Page 1

BACHELOR

ergotherapie


Wil jij de levenskwaliteit verbeteren van mensen met ontwikkelingsstoornissen, psychische problemen of lichamelijke moeilijkheden? En ben je bovendien contactvaardig en een creatief denker? Dan is de opleiding Bachelor in de ergotherapie jou op het lijf geschreven. Benieuwd naar wat een ergotherapeut precies doet? In deze folder vind je concrete voorbeelden.

Bachelor in de ergotherapie is een veelzijdige opleiding met veel tewerkstellings足 mogelijkheden. De nood aan ergotherapeuten is groot. Enerzijds streven steeds meer mensen naar levenskwaliteit via een actieve levensstijl. Anderzijds veroudert de bevolking en groeit de aandacht voor gezondheids- en welzijnsbevordering.

2


“Toekijken hoe moeizaam sommige handelingen gaan, daar had ik het in het begin het moeilijkst mee. Vaak leer je mensen met veel geduld dingen aan die je veel sneller zelf voor hen zou kunnen doen. Maar de bedoeling is net dat ze het ook zelf kunnen als je er niet bent.�


Waarom deze opleiding? –– De modulaire opbouw maakt de opleiding flexibel. Meteen na elke module is er een evaluatie. –– Het opleidingsprogramma is actueel, competentiegericht en flexibel. Als student leer je het dagdagelijkse handelen van je cliënt te doorgronden. We geven je ruimte om na te denken over fundamentele vragen. Zo kan je groeien tot een professionele zorgverstrekker die iedere cliënt naar zelfstandig handelen toe coacht. –– Via buitenlandse stagemogelijkheden en internationaal gerichte keuzevakken, zetten we de deuren van de wereld voor je open. –– Onderzoek wijst het uit: wie bij ons afstudeert, vindt vlot de weg naar de arbeidsmarkt.

“Een ergotherapeut tracht echt tijd te maken om met de mensen te praten. Dat kan lang niet elke zorgverlener vandaag nog zeggen.”


Hoe ziet de opleiding eruit? In de eerste schijf (=jaar) focust de opleiding op de ‘gezonde mens’ en komen de verschillende taken van de ergotherapeut aan bod bij kinderen, volwassenen en ouderen. De tweede schijf behandelt het verstoorde menselijk handelen (bijvoorbeeld door ziekte, trauma …) en richt zich op de verschillende beroepsrollen die je kan aannemen in het werkveld: diagnosticus, behandelaar, adviesverlener, manager, coach en onderzoeker. In de derde schijf staan stage, klinisch redeneren en bachelorproef (eindwerk) centraal. Daarnaast krijg je de kans om via keuzetrajecten je opleiding te verbreden of te verdiepen.

“Ergotherapie is een combinatie van met mensen werken en creatief denken. Als beide je aanspreken is dit een fantastische opleiding.”


Een persoonsgerichte en actieve opleiding In de opleiding Bachelor in de ergotherapie aan de Arteveldehogeschool gaan we samen op pad. Er is veel aandacht voor jou als persoon. Wij ondersteunen je graag bij jouw professionele en persoonlijke groei. Trajectcoaching gebeurt individueel en is uitdrukkelijk voorzien doorheen het opleidingsprogramma. Via diverse aantrekkelijke onderwijswerkvormen leer je met plezier zelfstandig werken en studeren.

Aan de slag als ergotherapeut Als ergotherapeut kom je terecht in het ruime werkveld van de gezondheidszorg: in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, revalidatiecentra, medisch-pedagogische instituten, dagverblijven, psychiatrische centra, scholen voor buitengewoon onderwijs, beschutte woonvormen ... Of je kan aan de slag als zelfstandige ergotherapeut. Je kiest zelf of je wilt werken met ouderen, kinderen of volwassenen.


De ergotherapeut aan het werk: vier voorbeelden Eefje (6) heeft moeite met lezen en schrijven, bij rekenen draait ze getallen om. Samen met een ergotherapeut traint ze haar ruimtelijk inzicht en leert ze links en rechts onderscheiden. Een stresserende job groeide Ahmed (43) boven het hoofd. Hij belandde in een depressie. Samen met de ergotherapeut zoekt Ahmed naar activiteiten die hem ontspannen. Later werken ze samen aan een evenwichtsplan dat een herval moet vermijden. Marie (82) kwam na een val in het ziekenhuis terecht. Omdat ze graag terug naar huis wil, biedt de ergotherapeut haar hulpmiddelen en tips aan om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Na een werkongeval heeft bouwvakker Jos (37) onvoldoende kracht in beide armen. De ergotherapeut geeft spierversterkende oefeningen en adviseert waar nodig omtrent aanpassingen in zijn thuis- en werksituatie.


“Tijdens mijn laatste jaar ergotherapie, liep ik stage bij het Centre for Child Studies and Development in Kathmandu, Nepal. Later richtte ik daar een opvangtehuis voor kinderen op. In het begin werden er acht kinderen opgevangen, nu al zesentwintig! Na mijn opleiding ergotherapie studeerde ik internationale politiek aan de Universiteit Gent. Mijn interesse voor internationale politiek was aangewakkerd door mijn stage in Nepal. Daarna trok ik naar VenetiĂŤ voor de European Master in Human Rights and Democratisation. Ook die opleiding heb ik gekozen omwille van mijn ervaringen in Nepal. Dit leidde mij dan weer naar de delegatie van de Europese Unie bij de Verenigde Naties in New York, waar ik een half jaar kon meedraaien in het mensenrechtenteam. Het ene volgt op het andere, en alles is begonnen met een stage als student ergotherapie. Ik ben er mijn docenten eeuwig dankbaar voor!â€? Julie Seynaeve, programmabeheerder Regio Grote Meren bij de ngo Caraes


versie 2014-2015/01

opleidingsprogramma 2014-2015 bachelor in de ergotherapie Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Raadpleeg de meest recente informatie altijd op www.arteveldehogeschool.be.

9

3 De ergotherapeut als behandelaar: inleiding

opleidingsonderdeel

SP

Klinisch onderwijs: attitude- en kijkstage – – Attitude- en kijkstage – – Reflectie over de klinische setting Inzicht in het beroep Inleidende begrippen in de ergotherapie – – Zelfmanagement – – Psychologie –– Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek – – Creatieve expressie Definiëren van het menselijk handelen – – Occupational science en handelingsanalyse – – Normale ontwikkeling – – Functionele anatomie van de romp m.i.v. cytologie – – Psychologie van de levensloop Assessment van het menselijk handelen – – Onderzoeksinstrumenten – – Assessment Religie, Zingeving en Levensbeschouwing Methodisch werken als ergotherapeut: inleiding – – Occupational science en behandeling – – Doelen bepalen – – Toepassing op het methodisch werken Evidence based plannen als behandelaar: inleiding – – Plannen van de behandeling – – Functionele anatomie van het bovenste en onderste lidmaat – – Algemene en klinische psychologie

5 4 1 3 4 1 1 1 1 9 1 3 3 2 3 1 2 3 6 1 2 3 9 3 3 3

5 De ergotherapeut als manager/onderzoeker: inleiding

2 De ergotherapeut als diagnosticus: inleiding

1 Menselijk handelen en ergotherapie

module

4 De ergotherapeut als adviesverlener/coach: inleiding

eerste schijf Evidence based en methodisch werken als adviesverlener: inleiding –– De ergotherapeut als adviesverlener – – Functionele anatomie (splanchnologie) Evidence based en methodisch werken als coach: inleiding – – Occupational science en coaching – – De ergotherapeut als coach – – Sociale psychologie – – Sociologie Wetenschappelijke ingesteldheid: inleiding –– Neuro-anatomie m.i.v. de zintuigen – – Statistiek – – Wetenschappelijk redeneren Management en kwaliteitszorg: inleiding – – Beroeps- en organisatiemanagement – – Persoonlijk management – – Beroepsprofilering (miv diversiteit)

5 2 3 4 1 1 1 1 5 3 1 1 4

Onderwijscontacturen Het aantal onderwijscontacturen is beperkt tot maximaal 21 uur per week. Zo hou je voldoende tijd over om lesinhouden te verwerken en taken uit te voeren.

2 1 1


tweede schijf

10

module 6 De ergotherapeut als diagnosticus: verdieping

opleidingsonderdeel Een ergotherapeutische hulpvraag definiëren Assessment van het verstoorde menselijk handelen Beroepsvisie, taken en middelen van de ergotherapeut

SP 3 9 3

7 De ergotherapeut als behandelaar: verdieping

Methodisch werken als ergotherapeut: verdieping Evidence based plannen als behandelaar: verdieping

6 9

8 De ergotherapeut als adviesverlener/coach: verdieping

Evidence based en methodisch werken als adviesverlener: verdieping Profilering als ergotherapeut: verdieping

6 3

9 De ergotherapeut als manager/onderzoeker: verdieping

Wetenschappelijke ingesteldheid: verdieping Management en kwaliteitszorg: verdieping

5 4

10 De ergotherapeut in de klinische setting

Klinisch onderwijs: inleidings- en verdiepingsstage – – Reflectie over de klinische setting: verdieping – – Creatieve expressie: verdieping – – Stage: inleiding in het therapeutisch handelen – – Stage: verdieping in het therapeutisch handelen

12 1 1 4 6

Studiepunten

Semestersysteem

Studiepunten geven aan hoe zwaar een opleidingsonderdeel (= ‘vak’) weegt binnen een opleiding. Het geeft je een idee hoeveel uur je moet werken aan een opleidingsonderdeel in één academiejaar. Eén studiepunt is goed voor 25 à 30 uur inzet (naar de les gaan, studeren, taken maken en groepsopdrachten). Het is de bedoeling dat je de studiepunten waarvoor je inschrijft, omzet in credits of creditbewijzen. Deze credits tonen aan dat je een bepaald opleidingsonderdeel beheerst. Om credits voor een opleidingsonderdeel te behalen moet je 10 op 20 scoren. Een bacheloropleiding bevat 180 studiepunten. Standaard betekent dit gemiddeld 60 studiepunten jaarlijks, over een traject van drie jaar.

Een academiejaar bestaat uit twee semesters. Er komen meerdere modules per semester aan bod. Elke module wordt afgerond met een toetsweek. Een aantal opleidingsonderdelen loopt over het volledige academiejaar.


11 Integratie van het therapeutisch handelen

opleidingsonderdeel KeuzeOLOD Klinisch redeneren*: integratie van het therapeutisch KeuzeOLOD Klinisch redeneren*: integratie van het therapeutisch KeuzeOLOD Klinisch redeneren*: integratie van het therapeutisch KeuzeOLOD Klinisch redeneren*: integratie van het therapeutisch Interdisciplinair (samen)werken in de gezondheidszorg – – Basis – – Differentiatie Bachelorproef: gezondheidszorg Klinisch onderwijs: integratie- en professionaliseringsstage – – Stage: integratie van het therapeutisch handelen

12 Professionalisering van het therapeutisch handelen

derde schijf module

– – Stage: professionalisering van het therapeutisch handelen KeuzeOLOD Klinisch redeneren*: professionalisering van het therapeutisch handelen binnen de fysieke revalidatie KeuzeOLOD Klinisch redeneren*: professionalisering van het therapeutisch handelen binnen de gerontologie en geriatrie KeuzeOLOD Klinisch redeneren*: professionalisering van het therapeutisch handelen binnen de geestelijke gezondheidszorg KeuzeOLOD Klinisch redeneren*: professionalisering van het therapeutisch handelen binnen de ontwikkelingsproblematiek Professionele ontwikkeling – – Professionalisering – – Creatieve expressie: integratie KeuzeOLOD: professionele verdieping KeuzeOLOD: professionele verbreding Bachelorproef: ergotherapiespecifiek Maatschappelijke tendensen in de ergotherapie

handelen handelen handelen handelen

binnen binnen binnen binnen

de de de de

fysieke revalidatie gerontologie en geriatrie geestelijke gezondheidszorg ontwikkelingsproblematiek

SP 3 3 3 3 3 2 1 6 24 12 12 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3

OLOD = opleidingsonderdeel * = De student doorloopt voor het keuzeOLOD ‘Klinisch redeneren’ alle vier de interventiedomeinen: in semester 5 kiest de student voor twee interventiedomeinen, in semester 6 voor de twee overige domeinen.

11


Anderstalige trajecten Verruim je horizon en kies voor een anderstalig traject. Je kunt bij iedere opleiding van de Arteveldehogeschool een aantal opleidingsonderdelen in het Engels volgen gedurende een semester. Nederlandstalige en internationale studenten zitten samen in een groep. Je krijgt les van onze eigen docenten en van internationale gastdocenten. Een uitgelezen kans om je Engels bij te spijkeren, jezelf te profileren en een internationaal netwerk uit te bouwen.

Zin om verder te studeren? Zo’n 30 procent van onze studenten studeert verder. Je kunt aan de Arteveldehogeschool via een verkort traject een tweede professioneel bachelordiploma behalen. De Arteveldehogeschool biedt daarnaast nog andere mogelijkheden om je kennis te verdiepen: bachelor-nabacheloropleidingen, postgraduaten en bijscholingen, bv. Bachelor na bachelor in de creatieve therapie en postgraduaat Autismespectrumstoornissen. Binnen de Associatie Universiteit Gent vind je talloze bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten bij jouw diploma. Zo kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een master Gezondheidsvoorlichting en –bevordering. Meer info op www.ugent.be/studiekiezer. De master in de Ergotherapeutische wetenschappen wordt interuniversitair ingericht. Check ook www.hogeronderwijsregister.be en www.onderwijskiezer.be voor mogelijkheden in heel Vlaanderen.

12


ARTEVELDEHOGESCHOOL

denk. doe. word. Aan de Arteveldehogeschool denk én doe je. In al onze opleidin­ gen combineer je theorie en praktijk. Je bouwt competenties op vanuit een stevige wetenschappelijke basis. Die pas je vervolgens toe in realistische praktijksituaties. We coachen jou om het beste te halen uit jouw talent. Zo word jij: een uitstekende professional, die elke dag groeit. Sterk diploma Heel wat van onze opleidingen zijn door de Vlaamse Hogescholenraad aangeduid als de beste in hun vakgebied (zie www.vlhora.be, evaluatieorgaan, publicaties). Met een diploma van de Arteveldehogeschool zien werkgevers jou graag komen. 97% van onze afgestudeerden is aan de slag binnen het jaar na het afstuderen. Studeer je liever verder? Je bachelordiploma is een prima opstap naar een master of andere vervolgopleiding. Actie! Vanaf de eerste week vlieg je erin. Je gaat vaak zelf aan de slag via praktijkopdrachten, rollenspelen, groepswerk … Stages en bachelorproef, in eigen land of internationaal, laten je volop proeven van “the real thing”. Alle opleidingen werken met een semestersysteem zodat je de studielast kan spreiden. Studentenvoorzieningen Financiële zorgen of vragen over je statuut? Emotionele kopbrekens? Zoek je een kot, een fiets of sport en cultuur? Eén adres: de dienst studentenvoorzieningen. Check www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen.

OPleidingen aan de Arteveldehogeschool bachelor - bedrijfsmanagement - officemanagement - communicatiemanagement - journalistiek - grafische en digitale media - sociaal werk - pedagogie van het jonge kind - kleuteronderwijs - lager onderwijs - secundair onderwijs - ergotherapie - logopedie en audiologie - podologie - verpleegkunde vroedkunde bachelor na bachelor - creatieve therapie - buitengewoon onderwijs - oncologische verpleegkunde - schoolontwikkeling - zorgverbreding en remediërend leren postgraduaten en bijscholingen


ARTEVELDEHOGESCHOOL

Volgens de statistieken is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. Volgens ons is Gent gewoon de wijste stad van de wereld! Cultuur, uitgaan of sport: mogelijkheden zat, of je nu op kot zit of dagelijks pendelt. Gent is vlot bereikbaar met de trein en heeft een dicht netwerk van bussen en trams. Het is ook een heuse fietsstad.

Coaching op maat Natuurlijk is het in de eerste plaats jouw inzet die je studie­ succes bepaalt. Maar we staan klaar om je daarbij te coachen. Waar mogelijk kiezen we voor onderwijs in kleine groepen, met aanspreekbare lesgevers, zodat jij je snel thuis voelt. Je krijgt een trajectcoach die je individueel begeleidt tijdens je studie­ loopbaan. Via trainingen (wiskunde, spelling, taalvaardigheid, omgaan met stress …) kan je je competenties bijspijkeren. Bijzondere studenten krijgen onze bijzondere aandacht. Ben jij topsporter of student-ondernemer? Of combineer je werken en studeren, heb je een leerstoornis of een beperking? Dan kan je aanspraak maken op een bijzonder statuut. Omdat we vinden dat élke student, ongeacht zijn of haar voor­ opleiding, afkomst, beperking, financiële situatie … kansen verdient om het beste uit zichzelf te halen. 14

studentenleven Het studentenleven aan de Arteveldehogeschool draait op volle toeren. Kom samen met je vrienden uit je kot voor de Student Kick-Off, de Nacht van het Examen, het filmfestival Gent, de Night of the Proms, de jaarlijkse kerstmarkt voor het goede doel, een fuif, een quiz, een openluchtfilm … Begint het al te kriebelen? Lid van de Associatie Universiteit Gent De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie Universiteit Gent, een samenwerkingsverband van vier partners: UGent, Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en Howest. Dat biedt jou heel wat voordelen. Onze studieprogramma’s zijn afgestemd om vlot door te stromen naar een aanvullende opleiding.


INdividueel studiekeuzeadvies Twijfel je over welke opleiding bij je past? De dienst studieadvies maakt graag tijd voor een individueel gesprek. Bel 09 234 90 30 of mail studieadvies@arteveldehs.be. infomomenten en proefstuderen Snuif de sfeer op tijdens de infodagen, de proefstudeerlessen of de speciale infosessie voor ouders en begeleiders. De data van de infodagen vind je op de achterkant van deze brochure. Inschrijven Vanaf de eerste infodag (15 februari 2014) kan je je registreren via het web. Dit verbindt je tot niets, maar je spaart tijd bij je definitieve inschrijving achteraf. Om je in te schrijven, vanaf vrijdag 27 juni 2014, meld je je persoonlijk aan en betaal je je inschrijvingsgeld (ca. 600 euro voor een voltijdse inschrijving) . Voor data, openingsuren en een overzicht van de documenten die je bij inschrijving nodig hebt, check www.arteveldehogeschool.be
 Meer info over de Arteveldehogeschool vind je in onze algemene brochure of op www.arteveldehogeschool.be.

>

Campus KantieNberg Kies je voor Bachelor in de ergotherapie, dan kom je terecht op campus Kantienberg. Onze grootste en nieuwste campus ligt in hartje Gent. Naast een reeks specifieke praktijklokalen vind je er een up-to-date mediatheek en een studentenresto met een gevarieerd en gezond aanbod.

15


Academiejaar 2014 - 2015 Bachelor in de ergotherapie Arteveldehogeschool

info

Voetweg 66 9000 Gent 09 234 71 50 info.ergotherapie@arteveldehs.be www.arteveldehogeschool.be

Infodagen telkens van 10 tot 17 uur op de campus: 15 februari 26 april 28 juni 30 augustus 2014

Infosessie voor ouders en begeleiders zaterdag 1 februari 2014 om 10.00 uur op campus Kantienberg

Proefstuderen Ontdek wat studeren aan de Arteveldehogeschool is: kom ‘proefstuderen’ met de huidige studenten!

www.arteveldehogeschool.be

v.u. Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent

Bachelor in de ergotherapie  
Bachelor in de ergotherapie  

Wil jij de levenskwaliteit verbeteren van mensen met ontwikkelingsstoornissen, psychische problemen of lichamelijke moeilijkheden? En ben je...

Advertisement