Page 6

Carnegie Hall Nowojorska sala koncertowa, jedna z najbardziej prestiżowych na świecie. Dziś rozwija się w kierunkach, o których sam Andrew Carnegie by nie marzył, z profesjonalnymi warsztatami i różnorodnością muzycznych programów edukacyjnych, włączając w to młodzieżowe orkiestry i zespoły jazzowe. GRAżyNA BEBŁOT / MAREK BEBŁOT

Po koniec lat 50. Carnegie Hall groziło wyburzenie. Być może dziś trudno to sobie wyobrazić, ale w tamtych czasach budynki nie były oszczędzane z powodu historycznego znaczenia - były po prostu wyburzane i zastępowane nowymi budynkami. Isaac Stern przeprowadził skuteczną kampanię mającą

Na większość pytań odpowiedział Gino Francesconi, Dyrektor Archiwum

na celu nie tylko uchronienie Carnegie Hall przed wyburzeniem, ale także

Carnegie Hall i Rose Museum.

przekonał miasto Nowy Jork do zakupu budynku. Był to pierwszy raz, gdy miasto Nowy Jork zakupiło budynek z uwagi na jego historyczne znaczenie.

Carnegie Hall ma blisko 130 lat i w swojej bogatej historii miało

Później Isaac został prezesem nowo utworzonej organizacji Carnegie Hall

w niej miejsce wiele wybitnych koncertów muzycznych, ale naj-

Corporation, którą to funkcję piastował przez 41 lat. Dzięki Isaacowi od

pierw chcielibyśmy zadać pytanie o Isaaca Sterna, jego imienia jest

1960 roku w Carnegie Hall odbyło się ponad 28 tysięcy wydarzeń.

największa sala koncertowa w Carnegie Hall. Dlaczego jego postać jest tak ważna?

Mniej więcej w połowie historii Carnegie Hall, czyli w roku 1960 właścicielem budynku zostaje miasto Nowy Jork. Czy ta zmiana miała wpływ na obecny kształt i działalność Carnegie Hall? Miasto Nowy Jork utworzyło organizację non-profit Carnegie Hall Corporation do obsługi i utrzymania budynku. To pozwoliło na uzyskanie wsparcia rządowego i korzyści podatkowych, do których organizacja nie mogłaby mieć dostępu, gdyby pozostawała w prywatnych rękach. Organizacja zaczęła realizację wydarzeń pod swoją nazwą prezentując repertuar i systemy abonamentowe. Carnegie Hall rozwija się w kierunkach, o których sam Andrew Carnegie by nie marzył, z profesjonalnymi warsztatami i różnorodnością muzycznych programów edukacyjnych, włączając w to młodzieżowe orkiestry i zespoły jazzowe. Carnegie Hall słynie ze znakomitej akustyki, najbardziej prestiżowych koncertów. Każdy artysta chciałby tu mieć swoje pięć minut. Kto decyduje o repertuarze i programie wydarzeń w Carnegie Hall? Podczas wmurowania kamienia węgielnego w 1890 r., Andrew Carnegie powiedział: „Wszystkie dobre inicjatywy mogą znaleźć tu przystań”. To była nowa koncepcja dla tak dużego teatru. Nie został on wybudowany

Piotr Anderszewski, fot. © Christopher Smith

6

Isaac Stern Auditorium / Ronald O. Perelman Stage, fot. ©Chris Lee

WYWIAD

Profile for Artpost

ArtPost 5/2019  

ArtPost 5/2019  

Profile for artpost
Advertisement