Infoboekje Art Partout

Page 1

Informatieboekje opleidingen

®® Academie voor Realistische Schilderkunst

Iedereen leren schilderen! schilderen! Iedereen kan kan goed goed leren


2

Inhoud 1

Voorpagina

2. Inhoud 3. Voorwoord 4. Realistisch schilderen: een ambacht dat iedereen kan leren 5. Opleidingsmogelijkheden realistisch schilderen 6. - 1e leerjaar en Basisopleiding 7. - 2e leerjaar 8. - 3e leerjaar 9. Specialisaties en masterclass 10. - dieren 11. - landschap 12. Werk van cursisten 13. - portret en model 14. - stilleven, 17e eeuwse technieken 15. - magisch- en hyperrealisme 16. Werk van cursisten 17. Proeflessen en landelijke workshops 18. Werk van cursisten 19. Werk van cursisten 20. Werk van cursisten 21. Tekenen ( 1e - en 2e leerjaar portret ) 22. Excursies en exposities 23. Jong talent 24. Events en teambuilding 25. Demonstraties, lezingen, facultatieve activiteiten 26. Meer met Art Parout - Vrienden van Art Partout 27. Algemeen ( nieuwsbrief, inhalen gemiste lessen, materialen) 28. Achterpagina; locatie, contactgegevens academie

Foto voorpagina: Gebaseerd op de tentoonstelling van werk van cursisten in de Lebuinuskerk.


p de sten kerk.

Voorwoord Mensen met veel verbeeldingskracht die in staat zijn ideeën vorm te geven in bijvoorbeeld een schilderij noemen we een kunstenaar. Om je eigen verbeelding te kunnen weergeven op paneel of doek is kennis en kunde nodig. Je moet immers iets weten over kleuren, schildertechnieken en compositie. We leven in een driedimensionale wereld en we willen op een tweedimensionaal vlak een stuk ‘werkelijkheid’ verbeelden, al dan niet verrijkt met onze fantasie. In dit spanningsveld gaan kunst en ambacht hand in hand. ‘Zonder ambacht geen kunst’. De oude meesters beschouwden schilderen als een ambacht, iets waar tegenwoordig vaak aan voorbij gegaan wordt. Pas als we geconfronteerd worden met ons onvermogen tot goed kijken, waarnemen en de weerbarstigheid van verf en penseel, beseffen we dat voor het maken van een goed schilderij vakkennis noodzakelijk is. Toch is schilderen makkelijker dan de meeste mensen denken. Vaak zijn mensen in de veronderstelling dat schilderen alleen is weggelegd voor de kunstzinnige mens met ‘talent’. Echter het beheersen van het schilderen rust op drie pijlers; kennis, ervaring en inspiratie. Je hebt dan de belangrijkste componenten voor ‘talent’ in handen. In 2020 zal de academie haar 20 jarige jubileum vieren, in die periode hebben een paar duizend mensen de opleiding gevolgd, waarvan een groot deel aanvankelijk dachten geen of weinig talent te bezitten, maar

3 Schilderij van Tomas Nagy geschilderd door docent Tair Zairov.

binnen een jaar in staat bleken prachtige werken te creëren. Enerzijds heeft dit te maken met de passie en bevlogenheid om iets te creëren. Anderzijds is het belangrijk de nodige instructies te ontvangen om effectief en op de juiste manier een ontwikkeling door te maken. Art Partout heeft niet de pretentie cursisten op te leiden tot kunstenaars. Wél heeft Art Partout de intentie om aan haar cursisten de nodige vakkennis door te geven. Elk individu bepaalt zelf welke stappen met de verworven ambachtelijke kennis gezet wordt. De lesmethode is zo ontwikkeld dat vakkennis centraal staat, op een zodanige wijze dat al schilderend stapsgewijs de technieken in een korte tijd eigen gemaakt kunnen worden. Deze opleiding is bedoeld voor zowel mensen die nog nooit een penseel in handen hebben gehad als voor de meer geoefende schilder die zijn of haar technieken wil uitbreiden of verfijnen. Voor de één is het een nieuwe betekenisvolle hobby met ongekende mogelijkheden, voor de ander een aanvulling van technische mogelijkheden voor meer inspiratie. Tomas Nagy, Directeur.


4

Realistisch fijnschilderen Een ambacht dat iedereen kan leren In tegenstelling tot de Belgische academies waren in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw praktisch alle klassieke onderwijsmethoden op het gebied van de realistische schilderkunst uit de Nederlandse academies verdwenen. Tomas Nagy, de oprichter van de school, zag een behoefte in de markt voor een klassieke schilderopleiding en ontwikkelde een lesprogramma in de traditie van de klassieke technieken. In september 2000 is de school van start gegaan met een groepje van zes cursisten. Inmiddels telt de academie bijna achthonderd leerlingen en een team van twintig docenten en medewerkers. Door de landelijke vraag heeft de academie de afgelopen jaren, naast de hoofdvestiging in Deventer dependances geopend in Emmen, Lelystad, Utrecht, Ede, Elst en Enschede. De academie beschikt over ruime, lichte lokalen en uitstekende faciliteiten, waaronder een groot assortiment rekwisieten, zodat men zelf composities kan samenstellen om naar waarneming te kunnen schilderen. Men kan de opleiding in dagdelen maar ook één hele dag in de maand of één volle week volgen. Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst heeft als doel, cursisten de klassieke schildertechnieken op een effectieve wijze aan te leren. Fijnschilderen wordt ook beschouwd als de ‘moeder’ van de schilderkunst die ook de basis vormt voor andere

disciplines binnen de schilderkunst. Een breed scala van technieken en onderwerpen vormen de inhoud van de driejarige opleiding. Kleurenleer, compositie, perspectief, toonwaarden, glaceren en diverse penseelvoeringen komen uitgebreid aan bod. Bij het portret- en model schilderen wordt veel aandacht besteed aan anatomie. De opleiding is bedoeld voor mensen die net een stapje verder willen en waarheidsgetrouw willen leren schilderen. Afhankelijk van inzet en tijd is het voor iedereen mogelijk, na betrekkelijk korte tijd, mooie en technisch verantwoorde werken te creëren. Naarmate de opleiding vordert zullen de werkstukken steeds gecompliceerder worden zodat de cursist permanent een progressie in de ontwikkeling zal doormaken. Niet alleen beginners maar ook gevorderde schilders kunnen veel baat hebben bij de vele technieken . Na de driejarige opleiding kan de cursist zich verder ontwikkelen door zich te specialiseren in verschillende disciplines zoals: stilleven/17e eeuwse technieken, landschap, dieren/planten, magisch- en hyperrealisme en portretschilderen. Art Partout, Academie voor Realistische Schilderkunst, is een particulier initiatief en wordt niet door de overheid gesubsidieerd. Uit het hele land maar ook uit Duitsland en België weten mensen de academie in te vinden.


5 Opleidingsmogelijkheden Driejarige opleiding in drie varianten De volledige opleiding bestaat uit drie leerjaren. In het eerste jaar worden de belangrijke fijnschilder technieken behandeld. Na het afronden van elk jaar kan de cursist beslissen te stoppen of door te gaan naar een volgend leerjaar. De drie leerjaren kan men op verschillende wijzen volgen: wekelijks een dagdeel, één hele week met terugkomdagen of één dag in de maand. Basisopleiding - deel 1, 1e leerjaar Het eerste leerjaar begint als basisopleiding waarin u een aantal relevante fijnschildertechnieken leert. Vervolgopleiding - deel 2, 1e leerjaar Op de basisopleiding volgt aaneengesloten deel 2 van het 1e leerjaar. Met het eerste en tweede deel is het eerste jaar afgerond en kennis opgedaan over alle relevante fijnschildertechnieken en kunt u zich opgeven voor het 2e leerjaar.

Opleidingsmogelijkheden Om iedereen de mogelijkheid te geven de opleiding te kunnen volgen kan men wekelijks lessen volgen in verschillende dagdelen, ook in de avonduren. Of een hele dag eens in de maand of een hele week met terugkomdagen. 1. Dagdeelopleiding: Basis: van 18 wekelijkse lessen van 2,5 uur. Wanneer u verder wilt volgt u aansluitend de vervolgopleiding van 12 lessen. Startmomenten zijn de 4e week van september of de 3e week van maart. 2. Maandopleiding: Basis: één dag in de maand gedurende zes maanden. De vervolgopleiding is aansluitend 4 dagen. Op jaarbasis zijn er diverse instapmogelijkheden. 3. Weekopleiding: Basis: één hele week van ma. t/m do. + 2 terugkomdagen en wanneer u verder wilt, de vervolgopleiding van 4 terugkomdagen. Op jaarbasis zijn er diverse instapmogelijkheden. Alle drie de varianten bevatten dezelfde leerstof. Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald.


6 1e Leerjaar Fijnschildertechnieken Het eerste jaar van de opleiding is voornamelijk gericht op het aanleren van fijnschilder technieken en het goed leren waarnemen van vorm, verhoudingen, toonwaarden en kleur. In dit leerjaar komen alle relevante basistechnieken aan bod. De lessen worden klassikaal gegeven en elke cursist is bezig met hetzelfde onderwerp. Lesprogramma De lessen zijn zo opgebouwd dat men bij vrijwel elk nieuw onderwerp kennis maakt met een techniek die hoort bij dat specifieke onderwerp. Het aanbod van de lesstof gebeurt door uitleg en voordoen door de docent. Het lesprogramma wordt waar nodig ondersteund door Dvd’s en PowerPoint. De onderwerpen zijn: stillevens, dieren, fruit en natuur. U leert een aantal belangrijke technieken zoals penseelvoeringen, uithaaltechnieken, schiften, tamponneren, withoging, grisaille, verdassen, glaceren, toonwaarden, stofuitdrukking, onderschildering en kleurmengen.

Er wordt geschilderd op krijtpaneel zodat het fijnschilderen in uiterste precisie tot haar recht kan komen. Naast het aanleren van schildervaardigheden worden een aantal theoretische onderwerpen behandeld zoals materiaalkennis en kleurenleer. Het is goed om thuis te oefenen, maar er zijn in de eerste helft van het leerjaar geen thuisoefeningen. Lesboek Bij de opleiding hoort een uitgebreid lesboek met beschrijvingen en illustraties, dit vormt een naslagwerk ter ondersteuning wanneer u thuis aan het werk wilt. Certificaat Bij succesvol afronden van het eerste jaar ontvangt de cursist een deelcertificaat. Het eerste leerjaar is op drie manieren te volgen n.l.; - dagdeelopleiding van 30 dagdelen, - maandopleiding -weekopleiding


7 2e Leerjaar Het tweede jaar van de opleiding realistisch schilderen is een verdieping van het eerste jaar. Waar in het eerste jaar naar foto’s wordt geschilderd, schildert u nu eigen composities en naar voorbeelden van meester-schilders. De onderwerpen zijn groter van formaat, de composities complexer. Het accent ligt dit jaar vooral op methodes en het weergeven van diverse stofuitdrukkingen zoals: hout, textiel, metaal en glas. Daarnaast komen tonatie, perspectief, compositieleer en kleuren mengen ruimschoots aan bod. Met behulp van de vele rekwisieten van de academie leert u stilleven composities samen te stellen, belichten en gebruik te maken van een z.g. black box. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, ook werken van hedendaagse realisten worden als voorbeeld gebruikt. Optisch mengen, glaceertechnieken, trompe l’oeil en clair-obscur schilderen zijn onderdelen van het programma in dit jaar. DVD instructies en Power Point presentaties

van een aantal theoretische onderwerpen maken eveneens deel uit van het programma. Het losbladig lesboek, verstrekt in het eerste jaar, wordt met een supplementen van de onderwerpen van dit jaar uitgebreid. Bij dit tweede jaar hoort een demonstratie portretschilderen naar levend model en een boeiende lezing over compositieleer door docenten van de academie. Deze lezing en demonstratie zijn facultatief op een zaterdag, er zijn voor cursisten geen kosten aan verbonden. Het jaar wordt afgesloten met een deelcertificaat. Na afronding kunt u besluiten door te gaan naar het derde leerjaar. Het tweede jaar is op twee manieren te volgen n.l.; - dagdeelopleiding van 30 dagdelen, - maandopleiding één dag in de maand gedurende 10 maanden.


8 3e Leerjaar Het derde jaar van de driejarige opleiding is een thema-jaar. In de twee voorafgaande jaren zijn veel technieken en methodes behandeld. Dit jaar is erop gericht kennis te maken met diverse disciplines binnen de schilderkunst en de daarbij behorende technieken. Zo krijgt de cursist inzicht om keuzes te kunnen maken en zich verder te ontwikkelen. De thema’s dit jaar zijn: landschappen, zeegezichten, miniaturen in ei tempera en portret. Onderdelen hierin zijn: wolken, golven, vuur, bomen, draperie en anatomie. Het thema portret wordt afgesloten met het schilderen naar levend model. Naast het maken van grotere werken op doek, al dan niet ‘alla prima’, wordt kennis gemaakt met uiterst klein werk, z.g. het miniatuur schilderen met ei tempera. Ter afsluiting van het jaar worden enige vernistechnieken en het zelf vervaardigen

van diverse soorten medium en glacis behandeld. In het theoretische gedeelte wordt ingegaan op het ontstaan van de pigmenten en de historische achtergronden ervan. Het losbladig lesboek wordt uitgebreid met een supplement behorende bij het 3e leerjaar. Na afronding wordt een eindcertificaat voor de driejarige opleiding verstrekt. Daarna kan de cursist zich eventueel gaan specialiseren in diverse disciplines zoals: stillevens, landschappen, dieren en planten of portretten. Of onder begeleiding vrij schilderen in de masterclass. Het jaar wordt afgesloten met een eindopdracht. Het derde jaar is op twee manieren te volgen n.l.; - dagdeelopleiding van 30 dagdelen, - maandopleiding één dag in de maand gedurende 10 maanden.


9 Wat kun je doen ná de 3-jarige opleiding De driejarige opleiding is een afgerond geheel en er zijn veel verschillende onderwerpen behandeld, bedoeld om een cursist breed te oriënteren en ervaring op te laten doen. Maar het schildersvak is erg breed en het is goed om je te verdiepen en te bekwamen in een specifiek onderdeel. In de specialisatielessen wordt uitsluitend het gekozene nog verder uitgediept dan in de driejarige opleiding mogelijk was. Uitgerust met de bagage van de aangeleerde technieken van de driejarige opleiding kan de cursist zich geheel toeleggen op bijvoorbeeld: landschappen/stadsgezichten, dieren/planten, stillevens/17e eeuwse technieken, portret- en model-schilderen of magisch- en hyperrealisme. Daar waar in de driejarige opleiding naast het schilderen van mooie werken, het accent meer lag op de leerprocessen en het bekwamen in de technieken, ligt bij de specialisatielessen het accent vooral op het vervaardigen van fraaie werken en ontwikkelen van een eigen stijl. Lees meer op pagina 10 t/m 15.

Masterclass De masterclass is bedoeld voor mensen die de driejarige opleiding hebben afgerond en daarna met regelmaat onder begeleiding van een docent vrij willen blijven schilderen. In de masterclass werkt iedereen aan zijn of haar eigen schilderij, er is geen vastomlijnd programma. Wel zijn er altijd één of twee docenten aanwezig om de cursist met raad en daad bij te staan. Iedereen is vrij om te schilderen met olieverf, acryl of tempera. De masterclass is niet aan een bepaalde periode gebonden, je kunt zo lang als je wilt schilderen in de masterclass. De instapmomenten zijn in maart en september. De schilder dag voor de masterclass is op donderdag van 10.00 -15.00 uur. En maandelijks een hele dag op vrijdagen van 9.30 - 16.30 uur. In de donderdag-groep bepaalt de cursist zelf wanneer en hoe lang hij of zij aanwezig wil zijn. Er wordt gewerkt op basis van een uren knipkaart. Oriëntatie In de oriëntatie klas worden naar keuze verschillende disciplines behandeld, bedoeld voor mensen die nog niet precies een keuze hebben kunnen maken.


10

Specialisatie Dieren schilderen - 19 lessen van 4 u. om de 14 dagen In de specialisatie dieren schilderen wordt ingegaan op het schilderen van vachten en veren, zoals textuur uitdrukking maar ook anatomie en houdingen van verschillende dieren. Het schilderen van dieren in hun natuurlijke omgeving is een onderdeel waarbij veel aandacht is voor: compositie, diepte, kleur en perspectief. De onderwerpen die aan bod komen zijn: huisdieren, boerderijdieren, roofdieren, vogels, reptielen en insecten. In het eerste deel zal ook aandacht worden besteed aan de omgeving, zoals begroeiing en achtergronden. Er wordt kennis gemaakt met nieuwe schildertechnieken en penseelvoering die specifiek van belang zijn bij het schilderen

van vachten. In het tweede gedeelte van de opleiding kiest de cursist zelf de onderwerpen. Na het volgen van de specialisatie dieren schilderen heeft u veel vaardigheden geleerd en ervaring opgedaan om op realistische wijze dieren te schilderen. Vervolgopleiding In de vervolgopleiding wordt specifiek ingegaan op verschillende onderwerpen; dieren in hun omgeving, begroeiing en bomen. Het maken van meer complexe werken zoals wildlife zal in dit vervolgjaar een onderdeel zijn.


Specialisaties

11

Landschap - 19 lessen van 4 u. om de 14 dagen In de specialisatie landschapschilderen wordt dieper ingegaan op de vele facetten die u als landschapschilder tegenkomt of in ieder geval moet begrijpen en beheersen. Belangrijke onderdelen zijn: het kaderen, (atmosferisch) perspectief, de compositie van het lijnenspel, vlakverdelingen en het bepalen van het zwaartepunt. Dit heeft alles te maken met het aanleren van een andere manier van kijken, het signaleren en uitbannen van aannames. Natuurlijk komen nieuwe penseelvoeringen aan bod voor een realistische weergave van het landschap. Verder maakt u kennis met het kleurpalet dat kenmerkend is voor landschapschilders. Een ander aspect is het bepalen welke elementen je weglaat of toevoegt in het belang van een evenwichtig schilderij. Bij stadsgezichten speelt het perspectief een bijzondere rol dat vooral bij het schilderen op locatie van wezenlijk belang is.

In de meeste gevallen wordt geschilderd van een eigen foto. Ook het schilderen op locatie in de vrije natuur is in het programma opgenomen. In deze specialisatie worden technieken van diverse oude meesters geanalyseerd en behandeld. Er wordt geoefend met het twee- en driekleurenpalet en impressionistische technieken. Bij de opleiding hoort een supplement voor het lesboek. Vervolgopleiding landschap Deze vervolg-specialisatie landschapschilderen is een leerjaar waarin we nog dieper ingaan op specifieke onderdelen. Naast een goede uitvoering van het landschap wordt veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van een persoonlijke stijl.


12

Werk van cursisten


Specialisatie

13

Portret & model Binnen de schilderkunst is het menselijk portret één van de meest uitdagende disciplines. Na de driejarige opleiding is er een gedegen ondergrond om de portret- en modelrichting in te slaan. In deze specialisatie wordt stapvoor-stap het portret- en modelschilderen behandeld. Gezien de complexiteit is een nauwgezette aanpak van groot belang. De eerste lessen zijn gewijd aan anatomiestudies waarbij getekend wordt met diverse materialen. Na deze tekensessies wordt er in grisaille naar gipsmodellen geschilderd. Uiteindelijk schildert u naar levend model. Een gelijkend portret met de juiste uitdrukking vraagt veel studie en ervaring, de basis hiervoor wordt in deze specialisatie gelegd.

In de tweede helft wordt overgestapt naar het schilderen van naakt naar levend model. De lessen worden gegeven door ervaren portrettisten. Na deze klassieke aanpak is het mogelijk een gelijkend portret en het menselijk lichaam in verschillende poses te schilderen. Bij de specialisatie portret- en modelschilderen hoort een lesboek met uitgebreide informatie, te gebruiken als naslagwerk.

Vervolgopleiding portret en model In deze vervolgopleiding gaan we dieper in op de materie. Door het vele oefenen onder begeleiding van een ervaren portrettist leert de cursist om naast gelijkenis, een portret een karakter mee te geven. Het ontwikkelen van een eigen ‘handschrift’ is daarbij een belangrijk aandachtspunt.


14

Specialisatie Stilleven en compositie In de specialisatie stilleven schilderen wordt ingegaan op de uitvoering van de diverse methodes uit het tweede en derde opleidingsjaar. Belangrijke onderdelen zijn: 17e eeuwse schildertechnieken, het optisch kleur mengen, een compositie opzetten, belichting, toepassen van contrast, toonwaarden en vormen. Je leert welke elementen je weglaat, toevoegt en waarom en welke kleuren elkaar versterken of juist verzwakken. Eén stilleven ‘alla prima’ is onderdeel van de opleiding. In de meeste gevallen wordt geschilderd naar een eigen compositie. U leert kijken naar de mogelijkheden om het stilleven sterker in beeld te brengen.

De cursist leert diverse penseelvoeringen om zo een sfeervol en realistisch stilleven te laten ontstaan. Er wordt gekeken naar oude meesters en hun specifieke aanpak. Textuur schilderen blijft een belangrijk onderdeel in deze specialisatie. Vervolgopleiding specialisatie stilleven De vervolg-specialisatie stilleven is een leerjaar van veel oefenen, én het vervaardigen van meer complexe schilderstukken en het verder ontwikkelen van een eigen stijl.


Specialisatie

15

Magisch- en hyperrealisme De term ‘Magisch Realisme’ komt voor het eerst voor als beschrijving van een stroming in Duitsland in 1925 (Neue Sachlichkeit) en is een antwoord op steeds abstractere en expressievere schilderkunst. Een magisch schilderij vraagt een realistisch geschilderde weergave, zodat de ‘illusie’ een werkelijkheid zou kunnen zijn. Onderdeel in de lessen is het ontwikkelen van creatief en conceptueel denken. Symboliek en metaforen In het magisch realisme wordt meestal gebruik gemaakt van symbolen en/of meta-

foren. Het gebruik en toepassen hiervan en de wijze waarop e.e.a. wordt verbeeld vraagt een gedegen voorbereiding en studie. Tijdens deze specialisatie word je vooral creatief uitgedaagd en natuurlijk geholpen bij de uitvoering.

Hyperrealisme Hyperrealisme is een kunstvorm die het realisme overstijgt door het toepassen van extreme beeldweergave, waarbij onderdelen in close-ups hyper gedetailleerd worden weergegeven. De kunstenaar Tjalf Sparnaay is hier een goed voorbeeld van.


16

Werk van cursisten


Gratis proeflessen

17

Kennismaken met de opleiding? Een proefles is de beste manier om er achter te komen of de opleiding realistisch fijnschilderen iets voor je is. Tijdens de proefles ga je een schilderijtje maken met technieken van het fijnschilderen. Je leert stap-voor-stap schilderen met olieverf en kunt zo zelf ervaren, dat schilderen met olieverf makkelijker is dan je denkt.

Cadeau idee Je kunt dit pakket natuurlijk ook aan iemand kado doen!

De online proefles is vrijblijvend. Je maakt een schilderijtje in olieverf en leert al doende de beginselen van het fijnschilderen. Doe het schilderijtje in een mooi lijstje. Iedereen zal versteld staan van het resultaat!

Voucher In het proefles-pakket zit een voucher ter waarde van € 12,50, die je kunt inwisselen als je je aanmeldt voor de online of klassikale basisopleiding fijnschilderen.

Gratis proefles De proefles met online feedback is gratis, je betaald alleen voor de materialen en dat is slechts € 12,50 + € 3,84 verzendkosten.

Na de proefles Vind je het leuk en smaakt dit naar meer, schrijf je dan in voor de ‘online’ basisopleiding van 10 lesmodules. Hierin leer je veel belangrijke fijnschilder technieken.


18

Werk van cursisten


19


20

Werk van cursisten


Tekenen

21

Tekenopleiding Tekenen is de oudste vorm van beeldende communicatie tussen mensen en na eeuwen is het nog steeds actueel. Het blijft boeien om met lijnen op een tweedimensionaal vlak iets driedimensionaals weer te geven. Om goed te kunnen schilderen is tekenvaardigheid niet perse nodig maar het heeft wel voordelen om een schilderij met tekenen te starten. Door te tekenen krijg je ook meer inzicht in de opbouw van een werkstuk, zonder afgeleid te worden door kleur. Iedereen kan leren tekenen, door goed waarnemen, construeren en meten leert u dingen natuurgetrouw en in de juiste proporties weer te geven. De klassikale tekenopleiding begint met goed arceren, de basisvormen en uiteindelijk complexe tekeningen. Compositie, perspectief, stofuitdrukkingen, licht/schaduw en toonwaarden zijn de thema’s die steeds naar voren komen. De onderwerpen zijn: stillevens, bloemen, bomen, gebouwen, landschappen, dieren, ledematen en portretten, eenvoudig beginnend met een oplopende moeilijkheidsgraad. Maak kennis met verschillende materialen zoals: houtskool, grafiet, conté, stift en pentekenen met Oost Indische inkt.

Tekenen in de natuur en stadsgezichten op locatie zijn ook in het programma opgenomen. Van elk lesonderdeel ontvangt u een beschrijving zodat u ook thuis kunt oefenen. Vervolg opleiding tekenen In de vervolgopleiding worden de onderwerpen complexer en er wordt dan ook met verschillende materialen gewerkt. Het zelf maken van composities en tekenen naar waarneming is de rode draad in de vervolgopleiding. Portret en modeltekenen In dit tekenjaar wordt uitsluitend portreten model getekend. Er wordt gestart met anatomie-studies en tekenen naar levend model.


22

Excursies

Elk jaar wordt op een zaterdag in mei een excursie georganiseerd naar een bekende, interessante expositie of een museum. De keuze valt vaak op solo exposities van gerenommeerde realisten c.q. fijnschilders. Door het kijken naar werken van professionals kun je veel inspiratie, kennis en ideeën opdoen. In de meeste gevallen zijn de kunstenaars in kwestie bereid te vertellen over hun werkwijze en techniek. Het arrangement is inclusief entreegelden, lunch en vervoerskosten. Exposeren van schilderijen De meeste mensen die iets creëren hebben in meer of mindere mate behoefte dit ook met anderen te delen. Een kunstwerk uitsluitend voor je zelf geeft toch minder bevrediging dan wanneer je je medemens er van kunt laten genieten. En het is dan helemaal prettig wanneer je dan ook de mening van mensen over je werk kunt vernemen.

Jubileumexpositie In het kader van het 20 jarig bestaan van de academie zal in 2021 een grote expositie van de werken van cursisten worden georganiseerd.


23

Jong talent

Evenals met sport en muziek kun je met kinderen er niet vroeg genoeg bij zijn om hun talenten te stimuleren. Kinderen zijn vaak nog onbevangen en minder beïnvloed door allerlei indrukken, waardoor creativiteit nog in spontane vorm aanwezig is. Sommige kinderen hebben een uitgesproken voorkeur om iets te creëren. Als ouders dit merken is het goed een kind de mogelijkheid te geven de aanwezige talenten verder te ontwikkelen. Er is een kleine klas voor kinderen vanaf 8 jaar op de woensdagmiddagen. Het betreft 10 lessen van twee uur. Er wordt getekend met (kleur-)potlood en geschilderd met waterverf en acrylverf voor kinderen. Uiteraard wordt rekening gehouden met de voorkeur van de kinderen maar er wordt wel een programma afgewerkt dat eenvoudig begint en telkens iets complexer wordt. Tussendoor worden verhalen verteld over kunst, kunstenaars en bijvoorbeeld het ontstaan van pigmenten en zelf verf maken. Dit alles met de bedoeling kinderen te enthousiasmeren voor de schilderkunst. Vorm en kleur is de rode draad die door het programma loopt.


24

Events & Teambuilding

Mensen leveren de beste prestaties als de stemming in een bedrijf goed is; onderling begrip en waardering voor elkaars werk maar ook de waardering voor elkaars eigenheid dragen hieraan bij. Een positieve flow werkt als Haarlemmer olie en zorgt voor harmonie op de werkvloer, die op zijn beurt een rendement verhogend effect heeft. Wil je je omgeving positief beïnvloeden dan kun je dit het beste doen door jezelf in een goede stemming te brengen. Luister naar opgewekte muziek, herinner je een mooie ervaring of kijk naar mooie foto’s. Het is gebleken dat creatief bezig zijn mensen snel en langdurig in een positieve stemming brengt. Een van de meest effectieve gymnastiekoefeningen voor creativiteit is schilderen. Werken met kleuren, composities, stofuitdrukkingen en je emoties aan het doek toevertrouwen is een proces dat al je creatieve cellen in beroering brengt. Het creëren van een schilderij geeft mensen een positieve ‘boost’ en stimuleert de rechter hersenhelft, het creatieve deel van de hersenen, tot meer activiteit.

Bedrijven steken veel geld en energie in technische, sociale en commerciële trainingen maar vergeten soms dat het stimuleren van creativiteit zeker zo belangrijk is. Juist die technische, commerciële en sociale vaardigheden gecombineerd met creativiteit geven een meerwaarde waardoor het bedrijf zich kan onderscheiden in slagvaardig onderhandelen, het vinden van technische oplossingen of een beter relatiebeheer. Samen met uw medewerkers een dag schilderen is een ervaring waar medewerkers lang met plezier aan terug zullen denken. Een vakkundig docent geeft de nodige instructie zodat iedere deelnemer aan het eind van de dag met een mooi schilderij naar huis gaat. Deze geheel verzorgde dag wordt aangeboden in onze academie of als in company activiteit in uw bedrijf. Alle benodigde materialen worden door de academie verstrekt en tussen de middag wordt een uitgebreide lunch geserveerd. Groepsgrootte: maximaal 18 personen. Tarieven op aanvraag.


25

Demonstraties, lezingen en workshops

De academie verzorgt elk jaar diverse facultatieve activiteiten in de vorm van korte cursussen, demonstraties, lezingen en workshops. Alle data van de facultatieve activiteiten worden regelmatig in de nieuwsbrieven en de website, onder de knop “Mijn Academie”, vermeld. • Demonstratie landschapschilderen: voor eer ste en tweedejaars cursisten. Tijdens deze drie uur durende demonstratie laat een docent zien hoe een landschap wordt opgebouwd. • Demonstratie portretschilderen: voor 2e- en 3e jaars cursisten. Tijdens deze 3 uur durende por tretdemonstratie ziet u hoe de eerste aanzet van het gelaat vorm krijgt en hoe een portret langzaam, door de juiste verhoudingen en kleuren, gestalte krijgt. • Fabricage van penselen: Penselenfabrikant Da Vinci houdt voor cursisten een interessante lezing met videobeelden over penselenfabricage. • Verf en pigment: demonstratie verf maken voor alle cursisten.

• Cursus Doek opspannen, glaceren, vernissen, oliën en mediums. Voor alle cursisten. • Workshop bladgoud vergulden: U leert twee ver guldmethodes. • Cursus marmeren: Drie lessen van 2,5 uur. • Cursus hout imitatie: Drie lessen van 2,5 uur. • Cursus miniatuurschilderen met ei-tempera 4 Dagdelen. • Demonstratie etsen: Open atelierdagen. Op jaarbasis worden een vijftal open atelierdagen gehouden, deze zijn bedoeld om de vakanties te overbruggen en zijn voor alle cursisten vrij toegankelijk. Men kan vrij schilderen of onvoltooid werk af maken. Tijden zijn van 10.00 – 15.00 u. Deelname gratis. Alle Data van de facultatieve activiteiten worden regelmatig in de nieuwsbrieven en de website ,onder de knop ‘mijn academie’ vermeld. Opgave kan per mail of op de intekenlijsten op het mededelingenbord.


26

Meer met Art Partout Gratis gebruik van atelierruimte

Cursisten die thuis niet over een atelier of werkruimte beschikken hebben de mogelijkheid kosteloos gebruik te maken van één lokaal van de academie. Het aantal uren dat men aanwezig wil zijn is vrij, mits het binnen de reguliere lestijden valt en een lokaal beschikbaar is. Het is dan mogelijk om onbegeleid te werken aan uw schilderij en het kan zijn dat zo af en toe een docent een kijkje neemt en advies geeft. Deze service is uitsluitend bedoeld voor cursisten die lessen volgen bij de academie en vrienden van de academie.

Gratis overbruggingslessen

Cursisten die na een opleiding een specialisatie of tekenopleiding willen volgen maar

Vrienden van Art Partout

dit door omstandigheden niet aansluitend kunnen doen, mogen in de tussenliggende tijd maximaal vier keer vier uur aansluiten bij de masterclass. Hiervoor worden geen kosten berekend. Besluit de deelnemer de voorgenomen cursus niet te volgen dan worden de uren alsnog in rekening gebracht.

Mijn academie

Op onze website vindt u rechts boven op de homepage een vermelding ‘MIJN ACADEMIE’, deze is alleen toegankelijk voor onze cursisten, door een code. Hierin vindt u diverse wetenswaardigheden over bijvoorbeeld de vakantie data, facultatieve activiteiten en schildertechnieken.

Bedoeld voor oud cursisten die de opleiding hebben afgerond, al dan niet met een specialisatie, geen les meer hebben maar gebruik willen maken van diverse faciliteiten die door de academie geboden worden. Men kan tegen een geringe vergoeding van € 175,- p.j. gebruik maken van diverse faciliteiten zoals: - In overleg kan gebruik worden gemaakt van een leslokaal zonder docentenbegeleiding; - Mogelijkheid om deel te nemen aan, door Art Partout georganiseerde exposities; - Mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten zoals workshops, excursies en lezingen; - Bijwonen van de vijf open-atelierdagen; - Korting op schildermaterialen; - Advies omtrent verkoop van een schilderij; - Toezending van de nieuwsbrieven; - Gebruik maken van de rekwisieten; - Gebruik maken van de foto-bank. Alles is gelijk aan de cursisten-condities.


Algemeen

27

Penselen: Het eerste jaar heeft u een aantal kwaliteit penselen van marterhaar zoals: ‘kattentong’, ronde, platte en een waaier nodig. Het tweede jaar wordt dit uitgebreid met een grotere kattentong- en een plat penseel. Het derde jaar wordt op doek gewerkt waarvoor u een set kwaliteit varkensharen penselen nodig heeft. Penselen zijn het belangrijkste gereedschap van een schilder, ze zijn niet goedkoop maar als je ze goed onderhoudt en op de juiste manier gebruikt, kunt u er jaren plezier van hebben. In de lessen wordt hier aandacht aan besteedt.

adres mailen, bellen of persoonlijk aanspreken tijdens kantoor/lesuren.

Verf: Wij werken met olieverf met een zeer goede pigmentverhouding van de fabrikant Schmincke. Mocht u zelf al verf hebben (alleen Rembrandt van Talens, Oudt Holland en Winsor & Newton zijn geschikt voor fijnschilderen) dan kunt u dit gebruiken. De ontbrekende kleuren kunt u alsnog aanschaffen.

Open atelierdagen Om de vakantietijden te overbruggen zijn op jaarbasis een vijftal open atelierdagen ingepland. Iedereen kan deelnemen aan deze atelierdagen. Er wordt geen lesprogramma behandeld, wel is er een docent aanwezig om u met raad en daad bij te staan. U kunt een lunchpakket meenemen of in een nabijgelegen restaurant lunchen. Voor koffie, thee en voor soep (tussen de middag) wordt gezorgd. U kunt eventueel onvoltooide werken afmaken of een nieuw schilderij opzetten. U hoeft zich niet speciaal op te geven. Er zijn geen kosten aan de open atelierdagen verbonden.

Paneel: In het eerste en tweede jaar wordt op panelen geschilderd. Voor fijnschilderen is dit, mits goed afgewerkt, de ideale drager. U kunt deze net als alle andere materialen bij de academie aanschaffen. Tijdens de eerste lessen ontvangt u een beschrijving hoe u zelf panelen kunt maken. Doek: In het derde jaar wordt ook op doek geschilderd, uitsluitend linnen, geen katoen. Voor studie wordt, in verband met de kosten, ook op board geschilderd. In het derde jaar leert u ook hoe u zelf doek kunt opspannen. Mediums en glacis gaat u zelf maken. Alle benodigde materialen kunnen bij de academie worden aangeschaft. Inhalen van lessen: Gemiste lessen kunnen op andere tijdstippen worden ingehaald. Verzoek om bij verhindering van een les of vragen over lesonderwerpen uw eigen docent te raadplegen. Voor overige, niet les gerelateerde informatie, kunt u altijd onderstaand

Lesboek: Bij de opleiding hoort een losbladig lesboek dat elk jaar met nieuwe supplementen wordt aangevuld. Dit geldt ook voor tekenen en de specialisaties. Op het lesboek rust auteursrechtelijke bescherming en is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is verboden om te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen en/of voor cursusdoeleinden of voor derden aan te wenden.

Nieuwsbrief: Elke maand, m.u.v de maanden juli en augustus, wordt een nieuwsbrief verstuurd naar alle cursisten en mensen die op de hoogte gehouden willen worden over actuele data van activiteiten.


Academie voor Realistische Schilderkunst Deventer

DEVENTER: Zutphenseweg 55 1e Verdieping (lift aanwezig)

Emmen

EMMEN: Jules Verneweg 15 Begane grond

Ede

EDE: Klaphekweg 40 1e Verdieping (lift aanwezig)

Elst

ELST: Bemmelseweg 81-h Begane grond

Lelystad

Enschede

ENSCHEDE: Marssteden 20-2 1e Verdieping

LELYSTAD: De Schans 18-2 1e Verdieping (lift aanwezig)

Utrecht

UTRECHT: Nijverheidsweg 16-c 1e Verdieping (geen lift aanwezig)

Correspondentieadres: Postbus 696 - 7400 AR Deventer Telefoon: 085-130 27 57 E-mail : info@fijnschilderen.nl K.v.K. nr. 54000548 Bank. NL45RABO 0377762253

www.fijnschilderen.nl