Page 1


動物植物.Animal

舞蹈服裝.目次 IndeX

3-12

.動物植物

13-15 16-27 28-44 .芭蕾禮服

本目錄所載服飾不含道具、頭飾等配件,歡迎來電洽租。 因印刷緣故,所有商品顏色均以實物為準,造成不便,尚請見諒。 2

美美舞蹈服裝

.民俗武功

.現代熱門


Animal .動物植物

KA-013 小雞

45-57

.成人系列

KA-075 青蛙

KA-090 桃花 舞蹈戲劇服飾.專業設計.承製出租

3


動物植物.Animal

4

KA-001 紅鳥

KA-002 黑鳥

KA-003 綠鳥

KA-004 小鳥

KA-005 烏鴉

KA-006 貓頭鷹

KA-007 熱帶魚

KA-008 鴨寶寶

KA-009 藍公雞

KA-010 紅雞

KA-011

KA-012 黃雞

美美舞蹈服裝


Animal .動物植物

KA-013 小雞

KA-014 醜小鴨

KA-015 鴨子

KA-017 羊

KA-018 綿羊

KA-019 粉豬

KA-021 小白兔

KA-022 兔女郎

KA-023 粉兔

KA-016

粉紅豬

KA-020

KA-024 豹

舞蹈戲劇服飾.專業設計.承製出租

5


動物植物.Animal

6

KA-025 獅子

KA-026 熊

KA-027 大野狼

KA-028 小野狼

KA-029 虎

KA-030 花豹

KA-031 狐狸

KA-032 狐狸

KA-033 老虎

KA-034 斑馬

KA-035 馬

KA-036 斑馬

美美舞蹈服裝


Animal .動物植物

KA-037 河馬

KA-038

KA-039 麋鹿

KA-040 驢子

KA-041 小熊維尼

KA-042 101忠狗

KA-043 黑花貓

KA-044 黑貓

KA-045 小狗

KA-046 史努比

KA-047 黑狗

KA-048 鹿

舞蹈戲劇服飾.專業設計.承製出租

7


動物植物.Animal

8

KA-049 乳牛

KA-050 牛

KA-051 飛象

KA-052 猴子

KA-053 猴子

KA-054 小猴

KA-055 大象

KA-056 灰鼠

KA-057 無尾熊

KA-058 哈姆太郎

KA-059 小老鼠

KA-060 松鼠

KA-061 野牛

KA-062 鹿

KA-063 長頸鹿

美美舞蹈服裝


Animal .動物植物

KA-064 恐龍

KA-065 蛇

KA-069 烏龜

KA-072 雪人

KA-066 蝸牛

KA-067 蚊子

KA-070 蒼蠅

KA-073 蝦子

KA-068 螞蟻

KA-071 蟑螂

KA-074 螃蟹

KA-075 青蛙

舞蹈戲劇服飾.專業設計.承製出租

9


動物植物.Animal

KA-076 黑蝴蝶

KA-077

粉蝴蝶

綠蝴蝶

KA-078

KA-079 蝶

KA-080 彩蝶

KA-081 螢火蟲

KA-082 螢火蟲

KA-083 瓢蟲

KA-084 瓢蟲

KA-085 蜜蜂

KA-086 鱷魚

10 美 美 舞 蹈 服 裝


Animal .動物植物

KA-087 青蛙

KA-088 青蛙

KA-089

KA-090 桃花

KA-091 桃花

KA-092 太陽花

KA-093

KA-094

KA-095

KA-096 香蕉

KA-097 蘋果

KA-098 鳳梨

KA-099 西瓜

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 11


動物植物.Animal

KA-100 藍魚

KA-101 黃魚

KA-104 魟魚

KA-105 美人魚

KA-107 娃娃魚

KA-108 鯨魚

12 美 美 舞 蹈 服 裝

KA-102 鯊魚

KA-103 海豚

KA-106 蚌仙子

KA-109 熱帶魚

KA-110 熱帶魚


Ballet .芭蕾禮服

KB-001

KB-002

KB-003

KB-004

KB-005

KB-006

KB-007 舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 13


芭蕾禮服.Ballet

14

KB-008

KB-009

KB-010

KB-011

KB-012

KB-013

KB-014

KB-015

KB-016

KB-017

KB-018

KB-019

KB-020

KB-021

KB-022


Ballet .芭蕾禮服

KB-023

KB-024

KB-025

KB-026

KB-027

KB-028

KB-029

KB-030

KB-031

KB-032

KB-033

KB-034

KB-035

KB-036 15


民俗武功.Chinese

KC-001

KC-002

KC-003

KC-004

KC-005

KC-006

KC-027

16 美 美 舞 蹈 服 裝


Chinese.民俗武功

KC-007

KC-008

KC-009

KC-010

KC-011

KC-012

KC-013

KC-014

KC-015

KC-016

KC-017

KC-018

KC-019

KC-020

KC-021

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 17


民俗武功.Chinese

KC-022

KC-027

KC-031 18 美 美 舞 蹈 服 裝

KC-023

KC-024

KC-028

KC-032

KC-025

KC-029

KC-033

KC-034

KC-026

KC-030

KC-035


Chinese.民俗武功

KC-036

KC-037

KC-038

KC-039

KC-040

KC-041

KC-042

KC-043

KC-044

KC-045

KC-046

KC-047

KC-048

KC-049

KC-050

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 19


民俗武功.Chinese

KC-051

KC-052

KC-053

KC-054

KC-055

KC-056

KC-057

KC-058

KC-059

KC-060

KC-061 20 美 美 舞 蹈 服 裝

KC-062

KC-063

KC-064


Chinese.民俗武功

KC-065

KC-066

KC-067

KC-068

KC-069

KC-070

KC-071

KC-072

KC-073

KC-074

KC-075

KC-076

KC-077

KC-078

KC-079

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 21


民俗武功.Chinese

KC-080

KC-081

KC-082

KC-083

KC-084

KC-085

KC-086

KC-087

KC-088

KC-089

KC-090 22 美 美 舞 蹈 服 裝

KC-091

KC-092

KC-093


Chinese.民俗武功

KC-094

KC-095

KC-096

KC-097

KC-098

KC-099

KC-100

KC-101

KC-102

KC-103

KC-104

KC-105

KC-106

KC-107

KC-108

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 23


民俗武功.Chinese

KC-109

KC-110

KC-111

KC-112

KC-113

KC-114

KC-115

KC-116

KC-117

KC-118

KC-119

KC-120

KC-121

KC-122

KC-123

24 美 美 舞 蹈 服 裝


Chinese.民俗武功

KC-124

KC-125

KC-126

KC-127

KC-128

KW-001

KW-002

KW-003

KW-004

KW-005

KW-006

KW-007

KW-008

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 25


民俗武功.Chinese

KW-009

KW-010

KW-011

KW-012

KW-013

KW-014

KW-015

KW-016

KW-017

KW-018

KW-019

KW-020

KW-021

KW-022

KW-023

26 美 美 舞 蹈 服 裝


Chinese.民俗武功

KW-024

KW-029

KW-033

KW-025

KW-026

KW-030

KW-034

KW-027

KW-031

KW-035

KW-036

KW-028

KW-032

KW-037

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 27


現代熱門.Modern

KM-002

KM-003

KM-004

KM-001 28

KM-005

KM-006


Modern .現代熱門

KM-007

KM-008

KM-009

KM-010

KM-011

KM-012

KM-013

KM-014

KM-015

KM-016

KM-017

KM-018

KM-019

KM-020

KM-021 29


現代熱門.Modern

30

KM-022

KM-023

KM-024

KM-025

KM-026

KM-027

KM-028

KM-029

KM-030

KM-031

KM-032

KM-033

KM-034

KM-035

KM-036


Modern .現代熱門

KM-037

KM-038

KM-039

KM-040

KM-041

KM-042

KM-043

KM-044

KM-045

KM-046

KM-047

KM-048

KM-049

KM-050

KM-051 31


現代熱門.Modern

32

KM-052

KM-053

KM-054

KM-055

KM-056

KM-057

KM-058

KM-059

KM-060

KM-061

KM-062

KM-063

KM-064

KM-065

KM-066


Modern .現代熱門

KM-067

KM-068

KM-069

KM-070

KM-071

KM-072

KM-073

KM-074

KM-075

KM-076

KM-077

KM-078

KM-079

KM-080

KM-081 33


現代熱門.Modern

34

KM-082

KM-083

KM-084

KM-085

KM-086

KM-087

KM-088

KM-089

KM-090

KM-091

KM-092

KM-093

KM-094

KM-095

KM-096


Modern .現代熱門

KM-097

KM-098

KM-099

KM-100

KM-101

KM-102

KM-103

KM-104

KM-105

KM-106

KM-107

KM-108

KM-109

KM-110

KM-111 35


現代熱門.Modern

36

KM-112

KM-113

KM-114

KM-115

KM-116

KM-117

KM-118

KM-119

KM-120

KM-121

KM-122

KM-123

KM-124

KM-125

KM-126


Modern .現代熱門

KM-127

KM-128

KM-129

KM-130

KM-131

KM-132

KM-133

KM-134

KM-135

KM-136

KM-137

KM-138

KM-139

KM-140

KM-141 37


現代熱門.Modern

38

KM-142

KM-143

KM-144

KM-145

KM-146

KM-147

KM-148

KM-149

KM-150

KM-151

KM-152

KM-153

KM-154

KM-155

KM-156


Modern .現代熱門

KM-157

KM-158

KM-159

KM-160

KM-161

KM-162

KM-163

KM-164

KM-165

KM-166

KM-167

KM-168

KM-169

KM-170

KM-171 39


現代熱門.Modern

KM-172

KM-173

KM-174

KM-175

KM-176

KM-177

KM-178

KM-179

KM-180

KM-181

KM-182 40

KM-183

KM-184

KM-185


Modern .現代熱門

KM-186

KM-187

KM-188

KM-189

KW-038

KW-039

KW-040

KW-041

KW-042

KW-043

KW-044 天使

KW-045

KW-046

KW-047

KW-048 41


現代熱門.Modern

42

KW-049

KW-050

KW-051

KW-052

KW-053

KW-054

KW-055

KW-056

KW-057

KW-058

KW-059

KW-060

KW-061

KW-062

KW-063 巫婆


Modern .現代熱門

KW-064 米奇

KW-065 米妮

KW-066 小矮人

KW-067 小矮人

KW-068 小矮人

KW-069 聖誕小姐

KW-070 聖誕老人

KW-071

KW-072 南瓜

KW-073 消防員

KW-075 彼得潘

KW-076 超人

KW-077

KW-078

(成人)

KW-074 巫婆

43


現代熱門.Modern

KW-079 小丑

KW-080 小丑

KW-081 小丑

KW-082 法師

KW-083

KW-084 醫生

KW-085 小護士

KW-086 警察

KW-087 學士服

KW-088 郵差

KW-089 非洲

KW-090 泰山

KW-091 小泰山

KW-092 小泰山

KW-093 廚師

44 美 美 舞 蹈 服 裝


Adult.成人系列

AB-001

145CM

AB-005

AB-009

110CM

AB-002

135CM

AB-003

AB-006

110CM

AB-010

古典芭蕾

AB-004

110CM

AB-007

AB-008

145CM

AB-011

AB-012

110CM

120CM

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 45


民俗武功

成人系列.Adult

AC-001 150CM

AC-002

AC-004 46 美 美 舞 蹈 服 裝

150CM

150CM


Adult.成人系列

AC-003

120CM

AC-007

AC-012

120CM

AC-004

AC-005

150CM

民俗武功

135CM起

AC-006

135CM

120CM起

AC-008

130CM

AC-009

130CM 起

AC-010

150CM

AC-011

AC-013

140CM

AC-014

120CM

AC-015

120CM

AC-016

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 47


民俗武功

AC-017

AC-018

AC-022

130CM

AC-026

150CM

48 美 美 舞 蹈 服 裝

成人系列.Adult

AC-023

AC-019

130CM

AC-027

150CM

120CM起

AC-020

AC-024

AC-028

150CM

110CM起

AC-021

120CM

AC-025

120CM

AC-029


Adult.成人系列

AC-031

AC-030

125CM

AC-038

145CM起

AC-034

120CM起

AC-039

AC-032

140CM

AC-035

AC-040

120CM起

145CM

民俗武功

120CM起

AC-036

AC-041

150CM起

135CM起

AC-033

140CM

AC-037

120CM

AC-042

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 49


民俗武功

成人系列.Adult

AC-043

AC-050 50 美 美 舞 蹈 服 裝

AC-044

AC-045

140~165CM

AC-047

AC-048

150~165CM

AC-051

AC-046

AC-049

140CM起

150~165CM

AC-052


Adult.成人系列

AC-053

150CM起

AC-057

AC-060

120CM

AC-054

150CM起

AC-055

150CM起

AC-058

150CM起

AC-059

150CM起

AC-061

140CM起

AC-062

130CM

民俗武功

AC-056

150CM起

AC-063

130CM

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 51


民俗武功

成人系列.Adult

AC-064

150CM

AC-065

150CM

AC-066

AC-068

140CM

AC-069

140CM

AC-070

AC-073

150CM

AC-074

AC-072 52 美 美 舞 蹈 服 裝

150CM

140CM

AC-067

150CM

AC-071

140CM

AC-075

135CM


Adult.成人系列

現代熱門

AC-076

150CM

AC-077

145CM

AC-078

145CM

AC-079

145CM

AM-001

110CM

AM-002

110CM

AM-003

155CM

AM-004

130CM

AM-005

130CM

AM-006

145CM

AM-007

130CM

AM-008

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 53


現代熱門

AM-009

AM-010

AM-013

150CM

AM-018

150CM

54 美 美 舞 蹈 服 裝

成人系列.Adult

AM-014

150CM

AM-019

AM-011

AM-015

145CM

155CM

AM-016

AM-020

135CM

150CM

AM-012

140CM

AM-017

150CM

AM-021

150CM


Adult.成人系列

AM-022

110CM

AM-023

AM-024

F

現代熱門

AM-025

150CM

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 55


宴會禮服

成人系列.Adult

AF-001

AF-002

AF-003

AF-004

AF-005

AF-006

AF-007

AF-008

AF-009

AF-010

AF-011

AF-012

56 美 美 舞 蹈 服 裝


Adult.成人系列

宴會禮服

AF-013

AF-014

AF-015

AF-016

AF-017

AF-018

AF-019

AF-020

舞 蹈 戲 劇 服 飾 . 專 業 設 計 . 承 製 出 租 57


美美舞蹈服裝出租預訂單 FAX:04-8874637 租用單位

統 編

電話

連 絡 人

行 動

傳真

寄貨地址 表演日期

表演時間

上午

取件方式

晚上

歸還時間

月 下午

NO.

服 裝 編 號

S

M

寸(件)

L

自取

郵寄

頭飾

XL XXL

總件數 要

表演節目或備註

不要

以下欄位請勿填寫

總 套 數 訂

新台幣

注意事項: *紅色字體之欄位勿填。 *請仔細閱讀租衣規則,避免造成糾紛。 *本單請自行影印使用。 *大人與小孩服裝編號不同,請註明清楚。

元整

總 金 額

新台幣

元整

新台幣

元整

服裝用畢請於 月 日寄回。 美美地址:52148 彰化縣北斗鎮斗苑路二段 194 號 電 話:04-8871727 傳 真:04-8874637 (24小時)


租借尺寸對照表 型 號

小號 S

中號 M

大號 L

特大 XL

兒童身高

100左右

110左右

120左右

130左右

成人身高

140左右

150左右

160左右

166左右

租借服裝注意事項 ◎ 租借之服裝請愛惜使用,在表演前一天可來本公司領取服裝,如能提早交單, 將會事先以電話連絡。 ◎ 租金總金額未達3000元者,請自行負擔運費;滿3000元以上運費則各付乙次。 ◎ 收到衣服時,請先清點數量,若有錯誤或遺漏時,請立即來電連絡,否則將以 遺失服裝處理。 ◎ 所租借之服裝請勿自行加裝飾物(如雙面膠、標籤、訂書針等),若造成衣物 損毀或無法清除,得按服裝價格負賠償責任。 ◎ 租衣費用以實際出貨單計算,如有表演者因事未能參與演出,其服裝仍需付 費。 ◎ 服裝使用後,請於表演隔日立即歸還或寄回;如少數服裝未收齊,請於隔天另 行補寄回,謝謝合作。 ◎ 目錄上之配件、道具等,本公司均有租售。 ◎ 服裝遺失,依租金10倍計算服裝製作費用的賠償金額。

美美舞蹈服裝公司 傳真訂貨:04-8874637 (24小時) 電

話:04-8871727

動:0937-287525.0931-523727 (李小姐)

址: 52148 彰化縣北斗鎮斗苑路二段194號

匯款內容

郵局無摺存款 或 ATM 銀行代碼:7 0 0 局 號:0 0 8 1 3 3 1 帳 號:0 2 4 1 8 5 1 密 碼:7 8 1 5


美美服裝目錄-2012  

dance, drama, dress, rent out, catalog