Page 1


ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Departamento de Biblioteca y Documentación C/ Francia, 24 01002 VITORIA-GASTEIZ Telf.: 945-209012

Enviar el boletín de inscripción y copia del justificante de abono de matrícula antes del 16 de octubre del presente año a:

2097 0178 16 0008256141

Información hotelera en: http://www.vitoria-gasteiz.org/bwturismo/alojamiento.html

Caja Vital Kutxa

Ingresar el importe de la matrícula a nombre de ARTIUM de Álava, indicando en conceptos “Encuentros de Centros de Documentación”.

II ENCUENTROS DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

CENTRO DE TRABAJO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

LOCALIDAD:

G

R

A

M

A

20 de Octubre

CONTEMPORÁNEO

9:15h - 9:45h Recepción: acreditación y entrega de documentación.

"Entornos virtuales y nuevas estrategias de difusión de la información"

9:45h - 10:00h Acto de apertura.

09:30h - 10:30h “Los portales de arte contemporáneo en Internet y sus funciones de documentación, conservación y difusión del videoarte”

El uso de las tecnologías de la información está provocando un cambio en las bibliotecas y centros de documentación. Este cambio afecta tanto al tipo de contenidos que se han ido introduciendo en estas instituciones, como a las demandas de los usuarios y los servicios que se han creado o que han evolucionado en consonancia con dichas demandas.

En este contexto, estos encuentros pretenden ser un foro para analizar el papel de los centros de documentación en relación con las nuevas estrategias de difusión de la información y, asimismo, aprovechar las tecnologías de la comunicación para favorecer programas de cooperación entre dichos centros.

DIRECCIÓN:

O

19 de Octubre

El entorno interactivo permite definir servicios adaptados a la comunidad a la que sirve, a la vez que permite establecer una línea de trabajo que plantea un modelo de biblioteca flexible y con capacidad de adaptación constante a las nuevas necesidades expresadas por los usuarios.

NOMBRE Y APELLIDOS:

Boletín de Inscripción

R

DE ARTE

La evolución constante en el sector de las tecnologías de la información nos hace replantear de manera continua la estructura y los contenidos de los centros de documentación.

Rellenar el boletín de inscripción:

P

ORGANIZACIÓN: Departamento de Biblioteca y Documentación de ARTIUM de Álava. FECHAS: Días 19 y 20 de octubre de 2004 LUGAR DE CELEBRACIÓN: ARTIUM , Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Sala Auditorio C/ Francia, 24 01002 Vitoria-Gasteiz PRECIO DE LOS ENCUENTROS: 50€ (público general) 30€ (estudiantes acreditados)

10:00h - 11:00h “La tecnología digital al servicio de la difusión del patrimonio documental del Museo ARTIUM de Álava”

Elena Roseras Carcedo. Responsable del Departamento de Biblioteca y Documentación de ARTIUM. 11:00h - 12:00h “OPACs y visualización de la información”

Mª Luisa Alvite Díez. Profesor Asociado, Área de Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de León. 12:00h - 12:30h Pausa 12:30h - 13:30h “Estrategias virtuales de construcción de conocimientos: el archivo de arte del CENDEAC”

Miguel A. Hernández-Navarro. Subdirector del Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Región de Murcia. 13:30h - 14:30h “Digitalización de planos del Instituto del Patrimonio Histórico Español”

Socorro Prous Zaragoza. Jefe de Sección Archivo General en el Instituto del Patrimonio Histórico Español, Madrid. 16:30h - 17:30h “mediatecaonline.net: de los estantes a las redes. Contenidos on-line para la difusión, investigación y conocimiento del arte contemporáneo de expresión audiovisual y multimedia”

Aramis López Juan. Técnico de Arte del Museo de la Universidad de Alicante. 10:30h - 11:30h “ARTEDER, un entorno web para la difusión del arte vasco”

Begoña González Pérez. Responsable de la Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 11:30h - 12:00h Pausa 12:00h - 13:00h “Entornos digitales y archivos fílmicos: de la barraca de feria al ciberespacio”

Rosario López de Prado. Jefe de Servicio de Documentación de la Filmoteca Española. Madrid. 13:00h - 14:00h “ARKIDAT: Base de Datos de Arquitectura de Euskal Herria / Euskal Herriko Arkitekturako Datu-Basea”

Marian Piñeiro Fernández. Directora Adjunta de Bibliotecas del Campus de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco. Julen Zabala Alonso. Responsable de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco. 14:00h Clausura de las jornadas.

ARTE GARAIKIDEKO DOKUMENTAZIO ZENTROEN IILI TOPAKETAK "Informazioa zabaltzeko ingurune birtualak eta estrategia berriak"

16:00h Visita guiada a la Catedral de Santa María.

Va l e n t í F a r r à s C o m p a n y. R e s p o n s a b l e d e mediatecaonline.net. Caixaforum, Barcelona. 17:30h Visita guiada al Museo ARTIUM. 19:00h Visita guiada al Centro Cultural Montehermoso.

Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo

Francia, 24 -01002- Vitoria-Gasteiz Tel.: 945-209020 / 945-209000 Fax/a: 945-209049 museo@artium.org

www.artium.org


A R T I U M , A r t e G a r a i k i d e k o E u s k a l Z e n t ro - M u s e o a Liburutegi eta Dokumentazio Saila Frantzia kalea, 24 01002 VITORIA-GASTEIZ Telf.: 945-209012

Bidal itzazu txartel hau eta matrikula ordaindu izanaren agiria aurtengo urriaren 16a baino lehen helbide honetara:

Hotelei buruzko informazioa: http://www.vitoria-gasteiz.org/bwturismo/alojamiento.html

Caja Vital Kutxa 2097 0178 16 0008256141

Sar ezazu matrikularen zenbatekoa Arabako ARTIUMen izenean, “Dokumentazio Zentroen Jardunaldiak” ordaintzeko dela adieraziz, honako banketxean:

GARAIKIDEKO DOKUMENTAZIO

E

G

I

T

A

U

A

Urriaren 20an

TOPAKETAK

9:15 - 9:45 Harrera: akreditazioa eta dokumentazioa banatzea.

"Informazioa zabaltzeko ingurune birtualak eta estrategia berriak"

9:45 - 10:00 Hasiera ekitaldia.

09:30 - 10:30 “Arte garaikideko atariak Internet-en eta bideoartea dokumentatzeko, gordetzeko eta zabaltzeko eginkizuna”

Informazioaren teknologiek aldaketak ekarri dituzte liburutegi eta dokumentazio zentroetara. Aldaketak, erakunde horietan sartuz joan diren eduki-motei dagozkie, eta baita erabiltzaileen eskariei eta eskari horiei erantzuteko sortu diren edota hobetu diren zerbitzuei ere.

10:00 - 11:00 “Teknologia digitala Arabako ARTIUM Museoaren dokumentu ondarearen zabalkundearen zerbitzura”

Elena Roseras Carcedo. ARTIUMeko Liburutegi eta Dokumentazio Sailaren arduraduna. 11:00 - 12:00 “OPAC-ak eta informazioa bistaratzea”

Informazioaren teknologien alorrean gertatzen den etengabeko bilakaerak, dokumentazio zentroen egitura eta edukiak birplantearazten dizkigu etengabe.

Mª Luisa Alvite Díez. Bibliotekonomia eta Dokumentazio Arloko Irakasle Elkartua, Filosofia eta Letren Fakultatea, Leongo Unibertsitatea.

Ingurune elkarreragileak zerbitzatzen duen komunitateari egokituriko zerbitzuak zehazten laguntzen du, eta aldi berean, liburutegi-eredu malgua eta erabiltzaileek adierazitako behar berriei etengabe egokitzeko gaitasuna duena planteatzen duen lan-lerro bat finkatzea ahalbidetzen du.

12:00 - 12:30 Atsedenaldia.

ANTOLATZAILEA: Arabako ARTIUMeko Liburutegi eta Dokumentazio Saila NOIZ: 2004ko urriaren 19an eta 20an

LANTOKIA:

HELBIDE ELEKTRONIKOA:

TELEFONOA:

HIRIA:

HELBIDEA:

R

Urriaren 19an

12:30 - 13:30 “Ezagutzak eraikitzeko estrategia birtualak: CENDEAC-en arte artxiboa”

Miguel A. Hernández-Navarro. Arte Garaikideko Dokumentazio eta Ikasketa Aurreratuen Zentroaren Zuzendariordea, Murtziako eskualdea. 13:30 - 14:30 “Espainiako Ondare Historikoaren Institutuan planoen digitalizazioa”

Socorro Prous Zaragoza. Espainiako Ondare Historikoaren Institutuan Artxibo Nagusiaren Ataleko burua, Madril.

IZEN-ABIZENAK:

A

ZENTROEN II

Testuinguru horretan, topaketa hauek dokumentazio zentroen eginkizuna analizatzeko foro izan nahi dute informazioa zabaltzeko estrategia berriei dagokienez eta, era berean, komunikazioaren teknologiak zentro horien arteko elkarlanerako programak bultzatzeko erabiltzea.

Bete ezazu txartel hau:

Izena Emateko Txartela

ARTE

16:30 - 17:30 “mediatecaonline.net: apaletatik sareetara. Adierazpide audiobisual eta multimediako arte garaikidea zabaltzeko, ikertzeko eta ezagutzeko online edukiak”

NON: ARTIUM, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa Emanaldi aretoan Frantzia kalea, 24 01002 Vitoria-Gasteiz

V a l e n t í F a r r à s C o m p a n y. C a i x a f o r u m - e k o mediatecaonline.net.–en arduraduna, Bartzelona.

TOPAKETEN ORDAINSARIA: 50€ (publiko orokorrak) 30€ (agiridun ikasleek)

19:00 Montehermoso Kulturunearen bisitaldi gidatua.

17:30 ARTIUM Museoaren bisitaldi gidatua.

Aramis López Juan. Alacant-eko Unibertsitateko Arte Museoko teknikaria. 10:30 - 11:30 “ARTEDER, euskal artea zabaltzeko web ingurunea”

Begoña González Pérez. Bilboko Arte Eder Museoko Liburutegiaren arduraduna. 11:30 - 12:00 Atsedenaldia. 12:00 - 13:00 “Inguru digitalak eta filmen artxiboak: feriako txosnetatik ziberespaziora”

Rosario López de Prado. Espainiako Filmotekako Dokumentazio Zerbitzuaren burua, Madril. 13:00 - 14:00 “ARKIDAT: Euskal Herriko Arkitekturako Datu-Basea / Base de Datos de Arquitectura de Euskal Herria”

Marian Piñeiro Fernández. Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako Campuseko Liburutegietako zuzendari laguntzailea. Julen Zabala Alonso. Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitekturako Goi Eskola Teknikoko Liburutegiaren arduraduna. 14:00 Jardunaldien amaiera.

II ENCUENTROS DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO "Entornos virtuales y nuevas estrategias de difusión de la información"

16:00 Santa María Katedralaren bisitaldi gidatua.

Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo

Francia, 24 -01002- Vitoria-Gasteiz Tel.: 945-209020 / 945-209000 Fax/a: 945-209049 museo@artium.org

www.artium.org

Resumen de Prensa II Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo (2004)  
Resumen de Prensa II Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo (2004)  

Resumen de prensa de los II Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo (2004).

Advertisement