Page 1


, . n ro de ruce ta w or B a do h e ar g g t da a m rm n e a h tm esc a B nb E ARTless is een kunsttijdschrift m et de focus op samenwerken en experiment. In elk bimester gaat de initiator Keke van den Ven ee n samenwerking aan met een andere creatieve. Uit deze samenwerking ontstaat een uniek e invulling van het tijdschrift met een wisselend thema of concept.


deze n a v t f j i l b r t ove a w e g i eze n d e n t a e k h f k o a p a v ro Een foto is ingen. Houd het hie eld worden? e it tijdelijke u ginpunt van nieuw b aling hieraan t foto het be kan een digitale ver ollage van deze In hoevere n hoe spreekt een c verbeelding? e bijdragen, en opnieuw tot onze tweg straatbeeld h c u l v n e E ing. p p a n s t aan n s o i n n e e e d n s i o b n Het spuite ersonage die niet ge ft dan mijn n a a r e e n p a n d e r e w a a r d e n h e eo e d e u i t e n , h i e r regels, die ik. Hier kan ik mijn w al ik de regels. dagelijkse wat ik wil. Hierbepa n . m u kan ik doe u t s o k n ls ee a t e N . l neer o n r a n w e t e p a s i t s go je Het alter e atman-pak, waarin nkelijk van onze a b Het is het . Batman is niet afh f een correct o s het nodig i daarden, waarden, ter wel aan n m o r e l e s t a c e Wa y n e i s h i e r e c h imago. Bru gebonden.


#9 2020


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.