Page 1

VALIDERING OG SANERING ØGER PRODUKTPORTEFØLJENS VÆRDI


VIL DU KENDE VIRKSOMHEDENS REELLE VÆRDI, SÅ ER ARTLINCO PARAT MED VIDEN, EKSPERTISE OG IKKE MINDST PRAKTISK ERFARING.

KØBER DU (S)KATTEN I SÆKKEN? Produktporteføljen er grundlaget for virksomhedens indtjening. Alligevel er produktprogrammet ofte nedprioriteret, mangelfuldt analyseret eller direkte nedvurderet ved virksomhedsoverdragelser og værdiansættelser. Alt for ofte bliver due diligence-processen en formel og finansiel øvelse med utilstrækkelig fokus på det, som reelt skaber værdi i fremtiden. Dermed risikerer du at købe guld for dyrt. Eller sælge for billigt. Vil du kende virksomhedens reelle værdi, så er Artlinco parat med viden, ekspertise og ikke mindst praktisk erfaring.


02 03


“EN REEL VALIDERING AF PRODUKTPORTEFØLJEN OG DERMED AF VIRKSOMHEDEN TAGER UDGANGSPUNKT I TRANSAKTIONEN MELLEM VIRKSOMHEDEN, PRODUKTET OG MARKEDET.”

Søren Holm Jensen Medejer af Executive Capital, Bestyrelsesformand Artlinco A/S

GLEM FORTIDENS BEDRIFTER – KIG FREMAD Det er fristende at anvende Discounted Cash Flows (DCF) og udlede værdien af virksomheden ud fra nutidsværdien af de forventede pengestrømme. Men fortiden kan sjældent bruges til at spå om fremtiden. For eksempel bliver produkters levetid stadigt kortere. Se blot, hvad mobiltelefoni og Skype har gjort ved fastnettelefonen.

Hos Artlinco lægger vi især vægt på at undersøge, om produktporteføljen er robust over for megatrends, sociale medier, demografiske omslag, mode, bæredygtighed, forbrugervaner og adfærd, nye teknologier, ændret lovgivning etc. Kort sagt: Vi fokuserer på morgendagens udfordringer og muligheder for værdiforøgelse.


VIRKSOMHED

PRODUKT MARKED

“En reel validering af produktporteføljen og dermed af virksomheden tager udgangspunkt i transaktionen mellem virksomheden, produktet og markedet. I praksis betyder det, at Artlinco belyser emner som IPR (Intellectual Property Rights), innovationskraft, evnen til at eksekvere, konkurrenternes

porteføljer, produktlevetid (PLC) og BCG-matrix samt brand og product perception. Alt sammen for at give et retvisende billede produktporteføljen.”

04 05


DET STORE SPØRGSMÅL ER: HAR VIRKSOMHEDEN DE PRODUKTER OG SERVICES, SOM DEN SKAL LEVE AF I MORGEN OG OM ET ÅR?

DIN VIRKSOMHED LEVER KUN AF EN TING… … de fakturaer, der kan sendes for salg af produkter og services. For at give dig et overblik over de muligheder, din virksomhed har for at øge dens værdi i forbindelse med due diligence og køb/salg, udarbejder Artlinco et oplæg til validering og sanering af din virksomheds produktportefølje. Du får: • en grundig analyse af markedet, trends samt din virksomheds eksisterende produkter og services. • forslag til optimering af din virksomheds produkter og services på både kort og langt sigt. • en workshopdag, hvor forslagene i fællesskab diskuteres og prioriteres. • en implementeringsplan, som sætter dig i stand til at overskue de kommende indsatsområder. • et forløb, der varer tre uger, fra vi starter, til du kan begynde at skabe værdi i din virksomhed. Interesseret, så kontakt Founder and Partner, Søren X. Frahm, på tel. +45 4061 8036 eller send en mail til sxf@artlinco.com.


06 07


SOM STRATEGISK DESIGNVIRKSOMHED ASSISTERER VI OFTE VIRKSOMHEDER MED EN VALIDERING OG SANERINGSPROCES.

Version 2012-01-20

VI ARBEJDER TIL DAGLIG I TEAMS BESTÅENDE AF BL.A. MBA’ERE OG BUSINESS DEVELOPMENT ENGINEERS, INDUSTRIELLE DESIGNERE, DESIGNINGENIØRER OG MASKININGENIØRER. OG GENNEM ET AFBALANCERET MIKS AF KUNDEINDSIGT, ANALYSE, DATA, KREATIVITET, TEKNISK KOMPETENCE OG ERFARING SIKRER VI PRODUKTERNES SUCCES PÅ MARKEDET.

Artlinco A/S / Jessensgade 1,3 / DK-8700 Horsens / www.artlinco.com / Tel. +45 7020 8036

Validering og Sanering  
Validering og Sanering  

Validering og Sanering øger produktforteføljens værdi

Advertisement