Page 8

W Polsce w ostatnich latach powstało kilka nowych, pięknych sal

Każda sala koncertowa jest wyjątkowa dla swojego miasta i sama musi

koncertowych, często z bardzo dobrą akustyką np. NOSPR w Kato-

odkryć najlepszy sposób, w jaki może służyć swojej publiczności.

wicach czy NFM we Wrocławiu. Jaką radę dalibyście im na przy-

W odniesieniu do Carnegie Hall chcemy, żeby było to miejsce, które przycią-

szłość, by osiągnęli sukces?

ga melomanów najlepszą muzyką, a także jest muzycznym rezerwuarem dla całej społeczności. W XXI-wiecznej misji Carnegie Hall kluczowe jest zapewnienie szeregu programów edukacyjnych oraz innych programów mających wpływ na społeczeństwo, które gromadzą ludzi w każdym wieku i zachęcają do odkrywania, tworzenia i zaangażowania się w muzykę. Coraz częściej dzięki możliwościom oferowanym przez technologię cyfrową, możemy dotrzeć z tą misją do coraz większej liczby osób na świecie. n

Carnegie Hall rozpoczęła swą działalność 5 maja 1891 r. od spektakularnej gali, w czasie której koncert dał Piotr Czajkowski. Przez kolejne 70 lat było to miejsce występów ówczesnych sław światowego formatu. Położenie na mapie miasta oraz niebywałe warunki akustyczne sprawiły, że było to miejsce przyciągające wiele talentów. Przez kolejne 127 lat Carnegie Hall pozostała nie tylko świadkiem, ale i aktywnym uczestnikiem tworzącej się historii. W 1960 r. budynek został uratowany od wyburzenia dzięki inicjatywie światowej klasy skrzypka Isaaka Sterna. Udało się to dzięki miastu Zankel Hall, fot. © Jeff Goldberg / Esto

Nowy Jork, które nabyło nieruchomość, a samemu obiektowi nadano nowe przeznaczenie. Od tamtej pory w Carnegie Hall odbywają się przedstawienia oraz warsztaty prowadzone pod własnymi auspicjami. Zapoczątkowana wówczas działalność oznaczała koncerty muzyków światowej klasy, rozwój programu stałego oraz utworzenie własnych, autorskich koncepcji artystycznych, które trwają po dziś dzień. W ostatnich latach w Carnegie Hall ma miejsce kontynuacja pełnienia przez wielką salę koncertową nowej roli, w myśl której szczególnie istotna jest dostępność i możliwość bezpośredniego zaangażowania w muzykę lokalną, krajową i międzynarodową. W 2007 r. miał miejsce pierwszy miejski festiwal, w czasie którego pokazy i wydarzenia miały za zadanie wzbudzić ciekawość, ale również dać możliwość zapoznania się z intrygującymi zagadnieniami. Nawiązanie współpracy z wieloma nowojorskimi instytucjami, takimi jak Metropolitan Opera czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, przy kolejnych edycjach festiwalu pozwoliło na rozszerzenie tematyki wydarzenia o taniec, film czy literaturę, wywodzące się z różnych stron świata. Carnegie Hall to także edukacja. W 2003 r. powołany został Weill Music Institute, dzięki któremu uruchomiono program kształcenia na

Rodzinne muzykowanie, fot. Fadi Kheir

szeroką skalę. Był to także czas, w którym zaczęły wyodrębniać się trzy zasadnicze pola aktywności Carnegie Hall: 1) wspieranie dzieci i rodzin potrzebujących poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu z muzyką, w szczególności poprzez szkolenie nauczycieli z całego kraju, by mogli oni przekazywać uzyskaną wiedzę dalej, 2) kształcenie najbardziej uzdolnionych, w szczególności poprzez prowadzenie Narodowej Młodzieżowej Orkiestry Stanów Zjednoczonych, której działalność pomaga rozwijać największe i najmłodsze talenty w kraju, 3) przenoszenie znaczenia i siły muzyki na ważne aspekty społeczne, tworzenie w ten sposób więzi z przedstawicielami różnych grup: chorymi, potrzebującymi czy trudną młodzieżą. Działalność edukacyjna i prospołeczna Weill Music Institute skupia rocznie około 600.000 ludzi, przeważnie młodych, szukających nowych i ciekawych doświadczeń w muzyce. Działalność ta ma wielką moc, ponieważ potrafi poprawiać ludzki los nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale coraz częściej w miejscach na całym świecie.

Weill Recital Hall, fot. © Jeff Goldberg / Esto

8

Profile for Artpost

ArtPost 5/2019  

ArtPost 5/2019  

Profile for artpost
Advertisement