Page 1

2

MAGAZINE POLITEIA - POL&SOC&COM GENT - 2013

FORUM 2.2.indd 1

28/10/13 12:07


in deze forum: POL&SOC Praat van de praeses Tips van het praesidium Babe & bink van de maand StuRa-talk Fotohoekje

4 5 7 12 28

HOEKJES Communicatiehoekje Politiek hoekje Sociologisch hoekje Mannenhoekje Vrouwenhoekje Holebihoekje

COLOFON Arn Houthooft Arthur Timmerman Candice Tuytschaever Tara Galmart Guy Fawkes Tim Hautekiet Roxanne Figueroa Arriagada LoĂŻs Savat

30 32 34 36 38 39

Adel Mouchalleh Yaroslav Orlov Jonathan Okens Ine Martens Louise Vallinga Andreas Vandenbon Kristof Vanmunster Annelies Legein Kenneth Vandenfontaine Rob Van Riet Alexander Vanhulle

Daan Leber Dien Van den Bergh Nicolas Dewulf Fauve Bogaert Louise Verdonck Laura NĂŠmeth Frederik Moreau Het voltallige praesidium

2 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 2

28/10/13 11:59


COLUMNS Platypus of Platypus Een blik achter het ijzeren gordijn Geen commentaar 7 things I hate about you

21 24 44 52

ARTIKELS Een dag met... Student in beweging Guido Tour 7 Hoofdzonden voor een student Proza & PoĂŤzie Rubrique de Culture Quotes Wist-je-datjes Site-Seeing Held en Heldin van de maand Top 7 der traagheid Kalf en Koe van de maand Toerist in eigen stad Brief aan... Kok op kot Go Go Gadget Pol & Rocker Spelen met Carl Test: Welke hoofdzonde ben jij? Foroscoop

HOOFD- EN EINDREDACTIE Candice Tuytschaever Arthur Timmerman VORMGEVING Tim Hautekiet Tara Galmart Arthur Timmerman

8 14 16 19 20 22 25 27 40 42 46 50 54 57 58 60 62 64 66 68

CONTACT Secretariaat Politeia Universiteitstraat 8 9000 Gent forum.politeia@gmail.com

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 3

3

28/10/13 11:59


PRAAT van de Praeses Beste pol&soc’er, beste Politeianen Ik ben een tevreden praeses, want na een drukke maand is het duidelijk dat Politeia leeft! Een vijftigtal eerstejaars gingen de uitdaging aan om zich te laten dopen bij Politeia. Ze hebben afgezien, geleden, koud gehad en zich fysiek uitgeput, maar ze hebben het uiteindelijk gehaald. Nu dragen ze trots en fier hun rood-witte lint over hun linkerschouder en zijn zo de toekomst van Politeia. Er is ongetwijfeld weer veel nieuws geweest over de doop. Verschillende wantoestanden werden aangeklaagd in de media, waaronder het incident in Luik. Deze incidenten zijn jammer, maar het zijn uitzonderingen. Ik denk dat ieder van onze schachten nu wel kan getuigen dat het allemaal best meevalt en dat zo’n dingen ondenkbaar zijn bij Politeia. Onze schachten zijn een ervaring rijker, en hebben ongetwijfeld een speciale band gesloten met hun medeschachten. Toch wil ik ook even duidelijk maken dat ook ongedoopten van harte welkom zijn bij Politeia. Wij dopen omdat het een mooie studententraditie is die we graag in ere houden, niet omdat het per sé moet, maar omdat het kan. Ongedoopten zijn altijd welkom bij Politeia, op activiteiten, in een bestuursfunctie en jullie worden evenzeer gerespecteerd en aanvaard als echte Politeianen. Ik wil tot slot ook een warme oproep doen om deze week bloed te geven op de Bloedserieus actie. Elk jaar zet Politeia zich in om nieuwe donors te werven onder de studenten, en met jullie hulp slagen we er hopelijk opnieuw in om het record van vorig jaar te verbreken. Tot dan! ARN HOUTHOOFT PRAESES POLITEIA

4 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 4

28/10/13 11:59


TIPS PRAESIDIUM

VAN HET

STUDIE Aan de mensen die nog niets gedaan hebben voor politicologie, weg slaagkansen. En remember: voor de mensen die nog boeken nodig hebben, het secretariaat is elke dag, behalve vrijdag, open van 11u tot 13u.

PENNING Vergelijk prijzen in de winkel! Op het einde van de maand merk je het verschil echt!

PRAESES Je hoeft niet (nooit!) gedoopt te zijn om naar Politeia activiteiten te komen. Ben je dus ongedoopt en heb je zin om te feesten, cantussen, of plezier te maken? VICE Kom gewoon af naar Als je meer dan 5 blackonze activiteiten! outs per week hebt, is het tijd om een korte ontnuchteringspauze in te lassen.

SPORT Ga in deze tijd van het jaar niet fietsen in de regen of je zit de volgende dag met een snotvalling!

FORUM Remember, remember! The fifth of November, door de colofon te checken.

ZEDEN Plan niets de dag na cantus. Je zal al je tijd kunnen gebruiken om van die kater af te raken.

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 5

5

28/10/13 11:59


FORUM 2.2.indd 6

28/10/13 11:59


BABE EN BINK

VAN DE MAAND De bink van deze maand is niemand minder dan onze eigenste studiepraeses Jochen! Hij is op een heuse versiertoer en geen enkel meisje is veilig voor hem! Onlangs werd hij

FORUM 2.2.indd 7

met deze wulpse dame gesignaleerd en het praesidium is er nog steeds niet uit wie deze mystery lady is. Alle tips zijn zeker welkom op forum.politeia@gmail.com!

28/10/13 11:59


8 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 8

28/10/13 11:59


EEN DAG MET RITA EN POTTIE VAN DE SALA CULTFIGUREN ALS JE DE LEDEN VAN HET PRAESIDIUM VAN POLITEIA MAG GELOVEN. ALS NIEUWELING BIJ POLITEIA HAD IK GEEN IDEE WIE ZE WAREN, MAAR DAAR MOEST VERANDERING IN KOMEN.

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 9

9

28/10/13 12:00


Rita en Pottie van de Sala. Cultfiguren als je de leden van het praesidium van Politeia mag geloven. Als nieuweling bij Politeia had ik geen idee wie ze waren, maar daar moest verandering in komen. Toen ik op een woensdagmiddag de Salamander in de Overpoortstraat binnenstapte, zat daar al verrassend veel volk. Rita was druk in de weer met de voorbereidingen voor de eerste doop van het jaar en had haar handen vol met de vaste klanten aan de toog. Ze kent iedereen die binnenkomt. De Salamander is na 40 jaar dan ook een begrip geworden, met klanten wiens ouders er vaak ook nog gezeten hebben. Het is een echt traditioneel studentencafé, één van de laatsten in Gent. In ’73 begon Rita als 23-jarige met de Salamander. In die tijd heeft ze niet veel zien veranderen, behalve dan het studentenaantal. Dat is van 8000 studenten naar 70.000 studenten gegroeid. Verder gaan de studenten nu ook meer naar de les. Blijkbaar. Pottie, wiens echte naam Luc D’Haens is, is minder prominent aanwezig in het

café. Hij werkt eerder achter de schermen. Ze leerden elkaar via de paardensport kennen. Ondertussen zijn ze al 38 jaar gelukkig getrouwd, hoewel Rita Pottie vroeger echt een “gepatenteerde blaas” vond. Pottie is ondertussen wel al wat veranderd, zegt Rita. Maar dan heeft ze het vooral over zijn buikje, dat tevoorschijn kwam toen zijn krullen verdwenen. Toegegeven, dat is haar eigen schuld. Ze heeft hem te veel bier en patatjes geserveerd. Maar zijn kaalheid heeft hem wel zijn bijnaam geschonken. Pottie komt van ‘Potaarde’, wat naar het schijnt de haargroei zou stimuleren. Een aantal jaar geleden hebben een paar studenten hem tevergeefs aangeboden om zijn hoofd er mee in te smeren, helaas. Sindsdien heet Luc niet langer Luc, maar Pottie. Elke dag openen ze de Salamander rond 10 uur. Ze proberen er altijd te zijn voor de pendelende student die een plaatsje zoekt om zijn springuren door te brengen. Natuurlijk zit het meeste volk er wel ’s avonds. Op schooldagen zijn ze altijd open, in het weekend slechts uitzonderlijk. Op vrije dagen ziet hun leven

er dan ook helemaal anders uit, een rustig leventje gevuld met fietsen en paarden. Opstaan om acht uur, vroeg naar bed om negen uur. Een duidelijk contrast met de weekdagen. “Ik heb vijf uur geslapen vannacht” kon Rita vertellen. Toch sluit het café niet al te laat, meestal

10 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 10

28/10/13 12:00


rond één uur, uitzonderlijk later. Maar wat hebben Rita en Pottie nu eigenlijk te maken met Politeia? Wel, sinds 2002 – de gouden periode voor de faculteit – zijn Rita en Pottie meter en peter van Politeia. Rond die tijd begon onze vereniging te

cantussen in de Salamander en zo is het praesidium er ook terecht gekomen. Rita en Pottie zijn ook meter en peter van talloze andere verenigingen. Rita wordt dan ook als moeder van alle studenten beschouwd. “De studenten in Gent, de goeie, zijn al ons kinders”. Gelukkig

horen de studenten van de Pol & Soc bij die goeie studenten. “Veel meiskes hé. En veel brave jongens. Ze hebben het meeste seks bij Politeia hé.” “Poli, Poli, Poli, Seks, Seks, Seks!”, krijgen we nog te horen van Pottie. Kwestie van in thema te blijven. POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 11

11

28/10/13 12:00


TALK

MEET THE OMBUDSPROF! (Relatief ) onbekend maar zeker niet onbemind aan onze faculteit: ombudsprof Bart Van de Putte staat dag en nacht klaar om Pol&Soc-studenten te verdedigen in de strijd tegen onrechtvaardigheid. Ofzoiets. MAAREUHM… WADISDADEIGELIJKJUST, EEN OMBUDSPROF? Prof. Van de Putte: “Een ombudsprof is een soort advocaat voor studenten. Als studenten opmerkingen of klachten hebben over het onderwijs, dan probeert de ombudspersoon te bemiddelen namens de student. Bijvoorbeeld, een student meent dat een examen oneerlijk is verlopen. Indien de opmerkingen serieus zijn, dan gaat de ombudsprof de betrokken vaktitularis contacteren om zijn of haar versie van de feiten te horen. De gang van zaken wordt daarbij afgetoetst aan de UGent-reglementen – het Onderwijs- en Examenreglement en het Facultair Onderwijs- en Examenreglement. Indien er fouten of misverstanden zijn gebeurd, probeert de ombudsprof samen met de student en

titularis een alternatieve oplossing te vinden. Dit lukt redelijk vaak – maar zeker niet altijd. De overgrote meerderheid van de collega’s zijn absoluut heel erg bereid om mee te werken. Meestal heeft de titularis waartegen de klacht geformuleerd wordt helemaal geen vermoeden van de onvrede van studenten – het gaat vaak om misverstanden die uit de weg moeten geruimd worden, eerder dan om opzettelijke fouten. Het komt er dus op neer dat de functie van de ombudsprof in het leven is

geroepen om de studenten de kans te geven op een informele manier problemen aan te kaarten. Indien er geen oplossing gevonden wordt, dan kan er nog altijd formeel klacht ingediend worden, maar dat is dan bij de centrale (‘Institutionele’) Ombudsdienst.” WAAROM KOOS U ERVOOR OM OMBUDSPROF TE WORDEN? “De studenten die in de faculteitsraad zetelen stellen zelf de

12 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 12

28/10/13 12:00


ombudsprof voor – het was dus eerder een soort plichtsbesef dat me er toe bracht om dat te doen. Maar het is eigenlijk heel interessant. De klagende studenten zijn een soort kanaries in de mijn – als ze neervallen dan is er gevaarlijk mijngas aanwezig. Klachten van studenten verraden vaak wat in de organisatie van ons onderwijs nog niet perfect is. Het ombudsjaarverslag is dan een moment om een aantal aanbevelingen te doen die de werking van het onderwijs optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het volgende. Studenten met een 9 op 20 voor een paper klagen over het feit dat hun punten niet stijgen ondanks het feit dat ze rekening houden met de feedback die ze kregen. De betrokken lesgevers reageren dat de paper nog niet het vereiste niveau haalt. Dit is een mooi voorbeeld van een misverstand. Eigenlijk zijn de lesgevers te vriendelijk. Hun punten waren initieel te hoog, en waren dus eigenlijk niet duidelijk. Het zou beter zijn om in deze gevallen een 7 te geven – waardoor voor de student duidelijk wordt dat er nog heel wat werk aan de winkel is en dat het louter opvolgen van een paar elementen uit de feedback niet voldoende is. Op basis hiervan kan je als ombudsprof de aanbeveling geven om duidelijker afspraken te maken onder de titularissen over het geven van punten. Het gaat dus niet alleen om het oplossen van klachten van individuele studenten, maar ook om het proberen te verbeteren van de onderwijsorganisatie.”

WAARVOOR KUNNEN POL&SOC-STUDENTEN BIJ U TERECHT? EN HOE GAAT DAT DAN JUIST IN Z’N WERK? “Eigenlijk kunnen studenten alles aanbrengen waarbij ze het gevoel hebben niet rechtvaardig of ongepast behandeld te zijn. De enige voorwaarde is dat dit gevoel ‘serieus’ moet zijn. Ze moeten een duidelijk punt hebben, en dat onderbouwen. Nu, meestal zijn de studenten die ik over de vloer krijg zeker serieus. Ik heb nog maar zelden het gevoel gehad dat de studenten ‘aan het zeveren’ waren. Een andere voorwaarde waaraan meestal, maar niet altijd, moet aan voldaan zijn, is dat ze eerst de betrokken lesgever zelf aanspreken. Als studenten menen dat ze onvoldoende begeleiding krijgen bij de masterproef, dan is het logisch dat ze eerst proberen om met hun promotor een paar afspraken te maken omtrent de begeleiding. Nu, dat is uiteraard niet altijd mogelijk – soms hebben de studenten te veel schrik voor de betrokken titularis. De volgende stap is dat ik meer informatie vraag bij de student zelf en dat ik de reglementen bekijk. Dan wordt er doorgaans contact opgenomen met de betrokken titularis – alleen als de student

dat wil, en desnoods zonder vermelding van de identiteit van de student (de ombudsprof geeft nooit zonder medeweten van de student de identiteit prijs). Er wordt bemiddeld om een oplossing te vinden. Indien niet, volgt er eventueel een klacht bij de institutionele ombudsdienst.” WAT IS DE TOP 3 VAN DE MEEST VOORKOMENDE KLACHTEN? “De klachten zijn eigenlijk heel divers. Het belangrijkste thema is wellicht de masterproef – de deadlines op artemis, de punten, de mondelinge verdediging, de begeleiding, de feedback, … Het is een zware opdracht, het eindproduct van een opleiding, waar voor alle betrokken partijen veel tijd en energie inkruipt. Bovendien is dat natuurlijk veel moeilijker te beoordelen dan een multiple choice examen. Het is logisch dat hier het spel op zijn scherpst gespeeld wordt. Maar, goed nieuws, de faculteit is volop bezig de organisatie van de masterproef fijn te stellen, en ik ben ervan overtuigd dat eens die hervorming op volle snelheid komt de ombudsprof een belangrijke zorg minder zal hebben!”

StuRa, iets voor jou? Kom een kijkje nemen op één van onze eerstvolgende AV’s dit semester: Maandag 18 november - 19u30 - PC-klas, Therminal (Hoveniersberg 24) Maandag 9 december - 19u30 - PC-klas, Therminal Like ons ook op Facebook.com/StuRaPSW !

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 13

13

28/10/13 12:00


Student in Beweging DE TIJD VAN HET JAAR IS WEER AANGEBROKEN. EN NEE, HIERMEE BEDOEL IK NIET OM EINDELIJK EENS DIE CURSUSSEN OPEN TE SLAAN OF ALLE COMMOTIE ROND ZWARTE PIET TE VOLGEN. HET IS TIJD OM JE SKIREIS TE BOEKEN! ER IS NIETS BETER OM DIE EXAMENPERIODE DOOR TE KOMEN DAN EEN GEBOEKTE SKIREIS OM NAAR UIT TE KIJKEN. Politeia biedt jullie een goedkope reis aan met een toffe bende. Zowel voor de ervaren skiërs en snowboarders onder ons, als voor de mensen die voor de eerste keer richting de bergen trekken, is deze reis een aanrader. Kilometers pistes, van blauw tot zwart. Fantastische après-ski met zalige promo’s. Een grote bende met veel nieuwe mensen om te leren kennen, deze reis heeft het allemaal.

Dit jaar gaan we naar Saint Sorlin d’Arves. Dit authentieke bergdorpje, gelegen aan de voet van de Col de La Croix de Fer, heeft de laatste jaren een metamorfose ondergaan door de bouw van nieuwe skiliften, appartementen en een uitbreiding van de après-ski mogelijkheden. Door deze ontwikkelingen heeft het dorp ook aansluiting gekregen op het indrukwekkende skigebied Les Sybelles met een totaal van 310 kilometer aan skipiste. Het gebied rond het dorp zelf is vooral geschikt voor de beginnende en licht gevorderde skiër en snowboarder. De gevorderde skiërs en snowboarders onder ons hebben dus de mogelijkheid om hun grenzen te gaan verleggen in Les Sybelles.

Deze skireis is voor iedereen toegankelijk. Mensen die vrienden willen meenemen die geen pol&soc studeren, geen probleem! Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, stuur een mailtje naar reis.politeia@ gmail.com. Deze zullen zo snel mogelijk beantwoord worden. Vele groetjes, Louise Reispraeses 2013-2014

14 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 14

28/10/13 12:00


WAT BIEDT POLITEIA EN SNOWBLEND JULLIE VOOR DE PRIJS VAN 399,- EURO? r

Busreis heen en terug met als opstapplaats de parking van het SMAK te Gent.

r

Skipas van 6 dagen.

r

Verblijf op basis van appartementen comfort.

r

Snowblend omkadering en begeleiding.

r

Gratis extra’s.

r

Verblijfstaxen, reservatiekosten en fooien.

r

Gratis bagagedepot/bagageservice.

Ook is er een mogelijkheid om tal van opties bij te nemen. Deze zijn niet verplicht, maar worden aangeboden aan publiekstarieven. Hieronder vallen verzekeringen, materiaal, maaltijden en lessen.

“De skireis van vorig jaar, samengevat in een paar woorden: coole pistes, toffe mensen, vette feestjes en veel te veel Jägermeister’” - Tijl

“De skireis was een fantastische ervaring! Veel mensen veel beter leren kennen, heel veel kunnen skiën, toffe feestjes en goeie sneeuw. Kortom alles was aanwezig om er een onvergetelijke reis van te maken” - Louise “In het begin van de week zag ik het niet meer zitten. Het was de eerste keer dat ik ging skiën en ik was toch wat onzeker. Maar vanaf de eerste keer dat ik op de latten stond had ik de smaak te pakken. Waarom ben ik er niet vroeger mee begonnen? Het was de max en dit jaar ga ik zeker ook weer mee! Ik laat deze kans niet schieten.” - Margaux

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 15

15

28/10/13 12:00


16 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 16

28/10/13 12:00


GUIDO TOUR Elk jaar offert de Forumredactie zich opnieuw op om de gerenommeerde Guido stadsgids uit te testen. Het is onmogelijk om alle bonnen op één avond te gebruiken, dus wat volgt is slechts een zeer korte Guido-route. We hebben er een paar zeer interessante kortingen uitgehaald, maar uiteraard hebben we er nog heel veel niet gebruikt. Tip: op p. 99 in de Guido vind je een overzicht van alle kortingsbonnen! Het is een grijze donderdag met om de vijf minuten een regenbui, desondanks hebben Jeroen, Charlotte en ik (Arthur) er zin in. Onze expeditie begint aan de coupure, namelijk bij café de Koepuur. Koepuur: sfeer 7/10; consumptie 8,5/10; €4,40 uitgegeven Weinig volk, wat maar normaal is om 17u. Met je Guido bon krijg je hier, bij aankoop van één Cuvée des Trolls, oftewel een Trolleke, een Trolleke gratis. Wij kochten er dan maar twee en kregen er dus twee gratis. Goed bier, toffe muziek, cool caféke en een vriendelijke uitbater of zoals Jeroen het verwoordde: “t Is goeie shit!”. Vervolgens verplaatsen we onze, inmiddels (zeer) licht bezopen,

lichamen naar de Frietketel, aan de andere kant van de Coupure, in de Papegaaistraat 89. Frietketel: sfeer 8,5/10; consumptie 9,5/10; €1,60 uitgegeven Hier zit er al wat meer volk, gelukkig gaat de bediening zeer vlot en mochten we snel bestellen. We voelden ons een beetje schuldig bij het opeisen van onze gratis puntzakfriet (en frieten zonder saus shmeukt niet), dus kochten we nog een potje mammoet saus en een potje huisbereide tartaar saus. Mooi interieur, toffe muziek én lekker warm. De sfeer zit dus al goed, maar wanneer onze bestelling afgekondigd werd (met

een zeer ingenieus systeem) en we de bestelling gingen halen, waren we aangenaam verrast. Super veel frieten, en wat blijkt? Ze zijn ook nog super goed! “Voor consumptie zouden ze een 10 krijgen als er gratis saus bij was” zei Charlotte terecht. Als kers op de taart krijg je per persoon een gratis lolly! Het ligt misschien niet dicht bij de Toverpoort, maar deze frituur deluxe is zeker een aanrader. De Loge: sfeer 9,5/10; consumptie 7,5/10; €0,00 uitgegeven Het was even zoeken naar de Annonciadenstraat 5, tussen de Coupure en de Kouter, maar het POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 17

17

28/10/13 12:00


was het waard. Een beetje donker, maar je hebt er genoeg licht om één van de vele boeken die er beschikbaar zijn, te lezen. Weinig studenten hier en gelukkig maar. Het is er vrij stil, met wat gezellige muziek kan je er rustig praten. Groepswerken e.d. zouden hier perfect besproken kunnen worden met een heerlijke koffie erbij. Of voor de echte studenten, kan je gebruik maken van de bon voor een gratis blonde Augustijn van’t vat. Pi-nuts: sfeer 4/10; consumptie 7/10; €0,00 uitgegeven Vervolgens gingen we in de gietende regen de berg op naar de beruchte Pi-nuts. Weinig sfeer,

aangezien het nog niet laat genoeg was voor tafels vol dansende (zatte) studenten. Een gratis shotje Peterman, dat volgens Charlotte naar tandpasta smaakte, later en we vervolgden ons avontuur naar betere oorden. Pizza Express: sfeer 2/10; consumptie 7/10; €6,70 uitgegeven Het buikje gromde en het was dichtbij, dat waren de enige redenen waarom we naar de Pizza Express zijn gegaan. De ‘originele’ naam impliceerde al dat het niets speciaals was. De bon voor een gratis pizza bij aankoop van de duurste pizza

kon ons alsnog overtuigen. De sfeer werd enigszins verpest doordat we met de bon alleen pizza’s mochten afhalen, alhoewel de stoelen en tafels leeg waren. We werden buiten gezet in de gietende regen en hebben we de pizza’s dan maar op het kot van Charlotte opgegeten. We hebben dan beslist dat we onze expeditie zullen staken en die ooit nog eens verder te zetten. Bij de vraag naar een afsluitende quote wou Jeroen maar één ding kwijt: “U moeder is een quote!”.

18 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 18

28/10/13 12:00


7

hoofdzonden voor een student door Kenneth Vandenfonteyne

Het is een zonde om…

1 2

Nuchter te blijven in de Overpoort. Een nachtje Overpoort: het mekka voor de fuivende student in Gent. Een plaats om te dansen, te flirten en natuurlijk te drinken. De Overpoort kan soms een marginale plek zijn, be part of it! Geen uiltje te knappen tijdens de les. Het kan wel eens tegenvallen als je na je nachtje feesten vroeg uit de veren moet. Sommigen onder ons zijn dan ook doorzetters en vinden we bij dageraad, met kleine oogjes weliswaar, terug in de aula. Dat het dan wel eens moeilijk, excuseer, nog moeilijker (lees: politicologie) kan worden om de aandacht bij de les te houden valt dus goed te begrijpen. Het doet je echter alleen maar goed en levert vaak hilarische taferelen op voor de andere studenten.

3

Heel je cursus te leren als de helft voldoende is. Ja, geloof me, soms is het mogelijk om te slagen voor je examen door maar de helft van je cursus te leren. Het is weinigen onder ons gegund maar als je erin slaagt voelt het dubbel zo goed. Opgelet, de redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld als je mag terugkeren in augustus.

4

Nooit naar een feestje te gaan waar je niemand kent. Je studententijd is een periode waarin je in contact komt met veel nieuwe personen. Je hoeft daarvoor al helemaal niet naar een feestje te gaan. Een praatje slaan met de persoon naast je in de aula kan een saaie les plots heel wat interessanter maken.

5 6 7

Eén café per avond te doen. Doe een bar crawl: ga op één avond naar elk café dat je in (het centrum van) Gent kan vinden. Je leert zo nieuwe plekjes (en vooral jezelf ) kennen. Nooit eens zot te doen Studeren betekent experimenteren. Doe iets onverwacht, out of the blue. Het is het moment in je leven waar je nog eens onverantwoordelijk en kinds mag zijn, profiteer ervan! Je mainstream te kleden. Waarom naar de les gaan in je alledaagse outfit? Verkleed je in fictieve figuur of dier. Gewaagd, maar wel een plezier voor al je medestudenten. POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 19

19

28/10/13 12:00


Proza & poëzie LUST IS GEEN ZONDE Een ster in de slaapkamer, overantwoord interessant. Een verblindende schaduw vergezeld door gezonde lust. Ik ben toch niet gek ? Trompetgeschal, frontale aanval ! Ik doe het met Flair. Van het zicht onttrokken door het snerpende licht, ploeterend Want u bent het waard. De verblindende schaduw vergezeld door zelfvoldaanheid… geeft je vleugels. De aftocht wordt geblazen, I’m lovin’ it.

VOOR DE MANNEN Uw mannelijkheid snakt om verlost te worden uit zijn spijkerbroeken gevangenis. Helaas bent u, anders dan de schrijver van dit staaltje genialiteit, geen Don Juan. Geen nood want onze sympathieke schrijver is uiterst genereus in het delen van zijn vergaarde kennis. Met deze literaire parel overhandigt de schrijver de sleutel tot het paradijs voor elke man. Desondanks dat kwatongen beweren dat dit meesterwerk kitsch en allesbehalve gelaagd is , beweer ik (een gerenommeerd recensent) u het tegendeel. Verlaat nooit meer uw woonst zonder dit gedicht in uw broekzak want u weet nooit wie u tegen komt.

VOOR DE VROUWEN Vergeet ‘Fifty Shades of Grey’ en laat u inpakken door dit achtste wereldwonder. Zorg dat u dit hemels geschenk machtig bent. U toont uw toekomstige wederhelft namelijk een uitzonderlijke mate van intelligentie te bezitten door het vatten van de enorme gelaagdheid van dit pièce unique. Daar blijft het evenwel niet bij. Het is een publiek geheim dat mannen houden van wat dirty talk. Als uw partner zich ook in dat laatje bevindt en u wilt de daad wat spannender maken deze avond, valt er maar één ding te doen. Het citeren van deze dichterlijke viagra pil.

Alexander Van Hulle 20 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 20

28/10/13 12:00


column

Platypus o Platypus Een ode aan de Platypus. De platypus, beter bekend als het vogelbekdier, is geen dier van gisteren. 100,000 jaar geleden daarentegen, komt dichter in de buurt. Als u niet weet hoe de platypus eruitziet, denkt u dan even aan de pokemon Psyduck, die er grotendeels op gebaseerd is. De platypus is zodoende een beest met het lijf van een bever, de vacht van een otter en de snavel van een eend. “Wat maakt de platypus nu zo uniek?”, denkt u, alsof uw mond na de vorige zin nog niet openhing. Wel, spijtig dat u dat vraagt, anders had ik mijzelf heel wat tijd en moeite kunnen besparen door de column daar te stoppen. Maar zonder verdere troelala geef ik u hier de eigenschappen van de merkwaardige platypus. De platypus is een zoogdier dat eieren legt.. ‘whut’. De platypus heeft wangzakken waarin het zijn slachtoffers draagt. U heeft twee sex chromosonen, de platypus heeft er tien. De platypus wandelt op zijn knokkels wanneer hij zich ter land bevindt. Normaal wandelen vindt hij blijkbaar ‘te mainstream’. De platypus kan u op tachtig verschillende wijzen vergiftigen. De vrouwelijke platypus heeft melkklieren, maar geen tepels en spuit dus gewoon melk uit zowat alle poriën in haar lijf. De vrouwelijke platypus heeft daarenboven ook nog eens twee eierstokken, waarvan er slechts één werkt. De platypus localiseert zijn prooi door middel van electromagnetische velden gegenereerd door samentrekkingen van de prooi zijn spieren. En, last but not least, de platypus slaapt 17 uur per dag. Bijna evenveel als die eerstejaars. TL;DR. De platypus is ‘keicool gast’, en zegt grotendeels “FUCK YOU NATURE”. De beste manier om aldus uw overtollige tijd te spenderen is door het bouwen van een standbeeld voor dit unieke beest.

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 21

21

28/10/13 12:00


RUBRIQUE DE CULTURE Door Annelies VERBREED JE HORIZONTEN! SNUIF WAT CULTUUR OP! HELEMAAL IN THEMA: KUNST OVER THE SEVEN DEADLY SINS, OF KUNST (HIER WEL DEGELIJK MET KLEINE ‘K’) DIE VOLGENS SOMMIGEN EEN ZONDE IS OM KUNST GENOEMD TE WORDEN. 22 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 22

28/10/13 12:00


WTF-MACHINE Oftewel: ‘de machine die kak maakt’. Wim Delvoye noemt het liefkozend zijn Cloaca. Het ding of kunstwerk (hangt ervan af wie je het vraagt) ziet eruit als een laboratoriumexperiment, en heeft als bedoeling het spijsverteringsstelsel na te bootsen. Ja, je hebt het goed begrepen, ze geven het ding elke dag eten. Het zijn nog niet eens uw standaard hondebrokjes, neen. Het werk van deze kunstenaar wordt gevoederd door een eersteklas chef-kok! Daar krijgt uw maag toch ook honger van? Of toch maar niet wanneer je aan het eindproduct van deze machine denkt? Voor zo’n duizend dollar kunt u trouwens ook een kakje, en daarmee een stukje kunst in huis halen. Het menselijke lichaam, voorgesteld als machine, geniaal of niet? Oordeel vooral zelf. TUIN DER LUSTEN Jheronimus Bosh, middeleeuwse schilder, is bekend van de Tuin der Lusten. Je denkt misschien: Forum gaat wel héél erg cultureel deze keer. Perhaps, maar eigenlijk kunnen de redenen waarom het werk zo fantastisch is, ons niet zo erg veel schelen. Wat we wel leuk vinden, is het deeltje van het schilderij dat de hel afbeeldt. (Er zijn drie delen: hemel, hel en daar tussenin de Tuin der Lusten). Bekijk het eens van dichtbij en erken de man voor wat hij is. Een genie in het creëren van marteltechnieken, want zo tof is de hel wel op dit schilderij. Wat deze schilder

deed in zijn vrije tijd, weten we liever niet. Toch zorgt dit stukje kunst waarschijnlijk voor een iets interessanter museumbezoek dan anders. De mannen van Inglorious Bastards kunnen bijleren. (Tip: Word je gedwongen om ergens een museumbezoekje te maken? Doe dat op voorwaarde dat jij het museum kiest, kies voor eentje waar ze middeleeuwse portretten tentoonstellen en verbaas je erover hoe ingenieus die middeleeuwers wel niet waren op het vlak van marteltechnieken.)

Spijtig genoeg moeten wij ook melden dat deze twee werken, niet in Gent zelf te bezien zijn. Een tripje naar Madrid (Tuin der Lusten) of al iets dichter, naar Antwerpen (Cloaca) zit er voor je studentportemonnee misschien niet in, want we weten allemáál hoe duur nmbstickets zijn. Wat je wel kan doen is eens de site van Urgent.fm bekijken. Daar kun je immers alles vinden, dat in Gent zelf te doen is. Have fun. Na al dat cultureel gedoe, zal je fris pintje op café dan ook wel smaken. POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 23

23

28/10/13 12:00


Column

Een blik achter het ijzeren gordijn Elk zinne g‘ndag. Op dit eigenste moment kunnen wij het tijdelijke al voor het eeuwige verwisseld hebben. Na Julian Assange en Edward Snowden dichten wij onszelf de titel van ‘grootste klokkenluiders van de 21ste eeuw’ toe. In de volgende alinea’s wordt u getuige van de grootste doofpotoperatie aller tijden. Toen de dieren nog spraken, floreerde er een grote dynastie in het Westen van Vlaanderen, de CVP’ers. De christelijke waarden werden hoog in het vaandel gedragen en het vrouwmensch stond nog veilig achter het fornuis. Maar de peis en vree was enkel een illusie. Niemand van de CVP’ers lette namelijk op de ogenschijnlijk ‘Vlaamse’ leeuw in hun middens. Tot op de dag dat de maskers afvielen en het de Venetiaanse leeuw, Wart De Bever, bleek te zijn ! Dag na dag vergiftigde deze duistere heerser de geesten van Jan modaal. Het volk dat door Julius Caesar himself de dappersten der Galliërs genoemd werd, tevens ook hetzelfde volk die de wereld Jean-Pierre Van Rossem schonk, werd nu gecorrumpeerd door valse beloftes. Alle inwoners van West-Vlaanderen werden op het appel geroepen door De Bevers minister van propaganda, Siegfried Bracke. De West-Vlamingen werden een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge beloofd. De duistere heerser en zijn zilvertongen handlanger Bracke hadden natuurlijk andere plannen. In de donkere toren van Antwerpen werd een duivels plan gesmeed om WestVlaanderen te veranderen in ... een parking voor de Antwerpse übermensch. Onder de belofte van een nieuw voetbalstadion, startten de discipelen van de duistere heerser de West-Vlaamse akkers te asfalteren. Sommige moraalridders bij de VRT trachtten dit verhaal wereldkundig te maken. Dat werd hen evenwel niet in dank afgenomen door De Bever. Jan Becaus bijvoorbeeld werd bedankt voor bewezen diensten enkel en alleen omdat hij zijn journalistieke plicht wou doen. Maar Jan was niet de enige. Ben Crabbé probeerde tijdens Blokken zoveel mogelijk moppen te vertellen om de toestand in West-Vlaanderen te verraden. In elke mop van Ben Crabbé zat immers een cryptogram verscholen. Helaas viel het De Bevers discipelen op dat Crabbé ongemeen veel grappen zat te maken. De Bever kon het evenwel niet maken het kijkcijferkanon van de VRT te lynchen. Hij kwam daarom met een creatievere oplossing op de proppen. Men maakte de sympathieke blokkenpresentator letterlijk een kopje kleiner. Gebakken lucht denkt u ? Na afloop van blokken schudt Ben Crabbé altijd de hand van beide deelnemers, is er u dan nog nooit iets opgevallen ? Hij is inderdaad klein, dat dacht ik al. Gelukkig is er ook verzet. Het goddelijke duo Che Leterme en Yves Guevara probeert deze catastrofe naar het voorbeeld van de Arabische lente onder de actualiteit te brengen via de sociale media. Dit heeft tot dusver nog geen vruchten afgeworpen. Maar bij deze mochten wij u van het verzet meedelen dat vanaf Henry, de lijfwacht van De Bever, zijn patron even alleen laat... het verzet genadeloos zal toeslaan ! Onze gedemoraliseerde West-Vlaamse rastroepen houden het niet lang meer vol. Enkel de WestVlaamse morfine in de vorm van eindeloos weerklinkende aria’s van Sliek de zeesterre en de gedachte aan de rijkgevulde boezem van de Oostendse schone, Wendy Van Wanten, houden ons staande. Help ons de duistere heerser te verslaan en revolteer met ons mee op twitter #FREEWVLAANDERS . U wil toch ook dat het gezin de hoeksteen van de samenleving blijft en de man als vanouds de enige kostwinner ? Samen voor een betere wereld (en een gratis CD&V-partijkaart bij participatie aan de revolte)! Alexander Van Hulle en Daan Leber

24 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 24

28/10/13 12:00


Quotes Zien we ze allemaal niet graag? Die sappige films, waarin de personages dingen uitvreten die ze eigenlijk niet zouden mogen doen? De held(in) die niet helemaal volgens de regels leeft of de slechterik, wiens duivelse plannetjes ver boven je verwachtingen uitstijgen, zijn zoveel cooler dan de andere personages die met de Bijbel in ade hand lopen. Haast u, rept u naar de dichtstbijzijnde videotheek (want ja, die bestaan nog) of kruip achter je pc en gebruik die illegale downloadsites waar ze goed voor zijn! Hier vind je quotes uit die films, waar men het net ietsje minder nauw neemt met zedig gedrag. Wij houden ons gedeisd, maar op deze manier kan je toch genieten van wat de personages allemaal uitsteken. Want ‘what happens in the movies, stays in the movies’, graag gedaan. PS: Deze reporter heeft zich even niet verdiept in de ‘films voor volwassenen’. Daar kennen jullie vast al genoeg van, gluiperds!

Cooper: “This is definitely where I parked my car!” (Eurotrip) Clyde Barrow: “This here’s Miss Bonnie Parker. I’m Clyde Barrow. We rob banks.” (Bonnie and Clyde) Marv: “Walk down the right back alley in Sin city, and you can find anything.” (Sin City) Dalfonso: “Eternal damnation for one night with Casanova.” Sister Beatrice: “Seems fair.” (Casanova) Mills: “What’s in the fucking box!?” (Se7en) De koningin: “Magic Mirror, on the wall, who is the fairest one of all?” (Sneeuwwitje en de 7 dwergen) The Bride: “And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill.” (Kill Bill Vol.2) Borat: “I loves the Pamela Andersons.” (Borat) Gordon Gekko: “Idealism kills every deal” (Wall Street: Money Never Sleeps) Frank: “You’re hired!” Ted: “S**t.” (Ted) POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 25

25

28/10/13 12:00


FORUM 2.2.indd 26

28/10/13 12:00


Wist-je-datjes Wist je dat sommige mensen echt wel dom zijn? Reisbrochures beloven soms meer dan de toerist uiteindelijk krijgt, maar anderzijds is er ook een categorie reizigers die nooit tevreden zijn en over het geringste ongemak hun beklag doen. Onderstaande klachten kreeg reisorganisator Thomas Cook, zoals al te lezen was in het HLN.be-artikel ‘“Ik raakte zwanger in het verkeerde bed” en andere klachten van toeristen’. t

“Wat zijn ze lui, de winkeliers in Puerto Vallarta die in de namiddag sluiten. Ik moet vaak dingen kopen tijdens de siësta. Die zou moeten afgeschaft worden”.

t

“Tijdens mijn vakantie in Goa in India, was ik onthutst toen bleek dat haast elk restaurant curryschotels serveerde. Ik hou niet van pikant eten”.

t

“We boekten een excursie naar een waterpark maar niemand zei ons dat we onze eigen badpakken en handdoeken moesten meebrengen. We gingen er van uit dat die in de prijs inbegrepen waren”.

t

“Het strand was te zanderig. We moesten alles opruimen toen we terug in onze kamer kwamen”.

t

“Het zand was niet zoals het zand in de brochure? Jullie brochure toont wit zand, maar het was eerder aan de gele kant”.

t

“Ze zouden topless zonnebaden moeten verbieden op het strand. Mijn man, die gewoon wilde relaxen, vond dat een vervelende afleiding”.

t

“Niemand had ons gewaarschuwd dat er vissen in het water zouden zitten. De kinderen waren bang”.

t

“Hoewel er volgens de brochure een volledig uitgeruste keuken was, vonden we nergens een eiersnijder”.

t

“Wij gingen met vakantie naar Spanje en hadden een probleem met de taxichauffeurs. Het waren allemaal Spanjaarden”.

t

“De wegen waren hobbelig, wat ervoor zorgde dat we tijdens de busrit onze reisgids niet konden lezen. Daardoor waren we niet op de hoogte van allerlei zaken die onze reis aangenamer hadden kunnen maken”.

t

“Het duurde negen uur om van Jamaica naar Engeland te vliegen. De Amerikanen waren op drie uur thuis. Dat lijkt ons oneerlijk”.

t

“Ik vergeleek onze suite met één slaapkamer met die van vrienden met drie slaapkamers. De onze was aanzienlijk kleiner”.

t

“Geen kappers in het resort, stond in de brochure. Wij zijn studenten haartooi en we vermoeden dat ze dat wisten want wij moesten langer wachten aan de receptie”.

t

“Er waren daar te veel Spaanse mensen. De receptionist sprak Spaans, het eten was Spaans. Niemand had ons verwittigd dat er daar zo veel buitenlanders zouden zijn”.

t

“We moesten buiten wachten op de boot en daar was geen airconditioning”.

t

“Ik werd gebeten door een mug. De brochure maakt geen melding van muggen”.

t

“Mijn verloofde en ik vroegen aparte bedden toen we boekten. Maar we kregen een kamer met een kingsize bed. We achten jullie nu verantwoordelijk en eisen een tegemoetkoming voor het feit dat ik zwanger werd. Dit zou niet gebeurd zijn mochten jullie ons de kamer gegeven hebben die we hadden geboekt”.

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 27

27

28/10/13 12:00


FOTO HOEKJE

28 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 28

28/10/13 12:00


POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 29

29

28/10/13 12:00


Communicat hoekjE GTA V, WRAAK, JALOEZIE, EN ANDERE ZONDEN.

Welkom in Los Santos, de stad der opportuniteiten! Elke dag wordt hier wel één onoplettende bomma van de straat gereden terwijl haar karreke een threesixty maakt en worden hardwerkende prostituees meer in elkaar geslagen dan ze seks hebben. Doch levert Rockstar North hier weer een GTA van formaat die de mooiste kanten van onze samenleving, doch ietwat extravaganter uitgebeeld, in al hun glorie naar boven brengt. Uw acties in het spel worden door heel wat menselijke emoties gedreven. Wraak, wanneer één of andere clown in zijn auto je de pas afsnijdt en zijn middelvinger opsteekt. Onze eerste oplossing hierbij is dan ook om hem van de weg te maaien en een vreugdedansje te doen rond zijn brandende auto. Hebzucht, wanneer we steeds meer bankoverval missies doen, steeds meer geld verzamelen, steeds meer huizen

30 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 30

28/10/13 12:00


catiE Welkomauto’s, in Losvrouwen, Santos, de kopen, de stad weder dag reld opportuniteiten! aan onze voeten!Elke Jaloezie, wordt hier wel één onopletwanneer we die supercar zien tende van de gedie wijbomma niet hebben, en straat besluiten reden karreke een om de terwijl huidigehaar eigenaar er dan threesixty maakt en kieperen. worden gewoon maar uit te hardwerkende prostituees Voelt u al die neiging ommeer het in geslagen dan In zeGTA seks spelelkaar te beginnen spelen? hebben. V kunnen we ons nog eens voluit te laten gaan. Het blijft een Dochwaarin levertweRockstar spel de wildsteNorth acties hier weerondernemen een GTA van waarvan formaat kunnen die kanten onze we de in mooiste het echte levenvanslechts samenleving, doch ietwat extravan zouden dromen (we hopen vaganter hun tenminsteuitgebeeld, niet dat u ininhetalechte glorie naar boven brengt. Uw leven vaak helikopters besluit acties in het spel worden door neer te zetten in het midden heel wat drukke menselijke emotiesHet gevan een autobaan). dreven. Wraak, wanneer één of blijft zo ook eerder onrealistisch andere clown in zijn auto je de dat u plots besluit te stoppen pas afsnijdt en zijnom middelvinger met uw studies ‘professioopsteekt. Onze eersteop oplossing nele bankovervaller’ uw cv hierbij is dan ook om hem van te kunnen plaatsen. Toch brengt de weg te maaien en een vreughet spel ons ertoe om eens na dedansje te doen brante denken over rond onzezijn westerse dende auto. Hebzucht, wanneer wereld. Neem nu ‘LifeInvader’; we steeds netwerk meer bankoverval een sociaal in het spel missies doen, steeds waar iedereen opzit. meer Komtgeld dit verzamelen, steeds meer huizen u bekend voor? Een parodie op

kopen, auto’s, vrouwen, wede sociale media die onzede levens reld aan onze voeten! Jaloezie, beheersen en zo veel mogelijk wanneer die supercar zien over ons we proberen te weten te die wij niet hebben, en besluiten komen. GTA V brengt de vuile om was de naarhuidige buiten eigenaar en zwierterdiedan in gewoon maar uit te al kieperen. onze gezichten. Want te vaak Voelt diedat neiging ompolihet weten uwealwel corrupte spel te beginnen spelen? In GTA tici, het gebruik van foltering als V kunnen we ons nog eens ondervragingsmethode, de volveruit te latenvan gaan. Hetprivacy,etc. blijft een mindering onze spel bestaan, waarin we de kiezen wildstewe acties wel maar om kunnen ondernemen onze ogen ervoor te waarvan sluiten. we echte leven GTAin Vhetbrengt, dankzijslechts vervan zouden dromen schillende parodieën,(we diehopen ‘vertenminste niet dat ujuist in het echte van-ons-bedshow’ dichtbij leven vaak helikopters besluit genoeg om er even over na te neer te zetten in het midden denken. van een drukke autobaan). Het blijft zo ook eerder onrealistisch dat u plots besluit te stoppen met uw studies om ‘professionele bankovervaller’ op uw cv te kunnen plaatsen. Toch brengt het spel ons ertoe om eens na te denken over onze westerse wereld. Neem nu ‘LifeInvader’; een sociaal netwerk in het spel waar iedereen opzit. Komt dit u bekend voor? Een parodie op POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 31

31

28/10/13 12:00


POLITIEK hoekjE SLOEBER SILVIO

Eind september was het weer tijd om verjaardagskaarsjes uit te blazen, maar in plaats daarvan wakkerde hij het vuur liever nog eens stevig aan. Silvio Berlusconi, 77 lentes jong, hij blijft het maar doen. De voormalige premier van Italië werd in augustus veroordeeld voor belastingfraude bij zijn bedrijf Mediaset. Het verdict: een gevangenisstraf van vier jaar en een verbod op het uitoefenen van een politiek ambt. Die gevangenisstraf werd al omgezet naar één jaar, en dat ene jaar mag hij hoogstwaarschijnlijk ook omzetten naar huisarrest of een werkstraf. Berlusconi liet weten dat hij zelf opteert voor een werkstraf, wat vooral een opmerkelijk bericht is omdat hij hiermee min of meer toegeeft dat hij weldegelijk verantwoordelijk is voor de fraude, wat hij voordien ten stelligste ontkende. Berlusconi zelf heeft niet zo veel zin om zijn politieke carrière on hold te zetten, dus om dit te verhinderen riep hij op 29

32 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 32

28/10/13 12:00


Eind september was het weer tijd om verjaardagskaarsjes uit te blazen, maar in plaats daarvan wakkerde hij het vuur liever nog eens stevig aan. Silvio Berlusseptember de ministers uit zijn coni, 77 lentes jong, hij blijft het partij, Volk van de Vrijheid preofte maar doen. De voormalige Il Popolo dellawerd Libertà, op om mier van Italië in augustus uit de regering voor Letta tebelastingstappen, veroordeeld zogezegd zij principieel fraude bij omdat zijn bedrijf Mediaset. niet akkoordeen konden gaan met Het verdict: gevangenisstraf een belastingverhoging van op 21 van vier jaar en een verbod naar 22%. Maarvan besteeenmeneer het uitoefenen poliBerlusconi, hoogmoed komt tiek ambt. Die gevangenisstraf ook de val:naar het bleek dat werdu alvoor omgezet één jaar, niet alleene partijleden en dat jaar magBerlusconi’s hij hoogstvisie inzake belastingsmaatrewaarschijnlijk ook omzetten gelen volgden, ofdus Prenaar huisarrest eenkreeg werkstraf. mier Enrico Berlusconi lietLetta wetenuiteindelijk dat hij zelf toch weer van opteert voorheteenvertrouwen werkstraf, wat de partij van de Vrijheid. vooral eenVolk opmerkelijk bericht Het wordthijwel duidelijk is omdat hiermee min dat of Berlusconi, zoals meesten op meer toegeeft datdehij weldegedeze aardbol, geen grote fan de is lijk verantwoordelijk is voor van belastingen. Maar ten als stelzo’n fraude, wat hij voordien welvarend man belastingfraude ligste ontkende. pleegt, getuigt dat dan ook niet een beetje van andereniet zonde, Berlusconi zelfdieheeft zo hebzucht? donkere wolken veel zin omDezijn politieke carboven van dus Berlusrière onhet holdhoofd te zetten, om coni er helaas even dit teblijven verhinderen riep nog hij op 29 hangen, ookdedeministers senaatscommisseptember uit zijn sie lietVolk weten Berlusconi partij, vandatdezeVrijheid ofte liefst zo snel mogelijk Il Popolo dellaalsLibertà, op zijn om zetel de senaat zienteverlaten. uit deinregering Letta stappen, zogezegd omdat zij principieel

FORUM 2.2.indd 33

niet akkoord konden gaan met een belastingverhoging van 21 naar 22%. Maar beste meneer Berlusconi, hoogmoed komt ook u voor de val: het bleek dat Deze corruptiezaak is niet beniet alle partijleden Berlusconi’s paald de enige zonde die de visie inzake belastingsmaatremacho op leeftijd gelen volgden, dus onderging. kreeg PreHoogstwaarschijnlijk heeft u mier Enrico Letta uiteindelijk wel eenshet vanvertrouwen zijn beruchte toch alweer van seksfeestjes gehoord, of misde partij Volk van de Vrijheid. schien herinnert zich de zogeHet wordt wel uduidelijk dat naamde ‘Ruby-gate’ Eind 2010 Berlusconi, zoals de. meesten op kwam namelijkgeen aan het licht deze aardbol, grote fandat is ene El Mahroug, van Karima belastingen. Maar alsbijgezo’n naamd Ruby, was op welvarend manaanwezig belastingfraude een vangetuigt zijn feestjes. Berlusconi pleegt, dat dan ook niet zou het van minderjarige meisje een beetje die andere zonde, hebben aangezet tot prostitutie hebzucht? De donkere wolken en er zelf een van avontuurtje boven hetook hoofd Berlusmee beleefder hebben. coni blijven helaas nogVerder even had hij ook van zijn positie hangen, ooknog de senaatscommisgebruik gemaakt Ruby het sie liet weten dat om ze Berlusconi hartendiefje krijgen nadat liefst zo snelvrijalste mogelijk zijn ze wasinopgepakt zetel de senaatvoor zien diefstal. verlaten. Naast de corruptie en zijn beleDeze corruptiezaak is niet ven zijn zonde er nog die andere paaldvoldelustenige de zaken wenkbrauwen machodie opmenig leeftijd onderging. doen fronsen. Berlusconi’s Hoogstwaarschijnlijk heeftme-u diamonopolie bijvoorbeeld, dat wel al eens van zijn beruchte is enkel nog gehoord, vergroot. of Linksen seksfeestjes misen andere tegenstanders schien herinnert u zich devinden zogehet alles‘Ruby-gate’ behalve gehoord dat naamde . Eind 2010 één zo’n enorme invloed kwamman namelijk aan het licht dat kan media. De tvene hebben Karima op El de Mahroug, bijge-

naamd Ruby, aanwezig was op een van zijn feestjes. Berlusconi zou het minderjarige meisje hebben aangezet tot prostitutie en er zelf ook een avontuurtje zenders die hij hebben. leidt zijn Verder de pomee beleefd pulairste vannog hetvan land. had hij ook zijnVolgens positie verschillende journalisten gebruik gemaakt om Rubykunhet nen Berlusconi’s belangen hartendiefje vrij teeigen krijgen nadat echter nadelig voor de ze was enkel opgepakt voorzijn diefstal. diversiteit in berichtgeving. Berlusconi’s daarop dat dit Naast dereactie corruptie eniszijn leniet zoulust worden opgelost door ven vol zijn er nog andere bijvoorbeeld zenders te verkozaken die menig wenkbrauwen pen, dat Berlusconi’s het aan anderen doen maar fronsen. meis om meer alternatieve kanalen diamonopolie bijvoorbeeld, dat aan te bieden zo concurrentie is enkel nog en vergroot. Linksen te Journalisten komen, en vormen. andere tegenstanders vinden en Bij somhet journalisten alles behalvegaan. gehoord dat mige ontslagen klinkt het dat één man zo’n enorme invloed het aan hun communistische kan hebben op de media. De tvvooringenomenheid te de wijten zenders die hij leidt zijn povalt, anderen moeten pulairste van het land. verdwijVolgens nen omdat hun kritische kunblik verschillende journalisten Berlusconi niet volledig steunt. nen Berlusconi’s eigen belangen Berlusconi er zeker mee voor echter enkelisnadelig zijn voor de verantwoordelijk dat ItaliëBerop diversiteit in berichtgeving. wereldvlak slechts op de 77ste lusconi’s reactie daarop is dat dit plaats staat qua persvrijheid. niet zou worden opgelost door bijvoorbeeld zenders te verkoMijn beste,datik het kijkaan alweer uit pen, maar anderen naar ietwat conis omhet meervolgende alternatieve kanalen troversiële bericht u in aan te bieden en zowaarmee concurrentie de media verschijnt! te vormen. Journalisten komen, en journalisten gaan. Bij sommige ontslagen klinkt het dat POLITEIA FORUM 33

28/10/13 12:00


SOCIOLOGISCH hoekjE HET GROTE PLAN VAN RIK

Na Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, ... kunnen we binnenkort misschien ook België toevoegen aan het lijstje landen die het debat rond de tewerkstelling van werklozen openen. Open VLD-senator Rik Daems schreef in DeMorgen een opiniestuk waarin hij alle mogelijke argumenten aanhaalt om iedereen ervan te overtuigen dat dit dé oplossing is voor de werkloosheid. Hij haalt een aantal professioneel-uiziende cijfers aan: 559.000 werklozen in België, waarvan 417.000 uitkeringsgerechtigd. Daems heeft het echter enkel over de langdurig werklozen, zo’n 95.000 in Vlaanderen. Ziehier Het Grote Plan: alle Vlamingen die langer dan 1 jaar inactief zijn, worden verplicht 1 dag per week gemeenschapsdienst uit te voeren. Dit zou de werklozen hun zelfrespect teruggeven, de belastingbetaler voldoening geven en de gemeentes uit hun financiële problemen helpen. Immers, gemeentes kunnen wegens budgettaire problemen geen mensen aanwerven voor eenvoudige administratieve taken, het assisteren van de groendienst of het openhouden van de cafetaria bij de sportclub. Twee vliegen in één klap dus, de werklozen doen

34 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 34

28/10/13 12:00


H werkervaring Na Groot-Brittannië, op, ontwikkelen Nederland,arbeidsritme, een Duitsland, bouwen ... kunnen sociwe contacten ale binnenkortopmisschien en “wie weet ook België toevoegen stromen ze wel door aan het naarlijstje een landenjob”. echte die het debat rond de tewerkstelling van werklozen openen. Open Liefste lezers,VLD-senator liefste nuchtere Rik Daems pol & soc’ers, schreef ligtinhetDeMorgen aan mij of een Daems ziet opiniestuk een paar waarin pietluttighij alle mogelijke heden overargumenten het hoofd? Als aanhaalt Daeom werkelijk ms iedereen zo ervan begaan te overtuiis met gen psychologisch het dat dit dé oplossing welbevinden is voor de werkloosheid. van onze werklozen, Hijwaarom haalt een is aantal hij er danprofessioneel-uiziende zo rotsvast van overcijfers dat tuigd aan:werklozen 559.000 zomaar werklozen bein België, reid zijn eender waarvan welk417.000 vuil werkje uitkeringsgerechtigd. op te knappen? Want Daems als liberaal heeft het echter gelooft hij “dat enkel langdurige over de werklangdurig werklozen, lozen willen werken zo’nen95.000 vooruitin Vlaanderen. gaan”. Van Dale Ziehier omschrijft Het Grote “erop Plan: alle Vlamingen vooruitgaan” nochtansdie als langer volgt: danbeter (a) 1 jaarworden; inactief(b) zijn, meer worden gaan verplicht 1Verder verdienen. dag per geeft week Daems gemeenschapsdienst impliciet toe dat eruit dus te werk voeren. is, Dit zou demen aangezien werklozen werklozen hun zelfzou respect laten kunnen teruggeven, bijklussen. de Waarbelastingbetaler om kan zo’nvoldoening bijklusjob dan geven geen en de gemeentes echte job worden uit hun metfinanciële een echt problemen statuut? Daar helpen. zal de Immers, werkzoegemeentes kende werkloze kunnenmewegens dunkt meer budgettaire problemen zelfrespect mee kweken. geen mensen aanwerven voor eenvoudige administratieve Onze vriend denkt taken, ook het assisaan teren de arme van de belastingbetaler. groendienst ofAlle het openhouden van de cafetariakoswerkloosheidsuitkeringen bij de sportclub. ten de samenleving Twee 8,9 vliegen miljard in één klap euro, of dus, 25%de van werklozen de personendoen

belasting. Voorop, werkervaring de ontwikkelen belastingbeeen arbeidsritme, taler staat daar niets bouwen tegenover sociale dat en contacten “bedreigt op het en “wie draagvlak weet stromen van onzeze solidariteit”. wel door naarEnige een echte job”. dringt zich hier nuancering evenwel op. Het idee dat de Liefstewerkende brave lezers, liefste Vlaming nuchtere moet pol & soc’ers, betalen voor ligt alle het luilakken aan mijdie of ziet Daems niets bijdragen een paar aan de pietluttigsamenheden is leving over veelhettehoofd? veralgemenend. Als Daems werkelijk Neem nu FordzoGenk, begaan arbeiders is met het daar die psychologisch noodgedwongen welbevinden moevan onze ten vertrekken, werklozen, behoren waarom ook is hij er tot de dan groep zowerklozen rotsvast van waar overwe tuigd dat werklozen belastingen voor betalen. zomaar Deze bereid zijn hebben mensen eender welk wel vuil al 20werkje à 30 op tegewerkt jaar knappen? enWant zelf belastingen als liberaal gelooft hij betaald. Ook “datzijlangdurige zouden met werkdit lozen willen voorstel verplicht werken worden en vooruitom 1 gaan”. dag perVan week Dale bijomschrijft de gemeente “erop te vooruitgaan” werken, terwijl nochtans ze liefst alsvan volgt: al (a) beter weer eenworden; voltijdse(b)job meer zouden gaan verdienen. Verder opnemen. “De werkloze” geeft Daems an impliciet sich is dustoe nietdat in één er dus definitie werk is, te aangezien gieten en één mensimpele werklozen oplossing zou kunnen dus volstaat latenook bijklussen. niet. Waarom kan zo’n bijklusjob dan geen echteandere Ook job worden landenmet proberen een echt op statuut? Daarmanieren gelijkaardige zal de werkzoede werkkende werkloze loosheid aan te me pakken, dunktzonder meer zelfrespect al te veel succes. mee kweken. In Nederland hanteert men een soortgelijk Onze vriend systeem, maar denkt het grote ook proaan de arme bleem is dat belastingbetaler. werklozen blijven Alle werkloosheidsuitkeringen hangen in de kleine klusjes.kosZe ten de samenleving kunnen bijna niet doorstromen 8,9 miljard euro, een naar of 25% volwaardige van de personenjob, wat

uiteindelijkVoor belasting. tochde het belastingbedoel is. taler staat daar niets Groot-Brittannië kwam tegenover nog en dat met een“bedreigt veel grootser het plan, draagvlak daar van onze zouden werklozen solidariteit”. 30 uurEnige per nuancering week onbetaald dringt moeten zichwerken hier evenwel om hun uitkering op. Het teidee kunnen dat bede brave werkende Vlaming moet houden. betalen voor alle luilakken die nietsslot Tot bijdragen nog iets wat aan mijn de samensocioleving isverstand logisch veel te veralgemenend. tart. In de heisa Neemhet rond nuvoorstel Ford Genk, gaanarbeiders verschildie daar lende stemmen noodgedwongen op, politicimoevan ten vertrekken, alle strekkingen behoren hebben hun ook tot de groep mening, mensen werklozen reageren waar we op belastingen sociale media, voorschrijven betalen. Deze commensen hebben mentaren bij artikels, wel almaar 20 àwie 30 jaar gewerkt wordt niet gehoord? en zelf belastingen De werkbetaald. lozen zelf... Ook zij zouden met dit voorstel verplicht worden om 1 dag per week bij de gemeente te werken, terwijl ze liefst van al weer een voltijdse job zouden opnemen. “De werkloze” an sich is dus niet in één definitie te gieten en één simpele oplossing volstaat dus ook niet. Ook andere landen proberen op gelijkaardige manieren de werkloosheid aan te pakken, zonder al te veel succes. In Nederland hanteert men een soortgelijk systeem, maar het grote probleem is dat werklozen blijven hangen in de kleine klusjes. Ze kunnen bijna niet doorstromen naar een volwaardige job, wat POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 35

35

28/10/13 12:00


Mannen HoekjE PORNO MET EEN VERHAAL, IS HET MOGELIJK?

Een man die nog nooit naar pornografisch materiaal heeft gekeken. Een immer durende queeste, naar een mystiek individu dat nog minder gezien is dan het monster van Loch Ness in het gelijknamige Schotse meer. Net zoals de heersende trend in de journalistiek zou er neerbuigend moeten geschreven worden over pornografie in dit stuk. Want elke zichzelf respecterende journalist moet uit moreel opzicht neerkijken op deze fletse, barbaarse, zelfs dierlijke uiting van menselijke impulsen. Wat elke journalist hierbij ogenschijnlijk niet ziet, is dat hij zelf pornografie heeft bekeken. Dit geldt overigens ook voor de meeste vrouwelijke journalistes, want zeker twee op drie heeft al pornografisch materiaal bekeken. Of de hoeveelheid genot hetzelfde was bij beide geslachten, laten we hier

nog even in het midden. Porno is in essentie niet slecht. Het verlost velen van hun lijdtocht, soms zelfs trektocht, naar bevrediging en helpt aldus de wereld een stap vooruit. Ken jij Emmanuelle? Het was mijn eerste aanraking met pornografie. De softpornografische film uit 1974, geregisseerd door Just Jaeckin, met de –voor mij toen- bloedmooie Sylvia Kristel. Zo oud ben ik nog niet, dat 1974 voor mij het jaar van de puberteit was. Maar in de jaren negentig was internet nog niet zo wijdverspreid als nu. Dus waren de vroege puberende jongeren aangewezen op andere media voor pornografie, zoals tijdschriften en televisie. Laat naar beneden sluipen, de televisie op een laag speelvolume zetten en ondertussen het nog ondeugender maken door

porno te bekijken. Kan jij het je momenteel voorstellen? Emmanuelle was voor velen een ware cultuurshock. Het was de één van de eerste pornografische films die wereldwijd over de toonbank ging. En anders dan “Deep Throat” –uitleg is overbodig- uit 1972, gaat het hier om zachte pornografie, met een verhaal dat wordt verteld. Vergelijk het met een meer expliciete versie van “True Blood”, en je bent meteen op de goede weg. En ook in de huidige pornografische wereld is porno met een verhaal nog steeds een uitzondering op de regel. De romantiek die vaak voorafgaat –de (t)Overpoort is echt niet romantisch- aan het nachtelijke liefdesspel wordt weg gefilterd. Als porno dan al eens een verhaal heeft, is het overduidelijk waarop het gaat uitdraaien. Een toonaangevend voorbeeld: een

36 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 36

28/10/13 12:00


studente heeft alleen strafstudie, samen met een leraar. Eens iedereen weg is, gaat ze met een lolly zichzelf bespelen. Want uiteraard is dat hetgeen iedereen doet tijdens zijn strafstudie. De rest hoeft geen beschrijving te krijgen. Voor porno met een echte verhaal, moeten we al bij vrouwvriendelijke pornografie zijn. Maar eerlijk gezegd, wie heeft daar een boodschap aan? Als je romantiek zoekt, bekijk dan een film. Als je bevrediging zoekt, bekijk dan pornografie. Als je perfecte lichamen zoekt, bekijk dan een tutorial over PhotoShop. Onomwonden komt het er op neer dat je seks wil bekijken bij porno, met alles wat daar komt bij kijken. De tijd die je spendeert aan het bekijken hoe de acteurs elkaar ontmoeten, is enkel maar verkwiste tijd. Dus is

het logisch dat pornografie ook enkel het noodzakelijke in beeld brengt, namelijk seks. Gewone seks, orale seks, anale seks, harde of zachte seks, andere seks. Maar dus: pornografie draait om seks, en dat zal altijd zo blijven. Stop met zoeken naar pornografie met een verhaal, het zal nooit een bestseller worden.

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 37

37

28/10/13 12:00


vrouwen HoekjE PORN ET ACEDIA Waarom kijken mannen naar porno? Een vraag die velen onder ons, dames, kwelt. Op die vraag heb ik geen antwoord, wel een hypothese: mannen zijn verslaafd aan porno. Neen niet omdat het allemaal seksverslaafde maniakken zijn, toch niet uitsluitend, maar vooral omdat ze lui zijn. Wij vrouwen denken ook aan seks, zo af en toe. Het enige verschil tussen vrouwen en mannen is dat vrouwen creatief genoeg zijn om daar zelf een beeld bij te verzinnen. Terwijl mannen het beeld graag voorgeschoteld krijgen. Mannen hebben een gebrek aan inspiratie. Ze beleven liever de voorgekauwde fantasie van een ander dan zich te vermoeien met het bedenken van een eigen fantasie. We kunnen ze het echter niet verwijten, de porno van tegenwoordig is zo uitbundig, ik zou er met mijn verbeelding niet toe kunnen komen. Het is niet moeilijk dat mannen zo een vervormd beeld hebben

op de seksuele beleving dezer dagen. De porno waar zij naar kijken is pure brainwash! Indoctrinatie van onkuise ideeën! Vrouwen die een badkostuum dragen dat meer iets wegheeft van het ooglapje van een zeerover, die niet aan elke vinger maar in elk gat een man hebben, of in dat gat een seksmachine hebben die hen doorboort, wilde orgien, 2 grieten die elkaar betasten, een sex-swing, tantrische seks, op zen hondjes, rollenspel… Te gek voor woorden allemaal. Als jouw vriendje dus met een nieuw standje naar huis komt of eens iets “nieuws” wil uitproberen om het spannend te houden dan weet je waar hij zich mee bezig houdt als jij er niet bent. Maak je dan echter geen zorgen, liever dit dan dat hij het ergens anders gaat zoeken. Wie weet laat je je zelfs verassen door wat hij geleerd heeft. Check toch even in de webbrowser naar wat voor sites hij surft, zwangere vrouwen porno en dergelijke is niet oké.

Mijn conclusie: porno is pure tamzakkerij. Als je naar porno kijkt, bega je dus maar liefs twee hoofdzonden, die van de lust en die van de luiheid. Dus mannen: kom uit uw luie zetel en zoekt u een lief zodat je alle fantasieën in je hoofd eens in de praktijk kan omzetten.

38 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 38

28/10/13 12:00


holebi HoekjE Regenboogkleuren tonen niet alleen vreugde Ondanks wat ik al heb laten blijken, is het holebi-schap niet altijd even leuk. Het is belangrijk om ook even stil te staan bij de gevolgen die deze ‘stempel’ met zich meedraagt. Een vriend van mij, wiens geaardheid hem tot op heden vooral problemen bezorgde wou getuigen. Ibrahim, de fictieve naam in deze getuigenis, is 21 jaar en heeft het volgende te zeggen: “Het leven zoals het is: leven in drie minderheidsgroepen. Nooit kies je in welk gezin je geboren wordt. Ook heb jij geen zeggenschap in de geaardheid waarmee je voor de rest van je leven zult moeten leven. Ik ben Ibrahim, en dit is mijn verhaal. Ik leef in drie minderheidsgroepen in België. De eerste stempel is de geboorteplaats van mijn ouders. In dat Arabisch land heeft mijn vader besloten om naar België te komen werken (dat was toen men de “buitenlanders”, gastarbeiders noemde). Niet lang daarna trouwde hij met mijn moeder, en brachten ze mij op de wereld. Vanaf dan ben ik “die allochtoon”.

Het tweede hokje waarin ik door deze samenleving gestopt word, is dat van de holebi’s. Niet dat ik er zo extravagant bij loop, ik ben een doodnormale kerel “who happens to like guys”. Uiteraard is het niet gemakkelijk om homo te zijn, ondanks de vooruitgang die holebi’s in dit land hebben geboekt. Hoe vaak horen we de zin “dat is gay man”. Erger kan ook: nageroepen en in elkaar geslagen worden omdat je met je vriend hand in hand op straat loopt. We zijn er dus nog niet. De derde groep is er één die liever “underground” bestaat. Een groep die zichzelf zo veel mogelijk uit de spotlights houdt, en door haar of zijn omgeving als onbestaande wordt beschouwd. De groep van de “allochtone holebi’s”. Dagelijkse preken van de ouders horen over hoe God ons geschapen heeft om ons voort te planten, en hoe we in de hel belanden als we “deze zondige keuze niet verwerpen”. Dagelijks duizend en één koppels zien,

terwijl je zelf weinig kans maakt om net zo blij als zij te zijn, omdat je er niet voor uit durft te komen, en dagelijks een dubbel leven moet lijden om jezelf niet in de problemen te werken. Dit is mijn leven zoals het is. Ik probeer er aan te wennen, al is het niet zo gemakkelijk.Gelukkig heb ik vele vrienden die het accepteren. Die me niet in een van die drie hokjes duwen. Die me gewoon als Ibrahim kennen en behandelen, zonder er bij stil te staan. Zij zijn mijn helden, zonder hun steun zou ik het nooit durven om mijn levensverhaal te vertellen, ook al is het onder een anonieme identiteit. Aan iedereen die in mijn situatie leeft, zeg ik het volgende: schaam je niet voor wie je bent. Vertel je vrienden de waarheid. Zij kunnen je steunen in tijden waar je familie je geen steun kan bieden. En vooral: blijf sterk.” Met hoop dat de boodschap doordringt tot sommige, Ibrahim en Rob

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 39

39

28/10/13 12:00


Bent u de mooiste thuis en in de aula, maar slaagt u er toch niet in om een lief te vinden? Geen nood, Deze datingswebsite is er eentje waar enkel de mooisten onder ons binnen kunnen. Ijdelheid thy name is darwindating.

SITESEEING

1. darwindating.com

2. murderpedia.org Spreekt de art noir jou wel aan en hou je van thrillers of horrors? Goed, want moord staat hier centraal. Zo vind je op deze site een heel archief aan moordenaars en hun verhaal. Niet alleen de meest beruchte moordenaars zoals Andras Pandy en Robert Maudsly (beter bekend als ‘Hannibal the Cannibal’) komen aan bod, ook de minder gekenden zoals Carol Ege, die de zeven maanden zwangere minnares van haar man vermoorde. Spanning gegarandeerd.

40 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 40

28/10/13 12:00


3. fuck youyoufuckingshit. com Because fuck you, that’s why, you are a Decrepit Avocado juggling Yoghurt squirter. Allé, volgens de site dan toch. Deze site is niet enkel een vuilbek, hij laat u ook toe om restaurants of café’s in uw buurt te vinden. En als dat u niet aanstaat kan u gewoon een dikke ‘fuck you’ terugzeggen tegen de site.

5. perezhilton.com Voor de mensen die niet genoeg kunnen krijgen van de roddels uit Hollywood is de site van Perez Hilton een echte aanrader. Je vindt er alle sappige roddels zoals de best geklede ster van de week, of wie wie bedrogen heeft. Allemaal super super ... super interessant.

4. 4chan.org Waarschijnlijk geen onbekende voor de meesten onder u, toch is er geen mogelijkheid om hem hier niet te vermelden. De site waarop vooral de slechtste kanten, en heel soms de beste kanten, van de mensheid naar boven komen. Wees gewaarschuwd, deze site is niet voor de gevoeligsten onder ons.

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 41

41

28/10/13 12:00


HELD VAN DE MAAND

door DienVdB

INBREKERS MET EEN GEWETEN Even een opmerking vooraf: Aangezien de identiteit van de dieven niet gekend is, kunnen we ook niet met zekerheid zeggen of de inbrekers wel degelijk mannen zijn. Laten we er dan maar even een stereotype van maken en zeggen dat de meeste inbrekers mannen zijn. Daar zullen ongetwijfeld wel statistieken over bestaan. Leef u maar uit en zoek het op. Er kan misschien ook wel een discussie gevoerd worden of dit al dan niet bij ‘Koe en kalf van de maand’ moet staan, maar laten we eerlijk zijn, een zonde rechtzetten, daar kunnen we respect voor opbrengen. Maar dus, wat was er nu eigenlijk gebeurd? Eind juli San Bernardino, Californië. Zes computers en een laptop werden midden in de nacht gestolen, goed voor zo’n 5000 dollar (ruim 3700 euro). Kan altijd, dat is op zich niet zo abnormaal. Hetgeen wel zo opmerkelijk was, was dat directeur Candy Stallings de nacht daarop een telefoontje kreeg dat de bewegingssensoren iets hadden opgemerkt.

De inbrekers waren erachter gekomen dat ze computers hadden gestolen bij een organisatie die slachtoffers van verkrachting helpt. Toen Stallings dus voor een tweede keer de schade wou gaan opmeten, stonden alle gestolen computers tot haar verbazing weer op de oude plek, inclusief een excuusbrief (zie

foto). “We hadden geen idee wat we meenamen”, stond er in de brief. “Hier zijn jullie spullen terug, en we hopen dat jullie iets kunnen blijven betekenen in het leven van andere mensen.” Stallings is van plan de brief in te lijsten.

42 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 42

28/10/13 12:00


HELDIN VAN DE MAAND

door DienVdB

48 UUR, EEN KLEIN BEETJE HOOGMOED… 48 uur… Ongetwijfeld een record. Niet in het allerlangste iets volgehouden te hebben, integendeel, juist in het kortste. 48 uur… zolang duurde de politieke carrière van de Australische Stephanie Banister die opkwam voor de anti-immigratiepartij One Nation. Niet alleen vertelde ze in een interview dat de Islam een land is, ze beweerde ook dat Joden, Jezus Christus volgen én ze noemde de Koran abusievelijk ‘de haram’. Misschien niet een complottheorie, maar volgens Banister kwam ze wel over als een gek “door de manier waarop het filmpje gemonteerd was”. Volgens Banister had ze tijdens het interview zichzelf telkens gecorrigeerd, maar werden die stukken eruit geknipt. “Ze hebben mijn woorden verdraaid, waardoor ik nu een domme gans lijk.” Dat laatste valt alvast niet tegen te spreken. Monteurs kunnen misschien niet aan de verleiding weerstaan om sommige mensen in een slecht daglicht te plaatsen, maar

hetgeen Banister gezegd heeft, heeft ze wel degelijk gezegd. Domme antwoorden blijven domme antwoorden. Al had ze maar één van die uitspraken gedaan, dan nog had ze zich voor schut gezet. Dat je als monteur alle dwaze uitspraken achter elkaar zet, lijkt me zelfs vrij normaal. Banister besloot dan maar wijselijk haar kandidatuur, om een

zetel te veroveren in Queensland, op te geven. Het was trouwens zeer twijfelachtig of ze de zetel in Queensland überhaupt had kunnen veroveren. Banister is een tijdje terug gearresteerd omdat ze in de supermarkt halal-voedsel met stickers beplakte waarop stond dat ‘halal-voedsel terrorisme subsidieert’. Als ze daarvoor wordt veroordeeld, mag ze niet meer aan verkiezingen meedoen. POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 43

43

28/10/13 12:00


column

Geen commentaar Als Limburger in Gent – ja, ik ben van Limburg en nee, ik praat niet traag – zijn er veel dingen waar ik me over verbaas. Zoals de fietsvriendelijkheid van Gent, de mediageilheid van bepaalde proffen – ik wil geen namen noemen, Darl Cevos* -, maar vooral over hoe dichtbij de zee is (eventjes voor de duidelijkheid: met de trein vanuit Gent naar Oostende is 39 minuten, vanuit Hasselt twee uur en 34 minuten, vertragingen – die er, zoals u wel weet, sowieso zijn - niet meegeteld). Toen ik hoorde dat een les wegviel en we hierdoor een dagje vrij hadden (als eerstejaartje probeer ik nog een beetje rekening te houden met mijn lessenrooster - cute, I know), kwam ik op het zelfverklaarde sensationele idee om een dagje naar zee te gaan. Maar blijkbaar was ik de enige die het een geweldig idee vond, want van de tientallen, honderden, duizenden mensen die ik meevroeg, kreeg ik van iedereen hetzelfde antwoord. “Nee, ik heb dat niet ingepland, had je het nu eerder gevraagd blablabla...”. Oké, dàt en WestVlamingen die mij in een poging tot Algemeen Nederlands uitlegden dat ze aan de zee wonen, maar dat terzijde. Waar ik het eigenlijk met jullie over wil hebben, lieve pol&soc’ertjes, is het gebrek aan impulsiviteit. We moeten onszelf bevrijden uit de ketens van tijd en planning en losbreken uit onze vastgeroeste gewoontes om kansen die Vrouwe Fortuna in onze schoot werpt te grijpen en onszelf zo naar nieuwe en ongekende hoogtes te brengen – mensen met hoogtevrees kunnen mijn advies best negeren. Maar aan alle overigen: Verenigt U! Om eventjes terug te komen op de zee: niemand wou met me mee, dus ging ik ’s avonds maar op café, werd zat en lag de dag erna de hele dag met een kater in bed, om enkel op te staan voor de Forumvergadering van 19u, waar ik te laat was. Ahja, en ergens tussendoor was er karaoke... Geen commentaar. *wegens respect ten opzichte van de prof – en om onze nu al schaarse punten niet nog verder in gevaar te brengen – werd een schuilnaam gebruikt.

44 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 44

28/10/13 12:00


FORUM 2.2.indd 45

28/10/13 12:00


Top 7

der traagheid Het Vlaamse openbaar vervoer‘ Je kent ongetwijfeld de reclamespot van De Lijn waarbij een kleine mini-me bij een man in de auto zit en gilt: We zijn al te laaaaat! Het spotje kreeg de naam: laat je stress thuis, neem de bus of tram. Dit is misleidende reclame mensen! Van het openbaar vervoer krijg je net stress. Zes hele jaren nam ik de bus naar school, niet één keer kwam hij op tijd. Bovendien mogen de buschauffeurs wel wat vriendelijker zijn! Zij zijn elke dag te laat, maar als jij achter je bus aanloopt omdat je hem net miste, stoppen ze niet. Over NMBS moet ik zelfs geen bewijs aanvoeren, ‘t is elke dag wel iets met die mannen! Staak nog maar eens gasten, het is niet alsof wij ergens moeten zijn of iets beters te doen hebben. Enfin, niet dat je met de auto zo veel sneller zou zijn, gezien de kilometers file die jaarlijks onze wegen opstoppen.

Oude mensen In het bijzonder die die om boodschappen gaan. Ze zijn met pensioen, een hele week hebben ze niks te doen en toch bevolken ze de Colruyt op zaterdagnamiddag! Ze slenteren door het gangpad en blijven uren bij hetzelfde product staan. Ze vergelijken dan de prijzen zodat ze zeker geen 10 cent meer zouden betalen voor een bus fruitsap van een ander merk. Ze plunderen de winkel en duwen een deuk in al het fruit om zeker te zijn dat het niet te rijp of te onrijp is, om dan te beslissen dat ze toch geen pruimen zullen kopen. Wanneer ze dan eindelijk de kassa bereiken met hun overvolle kar, halen ze een zak vol roste centjes boven waarbij ze er uren over doen om het te tellen. Als je al helemaal malchance hebt, halen ze nog eens 10 kortingsbonnetjes boven waarmee ze er elke cent proberen uit te persen. Deze bonnetje zijn dan vervallen en dan volgt een half uur discussie met de kassière tot het oudje het opgeeft omdat ze toch wel wat moe aan het worden is van haar dagvullende activiteit. Tenslotte volgt nog wat geklungel op de parkeerplaats en dan, eindelijk rust! 46 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 46

28/10/13 12:00


Toeristen Je hebt er de meest hatelijke confrontaties op straat mee: eerst lopen ze je de hele Veldstraat voor de voeten, dan passeren ze voorbij de Korenmarkt waar ze beslist willen dat jij een foto van hen neemt. Dan vragen ze je nog om hen de weg naar hun hotel uit te leggen, alsof jij elk hotel in Gent kent. Ze wensen verder nog ‘dinner recommendations’ en een hippe plaats om uit te gaan. Je wilt uiteraard niet kortaf en onbeleefd zijn dus dit alles kost je een uur van je kostbare tijd. Wat deze toeristen echter niet snappen is dat jij wel degelijk iets beters te doen hebt. Zij hebben namelijk niets te doen en dat maakt je om 2 redenen gefrustreerd. Punt 1: jij hebt geen vakantie, punt 2: ze houden je op. Mijn advies: toeristische trekpleisters vermijden of beweren dat je zelf slechts een toerist bent.

iOS7 Dit nieuwe besturingssysteem voor de iPhone ziet er niet alleen verschrikkelijk lelijk uit, het is daarenboven ongelofelijk traag. Ik zelf heb een iPhone 4 en sinds ik iOS 7 installeerde is mijn telefoon twee keer zo traag, en het was al genen vetten. Aangezien mijn batterij nu ook twee keer zo snel leeg is, kan ik vier keer minder met mijn gsm doen voor hij uitvalt. Niets is dan ook zo lastig als een heel bericht typen en acht minuten moeten wachten tot alle karakters verschenen zijn. Of zot lang moeten wachten tot je van app 1 in app 2 geraakt. Bijvoorbeeld: als je van Facebook een evenement wil overzetten naar je agenda op je telefoon. Tegen dat je van Facebook in je agenda geraakt, ben je reeds vergeten welk evenement je nu net wou noteren. Idem voor het spelen van spelletjes op het toilet, tegen dat je spelletje geladen is, ben je al lang van de pot. Iemand die weet hoe te downgraden?

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 47

47

28/10/13 12:00


Administratie/bureaucratie Deze beslaat elke soort administratie. Of deze zich nu in de overheidssector of in de privésector bevindt. Op een antwoord op een mailtje mag je dagen wachten, toch verwacht men snel antwoord terug. Als je aan de telefoon hangt moet je eerst de negen symfonieën van Beethoven aanhoren om dan het volledige œuvre van Mozart te horen passeren. Bovendien zijn deze mensen bijna niet te pakken te krijgen, het zijn haast mythische wezens. Neem nu het stadhuis. Je krijgt een briefje dat je een nieuwe pas moet gaan halen en dit binnen een beperkte tijd. Helaas zijn de stadsdiensten enkel open op de meest onmogelijke uren. Je zou al een dag congé moeten aanvragen om een nieuwe identiteitskaart te gaan halen. Verder zal ik mij vooral niet uitspreken over de verschrikkelijke gerechtelijke achterstand, bij gebrek aan persoonlijke ervaring met het veel te logge gerechtsapparaat.

Mobiel internet, 3G etc. Voor een keertje toch een waarheid die in een reclame schuilt. Ja, je moet haast op een lantaarn kruipen om bereik te hebben en ja, het concert is waarschijnlijk al gedaan tegen dat jij je foto geüpload hebt. Tenzij je je blauw betaald aan een abonnement waar je voor de komende 3 jaar aan vast zit. Helaas ben ik niet zo’n hipster, op mijn Foursquare check ik enkel in waar ik gratis wifi heb: op de UGent en thuis. Want als je elders incheckt, kost het je handen vol geld, aangezien het ongelofelijk lang duurt tegen dat je internet hebt en aangezien telefoonmaatschappijen dieven zijn. Misschien ligt het wel aan mij en ben ik gewoon gierig…

48 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 48

28/10/13 12:00


De wachtrij in De Brug Versta mij niet verkeerd, ik ben een absolute resto-fan, maar de rij in de brug gaat er soms echt over. Vaak staan ze al tot buiten te wachten op een overheerlijke spaghetti of kaaskroket. Dit fenomeen staat in relatie tot de lessenroosters van onze faculteit en die van de Rechten. Wanneer er in het UFO een les gedaan is, volgt een stormvloed aan hongerige studenten. Er volgt een ware strijd om proviand. Mensen steken elkaar voor in het veel te ingewikkelde rijensysteem. Ook wanneer je aanschuift voor een broodje laat je best geen enkele centimeter tussen. Je neemt ook best op voorhand je portemonnee en studentenkaart in de hand zodat je niet staat te dutsen met die overvolle plateau. Want als je ze nog niet hebt, loop je het risico op klamme handen. Met het personeel dat haastig naar je kijkt, wanneer je gepast geld gevonden hebt en de ellenlange rij achter je die je opjaagt, kan je echter behoorlijk beginnen zweten. Dan nog even aanschuiven voor een beker water en dan: rust en yummie!

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 49

49

28/10/13 12:00


KALF VAN DE MAAND SCOT HANEY Scot Haney, weerman bij de Amerikaanse nieuwszender WFSB, is wellicht de ranzigste weerman ooit. Tijdens de uitzending duikt de man onder de tafel en grijpt een nootje dat op de grond lag. Hij dacht althans dat het een nootje was.. Hoewel zijn collega hem waarschuwt dat de drie seconden-regel duidelijk niet meer van toepassing

is, steekt hij het alsnog schaamteloos in zijn mond. De volgende seconden zie je zijn gelaatsuitdrukking veranderen. “It tastes like shoes”. Even later komt Scot nog eens terug op het bewuste nootje. Blijkbaar was het een restje kattenkots dat aan zijn schoen was blijven kleven. EIKES.

50 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 50

28/10/13 12:00


KOE VAN DE MAAND ANIA LISEWSKA

De 21-jarige Poolse Ania Lisewska probeert in het Guinness Wereldrecordboek te komen met een opmerkelijke recordpoging: Ze wil seks hebben met maar liefst 100.000 mannen. Ania is begonnen in haar eigen stad Warschau, en trekt nu doorheen Europa om zoveel mogelijk mannen op de teller te krijgen. Momenteel heeft ze al een driehondertal man-

nen gehad, maar ze blijft verder zoeken. Ze staat open voor alle soorten seks, maar blijkbaar duurt een seksbeurt maximaal twintig minuten. Opmerkelijk is dat in augustus het bericht werd verspreid dat Ania aan HIV zou leiden. Daarop besloot de Poolse zich te laten testen, en ze postte het resultaat op haar website. De kans dat ze werkelijk ooit

in het Guinness book of world records komt te staan is echter klein. Ten eerste erkent de organisatie geen seksueel-getinte wereldrecords, en zelfs al mocht ze er echt voor gaan, dan nog zou ze minstens 20 jaar nodig hebben om te slagen in haar doel (en dat is al aan een tempo van drie mannen per dag).

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 51

51

28/10/13 12:00


Column

Jonathan Okens

7 Things I Hate About You

de zeven zonden van Miley Cyrus 1. Ijdelheid: Misschien wel meteen de ergste van allemaal. Hoeveel mensen ken jij die, narcistisch als ze zijn, graag zichzelf eens een lekkere tong draaien? Laten we dan nog maar zwijgen over de spiegels die Miley daarvoor al misbruikt heeft. 2. Hebzucht: Door de tong, again. Zo goed als iedereen verafschuwt de zangeres. Hoe komt het dan dat ze zo’n groot succes is? Eén verklaring: haar tong (krijg je altijd wel op een of andere manier te zien) die manipuleert. Ik zou niet weten welk ander lichaamsdeel ons kan overtuigen. 3. Lust: Twerkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing! 4. Jaloezie: Zeker van toepassing. Lady Gaga + Britney Spears + Rihanna + andere shocking artists = Miley Cyrus. “Been there, done that, wat een ander kan, kan ik beter!” (gezegd met tong uit mond). 5. Gulzigheid: Tijd voor verkoopcijfers en records. Vunzigheden met Robin Thicke, naakt op een ‘Wrecking Ball’, ‘sensueel’ een hamer likken, … Niets is te veel voor good girl gone bad Miley Cyrus om haar songs wereldwijd aan de top te krijgen, Twitterrecords te breken en de snelst bekeken Youtube-filmpjes te hebben. Niet slecht, voor wat het uiteindelijk allemaal maar voorstelt. 6. Wraak: En hier verschijnt (b)engel Hannah Montana. Na jaren haar tong en andere lichaamsdelen te moeten verbergen hebben, dacht Cyrus dat de tijd rijp was voor de definitieve dood van haar alter ego. Revenge against society. Je zou eens moeten weten hoe ze nu zit te genieten van het feit dat vele ‘Teen-Girlz’ hun rolmodel kwijt zijn. Om nog maar te zwijgen van de jongens die nu gruwelen wanneer ze nog maar iemand zien twerken. 7. Luiheid: Dat kapsel. Waarom zou iemand zijn haar zo verneuken? Vroeger ‘mooie’, lange lokken en nu zo goed als kaalgeschoren met hier en daar nog wat langere plukken. Huur dan toch een kapper in, als je zelf te lui bent om je haar te verzorgen. Langs de andere kant is het natuurlijk ook weer een gemakkelijke (lees: luie) manier om op te vallen. 52 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 52

28/10/13 12:00


POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 53

53

28/10/13 12:00


Toerist in eigen stad SUPERBIA, IJDELHEID: SHOPPEN IN GENT

dus want je hebt een alles-in-één-concept. Ook op de Brabantdam heb je een variëteit aan zaken. De ene al wat duurder dan de andere. De Kouter en de Kouterdreef bestaan uit de wat duurdere zaken, goed voor als je het kan laten rollen. Mijn tip bij het shoppen in Gent is om je vooral niet blind te staren op deze grote winkelstraten. Er zijn talrijke leuke win keltjes in zijstraten. Mijn favoriete voorbeeld hiervoor is het Paleis in de Lange Violettestraat. Dat is een leuke, kleine keten die verschillende, retro merken verkoopt. Shop ‘till you drop dus!

AVARITIA, HEBZUCHT EN GIERIGHEID: SINT-JACOBS

De ijdele medemens voelt zich meteen op zijn gemak in Gent. Dit uiteraard door de talrijke winkelstraten. Elke winkelstraat heeft zijn karakteristieken. De Veldstraat staat bekend om de grote modeketens die er gevestigd zijn, namelijk: H&M, Zara, C&A, Mexx, Hunkemöller… Dit is slechts een greep uit het ruime aanbod. In de straat parallel met de Veldstraat, de Sint-Niklaasstraat, vind je ook veel leuke winkels zoals de Ziza en Achter De Maan. Deze geven al een mindere mainstream indruk, ondanks dat het toch ketens zijn waardoor het vriendelijker is voor je portemonnee. Ook in de Langemunt vind je veel ketens. Hier zijn er echter amper kledingzaken, het zijn vooral “accessoirewinkels” zoals Kruidvat, Veritas, Torfs… Dan heb je nog de Zuid, het grote shoppingcenter dat ook grotendeels bestaat uit ketens. Er zijn hier verschillende soorten winkels: de accessoirewinkels, schoenenwinkels, kledingwinkels, maar ook een supermarkt. Heel handig

Zit jij op je portemonnee, maar wil je toch veel waar voor het weinige geld dat je uitgeeft? Dan moet je op de brocantemarkt zijn op Sint-Jacobs. Deze gaat door op vrijdag-, zaterdag- of zondagmorgen van 8u-13u. Deze gezellige rommelmarkt biedt een groot aanbod aan curiosa en brocant. Ook de omringende snuisterwinkeltjes op het

54 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 54

28/10/13 12:00


plein zijn in deze stijl. Voor diegenen die helemaal in de ban zijn van markten is er een Gentse marktenwandeling met de Gentse Belleman. Deze bezoekt van mei tot september op zondagmorgen maar liefst zes markten.

LUXURIA, ONKUISHEID EN LUST: TUTTI PASSI Mis jij wat passie in je leven? Voel je je net zo kuis als moeder Theresa zelve? Laat je seksuele zintuigen dan prikkelen op volgende locatie… Neen, het gaat hier voor een keertje niet over de usual plekken zoals het glazen straatje, de Eros Cinema, de toiletten van t’ Kofschip of eender welk Overpoort-café… Het gaat hier over de Tutti Passi, een winkel gelegen op de Brabantdam met een ruim aanbod aan erotische producten. Wees vooral niet verlegen om eens binnen te springen, je kan er terecht met al je vragen. Ook de domme en minder domme. Voorbeeld van een product: een sierlijk handzweepje voor slechts 15 euro.

Huis van Alijn), de vele mooie pleinen (Korenmarkt, Groentenmarkt, Vrijdagmarkt), de mooie parken (Baudelohof, Citadelpark, Zuidpark) en kerken (De drie torens: de Sint-Niklaaskerk, het Belfort & de Sint-Baafskathedraal). Gent is een bruisende stad, er is altijd wel iets te doen. Bijvoorbeeld: Gentse Feesten, Lichtfestival, De Floraliën, Filmfestival... Jealous much?

GULA, VRAATZUCHT EN GULZIGHEID: ALL YOU CAN EAT @ AMADEUS

INVIDIA, JALOEZIE: MOOISTE STAD Onlangs kwam er van CNN een lijst met de mooiste steden ter wereld. Raad eens wat? Gent bestrijkt de zevende plaats. Gent staat in deze lijst tussen enkele grote steden zoals New York, Tanger en Valencia. Take that Brugge en Antwerpen! Dit is natuurlijk niet verwonderlijk aangezien Gent vele historische gebouwen heeft. Gent kent een rijke geschiedenis, zoals die van het Gravesteen. Door de binnenwateren krijgt deze stad met middeleeuws karakter een romantische feel. Dingen die je zeker moet bezoeken in Gent zijn de vele musea (SMAK, STAM, MSK, Design museum,

De gulzige mens onder ons laat zijn maag graag spijzen in een restaurant met een à volonté concept. In Gent is er dan ook geen betere plaats voor gulzigaards dan de Amadeus. Hier kan je naar hartelust ribbetjes verorberen, ook de aardappelen kunnen onbeperkt bijgevraagd worden. Om al die hongerigen op te vangen zijn er dan ook 2 restaurants in Gent: Amadeus I in het Patershol en Amadeus II op het Gouden Leeuwplein. Dit alles voor de democratische prijs van 15,95 euro. POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 55

55

28/10/13 12:00


IRA, WRAAK: THE ZONE Heb jij nog een eitje te pellen of een appeltje te schillen met iemand? Vecht het dan uit in The Zone op de Voskenslaan of reageer er gewoon je frustraties af. Dit kan je door klassiekers zoals pool, biljart, kicker… Het kan echter ook op minder klassieke wijze: in de lasergame heb je als enige doel overleven en het uitschakelen van je tegenstander. Dit alles in de sfeer van een verduisterd labyrint verspreid over twee verdiepingen. Je bent gewapend met een hi-tech laser waarmee je je tegenstanders uitschakelt. Dit kan je al vanaf 10-11 euro per persoon.

ACEDIA, LUIHEID: EEN VERWENDAGJE IN GENT Nood aan een luie dag? Skip de les en verwen jezelf met een dagje in Gent. Deze dag begin je in Julie’s house, dat is op de Kraanlei (aan de Groentenmarkt het water over). Daar kan je heerlijk ontbijten in een gezellig decor. Vergeet zeker geen cupcake mee te nemen, deze zijn er overheerlijk en ideaal wanneer je een suikerval hebt. Daarna ga je verder de Kraanlei af richting Badhuis Raj. In dit Indisch decor kom je helemaal tot rust. Je spieren ontspannen in de sauna en je huid vernieuwt door een heerlijke scrub. Na deze lichaamsreiniging ga je jezelf volproppen met endorfines! Dit kan in de Quetzal, de chocoladebar in de Sint-Pietersnieuwstraat. My personal favorite: de Haz choc milkshake. Ben je niet zo’n chocolade-fan? Geen zorgen, ik heb voor jou een alternatief klaar en dit aan de overkant van de straat. In Het Salon kan je heerlijke koffie drinken, beste hier: de sweet latte. Daarna pik je een filmpje mee in de Kinepolis. Vergeet uiteraard die grote bak popcorn niet, deze is inherent aan de filmbeleving. Als je na dit alles nog niet ontspannen bent, kan je altijd je zorgen vergeten bij een overheerlijke cocktail van de Limonada (Heilige-Geeststraat, bij de Korenmarkt) of de Hollywood (Ter Platen, bij de Kinepolis). Of twee cocktails, of drie of vier of…

56 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 56

28/10/13 12:00


BriEf aan... Beste mevrouw de rector, Liefste Anne, Eerst en vooral moet ik u, zoals dat van mij wordt verwacht, gelukwensen met uw nieuwe job als rector. Helaas moet ik bekennen dat ik denk dat u het nodig zult hebben. Velen zijn u voorgegaan als rector van de UGent. De een was al wat groter en belangrijker dan de ander, maar dat kan mij hoegenaamd weinig schelen. Wat mij betreft bent u voorafgegaan door een van de grootsten: Paul Van Cauwenberghe. De man was de grootvader van iedere student. Hij was geliefd en gerespecteerd, en op alle grote evenementen wist hij zichzelf op een sympathieke manier te presenteren aan zijn studenten. Een ad fundum zetten op de “wijste prof”-quiz, een danske placeren op de Dies Natalis fuif, zelfs een optreden geven op de Student Kick-off. Bompa Paul heeft het allemaal gedaan. Wat dat betreft heeft u nog een hele weg te gaan, mevrouw De Paepe. Ik zag u voor de eerste keer live in het één-programma Café Corsari. De twee baldadige presentatoren besloten er het Io Vivat in te zetten, en vervolgens een ad fundum te drinken. Toegegeven, het had mooi geweest mocht u er voor heel televisiekijkend Vlaanderen de Leuvense rector onder tafel hebben gezopen, maar het was vooral uw schuchtere en onwennige houding die me opviel. De tweede keer zag ik u op het openingscollege Politicologie, waar u wellicht een van de meest droge en saaie speeches heeft gegeven die ik ooit heb moeten aanhoren. De derde keer, op de beiaardcantus, zag ik u helemaal niet, en dat was het ergste. Het was nochtans dé uitgelezen kans om uzelf te presenteren aan uw studenten. Jammer dat u die hebt gemist. Anne, misschien bent u bang dat u niet serieus zal genomen worden als u toegeeft aan de druk om toch eens los te laten. Maar ik geloof daar niet in. U kan best serieus én sympathiek zijn. U kan best wetenschappelijk én studentikoos zijn. Ik meen me te herinneren dat u graag wou dat we fier konden zijn op onze universiteit. Nu, ik wil graag beginnen met fier te zijn op onze rector. Kunnen we daar werk van maken?

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 57

57

28/10/13 12:00


KoK op Kot KÖTBULLAR ZONDER PAARDENVLEES! Je hebt goesting in wat Zweedse gehaktballetjes, maar je bent de smaak van paardenvlees in de Ikeaballetjes beu? Leef je volgens de spreuk “Wat je zelf doet, doe je beter”? Wil je je lief de beste ballen serveren in het bijzijn van je schoonfamilie? Of wil je bewijzen dat je naast pasta ook andere internationale gerechten kunt maken? Dan is het hoog tijd om de Viking in je los te laten: Nu kör vi! INGREDIËNTEN rundergehakt (200g) varkensgehakt (250g) 1 ei 1 klein ajuintje, fijn gesneden Een handvol paneermeel (100g) snufje nootmuskaat

olie om te bakken glas bouillon (200ml) glas room (200ml) nieuwe aardappelen (400g) verse dille fijngehakt 4 eetlepels veenbessensaus

BEREIDING Meng het gehakt, nootmuskaat, ui, paneermeel en het ei samen met een flinke snuf zout en peper. Rol en vorm het mengsel in balletjes ter grootte van een walnoot. Doe de gewassen aardappelen in een pan met koud gezouten water, breng aan de kook en laat 15 minuten koken. Verhit wat olie in een pan met antiaanbaklaag en bak de balletjes tot ze helemaal bruin zijn. Doe het vet uit de pan weg en plaats de balletjes terug in de pan. Giet de bouillon en de room in dezelfde pan en laat gedurende 10 minuten koken, tot de saus dikker is. Hak de dille en roer door de saus op het laatste moment voor het serveren met de uitgelekte aardappelen en met een klodder cranberry saus aan de kant. 58 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 58

28/10/13 12:00


FORUM 2.2.indd 59

28/10/13 12:00


GO

GO GADG

7 DEADLY GLASSES

Een wijnglazenset die voldoet aan je diepste, donkerste verlangens? De ‘7 deadly glasses’-box is een must voor elke zondaar! Elk glas staat voor 1 van de 7 hoofdzonden, en eenmaal gevuld met rode wijn bega je je zonden in stijl. Persoonlijke favorieten: ‘lust’ voor de kinky spelletjes met je geliefde en ‘gluttony’ voor bij een royaal dessertbuffet. Voor diegenen die hun zonden niet zonder alcohol willen begaan. http://www.foodrepublic.com/2012/05/22/sevendeadly-wine-glasses

7 SINS CANDLES Burn away your sins met deze vergevingsgezinde kaarsenset. Wakker geworden naast iemand die je niet kent? Tijd om ‘lust’ even te doen branden. Stikjaloers op die vriend van je die alle meisjes kan krijgen, ondanks dat hij een eikel is? ‘Envy’ brandt je zonde weg. En je zonden stinken niet eens: met geuren als munt, champagne, aardbei of lavendel zou je al wel ne keer willen zondigen. Doe je gerust tegoed aan je guilty pleasures, zolang je daarna maar een kaarske brandt! http://www.perpetualkid.com/seven-sins-candles. aspx

60 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 60

28/10/13 12:00


DGET 7 SINS SOAP Geen zin of tijd om kaarskes te branden? Van dezelfde bedenkers als van de 7 sins candles, is er de 7 sins soap. Absolutie gegarandeerd nadat je je telkens na een zonde eens goed afschuurt met de bijhorende zeep! Al zijn we niet zeker van de ‘gluttony’: je wassen met een chocoladezeep moet wel een zonde op zich zijn… http://www.amazon.co.uk/Seven-Sins-Soap-Scented-Soaps/dp/B003NWHT6A

7 DEADLY SINS GUMBALLS Zonden begaan is van tegenwoordig zo banaal als sjieken. Haal daarom de 7 doosjes gumballs in huis die elk gerelateerd zijn aan een van de zonden and continue met u er noppes de ballen van aan te trekken. Wil je je absoluut toch een beetje schuldig voelen? Lees dan vooral de Bijbelcitaten die aan de binnenkant van elk doosje staan. http://www.gadgetsandgear.com/seven-deadly-sinsgum.html

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 61

61

28/10/13 12:00


Pol & Rocker SEKS, DRUGS EN ROCK & ROLL

Door Annelies DIE MUZIKANTEN VAN VROEGER, ZO MAKEN ZE ZE TOCH NIET MEER. TUURLIJK WEL! DIE VAN NU HALEN NOG BEHOORLIJK WAT DIVA-STREKEN UIT –HALLO MILEY- MAAR MEESTAL ZIJN WE DAAR NIET BEPAALD VAN ONDER DE INDRUK. DE HIPPIES VAN WOODSTOCK, DIE KONDEN ER WAT VAN! ROLLERSKATEN OP DISCOMUZIEK IS SOWIESO EEN ZONDE. EN DIE ROCKGODEN VAN DE JAREN ’80 HEBBEN AVONTUREN BELEEFD DIE JE MOND DOEN OPENVALLEN. EN NET DEZE VERHALEN ZIJN HET INTERESSANTST. HET IS NIET MOEILIJK OM EEN WASLIJST AAN EISEN NEER TE PENNEN OF BAKKEN GELD TE VRAGEN VOOR ÉÉN INTERVIEW, MAAR DE EXTRAVAGANTE ACTIES VAN DE VOLGENDE ARTIESTEN, DAAR KUNNEN WE MAAR ÉÉN REACTIE OP GEVEN: APPLAUS. GET READY TO BE IMPRESSED.

MIEREN SNUIVEN Voor zij die de goeie oude cocaïne net iets te saai vinden. Je kan altijd gaan experimenteren. Je bent misschien ooit al op het werkelijk briljante idee gekomen om je vrienden te imponeren door zout, peperbollen of aarde te gaan snuiven (in een tijd waarin iedereen nog ‘waarheid, durven of doen’ speelde). Bewijs van de grootste breinkortsluiting die je ooit had, dacht je? Think again. Je bent in mijlen overtroffen door Ozzy Ozbourne, die dacht dat het leuk en apart zou zijn om een lijntje mieren te gaan opsnuiven. Ook hij was uitgedaagd in een spelletje ‘do or dare’. Ozzy en

medeartiest Nikki Sixx besloten tijdens een tournee uit te vissen wie de ‘extreemste persoon’ van de twee was. Nikki stak zichzelf in brand, maar Ozzy kon toch winnaar gekroond worden. Volgens omstanders was het vooral entertainend toen de mieren uit laatstgenoemde zijn mond terug naar boven kwamen.

PAPA DICHT BIJ JE HOUDEN We gaan even verder op de snuif verhalen. Dacht je dat er echt niets viezer in je neus kon geraken dan mieren? Keith Richards van The Rolling Stones dacht daar anders over. Waar of niet

waar? We zullen het wellicht nooit weten. Maar op de vraag van een reporter wat het vreemdste was dat hij ooit had gesnoven, antwoordde Richards volmon-

62 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 62

28/10/13 12:00


dig: “Mijn vader. Ik snoof mijn vader op. Hij was gecremeerd en ik kon het niet laten om hem te mengen met een beetje drugs. Mijn vader zou het niet erg gevonden hebben. Het ging goed binnen en ik leef nog.” Wel ja, we weten even niet hoe te reageren…

VECHTEN MET MOTORBENDE

EEN

Iggy pop is gekend als één van de meest flamboyante sterren aller tijden. Een rel starten? Geen enkel probleem, no Sir. Voor een van zijn concerten in Detroit daagde de man de motorbende ‘The Scorpions’ uit tot een gevecht. De bikers, die nu niet direct het hoofd draaien en schreeuwend wegrennen bij een gevecht, kwamen op het concert opdagen. Iggy, die hen ‘bange katten’ had genoemd, bekogelden ze met vanalles: glas, metaal, eieren, etc. . De zanger voelde zich duidelijk niet bedreigd en bleef de bende uitdagen. “You pricks can throw everything in the world… your girlfriend will still love me.” Het geheel escaleerde in een groot gevecht waarin zowat iedereen ter plaatse in het ziekenhuis eindigde. Een schijterd kan je hem toch niet noemen, die Iggy.

GANG STRIPTEASE? Jim Morrison, zanger van The Doors, was ontzettend charismatisch, behoorlijk slim –met een IQ van 149- en kon met zijn speeches op concerten een grote massa mensen in gang krijgen. Niet iedereen was daar altijd even blij mee. Zo werd hij sterk in de gaten gehouden door de regering van de VS en werd hij elk concert op het podium door politie begeleid. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten, zegt men. Dit was echter geen slogan voor Morrison, die ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, gewoon zijn gang bleef gaan. Nadat hij al meerdere malen van het podium verwijderd werd, besloot de man dan maar om het publiek uit te nodigen voor een striptease. De fans zagen hier duidelijk geen graten in en begonnen, samen met Morrison himself, massaal hun kleren uit te trekken. ‘Indecent Exposure’, luidde dan ook de mening van de rechtbank die Morrison veroordeelde.

WARNING! TRASHED HOTEL ROOM! Verhalen over compleet geruineerde hotelkamers klinken je misschien niet vreemd in de oren. Ingestorte muren. Bedden die zijn ingezakt omdat er net nog die ene groupie te veel op lag. Overstroomde verdiepingen. Allemaal waargebeurd. Allemaal extravagante artiesten, die naast hun andere excessen, ook deze op hun rekeningen kunnen schrijven. Troonhouder is toch Keith Moon, die we kennen van The Who, die van toiletten opblazen zijn hobby maakte. “All that porcelain flying through the air was quite unforgettable, no toilet in a hotel or changing room was safe,” schreef één van zijn medebandleden. De totaal aangerichte schade van de geëxplodeerde toiletten wordt geschat op zo’n 500 000 dollar.

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 63

63

28/10/13 12:00


Spelen Met

Carl SPEL 1 Carl is zijn kleren kwijt. kan jij hem een nieuwe outfit tekenen?

64 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 64

28/10/13 12:00


SPEL 2 Los de binairo op!

SPEL 3 Los de sudoku op.

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 65

65

28/10/13 12:00


TESt

WELKE HOOFDZONDE BEN JIJ?

1. JIJ EN JE EETGEWOONTEN A. B. C. D. E. F. G.

Koken? Elke avond een Julientje telt dat ook? Ik schuif mijn voeten graag onder andere mensen hun tafel. Hallelujah! Jeroen Meus zijn nieuwe kant-en-klare maaltijden zijn er eindelijk. Ik eet zo ecologisch mogelijk. De bio-shop is mijn 2de thuis. Afrodisiaca is mijn favoriete eten. Boerenkost, Stoemp met worst, daarvoor mag je mij ’s nachts wakker maken. Een blaadje sla en een tomaatje, je moet er iets voor over hebben om het lichaam van een topmodel te hebben.

2. JIJ EN JE LEVENSSTIJL A. B. C. D. E. F. G.

Mijn kleren zijn nauw aansluitend, mijn lichaam mag gezien worden. Bling Bling is my thing. Alle commotie rond Abercrombie & Fitch? Shiiiiiiiiiiit, mijn kast hangt er vol van. Geen seks als je geen relatie hebt? Leven wij nog in de jaren stillekes ofzo? Nog nooit in de lessen geraakt vroeger dan 12u omdat je relatie met je bed je te dierbaar is? Een occasionele Bitch Slap kan zeker geen kwaad. Ik krijg teveel wisselgeld terug? Yesss, de kassierster is echt achterlijk en ik hou mijn mond.

3. JIJ EN JE LICHAAMSBEWEGING A. B. C. D. E. F. G.

Telt slapen ook? Je verbrandt er namelijk 56 calorieĂŤn per uur mee! Een gezonde geest in een gezond lichaam. Mijn lichaam moet in topvorm blijven. Krachttraining is de beste manier om mijn kansen in een gevecht te optimaliseren. De fitness is de beste plaats om hotties te spotten. Mijn voornaamste sport is armheffen. Eten en drinken naar mijn mond brengen. Ik volg de laatste sporttrends van de celebrities.

4. JIJ EN JE PC A. B. C. D. E. F. G.

Ik heb de nieuwste met alle hoogstaande technische snufjes. Hij is oud en ik ga hem gebruiken tot hij het tijdelijke voor het eeuwige verwisselt. Kzou hem soms graag eens tegen de muur smijten. Ik gebruik meestal iemand anders computer. You might find some dirty pictures on it. Mijn computer is een ode aan mezelf, I love selfies. Computer? Bitch please! Ik heb er meerdere.

66 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 66

28/10/13 12:00


5. JIJ EN JE LIEFDESLEVEN A. B. C. D. E. F.

Ik haat elkaar aflebberende kleffe romantische koppels. Ik ben compleet gelukkig in mijn relatie. Nu moet ik ten minste niet meer op mijn lijn letten. Relaties zijn zo overrated, geef mij maar ‘friends with benefits’. Ik blijf wel single. Het kost me teveel moeite om iemand te vinden. Ik ben het beste wat mijn lief ooit overkomen is. Ik hou ervan om meerdere intieme relaties aan te gaan met verschillende mensen op hetzelfde moment. Zolang ik me gelukkig voel, zie ik niet in wat daar mis mee is. Mijn ex staat te muilen met iemand anders? Mijn vuist zal het gevoeld hebben de volgende dag.

G.

ONTDEK SNEL JOUW HOOFDZONDE:

VRAAG 1 VRAAG 2 VRAAG 3 VRAAG 4 VRAAG 5

1-5: 6-10: 11-15: 16-20: 21-25: 26-30: 31-35:

A 7 1 5 2 3

B 2 2 2 5 7

C 5 3 1 6 4

D 1 4 6 3 5

E 4 5 4 4 1

F 6 6 7 1 2

G 3 7 3 7 6

Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid - trots) Avaritia (hebzucht - gierigheid) Invidia (nijd - gramschap - jaloezie - afgunst) Luxuria (onkuisheid - lust - wellust) Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid) Ira (woede - toorn - wraak) Gula (onmatigheid - gulzigheid – vraatzucht)

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 67

67

28/10/13 12:00


Foro Scoop

68 FORUM POLITEIA

FORUM 2.2.indd 68

28/10/13 12:00


Heb je genoeg van de vage horoscopen in kranten en tijdschriften, die er ondanks herhaaldelijke pogingen toch maar niet in slagen jouw uitermate zinvol, rijke en gevulde leven te voorspellen? Dan is de foroscoop meer iets voor jou: de rubriek die de stand van de sterren vertaalt naar het leven van de pol&soc’er.

POLITEIA FORUM

FORUM 2.2.indd 69

69

28/10/13 12:00


FORUM 2.2.indd 70

28/10/13 12:08

Forum 2: de 7 Hoofdzonden  

05/11/2013 Vormgeving: Tim Hautekiet, Tara Galmart en Arthur Timmerman. Hoofd- en eindredactie: Candice Tuyschaever en Arthur Timmerman

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you