Page 38

62. Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

2

Klaudiusz Baran Miłosz Bembinow Wojciech Błażejczyk Klaudiusz Baran wydarzenie towarzyszące Aleksandra Chmielewska prowadzenie 62. Międzynarodowemu Festiwalowi spotkania: Miłosz Bembinow Muzyki Współczesnej Alicja Gronau Beata Stylińska, Warszawska Jesień Wojciech Paweł Gusnar Błażejczyk Program 2 Polskiego Radia Bartosz Jakubczak Aleksandra Chmielewska Klaudiusz Baran Rafał Janiak Miłosz Bembinow Alicja Karałow Gronau Andrzej Wojciech Błażejczyk Aleksander Kościów Aleksandra Chmielewska Paweł Gusnar prowadzenie spotkania: Alicja Gronau Beata Stylińska, Bartosz Kowalski Bartosz Jakubczak Paweł Gusnar Program 2 Polskiego Radia Leszek Lorent Bartosz Jakubczak wydarzenie towarzyszące Marcin T. Łukaszewski Rafał Janiak Rafał Janiak 62. Międzynarodowemu Festiwalowi Paweł Łukaszewski Andrzej Karałow Muzyki Współczesnej Andrzej Karałow Aleksander Kościów Warszawska Jesień Stanisław Moryto Bartosz Kowalski Aleksander Aldona NawrockaKościów Leszek Lorent Klaudiusz Baran Tomasz Opałka Marcin T. Łukaszewski Bartosz Kowalski Miłosz Bembinow Paweł Łukaszewski Dariusz Przybylski Wojciech Błażejczyk Stanisław Moryto Leszek Lorent Aleksandra Chmielewska prowadzenie spotkania: Marian Sawa Aldona Nawrocka Alicja Gronau Beata Stylińska, Edward Sielicki Tomasz Opałka Paweł Gusnar Program 2 Polskiego Radia Dariusz Przybylski Bartosz Jakubczak Tomasz Sikorski Rafał Janiak Marian Sawa Ignacy Zalewski Edward Sielicki Andrzej Karałow

Marcin T. Łukaszewski Paweł Łukaszewski Stanisław Moryto Aldona Nawrocka Tomasz Opałka Dariusz Przybylski Marian Sawa Edward Sielicki Tomasz Sikorski Ignacy Zalewski

środa

25.09 25.0916:00

środa

Aleksander Kościów Tomasz Sikorski Bartosz Kowalski Ignacy Zalewski Leszek Lorent godz. Marcin T. Łukaszewski prowadzenie spotkania: Paweł Łukaszewski wstęp wolny godz. Stanisław Moryto Beata Stylińska, wstęp wolny Aldona Nawrocka Program 2Tomasz Polskiego Opałka Radia Sala im. Henryka Melcera Sala im. Henryka Melcera Dariusz Przybylski Uniwersytet Muzyczny Uniwersytet Muzyczny Marian Sawa Edward Sielicki Fryderyka Chopina Fryderyka Chopina Tomasz Sikorski Ignacy Zalewski ul. Okólnik 2

16:00

środa

25.09 16:00

ul. Okólnik 2 00–368 Warszawa

00–368 Warszawa

godz.

Po spotkaniu wydawnictwa będą dostępne w księgarni

wstęp wolny

Po spotkaniu wydawnictwa będą dostępne w księgarni

Sala im. Henryka Melcera Uniwersytet Muzyczny ulotka 2 PMW 2019.indd Fryderyka Chopina1 ul. Okólnik 2 00–368 Warszawa

19.08.2019 13:09:32

Po spotkaniu wydawnictwa będą dostępne w księgarni

Projekt „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Profile for Artpost

ArtPost 5/2019  

ArtPost 5/2019  

Profile for artpost
Advertisement