Page 51

HALLAC MAHMUT MESCİDİ

HALLAC MAHMUT MESCİDİ Ulus’ta, Sebze Hali civarında bulunan mescit, kitabesine göre 1545 yılında yaptırılmıştır. Farklı dönemlerde yapılmış olan ilavelerle, mescidin üç cephesi esas karakterini kaybetmiştir. Kare plana sahip yapının beden duvarları tamamen moloz taştır. Beden duvarlarının üzerini içten mukarnaslarla süslü köşe trompları üzerine oturan kubbe örtmektedir. Mescidin kuzey cephesinde tuğladan büyük bir niş içerisinde yer alan mermer söveli ve basık kemerli giriş kapısı dikkat çekicidir. Harimin güney duvarında yer alan alçı mihrap, mukarnas kavsaralıdır. Niş köşelikleri geometrik geçmelerle süslüdür. Mihrabın üst kısmındaki çinilerle, kalem işi süslemeler sonradan yapılmıştır. Mescit, 1905, 1950–1995 ve 2005 yıllarında onarım geçirmiştir.

Ankara Vakıf Eserleri

49

ANKARA VAKIF ESERLERİ KİTAPÇIĞI  

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA VAKIF ESERLERİ KİTAPÇIĞI  

ANKARA KALKINMA AJANSI

Advertisement