Page 1

FRA PRODUKT TIL KATEGORI


FRA PRODUKT TIL KATEGORI

Buljongterningen ble lansert av Vitana allerede i 1921. Etter den tid har det

Kategoriutvikling og kategoriledelse er

skjedd en stor utvikling, med nye

et nøkkelord for Rieber & Søns tenkning.

varianter, flere bruksområder og høyere

Vi skal være drivende i det å lansere nye

bruksvennlighet, noe som har gjort

produkter og føre an i de kategorier hvor

Vitana til markedsleder innen

vi er representert. Vi tilbyr flere varianter,

smakstilsetninger i Tsjekkia.

bedre kvalitet og høyere bruksvennlighet for forbrukerne. Slik utvikler vi totalmarkedet og skaper produkter med økt

Siste utvidelse av kategorien er en serie

verdi. I denne årsrapporten viser vi noen

flytende marinader som gjør det enkelt

eksempler på hvordan vi har gjort det.

å gi rikere smak til kjøtt- og fiskeretter.


2005 i korte trekk Dagligvaremarkedet har i 2005 vært preget av økt konkurranse fra nye konkurrenter og kjedenes egne merkevarer. Dette har ført til svakere resultater for Rieber & Søn, spesielt i Norden. Samtidig har fremgangen i CEE fortsatt i 2005. En rekke tiltak er satt i gang, både for å redusere kostnader og for å gjenskape markedsvekst. 1. kvartal Delecta lanserer som første produsent kanelsukker og mandelsukker på det polske markedet. Lanseringen er et eksempel på innovasjon i en kategori med økende andel av kjedenes egne merker. Vossafår blir markedsleder på fårepølse i Norge med 34% markedsandel. Ferdigstillelse av nytt blanderi ved Toros fabrikk i Arna. Investeringen på 148 MNOK øker kvaliteten, rasjonaliserer driften og gir en reduksjon på 32 årsverk. Delecta flytter produksjon av saus og middagsretter til nytt anlegg ved hovedfabrikken i Wloclawek. Antall anlegg i Polen blir redusert fra fem til fire. 2. kvartal Toros markedsandeler på ris øker igjen, som følge av lansereringen av Boil-in-bag ris. Med utgangspunkt i konsepter fra andre Rieber & Søn-enheter, utvider Vitana sortimentet av kakemikser med yoghurtkake og sjokolademuffins.

2

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

For å løfte forbruket i lavsesong lanserer Toro kaldrørte sauser – grillsauser som kan tilberedes uten oppvarming . Black Boy strekker merket til også å omfatte salatingredienser, med krutonger og dressingmiks som de første produktene. King Oscar lanserer Tuna Snacks, et ferdig pakket mellommåltid bestående av smakssatt tunfisk og kjeks. Vitana flytter produksjonen av buljong og flytende krydder til hovedanlegget i Bysice. Antall fabrikker i Tsjekkia blir med dette redusert fra fire til tre, og antall årsverk redusert med 90. 3. kvartal Oppkjøp av danske K-Salat. Blir markedsleder på salater i Danmark og nummer to i Sverige. Forbedringsprogrammet IMPRO 07 blir lansert. Gjennom interne forbedringer og effektivisering er målet å redusere kostnadene med 150 millioner innen 2007. Denjas fabrikk i Randers blir stengt, og salatproduksjonen for det svenske markedet flyttet til K-Salats fabrikk i Havnsø. Vitanas nye anlegg blir åpnet av Tsjekkias president Vaclav Klaus. Rema kårer Toro til årets leverandør.

4. kvartal Vitana lanserer to nye varianter av fyldige middagssupper. Konseptet bidrar til å reposisjonere suppe fra forrett til middagsrett og snur nedgang til vekst for hele kategorien. Reduksjon av konsernledelsen fra seks til fire personer. Rieber & Søn overtar 100% av aksjene i danske Bähncke. Sammen med kjøpet av K-Salat gir det en plattform for en bredere satsing i Danmark. Samarbeidsavtale med det kroatiske næringsmiddelselskapet Podravka om felles salg og distribusjon i Polen og i Ungarn. Toro får årets sponsorpris sammen med Redningsselskapet for lanseringen av Toro Skomvær Fiskesuppe. Vitana vinner tre førstepriser i HIT 2005, en kåring av de mest vellykkede produktene på det tsjekkiske og det slovakiske markedet. Kjeden Meny-Ultra kårer TORO til årets leverandør.


side 1–15

– viktigere enn noensinne

Styrkede markedsposisjoner Gjennom kjøpet av K-Salat er vi blitt markedsleder i Skandinavia på påleggssalater, og vi tar grep for å restrukturere en ulønnsom kategori. Sammen med overtakelsen av Bähncke danner dette en solid plattform for videre vekst i Norden, med et potensiale for synergi og økt lønnsomhet. Oppkjøpene gir også en sterk posisjon i det danske food service-markedet.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR 34 Samfunnsengasjement 35 Miljørapport 36 Matvaresikkerhet ÅRSBERETNING 40 Eierstyring og selskapsledelse 42 Aksjer og aksjonærer 46 Styret 47 Årsberetning 2005

En strategisk allianse med det kroatiske næringsmiddelselskapet Podravka gir en sterkere salgsorganisasjon for Delecta og King Oscar i Polen, samt for King Oscar og Vitana i Ungarn.

ASBJØRN REINKIND

ADRESSER 100

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

3

ADRESSER

Integrasjonen av nye selskaper, markedsutfordringer og IMPRO 07 krever mye av vår organisasjon i tiden fremover. Med den kompetansen, motivasjonen og innsatsviljen som finnes blant våre medarbeidere, er jeg overbevist om at vi skal nå målene vi har satt oss.

FINANSIELL RAPPORT 52 Regnskap Konsern 80 Regnskap Rieber & Søn ASA 96 Nøkkeltall konsern

FINANSIELL RAPPORT

Effektivisering muliggjør vekst For å skape gode resultater må vi også se på hvor effektivt vi jobber internt.

STRATEGI 26 De fire verdidriverne 27 Organisk vekst 28 Verdiskapende oppkjøp 29 Interne forbedringer 30 Redusert kapitalbinding

ÅRSBERETNING

Vi må også ligge i forkant av nye trender og smaker, slik vi har gjort på kakemikser i Norge og i Polen, på wraps og asiatisk i Norge og på tex-mex i Polen og i Tsjekkia. I disse tilfellene har vi skapt vekst for hele kategorien. Satsing på lønnsomhet for både Rieber & Søn og våre kunder i handelen gjennom kategoriutvikling, er grunnlaget for videre vekst.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE 16 Vest-Europa 20 Sentral- og Øst-Europa

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Innovasjon skaper merverdier Vi må komme med unike produkter som gir fortrinn på smak og tilberedning, og på den måten skape merverdi både for forbrukeren og for handelen. I 2005 har vi som eksempel kommet med denne typen “convenience”produkter gjennom lanseringer av Boil-in-bag ris og Pizza Pronto. I 2006 kommer flere satsinger, blant annet et nytt middagskonsept – Wok Star – fra Mr.Lee, med ferdigkokte nudler og sauser. Dette er et eksempel på at vi strekker et merke, samtidig som vi høyner kvalitet og brukervennlighet.

Forbedringsprogrammet IMPRO 07 skal til sammen gi en besparelse på 150 MNOK innen 2007. Stikkord er samarbeid, synergier og mer effektive arbeidsprosesser. Det vi sparer vil generere økt lønnsomhet, men også ressurser til ny produktutvikling og markedsføring, noe som er nødvendig for hele tiden å lede an i våre markeder. Strategiske oppkjøp og allianser er også et viktig redskap for å styrke vår konkurranseposisjon innen utvalgte kategorier og nye markeder.

STRATEGI

2005 har vært et år med lyspunkter, men også med tøffe utfordringer. I Tsjekkia og i Polen har vi hatt en god salgsutvikling, med vekst i flere kategorier. I Norden har økt konkurranse, prispress og sterkt fokus på handelens egne merker gjort kampen om hylle- og aktivitetsplassen hardere. Vårt svar er innovasjon, produktvikling og aktivt kategoriansvar.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

OVERBLIKK 2 2005 i korte trekk 3 Kategoriutvikling 4 Konsernledelse 5 Rieber & Søn 6 Organisasjonskart 7 Organisasjon og kompetanseutvikling 8 Forretningsenheter 13 26 merkevarer i 12 land 14 Rieber & Søns historie

OVERBLIKK

Kategoriutvikling

OVERBL IKK


Konsernledelse TOR LUND FINANSDIREKTØR / CFO

(f. 1949). Statsautorisert revisor. Arbeidet i Rieber & Søn konsernet siden 1969 innen regnskap, økonomi og finans. Finansdirektør siden 1994. ASBJØRN REINKIND KONSERNSJEF / CEO

(f. 1960). Siviløkonom (NHH) og AMP INSEAD. Leder av forretningsutvikling i Toro fra 1984, leder av Denja og deretter Toro. Adm. direktør i Hydro Seafood 19972001. Konsernsjef i Rieber & Søn fra 1. januar 2002. BJØRNAR GULLIKSEN KONSERNDIREKTØR

(f. 1965). Siviløkonom og MSc Universitetet i Aalborg, Danmark. Ansatt i Rieber & Søn i 1990. Først som produktsjef, senere nordisk markedssjef i Denja og ass. divisjonsdirektør i Toro. Direktør i Treschow-Fritzøe i 2000-2001. Direktør Strategisk Utvikling i Rieber & Søn fra 2002. Konserndirektør fra 2005. MORTEN VIKE KONSERNDIREKTØR / CEE

(f. 1971). Siviløkonom (NHH) og CEMS Master (St. Gallen). Ansatt i konsernstab i 1994. Arbeidet i 1996-1997 i Skifer og Natursteins divisjonsledelse. Forretningsutvikler Foods 1997 - 2000, og ass. divisjonsdirektør Vitana 2000 – 2001. Divisjonsdirektør Vitana 2001 – 2004. Konserndirektør med ansvar for CEE fra 2001.


side 1–15

OVERBL IKK

OVERBLIKK

Rieber & Søn Et fokusert næringsmiddelselskap

Rieber & Søn er organisert i ni forretningsenheter og rapporterer resultater for to geografiske segmenter, Vest-Europa og Sentral- og Øst-Europa (CEE).

Forretningsidé Vår forretningsidé er at vi skal inspirere konsumentene til å lage spennende og smakfulle måltider på en enklere måte. Geografisk fordeling av omsetning 2005 (2004) Norge 50,8% (51,9%) Sverige 3,4% (4,8%) Danmark 5,5% (1,7%) USA 4,1% (4,4%) Tyskland 2,4% (2,9%) Tsjekkia 14,2% (14,9%) Slovakia 2,5% (2,7%) Polen 9,1% (8,4%)

ÅRSBERETNING

Dette betyr at Rieber & Søn skal være smaksvinneren eller “The Local Taste Champion”. Vi skal være best på nasjonale smaker og tilpasse både nasjonale og internasjonale retter til de lokale smakspreferansene. Samtidig vil vi gjøre produktene enklere å tilberede. Rieber & Søn skal drive eksisterende kategorier og utvikle nye. Dette skal skje gjennom systematisk forbedring av vår produktportefølge, og gjennom lansering av nye produkter.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Rieber & Søn var et konglomerat i 161 år. I august 2000 besluttet styret å konsentrere virksomheten omkring næringsmidler, for å kunne bli mer konkurransedyktig og bedre utvikle aksjonærverdier.

Visjon Vår visjon er at vi skal være ”The Local Taste Champion”, den ledende merkevarebyggeren, og vi skal utvikle ettertraktede produkter forankret i konsumentenes behov.

STRATEGI

Selskapet har betydelige markedsandeler innen næringsmiddelprodukter i dagligvarehandelen. I tillegg er Rieber & Søn en viktig leverandør av produkter til food service-markedet, og av ingredienser til næringsmiddelprodusenter.

Rieber & Søn er nå et fokusert næringsmiddelselskap med produksjon og salg av 26 merkevarer i 12 land. I tillegg eksporteres våre produkter til en rekke andre markeder. Vi produserer i hovedsak formulerte produkter hvor kjernekompetansen er å være en lokal smakssetter, ”The Local Taste Champion”, under rammen av sterke merkevarer. Vi er aktive innen et bredt spekter av kategorier, hvor de viktigste er middagsløsninger, kakemikser, bakeprodukter, krydder, smakstilsetninger, påleggssalater og hermetisk sjømat.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Rieber & Søn er et av Norges ledende næringsmiddelselskaper. Hovedmarkedene er Norge, Norden og utvalgte land i VestEuropa og Sentral- og Øst-Europa (CEE).

Russland 2,4% (2,4%) FINANSIELL RAPPORT

Andre 5,6% (5,9%)

ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

5


Organisasjonskart forretningsenheter

VISJON:

Konsernsjef / CEO Asbjørn Reinkind

Vi skal være “The Local Taste Champion”, den ledende merkevarebyggeren, og utvikle

Konserndirektør

Konserndirektør

Finansdirektør / CFO

Bjørnar Gulliksen

Morten Vike

Tor Lund

ettertraktede produkter forankret Toro

i konsumentenes behov.

King Oscar

Jørgen Wiig

Geir-Arne Åsnes

Denja/K/Bähncke

Food Ingredients

Kim Kirkegaard

Trond Raa

Vitana Heinrich Homola

Delecta Piotr Sienko

FORRETNINGSIDÉ: Vi skal inspirere konsumentene

Cronions

Rieber Russia

Rien van Meel

Natalia Strelbina

Food service

til å lage spennende og smakfulle måltider på en

Nina Skage

Vest-Europa

CEE

enklere måte. Konsernledelsen

Forretningsenheter


side 1–15

Kunnskapsoverføring mellom forretningsenhetene fremmes også i stadig større grad gjennom utveksling av medarbeidere mellom forretningsenheter i ulike land. Det samme gjelder for traineevirksomhet.

ÅRSBERETNING

KULL 2005, RIEBER BRANDING SCHOOL

Organisering I 2005 ble forretningsenheten Denja utvidet til å inkludere de oppkjøpte virksomhetene K-Salat og Bähncke (Denja/K/Bähncke). Konsernledelsen er redusert fra seks til fire personer. Modellen til venstre viser Rieber & Søns organisering, med konsernledelse og forretningsenheter. I tillegg til lederne for forretningsenhetene har vi konsernansvarlige for viktige områder, som for eksempel matvaresikkerhet, IT, finans, investor relations, regnskap og innkjøp.

FINANSIELL RAPPORT ADRESSER

Rieber & Søn har to konserninterne utviklingsprogrammer – Rieber Management School og Rieber Branding School. Rieber Management School skal gi ledere i Rieber & Søn en dypere innsikt

Rieber Branding School benytter den beste kompetansen fra ulike universiteter og høgskoler i Europa, i et eget program om merkevarebygging. Programmet bidrar til kunnskapsoverføring og kompetanseutvikling på tvers av land og funksjoner i konsernet.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Vi søker å balansere dette multikulturelle perspektivet, med ønsket om en sterk og klar bedriftskultur. Vårt mål er å samarbeide på tvers av forretningsenhetene for å ta ut synergier og ”best practice”.

i og bevissthet om lederrollen, og hvordan de kan bidra til at organisasjonen bedre når mål og strategier. Samtidig er det et forum for nettverksbygging mellom ulike deler av konsernet, som fremmer dialog og forenkler samspillet mellom de ulike forretningsenhetene.

STRATEGI

Kontinuerlig kompetanseutvikling Kompetente medarbeidere skaper effektive og gode prosesser – fra produksjon og teknologi på den ene siden, til markedsføring og merkevarebygging på den andre. Som et fokusert næringsmiddelselskap er det enklere å skape interne nettverk for våre medarbeidere på tvers av organisasjonsog landegrenser. Kulturelle og nasjonale forskjeller og ulikhet i kompetanse og bakgrunn, gir ledelsesmessige utfordringer, men riktig håndtert gir det energi og beriker arbeidet.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

I Rieber & Søns ulike forretningsenheter finnes høy fagkompetanse, og det er viktig å utnytte denne optimalt. Våre medarbeidere er blant annet spesialister på produktutvikling, merkevarebygging og kvalitetssikring i alle ledd i verdikjeden. Vi ønsker å “institusjonalisere” denne kunnskapen, slik at vi til enhver tid er godt rustet til å møte konkurransen i våre markeder.

OVERBLIKK

Organisasjon og kompetanseutvikling

OVERBL IKK

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

7


Vest-Europa

King Oscar

Sentral- og Øst-Europa

Toro

Vest-Europa / Sentral- og Øst-Europa

Forretningsenheter Rieber & Søn er organisert i 9 forretningsenheter. Toro, Cronions og Denja/K/Bähncke hører til i hovedsegmentet Vest-Europa, mens Vitana, Delecta og Rieber Russia hører til i Sentral- og Øst-Europa (CEE). King Oscar, Rieber & Søn food service og Rieber Food Ingredients opererer i begge geografiske segmenter.

Denja/K/Bähncke Cronions

Toro Toro selger supper, sauser, gryteretter, italiensk mat, krydder, buljonger, hermetikk, nudler, ris, pasta, asiatiske produkter m.m. til det norske forbrukermarkedet. Forretningsenheten Toro har ansvar for utvikling av flere viktige merkevarer i tillegg til Toro, som Black Boy, Mr.Lee, Sopps og Trondhjems. Toro eksporterer bl.a. til Sverige og Island. Toro har produksjon i Indre Arna ved Bergen, samt på Os og Elverum.

Rieber Food Ingredients Rieber & Søn food service

Denja/K/Bähncke Rieber & Søn overtok i 2005 de danske selskapene K-Salat og Bähncke, og sammen med Denja danner de den nye forretningsenheten Denja/K/Bähncke. Denja har sterke merkevarer innen kjølte produkter som salater, dressinger og sild i Norge. K-Salat leverer salater, majones og remulade til det danske og svenske markedet. Bähncke er markedsleder i Danmark på sennep, og en stor aktør på majones, remulade, sprøstekt løk og dressinger. Bähncke har en stor del av sitt salg innenfor fastfood og catering. Gjennom K-Salat og Bähncke har Rieber & Søn seks nummer 1-posisjoner i det danske markedet. Forretningsenheten har til

Vitana Delecta Rieber Russia

8

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

sammen fire produksjonsanlegg – i Larvik og på Voss (Norge), og i Havnsø og i Skælskør (Danmark). Cronions Cronions produserer og markedsfører sprøstekt løk. Produksjonen skjer i St. Maartensdijk i Nederland. Cronions selges som smakssetter til forbrukerog industrimarkedet i de fleste land i Europa, med Tyskland og Danmark som hovedmarkeder. King Oscar King Oscar produserer og markedsfører hermetisk sjømat. Kjente produkter er sardiner, makrell i tomat, sild, torskerogn og torskelever. King Oscar sardiner selges over hele verden, med USA som det største markedet. Produksjonen foregår på Askøy og i Svolvær (Norge), og i Gniewino (Polen). Rieber Food Ingredients Rieber Food Ingredients produserer og selger smaksingredienser til andre næringsmiddelprodusenter i hele verden. Hovedproduktene er krydderblandinger og buljonger som smakssettere, samt ulike marine smaksingredienser. Produksjonen skjer ved fabrikkene i Indre Arna og på Elverum (Norge), samt ved Vitanas anlegg i Bysice (Tsjekkia). Rieber & Søn food service Rieber & Søn food service har ansvar for sortimentsutvikling, salg og markedsføring av produkter til storhusholdningsmarkedet i Norge, Sverige, Danmark, Tsjekkia og Slovakia. Forretningsenheten selger kjente

merkevareprodukter som Toro, Black Boy, King Oscar, Vestlandslefsa, Denja og Vitana, alle tilpasset food service-markedet. Deler av sortimentet er handelsprodukter. Vitana Den tsjekkiske virksomheten Vitana er markedsleder på blant annet supper, buljonger, krydder, kakemikser, sauser, tex-mex og ris i Tsjekkia. Vitana er en av Tsjekkias største næringsmiddelprodusenter, og produserer årlig omlag 300 millioner forbrukerenheter ved tre fabrikker i Tsjekkia. Vitana selges også i Slovakia (nr. to-posisjon), hvor vi også har det lokale sub-brandet Tatranska for produkter tilpasset slovakiske smakspreferanser. I tillegg har Vitana en viss eksport til andre naboland i CEE. Delecta Delecta har siden 1816 produsert og markedsført næringsmidler for det polske markedet. I dag lager Delecta produkter som kaker, kakemikser, bakeingredienser, desserter og ferdige middagsretter m.m. under Delecta-merket, samt varmdrikken Anatol (sikorikaffe) for det polske forbrukermarkedet. Produksjonen er samlet ved tre fabrikker i Wloclawek og Solec Kujawski (Polen). Rieber Russia Rieber Russia produserer og markedsfører ulike typer nøtter, som peanøtter, pistasjnøtter, cashewnøtter og andre snacks-produkter. Produksjonen foregår ved fabrikken i Elektrostal, øst for Moskva.


I 1975 INTRODUSERTE VI ASIATISK MAT FOR NORDMENN FLEST


I 2004 VAR TIDEN MODEN FOR Å LANSERE EN HEL KATEGORI Asiatisk mat er foreløpig en liten, men voksende kategori. I 2004 tok Rieber & Søn steget ut og lanserte en bred serie asiatiske retter. En sterk merkevare som Toro kan utvikle og lede an i kategorien, og gi forbrukeren trygghet for å prøve noe nytt. Både når det gjelder sortiment og smak er den asiatiske kategorien et langt sprang fra 70-tallets orientalske gryte. Men det var der det begynte.


12

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005


side 1–15

OVERBL IKK

Merkenavn som dekker enkeltprodukter eller en hel kategori Mr.Lee: Norges nudelkonge. Sopps: Pasta og italiensk mat i Norge.

Ming og Geisha: Produktmerker for ris i Norge.

Merkenavn som brukes på et bredt sortiment av varer Vitana: Et av Tsjekkias sterkeste merkenavn med lange tradisjoner og med et bredt utvalg av produkter, fra supper, buljong og middagsløsninger til kakemikser.

K: Merke for salater, majones, remulade og dressinger på det danske og svenske markedet.

Mrs Cheng’s: Merkenavn innenfor den voksende kategorien asiatisk mat i Sverige. Cronions: Sprøstekt løk, som selges i 27 land.

Trondhjems: Hermetiske middagsretter i Norge. Denja: Merke for salat-, dressing- og sildeprodukter for det norske markedet.

Bähncke: Merke for ketchup, sennep, remulade, majones, sauser og dressinger, både for dagligvarehandelen og food service-markedet i Danmark. Vossafår: Velkjent merke innen fårepølse og spekemat i Norge. Heistad: Sukkerfritt syltetøy og desserter for det norske markedet.

Chaka, Emarko og Zhiko: Merkevarer for nøtter og snacksprodukter i Russland. Anatol: Tradisjonsrikt merkenavn for sikorikaffe i Polen.

Sentral- og Øst-Europa (CEE)

Bask: Ris, linser og dumplings etc. i Tsjekkia. J.C. Horn: Vårt nr. to-merke for krydder i Tsjekkia. Masox: Buljong i Tsjekkia og i Slovakia. Klasik: Flytende krydder i Tsjekkia og i Slovakia. ADRESSER

Toro: Et meget sterkt merkenavn i Norge, med et sortiment på over 250 produkter innenfor flere kategorier.

Feuille d’or: Hermetiske makrellprodukter i Belgia.

FINANSIELL RAPPORT

Delecta: Et sterkt merkenavn i Polen på kaker, kakemikser, bakeingredienser, desserter og ferdigretter.

Vestlandslefsa: Tradisjonsrik merkevare i Norge.

ÅRSBERETNING

Rieber & Søn har merkenavn med en historie på opptil 200 år, og sterke posisjoner, både i Norden og i Sentral- og Øst-Europa. I en fullsortiments dagligvarebutikk i Norge kan en finne vel 500 ulike produkter fra Rieber & Søn, og i Tsjekkia ca. 300.

Vest-Europa

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Black Boy: Et bredt utvalg av krydder, kryddermikser og marinader i Norge.

NatuVit: Økologiske produkter for det norske markedet

STRATEGI

Sterke merkevarer gjør det trygt og enkelt for forbrukerne å velge etablerte og nye produkter i en travel hverdag. Dette gir kjøpmannen god rullering pr. hyllemeter og derved god lønnsomhet.

King Oscar: Merkenavn for hermetisk sjømat siden 1902 med salg og distribusjon over hele verden. Hovedmarkedene er USA, Norge, Australia og Polen.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Merkevarebygging er en kjernekompetanse i Rieber & Søn. Innovasjon og produktutvikling står sentralt i merkevarebyggingen for å opprettholde interessen fra lojale forbrukere og for å gjøre produktene attraktive for nye konsumenter. Dette skal skape langsiktige aksjonærverdier.

OVERBLIKK

26 merkevarer i 12 land

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

13


Rieber & Søns historie 1839 Paul Gottlieb Rieber etablerer handelsselskap og eddikfabrikk i Bergen. 1933 Rieber & Søn engasjerer seg videre i næringsmiddelindustri med kaffeerstatning. 1946 Buljongterningen blir lansert, under navnet Toro Kjøttbuljong. Lanseringen danner basisen for det som senere har utviklet seg til å bli en av Norges sterkeste merkevarer.

1987 Rieber & Søn, byggevarefirmaet Jacob Neumann og Nodest Industrier blir slått sammen. Etter fusjonen blir Rieber & Søn notert på Oslo Børs. 1989 Bøe Lefsebakeri AS og merkenavnet Vestlandslefsa blir kjøpt.

1990 Vossafår (etablert 1936) blir overtatt.

1964 Bergensk Fiskesuppe blir lansert og innleder en ny epoke i Toros historie, hvor etablerte nasjonale spisevaner og produkter blir gjort mer lettvinte og tilgjengelige for forbrukerne. 1985 Denja, som har drevet salatproduksjon siden 50-tallet, blir overtatt.

14

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

1992 Rieber & Søn starter sitt engasjement i Sentralog Øst-Europa ved at Vitana (etablert 1919) i Tsjekkoslovakia blir overtatt.

1991 Denja får innpass på det svenske markedet gjennom kjøpet av Salladsmästaren.

1997 Denja overtar den danske salat- og løkprodusenten Dacapo og deres produksjonsanlegg i Randers, Danmark. Bask og Emarko i Tsjekkia blir kjøpt og samordnet med Vitana. 1998 Big Fish, et polsk selskap for hermetisk sjømat, kjøpes. Rieber & Søn etablerer felles salgsorganisasjon for Delecta og Big Fish. Alamar, et selskap for hermetisk sjømat (torskerogn og torskelever) med produksjonsanlegg i Svolvær, blir kjøpt og legges til King Oscar.

1996 Det polske næringsmiddelselskapet Delecta overtas. Selskapet ble etablert i 1816. Mr.Lee blir en del av Rieber & Søn. King Oscar i Norge blir kjøpt.


4. generasjon Rieber takker av

2000 Anja Cake blir kjøpt og innlemmet i Delecta. Kjøp av Chaka, en fabrikk og merkevare for snacks og peanøtter i Russland. Beslutning om å fokusere på næringsmidler. Frasalg av divisjoner og enheter (omsetning 5 mrd. NOK og 4000 ansatte).

2003 Rieber & Søn food service og Rieber Food Ingredients blir etablert som forretningsenheter. Kjøp av Nopal AS, med de tilhørende merkevarene Black Boy, Ming, Geisha, Trondhjems og Sopps, som blir integrert i Toros organisasjon.

2002 En løkfabrikk i Nederland overtas, og styrker, sammen med løkvirksomheten i Randers (Danmark), posisjonen på det europeiske markedet. Forretningsenheten Cronions blir etablert. King Oscar feirer 100års jubileum som merkevare.

2004 Kjøp av Mrs Cheng’s, en av Sveriges ledende merkevarer for asiatisk mat. 40-års jubileum for Toro Bergensk Fiskesuppe.

2005 De danske selskapene K-Salat og Bähncke overtas og integreres med Denja. Kjøpene styrker Rieber & Søns posisjon i det nordiske markedet. Samarbeidsavtale mellom Delecta og kroatiske Podravka om felles salg og distribusjon i Polen og i Ungarn.

Bjarne Rieber har i en årrekke vært symbolet på Rieber & Søn utad. Han er født inn i selskapet som 4. generasjon på eiersiden, og startet sin karriere i selskapet i 1961. Fra 1973 til 1978 var han arbeidende styreformann, og fra 1982 gikk han igjen inn i styret. Fra 1986 har han vært nestformann, frem til han trakk seg tilbake fra styret i 2005. Dermed kjenner han Rieber & Søn fra innsiden gjennom hele livet. Selv om han nå trer tilbake fra styret vil han og Rieber-familien være selskapets største eier med rundt 40% av aksjene. Hva oppfatter han så som det viktigste som har skjedd i selskapet gjennom hans tid i styret? – Det er to ting. Det ene er at vi i 1986 bestemte oss for å gå på børs, noe som var en vanskelig beslutning etter mange år som et privateid selskap. Det andre er at vi i 2000 ble et fokusert næringsmiddelselskap. Jeg har jo vært flasket opp med konglomeratstanken, det at man burde ha flere ben å stå på. Dermed var også dette en vanskelig avgjørelse å ta. Samtidig ble det med større konkurranse viktig å fokusere på de områder hvor vi hadde størst forutsetninger for å lykkes – og det var innen næringsmidler. Jeg er veldig klar på at dette var en riktig beslutning, og at det vil være det i uoverskuelig fremtid. Grunnlaget for beslutningen går på mange måter 60 år tilbake i tid. Til da Bjarne Riebers far, Fritz Rieber startet import av kjøttkraft og produksjon av Toro kjøttbuljong. – Buljongterningen er jo selve fundamentet for Rieber & Søn som næringsmiddelkonsern. Hadde vi ikke lykkes med den hadde nok ikke selskapet sett ut slik det gjør i dag, fastslår Bjarne Rieber. – Hvordan ser du din rolle som eier fremover?

– Jeg ser frem til å følge selskapet fra utsiden. På mange måter er det lettere å sitte uten begge hatter på. I et styre er man jo en del av et kollegium. Som eier kan man og bør man uttale seg friere. Jeg mener at eiere generelt bør bli mer dynamiske og mer opptatt av de bedriftene de eier. Dette engasjementet har manglet både i Norge og andre land, men vi ser nå at eierne kommer mer på banen. Det er en sunn utvikling. – Hvordan ser du på Rieber & Søns fremtid? – Jeg håper og tror at vi klarer å snu den trenden vi opplevde i 2005, som har vært negativ i forhold til tidligere år. Vi ser også konturene av at vi begynner å få glede av det store arbeidet som er nedlagt de siste 5-10 årene i CEE, ikke minst i Polen. Jeg syns også det er spennende med den videreutvikling av produkter som vi har foretatt og vil foreta i tiden fremover. Vi må ikke glemme at vi er veldig små i internasjonal sammenheng. Det gjør oss også sårbare. Dermed er det viktig at vi er ledende innen de kategorier vi opererer i, eller at vi opparbeider posisjonen gjennom samarbeid, sier Bjarne Rieber og trekker frem avtalen med Podravka som et eksempel. – Det er et meget spennende samarbeid. De er jo en tung aktør i sine markeder. Samtidig har vi mye å bidra med når det gjelder markedsføring og produktutvikling, sier en optimistisk Bjarne Rieber.


02

2 483

2 445

2 445

03 04 NGAAP

15,7%

17,9%

18,3%

18,3%

18,5%

1 881

2 221

Virksomhetsbeskrivelse Vest-Europa

04 05 IFRS

Netto salg MNOK EBITDA-margin (%)

Geografisk fordeling av omsetning 2005 Norge 72,8% Sverige 4,8%

Rieber & Søn er representert i 7 land i Vest-Europa, med Norge som det klart største markedet. Segmentet har samlet hatt en organisk salgsnedgang i 2005, men viste en bedring i fjerde kvartal. Overtakelsen av Bähncke og K-Salat har gitt en god plattform for videre satsing i Norden.

K-Salat er markedsleder på salatmarkedet i Danmark. Gjennom oppkjøpet har Rieber & Søn tatt et grep for å restrukturere det nordiske salatmarkedet og drive kategorien mer effektivt. Ved å samle produksjonen av salat for det svenske og danske markedet hos K-Salat, blir Rieber & Søn en mer konkurransedyktig aktør.

Rieber & Søns virksomhet i Vest-Europa omfatter virksomheter med produksjon og salg i Vest-Europa, samt noe eksport. Segmentets salgsinntekt i 2005 var på 2 483 MNOK, mens EBITDA var på 390 MNOK. I Norge har 2005 vært preget av hard konkurranse mellom kjedene, økt innpass av nordiske merker, sterk prisfokus og satsing på kjedenes egne merker, såkalt private label, med større kamp om hylle- og aktivitetsplass i butikk som følge. Produkter fra Rieber & Søn har i mange kategorier fått redusert plass i hyllene og er blitt erstattet av varianter som har vist seg å ha lavere omløpshastighet og salg. Dette har resultert i nedgang for en del kategorier. I slutten av 2005 har Rieber & Søn gjenerobret en del av hylleplassen i noen kategorier, men konkurransen er fremdeles hard. Samlet ga 2005 en organisk salgsnedgang på 3,2%, men med en organisk salgsvekst på 3,0% for 4. kvartal.

Bähncke er et gammelt og veletablert merkenavn fra 1858. Selskapet er markedsleder i Danmark på sennep, og innenfor dressinger på food service-markedet. Samlet gjør oppkjøpene Rieber & Søn til markedsleder på salater i Skandinavia, samt nummer én i seks kategorier i Danmark. Oppkjøpene betyr også en ytterligere styrking av Rieber & Søns posisjon på det danske food service-markedet.

Strukturelle endringer Rieber & Søn har i 2005 satset ytterligere for å utvide sin nordiske plattform. I august ble danske K-Salat kjøpt, og i november overtok Rieber & Søn 100% av aksjene i Bähncke AS.

Danmark 7,8% Tyskland 3,5% USA 3,9% Andre 7,2%

16

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Toro Toro er forretningsenheten som betjener det norske dagligvaremarkedet både med produkter under merkevaren Toro og en rekke andre merkevarer som Sopps, Mr.Lee, Black Boy og Trondhjems. Totalt finnes det fra 250 til vel 500 produktvarianter i norske butikker innen en rekke kategorier fra Toro. En større konkurranse om hylleplassen har gitt redusert kategorivekst og salg i noen kategorier. I tillegg har Toro tapt markedsandel i enkelte produktgrupper. For å møte den økte konkurransen har Toro i 2005 kommet med flere satsinger på bearbeidete produkter som gir ”convenience” for forbrukeren og økt verdi for handelen. Boil-in-bag ris, kaldrørte sauser og Pizza

Pronto – pizzabunner med ferdig saus – er noen eksempler. I en kategori med ca. 1/3 private label-andel har Toros Boil-in-bag-ris snudd kategoriveksten fra negativ til positiv, og Toro tar markedsandeler. Toro har også tatt konsekvensen av et mer differensiert bilde i størrelsen på norske husholdninger. Satsingen på økonomipakninger mot familiehusholdninger har vært vellykket. Det samme gjelder lanseringen av halve bokser for Trondhjems hermetikk mot ènpersons husholdninger. Utviklingen for Mrs Cheng´s produkter har vært positiv i Sverige, men lanseringen av Toro-produkter på det svenske markedet har ikke svart til forventningene. Toro har fått for svak distribusjon og dermed ikke full effekt av markedsføringsarbeidet som er lagt ned. Dette har belastet resultatet negativt i 2005. På Island har Toro hatt en god utvikling i 2005. Denja/K/Bähncke Denja/K/Bähncke består av Denja og de to danske selskapene som ble overtatt i 2005, K-Salat og Bähncke. Integrasjonen av de tre selskapene går som planlagt. Salgsorganisasjonene i Sverige og Danmark er samkjørt, og et stort antall produkter er sanert for å få en mer effektiv drift. Total omsetning for de tre enhetene er 800 MNOK, og samlede synergier vil gi en estimert kostnadsreduksjon på 35 MNOK.


side 16–22

VIRK SOMHETSBE SKRI VELSE

OVERBLIKK

Asiatisk/ etnisk

1

Supper/ sauser

1

Ris

2

Kakemiks

1

Krydder/ buljong

1

Cronions

1

Salat

2

Sardiner

1

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

17

1

1

2

1

1

ADRESSER

Majones/ dressing

3

FINANSIELL RAPPORT

Marinader

Danmark

1

Sverige

Norge

Land Italiensk

ÅRSBERETNING

Rieber & Søn food service Food service omfatter alt salg av mat som spises utenfor hjemmet, fra hoteller og storkjøkken til kiosker, bensinstasjoner og delikatessedisker i butikk. Andelen måltider som spises utenfor hjemmet øker, og Rieber & Søn food service arbeider sterkt for å utnytte denne veksten. Rieber & Søn food service har salg i Norge, Sverige, Danmark, Tsjekkia og Slovakia. Utviklingen for tradisjonell food service innen restaurant og storkjøkken i Norge og Sverige har vært god, men aktiviteten inn mot ferskvaredisk i butikk har hatt nedgang. Denne virksomheten er nå omstrukturert og integrerert bedre inn i Rieber & Søn food service. I Danmark gir overtakelsen av Bähncke et godt grunnlag for videre vekst på det danske food service-markedet.

Kategorier

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

King Oscar King Oscar har over hundre års historie innen hermetisk sjømat. 2005 har gitt et svakere salg i Vest-Europa enn tidligere år. Samtidig har lavere realisert dollarkurs bidratt negativt for resultatet i USA, King Oscars viktigste eksportmarked. I Norge har satsingen på King Oscar som merkevare for hermetisk sjømat fortsatt. Tuna Snacks (kjeks og smakssatt tunfisk) er et nytt eksempel på å skape større merverdi av et ellers generisk produkt, gjennom økt convenience for forbruker. Dette er en type produkt hvor distribusjon også søkes lagt til nye typer utsalgssteder.

Cronions Rieber & Søn er Europas største produsent av sprøstekt løk. Cronions har i 2005 hatt lavere salg og resultat enn i 2004, primært som følge av et svakere dagligvaremarked i Tyskland i starten av 2005. Cronions ble i 2005 lansert i Sør-Afrika, og selges nå til 27 land.

STRATEGI

K-Salat er markedsleder på kjølte majonesbaserte salater i Danmark, og har konkurrert med Denja om nummer 2-posisjonen i Sverige. Etter oppkjøpet blir “K-Salat” merket for salater på det svenske markedet. Denjas fabrikk i Randers er stengt. All produksjon for det svenske og danske markedet vil nå skje ved K-Salats fabrikkanlegg i Havnsø på Sjælland. Denjas produkter for det norske markedet produseres i Norge. Til sammen har Denja og K-Salat en samlet markedsandel på 37% i det skandinaviske salatmarkedet.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Kategoriposisjoner Vest-Europa


18

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005


side 16–22

VIRK SOMHETSBE SKRI VELSE

Markedsandeler i utvalgte kategorier i Vest-Europa

Private labels – trusler og muligheter

54%

Saus1) Norge

54%

41%

Krydder Norge

39%

62%

Baking2) Norge

66%

Salat Skandinavia

17% 37%

HØY

Brand Opportunity

Brand Hell

(Selectively Invest in USP/Brand Building)

(Divest)

Brand Heaven (Invest)

HØY

LAV

LAV

Brand Threat (Defend)

Private Label Attractiveness Index Kilde: GfK

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

19

ADRESSER

Private Label Market Share

1) Kategorien inneholder både tørre, kjølte og frosne produkter. 2) Kategorien inneholder kake-/vaffel-/ pannekakemikser Kilde: ACNielsen

FINANSIELL RAPPORT

For kjedenes satsing på private label gjelder det å være der hvor PL-attraktiviteten er høy, og kanskje i større grad slippe til merkevarer i kategorier hvor PL-attraktiviteten er lav. I Tyskland, hvor private label dominerer, har nettopp Lidl gått denne veien. I tråd med forbrukernes ønsker ga de mer plass til merkevarer i noen kategorier, og økte omsetningen med 13% i 1. kvartal 2005. Konkurrenten Aldi, som konsekvent forhandler egne merkevarer, hadde i samme kvartal en tilbakegang på 0,6%.

Convenience Denne satsingen på større grad av convenience er viktig for å kunne skille seg ut i forhold til konkurrenter og private label, for å møte forbrukernes behov og for å kunne ta ut en større verdi pr. produkt. Eksempelvis blir 80% av kaker fortsatt laget fra grunnen av, og Toros kakemikser har hatt en god vekst i Norge. I andre kategorier kreves det større grad av convenience for å lykkes – man må nærme seg enda mer et ferdiglaget måltid. Eksempelvis vil Toro i 2006 lansere ”Velbekomme”, en ny serie kjølte ferdigretter klare for mikrobølgeovn eller annen oppvarming. Vi vil følge spisevanene og måltidsutviklingen for å møte forbrukerens behov, og ikke la konserveringsmetodene være begrensende.

67%

ÅRSBERETNING

Brand Heaven Det internasjonale markedsanalyseselskapet GfK har gjort en omfattende studie av ulike varekategorier og satt dem i en matrise etter to akser – andelen private label-produkter i kategorien på den ene, og graden av attraktivitet kategorien har som private label (PL) på den andre. Kategorier som har liten PLandel og hvor PL-produkter er lite attraktive for forbrukeren, havner i ”Brand Heaven”, motsatt er kategorier med høy andel PL og høy mottakelighet for PL-produkter blant forbrukere et ”Brand Hell” (se fig. til høyre).

72%

Suppe1) Norge

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

• Flere av kjedene har satset bredt og kraftig på private label-produkter. • Etter mønster fra internasjonale lavprisbutikker er non-food-andelen (elektriske artikler, bøker, DVDer og kjøkkenutstyr) blitt større. Dette har gått på bekostning av plass til butikktorg og kampanjeaktiviteter for matvarer. • Flere nye nordiske konkurrenter har kommet inn som følge av nordiske kjedeavtaler.

Det kan imidlertid vise seg at private labels og non-food ikke nødvendigvis betyr økt lønnsomhet for handelen. En del av private label-produktene og de nye merkene har hatt tregere omløpshastighet ut av butikk. For noen kategorier ser dette ut til å ha ført til begrensning i utvalg og utvikling, og dermed til salgsnedgang for hele kategorien.

Rieber & Søns kjernekategorier havner i stor grad i ”Brand Heaven” ifølge denne undersøkelsen. Sauser, gryter og supper har lav attraktivitet som PL-produkter blant forbrukerne. Produkter som oppfattes som generiske, så som nudler og ris, er mer utsatte. I disse kategoriene er det viktig å utvikle merkevarer som gir forbrukeren noe ekstra, i form av smak, foredling eller bruksvennlighet – på engelsk kalt convenience. Det er nettopp hva Rieber & Søn er i ferd med å gjøre. Delectas middagsretter med kalkunkjøtt er et eksempel. Ferdige middagssauser fantes allerede på markedet da Delecta lanserte en mer brukervennlig variant som inneholdt kjøtt. Toro lanserte på sin side Boil-in-bag-ris, som på en enklere måte gir forbrukeren et godt resultat.

STRATEGI

Kategorinedgang Høsten 2004 kom tyske Lidl inn på markedet i Norge. I rene markedsandeler har ikke Lidl hatt så stor betydning, men fokus rundt “hard discounters” førte til en enda sterkere priskonkurranse mellom kjedene og et tilsvarende prispress mot leverandørene. Kampen om hylle- og aktivitetsplass i butikk er også blitt hardere. Det har hovedsakelig tre årsaker:

For Rieber & Søns del betydde dette økt konkurranse på mindre tilgjengelig plass.

2005

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

2004

Dagligvarehandelen i Vest-Europa er preget av en konsentrasjon av dominerende kjeder, mange av dem ekstremlavpriskjeder, eller såkalte ”hard discounters”. Andelen private labels, handelens egne merker, er økende. I følge ACNielsens studie ”The power of private label 2005” er andelen private label nå 23% for de 17 europeiske landene som blir omfattet av undersøkelsen. Veksten i private label har vært på rundt 4 prosentpoeng i løpet av det siste året. Tyske “hard discounters”, som Aldi og Lidl, har hatt som kjennetegn en nesten ensidig satsing på private label, med en andel på hele 95%.

OVERBLIKK

Utfordringer Vest-Europa


03 04 NGAAP

1 117

Rieber & Søns virksomhet i Sentralog Øst-Europa (CEE) innbefatter salg og produksjon i Tsjekkia, Polen og Russland, i tillegg til noe eksport. Segmentet har hatt en god utvikling, og satsingen på kvalitetsforbedringer, produktutvikling og kategoridriving har gitt resultater.

8,8%

1 066 7,0%

1 066 7,0%

1 030 8,0%

1 164 10,3% 02

Virksomhetsbeskrivelse Sentral- og Øst-Europa

Segmentets salgsinntekter i 2005 var på 1 117 MNOK, mens EBITDA var på 98 MNOK. I 2004 ble Polen, Tsjekkia og Slovakia medlemmer av EU. Høyere velstand som følge av EU-medlemskap, samt økt bearbeidingsgrad på produktene, vil på sikt kunne føre med seg prisvekst og øke verdien på hver solgte enhet.

04 05 IFRS

Netto salg MNOK EBITDA-margin (%)

Strukturelle endringer I 2005 ble det gjennomført en sentralisering av produksjonen både i Polen og i Tsjekkia. I Polen ble produksjonen av saus og middagsretter flyttet til en ny enhet ved hovedfabrikkanlegget i Wloclawek, og antallet fabrikker hos Delecta ble redusert fra fire til tre. I Tsjekkia ble også antall fabrikker redusert fra fire til tre, gjennom stenging av fabrikken i Kralupy. Et nytt anlegg ved hovedfabrikken i Bysice ble åpnet av den tsjekkiske presidenten Vaclav Klaus i august 2005.

Geografisk fordeling av omsetning 2005

RIGHT Gjennomføringen av RIGHT-prosjektet, med innføring av nytt ERP-system (Enterprise Resource Planning) startet opp i 2003 i Polen. Effekten av tiltakene i Polen har vært god. RIGHT ble innført i Vitana i 2005. Som følge av implementeringen opplevde Vitana

Tsjekkia 45,3% Polen 29,0% Slovakia 7,9% Russland 7,4% Andre 10,4%

20

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

en midlertidig lav leveransesituasjon, som påvirket salg og resultat negativt i 2005. Vitana Tsjekkia er det landet i CEE hvor Rieber & Søn har den sterkeste posisjonen som merkevareleverandør. Vitana har 90 års tradisjon, og er et av de mest kjente merkenavnene i Tsjekkia. Vitana har vært gjennom en omstillingsprosess i sine største kategorier. Suppe er blitt reposisjonert fra forrett til hovedrett gjennom en ny serie fyldige middagssupper. Dette har vært en suksess og snudd en negativ vekst til positiv for hele kategorien. I 2005 ble to nye varianter lansert. Lanseringen av tex-mex-konseptet i Tsjekkia har også vært vellykket, og Vitana er klar markedsleder i kategorien. I HIT 2005, en oversikt over de mest vellykkede lanseringene på det tsjekkiske markedet, vant Vitana førsteplass i tre kategorier. I 2005 ble det lansert et nytt kommunikasjonskonsept for Vitana, noe som skal sikre en konsistent markedskommunikasjon og bygge merket ytterligere. Kommunikasjonskonseptet bygger Vitana som en god hjelper til å lage vellykkede, hjemmelagede måltider. Delecta Delecta, Rieber & Søns merkevare i Polen, har hatt en god salgsvekst i 2005. Delecta har sine hovedprodukter innen kategorier som desserter, kaker og baketilbehør. Totalmarkedet i disse kategoriene er økende, og Delectas produkter har også styrket sine markedsandeler. Delecta er markedsleder på kakemikser i Polen. Duza Blacha er en serie


side 16–22

VIRK SOMHETSBE SKRI VELSE

OVERBLIKK

Ris

1

1

Kakemiks

1

2

Krydder/ buljong/ marinader

1

2

Cronions

1

1

Bakeingredienser

3

3

1

Sardiner/ hermetisk sjømat

1

2

2

Polen

Slovakia

2

1

ADRESSER

I Polen økes i praksis Rieber & Søns salgsstyrke med nesten 50%, og antall besøkte butikker går opp fra ca. 8000 til ca. 12000, samtidig som vår andel av salgskostnadene blir lavere. Dette styrker posisjonen opp mot polsk handel, både for Delecta og for Podravka.

1

FINANSIELL RAPPORT

Samtidig har Rieber Russia økt distribusjonen i den nye handelen – russiske supermarkedskjeder og internasjonale kjeder.

Supper/ sauser

ÅRSBERETNING

En del av produksjonen er lagt til Vitanas anlegg i Bysice, hvor det er investert i en ny vakumbeltetørke for ingrediensproduksjon. Resultatet i 2005 var svakere enn i 2004. Dette skyldes at det har tatt lengre tid enn antatt å utvikle markedet for produktene fra det nye anlegget i Vitana.

Tjekkia

Land

Rieber Food Ingredients Rieber Food Ingredients er internasjonal leverandør av ingredienser til andre næringsmiddelprodusenter. Viktige produktgrupper er buljong, kraft, marine smaksingredienser og krydderblandinger.

Kategorier

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

For å styrke sin posisjon i Polen inngikk Rieber & Søn i november en samarbeidsavtale med det kroatiske næringsmiddelselskapet Podravka. Samarbeidet innebærer felles salgsorganisasjon og distribusjon for Delecta og Podravkas produkter i Polen og i Ungarn.

Rieber Russia I Russland har Rieber & Søn tre merker innen nøtter/snacksprodukter; Emarko, Zhiko og premiumbrandet Chaka. Chaka fylte ti år i 2005, og er Russlands eldste merkevare innen nøtter. Rieber Russia har hatt godt salg, men nedgang i resultat, grunnet høye råvarepriser. Pistasjnøtter, som utgjør rundt halvparten av nøttemarkedet, har hatt en økning i råvareprisen på 50%. Situasjonen bedret seg noe i andre halvår.

Kategoriposisjoner CEE

Chaka har lansert 250 grams poser i flere varianter. Produktspekteret er også utvidet med nøttemikser og tørkede frukter. De tre merkene har nå en samlet andel på ca 17% av nøttemarkedet. Rieber Russia har i 2005 fått nytt lager- og kontorbygg i tilknytning til fabrikken i Elektrostal, 120 km øst for Moskva.

STRATEGI

Det er et mål å strekke Delecta til å være en merkevare også for middagsretter. Delectas ferdige middagsretter med kalkunkjøtt selger bra, og lanseringen av tex-mex har vært positiv. Lanseringen følges opp med en tyngre forbrukerpåvirkning i 2006, som henter synergier og erfaringer fra tilsvarende lanseringer i Norge og i Tsjekkia. I 2005 lanserte Delecta et nytt kommunikasjonskonsept for merkevaren, basert på kos og familiehygge.

King Oscar King Oscar er en ledende aktør innen hermetisk sjømat i det polske markedet. Eksporten fra King Oscar i Polen er økende, men resultatet ble i 2005 rammet av lav realisert dollarkurs. King Oscar er også godt etablert i Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Romania. King Oscar og Delecta i Polen har samordnet salg og distribusjon, samt administrative funksjoner gjennom et felles servicesenter.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

kakemikser inspirert av Toros langpannekonsept, men bygget på tradisjonelle polske oppskrifter. Serien har vært en suksess, og har bidratt til en klar bedring i Delectas markedsposisjon. Basert på økt forbrukerinnsikt for den tradisjonelle sikorikaffen Anatol, har produktgruppen kommet i ny design og med en ny og sterkere variant, rettet mot en yngre målgruppe. Dette har revitalisert merket.

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

21


Utfordringer Sentral- og Øst-Europa Et stort potensial for vekst Markedsandeler i utvalgte kategorier i CEE 2004

2005

2005 har vist en konsolidering av de store supermarkedskjedene i Rieber & Søns hovedmarkeder. Det er tendenser til at internasjonale kjeder ytterligere konsoliderer sine posisjoner.

Delecta-merket er kjent for søte produkter og er markedsleder innen bakeprodukter, men det jobbes nå for å styrke posisjonen innenfor middagsretter for å få en bredere plattform i det polske markedet.

For eksempel har nederlandske Ahold kjøpt Julius Meinl i Tsjekkia, men samtidig solgt sine hypermarkeder i Polen. Den britiske kjeden Tesco har kjøpt franske Carrefour i Tsjekkia og Slovakia. Det er sterk prisfokus i handelen, og ”hard discounters” vokser mest. Lengst er utviklingen kommet i Tsjekkia, men også i Polen og Slovakia er tendensen tydelig.

For å oppnå kritisk masse og bli en tung aktør i den polske dagligvarehandelen, har Delecta inngått en strategisk samarbeidsavtale med det kroatiske næringsmiddelselskapet Podravka. Avtalen innebærer en felles salgsorganisasjon som teller 50% flere selgere enn Delectas tidligere organisasjon. Samarbeidsavtalen omfatter også felles salg og distribusjon i Ungarn.

I Russland er Rieber & Søn representert i nøttemarkedet, tradisjonelt et gatemarked med nøtter i løsvekt, som har gått via kiosksalg til nå å komme mer inn i ”den nye handelen” – russiske supermarkeder og internasjonale kjeder.

EU Når dette leses, har det gått nesten to år siden Tsjekkia, Slovakia og Polen ble EUmedlemmer. I tillegg til at EU-midler er blitt investert i infrastruktur i landene, har EUtilknytningen ført til større økonomisk aktivitet. De fysiske, og ikke minst mentale skillelinjene til resten av Europa er blitt mindre. Dette påvirker på sikt både sysselsetting og økonomisk vekst, og gir rom for nye, mer innovative og dyrere produkter.

50%

Suppe Tjekkia

51%

22%

Suppe Slovakia

21%

52%

Krydder Tjekkia

Hermetisk sjømat Polen

Desserter Polen

54%

18% 17%

14%

I Polen, Slovakia og særlig Tsjekkia er utviklingen i den nye handelen kommet såvidt langt at det også merkes på leverandørsiden. Innen hver kategori finner en gjerne fire-fem leverandører i hyllene. Med en større andel lavpriskjeder, forventes det at antall leverandører går ned. For å henge med i denne utviklingen er det viktig å være ledende i sine kategorier.

12%

43%

Kakemikser Polen

46% Kilde: Memrb, AC Nielsen

I Tsjekkia og Slovakia har Vitana denne posisjonen. Vitana er en solid merkevare, og ble rangert som nummer 7 blant Tsjekkias mest kjente i en undersøkelse fra 2005.

22

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Rent volummessig er Rieber & Søns salg i CEE flere ganger større enn i Norden. På grunn av prisforskjellen og høyere bearbeidingsgrad, er Norden pr. i dag likevel et større marked målt i omsetning. Kjøpe tid Bedre råd til mat gir ofte en økning i bruk av ferdigretter og enklere måltidsløsninger. Dette er delvis riktig i Tsjekkia, Slovakia og

Polen, særlig blant unge, urbane mennesker. Samtidig står tradisjonen med matlaging fra grunnen av fremdeles sterkt, og det ligger en høy grad av stolthet i det å lage hjemmelaget mat. Dermed må Delecta og Vitana posisjonere seg som gode hjelpere til et vellykket, hjemmelaget måltid, og ikke som erstatninger. Noen tall illustrerer dette: I Polen er ennå 90% av kakene hjemmelagde. I Tsjekkia er 50% av suppene hjemmelagde og hele 80% av sausene. Det ligger dermed et potensial for vekst innen tradisjonelle kategorier. I Polen er allerede Delecta markedsleder på kakemikser, og salget er økende. Strategien med å lansere en serie med tradisjonelle polske kaker har vært vellykket: Selv om folk får hjelp av en kakemiks, har de følelsen av å ha bakt en hjemmelaget kake. Trender Etnisk mat er også et voksende segment. Her er kunnskapen om å lage mat fra grunnen mindre, og det er lettere for forbrukerne å akseptere bearbeidete løsninger. I 2004 lanserte Vitana tex-mex i Tsjekkia, og utviklingen har vært god. Vitana er markedsleder i en voksende kategori, og nye produktvarianter blir lansert. Det samme er i ferd med å skje i Polen. Rieber & Søn følger nøye med i utviklingen på flere etniske trender i disse landene, for å være tidlig ute og for å lede an i nye kategorier, slik vi har gjort i Norge.


I 1946 BEGYNTE DELECTA Å LEVERE VANILJESUKKER TIL POLSKE KAKEBAKERE


NÅ TILBYR VI DEM HELE KAKEN

60 år etter den første produksjonen av vaniljesukker, er Delecta nå ledende innenfor kakemikser og baketilbehør i Polen. Etterhvert som aksepten for ferdige kakemikser har vokst, har Delecta utviklet stadig nye konsepter, for en stor del basert på klassiske polske oppskrifter. Samtidig tenkes det nytt i de tradisjonelle bakeingrediensene, slik at man hele tiden er i forkant av konkurrerende merkevarer og handelens egne merker. I 2005 ble f.eks. det tradisjonelle vaniljesukkeret komplettert med to nylanseringer, mandelsukker og kanelsukker.


De fire verdidriverne

• Organisk vekst på over 2,5% • Verdiskapende oppkjøp

Lønnsomhet

Kapitalisert verdi i dag

• Sterke nr. 1- eller nr. 2 merkevareposisjoner • Drive og utvikle produktkategorier

26

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Interne forbedringer skal effektivisere driften for å skape økt lønnsomhet, og fokusere på synergier som vi kan hente ut i produksjon, administrasjon, innkjøp, produktutvikling, marketing og distribusjon. Rieber & Søn ønsker å skape en kultur som har fokus på kontinuerlige forbedringer. Gjennom programmet IMPRO 07 er en rekke prosjekter samlet, og disse skal gi årlige besparelser på minst 150 MNOK, med full effekt i 2007.

Verdiskapende oppkjøp

Ledende merkevareposisjoner

Organisk vekst

Organisk vekst defineres som salgsvekst, justert for oppkjøp og valutaomregningseffekter. Dette er den sentrale, men samtidig den mest krevende faktoren for å skape fremtidige verdier. Sterkt fokus på innovasjon/produktutvikling og merkevarebygging er hovedvirkemidlene for å drive kategoriene, slik at vi skaper markedsvekst, tar markedsandeler og derigjennom skaper organisk vekst. Økt konkurranse fra kjedenes egne merker og økt internasjonal konkurranse har bidratt til prispress og kamp om hylle-

• EBITDA-margin forbedring på +0,5%-poeng pr. år • ROCE (avkastning på sysselsatt kapital) på over 16% • EPS-vekst pr. år på mer enn 10%

Redusert kapitalbinding

Vekst

og aktivitetsplass. Dette, sammen med lavere prisvekst generelt, har gjort det mer krevende å skape organisk vekst. Resultatet er at vi i Rieber & Søn må bli enda flinkere og mer innovative, samt at interne forbedringer blir en viktigere bidragsyter for å øke verdiskapingen.

Redusert kapitalbinding oppnås gjennom bedre logistikk, bedre rutiner og færre og mer effektive produksjonsenheter. Verdiskapende oppkjøp er et viktig virkemiddel for å nå Rieber & Søns mål om vekst. Vi prioriterer oppkjøp i øvrige nordiske land og utvalgte land i CEE. Det er viktig å oppnå kritisk masse i de markeder hvor vi er aktive, for på den måten å være kostnadseffektive. Ved oppkjøp er det også nødvendig å ta ut synergieffekter raskt. Lederne i Rieber & Søn blir målt og får bonus i forhold til oppnåelse av målsettingene i konsernstrategien.

Langsiktig kapitalisert verdi

Fire verdidrivere er fundamentet for Rieber & Søns strategi for langsiktig verdiskaping. Gjennom disse skal vi nå våre langsiktige mål, som er blitt oppdatert i 2005 i forbindelse med strategigjennomgangen.

Interne forbedringer

Langsiktige mål:


side 26–30

ST R AT E G I

OVERBLIKK

Organisk vekst Nye måltidsløsninger Nye spisevaner

HØY

Nye smaker Raskere tilbereding av kjente produkter LAV

27

UTVIKLING OVER TID

ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Eks. Tiramisu

Eks. Thailandsk kyllingsuppe

FINANSIELL RAPPORT

Produktutvikling er det viktigste stikkordet for å vedlikeholde og utvikle en merkevare. Rieber & Søn skal være ”The Local Taste Champion”, den lokale smaksmesteren, med inngående kunnskap om hvordan produkter kan utvikles og forbedres, for å møte forbrukernes smak. Filosofien om å være en lokal smaksmester ved å skreddersy produkter til hvert marked, er noe av det viktigste som skiller oss fra internasjonale konkurrenter, som ofte har identiske produkter i mange land. Local Taste Champion-strategien forankrer våre produkter godt hos forbrukerne. I neste ledd gir det høyere omløpshastighet og inntjening for våre kunder.

ÅRSBERETNING

Vi skal til enhver tid være konkurransedyktige og ha riktige priser. I tillegg må vi utvikle forbruket innenfor eksisterende og nye kategorier, d.v.s. utvide markedet og dermed oppnå større salgsvolum. Spesielt i det nordiske markedet har prispresset og konkurransen blitt langt sterkere de siste par årene. Desto viktigere er det at vi er i forkant og setter spillereglene i markedet. Gjennom innovasjon, bedre produktkvalitet og økt ”convenience” for forbruker, skal vi

være ”category captain” og lede utviklingen innen hver kategori.

Eks. Nudler

Merkevarebygging er en kjernekompetanse i Rieber & Søn. Rieber & Søn er representert i markeder med til sammen 250 millioner mennesker, som vi kommuniserer med gjennom ulike former for forbrukerpåvirkning. For å utvikle denne kjernekompetansen har Rieber & Søn utviklet sin egen merkevareskole – Rieber Branding School. Merkevaretenking er ikke noe som bare angår markedsavdelingene. Den må være levende i hele organisasjonen og gjennomsyre all aktivitet og alle ledd i verdikjeden. Rieber Branding School er et viktig verktøy for kunnskapsoverføring og kompetanseutvikling på merkevarer og kategoriutvikling. Denne kompetanseutvekslingen skaper verdier i alle deler av konsernet.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

En stor andel av Rieber & Søns vekst skal komme gjennom utvikling og salg av våre merkevarer. For å ha livskraftige merkevarer, er det viktig å ha dyp forbrukerinnsikt, utvikle produkter som treffer markedet, og aktivt lede an i utviklingen i de kategoriene hvor vi er representert.

Eks. Wok og Wraps

STRATEGI

Produktutvikling og merkevarebygging hører nøye sammen. Gjennom produktutvikling styrker og fornyer vi en merkevare. Og gjennom å ha en sterk merkevare skaper vi aksept for nye produktlanseringer. Eksempelvis har Vitana og Delecta gjennom å gå inn i tex-mex-kategorien strukket sine merkevarer i en ny retning, og gjort dem mer moderne. Den eksisterende merkevarestyrken gir trygghet for et godt resultat.

INNOVASJON

Systematisk produktutvikling

For å finne den rette smaken, testes produktene systematisk gjennom smakspaneler i de ulike land. Toro var tidlig ute med denne praksisen, som senere er blitt etablert i alle Rieber & Søns forretningsenheter.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Drive kategorier gjennom produktutvikling og merkevarebygging


Verdiskapende oppkjøp Oppnå kritisk masse i våre markeder Innen næringsmidler er det viktig å ha en viss størrelse, slik at vi kan være blant de viktigste samarbeidspartnerne for varehandelen i de landene vi er representert. Oppkjøpskandidater og tilhørende produktkategorier må passe inn i vår strategi og tilføre verdier til våre aksjonærer. I løpet av de tre siste årene har Rieber & Søn gjort oppkjøp som har gitt oss et sterkere grunnlag for vekst i det norske og svenske markedet. I 2003 overtok Rieber & Søn Nopal i Norge og i 2004 Mrs Cheng´s i Sverige. I 2005 er det gjort to oppkjøp i Danmark. I august kjøpte Rieber & Søn danske K-Salat. I november ble selskapet Bähncke overtatt, ved å øke eierandelen fra 19,9% til 100%. Oppkjøpene danner en strategisk plattform for videre satsing i Danmark, og gir oss større tyngde i hele det skandinaviske markedet.

28

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Rask integrasjon For at oppkjøp skal bidra til å skape verdier, er det viktig med en rask integrasjon av de tilkjøpte enhetene. Samtidig må man bestemme hvilke merkevarer som er gunstigst å beholde i de ulike markedene. Rieber & Søn har etterhvert grundig erfaring med å gjennomføre slike prosesser. Overtakelsen av Nopal i juni 2003 er et godt eksempel. Salgsorganisasjonene ble samkjørt i løpet av tre måneder, og i løpet av sju måneder var Nopal fullstendig integrert i Rieber & Søn. Betydelige kostnadssynergier ble tatt ut, og parallelt med dette startet arbeidet med å utvikle produktkategoriene for å skape inntektssynergier. Kunnskapsoverføring I januar 2004 tok Rieber & Søn over svenske Mrs Cheng’s. I tillegg til økt bredde på det svenske markedet var produktene og erfaringen fra Mrs Cheng’s en viktig forutsetning for utviklingen og lanseringen av Toros asiatiske produkter og kits i Norge i september 2004. I sum viste eksempelet med Mrs Cheng’s to sentrale gevinster ved vellykkede oppkjøp: At man i tillegg til å integrere administrasjon, produksjon og salg, også klarer å hente ut samordningseffekter basert på intern kunnskapsoverføring og felles kreativitet, mot utviklingen av nye produkter som skaper vekst.

Denja/K/Bähncke Også ved årets oppkjøp har integrasjonen gått raskt. K-Salat har tatt over for Denja som Rieber & Søns salatmerke på det svenske markedet, og all produksjon for Sverige og Danmark er samlet ved K-Salats anlegg i Danmark. Fabrikken i Randers er lagt ned. Salgsorganisasjonene i Denja og K-Salat er samkjørt i 2005. Kombinasjonen K-Salat, Denja og Bähncke skaper store muligheter for ytterligere synergier. Denja og K-Salat er samkjørt med Bähncke innen dagligvare og food service. K-Salat, Denja og Bähncke er også samlet i en felles forretningsenhet – Denja/K/Bähncke. Integrasjonen gir et godt grunnlag for videre kategoriutvikling, både innen dagligvaremarkedet og innen food service. Vekst Fremtidige oppkjøp vil først og fremst skje i de markedene hvor vi trenger å styrke vår posisjon og oppnå kritisk masse. Vi vil primært vokse videre i Norden og bli mer slagkraftige i utvalgte markeder i CEE. Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) vil kunne gå noe ned i en periode om vi lykkes å realisere større oppkjøp. Vår målsetting vil hele tiden være rask integrasjon, og at oppkjøpte virksomheter skal bidra positivt til EPS innen 18 måneder.


side 26–30

OVERBLIKK

Interne forbedringer IMPRO 07 skal spare 150 MNOK

Produksjon Større produksjonskapasitet ved de nye anleggene i Polen og Tsjekkia muliggjør en mer rasjonell produksjon. Produksjonen av Toros flytende sauser skjer nå ved Delectas fabrikk, mens produksjonen av Black Boy krydder er flyttet til krydderfabrikken i Varnsdorf i Tsjekkia. Fabrikken i Roudnice i Tsjekkia produserer og pakker ris også for det svenske og norske markedet.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR ÅRSBERETNING

Ved årsskiftet var det gjennomført tiltak som vil realisere en tredjedel av målsettingen for IMPRO 07. Tiltakene vil gi delvis effekt også i 2006. Videre er det i 2005 påbegynt prosjekter som vil realisere de resterende to tredjedeler av målsettingen.

FINANSIELL RAPPORT

Samarbeidsprosjekter på tvers av landegrensene, erfaringsoverføring og innføring av “best practice” gjennom Rieber Management School har også bidratt til en felles bedriftskultur og god flyt av kompetanse i organisasjonen. I tillegg er det gjennomført en sentralisering og oppgradering av produksjonsenheter i Polen og i Tsjekkia.

Alt dette gir et godt grunnlag for videre forbedringer, og IMPRO 07 skal sette fokus på potensialet for kostnadsreduksjoner på alle plan. En rekke prosjekter er satt i gang i 2005. Høsten 2005 ble det startet et omfattende arbeid for å harmonisere råvarespesifikasjoner og emballasje, med formål å redusere antall artikler og leverandører.

STRATEGI

IMPRO 07 Med prispress og lavere organisk vekst er det desto viktigere å fokusere på hva vi kan spare av kostnader for å skape resultater, og samtidig få muligheter for økte ressurser til produktutvikling og markedsføring. På denne bakgrunn ble det omfattende forbedringsprogrammet IMPRO 07 satt i gang i august 2005. Målet er å spare 150 MNOK i årlige kostnader innen 2007. Besparelsene skal komme innenfor 3 hovedområder – innkjøp, driftskostnader og andre kostnader. Dette innebærer bl.a. at antall ansatte vil bli redusert med mer enn 200 årsverk, hvorav ca. halvparten i Norge.

Harmonisering av prosesser Rieber & Søn startet i 2003 opp et større prosjekt for samkjøring av systemer og arbeidsprosesser på tvers av landegrensene (RIGHT), og dette gir et godt grunnlag for videre forbedringer. Prosjektets målsetting er å harmonisere forretningsprosessene innen områdene innkjøp, produksjon, ordre, økonomi og personal, gjennom felles prosesser og informasjonssystemer (SAP). RIGHT-prosjektet ble innført i Delecta og King Oscar i Polen i 2003, ved hovedkontoret i Norge i 2004 og i Vitana i 2005. I 2006 skal SAP og RIGHT innføres i Toro. Omleggingen har ikke vært uten problemer, men erfaringene etter implementering viser at vi vil oppnå planlagt forbedret effektivitet i administrative prosesser og logistikk.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Interne forbedringer gjennom rasjonaliseringer, bedre rutiner og lik praksis mellom forretningsenheter, har lenge vært en del av Rieber & Søns strategi. Rasjonalisering av produksjonen er et viktig ledd i dette, og vi har lagt ned 8 fabrikker de siste 3 årene. I 2005 har vektleggingen på interne forbedringer vært enda sterkere.

ST R AT E G I

ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

29


Redusert kapitalbinding Verdien av en mer effektiv vareflyt og logistikk

Gjennom IMPRO 07, RIGHT-prosjektet og færre og mer effektive produksjonsenheter, legger vi til rette for kapitalfrigjøring. Etterhvert som RIGHT-prosjektet blir implementert, forventer vi å få et verktøy som hjelper oss i arbeidet med å øke kapitalens omløpshastighet. Med bedre salgsprognoser, sammen med mer effektiv lagerstyring og logistikk, kan man frigjøre kapital bundet i varelageret.

TSJEKKIAS PRESIDENT VACLAV KLAUS SAMMEN MED KONSERNSJEF ASBJØRN REINKIND UNDER ÅPNINGEN AV VITANAS NYE FABRIKK.

30

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Innkjøp samordnes i økende grad mellom forretningsenhetene. Arbeidet med felles innkjøpsavtaler på råvarer reduserer kostnadsnivå og kompleksitet, og sikrer kvalitet på råvarene. En viktig oppgave her er samkjøring av råvarespesifikasjoner, noe som muliggjør å redusere antall leverandører, rasjonalisere innkjøpsarbeidet og lette overføring av produksjon mellom våre ulike fabrikker. Dette vil i tillegg bidra til lavere kapitalbinding.

I rasjonalisering av produksjonen ligger det også store gevinster, og i løpet av 2005 ble tre fabrikkanlegg lukket og produksjonen flyttet til andre anlegg. Vitanas produksjon i Kralupy ble lagt ned og flyttet til hovedanlegget i Bysice. I juni flyttet Delecta produksjonen av saus og middagsretter til hovedfabrikkanlegget i Wloclawek. Det nye anlegget gir bedre logistikk og en mer fleksibel og bedre utnyttelse av arbeidskraften. Antall Delecta-fabrikker er i løpet av de to siste årene blitt redusert fra fem til tre. Produksjonen av salat for det svenske og danske markedet er samlet ved K-Salats fabrikk i Havnsø etter nedleggelsen av Denjas fabrikk i Randers. Konsentrasjon av produksjonen til færre enheter gir reduksjoner i faste kostnader, reinvesteringsbehov, bemanning (særlig innen indirekte produksjonsfunksjoner) og ledelsesbehov. Gjennom RIGHT-prosjektet og innføringen av felles systemer, vil det bli lagt til rette for forbedringer i vareflyt og administrative prosesser. Færre og større produksjonsenheter frigjør kapital og gir bedre avkastning for Rieber & Søns aksjonærer.


I 90 ÅR VAR KING OSCAR SYNONYMT MED SARDINER I OLJE


NÅ ER DET NAVNET PÅ EN HEL KATEGORI

King Oscar sardiner har siden 1902 vært en av Norges mest kjente eksportartikler. Etter at Rieber & Søn overtok King Oscar og relanserte merket på det norske markedet, er merkevaren strukket til en serie produkter innen hermetisk sjømat. Målet med nye lanseringer har vært å skille seg ut i forhold til konkurrentene og møte nye behov hos forbrukeren. For eksempel var King Oscar først med smakssatt tunfisk. I 2005 tok vi denne satsingen et steg lenger. Med Tuna Snacks, smakssatt tunfisk og kjeks, lanserte vi et komplett, ferdigpakket mellommåltid.


Samfunnsengasjement Begrepet ”miljø og samfunnsansvar”, på engelsk ”corporate social responsibility”, blir brukt for å si noe om det ansvaret vi som bedrift har for samfunnet rundt oss. Rieber & Søn har som mål å drive en ansvarlig, etisk og miljøvennlig virksomhet, og bidra positivt til det samfunnet vi er en del av. I Rieber & Søn vil vi opprettholde et sterkt fokus på dette området, og ønsker også å gi det en større del av vår rapportering. Vi samler derfor temaene samfunnsansvar, matvaresikkerhet og miljørapport i denne delen av årsrapporten. Matvaresikkerhet, hensyn til ytre miljø og HMS-arbeid blir tatt opp på de neste sidene. Når det gjelder Rieber & Søns samfunnsengasjement for øvrig spenner det over et stort område. Vi ønsker å arbeide med prosjekter lokalt, samtidig som vi på konsernnivå går inn i prosjekter der det er særlige behov i de landene hvor vi er representert.

34

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Samarbeid med Redningsselskapet I 2005 inngikk Toro et sponsorsamarbeid med Redningsselskapet. En egen fiskesuppe med navnet ”Skomvær” ble utviklet og lansert på markedet i september 2005. En krone av hver solgte pose går til redningsselskapets opplæring i sjøvett blant barn og unge. Samarbeidet fikk forøvrig prisen for årets kampanje i konkurransen SPOT 2005, arrangert av Sponsor- og eventforeningen. Idrettssponsing Rieber & Søn er gjennom Toro sponsor for fotballaget Brann. Videre sponser vi blant annet tre norske elitelag i håndball, et volleyballag i Polen og en lokal fotballklubb i Bysice. Gjennom Sopps er vi sponsor for skiløperen Kristen Skjeldal. Vi bidrar også med produkter som vafler og buljong til flere idrettslag og for en rekke kulturog idrettsarrangementer. Dette gir lagene betydelige salgsinntekter.

Veldedige formål Hver jul velger Rieber & Søn noen større prosjekter som det blir satset spesielt på. Vi har til nå blant annet støttet barnehjem i Polen, Russland og Tsjekkia, med alt fra bygningsmessige oppgraderinger til velferdstiltak. Gjennom leveranseavtaler med frivillige organisasjoner sørger vi for at produkter som nærmer seg utløpsdato kommer til nytte. Veldedig arbeid skaper entusiasme i Rieber & Søns organsisasjon, og ansatte ser det som positivt å bidra til disse prosjektene.


side 34–36

M I L J Ø - O G S A M F U N N S A N SV A R

KING OSCAR: Produksjonen av avfallsvann ved fabrikken i Gniewino er blitt redusert med 12% (vs 04). Fabrikken på Davanger har fått fornyet tillatelse for utslipp til luft og vann, og implementering av nye rutiner skal sørge for betydelig lavere risiko for uønskete utslipp.

DELECTA: Våren 2005 ble det bygget et nytt renseanlegg som gir bedre kvalitet på avløpsvannet. Kildesortering av avfall som papir, glass og emballasje er innført.

KING OSCAR: Ved alle King Oscars fabrikker har det i 2005 vært ekstra høy fokus på å få redusert sykefraværet, spesielt ved fabrikken på Davanger. Tiltakene har gitt best effekt ved fabrikken i Svolvær, der sykefraværet ble halvert til rekordlave 3,3%. VITANA: Sykefraværet ligger på et stabilt nivå. Antall skader fra arbeidsuhell har gått ned, mens gjennomsnittstiden for hvert fravær knyttet til arbeidsuhell har gått opp. DELECTA: Ny fabrikk for kjøtt og grønnsaker har medført betydelig bedrete arbeidsforhold, blant annet redusert eksponering for støy.

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

ADRESSER

RIEBER RUSSIA: Forberedelser knyttet til installasjon av et nytt renseanlegg for avløpsvann har pågått i 2005, og anlegget vil være klart i løpet av 2006.

CRONIONS: Tiltak iverksatt for å redusere sykefravær har resultert i en reduksjon på 24% i forhold til 2004.

FINANSIELL RAPPORT

VITANA: Et system for miljøledelse og miljøstyring i tråd med ISO 14001 ble sertifisert av Det norske Veritas i januar 2005. Siden mars 2005 har et nytt renseanlegg for avløpsvann vært i drift i Bysice.

TORO: Gjennomsnittlig fravær har i 2005 vært på 9,3%. Målet for 2006 er å få dette ned til 8%. Undersøkelser viser at lite av langtidsfraværet kan relateres til forhold på arbeidsplassen.

ÅRSBERETNING

Verdikjedens innsatsfaktorer er landbruksog fiskeribaserte råvarer, vann og energi. I tillegg kommer ferdigprodusert emballasje som nødvendig forutsetning for distribusjon av ferdige produkter. Fra verdikjeden kommer bearbeidede og porsjonspakkete næringsmiddelprodukter, avfall og vann. Felles for all produksjon er at råvarene blir behandlet

CRONIONS: Ved fabrikken i Nederland blir over 90% av alt avfall utnyttet som dyrefôr og til kompostering. To klager knyttet til lukt ble mottatt i løpet av 2005. En ny utslippstillatelse for avløpsvann ble innvilget i 2005.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Verdikjede Rieber & Søn har produksjonsenheter i sju land under til dels svært ulike rammevilkår. Lokalt forholder produksjonsledelsen seg til de vilkår og konsesjoner som myndighetene stiller. Det er i løpet av 2005 ikke meldt om overtredelse av gjeldende konsesjonsvilkår i noen av virksomhetene i Rieber & Søn.

Tiltak for ytre miljø TORO: ISO 14001 innebærer blant annet at man skal ha en plan for kontinuerlige miljøtiltak. Av 18 iverksatte tiltak i 2004, er 11 ferdigstilte i 2005. Ytterligere 13 tiltak er iverksatt i løpet av året.

Helse, miljø og sikkerhet For konsernet ble det i 2005 samlet registrert 96 skader med sykefravær og 34 skader som ikke førte til sykefravær. Dette gir en skadefrekvens på 29,9 som uttrykk for antall uhell med fravær pr. 1000 årsverk. Sykefraværet var i 2005 på 6,7%, mot 6,8% i 2004. Det samarbeides mellom ledelse, personal/HMS-funksjon og tillitsvalgte for å redusere fraværet.

STRATEGI

Rieber & Søns miljøpolitikk • Miljøbevissthet er en del av konsernets forretningskultur. • Miljømessige konsekvenser av våre produksjonsmetoder og produkter skal løpende vurderes i forhold til ressursbruk og anvendelse av produktene. • Vi søker kontinuerlig å redusere våre virksomheters miljøpåvirkning ved å utnytte ny kunnskap og teknologi. • Fornybare og resirkulerte innsatsfaktorer i drift og verdiskaping skal prioriteres. • Vi stiller krav til miljøstandard hos våre leverandører og samarbeidspartnere. • Det er et lederansvar å ivareta hensynet til virksomhetenes indre og ytre miljø.

og bearbeidet for best mulig utnyttelse og minst mulig restavfall.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Som en stor næringsmiddelprodusent har Rieber & Søn ansvar både for medarbeidere, samfunn og miljø. Vi utvikler stadig bedre systemer for overvåking og forbedring av ulike interne og eksterne miljøfaktorer.

OVERBLIKK

Miljørapport

35


Matvaresikkerhet Kundene våre – både handelen og konsumentene – tar det for gitt at de matvarene som blir frembudt i butikkene er trygge. Vi i Rieber & Søn er ansvarlige for at den maten vi leverer er velsmakende, trygg og sunn. Vi er også ansvarlige for å gi veiledning og råd, slik at kvaliteten holder helt frem til forbrukeren. Vi kan aldri kontrollere oss til kvalitet En kontroll blir aldri mer enn stikkprøver. Å produsere varer – og overlate til et laboratorium å finne ut om det skal godkjennes eller vrakes – bygger på en tankegang der både risiko og kostnader øker. Ansvaret for mattrygghet må bygges inn i linjen, i vareflyten, lenge før det ferdige produktet foreligger. Vi vil ha et systematisk og kontinuerlig arbeid på forebyggende tiltak gjennom hele verdikjeden. Arbeidet begynner hos produktutviklerne som setter krav til råvarene som skal brukes og skriver instrukser for produksjonen, fortsetter hos leverandørene av råvarer, maskiner og pakkematerialer, går videre gjennom fabrikkene våre under bearbeiding og lagring, og fortsetter ut i markedsføring og salg. Når forbrukerne lager til maten hjemme eller i restauranter, skal de være helt trygge. Fokus på forebyggende arbeid Ved å flytte fokus fra kontroll til forebyggende tiltak får hver av oss større ansvar og større bevissthet om at ”min” del – mitt lille bidrag i den store vareflyten – avgjør kvaliteten på det som skal selges og om kunden blir fornøyd. Slikt forebyggende arbeid foregår i hovedsak i fire trinn:

36

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

1.Sikre at våre leverandører produserer med sikkerhet. Myndighetskrav og krav fra Rieber & Søn styrer dette. 2.Risikoanalyser, der uheldige løsninger eller prosedyrer blir byttet ut med det som fungerer. 3.Styre produksjonsprosessene etter det som ble klarlagt gjennom risikoanalysene. 4.Opplæring, forståelse og kompetanse i produksjonen, slik at alle tar ansvar på sin arbeidsstasjon. HACCP En slik fokusering som nevnt er grunnprinsippet i det som på fagspråket kalles HACCP – eller risikoanalyse og innføring av kritiske kontrollpunkter (CCP’er) – i vareflyten. Analysen setter fokus på alle enkeltoperasjoner. Der det er høy risiko dersom noe går galt, bygges det opp ekstra styringstiltak. For å illustrere hva vi mener, er det mange kontrolltiltak i en hermetikkproduksjon. Men det er bare noen få kritiske kontrollpunkter, f.eks. at sveisen på boksen er tett. 2005 ble et HACCP-år i Rieber. Både myndigheter og kunder krever nå at vi produserer etter HACCP, og forlanger innsyn i hva vi gjør. De inspiserer, og vi må dokumentere. Noen av de store internasjonale matvarekjedene krever at vi sertifiserer oss etter internasjonale standarder for produksjon av mat. Slike standarder bygger også på

HACCP-prinsippet. Kravene fremsettes nå av noen kjeder vi selger til. TORO-fabrikken i Arna og Bähncke i Danmark ble høsten 2005 godkjent etter de mest krevende av disse standardene. Fra før av er Vitana og Cronions godkjent, og flere andre av våre fabrikker vil gå opp til ”eksamen” i 2006-2007. Felles innsats for kvalitet Direktører og ledere har et særlig ansvar for å mobilisere til deltakelse i dette kvalitetsarbeidet, og vi ser gode eksempler på at det fungerer. Alle Rieber & Søns virksomheter har som mål å levere produkter og tjenester som gir trygghet for forbrukerne, og som tilfredsstiller krav både fra kunder og myndigheter.


MED SEI CORDON BLEU TILBØD VI NORSKE KJØKKENSJEFER EN NY OG LETTVINT DELIKATESSE


NÅ KAN VI LEVERE HELE MENYEN Andelen mat som spises utenfor hjemmet øker. Rieber & Søn har tatt denne utviklingen på alvor. Det som startet med flerforpakninger av sauser og supper under navnet Toro Storkjøkken, har etter hvert blitt en egen forretningsenhet i Rieber & Søn. Food service leverer et stort utvalg produkter til storkjøkken, restaurant og ferskvaredisker, primært i Norge, Tsjekkia og Slovakia. For eksempel er utvalget av ferdige fiskeprodukter kommet opp i over 20 ulike varianter siden Sei Cordon Bleu ble lansert i 1986.


Eierstyring og selskapsledelse Mål og overordnete prinsipper Rieber & Søn styres etter mål og overordnete prinsipper som skal sikre åpenhet, integritet og ansvarliggjøring. Åpenhet sikres gjennom flyt av korrekt informasjon mellom forretningsenhetene, ledelsen og styret, og til de ulike interessentene (eiere og det eksterne miljø). Integritet oppnås ved entydige normer og regler og tilslutning om moralske og etiske prinsipper. Ærlighet står sentralt. I forhold til ansvarliggjøring tilstrebes korrekt deling av ansvar mellom de ulike nivåene i organisasjonen (forretningsenhetene, ledelsen og styret). Konsernet følger den norske anbefalingen til eierstyring og selskapsledelse (desember 2005), med mindre annet er spesifisert. Rieber og Søns verdisett • Vi er til å stole på, både overfor våre kunder, ansatte, aksjonærer og samfunnet generelt. • Vi er åpne og ærlige, når det gjelder kommunikasjon og holdninger overfor enkeltmennesker og grupper. • Vi er nyskapende og innovative i arbeidet med å finne bedre løsninger og nye måter å håndtere utfordringer på. • Vi er inspirerende gjennom våre produkter og ideer om hvordan konsumenten kan sette sammen velsmakende mat på en lettere måte.

40

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Kommunikasjon og likebehandling av aksjonærer Konsernet vektlegger å gi korrekt og detaljert informasjon om selskapets finansielle og forretningsmessige stilling. Dette gjøres gjennom kvartals- og årsrapportering, samt investorpresentasjoner. I tillegg er det jevnlig kontakt mellom selskapet og analytikere og presse. Rieber & Søn ASA setter høye krav til informasjon og likebehandling av eiere. Som børsnotert selskap følges Oslo Børs’ strenge standard på området. Konsernet har også en Investor Relations funksjon, som skal ivareta eiere og markedets behov for informasjon på en profesjonell og ryddig måte. Generalforsamling Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, som blant annet velger aksjonærenes medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen. Selskapet har kun én aksjeklasse med like aksjonærrettigheter. Fullstendige dokumenter og beslutningsgrunnlag i forbindelse med generalforsamlingen sendes ut minimum 14 dager før møtet finner sted. Det er tilrettelagt for å kunne benytte fullmakter, dersom aksjeeiere er forhindret fra å være til stede når generalforsamlingen avholdes.

Bedriftsforsamling Bedriftsforsamlingen er oppnevnt av generalforsamlingen og velger styret i Rieber & Søn ASA. Bedriftsforsamlingen i selskapet består av 15 medlemmer, hvorav 10 er aksjonærvalgte og fem er valgt av de ansatte. Bedriftsforsamlingen kan gi konsernstyret anbefalinger i enhver sak. Den gir også innstilling til generalforsamlingen om styrets forslag til konsernets regnskaper. Valgkomité Selskapet har en egen valgkomité som foreslår kandidater til bedriftsforsamling og styre. Komiteen består av tre medlemmer (leder av bedriftsforsamlingen, en ansatterepresentant og et uavhengig medlem). Tidligere var styrets leder fast medlem. Etter generalforsamlingen i 2004 ble styrets leder fritatt fra dette, for å forhindre eventuelle rollekonflikter. I sammensetningen av styret har valgkomiteen vektlagt erfaring, kompetanse og mangfold, både fra næringsmiddelbransjen, forbrukerprodukter, finansiell og strategisk erfaring og geografisk mangfold. Honorarene til styret og bedriftsforsamlingen anbefales av valgkomiteen og vedtas av hhv. bedriftsforsamlingen og generalforsamlingen.


side 40–51

ÅRSBERETNING

OVERBLIKK

Styring og kontroll Konsernet har controller-funksjoner i alle forretningsenhetene. I tillegg har selskapet en sentral regnskapsavdeling og finansavdeling med ansvar for utarbeidelse av retningslinjer for internkontroll og rapportering. Regnskaps- og finansavdelingen påser at selskapet overholder gjeldende lover og regler, samt god regnskapsskikk, og at styrets rammer og strategier blir fulgt.

Utbytte Styret har en klar og forutsigbar utbyttepolitikk, som danner grunnlaget for de utbytteforslag som styret fremmer for generalforsamlingen (ref. side 42). Revisjon Rieber & Søns uavhengige revisor er Ernst & Young. Konsernet har utarbeidet en policy som gir begrensninger for bruk av revisor til oppdrag utover revisjon. Revisor deltar også i møter med styret for å redegjøre for spesielle problemstillinger og konklusjoner knyttet til revisjonsarbeidet. Det redegjøres fullt ut i notene for godtgjørelse til revisor, fordelt på rene revisjonstjenester, samt andre tilleggstjenester.

ADRESSER

Gode systemer gir grunnlag for, og bidrar til, god kontroll og rapportering. For å styrke dette arbeidet har selskapet implementert et felles nytt ERP-system, som skal etableres i samtlige forretningsområder. Dette vil gi ledelsen et enda bedre verktøy for å forstå

Selskapskapital Selskapet har en egenkapital som er tilpasset målsetting, strategi og risikoprofil, og som er formidlet til markedet. Selskapet tilstreber å tilbakebetale selskapskapital utover det som er tilstrekkelig for å realisere gjeldende strategiske målsettinger.

FINANSIELL RAPPORT

Uavhengighet Ingen av de aksjonærvalgte styrerepresentantene har vært ansatt i selskapet de seneste årene, de har heller ikke nære familiebånd til daglig leder, eller kryssrelasjoner med andre styremedlemmer eller daglig leder. Styremedlemmene har ikke resultatavhengig styrehonorar eller opsjoner i selskapet, og har ikke vesentlige forretningsmessige relasjoner med selskapet (ref. noter til regnskapet).

Revisor gjennomfører årlig en gjennomgang av internkontrollen.

ÅRSBERETNING

Styret gjennomfører en evaluering av sitt arbeid hvert år. Konsernledelsen gir i tillegg en samlet evaluering av styrets arbeid og samarbeidet med administrasjonen.

Godtgjørelse til ledende ansatte I noteverket til regnskapet redegjøres det for godtgjørelse til daglig leder, samt bonusordning til andre ledende ansatte. Fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder blir foretatt av styret i møte. Opsjonsavtalen til daglig leder er kombinert med krav om direkte eierskap i underliggende aksje for å øke grad av symmetrisk interesse med selskapets aksjeeiere. Bonusordningene til ledelsen er både i form og størrelse utformet slik at de skal bidra til sammenfallende interesser mellom eierne, daglig leder og øvrige ledende ansatte.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Styret i konsernet har både etablert styrestrategi, styreinstruks og årsplan. Styret har to underutvalg, kompensasjonsutvalg og revisjonsutvalg.

virksomhetens risikoprofil i forhold til strategisk-, driftsmessig- og transaksjonsmessig ståsted - og til å mestre fremtidige forretningsmessige utfordringer.

STRATEGI

Styret ansetter daglig leder og fastsetter belønningssystemer for ledelsen.

Hvis styremedlemmer påtar seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet, blir styret informert og honoraret godkjent av styret.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Styret Styret i Rieber & Søn er svært bevisst sitt forvaltningsansvar og tilsynsansvar. Med bakgrunn i at styret har ansvar for konsernets strategiske utvikling, er det etablert interne rutiner og kontrollprosesser for å drive virksomheten etter de rammer og strategier som styret har vedtatt. Styret holder seg til enhver tid orientert om selskapets økonomiske stilling og fastsetter planer og budsjetter for virksomheten.

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

41


01

02

03

04

3 807

4 234

3 775

3 641

3 684

Aksjer og aksjonærer Aksjonærpolitikk Gjennom god forretningsdrift skal Rieber & Søn sikre aksjonærene en konkurransedyktig avkastning over tid på den investerte kapital. Med avkastning på aksjonærenes kapital forstår vi summen av aksjenes kursutvikling og utbetalt utbytte.

og FTSE Europe Food Producers Index har gitt +15%.

Rieber & Søn slo sammen A og B-aksjer i 2001, og har siden 29. mars 2001 kun hatt én aksjeklasse, hvor hver aksje har like rettigheter.

Ved utgangen av 2005 sto Rieber & Sønaksjen i kurs NOK 50,25 (NOK 56,00). Det tilsvarer en kursnedgang på 10%.

Kursutvikling i 2005 Rieber & Søn-aksjen ga en samlet avkastning inklusiv utbytte til aksjonærene på -3% i 2005. Utviklingen på Oslo Børs har vært +40%, (OSEBX) i samme periode. Fra den strategiske beslutningen om å gå fra å være konglomerat til å fokusere på næringsmidler ble fattet i august 2000, har Rieber-aksjen gitt en avkastning på +35%. I samme tidsrom har Oslo Børs gitt +64%,

05

Børsverdi Rieber & Søn ASA (MNOK)

Kursen på Rieber & Søn-aksjen nådde årets høyeste notering NOK 58,25 i april, og laveste i juli på NOK 47,10. (Utbyttet på til sammen NOK 4,25- ble utbetalt 29. april).

Utbyttepolitikk Rieber & Søn har siden 1995 hatt som policy å utbetale ca. 40% av EPS (resultat pr. aksje) som utbytte. Overgang til nye regnskapsregler (IFRS) innebærer et høyere rapportert resultat, primært fordi ordinære avskrivinger på goodwill bortfaller (effekt ca. 0,60 NOK i økt EPS).

Børsverdi og omsetning i aksjen Ved utgangen av 2005 var Rieber & Søns børsverdi 3 999 MNOK, basert på totalt antall utestående aksjer, (3 807 MNOK fratrukket egne aksjer).

Utdelingsforholdet på ca. 40% er opprettholdt også basert på IFRS-justert EPS, forutsatt at konsernet har en tilfredsstillende kapitalsituasjon. For å oppnå stabilitet i utbytte, kan målet for utdelingsforholdet enkelte år fravikes.

I 2005 ble det omsatt 13,5 mill. Rieber & Søn-aksjer til en samlet markedsverdi på 699 MNOK, tilsvarende en omsetningshastighet på 17% (4%). Aksjene ble handlet 96% (88%) av mulige handledager,

Kursutvikling siste 5 år – indeksert

Rieber & Søn betaler generalforsamlingens vedtatte utbytte så snart det er praktisk mulig gjennom VPS. Dette vil i 2006 skje

Kursutvikling i 2005

Aksjerapport pr 31.12.2005

Aksjerapport pr 31.12.2005

220 200 180 160 140 120 100 80 60 40

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 01

juli

02

juli

03

Rieber & Søn, utbyttejustert

42

og gjennomsnittlig antall handler pr. dag var 10,9 (6,7). Én børspost representerer 200 aksjer.

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

juli

04

juli

05

juli

Oslo Exchange All Share Index (OSEBX)

06

05

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

FTSE Europe Food Producers Index

Aug. Sep.

Okt. Nov.

Des.

06.


side 40–51

ÅRSBERETNING

OVERBLIKK

1 101 1 001 10 001 100 001 1 000 001 Totalt

-100 492 -1 000 1 874 -10 000 720 -100 000 107 -1 000 000 18 -100 000 000 12 3 223

(%)

Antall aksjer

15,3 11 58,1 792 22,3 1 827 3,3 3 330 0,6 4 890 0,4 68 723 100,0 79 575

151 082 852 344 476 835 740

(%) 0,01 1,00 2,30 4,19 615 86,36 100,00

59,9%

52,7%

1,00

1,10

1,25

1,25

3,00

46,8%

6,00 40,3%

45,4% 01

Salg av aksjer til ansatte Styret i Rieber & Søn ønsker at ansatte skal være medeiere i konsernet. Et aksjeprogram for ansatte har vært gjennomført for syvende år på rad. Norske, danske og svenske ansatte fikk tilbud om å være med på ordningen. I oktober 2005 benyttet 552 (40% av de ansatte) seg av tilbudet om kjøp av 141 Rieber & Søn-aksjer à 53,37 NOK hver, som tilsvarer 20% rabatt i forhold til børskurs. Totalt solgte Rieber & Søn 77 832 egne aksjer til ansatte.

02

03

04

05

Utbytte pr. aksje (NOK) Ekstraordinært utbytte Utdelingsforhold ordinært utbytte * Utdelingsforhold inkludert ekstraordinært utbytte: 2002: 282,8%, 2004: 179,0%

FINANSIELL RAPPORT

Aksjonærstruktur pr. 31.12.2005 Antall Aksjebeholdning aksjonærer

0,85

Egne aksjer Generalforsamlingen ga 14. april 2005 styret fullmakt til å la Rieber & Søn ASA

For utviklingen i selskapets egenkapital vises det til balanseoppstillingen i regnskapet

ÅRSBERETNING

Etter gjennomføring av rendyrkingen av konsernet rundt næringsmidler og frasalg av over halvparten av virksomheten, ble

Konsernet eide 3 971 351 egne aksjer pr. 1. januar 2005. Gjennom året har Rieber & Søn ASA solgt til sammen 147 832 egne aksjer. Konsernsjef Asbjørn Reinkind utøvet opsjoner på 70 000 aksjer, som ble solgt fra egenbeholdningen. 77 832 egne aksjer ble solgt i forbindelse med tilbudet om salg av aksjer til ansatte. Ved utgangen av 2005 hadde konsernet en samlet beholdning på 3 823 519 egne aksjer. Gjennomsnittlig kjøpskurs for beholdningen er 47,65 NOK.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Som fokusert næringsmiddelselskap er det Rieber & Søns strategi å skape aksjonærverdier gjennom fire hovedtiltak – interne forbedringer, organisk vekst, redusert kapitalbinding og verdiskapende oppkjøp.

Dersom styrets forslag til utbytte for 2005 blir vedtatt, vil Rieber & Søn i løpet av de 10 siste årene ha betalt mer enn 1,7 mrd. NOK i utbytte til aksjonærene. I tillegg kommer fisjoneringen av SE-Labels som tilførte Rieber-aksjonærene ca. 300 MNOK, samt tilbakekjøp av egne aksjer i nivå 500 MNOK. Samlet vil ca. 2,5 mrd. NOK, eller ca. 33,- NOK pr. aksje, være tilført aksjonærene i løpet av perioden 1996 – 2005.

erverve og eie egne aksjer, begrenset oppad til i alt 7 957 574 aksjer tilsvarende 10% av egenkapitalen.

STRATEGI

Utbytte for 2005 og utbetalinger til aksjonærene Styret i Rieber & Søn vil foreslå overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på NOK 1,25 pr. aksje. Vedtatt utbytte vil bli utbetalt 16. mai 2006. Rieber & Søns egenkapitalandel ved utgangen av 2005 var på 40%. Justert for utbytte på 95 MNOK vil egenkapitalandelen være 37%.

overskuddslikviditet utbetalt i form av ekstraordinært utbytte på NOK 6,00 pr. aksje i 2003 (utbetalingsår), og 3,00 NOK pr. aksje i 2005 (utbetalingsår). Dette er i tråd med ønsket om at Rieber & Søns aksjonærer skal få tilbakeført likviditet utover konsernets forventede behov (ref. kapitler om verdidrivere/strategi i årsrapporten).

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

8 virkedager (tidligere 11 virkedager) etter avholdt generalforsamling.

ADRESSER

Ved utgangen av 2005 hadde Rieber & Søn totalt 3 223 aksjonærer (3 343) - fordelt på 3 090 norske og 133 utenlandske aksjonærer. Andelen til utenlandske aksjonærer utgjorde 9,59% (10,6%).

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

43


Finansiell Kalender 2006 26. januar 2006: Resultat 4. kvartal 2005 4. mai 2006: Resultat 1. kvartal 2006 4. mai 2006: Generalforsamling 16. mai 2006: Utbetaling av utbytte

RISK-tillegg og utbytteskatt I henhold til gjeldende skattebestemmelser i Norge, gis aksjonærer som skatter til Norge anledning til å oppjustere aksjens kostpris med et RISK-tillegg. Risk-tillegget for 2005 vil bli endelig fastlagt av Skattedirektoratet i 2007. RISK tillegg/fradrag siste tre år (NOK pr. aksje. Se forøvrig konsernets note 15.):

skatteytere fikk dette utbetalt skattefritt. Rieber & Søn mener denne praksisen har vært diskriminerende for utenlandske aksjonærer, og reiste sak for Bergen Tingrett i 2004. Myndighetene har nå signalisert at det er den enkelte aksjonær som selv må reise søksmål. Tilsvarende saker reist av aksjonærer i andre selskaper har vunnet frem.

Inntektsår 2003 2004 2005 (estimert)

Tiltak for å stimulere til økt likviditet i Rieber & Søn aksjen (RIE). Vi ønsker å legge til rette for at det skal bli et likvid og godt marked i Rieber & Sønaksjen. For å stimulere til øket omsetning har Rieber & Søn iverksatt en del tiltak for å bedre servicen og tilbudet til eksisterende og potensielle aksjonærer som et ledd i Investor Relations arbeidet:

RISK-tillegg 1,64 -1,96 0,55

2005 (pr. 01.01.2006) er siste år med RISK. Fra 2006 blir utbytte skattepliktig for norske personlige skattytere. Regler om skjermingsfradrag gjør imidlertid at beskatningen blir forskjellig for hver enkelt aksjonær, avhengig av faktisk skattemessig kostpris for aksjene.

9. august 2006: Resultat 2. kvartal 2006 26. oktober 2006: Resultat 3. kvartal 2006 Investorpresentasjoner blir gitt i Bergen og i Oslo på de angitte datoer, og 2. og 4. kvartalsfremleggelsene vil i tillegg bli publisert på internett (overført via web-cast).

44

I august 2001 slettet Rieber & Søn ASA 6.000.000 egne aksjer. Etter selskapets oppfatning skal RISK knyttet til disse aksjene fordeles på øvrige aksjonærer. Dette innebærer at alle aksjonærer i Rieber & Søn ASA skulle lagt til 0,28 NOK i RISK pr. aksje. Likningsmyndighetene er uenig i selskapets syn og mener denne RISK ved slettingen av egne aksjer skal falle bort. Rieber & Søn ASA har tatt ut stevning på dette punkt og saken er blitt utsatt, men forventes å komme opp for Oslo Tingrett i 2006.

MARKET-MAKER AVTALE Rieber & Søn har inngått en market-maker avtale med meglerhuset ABG Sundal Collier. Gjennom kontinuerlige og forpliktende kjøps- og salgskurser, vil det alltid være både kjøper og selger i markedet. Dette vil gjøre det enklere for både kjøpere og selgere av aksjen å møte hverandre i markedet, og investorene skal være trygge på at man kan komme inn og ut som aksjonær i Rieber & Søn til enhver tid. Avtalen gir også en sikkerhet for at det ikke skal være stor forskjell mellom kjøps-og salgskurs (spread). Market-maker avtalen har gitt økt handel i RIE- aksjen og stimulert til økt likviditet.

Utbytte for utenlandske aksjonærer (som er selskaper) for årene 2001-2004 ble det trukket kildeskatt for, mens norske

INGEN KURTASJE For å utvide servicetilbudet til både eksisterende aksjonærer og å tiltrekke nye investorer,

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

inngikk Rieber & Søn i 2004 som det første selskapet i Norge, avtale med Nordnet om å bli notert på 0-kurtasje-listen. Nordnet er Nordens største internettmegler. Denne avtalen innebærer at investorer som handler RIE-aksjen gjennom Nordnet slipper å betale kurtasje, slik at det ikke vil være transaksjonskostnader og børskursen vil være ”nettoprisen”. Dette har også gitt økt antall handler i aksjen i 2005. Informasjonsmerking og likviditetsinndeling på Oslo Børs Oslo Børs innførte høsten 2004 informasjonsog engelskmerkene som et ledd i arbeidet med å legge forholdene til rette for økt oppmerksomhet fra aksjonærer og investorer. Rieber & Søn har informasjonsmerket fra Oslo Børs. Merket stiller en rekke krav til selskapenes informasjonsarbeid, og skal hjelpe investorer å skille ut selskaper som gir god og tidsriktig markedsinformasjon. I tillegg har Rieber & Søn engelskmerket som symbol for at man gir lik og samtidig informasjon på engelsk og norsk, og dermed legger til rette for likebehandling av norske og utenlandske investorer. De noterte selskapene på Oslo Børs er delt inn i forskjellige grupper, basert på likviditet i aksjen. RIE-aksjen er på likviditetsinndelingen notert som OB Match, d.v.s. aksjer som har minst 10 handler pr. dag og/eller marketmakeravtale.


side 40–51

ÅRSBERETNING

OVERBLIKK

Atlantis Vest AS Orkla ASA Folketrygdfondet Danske Bank Rieber & Søn ASA Bank of New York Rieber Fritz T. Flu A/S Rieber Marianne J.P Morgan Bank Lux Bank of New York Frank Mohn A/S Norsk Hydro Pensjon Vital Forsikring ASA Rieber Bjarne Sparebanken Vest Den Norske Bank ASA Rieber & Co A/S G.C. Bank of New York Ferd AS Invest

25 11 8 5 3 3 2 1 1 1 1 1

779 395 822 858 823 472 021 700 609 598 507 134 552 495 456 440 423 395 385 294

(%)

670 907 600 234 519 090 039 000 681 510 950 635 258 757 101 000 338 441 600 300

32,40% 14,32% 11,09% 7,36% 4,80% 4,36% 2,54% 2,14% 2,02% 2,01% 1,89% 1,43% 0,69% 0,62% 0,57% 0,55% 0,53% 0,50% 0,48% 0,37%

Sum 20 største aksjonærer 72 166 630

90,7%

98 97

Øvrige

7 409 110

9,3%

Totalt

79 575 740

100,0%

96–04

05

2005

2,0%

6,3%

04

11,0%

03 7,9%

02

7,9%

01 6,0%

00 99

96

Market-maker for Rieber & Søn aksjen: ABG Sundal Collier Munkedamsveien 45D 0250 OSLO Tlf. +47 2201 6000

1,7%

1,3%

5,5%

6,3%

*Figuren illustrerer årlig effektiv avkastning frem til og med 2005 basert på kjøpstidspunktet. For eksempel hvis aksjen ble kjøpt i 1996, har den årlige effektive avkastningen til og med 2005 vært 6,3%. Effektiv avkastning defineres som kursstigning og utbytte som kontinuerlig reinvesteres i Rieber & Søn-aksjer.

ADRESSER

Kontofører for Rieber & Søn ASA: DnB Verdipapirservice Stranden 21 0021 OSLO Tlf. +47 2248 3580

FINANSIELL RAPPORT

Våre årsrapporter vil bli trykket og publisert som tidligere, i papirformat, og distribuert gjennom ordinær postforsendelse.

For å komme på mailingliste for rapporter/børsmeldinger: skriv mail til companyadm@rieberson.no

Antall aksjer

ÅRSBERETNING

Kvartalsrapportene vil i tillegg bli tilsendt aksjonærer og andre interesserte som står på mailingliste hos Rieber & Søn. I tillegg kan våre aksjonærer få informasjonen direkte gjennom sin nettbankforbindelse (hvor man har VPS-konto). Etablering av tjenesten via nettbanken er gratis og gir mange tilleggstjenester som f.eks. verdigjengivelser og ferdig utfylte realisasjonsoppgaver.

Kontaktperson Rieber & Søn ASA: Benedicte Schilbred Fasmer Direktør Finans og Investor Relations Tlf. +47 5596 7330 Mob. +47 9506 0034 benedicte.fasmer@rieberson.no. www.rieberson.no

Navn

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Ved hvert 2. og 4. kvartal vil presentasjonen også bli publisert på web-cast. Interesserte kan med en link fra www.rieberson.no kople seg direkte opp mot presentasjonen som gjengir levende bilder, lyd og innholdet i presentasjonen med stillbilder.

Gjennomsnittlig årlig effektiv avkastning ved kjøp av RIE regnet fra kjøpsår t.o.m. 2005*

20 største aksjonærer pr. 31.12.05

STRATEGI

Års- og kvartalsrapporter, pressemeldinger, presentasjoner og annen informasjon om konsernet offentliggjøres fortløpende på Rieber & Søns hjemmeside www.rieberson.no

Investor Relations Vår Investor Relations aktivitet har som mål å gi aksjemarkedet de beste forutsetninger for en riktig prising av Rieber & Søn-aksjen. Det arbeides målrettet for å øke kunnskapen om Rieber & Søn konsernets virksomhet, strategi og bransjer, blant investorer og analytikere i inn- og utland. Vi legger stor vekt på at informasjon som kan være vesentlig for aksjonærene, formidles umiddelbart til finansmarkedet i inn- og utland. Rieber & Søn holder jevnlig presentasjoner i forbindelse med offentliggjøring av årsog kvartalsregnskap.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Omlegging til elektronisk kvartalspublisering Fra og med fremleggelse av resultatet for første kvartal 2006 den 4. mai 2006, vil Rieber & Søns kvartalsrapporter primært bli publisert elektronisk. På denne måten vil vi kunne informere våre investorer på en raskere og mer effektiv måte.

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

45


Styret 2005 1. FRITZ T. RIEBER Partner i Borea AS og adm. direktør A/S Atlantis Vest. Styremedlem siden 1996. 2. CONNIE ASTRUP-LARSEN Internasjonal direktør Royal Unibrew, Danmark. Tidligere adm. direktør i Dandy AS og Cadbury. Styremedlem siden 2003. 3. BARBARA R. THORALFSSON Direktør i Fleming Invest AS. Tidligere adm. direktør i NetCom AS og i Midelfart & co As, samt erfaring fra Kraft USA og Lilleborg i Norge. Styremedlem siden 2001. 4. TORE NIELSEN Hovedtillitsvalgt NNN. Ansattevalgt styremedlem siden 2003. 5. TORGNY ERIKSSON Egen investeringsvirksomhet. Tidligere VD for Carta Corporate Advisors og Booz Allen Hamilton Norden samt linje-erfaring fra Unilever, Arvid Nordquist og Modo. Styremedlem siden 1999. 6. ROAR SEJERSTED Seniorkonsulent IT Shared Service Centre. Ansattevalgt styremedlem siden 2005. 7. LEIV L. NERGAARD Styrets leder. Ansatt i Hydro bl.a. som tidligere finansdirektør og medlem av konsernledelsen, leder av Hydro Tyskland. Styremedlem siden 1997 og styrets leder siden 2000. 8. MAGNUS ANDREASSEN Maskinstiller/pakkeriet ved Toro fabrikken i Arna. Ansattevalgt styremedlem siden 2005. 9. HELGE MIDTTUN Konsernsjef Fjord Seafood ASA. Tidligere adm. direktør for Det Norske Veritas og Stento. Har også vært ansatt hos Rieber & Søn (1990-96), blant annet som leder av Vitana. Styremedlem siden 2004.

5

6 1

7 2

8 3

9 4


side 40–51

ÅRSBERETNING

02

48%

3 558 49%

3 478

3 478 48%

465

04 05 IFRS

EBITDA-margin (%)

ADRESSER

EBITDA MNOK

47

13,1%

489 14,1%

499 14,3%

14,8%

468

03 04 NGAAP

FINANSIELL RAPPORT

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

02

14,5%

448

Salg utenfor Norge (%)

ÅRSBERETNING

Salget i 2005 økte med 2,3% til 3 558 MNOK (3 478 MNOK i 2004). Oppkjøpene av de danske virksomhetene K-Salat og Bähncke, som ble konsolidert fra henholdsvis 1. august og 1. november, bidro med 137 MNOK. Salg utenfor Norge utgjorde 49% (48%) av konsernets omsetning i 2005.

04 05 IFRS

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

I CEE har det vært relativt god vekst etter EU-inntreden. Polen og Slovakia hadde en BNP-vekst på hhv. 3,3% og 5,9%, mens Tsjekkia hadde en vekst på 4,9%. Denne veksten ventes å fortsette. Innenlandsk etterspørsel har vært den viktigste vekstfaktoren for regionen som helhet, dette

03 04 NGAAP

Nettosalg MNOK

I CEE øker de internasjonale kjedene fortsatt sin andel av totalmarkedet. Sterk konkurranse og lav lønnsomhet har ført til reduksjon av antall kjeder gjennom konsolidering og sammenslåinger. Resultatutvikling konsern Regnskapet for 2005 er første årsregnskap avlagt etter IFRS. Sammenlikningstallene for 2004 er omarbeidet til IFRS.

3 222

STRATEGI

Et fåtall kjeder, som til sammen har mer enn 90% av markedet, er karakteristisk for strukturen i dagligvarehandelen i Norden. Markedene i Norge og Sverige vært preget av økt prispress og økt satsing på private label. Dette har fra de etablerte kjedene vært tiltak for å unngå og tape markedsandeler til nye ”hard-discount kjeder”. I Norge, hvor ”softdiscount-kjeder” står for halvparten av markedet, har dette medført redusert hylleplass for Rieber & Søns produkter og mindre tilgang til aktiviteter.

Markedsutvikling BNP-veksten i Vest-Europa har styrket seg og var ca. 2% i euro-sonen i 2005. I Norge har BNP i 2005 økt med 2,1%, mens matvareforbruket steg med kun 2%.

50%

3 031 56%

gjelder nå også Polen hvor veksten tidligere var eksportdrevet. Arbeidsledigheten i våre markeder i CEE er fortsatt på et høyt nivå, men synkende. Samlet sett forventes etterspørselen etter bearbeidede næringsmidler å utvikle seg positivt.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

2005 har vært et utfordrende år for Rieber & Søn med prispress og kamp om hylle- og aktivitetsplass. Dagligvaremarkedet har vært preget av økt konkurranse fra nye konkurrenter og kjedenes egne merkevarer. Dette har ført til svakere resultater, særlig i Norden. Fremgangen i CEE har fortsatt i 2005, spesielt påvirket av positiv utvikling i de polske virksomhetene. Forbedringsprogrammet IMPRO 07 er iverksatt for å redusere kostnadene med 150 millioner kroner (MNOK) med full virkning fra 2007. En rekke tiltak er satt i gang for å gjenskape markedsvekst. Den organiske veksten i 2005 var på –2,1%, men utviklet seg positivt mot slutten av året. Rieber & Søn økte salget i 2005 med 2,3% til 3.558 MNOK, men driftsresultat før avskrivninger og engangskostnader (EBITDA) gikk ned med 5% til 465 MNOK. Etter engangskostnader på 43 MNOK ble resultat før skatt 230 MNOK (319 MNOK i 2004).

OVERBLIKK

Årsberetning 2005


10,8%

15,5%

14,1%

15,2%

17,8% 02

03 04 NGAAP

Lavere realiserte valutakurser for King Oscars eksport fra Norge og Polen har gitt negativ effekt på konsernets salg og redusert resultat med 20 MNOK i 2005. I tillegg har en skjerpet konkurransesituasjon og mindre hylle- og aktivitetsplass i det norske markedet forårsaket salgs- og resultatnedgang i Vest-Europa. I Norge har det vært totalmarkedsnedgang for store kategorier. Sammen med økt prispress er dette de viktigste forklaringsvariablene for den organiske salgsreduksjonen. Hensyntatt valutaomregningseffekter og strukturelle endringer var den organiske salgsnedgangen på 2,1%. Virksomheten i CEE hadde positivt organisk vekst i 2005.

04 05 IFRS

02

03 04 NGAAP

51,0%

For å møte konkurransen har Rieber & Søn fortsatt med lanseringer forankret i strategien som ”The Local Taste Champion”, men med økt fokus på ”inspirasjon og convenience” for forbruker. Det er også investert i å styrke posisjonen til sentrale merkevarer. Arbeidet med å synliggjøre Rieber & Søn som kategoridriver og lønnsom partner for kundene er intensivert. Salgs- og markedsføringskostnadene økte med 48 MNOK i 2005, og utgjorde 13,6% (12,5%) av netto salg. I perioden fra 20012005 har salgs- og markedsføringskostnadene økt med 3,2 prosentpoeng av netto salg. Noe av denne økningen har ikke gitt de ønskede direkte salgseffektene, men er viktige for å fremme konsernets gode merkevareposisjoner på lengre sikt.

39,6%

42,5%

37,8%

45,7%

ROCE (%)

04 05 IFRS

Utrullingen av nytt ERP-system fortsetter, og implementeringen i Vitana ble fullført

Egenkapitalandel (%)

48

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

i slutten av 2005. Dette fikk midlertidige negative konsekvenser i 4. kvartal for salg og resultat. Utrullingen vil forsette gjennom 2006 og 2007. ERP-systemet legger til rette for realisering av effektiviseringsgevinster og kapitalfrigjøring gjennom felles arbeidsprosesser. Fortsatt økt prispress gjør det nødvendig å øke tempoet i å ta ut interne forbedringer. Forbedringstiltak som var under gjennomføring samt nye tiltak, ble derfor samlet i programmet IMPRO 07. IMPRO 07 har som målsetting å redusere årlige kostnader med 150 MNOK med full effekt fra 2007. Tiltak som vil realisere ca. 1/3 av målsettingen er gjennomført i 2005 og vil delvis gi effekt også i 2006. Ytterligere prosjekter for å realisere resterende 2/3 av målsettingen er initiert. Dette innebærer bl.a. at antall ansatte vil bli redusert med vel 200 årsverk, hvorav ca. halvparten i Norge. Engangskostnader relatert til planlagt nedbemanning i 2006 er blitt belastet resultatet i 2005 med 30 MNOK. Et annet viktig bidrag til å realisere målsettingen er halvering av antall råvarevarianter og leverandører. Rieber & Søn har ved slutten av 2005 inngått en salgsallianse med den kroatiske næringsmiddelprodusenten Podravka i Polen og Ungarn. Samarbeidet innebærer samordning av salgsorganisasjonene, som gir begge parter kostnadsbesparelser kombinert med en større salgsstyrke totalt sett. Samarbeidet vil forsterke begge selskapers konkurranseevne som leverandør til dagligvarehandelen. EBITDA-marginen før belastning av

engangskostnader gikk ned med 1 prosentpoeng til 13,1% og EBITDA ble 465 MNOK (489 MNOK) i 2005. Avskrivningene var 22 MNOK høyere enn i 2004. Dette skyldes økt avskrivingsgrunnlag som følge av oppkjøp, i tillegg til 8 MNOK i nedskriving av eiendom og IT-systemer og en salgsgevinst i Polen på 5 MNOK, som påvirket avskrivningene positivt i 2004. Etter belastning av til sammen 43 MNOK i engangskostnader relatert til ovennevnte, IMPRO 07 og fabrikknedleggelse i Danmark, ble EBIT i 2005 redusert med 26% til 258 MNOK (348 MNOK). Avkastning på sysselsatt kapital etter engangsposter ble 10,8% i 2005 (15,5%). Nedgangen skyldes redusert resultat og økt kaptitalbase fra oppkjøp. Kontantstrømmen fra drift var 298 MNOK (428 MNOK). Etter fradrag for skatt med 73 MNOK, var resultatet etter skatt for 2005 158 MNOK (217 MNOK). Resultat pr. aksje (EPS) for 2005 ble 2,09 NOK (2,88 NOK). I henhold til Regnskapsloven §3-3 bekrefter styret at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Segment Vest-Europa: I 2005 var salget på 2 483 MNOK (2.445 MNOK), hvorav 137 MNOK kom fra oppkjøpt virksomhet. Hensyntatt 22 MNOK i negativ valutaomregningseffekt og effekter av oppkjøp, var den organiske salgsveksten


3 391 2 350

1 041

3 471 2 408

1 063

3 357 1 014 2 343

3 409 930 2 479

04

05

02

Rieber Russia har hatt økt salg i 2005, men lavere resultat som følge av økte råvarepriser . Denne trenden snudde i slutten av året, og marginutviklingen er nå positiv.

2,37 14,0%

03 04 NGAAP

11,4%

15,4%

2,09

2,35

For King Oscar1 har lavere realisert valutakurs på eksport fra Norge og Polen påvirket salg og resultat negativt med ca. 20 MNOK i 2005. Sammen med vanskelig råstofftilgang har dette forårsaket et negativt resultat for King Oscar i 2005, til tross for gjennomførte kostnadsforbedringer de siste år.

13,9%

2,48

2,88

Antall årsverk, utenfor Norge

Ingredients1 hadde lavere salg og resultat i 2005 enn året før som følge av lavere aktivitet hos næringsmiddelaktører internasjonalt. Det har tatt tid å utvikle markedet for kapasiteten fra det nye anlegget i Vitana.

04 05 IFRS

Resultat pr. aksje NOK (EPS) Egenkapitalrentabilitet (%)

1) Forretningsenhetene Food service, Ingredients og King Oscar har virksomhet i både Vest-Europa og CEE, men er av praktiske hensyn kommentert samlet. RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

2 466

877

Delecta har hatt god organisk vekst i 2005. Markedsinvesteringene har vært høyere enn tidligere år, samtidig er øvrige kostnader redusert. De siste årene har det vært

03

Antall årsverk, Norge

13,0%

Segment Sentral- og Øst-Europa (CEE): I 2005 var salget på 1 117 MNOK (1 066 MNOK). Hensyntatt positive valutaomregningseffekter på 39 MNOK var den organiske salgsveksten på 1,3%. Salgs- og markedskostnadene økte med 27 MNOK i 2005. EBITDA økte med 31% til 98 MNOK i 2005. EBIT var 32 MNOK (20 MNOK) i 2005.

02

49

ADRESSER

Virksomhetene har alle hatt en svak eller negativ inntjening, men synergier i størrelsesor-

Bidraget fra virksomhetene var negativt i 2005. Resultatet er i tillegg belastet med 13 MNOK i engangkostnader relatert til sammenslåingen.

01

FINANSIELL RAPPORT

Oppkjøp styrker posisjonen i Skandinavia Rieber og Søn har gjennom overtakelse av K-Salat fra 1. august og Bähncke fra 1. november, styrket sin posisjon i det skandinaviske markedet. I tillegg til å bli markedsleder på salater i Skandinavia, gir overtakelsen flere ledende kategoriposisjoner i Danmark, bl.a. på majones og sennep. Dette gir en betydelig styrket plattform som kan videreutvikles.

Vitana hadde svakerere salg og resultat i 2005, som i hovedsak skyldtes midlertidige leveranseproblemer i forbindelse med SAPimplementeringen i 4 kvartal. Markedsandelene utviklet seg positivt gjennom året. Vitanas markedsaktiviteter har bidratt til å snu en negativ utvikling til vekst i flere store kategorier. Vitana har også etablert Tex Mex som ny vekstkategori i Tsjekkia og Slovakia.

ÅRSBERETNING

Cronions har hatt lavere salg og resultat, primært som følge av et svakere dagligvaremarked i Tyskland i første del av 2005.

Produksjonen ved Denjas anlegg i Randers er avviklet og flyttet til K-Salats anlegg i Havnsø. Salgsorganisasjonene i Sverige og Danmark er slått sammen. Produktsortimentet er gjennomgått og antall varianter er redusert. K-Salat er valgt som merke for det svenske og danske markedet, mens Denja vil bli videreført som merke i Norge.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Food service1 hadde god salgsutvikling både i Norge og i Tsjekkia. Salget til delikatessedisk i Norge og Sverige har gått ned, og distribusjonen legges nå over til grossist for å bli mer konkurransedyktig i dette markedssegmentet.

arbeidet systematisk med forbedringer på salg- og markedsiden, noe som har bidratt til bedre distribusjon og økte markedsandeler. Etableringen av en felles salgsorganisasjon med Podravka i Polen vil øke antall butikker som betjenes direkte av vår egen salgsorganisasjon, samtidig som kostnadene reduseres.

STRATEGI

Konkurransen er skjerpet, og Toro har hatt en betydelig resultatnedgang for året som helhet. Etter fire kvartaler med organisk salgsnedgang var Toros organiske vekst svakt positiv i fjerde kvartal. Toro har iverksatt tiltak for å tilpasse kostnadsnivået. Samtidig er det brukt mer ressurser på å utvikle større lanseringer som skal skape markedsvekst i 2006.

den 35 MNOK i tillegg til andre forbedringer, skal fremover bidra til god avkastning på investert kapital. Oppkjøpene åpner for skalafordeler både i produksjon, salg og administrasjon, og enhetene er blitt samordnet med Denja i forretningsenheten Rieber Foods Denmark. Samlet omsetning for disse virksomhetene er på ca. 800 MNOK årlig.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

på -3,2% i 2005. EBITDA gikk ned med 10% til 390 MNOK i 2005. EBIT i 2005 var 251 MNOK (353 MNOK) etter til sammen 43 MNOK i engangskostnader.

ÅRSBERETNING

OVERBLIKK

3 343

side 40–51


Nytt lager- og kontorbygg i tilknytning til fabrikken er ferdigstilt i 2005. Effektivisering av produksjon Rieber & Søn jobber kontinuerlig med konsentrasjon av produksjonen til færre anlegg, for å redusere kostnadsnivået og få ned reinvesteringsbehovet.

Leiv L. Nergaard Styrets leder

Produksjonen i Randers, Danmark er lagt ned, og produksjonen av salater er samlet i Havnsø (K-Salat). Delecta har i tilknytning til eksisterende hovedfabrikk åpnet nytt anlegg for produksjon av hermetikk og ”våte” sauser. Det gamle, separate anlegget er nedlagt. I Tsjekkia er fabrikken i Kralupy stengt og produksjonen samlet i Bysice. Det nye anlegget ble åpnet av president Vaclav Klaus i august.

Helge Midttun Styrets nestleder

Connie Astrup-Larsen

Produksjonsenhetene spesialiseres i høyere grad. Dette betyr flere leveranser fra kostnadseffektive anlegg i CEE også til Norden, og muliggjør en mer effektiv utnyttelse av kapasiteten. Dette vil gi kostnadsbesparelser. Eksempelvis samles nå all produksjon av krydder til forbrukermarkedene i Vitana, og produksjon av sauser på glass hos Delecta.

Fritz T. Rieber

Organisering og likestilling Konsernet er delt opp i 9 forretningsenheter med resultatansvar, med nærhet til kunder og markedene. Oppdelingen går delvis på tvers av geografiske områder. Organiseringen skal bidra til å skape lønnsom vekst, og bedre realisere uttak av synergier på tvers av land og forretningsenheter.

Tore Nielsen

50

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Kvinneandelen i styret er 22%. De to kvinnelige styrerepresentantene er aksjonærvalgte. Blant de aksjonærvalgte var derfor kvinneandelen 33%. Ved rekruttering tilstrebes under ellers like vilkår en jevnere fordeling av kjønnene, både i ledende stillinger og i stillingskategorier der ett av kjønnene er underrepresentert. Kjønnsbaserte lønnsforskjeller innenfor like stillingskategorier er ikke påvist. To av ni forretningsenheter ledes av kvinner, og én av stabsfunksjonene ledes av en kvinne. På mellomledernivå er antall kvinner økende, noe som er viktig for fremtidig rekruttering til høyere lederskikt. Totalt sysselsatte i konsernet ved utgangen av 2005 var 3733 personer (3391 årsverk), hvorav 2027 kvinner og 1706 menn. Av disse arbeidet 1721 kvinner heltid og 306 deltid, mens tilsvarende for menn utgjorde 1666 heltidsansatte og 40 deltidsansatte. Arbeidsmiljøet i Rieber & Søn karakteriseres som godt. Sykefraværet i Rieber & Søn var i 2005 6,7% (6,8%). For konsernet ble det registrert 96 (119) skader med sykefravær, men ingen med alvorlig utfall. Det arbeides kontinuerlig med å vedlikeholde og forbedre arbeidsmiljøet og HMS gjennom opplæring, sosiale og kulturelle aktiviteter. For nærmere beskrivelse av tiltak vises til miljørapporten på sidene 34-36. Styret takker medarbeiderne for god innsats i 2005.

Miljø Bevissthet rundt miljøet er en del av konsernets forretningskultur. I løpet av 2005 ble det ikke meldt om vesentlige utslipp eller forurensning fra våre anlegg som strider mot gjeldende forskrifter og lovverk. Styret henviser til egen miljørapport på sidene 34-36 i årsrapporten. Kapitalforhold Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 2005 vært 298 MNOK (428 MNOK). Investeringsnivået (ekskl. oppkjøp) er igjen normalisert etter to år med høyt investeringsnivå, for å skape bedre grunnlag for interne forbedringer. Investeringene var på 176 MNOK (294 MNOK) i 2005, hvor de største enkeltinvesteringene var i ERP-system og investeringer knyttet til effektivisering og samling av produksjonen til færre anlegg. Av den sysselsatte kapitalen på 2 395 MNOK (2 248 MNOK) utgjorde netto omløpskapital 503 MNOK (518 MNOK). Konsernet refinansierte 800 MNOK i 2005, og inngikk avtaler om finansieringsrammer på til sammen 600 MNOK, og utstedte et 2-årig obligasjonslån på 200 MNOK. Dette har belastet netto finansposter med 1 MNOK. Rieber & Søn solgte i 2005 aksjer til ansatte med 20% rabatt for 7. år på rad, og 40%


side 40–51

ÅRSBERETNING

OVERBLIKK

Rieber & Søn eide 3,82 millioner egne aksjer ved utgangen av året.

Risikostyring Rieber & Søn legger stor vekt på kvalitet og matsikkerhet. Råvarer, produksjonsprosesser og emballasje er underlagt streng kontroll og trygge rutiner. Konsernet har egne beredskapsplaner for tilbakekallelse av varer (“recall“) og krisehåndtering. Alle fabrikkene jobber med å videreutvikle kvalitetsforståelsen etter riskostyringsprinsipper som innebærer at de har styring på de kritiske punktene i vareflyten. Styret henviser til egne artikler om matsikkerhet og miljø på sidene 34-36. Konsernets overordnede finansstrategi har som målsetting å sikre kreditt-, likviditets-, valuta- og markedsrisiko. For en mer detaljert beskrivelse av dette refereres til note 20 i regnskapet. Strategiske mål og utsikter Rieber & Søns strategi har som mål å skape vekst i aksjonærverdiene gjennom fire hovedelementer: organisk vekst, interne forbedringer, redusert kapitalbinding og verdiskapende oppkjøp. Styret henviser til en utførlig redegjørelse av hovedtiltakene og verdidriverne i strategien på sidene 26-30. Etterspørselen etter bearbeidede næringsmidler forventes å følge den positive økonomiske utviklingen i våre markeder

Torgny Eriksson

Roar Sejersted

Rieber & Søn har i tillegg intensivert innsatsen på salg og markedsføring for å møte den økte konkurransen. Høy innovasjonstakt med økt fokus på ”inspirasjon og convenience for forbruker”, samt høy lønnsomhet på produktene for handelen, skal bidra til at våre kunder gir oss økt hylle- og aktivitetsplass, og skape fremtidig kategorivekst. Produktene skal være best på smak i de aktuelle markeder, dvs “The Local Taste Champion”. Sammen med målrettet forbrukerpåvirkning skal tiltakene bidra til å opprettholde og utvikle konsernets sterke merkevareposisjoner.

Magnus Andreassen

Bergen, 31. desember 2005 / 15. mars 2006

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Asbjørn Reinkind Konsernsjef

51

ADRESSER

Virksomhethetsledelse og eierstyring Styret vektlegger at konsernet skal forvaltes og styres etter gode overordnede prinsipper

Barbara Thoralfsson

FINANSIELL RAPPORT

Egenkapitalandelen var på 40% (51%) ved utgangen av 2005. Nedgangen skyldes utbetaling av ekstraordinært utbytte på 227 MNOK. Fri egenkapital som kan utdeles som utbytte var 360 MNOK pr. 31.12.2005.

I et mer krevende marked, er ytterligere fokus på kostnadseffektivitet i alle ledd prioritert. Konsernet bruker store ressurser på nytt integrert ERP-system, som vil gi bedre muligheter til å hente ut varige kostnadsbesparelser. Sammen med samkjøring av innkjøp og reduksjon av antall fabrikker vil dette redusere kapitalbindingen og sikre bedret konkurransedyktighet og lønnsomhet. Det er høy fokus på vellykket gjennomføring av det iverksatte forbedringsprogrammet IMPRO 07.

ÅRSBERETNING

Styret i Rieber & Søn vil foreslå overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på NOK 1,25 pr. aksje (2004: 1,25 NOK ordinært og 3,00 NOK ekstraordinært). På bakgrunn av de forbedringstiltak som er iverksatt og at konsernet har en tilfredsstillende kapitalsituasjon, foreslår styret å opprettholde det ordinære utbyttet på 1,25 NOK pr. aksje også i 2005, selv om dette overstiger det retningsgivende utdelingsnivået i konsernets utbyttepolitikk (40% av EPS).

Bjarne Rieber har trådt ut av styret etter 23 års virke. Styret takker ham for innsatsen og engasjementet gjennom alle disse årene.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Årsresultat og utbytte Morselskapet Rieber & Søn ASA fikk et årsoverskudd på 183 MNOK, som styret foreslår overført til annen egenkapital.

i CEE. I Norden forventes en mer krevende konkurransesituasjon i dagligvaremarkedet å vedvare i hvert fall på kort sikt.

STRATEGI

For utviklingen i Rieber & Søn-aksjen vises det til artikkelen Aksjer og aksjonærer på sidene 42-45.

(Corporate Governance). Det henvises til redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse på side 40 i rapporten.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

av de ansatte i Norge, Danmark og Sverige kjøpte til sammen 77.832 aksjer.


RESULTATREGNSKAP 2005

Tall i NOK 1.000

for Rieber & Søn konsernet

Brutto salgsinntekter Inntektsreduksjoner Netto salgsinntekter

*) Se definisjon av nøkkeltall side 99.

Vareforbruk Varebidrag Andre driftsinntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skatter Skattekostnad Konsernets årsresultat Resultat pr. aksje *) (EPS) (tall i NOK) Foreslått utbytte pr. aksje (tall i NOK) Foreslått ekstraordinært utbytte pr. aksje (tall i NOK) Foreslått utbytte

52

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Note

5 5 4

7,8 9 11

IFRS 2005|

IFRS 2004|

NGAAP 2004|

NGAAP 2003|

4 612 754 -1 054 951 3 557 803

4 439 234 -961 200 3 478 033

4 439 234 -961 200 3 478 033

4 022 688 -801 183 3 221 506

-1 526 578 2 031 226

-1 492 383 1 985 650

-1 492 383 1 985 650

-1 393 302 1 828 204

26 -805 -825 -168 258

517 262 921 533 027

20 -755 -761 -140 348

613 964 327 952 020

20 -746 -761 -190 307

342 162 327 519 983

27 -701 -685 -181 285

249 983 949 558 963

4,16 4,10,16

11 909 -39 532 230 404

5 630 -34 226 319 424

5 630 -34 226 279 387

46 784 -55 314 277 433

18

-72 633 157 771

-102 184 217 240

-99 972 179 415

-99 962 177 471

2,09 1,25 94 690

2,88 1,25 3,00 321 616

2,37 1,25 3,00 321 616

2,35 1,10 83 044


side 52–79

Note

IFRS 2005|

IFRS 2004|

BALANSE PR. 31.12.2005

EIENDELER

Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Skip, maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler

99 850 243 746 343 596

11 11 11

754 682 155 1 592

928 294 442 664

791 532 144 1 467

10 8

57 1 6 65 2 073

639 623 464 726 916

21 743 875 10 545 33 163 1 844 352

13

430 578 22 101 18 1 152 3 226

945 594 837 716 174 267 183

16 11

412 461 22 190

063 131 399 593

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

OMLØPSMIDLER Varer Kundefordringer Andre fordringer Kontanter og bankinnskudd Varige driftsmidler holdt for salg Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

152 199 263 328 415 526

STRATEGI

Finansielle anleggsmidler Investeringer i langsiktige aksjer tilgjengelig for salg Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

11,12 11,12

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Lisenser, konsesjoner og varemerker Goodwill Sum immaterielle eiendeler

for Rieber & Søn konsernet

OVERBLIKK

Tall i NOK 1.000

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

417 354 341 714

1 086 827 2 931 179

ÅRSBERETNING FINANSIELL RAPPORT ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

53


BALANSE PR. 31.12.2005

Note

Tall i NOK 1.000

IFRS 2005|

IFRS 2004|

EGENKAPITAL OG GJELD

for Rieber & Søn konsernet

Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital

14,15

GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikatlån Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsetninger Finansielle derivater Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

761 682 514 285 1 275 967

759 770 733 939 1 493 709

8 18 16

318 3 699 1 021

853 226 549 628

241 17 485 745

783 363 999 145

16 16

96 200 322 89

908 000 391 130 420 379 360 588 217 183

80 100 271 46 4 5

160 000 169 628 349 923 096 325 470 179

18 17 21

36 4 179 928 1 950 3 226

184 692 1 437 2 931

Bergen, 31.12.2005 15.03.2006

Leiv L. Nergaard Styrets leder

Helge Midttun Styrets nestleder

Connie Astrup-Larsen

Fritz T. Rieber

Roar Sejersted

Barbara Thoralfsson

Torgny Eriksson

Magnus Andreassen

Tore Nielsen

Asbjørn Reinkind Konsernsjef

54

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005


side 52–79

Egenkapital 01.01.04 - NGAAP Implementeringseffekter - åpningsbalanse IFRS Egenkapital 01.01.04 - IFRS

Note

1 329 821 -3 222 1 326 598

-11 332

-40 809

2 997

795 757

-40 809

2 997

-

-

-11 332

-11 332 37 692 26 360

-

217 240 205 908

217 240 243 600

4 764

-

-

Resultat etter skatt 2004 Sum inntekts- og kostnadselementer

-

-

-

37 692

1 095

795 757

-39 714

3 726

37 692

-

-83 077 696 247

5 859 729 -83 077 1 493 709

795 757

-39 714

3 726

37 692

7 759 7 759

696 247

7 759 1 501 467

729

22

-75 340

Resultat etter skatt 2005 Sum inntekts- og kostnadselementer

-

-

11 095 11 095

-5 139

-75 340

-

-

-

11 095

-5 139

157 771 82 431

157 771 88 387

5 817

7 295 434 -321 616 1 275 967

14 7

1 478 434 795 757

-38 235

4 160

48 787

2 620

-321 616 462 879

340 385 524 095 384

ÅRSBERETNING

-

-75 2 -7 11 -69

2 385 -7 524

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

8

STRATEGI

Kjøp/salg egne aksjer Aksjebasert avlønning (opsjonsprogram) Utbetalt utbytte Egenkapital 31.12.04

ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

-

571 875 -3 222 568 652

795 757 22

-

Kjøp/salg egne aksjer Aksjebasert avlønning (opsjonsprogram) Utbetalt utbytte Egenkapital 31.12.05

Sum

Egne Aksjer

37 692 37 692

Estimatavvik pensjoner, direkte mot egenkapital Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg Markedsverdijustering finansielle instrumenter Omregningsdifferanser Sum inntekter og kostnader ført direkte mot EK

Annen EK

Aksjekapital

Estimatavvik pensjoner, direkte mot egenkapital Omregningsdifferanser Sum inntekter og kostnader ført direkte mot EK

Implementeringseffekter IAS 39 (01.01.05.) Åpningsbalanse 01.01.05 etter implementering IAS 39

Fond for urealisert gevinst/tap

OVERBLIKK

Tall i NOK 1.000

Innskutt annen Omregningsegenkapital differanse

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

Styret foreslår for år 2005 et utbytte på totalt 1,25 NOK pr. aksje - dette vil medføre en reduksjon i konsernets egenkapital i 2Q 2006 på 94,7 MNOK. FINANSIELL RAPPORT ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

55


KONTANTSTRØMANALYSE 2005

Tall i NOK 1.000

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Avskrivninger inkl. gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Resultatelement fra andre ikke-operasjonelle aktiviteter Differanse mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

for Rieber & Søn konsernet

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved oppkjøp Inn- og utbetalinger ved salg og kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Inn- og utbetalinger ved salg og kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring av langsiktig rentefri gjeld Opptak av ny rentebærende gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av rentebærende gjeld (kortsiktig og langsiktig) Innbetaling av egenkapital (salg av egne aksjer) Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring betalingsmidler Betalingsmidler 01.01. Netto endring betalingsmidler Betalingsmidler 31.12.

Samlet oppkjøp av virksomheter er klassifisert som investeringsaktivitet og presenteres netto.

56

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Note

11

11 11 3,11

16 14

16

IFRS 2005|

230 404 -68 892 168 533 -4 410 -24 051 -440 -3 258 297 886

IFRS 2004|

319 424 -132 464 140 952 18 092 67 001 15 280 428 285

15 -189 -144 -47 6 -360

518 859 573 709 478 145

38 423 -327 167 -9 567 -14 309 -312 620

-5 297 -4 7 -321 -26 -88

471 128 075 295 616 739 998

1 509 -715 5 -84 -282 -166

190 714 -88 998 101 716

213 849 030 859 034 143 478

357 192 -166 478 190 714


side 52–79

Utenlandsk valuta Virksomhet i utlandet: Ved konsolidering av datterselskaper med annen funksjonell valuta enn NOK, er resultatregnskapet omregnet til norske kroner etter en gjennomsnittskurs for regnskapsperioden. I balansen benyttes valutakurser på balansedagen, dette gjelder også merverdier og goodwill. Omregningsdifferanser er ført direkte mot konsernets egenkapital under "omregningsdifferanser". Ved avhendelse av et utenlandsk datterselskap blir akkumulert omregningsdifferanse knyttet til det aktuelle selskap reversert og resultatført. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter, fordring og gjeld i fremmed valuta er omregnet etter valutakurser på balansedagen. Konsernets valutapolitikk er å

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for sannsynlig tap. Varebeholdning Beholdning av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgsverdi ved ordinær drift, etter fradrag for estimerte salgskostnader og eventuelle estimerte kostnader for å ferdigstille varen. Anskaffelseskost er utgifter påløpt ved anskaffelse av varen og kostnader for å bringe varen til nåværende tilstand og plassering. Egenproduserte varer er verdsatt til full tilvirkningskost, hvor en andel av indirekte kostnader er allokert basert på normal kapasitetsutnyttelse. Det er gjort fradrag for ukurans. Realisert tap/gevinst på sikring av råvareinnkjøp inngår som del av anskaffelseskost Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet, og

Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er oppført til kostpris inntil de er ferdigstilt. Anlegg under utførelse avskrives når de blir tatt i bruk. Leasing Finansielle leieavtaler: Leieavtaler hvor selskapet har det vesentlige av risiko og kontroll knyttet til driftsmiddelet, er i balansen oppført som varig driftsmiddel med tilhørende gjeld. Leiebeløpet er fordelt mellom avdragsdel og rentedel. Rentedelen føres over resultatet som finanspost. Leasede driftmidler (finansiell leasing) avskrives over driftsmidlets levetid eller avtalens løpetid dersom denne er kortere, og det ikke er sannsynlig at konsernet vil overta driftsmidlet ved leieperiodens utløp. Operasjonelle leieavtaler: Leieavtaler hvor den vesentlige del av risiko og avkastning forbundet med eierskap av eiendelen ligger hos utleier, er

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

ADRESSER

Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Rieber & Søn ASA og datterselskaper angitt i note 2. Konsernregnskapet er konsolidert etter enhetssynet, der

Merverdier og goodwill tilhørende utenlandske datterselskaper er på oppkjøpstidspunktet omregnet til den aktuelle valuta.

Driftsmidler der en individuell vurdering tilsier virkelig verdi lavere enn balanseført verdi er nedskrevet. Med virkelig verdi menes høyeste verdi av salgspris og neddiskontert verdi av forventet fremtidig kontantstrøm. Vinning og tap knyttet til avhendelse eller utrangering av varige driftsmidler er inkludert i avskrivningsbeløpet i resultatregnskapet, som en korreksjon til tidligere års for mye eller for lite avskrivninger.

FINANSIELL RAPPORT

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernregnskapet er presentert i NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Konsernets regnskapsår følger kalenderåret.

Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, der datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende, inkludert internfortjeneste, mellom selskaper i konsernet er eliminert.

Kontanter og bankinnskudd/ Betalingsmidler Betalingsmidler i balansen består av kontanter, bankinnskudd og andre likvide plassseringer som innen 3 måneder og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kontantbeløp. I kontantstrømanalysen består betalingsmidler av kontanter og kortsiktige bankinnskudd som definert over.

Regnskapsprinsipper

ÅRSBERETNING

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrige gjeldsposter er klassifisert som kortsiktig gjeld.

I morselskapet er investering i datterselskaper behandlet etter kostmetoden.

NOTE 1

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Årsregnskapet er basert på historisk kostprinsippet, med unntak av finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg samt derivater, hvor det er benyttet virkelig verdi.

Alle andre investeringer er regnskapsført i samsvar med IAS 39 Finansielle instrumenter: "Innregning og måling".

eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost er kjøpsprisen inkludert skatter, avgifter og andre kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Vedlikehold kostnadsføres løpende som driftskostnad, mens påkostninger eller forbedringer som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Bedriftsøkonomisk avskrivninger er lineære og fastsatt ut fra en vurdering av teknisk-/økonomisk levetid for det enkelte driftsmiddel. Driftsmidlenes utrangeringsverdi og avskrivningsperiode vurderes årlig.

STRATEGI

Beskrivelse av forskjeller mellom norske regnskapsprinsipper og regnskapsprinsipper i henhold til IFRS, samt avstemming av implementeringseffekter ved overgang til IFRS er beskrevet i note 22.

Selskaper som er kjøpt i løpet av regnskapsåret konsolideres fra det tidspunkt hvor kontroll oppnås inntil kontroll opphører.

utligne forskjeller mellom fordringer og gjeld i fremmed valuta ved hjelp av finansielle instrumenter som bankkonti i valuta, terminer og opsjoner. Agio på valutatransaksjoner som gjelder varestrømmen inngår i varebidraget. Agio på valutatransaksjoner som går utover varestrømmen er klassifisert tilsvarende som den underliggende transaksjon. Urealisert vinning på valutaposisjoner vedrørende sikring av virkelig verdi som effektivt sikrer urealisert tap på tilsvarende valutaposisjon, er motregnet.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Årsregnskapet for Rieber & Søn konsernet er satt opp i samsvar med IFRS og fortolkninger av disse fastsatt av EU. Rieber & Søn konsernet implementerte IFRS med virkning fra 01.01.05. Åpningsbalansen for 2004 er omarbeidet etter IFRS for å kunne presentere sammenligningstall for 2004. Årsregnskapet for morselskapet blir avlagt etter "IFRS Light", hvor man følger alle regnskapsprinsippene i henhold til IFRS, men notekravene i henhold til NGAAP.

morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital og/eller har bestemmende innflytelse.

OVERBLIKK

Hovedprinsipper EU har vedtatt at børsnoterte foretak i EU må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) fra og med avleggelsen av årsregnskapet for 2005. Som følge av EØS avtalen gjelder dette også for norske børsnoterte konsern.

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

57


klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

NOTE 1 forts.

Finansielle instrumenter Finansielle eiendeler iht IAS 39 er klassifisert i henhold til fordeling nedenfor: 1. Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi hvor verdiendringer føres over resultatet (holdt for handelsformål). Dette omfatter finansielle eiendeler som holdes for handelsformål, dvs med det formål å selge eller kjøpe tilbake på kort sikt. Denne type finansielle eiendeler balanseføres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet som finanspost. 2. Investeringer holdt til forfall: Konsernet har ikke denne type investeringer 3. Lån og fordringer er finansielle eiendeler med faste innbetalinger som ikke er notert i et aktivt marked. Denne type finansielle eiendeler regnskapsføres til amortisert kost. 4. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg: Finansielle eiendeler i denne kategorien er eiendeler (ikke derivater) som er definert som tilgjengelig for salg eller som ikke inngår i de tre andre kategoriene. Eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg balanseføres til virkelig verdi. Endring i virkelig verdi føres direkte mot egenkapitalen frem til eiendelen avhendes eller nedskrives. Ved en eventuell nedskrivining blir akkumulerte verdireguleringer tidligere ført mot egenkapitalen ført over resultatet. Ved avhendelse blir akkumulert gevinst eller tap tidligere ført mot egenkapitalen reversert og resultatført. Sikring Konsernet benytter ulike finansielle derivater i forbindelse med styring av finansiell risiko. Konsernet anvender derivater kun for sikringsformål. Slike derivater balanseføres til virkelig verdi ved kontraktsinngåelse, og måles til

58

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

virkelig verdi på balansedagen. Sikringsforretninger dokumenteres i henhold til kravene i IAS 39 både hva gjelder beskrivelse av type instrument som benyttes, hva som skal sikres og beregning av sikringseffektivitet.

over estimert brukstid. Avskrivningsmetode og -periode vurderes årlig.

Sikringsforretninger i konsernet klassifiseres i to ulike grupper: • Kontantstrømsikring som sikrer fremtidige forventede transaksjoner/ kontantstrømmer • Virkelig verdi sikringer som sikrer mot endringer i virkelig verdi på eiendeler eller gjeld som er balanseført.

Lisenser, konsesjoner og andre rettigheter: Beløp betalt for lisenser, konsesjoner og andre rettigheter er balanseført og avskrevet lineært over forventet brukstid.

Disse regnskapsføres på følgende måte: Kontantstrømsikringer: Ved kontrantstrømsikringer anvendes sikringsbokføring. Den effektive del av urealisert gevinst eller tap på sikringsinstrumentet føres direkte mot egenkapitalen. Den ineffektive delen av urealiserte gevinster eller tap innregnes løpende i resultatregnskapet. Beløp ført direkte mot egenkapitalen overføres til resultatet når transaksjonen forretningen relaterer seg til blir realisert og resultatført, for eksempel når et sikret salg eller kjøp faktisk skjer. Dersom den forventede (sikrede) transaksjonen ikke lenger antas å finne sted, blir beløper tidligere ført direkte mot egenkapitalen resultatført. Virkelig verdi sikring: Når et finansielt derivat blir benyttet som økonomisk sikring av balanseførte eiendeler og gjeld, blir urealiserte og realiserte gevinster og tap på sikringsinstrumentet innregnet løpende i resultatregnskapet. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres dersom det er sannsynlig at de forventede fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eiendelen vil tilflyte foretaket, og eiendelens anskaffelseskost kan måles på pålitelig måte. Immaterielle eiendeler med begrenset levetid måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivningene er lineære

Immaterielle eiendeler med ubestembar levetid avskrives ikke, men testes årlig for verdifall.

Goodwill: Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostpris på aksjer i morselskapet mot egenkapital i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Merverdi utover regnskapsført egenkapital i datterselskapet henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, slik at disse oppføres til virkelig verdi. Eventuell merverdi utover det som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Ved henføring av merverdi til eiendeler og gjeld blir utsatt skatt hensyntatt og balanseført, mens goodwill balanseføres netto. Ved eventuell negativ goodwill ved overtagelse foretas en ny gjennomgang av merverdianalysen. Dersom dette fortsatt resulterer i badwill, innregnes denne direkte i resultatregnskapet. Merverdianalysen kan justeres i inntil 12 måneder etter oppkjøpet. Goodwill avskrives ikke, men testes årlig for verdifall. Forskning og utvikling Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Utviklingskostnader på individuelle prosjekter balanseføres kun i de tilfeller hvor konsernet kan vise følgende: teknisk evne og vilje til å fullføre den immaterielle eiendelen slik at det blir tilgjengelig for bruk eller salg, hvordan eiendelen vil generere fremtidige kontantstrømmer, tilgjengelige ressurser til å fullføre prosjektet og at ressursbruk kan måles pålitelig i utviklingsfasen. Balanseført utviklingskostnader avskrives lineært over forventet levetid på det relaterte prosjektet. Avsetninger Avsetninger regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse, og

det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen kommer til oppgjør og verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig. Egenkapital Egne aksjer: Ved kjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer til pålydende presenteres som reduksjon i egenkapital. Annen egenkapital: Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske datterselskaper. Ved avhendelse av utenlandske enheter reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelse er regnskapsført Utsatt resultatføring direkte mot EK: Utsatt resultatføring direkte mot EK inkluderer samlede netto endringer i virkelig verdi for finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, inntil investeringen er avhendet eller det er slått fast at investeringen ikke har verdi. Inntektsføringsprinsipper Som hovedregel skjer inntektsføring på grunnlag av opptjening på transaksjonstidspunktet. Vederlag inntektsføres når både kontroll og risiko i hovedsak er overført. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift. Royalties resultatføres i tråd med betingelsene i royalty avtalen. Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Utbytte inntektsføres når rett til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen. Pensjonskostnader og – forpliktelser Ved regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Beregningene er utført av kvalifisert aktuar. Estimatavvik føres løpende direkte mot egenkapitalen.


side 52–79

Anleggsmidler holdt for salg Anleggsmidler blir klassifisert som holdt for salg dersom deres bokførte verdi vil bli gjenvunnet gjennom en salgstransaksjon og ikke gjennom fortsatt bruk. Dette ansees som oppfylt når salg er sannsynlig og anleggsmidlet er tilgjengelig for umiddelbart salg i sin nåværende form. Anleggsmidler klassifisert som holdt for salg måles til den laveste verdien av tidligere bokført verdi og forventet salgspris fratrukket salgskostnader, og avskrives ikke. Verdiendringer føres direkte mot egenkapitalen. Konstantstrømoppstillingen Konsernets kontanstrømoppstilling viser konsernets samlede kontantstrøm, fordelt på operasjonell drift, investerings- og finansieringsaktiviteter. Oppstillingen viser de enkelte aktiviteters virkning på beholdning av betalingsmidler. For frasolgte virksomheter er innbetaling ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftemidler klassifisert som ”Innbetaling ved salg av varige driftsmidler”. Netto innbetaling av øvrige eiendeler og gjeld er klassifisert som ”Inn- og utbetalinger ved salg og kjøp av andre investeringer”.

FINANSIELL RAPPORT

Segmenter For ledelsesformål er konsernet organisert i to geografiske segmenter; Vest Europa og Sentral og Øst Europa. Disse utgjør basisen for den primære segmentrapporteringen. Konsernet sekundære segment er produktgrupper. Inndeling er basert på ulik risiko og avkastningsprofil i de ulike segmenter. Finansiell informasjon om konsernets segmenter er gitt i note 6.

forts.

ÅRSBERETNING

Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon om selskapets finansielle stilling på balansedagen blir hensyntatt i årsregnskapet. Det opplyses også om hendelser som påvirker selskapets finansielle stilling i fremtiden dersom dette er vesentlig.

ADRESSER

Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet fremkommer som endring i netto utsatt skatt og årets betalbare skatt, med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Skatteeffekt av sistnevnte poster innregnes direkte mot egenkapitalen. Utsatt skatt i balansen er en nominell størrelse, beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelig skattemessig overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Midlertidige skattereduserende og skatteøkende forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt på forventet fremtidig skattesats til de selskaper i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto.

Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Ved nedskrivning overføres differansen mellom anskaffelseskost og løpende virkelig verdi, med fradrag for eventuelle resultatførte nedskrivninger, fra egenkapitalen og innregnes over resultatet som finanspost.

NOTE 1

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

De øvrige 3 direktører i konsernets ledergruppe har bonusavtaler som er avhengig av utviklingen i kursen på Rieber aksjene. De opparbeider seg bonusrettigheter basert på et bestemt antall underliggende aksjer hvert år. Bonusen fastsettes som differansen mellom børskurs og utøvelsespris per aksje multiplisert med antall underliggende aksjer. Verdien av bonusrettighetene måles til virkelig verdi på balansedagen og kostnadsføres løpende i henhold til opptjening med motpost

Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres når det er sannsynlighetsovervekt for at tilskuddet vil bli mottatt og at vilkår for tilskuddet vil bli oppfylt. Tilskudd relatert til kostnader periodiseres i takt med kostnadene tilskuddet skal kompensere for. Tilskudd til investering i varige driftsmidler balanseføres som utsatt inntekt, og inntektsføres over driftsmidlets levetid. I tilfeller hvor investering i varige driftsmidler kun blir gjennomført dersom offentlig tilskudd mottas, blir tilskuddet ført som reduksjon av kostpris på driftsmidlet.

Eiendeler og gjeld balanseført til amortisert kost Ved indikasjoner på verdifall på eiendeler og gjeld balanseført til amortisert kost, blir tap beregnet som forskjellen mellom bokført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer. Beløpet resultatføres som finanspost. Dersom årsak til nedskrivning bortfaller og dette kan objektivt knyttes til en hendelse etter at verdifall er innregnet, reverseres tidligere nedskrivning, dog ikke til et beløp høyere enn det amortisert kost ville ha vært dersom nedskrivning ikke var gjennomført. Reversering av tidligere nedskrivning presenteres som finansinntekt.

Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet Det er brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Dette gjelder særlig beregning av pensjonsforpliktelse, aksjebasert avlønning og goodwill. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også har effekt på fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

STRATEGI

Aksjebasert avlønning Konsernsjefen har fått opsjon på å kjøpe aksjer i morselskapet på bestemte betingelse ref. konsernets note 7. Virkelig verdi av tildelte opsjoner er målt på tildelingstidspunktet og kostnadsføres over opptjeningsperioden som en lønnskostnad med tilsvarende økning i annen innskutt egenkapital

Ansatte i Skandinavia fikk i 2005 tilbud om å kjøpe aksjer til en verdi av 7.500 kroner med 20% rabatt fra selskapet. Rabatten er kostnadsført i resultatregnskapet.

Nedskrivning av finansielle eiendeler Konsernet vurderer på balansedagen om det foreligger verdifall på finansielle eiendeler.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Konsernets ulike pensjonsordninger er vurdert hver for seg, og klassifisert som netto pensjonsmidler i den utstrekning dette representerer en overfinansiering som i fremtiden kan benyttes til dekning av premier eller tilbakeføres til foretaket. Ordninger med underfinansiering er klassifisert som netto pensjonsforpliktelse.

på kostnadsavsetninger i balansen. Ref. konsernets note 6 for ytterligere informasjon om ordningene.

OVERBLIKK

Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på de beregnede pensjonsforpliktelser og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av langsiktige forventninger om fremtidig diskonteringsrente, avkastning, lønnsvekst, inflasjon og pensjonsregulering. Diskonteringsfaktor på brutto pensjonsforpliktelse er satt til 10 års statsobligasjonsrente, ekstrapolert med avkastningskurven til risikofrie rentepapirer til gjennomsnittlig gjenværende tid til utbetaling. Avkastning på pensjonsmidler er på basis av forventet langsiktig avkastning estimert til 1,0 prosentpoeng høyere enn diskonteringsfaktoren.

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

59


Konsernregnskapet 2005 omfatter følgende selskaper:

NOTE 2 Selskaper i konsernet

Forretningskontor

Tall i NOK 1.000

Morselskap Rieber & Søn ASA Datterselskaper Bähncke AS Bähncke Ejendomme A/S Delta-Nor Sp. z o.o. Denja A/S Denja BV Eurospice AB Fellesfrost AS King Oscar Inc. KLI Invest A.p.S. Muffi s.r.o Nature Pharma AS Nopal AB (tidligere Rieber & Søn AB) Nopal AS Norway Foods AS (tidligere King Oscar Sardiner AS) Norway Foods (Europe) b.v. Przedsiebiorstwo Magazynowania Ryb. Sp. z o.o. Ren Jord A/S Rieber Foods Polska S.A. Rieber & Son AB (tidligere Denja AB) Rieber & Son GmbH Rieber & Son Plc. Rieber & Son Production Russia ZAO Rieber & Son Sales Russia ZAO Rieber & Søn A/S Rieber & Søn Danmark A/S Storaneset 12 AS Vitana a.s. Vitana AS Vitana Slovensko s.r.o.

60

Rieber & Søn AB har endret navn til Nopal AB og Denja AB har endret navn til Rieber & Søn AB i 2005.

KLI Invest A.p.S og Bähncke A/S ble kjøpt i 2005 med underliggende selskap Bähncke Ejendommer A/S.

Selskapene Nature Pharma AS og Nopal AS er slettet i løpet av 2005.

Uniq Denmark A/S (virksomheten K-salat) ble kjøpt i 2005 med

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Pålydende aksjekapital

Norge

NOK

795 757

Danmark Danmark Polen Danmark Nederland Sverige Norge USA Danmark Tsjekkia Norge Sverige Norge Norge Belgia Polen Danmark Polen Sverige Tyskland England Russland Russland Danmark Danmark Norge Tsjekkia Norge Slovakia

DKK DKK PLN DKK EUR SEK NOK USD DKK CZK NOK SEK NOK NOK EUR PLN DKK PLN SEK EUR GBP RUR RUR DKK DKK NOK CZK NOK SKK

2 000 1 000 100 800 2 000 100 2 800 50 126 200 2 000 100 62 4 5 000 15 377 950 26 200 21 112 1 712 50 000 75 000 9 000 526 402 100 340 100

underliggende selskap Uniq Nordic A/S, disse selskapene ble fusjonert i 2005 med Uniq Nordic som videreført selskap. Uniq Nordic A/S har endret navn til Rieber & Søn Danmark A/S.

Konsernets eierog stemmeandel 31.12.05

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 100 49 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Rieber Foods Polska S.A. har mottat kapitaltilskudd fra mor i 2005. Selskaper som er slettet, fusjonert eller avhendet i løpet av året, står oppført med eierandel 0% pr. 31.12.05


side 52–79 • Salgsstyrkene i Sverige er slått sammen. • K-Salat og Bähncke er valgt som merkenavn for det svenske og danske markedet, Denja vil bli videreført i Norge. • Produktsortimentet er gjennomgått og antall varianter er redusert. • Prosessen med å samle juridisk struktur og administrative funksjoner i Danmark er igangsatt.

Som følge av ovennevnte har det ikke vært mulig å isolere de effekter oppkjøpet av K-salat og Bähncke hver for seg har hatt på konsernets resultat og balanseposter for 2005. Det er heller ikke praktisk mulig å presentere pålitelige estimater for hva konsernets omsetning og resultat ville ha vært dersom oppkjøpene var gjennomført 01.01.05.

NOTE 3 Endringer i konsernets struktur

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

integrasjonsprosess mellom konsernets eksisterende salat-virksomhet i Danmark (Denja) og de nyerværvede virksomhetene. Integrasjonen omfattet både produksjon, distribusjon, salgsstyrke, produktporteføljer og varemerker, samt administrasjon. Innen utgangen av 2005 var følgende tiltak gjennomført: • Denja's produksjonsanlegg i Randers er lagt ned, og produksjon flyttet til K-salat's og Bähncke's anlegg.

Virkelig verdi på identifiserbare eiendeler og gjeld på konsernets oppkjøp i 2005:

8 36 22 32 -37 -26 -12 23

020 756 673 109 629 040 372 517

-698 55 129

-17 486 -66 36 879

Oppkjøpsbalanse Bähncke 7 91 22 32 -37 -43 -12 60

322 885 673 109 629 526 438 396

Bokførte verdier K-Salat

52 16 74 -80 -8 10 64

147 253 309 247 174 276 564

Identifiserte merverdier K-Salat 50 227 -13 111

-10 392 26 724

Oppkjøpsbalanse K-Salat 50 39 16 74 -80 -18 10 91

227 036 253 309 247 566 276 288

55 443 -4 953

108 821 514 18 047

Bokført kjøpesum for selskapet Korreksjon for likvide midler i oppkjøpt selskap Korreksjon for aksjer kjøpt tidligere år Netto cash-flow effekt fra oppkjøp

55 443 -9 415 46 028

108 821 -10 276 98 545

ÅRSBERETNING

Bokført kjøpesum for selskapet Valutaavvik Goodwill/Badwill *)

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Netto identifiserbare eiendeler/gjeld

Identifiserte merverdier Bähncke

STRATEGI

Tall i NOK 1.000

Bokførte verdier Bähncke

OVERBLIKK

Virksomhetene K-Salat og Bähncke i Danmark ble overtatt med regnskapsmessig effekt fra h.h.v. 01.08.05. og 01.11.05. Kjøpesummen var i kontanter. K-Salat er markedsleder på salater i Danmark, og produserer og selger i tillegg dressinger, majoneser og sauser til dagligvare-og foodservicemarkedet i Danmark. Bähncke produserer og selger ulike typer dressinger. Straks etter oppkjøpet startet en

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

*) Oppkjøpet av K-Salat vil medføre en forbedret posisjonering innenfor salat-markedet i Skandinavia, og forventes derigjennom positivt å påvirke framtidig inntjening utover verdien av de enkelte eiendeler i selskapet.Oppkjøpet vil også muliggjøre realisering av synergier mellom K-salat og eksisterende virksomheter i konsernet. Badwill som framkommer fra merverdianalyse Bähncke er inntektsført i konsernets resultatregnskap på linjen for Andre driftsinntekter. FINANSIELL RAPPORT

Ovennevte merverdianalyse er ikke fullført og enkelte av verdsettelsene er basert på skjønn. Det kan følgelig bli endringer hvis noen av forutsetningene blir revidert i ettertid, dog ikke senere enn 12 måneder etter oppkjøpstidspunktet.

ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

61


NOTE 4

Tall i NOK 1.000

Poster som er slått sammen i regnskapet

Vareforbruk Varekostnad Resultatført nedskrivning av varelager Beholdningsendring varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer Sum vareforbruk Netto finansposter Aksjeutbytte Markedsverdijustering og gevinst på aksjer Renteinntekt Renteinntekter på betalingsmidler Andre finansinntekter Sum finansinntekter Markedsverdijustering og tap på aksjer Renter langsiktig gjeld Renter kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter

NOTE 5

Tall i NOK 1.000

Salg og inntektsreduksjoner

Inntektsreduksjoner, fordelt på kostnadsart Utgående frakter og assuranse Kundebonuser og rabatter Provisjoner, reklamasjoner m.m. Inntektsreduksjoner Netto salg, fordelt på salgskanaler Forbruker Storkjøkken Industri Netto salg

62

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

2005|

-1 506 -14 -5 -1 526

2004|

735 517 325 578

-1 483 082 -9 423 121 -1 492 383

111 3 358 415 6 408 1 617 11 909

99 12 264 5 187 67 5 630

-3 -15 -17 -3 -39 -27

902 260 096 274 532 623

2005|

-25 -4 -4 -34 -28

621 482 123 226 596

2004|

-58 -982 -13 -1 054

397 765 788 951

-56 -892 -12 -961

103 614 483 200

2 987 418 152 3 557

402 392 010 803

2 867 427 182 3 478

737 754 543 033


side 52–79 2005|

Tall i NOK 1.000

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

2004|

NOTE 6

667 048 822 941 413 152 760 803

2 093 422 110 324 249 179 98 3 478

805 592 996 227 253 000 160 033

For ledelsesformål er konsernet organisert i to geografiske segmenter; Vest-Europa og Sentral- og Øst-Europa. Disse utgjør basisen for den primære segmentrapporteringen. Inndeling er basert på at risiko og avkastning er rimelig lik innenfor de to segmentene. Det henvises til side 98 for ytterligere informasjon om primærsegmentene. Konsernets sekundære segment er produktgrupper.

Segmenteiendeler og investeringer i anleggsmidler er ikke presentert for sekundærsegmentet. Konsernet er organisert med en juridisk enhet i hvert land og en felles salgsstyrke for alle produkter i hvert enkelt land. For majoriteten av produktgruppene er produksjonen svært integrert på felles anlegg. Basert på dette er det pr. idag ikke mulig å gi pålitelige estimater på eiendeler og investeringer helt ned på produktgruppenivå.

073 291 000 898 262

665 864 35 362 54 737 755 964

Lån til ansatte

5 679

5 834

Gjennomsnittlig antall ansatte

3 569

3 550

og plikt til å fratre stillingen ved fylte 60 år med pensjonsytelser tilsvarende 66% av pensjonsgrunnlaget. Førtidspensjonsavtalen er basert på 30 års opptjening. Finansdirektør Tor Lund og direktør Morten Vike har på gitte betingelser

avtale om 2 års etterlønn når ansettelsesforholdet opphører. Tor Lund har under gitte forutsetninger avtale om førtidspensjonering fra fylte 60 år. Tor Lund har rentefritt lån i selskapet på 637.500 NOK med faste avdrag og forfall.

FINANSIELL RAPPORT

aksjer). Konsernsjefen har en avtale om resultatavhengig bonus maksimert til 50% av årslønnen. For 2005 utgjør opparbeidet bonus 0 NOK. Når ansettelsesforholdet opphører har konsernsjefen på gitte betingelser krav på en fratredelsesgodtgjørelse tilsvarende 2 års etterlønn. Konsernsjefens førtidspensjonsavtale gir rett

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

ÅRSBERETNING

Utbetalt lønn til konsernsjef Asbjørn Reinkind i 2005 beløper seg til 2.958.346 NOK, hvorav bonus for 2004 utgjør 225.000 NOK. Det er betalt pensjonspremie på 340.415 NOK, samt innberettet andre skattepliktige ytelser på 963.669 NOK (herav NOK 732.610 relatert til utøvelse av aksjeopsjon på 70.000

676 39 30 59 805

NOTE 7

Oversikt over samlede kostnadsførte godtgjørelser til dagens konsernledelse, bestående av Asbjørn Reinkind (CEO), Tor Lund (CFO), Morten Vike (Konserndirektør) og Bjørnar Gulliksen (Konserndirektør); Tall i NOK 1.000

9 940 990 10 930

2004| 9 911 982 10 893

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

ADRESSER

Lønn, bonus og naturalytelser Innbetalt pensjonspremie Samlet godtgjørelse

2005|

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Lønn (inklusiv arbeidsgiveravgift) Pensjonskostnader (inklusiv arbeidsgiveravgift) Nedbemanningsavsetning Andre ytelser Sum lønnskostnader

2004|

STRATEGI

2005|

Tall i NOK 1.000

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

2 112 411 104 342 325 165 95 3 557

OVERBLIKK

Segmentinformasjon

Sekundærsegmenter - Netto salgsinntekter Supper, sauser, Casa d'Italia, kits m.m Sjømat Ingredienser Bakeingredienser, kaker og desserter Salater Sprøstekt løk Snacks Netto salg

63


Opsjons- og bonusprogram Konsernsjefen har avtale om tildeling av opsjon på 100.000 Rieber-aksjer pr år, fra 2002 til 2006, totalt 500.000 aksjer. Opsjonen kan utøves i perioden fra offentliggjøring av fore-

NOTE 7 forts.

løpig årsregnskap året etter tildelingsåret, og senest 3 år etter tildelingsdato. Opsjonen kan utøves til kurs 47,99 NOK, tillagt 12 måneders NIBOR fratrukket utbetalt utbytte frem til utøvelsestidspunkt. Beregnet

2002|

Tall i MNOK

Kostnad

Ved beregning av virkelig verdi ble Black and Scholes opsjonsprisingsmodell anvendt. Utøvelsestidspunkt ble satt til første mulige utøvelsestidspunkt. Volatilitet ble satt til 0,25 i samsvar med markedets vurdering av Rieber & Søn aksjen på tildelingstidspunktet. Risikofri rente ble satt til-

utøvelsespris pr. 31.12.05 er 41,54 NOK. Opsjonsavtalen ble inngått i 2001 og virkelig verdi ble beregnet til 4,4 MNOK. Ved beregning av virkelig verdi ble opsjonsavtalen delt opp i 5 opsjoner med

1,9

svarende statsobligasjonsrenten for hver av de 5 transjene. Det er ikke tatt inn andre markedshensyn i beregningene. Verdien på utestående opsjoner per 31.12.2005 var 2,6 MNOK. Lønnselementet relatert til tidsverdien av konsernsjefens opsjonsprogram blir løpende

2003|

opptjeningstid på henholdvis 1, 2, 3, 4 og 5 år. For hver av opsjonene blir virkelig verdi periodisert lineært over opptjeningstiden slik at kostnad blir som følger:

2004|

1,1

resultatført med motpost på annen innskutt egenkapital. Den tilhørende arbeidsgiveravgift beregnet på egenverdi ved utgangen av året er klassifisert som annen kortsiktig gjeld.

2005|

2006|

0,4

0,3

0,7

å eie en egenbeholdning av Rieber-aksjer tilsvarende verdien av hans ordinære brutto lønn. Ved utgangen av 2005 eide konsernsjefen 121.257 aksjer i Rieber & Søn ASA.

Konsernsjef Asbjørn Reinkind har i ansettelsesavtalen forpliktet seg til

Oversikt over konsernsjefens utestående opsjoner: 2005|

Tall i antall aksjer

Utestående opsjoner 1.1. Tildelte opsjoner Utøvde opsjoner (virkelig aksjekurs 2005: 55,34 / 2004: 56,75 ) Utestående opsjoner 31.12

I løpet av februar 2006 er opsjon på ytterligere 100.000 aksjer utøvet. De 3 øvrige direktørene i konsernledelsen har en bonusavtale med kontantutbetaling som er avhengig av utviklingen i kursen på Rieber-aksjen. Direktørene opparbeider en bonusrettighet basert på 30.000 underliggende aksjer per år, fra 2002 til 2006, totalt 150.000 aksjer per person. Bonusen kan kreves utbetalt i perioden fra offentliggjøring av foreløpig årsregnskap året etter tildelingsåret, og senest 3 år etter tildelingsdato. Bonusen fastsettes som differansen mellom børskursen og

64

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

utøvelsesprisen pr. aksje multiplisert med antall underliggende aksjer på utøvelsestidspunktet. Utøvelsesprisen beregnes på samme måte som for konsernsjefen. Ved utgangen av 2005 var det opparbeidet og uavregnet bonusrettigheter tilsvarende 180.000 aksjer. Verdien av disse bonusavtalene pr. 31.12.05 var 1,6 MNOK. Konsernet har et bonusprogram som, utover konsernledelsens allerede omtalte ordninger, omfatter 64 av selskapets ledere. Hver enkelt av disse kan oppnå en bonus maksimert til 25-35% av årslønnen. For 2005

270 100 -70 300

utgjør opparbeidet bonus, inklusive sosiale kostnader, 1,0 MNOK. Aksjetilbud ansatte Ansatte i Skandinavia fikk i 2005 hver seg tilbud om å kjøpe aksjer til en verdi av 7.500 NOK, med 20% rabatt fra selskapet. Rabatten er kostnadsført i resultatregnskapet. 552 medarbeidere benyttet seg av tilbudet. I den forbindelse fikk de ansatte anledning til å låne nettobeløpet fra selskapet. Pr. 31.12.05 utgjør samlet resterende lånesaldo 2,3 MNOK med siste avdrag i september 2006. Enkelte av nevnte ansatte er medlem av selskapets

000 000 000 000

2004| 200 100 -30 270

000 000 000 000

bedriftsforsamling og styre. Utover dette har selskapet ikke ytt lån eller stillet sikkerhet for lån for medlemmer i styret eller bedriftsforsamling. Godtgjørelse til styret Styrehonorar utbetales etter avholdt Generalforsamling i april/mai. Utbetalt styrehonorar for perioden 1. mai 2004 til 30. april 2005 beløper seg til 1.920.000 NOK. Styreleder Leiv L. Nergaard har mottatt 400.000 NOK som styrehonorar. Godtgjørelse til bedriftsforsamling, kompensasjonskomitè og valgkomitè utgjør til sammen 235.000 NOK.


side 52–79

Rieber & Søn konsernet har følgende ytelsespensjonsordninger som er forsikret i norske livselskap: • Kollektiv pensjonsordning som dekker lønn opptil 12G for ansatte i norsk

Tall i NOK 1.000

2005|

6 914

23 33 -29 4 32 39

713 896 233 001 377 291

-705 4 -23 -33 -94

446 280 713 896 034 305 39 140 -813 364

493 29 48 2

2004|

5 464

21 39 -35 4 29 35

668 308 798 720 898 362

-757 623 -21 668 -39 308 -7 619 326 120 446 -705 446

025 233 361 322 -53 -38 476 534 412

539 35 12 -6

319 798 945 175 -39 -88 823 493 025

-38 278 -317 230

-28 486 -240 907

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

ADRESSER

Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse

Kostnader til tilskuddsbaserte pensjonsordninger relaterer seg til datterselskap i utlandet.

FINANSIELL RAPPORT

Pensjonsmidler Pensjonsmidler 01.01 Avkastning på pensjonsmidler Premieinnbetaling Aktuarmessige endringer ført mot egenkapital Omregningsdifferanser Utbetalt pensjon/fripoliser Pensjonsmidler 31.12

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser/ -midler

ÅRSBERETNING

Brutto pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsforpliktelse 01.01 Korreksjon pensjonsforpliktelse ved tidligere års oppkjøp Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. administrasjonskostnader Rentekostnader av pensjonsforpliktelsen Aktuarmessige endringer ført mot egenkapital Omregningsdifferanser Utbetalt pensjon/fripoliser Brutto pensjonsforpliktelse 31.12

NOTE 8

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Ytelsesplaner: Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. administrasjonskostnader Rentekostnader av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidlene Netto arbeidsgiveravgift Netto kostnad ytelsesbaserte ordninger Samlet pensjonskostnad

Ytelsesbaserte ordninger i andre land: • Kollektiv pensjonsordning for virksomhet i Nederland. Ordningen omfatter 54 ansatte. • Lovpålagt pensjonsordning for virksomhet i Polen tilsvarende en månedslønn for personell ansatt ved oppnådd pensjonsalder.

STRATEGI

Tilskuddsplaner: Netto kostnad tilskuddsbaserte pensjonsordninger

virksomhet. Ordningen omfatter 1.193 ansatte ved utgangen av år 2005. • For ansatte i Norge med pensjonsgrunnlag over skattelovens maksimalbegrensning er det en ordning med pensjonsalder 67 år, hvor det ytes pensjon for differansen mellom 12G og lønn. Ordningen omfatter 30 ansatte ved utgangen av år 2005. I tillegg er det avsatt for egenandel og gavepensjon knyttet til AFP i norske virksomheter, samt individuelle driftspensjoner som også omfatter førtidspensjon til 2 konserndirektører.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

på ytelsesbaserte ordninger slik disse fremkommer i regnskapet og i denne noten. Konsernets juridiske forpliktelser er ikke påvirket av en slik regnskapsmessig behandling. Overdekningen er vurdert, og det er i regnskapsføringen forutsatt at all overdekning vil kunne utnyttes.

OVERBLIKK

Rieber & Søn har pensjonsordninger som vil gi de ansatte fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsytelsene følger de bestemmelser som til enhver tid gjelder for pensjonsordningen. Pensjonsytelser, som etter Regnskapsstandard for pensjonskostnader blir å regne som ytelsesplaner, er aktuarmessig beregnet med utgangspunkt i de ansattes lønn på pensjoneringstidspunktet og antall opptjeningsår. Standarden er lagt til grunn ved beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

65


NOTE 8

2005|

Tall i NOK 1.000

forts.

2004|

Pensjonsmidler i balansen (overfinansierte ordninger) Pensjonsforpliktelse i balansen

1 623 -318 853

875 -241 783

Andel av netto pensjonsforpliktelse som er fondsbasert Akkumulert aktuarmessig gevinst (+) / tap (-) ført mot egenkapitalen Faktisk avkastning på pensjonsmidler (estimat for 2005)

-242 177 -120 382 8,3%

-174 662 -15 738 7,1%

23,3% 17,9% 16,8% 27,3% 12,2% 2,5%

16,6% 18,1% 17,2% 32,8% 11,8% 2,5%

4,0% 5,0% 3,0% 2,5% 2,5% 2,0%

5,0% 6,0% 3,0% 2,5% 2,5% 2,0%

Estimert pensjonspremiebetaling for 2006 utgjør 22,6 MNOK Prosentvis fordeling av pensjonsmidler på investeringskategori pr. 31.12 Omløpsobligasjoner Anleggsobligasjoner Pengemarked Aksjer Eiendom Annet Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsfaktor Forventet avkastning Forventet lønnsregulering Forventet pensjonsøkning Inflasjon/G-økning Gjennomsnittelig bemanningsavgang

Uttakshyppighet på AFP er forutsatt å utgjøre 10% ved 62 år og ytterligere 75% ved 64 år. Aktuarberegningene er utført i 2005 med basis i dødelighetstabell K63 og uføretariff IR73. Rieber & Søn ASA har avtalefestet AFP-ordning fra 62 år, samt gavepensjon fra 64 år som samlet utgjør 66% av lønn på pensjonstidspunktet. I forbindelse med nedbemanning, jfr. konsernets note 18, er det avtalt gavepensjon fra 62 år med 70% av lønn på pensjonstidspunktet. Virkningen av dette er ikke klassifisert som pensjonskostnad/forplikelse, men inngår som en del av den samlede avsetningen til nedbenmanning. Historiske data før implementering av IFRS (etter NGAAP): Tall i NOK 1.000

66

2003|

2002|

2001|

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 Pensjonsmidler 31.12 Akkumulert aktuarmessig gevinst (+) / tap (-)

-766 772 539 319 -46 946

-696 951 539 444 -42 219

-597 347 503 009 -74 460

Netto overfinasierte ordninger Netto underfinasierte ordninger

23 353 -110 093

9 018 -65 050

15 074 -38 019

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005


side 52–79 2005|

Tall i NOK 1.000

052 505 798 566 921

191 435 2 132 761

NOTE 9 Andre driftskostnader

100 228 932 067 327

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

198 483 2 141 825

2004|

*) Inkluderer revisjonshonorar og øvrige honorarer, forskning og utvikling, leasing og leie av administrasjonsbygninger, samt andre driftskostnader.

Transaksjoner med nærstående parter Konsernet leier kontorer fra AS Inventor Eiendommer, som sammen med AS Atlantis Vest inngår i Bjarne Rieber Gruppen. AS Atlantis Vest er Rieber & Søn ASAs største

aksjonær. I 2005 er leie betalt med 11,6 MNOK mot 11,4 MNOK i 2004 og 11,3 MNOK i 2003. Leieavtalen løper til 31.12.2007, med opsjon på ytterligere 10 år.

Forsknings- og utviklingskostnader Utgifter til forskning og utvikling er kostnadsført med 15,1 MNOK i 2005 mot 9,4 MNOK i 2004.

Der er ikke balanseført utviklingskostnader i 2005, da ingen prosjekter tilfredsstillte kravene for balanseføring i.h.t. IAS.

Tall i NOK 1.000

Datterselskap revidert av andre

1 630 43 754 851 3 278 3 236

2 404 10 27 19 2 460 2 409

595 50 751 1 395 602

Honorar for lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Sum 2005 Sum 2004

Børsnoterte aksjer Unoterte aksjer Verdi langsiktige aksjer tilgjengelige for salg

Tall i NOK 1.000

mot egenkapitalen. I 2005 er 2 aksjeposter nedskrevet over resultat med tilsammen 1,2 MNOK

som følge av vesentlig verdifall i.f.t. bokført verdi.

2005| 161 8 -1 168

694 630 791 533

2004| 144 2 -5 140

NOTE 11 Immaterielle eiendeler / varige driftsmidler og driftsmidler holdt for salg

100 769 916 952

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

67

ADRESSER

Avskrivning Nedskrivning Netto salgsgevinst Av- og nedskrivning i resultatregnskapet

Langsiktige aksjer tilgjengelige for salg

FINANSIELL RAPPORT

For unoterte aksjer er årets emisjonskurs brukt som estimat for virkelig verdi. Verdiendringer føres direkte

NOTE 10

49 890 7 749 57 639

ÅRSBERETNING

Balanseført verdi

Tall i NOK 1.000

Aksjer er verdsatt til virkelig verdi pr. 31.12.05. For børsnoterte aksjer er virkelig verdi lik børskurs 31.12.05.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Morselskap

Datterselskap revidert av morselskapets revisor

STRATEGI

Revisjonshonorar

OVERBLIKK

Produksjonskostnader Salgs- og markedsføringskostnader Tap på krav Andre driftskostnader *) Sum andre driftskostnader

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N


Lisenser, konsesjoner, andre rettigheter

NOTE 11 forts.

Immaterielle eiendeler:

Goodwill

Sum 2005

Sum 2004

118 490 -1 070 55 337

527 681 -261 18 283

612 411 21 308 18 751 167

545 702

652 637 -1 185 73 620 197 -488 724 779 309 216 -1 038 -455 1 530 309 253 415 526

294 056 14 219

Anskaffelseskost 01.01. Valutaavvik Tilgang ved oppkjøp Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31.12.

6 466 146 197 -480 6 328

-8 172 749

Akk. av- og nedskrivninger pr. 01.01. Valutaavvik Avgang Årets avskrivninger Akk. av- og nedskrivninger pr. 31.12. Balanseført verdi pr. 31.12.

5 367 26 -447 718 5 664 665

20 196 214 -8 813 21 214 151 534

10 - 20 år Lineær

10 år - uendelig Lineær

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Varige driftsmidler:

Skip

Anskaffelseskost 01.01. Valutaavvik Tilgang ved oppkjøp Avgang ved frasalg Tilgang Overført til Driftsmidler holdt for salg Avgang Anskaffelseskost 31.12.

9 822

9 822

Akk. av- og nedskrivninger pr. 01.01. Valutaavvik Avgang ved frasalg Avgang Overført til Driftsmidler holdt for salg Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Akk. av- og nedskrivninger pr. 31.12. Balanseført verdi pr. 31.12.

Bygninger og annen fast Tomter eiendom 35 589 -230 775 2 -2 -8 27

081 51 285 380 -50 172 075 -238 760 1 044 244 1

6 669

877 7 547 2 275

27 760

Årets leie - ikke balanseførte driftsmidler Estimert neste års leie - ikke balanseførte driftsmidler Økonomisk levetid Avskrivningsplan

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

10 - 12 år Lineær

-666 -679

283 654 -1 279

282 375 263 328

105 -21 -95 336

056 174 643 462

313 464 1 153

655 495 5 672

-229 -35 191 32 363 5 515 317 076 727 168

-90 383 -20 360 106 019 656 443 680 019

652 637

941 309 216 343 421

Ubestemt

Maskiner Driftsløsøre, og anlegg inventar o.l.

981 519 1 271 889 5 466 3 787 56 384 72 547

Balanseført verdi pr. 31.12. av balanseførte leieavtaler

68

Varemerke

Sum 2005

Driftsmidler holdt for Sum 2004 salg 2005

238 677 2 537 495 2 271 583 9 605 48 3 817 133 523 -8 31 526 189 948 327 -73 725 -29 058 -133 014 -101 245 545 2 663 832 2 537 94 219 1 069 847 573 7 399 -28 709 20 3 90 155

904 115 103 442

-119 -55 160 8 1 071 1 592

978 23 -6 -70

320 551 163 142 630 2 168 1 069 664 1 467

554 065 827 814 73 725 111 495

73 725

503 070 492 938 55 551 935 769 847 648

14 281

75

14 356

23 186

-14 130 -14 349

-9 928 -9 731

-5 401 -5 510

-30 125 -30 268

-27 775 -30 125

5 - 40 år Lineær

3 - 20 år Lineær

3 - 10 år Lineær

55 551 18 174


side 52–79 driftsmidler i den forbindelse er presentert på linjen "tilgang ved oppkjøp" i tabellene over.

Goodwill ved virksomhetsoppkjøp og andre immatrielle eiendeler er allokert til kontantstrømgenererende enheter (CGU) som vist i tabell under. Dette tilsvarer inndelingen i forretningsenheter som brukes ved intern opp-

følging og styring i konsernet. Gjenvinnbart beløp for alle forretningsenheter er beregnet ved å neddiskontere fremtidige forventede kontantstrømmer før skatt og gjeldsbelastning (bruksverdi). Det er brukt

kontantstrømmer 5 år frem i tid (t.o.m. år 2010). De første 3 år er basert på langtidsbudsjetter godkjent av konsernledelsen. De siste to år er en videreføring av de budsjetterte tall med samme vekstforutsetninger som

NOTE 11

siste langtidsbudsjettår. Det er brukt en rentesats på 9,8% (2004: 10,6%) ved neddiskontering, tilsvarende konsernets WACC (weighted average cost of capital).

NOTE 12

forts.

Goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubegrenset levetid

Balanseført verdi på goodwill og varemerker/ lisenser/konsesjoner fordelt på de ulike CGU:

Balanseført verdi Goodwill 101 544 Balanseført verdi andre immaterielle eiendeler 86 832

102 795 91 930 Vitana

2005 33 469

2004|

32 645 216

Denja 2005 38 988 58 331

21 704

Delecta 2005 28 507

2004|

2004|

27 147

Cronions 2005 7 309

FoodService 2005 2004|

2004|

7 538

Russia 2005 6 077 6 371

9 873

King Oscar 2005 2004|

2004| 5 940 6 487

10 000

37 561

36 157 ÅRSBERETNING

Balanseført verdi Goodwill Balanseført verdi andre immaterielle eiendeler

2004|

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Toro 2005

Ved testing av de oppgitte immaterielle verdier med ubegrenset levetid, viser alle en beregnet bruksverdi vesentlig over balanseført verdi. Nedskriving er derfor ikke nødvendig.

Tall i NOK 1.000

justert for forventede effekter vedrørende effektivitet som vil påvirke marginene.

Inflasjonsjustering av priser: Konsumprisindeksen i de ulike geografier er lagt til grunn.

2005| 200 23 206 430

589 556 801 945

2004| 194 29 189 412

NOTE 13 Varebeholdning

045 061 311 417

Ref. note 4 for informasjon vedrørende resultatførte nedskrivninger på varelager

Av samlet varelagerverdi pr. 31.12.05 er 415,2 MNOK vurdert til anskaffelseskost (399,9 MNOK i 2004), mens 15,8 MNOK er vurdert til virkelig verdi (12,5 MNOK i 2004).

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

69

ADRESSER

Råvarer og emballasje Varer i arbeid og halvfabrikata Ferdigvarer Varebeholdning

beregning av brutto marginer lagt til grunn i budsjetterte/estimerte tall, har man basert seg på faktisk snitt av marginer som er oppnådd i året før,

FINANSIELL RAPPORT

Nøkkelforutsetning ved beregning av ”gjenvinnbart beløp” for de ulike forretningsenhetene: Budsjetterte brutto marginer: Ved

STRATEGI

Enkelttransaksjoner Virksomhetene K-Salat og Bähncke i Danmark ble overtatt i 2005. Tilgang av immaterielle eiendeler/varige

Ikke balanseførte driftsmidler Konsernets operasjonelle leieavtaler er i hovedsak knyttet til bygningsmasse og maskiner/anlegg. Med dagens aktivitetsnivå forventes

omfanget av framtidige operasjonelle leieavtaler å være stabilt. Inngåtte leieavtaler er forholdsvis korte, rullerende på 3 år. Leieavtalene inneholder ikke restriksjoner på selskapets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

verdi og avskrives ikke. Konsernet hadde ingen driftsmidler klassifisert som Driftsmidler holdt for salg i 2004.

OVERBLIKK

Driftsmidler holdt for salg Vedrører bygning og tomt i fraflyttet fabrikk Randers (Danmark - primærsegment Vesteuropa) 11,8 MNOK, samt bygning, tomt og maskiner/ utstyr i fraflyttet fabrikk Kralupy (Tjekkia - primærsegment Sentralog østeuropa) 6,4 MNOK. Anleggene er verdsatt til forventet netto salgs-

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N


Egne aksjer

Egne aksjer er ervervet for det formål å dekke opp for salg av aksjer til ansatte og konsernsjefens opsjonsprogram jfr. note 7, samt som betalingsmiddel ved eventuelle oppkjøp. Det er solgt 77.832 egne aksjer til

NOTE 15

Tall i NOK 1.000

NOTE 14

Aksjekapital og innskutt egenkapital

konsernets ansatte til markedskurs 53,37 NOK pr. aksje med rabatt på 20%. I tillegg er der solgt 70.000 egne aksjer i forbindelse med konsernsjefens opsjonsprogram jfr. note 7.

Beholdning egne aksjer er pr. 31.12.05 på 3.823.519 aksjer, anskaffet til en gjennomsnittskurs på 47,65 NOK (FIFO). Aksjekjøpene er antatt fordelaktige for våre aksjonærer.

2005|

Totalt antall aksjer Aksjekapital (totalt antall aksjer til pålydende kr. 10,-) Verdi av egne aksjer til pålydende / Innskutt egenkapital fra aksjebasert avlønning Innskutt egenkapital

For oversikt over selskapets 20 største aksjonærer henvises til oppstilling på side 45.

Salg av egne aksjer har i år 2005 medført en økning av konsernets egenkapital på 7,3 MNOK.

79 575 795 -34 761

740 757 075 682

2004| 79 575 795 -35 759

740 757 988 770

Utvikling i aksjekapitalen med informasjon om RISK

År 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2003 2004 2005

Antall aksjer (x 1.000) A-aksjer B-aksjer 3 324 0 3 324 0 9 973 0 9 973 1 994 10 970 2 194 12 068 2 413 13 274 2 654 13 274 2 654 13 274 13 274 13 274 13 274 13 274 13 274 13 274 13 643 39 824 40 930 39 824 40 930 39 824 40 930 80 755 85 576 85 576 79 576 79 576 79 576 79 576 79 576 79 576

Pålydende 25 30 10 10 10 10 10 30 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Kolonnene for justeringsfaktor, RISK pr. aksje og RISK omregnet for justeringsfaktor angir årlig endring. Ved beregning av skattemessig gevinst ved salg av aksjer må akkumulert RISK fra og med kjøpsåret til og med året forut for salgsåret tillegges inngangsverdien (kostpris). Ved justeringsfaktor må akkumulert RISK til og med året

70

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

Type endring Fondsemisjon Splitt Fondsemisjon (B-aksjer) Fondsemisjon Fondsemisjon Fondsemisjon Fondsemisjon Fondsemisjon (B-aksjer) Nyemisjon ansatte (B-aksjer) Splitt

Emisjonsforhold

3:1 1:5 1:10 1:10 1:10 2:3

3:1

Sammenslåing A- og B-aksjer Nyemisjon (23.03.01) Fisjon (SE Labels) med påfølg. fondsemisjon (13/7-01) Sletting av egne aksjer (13.08.01)

forut for justeringsfaktor-året multipliseres med justeringsfaktoren. RISK- tillegget for inntektsåret 2005 vil bli fastlagt av Skattedirektoratet i 2007, men er foreløpig beregnet til -0,55 NOK pr. aksje. 13. august 2001 slettet Rieber & Søn ASA egne aksjer. Etter selskapets opp-

Aksjekapital NOK x 1.000 83 99 99 119 131 144 159 477 796 796 796 807 807 807 807 807 855 855 795 795 795 795 795 795

113 736 736 683 651 817 298 895 491 491 491 555 555 555 555 555 757 757 757 757 757 757 757 757

fatning skal RISK knyttet til slike aksjer fordeles på øvrige aksjonærer. Dette innebærer at alle aksjonærer i Rieber & Søn ASA på slettetidspunktet skulle lagt til 0,28 NOK i RISK pr. aksje. Sentralskattekontorets overligningsnemnd er uenig i selskapets syn og mener denne RISK ved sletting av egne aksjer skal falle bort. Rieber & Søn ASA har tatt ut stevning på dette forhold.

Just.faktor

0,909090 0,600000

0,333330

RISK RISK omregnet for pr. aksje just. faktor

11,25 11,62

1,75 1,99

8,00 5,89 8,90 3,03 0,97 1,50 6,38

2,28 1,68 2,54 0,86 0,83 1,28 5,45

3,24 -3,41 1,64 -1,96

3,24 -3,41 1,64 -1,96

0,854850

RISK-tillegg som fremkommer ved sletting av egne aksjer er ikke innarbeidet i tabellen ovenfor og vil heller ikke fremkomme i Skattedirektoratets RISK-register eller fra opplysninger i aksjonærregistret. Den enkelte aksjonær må eventuelt selv hensynta denne RISK ved senere realisasjon av aksjer i Rieber & Søn ASA.


side 52–79 Tallene inkluderer også aksjer eiet av samboer, ektefelle og barn under 18 år, samt aksjer eiet av selskaper hvor den enkelte har bestemmende innflytelse.

NOTE 15 forts. Antall aksjer

1 134 54

Bedriftsforsamlingsrepresentanter valgt av de ansatte: Kjersti Amundsen, Bergen Janike Knutsen, Indre Arna Arvid Kristiansen, Davanger Terje Sparbo, Lillestrøm Kristine Aasheim, Bergen

116 564 1 037 5 000 809 2 022 219 2 692 -

257 218 539 789

300 000

FINANSIELL RAPPORT

121 16 12 11

ÅRSBERETNING

Konsernledelse Konsernsjef Asbjørn Reinkind Finansdirektør Tor Lund Konserndirektør Bjørnar Gulliksen Konserndirektør Morten Vike

141 141 409 907 777

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Styret Leiv L. Nergaard, Oslo (styrets leder) Helge Midttun, Oslo (styrets nestleder) Magnus Andreassen, Indre Arna Connie Astrup-Larsen, Århus, Danmark Torgny Eriksson, Stockholm, Sverige Tore Nielsen, Os Fritz T. Rieber, Bergen **) Roar Sejersted, Bergen Barbara Thoralfsson, Oslo

635 891 081 180 -

STRATEGI

609 1 701

Opsjoner VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Bedriftsforsamlingsrepresentanter valgt av aksjonærene: Siri Teigum, Oslo (leder) *) Gunn Wærsted, Oslo (nestleder) Einar J. Greve, Oslo Trond Mohn, Bergen Paal Chr. Mowinckel, Bergen Anne Kristine Neumann Lending, Bergen Jan Reinås, Lysaker Bjarne Rieber, Bergen **) Ulf Johan Rieber, Surrey, UK *) **) Lars Tronsgaard, Oslo

OVERBLIKK

I tabellen nedenfor er det vist hvor mange aksjer og rettigheter til aksjer medlemmer i bedriftsforsamlingen, styret og konsernledelsen eide og/eller representerte pr 31.12.05.

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

*) Valgkomité for bedriftsforsamlig og styret. Tore Lindholt er også medlem av valgkomitéen (antall aksjer: 0) **) Bjarne Rieber, Fritz Rieber, Ulf Johan Rieber og Marianne Rieber (varamedlem i bedriftsforsamlingen) eier samlet 100% av AS Atlantis Vest, som pr. 31.12.05 eide 25.779.670 aksjer. AS Atlantis Vest hadde dessuten økonomisk eksponering i forhold til ytterligere 5.777.586 aksjer i hht en "total return swap" inngått med Danske Bank AS.

ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

71


NOTE 16

2005|

Tall i NOK 1.000

Annen langsiktig gjeld, gjeld til kredittinstitusjoner og sertifikatlån

Rentebærende gjeld 01.01 Nye lån Innfrielse av lån Ordinære avdrag Rentebærende gjeld 31.12 Finansiell leasing gjeld 01.01 Nye finansielle leasing avtaler Innfrielse av finansielle leasing avtaler Ordinære avdrag finansiell leasing Finansiell leasing gjeld 31.12 Annen rentefri langsiktig gjeld 31.12 Første års avdrag for Rentebærende- og Finansiell leasing-gjeld Sum langsiktig gjeld i balansen 31.12

2004|

462 078 220 107 -206 681 979

755 231 415 093 -700 -707 546 462 078

13 431 3 344 -3 869 12 906

20 215 -6 784 13 431

9 711 -5 046 699 549

15 246 -4 757 485 999

Avdragsprofil på rentebærende langsiktig gjeld År Rentebærende gjeld Finansiell leasing gjeld *)

2006| 1 370 3 676

2007| 201 428 3 554

2008| 1 488 3 305

2009| 1 553 1 529

2010| 416 618 482

Etter 2010| 59 522 361

Total| 681 979 12 906

*) Leieavtalene inneholder ikke begrensninger på selskapets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter. Alle leasingavtalene er basert på flytende rente og de fleste inkluderer forlengelsesopsjon. Hensyntatt framtidig rentekostnad (basert på flytende rente), vil nåverdi av den totale framtidige minimumsleie tilsvare nominelle avdrag i tabell over.

Spesifikasjon av konsernets finansiering Kortsiktig finansiering Finansiell leasing gjeld - første års avdrag Rentebærende gjeld - første års avdrag Gjeld til kredittinstitusjoner Sum gjeld til kredittinstitusjoner

1) Konsernet har bankkreditter på til sammen 887,1 MNOK, hvorav kommiterte trekkfasiliteter utgjør 273,9 MNOK. Det resterende er ordinære overtrekksfasiliteter. Selskapene i Rieber & Søn konsernet står solidarisk ansvarlig for de etablerte konsernkontosystemer. Konsernet netter trekk i konsernkontosystem i de enkelte banker mot innskudd i de samme bankene.

Sertifikatlån Sum kortsiktig finansiering

Effektiv rente

Forfall

2006 2006 1)

Flytende rente

2,69%

2006

2,50% 4,17% 2) Nibor +0,33% 3) 4,01% 4) 3,35%

Etter 2010 Se avdragsprofil 2010 2010,2012 og 2021 2007

2005|

3 1 91 96

2004|

676 370 862 908

4 757 75 403 80 160

200 000 296 908

100 000 180 160

51 9 415 14 200 9 699

47 079 8 674 415 000 15 246 485 999

3) Lånene er sikret med pant i driftstilbehør i oppkjøpt virksomhet i Danmark. Lånene har fortløpende avdrag med hovedforfall som vist i tabell ved siden av.

Langsiktig finansiering Langsiktige innlån Finansiell leasing gjeld Langsiktige banklån Langsiktige banklån Obligasjonslån Annen rentefri langsiktig gjeld 31.12 Sum langsiktig finansiering

4) Lånet er usikret og skal tilbakebetales i sin helhet i oktober 2007. Lånet har negativ pantsettelsesklausul på maksimum 15% av konsernets balanse.

Konsernet har refinansiert og etablert langsiktige kredittrammer på til sammen 600 MNOK, med forfall i 2010, og med mulighet for opp til 2 års forlengelse. Kredittrammen var ubenyttet pr. 31.12.2005. Fasiliteten har finansielle coventants som er vanlige for denne typen konsernfasilitieter, samt negativ pantsettelseserklæring på maksimum 10% av konsernets totale balanse.

2) Lånet har finansielle coventants som er vanlige for denne typen konsernfasiliteter, samt negativ pantsettelseserklæring på maksimum 15% av konsernets totale balanse.

72

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

167 230 000 441 000 711 549


side 52–79

Avsetninger 01.01.05 Benyttet avsetning Avsatt 2005 Avsetninger 31.12.05

30 000 30 000

Andre avsetninger 5 -5 5 6

923 275 772 420

Avsetninger

923 275 772 420

36 420 -

manningsplan i Norge, er det gjort en nedbemanningsavsetning på 30 MNOK knyttet til reduksjon av 100 årsverk. Avsetningen består av konkret beregnede kostnader til AFP, sluttpakker og noe studiestipend. I henhold til nedbemanningsplanen

vil det vesentligste av disse utgiftene påløpe i 2006. Andre avsetninger knytter seg til frasalgene i forbindelse med rendyrkingen av konsernet i 2000/2001. Det er i denne forbindelse avsatt for provisjonskrav og garantikrav, disse forventes

avklart i løpet av 2006. Av andre avsetninger på totalt 6,4 MNOK, er 2,0 MNOK avsatt i Rieber & Søn AS i Danmark og 4,4 MNOK avsatt i Rieber & Søn ASA.

STRATEGI

I 2Q 2005 ble det iverksatt et langsiktig forbedringsprogram (IMPRO 07) i konsernet med målsetting om å redusere årlige kostnader med 150 MNOK, med full effekt fra 2007. Som følge av planlagt og kommunisert nedbe-

5 -5 35 36

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Herav kortsiktig Herav langsiktig

NOTE 17

Sum

Betalbar skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad

Nominell skattesats Resultat før skatt

Effektiv skattesats

2004|

89 130 -16 497 72 633

110 322 -8 138 102 184

87 423 1 707 89 130

110 392 -70 110 322

28,1% 230 404

28,1% 319 424

64 1 -3 7 -4

744 707 847 352 827 4 003 3 501 72 633

89 758 -70 5 493 -7 028 4 638 -1 564 10 957 102 184

31,5%

32,0%

Skatt

FINANSIELL RAPPORT

Skatt beregnet til nominell skattesats Effekt av for mye/for lite betalt forrige år Effekt av anvendt underskudd til fremføring som ikke har vært regnskapsført tidligere Effekt av underskudd til fremføring som ikke forventes utnyttet. Øvrige utsatte skattefordeler som ikke var innarbeidet i balansen pr. 01.01 Effekt av endring i skatteregler på midlertidige forskjeller aksjer Effekt av betalt ikke fradragsberettiget pensjonspremie Andre ikke fradragsberettigede kostnader / Ikke skattepliktig inntekt Skattekostnad

2005|

ÅRSBERETNING

Årets betalbare skatt For mye/lite betalt tidligere år Sum betalbar skatt

NOTE 18

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Skattekostnad: Tall i NOK 1.000

OVERBLIKK

Nedbemanning

Tall i NOK 1.000

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

73


Ved ligningen av Rieber & Søn ASA for inntektsåret 2002 var ligningsmyndighetene uenig i enkelte av selskapets vurderinger. Dette medførte en økning i utlignet skatt på ca 20 MNOK som ble innbetalt i 2003. Beløpet ble ført opp som negativ betalbar skatt i balansen. Ved klagebehandlingen i 2005 fikk Rieber & Søn ASA i det alt vesentlige medhold i sitt syn og nevnte beløp er tilbakebetalt.

NOTE 18 forts.

Utsatt skatt og utsatte skattefordeler: Balanse Tall i NOK 1.000

2005

2004|

Utsatt skattefordel Omløpsmidler Pensjon Underskudd til fremføring Avsetning nedbemanning Annet Utsatt skattefordel – brutto

4 86 15 8 3 119

467 842 670 400 949 328

1 565 65 624 9 217 1 105 77 511

Utsatt skatt forpliktelse Varige driftsmidler Gevinst- og tapskonto Finansielle instrumenter Utsatt skatt forpliktelse – brutto

87 34 1 122

445 090 019 554

-3 226

Omregningsdifferanser Netto regnskapsført utsatt skatt

Resultatregnskap 2005 2004|

-2 12 -1 -8 -2 -2

273 361 570 400 512 394

3 032 -9 137 2 927 7 301 4 123

52 359 42 515 94 874

-3 945 -8 425 -12 370

7 618 -15 985 -8 367

-17 363

-1 733 -16 497

-3 894 -8 138

Konsernets underskudd til fremføring per 31.desember 2005 forfaller som følger: Tall i NOK 1.000

2006 2007 2008 2009 2010 Ingen forfallsfrist Sum underskudd til fremføring

2005 3 367 1 443 552 10 308 15 670

Balanseført 2004| 7 952 479 786 9 217

Ikke balanseført 2005 2004| 922 1 344 549 341 1 184 12 410 16 750

930 1 355 3 373 2 750 314 8 722

Akkumulert utsatt skatt som er regnskapsført rett mot egenkapital er som følger: Tall i NOK 1.000

Pensjon Finansielle instrumenter Sum

74

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

2005| -33 707 1 019 -32 688

2004| -4 408 -4 408


side 52–79 2005|

Tall i NOK 1.000

260 063 162 074

2004|

NOTE 19 Garantiansvar

476 027 126 753

OVERBLIKK

Pålydende garantiansvar Effektivt garantiansvar

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

Pålydende garantier representerer rammen for morselskapsgarantiene overfor eksterne parter. Effektivt garantiansvar er utestående beløp innenfor rammene pr. 31.12.05.

Forvaltningen av overskuddslikviditet skjer i henhold til en overordnet plasseringsstrategi. Det plasseres i likvide rentebærende papirer og bankinnskudd med lav kredittrisiko og kort løpetid. Det er forhåndsdefinert krav til kredittrisiko og maksimal eksponering pr. utsteder. Renterisiko Konsernets eksponering for renterisiko er primært knyttet til finansiering med flytende rente. Renterisikoen styres gjennom å oppta gjeld i flytende/fast rente i tillegg til bruk av derivater. For gjelden i utenlandsk valuta er renten flytende.

Sensitivitet renter: Som nevnt ovenfor er gjeld i NOK sikret for deler av 2006, men gitt at renten var flytende, ville en økning/reduksjon på 1 % i de vesteuropeiske pengemarkedsrentene resultere i ca. 6,5 MNOK i økte/ reduserte rentekostnader p.a. En økning/reduksjon på 1 % i de øst-europeiske pengemarkedsrentene vil resultere i ca. 2,1 MNOK i økte/ reduserte rentekostnader p.a. Likviditetsrisiko Konsernet har i 2006 refinansiert deler av den langsiktige gjelden. Det er etablert langsiktige kredittrammer på til sammen 600 MNOK (som var ubenyttet pr 31.12.05), med 5 års løpetid og opsjon på 2 års forlengelse. I tillegg har konsernet bankkreditter på tilsammen 887,1 MNOK med et samlet trekk på 91,9 MNOK. I finansstrategien er det nedfelt krav om størrelse på likviditetsreserven som overvåkes av finansavdelingen.

ADRESSER

Kontraktsfestede fordringer og gjeldsposter sikres i størst mulig grad

Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i konsernet.

Finansiell risikostyring

FINANSIELL RAPPORT

Hovedregelen er at konsernets utenlandske datterselskaper dekker sitt finansieringsbehov i hjemlandets valuta. Finansieringsbehovet dekkes delvis ved internfinansiering fra konsernets sentrale finansavdeling og delvis ved driftskreditter i hjemlandet som er fremforhandlet sentralt. I tillegg benyttes de lokale/regionale tilskuddsordninger som forefinnes i de enkelte land. Rieber & Søn ASA vil normalt garantere for lokale kredittfasiliteter for å sørge for at prisingen gjenspeiler Rieber & Søns samlede kredittrisiko.

Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav. Kunder som ønsker kreditt blir kredittvurdert løpende. Historisk sett har det vært lite tap på fordringer. Tap på krav har gått ned fra 2,9 MNOK i 2004 til 2,8 MNOK i 2005.

NOTE 20

ÅRSBERETNING

Valutarisiko Rieber & Søn har direkte og indirekte økonomisk risiko knyttet til utviklingen i valutakurser. Den direkte kommersielle valutaeksponeringen er knyttet til import og eksport av varer. Konsernet er sammensatt av virksomheter som har eksport ut fra sitt hjemland og virksomheter som har import for produksjon og salg i hjemmemarkedet.

Avdekkingen av den kommersielle valutaeksponeringen gjøres ved sikringsinstrumenter som terminer, opsjoner eller låneopptak i valuta. All valutasikring gjøres gjennom konsernets sentrale finansavdeling som fungerer som intern bank og kontraktsmotpart for datterselskapene.

Konsernets valutaeksponering knyttet til egenkapitalen i utenlandske datterselskaper sikres normalt ikke og endringene føres i henhold til IFRS.

for den relativt korte rentehorisonten må sees i sammenheng med konsernets samlede virksomhet. Konsernet produserer først og fremst konsumvarer og andre produkter med kort bearbeidingstid. En økonomisk situasjon med stigende renter henger ofte sammen med økt inflasjon, som vanligvis på relativt kort tid vil kunne overføres til økte salgspriser.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Konsernets finansielle instrumenter i tillegg til derivater består primært av eksterne finansieringskilder; bankog obligasjonslån, overtrekk, finansiell leasing, bankinnskudd og andre plasseringer. I tillegg har konsernet kundefordringer og leverandørgjeld relatert til den daglige drift. Rieber & Søn konsernet benytter ulike finansielle derivater i forbindelse med styringen av finansiell risiko. For redegjørelse av regnskapsprinsipper for finansielle instrumenter vises det til note 1.

(balansesikringer), og disse valutasikringene gjøres gjennom konsernets sentrale finansavdeling.

STRATEGI

I tillegg styrer finansavdelingen den overordnede likviditetsrisiko for hele konsernet og all finansiering gjøres sentralt. Finansavdelingen har ikke mandat til egenhandel i finansielle instrumenter.

Den fremtidige forventede netto kontantstrømmen pr. valuta avdekkes med basis i forretningsenhetens konkurransesituasjon. Det utarbeides separate valutastrategier for forretningsenhetene, der det defineres sikringshorisont og sikringsandeler. Analysen omfatter blant annet den indirekte valutarisikoen som oppstår ved at konkurranseevnen påvirkes av utviklingen i konkurrentenes hjemmevaluta. Valutastrategiene utarbeides med basis i retningslinjer gitt av styret. Dette gjøres av finansavdelingen i tett samarbeid med virksomhetene.

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Konsernets sentrale finansavdeling fungerer som internbank for selskapene i konsernet, og er tillagt ansvaret å styre konsernets markedsrisiko som består av valutarisikoog renterisiko. Målsetningen med styringen av valuta- og renterisiko er å redusere den kommersielle risikoen innenfor definerte retningslinjer.

Gjennomsnittlig netto durasjon rentebinding for Rieber & Søn pr. 31.12.05 var ca 0,8 år. Bakgrunnen

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

75


Markedsverdier Nedenfor presenteres en oversikt over balanseført verdi og virkelig verdi på konsernets finansielle instrumenter

NOTE 21 Finansielle instrumenter

Balanseført verdi 2005 2004|

Tall i NOK 1.000

Virkelig verdi 2005 2004|

Finansielle eiendeler Kontanter Langsiktige aksjer tilgjengelig for salg Andre langsiktige fordringer

101 716 57 639 6 464

190 714 21 743 10 545

101 716 57 639 6 464

190 714 21 743 10 545

Gjeld Bankkreditter Sertifikatlån Lån med flytende rente Lån med fast rente Sparekasse Langsiktige banklån

91 200 415 200 51 14

75 403 100 000 415 000 -

91 200 415 199 51 14

75 403 100 000 415 000 -

Derivater Valutaterminer Valutaopsjoner Valutaswapper herav relatert til konserninternelån Renteswapper Sum derivater

862 000 000 000 167 441

492 -893 -4 597 -4 380 619 -4 379

10 1 -6 -6

925 171 123 333 5 973

862 000 000 089 167 441

492 -893 -4 597 -4 380 619 -4 379

10 1 -6 -6

925 171 123 333 5 973

Virkelig verdi på derivater er beregnet ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer. Det er anvendt gjeldende markedskurser og renter for beregning av virkelig verdi på finansielle instrumenter hentet fra eksterne kilder pr. 31.12.05. Virkelig verdi tilgjengelig for salg investeringer, er børskurs for børsnoterte aksjer. For unoterte aksjer er virkelig verdi siste emisjonskurs. Andre langsiktige fordringer er verdsatt til amortisert kost. For lån med fast rente er balanseført verdi amortisert kost. For mer detaljer, ref. note 1. Sikringsforretninger Balansesikringer: Konsernet har pr. 31. desember 2005 en portefølje av balansesikringer relatert til balanseposter i utenlandsk valuta.

Salg

Tall i NOK 1.000

Kjøp

Gjennomsnittskurser

Urealisert tap/gevinst *)

1,060 6,715 0,839

172 -87 -301 -217

Valutaswapkontrakter NOK NOK NOK

16 953 11 415 20 964

DKK USD SEK

16 000 1 700 25 000

Sum urealiserte netto tap/gevinst balansesikringer *) Urealisert tap/gevinst for den effektive og ineffektive delen av sikringsforretningen føres mot resultatet.

Valutaswaper knyttet til konsernlån I tillegg til ovenstående kontrakter, har selskapet inngått valutaswapper som er relatert til konsernlån. Tap/gevinst blir utlignet i morselskapet da tap/gevinst på valutaswap vil bli motsatt på konsernlånet.

76

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005


side 52–79

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

Kontantstrømsikring: Konsernet har pr. 31. desember 2005 en portefølje av kontanstrømsikringer relatert til fremtidige kontantstrømmer (salg/kjøp) i utenlandsk valuta. Sikringseffektivitet er beregnet for alle kontrakter, og den ineffektive andel er ført over resultatet (ref. note 1). I konsernet har de fleste forretningsenheter en sikringshorisont på rullerende 12 mnd, men kan sikre opptil 36 mnd frem. Pr. 31.12.04 og 31.12.05 hadde Rieber & Søn ingen sikringsforretninger knyttet til kontantstrømsikring med gjenværende løpetid over 12 mnd. Gjennomsnittskurser

Urealisert tap/gevinst *)

7,988 11,378 6,429 6,673 2,446 0,690 7,989 11,580 4,001

2 106 921 -103 20 1 -14 54 -495 492

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Kjøp

forts.

Valutaterminkontrakter 2 6 19 3 1

550 827 286 310 635 724 31 955 1 470 8 001

NOK GBP USD NOK SEK GBP EUR NOK EUR

20 370 600 3 000 22 089 4 000 500 4 000 17 022 2 000

Sum urealisert netto tap/gevinst

2 2 1 1 1 1 1 1

400 400 200 200 200 200 000 000

NOK NOK NOK NOK PLN PLN PLN PLN

14 16 7 7 3 4 3 3

400 680 560 920 984 131 363 553

6,0000 6,9500 6,3000 6,6000 3,3200 3,4425 3,3630 3,5530

55 -1 314 11 -32 340 -186 313 -81 -893

ÅRSBERETNING

USD USD USD USD USD USD USD USD

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Strike

Tall i NOK 1.000

Valutaopsjonskontrakter Put Call Put Call Put Call Put Call Sum urealisert netto tap/gevinst

STRATEGI

EUR NOK NOK USD PLN EUR NOK GBP PLN

Renteswapper Tall i NOK 1.000

14.01.2008

Rente 75 000

3,09 %

FINANSIELL RAPPORT

Swap flytende til fast rente Sum urealisert netto tap/gevinst Sum urealiserte netto tap/gevinst kontantstrømsikring

Forfall

OVERBLIKK

Salg

Tall i NOK 1.000

NOTE 21

619 619 218

*) Urealisert tap/gevinst for den effektive delen av sikringsforretningen føres mot egenkapital for kontantstrømssikringer. Den ineffektive delen av sikringsforretningene føres mot resultatet.

ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

77


Forklaring overgang til regnskap etter IFRS Dette er selskapets første konsernregnskap som er avlagt i henhold til IFRS. Regnskapsprinsippene som er beskrevet i note 1 er blitt anvendt i utarbeidelsen av konsernregnskap for 2005, for sammenlignbare tall for 2004 og for utarbeidelsen av IFRS åpningsbalanse pr. 01.01.2004 som er konernets overgangsdato for konvertering fra Norske regnskapsprinsipper (NGAAP) til IFRS. De viktigste effektene for Rieber & Søn som følge av overgang til IFRS er forklart nærmere i denne note.

NOTE 22 Implementering av IFRS

Goodwill og varemerker I henhold til IFRS, skal goodwill ikke avskrives, men testes årlig for nedskrivning. Varemerker som ikke har begrenset økonomisk levetid avskrives heller ikke, men testes årlig for nedskrivning. Bortfall av avskrivninger på goodwill og varemerker utgjør MNOK 51 for 2004. Overgang til IFRS vil øke driftsresultat (EBIT) og balanse med tilsvarende beløp. Det var ikke nødvendig å foreta nedskrivninger ved overgang til IFRS. FoU Rieber & Søn har hatt som prinsipp at kostnader til forskning og utvikling kostnadsføres etter hvert som de påløper. Med utvikling i Rieber & Søn forstås produktutvikling for å finne

78

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

ny anvendelse for eksisterende produkter, ny emballasje og porsjonspakninger, utvikling av nye smaksretninger innen eksisterende kategorier eller utvikling av nye produktkategorier. I henhold til IFRS, skal utgifter til utvikling balanseføres forutsatt at bestemte kriterier tilfredstilles. Rieber & Søn vil ikke aktivere historiske kostnader til utvikling, men vil vurdere aktivering av utviklingskostnader i fremtiden. For 2004 og 2005 var det ingen utviklingskostnader som tilfredstillte kravene til balanesføring. Pensjon Regnskapsmessig pensjonsforpliktelse i balansen pr. 31.12.2003 var lavere enn den reelle pensjonsforpliktelsen. Dette skyldes ikke kostnadsført andel av tidligere perioders endringer i pensjonsvilkårene for de ansatte, som iht. IFRS skal resultatføres. I tillegg kommer akkumulert avvik mellom estimert pensjonskostnad og faktisk pensjonskostnad (uamortisert estimatavvik). Disse postene utgjør 86 MNOK etter skatt, og Rieber & Søn har valgt å nullstille disse med direkte føring mot egenkapitalen i åpningsbalansen. I forhold til avlagt resultatregnskapet for 2004 vil disse endringene redusere årlige pensjonskostnader med 3 MNOK. Samtidig vil andre engangskorreksjoner bli reversert og øke pensjonskostnaden for 2004 etter IFRS med 13 MNOK. Samlet

gir dette en økt pensjonskostnad på 10 MNOK i IFRS-resultatet for 2004 som skal nyttes som sammenligningsgrunnlag ved regnskapsrapporteringen i 2005. Varige driftsmidler Rieber & Søn har valgt å videreføre historiske verdier på varige driftsmidler under IFRS, og dermed ikke benyttet oppskrivningsadgangen som IFRS åpner for. Aksjer/andeler/ oppkjøpt virksomhet Oppkjøp foretatt før 01.01.2004 vil ikke bli omarbeidet i henhold til IFRS 3. En slik omarbeidelse ville hatt liten effekt på resultat og balanse. Utbytte Foreslått utbytte skal vises som del av egenkapitalen til det er vedtatt av Generalforsamlingen. Dette vil medføre at EK pr. 31.12.2004 vil være 322 MNOK (83 MNOK 01.01.04) høyere enn hva tilfellet var etter NGAAP. Annen langsiktig gjeld I henhold til IFRS skal første års avdrag på langsiktig gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld. Iht. NGAAP var dette valgfritt. Dette innebærer at lån på 700 MNOK som forfalt i desember 2004, etter IFRS skal klassifiseres som kortsiktig gjeld i åpningsbalansen per 01.01.2004.

I tillegg kommer reklassifisering av første års avdrag på finansiell leasing til kortsiktig gjeld. Finansielle instrumenter Rieber & Søn ønsker å fortsette sikringsbokføring av finansielle instrumenter. Med sikringsbokføring etter IFRS, skal alle sikringsinstrumenter inn i balansen til virkelig verdi, og urealisert tap/gevinst på sikring av fremtidige kontantstrømmer skal føres direkte mot egenkapitalen. Dette vil medføre større volatilitet i egenkapitalen. Endringer vedrørende finansielle instrumenter var først aktuelt f.o.m. 01.01.2005, da sammenlikningstall for 2004 ikke vil bli omarbeidet. Til informasjon var samlet urealisert gevinst på utestående derivater i nivå 8 MNOK etter skatt per 31.12.2004, som ga positiv effekt på egenkapitalen pr. 01.01.05. Balanse, resultat og nøkkeltall Effekter på balanse og resultatstørrelser ved overgang til IFRS, samt påvirkning på nøkkeltall er illustrert i tabellene på neste side. EBIT-marginen og EPS vil isolert sett bli varig positivt påvirket av overgangen til IFRS (ref. tabeller under). Avkastningsgraden (ROCE) vil over tid bli negativt påvirket som følge av at goodwill og varemerker ikke lenger avskrives.


side 52–79

BALANSE

Egenkapital Langsiktig rentefri gjeld Rentebærende gjeld Kortsiktig rentefri gjeld Sum EK og gjeld

1 330 151 855 550 2 886

EK andel EK andel korrigert for vedtatt utbytte

45,7%

-

-

83

-86 86

-83 -

-

1 294 317 19 899 357 2 886

1 468 293 49 896 191 2 896

1 327 237 855 467 2 886

1 230 165 666 835 2 896

46,0% 43,1%

42,5%

Reklass. utbytte

Pensjon mot EK

Avskr. GW/VM

fin. instr. 01.01.05

IFRS 01.01.05 1 468 344 33 896 191 2 931

51 -16

-

-16

51

-

322

-104 88

45 6

8 3

-16

51

-11 -

-322 -

forts.

1 501 262 666 502 2 931

STRATEGI

1 294 317 19 899 357 2 886

IFRS NGAAP 01.01.04 31.12.04

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Varige driftsmidler Goodwill og varemerker Langsiktige fordringer m.m Øvrige omløpsmidler Betalingsmidler Sum eiendeler

Pensjon mot EK

51,2% 40,3%

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

*) IFRS balanse 01.01.05 avviker fra tidligere offentliggjorte tall da endret diskonteringsrente pensjon nå er innarbeidet med regnskapsmessig effekt i 2004. I tidligere offentliggjøringer er denne effekten i sin helhet tatt i 2005.

RESULTAT

Netto salgsinntekt Bidrag Driftskostnader og lønn

3 478 2 006 -1 507

Driftsresultat før avskrivninger og engangsposter / EBITDA Avskrivninger Driftsresultat / EBIT Netto finansposter

EBITDA-margin Driftsmargin / EBIT-margin Resultat/utvannet resultat pr.aksje / EPS

Varig effekt pensjon

Avskr. GW/VM

IFRS 2004 3 478 2 006 -1 517

-13

3

499 -191

-13

3

50

489 -141

308 -29

-13

3

50

348 -29

279 -100 179

-13 4 -9

3 -1 2

50 -5 45

319 -102 217

14,3% 8,9% 2,37

FINANSIELL RAPPORT

Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt

Engangseffekt pensjon

ÅRSBERETNING

Tall i MNOK

NGAAP 2004

OVERBLIKK

Tall i MNOK

Reklass. utbytte

NOTE 22

IFRS balanse 01.01.2005 *)

IFRS Åpningsbalanse 2004 NGAAP 31.12.03

R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

14,1% 10,0% 2,88

ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

79


RESULTATREGNSKAP 2005

Tall i NOK 1.000

Driftsinntekter Brutto salgsinntekter Inntektsreduksjoner Netto salgsinntekter

for Rieber & Søn ASA

Note

4 4

Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Resultatført nedskrivning av varelager Beholdningsendring varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer Lønnskostnader Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra datterselskaper Andre renteinntekter Utbytte fra datterselskaper Andre finansinntekter Sum finansinntekter

12

5

IFRS 2004|

NGAAP 2004|

NGAAP 2003|

2 650 557 -624 309 2 026 248

2 669 366 -571 055 2 098 311

2 669 366 -571 055 2 098 311

2 197 272 -440 370 1 756 902

1 399 2 027 647

2 139 2 100 450

2 139 2 100 450

5 359 1 762 261

-753 -7 -5 -529 -77 -407 -1 780 246

458 430 675 593 608 207 969 678

8 4 13 12 38

088 181 918 496 684 696 241 937 425

-819 -5 5 -505 -67 -415 -1 807 293

117 797 345 192 367 069 196 254

3 828 4 000 28 7 856 398 231 629 481

117 797 345 395 260 069 292 158

3 828 4 000 28 7 856 -27 -2 -29 267

398 231 629 385

-638 -5 -2 -445 -62 -356 -1 510 251

471 368 739 970 146 006 701 560

2 358 36 108 8 000 572 47 039

15 3

-27 -1 -28 256

Skattekostnad Årsresultat

19

-73 767 182 658

-106 012 165 469

-104 865 162 520

-13 175 185 987

94 690

321 616

321 616

83 044

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

-27 -2 -29 271

-819 -5 5 -495 -81 -415 -1 811 289

Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader Resultat før skattekostnad

Foreslått utbytte

80

6,7 8 9

IFRS 2005|

-40 -59 -99 199

370 067 437 162


side 80–94

Note

IFRS 2005|

IFRS 2004|

BALANSE PR. 31.12.2005

EIENDELER

Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler

73 140 108 143 181 283

8 8 8

327 313 140 781

556 743 295 593

326 317 131 775

2 12 3 7

869 247 52 1 2 1 173 2 155

206 174 912 622 949 863 363

735 904 154 224 6 454 875 3 914 901 371 1 857 725

216 643

228 554

10

12 15

204 43 248 70 535 2 690

695 705 400 189 232 596

210 101 312 99 640 2 498

009 504 558 071

923 132 054 786 394 120

ÅRSBERETNING

Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

327 501 078 907

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

OMLØPSMIDLER Varer

72 8 119 199

STRATEGI

Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

8,11 19 8,11

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Varemerker Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler

for Rieber & Søn ASA

OVERBLIKK

Tall i NOK 1.000

RIEBER & SØN ASA

FINANSIELL RAPPORT ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

81


BALANSE PR. 31.12.2005

Tall i NOK 1.000

Note

IFRS 2005|

IFRS 2004|

EGENKAPITAL OG GJELD

for Rieber & Søn ASA

EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Innskutt egenkapital fra aksjebasert avlønnig Egne aksjer (pålydende) Sum innskutt egenkapital

14 13

Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Rentebærende gjeld Annen gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sertifikatlån Gjeld til kredittinstitusjoner Lån fra foretak i samme konsern Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsetninger Finansielle derivater Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

82

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

795 4 -38 761

757 160 235 682

795 3 -39 759

757 726 714 770

337 134 337 134 1 098 816

543 002 543 002 1 302 772

7 19

310 234 310 234

228 316 18 900 247 216

15 15

672 995 672 995

470 681 678 471 359

15 15 12

200 000 19 363 200 154 695 72 889 31 972 34 360 4 787 90 285 608 551 1 591 779 2 690 596

100 000 4 687 200 166 483 57 424 26 530 5 923 115 526 476 774 1 195 349 2 498 120

19 18 17


side 80–94

795 757

-40 809

2 997

795 757

-40 809

2 997

-

470 582 -3 402 467 180

Estimatavvik pensjoner, direkte mot egenkapital Sum inntekter og kostnader ført direkte mot EK

-

-

-

-

-11 332 -11 332

-11 332 -11 332

Resultat etter skatt 2004 Sum inntekts- og kostnadselementer

-

-

-

-

165 469 154 137

165 469 154 137

4 764

Egenkapital 01.01.04 - NGAAP Implementeringseffekter - åpningsbalanse IFRS Egenkapital 01.01.04 - IFRS

Note

1 095

795 757

-39 714

3 726

-

-83 077 543 003

5 859 729 -83 077 1 302 772

795 757

-39 714

3 726

7 759 7 759

543 003

7 759 1 310 531

-75 340

-75 2 -7 -80

182 658 107 318

182 658 102 172

5 816

7 295 434 -321 616 1 098 816

729

20

-75 340

-

-

-

2 385 -7 531 -5 146

-

-

-

-5 146

13 6

1 479 434 -38 235

4 160

2 613

-321 616 334 521

ÅRSBERETNING

795 757

340 385 531 486

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

7

Resultat etter skatt 2005 Sum inntekts- og kostnadselementer Kjøp/salg egne aksjer Aksjebasert avlønning (opsjonsprogram) Utbetalt utbytte Egenkapital 31.12.05

1 228 527 -3 402 1 225 125

ENDRINGER I RIEBER & SØN ASA EGENKAPITAL

STRATEGI

Estimatavvik pensjoner, direkte mot egenkapital Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg Markedsverdijustering finansielle instrumenter Sum inntekter og kostnader ført direkte mot EK

Sum

20

Kjøp/salg egne aksjer Aksjebasert avlønning (opsjonsprogram) Utbetalt utbytte Egenkapital 31.12.04 Implementeringseffekter IAS 39 (01.01.05.) Åpningsbalanse 01.01.05 etter implementering IAS 39

Annen EK

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Egne Aksjer

Tall i NOK 1.000

Fond for urealisert gevinst/tap

OVERBLIKK

Aksjekapital

Innskutt annen egenkapital

RIEBER & SØN ASA

Styret foreslår for år 2005 et utbytte på totalt 1,25 NOK pr. aksje - dette vil medføre en reduksjon i selskapets egenkapital i 2Q 2006 på 94,7 MNOK.

FINANSIELL RAPPORT ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

83


KONTANTSTRØMANALYSE 2005

Note

Tall i NOK 1.000

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Avskrivninger inkl. gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Kostnadsført lønnselement opsjonsprogram Gevinst(-)/tap(+) v/salg av aksjer Differanse mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

for Rieber & Søn ASA

8 6 5

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av foretak Utbetaling ved egenkapitaltilførsel datterselskaper Endringer ved kjøp/salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

8 8 8

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling/opptak av langsiktig rentefri gjeld Opptak av ny rentebærende gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av rentebærende gjeld (kortsiktig og langsiktig) Endring mellomværende konsernselskap Innbetaling av egenkapital (salg egne aksjer) Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring betalingsmidler

13

Betalingsmidler 01.01. Netto endring betalingsmidler Betalingsmidler 31.12

IFRS 2005|

256 425 -54 251 77 608 434 -9 770 -23 473 7 889 -19 744 235 118

88 -84 -108 -33 -128 -266

IFRS 2004|

271 481 -70 208 67 367 729 2 139 18 629 89 698 -5 585 374 250

685 588 821 681 301 706

928 -191 407 82 930 -107 549

-678 320 644 -3 654 7 295 -321 616 1 991 -29 597

-192 449 748 -787 235 -4 917 5 859 -83 077 -419 814 -153 113

99 786 -29 597 70 189

252 900 -153 113 99 786

Bergen, 31.12.2005 15.03.2006

Leiv L. Nergaard Styrets leder

Helge Midttun Styrets nestleder

Connie Astrup-Larsen

Fritz T. Rieber

Roar Sejersted

Barbara Thoralfsson

Torgny Eriksson

Magnus Andreassen

Tore Nielsen

Asbjørn Reinkind Konsernsjef

84

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005


side 80–94 Det vises til omtale i konsernets note 1.

RIEBER & SØN ASA

NOTE 1

100 100 100 100 0 100 0 100 100 49 100 0 100 100 100 100 74 100 100 100

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Balanseført verdi 2005| 2004| 66 673 6 300 15 914 342 22 531 100 121 4 4 098 16 476 94 2 223 112 050 108 821 304 024 18 691 190 644 100 869 206

NOTE 2 Aksjer i datterselskaper

66 673 6 300 15 914 342 4 300 22 531 4 900 100 121 4 4 098 94 2 223 112 050 286 819 18 691 190 644 100 735 904

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Danmark Sverige Norge USA Norge Sverige Norge Norge Belgia Polen Danmark Sverige Tyskland England Danmark Danmark Polen Norge Tsjekkia Norge

Eierandel 31.12.05

STRATEGI

Denja A/S Eurospice AB Fellesfrost AS King Oscar Inc. Nature Pharma AS Nopal AB Nopal AS Norway Foods AS (tidligere King Oscar Sardiner AS) Norway Foods (Europe) b.v. Przedsiebiorstwo Magazynowania Ryb.Sp z o.o. Ren Jord A/S Rieber & Son AB *) Rieber & Son GmbH Rieber & Son Plc. Rieber & Søn A/S Rieber & Søn Danmark A/S Rieber Foods Polska S.A. Storaneset 12 AS Vitana a.s. Vitana AS Sum balanseført verdi aksjer i datterselskaper

Land

ÅRSBERETNING

*) Rieber & Søn AB er 100% eiet av Nopal AB. I henhold til svenske selskapsregler har Rieber & Søn ASA gitt et aksjeeiertilskudd på 20 MSEK til Rieber & Søn AB uten at avgiver oppnår direkte eierskap eller andre rettigheter. Aksjeeiertilskuddet er klassifisert som aksjer i datterselskaper.

Rieber & Søn AB har endret navn til Nopal AB i 2005. Selskapene Nature Pharma AS og Nopal AS er slettet iløpet av 2005. Uniq Denmark A/S (virksomheten K-salat) ble kjøpt i 2005 med underliggende selskap Uniq Nordic A/S, disse selskapene ble fusjonert i 2005 med Uniq Nordic som videreført selskap. Uniq Nordic A/S har endret navn til Rieber & Søn Danmark A/S. Rieber Foods Polska S.A. har mottatt kapitaltilskudd fra morselskapet i 2005. Selskaper som er slettet, fusjonert eller avhendet i løpet av året, står oppført med eierandel 0% pr. 31.12.05.

NOTE 3 Andre aksjer / andeler

49 890 3 022 52 912

ADRESSER

Børsnoterte aksjer Unoterte aksjer Balanseført verdi andre aksjer / andeler

Balanseført verdi

Aksjer er verdsatt til virkelig verdi pr. 31.12.05. For børsnoterte aksjer er virkelig verdi lik børskurs 31.12.05. For unoterte aksjer er årets emisjonskurs brukt som estimat for virkelig verdi. I 2005 er 2 aksjeposter nedskrevet over resultat (Andre finanskostnader) med tilsammen 1,2 MNOK som følge av vesentlig verdifall i.f.t. bokført verdi.

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

FINANSIELL RAPPORT

Tall i NOK 1.000

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Tall i NOK 1.000

OVERBLIKK

Regnskapsprinsipper

85


NOTE 4

2005|

Tall i NOK 1.000

Netto salg

Inntektsreduksjoner, fordelt på kostnadsart Utgående frakter og assuranse Kundebonuser og rabatter Provisjoner, reklamasjoner m.m. Inntektsreduksjoner

-9 -607 -7 -624

481 192 636 309

-9 -553 -8 -571

072 718 265 055

Netto salg, fordelt på geografier Norden Sentral- og Øst-Europa Øvrig Netto salg

1 857 12 156 2 026

074 290 885 248

1 894 8 195 2 098

384 037 891 311

Netto salg, fordelt på salgskanaler Forbruker Storkjøkken Industri Netto salg

1 694 226 104 2 026

611 907 730 248

1 748 241 108 2 098

673 093 546 311

Enkelttransaksjoner

Andre finansinntekter inkluderer 10,9 MNOK relatert til korreksjon på gevinstberegning vedrørende tidligere års likvidasjon av datterselskap. Denne transaksjonen har ingen effekt på konsernregnskapet.

NOTE 6

Tall i NOK 1.000

NOTE 5

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

For oppkjøp av virksomheten K-salat i Danmark, henvises til konsernregnskapets note 3.

Lønn (inklusiv arbeidsgiveravgift) Pensjonskostnader (inklusiv arbeidsgiveravgift) Nedbemanningsavsetning Andre ytelser Sum lønnskostnader

For godtgjørelse, lån m.v. til selskapets ledende ansatte, styre og bedriftsforsamling vises til konsernregnskapets note 7.

Lån til ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte

86

2004|

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

2005| 443 32 30 23 529

2004|

793 167 000 633 593

452 171 29 840 23 180 505 192

4 242 1 165

5 337 1 158


side 80–94

Tall i NOK 1.000

2005|

2004|

612 287 733 674 840

Brutto pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsforpliktelse 01.01 Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. administrasjonskostnader Rentekostnader av pensjonsforpliktelsen Aktuarmessige endringer ført mot egenkapital Utbetalt pensjon/fripoliser Brutto pensjonsforpliktelse 31.12

-689 -23 -33 -94 38 -802

940 812 564 146 842 620

-741 -21 -39 -7 120 -689

872 612 287 619 450 940

490 29 48 2 -38 532

871 206 285 434 509 287

537 35 12 -6 -88 490

278 733 859 175 824 871

Pensjonsmidler Pensjonsmidler 01.01 Avkastning på pensjonsmidler Premieinnbetaling Aktuarmessige endringer ført mot egenkapital Utbetalt pensjon/fripoliser Pensjonsmidler 31.12

-38 279 -308 612

-28 372 -227 441

Pensjonsmidler i balansen (overfinansierte ordninger) Pensjonsforpliktelse i balansen Andel av netto pensjonsforpliktelse som er fondsbasert: Akkumulert aktuarmessig gevinst (+) / tap (-) ført mot egenkapitalen Faktisk avkastning på pensjonsmidler (estimat for 2005)

1 622 -310 234 -234 245 -120 382 8,3%

875 -228 316 -161 923 -15 738 7,1%

Det vises til konsernregnskapets note 8 for nærmere omtale av / vilkår for pensjonsordning for de ansatte.

ÅRSBERETNING

Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser/midler

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

21 39 -35 4 29

STRATEGI

812 564 206 997 167

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

23 33 -29 3 32

NOTE 7 OVERBLIKK

Ytelsesplaner: Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. administrasjonskostnader Rentekostnader av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidlene Netto arbeidsgiveravgift Netto kostnad ytelsesbaserte ordninger

RIEBER & SØN ASA

Estimert pensjonspremiebetaling for 2006 utgjør 22,5 MNOK

FINANSIELL RAPPORT ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

87


NOTE 7

2005|

Tall i NOK 1.000

forts.

Prosentvis fordeling av pensjonsmidler på investeringskategori pr. 31.12 Omløpsobligasjoner Anleggsobligasjoner Pengemarked Aksjer Eiendom Annet Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsfaktor Forventet avkastning Forventet lønnsregulering Forventet pensjonsøkning Inflasjon/G-økning Gjennomsnittelig bemanningsavgang

2004|

23,3% 17,9% 16,8% 27,3% 12,2% 2,5%

16,6% 18,1% 17,2% 32,8% 11,8% 2,5%

4,0% 5,0% 3,0% 2,5% 2,5% 2,0%

5,0% 6,0% 3,0% 2,5% 2,5% 2,0%

Uttakshyppighet på AFP er forutsatt å utgjøre 10% ved 62 år og ytterligere 75% ved 64 år. Aktuarberegningene er utført i 2005 med basis i dødelighetstabell K63 og uføretariff IR73. Rieber & Søn ASA har avtalefestet AFP-ordning fra 62 år, samt gavepensjon fra 64 år som samlet utgjør 66% av lønn på pensjonstidspunktet. I forbindelse med nedbemanning, jfr. konsernets note 18, er det avtalt gavepensjon fra 62 år med 70% av lønn på pensjonstidspunktet. Virkningen av dette er ikke klassifisert som pensjonskostnad/forplikelse, men inngår som en del av den samlede avsetningen til nedbenmanning. Historiske data før implementering av IFRS (etter NGAAP): Tall i NOK 1.000

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 Pensjonsmidler 31.12 Akkumulert aktuarmessig gevinst (+) / tap (-) Netto underfinasierte ordninger Netto overfinasierte ordninger

88

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

2003|

2002|

2001|

-750 999 537 278 -46 946

-683 171 537 660 -42 219

-596 938 502 836 -74 460

23 353 -96 357

9 018 -53 064

15 074 -37 772


side 80–94 2005|

Tall i NOK 1.000

81 336 -76 81 260

Goodwill

Sum 2005

Sum 2004

Anskaffelseskost 01.01. Tilført ved oppkjøp Anskaffelseskost 31.12.

75 087

145 542 10 935 156 477

220 629 10 935 231 564

217 275 3 354 220 629

Akk. av- og nedskrivinger pr. 01.01. Årets avskrivninger Akk. av- og nedskrivninger pr. 31.12. Balanseført verdi pr. 31.12.

1 947 813 2 760 72 327

37 399

39 346 813 40 159 191 405

38 533 813 39 346 181 283

Sum 2005

Sum 2004

75 087

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Anskaffelseskost 01.01. Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31.12.

16 057

Driftsløsøre, inventar o.l.

-153 15 904

658 41 -47 652

609 862 844 627

194 22 -26 191

563 936 389 110

1 342 84 -74 1 352

113 588 585 116

1 254 191 -103 1 342

144 407 438 113

15 904

162 931 -151 18 042 180 823 311 652

341 -47 44 338 313

105 059 838 884 743

63 -26 14 50 140

006 379 188 815 295

567 -73 77 570 781

042 588 068 522 593

515 -15 66 567 775

583 171 630 042 071

-666 -679

14 281

75

14 356

23 008

-16 376 -16 703

-22 036 -22 477

-5 401 -5 510

-44 479 -45 369

-29 150 -44 479

10 - 40 år Lineær

5 - 20 år Lineær

3 - 10 år Lineær

FINANSIELL RAPPORT

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Maskiner og anlegg

472 884 19 790 -199 492 475

Balanseført verdi pr. 31.12. av balanseførte leieavtaler Årets leie - ikke balanseførte driftsmidler Estimert neste års leie - ikke balanseførte driftsmidler

Ubestemt

ÅRSBERETNING

Akk. av- og nedskrivinger pr. 01.01. Avgang Årets avskrivninger Akk. av- og nedskrivinger pr. 31.12. Balanseført verdi pr. 31.12.

Tomter

10 år - uendelig Lineær

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Varige driftsmidler

Bygning og annen fast eiendom

37 399 119 078

STRATEGI

Varemerke

Immaterielle eiendeler / varige driftsmidler

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Immaterielle eiendeler:

77 881 -273 77 608

NOTE 8 OVERBLIKK

Avskrivninger Netto salgsgevinst Av- og nedskrivninger i resultatregnskapet

2004|

RIEBER & SØN ASA

Ikke balanseførte driftsmidler Selskapets operasjonelle leieavtaler er i hovedsak knyttet til bygningsmasse, maskiner/anlegg og driftsløsøre/inventar. Med dagens aktivitetsnivå forventes omfanget av framtidige operasjonelle leieavtaler å være stabilt. Leieavtalene inneholder ikke restriksjoner på selskapets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter.

ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

89


NOTE 9

2005|

Tall i NOK 1.000

Andre driftskostnader

Produksjonskostnader Salgs- og markedsføringskostnader Tap på krav Andre driftskostnader *) Sum andre driftskostnader

108 549 251 874 128 46 655 407 207

2004| 93 011 246 064 306 75 688 415 069

*) Inkluderer revisjonshonorar og øvrige honorarer, forskning og utvikling, leasing og leie av administrasjonsbygninger, samt andre driftskostnader.

Transaksjoner med nærstående parter Det vises til omtale i konsernets note 9.

NOTE 10

Forskning- og utviklingskostnader Det vises til omtale i konsernets note 9.

Revisjonshonorar Det vises til omtale i konsernets note 9.

2005|

Tall i NOK 1.000

Varebeholdning

Råvarer og emballasje Varer i arbeid og halvfabrikata Ferdigvarer Varebeholdning

89 12 114 216

542 900 201 643

2004| 95 16 116 228

624 874 056 554

Av samlet varelagerverdi pr. 31.12.05 er 215,6 MNOK vurdert til anskaffelseskost (217,6 MNOK i 2004), mens 1,0 MNOK er vurdert til virkelig verdi (11,0 MNOK i 2004).

NOTE 11

Goodwill ved virksomhetsoppkjøp og andre immatrielle eiendeler er allokert til kontantstrømgenerende enhet (CGU) Rieber og Søn ASA.

Goodwill og andre immatrielle eiendeler med ubegrenset levetid

Balanseført verdi på goodwill og varemerker/lisenser/konsesjoner: Tall i NOK 1.000

Balanseført verdi Goodwill Balanseført verdi andre immatrielle eiendeler

Rieber & Søn ASA 2005| 2004| 119 078 72 327

108 143 73 140

I konsernets note 11 er det beskrevet at alle balanseførte goodwill, varemerker, lisenser og konsesjoner med ubegrenset levetid er testet mot konsernets CGU'er på operasjonellt nivå, og at gjenvinbart beløp for alle disse er vesentlig høyere enn balanseført verdi.

90

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005


side 80–94

Tall i NOK 1.000

42 175 -6 013 36 163

119 006 -28 995 90 011

247 174 -200 246 974 283 136

154 224 -200 154 024 244 035

NOTE 12 Mellomværende med foretak i samme konsern

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Lån til selskap i samme konsern Lån fra selskap i samme konsern Sum langsiktig mellomværende Netto mellomværende mot selskap i samme konsern

2004|

OVERBLIKK

Fordring på selskap i samme konsern Gjeld til selskap i samme konsern Sum kortsiktig mellomværende inkl. i andre fordringer

2005|

RIEBER & SØN ASA

Renter til/fra konsernselskaper presenteres netto som finansinntekter på linjen for "Renteinntekt fra datterselskaper", herav renteinntekter på 8,1 MNOK og rentekostnader på 0 MNOK.

NOTE 13 Egne aksjer

NOTE 14 Aksjekapital

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Det vises til omtale i konsernets note 15.

STRATEGI

Det vises til omtale i konsernets note 14.

ÅRSBERETNING FINANSIELL RAPPORT ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

91


NOTE 15

2005|

Tall i NOK 1.000

Langsiktig gjeld

Rentebærende gjeld 01.01 Nye lån Innfrielse av lån Ordinære avdrag Rentebærende gjeld 31.12 Finansiell leasing gjeld 01.01 Nye finansielle leasing avtaler Innfrielse av finansielle leasing avtaler Ordinære avdrag finansiell leasing Finansiell leasing gjeld 31.12 Annen rentefri langsiktig gjeld 31.12 Første års avdrag for Rentebærende- og Finansiell leasing-gjeld Sum annen langsiktig gjeld i balansen 31.12

2004|

462 078 204 092 666 170

755 231 415 000 -700 -707 453 462 078

13 290 -3 654 9 636

20 023 -6 733 13 290

-2 811 672 995

678 -4 687 471 359

Avdragsprofil på rentebærende langsiktig gjeld År Rentebærende gjeld Finansiell leasing gjeld *)

2006| 2 811

2007| 200 000 2 908

2008| 2 851

2009| 1 066

2010| 415 001 -

Etter 2010| 51 170 -

Total| 666 170 9 636

*) Leieavtalene inneholder ikke begrensninger på selskapets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter. Alle leasingavtalene er basert på flytende rente og de fleste inkluderer forlengelsesopsjon. Hensyntatt framtidig rentekostnad (basert på flytende rente), vil nåverdi av den totale framtidige minimumsleie tilsvare nominelle avdrag i tabell over.

Spesifikasjon av konsernets finansiering Kortsiktig finansiering Finansiell leasing gjeld - første års avdrag Gjeld til kredittinstitusjoner Sum gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikatlån Sum kortsiktig finansiering

1) Selskapet har kommiterte bankkreditter på til sammen 273,9 MNOK. Rieber & Søn ASA er, i likhet med de øvrige selskapene i konsernet, solidarisk ansvarlig for de etablerte konsernkontosystemene. De bekreftede bankkreditter består av konsernkontokreditter. Selskapet netter trekk på konto i konsernkontosystem i de enkelte bankene mot plasseringer gjort i de samme bankene.

Effektiv rente

Forfall

2005|

2004|

2006

2 811 16 551 19 363

4 687 4 687

2,69%

2006

200 000 219 363

100 000 104 687

2,50% 4,15% 2) Nibor +0,33% 3) 3,35%

Etter 2010 Se avdragsprofil 2010 2007

51 6 415 200

47 078 8 603 415 000 678 471 359

1)

Flytende rente

2) Lånet har finansielle coventants som er vanlige for denne typen konsernfasilitieter, samt negativ pansettesleserklæring på maksimum 15% av konsernets totale balanse.

Langsiktig finansiering Langsiktige innlån Finansiell leasing gjeld Langsiktige banklån Obligasjonslån Annen rentefri langsiktig gjeld 31.12 Sum langsiktig finansiering

3) Lånet er usikret og skal tilbakebetales i sin helhet i oktober 2007. Lånet har negativ pantsettelsesklausul på maksimum 15% av konsernets balanse.

Selskapet har refinansiert og etablert langsiktige kredittrammer på til sammen 600 MNOK, med forfall i 2010, og med mulighet for opp til 2 års forlengelse. Kredittrammen var ubenyttet pr. 31.12.2005. Fasiliteten har finansielle coventants som er vanlige for denne typen konsernfasilitieter, samt negativ pantsettelseserklæring på maksimum 10% av konsernets totale balanse.

92

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

170 825 000 000 672 995


side 80–94 Det vises til omtale i konsernets note 19.

RIEBER & SØN ASA

NOTE 16

NOTE 17 Finansielle instrumenter

Det vises til omtale i konsernets note 17.

NOTE 18

NOTE 19 2005|

2004| 77 678 28 334 106 012

Årets betalbare skatt For mye/lite betalt tidligere år Sum betalbar skatt Nominell skattesats

72 453 436 72 889 28,0 %

77 678 77 678 28,0 %

256 425 71 799 436 -3 906 4 003 1 436 73 768 28,8 %

271 481 76 015 -6 179 35 189 -6 -1 565 2 558 106 012 39,0 %

Resultat før skatt (inkl. avhendet virksomhet) Skatt beregnet til nominell skattesats Effekt av for mye/for lite betalt forrige år Effekt av avvikling datterselskap *) Effekt av endring i skatteregler på midlertidige forskjeller aksjer Effekt av utbytte uten reell beskatning Effekt av betalt ikke fradragsberettiget pensjonspremie Effekt av andre ikke fradragsberettigede kostnader / Ikke skattepliktig inntekt Skattekostnad Effektiv skattesats

FINANSIELL RAPPORT

72 889 879 73 768

ÅRSBERETNING

Betalbar skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad

Skatt

ADRESSER

*) Rieber & Søn ASA kjøpte i 2004 all innmat i datterselskapet Grillfagmannen AS og gjennomførte deretter en avvikling av selskapet. Dette medførte et betydelig skattemessig tap i Rieber & Søn ASA pga RISK-reglene. Tilsvarende oppstod en skattepliktig gevinst i Grillfagmannen AS.

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Skattekostnad:

STRATEGI

Avsetninger

Tall i NOK 1.000

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Det vises til omtale i konsernets noter 20 og 21.

OVERBLIKK

Garantiansvar

93


Ved ligningen av Rieber & Søn ASA for inntektsåret 2002 var ligningsmyndighetene uenig i enkelte av selskapets vurderinger. Dette medførte en økning i utlignet skatt på ca 20 MNOK som ble innbetalt i 2003. Beløpet ble ført som negativ betalbar skatt i balansen. Ved klagebehandlingen i 2005 fikk Rieber & Søn ASA i det alt vesentlige medhold i sitt syn og beløpet er tilbakebetalt.

NOTE 19 forts.

Utsatt skatt og utsatte skattefordeler: Balanse 2005

Tall i NOK 1.000

2004|

Resultatregnskap 2005 2004|

Utsatt skattefordel Pensjon Avsetning nedbemanning Annet Utsatt skattefordel – brutto

84 8 4 97

344 400 335 079

61 617 4 254 65 871

6 572 -8 400 -81 -1 909

-5 205 1 823 -3 382

Utsatt skatt forpliktelse Varige driftsmidler Omløpsmidler Gevinst- & tapskonto Finansielle instrumenter Utsatt skatt forpliktelse – brutto Netto regnskapsført utsatt skatt

48 4 33 1 88 8

851 878 830 019 578 501

37 891 4 691 42 189 84 771 -18 900

10 960 187 -8 359 2 788 879

41 050 1 204 -10 538 31 716 28 334

Utsatt skatt som er regnskapsført rett mot egenkapital er som følger: 2005|

Tall i NOK 1.000

Pensjon Finansielle instrumenter Sum

Det vises til konsernets note 22. Beløpsmessig virkning av implemementering av IFRS er den samme i Rieber & Søn ASA som for konsernet med unntak for goodwill og varemerker, samt skatt pr. 31.12.2004.

NOTE 20 Implementering av IFRS

94

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

-33 707 1 019 -32 688

I Rieber & Søn ASA er resultateffekteffekt på avskriving goodwill/varemerke MNOK 14 (MNOK 10 etter skatt) med motpost i balansen på MNOK 14 for goodwill/varemerke og MNOK 4 på langsiktig rentefri gjeld.

2004| -4 408 -4 408


RIEBER & SØN ASA REVISJONSBERETNING FOR 2005

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Bergen, 15. mars 2006 ERNST & YOUNG AS

STRATEGI

Kjell Ove Røsok statsautorisert revisor

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av års-regn-skapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at • selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2005 og av resultatet og kontantstrømmene og endringer i egenkapitalen i regnskapsåret i samsvar med forenklet IFRS iht. regnskapsloven § 3-9 • konsernregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av konsernets økonomiske stilling 31. desember 2005 og for resultatet, kontantstrømmene og endringene i egenkapital i regnskapsåret i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU • ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge • opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

OVERBLIKK

Vi har revidert årsregnskapet for Rieber & Søn ASA for regnskapsåret 2005, som viser et overskudd på kr 182 658 000 for morselskapet og et overskudd på kr 157 771 000 for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger. Konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger. Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Morselskapets regnskap er utarbeidet i samsvar med forenklet IFRS iht. regnskapsloven § 3-9. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og konsernsjef. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

ÅRSBERETNING FINANSIELL RAPPORT ADRESSER

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

95


NØKKELTALL FOR KONSERNET

Def.

IFRS 2005|

IFRS 2004|

NGAAP 2004|

NGAAP 2003|

NGAAP 2002|

NGAAP 2001|

RESULTAT Netto salg Herav salg i utlandet Varebidrag Driftskostnader og lønn Driftsresultat før avskr. og eop / EBITDA Avskrivninger Engangsposter 1) Driftsresultat / EBIT Andre poster Netto finansposter Resultat før skatter Årsresultat

Se definisjoner side 99. 1) Engangsposter 2005 representerer effekt av restrukturering ved oppkjøp K-Salat og Bähncke (-18 MNOK i restruktureringskostnader og +5 MNOK i inntektsført badwill Bähncke), samt forestående nedbemanning (-30MNOK). I årsregnskapet er disse postene reklassifisert fra engangsposter til diverse driftsinntekter (+5,0 MNOK), nedskrivning anlegg (-5,5 MNOK), driftskostnader (-7,5 MNOK) samt lønnskostnader (-35,5 MNOK).

MNOK % MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK

23 4 24 25

3 558 49 2 053 -1 588 465 -163 -43 258 -28 230 158

3 478 48 2 006 -1 517 489 -141 348 -29 319 217

3 478 48 2 006 -1 507 499 -191 308 -29 279 179

3 222 50 1 855 -1 388 468 -182 286 -9 277 177

3 031 56 1 711 -1 263 448 -160 288 5 293 190

2 920 57 1 568 -1 150 418 -160 -32 226 -10 11 227 145

1 494 51,0 2 931 2 248 314 460 4 234 4 694

1 230 42,5 2 896 2 191 317 460 4 234 4 694

1 330 45,7 2 909 1 892 630 498 3 775 4 273

1 231 37,8 3 256 1 619 169 -348 3 641 3 293

1 703 52,8 3 226 1 609 91 -173 3 684 3 511

KAPITALFORHOLD Egenkapital pr. 31.12. Egenkapitalandel Totalkapital pr. 31.12. Sysselsatt kapital Netto investeringer Netto rentebærende gjeld Børsverdi pr. 31.12. Brutto selskapsverdi

MNOK % MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK

10 11 21 16 17 6 5

1 276 39,6 3 226 2 395 384 885 3 807 4 692

% % % % %

7 3 9 2 12

57,7 13,1 7,3 10,8 11,4

57,7 14,1 10,0 15,5 15,4

57,7 14,3 8,9 14,1 14,0

57,6 14,5 8,9 15,2 13,9

56,4 14,8 9,5 17,8 13,0

53,7 14,3 7,7 15,3 7,3

1

3 391 805

3 471 756

3 471 746

3 357 702

3 409 654

3 343 628

LØNNSOMHET Dekningsgrad EBITDA-margin Driftsmargin / EBIT-margin Avkastningsgrad/ROCE Egenkapitalrentabilitet

PERSONALE Antall årsverk pr. 31.12. Lønn og sosiale kostnader

96

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

MNOK


N Ø K K E LTA L L F O R R I E B E R & S Ø N KO N S E R N 3. kvartal 2005 2004|

4. kvartal 2005 2004|

24

845 491 -366 126 -39 87 -5 82 -25 57

906 527 -377 149 -40 110 -5 104 -31 73

843 486 -402 85 -38 47 -6 41 -13 28

851 471 -379 92 -35 57 -6 51 -14 37

891 512 -376 136 -42 -17 77 -7 69 -21 48

860 500 -357 143 -34 109 -8 101 -32 69

978 563 -445 118 -44 -26 48 -9 39 -14 25

860 508 -404 104 -32 72 -9 63 -24 39

7 3 9 2 21

58,1 % 14,9 % 10,3 % 15,2 % 2 291

58,1 % 16,5 % 12,1 % 20,5 % 2 142

57,7 % 10,1 % 5,6 % 8,2 % 2 367

55,3 % 10,8 % 6,7 % 10,2 % 2 242

57,4 % 15,3 % 8,6 % 13,0 % 2 392

58,1 % 16,6 % 12,7 % 18,9 % 2 313

57,6 % 12,1 % 4,9 % 7,4 % 2 530

59,1 % 12,1 % 8,4 % 12,6 % 2 295

KVARTALSRESULTAT KONSERN OG PRIMÆRSEGMENTER

KONSERNET Netto salg Varebidrag Driftskostnader og lønn Driftsresultat før avskr. og eop / EBITDA Avskrivninger Engangsposter 1) Driftsresultat / EBIT Netto finansposter Resultat før skatter Beregnede skatter Årsresultat NØKKELTALL Dekningsgrad EBITDA-margin Driftsmargin/EBIT-margin Avkastningsgrad / ROCE Sysselsatt kapital

4

Def.

1. kvartal 2005 2004|

2. kvartal 2005 2004|

3. kvartal 2005 2004|

4. kvartal 2005 2004|

587 362 -260 102 -22 80

651 398 -266 132 -24 108

556 332 -269 64 -22 42

571 338 -261 77 -20 57

625 372 -255 117 -26 -17 74

620 379 -246 133 -18 116

715 422 -315 107 -26 -26 55

602 383 -288 95 -23 72

61,6 % 17,4 % 13,6 % 24,4 % 1 311

61,1 % 20,3 % 16,6 % 33,4 % 1 294

59,8 % 11,5 % 7,6 % 12,5 % 1 348

59,1 % 13,5 % 10,0 % 17,2 % 1 350

59,5 % 18,7 % 11,8 % 21,6 % 1 368

61,1 % 21,5 % 18,7 % 34,6 % 1 339

59,1 % 15,0 % 7,7 % 15,1 % 1 451

63,6 % 15,7 % 12,0 % 21,3 % 1 330

Se definisjoner side 99. 1) Engangsposter 2005 representerer effekt av restrukturering ved oppkjøp K-Salat og Bähncke (-18 MNOK i restruktureringskostnader og +5 MNOK i inntektsført badwill Bähncke), samt forestående nedbemanning (-30MNOK). I årsregnskapet er disse postene reklassifisert fra engangsposter til diverse driftsinntekter (+5,0 MNOK), nedskrivning anlegg (-5,5 MNOK), driftskostnader (-7,5 MNOK) samt lønnskostnader (-35,5 MNOK). 2) Som følge av salg fiskebåt i Polen, inkluderer avskrivninger en salgsgevinst på 5 MNOK i 4Q 2004.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

Tall i MNOK

23

VEST-EUROPA Netto salg Varebidrag Driftskostnader og lønn Driftsresultat før avskr. og eop / EBITDA Avskrivninger Engangsposter 1) Driftsresultat / EBIT

Tall i MNOK

4 24

7 3 9 2 21

Def.

2. kvartal 2005 2004|

3. kvartal 2005 2004|

4. kvartal 2005 2004|

271 133 -103 30 -16 13

265 129 -107 23 -15 8

300 155 -129 26 -16 11

289 134 -112 22 -15 7

276 140 -116 24 -16 9

246 120 -104 16 -15 1

271 138 -120 18 -19 -1

265 125 -111 14 -10 4

49,1 % 11,0 % 4,9 % 5,9 % 904

48,8 % 8,5 % 2,9 % 3,8 % 793

51,8 % 8,8 % 3,6 % 4,7 % 906

46,4 % 7,6 % 2,5 % 3,6 % 825

50,9 % 8,8 % 3,1 % 4,2 % 897

48,8 % 6,6 % 0,3 % 0,4 % 858

50,8 % 6,5 % 909

47,3 % 5,4 % 1,5 % 1,8 % 864

FINANSIELL RAPPORT

1. kvartal 2005 2004|

ÅRSBERETNING

NØKKELTALL Dekningsgrad EBITDA-margin Driftsmargin/EBIT-margin Avkastningsgrad / ROCE Sysselsatt kapital

23

CEE (Sentral- og Øst-Europa) Netto salg Varebidrag Driftskostnader og lønn Driftsresultat før avskr. og eop / EBITDA Avskrivninger 2) Engangsposter Driftsresultat / EBIT

4 24

7 3 9 2 21

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

ADRESSER

NØKKELTALL Dekningsgrad EBITDA-margin Driftsmargin/EBIT-margin Avkastningsgrad / ROCE Sysselsatt kapital

23

STRATEGI

2. kvartal 2005 2004|

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

1. kvartal 2005 2004|

Def.

OVERBLIKK

Tall i MNOK

97


RESULTATOVERSIKT

PRIMÆRSEGMENTER ÅRSFORDELT

Tall i MNOK

Def.

Netto salg Varebidrag Driftskostnader og lønn Driftsresultat før avskr. og eop / EBITDA Avskrivninger Engangsposter Driftsresultat / EBIT

Se definisjoner side 99. 1) Engangsposter 2005 representerer effekt av restrukturering ved oppkjøp K-Salat og Bähncke (-18 MNOK i restruktureringskostnader og +5 MNOK i inntektsført badwill Bähncke), samt forestående nedbemanning (-30MNOK). I årsregnskapet er disse postene reklassifisert fra engangsposter til diverse driftsinntekter (+5,0 MNOK), nedskrivning anlegg (-5,5 MNOK), driftskostnader (-7,5 MNOK) samt lønnskostnader (-35,5 MNOK).

NØKKELTALL Dekningsgrad EBITDA-margin Driftsmargin/EBIT-margin Avkastningsgrad / ROCE SYSSELSATT KAPITAL Snitt omløpskapital Snitt goodwill og varemerker Snitt øvrig anleggskapital Sysselsatt kapital INVESTERINGER I ANLEGGSKAPITAL Oppkjøpsinvesteringer Øvrige investeringer Sum investeringer BALANSEPOSTER ULTIMO Kortsiktige fordringer og varelager Korts. rentefri gjeld (eksl. off. gjeld og bankkred.) Anleggsmidler (materielle og immaterielle)

98

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

23 4 24

7 3 9 2

Vest-Europa 2005 2004| 2 483 1 489 -1 098 390 -96 -43 1) 251

2 445 1 497 -1 061 437 -84 0 353

60,0 15,7 10,1 18,3

61,2 17,9 14,4 26,6

% % % %

% % % %

CEE 2005 1 117 566 -468 98 -66 0 32

50,7 8,8 2,8 3,6

% % % %

2004| 1 066 509 -434 75 -55 0 20

47,8 7,0 1,8 2,4

HQ/ELIM 2005 2004| -42 -2 -22 -24 0 0 -24

-32 0 -23 -23 -1 0 -24

% % % %

2005

Konsern 2004|

3 558 2 053 -1 588 465 -163 -43 258

3 478 2 006 -1 517 489 -141 0 348

57,7 13,1 7,3 10,8

57,7 14,1 10,0 15,5

% % % %

% % % %

21

221 246 902 1 370

277 229 822 1 328

282 107 516 904

256 102 477 835

0 0 122 121

-15 0 100 85

503 353 1 539 2 395

518 331 1 398 2 248

16

207 73 280

20 171 191

0 86 86

0 88 88

0 17 17

0 35 35

207 176 384

20 294 314

622 -423 1 263

523 -300 1 091

409 -143 641

366 -120 609

-2 23 123

7 -38 111

1 032 -543 2 026

896 -458 1 811


N Ø K K E LTA L L F O R R I E B E R & S Ø N KO N S E R N

NOK NOK NOK NOK MNOK

Gjennomsnittlig antall aksjer, ekskl. eget eie Utestående antall aksjer pr. 31.12

1 000 1 000 NOK NOK NOK %

Egenkapital pr. aksje Pris/bokført egenkapital pr. aksje Brutto selskapsverdi/EBITDA RISK *)

NOK

%

13 22 19 8 18

NOK

20

NGAAP 2004|

NGAAP 2003|

NGAAP 2002|

NGAAP 2001|

10 50 58 47 3 807

10 56 59 50 4 234

10 56 59 50 4 234

10 50 59 45 3 775

10 48 54 41 3 641

10 48 55 42 3 684

75 666 75 752

75 546 75 604

75 546 75 604

75 515 75 495

76 785 76 662

77 419 76 743

6,1 2,09 1,25 59,9 24,1 2,5

6,5 2,88 4,25 147,8 19,5 7,6

6,6 2,37 4,25 179,0 23,6 7,6

6,2 2,35 1,10 46,8 21,3 2,2

5,8 2,48 7,00 282,8 19,2 14,7

5,4 1,87 0,85 45,4 25,6 1,8

17 3,0 11,0 0,55

20 2,8 9,6 -1,96

16 3,4 9,4 -1,96

18 2,8 9,1 1,64

16 3,0 7,4 -3,41

22 2,2 8,4 3,24

AKSJERELATERTE NØKKELTALL

STRATEGI

EBITDA pr. aksje Resultat pr. aksje (EPS) Utbytte pr. aksje Utdelingsforhold P/E Direkte avkastning

6

IFRS 2004|

VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Pålydende pr. aksje Kurs pr. 31.12 Høyeste kurs Laveste kurs Børsverdi

IFRS 2005|

15. Netto driftskapital Kundefordringer tillagt varebeholdning og fratrukket rentefrie kreditter.

2. Avkastningsgrad / ROCE Driftsresultat tillagt netto finansinntekter (eksklusiv finansinntekter på betalingsmidler), i prosent av sysselsatt kapital (se pkt. 21).

9. Driftsmargin / EBIT-margin Driftsresultat i prosent av netto salg.

16. Netto investering Investeringer fratrukket bokført verdi av solgte driftsmidler.

3. EBITDA-margin EBITDA (se pkt. 4) i prosent av netto salg.

5. Brutto selskapsverdi Børsverdi pr. 31.12. tillagt netto rentebærende gjeld.

7. Dekningsgrad Varebidrag (se pkt. 23) i prosent av netto salgsinntekt.

12. Egenkapitalrentabilitet Konsernets årsresultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. 13. Resultat/utvannet resultat pr. aksje (EPS) Årsresultat før ekstraordinære poster dividert på gjennomsnittlig antall utestående aksjer. 14. Goodwill Ikke identifiserbar merverdi i forbindelse med oppkjøp av selskaper, samt kjøpt goodwill.

22. Utdelingsforhold Utbytte pr. aksje i prosent av resultat pr. aksje.

18. Pris/bokført EK pr. aksje Børsverdi 31.12. dividert med bokført egenkapital.

23. Varebidrag Netto salg fratrukket råvareforbruk, forpakningsmateriell o.a. variable materialkostnader, tillagt diverse driftsinntekter (eksklusiv engangsposter).

19.Pris/fortjeneste forhold (P/E) Børskurs pr. aksje pr. 31.12. dividert med resultat pr. aksje.

24. Engangsposter Kostnader og/eller inntekter av engangskarakter.

20. RISK RISK-beløpet for 2005 er foreløpig. Endelig fastsettelse finner sted etter avsluttet ligningsbehandling. RISKtillegget for tidligere år er justert for fondsemisjoner.

25. Andre poster Virksomheter som er avhendet eller er besluttet avhendet før regnskapsavleggelse, presenteres som Andre poster.

RIEBER & SØN - ÅRSBERETNING 2005

ADRESSER

6. Børsverdi Antall utestående aksjer multiplisert med børskurs pr. 31.12.

11. Egenkapitalandel Egenkapital i prosent av totalkapital.

17. Netto rentebærende gjeld Rentebærende gjeld fratrukket likvide midler.

DEFINISJONER

FINANSIELL RAPPORT

4. EBITDA Driftsresultat før avskrivninger og engangsposter (se pkt. 24).

10. Egenkapital Sum egenkapital (inkludert minoritetsinteresser).

21. Sysselsatt kapital Sum driftskapital og anleggskapital, beregnet som et veiet årsgjennomsnitt.

ÅRSBERETNING

8. Direkte avkastning Siste års utbytte pr. aksje i prosent av børskurs pr. aksje pr. 31.12.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

*) Estimert RISK siste regnskapsår

1. Antall årsverk Antall ansatte omregnet til årsverk.

OVERBLIKK

Def.

99


Adresser

HOVEDKONTOR

FORRETNINGSENHETER VEST-EUROPA

Rieber & Søn ASA Kontor: Nøstegt. 58 Postadresse: Postboks 987 Sentrum, N-5808 Bergen Telefon: + 47 55 96 70 00 Telefaks: + 47 55 32 11 15 E-post: companyadm@rieberson.no http://www.rieberson.no Kontaktpersoner Investor Relations Tor Lund, CFO Telefon: +47 55 96 70 00 E-post: tor.lund@rieberson.no Benedicte Schilbred Fasmer, Direktør Finans og Investor Relations Telefon: +47 55 96 70 00 E-post: benedicte.fasmer@rieberson.no

Toro Kontor: Nøstegt. 58 Postadresse: Postboks 987 Sentrum, N-5808 Bergen Telefon: + 47 55 96 70 00 Telefaks: + 47 55 96 73 93 http://www.toro.no

Rieber & Søn Danmark A/S Kontor: Havnevej 32 Postadresse: Havnevej 32, Havnsø 4591 Føllenslev Danmark Telefon: +45 592 69050 Telefaks: +45 592 69055

King Oscar Kontor: Nøstegt. 58 Postadresse: Postboks 987 Sentrum, N-5808 Bergen Telefon: + 47 55 96 70 00 Telefaks: + 47 55 96 76 99 http://www.kingoscar.no

Rieber & Søn AB Kontor: Karl Johansgatan 66-70 Postadresse: Karl Johansgatan 66-70, 414 55 Göteborg, Sverige Telefon: +46 317 072430 Telefaks: +46 317 072439

Denja Norge Kontor: Yttersøveien 21 Postadresse: Postboks 2025 Stubberød, 3255 Larvik Telefon: + 47 33 13 32 00 Telefaks: + 47 33 13 32 10

Rieber Food Ingredients Kontor: Nøstegt. 58 Postadresse: Postboks 987 Sentrum, N-5808 Bergen Telefon: + 47 55 96 70 00 Telefaks: + 47 55 96 76 91


CEE (SENTRAL- OG ØST-EUROPA) Food service Kontor: Nøstegt. 58 Postadresse: Postboks 987 Sentrum, N-5808 Bergen Telefon: + 47 55 96 70 00 Telefaks:+ 47 55 96 74 90 Cronions Denja B.V. Kontor: Nijverheldsweg 5 St. Maartensdijk Postadresse: P.O. Box 57 NL-4695 ZH St. Maartensdijk Nederland Telefon: +31 166 66 36 44 Telefaks: + 31 166 66 36 54

Vitana a.s. (HQ) Kontor: Armady 245 Postadresse: Armady 245, 155 00 Praha 5 – Stodulky, Tsjekkia Telefon: +420 2 5719 8111 Telefaks: +420 2 5161 7929 http://www.vitana.cz Vitana a.s. Kontor: Melnicka 133 Postadresse: 277 32 Bysice, Tsjekkia Telefon: +420 315 610 111 Telefaks: +420 315 696 351 http://www.vitana.cz

Vitana Slovakia Kontor: Chovatelska 1, 917 01 Trnava Postadresse: Chovatelska 1, 917 01 Trnava, Slovakia Telefon: +421 33 591 1111 Telefaks: +421 33 591 1144 http://www.vitana.sk Delecta Rieber Foods Polska S.A. Kontor: 87-800 Wloclawek, ul. Prymasa St. Wyszynskiego 14, Postadresse: 87-800 Wloclawek, ul. Prymasa St. Wyszynskiego 14, Polen Telefon: +48 54 41 26000 Telefaks: +48 54 23 14647 http://www.delecta.pl

King Oscar Gniewino Rieber Foods Polska S.A. Kontor: 84-250 Gniewino Postadresse: 84-250 Gniewino, Polen Telefon: +48 58 67 06500 Telefaks: +48 58 67 06506 http://www.bigfish.pl Rieber & Son Russia Kontor: Rabochaya st. 14, 144 001 Electrostal, Moscow Region Postadresse: P.O. Box 41, 144 001 Electrostal, Moscow Region, Russland Telefon: +7 096 57 50 816 Telefaks: +7 096 57 70 520

Rieber Årsrapport 2005  

Annual report

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you