Page 1

BACHELOR

journalistiek


Heb je een open blik en een prima taalgevoel? Wil je feiten kennen en vertalen naar een publiek? Ben je kritisch voor anderen én voor jezelf? Kan je flexibel functioneren, ook onder stress? Dan is Bachelor in de journalistiek iets voor jou. Je kiest zelf op welke media je wil focussen: print, radio of televisie. Leg je eigen accenten, bijt je vast en durf dieper graven.

Dit is een brede opleiding. De nadruk ligt op wat je als journalist echt moet weten. Geen ronkende theorieën maar praktijkgerichte feitenkennis van recht, economie, geografie, cultuur … en uiteraard van geschiedenis en de brede actualiteit. Naast kennis is taal essentieel, niet enkel in woorden, maar ook in beelden.

Hoe ziet het eerste jaar eruit? Vanaf de eerste schijf (= jaar) word je ondergedompeld in de journalistieke wereld. Je verkent de verschillende media: print, radio en televisie. Het ideale instrument om je boodschap over te brengen is taal. We scherpen je taalgevoel aan in het Nederlands, het Frans en het Engels. In de tweede schijf kies je of je daar ook Duits of Spaans bijneemt.

2


“Als journalist heb je veel parate kennis nodig: van geschiedenis tot aardrijkskunde, van sport tot politiek. Dat hebben we in deze opleiding goed begrepen: je algemene kennis wordt op alle vlakken bijgespijkerd.�


Waarom deze opleiding? –– We hebben een hekel aan eenheidsworst. Jij stuurt zelf je opleiding, zowel wat betreft de thema’s waarrond je werkt als de media die je gebruikt. –– Onze lesgevers kennen hun vak. Sommigen zijn nog als journalist actief, anderen hebben een journalistieke carrière achter de rug. –– Bovendien halen we regelmatig nog andere professionals uit diverse media in huis om je te begeleiden. Zo brengen we de beroepspraktijk naar onze hogeschool en leer je de regels die gelden in de dagelijkse nieuwsstorm. –– Het buitenland lonkt. Je kan een semester in het buitenland studeren, van Spanje tot Finland. En voor stages zijn de mo­ gelijkheden letterlijk onbegrensd: van Suriname tot Mongolië. Eén op vijf laatstejaars verkent andere horizonten.

“In elke oefening wordt jou gevraagd om in de huid van een journalist te kruipen en alles rondom je door een journalistenbril te bekijken.”


“Oké, je krijgt voldoende ondersteuning bij de Arteveldehogeschool en je kunt altijd bij je vakdocenten terecht. Maar als student én als journalist ben je een One Man Army: jij moet het zelf doen.”


“Wat mij vooral aantrok in de opleiding was het concrete. Je bent iets aan het studeren dat op dat moment ook gebeurt. (…) De lesgevers zijn mensen uit het veld en die hebben dus wel iets te vertellen.” Oud-student Otto-Jan Ham ondertekende al een contract bij Studio Brussel voor hij zijn diploma effectief op zak had.


Beelden spreken Journalistiek is meer dan teksten produceren: je boodschap moet ook visueel de aandacht trekken. In de opleiding ontdek je de kracht van vormgeving en beelden. Zo leer je inschatten welk beeld jouw boodschap het best kan ondersteunen.

Pimp zelf je opleiding Elke student is anders, gelukkig maar. Die diversiteit is een troef die we graag uitspelen. In de tweede en derde schijf stippel je via keuzepakketten grotendeels zelf je opleidingstraject uit. Je hebt keuze uit Duits, Spaans, sport, cultuur (film/muziek/theater), lifestyle, politiek, gerechtsjournalistiek, onderzoeksjournalistiek en enkele Engelstalige opleidingsonderdelen.

“Journalistiek, dat is voor mij graag schrijven, creatief zijn met taal.�


“Tijdens mijn derde jaar Journalistiek koos ik voor een stage bij de ‘De Ware Tijd’, de meest invloedrijke krant van Suriname. Ik kwam in een heel nieuwe wereld terecht, maar werd er meteen als een volwaardig redactielid beschouwd. Na twee dagen moest ik al een kritisch interview doen met de minister van Onderwijs. Dat was even slikken. Op het einde van mijn stage vroegen ze mij om er te blijven werken. Ik zag dat wel zitten maar ik wou eerst nog voortstuderen. Ik keerde terug naar België en heb twee jaar Politieke Wetenschappen gestudeerd. Ondertussen bleef ik wel aan de slag als hun buitenlandse correspondent. Na mijn tweede diploma kreeg ik opnieuw een aanbieding om te gaan werken bij ‘De Ware Tijd’. Ik heb meteen toegehapt. Ik woon nog steeds in Paramaribo en werk als verslaggever voor Trouw, Radio Nederland Wereldomroep en Parbode.” Pieter Van Maele, freelance correspondent


Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Raadpleeg de meest recente informatie altijd op www.arteveldehogeschool.be.

eerste schijf SEM

Opleidingsonderdeel

SP

1

Journalistieke praktijk 1

6

1

Het journalistieke werkveld

4

1

Recht voor journalisten

4

1

België

4

2

Journalistieke praktijk 2 –– Introductie redactie- en interviewtechnieken –– Mediumtechnieken radio, televisie, print en nieuwe media –– Informatica en grafische vormgeving

11

2

Mediastudies

4

2

Europa en de wereld 1

4

1&2

Maatschappij & Actualiteit 1

7

1&2

Professionele ontwikkeling 1

6

1&2

Vreemde talen Engels 1

5

1&2

Vreemde talen Frans 1

5

versie 2014-2015/01

opleidingsprogramma 2014-2015 bachelor in de journalistiek

Studiepunten (SP)

6 2 3

Studiepunten geven aan hoe zwaar een opleidingsonderdeel (= ‘vak’) weegt binnen een opleiding. Het geeft je een idee hoeveel uur je moet werken aan een opleidingsonderdeel in één academiejaar. Eén studiepunt is goed voor 25 à 30 uur inzet (naar de les gaan, studeren, taken maken en groepsopdrachten). Het is de bedoeling dat je de studiepunten waarvoor je inschrijft, omzet in credits of creditbewijzen. Deze credits tonen aan dat je een bepaald opleidingsonderdeel beheerst. Om credits voor een opleidingsonderdeel te behalen moet je 10 op 20 scoren. Een bacheloropleiding bevat 180 studiepunten. Standaard betekent dit gemiddeld 60 studie­ punten jaarlijks, over een traject van drie jaar.

9


tweede schijf SEM

Opleidingsonderdeel

SP

3

Journalistieke praktijk 3* –– Redactie en interview 1 –– Medium 1 Print Radio Televisie –– Crossmediale redactie 1 Economische ontwikkelingen

12

4

3

Europa en de wereld 2

3

4

12

4

Journalistieke praktijk 4* –– Redactie en interview 2 –– Medium 2 Print Radio Televisie –– Crossmediale redactie 2 Actuele mediaontwikkelingen

3

4

Europa en de wereld 3

3

3

10

6 4

4

3 2

KEUZETRAJECT 1: 1 onderdeel uit groep A en 1 onderdeel uit groep B Keuzetraject groep A: vreemde talen –– Duits 1 –– Spaans 1 Keuzetraject groep B: domeinverkenningen –– Cultuur (film, muziek en theater) –– Sport –– Lifestyle –– Politiek

3 3 3 3

6 4

2

3&4

Vreemde talen Frans 2

4

3&4

Vreemde talen Engels 2

4

3&4

Maatschappij & Actualiteit 2

5

3&4

Professionele ontwikkeling 2

4

* In de tweede schijf kies je binnen het opleidingsonderdeel ‘Journalistieke praktijk 3’ één medium: print, radio of televisie. Je volgt datzelfde medium ook binnen ‘Journalistieke praktijk 4’, en ‘Journalistieke praktijk 5’ in de derde schijf.

3 3 3 3


derde schijf SEM

Opleidingsonderdeel

SP

5

10

5

Journalistiek: praktijk 5* Print Radio Televisie Actuele mediastudies en ethiek

4

5

Religie, zingeving en levensbeschouwing

3

5

Professionele ontwikkeling 3

5

5

11

KEUZETRAJECT 2: 1 onderdeel uit groep C en 2 onderdelen uit groep D Keuzetraject groep C: vreemde talen –– Duits in de praktijk –– Spaans in de praktijk –– Frans in de praktijk –– Engels in de praktijk Keuzetraject groep D: domeinuitdieping –– Onderzoeksjournalistiek –– Gerechtsjournalistiek –– uitdieping Cultuur (film, muziek en thater) –– uitdieping Sport –– uitdieping Lifestyle –– Internationale politiek –– Creativity in journalism (EN) –– Photography in journalism (EN) –– Visual Literacy and digital story telling (EN) –– Current social and cultural affairs (EN)

6

6

‘Over de grenzen’-project –– ‘Over de grenzen’-project Engels –– ‘Over de grenzen’-project Frans –– ‘Over de grenzen’-project Spaans –– ‘Over de grenzen’-project Duits Stage

4

16

5&6

Bachelorproef

9

3 3 3 3 3 3+3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Semestersysteem (SEM) Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Er zijn drie periodes waarin examens worden afgelegd: 1 na het eerste semester, in de maand januari 2 na het tweede semester, in de maand juni 3 tijdens de derde examenperiode, in de maanden augustus en september. Een aantal opleidingsonderdelen loopt over het volledige academiejaar.


Uitdiepen in het Engels In de derde schijf biedt het opleidingsonderdeel ‘Uitdieping en profilering’ (zie schema vorige pagina: ‘Keuzetraject groep D’) je onder andere keuze uit vier Engelstalige opties: ‘Creativity in journalism’, ‘Photography in journalism’, ‘Visual Literacy and digital story telling’ en ‘Current social and cultural affairs’. Kies je een van deze opties, dan krijg je les samen met een groep internationale MOCOMA-studenten. MOCOMA staat voor Module in Communication Management en is een Engelstalig opleidingsprogramma gericht naar communicatie- en journalistiek-/mediastudenten die studeren aan partnerinstellingen in het buitenland. Meer info op www.mocoma.be.

Stage, afstudeerproject en werk In de derde schijf loop je tien weken stage, de ideale manier om een vlotte sprong naar het werkveld voor te bereiden. Na je stage werk je aan een bachelorproef: een videoreportage, een artikelenreeks, een tijdschrift- of een radioreportage. Vorm is één ding, inhoud is nog wat anders. Je toont aan de hand van een researchplan aan dat je naar feiten gespit hebt en dat alle informatie klopt. Word je daarna journalist? Dat kan, maar onze opleiding is een springplank naar een veel bredere jobmarkt. Of misschien wil je verder studeren? Aan jou de keuze.

zin om verder te studeren? Zo’n 40 procent van onze studenten studeert succesvol verder. Je kunt aan de Arteveldehogeschool via een verkort traject een tweede professioneel bachelordiploma behalen (bijvoorbeeld Communicatiemanagement). De Arteveldehogeschool biedt daarnaast nog andere mogelijkheden om je kennis te verdiepen: bachelor-nabacheloropleidingen, postgraduaten en bijscholingen. Binnen de Associatie Universiteit Gent vind je talloze bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten bij jouw diploma. Zo kan je via een schakelprogramma door­ stromen naar een master Communicatiewetenschappen, Politieke wetenschappen, EU-studies of Sociologie. Meer info op www.ugent.be/studiekiezer. Check ook www.hogeronderwijsregister.be en www.onder­ wijskiezer.be voor mogelijkheden in heel Vlaanderen.


ARTEVELDEHOGESCHOOL

denk. doe. word. Aan de Arteveldehogeschool denk én doe je. In al onze opleidin­ gen combineer je theorie en praktijk. Je bouwt competenties op vanuit een stevige wetenschappelijke basis. Die pas je vervolgens toe in realistische praktijksituaties. We coachen jou om het beste te halen uit jouw talent. Zo word jij: een uitstekende professional, die elke dag groeit. Sterk diploma Heel wat van onze opleidingen zijn door de Vlaamse Hogescholenraad aangeduid als de beste in hun vakgebied (zie www.vlhora.be, evaluatieorgaan, publicaties). Met een diploma van de Arteveldehogeschool zien werkgevers jou graag komen. 97% van onze afgestudeerden is aan de slag binnen het jaar na het afstuderen. Studeer je liever verder? Je bachelordiploma is een prima opstap naar een master of andere vervolgopleiding. Actie! Vanaf de eerste week vlieg je erin. Je gaat vaak zelf aan de slag via praktijkopdrachten, rollenspelen, groepswerk … Stages en bachelorproef, in eigen land of internationaal, laten je volop proeven van “the real thing”. Alle opleidingen werken met een semestersysteem zodat je de studielast kan spreiden. Studentenvoorzieningen Financiële zorgen of vragen over je statuut? Emotionele kopbrekens? Zoek je een kot, een fiets of sport en cultuur? Eén adres: de dienst studentenvoorzieningen. Check www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen.

OPleidingen aan de Arteveldehogeschool bachelor - bedrijfsmanagement - officemanagement - communicatiemanagement - journalistiek - grafische en digitale media - sociaal werk - pedagogie van het jonge kind - kleuteronderwijs - lager onderwijs - secundair onderwijs - ergotherapie - logopedie en audiologie - podologie - verpleegkunde vroedkunde bachelor na bachelor - creatieve therapie - buitengewoon onderwijs - oncologische verpleegkunde - schoolontwikkeling - zorgverbreding en remediërend leren postgraduaten en bijscholingen


ARTEVELDEHOGESCHOOL

Volgens de statistieken is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. Volgens ons is Gent gewoon de wijste stad van de wereld! Cultuur, uitgaan of sport: mogelijkheden zat, of je nu op kot zit of dagelijks pendelt. Gent is vlot bereikbaar met de trein en heeft een dicht netwerk van bussen en trams. Het is ook een heuse fietsstad.

Coaching op maat Natuurlijk is het in de eerste plaats jouw inzet die je studie­ succes bepaalt. Maar we staan klaar om je daarbij te coachen. Waar mogelijk kiezen we voor onderwijs in kleine groepen, met aanspreekbare lesgevers, zodat jij je snel thuis voelt. Je krijgt een trajectcoach die je individueel begeleidt tijdens je studie­ loopbaan. Via trainingen (wiskunde, spelling, taalvaardigheid, omgaan met stress …) kan je je competenties bijspijkeren. Bijzondere studenten krijgen onze bijzondere aandacht. Ben jij topsporter of student-ondernemer? Of combineer je werken en studeren, heb je een leerstoornis of een beperking? Dan kan je aanspraak maken op een bijzonder statuut. Omdat we vinden dat élke student, ongeacht zijn of haar voor­ opleiding, afkomst, beperking, financiële situatie … kansen verdient om het beste uit zichzelf te halen. 14

studentenleven Het studentenleven aan de Arteveldehogeschool draait op volle toeren. Kom samen met je vrienden uit je kot voor de Student Kick-Off, de Nacht van het Examen, het filmfestival Gent, de Night of the Proms, de jaarlijkse kerstmarkt voor het goede doel, een fuif, een quiz, een openluchtfilm … Begint het al te kriebelen? Lid van de Associatie Universiteit Gent De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie Universiteit Gent, een samenwerkingsverband van vier partners: UGent, Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en Howest. Dat biedt jou heel wat voordelen. Onze studieprogramma’s zijn afgestemd om vlot door te stromen naar een aanvullende opleiding.


INdividueel studiekeuzeadvies Twijfel je over welke opleiding bij je past? De dienst studieadvies maakt graag tijd voor een individueel gesprek. Bel 09 234 90 30 of mail studieadvies@arteveldehs.be. infomomenten en proefstuderen Snuif de sfeer op tijdens de infodagen, de proefstudeerlessen of de speciale infosessie voor ouders en begeleiders. De data van de infodagen vind je op de achterkant van deze brochure. Inschrijven Vanaf de eerste infodag (15 februari 2014) kan je je registreren via het web. Dit verbindt je tot niets, maar je spaart tijd bij je definitieve inschrijving achteraf. Om je in te schrijven, vanaf vrijdag 27 juni 2014, meld je je persoonlijk aan en betaal je je inschrijvingsgeld (ca. 600 euro voor een voltijdse inschrijving). Voor data, openingsuren en een overzicht van de documenten die je bij inschrijving nodig hebt, check www.arteveldehogeschool.be.
 Meer info over de Arteveldehogeschool vind je in onze algemene brochure of op www.arteveldehogeschool.be.

>

Campus KantieNberg Kies je voor Bachelor in de journalistiek, dan kom je terecht op campus Kantienberg. Onze grootste en nieuwste campus ligt in hartje Gent. Naast een reeks specifieke praktijklokalen vind je er een up-to-date mediatheek en een studentenresto met een gevarieerd en gezond aanbod.

15


Academiejaar 2014 - 2015 Bachelor in de journalistiek Arteveldehogeschool

info

Voetweg 66 9000 Gent 09 234 71 30 info.journalistiek@arteveldehs.be www.arteveldehogeschool.be

Infodagen telkens van 10 tot 17 uur op de campus: 15 februari 26 april 28 juni 30 augustus 2014

Infosessie voor ouders en begeleiders zaterdag 1 februari 2014 om 10.00 uur op campus Kantienberg

Proefstuderen Ontdek wat studeren aan de Arteveldehogeschool is: kom ‘proefstuderen’ met de huidige studenten!

www.arteveldehogeschool.be

v.u. Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent

Journalistiek  
Journalistiek  
Advertisement