Page 14

WYDARZENIE

VII Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320 w Zabrzu Wielkie, wyjątkowe osobowości światowego formatu: Cameron Carpenter, Rafael Payare, Jerzy Stuhr na VII Międzynarodowym Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320 w Zabrzu. Magnetyzujące pole energii muzycznej ciągle rozszerzającego się wszech-

Diego Symphony Orchestra określany mianem następcy Lorina Maazela,

świata interpretatorów muzyki Krzysztofa Pendereckiego od lat przyciąga

czyli znakomity Rafael Payare – wspólnie z obchodzącą w tym roku jubi-

kolejne pokolenia tak elektryzujących i ekscentrycznych osobowości, jak

leusz 25-lecia istnienia Sinfoniettą Cracovią – zinterpretuje IV Symfonię

bohaterzy tegorocznej, siódmej już edycji zabrzańskiego Festiwalu.

Patrona Festiwalu i skrzącą się energią IV Symfonię Roberta Schumana.

Określenie „ekscentryczny” najbardziej pasuje z pewnością do bohatera

Festiwal nie mógłby się obyć bez niestandardowych wydarzeń prezentowa-

koncertu, który odbędzie się 15 września. Mowa o miłośniku szalonych

nych 320 metrów pod ziemią w Kopalni Guido – 19 września słynną już

fryzur, zjawiskowym organiście Cameronie Carpenterze, którego amery-

interpretację Kontrabasisty Patricka Süskinda przedstawi tam Osobowość

kańska prasa – w tym New York Times i Morning Journal – określa mianem

z pewnością wyjątkowa – Jerzy Stuhr. To świetna okazja do popularyzacji

„najbardziej kontrowersyjnego spośród żyjących organistów” czy też

tego nieco zaniedbywanego, a tak ważnego w partiach orkiestrowych

„jednego z tych rzadkich muzyków rewolucjonizujących praktykę gry na

kompozycji Pendereckiego instrumentu – mówi Dyrektor Festiwalu Jurek

organach swoimi występami, które są na przemian olśniewające i subtelne,

Dybał, który na tym koncercie osobiście zadba o muzyczną prezentację

ale zawsze mieniące się głęboką inteligencją”. W trakcie koncertu Carpen-

kontrabasu w osnowie twórczości Patrona wydarzeń.

ter przedstawi słuchaczom swoje spojrzenie na muzykę Bacha, Poulenca

Do Zabrza zaprasza Prezydent Miasta Małgorzata Mańka-Szulik, której –

i – oczywiście – Pendereckiego, grając na specjalnie skonstruowanych przez

jak podkreśla Dyrektor Festiwalu – niezwykła Osobowość, miłość do muzyki

siebie organach, które artysta przywiezie do Zabrza (!), wpisując się w tra-

i determinacja sprawiają, że już po raz siódmy w Sercu Śląska wybrzmi

dycję prezentacji na Festiwalu wyjątkowych instrumentów.

muzyka Mistrza w tak wspaniałych wykonaniach!

Festiwalowe wydarzenia zainauguruje zaś dzień wcześniej, 14 września, sam Maestro Penderecki dyrygując swoim Adagio.

Nie może tam Państwa zabraknąć!

Nie mniej przebojowa niż Cameron Carpenter gwiazda światowej dyrygentury, wenezuelskie objawienie, niezwykła Osobowość, dyrektor słynnej San

14

Więcej informacji na www.penderecki320.com n

Profile for Artpost

ArtPost 5/2019  

ArtPost 5/2019  

Profile for artpost
Advertisement