Page 19

restauracji, która nazywa się Oyster Bar i tam jest chyba największy wybór

90., bo to cud, który się wydarzył, na który nie zasłużyliśmy. Okazuje się, że

ostryg na świecie. Często tam wtedy bywałem. Potem oczywiście w SoHo

miałem rację – nie zasłużyliśmy.

sporo miałem takich miejsc. Bywałem też w dzielnicy ukraińsko-polskiej emigracji, to w tym okresie, kiedy sporo moich kolegów tam mieszkało.

Smutny wniosek.

Głowacki mieszkał niedaleko, Bakuła przez chwilę tam mieszkała, i w tych

Nie, to właściwie moja wina, bo nie powinienem się tego spodziewać.

okolicach szwendaliśmy się jedząc pierogi U Krystyny czy u kogoś. Mam

Mamy przekrój społeczeństwa taki, jaki nam historia zaoferowała. Nigdy

fajną księgarnię Strand na rogu 12 St i Broadway, gdzie można np. starą

nie było średniej klasy. Przecież nawet przed wojną (tak idealizujemy ostat-

książkę sprzedać i kupić nową. Jest tam chyba największy wybór książek

nio ten okres) cały czas był kult ziemiaństwa i ciągle ziemiaństwo i chłop-

na świecie. Naprzeciwko opery w pobliżu ulicy Broadway jest fajna, wło-

stwo. Średnia klasa to byli na ogół Żydzi i trochę polskiej spauperyzowanej

ska restauracja, często tam bywałem jak pracowałem w operze.

szlachty. 90 % biznesu prywatnego w Polsce było w rękach obcych. A tu typowy obraz jak z Pana Tadeusza: szlachta, magnateria, chłopstwo i nie

Nowy Jork jest określany muzyczną stolicą świata, my jesteśmy

ma średniej klasy. Szlachta to polowania i grzybobranie, arystokracja (tak

magazynem muzycznym, a Pana twórczość często miała związek

jak w Europie zachodniej) to kosmopolici, jeżdżą na południe Europy

z muzyką, np. okładki płyt, plakaty do oper. Jakiej muzyki Pan

podziwiać włoskie niebo i kupują dzieła sztuki, np. Czartoryski obraz

najchętniej słucha? Jakiej muzyki Pan słuchał w Nowym Jorku? Czy

Leonarda da Vinci. A propos tego ostatniego ataku na homoseksualistów

jest ona dla Pana inspiracją?

- jak my to zniesiemy, że taki obraz Dama z łasiczką namalowany jest przez

Muzyki zawsze słuchałem, ale nie takiej hard rock, ale klasycznej, czy smo-

homoseksualistę.

oth jazz, taką kojącą. W Ameryce słuchałem też country. Jak już zacząłem coś robić dla opery, to zakochałem się w muzyce operowej i sporo jej

Sondaże poparcia cały czas są niewzruszone.

słuchałem. Ta muzyka cały czas przy mnie była, gdzieś w tle. Niestety, na

Jesteśmy społeczeństwem postfeudalnym, nieprzygotowanym do wolności,

żadnym instrumencie nie gram, a to dobrze dla muzyki prawdopodobnie.

do stanowienia o sobie. Takie powiedzenie było kiedyś w carskiej Rosji, które wypisz wymaluj pasuje do Polski: „pytano chłopa w carskiej Rosji –

Jak Pan sobie wyobrażał Polskę wracając z tzw. emigracji i czy

co byś zrobił jakbyś został carem?” Odpowiedź była - „wziąłbym 10 rubli

myśli Pan o powrocie do Nowego Jorku?

i uciekł...”. To jest dokładnie mentalność polskiego chłopa, i tak myśli więk-

Ja nie byłem taki odizolowany od wszystkiego. Jak już mogłem przyjeż-

szość polskiego narodu. Jestem bardzo rozczarowany jeśli chodzi o polskie

dżać do Polski, to przyjeżdżałem. Miałem tu rodzinę itd. Miałem te same

społeczeństwo, ale trudno obarczać ich winą. To jest wina historii i może

skojarzenia co wiele innych osób, że Polska jest idealizowana w Nowym

trzeba pokolenia lub dwóch, kiedy będziemy mieć inne miasta, tak jak

Jorku w jakiś tam sposób, bo mamy tendencję do idealizowania. Potem

u Arystotelesa. Zresztą mamy takie miasta jak Warszawa, Poznań, Gdańsk,

zderzenie z rzeczywistością, najpierw bardzo pozytywne na początku lat R

E

K

miasta liberalne. L

A

M

A

19

Profile for Artpost

ArtPost 5/2019  

ArtPost 5/2019  

Profile for artpost
Advertisement