Page 34

Niezwykły gest kolekcjonera jazzu DIONIZy PIąTKOWSKI / AREK MIKULSKI

Od redakcji: Arek Mikulski z warszawskiego Muzeum Jazzu przeprowadził niezwykle interesującą rozmowę z hobbystą. Rozmowa ta w sposób szczególny przybliża sylwetkę Jerzego Reicha. Poniżej

Jerzy Reich - emerytowany nauczyciel fizyki jest znanym kolekcjone-

prezentujemy artykuł.

rem, regionalistą oraz dokumentalistą polskiego jazzu. Od prawie 60. lat gromadzi wszystko, co tyczy polskiego ruchu jazzowego i stworzył

***

autentyczne archiwum poświęcone polskiemu jazzowi. W jego zbiorach znajdują się m.in. płyty jazzowe, artykuły z prasy niemuzycznej poświę-

Jerzego Reicha można łatwo rozpoznać na festiwalach, jak zbiera

cone jazzowi oraz liczny zbiór autografów. Posiada prawie trzy tysiące

autografy wykonawców. Robi to w sposób, który musi zadziwiać także

płyt winylowych, około tysiąca CD, setki książek na temat jazzu i niepoli-

samych muzyków. Ma przygotowane specjalne kartoniki do podpisów:

czalny zbiór drobiazgów: wycinków prasowych, czasopism, programów

jeden ze zdjęciem całego zespołu i indywidualne dla każdego muzyka

festiwali, autografów nutowych i różnych drobnych druków dotyczących

z jego portretem. Każdy kartonik ma wydrukowaną nazwę i datę

polskiego jazzu (z biletami na koncerty włącznie). Każdy z „eksponatów”

festiwalu/koncertu. Wyobraźcie sobie jak wyglądają jego przygotowa-

w zbiorach Jerzego Reicha ma oczywiste odniesienie do polskiego jazzu,

nia np. do Złotej Tarki, na której występuje co najmniej kilka wielooso-

stąd w tej niezwykłej kolekcji wyłącznie płyty i wydawnictwa związane

bowych zespołów. Mało tego. Jak wiadomo składy zespołów czasem

z historią jazzu w Polsce.

się zmieniają. Więc on jeszcze sprawdza tuż przed festiwalem, czy aby

„Winylowe płyty, afisze festiwali oraz małych imprez, dziesiątki skoro-

na pewno zespoły przyjadą we wcześniej podanych składach. Przecież

szytów z wycinkami prasowymi, komplet roczników Jazzu, magazynu

ktoś może zachorować i będzie zastępstwo… Nie sądzę, żeby w Polsce

Non-Stop i Jazz Forum, kilkaset zdjęć muzyków z autografami. Do tego

był jeszcze jeden taki archiwista-kolekcjoner. To z tego powodu Krzysz-

kompletna kolekcja jazzowych płyt Polskich Nagrań, seria Polish Jazz,

tof Wilski „ochrzcił” go „Szalonym kolekcjonerem z Leszna”. Jerzy jest

komplet albumów PolJazzu, longplay’e i single dokumentujące polski

emerytowanym nauczycielem fizyki i może stąd to zamiłowanie do

jazz od lat 50. do 90., wszystkie jazzowe single Tonpressu, płyty jakie

perfekcji i precyzji.

wydali polscy jazzmani za granicą, polski jazz zarejestrowany na kasetach magnetofonowych” – wymienia rarytasy kolekcji Jerzy Reich. Umowę o przekazaniu bibliotece kolekcji podpisano z kolekcjonerem podczas obchodów 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej a wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak, przypomniał, że w dzieciństwie podziwiał zbiory Jerzego Reicha, gdy chodził do niego na korepetycje z fizyki. ”Myślałem sobie wtedy, że fajnie byłoby dostać taką kolekcję i proszę, to wszystko będzie teraz w Lesznie” - zażartował. Jak zapewnia Andrzej Kuźmiński, dyrektor MBP unikalna dokumentacja ikonograficzna i fonograficzna trafi do specjalnie przygotowanego działu, jaki powstaje w nowej siedzibie biblioteki przy Placu Metziga. Dar Jerzego Reicha zainicjował szereg podobnych gestów: Adam Jagodziński przekazał swoją – gromadzoną od kilkudziesięciu lat – kolekcję związaną z polską muzyką jazzową, bluesową i rockową. Pierwsze, profesjonalne archiwum polskiego jazzu powstaje w … wielkopolskim Lesznie.

34

S

T

Y

L

E

Profile for Artpost

ArtPost 5/2019  

ArtPost 5/2019  

Profile for artpost
Advertisement