Page 4

WYDARZENIE

wraca do Polski Sezon 2019/2020 Filharmonia Narodowa rozpocznie z nowym dyrektorem artystycznym Andrzejem Boreyką.

Andrzej Boreyko – wybitny muzyk, dyrygent, w którym gra dusza pol-

jego dzieciństwa – Filharmonia Poznańska obdarzyła go funkcją

sko-rosyjska. Ojciec bowiem to Polak, matka Rosjanka. Dzięki temu, że

pierwszego dyrygenta i dyrektora artystycznego. 4 lata dostarczał

dzieciństwo spędził w Polsce, świetnie posługuje się polskim językiem.

poznańskim melomanom artystycznych wzruszeń i uniesień. Ale

Jak sam powiada: „Jestem pół-Polakiem i pół-Rosjaninem, serce mam

młody artysta nie powinien zamykać się w jednym. Musi szlifować

podzielone pomiędzy te dwa kraje”.

swoje umiejętności na wielu scenach, dla zróżnicowanej publiczności.

Wykształcenie muzyczne odebrał w Leningradzie u Jelizawiety Ku-

Zatem po Poznaniu, z przyjemnością i pełen ciekawości i nadziei,

driawcewej i Aleksandra Dmitriewa w Konserwatorium im. Rimskiego-

objął funkcję pierwszego dyrygenta i dyrektora artystycznego Jenaer

Korsakowa, studiował dyrygenturę chóralną oraz operowo-symfonicz-

Philharmonie.

ną. Studia te ukończył z wyróżnieniem.

Od tego momentu zaczęła się jego błyskotliwa kariera światowa.

Swą pracę dyrygencką rozpoczął w Rosji zdobywając praktykę w Ulja-

Otworzyło się okno na świat. Kierował jeneńską filharmonią w latach

nowsku i Jekaterynburgu. Później przyszedł czas na Poznań – miasto

1998-2003. Został tam tak entuzjastycznie przyjęty i doceniony, że mimo odejścia, do dziś posiada tytuł Honorowego Dyrygenta zespołu. W dowód uznania otrzymywał przez 3 kolejne sezony nagrodę Deutscher Musikverleger-Verband (po raz pierwszy w historii tej instytucji), przyznawaną mu za innowacyjność oraz niezwykłe walory programów koncertowych. Jest jednym z najbardziej fascynujących i dynamicznych kapelmistrzów, jacy pojawili się w Europie na przestrzeni ostatnich lat. Szczególnie upodobał sobie dzieła mało znane. Penetruje literaturę muzyczną w poszukiwaniu twórców oryginalnych, dzieł dopiero co powstałych i mało znanych, chcąc wychodzić poza kanon granych powszechnie utworów muzycznych. I tak np. Andrzej Boreyko poprowadził długo oczekiwaną premierę IV Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego (w wykonaniu Londyńskiej Orkiestry Filharmonicznej) oraz jej prawykonanie amerykańskie (przygotowane z Los Angeles Philharmonic) oraz pierwsze nagranie tej kompozycji (Nonesuch Records). Wykonał także z orkiestrą z Cincinnati odnaleziony niedawno utwór Igora Strawińskiego – Funeral Song, dyrygował premierą II Symfonii

fot. Michał Zagórny

4

napisanej przez Victorię Borisową Ollas, a także Requiem for Larissa

fot. Michał Zagórny

Andrzej Boreyko

Profile for Artpost

ArtPost 5/2019  

ArtPost 5/2019  

Profile for artpost
Advertisement