Page 1

Piet Paris, 2013 dez Arnhem. Het

Wonder Years. Werkplaats Typografie 1998—2008, 2008

Sprekende objecten. Studies in art-based learning, 2015

Art at Large. Through Performance & Installation Art, 2013

ng in design, 2016 aniërisme, 2017 een duurzame wereld.

ArtEZ Press Theory Arts Practices, 2017

Farmers, 2011

Inleiding in de esthetica, 2007 Wat doet die rode vlek daar linksboven?

De Nieuwe Man, 2010

Sneu*. En andere verhalen, 2015

tural Side of Innovation, 2007

Ballet in Dance Education, 2014 Ballet, Why and How? On the Role of Classical

Nieuwe publicaties 2018—2017 & Backlist 2016—2002


a

Ballet, Why and How? On the Role of Classical Ballet in Dance Education, 2014 ural Side of Innovation, 2007

Wat doet die rode vlek daar linksboven? Inleiding in de esthetica, 2007 Farmers, 2011

en duurzame wereld. g in design, 2016

ez Arnhem. Het iet Paris, 2013

Wonder Years. Werkplaats Typografie 1998—2008, 2008


Mode Design Hotel Mo Gesamtkunstwerk van Sprekende objecten. Studies in art-based learning, 2015

Art at Large. Through Performance & Installation Art, 2013

Ontdekkingsreis naar Inspiratie en vernieuwi

aniĂŤrisme, 2017

Theory Arts Practices, 2017

De Nieuwe Man, 2010 Sneu*. En andere verhalen, 2015


Colofon Eindredactie en correctie: Lucy Klaassen; Fotografie boeken: Amir Avraham, Thaïsa de Leij, Hans Vroege, Werkplaats Fotografie ArtEZ University of the Arts; Concept en ontwerp: Amir Avraham, Amsterdam; Lettertype: Lars (bolddecisions.biz); Lithografie en productie: Colour & Books, Apeldoorn; Druken bindwerk Engelse editie: Petit sk, Lublin, Poland. maakt deel uit van

5 1 0 2 ,g n i n r a e l d e s a b - t r a n i s e i d u t S . n e t c e j b o e d n ek er p S

ecnamrofreP hguorhT .egraL ta trA 3 1 0 2 , t r A n o i t a l l a t s nI &

7102 ,secitcarP strA yroehT

2018 02

www.artezpress.artez.nl

7102 ,emsirëin

0102 ,naM ewueiN eD

5 1 0 2 , n e l a h r e v er e d n a n E . * u e n S


ArtEZ Press VOORWOORD

Voor u ligt het eerste volledige overzicht van het bijzondere boekenfonds dat ArtEZ Press in de loop van de tijd heeft opgebouwd. Van dit jaar te verschijnen titels tot recent uitgegeven publicaties tot de gehele backlist van het fonds: in deze catalogus vindt u alle informatie. ArtEZ Press is de uitgeverij van ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Sinds de oprichting in 2005 publiceren wij boeken van hoge kwaliteit, zowel qua inhoud als qua vormgeving. Daarbij versterkt de bijzondere vormgeving de boodschap van de inhoud, en vice versa. In de boeken van ArtEZ Press worden de kennis en de onderzoeksresultaten van het onderwijs en onderzoek bij ArtEZ vastgelegd en voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Vakgebieden als architectuur, beeldende kunst, dans, interieurarchitectuur, kunsteducatie, mode, muziek, productontwerpen, theater, theorie in de kunsten en vormgeving zijn allemaal in ons fonds vertegenwoordigd. Wij hebben een groot aanbod op cultureel gebied! Wij hopen dat u deze catalogus met veel plezier zult doorbladeren en het aanbod van ArtEZ Press zult bekijken. Veel inspiratie toegewenst.

www.artezpress.artez.nl

Minke Vos, uitgever

EEN INLEIDING

Jan Brand, initiator en voormalig uitgever ArtEZ Press

Met de introductie van de mechanische drukkunst werd de verspreiding van kennis en nieuwe inzichten enorm versneld. Het belang van de boekdrukkunst voor de massale verspreiding en het behoud van kennis is aanzienlijk en staat aan de basis van de democratisering van kennisoverdracht, onder meer als waardevol instrument in het onderwijs. ArtEZ hogeschool voor de kunsten is een onderwijsinstituut waarin op verschillende wijzen kennisoverdracht plaatsvindt tussen docenten en studenten. Er wordt niet alleen onderwijs gegeven, er vinden ook allerlei vormen van onderzoek plaats. Praktisch en theoretisch onderzoek.

1


www.artezpress.artez.nl

In 2005 nam ArtEZ het unieke en gedurfde initiatief om als instelling voor kunstonderwijs een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de leermiddelen. Dat is het primaire doel waarvoor ArtEZ Press werd opgericht. Met de boeken die de uitgeverij sindsdien publiceert, stimuleert en verspreidt ArtEZ Press onderzoek en theorievorming in de verschillende disciplines van het kunstonderwijs. De publicaties zijn in principe bestemd voor iedereen die geĂŻnteresseerd is in kunst en cultuur. Veel publicaties fungeren inmiddels als verplicht lesmateriaal, niet alleen in het kunstonderwijs in Nederland, maar ook ver daarbuiten. ArtEZ hogeschool voor de kunsten wil zich in de wereld laten kennen als kennisinstituut en de publicaties van ArtEZ Press dragen daaraan bij. Zij vormen een schakel in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het instituut om de geproduceerde kennis te delen en zichtbaar te maken in een product. De boeken die ArtEZ Press inmiddels heeft uitgegeven, vormen een schatkamer vol kennis en schoonheid. Daar mogen we met recht trots op zijn!

EEN INLEIDING

Sebastiaan Hanekoot, lithograaf en productiebegeleider van het drukwerk van ArtEZ Press bij Colour & Books

Bij ArtEZ Press wordt zorgvuldig nagedacht over de vraag of en hoe een manuscript als fysiek boek wordt uitgegeven. Wij zijn van mening dat een boek dat gedrukt en gebonden wordt, ook een sterke verschijningsvorm moet hebben, als object moet fungeren. Dat betekent dat er qua vormgeving extra aandacht besteed moet worden aan de keuze van materiaal, formaat en bindwijze. Het brengt ook met zich mee dat we wat betreft de productie een uiterst nauwgezet proces nastreven en hoge eisen stellen aan de partners waarmee wij werken. Essentieel daarbij zijn een goede beeldbehandeling evenals zorgvuldige keuzes in het bindproces. Ook al is het maken van een boek een industrieel proces, een ambachtelijke aandacht voor details maakt het verschil tussen een gewoon boek en een bijzonder boek van uitzonderlijke kwaliteit.

2

ArtEZ Press


Verwachte titels Verwacht september 2018

DE VIJF PIJLERS VAN DESIGN. HANDBOEK OVER HET ONTWERPEN VAN GEBRUIKSVOORWERPEN

Hans Ansems is een ontwerper. Bekende ontwerpen van hem zijn de Stringa, Daybreak, Sciopticon (bekroond met de Red Dot Award) en de Ventura. Jeroen van den Eijnde is opgeleid als productontwerper en designhistoricus. Sinds 1994 schrijft hij tal van boeken en artikelen over vormgeving.

Hans Ansems en Jeroen van den Eijnde

Nederlands, 17×24 cm, 300 pp·, ca. 300 afbeeldingen in zwart-wit en kleur, flexicover, ontwerp Beau Bertens ISBN 978∙94∙91444∙44∙9, NUR 656 € 34,50

Ontwerpers van gebruiksvoorwerpen vormen de spil in een interdisciplinair vak. Hoe verschillend ontwerpers ook zijn, basiskennis van de vijf belangrijkste thematische pijlers waarop elk product is gebouwd, is onmisbaar: materiaal, constructie, functie, betekenis en markt. Kennis van deze pijlers helpt de ontwerper bij het kritisch ontwikkelen en beoordelen van zijn product, maar ook bij het beantwoorden van vragen als de volgende: ‘Wat wil ik maken en op welke manier?’, ‘Wat is mijn fascinatie?’, ‘Hoe verhoud ik mij tot de wereld, en welke plaats wil ik daarin innemen?’ Het rijk geïllustreerde boek biedt inspiratie dankzij vele historische en actuele voorbeelden, en helpt op een kritische manier een keuze te maken uit verschillende ontwerpprincipes en onderzoekmethoden, zodat eigen fascinaties verder verdiept kunnen worden.

LAUTNER A-Z. ZOEKTOCHT NAAR HET VOLLEDIGE GEBOUWDE OEUVRE Jan-Richard Kikkert en Tycho Saariste, met bijdragen van Alan Hess en Ko Jacobs

Nederlands, 17×24 cm, 352 pp·, ca. 500 afbeeldingen in zwart-wit en kleur, paperback, ontwerp Sabo Day ISBN 978∙94∙91444∙43∙2, NUR 648 € 39,90

www.artezpress.artez.nl

Verwacht november 2018

Dit boek is ook verkrijgbaar in de Engelse editie LAUTNER A–Z. AN ODYSSEY OF 144 BUILT WORKS ISBN 978∙94∙91444∙41∙8

De Amerikaanse architect John Lautner (1911–1994) was zijn tijd ver vooruit. In zijn eigenzinnige en zeer veelzijdige oeuvre, dat ruim een halve eeuw omvat, herhaalde hij zichzelf nooit. Constanten in zijn werk waren de aandacht voor de dromen en verlangens van zijn opdrachtgevers, zijn gevoeligheid voor de locatie van zijn gebouwen en zijn interesse in de laatste stand van de techniek. Lautner liet de grenzen tussen binnen- en buitenruimte, tussen natuur en architectuur vervagen.

3


www.artezpress.artez.nl

Architecten Jan-Richard Kikkert en Tycho Saariste hebben alle nog bestaande gebouwen, die grotendeels geconcentreerd zijn in en rondom Los Angeles, gelokaliseerd, bezocht en beschreven. Ook hebben ze uitgebreid (archief)onderzoek gedaan naar de niet meer bestaande en de nooit gebouwde ontwerpen. Ieder huisbezoek is apart beschreven, waarbij wordt ingegaan op bijzondere architectonische elementen, de locaties en de opdrachtgevers. Het boek is geïllustreerd met veel speciaal voor dit boek gemaakt beeldmateriaal. Jan Richard Kikkert is architect en hoofd van de Masteropleiding Architectuur aan de Academie van de Bouwkunst in Amsterdam. Tycho Saariste is een architect van voornamelijk kennis-, onderzoeks- en zorggebouwen. Verwacht december 2018

In het vierde deel van de reeks Sprekende objecten. Studies in artbased learning, staat het thema van ‘de schepping’ centraal. In deze kunstnovelle wordt de lezer bij de hand genomen door Lisa, een jonge kunstenaar, die oog in oog staat met de dood. Op de vraag naar de duur van het leven ontstaat een dialoog met vier werken van de Amerikaanse schilder Cy Twombly en ontdekt ze het geheim van de scheppende rede. De overdenkingen van de hoofdpersoon brengen haar in Gaeta, een badplaats vlak bij het huidige Velia (in het Grieks Elea), de plaats waar in de oudheid Parmenides’ school van Elea was gehuisvest. Dr. Jeroen Lutters is lector kunsten cultuureducatie bij ArtEZ. Hij promoveerde bij de kunst- en cultuuranalytica Mieke Bal op Art Based Learning (ABL) als methode.

CY TWOMBLYS QUATTRO STAGIONI. STUDIES IN ART-BASED LEARNING Jeroen Lutters

Nederlands, 15,5×21,9 cm, 160 pp·, ca. 125 afbeeldingen in zwart-wit en kleur, hardcover met linnen, ontwerp Amir Avraham ISBN 978∙94∙91444∙56∙2, NUR 640 € 32,50

4

Dit boek is ook verkrijgbaar in de Engelse editie CY TWOMBLY’S QUATTRO STAGIONI. STUDIES IN ART-BASED LEARNING ISBN 978∙94∙91444∙57∙9

Verwachte titels


www.artezpress.artez.nl

Nieuwe publi caties

5


Nieuwe publicaties IN AND OUT OF FASHION. 2000 YEARS OF CLOTHING Door Karin Schacknat

2018 Engels, 18×25 cm, 386 pp., ca. 350 afbeeldingen in kleur, flexicover, ontwerp Glamcult Studio ISBN 978∙94∙91444∙52∙4, NUR 452 € 44,95 Voorheen verschenen in de Nederlandse editie IN EN UIT DE MODE. 2000 JAAR MODEVORMGEVING ISBN 978∙90∙89895∙96∙7

www.artezpress.artez.nl

Ook verkrijgbaar als Engelstalig e-boek ISBN 978∙94∙91444∙52∙4

6

€ 29,95

Mode is onontkoombaar. Iedereen draagt kleren, en dat betekent keuzes maken. De eeuwige vraag: ‘wat moet ik áán?’ leidt telkens weer tot praktische, strategische of irrationele beslissingen. In dit handboek laat Karin Schacknat op een nieuwe, overzichtelijke manier de ontwikkeling zien van kleding en het kleedgedrag in Europa vanaf de oudheid tot het begin van de 21ste eeuw, van de toga tot Dolce & Gabbana, van de 17e-eeuwse kanten kraag tot Iris van Herpen. Veel van wat uit de mode is geraakt, komt er ooit weer in. De vele afbeeldingen van kleding uit het verleden zijn aangevuld met recente illustraties, filmstills en modefoto’s van hedendaagse ontwerpen. Een enorme schatkist van ideeën in de hedendaagse modevormgeving. Karin Schacknat is lange tijd docent geweest aan de afdeling Mode van ArtEZ hogeschool voor de kunsten Arnhem en aan de Fachhochschule Düsseldorf. Daarnaast publiceert Karin regelmatig over mode en kleding en de sociologische aspecten ervan.


Back list

7

www.artezpress.artez.nl


HANS APPENZELLER Door Jeroen van den Eijnde en Ivo Weyel, met bijdragen van Hans Appenzeller Nederlands, 16×24 cm, 176 pp., ca. 200 afbeeldingen in zwart-wit en 100 in kleur, paperback met flappen, ontwerp Saiid and Smale ISBN 978∙94∙91444∙24∙1, NUR 452 € 29,50 Ook verkrijgbaar in de Engelse e-boek- en print on demand-

8

ONTDEKKINGSREIS NAAR EEN DUURZAME WERELD. INSPIRATIE EN VERNIEUWING IN DESIGN Door Annouk Post Nederlands, 22×28,5 cm, 224 pp., ca. 200 afbeeldingen in zwart-wit en 100 in kleur, paperback met flappen, ontwerp Maud Vervenne, Werkplaats Typografie ISBN 978∙94∙91444∙28∙9, NUR 452 € 29,50 Design & mode

Design & mode

www.artezpress.artez.nl

E|SCAPE. EEN RUIMTELIJKE VERKENNING VAN DESIGNONDERZOEK TUSSEN IK-WIJDOE(N)-DENK(EN) Door Jeroen van den Eijnde Nederlands en Engels, 14×21 cm, 144 pp., 34 afbeeldingen in zwartwit, paperback met flappen, ontwerp HeyHeydeHaas ISBN 978∙94∙91444∙45∙6, NUR 656 € 9,95

KOOS VAN DEN AKKER Door Hanka van der Voet en José Teunissen Nederlands, 16×24 cm, 144 pp., ca. 200 afbeeldingen in zwart-wit en kleur, paperback met flappen, ontwerp Glamcult Studio ISBN 978∙94∙91444∙32∙6, NUR 452 € 24,90

Backlist 2016

Dans, theater & muziek

COMPONISTEN VAN BABEL. VEELSTEMMIGHEID IN DE GECOMPONEERDE MUZIEK VAN NU IN NEDERLAND EN VLAANDEREN Door Joep Christenhusz Nederlands, 16,6×23,9 cm, 140 pp., ca. 50 afbeeldingen in zwart-wit, paperback met flappen, ontwerp Josse Pyl, Werkplaats Typografie ISBN 978∙94∙91444∙27∙2, NUR 660, 661, 663 € 24,90 Dans, theater & muziek

edities HANS APPENZELLER e-boek ISBN 978∙94∙91444∙31∙9 € 17,50 print on demand ISBN 978∙94∙91444∙31∙9 € 29,50 Design & mode

Theorie

2016

SINGING FROM THE INSIDE OUT. EXPLORING THE VOICE, THE SINGER AND THE SONG. A PRACTICAL GUIDE FOR THE EXPRESSIVE SINGER Door Ineke van Doorn Engels, 21×29,7 cm, 272 pp., ca. 100 afbeeldingen in kleur, genaaide en gebrocheerde paperback, ontwerp Hans Gremmen ISBN 978∙94∙91444∙26∙5, NUR 660, 665, 666, 667 € 39,50


Nieuwe publicaties

Voor Composing the New Carpet daagde Future Makers van ArtEZ hogeschool voor de kunsten ontwerpers en ontwerpstudenten uit om op basis van hun eigen expertise, ervaring en interesses te reageren op enkele belangrijke uitdagingen in de Nederlandse tapijtindustrie. Het onderzoek leverde fascinerende resultaten op: van printbare tapijttegels en tapijtgarens gewonnen uit cellulose van algen tot tapijten die groeien op basis van fermentatieprocessen of die de aanwezige warmte- of radiogolven in een ruimte visualiseren. De resultaten bieden vooral interessante toekomstscenario’s, die de industrie zal inspireren belangrijke stappen te zetten naar een duurzamere samenleving voor mens en natuur. Jeroen van den Eijnde is opgeleid als productontwerper en designhistoricus. Sinds 1994 schrijft hij tal van boeken en artikelen over vormgeving. Marie-Leen Ryckaert is docent Design History and Theory en Research Fellow aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem.

2018 Nederlands, 17×24 cm, 112 pp., ca. 150 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp HeyHeydeHaas ISBN 978∙94∙91444∙55∙5, NUR 656 € 14,95

www.artezpress.artez.nl

COMPOSING THE NEW CARPET. DESIGN RESEARCH IN CONTEXT Door Jeroen van den Eijnde en Marie-Leen Ryckaert i.s.m. Jorn Konijn

9


Nieuwe publicaties

www.artezpress.artez.nl

DISSOLVING THE EGO OF FASHION. ENGAGING WITH HUMAN MATTERS Door Daniëlle Bruggeman i.s.m. Pascale Gatzen, Judith ter Haar en Hanka van der Voet

10

In Dissolving the Ego of Fashion. Engaging with Human Matters wil Daniëlle Bruggeman kritische theorieën en praktijken ontwikkelen om de zwaktepunten in het modesysteem en de rol die mode speelt — en kan spelen — in relatie tot urgente sociaal-culturele, ecologische en politieke ontwikkelingen in de huidige maatschappij te verkennen, beter te begrijpen en te heroverwegen. Bruggeman legt de nadruk op het belang van een alternatieve en meer betrokken toekomst van de mode, die meer recht doet aan de menselijke dimensie ervan. Dit houdt in dat we fundamenteel de waardesystemen herdefiniëren van waaruit we werken, leven en omgaan met elkaar en met materiaal. Vanwege zijn verbeeldingskracht kan mode fungeren als een hulpmiddel om een zinvollere, inclusieve, geëngageerde, vreugdevolle, veerkrachtige — en vooral meer menselijke — toekomstige samenleving te conceptualiseren en te realiseren. Daniëlle Bruggeman is lector Mode bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Haar onderzoeksinteresses omvatten de veranderlijke, performatieve en belichaamde dimensies van identiteit, de opkomst van Afrikaanse mode en de onderliggende culturele hybriditeit, en circulair denken en ontwerpen.

2018 Engels, 13×21 cm, 75 pp., ca. 30 afbeeldingen in kleur, paperback met stofomslag, ontwerp Beau Bertens ISBN 978∙94∙91444∙50∙0, NUR 452 € 9,95


UNPACKING PERFORMATIVITY. AN EXCITING TWO-YEAR RESEARCH JOURNEY IN DANCE Door Gaby Allard, Jur Bouterse, Celine Gladpootjes, Falk Hübner, Kim Lokers, Fransien van der Putt, Niels Robitzky, Tamara Rookus, Bart van Rosmalen, Peter Sonderen en Teresa van Twuijver Engels, 13×19,5 cm, 192 pp., ca. 50 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Mariola Lopez ISBN 978∙94∙91444∙23∙4, NUR 675, 677 € 24,90

ALLES BEHALVE KLEREN. MODE, FOTOGRAFIE, MAGAZINES Door Jos Arts, Daniëlle Bruggeman, Maaike Feitsma, Jhim Lamoree, José Teunissen, Hanka van der Voet en Megan Wray Schertler In samenwerking met Terra Lannoo, Nederlands, 23×31 cm, 160 pp., ca. 350 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Glamcult Studio ISBN 978∙90∙89896∙56∙8, NUR 452 € 39,99 Ook verkrijgbaar in de Engelse editie EVERYTHING BUT CLOTHES. FASHION, PHOTOGRAPHY,

Backlist 2015

THEATRALITEIT. VAN BAROK TOT BRECHT EN VERDER Door Eric de Kuyper en Emile Poppe In samenwerking met Terra Lannoo, Nederlands, 17×24 cm, 364 pp., ca. 350 afbeeldingen in kleur, flexicover, ontwerp Connie Nijman ISBN 978∙90∙89893∙37∙6, NUR 694 € 39,95

www.artezpress.artez.nl

Dans, theater & muziek

MAGAZINES ISBN 978∙90∙89896∙57∙5

Design & mode

Theorie

SNEU*. EN ANDERE VERHALEN Door Joost Overbeek Nederlands, 12×17 cm, 184 pp., ca. 100 afbeeldingen in kleur, ontwerp Joost Overbeek ISBN 978∙94∙91444∙29∙6, NUR 401 € 9,90 Beeldende kunst & fotografie

Architectuur & interieur Dans, theater & muziek

DAVID CHIPPERFIELD. THE EMBEDDED NOMAD Door Bernard Colenbrander en Christian Rapp In samenwerking met Sikkens Foundation, Engels, 16×21 cm, 46 pp., ca. 40 afbeeldingen in zwart-wit en kleur, paperback, ontwerp Thijs Verbeek ISBN 978∙94∙91444∙30∙2, NUR 648 € 12,50

2015

DE KRACHT VAN TYPOGRAFIE. CULTUUR, COMMUNICATIE, NIEUWE MEDIA Door Peter Bil’ak, Petr van Blokland, Hans Rudolf Bosshard, Paul van Capelleveen, Roger Chartier, Paul Dijstelberge, Yuri Engelhardt en anderen In samenwerking met Terra Lannoo, Nederlands, 19×25 cm, 360 pp., ca. 350 afbeeldingen in kleur, flexicover, ontwerp Patrick Coppens ISBN 978∙90∙89893∙36∙9, NUR 651 € 49,50

11


Design & mode

SPREKENDE OBJECTEN. STUDIES IN ART-BASED LEARNING Door Jeroen Lutters Nederlands, 15,5×21,9 cm, 112 pp. ca. 30 afbeeldingen in kleur, hardcover met linnen, ontwerp Amir Avraham, Werkplaats Typografie ISBN 978∙94∙91444∙22∙7, NUR 640 € 19,50

12

IN EN UIT DE MODE. 2000 JAAR MODEVORMGEVING Door Karin Schacknat In samenwerking met Terra Lannoo, Nederlands, 18×25 cm, 386 pp., ca. 350 afbeeldingen in kleur, flexicover, ontwerp Glamcult Studio ISBN 978∙90∙89895∙96∙7, NUR 452 € 49,50 Dans, theater & muziek

Beeldende kunst & fotografie

www.artezpress.artez.nl

HET HUIS VAN IK. IDEOLOGIE EN THEORIE IN HET NEDERLANDSE DESIGNONDERWIJS Door Jeroen van den Eijnde Nederlands, 14×24 cm, 1016 pp., ca. 300 afbeeldingen in kleur, genaaid gebonden, ontwerp Virginie Gauthier, Werkplaats Typografie ISBN 978∙94∙91444∙19∙7, NUR 656 € 100,00

BALLET, WHY AND HOW? ON THE ROLE OF CLASSICAL BALLET IN DANCE EDUCATION Door Maaike Bleeker, Maurice Causey, Thom Hecht, Sanna Nordin-Bates, Larry Rhodes, Leda Meredith, Matthew Wyon en vele anderen Engels, 17×24 cm, 192 pp., ca. 145

Backlist 2014

Dans, theater & muziek

2014

afbeeldingen in zwart-wit, hardcover, ontwerp Connie Nijman ISBN 978∙94∙91444∙08∙1, NUR 675 € 19,95

COGNITIVE BEHAVORIAL MUSIC THERAPY IN FORENSIC PSYCHIATRY. WORKABLE ASSUMPTIONS, EMPIRICAL STUDIES AND THEORETICAL FOUNDATIONS FOR PRIMARY GOAL-ORIENTED TREATMENT Door Laurien Hakvoort Engels, 17×24 cm, 242 pp., paperback, ontwerp Leonie Krol ISBN 978∙94∙91444∙14∙2, NUR 875 € 18,50 Theorie

Ook verkrijgbaar in een Engelse editie TEACHING OBJECTS. STUDIES IN ART-BASED LEARNING ISBN 978∙94∙91444∙23∙4

Theorie

Ook verkrijgbaar in de Engelse editie THE TRIUMPH OF TYPOGRAPHY. CULTURE, COMMUNICATION, NEW MEDIA ISBN 978∙90∙89896∙28∙5

KUNSTEDUCATIE VOOR FAMILIES. INTERGENERATIONEEL SPELEN IN MUSEA EN OP FESTIVALS Door Els Hoogstraat en Moniek Warmer Nederlands, 12×17 cm, 128 pp., ca. 30 afbeeldingen in kleur, paperback met flappen, ontwerp Lotte Schröder, Werkplaats Typografie


www.artezpress.artez.nl

Nieuwe publicaties

THE DESIRE OF THE MEDIUM Door Marc Boumeester ‘What is the desire of the medium?’ Dat is de retorische en tegelijkertijd fundamentele vraag die Marc Boumeester in dit boek wil beantwoorden. De vraag fungeert als een kader voor het onderzoeken van het samenspel tussen de kunstenaar of ontwerper en het medium tijdens de creatieve handeling. Zij werken samen om datgene wat er niet is ‘zichtbaar’ te maken; een proces waarin de kunstenaar of ontwerper en het medium een gelijke rol spelen. The Desire of the Medium is een must-read voor alle ontwerpers, kunstenaars en studenten die de rol van het medium in de ontwikkeling van het kunstwerk willen begrijpen en meer willen benutten. Dr. Marc Boumeester is directeur van AKI ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Hij heeft zijn liefde voor architectuur en kunst gecombineerd met zijn kennis van instabiele media, wat resulteerde in een aantal collaboratieve onderzoeksprojecten over de hele wereld.

2018 Engels, 16×22,5 cm, 320 pp., ca. 50 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Josse Pyl en Jungmyung Lee ISBN 978∙94∙91444∙40∙1, NUR 651 € 24,90

13


Nieuwe publicaties

www.artezpress.artez.nl

BOEK. EEN FILOSOFISCHE REISGIDS VOOR KUNSTEDUCATOREN EN EMMA’S MOEDER Door Emma Bouman, Margriet Broekroelofs en vele anderen

14

Ga mee op reis en bewandel samen met BOEK de weg die tot de kern van jouw identiteit als kunsteducator leidt. Doe, denk en verleg je grenzen! Doeners vinden in BOEK praktische opdrachten om in verschillende kunstvormen de handen uit de mouwen te steken. Denkers beginnen eerst aan de filosofische context waar alle bijdragen in zijn geplaatst. BOEK is een inspiratieboek dat denkende doeners op het terrein van de kunsteducatie informeert en begeleidt, maar BOEK is bovenal een routekaart voor zelfontwikkeling, waarin je de grens van het eigen kennen en kunnen verlegt. De voltallige studentengroep van de Master Kunsteducatie van ArtEZ hogeschool voor de kunsten (lichting 2014–2016) heeft BOEK gemaakt vanuit de opvatting dat cultuur de wijze is waarop we vorm en invulling geven aan wat we denken en wie we zijn. De studenten willen met de praktische opdrachten iets aan hun collega’s doorgeven van de inzichten die zij tijdens hun studie met elkaar opgebouwd en gedeeld hebben.

2018 Nederlands, 21×28 cm, 80 pp., ca. 200 afbeeldingen, paperback, ontwerp Majken Jurna, Ben Kamphuis, Marieke Kroeskop, Wolbert Meijer, Monique Tadema, Mirjam Schottert ISBN 978∙94∙91444∙51∙7, NUR 640 € 22,50


CONDITIONED BY DRESS. THE RELATIONSHIP BETWEEN MIND, FASHION, FILM AND PERFORMANCE Door Zowie Broach, Judith Clark, Caroline Evans, Alex Fury, Lucy Orta, Kelly Peake, José Teunissen en Anna-Nicole Ziesche In samenwerking met London College of Fashion, University of the Arts London, Engels, 16×24 cm, 128 pp., ca. 100 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Karen van de Kraats ISBN 978∙94∙91444∙15∙9, NUR 452 € 24,90

PIET PARIS Door Hanka van der Voet Nederlands, 16×24 cm, 128 pp., 95 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Karen van de Kraats ISBN 978∙94∙91444∙10∙4, NUR 452 € 24,90 Ook verkrijgbaar in de Engelse editie ISBN 978∙94∙91444∙11∙1

INVENTING FUTURES. DOING AND THINKING – ARTISTIC RESEARCH WITH(IN) THE MASTER OF CHOREOGRAPHY PROGRAMME OF ARTEZ INSTITUTE OF THE ARTS Door Gaby Allard, Emilie Gallier, Konstantina Georgelou, João da Silva en vele anderen Engels, 17×24 cm, 192 pp., 125 afbeeldingen in zwart-wit, flexicover, ontwerp Laura Pappa, Werkplaats Typografie ISBN 978∙94∙91444∙09∙8, NUR 675 € 27,50

Backlist 2013

Design & mode

A FASHION ODYSSEY. ONTWIKKELINGEN IN MODE EN DUURZAAMHEID Door José Teunissen, Hanka van der Voet en vele anderen Engels, 16×23 cm, 344 pp., ca. 300 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Overburen ISBN 978∙94∙91444∙06∙7, NUR 452 € 39,90 Ook verkrijgbaar in de Engelse editie A FASHION ODYSSEY. PROGRESS IN FASHION AND SUSTAINABILITY ISBN 978∙94∙91444∙07∙4

www.artezpress.artez.nl

Dans, theater & muziek

BEELDEND BIJBELLEZEN. OVER GELOOF ALS VERBEELDING Door Bert Koetsier Nederlands, 19×24 cm, 168 pp., ca. 130 afbeeldingen in zwart-wit en kleur, hardcover, ontwerp BEEP ISBN 978∙94∙91444∙20∙3, NUR 700 UITVERKOCHT

Dans, theater & muziek

Beeldende kunst & fotografie

Design & mode

2013

Design & mode

ISBN 978∙94∙91444∙16∙6, NUR 640 € 15,00

LOOKBOOK. FASHION PORTRAITS 2007–2013 Fotografie door Louise te Poele, voorwoord door Matthijs Boelee Nederlands, 10,5×16 cm, 116 pp., ca. 100 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Karen van de Kraats ISBN 978∙94∙91444∙12∙8, NUR 653 € 17,90

15


Ook verkrijgbaar in de Engelse editie FASHION DESIGN HOTEL MODEZ ARNHEM. THE GESAMT-

Beeldende kunst & fotografie

2012

2011

CAN ARCHITECTURE AFFECT YOUR HEALTH? Door Charles Jencks In samenwerking met Sikkens Foundation, Engels, 11×18 cm, 64 pp., ca. 40 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Stefano Faoro, Werkplaats Typografie ISBN 978∙94∙91444∙01∙2, NUR 648 € 12,50

Backlist 2012

Beeldende kunst & fotografie

ART AT LARGE. THROUGH PERFORMANCE AND INSTALLATION ART Door Marga van Mechelen Engels, 16×24 cm, 304 pp., ca. 120 afbeeldingen in zwart-wit en kleur, paperback, ontwerp Ilke Gers, Werkplaats Typografie ISBN 978∙94∙91444∙04∙3, NUR 651 € 29,90

EEN VIERKANTJE LATEN LACHEN. BAS MATERS (1949-2006) Door Marie-José van Beckhoven, Jeroen Boomgaard, Hans van Dijk, Tom van Gestel, Jonneke Jobse, Peter Struycken en Alex de Vries Nederlands, 21,5×28 cm, 168 pp., ca. 275 afbeeldingen in zwart-wit en kleur, hardcover, ontwerp Jan Willem den Hartog ISBN 978∙90∙40007∙20∙0, NUR 642 € 37,50

Architectuur & interieur

MODE DESIGN HOTEL MODEZ ARNHEM. HET GESAMTKUNSTWERK VAN PIET PARIS Door José Teunissen, Hanka van der Voet, Addy de Boer en Berry Kessels Nederlands, 17×24 cm, 112 pp., ca. 150 afbeeldinge in zwart-wit en kleur, paperback, ontwerp Noah Venezia, Werkplaats Typografie ISBN 978∙94∙91444∙02∙9, NUR 452 € 17,50

16

Beeldende kunst & fotografie

Beeldende kunst & fotografie Design & mode

www.artezpress.artez.nl

ART IS BEAUTY IN THE BRAIN OF THE BEHOLDER Door Dick Swaab In samenwerking met Sikkens Foundation, Engels, 16×24 cm, 32 pp., ca. 40 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Niko Mihaljevic, Werkplaats Typografie ISBN 978∙94∙91444∙13∙5, NUR 651 € 12,50

KUNSTWERK OF PIET PARIS ISBN 978∙94∙91444∙03∙6

DE VERTONING Door Onno Zijlstra en Suzan ten Heuw In samenwerking met Terra Lannoo, Nederlands, 17×24 cm, 245 pp., ca. 150 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Ines Cox, Werkplaats Typografie ISBN 978∙90∙89890∙83∙2, NUR 612 € 24,95

2011


DE GESTIEK VAN DE ARCHITECTUUR. EEN LEERBOEK HEDENDAAGS MANIËRISME Door Frans Sturkenboom Veel hedendaagse architectuur kenmerkt zich door een grote beweeglijkheid. Architecten stellen hierbij in plaats van de ruimte het vlak centraal. Vloeren veranderen in wanden en gaan over in daken. Gevels verspringen en ontwikkelen een eigen diepte. Architectuur als metamorfose. Frans Sturkenboom noemt dit ‘gebarende architectuur’, ofwel ‘gestiek van de architectuur’. Dit boek laat zien dat deze hedendaagse tendens in de architectuur voortkomt uit het historische maniërisme, dat ook de beweging en de textuur van een bouwwerk voorop stelde. Aan de hand van vele voorbeelden dwars door de geschiedenis van de architectuur heen bespreekt Frans Sturkenboom essentiële architecturale grondbegrippen. Frans Sturkenboom is een architect gespecialiseerd in particuliere en seriematige woningbouw. Uitgangspunt in al zijn werk is dat ieder huis (ook in de rij) anders is omdat de bewoners en de plek uniek zijn.

2017

www.artezpress.artez.nl

Nieuwe publicaties

Nederlands, 16,4×23,5 cm, 272 pp., ca. 500 afbeeldingen in zwart-wit en kleur, paperback met flappen, ontwerp Josse Pyl ISBN 978∙94∙91444∙34∙0, NUR 648 € 34,50 DE GESTIEK VAN DE ARCHITECTUUR is verkozen tot een van de Best Verzorgde Boeken van 2017.

17


Nieuwe publicaties

www.artezpress.artez.nl

DOOR KUNST ONDERWEZEN WILLEN WORDEN. KUNSTEDUCATIE ‘NA’ JOSEPH BEUYS Door Gert Biesta

18

Gert Biesta presenteert in dit boek een nieuwe benadering van hedendaagse kunsteducatie door te laten zien welke unieke mogelijkheden de kunsten bieden om in dialoog te zijn met de omringende wereld. Deze benadering van kunsteducatie gaat uit van onderwijzen als een proces van tonen, waarbij de docent aan de leerling laat zien wat er in de wereld goed, belangrijk of betekenisvol kan zijn om aandacht aan te besteden. Aan de hand van de ‘Aktion’ uit 1965 van Joseph Beuys, Hoe men afbeeldingen uitlegt aan een dode haas, waarvan veel afbeeldingen in dit boek zijn opgenomen, maakt Biesta duidelijk hoe dit proces werkt. Gert Biesta is als Professor of Education en Director of Research werkzaam bij het Department of Education van Brunel University London. Zijn onderzoek richt zich op de theorie en het beleid van opvoeding en onderwijs.

2017 Nederlands, 15,5×21,9 cm, 128 pp., ca. 75 afbeeldingen in zwart-wit, hardcover met linnen, ontwerp Amir Avraham ISBN 978∙94∙91444∙38∙8, NUR 640 € 24,90 Ook verkrijgbaar in de Engelse editie LETTING ART TEACH. ART EDUCATION ‘AFTER’ JOSEPH BEUYS ISBN 978∙94∙91444∙37∙1


Design & mode

Design & mode

Engels, 15×21 cm, 240 pp., ca. 150 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Sybren Kuiper ISBN 978∙90∙89102∙66∙9 UITVERKOCHT

FARMERS Fotografie door Louise te Poele, essay door Piet Gerbrandy In samenwerking met d’jonge Hond, Engels, 33×48 cm, 48 pp., ca. 20 afbeeldingen in kleur, hardcover, ontwerp Simone Trum ISBN 978∙90∙89102∙52∙2, NUR 640 UITVERKOCHT

Backlist

Dit boek was ook verkrijgbaar in de Engelse editie SPIJKERS AND SPIJKERS ISBN 978∙90∙89102∙95∙9

Design & mode

DE ZOLDER VAN DUITSLAND Door Seth de Rooij i.s.m. Ralph Brodrück en Ko Jacobs Nederlands, 17×24 cm, 120 pp., ca. 50 afbeeldingen in kleur, paperback met flappen, ontwerp Dries Wiewauters, Werkplaats Typografie ISBN 978∙90∙89102∙24∙9, NUR 648 € 19,95

CURATORIAL COOKING. THE DESIGN PRACTICE OF PLATFORM21 AMSTERDAM Door Aart van Bezooyen, Arne Hendriks, Cynthia Hathaway, Dewi Pinatih, Dinie Besems, Erik Wong, Guy Keulemans, Heleen Klopper, Hybridspacelab, Koen Hauser, Maite Abella Grau, Marco Bevolo, Nancy Nowacek, NOX Architects, Robert Stadler, Sang-kyu Kim en Scott Burn

www.artezpress.artez.nl

SPIJKERS EN SPIJKERS Door José Teunissen en Hanka van der Voet, fotografie door Mariola Lopez Engels, 12,2×16,4 cm, 144 pp., ca. 100 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Mariola Lopez ISBN 978∙90∙89102∙61∙4, NUR 452 UITVERKOCHT

Design & mode

Beeldende kunst & fotografie

KLEUR IN BEELD Door Luis Barragán, David Batchelor, Jonathan Bell, Walter Benjamin, Aaron Betsky, Daniel Birnbaum, Barbara Bloemink, Caroline Bos, Malaika Brengman, Jan van den Brink, Max Bruinsma, Rainer Crone, Edo Dijksterhuis, Lidewij Edelkoort, Paula Eklund en Victoria Finlay In samenwerking met Terra Lannoo, Nederlands, 17×24 cm, 320 pp., ca. 250 afbeeldingen in kleur, hardcover, ontwerp Irma Boom ISBN 978∙90∙89890∙94∙8, NUR 640 € 39,95

Architectuur & interieur

2010

FONG-LENG Door Karin Schacknat Nederlands, 12,2×16,4 cm, 144 pp., 100 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Mariola Lopez ISBN 978∙90∙89100∙66∙5, NUR 452 € 17,50

2010

19


Dit boek was ook verkrijgbaar in de Engelse editie ISBN 978∙90∙89100∙70∙2

Design & mode

Design & mode

2009

NO REFERENCES. CHRISTOPHE COPPENS Door Pieter Van Bogaert, Christophe Coppens, José Teunissen en Minke Vos Engels, 16,8×23,7 cm, 144 pp., ca. 150 afbeeldingen in kleur, ontwerp Roger Willems ISBN 978∙90∙89100∙62∙7, NUR 452 € 22,50

MODE EN VERBEELDING. OVER KLEDING EN KUNST Door Jos Arts, Patrizia Calefato, Germano Celant, Judith Clark, Isabelle Graw, Paulo Herkenhoff, Nienke van Hijum, Lydia Kamitsis, Leila W. Kinney, Susan Kismaric, Ulrich Lehmann, Gilles Lipovetsky, Veronica Manlow, Luca Marchetti, Penny Martin en Richard Martin Nederlands, 17×24 cm, 416 pp., ca. 350 afbeeldingen in kleur, integraalband, ontwerp Roger Willems ISBN 978∙90∙89101∙34∙1, NUR 452 € 39,95 Ook verkrijgbaar in de Engelse editie FASHION AND IMAGINATION. ABOUT CLOTHES AND ART ISBN 978∙90∙89101∙40∙2 Design & mode

Design & mode

www.artezpress.artez.nl

OILILY Door Jos Arts Nederlands, 12,2×16,4 cm, 144 pp., ca. 100 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Mariola Lopez ISBN 978∙90∙89100∙69∙6, NUR 452 UITVERKOCHT

Ook verkrijgbaar in de Engelse editie THE NEW MAN ISBN 978∙90∙89102∙27∙0

Theorie

Design & mode

Ook verkrijgbaar in de Engelse editie ISBN 978∙90∙89100∙67∙2

DE NIEUWE MAN Door Jos Arts, Roland Barthes, Charles Baudelaire, Nanda van den Berg, Sebastian Horsley, Constantin von Maltzahn, José Teunissen, Olga Vainshtein, Jeroen Visser en Hanka van der Voet In samenwerking met d’jonge Hond, Nederlands, 17×24 cm, 152 pp., ca. 100 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Marsel Stoopen ISBN 978∙90∙89102∙26∙3, NUR 452 € 24,95

20

KUNST IN DE WERELD Door Merlijn Twaalfhoven In samenwerking met d’jonge Hond, Nederlands, 17×24 cm, 80 pp., ca. 25 afbeeldingen in kleur, hardcover, ontwerp Jan Willem den Hartog ISBN 978∙90∙89101∙22∙8, NUR 640 € 17,95

Backlist 2009

JAN JANSEN Door Jos Arts Nederlands, 12,2×16,4 cm, 144 pp., ca. 100 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Mariola Lopez ISBN 978∙90∙89101∙04∙4, NUR 452


Nieuwe publicaties

www.artezpress.artez.nl

EMA (NAAKT OP EEN TRAP). STUDIES IN ARTBASED LEARNING Door Jeroen Lutters

Ema (naakt op een trap) neemt de lezer mee in de gedachtewereld van Ema, een jonge vrouw die op het schilderij Ema (1966) van Gerhard Richter de trap afdaalt. Ema is een jonge kunstenares, die wil ontdekken wat creativiteit voor haar betekent. Ze begint aan een bewustwordingsproces, een zoektocht naar meesterschap die haar in gesprek brengt met haar leraren en met haar grote leermeesters, de kunstenaars Gerhard Richter, Marcel Duchamp en John Cage. Ema bestudeert haar vak, vindt haar eigen stem, overdenkt de wereld waarin ze leeft en wordt ten slotte zelf een echte meester. Elke nieuwe fase in het verhaal is gekoppeld aan specifieke kunstwerken, zoals schilderijen van Richter en composities van Cage, die als katalysator voor de ideeën van Ema werken. Reis met Ema mee in dit hedendaagse sprookje en ervaar Richters Ema als sprekend object. Dr. Jeroen Lutters is lector kunst- en cultuureducatie bij ArtEZ. Hij promoveerde bij de kunst- en cultuuranalytica Mieke Bal op Art Based Learning (ABL) als methode.

2017 Nederlands, 15,5×21,9 cm, 206 pp., ca. 125 afbeeldingen in zwart-wit en kleur, hardcover met linnen, ontwerp Amir Avraham ISBN 978∙94∙91444∙36∙4, NUR 640 € 29,50 Ook verkrijgbaar in de Engelse editie EMA (NUDE ON A STAIRCASE) ISBN 978∙94∙91444∙35∙7

21


Nieuwe publicaties

www.artezpress.artez.nl

DRAPING. ART AND CRAFTSMANSHIP IN FASHION DESIGN (5de HERDRUK) Door Annette Duburg en Rixt van der Tol, in samenwerking met Karin Schacknat

Draping is een handboek over draperen, meer gangbaar geformuleerd: mouleren. Draperen is een driedimensionale ontwerp- en uitvoeringstechniek die een grote mate van ontwerpvrijheid genereert. Mouleren is van oudsher een veelgebruikte techniek om te komen tot couture. De in de loop der jaren opgebouwde en uitgebreide praktijkmanuscripten van vakspecialisten Annette Duburg en Rixt van der Tol zorgen voor de overzichtelijke serie werkwijzen bij het mouleren in dit boek. Er is slechts een beperkt aantal mensen die het vak mouleren nog kunnen doceren en dit handboek is daarbij beslist onontbeerlijk. Het maakt een gebied toegankelijk dat fungeert als een interessante aanvullende ontwerpniche in het hedendaagse modevormgevingsonderwijs.

22

2017 Engels, 19×26 cm, 248 pp., ca. 1000 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Cindy van der Meijden, Margot Wolters, Graphic Design, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem ISBN 978∙90∙8910∙087∙0, NUR 452 € 39,95 Ook verkrijgbaar in de Nederlandstalige e-boekeditie MOULAGE. KUNST EN VAKMANSCHAP IN MODEVORMGEVING ISBN 978∙94∙91444∙49∙4 € 34,95


Design & mode

Dit boek was ook verkrijgbaar in de Engelse en Franse editie Engelse ISBN 978∙90∙89100∙42∙9 Franse ISBN 978∙90∙89100∙52∙8

Dit boek was ook verkrijgbaar in de Engelse editie GESTURES. ATMOSPHERIC PERCEPTION AND ARCHITECTURE ISBN 978∙90∙89101∙19∙8

Design & mode

2008

DE ERFENIS VAN TANTE JANE. WETENSCHAP VAN EN LIEFDE VOOR DE CREATIEVE STAD Door Dany Jacobs In samenwerking met Veenman Publishers, Nederlands, 14,5×22 cm, 108 pp., ca. 35 afbeeldingen in kleur, paperback met flappen, ontwerp Linda Swaap ISBN 978∙90∙86902∙00∙2, NUR 648 UITVERKOCHT Dit boek was ook verkrijgbaar in de Engelse editie JANE JACOBS’ LEGACY. SCIENCE AND LOVE FOR THE CREATIVE CITY ISBN 978∙90∙86902∙00∙2

BEYOND GREEN. DUURZAAMHEID

Backlist 2008

www.artezpress.artez.nl

Ook verkrijgbaar in de Engelse editie BEYOND GREEN. SUSTAINABILITY & FASHION ISBN 978∙90∙89100∙405 incl. dvd

MARLIES DEKKERS Door Jos Arts Nederlands, 12,2×16,4 cm, 144 pp., ca. 100 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Mariola Lopez ISBN 978∙90∙89100∙41∙2, NUR 452 UITVERKOCHT

Theorie

GEBAREN. ATMOSFERISCHE WAARNEMING EN ARCHITECTUUR Door Ton Verstegen In samenwerking met d’jonge Hond, Nederlands, 17×24 cm, 160 pp., ca. 50 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Miriam Fuselier en Nadine Reef, Graphic Design, ArtEZ hogeschool voor de kunsten ISBN 978∙90∙89101∙18∙1, NUR 648 UITVERKOCHT

& MODE Door Karim Benammar, Matthijs Boelee, Michael Braungart, Jacqueline Cramer, Geert-Jan Davelaar, Floris de Graad, Eva Himmelstrup Dahl, Tina Hjort Jensen, Miranda Hoogervorst, Suzanne Lee, Ilonka Leenheer, Tine Luyt, William McDonough, Jan Piscaer en Karin Schacknat Nederlands, 17×24 cm, 184 pp., ca. 90 afbeeldingen in kleur, integraalband, ontwerp Overburen ISBN 978∙90∙89100∙94∙8, NUR 452 € 24,95 incl. dvd

Architectuur & interieur

Architectuur & interieur

Dit boek was ook verkrijgbaar in de Engelse editie JAN JANSEN ISBN 978∙90∙89101∙05∙1 UITVERKOCHT

KUNST ALS MORELE VRIJPLAATS Door Albert van der Schoot, Aleid Truijens, Anna Tilroe, Arie Slob, Ger Groot, Gert Peelen, Herman Franke, Maarten Doorman, Marga van Mechelen, Nataliya Golofastova, Onno Zijlstra, Rob van Gerwen, Sándor Kibédi Varga en Volker Küster Nederlands, 17×22 cm, 128 pp., ca. 17 afbeeldingen in kleur, flexicover, ontwerp Hanneke Meijers ISBN 978∙90∙89100∙46∙7, NUR 651 UITVERKOCHT

23


Dans, theater & muziek

REDEFINING MUSICAL IDENTITIES. REORIENTATIONS AT THE WANING OF MODERNISM Door Borislav Cicovacki, Peter Davison, Rokus de Groot, Sander van Maas, David Matthews, Leo Samama, Albert van der Schoot, Roger Scruton en Klaas de Vries Engels, 16×22 cm, 128 pp., ca. 20 zwart-wit afbeeldingen, flexicover, ontwerp Kim Broekmeulen en Hanna Donker, Graphic Design, ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Backlist 2007

Architectuur & interieur

ISBN 97∙8908∙690∙085∙5 € 24,95

HEDEN VINEX YPENBURG Door PJ Roggeband, Ton Verstegen en Herman Vuijsje, fotografie door Mieke Gresnigt Nederlands, 15×21 cm, 176 pp., 100 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Sophie van Kempen, Graphic Design, ArtEZ hogeschool voor de kunsten ISBN 978∙90∙8690∙147∙0, NUR 652 € 24,50 Design & mode

Design & mode

Design & mode

ALEXANDER VAN SLOBBE Door Nanda van den Berg Nederlands, 12,2×16,4 cm, 144 pp., ca. 100 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Mariola Lopez ISBN 978∙90∙89100∙38∙2, NUR 452 UITVERKOCHT Dit boek was ook verkrijgbaar in de Engelse editie ALEXANDER VAN SLOBBE ISBN 978∙90∙89100∙39∙9

24

ADDING VALUES. THE CULTURAL SIDE OF INNOVATION Door Dany Jacobs In samenwerking met Veenman Publishers, Engels, 13×20 cm, 192 pp., ca. 40 afbeeldingen in zwart-wit en kleur, paperback, ontwerp David Bennewith, Werkplaats Typografie ISBN 978∙90∙86900∙68∙8, NUR 656 € 24,95

Design & mode

www.artezpress.artez.nl

WONDER YEARS. WERKPLAATS TYPOGRAFIE 1998—2008 Door Stuart Bailey, Paul Elliman, Christophe Galfard, Raimundas Malasauskas en Armand Mevis In samenwerking met Roma Publications, Engels, 23×30 cm, 256 pp., ca. 300 afbeeldingen in kleur, paperback met spiraalband, ontwerp Willem Oorebeek, Werkplaats Typografie ISBN 978∙90∙77459∙30∙0 UITVERKOCHT

2007

MODE & ACCESSOIRES Door Els de Baan, Nanda van den Berg, Judith Donath, Martine Elzingre, Agnes Gomes-Koizumi, Georgette Koning, Gilles Lipovetsky, Christine M. Liu, Luca Marchetti, Karin Schacknat, Anneke Smelik en José Teunissen In samenwerking met Terra Lannoo, Nederlands, 20×27 cm, 216 pp., ca. 400 afbeeldingen in kleur, flexicover, ontwerp Roger Willems


Nieuwe publicaties 2017 Engels, 14,5×22 cm, 208 pp., ca. 15 afbeeldingen in zwart-wit, ontwerp Eloise Harris, Werkplaats Typografie ISBN 978∙94∙91444∙39∙5, NUR 651 € 22,50

www.artezpress.artez.nl

THEORY ARTS PRACTICES Door Lieven De Cauter, Sher Doruff, Jeroen Fabius, Konstantina Georgelou, Marijn de Langen, David Mabb, Suhail Malik, Rhys Martin, Louisa Minkin, Ken Neil, Emily Orley, Hans Ulrich Reck, Daniel Rubinstein, Alex Schady, P.A. Skantze, Vivian Sky Rehberg, Peter Sonderen, Riikka Stewen en Karel Vanhaesebrouck

Theoretische concepten zijn belangrijk in de hedendaagse kunstpraktijk en -educatie. Door verschillende mensen die betrokken zijn bij internationale kunsteducatie op het gebied van fine art en performing art de ogenschijnlijke simpele vraag ‘Hoe, wat en waarom theorie?’ te stellen, voorzien de auteurs van dit boek de lezer van een verscheidenheid aan opties, posities en praktijken op dit gebied. De teksten in dit boek onthullen de vele verschillende manieren waarop theorie wordt toegepast in de kunstleer. Door verschillende theoretici, kunstenaars en docenten het woord te geven maken de auteurs het transdisciplinaire karakter van de theorie zichtbaar.

25


Nieuwe publicaties 2017 Engels, 30×20 cm, bedrukte doos, ontwerp Albert van der Weide ISBN 978∙94∙91444∙47∙0, NUR 646

www.artezpress.artez.nl

€ 70,00

BOX Door Albert van der Weide

26

In deze doos zit een bedrukte zak van textiel met daarin zestien op papier gedrukte publicaties over de tekeningen, installaties en foto’s van kunstenaar Albert van der Weide en documentatie over zijn tentoonstellingen en projecten. Het zwaartepunt in de publicaties ligt op het kijken en ontdekken. De teksten verduidelijken de context. Van der Weide is tijdens het maken van de publicaties dicht bij de kunstwerken gebleven. De publicaties representeren zijn onderzoek naar wat hij in het leven en in de kunst van groot belang vindt, en geven inzicht in zijn werkwijze en ontwikkeling. Met de gedocumenteerde werken wil hij een bijdrage leveren aan de praktijk van het denken over de autonome kunst in een maatschappelijke en politieke omgeving.


Theorie

Dit boek was ook verkrijgbaar in de Engelse editie FASHION & ACCESSORIES ISBN 978∙90∙58976∙77∙2

226 pp., ca. 200 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Thomas Wismeier en Femke Herregraven, Graphic Design, ArtEZ hogeschool voor de kunsten ISBN 978∙90∙86900∙19∙0, NUR 656 € 35,00 Theorie

ISBN 978∙90∙58976∙77∙2, NUR 452 UITVERKOCHT

ONTWERP EN BETEKENIS Door Rosetta Brooks, Patrizia Calefato, Ginger Gregg Duggan, Akiko Fukai, Henk Hoeks, Erik de Kuyper, Dirk Lauwaert, Ulrich Lehmann, Gilles Lipovetsky, Ted Polhemus, Jack Post, Karin Schacknat, Anneke Smelik, José Teunissen, Chris Townsend en Barbara Vinken Nederlands, 17×24 cm, 416 pp., ca. 350 afbeeldingen in zwartwit en kleur, flexicover, ontwerp Roger Willems ISBN 978∙90∙58975∙10∙2, NUR 452 € 39,95

Ook verkrijgbaar in de Engelse editie ISBN 978∙90∙86901∙05∙0

2006

Design & mode

PRODUCT DESIGN DIVERSITY Door Jeroen van den Eijnde, Jetty Ferwerda, Chris Reinewald, Louise Schouwenberg, Sandra van Vliet, Minke Vos en Anne van der Zwaag In samenwerking met Veenman Publishers, Nederlands, 20×27 cm,

2005

www.artezpress.artez.nl

MEDIATED VISION Door Don Ihde, Petran Kockelkoren, Thomas Y. Levin, Peter Sonderen, Peter-Paul Verbeek, Minke Vos en Robert Zwijnenberg In samenwerking met Veenman Publishers, Nederlands, 16×22 cm, 184 pp., ca. 85 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Overburen ISBN 978∙90∙86900∙88∙6, NUR 651 € 24,95

Design & mode

WAT DOET DIE RODE VLEK DAAR LINKSBOVEN? INLEIDING IN DE ESTHETICA Door Onno Zijlstra en Jan Smidt In samenwerking met Terra Lannoo, Nederlands, 17×24 cm, 167 pp., 80 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Sebastiaan Bette, CABK ArtEZ hogeschool voor de kunsten ISBN 978∙90∙58977∙42∙7, NUR 651, 730 € 22,50 Design & mode

Ook verkrijgbaar in de Engelse editie THE POWER OF FASHION. ABOUT DESIGN AND MEANING ISBN 978∙90∙58975∙11∙9

GLOBAL FASHION / LOCAL TRADITION. ON THE GLOBALISATION OF FASHION Door Gosewijn van Beek, Suzannah Frankel, Sumati Nagrath, Sandra Niessen, Ted Polhemus, José Teunissen en Anne van der Zwaag Engels, 21×27 cm, 200 pp., ca. 150 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Chantal Hendriksen, Werkplaats Typografie ISBN 978∙90∙58973∙71∙9, NUR 452 € 34,95

DE MACHT VAN MODE. OVER

Backlist 2006

2005

27


www.artezpress.artez.nl

Design & mode

2003

N. Hutchison, H. Keller, R. Koolhaas, R. Kousbroek, M. Pastoureau, Ch. Riley, A. Rüegg, H. Spiering, P. Struycken, J. Teunissen, M. Vlemmings en vele anderen Nederlands, 17×24 cm, 272 pp., ca. 250 afbeeldingen in zwartwit en kleur, paperback, ontwerp Corina Cotorobai, Werkplaats Typografie € 17,50

DE IDEALE VROUW Door Bazon Brock, Karin Schacknat, Valerie Steele, Pauline Terreehorst en José Teunissen In samenwerking met Uitgeverij SUN, Nederlands, 17×24 cm, 128 pp., ca. 150 afbeeldingen in zwartwit en kleur, paperback, ontwerp Chantal Hendriksen, Werkplaats Typografie ISBN 978∙90∙58751∙24∙4, NUR 452 € 4,95 Ook verkrijgbaar in de Engelse editie THE IDEAL WOMAN ISBN 978∙90∙58751∙36∙8

Architectuur & interieur

2002

KLEUR. KAAP 01 Door C. Castelli, U. Eco, J. Gage, H. Hinterthür,

28

Backlist 2003, 2002


Nieuwe publicaties Achttien architecten gingen de uitdaging aan om een hedendaags poppenhuis te ontwerpen met als uitgangspunt de beleving van de werkelijkheid door kinderen met een beperking. Alle architecten kwamen met een eigen antwoord in de vorm van poppenhuizen die kinderen met een energiestofwisselingsziekte nieuwe speelmogelijkheden bieden, die de wereld in hun bed brengen of door middel van een krachtig beeld laten zien wat het hebben van een dergelijke ziekte betekent. Het poppenhuis als speel-, leer-, onderzoeks- en kunstobject daagt uit, prikkelt en neemt ons ‘gewone’ mensen mee in een mooie, bijzondere wereld, die zomaar de wereld van speciale kinderen zou kunnen zijn.

2017 Nederlands, 10,5×14,8 cm, 376 pp., ca. 200 afbeeldingen in kleur, paperback met flappen, ontwerp leitmotiv.design ISBN 978∙94∙91444∙42∙5, NUR 648 € 24,90

www.artezpress.artez.nl

1:12. VERBEELDINGSKRACHT IN ZORGARCHITECTUUR Door Ko Jacobs, Peter Masselink en vele anderen

29


Nieuwe publicaties COLLECTING COLOUR Door Narayan Khandekar, in samenwerking met Sikkens Foundation

www.artezpress.artez.nl

In dit boek neemt Narayan Khandekar, directeur van het Straus Center for Conservation and Technical Studies aan Harvard University, ons mee door het schitterende universum van the Forbes Pigment Collectie, die momenteel in het Straus Center bewaard wordt. Deze collectie bevat meer dan drieduizend natuurlijke en synthetische kleurstoffen. Khandekar laat de herkomst en de culturele toepassingen van de pigmenten zien. Tegelijkertijd demonstreert hij dat pigmenten essentiële bouwstenen zijn voor de unieke aard van een kunstwerk. Ontdek de unieke collectie door het essay en de vele afbeeldingen in dit boek.

30

2017 Engels, 9,5×12,5 cm, 136 pp., ca. 100 afbeeldingen in kleur, paperback, ontwerp Thijs Verbeek ISBN 978∙94∙91444∙48∙7, NUR 640 UITVERKOCHT


Dans, theater & muziek 8, 11, 12, 15, 24 Design & mode 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28 Theorie 8, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 25, 27 Beeldende kunst & fotografie 11, 12, 14, 15, 16, 19, 26, 30

1:12 29 A Fashion Odyssey 15 Abella Grau, Maite 19 Adding Values 24 Alexander van Slobbe 24 Allard, Gaby 11, 15 Alles behalve kleren 11 Ansems, Hans 3 Art at Large 16 Art is Beauty in the Brain of the Beholder 16 Arts, Jos 11, 20, 23 Baan, Els de 24 Bailey, Stuart 24 Ballet, Why and How? 12 Barthes, Roland 20 Barragán, Luis 19 Batchelor, David 19 Baudelaire, Charles 20 Beckhoven, M.J. van 16 Beek, Gosewijn van 27 Beeldend Bijbellezen 15 Bell, Jonathan 19 Benammar, Karim 23 Benjamin, Walter 19 Berg, Nanda van den 20, 24 Besems, Dinie 19 Betsky, Aaron 19 Bevolo, Marco 19 Beyond Green 23 Bezooyen, Aart van 19 Biesta, Gert 18 Bil’ak, Peter 11 Birnbaum, Daniel 19 Bleeker, Maaike 12 Bloemink, Barbara 19 Blokland, Petr van 11 BOEK 14 Boelee, Matthijs 15, 23 Boer, Addy de 16 Boomgaard, Jeroen 16 Bos, Caroline 19 Bosshard, Hans Rudolf 11 Bouman, Emma 14 Boumeester, Marc 13 Bouterse, Jur 11 Box 26 Braungart, Michael 23 Brengman, Malaika 19 Brink, Jan van den 19 Broach, Zowie 15 Brock, Bazon 28 Broekroelofs, Margriet 14 Brooks, Rosetta 27 Bruinsma, Max 19 Bruggeman, Daniëlle 10, 11 Burn, Scott 19

Register

Calefato, Patrizia 20, 27 Can Architecture Affect Your Health? 16 Capelleveen, Paul van 11 Castelli, C. 28 Causey, Maurice 12 Celant, Germano 20 Chartier, Roger 11 Christenhusz, Joep 8 Cicovacki, Borislav 24 Clark, Judith 15, 20 Cognitive Behavorial Music Therapy in Forensic Psychiatry 12 Colenbrander, Bernard 11 Collecting Colour 30 Conditioned by Dress 15 Componisten van Babel 8 Composing the New Carpet 9 Coppens, Christophe 20 Cramer, Jacqueline 23 Crone, Rainer 19 Curatorial Cooking 19 Cy Twomblys Quattro Stagioni 4 Da Silva, João 15 David Chipperfield 11 Davelaar, Geert-Jan 23 Davison, Peter 24 De Cauter, Lieven 25 De erfenis van tante Jane 23 De gestiek van de architectuur 17 De ideale vrouw 28 De kracht van typografie 11 De macht van mode 27 De Nieuwe Man 20 De vertoning 16 De vijf pijlers van design 3 De zolder van Duitsland 19 Dijk, Hans van 16 Dijksterhuis, Edo 19 Dijstelberge, Paul 11 Dissolving the Ego of Fashion 10 Donath, Judith 24 Door kunst onderwezen willen worden 18 Doorman, Maarten 23 Doorn, Ineke van 8 Doruff, Sher 25 Draping 22 Duburg, Annette 22 E|scape 8 Eco, U. 28

Edelkoort, Lidewij 19 Een vierkantje laten lachen 16 Eijnde, Jeroen van den 3, 8, 9, 12, 27 Eklund, Paula 19 Elliman, Paul 24 Elzingre, Martine 24 Ema (naakt op een trap) 21 Engelhardt, Yuri 11 Evans, Caroline 15 Fabius, Jeroen 25 Farmers 19 Feitsma, Maaike 11 Ferwerda, Jetty 27 Finlay, Victoria 19 Fong-Leng 19 Franke, Herman 23 Frankel, Suzannah 27 Fukai, Akiko 27 Fury, Alex 15 Gage, J. 28 Galfard, Christophe 24 Gallier, Emilie 15 Gatzen, Pascale 10 Gebaren 23 Georgelou, K. 15, 25 Gerbrandy, Piet 19 Gerwen, Rob van 23 Gestel, Tom van 16 Giesecke, Michael 11 Gladpootjes, Celine 11 Global Fashion / Local Tradition 27 Golofastova, Nataliya 23 Gomes-Koizumi, Agnes 24 Graad, Floris de 23 Graw, Isabelle 20 Gregg Duggan, Ginger 27 Gresnigt, Mieke 24 Groot, Ger 23 Groot, Rokus de 24 Grootes, Britt 11

www.artezpress.artez.nl

Architectuur & interieurontwerp 9, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 28, 29

Haar, Judith ter 10 Hadders, Gerard 11 Hakvoort, Laurien 12 Hans Appenzeller 8 Hathaway, Cynthia 19 Hauser, Koen 19 Hecht, Thom 12 Heden Vinex Ypenburg 24 Hendriks, Arne 19 Herkenhoff, Paulo 20 Het huis van IK 12 Heuw, Suzan ten 16 Hijum, Nienke van 20

31


Himmelstrup Dahl, Eva 23 Hinterthür, H. 28 Hjort Jensen, Tina 23 Hoeks, Henk 8, 27 Hoogervorst, Miranda 23 Hoogstraat, Els 12 Horsley, Sebastian 20 Hübner, Falk 11 Hutchison, N. 28 Hybridspacelab 19 Ihde, Don 27 In and Out of Fashion 6, 12 Inventing Futures 15

www.artezpress.artez.nl

Jacobs, Dany 23, 24 Jacobs, Ko 29 Jan Jansen 20 Jencks, Charles 16 Jobse, Jonneke 16 Jong, Ralf de 11 Kamitsis, Lydia 20 Keller, H. 28 Keulemans, Guy 19 Kessels, Berry 16 Khandekar, Narayan 30 Kibédi Varga, Sándor 23 Kikkert, Jan-Richard 3 Kim, Sang-kyu 19 Kinney, Leila W. 20 Kismaric, Susan 20 Kleur 28 Kleur in beeld 19 Klopper, Heleen 19 Kockelkoren, Petran 27 Koetsier, Bert 15 Konijn, Jorn 9 Koning, Georgette 24 Koolhaas, R. 28 Koos van den Akker 8 Kousbroek, R. 28 Kunst als morele vrijplaats 23 Kunst in de wereld 20 Kunsteducatie voor families 12 Küster, Volker 23 Kuyper, Eric de 11, 27 Lamoree, Jhim 11 Langen, Marijn de 25 Lautner A–Z 3 Lauwaert, Dirk 27 Lee, Suzanne 23 Leenheer, Ilonka 23 Lehmann, Ulrich 20, 27 Lentjes, Ewan 11 Lipovetsky, G. 20, 24, 27 Levi, Thomas Y. 27

32

Liu, Christine M. 24 Lokers, Kim 11 Lookbook 15 Lopez, Mariola 19 Lutters, Jeroen 4, 12, 21 Lupton, Ellen 11 Luyt, Tine 23 Maas, Sander van 24 Mabb, David 25 Malasauskas, R. 24 Malik, Suhail 25 Maltzahn, C. von 20 Manlow, Veronica 20 Manovich, Lev 11 Marchetti, Luca 20, 24 Marlies Dekkers 23 Martin, Penny 20 Martin, Richard 20 Masselink, Peter 29 Matthews, David 24 McDonough, William 23 Mechelen, M. van 16, 23 Mediated Vision 27 Meredith, Leda 12 Mevis, Armand 24 Minkin, Louisa 25 Mode & Accessoires 24 Mode Design Hotel Modez Arnhem 16 Mode en verbeelding 20 Mulder, Arjen 24 Nagrath, Sumati 27 Neil, Ken 25 Niessen, Sandra 27 No References 20 Nordin-Bates, Sanna 12 Nowacek, Nancy 19 NOX Architects 19 Oilily 20 Ontdekkingsreis naar een duurzame wereld 8 Orley, Emily 25 Orta, Lucy 15 Overbeek, Joost 11 Pastoureau, M. 28 Peake, Kelly 15 Peelen, Gert 23 Peynor, Rick 11 Piet Paris 15 Pinatih, Dewi 19 Piscaer, Jan 23 Poele, Louise te 15, 19 Polhemus, Ted 27 Poppe, Emile 11 Post, Annouk 8 Post, Jack 11, 27

Register

Product Design Diversity 27 Putt, Fransien van der 11

Truijens, Aleid 23 Twaalfhoven, Merlijn 20 Twuijver, Teresa van 11

Rapp, Christian 11 Reck, Hans Ulrich 25 Redefining Musical Identities 24 Reinewald, Chris 27 Richard, Birgit  24 Riley, Ch. 28 Rhodes, Larry 12 Rhys, Martin 25 Robitzky, Niels 11 Roggeband, P.J. 24 Rooij, Seth de 19 Rookus, Tamara 11 Rosmalen, Bart van 11 Rubinstein, Daniel 25 Rüegg, A. 28 Ryckaert, Marie-Leen 9

Unger, Marjan 24 Unpacking Performativity 11

Saariste, Tycho 3 Samama, Leo 24 Schacknat, Karin 6, 12, 19, 22, 23, 24, 27, 28 Schady, Alex 25 Schoot, Albert van der  23, 24 Schouwenberg, Louise 27 Scruton, Roger 24 Singing from the Inside Out 8 Skantze, P. A. 25 Sky Rehberg, Vivian 25 Slob, Arie 23 Smelik, Anneke 24, 27 Smidt, Jan 27 Sneu* 11 Sonderen, Peter 11, 25, 27 Spiering, H. 28 Spijkers en Spijkers 19 Sprekende objecten 12 Stadler, Robert 19 Steele, Valerie 28 Stewen, Riikka 25 Struycken, Peter 16, 28 Sturkenboom, Frans 17 Swaab, Dick 16 Terreehorst, Pauline 28 Teunissen, José 8, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 28 The Desire of the Medium 13 Theatraliteit 11 Theory Arts Practices 25 Tilroe, Anna 23 Tol, Rixt van der 22 Townsend, Chris 27

Vainshtein, Olga 20 Van Bogaert, Pieter 20 Vanhaesebrouck, K. 25 Verbeek, Peter-Paul 27 Verstegen, Ton 23, 24 Viallon, Virginie 24 Vinken, Barbara 27 Visser, Jeroen 20 Vlemmings, M. 28 Vliet, Sandra van 27 Voet, Hanka van der 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20 Vos, Minke 20, 24, 27 Vries, Alex de 16 Vries, Klaas de 24 Vuijsje, Herman 24 Warmer, Moniek 12 Wat doet die rode vlek daar linksboven? 27 Weide, Albert van der 26 Weijers, Wouter 11 Weyel, Ivo 8 Wonder Years 24 Wong, Erik 19 Wray Schertler, Megan 11 Wyon, Matthew 12 Ziesche, Anna-Nicole 15 Zijlstra, Onno 16, 23, 27 Zwaag, Anne van der 27 Zwijnenberg, Robert 27


Nieuwe publicaties 2018—2017 & Backlist 2016—2002

ArtEZ Press

8102 ,gnihtolC fo sraeY 0002 .noihsaF fo tuO dna nI

artezpress.artez.nl

m sgaadnedeh keobreel neE .ruutcetihcra ed nav keitseg eD

6 1 0 2 , t u O e d i s nI e h t m or F g n i g n i S

0 1 0 2 ,d n a l s t i u D n av r e d l o z e D

1 1 0 2 , sr e k j i p S n e sr e k j i p S


ez Arnhem. Het iet Paris, 2013 In and Out of Fashion. 2000 Years of Clothing, 2018

en duurzame wereld. g in design, 2016

De gestiek van de architectuur. Een leerboek hedendaags m

Singing From the Inside Out, 2016

De zolder van Duitsland, 2010

Spijkers en Spijkers, 2011


Draping. Art and Craftsmanship in Fashion Design (5de herdruk), 2017 The Desire of the Medium, 2018

Adding Values. The Cul

The Power of Fashion. About Design and Meaning, 2006

The Triumph of Typography. Culture, Communication, New Media, 2015

Ontdekkingsreis naar Inspiratie en vernieuwi

Inventing Futures. Doing and thinking — artistic research with(in) the Master of Choreography programme of ArtEZ Institute of the Arts, 2013

Mode Design Hotel Mo Gesamtkunstwerk van


of the Arts, 2013 Choreography programme of ArtEZ Institute artistic research with(in) the Master of Inventing Futures. Doing and thinking —

www.artezpress.artez.nl

2018 —02

Communication, New Media, 2015 The Triumph of Typography. Culture,

Gesamtkunstwerk van P Mode Design Hotel Mod

In and Out of Fashion. 2000 Years of Clothing, 2018

Meaning, 2006 The Power of Fashion. About Design and

Inspiratie en vernieuwin De gestiek van de architectuur. Een leerboek hedendaags m Ontdekkingsreis naar e

Singing From the Inside Out, 2016 Distributie, verkoop en marketing ArtEZ Press Onderlangs 9 6812 CE Arnhem Postbus 49 6800 AA Arnhem +31 (0)26 35 357 57 The Desire of theArtezPress Medium, 2018 Facebook: Instagram: artezpress Twitter: @ArtezPress Spijkers en Spijkers, 2011

Distributie Uitgever Idea Books Minke Vos Nieuwe Herengracht 11 mi.vos@artez.nl ArtEZ Press maakt deel 1011 RK Amsterdam uit van ArtEZ hogeschool Tel: +31 (0)20 62 261 54 Communicatie en voor de kunsten. Fax: +31 (0)20 62 092 99 marketing www.artez.nl Adding Values. The Cul idea@ideabooks.nl Thaïsa de Leij www.ideabooks.nl t.deleij@artez.nl Facebook: ideabooks De zolder van Duitsland, 2010 Prijs, omvang en © 2018 ArtEZ Press verschijningsdata van nog te verschijnen Deze catalogus is ook 2017 zijn onder verkrijgbaar in het Engels inpublicaties Fashion Design (5de herdruk), voorbehoud in deze in een gedrukte versie. Draping. Art and Craftsmanship catalogus opgenomen. www.artezpress.artez.nl

Catalogus ArtEZ Press  

Voor het eerst in sinds de start van ArtEZ Press in 2005 is er een volledige overzicht van het bijzondere boekenfonds dat ArtEZ Press in de...

Catalogus ArtEZ Press  

Voor het eerst in sinds de start van ArtEZ Press in 2005 is er een volledige overzicht van het bijzondere boekenfonds dat ArtEZ Press in de...

Advertisement