwerk Frans Geysen Lichtspleten (1996) Blokfluitkwartet Geert Logghe Cinq Ordres (1997) Blokfluitkwartet en slagwerk Hans Richter Kortfilm: Vormittagspuk (1927) Muziek: live-begeleiding door Carré Alvaro Guimaraes Les indiennes galantes ou http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/1999-2000.html (2 of 5) [11/06/2012 14:20:44]


SLG - activiteiten

les folies flamandes (1996) Blokfluitkwartet Frank Nuyts Tripping Fifes (1997) Blokfluitkwartet en slagwerk Uitvoerders: Blokfluitkwartet CarrĂŠ: Karin Gutsche, Ines Rasbach, Marleen Vertommen, Tomma Wessel Slagwerk: Michael Weilacher Woensdag, 23 februari, 20.00, FilmPlateau Gent. het SPECTRA ensemble Programma: Jonathan Harvey Ricercare una melodia (1984) hobo en tape Kalevi Aho Sonata (1984/85) hobo en piano "Sur les bords de la camĂŠra", Henri Storck (1933) stille film met liveimprovisatie op hobo door Piet Van Bockstal

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/1999-2000.html (3 of 5) [11/06/2012 14:20:44]


SLG - activiteiten

Lucien Goethals Pentagoon (1963) piano Flo Menezes Atlas Folisipelis (1996/97) hobo, percussie (2), en tape Uitvoerders: Het SPECTRA ensemble Piet Van Bockstal (hobo), Katrijn Friant (piano), Piet De Block & Gerrit Nulens (percussie). Woensdag, 26 april 2000, 20.00 uur, Film-Plateau Gent. Elektroakoestische Muziek en Film Programma: Todor Todoroff Voices part 1 (1997) Retour Ă la raison (1995) Reflets/Vitess (1995) In between V1 (2000) Elsa Justel

Ichihualasto Chi-pa-boo Fy Mor Alba sud

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/1999-2000.html (4 of 5) [11/06/2012 14:20:44]


SLG - activiteiten

[presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ Stichting Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/1999-2000.html (5 of 5) [11/06/2012 14:20:44]


SLG - activiteiten

2000-2001 :: :: :: ::

1989-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 :: 2002 :: 2003 :: 2004

Woensdag, 18 oktober 2000, 20.00 uur, Film-Plateau Gent. Esther Venrooy (composition) & Han Van den Hoof (video) Programma: Reconstruction Piece 1 (video) Three Movements for a Figure (naar Francis Bacon) (digitale compositie): [ean]koudijs fl[么]:1 H(ea) Soil (saxofoon & tape)

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2000-2001.html (1 of 4) [11/06/2012 14:20:44]


SLG - activiteiten

Reconstruction Piece 2 (video) Reconstruction Piece 3 (video) Four Red Objects (digitale compositie) Fig.21 (saxofoon en digitale compositie of 8 kanalen)

Woensdag, 13 december 2000, 20.00 uur, Film-Plateau Gent. Arne Deforce: "The Extended Cello" Programma: Kaija Saariaho Petals James Tenney Cellogram met Film 'CAR' Arne Deforce Solo Intimo I Arne Deforce Solo intimo II LaMonte Young 1960 #7 met film 'OCEAN' Woensdag, 21 februari 2001, 20.00 uur, Film-Plateau Gent. "Jong Elektroakoestisch" Programma: http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2000-2001.html (2 of 4) [11/06/2012 14:20:44]


SLG - activiteiten

Herman Van San "Opus Electronicum. Geometrische Patterns" voor tape (1956/57) Bruno Forment "Giardino di Pietra" voor gesampelde viola da gamba en live electronics (2001, creatie) Kris De Baerdemacker "Monotone" en "Radiomix" voor tape (2000) David Deschuyteneer soundtrack bij "De Primitief", een video van Benn Deceuninck (2001, creatie) Woensdag, 21 maart 2001, 20.00 uur, Gravensteen Gent (Joan Vandenhoutezaal). "Dialogen" Programma: Lelio Camilleri "Parallel", Elektroakoestische compostie (2000, Belgische creatie) Electronica: Lelio Camilleri Louis de Meester "Mimodrama", Elektroakoestische compostie (1975) Met choreografie en dans door Anneke Dejonghe (creatie) http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2000-2001.html (3 of 4) [11/06/2012 14:20:44]


SLG - activiteiten

Kaija Saariaho "Noanoa" voor fluit en elektronica (1992) Fluit: Sophie Boudaillez Toru Takemitsu "Itenerant" voor fluit solo (1989) Fluit: Sophie Boudaillez Todor Todoroff "Voices Part III", Elektroakoestische compositie (2001, creatie) Electronica: Todor Todoroff

[presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ Stichting Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2000-2001.html (4 of 4) [11/06/2012 14:20:44]


SLG - activiteiten

2001-2002 :: :: :: ::

1989-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 :: 2002 :: 2003 :: 2004

Woensdag, 24 oktober 2001, 20.00, AULA, RUG Gent. Spectra Ensemble Programma: Aurelio De la Vega "Tangentes" voor viool & tape (1973) Dirk Veulemans "The weasel is living on the lofts now" voor fluit, tape & live-electronics (2001, creatie!!)

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2001-2002.html (1 of 7) [11/06/2012 14:20:45]


SLG - activiteiten

Isabel Mundry "Spiegel Bilder" voor klarinet & accordeon (1996) Aurelio De la Vega "Para-Tangentes" voor viool & tape (1973) Vrijdag, 16 november 2001, 20.00, FilmPlateau Gent. Muziek & Film en het Wolpe Trio, i.s.m. NovemberMusic Programma: Mauricio Kagel (°1931) "Mitternachtstück" (1986/87) Nicolas Collins (°1954) "Tromba Marina" voor fluit, cello & live-electronics (2001, Creatie !!) Dirk Reith (°1947) "Resonanzen I" voor fluit & electronica (1993) James Tenney (°1934) "Spectrum 7" voor fluit, cello, keyboard & live-electronics (2001, Creatie !!) René Clair / Eric Satie "Entr'Acte" (1924), begeleid door Luk Vaes, piano Woensdag, 12 december 2001, 20.00, FilmPlateau Gent. http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2001-2002.html (2 of 7) [11/06/2012 14:20:45]


SLG - activiteiten

Symphonie Diagonale Programma: Abstracte films and Electroakoestische muziek. Hans Richter: "Filmstudie" (1926) muziek van Luigi Ceccarelli Walter Ruttmann: "Opus II" (1922) muziek by Luigi Ceccarelli L谩zl贸 Moholy-Nagy: "Ein Lichtspiel, schwarz-weissgrau" (1930) muziek van Roberto Doati Walter Ruttmann "Opus I" (1919) muziek van Emanuele Pappalardo Hans Richter "Rhythmus 21" (1921) & "Rhythmus 23" (1923) muziek van Francesco Giomi Walter Ruttmann: "Opus III" (1923) & "Opus IV" (1924) muziek van Gabriele Manca Viking Eggeling "Symphonie Diagonale" (1921) muziek van Paolo Pachini

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2001-2002.html (3 of 7) [11/06/2012 14:20:45]


SLG - activiteiten

Hans Richter "Vormittagsspuk" (1927) muziek van Ricardo Dapelo Hans Richter "Inflation" (1927) & "Everything turns, everything revolves" (1929) muziek van Agostino Di Scipio Woensdag, 6 februari 2002, 20.00, Bijloke Gent. Stefaan Smagghe & Dirk Moelants Programma: Composities van Stefaan Smagghe voor viool, viola da gamba, electronics, projecties and geluidsinstallaties. "Aankomst van de spechtjes" (1995) voor viola, viola da gamba, installaties & kristallen glazen "MICAĂ‹tude I" (2000) voor viool en viola da gamba "Resort" (2000) voor viool, viola da gamba eb installatie "MICAĂ‹tude II" (2001, Belgian creation) voor viool eb viola da gamba "Delay II" (1999) voor viool, viola da gamba en electronica "Apocalyps" (1997) voor viool, http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2001-2002.html (4 of 7) [11/06/2012 14:20:45]


SLG - activiteiten

viola da gamba en electronica Woensdag, 20 februari 2002, 20.00, FilmPlateau Gent. Guy Van Belle & Gasten Programma: "auditory /ba/ + visual /ga/ => perceived /da/" new revolutionaries voor verschillen computers, met leden van no-sinc.org deux-pieces een ecologische, audio-visuele remix van een radio concert 200220022002 drievoudige palindroom met internet-band re:motors [halli kalli reykjavik aki kubota tokyo andrey savitsky minsk lucas v rotterdam] Roving Walter Walter de autonome, audio-visuele art-bot (artistieke robot). Woensdag, 17 april 2002, 20.00., FilmPlateau Gent. Electroacoustische Muziek en Film Programma: "Paysages electroacoustiques" voor tape (1980) http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2001-2002.html (5 of 7) [11/06/2012 14:20:45]


SLG - activiteiten

van Lucien Goethals "Letmeout" (2001/02) video van Jerry Heymans & Koen Baele, muziek: Borowskii "El cuaderno del alquimista" voor tape (1979) van Ricardo Mandolini, met de video "Butoh fluisteringen" van Benn Deceuninck (2000) "Awakening of synthetic pinging" voor tape (2001) van RenĂŠ Mogensen "Metropolis 2000" (1971) film van Gustaaf Prils, muziek: Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2001-2002.html (6 of 7) [11/06/2012 14:20:45]


SLG - activiteiten

[presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ Stichting Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2001-2002.html (7 of 7) [11/06/2012 14:20:45]


SLG - activiteiten

2002 :: :: :: ::

1989-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 :: 2002 :: 2003 :: 2004

[06.02.02] - Kraakhuis, De Bijloke Dirk Moelants en Stefaan Smagghe mensen omheen machines een multimediaal concert met gamba, viool, elektronica, video, klankinstallatie [20.02.02] - Film-Plateau Guy Van Belle en gasten machines omheen mensen een genetwerkte audiovisuele en modulaire performance avond met gevarieerde internationale en lokale participanten [20.03.02] - Museum voor Dierkunde (RUG) Incantaties / Bezweringen door Jelle Meander

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2002.html (1 of 3) [11/06/2012 14:20:46]


SLG - activiteiten

[27.03.02] - Universiteitsbibliotheek "Flux de bouche" (Letters op stem gezet) door Eva Cox [03.04.02] - Theater Tinnenpot Obscurum per obscuritus, Ignotum per ignotius door Maja Jantar [17.04.02] - Film-Plateau 'Metropolis 2000', programma rond film en hedendaagse muziek [26-28.08.02] - IPEM Zomercursus 2002: driedaagse workshop met een experimenteel karakter. Voor deze editie werden twee componisten uitgenodigd: Lucien Goethals en Bruno Forment. Voor meer informatie: IPEM Zomercursus [23.10.02] - Film-Plateau SEM, hedendaagse muziek uit Antwerpen & video [04.12.02] - Film-Plateau (Remix)programma uitgaande van het IPEMarchief

[presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ Stichting Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2002.html (2 of 3) [11/06/2012 14:20:46]


SLG - activiteiten

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2002.html (3 of 3) [11/06/2012 14:20:46]


SLG - activiteiten

2003 :: :: :: ::

1989-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 :: 2002 :: 2003 :: 2004

UIT HET NOORDEN een tweeluik omtrent hedendaagse muziek en experimentele film Film-Plateau, Paddenhoek 3, Gent * 12 februari 2003 1ste deel, een multimediale performance met sax, electronica en film Compositie / spel (sax en elektronica): RenĂŠ Mogensen In combinatie met experimentele Deense films (programmatie en techniek: Svend Thomsen / TVF)

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2003.html (1 of 3) [11/06/2012 14:20:47]


SLG - activiteiten

* 26 maart 2003 2de deel, een multimediale performance met fluit, elektronica en film Der Kinderf채nger (integrale versie) van Karlheinz Stockhausen Altfluit en piccolo: Karin De Fleyt, Techniek: Marc Maes (Belgische creatie !) & Deense experimentele film programmatie en techniek Svend Thomsen / TVF *** Zomercursus 2003, 28-29/08/03

***

IPEM40!, 18-19-20/10/03 programma happening en colloquium

*** Concert Ann Vancoillie viool & Rudi Van der Veken percussie Violin Face of de vele gezichten van de hedendaagse viool live electronics: Ipem woensdag 3 december 2003 20u00 kapel van de Bijloke

voor meer info: http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2003.html (2 of 3) [11/06/2012 14:20:47]


SLG - activiteiten

benn.deceuninck@SLG.be

[presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ Stichting Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2003.html (3 of 3) [11/06/2012 14:20:47]


SLG - activiteiten

2004 :: :: :: ::

1989-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 :: 2002 :: 2003 :: 2004

E-Muziek & A-nimatie een tweeluik omtrent hedendaagse muziek en experimentele film (met steun van provincie Oost-Vlaanderen, met dank aan Hogeschool Gent, animatiefilm) 24 november 2004

Film-Plateau, Paddenhoek 3, Gent

Deel 1 Sirene (1968) AF: Raoul Servais, muziek: Lucien Goethals Pegasus (1973) AF: Raoul Servais, muziek: Lucien Goethals Splash (1998) muziek: Kris De Baerdemacker Harpya (1979) AF: Raoul Servais, muziek: Lucien Goethals http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2004.html (1 of 2) [11/06/2012 14:20:47]


SLG - activiteiten

Atraksion (2001) AF: Raoul Servais, muziek: Lucien Goethals Pauze Deel 2 Awel (1990) AF: Tim Trenson, muziek: met medewerking van Logos Mazelen (1990) AF: Ann Vrombaut, muziek: met medewerking van IPEM Canned (1997) muziek: Francesca Verbauwhede Winston and Julia (1991) AF: Silvia Defrance, muziek: Christian Coppin (atelier Graphoui) Jion (1997) AF: Pieter Van Houte, muziek: Frank De Wulf

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] __________________________________________________________________________ Stichting Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/2004.html (2 of 2) [11/06/2012 14:20:47]


SLG - activiteiten

:: zomercursus

activiteiten :: :: :: ::

1989-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 :: 2002 :: 2003 :: 2004

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercurs.html (1 of 2) [11/06/2012 14:20:48]

zomercursus zomercursus zomercursus zomercursus zomercursus zomercursus

1998 1999 2000 2001 2002 2003


SLG - activiteiten

[presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [activiteiten] [archief] __________________________________________________________________________ Stichting Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercurs.html (2 of 2) [11/06/2012 14:20:48]


s Lucien Goethals - Archief

beeldmateriaal 0 beeldarchief

beeldmateriaal 1 beeldmateriaal 2 beeldmateriaal 3 beeldmateriaal 4 beeldmateriaal 5 beeldmateriaal 6 beeldmateriaal 7 beeldmateriaal 8 beeldmateriaal 9

klankarchief

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeldarchief.html (1 of 2) [11/06/2012 14:20:48]


s Lucien Goethals - Archief

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeldarchief.html (2 of 2) [11/06/2012 14:20:48]


300 Multiple Choices

Multiple Choices The document name you requested (/luciengoethals/scores/lg_partituren.html) could not be found on this server. However, we found documents with names similar to the one you requested. Available documents: â—?

/luciengoethals/scores.html/lg_partituren.html (common basename)

Please consider informing the owner of the referring page about the broken link. Apache/2.2.16 (Debian) Server at www.ipem.ugent.be Port 80

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/scores/lg_partituren.html [11/06/2012 14:20:49]


zomercursus2003

7de IPEM ZOMERCURSUS 2003

Akoestisch, Elektronisch of Mixed? met gastdocenten Lucien Goethals en Arne Deforce

De Stichting Lucien Goethals vzw en het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek (IPEM), afdeling musicologie Universiteit Gent organiseren de 7de editie van de zomercursus. Ook dit jaar betreft het een initiatie tot verschillende aspecten van elektroakoestische muziek en muziek tout court. Zoals steeds wordt één specifiek aspect van de wereld van de elektro-akoestische muziek belicht, dit jaar is dit het het mengen van akoestische elementen met elektronische muziek. De tweedaagse cursus richt zich tot ieder met een belangstelling in deze problematiek.

Donderdag 28 augustus 2003 9u45 10u00-12u30 13u30-14u45 14u45-15u00 15u00-16u00 16u00-17u00

Ontvangst Combinatie van akoestische en elektronische instrumenten historische schets Dr. Dirk Moelants en Micheline Lesaffre Polypoëzie en elektronische media Jelle Dierickx pauze Muziek en emoties in akoestische en elektronische muziek Prof. Dr. Marc Leman Toonmoment: multimediaproject

Vrijdag 29 augustus 2003 9u45 10u00-12u30 14u00-16u30

Ontvangst Over gemengde vormen Lucien Goethals De cello en live electronics Arne Deforce

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2003.html (1 of 3) [11/06/2012 14:20:50]


zomercursus2003

Combinatie van akoestische en elektronische instrumenten: een historische schets

Musicologen Dirk Moelants en Micheline Lesaffre gaan in op de geschiedenis van elektroakoestische muziek. Aan de hand van typische voorbeelden wijzen zij op een aantal basisaspecten van het combinatorisch gebruik van akoestische en elektronische instrumenten. ●

Polypoëzie en elektronische media

De poëzie kende in de 20ste eeuw een ganse evolutie waarbij handig gebruik werd gemaakt van de nieuwe elektronische en digitale media. De link met muziek is nooit veraf. Musicoloog Jelle Dierickx gaat in op een aantal historische en technische aspecten van dit gegeven. ●

Muziek en emoties

Het is voor velen een evidentie dat muziek en emoties aan elkaar gelinkt zijn. Maar op welke manier precies ? En hoe kunnen we daarmee omgaan in de elektronische muziek? Op deze vraag wordt dieper ingegaan door Marc Leman. ●

Workshop omtrent multimedia (confrontatie)

In het kader van het MEGA onderzoeksproject (IPEM en partners), werden een aantal publieke workshops georganiseerd rond beweging, klank, beeld en emoties. Dit project kent momenteel een afsluitende faze waarbij professionele kunstenaars uit de wereld van klank, beeldsynthese en dans werken rond gecombineerde stukken. De deelnemers van de zomercursus krijgen de gelegenheid tot gesprekken met de onderzoekers en kunstenaars die betrokken zijn bij de MEGA workshop. ●

Over gemengde vormen (van elektronische muziek met akoestische instrumenten)

De componist Lucien Goethals gaat uit van eigen werk om de koppeling van het elektronische medium aan akoestische elementen te duiden. (http://www.ipem.ugent.be/SLG/goethals.html) De cello en live electronics Er wordt een lezing gegeven door cellist Arne Deforce omtrent interactieve live-electronics aan de hand van 3 werken : K. Saariaho: Petals , J. Harvey: Advaya en G. Steinke: Arcade. Arne Deforce is uitvoerder en componist van hedendaagse cellomuziek. (http://users.pandora.be/arne.deforce/mainindex.htm) http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2003.html (2 of 3) [11/06/2012 14:20:50]


zomercursus2003

Zomercursus praktisch

Gelieve uw aanvraag en cv te richten vóór 15 augustus aan Benn.Deceuninck@UGent.be, bij wie u ook terecht kan voor meer inlichtingen.

Deelname: 25 euro (2 dagen) te storten na goedkeuring op 000-1717702-26 op naam van Stichting Lucien Goethals vzw. De cursus gaat door in de lokalen van het IPEM te Gent, Universiteit, Rozier 44 (vlakbij Boekentoren), 2de verdieping, lokaal C.2.25.

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2003.html (3 of 3) [11/06/2012 14:20:50]


Tweede Zomercursus 1998: Initiatie tot de Elektro-Acustische Muziek

Initiatie tot de Elektroacustische Muziek (Tweede Zomercursus voor Jonge Vlaamse Componisten) 24-28 augustus 1998 IPEM, Universiteit Gent Stichting Lucien Goethals v.z.w. (http://ipem.UGent.be/SLG/SLG.html)

IPEM, het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek, Afdeling Musicologie van de Universiteit Gent, organiseert in samenwerking met de Stichting Lucien Goethals v.z.w. haar tweede zomercursus Initiatie tot de Elektroacustische Muziek. De cursus richt zich tot jonge Vlaamse componisten met interesse in de elektroacustischeen computermuziek. De cursus heeft tot doel om jonge componisten kennis te laten nemen met de grondslagen van de analoge en digitale muziekproductie. De initiatie bestaat uit (i) een theoretisch gedeelte en (ii) een praktisch gedeelte (studiowerk), waarbij de componisten via synthesizers en computers zullen kennismaken met de basisbeginselen van de klankgeneratie en klankmanipulatie. Dit jaar komen ondermeer de Phase Vocoder en Max uitvoerig aan bod.

Docenten: â—?

Dhr. Bald Herreman (IPEM, RUG)

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus98.html (1 of 3) [11/06/2012 14:20:51]


Tweede Zomercursus 1998: Initiatie tot de Elektro-Acustische Muziek ● ● ● ●

Dhr. Lucien Goethals (IPEM, RUG) Prof. Dr. Marc Leman (IPEM, RUG) Drs. Dirk Moelants (IPEM, RUG) Dhr. Guy C. Van Belle (DLO, RUG)

Locatie: Universiteit Gent, Seminarie voor Musicologie (Blandijnberg 2, lokaal 226, Gent), IPEM, en het Departement voor Lerarenopleiding (DLO).

Overzicht van het programma: 24 augustus 1998: ❍ 10-10.30u (Ph. Sioen, Stichting L.G.): Algemene inleiding en kennismaking. ❍ 10.30-12u (M. Leman): Sociale aspecten van de muziekindustrie en de elektroacustische muziek. (Theorie) ❍ 14-17u (L. Goethals): Algemene beluistering en bespreking van klassiek gerealiseerde werken, o.a. ``Essay'' van G.-M. Koenig, en verder werken van P. Schaeffer, K.-H. Stockhausen en K. Goeyvaerts. (Praktijk: beluistering, analyse) 25 augustus 1998: ❍ 10-12u (M. Leman): FFT (Fast Fourier Transformatie) voor analyse en synthese van klanken, toepassingen van Phase Vocoder technieken. (Theorie) ❍ 14-17u (L. Goethals en B. Herreman): Van analoge naar digitale klankproductie. (Praktijk van opname en klankmanipulatie in studio en aan computers) 26 augustus 1998: ❍ 10-12u (M. Leman): Toepassing van de FFT bij klankanalyse en klanksynthese. (Praktijk van sonologische analyse en klanksynthese aan computers) ❍ 14-17u (D. Moelants): Accentuatie en ritmische expressiviteit in elektroacustische muziek. (Theorie en praktijk) 27 augustus 1998: http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus98.html (2 of 3) [11/06/2012 14:20:51]


Tweede Zomercursus 1998: Initiatie tot de Elektro-Acustische Muziek ❍

10-12u (G. C. Van Belle): Controle en besturing van computertools voor het componeren met MIDI, MAX, en digitale klanksyntheseprogramma's. (Praktijk, in computerklas I) 14-16u (G. C. Van Belle): Controle en besturing van computertools voor het componeren met MIDI, MAX, en digitale klanksyntheseprogramma's. (Praktijk, in computerklas II) 16u (M. Leman): Algemene bespreking en conclusies.

Inschrijvingen: Inschrijven gebeurt uitsluitend op basis van (i) een schriftelijke kandidatuurstelling met Curriculum Vitae vóór 1 augustus 1998 gericht aan Stichting Lucien Goethals v.z.w., Grote Steenweg 108, 9840 De Pinte, (ii) een storting van 1000 BEF (te betalen nà toelating). De kandidaten worden vóór 15 augustus op de hoogte gesteld van hun toelating. Het aantal cursisten is beperkt tot 10. Een degelijke muzikale kennis is noodzakelijk. Voor meer informatie, contacteer de webmaster. Dirk.Moelants@UGent.be

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus98.html (3 of 3) [11/06/2012 14:20:51]


Initiatie tot de Elektroacustische Muziek

Initiatie tot de Elektroacustische Muziek (Derde Zomercursus voor Jonge Vlaamse Componisten)

23-27 augustus 1999 IPEM-Afdeling Musicologie, Universiteit Gent Lokaal C.2.25, Rozier 44, GENT

Na het succes van vorig jaar organiseert het Onderzoeksinstituut IPEM van de Afdeling Musicologie van de Universiteit Gent, in samenwerking met de Stichting Lucien Goethals, v.z.w., de Derde Zomercursus voor Jonge Vlaamse Componisten. ( http://www.ipem.UGent.be/SLG/SLG.html) Het centraal thema dit jaar is: Toonschaal, Spectrum, en Consonantie. De indeling van het octaaf in de bekende halve toonschaal is voor de meeste muziekliefhebbers een vanzelfsprekend gegeven. Toch is het geen universeel gegeven want andere culturen hanteren andere toonschalen. Recent werd aangetoond dat de keuze van de toonschaal in verband staat met de spectrale samenstelling van de klanken van de muziekinstrumenten van een cultuur. Aan het IPEM werd een uniek computermodel ontwikkeld dat toelaat de toonschaal te berekenen die perceptueel het beste past bij een gegeven (ook inharmonisch) klankspectrum. Voortaan zijn de concepten van toonschaal, spectrum en consonantie nauw met elkaar verbonden en openen ze nieuwe en ongekende mogelijkheden op het vlak van de klankexploratie. De gespecialiseerde zomercursus staat volledig in het teken van de compositorische toepassingen van deze nieuwe inzichten. De cursus richt zich tot jonge Vlaamse componisten met interesse in de elektroacustische- en computermuziek. De cursus http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus99.html (1 of 3) [11/06/2012 14:20:52]


Initiatie tot de Elektroacustische Muziek

heeft tot doel om jonge componisten kennis te laten nemen met de grondslagen van de analoge en digitale muziekproductie. Daarbij staat ook de overheveling van wetenschappelijke kennis naar de hedendaagse compositiepraktijk centraal.

De zomercursus wordt dit jaar opgesplitst in twee cursusonderdelen: a. Cursusonderdeel I is een inleidend deel dat betrekking heeft op de acustische en sonologische grondslagen van muziek. Daarin worden een aantal essentiĂŤle concepten van de geluidsleer geĂŻntroduceerd en aan de praktijk van geluidsanalyse en geluidssynthese getoetst. Het IPEM beschikt thans over een uitstekende infrastructuur voor de praktijkoefeningen. Er is tevens een gastspreker uit Nederland uitgenodigd, nl. Paul Berg van het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. 23 augustus 1999 10.00u-10.30u: (Ph. Sioen, Stichting LG) Verwelkoming 10.30u-10.45u: (Prof. Dr. M. Leman, IPEM-Musicologie) Algemene inleiding 11.00u-12.00u: (P. Berg, Koninklijk Conservatorium Den Haag, gastspreker) Stand van zaken met betrekking tot de elektroacustische muziek. 14.00u-17.00u: (L. Goethals, Stichting LG) Algemene beluistering en bespreking van elektroacustische composities. 24 augustus 1999 10.00u-12.00u: (M. Lesaffre en ir. K. Tanghe, IPEM-Musicologie) Grondslagen van de acustica en sonologie I (theorie) 14.00u-17.00u: (M. Lesaffre en ir. K. Tanghe) Grondslagen van de acustica en sonologie I (praktijk) 25 augustus 1999 10.00u-12.00u: (M. Lesaffre en ir. K. Tanghe) Grondslagen van de acustica en sonologie II (theorie) 14.00u-17.00u: (M. Lesaffre en ir. K. Tanghe) Grondslagen van de acustica en Sonologie II (praktijk)

b. Cursusonderdeel II is een meer geavanceerd deel voorbehouden aan componisten die reeds een basiscursus hebben gevolgd of voldoende kennis hebben van de acustische grondslagen. Het centraal thema dit jaar is toonschaal, spectrum, en http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus99.html (2 of 3) [11/06/2012 14:20:52]


Initiatie tot de Elektroacustische Muziek

consonantie. Meer dan vorige jaren zal de nadruk worden gelegd op praktische toepassingen. 26 augustus 1999 10.00u-12.00u: (Drs. D. Moelants, IPEM-Musicologie) Bespreking van composities waarin de problematiek van toonschalen, klankkleuren en consonantie aan bod komt. 14.00u-17.00u: (Prof. Dr. M. Leman) Toonschaal, Spectrum, en Consonantie: Wat is het Verband? 27 augustus 1999 10.00u-12.00u: (Prof. Dr. M. Leman) Toepassingen van een computermodel inzake toonschaal, spectrum, en consonantie op inharmonische klanken 14.00u-17.00u: (Prof. Dr. M. Leman en Drs. D. Moelants) Compositorische toepassingen en exploraties met het computermodel

Inschrijvingen: Inschrijven gebeurt uitsluitend op basis van (i) een schriftelijke kandidatuurstelling met Curriculum Vitae vóór 15 juli 1999 gericht aan Stichting Lucien Goethals, v.z.w., Grote Steenweg 108, 9840 De Pinte, met de uitdrukkelijke keuze voor het Cursusonderdeel I of Cursusonderdeel II (of eventueel beide) (ii) een storting van 2000 BEF per Cursusonderdeel, of 3000 BEF voor beide delen (te betalen nà toelating). De kandidaten worden vóór 1 augustus op de hoogte gesteld van hun toelating. Het aantal cursisten is beperkt. Een degelijke muzikale kennis is noodzakelijk.

Dirk.Moelants@UGent.be

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus99.html (3 of 3) [11/06/2012 14:20:52]


Zomercursus Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek

Vierde Zomercursus

Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek 28-31 augustus 2000 IPEM-Afdeling Musicologie, Universiteit Gent Lokaal C.2.25, Rozier 44, GENT Na het succes van vorig jaar organiseert het Onderzoeksinstituut IPEM van de Afdeling Musicologie van de Universiteit Gent, in samenwerking met de Stichting Lucien Goethals, v.z.w., de Vierde Zomercursus Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek. De cursus richt zich tot musici, niet-musici en componisten, met interesse in de elektroakoestische- en computermuziek. De cursus heeft tot doel om de deelnemers kennis te laten maken met de grondslagen van de analoge en digitale muziekproductie. Daarbij staat de overheveling van wetenschappelijke kennis naar de hedendaagse compositiepraktijk centraal. De zomercursus wordt dit jaar opgesplitst in vier cursusonderdelen: Cursusonderdeel I is een inleidend deel dat zich richt tot iedereen die zich wil verdiepen in de historische context en de actuele toepassingen van elektroakoestische muziek. Voor het volgen van dit onderdeel is geen grondige kennis van muziektheorie vereist. Maandag 28 augustus 2000 10.00u-10.15u: B. Deceunick, Stichting LG, Verwelkoming. 10.15u-10.30u: Prof. Dr. M. Leman, IPEM-RUG, Musicologie, Algemene inleiding. http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2000.html (1 of 3) [11/06/2012 14:20:53]


Zomercursus Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek

10.30u-12.00u: J. Dierickx, IPEM-RUG, Musicologie, Het IPEM-Archief en de betekenis ervan voor het Vlaamse Muziekleven. 14.00u-17.00u: L. Goethals, Stichting LG, Beluistering en bespreking van elektroakoestische composities. Cursusonderdeel II is toegespitst op muziek en internet toepassingen en richt zich tot componisten, samplelaars en andere geïnteresseerden in nieuwe technieken en multimedia toepassingen. Er wordt verwacht dat de deelnemers een basiskennis hebben van muziek en computer. Dinsdag 29 augustus 2000 10.00u-12.00u: G. C. Van Belle, DLO-RUG, Internet Resources voor de computer componist. 14.00u-17.00u: G. C. Van Belle, DLO-RUG, Public Domain, Freeware, Open Source: collaboratieve projecten. Cursusonderdeel III vormt een essentiële basis voor wie zich wenst te kunnen oriënteren in het quasi onbeperkt akoestisch potentieel waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Er wordt onder meer ingegaan op het ontstaan en de voortplanting van geluid, aspecten van trillingen (superpositie, resonantie, modulatie), de fysische parameters van de muziek (frequentie, amplitude, fase) en de spectrale samenstelling van een geluidssignaal (Fouriertransformatie). De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van praktische toepassingen via Internet en specifieke computerprogramma’s. Woensdag 30 augustus 2000 10.00u-12.30u: M. Lesaffre en K. Tanghe, IPEM-RUG, Musicologie, Grondslagen van de acustica (theorie + demonstraties) 14.00u-17.00u: M. Lesaffre en K. Tanghe, IPEM-RUG, Musicologie, Grondslagen van de sonologie (theorie + demonstraties) Cursusonderdeel IV is een meer geavanceerd deel voorbehouden aan personen die reeds een basiscursus hebben gevolgd of voldoende kennis hebben van psychoacustica. Donderdag 31 augustus 2000 10.00u-11.00u: Prof. Dr. M. Leman, IPEM-RUG, Musicologie, Muzikale patroonherkenning in ruimte en tijd. 11.00u-12.00u: Dirk Moelants, IPEM-RUG, Musicologie, Tempo: psychologische en fysiologische grondslagen en toepassingen. 14.00u-15.30u: G. Martens en K. Tanghe, IPEM-RUG, Musicologie, Muzikale real-time applicaties in Windows. 15.30u-17.00u: J. Taelman, ELIS-RUG, Real-time omzetting van akoestische muziek in midi.

Online documentatie: http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2000.html (2 of 3) [11/06/2012 14:20:53]


Zomercursus Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek

Teksten, links en code...

Inschrijvingen: Inschrijven gebeurt uitsluitend op basis van: 1. Een schriftelijke kandidatuurstelling vóór 15 juli 2000 gericht aan Stichting Lucien Goethals, v.z.w., K. Leopold II-laan 177, B-9000 Gent, met de uitdrukkelijke keuze voor het afzonderlijk cursusonderdeel (I, II, III of IV) of voor meerdere cursusonderdelen (twee, drie of alle delen). Gelieve duidelijk te vermelden voor welke cursusonderdelen je wilt inschrijven en een korte omschrijving van je achtergrondkennis toe te voegen. Er kunnen slechts een beperkt aantal kandidaten deelnemen, wie graag in aanmerking wil komen doet best zo spoedig mogelijk zijn / haar aanvraag. 2. Een storting van 1200-BEF voor één cursusonderdeel, of 2000-BEF voor twee onderdelen, of 2800 BEF voor drie onderdelen, of 3500-BEF voor het volledige pakket (te betalen na toelating en vóór de aanvang van de cursus). De kandidaten worden vóór 1 augustus op de hoogte gesteld van hun toelating.

Informatie: 09/264.41.21 info@ipem.UGent.be

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2000.html (3 of 3) [11/06/2012 14:20:53]


Zomercursus Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek

Vijfde Zomercursus

Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek "Muziek & Multimedia" 28-1 september 2001 IPEM-Afdeling Musicologie, Universiteit Gent Lokaal C.2.25, Rozier 44, GENT

Door de toenemende belangstelling bij het publiek organiseert het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek van de Afdeling Musicologie van de Universiteit Gent, in samenwerking met de Stichting Lucien Goethals, opnieuw een zomercursus. Dit keer wordt het pakket uitgebreid met een colloquium rond muziek en multimedia en een performance in het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK). De organisatoren richten zich tot niet-musici, musici en componisten, met interesse in de elektroakoestischeen computermuziek en multimediasystemen toegepast op muziek. De cursus, het colloquium en de performance hebben tot doel de deelnemers kennis te laten maken met de grondslagen van de analoge en digitale muziekproductie. Daarbij staat de overheveling van wetenschappelijke kennis naar de hedendaagse compositiepraktijk centraal.

Programma http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2001.html (1 of 4) [11/06/2012 14:20:56]


Zomercursus Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek

Dag 1 Elektroakoestische Composities / Realtime video en audio processing Dag 1 omvat twee luiken, namelijk beluistering en bespreking van elektroakoestische composities en realtime video en audio processing (max/msp/nato). Tijdens het tweede luik wordt veel aandacht besteed aan netwerk samenwerkingen. Dag 1 richt zich tot componisten, samplelaars en andere geïnteresseerden in nieuwe technieken en multimedia toepassingen. Er wordt verwacht dat de deelnemers een basiskennis hebben van muziek en computer, een grondige kennis van muziektheorie is niet vereist. Dinsdag 28 augustus 2000 10.00u-10.15u: B. Deceuninck, Stichting Lucien Goethals, Verwelkoming. 10.15u-10.30u: Prof. Dr. M. Leman, IPEM-RUG, Musicologie, Algemene inleiding. 10.30u-12.00u: L. Goethals, Stichting LG, Beluistering en bespreking van elektroakoestische composities. 14.00u-17.00u: G. C. Van Belle, DLO-RUG, Realtime video en audio processing.

Dag 2 Acustica en Sonologie Dag 2 vormt een essentiële basis voor wie zich wenst te kunnen oriënteren in het quasi onbeperkt akoestisch potentieel waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Er wordt onder meer ingegaan op het ontstaan en de voortplanting van geluid, aspecten van trillingen (superpositie, resonantie, modulatie), de fysische parameters van de muziek (frequentie, amplitude, fase) en de spectrale samenstelling van een geluidssignaal (Fouriertransformatie). De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van demonstraties via internettoepassingen en computerprogramma's voor muziekverwerking. Woensdag 29 augustus 2000 10.00u-12.00u: M. Lesaffre en K. Tanghe, IPEM-RUG, Musicologie, Grondslagen van de acustica 14.00u-17.00u: M. Lesaffre en K. Tanghe, IPEM-RUG, Musicologie, Grondslagen van de sonologie

Dag 3 Multimedia en Muziek Dag 3 wordt ingevuld door een meer geavanceerd deel rond multimedia en muziek. Het is aangeraden dat personen die zich hiervoor inschrijven de initiatiecursus van dag 2 gevolgd hebben, of dat zij reeds voldoende kennis hebben

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2001.html (2 of 4) [11/06/2012 14:20:56]


Zomercursus Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek

van psychoacustica. Donderdag 30 augustus 2000 10.00u-11.00u: J. Dierickx en G. Martens, IPEM-RUG, Musicologie, Het IPEM-Archief en de betekenis ervan voor het Vlaamse Muziekleven. 11.00u-12.00u: M. Lesaffre en G. Martens, IPEM-RUG, Musicologie, Query By Humming: Nieuwe extractie systemen die toelaten een muziekdatabase te doorzoeken via zingen, neuriën of fluiten. 14.00u-15.15u: Prof. Dr. M. Leman en J. Taelman, IPEM-RUG, Musicologie, MEGA het Multisensory Expressive Gesture Applications Project en Interactieve Multimedia 15.45u-17.00u: D. Moelants, IPEM-RUG, Musicologie, Musicologie en Internet ●

Dag 4 Eerste Studiedag: "Muziek & Informatica" De toenemende belangstelling voor informatica toepassingen met betrekking tot muziek en de internationale ontmoetingen die rond dit onderwerp in het buitenland georganiseerd worden vormden de aanleiding om ook in ons land een gelijkaardig evenement op te zetten. Deze 5de zomercursus is een ideale gelegenheid om ermee van start te gaan. De eerste studiedag rond muziek en informatica wordt georganiseerd in het kader van de Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en spitst zich toe op het thema "Muziek & Multimedia". Via de IPEM website (Call for Papers) is er een oproep gedaan om discussieteksten op te sturen die door een leescomité geëvalueerd worden. De interessantste bijdragen worden tijdens het colloquium naar voor gebracht. Vrijdag 31 augustus 2001 10.00u-12.00u en 14.00u-17.00u colloquium Wetenschappelijk Comité: Godfried-Willem Raes, Joris De Laet en Todor Todoroff

Dag 5 Performance Deze performance omhelst een artistiek evenement rond expressieve communicatie en de interactie tussen mens en machine gebaseerd op de onderzoeksresultaten van het MEGA project. De inhoud van dit project wordt toegelicht door Prof. Dr. M. Leman en J Taelman tijdens de derde cursusdag.

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2001.html (3 of 4) [11/06/2012 14:20:56]


Zomercursus Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek ❍ ❍

SMAK MEGA-project

Zaterdag 1 september 2001 15.00u-18.00u: "Het labo van Euterpe", performance in het S.M.A.K.

Inschrijvingen Inschrijven gebeurt uitsluitend op basis van: 1. Kandidatuurstelling vóór 15 juli 2001 gericht aan Stichting Lucien Goethals, v.z.w., Patijntjestraat 137, B 9000 Gent of aan Benn.Deceuninck@UGent.be met vermelding van je keuze voor een afzonderlijk onderdeel (dag 1, dag 2, dag 3 of dag 4) of voor meerdere onderdelen (twee, drie of alle delen). Gelieve een korte omschrijving van je achtergrondkennis toe te voegen. Er kunnen slechts een beperkt aantal kandidaten deelnemen, wie graag in aanmerking wil komen doet best zo spoedig mogelijk zijn / haar aanvraag. De kandidaten worden vóór 1 augustus op de hoogte gesteld van hun inschrijving. Voor het bijwonen van de performance "Het labo van Euterpe" is een toegangsticket voor het SMAK vereist. Deelnemers van de zomercursus en leden van de Stichting Lucien Goethals genieten van een verminderd tarief. Het ticket laat ook toe de tentoonstelling in het SMAK met werken van Stanley Brouwn en Miroslaw Balka te bezoeken. 2. Storting van 1200-BEF voor één onderdeel, of 2000-BEF voor twee onderdelen, of 2800 BEF voor drie onderdelen, of 3500-BEF voor vier dagen (te betalen vóór de aanvang van de cursus).

Informatie: 09/264.41.21 - info@ipem.UGent.be

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2001.html (4 of 4) [11/06/2012 14:20:56]


IPEM zomercursus 2002: voorstelling

Zesde Zomercursus, Initiatie tot de Elektroakoestische Muziek:

DE MENSELIJKE STEM IN DE ELEKTRONISCHE MUZIEK 26-28 augustus 2002

De zesde editie van de zomercursus is opgevat als een driedaagse workshop met een experimenteel karakter. Deze workshop richt zich tot niet-musici, musici en componisten, met interesse in de elektroakoestische- en computermuziek en multimediasystemen toegepast op muziek. Er zijn twee componisten uitgenodigd: Lucien Goethals en Bruno Forment. Zij werken samen met de deelnemers aan een persoonlijk traject waarbij het uitgangspunt de menselijke stem is en wat zal leiden tot een presentatie van de muziek die tijdens de workshop tot stand gekomen is voor alle deelnemers.

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2002.html (1 of 3) [11/06/2012 14:20:57]


IPEM zomercursus 2002: voorstelling

Met een gevarieerd instrumentarium worden de mogelijkheden van elektronische transformatie van de stem ge毛xploreerd. Het IPEM recycleert hiervoor zijn 25 jaar oude Synthi 100. We laten deze historische analoge klanksynthesizer communiceren met de allernieuwste modulaire multimedia software (zoals PD en EyesWeb). Enkele IPEM- medewerkers (Jelle Dierickx, Micheline Lesaffre, Dirk Moelants, Johannes Taelman en Guy Van Belle) zorgen voor theoretische ondersteuning en assisteren de deelnemers met raad en daad. Een basiskennis computergebruik en wat muzikale achtergrond hebben is aanbevolen. Wil je deze workshop meemaken: schrijf je dan in v贸贸r 15 augustus benn.deceuninck@UGent.be of tel 09/264 79 05 Deelname: 50 Euro voor de drie dagen te storten op rekening 000-1717702-26 van de Stichting Lucien Goethals vzw

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2002.html (2 of 3) [11/06/2012 14:20:57]


IPEM zomercursus 2002: voorstelling

LINKS Lucien Goethals http://www.ipem.UGent.be/SLG/goethals.html Bruno Forment http://www.cwichlo.com PD http://www.pure-data.org EyesWeb http://www.eyesweb.org

PRAKTISCH Wanneer?: 26-28 augustus 2002 Waar?: IPEM, Rozier 44, 9000 Gent Info?: Benn.Deceuninck@UGent.be

Programma

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/zomercursus2002.html (3 of 3) [11/06/2012 14:20:57]


SLG - archief

Beatriz Ferreyra 2000

Arne Deforce Film-Plateau 2000

Bruno Forment Film-Plateau 2001

Dirk Veulemans Gravensteen 2001

4de Ipem zomercursus 2000

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/index.html (1 of 7) [11/06/2012 14:21:07]


SLG - archief

Elsa Justel & Ester Venrooy

Spectra-ensemble in het SMAK

Filip RathĂŠ

Hulde Lucien Goethals 70! in het Stadhuis Gent oktober 2001

Lucienne Van Deyck

Todor Todoroff http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/index.html (2 of 7) [11/06/2012 14:21:07]


SLG - archief

Sophie Boudaliez

Marc Leman & Francesco Carreras 2000

Han Van den Hoof & Lelio Camilleri

Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/index.html (3 of 7) [11/06/2012 14:21:07]


SLG - archief

Het Spectra Ensemble SMAK

Het Spectra Ensemble in Film-Plateau

Lucien Posman

Liliane Donskoy

Ipem-apparatuur in het Insterumentenmuseum in Brussel http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/index.html (4 of 7) [11/06/2012 14:21:07]


SLG - archief

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/index.html (5 of 7) [11/06/2012 14:21:07]


SLG - archief

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/index.html (6 of 7) [11/06/2012 14:21:07]


SLG - archief

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/index.html (7 of 7) [11/06/2012 14:21:07]


SLG - archief

Beatriz Ferreyra 2000

Arne Deforce Film-Plateau 2000

Bruno Forment Film-Plateau 2001

Dirk Veulemans Gravensteen 2001

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/index.html (1 of 8) [11/06/2012 14:21:08]


SLG - archief

4de Ipem zomercursus 2000

Elsa Justel & Ester Venrooy

Spectra-ensemble in het SMAK

Filip RathĂŠ

Hulde Lucien Goethals 70! in het Stadhuis Gent oktober 2001

Lucienne Van Deyck http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/index.html (2 of 8) [11/06/2012 14:21:08]


SLG - archief

Todor Todoroff

Sophie Boudaliez

Marc Leman & Francesco Carreras 2000

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/index.html (3 of 8) [11/06/2012 14:21:08]


SLG - archief

Han Van den Hoof & Lelio Camilleri

Lucien Goethals

Het Spectra Ensemble SMAK

Het Spectra Ensemble in Film-Plateau http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/index.html (4 of 8) [11/06/2012 14:21:08]


SLG - archief

Lucien Posman

Liliane Donskoy

Ipem-apparatuur in het Instrumentenmuseum Brussel

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/index.html (5 of 8) [11/06/2012 14:21:08]


SLG - archief

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/index.html (6 of 8) [11/06/2012 14:21:08]


SLG - archief

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/index.html (7 of 8) [11/06/2012 14:21:08]


SLG - archief

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/index.html (8 of 8) [11/06/2012 14:21:08]


Ipem-SLGvideoband1

Ipem-concert Arne Deforce Film-Plateau 2001

Ipem-zomercursus 2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/index.html (1 of 5) [11/06/2012 14:21:11]


Ipem-SLGvideoband1

Ipem-concert Beatriz Fereyra Film-Plateau 2001

Ipem-zomercursus 2002

Mega SMAK XI 2001

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/index.html (2 of 5) [11/06/2012 14:21:11]


Ipem-SLGvideoband1

Ipem-zomercursus 2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/index.html (3 of 5) [11/06/2012 14:21:11]


Ipem-SLGvideoband1

psychologisch experiment SPEAC XII 2001

beeldverslag Benn.Deceuninck@UGent.be [concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/index.html (4 of 5) [11/06/2012 14:21:11]


Ipem-SLGvideoband1

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/index.html (5 of 5) [11/06/2012 14:21:11]


Ipem/SLG photo/video 2

Mega SMAK XI 2001

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/index.html (1 of 2) [11/06/2012 14:21:13]


Ipem/SLG photo/video 2

beeldverslag Benn.Deceuninck@UGent.be

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/index.html (2 of 2) [11/06/2012 14:21:13]


Ipem/SLG photo/video 3

Ipem-concert Spectra Ensemble Film-Plateau XI-2001

FWO-meeting n째14

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/index.html (1 of 4) [11/06/2012 14:21:16]


Ipem/SLG photo/video 3

Prof. Dr. Herman Sabbe laatste les voor emeritaat

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/index.html (2 of 4) [11/06/2012 14:21:16]


Ipem/SLG photo/video 3

Roberto Doati Symphonie Diagonale Film-Plateau XII-2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/index.html (3 of 4) [11/06/2012 14:21:16]


Ipem/SLG photo/video 3

beeldverslag Benn.Deceuninck@UGent.be

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/index.html (4 of 4) [11/06/2012 14:21:16]


ipem-SLG videostills4

Bruno Forment

nieuwjaarsreceptie Letteren & Wijsbegeerte 2003

Jaap Blonk Ipem IV-2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/index.html (1 of 4) [11/06/2012 14:21:20]


ipem-SLG videostills4

Nieuwjaar 2002

Miss Li

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/index.html (2 of 4) [11/06/2012 14:21:20]


ipem-SLG videostills4

Ipem-concert Mensen omheen Machines Bijloke II-2002 Stefaan Smagghe

Dirk Moelants

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/index.html (3 of 4) [11/06/2012 14:21:20]


ipem-SLG videostills4

beeldverslag Benn.Deceuninck@UGent.be

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/index.html (4 of 4) [11/06/2012 14:21:20]


ipem-SLG videostills5

Ipem-concert Machines omheen Mensen Guy Van Belle & gasten Film-Plateau II-2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/index.html (1 of 2) [11/06/2012 14:21:22]


ipem-SLG videostills5

beeldverslag Benn.Deceuninck@UGent.be

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/index.html (2 of 2) [11/06/2012 14:21:22]


Ipem/SLG photovideo 6

Symposium Muziekcultuur in de Hedendaagse Samenleving

hulde Prof. Dr. Herman Sabbe het Pand 17 mei 2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/index.html (1 of 11) [11/06/2012 14:21:32]


Ipem/SLG photovideo 6

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/index.html (2 of 11) [11/06/2012 14:21:32]


Ipem/SLG photovideo 6

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/index.html (3 of 11) [11/06/2012 14:21:32]


Ipem/SLG photovideo 6

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/index.html (4 of 11) [11/06/2012 14:21:32]


Ipem/SLG photovideo 6

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/index.html (5 of 11) [11/06/2012 14:21:32]


Ipem/SLG photovideo 6

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/index.html (6 of 11) [11/06/2012 14:21:32]


Ipem/SLG photovideo 6

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/index.html (7 of 11) [11/06/2012 14:21:32]


Ipem/SLG photovideo 6

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/index.html (8 of 11) [11/06/2012 14:21:32]


Ipem/SLG photovideo 6

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/index.html (9 of 11) [11/06/2012 14:21:32]


Ipem/SLG photovideo 6

beeldverslag Benn.Deceuninck@UGent.be

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/index.html (10 of 11) [11/06/2012 14:21:32]


Ipem/SLG photovideo 6

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/index.html (11 of 11) [11/06/2012 14:21:32]


ipem/SLGvideostills7

Ipem-concert Ipem-Remixed DaniĂŤl Janssens & Ben Dierckx Film-Plateau XII-2002

Ben Dierckx

Ipem

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite7/index.html (1 of 9) [11/06/2012 14:21:42]


ipem/SLGvideostills7

Ipemworkshop Vooruit XI-2002

DaniĂŤl Janssens

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite7/index.html (2 of 9) [11/06/2012 14:21:42]


ipem/SLGvideostills7

Film-Plateau pellicule

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite7/index.html (3 of 9) [11/06/2012 14:21:42]


ipem/SLGvideostills7

Ipem-gang

Ipem-Remixed

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite7/index.html (4 of 9) [11/06/2012 14:21:42]


ipem/SLGvideostills7

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite7/index.html (5 of 9) [11/06/2012 14:21:42]


ipem/SLGvideostills7

Ipem-concert SEM uit Antwerpen Film-Plateau X-2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite7/index.html (6 of 9) [11/06/2012 14:21:42]


ipem/SLGvideostills7

Mega-Meeting XII-2002

Ipem-Remixed

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite7/index.html (7 of 9) [11/06/2012 14:21:42]


ipem/SLGvideostills7

Ipem workshop Vooruit

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite7/index.html (8 of 9) [11/06/2012 14:21:42]


ipem/SLGvideostills7

beeldverslag Benn.Deceuninck@UGent.be

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite7/index.html (9 of 9) [11/06/2012 14:21:42]


ipem/SLGvideostills8

Ipem-concert Uit het Noorden 1 RenĂŠ Mogensen & Svend Thomsen Film-Plateau II-2003

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite8/index.html (1 of 8) [11/06/2012 14:21:50]


ipem/SLGvideostills8

Cursus Organologie Beiaard Brugge Beiaardier AimĂŠ Lombaert IV-2003

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite8/index.html (2 of 8) [11/06/2012 14:21:50]


ipem/SLGvideostills8

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite8/index.html (3 of 8) [11/06/2012 14:21:50]


ipem/SLGvideostills8

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite8/index.html (4 of 8) [11/06/2012 14:21:50]


ipem/SLGvideostills8

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite8/index.html (5 of 8) [11/06/2012 14:21:50]


ipem/SLGvideostills8

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite8/index.html (6 of 8) [11/06/2012 14:21:50]


ipem/SLGvideostills8

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite8/index.html (7 of 8) [11/06/2012 14:21:50]


ipem/SLGvideostills8

beeldverslag Benn.Deceuninck@UGent.be

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite8/index.html (8 of 8) [11/06/2012 14:21:50]


ipem/SLGvideostills9

Ipem-concert Uit het Noorden 2 Karen De Fleyt & Svend Thomsen Film-Plateau III-2003

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite9/index.html (1 of 2) [11/06/2012 14:21:52]


ipem/SLGvideostills9

beeldverslag Benn.Deceuninck@UGent.be

[concerten] [presentatie] [Lucien Goethals] [praktische info] [voorbije activiteiten] [archief] _______________________________________________________________________________ s Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite9/index.html (2 of 2) [11/06/2012 14:21:52]


Programma IPEM zomercursus 2002

IPEM zomercursus 2002 Programma

Maandag 26 augustus 9.30

verwelkoming

10.00-11.00

Bruno Forment bespreekt eigen werk

11.00-11.30

pauze

11.30-12.30

Lucien Goethals bespreekt eigen werk

13.30-17.00

introductie tot het werkmateriaal (tools / synthi, …)

Dinsdag 27 augustus 09.30-12.00

Historische achtergrond ● ●

13.30-17.00 Woensdag 28 augustus 09.30-12.30 13.30-17.00

Praktisch: Info:

Jelle Dierickx: sonore poëzie Micheline Lesaffre en Dirk Moelants: elektroakoestische muziek

Workshop

Vervolg workshop Vervolg workshop en in de late namiddag: afsluiter & eerste 'hoormoment'

MAXIMUM 20 DEELNEMERS, deadline inschrijving 15 augustus 2002 benn.deceuninck@UGent.be

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/programma.html (1 of 2) [11/06/2012 14:21:53]


Programma IPEM zomercursus 2002

Presentatie

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/activiteiten/programma.html (2 of 2) [11/06/2012 14:21:53]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_02.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_02.jpg [11/06/2012 14:21:55]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_03.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_03.jpg [11/06/2012 14:21:55]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_04.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_04.jpg [11/06/2012 14:21:56]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_06.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_06.jpg [11/06/2012 14:21:57]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_05.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_05.jpg [11/06/2012 14:21:57]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_01.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_01.jpg [11/06/2012 14:21:58]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_55.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_55.jpg [11/06/2012 14:21:58]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_19.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_19.jpg [11/06/2012 14:21:59]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_07.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_07.jpg [11/06/2012 14:21:59]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_09.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_09.jpg [11/06/2012 14:22:00]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_10.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_10.jpg [11/06/2012 14:22:00]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_18.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_18.jpg [11/06/2012 14:22:01]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_31.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_31.jpg [11/06/2012 14:22:01]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_08.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_08.jpg [11/06/2012 14:22:02]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_52.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_52.jpg [11/06/2012 14:22:03]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_11.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_11.jpg [11/06/2012 14:22:03]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_12.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_12.jpg [11/06/2012 14:22:03]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_13.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_13.jpg [11/06/2012 14:22:04]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_14.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_14.jpg [11/06/2012 14:22:05]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_22.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_22.jpg [11/06/2012 14:22:05]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_32.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_32.jpg [11/06/2012 14:22:06]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_15.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_15.jpg [11/06/2012 14:22:06]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_16.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_16.jpg [11/06/2012 14:22:07]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_48.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_48.jpg [11/06/2012 14:22:07]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_49.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_49.jpg [11/06/2012 14:22:08]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_54.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_54.jpg [11/06/2012 14:22:09]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_64.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_64.jpg [11/06/2012 14:22:09]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_63.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_63.jpg [11/06/2012 14:22:09]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_62.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_62.jpg [11/06/2012 14:22:10]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_66.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_66.jpg [11/06/2012 14:22:10]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_57.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_57.jpg [11/06/2012 14:22:11]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_53.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_53.jpg [11/06/2012 14:22:12]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_51.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_51.jpg [11/06/2012 14:22:12]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_21.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_21.jpg [11/06/2012 14:22:12]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_20.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_20.jpg [11/06/2012 14:22:13]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_42.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_42.jpg [11/06/2012 14:22:13]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_23.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_23.jpg [11/06/2012 14:22:14]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_29.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_29.jpg [11/06/2012 14:22:14]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_36.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_36.jpg [11/06/2012 14:22:15]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_38.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_38.jpg [11/06/2012 14:22:16]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_46.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_46.jpg [11/06/2012 14:22:16]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_45.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_45.jpg [11/06/2012 14:22:17]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_43.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_43.jpg [11/06/2012 14:22:18]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_34.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_34.jpg [11/06/2012 14:22:18]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_24.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_24.jpg [11/06/2012 14:22:19]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_35.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_35.jpg [11/06/2012 14:22:19]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_58.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_58.jpg [11/06/2012 14:22:20]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_59.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_59.jpg [11/06/2012 14:22:21]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_61.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_61.jpg [11/06/2012 14:22:21]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_56.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_56.jpg [11/06/2012 14:22:22]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_47.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_47.jpg [11/06/2012 14:22:22]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_28.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_28.jpg (1 of 2) [11/06/2012 14:22:24]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_28.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_28.jpg (2 of 2) [11/06/2012 14:22:24]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_41.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_41.jpg [11/06/2012 14:22:24]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_40.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_40.jpg [11/06/2012 14:22:25]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_25.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_25.jpg [11/06/2012 14:22:25]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_27.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_27.jpg [11/06/2012 14:22:26]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_26.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_26.jpg [11/06/2012 14:22:27]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_65.jpg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite0/slgalbum_65.jpg [11/06/2012 14:22:27]


Arne Deforce

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Arne_Deforce.html [11/06/2012 14:22:28]


arne2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/arne2.html [11/06/2012 14:22:28]


cameramega

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/cameramega.html [11/06/2012 14:22:29]


camzelf

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/camzelf.html [11/06/2012 14:22:30]


Boxen

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Boxen.html [11/06/2012 14:22:30]


boxcopy

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/boxcopy.html [11/06/2012 14:22:31]


carol

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/carol.html [11/06/2012 14:22:31]


Kurt

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Kurt.html [11/06/2012 14:22:32]


cursisten2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/cursisten2002.html [11/06/2012 14:22:33]


demoplatenspeler

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/demoplatenspeler.html [11/06/2012 14:22:34]


Dirk Moelants

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Dirk_Moelants.html [11/06/2012 14:22:34]


Ferreyra Film-plateau 2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Ferreyra_Film-plateau_2002.html [11/06/2012 14:22:35]


ferreyraprofiel

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/ferreyraprofiel.html [11/06/2012 14:22:35]


Godfried Willem Raes

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Godfried_Willem_Raes.html [11/06/2012 14:22:36]


Guy Van Belle 2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Guy_Van_Belle_2002.html [11/06/2012 14:22:37]


Koen Micheline

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Koen_Micheline.html [11/06/2012 14:22:37]


Handpiano

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Handpiano.html [11/06/2012 14:22:38]


Lucien Goethals 2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Lucien_Goethals_2002.html [11/06/2012 14:22:39]


Lucien 2001

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Lucien_2001.html [11/06/2012 14:22:39]


Marc Leman arty

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/marclemanbewerktarty.html [11/06/2012 14:22:39]


Marc Leman profiel

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Marc_Leman_profiel.html [11/06/2012 14:22:40]


Mega beeld Smak

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Mega_beeld_Smak.html [11/06/2012 14:22:41]


Megaplanken 2001

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Megaplanken_2001.html [11/06/2012 14:22:41]


megaschema

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/megaschema.html [11/06/2012 14:22:42]


Megatapplank

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Megatapplank.html [11/06/2012 14:22:43]


tapdansschoenen

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/tapdansschoenen.html [11/06/2012 14:22:43]


micheline Lesaffre 2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/micheline_Lesaffre_2002.html [11/06/2012 14:22:44]


Rene Mogensen synthi 100

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/Rene_Mogensen_synthi_100.html [11/06/2012 14:22:45]


rene mogensen zomer 2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/rene_mogensen_zomer_2002.html [11/06/2012 14:22:45]


todortodoroff

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/todortodoroff.html [11/06/2012 14:22:46]


titel Xenakis

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/titel_Xenakis.html [11/06/2012 14:22:47]


tapdansvoeten

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/tapdansvoeten.html [11/06/2012 14:22:47]


cursisten

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/expcursisten.html [11/06/2012 14:22:48]


expdraden

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/expdraden.html [11/06/2012 14:22:49]


expkaart

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/expkaart.html [11/06/2012 14:22:49]


expachter

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/expachter.html [11/06/2012 14:22:50]


expresdraad

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/expresdraad.html [11/06/2012 14:22:51]


frontpers

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/frontpers.html [11/06/2012 14:22:51]


expuitleg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite1/expuitleg.html [11/06/2012 14:22:52]


Buddha's

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/Buddha%27s.html [11/06/2012 14:22:53]


computertoetsen

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/comptoetsen.html [11/06/2012 14:22:54]


Donskoy en Leman

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/Donskoy_en_Leman.html [11/06/2012 14:22:54]


Godfried Willem Raes en Marc Leman

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/Godfried_Willem_Raes_en_Marc_Leman.html [11/06/2012 14:22:55]


Koe aan computer

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/Koen_computer.html [11/06/2012 14:22:55]


koen computer Smak

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/koen_computer_Smak.html [11/06/2012 14:22:56]


mega Marc Leman

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/mega_Marc_Leman.html [11/06/2012 14:22:57]


Mega opstelling

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/Mega_opstelling.html [11/06/2012 14:22:57]


mega affiche

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/mega_affiche.html [11/06/2012 14:22:58]


mega smak scherm

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/mega_smak_scherm.html [11/06/2012 14:22:59]


Mega onthaal in Smak

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/Mega_onthaal_in_Smak.html [11/06/2012 14:22:59]


Petra Vermote en Lucien Goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/Petra_Vermote_en_Lucien_Goethals.html [11/06/2012 14:23:00]


Smak Panamarenko

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/Smak_Panamarenko.html [11/06/2012 14:23:01]


wolkenmeter Smak

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite2/wolkenmeter_Smak.html [11/06/2012 14:23:01]


aap klimt

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/aap_klimt.html [11/06/2012 14:23:02]


affiche doati

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/affiche_doati.html [11/06/2012 14:23:03]


apparatuur abstract

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/apparatuur_abstract.html [11/06/2012 14:23:04]


http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/apparatuur.html

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/apparatuur.html [11/06/2012 14:23:04]


capoeira 2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/capoiera.html [11/06/2012 14:23:05]


CD abstract

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/CD_abstract.html [11/06/2012 14:23:05]


janvercruyssevoorpartituur

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/janvercruyssevoorpartituur.html [11/06/2012 14:23:06]


affiche Spectra

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/affiche_Spectra.html [11/06/2012 14:23:07]


janvercruysseclose

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/janvercruysseclose.html [11/06/2012 14:23:07]


janvercruyssenaastpartituur

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/janvercruyssenaastpartituur.html [11/06/2012 14:23:08]


janvercruysseportret

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/janvercruysseportret.html [11/06/2012 14:23:08]


r= Ansi Klapuri

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/fwo14-2001.html [11/06/2012 14:23:09]


vanwormhout en mjuhasz

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/vanwormhout_en_mjuhasz.html [11/06/2012 14:23:10]


Christopher Raphael

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/fwo14ChristopherRaphael1.html [11/06/2012 14:23:10]


Cristopher Raphael

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/fwo14ChristopherRaphael2.html [11/06/2012 14:23:11]


Christopher Raphael

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/fwo14ChristopherRaphael.html [11/06/2012 14:23:12]


Klapuri FWO 14

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/fwo14gast2-2001Klapuri.html [11/06/2012 14:23:12]


Ansi Klapuri

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/Ansi_Klapuri2.html [11/06/2012 14:23:13]


gang Ipem

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/gang_Ipem.html [11/06/2012 14:23:13]


Ivan licht

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/Ivan_licht.html [11/06/2012 14:23:14]


Bod

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/Bod.html [11/06/2012 14:23:15]


laatstelesSabbe

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/laatstelesSabbe.html [11/06/2012 14:23:15]


laatste les Sabbe

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/laatste_les_Sabbe.html [11/06/2012 14:23:16]


marcleman in leslikaal

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/marcleman_in_leslokaal.html [11/06/2012 14:23:17]


luisteraars

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/luisteraars.html [11/06/2012 14:23:18]


lichtvleermuis

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/lichtvleermuis.html [11/06/2012 14:23:19]


luisteraarster

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/luisteraarster.html [11/06/2012 14:23:20]


Miss Lee oefent

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/Miss_Lee_oefent.html [11/06/2012 14:23:20]


affiche musicologie

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/affiche_musicologie.html [11/06/2012 14:23:21]


info misicologie

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/info_misicologie.html [11/06/2012 14:23:22]


partittur en micro

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/partituur%20en%20micro.html [11/06/2012 14:23:23]


podium

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/podium.html [11/06/2012 14:23:23]


robertodoati2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/RobertoDoati2.html [11/06/2012 14:23:24]


robertodoati1

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/robertodoati1.html [11/06/2012 14:23:24]


teken

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/teken.html [11/06/2012 14:23:25]


wimmeuris

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/wimmeuris.html [11/06/2012 14:23:26]


vleermuis

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/vleermuis.html [11/06/2012 14:23:26]


vleermuisfoetus

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/vleermuisfoetus.html [11/06/2012 14:23:27]


vleermuisskelet

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite3/vleermuisskelet.html [11/06/2012 14:23:28]


brunoforment

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/brunoforment.html [11/06/2012 14:23:28]


Capoeira

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/Capoeira.html [11/06/2012 14:23:30]


capoeira 2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/capoeira_2.html [11/06/2012 14:23:31]


capoeira 3

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/capoeira_3.html [11/06/2012 14:23:31]


capoeira4

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/capoeira4.html [11/06/2012 14:23:32]


capozirascherm

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/capozirascherm.html [11/06/2012 14:23:33]


Chineesinstrumentdetail

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/Chineesinstrumentdetail.html [11/06/2012 14:23:33]


compcapoeira

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/compcapoeira.html [11/06/2012 14:23:34]


compcapoeira2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/compcapoeira2.html [11/06/2012 14:23:35]


compcapoeiraensprong

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/compcapoeiraensprong.html [11/06/2012 14:23:35]


jaapblonk1

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jaapblonk1.html [11/06/2012 14:23:36]


jb8

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jb8.html [11/06/2012 14:23:37]


jb10

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jb10.html [11/06/2012 14:23:37]


jb11

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jb11.html [11/06/2012 14:23:38]


jb12

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jb12.html [11/06/2012 14:23:39]


jb14

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jb14.html [11/06/2012 14:23:39]


jb15

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jb15.html [11/06/2012 14:23:40]


jb16

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jb16.html [11/06/2012 14:23:40]


jb19

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jb19.html [11/06/2012 14:23:41]


jb21

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jb21.html [11/06/2012 14:23:42]


jb21

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jb22.html [11/06/2012 14:23:42]


jb3

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jb3.html [11/06/2012 14:23:43]


jb5

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jb5.html [11/06/2012 14:23:44]


jbtekst

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/jbtekst.html [11/06/2012 14:23:44]


marclichtprofiel

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/marclichtprofiel.html [11/06/2012 14:23:45]


kamsnaren

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/kamsnaren.html [11/06/2012 14:23:45]


mensenmachines

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/mensenmachines.html [11/06/2012 14:23:46]


Missle

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/Missle.html [11/06/2012 14:23:47]


Misslenieuwjaar

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/Misslenieuwjaar.html [11/06/2012 14:23:47]


missleenjohannes

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/missleenjohannes.html [11/06/2012 14:23:48]


Missleenieuwjaar2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/Missleenieuwjaar2002.html [11/06/2012 14:23:49]


partituurstaander

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/partituurstaander.html [11/06/2012 14:23:49]


projector

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/projector.html [11/06/2012 14:23:50]


smagghezw

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/smagghezw.html [11/06/2012 14:23:51]


stefaan Smaghhe neg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/stefaan_Smaghhe_neg.html [11/06/2012 14:23:51]


smagghekleur

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/smagghekleur.html [11/06/2012 14:23:52]


stefaan smagghe podium

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/stefaan_smagghe_podium.html [11/06/2012 14:23:52]


trillende snaren

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/trillende_snaren.html [11/06/2012 14:23:53]


viooldetail

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/viooldetail.html [11/06/2012 14:23:54]


dirkmoelantsengamba

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/dirkmoelantsengamba.html [11/06/2012 14:23:54]


gebogensnaren

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/gebogensnaren.html [11/06/2012 14:23:55]


formentenmoelantsbijloke

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/formentenmoelantsbijloke.html [11/06/2012 14:23:56]


dirkmoelantssfeer

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/dirkmoelantssfeer.html [11/06/2012 14:23:57]


gambablauw

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite4/gambablauw.html [11/06/2012 14:23:57]


7lichten

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/7lichten.html [11/06/2012 14:23:58]


7lichtenneg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/7lichtenneg.html [11/06/2012 14:23:58]


achterscherm

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/achterscherm.html [11/06/2012 14:23:59]


bewerktgezicht

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/bewerktgezicht.html [11/06/2012 14:23:59]


bewerktgezichtguy

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/bewerktgezichtguy.html [11/06/2012 14:24:00]


bewgezicht

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/bewgezicht.html [11/06/2012 14:24:01]


dochterg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/dochterg.html [11/06/2012 14:24:01]


gezichthand

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/gezichthand.html [11/06/2012 14:24:02]


guy2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/guy2.html [11/06/2012 14:24:03]


guyclose

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/guyclose.html [11/06/2012 14:24:03]


GuyVanBelle2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/GuyVanBelle2.html [11/06/2012 14:24:04]


guy1

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/guy1.html [11/06/2012 14:24:05]


m&mkop

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/m&mkop.html [11/06/2012 14:24:05]


guy3

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/guy3.html [11/06/2012 14:24:06]


schermstaren

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/schermstaren.html [11/06/2012 14:24:06]


guyvriend

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite5/guyvriend.html [11/06/2012 14:24:07]


asperges

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/asperges.html [11/06/2012 14:24:08]


banopnemerbediener

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/banopnemerbediener.html [11/06/2012 14:24:08]


band

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/band.html [11/06/2012 14:24:09]


boehmerraes

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/boehmerraes.html [11/06/2012 14:24:09]


boehmerheyerick

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/boehmerheyerick.html [11/06/2012 14:24:10]


boehmertafel

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/boehmertafel.html [11/06/2012 14:24:11]


Karel Boulart

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/KarelBoulart.html [11/06/2012 14:24:11]


janbroeckx

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/janbroeckx.html [11/06/2012 14:24:12]


cellist

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/cellist.html [11/06/2012 14:24:13]


cello

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/cello.html [11/06/2012 14:24:13]


pauldewispelaere&ilse

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/pauldewispelaere&ilse.html [11/06/2012 14:24:14]


devolder

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/devolder.html [11/06/2012 14:24:15]


devreker

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/devreker.html [11/06/2012 14:24:15]


devreker2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/devreker2002.html [11/06/2012 14:24:16]


riessauw

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/riesauw.html [11/06/2012 14:24:17]


vrouwlemansabbe

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/vrouwlemansabbe.html [11/06/2012 14:24:17]


dancaert

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/dancaert.html [11/06/2012 14:24:18]


gastenhuldesabbe

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/gastenhuldesabbe.html [11/06/2012 14:24:19]


geertvandekerkhove

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/geertvandekerkhove.html [11/06/2012 14:24:19]


geirnaert

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/geirnaert.html [11/06/2012 14:24:20]


anettevandegorne

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/anettevandegorne.html [11/06/2012 14:24:21]


boehmersabbe

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/boehmersabbe.html [11/06/2012 14:24:22]


geschenk

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/geschenk.html [11/06/2012 14:24:22]


goethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/goethals.html [11/06/2012 14:24:23]


goethals2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/goethals2.html [11/06/2012 14:24:23]


heyerick

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/heyerick.html [11/06/2012 14:24:24]


sabbedeboever

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbedeboever.html [11/06/2012 14:24:25]


godfried

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/godfried.html [11/06/2012 14:24:25]


gastenhulde

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/gastenhulde.html [11/06/2012 14:24:26]


huvenne

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/huvenne.html [11/06/2012 14:24:27]


ilsesabbe

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/ilsesabbe.html [11/06/2012 14:24:27]


dhondt&sabbe

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/dhondt&sabbe.html [11/06/2012 14:24:28]


ivan

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/ivan.html [11/06/2012 14:24:29]


ivankoptel

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/ivankoptel.html [11/06/2012 14:24:29]


janbroeckx

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/janbroeckxenega.html [11/06/2012 14:24:30]


janvanderhoevenenega

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/janvanderhoevenenega.html [11/06/2012 14:24:31]


jelledierickx

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/jelledierickx.html [11/06/2012 14:24:31]


katiaseghers

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/katiaseghers.html [11/06/2012 14:24:32]


knockaert

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/knockaert.html [11/06/2012 14:24:32]


krant2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/krant2.html [11/06/2012 14:24:33]


krant3

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/krant3.html [11/06/2012 14:24:34]


krant4

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/krant4.html [11/06/2012 14:24:34]


krant5

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/krant5.html [11/06/2012 14:24:35]


landrieu&erna

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/landrieu&erna.html [11/06/2012 14:24:36]


laporte

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/laporte.html [11/06/2012 14:24:36]


laportegoethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/laportegoethals.html [11/06/2012 14:24:37]


sabbedevreker

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbedevreker.html [11/06/2012 14:24:38]


leman

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/leman.html [11/06/2012 14:24:39]


leman2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/leman2002.html [11/06/2012 14:24:39]


leman3

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/leman3.html [11/06/2012 14:24:40]


lemanverhoeven

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/lemanverhoeven.html [11/06/2012 14:24:41]


lesaffre

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/lesaffre.html [11/06/2012 14:24:41]


lesaffredekeyzer

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/lesaffredekeyzer.html [11/06/2012 14:24:42]


maesbroeckx1

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/maesbroeckx1.html [11/06/2012 14:24:43]


maesbroeckx2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/maesbroeckx2.html [11/06/2012 14:24:43]


magdatafel

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/magdatafel.html [11/06/2012 14:24:44]


marriessauwhildesabbe

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/marriessauwhuldesabbe.html [11/06/2012 14:24:45]


marcleman

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/marcleman.html [11/06/2012 14:24:45]


marcleman2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/marcleman2002.html [11/06/2012 14:24:46]


marcvolborth

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/marcvolborth.html [11/06/2012 14:24:47]


marcdelaere2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/marcdelaere2.html [11/06/2012 14:24:47]


michelineann

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/michelineann.html [11/06/2012 14:24:48]


sabbemicheline

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbemicheline.html [11/06/2012 14:24:49]


nanquinsabbe

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/nanquinsabbe.html [11/06/2012 14:24:49]


notities

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/notities.html [11/06/2012 14:24:50]


overzichtzaal

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/overzichtzaal.html [11/06/2012 14:24:51]


pandgang

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/pandgang.html [11/06/2012 14:24:51]


panel

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/panel.html [11/06/2012 14:24:52]


panel 2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/panel_2.html [11/06/2012 14:24:53]


panel 2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/panel_2002.html [11/06/2012 14:24:53]


panel 4

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/panel_4.html [11/06/2012 14:24:54]


post

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/post.html [11/06/2012 14:24:55]


progmuziekcult

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/progmuziekcult.html [11/06/2012 14:24:55]


publiek

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/publiek.html [11/06/2012 14:24:56]


publiek2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/publiek2.html [11/06/2012 14:24:57]


publiekhilde2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/publiekhilde2002.html [11/06/2012 14:24:58]


raes

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/raes.html [11/06/2012 14:24:58]


raes2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/raes2.html [11/06/2012 14:24:59]


richting

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/richting.html [11/06/2012 14:25:00]


sabbe

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbe.html [11/06/2012 14:25:00]


sabbe2002

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbe2002.html [11/06/2012 14:25:01]


sabbe3

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbe3.html [11/06/2012 14:25:02]


sabbecellist

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbecellist.html [11/06/2012 14:25:03]


sabbedankt

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbedankt.html [11/06/2012 14:25:03]


sabbeega

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbeega.html [11/06/2012 14:25:04]


Sabbevonvolborth

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/Sabbevonvolborth.html [11/06/2012 14:25:05]


sabbeenvrouw

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbeenvrouw.html [11/06/2012 14:25:06]


sabbeinhaar

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbeinhaar.html [11/06/2012 14:25:06]


sabbelacht

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbelacht.html [11/06/2012 14:25:07]


sabbelacht2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbelacht2.html [11/06/2012 14:25:08]


sabbelachtboehmer

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbelachtboehmer.html [11/06/2012 14:25:08]


sabberaes

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabberaes.html [11/06/2012 14:25:09]


sabbetafel

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbetafel.html [11/06/2012 14:25:10]


sabbeegaenleman

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sabbeegaenleman.html [11/06/2012 14:25:11]


schema

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/schema.html [11/06/2012 14:25:12]


sintniklaas

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sintniklaas.html [11/06/2012 14:25:12]


sprekerpubliekhulde

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/sprekerpubliekhulde.html [11/06/2012 14:25:13]


tafel

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/tafel.html [11/06/2012 14:25:14]


tafel2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/tafel2.html [11/06/2012 14:25:15]


tafel6

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/tafel6.html [11/06/2012 14:25:15]


tafel3

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/tafel3.html [11/06/2012 14:25:16]


tafelgoethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/tafelgoethals.html [11/06/2012 14:25:17]


tafelschrijven

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/tafelschrijven.html [11/06/2012 14:25:18]


tekeningsabbe

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/tekeningsabbe.html [11/06/2012 14:25:19]


tekeningsabbe2

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/tekeningsabbe2.html [11/06/2012 14:25:19]


tekst

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/tekst.html [11/06/2012 14:25:20]


vanbendegem

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/vanbendegem.html [11/06/2012 14:25:21]


vandegorne

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/vandegorne.html [11/06/2012 14:25:22]


vandenbuys

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/vandenbuys.html [11/06/2012 14:25:22]


vanderhoevenspreekt

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/vanderhoevenspreekt.html [11/06/2012 14:25:23]


Van Poucke

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/Van_Poucke.html [11/06/2012 14:25:24]


vanschoor

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/vanschoor.html [11/06/2012 14:25:24]


vanschoortafel

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/vanschoortafel.html [11/06/2012 14:25:25]


vanschoorvandamme

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/vanschoorvandamme.html [11/06/2012 14:25:26]


vertalg

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/vertalg.html [11/06/2012 14:25:27]


vertoningband

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/vertoningband.html [11/06/2012 14:25:27]


vertgoethals

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/vertgoethals.html [11/06/2012 14:25:28]


yvesknockaert

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/yvesknockaert.html [11/06/2012 14:25:28]


knockaertmaes

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/knockaertmaes.html [11/06/2012 14:25:29]


wandelgang

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/wandelgang.html [11/06/2012 14:25:30]


wandelgangfransiskailse

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/wandelgangfransiskailse.html [11/06/2012 14:25:31]


waterlelies

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/waterlelies.html [11/06/2012 14:25:32]


waterkant

http://www.ipem.ugent.be/luciengoethals/beeld/ipembeeldsite6/waterkant.html [11/06/2012 14:25:32]

S Lucien Goethals SLG vzw  

Lucien Goethals, IPEM concerts, Universiteit Gent, Electronic acoustic music

S Lucien Goethals SLG vzw  

Lucien Goethals, IPEM concerts, Universiteit Gent, Electronic acoustic music

Advertisement