Page 1

BACHELOR

pedagogie van het jonge kind


Ben je geboeid door de ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar? Opvoeding en gezinnen fascineren je? Ben je sociaal vaardig en wil je met dit talent mensen ondersteunen in hun opvoedende rol? Bijt je dan vast in de opleiding Bachelor in de pedagogie van het jonge kind! Aan praktijkgerichte ervaringen geen gebrek in deze opleiding. Naast een wekelijkse stagedag, ga je al vanaf het eerste semester enkele weken aaneensluitend op stage. Zo ontstaat er een boeiend leerproces waarin je jouw ervaringen steeds kan linken aan de theorie. Jouw talenten krijgen zo maximale groeikansen. Hoe ziet de opleiding eruit? In de eerste schijf ligt de nadruk op kinderen in volle ontwikkeling: wat boeit hen? Hoe stimuleer je hun persoonlijke groei? Je verkent dit via de vele expressievormen van kinderen. De rol van het gezin in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen staat centraal. In de tweede schijf gaat de aandacht naar de rol die jij kan opnemen in de ondersteuning van de opvoeding. Wat hebben ouders en gezinnen nodig? Hoe kan je medewerkers pedagogisch begeleiden? In de derde schijf kan je je opleiding zelf vormgeven, via een profileringstraject dat aansluit bij jouw interesse. De focus ligt op het nemen van verantwoordelijkheid. Dat geldt zeker ook tijdens de 15 weken durende afstudeerstage, die je klaarstoomt om als pedagogisch coach in de boeiende sector van preventieve gezinsondersteuning en kinderopvang van start te gaan.

2


“Leren begrijpen wat gezinnen en kinderen nodig hebben, dat is een belangrijke focus in deze opleiding.� 3


waarom deze opleiding? –– Een toekomstgericht diploma in een uitdagende sector. –– Een nieuw en boeiend beroepsprofiel met verantwoordelijkheden ten aanzien van kinderen, gezinnen, een team van medewerkers en externe partners. –– Gespreide evaluatie: na een module van 4 weken les volgt meteen de evaluatie. –– Praktijk en theorie gaan hand in hand door de vele stages vanaf het begin van de opleiding. –– Eigen accenten: je kan jezelf profileren via een keuzevak dat aansluit bij jouw interesse of door de keuze van een internationaal traject (zie ook p. 12). –– Een jong en dynamisch docententeam staat dagelijks voor je klaar. –– Begeleiding op maat: je wordt opgevolgd door een persoonlijke trajectcoach en stagebegeleider.

4


“Een pedagogisch coach heeft een groot hart voor kinderen, maar houdt ook rekening met wat ouders belangrijk vinden in de opvoeding.� 5


begeleiding op maat Het docententeam begeleidt je naar zelfstandigheid en groeiende verantwoordelijkheid naarmate de opleiding vordert. Een persoonlijke trajectcoach ondersteunt je bij jouw professionele en persoonlijke groei. Vaardigheden verwerf je in een lesgroep van ongeveer 16 studenten. Werk- en hoorcolleges volg je met meerdere lesgroepen samen. De grootte van de lesgroep is aangepast aan de aard van de les.

Trajecten op maat Indien je reeds credits verworven hebt in een andere opleiding hoger onderwijs, kan je samen met de trajectbeheerder de beste manier zoeken om je programma samen te stellen. Heb je al een diploma hoger onderwijs, dan kan je wellicht het diploma Bachelor in de pedagogie van het jonge kind behalen via een verkort studietraject. Wil je graag deeltijds studeren zodat je de studie kan combineren met werk en/of gezin? Dat kan, dankzij ons SWITCH-programma! Valoriseer je relevante werkervaring en studeer dan via een lichter traject. Meer info vind je op www.arteveldehogeschool.be.

6


Hoe stuur je een team aan? Op welke wijze kan je de ouderparticipatie aanwakkeren? Jij ontwikkelt met het team een visie en vertaalt die naar de praktijk.


“Pedagogisch coachen, dat is werken met mensen. In onze buurtdienst werken we met zogenaamde ‘kansengroepen’. Veelkleurig, multicultureel en voor iedereen. Onze begeleiders houden de vinger aan de pols. Hun observaties en ervaringen zijn de basis van ons beleid.   Het is mijn taak om de begeleiders te begeleiden. Dat betekent flink wat organisatie: vergaderen, verslagen maken, documenten ontwerpen, materiaal aankopen … maar daarnaast sta ik ook echt tussen de mensen en kom ik in contact met iedereen in de organisatie.   Ik merk dat de meeste collega’s in de kinderopvang heel ‘hands on’ zijn. Ze werken vanuit de buik en zijn heel concreet met de dagelijkse werking bezig. Aan goede wil geen gebrek, maar om iets voor te bereiden, aan nazorg te doen, een bepaalde situatie te analyseren of toekomstplannen te maken is er gewoonweg geen tijd. De goede bedoelingen vertalen en waarmaken, dat is onze taak.” Sonja Cassiman, adjunct-coördinator Elmer vzw Brussel


Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Raadpleeg de meest recente informatie altijd op www.arteveldehogeschool.be.

Programmalijnen

Studiepunten (SP)

In het overzicht op de volgende pagina’s is schematisch weergegeven wat de plaats is van elke programmalijn en elk opleidingsonderdeel doorheen de driejarige opleiding van 180 studiepunten. De kleuren geven aan tot welke programmalijnen het onderdeel behoort.

Studiepunten geven aan hoe zwaar een opleidingsonderdeel (= ‘vak’) weegt binnen een opleiding. Het geeft je een idee hoeveel uur je moet werken aan een opleidingsonderdeel in één academiejaar. Eén studiepunt is goed voor 25 à 30 uur inzet (naar de les gaan, studeren, taken maken en groepsopdrachten).

KIND EN ZIJN GEZIN ONTWIKKELING ONDERSTEUNEN SAMENWERKEN EN COACHEN OPVOEDING EN KINDEROPVANG IN DE SAMENLEVING PROFESSIONALISEREN

Moduleonderwijs Deze opleiding werkt met moduleonderwijs. Dat betekent dat je na elke vier weken les telkens geëvalueerd wordt met een examen of taken. De leerstof wordt zo bewust overzichtelijk gehouden.

versie 2014-2015/01

opleidingsprogramma 2014-2015 bachelor in de pedagogie van het jonge kind

Het is de bedoeling dat je de studiepunten waarvoor je inschrijft, omzet in credits of creditbewijzen. Deze credits tonen aan dat je een bepaald opleidingsonderdeel beheerst. Om credits voor een opleidingsonderdeel te behalen moet je 10 op 20 scoren. Een bacheloropleiding bevat 180 studiepunten. Standaard betekent dit gemiddeld 60 studiepunten jaarlijks, over een traject van drie jaar.

9


eerste schijf LIJN

SEMESTER 1

SP

SEMESTER 2

SP

Ontwikkeling van kinderen

5

LIJN

Opgroeien in een gezin

5

Kinderopvang als rijke omgeving

5

Gezondheid en veiligheid

5

Het kind en zijn vele talen

7

Positief leefklimaat creĂŤren

7

Landschap van welzijn en kinderopvang

6

Communicatie en samenwerking in team

6

Stage 1

8

Onderzoeken en innoveren 1

6 23

37

tweede schijf LIJN

SEMESTER 3

SP

SEMESTER 4

SP

Samen opvoeden

7

Ontwikkeling ondersteunen

7

Als opvoeden niet vanzelfsprekend is

7

Zorg en inclusie

7

Coaching en professionalisering

7

Opvoeding en beleid in internationaal perspectief

7

Stage 2

12

Onderzoeken en innoveren 2

6 21

10

LIJN

39


derde schijf LIJN SEMESTER 5

SP

Ouder- en kindbeleid

5

Organisatie- en personeelsbeleid

6

Profilering als ondernemer Profilering als gezinsondersteuner Profilering als leidinggevende

10

Religie, zingeving en levensbeschouwing

3

LIJN

SEMESTER 6

SP

Afstudeerstage

24

Bachelorproef

6

Onderzoeken en innoveren 3

6

11


Anderstalige trajecten Voor een internationale ervaring hoef je onze campus niet te verlaten. Tijdens de opleiding krijg je enkele lessen van internationale gastdocenten. Daarnaast kan je de module ‘Opvoeding en beleid in internationaal perspectief’ deels samen met buitenlandse Erasmusstudenten in het Engels volgen. Op die manier leer je bij over opvoeding in Europa en verbeter je je Engels in één klap. Wil je toch meer? Dan kan je kiezen voor een korte verkenning van opvoeding en kinderopvang in een Europese stad of voor een Erasmus-studietraject van enkele maanden.

aan de slag als pedagogisch coach Tijdens de opleiding kan je stage lopen in diverse settings van kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang, diensten voor onthaalouders) en preventieve gezinsondersteuning (centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, opvoedingswinkels, huizen van het kind, inloopteams, ontmoetingsplaatsen …). Je bent breed opgeleid en kan terecht (als zelfstandige of in dienstverband) in een waaier van voorzieningen waar opvoeding, kinderen en gezinnen centraal staan.

zin om verder te studeren? Zo’n 30 procent van de studenten aan Arteveldehogeschool studeert verder. Aan diverse universiteiten kan je via een schakelprogramma doorstromen naar de masters Pedagogische wetenschappen of Sociaal werk. Voor de Associatie Universiteit Gent vind je meer info op www.ugent.be/studiekiezer. Ook aan de Arteveldehogeschool kan je via een verkort traject een tweede professioneel bachelordiploma behalen (bijvoorbeeld Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs of lager onderwijs). De Arteveldehogeschool biedt daarnaast nog andere mogelijkheden om je kennis te verdiepen: bachelor-nabacheloropleidingen, postgraduaten en bijscholingen. Check ook www.hogeronderwijsregister.be en www.onderwijskiezer.be voor studiemogelijkheden in heel Vlaanderen.


ARTEVELDEHOGESCHOOL

denk. doe. word. Aan de Arteveldehogeschool denk én doe je. In al onze opleidingen combineer je theorie en praktijk. Je bouwt competenties op vanuit een stevige wetenschappelijke basis. Die pas je vervolgens toe in realistische praktijksituaties. We coachen jou om het beste te halen uit jouw talent. Zo word jij: een uitstekende professional, die elke dag groeit. Sterk diploma Heel wat van onze opleidingen zijn door de Vlaamse Hogescholenraad aangeduid als de beste in hun vakgebied (zie www.vlhora.be, evaluatieorgaan, publicaties). Met een diploma van de Arteveldehogeschool zien werkgevers jou graag komen. 97% van onze afgestudeerden is aan de slag binnen het jaar na het afstuderen. Studeer je liever verder? Je bachelordiploma is een prima opstap naar een master of andere vervolgopleiding. Actie! Vanaf de eerste week vlieg je erin. Je gaat vaak zelf aan de slag via praktijkopdrachten, rollenspelen, groepswerk … Stages en bachelorproef, in eigen land of internationaal, laten je volop proeven van “the real thing”. Alle opleidingen werken met een semestersysteem zodat je de studielast kan spreiden. Studentenvoorzieningen Financiële zorgen of vragen over je statuut? Emotionele kopbrekens? Zoek je een kot, een fiets of sport en cultuur? Eén adres: de dienst studentenvoorzieningen. Check www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen

OPleidingen aan de Arteveldehogeschool bachelor - bedrijfsmanagement - officemanagement - communicatiemanagement - journalistiek - grafische en digitale media - sociaal werk - pedagogie van het jonge kind - kleuteronderwijs - lager onderwijs - secundair onderwijs - ergotherapie - logopedie en audiologie - podologie - verpleegkunde vroedkunde bachelor na bachelor - creatieve therapie - buitengewoon onderwijs - oncologische verpleegkunde - schoolontwikkeling - zorgverbreding en remediërend leren postgraduaten en bijscholingen


ARTEVELDEHOGESCHOOL

Volgens de statistieken is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. Volgens ons is Gent gewoon de wijste stad van de wereld! Cultuur, uitgaan of sport: mogelijkheden zat, of je nu op kot zit of dagelijks pendelt. Gent is vlot bereikbaar met de trein en heeft een dicht netwerk van bussen en trams. Het is ook een heuse fietsstad.

Coaching op maat Natuurlijk is het in de eerste plaats jouw inzet die je studiesucces bepaalt. Maar we staan klaar om je daarbij te coachen. Waar mogelijk kiezen we voor onderwijs in kleine groepen, met aanspreekbare lesgevers, zodat jij je snel thuis voelt. Je krijgt een trajectcoach die je individueel begeleidt tijdens je studieloopbaan. Via trainingen (wiskunde, spelling, taalvaardigheid, omgaan met stress …) kan je je competenties bijspijkeren. Bijzondere studenten krijgen onze bijzondere aandacht. Ben jij topsporter of student-ondernemer? Of combineer je werken en studeren, heb je een leerstoornis of een beperking? Dan kan je aanspraak maken op een bijzonder statuut. Omdat we vinden dat élke student, ongeacht zijn of haar vooropleiding, afkomst, beperking, financiële situatie … kansen verdient om het beste uit zichzelf te halen. 14

studentenleven Het studentenleven aan de Arteveldehogeschool draait op volle toeren. Kom samen met je vrienden uit je kot voor de Student Kick-Off, de Nacht van het Examen, het filmfestival Gent, de Night of the Proms, de jaarlijkse kerstmarkt voor het goede doel, een fuif, een quiz, een openluchtfilm … Begint het al te kriebelen? Lid van de Associatie Universiteit Gent De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie Universiteit Gent, een samenwerkingsverband van vier partners: UGent, Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en Howest. Dat biedt jou heel wat voordelen. Onze studieprogramma’s zijn afgestemd om vlot door te stromen naar een aanvullende opleiding.


INdividueel studiekeuzeadvies Twijfel je over welke opleiding bij je past? De dienst studieadvies maakt graag tijd voor een individueel gesprek. Bel 09 234 90 30 of mail studieadvies@arteveldehs.be. infomomenten en proefstuderen Snuif de sfeer op tijdens de infodagen, de proefstudeerlessen of de speciale infosessie voor ouders en begeleiders. De data van de infodagen vind je op de achterkant van deze brochure. Inschrijven Vanaf de eerste infodag (15 februari 2014) kan je je online 足registreren. Dit verbindt je tot niets, maar je spaart tijd bij je d足efinitieve inschrijving achteraf. Om je in te schrijven, vanaf vrijdag 27 juni 2014, meld je je persoonlijk aan en betaal je je inschrijvingsgeld (ca. 600 euro voor een voltijdse inschrijving). Voor data, openingsuren en een overzicht van de documenten die je bij inschrijving nodig hebt, check www.arteveldehogeschool.be. Meer info over de Arteveldehogeschool vind je in onze algemene brochure of op www.arteveldehogeschool.be.

>

CAMPUS Sint-Amandsberg Jouw toekomstige campus ligt in Sint-Amandsberg, aan de rand van de bruisende studentenstad Gent en op wandelafstand van de Vrijdagmarkt. Het station Gent-Dampoort is vlakbij. Wie de campus binnenstapt, merkt meteen de gezelligheid en de creatieve sfeer die er heerst. Voorbij de grote ontmoetingsruimte ligt een binnentuin met picknicktafels. Je bent welkom!

15


Academiejaar 2014 - 2015 Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Arteveldehogeschool

info

J. Gérardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg 09 234 88 00 info.pedagogiejongekind@arteveldehs.be www.arteveldehogeschool.be

Infodagen telkens van 10 tot 17 uur op de campus 15 februari 26 april 28 juni 30 augustus 2014

Infosessie voor ouders en begeleiders zaterdag 1 februari 2014 om 10.00 uur op campus Kantienberg

Proefstuderen Ontdek wat studeren aan de Arteveldehogeschool is: kom ‘proefstuderen’ met de huidige studenten!

www.arteveldehogeschool.be

v.u. Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent

Bachelor in de pedagogie van het jonge kind  

Opvoeden van kinderen tot 12 jaar boeit je? Je wil professionelen en ouders ondersteunen in hun opvoedende rol? Dan is deze opleiding beslis...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you