Page 1


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers


DE K L A P P E R (september 2009) Clubblad Tennisvereniging Smash, 34e jaargang nr. 5 Redactieadres: Bureau Smash: Ledenadministratie Info lidmaatschap Clubhuis: Postadres: Rekeningen:

www.tvsmash.nl

Martje Jacobs, klapper@tvsmash.nl administratie@tvsmash.nl; tel. (maandagen woensdagmorgen) Annemie Groothuis, Blauwgras 40 7623 GK Borne, groothuis38@zonnet.nl Smash Inn, Twickelerblokweg 75, 7621 BG BORNE Postbus 195, 7620 AD BORNE Rabobank rek 30.94.60.778, Postbank rek

Bestuur: Voorzitter (+kantine/bar): Secretaris (+ training): Penningmeester (+ training): Lid (Fac.voorzieningen/55+): Lid (Jeugd): Lid (ZCC + prestatietennis) Lid (toernooien & competitie): Lid (PR & Sponsoring): Commissies: Kantine/bar: Districtcompetitie: Competitie do./vr./za. : Zondagcompetitie: Trainingscommissie:

Toernooicommissie: Open jeugdtoernooicie: 55+: Activiteitencommissie: Interne competitie: Jeugdcommissie: Jeugdcompetitiecie: Sponsorcommissie: Contactcommissie: Clubblad:

Accommodatiecommissie: Training/tennislessen:

Voor info over de trainingen

Ton Remmers vacature Gerard Grooters Freddie Oude Nijhuis Raymond Niemeyer Rudi Leushuis Remko Kooreman vacature

2670715 2662996 2664600 3537800

2667021 2663247 2662471 2671871 2667400 2668256

Leo Koet

2670959

Jan Ramaker Rudy Leushuis Hans Hottenhuis (voorzitter) Bart Velner Anneke Schuurman (Jeugd) Leoni Eusterbrock (Senioren) Richard Claus Rienk Bakker, voorzitter Elly Koet vacature Gerhard Meijer Hanneke Kwast alle leden vacant Ruud de Vries Hannie Nijenhuis Martje Jacobs Jenny Leushuis, plv. eindredacteur Herma Herbers, distributie Arthur Egberink, websiteredacteur Jan Poelakker Freddie Oude Nijhuis Hans Wender (0652547868) Marjolein Barneveld Richard Docter (jeugdtrainer) Anneke Schuurman

2672024 2667400 2671717 2669087 2670833 2668784 2662322 2665431 2670959 2664159 2667751 2662641 2665160 2670715 2667400 2663303 2661749 2661845 2662471 3764353 06-51505243 06-13165660 2670833

3


Inleverdata kopij voor de Klapper (onder voorbehoud) Data Klapper 2009

kopij aanleveren

verschijning

23 oktober 04 december

02 november 14 december

• Alle gegevens in deze Klapper zijn ook te vinden op onze website: www.tvsmash.nl • Kopij graag aanleveren in WORD Arial 12 of 14 • Verder geen woorden in hoofdletters. Om te accentueren graag cursief typen

Overzicht jaarcontributies 2009 Leeftijdcategorie • Leeftijd t/m 8 jaar • 9 t/m 12 jaar • 13 t/m 17 jaar • 18 t/m 21 jaar • 22 jaar en ouder

contributie € 32,00 € 53,00 € 74,00 € 95,00 € 134,00

inschrijfgeld € 13,00 € 13,00 € 13,00 € 17,00 € 17,00

Zeer langdurig zieke en inactieve leden € 35,00 Aanvraag nieuwe ledenpas € 6,00 Clubblad per post bezorgen € 7,00 Afmelding lidmaatschap voor 1 december bij de ledenadministratie: Annemie Groothuis, Blauwgras 40, 7623 GK Borne, e-mail: groothuis38@zonnet.nl.

Alle leden, die een emailadres hebben of waarvan het adres is gewijzigd, worden vriendelijk verzocht, dit aan mij te mailen. groothuis38@zonnet.nl

4


Inhoud Klapper pag. 5 pag. 7 pag. 11 pag. 13 pag. 15 pag. 17 pag. 19 pag. 21 pag. 23 pag. 26

Van de voorzitter De clubkampioenschappen jeugd 2009 Dankbetuigingen Interne najaarscompetitie Bornse Open Penningmeester gezocht Wij zijn toch een vereniging? Gezocht: bestuurslid voor de jeugd Tennis voor de allerjongsten Ouder-Kind toenooi

Nieuwe leden Senioren

Junioren

Hr. F.S. Genee Mw. J. van der Gracht Hr. T. Hermans Hr. K. Saman Mw. J. Spaargaren Mw. M.M. Sueters

Cliff ten Berge Nayrah Bouwhuis Sjoerd van Bree Jesse Breuring Floor van Buuren Jarne Egberink Jynthe Hannessen Milou Hesselink Ramon Hoekstra Naud Niemeyer Tara Slot Anne Unverzagt Youp Unverzagt Jolijn Wilt

Dit clubblad wordt nog gedeeltelijk gekopieerd door PTB-Kopieerservice – Hofstraat 18 Borne

5


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

6


Van de voorzitter Beste mensen, Allereerst van harte gefeliciteerd! Uiteraard met deze eerste digitale Klapper. Maar dezer dagen vieren wij ook ons 40-jarig jubileum met een spetterend ouderwets toernooi en een groots feest. Er hebben zich veel leden aangemeld om dit mee te vieren, waaronder ook veel oud-leden. Ik verheug me echt op een gezellig weekend. We staan aan het begin van een nieuw tennisseizoen. En het wordt wat betreft het verenigingsbeleid een heel belangrijk seizoen. We moeten een aantal belangrijke besluiten voorbereiden, die u als leden direct aangaan. De komende ledenvergadering in november zal daarom een heel belangrijke worden. Want daar zullen de besluiten genomen worden. Ten eerste zullen wij voorstellen doen met betrekking tot ons vrijwilligersbeleid. De ledenvergadering heeft ons de vorige keer opgedragen deze voorstellen te ontwikkelen. Onze vereniging drijft op vrijwilligers, en het aantal vacatures op sleutelposities plus de bereidheid om de bar met enige regelmaat te bezetten baart ons grote zorgen. Wij gaan voorstellen dat alle volwassen leden in principe een bijdrage leveren aan de organisatie van de vereniging. Het is ons gebleken dat het in tennisland niet ongebruikelijk is de leden daartoe te verplichten. Wij snappen ook dat niet iedereen dat wil of kan. Daarom stellen wij voor om u de mogelijkheid te bieden deze verplichting af te kopen met een jaarlijkse extrabijdrage van ₏ 50,=. Met dit geld kunnen wij de leden die wèl vrijwilligerswerk verrichten een extra beloning geven, b.v. in de vorm van een korting op de contributie. Ten tweede zullen wij investeringsvoorstellen doen. Ons clubgebouw is heel hard aan renovatie toe. En de gemeente heeft besloten voor ons twee nieuwe velden bouwrijp te maken, waar wij dan nieuwe banen op aan kunnen leggen. Om dat te financieren zullen we geld moeten lenen. En dat werkt door in de contributie. We zullen dus keuzes moeten maken. Als onderdeel van de begrotingsbespreking zal het bestuur een aantal scenario’s aan de ledenvergadering voorleggen, waaruit gekozen zal moeten worden. Over beide initiatieven zullen wij u binnenkort nog nader informeren. Maar eerst gaan we feest vieren! Ton Remmers (voorzitter)

7


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

8


Jeugdcommissie De Clubkampieonschappen Jeugd 2009 Het is nog maar een paar dagen geleden. De finales van de clubkampioenschappen werden gespeeld. Er waren veel spannende wedstrijden bij. Maar bij een aantal partijen was ook overduidelijk wie de sterkste was. De inzet en sportieve prestaties zijn uiteindelijk beloond met een fantastische beker en bij de jeugd t/m 8 jaar met een medaille voor iedereen. Ook de voorrondes waren erg interessant. Mooie en rare ballen vlogen over het net. En iedereen heeft volgens mij met plezier gespeeld tegen leeftijdsgenoten. Natuurlijk waren er wel eens kleine onenigheden maar deze werden vaak sportief weer opgelost. Heb jij nu ook spijt dat je misschien niet hebt meegedaan, doe dan volgend jaar mee. En heb je meegedaan en vond je het gewoon erg leuk, doen dan ook volgend jaar weer mee.

9


Uitslagen clubkampioenschappen jeugd 2009 1e plaats

2e plaats

JE/ME t/m 8

Iedereen

ME t/m 10

Emma Potijk

Willemijn Nijkamp

JE t/m 10

Thijs Botman

Thije Scholten

MD t/m 12

Florien Reesink Tessa Vreeling

Nienke Nijkamp Emma Potijk

JE t/m 12

Max Eusterbrock

Tjalling Scholte

ME t/m 14

Jorieke Bokhove

Anne Lammertink

JE t/m 14

Lars van der Molen

Niels Egberink

JD t/m 14

Maarten Droste Lars van der Molen

Michiel Munninkhof Barend Potijk

ME t/m 16

Marlijne Jans

Sophie Bras

MD t/m 16

Jorieke Bokhove Jolien Ramerman

Florien Reesink Suzan Reesink

JE t/m 16

Jelmer Jager

Daan Nijenhuis

De Jeugdcommissie

10


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

11


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

12


Dankbetuiging Beste mensen, ik wil graag iedereen bedanken voor hun steun en troost in de afgelopen moeilijke periode na het fatale ongeval van onze zoon Hardy. De kaarten, brieven, telefoontjes en bezoeken bieden veel steun en troost. Mijn bijzondere dank en waardering gaat uit naar de 55+ groep en de jeugdcomissie die mij met hun steun en troost geholpen hebben. Daarnaast wil ik graag Raymond Niemeyer en zijn echtgenote bedanken voor hun steun tijdens de condoleance in Groningen. Mede namens mijn echtgenoot Andries en mijn zoons Matthias en Robert, Brunie van den Berg

Dankbetuiging Bedankt!! Bedankt bestuur, ZCC, trainers, selectie en leden van Smash voor alle kaarten, telefoontjes, presentjes en bezoekjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Al die aandacht heeft me enorm gesteund om weer snel beter worden.

Met vriendelijke groeten Jenny Leushuis.

13


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

14


Interne najaarscompetitie 2009 Aanmelden graag per e-mail Vanaf dinsdag 6 oktober 2009 zal de Interne Najaarscompetitie voor mixed teams van start gaan. Deelname staat open voor alle senior SMASH leden. Je kunt je bij voorkeur per email hiervoor opgeven. Er wordt op dinsdagavond van 19.30 tot 22.30 uur getennist, in afzonderlijke poules, zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld. Speeldata 6, 13, 27 oktober en 3, 10, 17 november 2009. Er wordt alleen gedubbeld: dames- heren- en mixed dubbels. Er wordt in principe in poules van 6 teams gespeeld op 3 banen per poule. De wedstrijden worden op tijd gespeeld (45 minuten); laatste partij is uiterlijk om 22.30 uur afgelopen.

e-mail adres: gerhardmeijer@planet.nl Sluitingsdatum inschrijving: 27 september 2009, 24.00 uur. Bekendmaking van de teamindeling: op de publicatieborden. De aanvoerders krijgen van tevoren bericht. ________________________________________________________________________

Gegevens t.b.v. Interne Najaarscompetitie 2009 Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ............................................................................................................................... Adres: ...................................................................................................................................... telefoon: .................................................................................................................................. Man / vrouw

Wilt u aangeven wat ongeveer uw speelsterkte is: ................. (D1) 7 ................... (D2) 8 ................... (E) 9

of alleen reserve (

)

Sluitingsdatum inschrijving: 27 september 2009, 24.00 uur Wedstrijdsecretariaat e-mail: gerhardmeijer@planet.nl Evt. bezorgen bij Oude Kerkstraat 13 7622 EK Borne.

15


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

16


Joris van Giersbergen beste tennisser bij Bornse Open Onder gunstige weersomstandigheden vonden bij TV Smash van 22 tot en met 28 juni de Open Bornse Tenniskampioenschappen plaats. Dankzij de zwoele avonden konden de spelers en hun supporters na afloop van hun wedstrijd op de terrassen van de tennisclub uitblazen en napraten over het verloop van hun partij. Op de afsluitende zondag werden de finales gespeeld onder zonnige en dus warme condities, wat helaas leidde tot één opgave. De beste tennisser in het enkelspel niveau 4 bleek Joris van Giersbergen van de Markelose tennisvereniging MTV ’65. De beste dames enkelspeelster DE7 was Inge Visschedijk van ATV De Molenhoek uit Aadorp. Eric Schut eindigde als tweede in de HE4, Nicolette Scholte verloor de finale in drie sets van Visschedijk en werd daarmee eveneens tweede. De verdere uitslagen enkelspel waren als volgt: HE6 – 1. Frank Horsthuis (TV Hercules) HE7 – 1. Roy van Ophuizen (T.E.Z.) HE8 – 1. Rik Letteboer (TV Woolderes) DE8 – 1. Jessica ter Horst (TV Smash) In het dubbelspel waren de uitslagen: HD6 – 1. Wim Hoekstra/Ron Wevers (Woolderes) HD7 – 1. Jan ten Dam/Arnoud van den Hoeven DD6 – 1. Renate van Kampen/Karin van Os DD7 – 1. Margit Biemans/Nicolette Scholte DD8 – 1. Jessica ter Horst/Sandra Oran (Smash) GD5 – 1. Dixie en René Siemerink (TV Hercules) GD7 – 1. Inge Küsters/Geoffrey Niemer (RC Borne/TC Overdinkel)

2. Remon van der Aa (TC Delden) 2. Jefrey ten Donkelaar (TV Hasselo) 2. Rogier Buitenhuis (TV Hercules) 2. Margit Biemans (TV Smash)

2. Jan Bram en Vincent de Groot (TC Delden) 2. Jeffrey ten Donkelaar/Wouter Koster (CT Tie-Break/TV Hasselo) (TV Hasselo) 2. Renate Roest/Ank Stumpel (TC (Smash/RC Borne) Weusthag) 2. Ellie Landman/Maureen Zuidema (TC (TV Smash) Weusthag) 2. Ellen v. Puffelen/Helma Stam (Smash) 2. Caroline Smienk/Hilco Oude Heuvel (TVGlanerbrug) 2. Lizethe Keijzer/ Gerard Lubberink (Smash)

In totaal deden 116 tennissers mee en telde het toernooi 142 inschrijvingen. De toernooiorganisatie kijkt terug op een dermate positief verlopen toernooi dat ze van plan is de Bornse Open volgend jaar een vervolg te geven. Alle informatie en de complete uitslagen zijn te vinden op www.toernooi.nl.

17


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

18


Penningmeester gezocht In de ledenvergadering in november a.s. is penningmeester Gerard Grooters aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Wel wil hij – desgewenst – de financiële boekhouding en loonadministratie blijven voeren voor de nieuwe penningmeester. Ook Harry Ribbers heeft zich bereid verklaard werkzaamheden en met name incasso’s voor de penningmeester – lees: vereniging – te verrichten. Wij zoeken derhalve een penningmeester die zich vooral met de bestuurlijke kant van de vereniging gaat bemoeien. Zeker nu we nieuwe velden willen gaan aanleggen en de accommodatie verbeteren, ligt hier een interessante taak voor een nieuwe man of vrouw. Bij splitsing van de werkzaamheden vermindert de werk- en tijdsdruk natuurlijk aanzienlijk. Tevens is bij langdurige afwezigheid door vakanties e.d. tijdelijk overnemen van elkaars werkzaamheden mogelijk. Daardoor moet het toch (met zo’n 750 leden!) mogelijk zijn een lid van Smash of vrijwilliger met sympathie voor Smash te vinden, die deze bestuurstaak op zich neemt. Graag komen wij in contact met deze kandidaat. Hij/zij kan alle informatie en ook medewerking krijgen van Gerard, evenals van de andere bestuursleden. Laat van u horen als u deze onmisbare taak voor de vereniging op u wilt nemen of iemand kent, die dat wel wil en kan. Zie “De Klapper” of website voor adressen of telefoonnummers van de bestuursleden. Het telefoonnummer van Gerard is 2663247 en van Harry 2671144.

19


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

20


Wij zijn toch een vereniging? Beste mensen. Er moet mij even iets van het hart. Ik zat op de bank na te denken over onze mooie vereniging TV Smash. Vereniging? Vereniging? Het moet toch iets zijn wat mensen verenigd? Wat betekend vereniging dan toch eigenlijk? Vereniging: “Een samenwerkingsvorm waarbij meerdere personen op voet van gelijkheid trachten een bepaald doel te verwezenlijken of een bepaalde activiteit te ontplooien”. Dit is precies datgene wat ik helaas niet altijd verneem in onze mooie vereniging. In plaats van gelijkheid is er soms veroordeling en in plaats van een gezamenlijk doel te verwezenlijken zijn er ook individuele agenda’s die zorgen voor irritatie. Dit komt mijn inziens de sfeer niet te goede en ook niet de sportiviteit en verdraagzaamheid. Het zou fijn zijn dat het verenigingsgevoel weer totaal binnendringt. Dat we samen de schouders er onder blijven zetten, zodat we over 40 jaar nog steeds trots zijn op één van de grootste sportverenigingen van Borne. Samen het doel “sportief tennis” ten uitvoer brengen kan alleen maar als alles eromheen ook afgestemd is op dat doel. Help daarom de vereniging. Help met de juiste verhalen, met de juiste handelingen en met de juiste sportiviteit. Ik ben trots op onze gezamenlijke vereniging. U ook? Raymond Niemeyer

21


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

22


Jeugdcommissie Gezocht: Bestuurslid voor de jeugd. Na lang wikken en wegen heb ik uiteindelijk dan toch de knoop doorgehakt. Ik stop met het bestuur per volgende ledenvergadering. Ik heb nu een aantal jaren met veel plezier mij ingezet voor de jeugd in het bestuur. Andere bezigheden zorgen ervoor dat ik niet verder kan gaan met deze functie. Wel blijf ik actief binnen TV Smash als voorzitter van de jeugdcommissie. Het zou fijn zijn als nu iemand anders het roer overneemt binnen het bestuur. Het is een leuke niet te zware functie mede omdat het samenwerken met de jeugdcommissie altijd prima verloopt. Toe aan een leuke uitdaging, mail dan eens naar jeugd@tvsmash.nl Ik hoor graag van jou! Raymond Niemeyer

23


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

24


Tennis voor de allerjongsten Vanaf maandag 5 oktober beginnen we bij Smash weer met een nieuwe cursus balvaardigheid voor de allerjongsten. Vanaf 5 jaar kunnen kinderen hier aan meedoen. De bedoeling is spelenderwijs kennis te maken met tennis, onze leraren hebben hiervoor een speciale cursus tenniskids van de KNLTB gevolgd. Na deze cursus kunnen de kinderen met een goede basis naar de echte tennislessen. De club zorgt voor rackets en ballen, dus aanschaf daarvan is nog niet nodig.

De cursus bestaat uit 10 lessen van 50 minuten en wordt gegeven in de gymzaal de Wheele aan de Wheelemanstraat 21 in Borne op de maandagmiddag na schooltijd. De kosten bedragen â‚Ź 35,--. Verdere informatie en aanmelding bij Marjolein Rorink. Telefoon 06-51505243. Of per email rorink4@home.nl

25


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

26


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

27


Jeugdcommissie Ouder-Kind toernooi. Beste kinderen en ouders. 11 oktober is het weer zover. Er wordt een ouder-kind toernooi gehouden waarin jullie samen kunnen tennissen. Geef je op voor deze leuke happening!!! Neem je vader of moeder, opa of oma mee en speel een aantal leuke partijen. Datum: 11 oktober Aanvang 14.00 uur. Kosten: â‚Ź 2,50 p.p. Inschrijving: tot 7 oktober 2009.

Opgave: Aanmelden via jeugd@tvsmash.nl Vermeld daarbij de namen, de leeftijd van het kind. en telefoonnummer.

Jullie worden per mail bevestigd over de inschrijving.

We zien jullie graag op 11 oktober. De Jeugdcommissie

28


Met dank aan onze adverteerders en begunstigers

29

Klapper september 2009  
Klapper september 2009  

Klapper uitgegeven in september 2009

Advertisement