ArtPost 1/2019

Page 22

FELIETON

Krople deszczu.

Burt Bacharach Jeden z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, który przyczynił się do tego iż muzyka popularna osiągnęła poziom prawdziwej sztuki, w roku 2018 skończył 90 lat. ROBERT RATAJCZAK Burt Bacharach to ze wszech miar wyjątkowy artysta i fascynująca postać. Mimo iż uhonorowany niezliczoną ilością najbardziej znaczących na świecie nagród i tak zasługujący na zdecydowanie więcej niż kilka Oscarów, wiele Nagród Emmy i Grammy. Nic bowiem nie jest w stanie wystarczająco uhonorować tego co dał światu pod postacią swej Muzyki. Słuchając wielu uznanych od lat standardów, niejednokrotnie nie zdajemy sobie nawet sprawy, iż kompozytorem ich jest właśnie Burt Bacharach. W latach 60. i 70. był zdecydowanie dominującą postacią w muzyce pop i autorem niezliczonej wręcz ilości wyrafinowanych pod względem melodyki przebojów. Wszystkie utwory Bacharacha to małe arcydzieła zdecydowanie wyróżniające się na listach przebojów niezapomnianymi melodiami, niekonwencjonalnym metrum oraz niepowtarzalnymi akordami. Bacharach łącząc elementy jazzu, popu, muzyki brazylijskiej i rocka stworzył zupełnie nową estetykę. Wraz z autorem tekstów Halem Davidem, Bacharach stworzył jedną z największych spółek autorskich ubiegłego stulecia. Trudno dziś obiektywnie ocenić jaki wpływ na popularność wielu artystów miała muzyka Burta Bacharacha. Pewne jest natomiast, iż zarówno Gene Pitney, Bobby Vinton, Herb Alpert, Tom Jones, Dusty Springfield, Roberta

Johna, Stevie Wondera i Gladys Knight piosenkę „That’s What Friends Are

Flack, Neil Diamond, Diana Krall czy grupy The Driffters, Manfred Mann

For” napisaną do muzyki Bacharacha przez ówczesną życiową partnerkę

i Walker Brothers, zawdzięczają mu bardzo wiele.

kompozytora Carol Bayer Sager. Wielu twierdzi, iż Warwick właśnie Bacha-

22

Najbardziej jednak Bacharach

rachowi zawdzięcza swą popularność, jaką zyskała już w latach 60.

zrobił dla Dionne Warwick,

Kompozytor współpracował również na szczeblu spółek autorskich z ta-

która większość swego reper-

kimi choćby artystami jak Elvis Costello czy Christopher Cross [największy

tuaru opiera na cudownych

platynowy przebój Crossa to piosenka „Arthur’s Theme (Best That You Can

piosenkach jakie z upływem

So)” z roku 1981 do muzyki Bacharacha]. W ostatnich latach z twórczości

lat trafiły do ponadczasowego

Bacharacha korzystają także muzycy rockowi udowadniając uniwersalizm

kanonu, a w okresie ich poja-

i wszechstronność jego dorobku. Jego kompozycje znalazły się w repertu-

wiania się zapewniały piosen-

arze takich m.in. zespołów jak: Oasis, REM, Faith No More i White Stripes.

karce nawet 20 wielkich hitów

W autobiografii „Krople deszczu padają mi na głowę” (wyd. Albatros,

w ciągu jednego dziesięcio-

2014) genialny kompozytor dzieli się z nami epizodami ze swego życia

lecia. Pośród nich znajdziemy

zawodowego i historiami z życia prywatnego, zarówno tymi radosnymi

m.in. „Walk On By”, „Close To

jak tragicznymi (m.in. samobójcza śmierć Nikki, córki z Angie Dickinson).

You”, „Raindrops Keep Fallin

Życie artysty jakie poznajemy na stronach tej książki to niezwykle barwna

On My Head” czy nagraną

i świetnie napisana opowieść, od której trudno się oderwać. Jego cztery

przez Dionne Warwick w 1985

małżeństwa, przyjaźń z Halem Davidem, Mikem Myersem, Herbem Alper-

roku w towarzystwie Eltona

tem czy Elvisem Costello, miłość do tenisa, koni... Bucharach przyznaje


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.