Page 1

Kerken in de Schermer programma 2012-2013

Kleur bekennen Op zoek naar het ongekende de uitdaging het inleven flarden beelden kwetsbaar kracht in de stilte het verhaal horen groeien schilderen stem geven verwonderen spelen kleur bekennen

WOORD VOORAF Graag presenteren wij u het programma ‘Kerken in de Schermer’. De tijd dat de kerk vooral dogmatisch sprak, op elke vraag een antwoord wist, ligt gelukkig achter ons. In plaats van het zwart-wit denken van vroeger is de kerk veelkleurig geworden. Een bonte mengeling van mensen die niet perse overal hetzelfde over denken, die geloof soms op een heel verschillende manier kunnen beleven en ervaren. Deze veelkleurigheid zie je ook terug in de Bijbel. In de verschillende verhalen. In de verschillende mensen waarmee God op weg gaat. In God en in Jezus zelf. Onze gemeente is een veelkleurige gemeente. Een gemeente met ruimte. ‘Ruimte is er voor ieders verhaal, in gespreksgroepen, tijdens vieringen en op cruciale momenten in het leven.’ (*) Ruimte is heerlijk, geeft vrijheid, geeft lucht. Dat voel je ook hier in de Schermer. Maar deze ruimte is niet onbegrensd. Juist in de ruimte is het belangrijk om je plek in te nemen. Anders wordt het een lege ruimte. Een ruimte waarin de veelkleurigheid verandert in kleurloosheid. Kleur bekennen. Dat is wat wij het komend jaar willen gaan doen. In de gesprekken, in de vieringen, in de activiteiten (letterlijk als we de kwast ter hand nemen, maar ook als we luisteren naar de kleur van die ander). Dat is spannend, want je bent zelf in het geding. Het is ook noodzakelijk, willen we als kerk niet kleurloos worden. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen. Om kleur te geven aan onze gemeente. U kunt zich (voor zover nodig) aanmelden voor alles. Graag tot ziens!

(*) Citaat uit de contouren van het ‘nieuwe’ beleidsplan van de PKN Schermer e.o.

1


SEPTEMBER

OKTOBER

zondag 9 september OECUMENISCHE FLOORVIERING

zondag 7 oktober TAIZÉ VIERING

Een jaarlijks hoogtepunt in Schermerhorn: een feestweekend waaraan de kerken volop meedoen met een viering op het kerkplein. Het thema van het weekend is ‘Glitter en glamour’. De Raad van Kerken heeft voor de viering het thema ‘Schone Schijn’ gekozen. Voorgangers: pastor Hans Nieuwkamp en ds. Alice Schumacher. M.m.v. een gelegenheidskoor o.l.v. Marcel Berkhout. (op woensdag 5 september repeteert het koor in de RK kerk)

Een meditatieve viering ’s avonds, met elementen uit de bekende oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. Ditmaal rond het thema ‘Verzoening’. Nadere gegevens volgen op www.pkn-schermer.nl, in de kerkbladen en de huis-aan-huisbladen. Plaats: Rooms Katholieke kerk in Schermerhorn Tijd: 19.30 uur

Plaats: Rooms Katholieke Kerk in Schermerhorn (bij mooi weer buiten op het Hornplein!) Tijd: 10.00 uur Gekleurde geuren Soms hebben geuren kleuren. Neem bijvoorbeeld mij nou. na een bad ruik ik licht blauw. Iet Rammers de Kort

Roze geurt mijn tante, rood ruik ik als ze me zoent. Groen hangt om geraniums, oranje om een gepoetste schoen. Paars snoof ik eens op toen ik naast een opa stond. Wie een toverbal eet ademt gekleurde wolkjes in het rond. Uit een doos kleurpotloden komen ongelogen honderd kleine regenbogen.

woensdag 10 oktober WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN 1 In de kerkgemeenschappen worden bloemen geschikt voor de vieringen, soms naar het thema van de liturgie. Linda Meulenbelt zal in oktober en mei een workshop verzorgen met betrekking tot het maken van bloemstukken en boeketten. In eerste instantie is deze workshop bedoeld voor de bloemschiksters van de kerken, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Plaats: Het Zwethuis in Schermerhorn Tijd: 19.30 uur Aanmelden bij: Linda Meulenbelt: ronenlinda@quicknet.nl of tel. 072- 5022496

Bas Rompa

2

3


zondag 14 oktober STARTZONDAG van de Protestantse Gemeente Schermer Het jaarprogramma is in volle gang, het thema is gepresenteerd en toch houden wij een Startzondag. De grote vraag achter het jaarprogramma 'Waar gaat mijn hart naar uit?' staat centraal. Het wordt een veelkleurige, feestelijke dienst. De cantorij zingt, de kinderen gaan wat doen. Er gebeurt meer dan luisteren en zingen. De dienst zelf begint om 10.00 uur, maar misschien nodigen we u daar voor al uit om te eten, denken, vieren. Houd voor verdere informatie de Aanwijzer in de gaten. Plaats: Protestantse Kerk in Stompetoren Tijd: om 10.00 uur begint de dienst. Daaromheen - tot ongeveer lunchtijd - zijn er verschillende activiteiten.

woensdag 31 oktober en woensdag 14 november WORKSHOP 'DE WEG VAN JE LEVEN'.

-Spelen met een oude psalm- De psalmen zijn eeuwenoude gedichten over levensvragen, hoop en wanhoop. Psalm 126 is een lied over ver van huis raken en thuiskomen, over huilen en lachen. “Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. ... Wie in tranen op weg gaat... zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven".

maandag 15 oktober INSPIRATIEBEURS van de PKN kerken in Noord-Holland

In deze tijd schrijven veel mensen hun levensverhaal. Het geeft houvast en identiteit, in welke levensfase je je ook bevindt. Hoe zijn de beelden in deze psalm van toepassing op jouw leven? Welke avonturen of moeilijke wegen ben jij gegaan in je leven of zou je nog willen gaan? Wat heb je geoogst of zou je willen oogsten? Wat bracht de weg? Vernieuwing, voltooiing? Wat betekent terugkeer in dit verband? We laten ons inspireren door een oude psalm en speelse werkvormen, om zo ons eigen verhaal te delen met anderen. Voor de workshop zijn acteertalent en bijbelkennis niet nodig. Een open en speelse geest is voldoende. De workshop wordt gegeven door Lettie Oosterhof, geestelijk verzorger en theatermaker. Zij studeerde theologie en volgde een opleiding theatermaken/regie bij De Kunst in Alkmaar. Lettie werkte o.a. in Schermerhorn als predikant en is nu geestelijk verzorger bij Esdege-Reigersdaal. Ze is geĂŻnteresseerd in het werken met levensverhalen. Zie ook haar website www.verhalenmetzin.nl

Workshops, materialen, projecten en diensten voor het werk in de plaatselijke gemeenten.

Plaats: De Ark in Stompetoren Tijd: 20.00 uur

Plaats: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 in Heiloo Tijd: 19.00 - 21.45 uur 4

Aanmelden: via www.pkn-schermer.nl of bij Mieneke Kostelijk 5


NOVEMBER - GEDENKEN VAN DE OVERLEDENEN Soms is er helemaal geen kleur meer in je leven. Is alles wat je ziet en voelt zwart. Zwart van verdriet, van eenzaamheid, van boosheid. De kerk heeft altijd geloofd dat er zelfs in de diepste duisternis licht schijnt. Gods licht. Gods licht, dat maakt dat zelfs het diepste zwart, wat lichter wordt. Zo gedenken we geliefde overledenen in het licht van God. De namen van wie het aflopen jaar zijn overleden worden genoemd, en er worden kaarsen aangestoken. In de rooms-katholieke kerk gebeurt dat op Allerzielen (2 november), in de protestantse gemeente op de zondag van de Voleinding (25 november)

welke woorden kies ik voor de kleur van mijn hart zodat je ogen het verlangen zien laat me niet los ik houd je vast voor altijd

Ars moriendi Als het zover is - laat me dan eindelijk weten hoe je dat kan, sterven hoe je kan weggaan, weg zou het iets hebben van wat er in mij gebeurt wanneer een koraal van Bach klinkt: er welt een gevoel op, een besef van onontkoombaar verlies maar het geeft niet, nu even niet het heeft misschien ook iets van het zien van een uitzicht over de bergen, die lucht en leegte en de huiver voor de eenzaamheid die in die verte op mij wacht, maar het geeft niet, nu even niet af en toe is er zo'n avond dat er over de wereld het mooiste licht valt dat er is, laat laag licht en dat ik denk: dit was het dus als het zover is - laat me dan eindelijk weten hoe het is om te zeggen: ik kom Rutger Kopland

dinsdag 6 november AVOND OVER LEVENSEINDE - BEGELEIDING vrijdag 2 november ALLERZIELENVIERING Plaats: Rooms Katholieke kerk in Zuidschermer Tijd: 19.30 uur Plaats: Rooms Katholieke kerk te Schermerhorn Tijd: 19.30 uur

De Raad van Kerken Schermer organiseert jaarlijks een avond rond een pastoraal thema. Dit jaar is er gekozen voor het onderwerp levenseinde - begeleiding. We hebben verschillende mensen gevraagd om vanuit hun deskundigheid en ervaring te komen vertellen. Een huisarts, een verpleegkundige, iemand van het Hospice Alkmaar, pastor Luis Weel en dominee Alice Schumacher zullen het woord voeren. Vanzelfsprekend is er alle ruimte om vragen te stellen. Plaats: Rooms Katholieke kerk in Schermerhorn Tijd: 20.00-22.00 uur(vanaf 19.30 uur is er koffie en thee)

6

7


Aanmelden: via www.pkn-schermer.nl of bij Maurice Peeters

zondag 11 november OECUMENISCHE OOGSTDANKVIERING

zondag 25 november LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Jaarlijks komen boeren, burgers en buitenlui bij elkaar om te danken voor de oogst. Je kunt op zoveel manieren werken en oogsten, dat is niet aan boeren voorbehouden. Het werk van je handen, de zegen van boven, wat eruit voortkomt.

De overledenen van het afgelopen jaar worden met name genoemd, terwijl nabestaanden daarbij een kaars aansteken. Daarna is er gelegenheid voor iedereen om naar voren te komen en een kaarsje aan te steken voor geliefde overledenen van langer geleden. U kunt van te voren namen opgeven bij ds. Alice Schumacher, maar ook vlak voor de dienst. Er is oppas voor de jongsten en er is Kindernevendienst.

Plaats: Rooms Katholieke Kerk in Zuidschermer Tijd: 10.00 uur

Plaats: Protestantse Kerk in Stompetoren Tijd: 10.00 uur

zondag 18 november IN GEUREN EN KLEUREN Dit keer hebben we gekozen voor een bonte maaltijd. U kunt zich verheugen op een heerlijk 3-gangenmenu. Daarnaast krijgt u als bijgerecht kleurrijke verhalen voorgeschoteld. Plaats: Het Zwethuis in Schermerhorn Tijd: 17.00 uur - 20.00 uur Kosten â‚Ź 10,- p.p. 8

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. 9


Taizé

KERSTVIERINGEN

DECEMBER ADVENT en KERST zondag 2 december KINDERVIERING 'VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART’ De verwachting van Sinterklaas (‘wat zit er dit jaar in de zak?’) loopt over in de verwachting van Advent. Het wordt een feestelijke dienst waarin het even helemaal om de kinderen draait. En we willen met een kinderkoor gaan zingen. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom. Een uitnodiging volgt later, maar in oktober kun je je al opgeven bij ds. Alice Schumacher. Plaats: Protestantse kerk in Schermerhorn (Westeinde) Tijd: 10.00 uur

OOK TE VERWACHTEN IN DECEMBER META FLOOR Meta Floor is door Kerk in Actie uitgezonden om te werken met Palestijnse christenen. Dit gebeurde vijf jaar geleden vanuit de kerk in Stompetoren. Haar contract is beëindigd. In december neemt zij afscheid van haar werk en keert ze terug naar Nederland. Omdat er in al die jaren een goede band is gegroeid met Meta willen wij ook hier in de Schermer afscheid van haar nemen. De datum van haar afscheidsdienst is waarschijnlijk 16 december, maar houdt u de Aanwijzer in de gaten.

10

In deze maand wordt in de gemeente Schermer huis-aan-huis een kerstwens van de gezamenlijke kerken bezorgd, mét de uitnodiging om kerstvieringen mee te maken. Van harte welkom! Ik wil met Kerstmis veel groen, veel rood en veel kaarslicht opdat de geur en de gloed mensen zouden doen stil worden, mijmeren herinneren, dromen dat er meer en toch niet veel nodig is om Kerstmis te worden. Niet meer dan goede wil en minzaamheid zodat een mens een huis, een land als een herberg wordt meer dan een stal maar ooit Bethlehem: een huis om brood een thuis om leven te delen, ooit, eindelijk Jeruzalem: stad van vrede en gerechtigheid, hemels God met ons.

Kathleen Boedt

maandag 24 december KERSTNACHTDIENST Plaats: Grote Kerk in Schermerhorn Voorganger: ds. Alice Schumacher Tijd: 22.00 uur

11


Na afloop van de dienst is er glühwein.Tijdens de Kerstnachtdienst op 24 december zal een gelegenheidskoor zingen. U kunt hieraan meedoen en zich voor dit gelegenheidskoor opgeven bij Anneke Breukel tel 06-4893 7209.

JANUARI 2013 zondag 20 januari FILM EN NAGESPREK 'Dauw' Een film over Kunst het ontstaan van Kunst en de kunstenaar Marc Mulders over ontmoeten en samenwerken Het onzichtbare zichtbaar maken. Niet het verhalende, de geschiedenis, de jeugd van de kunstenaar, maar het ambacht. Het staan in de traditie, het mededogen. Een film over twijfels, zoeken en proberen. Zijn gebrandschilderde raam ' Een tuin van glas', in de Nieuwe Kerk van Amsterdam is in 2006 gekozen tot het mooiste kunstwerk van de afgelopen 50 jaar. Plaats: Het Zwethuis in Schermerhorn Tijd: 19.30 uur tot 22.30 uur (koffie vanaf 19.15 uur)

zondag 27 januari VIERING VAN DE EENHEID VAN GEBED In het kader van de gebedsweek voor de eenheid vieren de kerken in de Schermer een gezamenlijke dienst. Thema dit jaar is: ‘Wandelen met God’. (zie ook www. raadvankerken.nl) Voorgangers: Pastor Luis Weel en ds. Alice Schumacher Plaats: Rooms Katholieke Kerk in Zuid-Schermer 12

Tijd: 10.00 uur

De werkelijkheid is machtiger dan wijzelf, en dat weten wij. Ook dat we klein en kwetsbaar zijn. Dus brengen we alles in stelling om dat hanteerbaar te maken. Zelfs de religie. En vooral de hersens die we godzijdank hebben. Waarom zou je je overleveren aan het toeval, misschien zelfs de chaos? We kúnnen de wereld doorgronden, in definities vatten en naar onze hand zetten. Dus waarom niet? En toch weet vrijwel iedereen dat het zwaartepunt van het menselijke bestaan niet daar ligt, maar juist in de momenten dat je je wél overlevert: de momenten van ontmoeting, aandacht en verwondering. We verlangen daar ook naar. Maar ja, we zijn zo druk en hebben afgeleerd ons te verwonderen. Weet jij wat de lievelingskleur is van God?, vroeg mijn zesjarige nichtje. Nee, zei ik, want ik had daar nooit over nagedacht. Het antwoord was ‘groen’. Maar waar ik haar om benijdde was de vraag. Wat heerlijk om je zoiets af te vragen, je nog over alles te kunnen verbazen. Wij hebben of nemen daar de rust niet meer voor. Het is ook nergens meer stil. En donker is het ook nergens meer. Is er nog wel plek en tijd om je te verwonderen?

FEBRUARI woensdag 13 februari en 6 en 20 maart CREATIEVE VOORJAARSWORKSHOP ‘KLEUR BEKENNEN’ Met Conny Brouwer (kunstzinnig dynamisch coach) "Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel; Om je ziel te zien een kunstwerk" (George Bernard Shaw) Ieder mens heeft een palet aan kleuren in zich. Kleuren zichtbaar aan de buitenkant en kleuren misschien wat verborgen aan de binnenkant. In deze workshop ga je op creatieve luchtige wijze verkennen welke kleuren er in jou leven. Laat je verwonderen in het spel van kwast, water en verf over de kleuren die ontstaan. Dan komt als vanzelf het binnenste naar buiten. De ziel van jou als mens wordt zichtbaar. Je hoeft niet creatief te zijn of te kunnen tekenen of schilderen. Alles wat je maakt is goed! Werkvormen: Tekenen, schilderen en schrijven. 13


Plaats: De Ark in Stompetoren Tijd: 19.30 uur Kosten: €15,- p.p. Aanmelden via www.pkn-schermer.nl of ds. Alice Schumacher deze drie ik weet het niet zeker maar ik geloof van wel ik hoop dat het waar is toch dat het liefde is Henk Herstel

woensdag 27 februari LEZING: GELOOF EN ONGELOOF door Reyke Zwartjes Ik geloof dat loslaten iets op gang brengt, Ik geloof dat je met je hart kunt zien, Ik geloof dat er altijd hulp is, Ik geloof in wat groter is dan ik! Het woord Geloof komt van de wortel ‘Liob’ dat betekent: voor lief nemen, goedkeuren, het goede zien. Je kiest ervoor om te geloven of niet. Geloven zie ik als een actieve beweging waaraan je je toevertrouwt. Aan de ander, aan jezelf, aan het Leven. Je maakt dus steeds een keuze, en die keuze maakt alle verschil. Reyke Zwartjes is begeleider bij het ITIP, school voor Leven en Werk in Zutphen 14

Plaats: Protestantse kerk (Westeinde) in Schermerhorn Tijd: 20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur) Kosten € 5,- p.p.

MAART donderdag 28 t/m zondag 31 maart PAASCYCLUS Met Pasen vieren wij als kerk de kern van ons geloof. De dood is overwonnen, er is leven, er is hoop. Dood en leven, zwart en wit staan in deze dagen tegenover elkaar. 'Zwart is geen kleur zoals de andere kleuren uit het spectrum. Zwart moet eerder gezien worden als het ontbreken van licht. Wit is een mengsel van alle kleuren uit het zichtbare gedeelte van het spectrum.' (Wikipedia) In de kerk wordt er ook gebruik gemaakt van kleuren. Groen (hoop, vrede, groei), paars (soberheid, bezinning, boete, rouw), rood (vuur, Heilige Geest) en wit (zuiverheid, licht, bevrijding). De kleur zwart wordt niet meer gebruikt. In de kerk kan het nooit zo donker zijn dat er helemaal geen kleur meer is. Het wit van Pasen maakt dat zelfs in de diepste duisternis licht schijnt, Gods licht. Dat vieren wij met Pasen. Wie (een paar van) de vier diensten rond Pasen meebeleeft, maakt als het ware ook zelf die beweging, van donker naar licht. Pasen krijgt een diepere betekenis. In de tijd voor Pasen wordt u geïnformeerd over de vieringen in de diverse kerken via de kerkbladen, de website, en de huis-aanhuisbladen. In de stilte woont de adem van het leven dat wist ik die ochtend zittend in de achtertuin te midden van veelkleurige bloemen en die ene duif die neerstreek op de schutting en vriendelijk nieuwsgierig naar mij keek 15


in de stilte woont de adem van het leven

naar: Oeke Kruythof

MEI

woensdag 29 mei WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN 2

zondag 19 mei PINKSTEREN

In de kerkgemeenschappen worden bloemen geschikt voor de vieringen, soms naar het thema van de liturgie. Linda Meulenbelt zal een workshop verzorgen met betrekking tot het maken van bloemstukken en boeketten. In eerste instantie is deze workshop bedoeld voor de bloemschiksters van de kerk, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

'Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij een kleur van passie en van wijn (...) Vandaag is rood wat rood hoort te zijn' Marco Borsato

Rood is een kleur die snel de aandacht trekt. De rode loper, het stoplicht, de rosse buurt, de brandweer, de snelle auto's van Ferrari. Rood, de kleur van gevaar en woede, maar ook van liefde. Rood is in de kerk de kleur van vuur, verwijzend naar de Heilige Geest. De kleur die gebruikt wordt op het Pinksterfeest. Het gaat dan wel om het vlammend, helder rood. Vroeger kon men deze kleur niet maken. De kleur was toen diep donkerrood en werd ook de kleur van de martelaren. Deze twee kanten - het 'getuigen en de 'tongen van vuur'- horen bij Pinksteren.

Locatie: Het Zwethuis in Schermerhorn Tijd: 19.30 uur Aanmelden bij: Linda Meulenbelt: ronenlinda@quicknet.nl of tel. 072- 5022496

GESPREKSGROEPEN

Er zijn twee gespreksgroepen waar u / je bij aan kunt sluiten: Plaats: Protestantse Kerk in Stompetoren Tijd: 10.00 uur

zondag 26 mei FEEST IN STOMPETOREN De kerk van Stompetoren bestaat dit jaar 350 jaar. Dat wordt een weekend lang gevierd. Op zondag is er een feestelijke, oecumenische viering in de kerk. Plaats: Protestantse Kerk in van Stompetoren. Tijd: 10.00 uur 16

• een groep met mensen die 50 à 60 jaar zijn; deze groep komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar rond allerhande geloofs- en levensthema’s. Contactpersoon: Mieneke Kostelijk 0299-673243 • het Praethuys voor mensen die de Fabeltjeskrant nog hebben meegemaakt, zo tussen de 25 en 45 jaar. Mensen met drukke levens die graag een paar keer per jaar tijd vrijmaken ‘om het eens ergens over te hebben’. Dat kan gaan over ontwikkelingshulp, over wat je inspireert, over verdriet. Zomaar een greep uit thema’s van de afgelopen vier jaar. Deze groep is ontstaan vanuit de kerk. De deelnemers zijn deels kerkelijke betrokken, deels ook helemaal niet. Een boeiende combi! Het is telkens bij een van de deelnemers thuis. Contactpersoon: Maurice Peeters maup@subluna.nl 17


Raad van Kerken Schermer Ruth Smeding

072 5022707 a.smeding@quicknet.nl

www.pkn-schermer.nl De ‘Denktank’ die dit programma samenstelde bestaat uit:

ds. Alice Schumacher

072 5317135 ds.schumacher@hotmail.com

Loes Fritzsche

072 5714026 awlfritzsche@quicknet.nl

Mieneke Kostelijk

0299 673243 kostelijk-meinema@live.nl

Marleen Kramer

072 5021773 marleen.kramer-purmer@planet.nl

Ellen Leijsen

072 5126566 yvon_ellen@hotmail.com

Maurice Peeters

06 20496361 maup@subluna.nl

Overige contactpersonen:

Adressen kerkgebouwen:

Protestantse Gemeente Schermer Aleid Hagen (scriba van de kerkenraad) 072 5022505 corenaleid@quicknet.nl

Protestantse Kerk en de Ark, Noordervaart 122 Stompetoren Protestantse Kerk Schermerhorn, Westeinde 88 Schermerhorn Het Zwethuis, Westeinde 93 Schermerhorn

18

19


Rooms Katholieke Kerk, Hornplein 1 Schermerhorn Rooms Katholieke Kerk, Zuidervaart 65 Zuidschermer

20

Jaarprogramma PKN Schermer - 2012-2013  

Jaarprogramma PKN Schermer - 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you