Page 1

PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013

VISI SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Kampung Titingan Cemerlang Di Negeri Sabah

MISI SEKOLAH Untuk Memberikan Pendidikan Yang Berkualiti Melalui Pendekatan Bersepadu Bagi Melahirkan Murid Yang Cemerlang Dan Seimbang Dari Segi Jasmani, Emosi, Rohani, Intelik Dan Sosial Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

RASIONAL Hakikat mutlaknya setiap insan telah dibekalkan Tuhan (Allah s.w.t) dengan potensi (akal), fasilitis, (anggota tubuh badan), ruang dan masa yang cukup untuk ia menggunakan ke arah kecemerlangan.

Maka tidak mustahil jika sumber berkenaan dan segala sumber

persekitaran dapat digemblingpadukan melalui perancangan yang kreatif serta pelaksanaan yang inovatif, hasil UPSR pasti lebih ekslusif. Justeru, program ini merupakan laluan ke arah itu.

OBJEKTIF 1. Dapat membudayakan murid dengan budaya belajar rajin,belajar kerana minat, belajar secara sistematik dan belajar sebagai rutin hidup. 2. Dapat mengatasi kuantiti target kecemerlangan diri dan sekolah 5A dalam UPSR. 3. Dapat mengatasi kelemahan dan mempertingkatkan keupayaan diri dengan melampaui target lulus minimum (menguasai 3M). 25


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013 4. Dapat mengatasi kelemahan dan mempertingkatkan keupayaan diri dengan melampaui target lulus minimum 5C semua mata pelajaran UPSR. 5. Memiliki, menguasai dan menghayati kemahiran menjawab dengan bentuk soalan dalam UPSR.

tepat berbagai

6. Mempunyai keyakinan diri dan memiliki daya tahan untuk mengekalkan semangat kemahuan dalam mencapai matlamat. 7. Memiliki kesediaan menghadapi peperiksaan dan mampu mengatasi sebarang permasalahan dan kemungkinan-kemungkinan yang timbul di dewan peperiksaan 8. Latihan dan rangsangan membina dan memupuk semangat kemahuan yang tinggi. 9. Latihan dan kemahiran menyelesaikan soalan masalah (KBSB).

Strategi Pelaksanaan 1.

Perbincangan/taklimat Guru Besar dengan semua guru dari semasa ke semasa.

2.

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan berdasarkan rekod pencapaian UPSR yang lepas dan Keputusan PKBS sebagai asas penentuan target.

3.

Penentuan sasaran berdasarkan 6 OTI Penilaian Formatif dan Sumatif (4 kali ujian formatif & 2 kali ujian sumatif )

4.

Mengadakan ujian formatif, ujian sumatif dan ujian percubaan secara terancang sebagai pengukur dan pengawalan mutu.

5.

Menganalisa setiap keputusan ujian bagi mengenalpasti kekuatan dan kelemahan serta mengambil langkah-langkah drastik bagi mengatasinya.

6.

Melaporkan setiap pencapaian bulanan murid kepada ibubapa atau penjaga serta mengadakan pertemuan secara personal dengan mereka untuk membincangkan prestasi anak mereka.

7.

Mengadakan taklimat dan Dialog Khas dengan Ibubapa/Penjaga murid bagi menerangkan Program UPSR yang dilaksanakan, bidang pengujian UPSR, masalah yang dihadapi dan langkah bersepadu yang patut pihak sekolah serta ibubapa/penjaga laksanakan. 25


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013 8.

Mengadakan kelas bimbingan/pengayaan/pemulihan/pemulihan semerta semasa ‘P&P’ di bilik darjah.

9.

Mengadakan kelas tambahan cuti penggal dan Program Cuti terancang (Cuti melebihi seminggu).

10. Mempertingkatkan penyeliaan dan bimbingan oleh Guru Besar/Penolong Kanan. 11. Mengadakan Kem Motivasi, Kemahiran Belajar, Kemahiran Berfikir dan Teknik Menjawab Soalan. 12. Program PAFA dan Latih Amal secara berterusan. 13. Mengadakan Sembahyang Sunat Hajat.

Strategi Khas (Berdasarkan Kelemahan Mata Pelajaran) Bahasa Melayu – Penulisan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pendedahan secara terperinci teknik menjawab dan mengarang berdasarkan jenis, format dan bentuk karangan. Penekanan kepada penggunaan perbendaharaan kata secara menyeluruh dalam semua bentuk penulisan Latihan menulis karangan satu dalam pelbagai format. Latihan dan pemulihan penulisan makanis secara berterusan (murid lemah). Mempertingkatkan kuantiti mengarang dan menyalin karangan sebagai latihan memperbaiki tulisan dan reorentasi masa menjawab karangan dalam peperiksaan. Bimbingan menyemak hasil kerja rakan sebaya. Pendedahan berfokus tentang cara-cara mengulas petikan dan mentafsir grafik.

Bahasa Melayu – Pemahaman 1. 2. 3. 4. 5.

Memberi penerangan konsep dan teknik-teknik menjawab soalan pemahaman sepanjang masa. Sentiasa mengadakan latihan dan perbincangan memahami maksud ayat, peranggan dan teks dalam pengajaran pembelajaran pemahaman. Mempertingkatkan latihan penggunaan bahasa seperti Penjodoh bilangan, sinonim, antonim dan lain-lain lagi dalam ayat. Menyenaraikan pelbagai kumpulan kata dan dipamekkan di papan kenyataan pelajar. Mempertingkatkan penggunaan kamus sebagai satu proses memperkayakan perbendaharaan kata. 25


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013 6.

Mempelbagaikan bahan bacaan dan mempertingkatkan penggunaannya di kalangan murid melalui program semai dan nilam 7. Memperkenalkan dan memahirkan murid dengan bentuk-bentuk soalan:7.1 Soalan fakta dengan jawapan pendek. 7.2 Soalan mentafsir dengan jawapan tersirat dan tersurat. 7.3 Soalan memberi pendapat. 7.4 Soalan negatif. 9. Latih tubi menjawab soalan pemahaman secara lisan dan tulisan dengan memberi penekanan kepada binaan / struktur ayat.

Bahasa Inggeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penekanan kepada penggunaan perbendaharaan kata yang terdapat dalam Buku Panduan Khas sama ada diberi maknanya oleh guru atau murid cari sendiri di dalam kamus. Murid mencari makna perkataan yang digaris oleh guru di dalam sesuatu petikan sebelum menjawab soalan pemahaman. Menggariskan isi-isi penting di dalam sesuatu petikan yang diberi. Mengecam kata kunci (key word) di dalam soalan kefahaman yang mana maknanya boleh dikesan di dalam petikan. Mengenal pasti petua-petua yang biasa digunakan dalam tatabahasa (grammar). Kaedah latih-tubi dengan kerja rumah berterusan dan mencukupi. Melatih murid memeriksa semula jawapan daripada ujian dengan berhati-hati serta berbincang tentang kesilapan yang mungkin mereka telah lakukan. Menggalak dan mempertingkat murid berlisan, menulis dan membaca dengan menggunakan Bahasa Inggeris. Mengajar murid mengenal kata kunci semasa menjawab soalan-soalan tense, iaitu dari segi ‘masa’ atau ‘kata kerja’.

Matematik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mempertingkatkan kemahiran membaca sifir dengan menggunakan masa permulaan subjek Matematik selama 5 minit setiap waktu Matematik. Mempertingkatkan minat dan semangat murid tentang kepentingan Matematik serta positif untuk mencubanya. Membina keyakinan diri untuk menyelesaikan masalah matematik. Menggalakkan perbincangan terbuka tentang masalah Matematik sama ada dengan guru atau rakan sebaya. Mengetengahkan ‘Model Bijak Matematik’ di kalangan rakan sebaya. Mempertingkatkan latihan menjawab soalan berdasarkan peruntukan masa sebenar menjawab soalan dalam peperiksaan. Mempelbagaikan kaedah pengajaran sebagai satu proses menarik minat murid terhadap Matematik. 25


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013 8.

Membudayakan murid prosedur kerja-kerja penyelesaian masalah Matematik secara sistematik, kemas dan bersih. 9. Mengadakan pengayaan dan pemulihan semerta dan berterusan. 10. Menyenaraikan, menampal dan seterusnya mengedarkan kepada murid formula/unit pertukaran materik. 11. Mempertingkatkan kemahiran berfikir dalam Matematik dan kaedah congak. Sains 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penerangan dan pendedahan terperinci tentang format kertas Ujian Sains kepada murid. Memperbanyakkan latihan dan pendedahan ujikaji kepada calon serta prosedur dan langkah dalam proses melaksanakan ujikaji. Memperkenalkan peralatan Sains serta kegunaan peralatan berkaitan. Di label dan dipamerkan di makmal Sains Mengadakan latihan dan ujian yang kerap bagi memberi kefahaman kepada calon kehendak dan strategi menjawab soalan teori Sains. Menambah serta memperbanyakkan pakej soalan Sains. Menggunakan pendekatan pengajaran Sains secara ‘inkuri’ dan bahan persekitaran yang hampir dengan murid.

PAFA 1.

Memperuntukkan masa 5 minit waktu pertama setiap hari untuk latih-tubi disamping setiap 5 minit pertama dalam subjek Agama Islam untuk tujuan yang sama.

2.

Mengadakan kelas bimbingan/pemulihan untuk murid yang tidak ‘master’ dalam kemahiran berkenan.

3.

Merencana dan melaksanakan Program Pemulihan Rakan Sebaya.

4.

Melaksanakan pengujian PAFA secara berterusan iaitu setiap kali sebelum dan selepas pengajaran agama.

5.

Mengadakan Program Latih Amal (praktikal) selepas sembahyang Zohor berjemaah selepas waktu persekolahan.

6.

Mengadakan rekod ‘Kekerapan Sembahyang Fardu’ setiap kelas dan penandaan sendiri oleh murid setiap hari.

7.

Mencatat, merekod hasil ujian yang diadakan ke dalam borang yang telah disediakan.

8.

Mempertingkatkan lagi kesedaran kepada murid tentang perkaitan antara kecemerlangan dan taqwa.

9.

Mempertingkatkan lagi kerjasama dengan ibubapa/penjaga murid agar latih tubi PAFA ibubapa/penjaga murid dapat laksanakan di rumah 25


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013 LATAR BELAKANG PENCAPAIAN AKADEMIK LATAR BELAKANG PENCAPAIAN AKADEMIK ANALISIS UPSR 2001 – 2008 BIL. LULUS SEMUA SUBJEK BILANGAN PERATUS

TAHUN

BIL. CALON

2001

320

43

14.6

2002

395

113

33.5

2003

329

170

53.1

2004

246

125

51

2005

143

83

58

2006

207

116

56

2007

194

102

53

2008

210

93

44.1

2008

2002

131

65

BEZA (+/-) % -2.10 +18.9 + 19.6 - 2.1 + 7.0 -2 -3 -9 +21

PENCAPAIAN UPSR MENGIKUT MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN

Bahasa Melayu (K)

Bahasa Melayu (P)

TAHUN

BIL. CALON

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

320 395 329 246 143 207 194 210 202 320 395 329 246 143 207 194 210 202

BIL. DAPAT GRED A 48 72 56 61 52 63 62 54 58 54 80 55 95 56 114 139 63 121

B 77 91 72 55 44 57 56 62 57 75 89 126 70 47 29 35 63 45

C 93 106 143 102 39 56 61 75 64 70 77 85 50 24 23 8 34 15

D 43 36 35 8 5 22 8 15 11 25 25 24 18 8 17 6 22 14

E 33 32 14 20 1 9 7 4 12 70 66 30 13 6 24 6 28 7

BIL. 216 269 271 218 135 176 179 191 179 199 246 266 215 127 166 182 160 180

JUMLAH A+B+C % 74.2 79.8 85 89 96 85.02 92.3 90.5 88.6 67.6 73 83 87 90 80.2 94 76 89.1

25


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

320 395 329 246 143 207 194 209 202 320 395 329 246 143 207 194 211 202 320 395 329 246 143 207 194 209 202

0 4 2 3 5 12 5 4 11 13 20 49 22 26 36 28 16 32 1 3 11 29 12 11 10 7 9

4 61 47 53 16 28 36 37 45 38 63 69 58 32 64 44 44 44 8 46 49 74 47 55 59 27 53

39 58 232 84 66 112 62 77 119 113 125 149 111 67 85 90 98 86 151 131 124 92 71 81 84 85 86

62 54 88 47 45 37 65 64 19 64 77 45 35 12 14 14 25 19 68 66 63 28 9 34 23 32 27

189 161 7 59 11 18 26 27 8 66 53 6 20 4 8 18 28 20 66 93 72 23 4 26 18 58 27

43 123 281 140 87 152 103 118 175 164 208 267 191 125 185 162 158 163 160 180 184 195 130 147 153 119 148

14.6 36.4 88 57 61 73.43 53.09 56 86.6 55.7 61.5 84 78 89 89.37 83.51 75 81 54.4 53.1 58 79 91 71.01 79 56 73

ANALISIS SWOC STRENGTH [KEKUATAN] S1 – S2 – S3 – S4 – S5 – S6 – S7 –

Guru mencukupi – 100% 71.4% guru yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman Kemudahan fizikal adalah baik Seorang Jurulatih Utama Sains Bahan bantu mengajar mencukupi Budaya kerjasama antara guru tinggi Kepimpinan ketua panitia yang berwibawa dan berkarisma

WEAKNESS (W) KELEMAHAN W1 – W2 – W3 – W4 –

27.4% murid tidak menguasai 3M Pencapaian murid dalam PKSR tahap II lebih rendah daripada tahap I Penglibatan murid dalam kokurikulum dan akademik peringkat daerah rendah 62% guru kurang pendedahan teknik memeriksa kertas penulisan UPSR format 25


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013 terkini W5 – 10% guru masih kurang mahir membina item soalan berdasarkan JPU W6 – Tiada tindakan susulan daripada analisis soalan W7 – Vandalisme sudut mata pelajaran OPPORTUNITY PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – O2 – O3 – O4 –

PIBG membiayai dan menyokong aktiviti penting sekolah Bantuan sumber daripada agensi luar seperti ADUN dan Agensi Swasta PKG dan Sub-PKG berdekatan PPD dan JPN sentiasa memberi bantuan dalam bentuk program/kursus

CABARAN T1 – T2 – T3 – T4 –

Adanya penyalahgunaan dadah di kalangan belia Kurang sokongan ibu bapa/dalam program sekolah Kehadiran kelas tambahan kurang memuaskan. Gangguan program panitia daripada pihak luar (kursus, mesyuarat, bengkel, taklimat, kelas KAFA dan sebagainya)

25


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

TAHUN 2010

PELAN STRATEGIK 2009 - 2013

Kurikulum

Bidang

LAPAN BIDANG PENGURUSAN UTAMA SEKOLAH

ISU

Pencapaian akademik murid masih di tahap rendah

MASALAH

MATLAMAT

1. Meningkatkan peratus lulus semua 1. Peratus lulus mata pelajaran dalam semua mata pelajaran PKSR mecapai 90 % dalam PKSR tidak ke atas. mencapai 90 % 2. Meningkatkan 2. Peratus murid peratus murid yang mendapat Gred A juga mendapat Gred A tidak mencapai 40 %. semua mata pelajaran melebihi 50 %

STRATEGI

INDIKATOR Pencapaian

1.Meningkatkan pengajaran guru. 1. Peratus murid yang 2. Meningkatkan kualiti lulus semua mata pengajaran murid. pelajaran teras meningkat dalam PKSR dan UPSR. 2. Peratus murid yang mendapat Gred A meningkat dalam PKSR dan UPSR.


PENGURUSAN HAL EHWAL HEM KEWANGAN

kokurikulum

PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013

Pencapaian kokurikulum peringkat daerah, negeri dan kebangsaan masih lagi di tahap rendah.

1. 1. Unit beruniform, Kelab / persatuan, permainan dan olahraga masih belum mencapai peringkat negeri atau kebangsaan. 1. Kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum tidak memuaskan.

Pengurusaan HEM masih di tahap rendah

1. Peratus murid tidak hadir ke sekolah setiap hari dan kehadiran kelas SBT kurang memuaskan. 2. Disiplin murid kurang memuaskan.

Pengurusan kewangan masih di peringkat Tidak Berteguran ( Memuaskan )

1. Buku Tunai KWK dan SUWA kurang kemas kini. 2. Tidak merancang bajet dengan teratur 3. Harta modal, inventori dan bekalan pejabat tidak kemaskini.

Menggalakkan pelajar aktif dalam kokurikulum, menjana kecemerlangan dalam kokurikulum dan memantapkan bidang sukan melalui latihan dan program yang dirancangan.

Memastikan pengurusan HEM meningkat

1. Meningkatkan pengurusaan kewangan cemerlang

1. Menggalakkan murid dalam bidang unit beruniform, kelab dan persatuan serta permainan. 2. Mengadakan latihan yang 2 kali seminggu. 3. Meningkatkan kehadiran murid. 1. Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah. 2. meningkatkan disiplin murid cemerlang tanpa buli, curi, bergaduh dab bendalisem. 1. Meningkatkan kualiti kerja aks. 2. Mesyuarat dan perbincangan bajet tahun semasa. 3. menigkatkan pengurusan hatra modal, inventori dan bekalan pejabat.

25

1. Peratus murid dapat mencapai bidang kokurikulum meningkat.

Peratus peningkatan pengurusan HEM pada tahap cemerlanag.

Peratus pengurusan kewangan ke tahap cemerlang.


KEMUDAHAN FIZIKAL PERSEKITARANPENGURUSAN &

PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT

PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013

Pengurusan pejabat kurang memuaskan.

Tahap keselamatan Dan kemudahan yang kurang memuaskan

1. Sistem Fail tidak kemaskini. 2. Layanan sistem kaunter tidak memuaskan.

1. Kemudahan dan kebersihan tandas kurang memuaskan. 2. Pondok bacaan kurang maklumat dan tidak ceria.

1. Memastikan pengurusan pejabat ke arah cemerlang

Memastikan tahap keselamatan dipertingkatkan dan kemudahan prasarana ruang rehat ditambahbaik.

1. Menyelia kerja kerani yang bertanggungjawab. 2. memberi kursus aks.

Peratus pengurusan pejabat meningkat ke tahap cemerlang

1. Meningkatkan keselamatan, kecerian dan kemudahan prasarana persekitaran sekolah. Peratus peningkatan pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal pada tahap yang baik

25


PENGURUSAN PENGURUSAN & PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LUAR SUMBER MANUSIA

PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013

Pencapaian prestasi staf masih tahap yang baik

Hubungan sekolah dengan komuniti masih belum memuaskan

1. Motivasi rendah.

1. Kerjasama dengan ibu bapa tidak memuaskan.

Memastikan semua warga sekolah ini dapat bekerja mengikut peraturan dan patuh pada arahan.

Memastikan kehadiran ibu bapa mahupun agensi lain dapat bekerjasama dengan sekolah.

1. Meningkatkan kualiti 1. Peratus pencapaian kualiti kerja pada kerja semua warga tahap cemerlang. sekolah ini.

Meningkatkan kerjasama komuniti

25

Peratus pencapaian kerjasama komuniti luar dengan pihak sekolah cemerlang.


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

PELAN STRATEGIK BAHASA MELAYU TAHUN 2009 – 2013 Ketua Pasukan setiausaha Bendahari

: Samsiah Sundu : Pn.Jamalia Yalla & Pn. Salmiah Mading : Pn.Jumatia Kadir

AJK

: Pn. Marwati Mala, Pn. Rokiah Ibrahim, Pn. Sanabong Bacho, Cik Anita Yusup, Pn. Asni Dull, Cik Patimah Ambo, En. Jahar Hassan, Encik Pirman Tasmin, Pn. Berliana Mohd., Pn. Umai Kalsum, En. Harun Aksara, En. Raimee Talip dan En. Mohd. Ali.

Bil.Guru

: 20 Orang

Bil.Kelas

: 33 Kelas

Komuniti

: Masyarakat Kg.Titingan , Batu 2 , Taman Tawau Lama , Kg.Hidayat Batu 4.

Pekerjaan

: Kakitangan Kerajaan , Kakitangan Swasta , Nelayan , Petani, Peniaga.

TAHUN 2010


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013

ANALISIS SWOT Kekuatan ( Strength ) 1. Guru Terlatih dan berpengalaman. 2. 100% guru yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman mengajar. 3. Kemudahan Infrastruktur yang memuaskan. 4. Terdapat aktiviti yang terancang . 5. Latihan & pendedahan memeriksa kertas UPSR. Kelemahan ( Weakness ) 1. Guru Bahasa Melayu kurang pendedahan tatabahasa terkini. 2. Penggunaan BBB tidak menyeluruh. 3. Murid kurang perhatian tentang subjek BM kerana menganggap ia mudah. 4. Murid tidak ada alternatif lain untuk memajukan diri dalam penguasaan BM dan penulisan kreatif. 5. 20% murid masih tidak menguasai kemahiran 2M. Peluang ( Opportunities ) 1. Terdapat kemudahan infrastuktur pendidikan yang mencukupi 2. Hubungan sekolah dengan JPN/PPD adalah baik 3. Hubungan dengan komuniti yang baik 4. Sokongan daripada PIBG Ancaman ( Threats ) 1. Ibu bapa kurang prihatin terhadap mata pelajaran BM 2. Pelajar kerap ponteng dalam aktiviti akademik yang telah dirancang 3. Tahap sosio ekonomi keluarga yang rendah. 4. Pengaruh persekitaran. 5. Pengaruh rakan sebaya. 6. Latar belakang akademik ibu bapa. 7. Penggunaan bahasa pasar oleh murid.

25


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

TAHUN 2010

PELAN STRATEGIK BAHASA MALAYSIA ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

1. Pencapaian BMK belum mencapai 95% lulus

1. Kesilapan menjawab soalan kefahaman. 2. Tidak menguasai soalan tatabahasa. 3. Tidak menguasai kosa kata.

1. Meningkatkan % lulus BMK kepada 95% dalam peperiksaan dan UPSR.

1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid.

2. Pencapaian BMP masih tidak memuaskan.

1. Tidak menguasai formatformat karangan. 2. Tidak mahir mengembangkan idea/tiada isi dalam karangan. 3. Kelemahan membina ayat dengan struktur yang betul dan gramatis. 4. Tidak celik huruf / tidak menguasai kemahiran 2M.

1. Meningkatkan % lulus BMK kepada 90% dalam peperiksaan dan UPSR. 2. Semua murid menguasai kemahiran 2M sebelum ke Sekolah Menengah.

1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid.

INDIKATOR PENCAPAIAN 1. % murid lulus BMK dalam PKSR dan UPSR. 2. % murid mendapat gred A bagi subjek BMK. 3. Keupayaan murid bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Malaysia baku. 1. % murid lulus BMP dalam PKSR dan UPSR. 2. % murid mendapat gred A bagi subjek BMP. 3. Keupayaan murid bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Malaysia baku.


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

3. Penglibatan pasif dalam P&P

1. Perasaan takut dan tiada keyakinan diri 2. Tidak pandai bergaul dengan rakan sebaya. 3. Takut mencuba atau memberi pendapat. 4. Mendiamkan diri dalam kelas dan tidak melibatkan diri dalam aktiviti kumpulkan.

1. Meningkatkan keyakinan diri murid dalam sesi P&P terutama dalam memberi pendapat. 2. Menjawab setiap soalan yang dikemukakan oleh guru. 3. Berani mencuba memberi respon secara lisan.

1. Meningkatkan kualiti berkomunikasi dalam kalangan murid. 2. Meningkatkan keyakinan diri murid. 3. Penglibatan aktif murid dalam setiap aktiviti dan sesi.

TAHUN 2010

1.% murid mampu berkomunikasi dengan spontan dan berani. 2. % murid berani memberi cadangan jawapan tanpa perlu memikirkan ketetapatan respon yang dikemukakan. 3. Hubungan antara murid dan guru yang lebih mesra & terbuka.


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013

PELAN TAKTIKAL BAHASA MALAYSIA BIL

1

2

OBJEKTIF

T/JAWAB

TEMPOH

Meningkatkan kemahiran pedagogi semua guru /bm

1.Guru Besar 2.Guru PK 3.KP BM

FebSeptember

Meningkatakan % murid yang menguasai minimum

1.KP BM 2.Guru BM 3.Guru SBT

Jan-Sept

KOS / SUMBER

RM100 (Panitia BM)

TOV

ETR

80% guru 100% guru mencapai skor mencapai skor keseluru-han keseluru-han sekurangsekurangkurangnya kurangnya 85% berdasar- 90% berdasarkan Elemen 9 kan Elemen 9 IPS IPS 88.6% murid 95% murid (BMK) (BMK) 89.1%murid( 95% murid

25

INDIKATOR PENCAPAIAN

1.Kemahiran pedagogi guru 2.Komitmen guru

1.% murid lulus BMP & BMK dalam PKSR &


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013 gred C BM kepada sekurang-kurangnya 90% BMP & 95% BMK 3

Meningkatkan % murid menguasai penulisan karangan

4

Meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid sambil memberi pendedahan tentang kemahiran tatabahasa.

5

Meningkatkan keyakinan diri murid dan kemahiran berkomunikasi secara berkesan.

BM

BMP)

UPSR

1.KP BM 2.Guru BMP 3.Guru SBT BM 1.KP BM 2.Guru BM

Jan-Nov

RM100 (Panitia BM)

89.1%murid( BMP)

95%murid(B MP)

% murid menguasai semua format karangan

Jan-Nov

RM100 (Panitia BM)

88.6% murid (BMK)

95% Murid (BMK)

1.% murid menguasai tatabahasa 2.Kebolehan murid bertutur BM baku.

1.Guru Besar 2.Guru PK 3.KP BM 4. Guru BM 5. UBK

Jan-Julai

RM100 (Panitia BM)

95% murid (BMK) 95% murid

1. % murid mampu memberi pendapat. 2. %murid mahir menjawab soalan secara spontan dan berkeyakinan. 3. Kemhiran murid berkomunikasi.

88.6% murid (BMK) 76%murid(B MP)

25


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

PELAN OPERASI (1) Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan Penilaian

Penambahbaikan

Kursus Dalaman Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi guru Bahasa Malaysia Feb – September Semua Guru Bahasa Malaysia Semua Guru Bahasa Malaysia 1. Menentukan tajuk kursus dalaman 2 .Mengumpul maklumat berkaitan kursus yang telah ditetapkan 3. Penyediaan bahan kursus 4. Penetapan tarikh, masa dan tempat kursus 5. Pengeluaran surat jemputan kursus kepada kumpulan sasaran 6. Pelaksanaan kursus dalaman 7. Analisis penilaian kursus dalaman 8. ‘Post-Mortem’ 9. Penyediaan laporan 10.Penghantaran laporan 1. Pengetahuan dan kemahiran pedagogi pengajaran Bahasa Malaysia dalam kalangan guru Bahasa Malaysia kurang didedahkan. 2. Latar belakang, kebolehan dan cara pembelajaran setiap murid adalah berbeza. 3. Murid-murid kurang dibimbing untuk mempraktiskan pelbagai kaedah pembelajaran sewaktu pengajaran pembelajaran Bahasa Malaysia. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia/semua guru Bahasa Malaysia sepanjang kursus dalaman dijalankan. Penilaian dijalankan pada akhir sesi kursus melalui pengumpulan data menggunakan Borang Soal Selidik (Borang Penilaian Kursus ) untuk mendapatkan maklum balas daripada peserta untuk dijadikan panduan bagi menilai tahap kekuatan/keberkesanan dan kelemahan kursus . Berdasarkan hasil penialian yang telah dijalankan,penambahbaikan akan dilaksanakan melalui cadangan-cadangan peserta kursus untuk meningkatkan keberkesanan program.

TAHUN 2010


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013 PELAN OPERASI (2) Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Bimbingan UPSR Meningkatkan peratus murid yang lulus dalam UPSR Jun hingga September Murid Tahap 2 Semua Guru Bahasa Malaysia Tahap 2 1. Menyediakan bahan latih tubi 2. Mengumpul bahan latih tubi dalam bentuk modul 3. Murid didedahkan dengan soalan dan teknik menjawab soalan UPSR yang sebenar 4. Murid-murid menjawab set soalan yang terkandung dalam modul semasa pengajaran pembelajaran 5. Merekod prestasi murid dan dipaparkan di papan kenyataan kelas 1. Kos percetakan yang tinggi 2. Murid tidak ada inisiatif ( ikhtiar ) untuk memajukan diri 3. Murid kurang minat membaca. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian semasa program dilaksanakan. Penilaian dijalankan setelah murid selesai menjawab setiap set soalan UPSR. Berdasarkan hasil penilaian, murid yang menunjukkan kemajuan akan diberi set soalan tambahan dan dimasukkan dalam program kelas Elit.

PELAN STRATEGIK BAHASA INGGERIS 25


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013 TAHUN 2009 – 2013

Ketua Pasukan: Pn. Nurul Hidayah Binti Umar Setiausaha

: Pn. Patricia Gompin

Bendahari

: Pn. Rosmah Latabu

AJK

: Pn. Zorahaida Ali Bandiong , Pn. Jennifer Peru , En. Danisan Said Jaffar , Pn. Naisah Hj. Nonche, Pn. Veronica , Seni Sunarya Samuel, Pn Sanabe

Bil.Guru

: 10 Orang

Bil.Kelas

: 33 Kelas

Komuniti

: Masyarakat Kg.Titingan , Batu 2 , Taman Tawau Lama , Kg.Hidayat Batu 4, Kampung Kinabutan Besar.

Pekerjaan

: Kakitangan Kerajaan , Kakitangan Swasta , Nelayan , Petani, Peniaga.

ANALISIS SWOT 25


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013 Kekuatan ( Strength ) 6. Guru Terlatih dan berpengalaman. 7. 90% guru yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman mengajar. 8. Kemudahan Infrastruktur yang memuaskan. 9. Terdapat aktiviti yang terancang . 10. Kursus Pendedahan dan latihan penyemakan kertas UPSR. Kelemahan ( Weakness ) 6. Guru kurang mengaplikasi pedagogi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. 7. Penggunaan BBB tidak menyeluruh. 8. Murid kurang berminat Bahasa Inggeris kerana tidak menguasai Bahasa Inggeris. 9. Murid tidak ada alternative lain untuk memajukan diri dalam bidang Bahasa Inggeris. 10. 65% murid masih tidak menguasai fakta asas tatabahasa Bahasa Inggeris dan pertuturan. 11. Murid kurang berminat membaca bahan bacaan Bahasa Inggeris. Peluang ( Opportunities ) 5. 6. 7. 8.

Terdapat kemudahan infrastuktur pendidikan yang mencukupi Hubungan sekolah dengan JPN/PPD adalah baik Hubungan dengan komuniti yang baik Sokongan dari PIBG

Ancaman ( Threats ) 7. Ibubapa kurang prihatin terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris. 8. Pelajar kerap ponteng dalam aktiviti akademik yang telah dirancang. 9. Tahap sosio ekonomi keluarga yang rendah. 10. Faktor-faktor eksogen seperti persekitaran, pengaruh rakan-rakan 11. Faktor endogen seperti latar belakang akademik ibu bapa murid, latar belakang perkahwinan ibu bapa.

25


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

TAHUN 2010

PELAN STRATEGIK BAHASA INGGERIS 2009 - 2013 ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Pencapaian Bahasa Inggeris belum mencapai 60% lulus

1. Kesilapan menjawab soalan kefahaman. 2. Tidak menguasai soalan tatabahasa. 3. Tidak menguasai kosa kata.

1. Meningkatkan % lulus Bahasa Inggeris kepada 60% dalam peperiksaan dan UPSR.

1. Peratus murid lulus Bahasa Inggeris dalam PKSR dan UPSR. 2. Peratus murid mendapat gred A bagi subjek Bahasa Inggeris. 3. Keupayaan murid bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Inggeris.

2. Pencapaian Bahasa Inggeris masih tidak memuaskan.

1. Tidak menguasai format-format karangan. 2. Tidak mahir mengembangkan idea/tiada isi dalam karangan. 3. Kelemahan membina ayat dengan struktur yang betul dan

1. Meningkatkan peratus lulus Bahasa Inggeris kepada 60% dalam peperiksaan dan UPSR. 2. Semua murid menguasai kemahiran 2M sebelum ke Sekolah Menengah.

1.Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2.Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3.Meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid. 4.Pengaplikasian program English Hour dalam pengajaran dan pembelajaran. 5.Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Inggeris. 1.Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2.Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3.Meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid.

1.Peratus murid lulus Bahasa Inggeris dalam PKSR dan UPSR. 2.Peratus murid mendapat gred A bagi subjek Bahasa Inggeris. 3.Keupayaan murid bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Inggeris.


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013

3.

gramatis. 4. Tidak celik huruf / tidak menguasai kemahiran 2M. 5. Tidak mengamalkan atau mengaplikasi kemahiran berfikir dan pembelajaran masteri. Penglibatan 1. Perasaan takut dan 1.

pasif P&P

dalam tiada keyakinan diri

Meningkatkan 1.

dengan rakan sebaya.

sesi

P&P murid.

terutama

Mendiamkan

2.

Menjawab

diri soalan

dalam kelas dan tidak dikemukakan

murid.

setiap 3.

3.

Berani

Peratus

murid

memberi cadangan

Penglibatan aktif murid tanpa

perlu

yang dalam setiap aktiviti dan sesi.

ketetapatan

oleh

dikemukakan.

melibatkan diri dalam guru. aktiviti kumpulkan.

murid

mampu

dan berani.

dalam 2. Meningkatkan keyakinan diri 2.

3. Takut mencuba atau memberi pendapat. 4.

kualiti 1.Peratus

keyakinan diri murid berkomunikasi dalam kalangan berkomunikasi dengan spontan

2. Tidak pandai bergaul dalam

memberi pendapat.

Meningkatkan

berani jawapan

memikirkan respon

yang

3. Hubungan antara murid dan mencuba

guru yang lebih mesra &

memberi respon secara

terbuka.

lisan.

25


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013 PELAN TAKTIKAL BAHASA INGGERIS 2009 -2013 BIL

PROGRAM

1

Perkembanga n staf

2

a) DRET UPSR ( Drilling Exercises Towards UPSR ) Murid Tahap 2 b) Bimbingan latih tubi menjawab soalan berorientasik an UPSR

T/JAWA B 1.Meningkatkan 1.Guru kemahiran pedagogi Besar semua guru /BI 2.Guru 2.Meningkatkan PK kemahiran pengaplikasian 3.KP BI Teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. OBJEKTIF

1. Meningkatakan peratus murid yang menguasai minimum gred C BI kepada sekurangkurangnya 90% .

1.KP BI 2.Guru BI 3.Guru SBT BI

1. Meningkatkan peratus murid yang boleh menguasai peratus soalan UPSR.

1. KP BI 2. Guru BI 3. Guru SBT BI

C ) My 1. Meningkatkan peratus Vocab Book murid mengenal dan

1. KP BI 2. Guru

TEMPOH

Feb - Sep

Jan-Nov

KOS / SUMBER RM100/ (Panitia Bahasa Inggeris)

RM100/ (Panitia Bahasa Inggeris)

INDIKATOR PENCAPAIAN 70% guru 100% guru 1.Kemahiran mencapai mencapai pedagogi guru skor skor 2.Komitmen guru keseluruhan keseluruhan sekurangsekurangkurangya kurangya 85% 85% berdasarkan berdasarkan Elemen 9 Elemen 9 IPS IPS 1.Peratus murid 87% Murid 90% Murid lulus BI dalam PKSR & UPSR TOV

ETR

87%

90%

Jan - Nov

Jan - Nov

RM 100 (Panitia

1. Peratus murid menguasai dan memahami format soalan UPSR 2. Peratus murid lulus BI dalam PKSR dan UPSR 1.Peratus murid

50 %

90%

25


PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH 2009 – 2013 mengeja menurut kandungan kurikulum dan bahan bacaan Bahasa Inggeris kepada 85 %.. 2. Meningkatkan minat membaca bahan Bahasa Inggeris dalam diri murid-murid. d) 1. Meningkatkan peratus Pendedahan murid menguasai Satu tajuk penulisan karangan pelbagai 2. Meningkatkan format kemahiran berfikir dan karangan & Pembelajaran Masteri Imlak dikalangan murid-murid. ( Dictation )

BI

1.KP BI 2.Guru BI 3.Guru SBT BI

Jan-Nov

e ) Paparan maklumat tatabahasa pada papan kenyataan

1.KP BI 2.Guru BI

Jan-Nov

1. Meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid sambil memberi pendedahan tentang kemahiran tatabahasa. 2. Membuka ruang dan peluang untuk murid erlibat dengan aktiviti sokongan bahasa seperti kuiz tatabahasa Bahasa Inggeris).

Bahasa Inggeris )

80% murid

90% murid

70% murid tahun 4, 5 dan 6

90% murid tahun 4, 5 dan 6

-

RM100/ (Panitia Bahasa Inggeris)

25

1. Peratus murid yang dapat membina ayat mudah dengan betul dan gramatis. 2. Peratus murid menguasai semua format karangan ( Informal letter, Descriptive writing,). 1.Peratus murid menguasai tatabahasa Bahasa Inggeris. 2.Kebolehan murid bertutur BI.


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

f) Minggu orientasi / transisi Aktiviti berkumpulan / berpasangan Kem Motivasi

1. Meningkatkan keyakinan diri murid dan kemahiran berkomunikasi secara berkesan.

1.Guru Besar 2.Guru PK 3.KP BI 4. Guru BI 5. UBK

TAHUN 2010

Jan-Julai RM100/ (Panitia Bahasa Inggeris )

50% muridmurid Tahap 1

90% Tahun 6 lulus Bahasa Inggeris UPSR

1.Peratus murid mampu memberi pendapat. 2.Peratus murid mahir menjawab soalan secara spontan dan berkeyakinan. 3.Kemahiran murid berkomunikasi.


PELAN OPERASI (1) PANITIA BAHASA INGGERIS Nama Projek Objektif

Kursus Dalaman Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi guru Bahasa

Tempoh Kumpulan

Inggeris Februari – September Semua Guru Bahasa Inggeris

Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Semua Guru Bahasa Inggeris 1. Menentukan tajuk kursus dalaman 2 .Mengumpul maklumat berkaitan kursus yang telah ditetapkan 3. Penyediaan bahan kursus 4. Penetapan tarikh, masa dan tempat kursus 5. Pengeluaran surat jemputan kursus kepada kumpulan sasaran 6. Pelaksanaan kursus dalaman 7. Analisis penilaian kursus dalaman 8. Post-Mortem 9. Penyediaan laporan 10.Penghantaran laporan 1. Pengetahuan dan kemahiran pedagogi pengajaran Bahasa Inggeris dikalangan guru Bahasa Inggeris kurang didedahkan 2. Latar belakang, kebolehan dan cara pembelajaran setiap murid adalah berbeza. 3. Murid-murid kurang dibimbing untuk mempraktiskan pelbagai kaedah pembelajaran sewaktu pengajaran pembelajaran Bahasa Inggeris. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia/semua guru Bahasa Inggeris disepanjang kursus dalaman dijalankan Penilaian dijalankan pada akhir sesi kursus melalui pengumpulan data menggunakan Borang Soal Selidik ( Borang Penilaian Kursus ) untuk mendapatkan maklum balas daripada peserta untuk dijadikan panduan bagi menilai tahap kekuatan/keberkesanan dan kelemahan kursus . Berdasarkan hasil penialian yang telah dijalankan,penambahbaikan akan dilaksanakan melalui cadangan-cadangan peserta kursus untuk meningkatkan keberkesanan program.

PELAN OPERASI (2) PANITIA BAHASA INGGERIS


Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan Penilaian

Penambahbaikan

Bimbingan latih tubi menjawab soalan berorientasikan UPSR Meningkatkan peratus murid yang dapat menguasai format soalan UPSR Januari hingga Oktober Semua Murid ( Tahap 1 dan Tahap 2 ) Semua Guru Bahasa Inggeris 1. Pengenalan program dan penjelasan objektif program kepada semua guru Bahasa Inggeris. 2. Perbincangan kaedah pelaksanaan Latih tubi soalan berorientasikan UPSR. 3. Latih tubi dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. 4. Penilaian ujian bertulis akan diadakan sebanyak 3 kali ujian bulanan dan 2 kali peperiksaan semester. 5. Analisis penilaian ujian bertulis direkodkan untuk menilai tahap penguasaan sifir dikalangan murid. 6. Backwash-effect diadakan didalam kelas dan PostMortem diadakan semasa mesyuarat panitia bagi menganalisis SWOT . 7. Tindakan susulan untuk penambahbaikan program. 8. Penyediaan Laporan 9. Penghantaran Laporan 1. Tahap penguasaan tatabahasa Bahasa Inggeris murid lemah. 2. Status motivasi murid yang lemah 3. Kekerapan pelaksanaan penghafalan sifir dan aktiviti yang berkaitan pada tahap rendah Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian sepanjang hari persekolahan Ujian bulanan dilaksanakan tiga kali setahun.Ujian bertulis dijalankan dua kali setahun iaitu pada setiap hujung semester bagi mengenal pasti tahap penguasaan tatabahasa, pembinaan ayat murid dan keberkesanan program. Berdasarkan hasil pemantauan, pemerhatian tingkah laku, analisis penilaian dan analisis SWOT, pihak panitia akan terus bersedia untuk melaksanakan penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan program

PELAN OPERASI (3) PANITIA BAHASA INGGERIS


Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Bimbingan latih tubi menjawab soalan berorientasikan UPSR Meningkatkan peratus murid yang dapat menguasai format soalan UPSR Januari hingga Oktober Semua Murid ( Tahap 1 dan Tahap 2 ) Semua Guru Bahasa Inggeris 10. Pengenalan program dan penjelasan objektif program kepada semua guru Bahasa Inggeris. 11. Perbincangan kaedah pelaksanaan Latih tubi soalan berorientasikan UPSR. 12. Latih tubi dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. 13. Penilaian ujian bertulis akan diadakan sebanyak 3 kali ujian bulanan dan 2 kali peperiksaan semester. 14. Analisis penilaian ujian bertulis direkodkan untuk menilai tahap penguasaan sifir dikalangan murid. 15. Backwash-effect diadakan didalam kelas dan PostMortem diadakan semasa mesyuarat panitia bagi menganalisis SWOT 16. Tindakan susulan untuk penambahbaikan program. 17. Penyediaan Laporan 18. Penghantaran Laporan 4. Tahap penguasaan tatabahasa Bahasa Inggeris murid lemah. 5. Status motivasi murid yang lemah 6. Kekerapan pelaksanaan penghafalan sifir dan aktiviti yang berkaitan pada tahap rendah Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian sepanjang hari persekolahan Ujian bulanan dilaksanakan tiga kali setahun.Ujian bertulis dijalankan dua kali setahun iaitu pada setiap hujung semester bagi mengenal pasti tahap penguasaan tatabahasa, pembinaan ayat murid dan keberkesanan program. Berdasarkan hasil pemantauan, pemerhatian tingkah laku, analisis penilaian dan analisis SWOT, pihak panitia akan terus bersedia untuk melaksanakan penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan program

PELAN OPERASI (4) PANITIA BAHASA INGGERIS


Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

DRET UPSR ( Drilling Exercises Towards UPSR ) / Bimbingan strategi dan teknik menjawab soalan UPSR Meningkatkan peratus murid yang lulus dalam UPSR Januari hingga September Murid Tahap 2 Semua Guru Bahasa Inggeris Tahap 2 6. Menyediakan bahan latih tubi 7. Mengumpul bahan latih tubi dalam bentuk Modul 8. Melaksanakan Program secara berterusan. 9. Murid didedahkan dengan teknik menjawab soalan UPSR yang sebenar 10. Murid-murid menjawab set soalan yang terkandung dalam Modul semasa pengajaran pembelajaran 11. Merekod prestasi murid dan dipaparkan di papan kenyataan kelas 3. Kos pencetakan yang tinggi 4. Murid tidak ada initiative ( ikhtiar ) untuk memajukan diri

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian semasa program dilaksanakan

Penilaian

Penilaian dijalankan setelah murid selesai menjawab setiap set soalan UPSR

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, murid yang menunjukkan kemajuan akan diberi set soalan tambahan dan dimasukkan dalam program kelas Elit.

PELAN OPERASI (5) PANITIA BAHASA INGGERIS


Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

Pendedahan Satu tajuk pelbagai format karangan & imlak Meningkatkan peratus murid menguasai penulisan karangan. Jan hingga September Murid Tahap 1 dan 2 Semua Guru Bahasa Inggeris Tahap 1 dan Tahap 2 1. Menyediakan bahan latih tubi 2. Mengumpul bahan latih tubi dalam bentuk Modul 3. Melaksanakan aktiviti pembelajaran berterusan dalam kelas dan pendedahan pelbagai format karangan. 4. Murid didedahkan dengan teknik menjawab soalan UPSR yang sebenar 5. Murid-murid menjawab set soalan yang terkandung dalam Modul semasa pengajaran pembelajaran 6. Merekod hasil kerja murid dan dipaparkan di papan kenyataan kelas. 7. Melaksanakan aktiviti imlak dalam kelas tambahan. 1. Kos pencetakan yang tinggi 2. Murid tidak ada initiative ( ikhtiar ) untuk memajukan diri

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian semasa program dilaksanakan

Penilaian

Penilaian dijalankan setelah murid selesai menjawab soalan latihan pelbagai format karangan dalam sesi pembelajaran, ujian dan peperiksaan.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, murid yang menunjukkan kemajuan akan diberi set soalan tambahan ( pengayaan menegak atau pengayaan mendatar) dan dimasukkan dalam program kelas Elit

PELAN OPERASI (6) PANITIA BAHASA INGGERIS


Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

Minggu orientasi / transisi Aktiviti berkumpulan / berpasangan / Kem Motivasi Meningkatkan keyakinan diri murid dan kemahiran berkomunikasi secara berkesan.

Jan – Sep Murid Tahun 1, Tahun 5 dan Tahun 6. Semua Guru Bahasa Inggeris Tahap 1 dan Tahap 2 1. Pengenalan program dan penjelasan objektif program kepada semua guru Bahasa Inggeris. 2. Perbincangan kaedah pelaksanaan Program. 5. Program dijalankan berdasarkan program motivasi dan aktiviti tahun 6 dengan kerjasama UBK. 6. Penilaian ujian bertulis akan diadakan sebanyak dua kali setahun iaitu pada hujung semester 1 dan 2 7. Analisis penilaian ujian bertulis direkodkan untuk menilai tahap penguasaan format soalan dikalangan murid. 8. Post-Mortem ( diadakan semasa mesyuarat panitia bagi menganalisis SWOT ) 9. Tindakan susulan untuk penambahbaikan program. 10. Penyediaan Laporan 11. Penghantaran Laporan 12. 1. Kos pencetakan yang tinggi 2. Murid tidak ada initiative ( ikhtiar ) untuk memajukan diri

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian semasa program dilaksanakan

Penilaian

Penilaian dijalankan setelah murid selesai menjawab soalan latihan pelbagai format karangan dalam sesi pembelajaran, ujian dan peperiksaan.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil pemantauan, pemerhatian tingkah laku, analisis penilaian dan analisis SWOT, pihak panitia akan terus bersedia untuk melaksanakan penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan program

PELAN OPERASI (7) PANITIA BAHASA INGGERIS


Nama Projek Objektif

My Vocab Book 1. Meningkatkan peratus murid mengenal dan mengeja menurut kandungan kurikulum dan bahan bacaan Bahasa Inggeris kepada 85 %.. 2. Meningkatkan minat membaca bahan Bahasa Inggeris dalam diri muridmurid.

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Jan – Sep Murid Tahap 1 dan Tahap 2

Proses Kerja

Kekangan

Semua Guru Bahasa Inggeris Tahap 1 dan Tahap 2 1. Menyediakan bahan aktiviti ( guru dan murid ). 1. Melaksanakan aktiviti bacaan tambahan berterusan dalam dan luar kelas. 2. Murid didedahkan cara mengumpul dan mencatat kosa kata baru dalam buku catatan. 3. Merekod hasil kerja murid dan disemak dari masa ke semasa. 1. Bahan bacaan Bahasa Ingeis yang terhad di pusat sumber sekolah. 2. Murid tidak ada initiative ( ikhtiar ) untuk membeli atau membaca bahan bacan Bahasa Inggeris.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian semasa program dilaksanakan

Penilaian

Penilaian dijalankan bedasarkan pemantauan respon muid semasa menjawab soalan secara verbal dan bertulis serta prestasi pembelajaran melalui pencapaian peperiksaan atau ujian.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, murid yang menunjukkan kemajuan akan digalakan untuk membaca bahan bacaan seperti novel pendek Bahasa Inggeris dan latihan menulis karangan yang baik dengan mengaplikasikan ‘vocab’ yang telah mereka pelajari.

PELAN STRATEGIK MATEMATIK


TAHUN 2009 – 2013

Ketua Pasukan Setia Usaha Bendahari

: Salman Salleh : Pn.Normuliati Samsuddin : Pn.Sanabong Bacho

AJK

: Pn.Sitti Rusiah , Pn.Jumatia , Pn Zarina , En.Salim Sidek En.Aripudin , En.M.Azizan

Bil.Guru

: 9 Orang

Bil.Kelas

: 33 Kelas

Komuniti

: Masyarakat Kg.Titingan , Batu 2 , Taman Tawau Lama , Kg.Hidayat Batu 4.

Pekerjaan

: Kakitangan Kerajaan , Kakitangan Swasta , Nelayan , Petani, Peniaga.

ANALISIS SWOT


Kekuatan ( Strength ) 11. Guru Terlatih dan berpengalaman. 12. 100% guru yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman mengajar. 13. Kemudahan Infrastruktur yang memuaskan. 14. Terdapat aktiviti yang terancang . 15. Pemeriksa kertas Matematik UPSR. Kelemahan ( Weakness ) 12. Kurang guru Opsyen Matematik. 13. Guru Matematik kurang penguasaan Bahasa Inggeris. 14. Penggunaan BBB tidak menyeluruh. 15. Murid kurang berminat Matematik kerana tidak menguasai Bahasa Inggeris. 16. Murid tidak ada alternative lain untuk memajukan diri dalam bidang Matematik. 17. 45% murid masih tidak menguasai fakta asas Matematik Peluang ( Opportunities ) 9. Terdapat kemudahan infrastuktur pendidikan yang mencukupi 10. Hubungan sekolah dengan JPN/PPD adalah baik 11. Hubungan dengan komuniti yang baik 12. Sokongan dari PIBG Ancaman ( Threats ) 12. Ibubapa kurang prihatin terhadap mata pelajaran Matematik 13. Pelajar kerap ponteng dalam aktiviti akademik yang telah dirancang 14. Tahap sosio ekonomi keluarga yang rendah. 15. Pengaruh persekitaran. 16. Pengaruh rakan sebaya. 17. Latar belakang akademik ibubapa.


PELAN STRATEGIK TAHUN 2009-2013 ( PANITIA MATEMATIK )


Isu

Pencapaian Mata Pelajaran Matematik lemah dalam PKSR dan UPSR

Masalah

Matlamat

Strategi

Indikator Pencapaian

1. Peratus lulus mata pelajaran Matematik dalam PKSR tidak mencapai 60% dan UPSR tidak mencapai 90%.

1. Mencaoai 60% dalam PKSR dan 90% dalam UPSR menjelang tahun 2013.

1. Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan meningkatkan kualiti pengajaran guru.

1. Peratus murid yang lulus Matematik dalam PKSR dan UPSR.

2. Menguasaan murid dalam fakta asas Matematik masih rendah.

2. 90% murid dapat menguasai fakta asas matematik ( 4 operasi ) menjelang tahun 2013.

2. Meningkatkan motivasi dan kualiti pembelajaran murid.

2. Keupayaan murid dalam penguasaan fakta asas iaitu 4 empat operasi Matematik

3. Peratus murid yang Celik Nombor tidak mencapai 90%

3. 90% murid yang celik nombor menjelang tahun 2013.

3. Meningkatkan penglibatan murid dan guru dalam aktiviti sokongan Matematik.

3. Peratus murid yang celik nombor.

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2009

( PANITIA MATEMATIK )


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

Bil 01

02

03

Program

Tanggungjawab

KURSUS DALAM ( Semua guru Matematik )

Meningkatkan 1. Guru Besar pengetahuan 2. Penolong dan kemahiran Kanan pedagogi guru Matematik 3. Ketua Panitia

PROGRAM BIJAK SIFIR ( Semua Murid )

Meningkatkan peratus murid 1. Ketua Panitia yang dapat menguasai sifir 2. Guru dan kemahiran Matematik operasi bahagi

CELIK NOMBOR ( Murid Lemah )

Meningkatkan peratus murid yang celik nombor.

UJIAN 04

Objektif

DIAGNOSTIK

( Murid Tahun 4 hingga 6 )

05 BIMBINGAN UPSR

( Murid Tahap 2 )

1. Ketua Panitia 2. Guru Matematik

Meningkatkan 1. Ketua Panitia peratus murid yang dapat 2. Guru menguasai Matematik semua kemahiran Meningkatkan peratus murid yang lulus dalam UPSR

Tempoh

April

Januari hingga Oktober

Kos/ Sumber RM100/ (Panitia Matematik)

TOV 70% guru mencapai skor keseluruhan sekurang-kurangya 85% berdasarkan Elemen 9 IPS

ETR

100% guru mencapai skor keseluruhan sekurang-kuran 85% berdasark Elemen 9 IPS

RM100/ (Panitia Matematik)

70% Murid

90% Murid

Januari hingga Oktober

RM100/ ( Panitia Matematik )

80% murid

90% murid

Januari hingga Oktober

RM500/ ( Panitia Matematik )

Jun hingga September

RM500/ ( Panitia Matematik )

70% murid tahun 4, 5 dan 6

90% murid tah 5 dan 6

60% murid-murid Tahap

90% Tahun 6 Matematik UP

1. Ketua Panitia 2. Guru Matematik Tahap 2

PELAN OPERASI (1) - PANITIA MATEMATIK Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

TAHUN 2010

Kursus Dalaman Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi guru Matematik April Semua Guru Matematik Semua Guru Matematik


Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan Penilaian

Penambahbaikan

1. Menentukan tajuk kursus dalaman 2 .Mengumpul maklumat berkaitan kursus yang telah ditetapkan 3. Penyediaan bahan kursus 4. Penetapan tarikh, masa dan tempat kursus 5. Pengeluaran surat jemputan kursus kepada kumpulan sasaran 6. Pelaksanaan kursus dalaman 7. Analisis penilaian kursus dalaman 8. Post-Mortem 9. Penyediaan laporan 10.Penghantaran laporan 4. Pengetahuan dan kemahiran pedagogi pengajaran Matematik dikalangan guru Matematik kurang didedahkan 5. Latar belakang, kebolehan dan cara pembelajaran setiap murid adalah berbeza. 6. Murid-murid kurang dibimbing untuk mempraktiskan pelbagai kaedah pembelajaran sewaktu pengajaran pembelajaran Matematik. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia/semua guru Matematik disepanjang kursus dalaman dijalankan Penilaian dijalankan pada akhir sesi kursus melalui pengumpulan data menggunakan Borang Soal Selidik ( Borang Penilaian Kursus ) untuk mendapatkan maklum balas daripada peserta untuk dijadikan panduan bagi menilai tahap kekuatan/keberkesanan dan kelemahan kursus . Berdasarkan hasil penialian yang telah dijalankan,penambahbaikan akan dilaksanakan melalui cadangan-cadangan peserta kursus untuk meningkatkan keberkesanan program.

PELAN OPERASI (2) - PANITIA MATEMATIK Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Program Bijak Sifir Meningkatkan peratus murid yang dapat menguasai sifir dan kemahiran operasi bahagi Januari hingga Oktober Semua Murid Semua Guru Matematik 19. Pengenalan program dan penjelasan objektif program kepada semua guru Matematik 20. Perbincangan kaedah pelaksanaan Program Bijak Sifir 21. Program dijalankan sekurang-kurangya 5 minit di awal


Proses Kerja

Kekangan

pembelajaran Matematik.Ujian lisan diadakan secara individu selepas aktiviti hafalan. 22. Penilaian ujian bertulis akan diadakan sebanyak dua kali setahun iaitu pada hujung semester 1 dan 2 23. Analisis penilaian ujian bertulis direkodkan untuk menilai tahap penguasaan sifir dikalangan murid. 24. Post-Mortem ( diadakan semasa mesyuarat panitia bagi menganalisis SWOT ) 25. Tindakan susulan untuk penambahbaikan program 26. Penyediaan Laporan 27. Penghantaran Laporan 7. Tahap penguasaan sifir murid masih lemah 8. Status motivasi murid yang lemah 9. Kekerapan pelaksanaan penghafalan sifir dan aktiviti yang berkaitan pada tahap rendah

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian sepanjang hari persekolahan

Penilaian

Ujian lisan dijalankan selepas aktiviti penghafalan sifir.Ujian bertulis dijalankan dua kali setahun iaitu pada setiap hujung semester bagi mengenal pasti tahap penguasaan sifir murid dan keberkesanan program

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil pemantauan, pemerhatian tingkah laku, analisis penilaian dan analisis SWOT, pihak panitia akan terus bersedia untuk melaksanakan penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan program


PELAN OPERASI (3) - PANITIA MATEMATIK Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Celik Nombor Meningkatkan peratus murid yang celik nombor. Januari hingga Oktober Murid Yang tidak menguasai fakta asas Matematik Semua Guru Matematik 1. Mengenal pasti murid yang belum celik nombor dari guru yang mengajar Matematik sebelum tahun semasa 2. Mengenal pasti masalah pembelajaran murid yang terlibat 3. Ujian penialaian tahap penguasaan celik nombor akan dijalankan sebanyak tiga kali (Januari,Jun dan September ) 4. Bimbingan dan aktiviti pemulihan di dalam kelas akan terus dijalankan sekiranya masih terdapat murid yang belum celik nombor di dalam kelas tersebut 5. Post-Mortem ( diadakan semasa mesyuarat panitia bagi menganalisis SWOT ) 6. Laporan dari setiap kelas akan dikumpulkan 7. Penyediaan Laporan celik nombor 1. Tahap penguasaan fakta asas Matematik murid masih lemah 2. Guru ingin menghabiskan sukatan pelajaran sehingga mengabaikan aktiviti pemulihan kepada murid yang belum menguasai kemahiran yang diajar 3. Pengajaran berfokus kepada peperiksaan bukan kepada pengajaran pembelajaran masteri. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian sepanjang hari persekolahan Ujian Ujian Celik Nombor dijalankan tiga kali dalam setahun.Penilaian dijalankan selepas ujian dilaksanakan bagi mengesan tahap celik nombor murid dan keberkesanan program. Berdasarkan hasil pemantauan, pemerhatian tingkah laku, analisis penilaian dan analisis SWOT, pihak panitia akan terus bersedia untuk melaksanakan penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan program


PELAN OPERASI (4) - PANITIA MATEMATIK Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Ujian Diagnostik Meningkatkan peratus murid yang dapat menguasai semua kemahiran Januari hingga Oktober Murid Tahun 4, 5 dan 6 Semua Guru Matematik Tahun 4, 5 dan 6 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kekangan

Penerangan tentang objektif Ujian Diagnostik Penerangan kaedah pelaksanaan Ujian Diagnostik Pelaksanaan Ujian diagnostik selepas setiap topik selesai diajar. Merekod pencapaian murid dalam sistem laporan Diagnostik Menghantar laporan ke Jabatan Pelajaran Daerah Guru melaksanakan pemulihan kepada murid yang tidak menguasai sesuatu konstruk

1. Masa pelaksanaan Ujian Diagnostik kurang sesuai serta membebankan murid dan guru 2. Ketidakhadiran murid menyebabkan kerja penilaian dan laporan tidak dapat dijalankan dengan lancar

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian semasa Ujian Diagnostik dijalankan

Penilaian

Penilaian dijalankan setiap kali selepas satu topik selesai diajar

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, pemulihan dilaksanakn kepda muridmurid yang tidak menguasai konstruk tertentu yang diuji dalam ujian diagnostik


PELAN OPERASI (5) - PANITIA MATEMATIK Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

Bimbingan UPSR Meningkatkan peratus murid yang lulus dalam UPSR Jun hingga September Murid Tahap 2 Semua Guru Matematik Tahap 2 12. Menyediakan bahan latih tubi 13. Mengumpul bahan latih tubi dalam bentuk Modul 14. Melaksanakan Program selepas menghabiskan sukatan pelajaran 15. Murid didedahkan dengan teknik menjawab soalan UPSR yang sebenar 16. Murid-murid menjawab set soalan yang terkandung dalam Modul semasa pengajaran pembelajaran 17. Merekod prestasi murid dan dipaparkan di papan kenyataan kelas 13. Kos pencetakan yang tinggi 14. Murid tidak ada initiative ( ikhtiar ) untuk memajukan diri

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian semasa program dilaksanakan

Penilaian

Penilaian dijalankan setelah murid selesai menjawab setiap set soalan UPSR

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, murid yang menunjukkan kemajuan akan diberi set soalan tambahan dan dimasukkan dalam program kelas Elit


PELAN STRATEGIK

SAINS SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG TITINGAN, TAWAU TAHUN 2009 – 2013

Ketua Pasukan Pen. Ketua Pasukan Setiausaha Bendahari

: Cik Hasniah Ruddin : En. Abd. Aziz Said : Pn. Siti Rusiah Jappar : Pn.Norsia Ismail

AJK

: Pn. Sh. Rodhiah Syed Mohammad Pn.Jennifer Peru En. Irmus Isdup En. Mohd. Faudzi Mohd. Salleh

Bil.Guru

: 8 Orang

Bil.Kelas

: 33 Kelas

Komuniti

: Masyarakat –masyarakat: 1. Kg.Titingan 2. Batu 2, Jalan Apas 3. Taman Tawau Lama , 4. Kg.Hidayat Batu 4 5. Bandar Tawau.

Pekerjaan

: Kakitangan Kerajaan , Kakitangan Swasta , Nelayan , Petani, Peniaga dan Pesara.


ANALISIS SWOT

Kekuatan ( Strength ) 1 . Guru Terlatih dan berpengalaman. 2. 100% guru yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman mengajar. 1. Kemudahan Infrastruktur yang memuaskan. 2. Terdapat aktiviti yang terancang .

Kelemahan ( Weakness ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Guru Sains kurang penguasaan Bahasa Inggeris. Penggunaan BBB tidak menyeluruh. Murid kurang berminat Sains kerana tidak menguasai Bahasa Inggeris. Murid tidak ada alternative lain untuk memajukan diri dalam bidang Sains. 45% murid masih tidak menguasai fakta asas Sains Sebahagian besar murid tidak mengulangkaji di rumah. Murid tidak peka dengan penggunaan kamus.

Peluang ( Opportunities ) 1. 2. 3. 4.

Terdapat kemudahan infrastuktur pendidikan yang mencukupi Hubungan sekolah dengan JPN/PPD adalah baik Hubungan dengan komuniti yang baik Sokongan dari PIBG

Ancaman ( Threats ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ibubapa kurang prihatin terhadap mata pelajaran Sains. Pelajar kerap ponteng dalam aktiviti akademik yang telah dirancang Tahap sosio ekonomi keluarga yang rendah. Pengaruh persekitaran. Pengaruh rakan sebaya. Pengaruh media massa. Latar belakang akademik ibubapa.


PELAN STRATEGIK TAHUN 2009-2013 ( PANITIA SAINS )


Isu

Pencapaian Mata Pelajaran sains lemah dalam PKSR dan UPSR

Masalah

Matlamat

Strategi

Indikator Pencapaian

4.

Peratus lulus mata pelajaran Sains dalam PKSR tidak mencapai 60% dan UPSR tidak mencapai 80%.

4. Mencaoai 60% dalam PKSR dan 80% dalam UPSR menjelang tahun 2013.

4. Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan meningkatkan kualiti pengajaran guru.

4.

Peratus murid yang lulus Matematik dalam PKSR dan UPSR.

5.

Penguasaan murid dalam fakta asas Sains rendah.

5. 80% murid dapat menguasai fakta asas Sains menjelang tiahun 2013.

5. Meningkatkan motivasi dan kualiti pembelajaran murid.

5.

Keupayaan murid dalam penguasaan fakta asas iaitu 4 empat operasi Sains.

6.

Peratus murid yang Celik Fakta Sains dan Kemahiran Menjawab Sains Bahagian B tidak mencapai 80%

6. 80% murid yang Celik Fakta Sains dan Kemahiran Menjawab Sains Bahagian B menjelang tahun 2013.

6.

Peratus murid yang Celik Fakta Sains dan Kemahiran Menjawab Sains Bahagian B.

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2009

( PANITIA SAINS )

6. Meningkatkan penglibatan murid dan guru dalam aktiviti sokongan Sains.


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

Bil

01

02

03

Program

Objektif

KURSUS DALAMAN (Semua guru Sains)

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi guru Sains.

1. Guru Besar 2. Penolong Kanan 3. Ketua Panitia

April

Meningkatkan peratus murid yang dapat menguasai fakta Sains dan kemahiran menjawab Sains Bahagian B.

1. Ketua Panitia 2. Semua Guru Sains

Januari hingga Oktober

Meningkatkan peratus murid yang memahami istilahistilah Sains..

1. Ketua Panitia 2. Semua Guru Sains

Meningkatkan peratus murid yang dapat menguasai semua kemahiran.

1. Ketua Panitia 2. Guru Sains Tahap 2

Meningkatkan peratus murid yang lulus dalam UPSR

1. Ketua Panitia 2. Guru Sains Tahap 2

PROGRAM KENALI SAINS (Semua Murid)

NOTA ISTILAH SAINS ( Semua Murid) UJIAN DIAGNOSTIK

04

( Murid Tahun 4 hingga 6 ) BIMBINGAN UPSR

05

( Murid Tahun 6 )

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/ Sumber

RM100/ (Panitia Sains)

TOV 70% guru mencapai skor keseluruhan sekurangkurangya 85% berdasarkan Elemen 9 IPS

ETR

100% guru mencapai sk keseluruha sekurang-kura 85% berdasar Elemen 9 IP

RM200/ (Panitia Sains)

65% Murid Tahap 1 & 2

90% Murid Tahap 1&2

Januari hingga Oktober

RM200/ ( Panitia Sains)

73% murid Tahap 1& 2

90% murid Tahap 1 &

Januari hingga Oktober

RM500/ ( Panitia Sains))

65% murid tahun 4, 5 dan 6

90% murid tah 5 dan 6

Januari hingga September

RM500/ ( Panitia Sains))

55% muridmurid Tahun 6

90% Tahun 6 Sains)UPS

PELAN OPERASI (1) - PANITIA SAINS Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

TAHUN 2010

1. Kursus Dalaman Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi guru Sains April Semua Guru Sains Semua Guru Sains


Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan Penilaian

Penambahbaikan

1. Menentukan tajuk kursus dalaman 2 .Mengumpul maklumat berkaitan kursus yang telah ditetapkan 3. Penyediaan bahan kursus 4. Penetapan tarikh, masa dan tempat kursus 5. Pengeluaran surat jemputan kursus kepada kumpulan sasaran 6. Pelaksanaan kursus dalaman 7. Analisis penilaian kursus dalaman 8. Post-Mortem 9. Penyediaan laporan 10.Penghantaran laporan 7. Pengetahuan dan kemahiran pedagogi pengajaran Sains dikalangan guru Sains kurang didedahkan 8. Latar belakang, kebolehan dan cara pembelajaran setiap murid adalah berbeza. 9. Murid-murid kurang dibimbing untuk mempraktiskan pelbagai kaedah pembelajaran sewaktu pengajaran pembelajaran Sains. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia/semua guru Sains disepanjang kursus dalaman dijalankan Penilaian dijalankan pada akhir sesi kursus melalui pengumpulan data menggunakan Borang Soal Selidik ( Borang Penilaian Kursus ) untuk mendapatkan maklum balas daripada peserta untuk dijadikan panduan bagi menilai tahap kekuatan/keberkesanan dan kelemahan kursus . Berdasarkan hasil penialian yang telah dijalankan,penambahbaikan akan dilaksanakan melalui cadangan-cadangan peserta kursus untuk meningkatkan keberkesanan program.

PELAN OPERASI (2) - PANITIA SAINS Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

2. Program Kenali Sains Meningkatkan peratus murid yang dapat menguasai Fakta Sains dan Kemahiran Menjawab Sains Bahagian B. Januari hingga Oktober Semua Murid Tahap 1 & 2 Semua Guru Tahap 2 28. Pengenalan program dan penjelasan objektif program kepada semua guru dan murid Tahap 1 & 2. 29. Perbincangan kaedah pelaksanaan Program Kenali Sains.


Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

30. Program dijalankan sekurang-kurangya 5 minit di awal pembelajaran Sains.Ujian lisan diadakan secara individu dari semasa ke semasa. 31. Penilaian ujian bertulis akan diadakan sebanyak dua kali setahun iaitu pada hujung semester 1 dan 2 32. Analisis penilaian ujian bertulis direkodkan untuk menilai tahap penguasaan fakta Sains dan Kemahiran Menjawab Sains Bahagian B di kalangan murid. 33. Post-Mortem ( diadakan semasa mesyuarat panitia bagi menganalisis SWOT ) 34. Tindakan susulan untuk penambahbaikan program 35. Penyediaan Laporan 36. Penghantaran Laporan 10. Tahap penguasaan mengetahui fakta Sains dan Kemahiran Menjawab Sains Bahagian B Sains murid masih lemah 11. Status motivasi murid yang lemah. 12. Kekerapan pelaksanaan penghafalan fakta Sains dan Kemahiran Menjawab Sains Bahagian B dan aktiviti yang berkaitan pada tahap rendah Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian sepanjang hari Persekolahan. Ujian lisan dijalankan selepas aktiviti dijalankan.Ujian bertulis dijalankan dua kali setahun iaitu pada setiap hujung semester bagi mengenal pasti tahap penguasaan fakta Sains dan Kemahiran Menjawab Bahagian B Sains murid dan keberkesanan program Berdasarkan hasil pemantauan, pemerhatian tingkah laku, analisis penilaian dan analisis SWOT, pihak panitia akan terus bersedia untuk melaksanakan penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan program


PELAN OPERASI (3) - PANITIA SAINS Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

3. Nota Istilah Sains Meningkatkan peratus murid yang celik Istilah-Istilah Sains. Januari hingga Oktober Semua murid Tahap 1 & 2. Semua Guru Tahap 2. 8. Mengenal pasti semua murid yang terlibat. 9. Mengenal pasti masalah pembelajaran murid yang terlibat 10. Ujian penialaian tahap penguasaan Istila-Istilah Sains akan dijalankan sebanyak tiga kali (Januari,Jun dan September ) 11. Bimbingan dan aktiviti pemulihan di dalam kelas akan terus dijalankan sekiranya masih terdapat murid yang belum celik IstilahIstilah Sains di dalam kelas tersebut 12. Post-Mortem ( diadakan semasa mesyuarat panitia bagi menganalisis SWOT ) 13. Laporan dari setiap kelas akan dikumpulkan 14. Penyediaan Laporan celik nombor 4. Tahap penguasaan fakta asas Sains murid masih lemah 5. Guru ingin menghabiskan sukatan pelajaran sehingga mengabaikan aktiviti pemulihan kepada murid yang belum menguasai kemahiran yang diajar 6. Pengajaran berfokus kepada peperiksaan bukan kepada pengajaran pembelajaran masteri.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian sepanjang hari persekolahan

Penilaian

Ujian Ujian Celik Istilah-Istilah Sains dijalankan tiga kali dalam setahun.Penilaian dijalankan selepas ujian dilaksanakan bagi mengesan tahap celik nombor murid dan keberkesanan program.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil pemantauan, pemerhatian tingkah laku, analisis penilaian dan analisis SWOT, pihak panitia akan terus bersedia untuk melaksanakan penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan program


PELAN OPERASI (4) - PANITIA SAINS Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

4. Ujian Diagnostik Meningkatkan peratus murid yang dapat menguasai semua kemahiran Januari hingga Oktober Murid Tahun 4, 5 dan 6 Semua Guru Sains Tahun 4, 5 dan 6 7. Penerangan tentang objektif Ujian Diagnostik 8. Penerangan kaedah pelaksanaan Ujian Diagnostik 9. Pelaksanaan Ujian diagnostik selepas setiap topik selesai diajar. 10. Merekod pencapaian murid dalam sistem laporan Diagnostik 11. Menghantar laporan ke Jabatan Pelajaran Daerah 12. Guru melaksanakan pemulihan kepada murid yang tidak menguasai sesuatu konstruk

Kekangan

3. Masa pelaksanaan Ujian Diagnostik kurang sesuai serta membebankan murid dan guru 4. Ketidakhadiran murid menyebabkan kerja penilaian dan laporan tidak dapat dijalankan dengan lancar

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian semasa Ujian Diagnostik dijalankan

Penilaian

Penilaian dijalankan setiap kali selepas satu topik selesai diajar

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, pemulihan dilaksanakn kepda murid-murid yang tidak menguasai konstruk tertentu yang diuji dalam ujian diagnostik


PELAN OPERASI (5) - PANITIA SAINS Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

5. Bimbingan UPSR Meningkatkan peratus murid yang lulus dalam UPSR Januari hingga September Murid Tahap 6 Semua Guru Sains Tahap 2 18. Menyediakan bahan latih tubi 19. Mengumpul bahan latih tubi dalam bentuk Modul 20. Melaksanakan Program selepas menghabiskan sukatan pelajaran 21. Murid didedahkan dengan teknik menjawab soalan UPSR yang sebenar 22. Murid-murid menjawab set soalan yang terkandung dalam Modul semasa pengajaran pembelajaran 23. Merekod prestasi murid dan dipaparkan di papan kenyataan kelas

Kekangan

15. Kos pencetakan yang tinggi. 16. Murid tidak ada initiative ( ikhtiar ) untuk memajukan diri. 17. Kemahiran mengingat murid lemah.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan/Ketua Panitia melalui pemerhatian semasa program dilaksanakan

Penilaian

Penilaian dijalankan setelah murid selesai menjawab setiap set soalan UPSR

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, murid yang menunjukkan kemajuan akan diberi set soalan tambahan dan dimasukkan dalam program kelas Elit


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

TAHUN 2010

PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2009 ) BIDANG HAL EHWAL MURID UNIT : 1. DISIPLIN 2. SPBT 3. SMM

4. RMT 5. KANTIN 6. KESELAMATAN

7. PEN. PENCEGAHAN DADAH 8. BANTUAN YAYASAN SABAH 9. KEBERSIHAN & KECERIAAN

10. KESIHATAN 11. KEBAJIKAN 12. BIMBINGAN & KAUNSELING

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

i) Orentasi Pengawas / Ketua dan Penolong Ketua Kelas

1. Memberi kefahaman kepada kumpulan sasar tentang peranan serta tanggungjawab mereka. 2. Memperbaikai serta mempertingkatkan kualiti peranan kumpulan sasar

1. Guru 2. Pengawas Sekolah 3. Ketua Kelas & Penolong Ketua Kelas

Minggu Kedua Januari

2.

ii) Program “Bulan Disiplin “ 1. Ceramah PDRM 2. Sifar Ponteng 3. ‘Sport Chek ‘

1. Mengurangkan bilangan murid yang melanggar disiplin Sekolah.

Kemaskini buku stok

1. Semua murid dapat memulangkan buku teks

KOS/ SUMB ER RM 800.00

TOV

ETR

INDIKATOR / PENCAPAIAN

60 % kumpulan sasar memahami peranan mereka

100 % kumpulan sasar akan menjalankan Peranan dan tanggungjawab mereka

Pengawas / Ketua Kelas / Penolong Ketua Kelas yang dilantik dapat menjalankan tugas mereka berdasarkan jadual yang telah di sediakan

Tiada pelanggaran disiplin sekolah

Semua murid akan memahami peranan serta tanggungjawab mereka agar tiada pelanggaran disiplin sekolah.

1. Setiap sesebuah buku

Setiap murid berhak mendapat buku teks

RM600

1. Guru 2. Murid

Sepanjang Bulan Februari

30% Murid sering melanggar disiplin sekolah

1. Guru 2. Murid

1. JanMac

RM 300.00

Masih ada kekurangan dan

2. Melahirkan pelajar yang mempunyai sahsiah murni


(SPBT) tanpa hilang dan rosak

3. ibubapa

kelebihan pada sesebuah buku teks

2.Okt-Nov 2. Semua murid dapat meminjam buku teks (SPBT) dengan mencukupi

3.

4.

Kursus Pengisian data SMM / BMM kepada guru kelas dan kerani menggunakan IT Dan Taklimat kepada ibubapa / penjaga tentang pengisian borang SMM / BMM

Pengurusan RMT lancar dan kemas

(SPBT) yang dibekalkan dengan secukupnya

2. Hanya ada lebih 5 buah teks (SPBT) sahaja setiap sebuah buku yang dibekalkan

1. Guru melengkapkan maklumat murid dalam SMM / BMM yang terkini dan sahih

1. Guru kelas 2. Kerani sekolah

2. Ibubapa / Penjaga murid dapat melengkapkan maklumat murid dalam Borang SMM/ BMM dengan betul dan tulisan kemas dan difahami

1. Ibubapa / Penjaga Tahun 1

Januari

RM 300.00

-80% Guru Kelas dapat memahami dan melengkapkan maklumat murid SMM/ BMM di IT -60% ibubapa/penjaga dapat melengkapkan borang SMM/BMM dengan lengkap dan betul

1. Memastikan murid layak menerima bantuan RMT sewajarnya. 2. Setiap murid yang layak

teks(SPBT) mesti cukup

1. Guru Besar 2. PK. HEM 3. AJK RMT 4. Guru Kelas

Januari November

RM 200.00

90% perlaksanaan RMT dapat dijalankan

-100% guru kelas memahami dan dapat melengkapkan maklumat murid yang terkini dan shahih di SMM/BMM

Setiap guru kelas memahami dan dapat melengkapkan maklumat murid dalam SMM /BMM yang terkini dan sahih serta melaksanakan mengikut kadar yang telah ditetapkan

-100% ibubapa /penjaga dapat melengkapkan borang SMM/BMM dengan lengkap dan betul

Setiap ibubapa / penjaga dapat melengkapkan borang SMM /BMM dengan betul dan lengkap dan memberi sesalinan 1. Kad pengenala ibubapa 2.surat lahir anak 3. surat nikah

100% perlaksanaan RMT dapat dijalankan

Setiap murid yang layak dapat menerima bantuan RMT seawal hari pertama


dipastikan makan makanan RMT dalam suasana tenang dan bersopan dan tertib 3. Laporan RMT dihantar sebelum 7 haribulan setiap bulan 5.

Kantin ceria , makanan bersih dan murid sihat

1. Kantin merupakan tempat yang seronok dan selesa

dengan lancar dan kemas

dengan lancar dan kemas

persekolahan dalam keadaan selesa dan tertib.

1. Premis kantin 2. Ajk Kantin 3. P.K HEM

Januari November

RM 500.00

Keceriaan dan kebersihan kantin ditahap memuaskan

Keceriaan dan kebersihan kantin ditahap cemerlang

Meningkatkan keberihan, keceriaan dan pengurusan kantin berkualiti

2. Kantin tempat murid berehat , berbincang dan membuat kerja sekolah 3. Meningkatkan kualiti pengurusan kantin 6.

Latihan Kecemasan dan keselamatan ( fire drill )

1. Memastikan warga sekolah peka dengan kecemasan yang tak dijangka 2. Melatih guru dan murid melakukan apa yang patut ( tidak panic ) ketika ada kecemasan dan mengikut laluan yang betul

1. Guru Besar 2. Semua guru 3. Semua murid

Mac dan Ogos

RM 400.00

70% -murid tidak peka dengan kawasan larangan dan bahaya dan tanda /label amaran bahaya belum disediakan

100% murid peka dengan kawasan larangan dan bahaya serta ada dilekat label/tanda amaran bahaya ditempat yang disasarkan

Meningkatkan jaminan keselamatan dan pengurusan unit keselamatan kearah kecemelangan

7.

Ceramah PINTAR (Program Intelek Asuhan Rohani )

1. Memberi pendedahan kepada pelajar tentang masalah penyalahgunaan Dadah . 2. Mengelakkan para pelajar agar tidak terjerumus dan terpengaruh dengan gejala Dadah

1. Guru Besar 2. Semua P.K 3. Semua Guru 4. Murid Tahap 2

Mac Oktober

RM 700

Para pelajar sudah ada yang terdedah dengan gejala –gejala dadah melalui kawasan tempat tinggal

Tiada murid terlibat dengan dadah dan rokok

Para pelajar dapat menambahkan pengetahuan tentang keburukan dadah kepada manusia dan mengenal jenis dadah

8.

Menyalurkan bantuan Yayasan Sabah kepada murid dengan cepat

1. Menyelaras bekalan dan mengagihkan bekalan dengan kadar segera mengikut jadual yang ditetapkan

1. PK HEM 2. AJK Unit 3. Guru Kelas

Januari Oktober

Bekalan susu ada yang rosak dan pakaian dan kasut selalunya

Murid Tahap 1 mendapat bekaan susu 2 kali dalam

Semua murid tahap 1 mendapat bekalan dari bantuan Yayasan Sabah (Kosan) yang


2. Merumus borang tempahan pakaian dan kasut murid agar murid dapat bekalan mengikut saiz badan mereka yang betul

tidak muat/sesuai dengan saiz badan murid

9

Sifar Sampah

1. Membudayakan murid dengan situasi sekolah yang bebas daripada sampah 2. Membudayakan murid sikap cintakan sekolah

1. Guru Besar 2. Semua PK 3. Ajk Unit 3. Semua guru

Janurai November

10

Gigi Sepanjang hayat

1. Pelajar tahu memberus gigi dengan cara yang betul

1. AJK unit 2. Guru Kelas 3. Semua guru 4. Jururawat pergigian sekolah 1. PK. HEM 2. Penylia Petang 3. AJK Unit

Januari November

2. Pelajar mengetahui langkah mencegah kerosakan gigi 11

Derma kilat

1. Murid atau guru yang mendapat musibah boleh diberi sedikit bantuan kepada warga sekolah . 2. Memupuk sikap tolongmenolong suka menderma / membantu dan tahun menghargai komuniti

Januatri November

RM700. 00

1.Persekitaran sekolah masih ada kelihatan sampah 2. Kebanyakan murid masih membuang sampah di merata-rata tempat 3. kurang kesedaran sivik 80% gigi murid dalam keadaan terjaga

Unit Kebajikan berfungsi dan bantuan kepada yang mendapat musibah dapat diberi dalam kadar yang cepat

seminggu Dan Mendapat pakaian dan kasut sekolah yang sesuai dengan saiz badan mereka Dapat membudayaka n murid membuang sampah ditempat yang sepatutnya dan mencintai kebersihan

terbaik dan selesa

100% murid mempunyai gigi yang bersih dan putih

Tahap Pengetahuan dan kefahaman murid dalam menjaga kebersihan dan kesihatan gigi amat cemerlang. Memupuk sikap suka menderma dan perihatin kepada semua warga sekolah

Setiap warga sekolah (Guru / KTBM / Murid )yang mendapat musibah diberi bantuan berbentuk kewangan daripada warga sekolah sendiri

Memastikan kawasan sekolah sentiasa terjaga dan sifar sampah


12

Pemantauan oleh pihak pentadbir sekolah

1. Mempastikan guru SBT melaksanakan P&P dengan kaedah yang betul dan menggunakan ABM 2. Menyediakan rekod mengajar

1. Guru Besar 2. PK. HEM

Febuari Oktober

1.60% murid SBT masih ditahap GALUS 2. Markah pencapaian murid SBT sekurangkurangnya dig red C ( 40%)

Guru SBT dapat menyediakan rekod P&P sebelum P&P dimulakan. Dan melaksanakan nya dengan berkesan 2. Pencapaian murid dapat ditingkatkan daripada GALUS kepada Lulus

Guru SBT lebih bertanggungjawab dalam kerjanya dan pencapaian murid SBT dipertingkatkan


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

PELAN STRATEGIK TAHUN 2009 UNIT BERUNIFORM BIL. ISU 1. Kehadiran murid kurang memuaskan.

STRATEGI Meningkatkan pengurusan kokurikulum Unit Beruniform.

2.

70% murid tidak memiliki pakaian seragam.

1. Meningkatkan pengurusan kokurikulum Unit beruniform. 2. Meningkatkan motivasi di kalangan murid terhadap keistimewaan berpakaian seragam.

3.

Ramai guru yang kurang/tiada pengalaman dan kemahiran. Kehadiran guru yang kurang memuaskan.

Meningkatkan pengurusan kokurikulum Unit beruniform.

4.

5.

6.

Murid tidak mahir dalam kawad kaki

Meningkatkan pengurusan kokurikulum Unit Beruniform.

1. Meningkatkan pengurusan kokurikulum Unit Beruniform 2. Meningkatkan kefahaman dan kemahiran murid dalam asas kawad kaki. Jumlah murid 1. Meningkatkan terlalu ramai pengurusan kokurikulum dalam setiap unit. Unit Beruniform. 2. Menambah bilangan

AKTIVITI/PROGRAM Program sifar ponteng 1. Insentif/hadiah kehadiran terbanyak. 2. Amaran/denda 3. Aktiviti yang kreatif dan dipelbagaikan 4. Kemaskini Buku 5. Kehadiran murid. Kempen pakaian seragam Hari pakaian Seragam.(Setiap hari Rabu) i) Pamer gambar Pakaian seragam di papan kenyataan. ii) Pertandingan perbarisan /kawad kaki unit beruniform. Perkembangan staff/kursus dalaman /seminar. 1.Pemberian Insentif. i).Sijil Penghargaan 2.Penguatkuasaan peraturan kehadiran berdasarkan pekeliling KPM. i) Cuti sakit ii). Cuti rehat 1.Pertandingan kawad kaki/ perbarisan 2.Perkhemahan Unit Beruniform

1. Penyusunan jadual/senarai jawatankuasa dan senarai unit.

TAHUN 2010


senarai unit-unit beruniform KELAB DAN PERSATUAN BIL. ISU 1. Kurang latihan menyebabkan potensi murid tidak dapat digilap.

STRATEGI Meningkatkan pengurusan kokurikulum Kelab dan Persatuan. • Meningkatkan pemantauan/pencerapan/bimbi ngan kepada persatuan – persatuan berkenaan. 5. Meningkatkan pengurusan kokurikulum kelab dan persatuan 6. Meningkatkan motivasi di Kalangan murid. 7. Meningkatkan pemantauan yang berterusan. •

2.

Kehadiran murid yang kurang memuaskan

3.

Kekurangan bahan untuk melaksanakan aktiviti.

4.

Kehadiran guru yang kurang memuaskan.

5. Meningkat pengurusan kokurikulum Kelab dan Persatuan. 6. Meningkatkan motivasi di kalangan guru. 7. Pemantauan dan pencerapan yang berterusan.

5.

Murid tidak mahir dalam kawad kaki

9. Meningkatkan pengurusan kokurikulum Unit Beruniform. 10. Meningkatkan kefahaman dan kemahiran murid dalam asas kawad kaki.

Meningkatkan pegurusan kokurikulum Kelab dan Persatuan. Meningkatkan pengurusan PCG matapelajaran.

AKTIVITI/PROGRAM 3. Program sempena minggu kelab dan persatuan. 4. Persembahan dalam perhimpunan rasmi.

8. Program Sifar Ponteng. i) insentif/hadiah kehadiran terbanyak. ii) amaran/denda iii) aktiviti yang kreatif dan pelbagai. • Kemaskini Buku Kehadiran murid. • Takwim Tahunan persatuan. • Projek rekacipta sempena minggu Kelab dan Persatuan. • Buat senarai BBB yang diperlukan. 8. Pemberian insentif i) Sijil penghargaan ii) Anugerah • Penguatkuasaan peraturan kehadiran berdasarkan pekeliling KPM i) Cuti sakit ii) Cuti rehat ii) Surat tunjuk sebab 11. Pertandingan kawad kaki/perbarisan. 12. Perkhemahan Unit beruniform.


6.

Jumlah murid terlalu ramai dalam setiap unit.

7.

Jumlah masa tidak mencukupi.

3. Meningkatkan pengurusan kokurikulum Unit beruniform. 4. Menambah bilangan senarai unit-unit beruniform. 6. Penegasan masa supaya masa kokum hari sabtu tidak di ganggu dengan aktiviti lain.

5. Penyusunan jadual/senarai Jawatankuasa dan senarai unit. 7. Penyusunan jadual.

SUKAN DAN PERMAINAN BIL. ISU 1. Kurang latihan menyebabkan potensi murid tidak dapat digilap untuk memenangi pingat/mewakili ke MSSZBST,MSSGT,MSSS, MSSM

2.

Kehadiran murid yang kurang memuaskan.

3.

Kekurangan peralatan

4.

Ramai guru yang kurang/tiada pengalaman dan kemahiran.

STRATEGI • Meningkatkan pengurusan kokurikulum Sukan dan permainan. • Meningkatkan pemantauan /pencerapan/bimbi ngan kepada persatuanpersatuan berkenaan. 11. Meningkatkan pengurusan kokurikulum sukan dan permainan. 12. Meningkatkan motivasi di kalangan murid. 13. Meningkatkan pemantauan yang berterusan. • Meningkatkan pengurusan kokurikulum sukan dan permainan. • Meningkatkan pengurusan PCG matapelajaran Pendidikan Jasmani.. 13. Meningkatkan pengurusan kokurikulum sukan dan permainan.

AKTIVITI/PROGRAM 9. Program kecemerlangan kokurikulum. i)

Liga bola sepak/Futsal,Bola jarring dan olahraga.

10. Latihan kemahiran dan kecergasan yang konsisten setiap hari selama 1 jam.

• •

Program sifar ponteng i) Insentif/hadiah kehadiran terbanyak. ii) Amaran/denda. iii) Aktiviti yang kreatif dan pelbagai. Kemaskini buku kehadiran murid. Perbincangan dengan ketua panitia PJK dan menyenaraikan peralatan yang diperlukan.

15. Perkembangan staf/kursus dalaman/seminar.


5.

Kehadiran guru yang kurang memuaskan.

SUKAN DAN PERMAINAN

14. Pemantauan /pencerapan dan bimbingan yang berterusan. 16. Meningkatkan pengurusan kokurikulum sukan dan permainan. 17. Meningkatkan motivasi di kalangan guru. 18. Pemantauan dan pencerapan yang berterusan.

19. Pemberian insentif i) •

Sijil penghargaan.

Penguatkuasaan peraturan kehadiran berdasarkan pekeliling KPM. i)

Cuti sakit

ii)

Cuti rehat


BIL. A.

PROGRAM/ PROJEK Program utama 1. Kecemerlangan Sukan dan permainan 1.1 Bola Sepak 1.2 Bola Jaring 1.3 Bola Baling

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS

PK Kokum/ S.u/KGP/GP

Jan - Nov

PCG

INDIKATOR - Meningkatkan kehadiran murid ke Tahap 95% dalam aktiviti Sukan dan Permainan. -Memupuk minat

2.

B.

C.

Perkembangan Staff

Program sokongan 1. Liga Bola Sepak / Bola Jaring / Bola Baling

PK Kokum/ S.u/KGP/GP

Jan - Nov

PCG

PK Kokum/ S.u/KGP/GP

Jan - Nov

PCG

2.

Lawatan sambil belajar

PK Kokum/ S.u/KGP/GP

1 kali setahun

PCG

3.

Perlawanan persahabatan

PK Kokum/ S.u/KGP/GP

Jan – Nov

PCG

4.

Pemantauan

Semua pentadbir / S.u/Penyelaras

Jan - Nov

Tiada

PK Kokum/ S.u/KGP/GP

Jan – Nov

Program sampingan 1. Menyertai pertandingan peringkat Zon / Gabungan / Negeri / Kebangsaan dan aktiviti anjuran agensi kerajaan 2.

Pemberian insentif / Sijil Penghargaan / Anugerah Cemerlang kepada murid danm guru

PCG

-Dapat menggilap potensi murid untuk menyertai pertandingan ke peringkat Zon / Gabungan / Negeri / Kebangsaan -Dapat melahirkan atlet yang cergas dan berdaya saing -Guru berkemahiran dalam pelaksanaan aktiviti sukan dan permainan -Guru boleh menjadi jurulatih yang berkesan.

Pentadbiran

Jan - Nov

PCG -Meningkatkan komitmen guru terhadap aktiviti kokurikulum ke tahap 100%

PELAN KONTIGENSI -Kajian semula / penambah baikan -Promosi / kempen / motivasi -Penguatkuasaan peraturan -Latihan kecergasan berterusan


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

TAHUN 2010

PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN KEWANGAN Program

Objektif

T/jawab

tempoh

1

Laporan Penyata Tahunan Kewangan kemaskini dan betul.

Meningkatkan pengurusan kewangan

Pentadbir Ketua Tadbir , Pem.Tadbir

Januari hinggĂĄ Februari

2

Penyelenggaraan harta modal

Meningkatkan pengurusan harta modal

Pentadbir Ketua Tadbir

Mac April

3

Pelupusan harta modal dan inventori

Mengelakan simpanan harta yang tidak berfungsi

Pentadbir Ketua Tadbir

Mei – Jun

80 % sahaja yang telah dilupuskan

Harta modal dan 100 % dapat inventori dapat dilupuskan ganti yang baru.

Penyemakan Harta modal, Inventori dan bekalan pejabat

Kemaskini dan Ketua tadbir berfungsi

Julai hingga Ogos

80 % saja kemaskini

Berfungsi seratus 100% kemas, peratus teratur

4

Kos

Tov Memuaskan

Rm 80 % harta 2000.00 modal kemaskini

ETR

Indikator Pencapaian

Bil

Cemerlang

Laporan kewangan yang cemerlang.

Semua harta Semua harta modal Modal dapat digunakan. berfungsi dan berdaftar


PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN PEJABAT Bil

Program

Objektif

T/jawab

Tempoh

Kos

Tov

ETR

Indikator Pencapaian

1

Pengurusan sistem fail

Meningkatkan pengurusan sistem fail

Ketua Tadbir

Januari - Mac

RM300.

60 % sahaja yang kemaskini

Fail yang kemaskini 100 % fail Mudah dicari. yang kemas

2 Bilik stor ceria

Mewujudkan bilik stor yang kondusif

Kaunter mesra pelanggan

Mewujudkan kaunter yang mesra dan layan cepat

Ketua Tadbir

April

Pembantu tadbir

Januari hingga disemb er

RM200.

50% kemaskini

100% kondusif

70 % mesra pelanggan

Peratus pelanggan 100% berpuashati kerana kaunter dapat dilayan mesra Berfungsi dan cepat. Dan mesra pelanggan

3 RM100.

Penyimpanan barang yang mudah dicari dan kemas.


PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL Bil Program

Objektif

T/jawab

tempoh

Kos

Tov

Mewujudkan kawasan sekolah bersih Dan hijau Mewujudkan keselamatan di sekolah

PK.HEM dan Pen.Kanan Petang Guru Besar dan semua Penolong Kanan

Januari dan Ogos

RM 500.00

70 % tahap kebersihan

Pondok Ilmu

Mewujudkan pondok bersih ceria dan bermaklumat

Mac hingga April

Tandas bersih dan ceria

Mewujudkan tandas berfungsi dan bersih

Penolong Kanan Pentadbiran dan ketua panitia Penolong Kanan HEM

Gotong Royong 1 Sekolah selamat 2

3

4

Januari RM 80 % dalam hingga 1000.00 keadaan Novemb selamat er RM 300.00

50 % sahaja bersih

Januari RM1000.070 % hingga 00 berfungsi Novemb er

ETR

Indikator Pencapaian Bersih dan Peratus kebersihan Ceria dan yang memuaskan. Menghapusk - tiada aedes di an aedes sekolah 100 % Keadaan bangunan selamat dan persekitaran yang selamat untuk murid belajar dan beriadah 100 % bersih Keadaan pondok selamat dan rehat dapat bermaklumat digunakan dan bermaklumat sepenuhnya. 100 % Keadaan tandas berfungsi yang bersih berfungsi selamat dan ceria.


PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN & PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Bil

Program

1 Kursus Nilai dan Etika

2

ICT dalam pengajaran dan pembelajaran

3

Kursus MESRA

4

Pengendalian dan Pengurusan SEGAK

tempoh

Kos

Tov

ETR

Indikator Pencapaian Peratus guru dan aks meningkat.

Objektif

T/jawab

Mewujudkan dan memantapkan nilai dan amalan profesional keguruan di kalangan pendidik. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesional keguruan secara berterusan. Meningkatkan motivasi staf

Guru Besar dan penyelaras Kursus

1 hari

Guru Besar dan penyelaras ICT

1 hari

Guru Besar dan Penyelaras kursus

1 hari Mei

RM 30 % 1023.00 bermotivasi rendah

Dapat Peratus staf dapat meningkatkan meningkatkan prestasi kerja prestasi kerja cemerlang.

Memantapkan kualiti verja dalam p & p

Guru Besar & Ketua Panitia PJK

1 hari Jun

RM 667.00

Dapat Peratus guru dapat meningkatkan meningkatkan prestasi kerja kualiti kerja dalam p & p.

RM1023.080 % tahap 00 nilai dan etika Dapat meningkatkan Februari peratus guru dan aks dalam nilai dan etika kerja RM 667.00

Mac

80 % mahir dalam penggunaan ICT dalam p&p

50 %

Dapat menguasai ict dalam p&p

Peratus guru menggunakan ict dalam p & p meningkat.


PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR Bil

Program

1 Permuafakatan waris murid

2

Meningkatkan kerjasama ibu bapa dengan sekolah

T/jawab

Guru Besar Pen.Kanan

tempoh

1 hari Mac

Membina parit kawasan padang

Guru Besar Penolong Kanan

1 hari

Meningkatkan pengetahuan Harapan bersama ibu bapa mengenai kaedah fonik

Penolong Kanan Petang Penyelaras KIA2M

Julai Septem ber

Gotong Royong

3

Objektif

April

Kos

Tov

RM 500. 60 % ibu bapa yang terlibat

60 % ibu bapa RM500.00 melibatkan diri

RM300.

80 % ibu bapa melibatkan diri

ETR

Indikator Pencapaian

Meningkatkan Peratus ibu bapa penglibatan dapat bekerjasama ibu bapa dengan sekolah. dalam aktiviti sekolah Meningkatkan Peratus ibu bapa penglibatan dapat bekerjasam ibu bapa dalam membina dalam aktiviti parit tepi padang sekolah dan air tidak bertakung. Meningkatkan Peratus ibu bapa peratus dapat mengajar murid celik anak membaca . huruf


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN TITINGAN PETI SURAT 61134 91021 TAWAU =======================================================================================

TAHUN 2010

Program Peningkatan Tahun Enam / Tahun 2010 Bil. 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nota :

Program/ Aktiviti Taklimat Program kepada KP mata pelajaran teras Perjumpaan waris Tahun 6 Ujian Excel 1 & 2

1

2

3

4

5

Bulan 6 7

8

9

10

11

Ujian Sumatif Peperiksaan UPSR Kelas Tambahan Tahap 6 Kelas SBT – Tahun 4 – Tahun 6 Program Motivasi Tahun 6 Klinik UPSR – semua mata pelajaran teras Program Elit Skor A Tahun 6 Khemah Ilmu Tahun 6 Pemantauan Program Pra UPSR Mesyuarat Postmortem Ujian Mesyuarat Akhir Tahun Motivasi Tahun 6 (RM 10.Lulus Tanpa C bagi setiap Ujian & Peperiksaan)

Selepas ujian formatif /sumatif, bulan berikutnya diadakan Mesyuarat ‘Post mortem’

12


LAMPIRAN 1 BORANG PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1

Nama Guru

…………………………………………………………...

Opsyen : ………..

2

Tahun : ……………..

3

Tarikh : ………… Masa : ……… Bil. Murid : Hadir : …….. Tidak Hadir : …….. Jum: ………

Mata Pelajaran : ……………………Tajuk : …..………………………

Aspek

Item (a)

1

Rancangan Pelajaran Tahunan

i. ii. (a) i.

2

Rancangan Pelajaran Harian

ii.

iii. iv.

3

Set Induksi

4

Penyampaian Perkembang an Pelajaran

(a) i. ii. (a) i. ii. iii. iv. v.

Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan: berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dan mengandungi: mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif, bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) penilaian kendiri secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) Guru melaksanakan set induksi yang: menarik perhatian dan merangsang minat murid menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan persekitaran) Guru menyampaikan pengajaran dengan: mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks, daripada konkrit kepada abstrak) menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran menggunakan masa dengan optimum

Tiada ( x)

Bil

Ada ( )

Markah Catatan


vi. vii. viii. ix. x.

melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik, interpersonal, intrapersonal, visual-ruang, kinestetik, naturalis)

xi.

melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru menerapkan kemahiran berfikir melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan, kekeluargaan) fleksibel mengikut situasi penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian) Guru menyoal murid dengan: mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom) menyusun aras soalan dari mudah ke sukar mengemukakan soalan bertumpu, bercapah mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami menyebarkan soalan ke seluruh kelas memberi masa untuk murid berfikir mencungkil jawapan daripada murid mengalih arah soalan kpd. murid-murid lain

xii. xiii. xiv.

xv. xvi. (a) i.

5

Teknik Penyoalan Guru

ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. (a) i. ii. iii.

6

Penglibatan Murid

menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan murid melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid

iv. v. vi. vii. viii. ix.

memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid

Murid mengikuti pengajaran P&P dengan: membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) membuat persediaan awal membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan membuat rujukan spontan (jika berkenaan) menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain, dan bahan memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan)


(a) i. 7

Peneguhan

ii. iii. (a)

8

9

Latihan dan Tugasan

Pemeriksaa n Latihan dan Tugasan Murid

Penutupan

i. ii. iii. iv. (a) i. ii. iii. iv. v. (a) i.

10 ii.

11

Hasil Kerja Murid

(a) i. ii. iii. iv. v. vi. (a) i.

12

Pengurusan Kelas

ii. iii. iv. v. (a) i. ii.

Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk projek, kerja rumah) kepada murid dengan : mengikut keupayaan dan kebolehan murid mempelbagaikan jenisnya Tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan Guru memeriksa latihan/tugasan dengan: menunjukkan kesilapan murid memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah memberi ulasan yang membina memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik memastikan murid membuat pembetulan Guru mengakhiri pengajaran dengan: membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan sama ada oleh guru/murid atau membuat penilaian secara lisan/tulisan) membuat penutupan sosial (kenyataan yang mententeramkan emosi murid dan persediaan untuk pelajaran akan datang) Murid melaksanakan latihan/tugasan dgn.: Lengkap kemas dan bersih menepati masa menepati format dan prosedur latihan dan tugasan membuat latihan dengan betul membuat pembetulan bagi latihan yang salah Guru menguruskan kelas dengan: memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat, bersih, ceria, kemas dan susunan perabot sesuai dengan aktiviti) memastikan kehadiran murid untuk belajar memastikan kesediaan murid untuk belajar mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran memastikan peraturan kelas dipatuhi Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan: berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling bersifat mesra, mudah didekati dan sedia membantu


iii.

13

Perwatakan Guru

iv. v. vi. vii.

mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka berinteraksi secara sopan menggunakan nada suara yang sesuai mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran menepati masa

Peratus Prestasi P&P Guru Ulasan Pemantau :

Tandatangan Pemantau : Tarikh :

…………………………………………….

Cop Sekolah


Lampiran 2 BORANG PEMANTAUAN 1. Nama Pengurus/Penyelenggara : ………………………………………………………...... 2. Perkara dipantau : ......................................................................................................... 3. Tarikh dipantau : …………………………… Masa : .......…………………………............. 4. Kekerapan Pemantauan Program/Aktiviti: 1

2

Kekerapan Pemantauan 3 4

5

6

5. Item yang dipantau Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

Item Rancangan Tahunan disediakan Takwim Program Program dijalankan mengikut jadual Program/aktiviti dijalankan mengikut proses kerja yang bersistematik Ahli Jawatankuasa terlibat dan mengambil bahagian secara aktif Impak program/aktiviti Kajian Impak program Peningkatan/perubahan berlaku Sistem Fail : Mengikut kehendak/arahan Perbendaharaan 9.1 Jemputan Mesyuarat 9.2 Minit Mesyuarat 9.3 Minit diedarkan kepada ahli 9.4 Hasil/keputusan Mesyuarat diambil kira untuk penambahbaikan. 9.5 Salinan Minit Mesyuarat ada dihantar kepada Guru Besar Sumber Pendidikan direkod dan diselenggarakan dengan baik dan kemas. Sumber pendidikan mencukupi untuk keperluan program

Ada

Tiada

Catatan


Masalah yang timbul : .. …………………………………………………………………………………………............... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Cadangan : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………

Tandatangan : …………………………………………… Tarikh : ………………….. Nama Pemantau : ……………………………………………………………………….. Jawatan : …………………………


BIBLIOGRAFI

1.

Edaris Abbu Bakri, 2004, Pengurusan Strategik Konsep dan Aplikasi Untuk Pendidikan, KL, Terbitan Uturan Publications & Distributors Sdn. Bhd

2.

Tuan Syed Putera Syed Ali, 2005, IAB Utara, Nota Kuliah (Kursus Instraksional Kepimpinan Guru Besar 12 – 24 November 2005), Kedah

3.

Tuan Haji Muhidin Yusin, 2005, SPS, JPN. Sabah, Nota Taklimat Pengurusan Strategik dan Pembinaan Visi dan Misi Sekolah

Pelan strategik 2010