Page 1

DERGi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Aylık Dergi

DESTEK DUYURULARI

16

Sayı:12

AJANSTAN HABERLER

24

Mart 2013

Yatırım Destek Ofisleri

32

DOĞAKA Dünyanın 5. Büyük Fuarında…


AYLIK DERGİ www.dogaka.org.tr

İmtiyaz Sahibi

:

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Adına; Genel Sekreter Vekili Onur YILDIZ

:

M.Celalettin LEKESİZ

Sorumlu Yazı İşleri Müdür :

Şükrü KOCATEPE

Editör

:

Celalettin CERRAH

Yayın Kurulu

:

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ, Mustafa POYRAZ, Kadir KARA, Mehmet GÜLEN, Mustafa ÖZSOY, Selçuk ACAR, Hikmet ÇİNÇİN

Görsel Tasarım

:

Artı5 Medya Tanıtım

Baskı

:

Matbaa Firma Adı

Yavuz Sultan Selim Cd. Birinci Tabakhane Sk. No:20 31050 Antakya/HATAY Tel: 0326 225 14 15 - Faks: 0326 225 14 52

İLETİŞİM

KÜNYE

Genel Yayın Yönetmeni

bilgi@dogaka.gov.tr

Aylık Dergi

Sayı:12

Mart 2013

1


İÇİNDEKİLER 2

Aylık Dergi

Sayı:12

Mart 2013


Onur YILDIZ SUNUM

Genel Sekreter V.

İletişimin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde kitle iletişim araçlarının önemi de her geçen gün artmaktadır. Kitle iletişim araçları adından da anlaşılacağı gibi toplumların iletişim ihtiyacını giderme gibi bir fonksiyonu üstlenmiştir. Önemli bir kitle iletişim aracı olan dergiler ise bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Düşünce ve bilginin anlam kazanmasının tek yolu paylaşımdır. Bu doğrultuda siz değerli okuyucularımızla etkin iletişimi artırmak için DOĞAKA Dergi çalışmasına başlamış bulunmaktayız. 3 ayda bir çıkarmayı planladığımız Dergimizin ilk sayısı ile karşınızdayız. Her sayımızda belirli konu etrafında farklı bakış açılarını bütüncül bir şekilde ve doyurucu bilgilerle siz değerli okuyucularımıza sunmayı hedefliyoruz. Dergimize çeşitli formatlarda daha kullanışlı erişim sağlamak amacıyla web sitemizde de yayınlamaktayız. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı yerel potansiyeli hareket geçirmek ve kaynakların yerinde kullanımını sağlamak için öncelikle TR63 Bölgesindeki paydaşlara ve…………… ajansın etkin şekilde tanıtımını sağlamak, ajansın faaliyet alanları hakkında bilgi vermek, bölgemizi ve bölgemizdeki sosyo ekonomik gelişmelerden bahsetmek amacıyla DOĞAKA Dergisini hazırladık. Yeni yayın hayatına başlayan dergimiz; bizlere ayrı bir motivasyon ve heyecan katmaktadır. Bu heyecanımızı sizlerle paylaşmamızı sağlayan dergi çalışmasında emeği geçen tüm Ajans personeline ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir sonraki sayımızda görüşmek dileği ile…

Aylık Dergi

Sayı:12

Mart 2013

3


DOĞAKA

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” un 3’üncü maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ajansımızın faaliyet gösterdiği TR63 Bölgesi, İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması İBBS’ ye göre Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan Düzey 2 Bölgesidir.

DOĞAKA, kamu, özel sektör ve sivil toplumdan tüm paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’den paydaşların katılımıyla belirlenen; bölgenin ekonomik, sosyal ve demokratik birikimini geliştirerek, doğal ve kültürel çevreyi koruyarak, tarım, teknoloji, ticaret, taşımacılık ve turizm alanlarında Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun lider bölgesi olma vizyonu, DOĞAKA’nın tüm faaliyetlerine yol gösteriyor.

DOĞAKA, tüm planlama ve uygulama süreçlerinde beraber hareket ettiği paydaşları ve motivasyon ile birikimi harmanlayan esnek personel yapısı ile Doğu Akdeniz Bölgesinin gelişmesinde kilit rol üstleniyor. Katılımcılık, yenilikçilik, şeffaflık, erişilebilirlik, verimlilik, tarafsızlık, esneklik, çevreye duyarlılık, çözüm odaklılık ve dezavantajlı gruplara yönelik pozitif ayrımcılık, DOĞAKA’nın değerleri olarak öne çıkıyor. DOĞAKA, Ağustos 2010 itibarı ile Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği EURADA’nın üyesi olarak, bölgesel gelişme alanındaki en güncel yaklaşımları, iyi uygulama örneklerini ve başarılı kalkınma modellerini izleyerek TR63 bölgesine etkili bir şekilde aktarabilmek için Avrupa’dan ve dünyanın farklı ülkelerinden ortaklarıyla paylaşımı sürdürüyor.

Ayrıca, KOBİ’ler ve girişimciler için şirketlerin işleyişine uygun çözümler sağlayarak kapsamlı hizmetler sunan Avrupa İşletmeler Ağı’nın da irtibat noktası olan DOĞAKA, bölgedeki işletmelerin kapasitesinin ve rekabet gücünün artması için yurt dışından ortaklıklar geliştirilebilmelerini de destekliyor.

4

Aylık Dergi

Sayı:12

Mart 2013


Teşkilat Yapısı 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 nci maddesi gereği Ajansımızın teşkilat yapısı Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurlu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden organlardan oluşmaktadır.

Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Sekreterlik

Mali İşlemler

Kurumsal Koordinasyon Birimi

Tanıtım ve Halkla İlişkiler

İzleme ve Değerlendirme Birimi

Program Yönetimi Birimi

İdari İşlemler

Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulları Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve Ajans’ı yönlendirmek üzere oluşturulmaktadır. Kalkınma Kurulları, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşmaktadır.

2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üye sayısı 100 olarak belirlenmiştir. Aynı kararla Bölge illerinin üye sayısı, illeri temsil edecek kuruluşlar ile bunların temsilci sayıları belirlenmiştir. Buna

göre Kalkınma Kurulunda Hatay ilinden 40, Kahramanmaraş ilinden 34 ve Osmaniye ilinden 26 temsilci yer almaktadır.

Aylık Dergi

Sayı:12

Mart 2013

5


DOĞAKA Dünyanın 5. Büyük Fuarında…

HABERLER

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), 24-27 Ocak 2013 tarihleri arasında İstanbul’da 17.si düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) katıldı. Ajansımızın desteği ve koordinasyonunda, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin turizm ve kültürel değerleri EMITT Fuarı’na taşınacak. Bölgedeki turizm yatırımına uygun alanları potansiyel yatırımcılara sunmak ve turizmde devlet desteklerini anlatmak üzere DOĞAKA, Fuarda sektör profesyonelleri ile bir araya geldi. 2012 EMIT Fuarı’nda ‘’En İyi Performans Ödülü’’ alan Ajansımız, Fuarda bölgesel tatları ziyaretçiler ile buluşturdu. Bölgeyi, ulusal ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturmayı planlayan DOĞAKA, 2013 yılında yurt içi ve yurt dışı toplam 6 fuara katılacak.

Mali Destek Programı Eğitimleri Tamamlandı Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), “Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı” kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye il ve ilçelerinde eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenledi. Bölgenin kalkınma stratejilerinin geliştirilmesine ve hayata geçirilmesine öncü olmak vizyonuyla yola çıkan DOĞAKA, KOBİ’lerin ve Kooperatiflerin faydalanabileceği söz konusu program hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmak, uygulanacak mali destek programın etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Ajansımızın 2010 yılından bugüne çıkmış olduğu Teknik Destek Programları

6

YIL

Başvuru Adedi

Desteklenen Program Adedi

2010

115

87

2011

182

104

2012

395

69

Aylık Dergi

Sayı:12

Mart 2013


a

Yavuz Sultan Selim Cd. Birinci Tabakhane Sk. No:20 31050 Antakya/HATAY

t

Tel: 0326 225 14 15

f

Faks: 0326 225 14 52

w

bilgi@dogaka.gov.tr

e

bilgi@dogaka.gov.tr

Dogaka Bulten 2  

Dogaka Kalkinma Ajansi

Dogaka Bulten 2  

Dogaka Kalkinma Ajansi

Advertisement