Page 1

A City is Not a Road

Artists for Ringland Benefit auction of exceptional art by more than 100 international artists


Tentoonstelling / Exhibition Museumstraat 25, 2000 Antwerp Wo/Wed 18.05.16, 18:00-22:00 (preview) Do/Thu 19.05.16, 10:00-18:00 Vr/Fri 20.05.16, 10:00-22:00 (nocturne) Za/Sat 21.05.16, 10:00-18:00 Zo/Sun 22.05.16, 10:00-16:00

Veiling / Auction Zo/Sun 22.05.16 16:00 Meer info over de werken online /  More info about the art works online www.ringland.be/auction Veilinghuis Bernaerts / Bernaerts Auction House Verlatstraat 16, 2000 Antwerp Online bieden / Online bidding www.bernaerts.be/Page_real_time_bidding.asp Telefonisch bieden / Bidding by phone +32 (0)3 248 19 21


A City is Not a Road – Artists for Ringland

NL Kunstenaars zijn voortrekkers, de verdedigers van het nieuwe, het ongekende, het onbedachte. Ze zijn vaak het gezicht van een veranderende maatschappij. Het is omwille van die basishouding dat we kunstenaars mobiliseerden om een vernieuwde aanpak van urbanisatie mee te ondersteunen voor een op het eerste zicht ‘lokaal’ probleem – de Antwerpse ring – maar bij nader toezien een uitdaging voor vele steden in volle ontwikkeling … Wereldwijd worstelen steden met de mobiliteitsen gezondheidsproblematiek van een verouderde ringweg die te dicht tegen de historisch centrum aanschurkt en de stad versmacht. Deze oude ringwegen houden hun stad in een wurggreep: ze veroorzaken mobiliteitsproblemen, zorgen voor luchtverontreiniging en vormen een ontegensprekelijk obstakel voor de organische groei van de stad. In Antwerpen sleutelt Ringland als burgerinitiatief aan een visionaire oplossing voor de dichtslibbende ring. Deze oplossing ontwart een urgente mobiliteitsknoop, kiest voor een gezonde leefomgeving en creëert een nieuwe groene stadszone waar scholen en culturele en sociale trekpleisters de buitenwijken en het stadscentrum met elkaar verbinden in nieuwe aantrekkingspolen. Om Ringland in zijn onafhankelijk denken en zoektocht naar leefbare oplossingen te ondersteunen organiseren we de kunstveiling A City Is Not a Road – Artists for Ringland. Een adviesraad, professionelen uit de kunstwereld, maakte een strenge selectie van de deelnemende kunstenaars, zowel jong en nog te ontdekken als gevestigd, nationaal en internationaal. Als meter en peter van de veiling creëerden Tinka Pittoors en Kris Fierens speciaal voor dit evenement een editie die te koop wordt aangeboden ten voordele van Ringland. Kris maakte een zeefdruk op 100 exemplaren. Het is een vertaling van het originele werk dat op de veiling wordt aangeboden. Tinka hield op 1 mei een ‘Kronkeldag’: samen met Ringland-sympathisanten maakte ze een reeks kleine kronkel-sculptuurtjes die aan de achteruitkijkspiegel van de auto kunnen worden gehangen. Dank aan alle deelnemende kunstenaars. Aan kunstenaars Tinka Pittoors en Kris Fierens voor hun generositeit en gastvrijheid. Dank ook aan de adviesraad die de veiling inhoudelijk mee bepaalden: Sofie Dederen (directeur Frans Masereel­ centrum), Wilfried Huet (uitgever GAGARIN), Luc Wauters (Vrienden van het M HKA -Antwerpen), Anne-Marie Poels (H ART – tijdschrift voor hedendaagse kunst), Wim Viaene (cultuurconsulent Rossinant) en Frank Herman (Erfgoed/museum adviseur). We danken tenslotte ook het Veilinghuis Bernaerts, Sara De Bondt voor de vormgeving, H ART magazine, en de vele vrijwilligers van Ringland - in het bijzonder Koen Lamberts, Saar Hermans, Tom Devolder, André Smessaert, Gie Reijniers, Frans Teuchies, Sven Augusteyns en ook Joris Baeten, Veerle Janssens, … om ons enthousiasme te kanaliseren en te omkaderen.

EN Throughout history artists have taken on the role of pioneers. They have defended the new and unfamiliar, and they have often become the face of a changing society. It is because of this basic attitude that we mobilised artists to support the proposal for a new approach to urbanization for what seems to be a local problem – the Antwerp ring road – but is in fact a challenge for many cities in evolution… All over the world cities are wrestling with the problem of traffic congestion and health issues arising from an antiquated ring road that is rubbing up against the historic centre and choking the city. These old ring roads are holding their city hostage: they cause traffic flow problems and air pollution and are an obstacle to the city’s organic growth. These ‘no man’s land’ ring roads put up mental barriers between the city centre and the outer residential districts and adjoining municipalities. In Antwerp the citizens-led initiative Ringland has been working on a visionary solution for the congesting ring road. This solution untangles a traffic knot, bolsters a healthy environment and creates a new green urban zone where schools and cultural and social attractions link the outskirts and the city centre and themselves become new focal points. To support the autonomy of Ringland and its quest for liveable solutions we organise the art auction A City is Not a Road – Artists for Ringland. An advisory board consisting of professionals from the art field made a selection of the participating art works, which contains both upcoming and established artists, national and international. As godmother and godfather of this auction Tinka Pittoors and Kris Fierens created a special edition for this event in support of Ringland. Kris made a silkscreen edition of 100 and Tinka organised a “Twist – day” on the first of May: together with Ringland volunteers she made a series of small coiling sculptures that can be hung around the driving mirror of a car. We sincerely thank all participating artists. Thank you to Tinka Pittoors and Kris Fierens for their generosity and hospitality. Thank you also to the advisory board: Sofie Dederen (director Frans Masereel Centrum), Wilfried Huet (publisher of GAGARIN), Luc Wauters (Friends of the M HKA), Anne-Marie Poels (editor H ART – magazine for contemporary art), Wim Viaene (culture consultant Rossinant) and Frank Herman (Heritage/museum advisor). Last but not least we thank Veilinghuis Bernaerts, Sara De Bondt for the design, H ART magazine, and the many volunteers of Ringland, especially Koen Lamberts, Saar Hermans, Tom Devolder, André Smessaert, Gie Reijniers, Frans Teuchies, Sven Augusteyns and Joris Baeten, Veerle Janssens, … for canalizing and framing our enthusiasm.


Lot 1 Kati Heck (b. 1979, DE) Mucki Veteran, 2014 Est.: €200-300

Silkscreen Edition of 50 80 × 60 cm Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp www.timvanlaeregallery.com

Lot 3 Philip Aguirre y Otegui (b. 1961, BE) Théâtre Source, 2012 Est.: €1500-1700

Lot 2 Paul Van Hoeydonck (b.1925, BE) New York, Traffic speed away, 1981 Est.: €4500-5000

Terracotta maquette Edition of 40 33 × 28 × 16 cm www.philipaguirre.be

Drawing with Chinese ink and photo collage on panel Unique 73 × 110 × 2 cm Courtesy the artist www.paulvanhoeydonck.com


Lot 4 Ermias Kifleyesus (b.1974, ET, nationality BE) Two pages on one, 2011 Est.: €3300-3500

Lot 6 Dirk Braeckman (b.1958, BE) R.H.-V.B.-16, 2016 Est.: €2500-3000

Mixed media on canvas Unique 39 × 29 cm Courtesy the artist and Kusseneers Gallery, Brussels www.ermiaskifleyesus.com

Lot 5 Ria Pacquée (b.1954, BE) US and Them, 2016

Ultrachrome inkjet print on matte paper Edition of 10 49.5 × 33 cm Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp www.dirkbraeckman.be

Lot 7 Lieven Segers (b.1975, BE) Er is altijd wel iets ander te doen (Charliwini), 2016

Est.: €700-900

Est.: €1600-1800

Barite colour print mounted on aluminium Edition of 3 60 × 40 cm www.riapacquee.be/ riapacquee.wordpress.com

Framed print Unique 50 × 40 cm Courtesy Base Alpha Gallery, Antwerp www.lievensegers.be


Lot: 8 Kim Kyoungae (b.1966, South-Korea) Hospital diaries, 2015-2016

Acryric on paper board Unique 30.5 × 30.5 cm www.saffronart.com/ artists/kim-kyoung-ae

Lot 9 Nel Aerts (b.1987, BE) Lord Nelson Poster, 2015

Collage, glue and varnish on vegetable-dyed Garza cotton etching paper Unique 43 × 30 cm Courtesy the artist

Lot 11 Geert Goiris (b.1971, BE) Children’s Pavillion, 2003

Est.: €500-600

Est.: €900–1800

Lot 10 Deborah Kelly (b.1962, AU) Sistren #4 OR Citystate, 2016 Est.: €2000-3000

Est.: €5000-6000

Pen drawing on poster, wooden frame Unique 60.5 × 43 cm Courtesy Carl Freedman Gallery, London www.nelaerts.com

Framed Lambda print Edition of 5 100 × 130 × 6 cm Courtesy Galerie Art: Concept, Paris www.geertgoiris.info


Lot 12 Anne-Mie Van Kerckhoven (b.1951, BE) Over Groei en Vorm (On Growth and Form), 2014 Est.: €7500-10000

Silkscreen, 5 colours, printed on PVC Unique 70 × 100 × 0.1mm Courtesy the artist and Zeno X Gallery, Antwerp www.amvk.be

Lot 14 Vanessa Van Obberghen (b.1969, BE) Idéal State, 2015 Est.: €2000-2500

Lot 13 Nick Andrews (b.1972, UK) Action! (The director Fellini), 2013 Est.: €2500-3000

B/W print on silverfoil mounted on dibond Edition 3 65 × 50 cm Courtesy Galerie Susanna Kulli, Zürich

Acrylic on canvas Unique 40 × 30 cm (framed 47 × 37 cm) Courtesy Galerie De Zwarte Panter, Antwerp www.dezwartepanter.com/ andrews.html


Lot 15 Johan Nieuwenhuize (b.1980, NL) IMG_0479 / IMG_1752, 2013 (print 2014) Est.: €1500-2000

Lot 16 Wesley Meuris (b.1977, BE) Managing Identity, Image and Reputation, 2015 Est.: €2400-2600

Collage Edition of 3 48 × 40 cm Courtesy Annie Gentils Gallery, Antwerp www.wesleymeuris.be

Digital c-print on Fuji archival paper mounted on aluminium Resp. edition 2 of 3 and 1 of 3 (3 + 2 A.P.) 50 × 40 × 1.2 cm Courtesy the artist www.johannieuwenhuize.nl

Lot 17 Els Dietvorst (b.1964, BE) N.t., 2008-2015 Est.: €300-400 each

3 drawings in pen and ink on paper Unique 12 × 16 cm Courtesy the artist


Lot 18 Fred Bervoets (b.1942, BE) Oorlog, 2013 Est.: €2250-2500

Lot 20 Katrin Kamrau (b.1981, DE) SPEKTRUM* objekt 06 (diagramm), 2010 Est.: €1400-1600

Etching with coloured pencils Unique 100 × 70 cm Courtesy Galerie De Zwarte Panter, Antwerp www.dezwartepanter.com

Lot 19 Surendran Nair (b. 1956, IN) Alibis of the Cognates X, 2015

Lambda c-print on Fujicolor Digital Paper DP II (matte), mounted on forex 2mm, framed Edition of 3 (+ 2 A.P.) 91.2 × 121.5 × 2.8 cm Courtesy Stilll Gallery, Antwerp www.katrinkamrau.de

Lot 21 Kasper Bosmans (b.1990, BE) Voorstudie ‘Beaten tempera’ 2, 2014

Est.: € 3650 – 5000

Est.: €1500-1700

Digital Inkjet print on archival paper Edition of 10 (+ 2 A.P.) 76.2 × 55.9 cm Courtesy Sakshi Gallery, Mumbai www.sakshigallery.com

Gouache and pencil on paper Unique 40 × 50 cm (framed) Courtesy Marc Foxx Gallery, Los Angeles www.kasperbosmans.com


Lot 22 Adrien Tirtiaux (b.1980, BE) A tort ou horizon, 2013 Pencil and marker on cardboard, mounted on multiplex

Unique 4 parts, 25 × 270 cm in a row Courtesy the artist www.adrientirtiaux.eu

Lot 23 Pieter Laurens Mol (b.1946, NL) The Birth of Colour (Study), 2015 Est.: €5000-6000

Est.: €5000-6000

Lot 24 Jessica Backhaus (b.1970, DE/US) Perhaps, 2013 Est.: €4500-6000

C-print Edition of 5 71 × 97 cm Courtesy the artist www.jessicabackhaus.net

Lot 25 Michèle Matyn (b.1978, BE) Mycenae, Travelling Towards, 2013 Est.: €1200-1400

Inkjet photoprint mounted on dibond, Indian ink and wax varnish on oval wooden frame Unique 48.5 × 58.5 cm Courtesy Tallieu Art Office, Brussels www.pieterlaurensmol.com

Polaroid scan, baryt print Edition of 3 Print: 92 × 76 cm Frame: black beech, 98 × 82 cm Courtesy Base-Alpha Gallery, Antwerp www.michelematyn.be


Lot 26 Yannick Val Gesto (b.1987, BE) B (Mickey Surprise), 2014 Est.: €3500-4000

Lot 28 Johan Grimonprez (b. 1962, BE) Le plaisir, 2007 Est.: €7500-10000

Semi-transparant c-print on brushed aluminium, dibond (4mm), aluminium profile 1 (+ 1 A.P.) 120 × 80 × 0.4 cm Courtesy Levy Delval, Brussels www.yannickvalgesto.com

Lot 27 Sofie Van Der Linden (b.1986, BE) Woonblok, 2016

Colour print mounted on aluminium with black border Edition of 25 (+5 A.P.) 129 × 84.6 cm

Lot 29 Stijn Bastianen (b.1987, BE) Skullbootbeard’, 2014

Est.: €700-900

Est.: €2000-2500

Pencil on paper Unique 24 × 34 cm Courtesy Galerie Geukens & De Vil, Antwerp/Knokke www.sofievanderlinden.be

Oil on panel in frame Unique 30 × 40 cm (without frame) Courtesy Gallerie SchootsVan Duyse, Antwerp www.bastianenstijn.blogspot.be


Lot 30 Veronika Pot (b.1965, BE) The Transformation #577, 2014 Est.: €1800-2000

Lot 32 Linghan Ye (b.1985, CN) 50% Dollar, 2013 Est.: €1700-2000

Photo, gelatine silver enlargement dry mounted on dibond Edition of 3 70 × 100 × 2 cm Courtesy the artist www.veronikapot.com

Lot 31 Robin Vermeersch (b.1977, BE) Licht blauwe structuur, 2010

Aquarelle Unique 57 × 76 cm www.gallery-feizi.com

Lot 33 Katleen Vinck (b.1976, BE) Untitled, 2012

Epoxy, plastic, plate Unique 39 × 28 × 27 cm www.robinvermeersch.be

Est.: €1200-1400

Est.: €1800-2000

C-prints on museum etching paper / pvc Edition of 3 Series: 29.5 / 28 / 18.5 / 17.5 × 22 cm Courtesy Base-Alpha Gallery, Antwerp www.katleenvinck.be


Lot 34 Luc Deleu (b.1944, BE) Orban Space ‘The Voyage’, 2013 Est.: €2800-3000

Lot 36 Saskia Olde Wolbers (b.1971, NL) Yes, These Eyes are the Windows, 2015 Est.: €1200

C-print on canvas 200 × 109 cm Courtesy Annie Gentils Gallery, Antwerp www.topoffice.to

Lot 35 Nadia Naveau (b.1975, BE) Roi, je t’attends à Babylone, 2014

Video still, inkjet on archival paper Edition of 3 (+1 A.P.) 58 × 38 cm Courtesy Maureen Paley, London and Stigter van Doesburg, Amsterdam

Lot 37 Claire de Jong (b.1962, NL) Dressing room, 2015

Est.: €1800-2000

Est.: €500-600

Epoxy en plasticine Edition 6 of 7 35 × 25 × 18 cm Courtesy Base Alpha Gallery, Antwerp www.basealphagallery.com

Gesso, plaster, mirrored glass, and marble Unique 46.5 (including base) × 14 × 10 cm Courtesy Jong bvba www.clairedejong.com


Lot 38 Christophe Terlinden (b.1969, BE) Tunnels, 2016 Est.: €1200-1400

Lot 40 Karin Borghouts (b.1959, BE) Packed paintings, 2012 Est.: €100-150

Inox and groundmat Unique 22 × 33 × 25 cm Courtesy the artist www.0123456789.be

Lot 39 Thomas Rentmeister (b.1964, DE)

Photograph, archival pigment print, not framed Edition 2 of 10 42 × 50 cm (white border included) Courtesy the artist www.karinborghouts.be

Lot 41 Conny Kuilboer (b.1976, NL) Wander, 2013

Est.: €750-900

Est.: €900-1100

Untitled, 2015 Etching ink on paper (ghost print) Edition 3 of 5 107 × 76 cm Courtesy the artist www.thomasrentmeister.de

Blankets, cardboard Dimensions variable: object 1: 33 × 42 × 26 cm; object 2: 17 × 31 × 19 cm; object 3: 19 × 24 × 27 cm Unique Courtesy the artist www.connykuilboer.com


Lot 42 Vermeir & Heiremans (b. 2006, BE) Publicity Space, 2016

Printed page in artist publication (advertisement) 33 × 42 cm Courtesy the artists www.in-residence.be

Lot 43 Jelle Martens (b.1990, BE) Untitled, 2015

Reclaimed paint on linen Unique 21.5 × 31 cm Courtesy Tommy Simoens Gallery, Antwerp

Lot 45 Fen de Villiers (b.1989, UK) Knight, 2014

Est.: €3500-3800

Acrylic on canvas Unique 140 × 120 × 4 cm Courtesy the artist www.jellemartens.be

Est.: €1200-1400

Lot 44 Pavel Büchler (b.1952, UK) Modern Paintings No. 2 (still life with fruit and wine, ‘H McRobbie’, Barras Market, Glasgow, January 1997), n.d. Est.: €8000-10000

Est.: €2000-3000

Plaster cast Edition of 2 40 × 15 × 15 cm Courtesy Galerie VerbeeckVan Dyck, Antwerp www.fendevilliers.com


Lot 46 Tom Poelmans (b.1984, BE) Plastic Paradise, 2015 Est.: €1800-2000

Lot 48 Pieter Vermeersch (b.1973, BE) Untitled, 2003 Est.: €700-750

Plastic, spraypaint and laqué on wood Unique 60 × 70 cm Courtesy Base-Alpha Gallery, Antwerp www.tompoelmans.be

Lot 47 Lodewijk Heylen (b.1989, BE) Retroflex, 2015

Inkjet print (framed) Edition 30 of 30 44.5 × 37 × 2.7 cm Courtesy the artist www.pietervermeersch.be

Lot 49 Tine Colen (b. 1985, BE) Flauwe Bochten 2, 2015

Est.: €600-700

Est.: €700-900

16

Retroreflective foil on metal panel Unique 200 × 250 × 5 cm Courtesy the artist www.lodewijkheylen.be

Oil and acrylic on canvas Unique 61 × 73 cm Courtesy the artist


Lot 50 Cel Crabbeels (b.1958, BE) Mr. Park’s Holliday, 2015 Est.: €2000-2500

Lot 52 Pieter Huybrechts (b.1977, BE) supermodel-006, 2009 Est.: €1200-1400

Printed on Hahnemühle Fine Rag paper 308 grs with Dry seal ‘The Importance of Being …’ Edition of 30 (+ 2 A.P.) Paper size 24 × 30 cm; image size maximum 21 × 27 cm Courtesy the artist

Lot 51 Kris Fierens (b.1957, BE) Untitled, 2010

Framed Diasec print Edition of 5 52.3 × 42.2 × 4.5 cm Courtesy the artist www.pieterhuybrechts.com

Lot 53 Christophe Lemaitre (b.1981, FR) Untitled, 2011

Est.: €4000-5000

Est.: €750-1000

Acrylic on canvas Unique 60 × 50 cm Courtesy the artist www.krisfierens.eu

Billboard poster Unique 70 × 100 cm www.athousandleaves.org


Lot 54 Koenraad Dedobbeleer (b.1975, BE) Either, 2016 Est.: €10000-12000

Lot 56 Anne Daems (b.1966, BE) z.t. (man in mist), 2001 Est.: €2000-2200

Cardboard, wood, chrome plated steel, laminate, plastic and spray painted metal Unique approx. 55 × 40 × 45 cm Courtesy Galerie Micheline Szwajcer, Brussels

Lot 55 Åbäke (collective since 2000, FR, SE, UK) Where have the months gone?, 2014

C-print mounted on aluminum Edition 2 of 5 38 × 57 cm Courtesy the artist

Lot 57 Perry Roberts (b.1954, UK) Good Day/Bad Day, 2014

Wood, fabric, urushi laqcuer, gold foil Edition 21 of 100 10 × 10 × 10 cm Courtesy the artists www.abake.fr

Est.: €500-600

Est.: €1200-1400

Print on paper, framed, 2 Parts Unique 2 Parts. 43 × 53 cm each Courtesy Sophie van de Velde, Antwerp www.perryroberts.com


Lot 58 Susanne Kriemann (b.1972, DE) Duskdust, 2015 Est.: €1000-1200

Lot 60 Steve Van den Bosch (b.1975, BE) Mid-air, 2015 Est.: €300-400

Silkscreen Unique 40 × 60 cm Courtesy Wilfried Lentz, Rotterdam, RaebervonStenglin, Zürich www.susannekriemann.info

Lot 59 Nicolas Grenier (b.1982, CA) Border Crossing, 2016

Coated offset print on 250 g Starline Creamback cardboard Edition of 10 4.3 × 9.4 × 11 cm Courtesy the artist www.stevevandenbosch.be

Lot 61 Sven ‘t Jolle (b.1966, BE) If I had a hammer, 2015

Est.: €1600-1800

Est.: €900-1200

Oil on wood panel Unique 40.7 × 30.5 × 4 cm Courtesy galerie antoine ertaskiran, Montreal www.nicolasgrenier.com

Wood Unique 15 × 7 × 38 cm with base included approx. 141 × 20 × 20 cm


Lot 62 Maxime Rossi (b.1980, FR) Real Estate Astrology, 2015 Est.: €3000-4000

Lot 64 Germaine Kruip (b.1970, NL) LeBron James, n.d. Est.: €2500-3000

Fluorescent silkscreen on Arches paper Edition 2 of 5 (+2 A.P.) 160 × 120 cm Courtesy the artist www.maximerossi.com

Lot 63 Tinka Pittoors (b.1977, BE) Deep in the Woods, 2015

Inkjet print, framed 45 × 45 cm Courtesy Gallery Sofie Van de Velde, Antwerp www.germainekruip.com

Lot 65 Marilou van Lierop (b.1957, BE / NL) Ich bin der Erstgeborene, 2014

Est.: €4500-6000

Est.: €2200-2400

Wood, epoxy, acrylic, varnish Unique 80 × 90 × 65 cm Courtesy Galerie Triangle Bleu, Stavelot, and Base Alpha Gallery, Antwerp www.tinkapittoors.com

Oil on paper Unique 59 × 44.5 cm Courtesy Gallery Frank Taal, Rotterdam www.marilouvanlierop.be


Lot 66 Marc Nagtzaam (b. 1968, NL) Clash, 2008 Est.: €3000-4000

Lot 68 Roeland Tweelinckx (b.1970, BE) Folder paper, 2013 Est.: €1500-2000

Graphite on paper Unique 60 × 45 cm Courtesy ProjecteSD, Barcelona www.marcnagtzaam.info

Lot 67 Pol Matthé (b.1982, BE) As For Waltzing Notes, 2014

C-print // hahnemühle photo rag bright white Edition 2 of 2 Print 50 × 40 cm, framed 53 × 43 cm Courtesy Feizi Gallery, Brussels www.Roelandtweelinckx.be

Lot 69 Eva De Leener (b.1978, BE) Hee, 2015

Est.: €450-500

Est.: €200-300

Risograph print (blue & orange) on 290 g Tiepolo paper Edition 1 of 5 30 × 40 cm Courtesy the artist www.polmatthe.com

Silkscreen print Edition 5 of 7 41.9 × 29.8 cm Courtesy Annette De Keyser, Antwerp www.annettedekeyser.com


Lot 70 Honoré d’O (b.1984, BE) Dust Mask, 2016 Est.: €1000-1500

Lot 72 Antonia Low (b.1972, DE / UK) Gewicht auf Papier, No. 8, 2012 Est.: €1200-1400

Glass, nylon Variable in time, space and quantum 11 × 10 × 7 cm Courtesy Kristof De Clercq Gallery, Ghent www.honoredo.com

Lot 71 Rekha Rodwittiya (b.1958, India) Pages from a diary: From the series: Love done right can change the world, 2015

Cut-out Photographic Paper Unique 20 × 29 cm Courtesy the artist www.antonialow.com

Lot 73 Carla & Stéphane Arocha Schraenen (b.1961, BE) Chair Type II, 2010

Est.: € 3650 – 5000

Est.: €9000-10000

Digital Inkjet print with documentary and autobiographic photo imagery on Hahnemuhle paper Edition of 6 (+ 1/2 A.P.) 76.2 × 55.9 cm Courtesy Shakhsi Gallery, Mumbai www.sakshigallery.com rekharodwittiya.blogspot.com

Glass, mirror and steel Edition 1 of 2 44.5 × 45.5 × 80 cm Courtesy the artists www.arocha-schraenen.com


Lot 74 Liesbet Grupping (b.1984, BE) Analogy - A City is Not a Road, 2012-ongoing

35 mm film - wooden support Unique 9 × 4.5 × 4 cm www.liesbetgrupping.be

Lot 75 Jan Kempenaers (b.1968, BE) The Picturesque Grid #1, 2007 Est.: €2000-3000

Est.: €120-140

Lot 76 Alexandra Crouwers (b.1974, NL) The Atelier, 2013 Est.: €1400-1600

Inkjetprint Edition 1 of 5 70 × 100 cm Courtesy LhGWR, The Hague www.alexandracrouwers.com

Lot 77 Tommy Støckel (b.1972, DK) Simulation & Decoration (Green Gradation), 2009 Est.: €2000-3000

Colour photography mounted on aluminium Edition 1 of 5 55.5 × 46cm Courtesy Breese / Little, London www.jankempenaers.info

Collage on paper (framed) Unique 45 × 64 cm Courtesy the artist www.tommystockel.net


Lot 78 Lucie Renneboog (b.1976, BE) Jump - they say, 2014 Est.: €750-1000

Pigment on linen and wood 36 × 26 × 0.7 cm Unique Courtesy Galerij EL, Welle www.lucierenneboog.be

Lot 79 Sergio De Beukelaer (b.1971, BE) Sub.Titled MIKA - (Scale Model (1/10) on background), 2016 Est.: €3000-4000

Lot 80 Luc Tuymans (b.1958, BE) Drum Set, 2015 Est.: €20000-30000

Zinc model, acrylic paint Edition 1 of 3 10 × 35.7 × 29.5 cm Courtesy Studio Luc Tuymans www.luctuymans.be

Lot 81 Kristien Dirkx (b.1975, BE) Untitled, 2015 Est.: €600-800

Fat canvas, cardboard, wood, paper, pencil, acrylic and flashe – frame Unique 49.5 × 37 cm Courtesy Plus-One Gallery, London www.sergiodebeukelaer.com

Acryl on wood Unique 40 × 30 × 3 cm Courtesy the artist kristiendirkx.blogspot.be


Lot 82 Koen Broucke (b.1965, BE) Discours sur la poésie, 2015 Est.: €1000-1500

Lot 84 Valérie Mannaerts (b.1974, BE) Orlando (recipient m), 2013

Collage, acrylic and pencil on paper on canvas Unique 18 × 24 × 2 cm Courtesy Light Cube Art Gallery, Ronse www.koenbroucke.com

Lot 83 Martine Stig (b.1972, NL) Suto-ri-, filmstill, 2008

Ceramic Unique 22 × 30 × 30 cm Courtesy the artist

Lot 85 Koen Theys (b.1963, BE) Ornamental Fighters (blue - red - yellow), 2014

Est.: €3750-5000

Est.: €2000-2400 Est.: €4000-4500

Inkjet print on archive paper, framed, art glass Edition of 7 62.5 × 97.5 cm www.martinestig.com

Ceramic Unique 3 pieces each 16 × 16 × 8 cm Courtesy the artist www.koentheys.org


Lot 86 Geoffrey de Beer (b.1978, BE) Goldenen Schnitt # 2, 2016 Est.: €1400-1600

Lot 88 Stefaan Dheedene (b.1975, BE) Leçon pour la société industrièlle n° 6, 2014 Est.: €1200-1400

Glass & brass Unique 70 × 50 × 10 cm Courtesy Base-Alpha Gallery, Antwerp www.basealphagallery.com

Lot 87 Philippe Van Wolputte (b.1982, BE) Chrysotile - Asbestos B, 2016 Est.: €2000-2500

Wood, aluminium, impasto, spraypaint, toner Unique 86.5 × 64 × 3.5 cm Courtesy Levy Delval, Brussels www.vanwolputteprogress.eu

Photo montage Unique 43 × 55 × 1.5 cm Courtesy trampoline, Antwerp www.stefaandheedene.com

Lot 89 Karin Sander (b.1957, DE) The Pointed Pepper, 2012 Steel nail, pointed pepper Variable kitchen pieces Courtesy Esther Schipper, Berlin

from the work series kitchen pieces: Pointed Pepper, hanging on the wall on a polished stainless steel nail. The pointed pepper can be exchanged at will.

Est.: €2500-3000

www.karinsander.de


Lot 90 David Claerbout (b.1969, BE) Highway Wreck (for Ringland), 2016 Est.: €8000-10000

Lot 92 Denie Put (b.1991, BE) Trophée d’Or, 2015 Est.: €1000-1200

Four inkjet prints on RAG photographic paper 310 mg/m2, mounted on dibond and diasec Unique 42 × 59.4 cm each Courtesy the artist www.davidclaerbout.com

Lot 91 Wim Catrysse (b.1973, BE) Monocular phantasm, 2015

Mixed media on panel Unique 35 × 42 × 3 cm Courtesy Base-Alpha Gallery, Antwerp www.basealphagallery.com/ artists/denie-put/

Lot 93 Benny Van den MeulengrachtVrancx (b.1989, BE) The Last Guardian, 2016

Est.: €400-500

Est.: €1000-1200

Epson printon bright white 310gr Hahnemūhle paper Edition of 30 – 3 of 10 (signed) 29 × 41 cm Courtesy the artist www.wimcatrysse.com

Ceramics Unique 11 × 10 × 10 cm bennyvandenmeulengrachtvrancx.be


Lot 94 Marcin Dudek (b.1979, PL) The Track Telling Room, 2013 Est.: €3880-4000

Lot 96 Damien De Lepeleire (b.1965, BE) That’s all my body needs (for Will Jones), 2006 Est.: €1500-1700

Vinyl, inkjet print, pvc, gaffer, cotton tape on cardboard Unique 43.5 × 32 cm Courtesy Harlan Levey Projects, Brussels www.marcin-dudek.com

Lot 95 Francis Alÿs (b.1959, BE) Lada Kopeika Project, St. Petersburg, April 2014

Offset-lythograph Edition of 40 60 × 80 cm Courtesy the artist

Lot 97 Sarah & Charles (b.1981, BE) Sound: 344 Murmuring Voices, 2015

c-print Edition 5 of 100 46,7 × 56.4 cm (framed) Courtesy Jan Mot, Brussels www.francisalys.com

Est.: €2250-2500

Est.: €1000-1200

Pigment print on paper Edition of 2 (+ 1 A.P.) 80 × 60 × 4 cm Courtesy the artists www.charlessarah.com


Lot 98 Cristian & Marius Bors & Ritiu (b.1984, RO) Venus von Hamburg (II), 2016

Plaster head, expanding foam, iron bar, bosch plastic tool box Unique Approx. 130 × 40 × 30 cm Courtesy the artists

Lot 99 Philip Metten (b.1977, BE) Untitled, 2013

Multiple, A.P., mixed media 30 × 30 × 15 cm Courtesy Guy Pieters Gallery, Antwerp, Guy Pieters Gallery, Knokke, Nagel-Draxler Gallery, Berlin, Nicolai Wallner Galleri, Copenhagen

Lot 101 Guy Rombouts (b.1949, BE) Ringloos Ademland, 2016

Est.: €500-600

Collage on paper Unique 34.7 × 41.8 cm Courtesy the artist www.philipmetten.com

Est.: €3000

Lot 100 Guillaume Bijl (b.1946, BE) Sorry Works, 2016 Est.: €700-800

Est.: €3000-4000

Unique drawomg Courtesy Annie Gentils Gallery, Antwerp www.azart.be


Lot 102 Tina Gillen (b.1972, LU) Hell Gasstation, 2010 Est.: €10000-11000

Lot 104 Karina Beumer (b. 1988, NL) Was het maar zo makkelijk, 2015 Est.: €375

Acrylic on canvas Unique 110 × 150 cm Courtesy Nosbaum & Reding Luxembourg

Lot 103 Vaast Colson (b.1977, BE) I am a Son, a Colson, 2014

Pen on paper, framed Unique 27.5 cm × 36 cm www.karinabeumer.nl

Lot 105 Leo Copers (b.1947, BE) Wit Licht Generator, 1998

Whisky bottle with mixed media Edition 39 of 50 29.5 × 7.5 cm

Est.: €200-250

Est.: €250-300

Litho Edition of 40 72.7 × 53.2 cm Courtesy Roberto Polo, Brussels


Lot 106 Miroslaw Balka (b.1958, PL) B, 2007 Est.: €1000

Original lithograph printed on 250 gr Velin d’Arches paper Edition of 100 (numbered and signed by the artist) 56 × 76 cm

Lot 107 Box with 32 signed prints by Guillaume Bijl, Karin Borghouts, Denmark, Sergio De Beukelaer, Jan De Cock, Peter De Cupere, Peter De Meyer, Robert Devriendt, Nick Ervinck, Jan Fabre, Ann Veronica Janssens, Gideon Kiefer, Wesley Meuris, Ria Pacquée, Boy & Erik Stappaerts, Walter Swennen, Paul Van Hoeydonck, Etienne Van Doorslaer, Koen Vanmechelen, Angel Vergara Est.: €3000-4000

Lot 108 Bernd Lohaus (b.1940, DE) Untitled, 2001 Est.: €6000-8000

Watercolour on paper Unique 58 × 46 cm (framed) Courtesy Estate Bernd Lohaus www.berndlohaus.be


www.ringland.be/auction

Profile for Artists for Ringland

Artists for Ringland  

Artists for Ringland  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded