Page 1

34

juni 2010

viermaandelijks - P209280 - Arteveldehogeschool, Hoogpoort 15, 9000 Gent

artevelde magazine

Nieuwe afstudeerrichtingen

Gent is een dorp met karakter

Studentenparticipatie


Inhoud Inhoud

4 7

10 14

17 18

20

21

Over de stad en haar studenten Gent is een dorp met karakter

Nieuwe afstudeerrichtingen bij opleidingen bedrijfsmanagement en office management Vinger aan de pols van de arbeidsmarkt

Leernetwerk Arteveldehogeschool – Secundair onderwijs Ten strijde tegen de kloof tussen Secundair en hoger onderwijs

Op bezoek bij campus Sint-Annaplein van de opleiding Bachelor in het sociaal werk Ruimte voor doeners en denkers

Europese besluitvorming in de praktijk Studenten journalistiek ‘spelen’ Europese Raad

Kort geknipt

Ideaal voor Scrabble, nog beter voor onze studenten Studentenparticipatie

Sander Aerens, voorzitter van de Arteveldestudentenraad Ik wil vooruit


COLOFON

3

Geachte lezer,

Verantwoordelijke uitgever

Het academiejaar 2009-2010 loopt stilaan op zijn

Johan Veeckman Hoogpoort 15 9000 Gent

einde, de zomer staat voor de deur. Tijd voor rust en herbronning? Ja, maar ook voor vooruitgang en vernieuwing. Voor creativiteit en duurzaamheid.

Redactieraad

Dankzij ACCIO bijvoorbeeld, het nieuwe concept van

Eva Booms Eline Comer Nathalie Cromheecke Kristine De Smet Ruben Dobbelaere Peter-Jan Bogaert Wim Hoste Mia Van Coninckxloo Wouter Viaene

de Arteveldehogeschool dat bij studenten, alumni en medewerkers creativiteit, zin voor innovatie en ondernemingszin wil stimuleren. ACCIO gaat ook om inspireren, grenzen verleggen en streven naar duurzaamheid. Om kansen zien en kansen grijpen. En neen, dat betekent niet dat het vandaag hieromtrent windstil is aan de Arteveldehogeschool.

Redactiecoördinatie

Wouter Viaene

Wie won dit jaar ook alweer de eerste verkiezing van de Studentondernemer van de stad Gent? Inderdaad, een student Bachelor in de grafische en digitale media van de

Vormgeving

Eline Depoorter Rika Devis

Fotografie

Anne-Sophie De Lembre

Arteveldehogeschool. De opleidingen van de Arteveldehogeschool kijken met open vizier naar de toekomst. Meest opvallende nieuwigheid vanaf volgend academiejaar: de opleidingen Bachelor in het office management en Bachelor in het bedrijfsmanagement pakken uit met nieuwe afstudeerrichtingen. Naast de vier bestaande afstudeerrichtingen kunnen studenten bedrijfsmanagement vanaf nu ook gaan voor Internationaal ondernemen,

Advertenties

Kristine De Smet Hoogpoort 15 9000 Gent tel. 09 235 20 47 fax 09 235 20 01

KMO-management en Logistiek management. De opleiding office management breidt haar aanbod uit met Event- en projectmanagement en Medical management assistant. Vernieuwing op het ritme van het werkveld en op maat van de toekomst. Innoveren is één ding, maar om van een creatief idee een valoriseerbaar eindproduct te maken, is er praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek nodig. Om resultaten

Contact

arteveldemagazine@arteveldehs.be

van eigen onderzoek systematisch te vertalen naar bruikbare toepassingen, stelt de Arteveldehogeschool sinds kort een Valorisatiefonds ter beschikking. Met dat fonds willen we nog beter bijdragen aan de innovatie van het werkveld. Gezondheid, duurzaamheid, economische groei … De uitdagingen die voor ons liggen zijn enorm, de gedrevenheid om ze aan te pakken is dat evenzeer!

Johan Veeckman, Algemeen directeur, Arteveldehogeschool


4

Over de stad en haar studenten

Gent is een dorp met karakter De Arteveldehogeschool is onlosmakelijk verbonden met Gent, niet voor niets de Arteveldestad genaamd. Of is het omgekeerd? Alleszins: onze hogeschool brengt dagelijks bijna 10 000 studenten op de been in Gent. Ze houden van Gent, en Gent houdt van hen. Of niet? Arteveldemagazine fietst in zes stellingen kriskras door Gent met Gert Vandyck en Ruben Dobbelaere. Gert is studentenambtenaar van de stad Gent. Ruben is coördinator van SOVOARTE, de vzw die de studentenvoorzieningen aan de Arteveldehogeschool organiseert. Zonder studenten is Gent dood. Gert: Absoluut niet akkoord! Ruben: Inderdaad, Gent is méér dan een studentenstad. En dat maakt deze stad net zo aantrekkelijk. Gert: Gent draait op volle toeren, ook als er weinig of geen studenten in Gent zijn. Neem het culturele leven in Gent. Via cultuurcheques (systeem waarmee studenten aan gunstig tarief voorstellingen kunnen bijwonen, n.v.d.r.) verleiden we studenten om onze cultuurhuizen te ontdekken. En dat doen ze. Het aantal studenten dat bijvoorbeeld naar de Vlaamse Opera trekt is indrukwekkend toegenomen. Maar dat betekent niet dat Gent cultureel stilvalt als de studenten naar huis zijn. Ruben: Studenten hebben impulsen als de cultuurcheques nodig. Recent werd de Arteveldehogeschool in een studie van de Universiteit Antwerpen als voorbeeld aangehaald qua inspanningen voor cultuurparticipatie. Daar mogen we best trots op zijn. Gentse studenten kennen Gent niet. Gert: Niet akkoord. Neem opnieuw het voorbeeld van de cultuurparticipatie waarover we het zonet hadden. Dat is geen doel op zich! Door theaterzalen, musea en andere cultuurhuizen te bezoeken, komen de studenten in aanraking met een andere kant van Gent. Ruben: En zo raken ze verbonden met het uitgebreide weefsel van deze stad. Gert: De stereotiepe student die

enkel de driehoek tussen zijn kot, zijn campus en de Overpoortstraat kent, bestaat niet meer. Vandaag is de actieradius van studenten veel ruimer dan de klassieke studentenbuurt. Ze zitten op kot in Sint-Amandsberg, ze gaan lopen rond de Watersportbaan en ze gaan uit eten in de Sleepstraat. De studenten hebben Gent letterlijk omarmd. Ruben: Ook de flexibilisering van het hoger onderwijs zorgt voor een andere soort student. Werk en studies worden steeds vaker gecombineerd. De abrupte overstap van studies naar werk vervaagt en er ontstaan tussengeneraties. Die studeren en werken niet enkel anders, ze leven ook anders. De grote variatie aan inwoners is een rijkdom voor een stad als Gent. Studenten jagen jonge gezinnen uit de stad. Gert: Dat is inderdaad een probleem. Gent heeft 240 000 inwoners en er zijn 60 000 studenten, waarvan zowat de helft op kot zit. Het inwonersaantal blijft relatief stabiel, maar de studentenpopulatie groeit. Een van de gevolgen is een grote druk op de huizenmarkt. En als de vraag naar woningen stijgt, stijgen de prijzen. Al is het prijskaartje niet de enige reden waarom jonge gezinnen de binnenstad verlaten. Mensen met kinderen willen veelal een tuin en rust. En die vind je nu eenmaal makkelijker aan de rand van de stad dan in het stadscentrum. Ruben: Vroeger werden studenten

als huurders soms geweerd door huiseigenaars. Vandaag zien diezelfde eigenaars er een lucratieve doelgroep in. Wie in één woning vijf studentenkamers maakt, strijkt maandelijks flink wat huurgeld op. Gert: Om tegen te gaan dat elk huis omgebouwd wordt tot studentenkamers, geldt in Gent een bijzondere richtlijn: bepaalde eengezinswoningen mogen niet meer opgesplitst worden in afzonderlijke wooneenheden. Ruben: Een prima maatregel, al werkt hij maar deels. Je kan studenten niet verbieden met z’n drieën een huis te huren. En samen leggen die makkelijker pakweg 750 euro op tafel, dan dat een jong gezin dat kan. Er is en blijft nood aan extra accommodatie voor studenten. In september 2010 openen we een nieuw gebouw met 52 extra studentenkamers, en dat zullen niet de laatste zijn (zie p 6. ‘SOVOARTE bouwt studentenkamers’). Het aantal studenten in Gent heeft een plafond bereikt. Ruben: Is er een plafond? Wat brengen alle studenten samen op aan inkomsten en werkgelegenheid in een stad als Gent? Bovendien moet de democratisering van het hoger onderwijs nog op kruissnelheid komen. Het studentenaantal zal ongetwijfeld nog stijgen. Gert: Gent slaagt er heel goed in om de grote studentengemeenschap te verzoenen met de leefbaarheid


5

Ruben Dobbelaere van SOVOARTE en studentenambtenaar Gert Vandyck: “Om tegen te gaan dat elk huis omgebouwd wordt tot studentenkamers, geldt in Gent een bijzondere richtlijn: bepaalde eengezinswoningen mogen niet meer opgesplitst worden in afzonderlijke wooneenheden.”

van de stad. Buitenlandse delegaties kijken hun ogen uit als ze zien dat grote campussen hier gewoon in het centrum liggen. Ruben: Die centrale ligging is net essentieel voor de verwevenheid van de stad en haar studenten. Bouw je een campus buiten de stad, dan creëer je een eigen dorp en verbreek je de verbondenheid. Studenten moeten opgevoed worden. Ruben: Twee jaar geleden kreeg de ombudsvrouw van de stad nog buitenproportioneel veel klachten over studenten: kotfuiven, afval en verkeerd geplaatste fietsen. Vorig jaar was het aantal klachten al flink geminderd en ik heb er goede hoop op dat die trend zich dit jaar voortzet. Gert: We werken dan ook heel hard aan een goede verstandhouding tussen Gentenaars en studenten. Van bij de start van het academiejaar wordt massaal ingezet op de grootste klachten zoals afvalaanbieding, nachtlawaai, fietsen … Studenten worden via verschillende kanalen geïnformeerd over wat wel en wat niet kan.

Gemeenschapswachten gaan bijvoorbeeld samen met IVAGO en collega’s lokale preventie en veiligheid op pad om te kijken of afval correct wordt aangeboden. Wie fouten maakt, wordt aangesproken. Ook bij overlast hebben we een nieuw systeem met verschillende stappen. Loopt er een klacht binnen bij de politie over een te luidruchtig kotfeest, dan worden we verwittigd. Is het een eerste klacht dan gaat een gemeenschapswacht langs met een brief ondertekend door de burgemeester. Die wordt persoonlijk overhandigd en niet zomaar in de bus gedropt. En jawel, het persoonlijk contact volstaat meestal om verdere problemen te voorkomen. Ruben: Een typisch voorbeeld van de inspanningen die de stad levert om het samenwonen van studenten met andere bewoners te optimaliseren. Gent is een dorp. Ruben: Kijk, een student die afkomstig is uit een boerengat en in Brugge belandt, is onder de indruk omdat Brugge een bioscoop en een afrit van de autostrade heeft.

Beland je van Brugge in Gent, dan ben je onder de indruk, want hier zijn drie bioscopen en drie afritten. Tot je de hoogbouw van Brussel ontdekt en je je in een echte stad waant. En trek je naar New York, dan besef je dat Brussel ook niet alles heeft. Wat is een stad en wat is een grootstad? Bepaal je dat door het aantal inwoners? Of is de norm dat de criminaliteit niet meer onder controle is? Gert: Je kan Gent inderdaad als een dorp beschouwen, maar daar is niets mis mee. Met de fiets sta je in een kwartier van de ene kant aan de andere kant van Gent. En de kans dat je onderweg iemand tegen het lijf loopt die je kent, is niet gering. Als je Gent al een dorp wilt noemen, dan is het wel een dorp met karakter. De jonge ouders die vandaag in Gent een huis zoeken, zijn veelal zelf oud-studenten die “blijven hangen”. De creatieve en open sfeer van Gent laat je niet zomaar achter. Ruben: Inderdaad. Door Gent waait een gezonde portie je-m’enfoutisme, heerlijk!


6 Wat wensen jullie elkaar toe? Ruben: Ik hoop dat de goede verstandhouding waarmee we nu samenwerken blijft bestaan. Sinds de komst van de studentenambtenaar loopt het contact met de stad op wieltjes. Dat betekent niet dat alles van vandaag op morgen gerealiseerd kan worden, maar wel dat we over alles kunnen praten. Gert: 100% mee eens. Naast het officiële studentenoverleg tussen de stad en de onderwijsinstellingen, kunnen we elkaar ook gewoon telefoneren met een vraag. Ruben: Nu je hier toch bent, heb ik er nog eentje: kan de stad wat meer aandacht besteden aan de buitenlandse studenten die hier te gast zijn? Gert: De stad Gent levert wel degelijk inspanningen voor buitenlandse studenten. We verspreiden Engelstalige

brochures, we hebben een Engelstalige website en er zijn twee ambtenaren van de dienst burgerzaken die, op afspraak, in het Huis van de student (zie hieronder) werken. Ze regelen verblijfspapieren en andere documenten van buitenlandse studenten. Ruben: Dat zijn lovenswaardige initiatieven, maar toch blijft tijdelijke accommodatie voor buitenlandse studenten die een korte periode in Gent verblijven een pijnpunt. Gent heeft nood aan een instellingsoverschrijdend “Erasmushotel” voor buitenlandse studenten in Gent. Kijk, dat is zo fijn aan onze samenwerking: ik weet dat zo’n hotel niet voor morgen is, maar ik weet ook dat het er in de één of andere vorm vroeg of laat wel komt. Onze neuzen staan in dezelfde richting, en dan kan je vooruit. Wouter Viaene

Huis van de student De stad Gent zet zich in voor haar studenten. Het levende bewijs daarvan is Gert Vandyck, sinds 2006 voltijds aan de slag als studentenambtenaar van de stad. Eind 2009 mocht ze uitpakken met de kers op de taart van het Gentse studentenbeleid: het Huis van de student opende de deuren. Het huis ligt op het Sint-Pietersplein, midden de Gentse studentenbuurt. Bedoeling is om het Huis van de student uit te bouwen tot een plek waar alle studentgerelateerde diensten van de stad een onderdak vinden. Op termijn moet het een ‘open’ huis worden met een balie waar studenten terecht kunnen met vragen over wonen, vervoer, uitgaan, cultuur opsnuiven, bijverdienen, ontspannen … Maar ook buurtbewoners, koteigenaars en toekomstige studenten zullen van harte welkom zijn. De digitale versie van die studentenbalie is nu al te vinden op www.studentingent.be.

SOVOARTE bouwt studentenkamers Vanaf september 2010 biedt vzw SOVOARTE, de studentenvoorzieningen van de Arteveldehogeschool, 52 extra kamers aan in een splinternieuw studentenhuis aan de Bagattenstraat in Gent. De kamers worden gerealiseerd via een samenwerkingsproject met projectbegeleider BoPro. En er staan nog een 150-tal nieuwe kamers op de planning. “Studentenkamers bouw je in Gent niet zomaar”, zegt Ruben Dobbelaere, coördinator van SOVOARTE. “Om te vermijden dat een wildgroei aan kamers ten koste gaat van de klassieke gezinswoningen, is er een samenwerkingsverband vereist tussen een onderwijsinstelling en een privé-partner. De privé-partner zorgt voor de financiering en de bouw, de hogeschool beheert nadien het gebouw. Als hogeschool let je op zaken die voor een private eigenaar niet prioritair zijn. Worden de kamers effectief verhuurd aan studenten? Zijn er voldoende fietsenstallingen? Wordt het afval correct ingezameld en buitengezet? Voor de bouw van onze studentenkamers pikken we geen gewone huizen in, maar geven we bijvoorbeeld een nieuwe bestemming aan leegstaande industriële panden. Zo halen we bovendien wat druk van de klassieke huizenmarkt, en dat ziet ook de stad Gent graag gebeuren uiteraard.” Meer info over SOVOARTE op www.sovoarte.be.

N


77

Nieuwe afstudeerrichtingen bij opleidingen bedrijfsmanagement en office management

Vinger aan de pols van de arbeidsmarkt Goed nieuws voor wie volgend jaar gaat voor Bachelor in het bedrijfsmanagement of Bachelor in het office management. Onder het motto ‘Wedden dat je bij ons wel de carrièrestart vindt die je zoekt’ pakken beide opleidingen uit met gloednieuwe, op de (internationale) arbeidsmarkt afgestemde afstudeerrichtingen.

Studenten Bachelor in het bedrijfsmanagement krijgen de keuze uit KMO-management, Internationaal ondernemen en Logistiek management, naast de vier huidige afstudeerrichtingen: Accountancy-Fiscaliteit, Financieen Verzekeringswezen, Marketing en Rechtspraktijk. Een moeilijke keuze als 18-jarige? Vaak wel, en dus verwerven nieuwe studenten eerst een algemene basis. Op het einde van het eerste jaar kunnen ze daardoor gericht en gemotiveerd een afstudeerrichting kiezen. KMO-management Vlaamse klei is de voedingsbodem van een stevig en dynamisch KMO-landschap dat schreeuwt om nieuwe starters. De opleiding KMO-management komt daaraan tegemoet. Ondernemende studenten die een eigen zaak willen opstarten, of die van familie overnemen, zijn hier aan het

juiste adres. Naast voor de hand liggende opleidingsonderdelen als boekhouden, economie en fiscaliteit, wordt ook aandacht besteed aan specifieke talenkennis (Français des affaires, English for business), toegepaste communicatietechnologie, financieel management en risk management. Internationaal ondernemen Internationaal ondernemen gaat – letterlijk – een stap verder. De opleiding mikt op studenten die ervaring willen opdoen in het buitenland, een vreemde taal willen leren, andere culturen willen ontdekken … Uit onderzoek blijkt dat ook werkgevers die open attitude ten zeerste appreciëren. Internationale marketing, internationale handel en intercultural management zijn maar enkele van de specifieke vakken die studenten helpen groeien tot veelzijdige medewerkers die binnen

KMO’s en multinationals geheid groeikansen krijgen. Ook een managementspositie met internationale verantwoordelijkheid behoort tot de mogelijkheden. Logistiek management De andere kant van de wereld lijkt dankzij de toenemende mondialisering wel erg dichtbij. Vakmensen die gespecialiseerd zijn in logistiek, distributie en transport worden dus beslist gegeerde werknemers. Een diploma Logistiek management opent de deuren van expeditieen transportondernemingen, scheepsagenten of makelaars, firma’s die zich specialiseren in het opslaan van goederen, en ondernemingen die optreden als logistiek dienstverlener of als consultant. Mogelijkheden zijn er ook in grote industriële, productieen handelsondernemingen, en bij distributieketens die hun logistiek goed willen verzorgen.

NIEUW VANAF 2010-2011 > NIEUW VANAF 2010-2011 > Innovatie en onderwijs gaan aan de Arteveldehogeschool hand in hand. Grootste vernieuwingen volgend academiejaar zijn ongetwijfeld de nieuwe afstudeerrichtingen bij Bachelor in het office management en Bachelor in het bedrijfsmanagement (zie artikel hierboven). Maar er verandert meer, een greep uit de nieuwigheden: Transparant werken aan diversiteit = het diversiteitsbeleid zit al jaren ingebakken in onze schoolcultuur, een groen licht voor het diversiteitsplan onderwijs- en studentenbeleid maakt dat beleid transparanter en overzichtelijker. Enerzijds streven we naar een hoger onderwijs dat zo toegankelijk mogelijk is voor iedereen. Anderzijds willen we via specifieke maatregelen tegemoet komen aan de noden van bepaalde doelgroepen. Een concreet voorbeeld op niveau van de studenten: vanaf academiejaar 2010-2011 worden extra trainingen aangeboden die inspelen op de specifieke noden van studenten uit kansengroepen. Zo plannen we ICT-cursussen voor studenten die werk en studie combineren en niet vertrouwd zijn met een digitaal leerplatform. ✉ regine.vandenbogaerde@arteveldehs.be.


8

Het Vlaamse KMO-landschap schreeuwt om nieuwe starters. De nieuwe afstudeerrichting KMO-management van de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement komt daaraan tegemoet.

NIEUW VANAF 2010-2011 > NIEUW VANAF 2010-2011 > Initiatie onderwijs = vernieuwd opleidingsonderdeel in de bachelor-na-bacheloropleidingen Buitengewoon onderwijs en Zorgverbreding en remediërend leren. Bedoeling is het traject voor studenten zonder lerarendiploma te optimaliseren. ‘Initiatie onderwijs’ dompelt hen onder in het vakjargon van de onderwijswereld en zet hen op weg in de didactiek van het lesgeven. Lesgevers zijn onder andere mentoren uit scholen voor buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs.

✉ marijke.wilssens@arteveldehs.be Aan de slag als begeleider van (top-)sporters = bijscholing voor professionals die zich willen specialiseren in begeleiding van (top-)sporters. Onder andere op het programma: medische begeleiding, sportvoeding, nieuwe tendensen in psychologische begeleiding, optimalisatie van de technische uitvoering en sportuitrusting in relatie tot blessurepreventie en sportprestatie. Doelgroep: artsen, sportpsychologen, podologen, trainers, kinesitherapeuten en osteopaten, leraren lichamelijke opvoeding … Ook studenten Bachelor in de podologie kunnen deze sessies volgen als een verbredend keuze-opleidingsonderdeel.

✉ eva.demulder@arteveldehs.be


9 Uiteraard blijven de huidige afstudeerrichtingen vaste waarden in de opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit: voor wie houdt van precisie, zich wil vastbijten in dossiers en mee het management van de onderneming wil bepalen. Financie- en Verzekeringswezen: voor wie geboeid is door de financiële wereld. Denk aan beleggingen, kredieten en verzekeringen, zowel voor vennootschappen als privépersonen. Marketing: voor wie wil overleven in de enige jungle die Europa nog rijk is: de Markt. De wapens zijn commerciële feeling, talenkennis én de modernste informatie- en communicatietechnieken. Rechtspraktijk: voor wie polyvalent is, ingewikkelde dossiers wil doorgronden, en houdt van de mix van het economische en het juridische werkveld. Bachelor in het office management krijgt vanaf volgend academiejaar drie afstudeerrichtingen. Twee ervan zijn nieuw: Event- en projectmanagement en Medical management assistant. Ze worden toegevoegd aan de bestaande afstudeerrichting Management assistent.

Event management Bij het organiseren van evenementen en projecten komt heel wat kijken. Jonge professionals afleveren die dankzij denkwerk en een perfecte voorbereiding een cultureel evenement, een teambuilding, een beursdeelname of een sportdag tot een goed einde brengen: dat is het streefdoel van de afstudeerrichting Event- en projectmanagement. Creativiteit en ondernemingszin worden aangewakkerd en een proactieve aanpak is cruciaal. Studenten leren grondig en projectmatig werken zonder de commerciële, logistieke en financiële aspecten uit het oog te verliezen.

assistent. Binnen deze afstudeerrichting zijn er drie keuzetrajecten : Een General management assistant is de rechterhand van het management. Hij plant, organiseert, ontvangt klanten en houdt de administratie overeind. Een Human resources management assistant staat zijn mannetje op een personeelsdienst, bij een uitzendkantoor of in een sociaal secretariaat. Een Sales management assistant is gebeten door de microbe van sales en marketing, goochelt met handelsdocumenten, staat klanten te woord, maakt offertes op en bereidt salespresentaties voor.

Medical management assistant Studenten voor wie een witte doktersjas niet zonodig hoeft, maar die wel in de ban zijn van de medische sector, zijn bij de afstudeerrichting Medical management assistant aan het juiste adres. Talen worden hier op punt gesteld, de nodige juridische en administratieve kennis wordt bijgebracht en de medische terminologie verduidelijkt.

De diploma’s General management assistant en Human resources management zijn ook via afstandsleren te behalen. Afstandsleren is studeren op eigen tempo, waar en wanneer je wilt. Het traject in afstandsleren duurt net zoals het reguliere traject drie jaar.

Wie als student Bachelor in het office management niet gaat voor een van de gloednieuwe pistes, kan terecht in de huidige afstudeerrichting Management

Meer info over de nieuwe afstudeerrichtingen van de opleidingen Bachelor in het bedrijfsmanagement en Bachelor in het office management vind je op www.arteveldehogeschool.be >> Opleidingsaanbod. Robin Maeckelberghe

NIEUW VANAF 2010-2011 > NIEUW VANAF 2010-2011 > E-mindmapping = software die vanaf september 2010 op alle pc’s van de Arteveldehogeschool wordt geïnstalleerd. Dit programma helpt om grote hoeveelheden informatie via mindmapping op een eenvoudige manier te structureren. Leercoaches zorgen voor toelichting bij het programma voor studenten.

✉ hilde.vanpuyenbroeck@arteveldehs.be Klinisch redeneren = wordt geïntegreerd in het lessenpakket van de afstudeerrichting Logopedie. Klinisch redeneren is het systematisch uitvoeren van een complex denk- en keuzeproces gebaseerd op aanwijsbare referentiekaders. In mensentaal: klinisch redeneren is de interne dialoog die de therapeut met zichzelf voert, steeds gericht op een individuele cliënt en zijn context. Uit onderzoek blijkt dat hulpverleners pas ten volle klinisch redeneren als ze reeds ervaring hebben. Bedoeling is dit denk- en keuzeproces vroeger op gang brengen, door studenten er expliciet over te onderrichten en hen er op die manier meer bewust van te maken.

✉ nadja.brocatus@arteveldehs.be


10

Leernetwerk Arteveldehogeschool – secundair onderwijs

Ten strijde tegen de kloof tussen secundair en hoger onderwijs Stel, je bent 17 of 18 jaar. Je trekt met zwier de deur van je secundaire school dicht. Na de zomervakantie is het tijd voor the real thing: studeren in het hoger onderwijs! Fantastisch? Ja, maar niet altijd. Heel wat eerstejaarsstudenten haperen, botsen en struikelen. Om de overgang tussen het secundair en het hoger onderwijs vlotter te laten verlopen, bouwt de Arteveldehogeschool aan een ‘leernetwerk’. Wat, waarom en hoe?

Wat is het leernetwerk Arteveldehogeschool – Secundair onderwijs?

Hoe kunnen het secundair en het hoger onderwijs beter op elkaar worden afgestemd?

Het leernetwerk is een overlegorgaan van organisaties die aandacht willen besteden aan het faciliteren van de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. ‘Faciliteren’ niet in de betekenis van ‘vergemakkelijken’, maar van ‘begeleiding en voorzieningen aanbieden’. In praktijk bestaat het leernetwerk momenteel uit de Arteveldehogeschool en een 60-tal secundaire scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s). In principe kan elke organisatie toetreden tot het netwerk, zolang één van haar doelstellingen een vlotte overgang naar het hoger onderwijs is.

In eerste instantie is het een kwestie van elkaar beter te leren kennen. Enerzijds is het belangrijk dat leerkrachten, keuzebegeleiders en leerlingen de verwachtingen van het hoger onderwijs goed kunnen inschatten. Wat moet je kunnen? Welke opleiding sluit het beste aan bij bepaalde talenten? Hoe wordt er les gegeven en wat is de cultuur in het hoger onderwijs?

Waarom werd het netwerk opgericht? Vraag het aan leerkrachten uit het secundair onderwijs, studiekeuzebegeleiders of lesgevers uit het hoger onderwijs, allen zullen het beamen: de overgang van secundair naar hoger onderwijs verloopt niet optimaal. Dat aanvoelen wordt ook formeel kracht bijgezet, bijvoorbeeld door de Blauwdruk Secundair Onderwijs (een rapport over de hervorming van het secundair onderwijs) en het advies rond studiekeuzebegeleiding van de VLOR, de Vlaamse Onderwijsraad.

Het gaat niet om ‘faciliteren’ in de betekenis van ‘vergemakkelijken’, maar van ‘begeleiding en voorzieningen’ aanbieden. Anderzijds moet het hoger onderwijs zicht hebben op de sterktes en zwaktes van haar instromende studenten. Hoe worden de leerlingen voorbereid op het hoger onderwijs? Welke lesinhouden hebben ze wel of niet gezien? Wat zijn de eindtermen van het secundair onderwijs? En zijn die gelinkt aan de instapcompetenties van het hoger onderwijs?

Wat zijn de voornaamste problemen? Nogal wat instromende studenten beheersen een aantal essentiële basisvaardigheden onvoldoende. Aangezien de opleidingen in het hoger onderwijs voortbouwen op deze vaardigheden, wordt van beginnende studenten nochtans verwacht dat ze deze wel verworven hebben. Aan de Arteveldehogeschool wordt momenteel gefocust op vier basisvaardigheden: keuze-, leer-, taal- en ICT-vaardigheden. Daarbij gaat het niet enkel over de vaardigheid zelf, maar ook over inzicht waarom die vaardigheid belangrijk is. Bijvoorbeeld: hoe maak je een goede studiekeuze, maar ook, wat is voor mij de goede studiekeuze en waarom is dit zo belangrijk? Hoe kan het leernetwerk een oplossing bieden? Ten eerste omdat het leernetwerk de drempel om met elkaar in dialoog te gaan verlaagt. Overleg is essentieel om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast zal de Arteveldehogeschool activiteiten opzetten waarbij informatie en vorming centraal staan. Deze kunnen gericht zijn op de leerling, de leerkracht, de keuzebegeleider of de hogeschool. Concreet gaat het bijvoorbeeld om infosessies voor ouders over studeren in het hoger onderwijs, workshops studiekeuzebegeleiding voor leerkrachten en keuzebegeleiders, infosessies op maat tijdens


11 pedagogische studiedagen enzovoort. Op langere termijn wordt gewerkt aan de website www.klaarvoorhogeronderwijs. be. De lancering van deze interactieve site wordt de eerste climax

van het leernetwerk. Bedoeling is om leerlingen uit het secundair onderwijs onder begeleiding van leerkrachten online te screenen op de vier basisvaardigheden: kunnen kiezen, kunnen leren, taalvaardig

zijn en vlot kunnen omgaan met ICT-toepassingen. Lobke Dedrie Wouter Viaene

Voor meer info over het Leernetwerk Arteveldehogeschool, Secundair onderwijs, contacteer Lobke Dedrie, Verantwoordelijke instroombeleid, dienst studieadvies Arteveldehogeschool, lobke.dedrie@arteveldehs.be.

Vraag het aan leerkrachten uit het secundair onderwijs, studiekeuzebegeleiders of lesgevers uit het hoger onderwijs, allen zullen het beamen: de overgang van secundair naar hoger onderwijs verloopt niet optimaal. foto: Steven Meert


VOLG

DE

ARTEVELDEHOGESCHOOL


OP

,

EN


14

Op bezoek bij campus Sint-Annaplein van de opleiding Bachelor in het sociaal werk

Ruimte voor doeners en denkers Sinds jaar en dag is campus Sint-Annaplein de gemoedelijke thuishaven van de opleiding sociaal werk. Iedereen komt er graag terug. Is het de tuin? Zijn het de vele zithoekjes? Heeft het te maken het dichte, dagelijkse contact tussen lectoren en studenten? Het sterke samenspel van praktijk en theorie? Hierbij een poging om te vatten wat ‘Sint-Annaplein’ zo bijzonder maakt.

De campus onthult al meteen z’n eerste troef. Hij grenst aan een gezellig parkje vlakbij ‘het Zuid’: het Sint-Annaplein, genoemd naar de kerk aan de overkant. De opleiding sociaal werk huist in een paar gebouwen, op het plein en in een zijstraat ervan. Het meest in het oog springend is de hoofdingang in een herenhuis. Of beter gezegd: drie herenhuizen, die opgetrokken zijn in neoclassicistische stijl uit het midden van de 19de eeuw. Onder impuls van de Gentse industriële familie de Hemptinne werd er na de Tweede Wereldoorlog een katholieke sociale hogeschool uit de grond gestampt, met naam en faam tot ver buiten de stadsgrenzen.

Stevige wortels Vele naamsveranderingen later, ging de ‘Socia Gent’ of ‘KVMW’ eind 2000 over in de Arteveldehogeschool. “Dat maakt de campus op zich al uniek”, zegt directeur Kris Thienpont. “Hier wordt al meer dan zestig jaar les gegeven in sociaal werk. Onze roots zijn stevig verbonden met deze plek.” De drie aanpalende woningen werden in 1996 grondig gerenoveerd, maar de charme van de gebouwen bleef behouden. De inkomhal maakt indruk, net als de salons met de statige luchters en hoge plafonds. “Die houden we normaal als vergaderzalen, maar bij

piekmomenten kunnen studenten er ook les krijgen of bijeenkomen voor overleg”, zegt Johan Hoozee, verantwoordelijke voor de planning op de campus. Meteen snijden we een eerste uitdaging aan. Hoe ‘groei’ combineren met de voordelen van kleinschaligheid en intimiteit die de campus ontegensprekelijk uitstraalt. In een zijstraat is een tweede, moderner gebouw bijgekomen, maar de campus blijft soms tegen zijn limieten aanbotsen. Een eigen studentenrestaurant kan de opleiding bijvoorbeeld niet aanbieden. Wel is er ruimte genoeg op de campus om een broodje of boterhammen op te eten.


15 Ondertussen stabiliseert het aantal studenten zich al een aantal jaren rond de 1100. Toch klaagt niemand over plaatsgebrek. Wonderwel wordt de logistieke puzzel ieder semester opnieuw gelegd. “Verbeterpunten zijn er altijd, maar we zijn niet jaloers op een grotere campus”, zegt lector Roos Taeckens, die vooral praktijkvakken geeft. “Wij werken hier graag. De meeste lectoren hebben hier een eigen werkplek. Goed, we delen een kantoor, maar toch is het fijn om een eigen stek om de campus te hebben”. Zithoek Zo zijn er veel ‘eigen plekken’. Zithoekjes, bankjes, terrassen, overal in de gangen kan je even ‘apart’ zitten. De tuin trekt ook aan, een klein maar goed onderhouden grasperkje waar het bij lente- en zomerweer fijn toeven is. En achter het muurtje kan je één van de armen van de Schelde bewonderen. “Oud-studenten komen er ook graag terug”, bevestigt Johan Hoozee. “Onlangs nog hadden we iemand die er ’s avonds wou komen repeteren met z’n saxofoon. Hij vond het een geweldige plek om te oefenen.” De deur staat altijd open.

Het is zowat de huisstijl. Sint-Annaplein is een beetje … een thuis, een plaats waar studenten zich op hun gemak voelen. “Je beseft niet altijd dat je hier op een ‘school’ zit” , legt tweedejaarstudente Caitlin Martelé uit. “Toen ik hier voor het eerst passeerde op een introductiedag, was ik meteen verkocht. Wat een sfeer. Er stond een ‘bandje’ te spelen in de tuin, dat zorgde voor ambiance. En ook de lectoren straalden gemoedelijkheid uit. En die eerste indruk bleek ook in de maanden nadien te kloppen.” De drempels worden zo laag mogelijk gehouden. “Iedereen kent elkaar hier bij de voornaam. Het is een cliché, maar het klopt wel: we zijn hier geen nummer”, zegt Caitlin. Lesgeven op maat. Liefst in kleine groepjes, dat is wat de lectoren beogen. Voor bepaalde opleidingsonderdelen is er zelfs een one-onone begeleiding voorzien. Zoals supervisie, leer- en coachingmomenten; feedbackmomenten in het kader van lesopdrachten. Studenten worden met veel zorg en aandacht omkaderd. Roos: “We zijn er voor hen. Soms stellen we

onszelf de vraag of we daar niet in overdrijven, of we niet bepamperen. Vele begeleiders investeerden in een goede opleiding als supervisor en praktijkbegeleider en kennen goed de grens tussen overdreven zorg en respect voor de autonomie van de student in zijn leerproces. Het is altijd een evenwicht zoeken tussen te veel en te weinig. Maar het klopt dat we daar veel energie in steken.” Roos wijst op de blijvende zorg voor dit aspect van de opleiding. “De snelle en ingrijpende veranderingen van de laatste jaren bedreigen soms deze ‘sterkte’: kleine groepjes versus grote groepen, het sociale aspect van leren in groep versus het individuele traject dat door de flexibilisering meer op de voorgrond komt, schaalvergroting … Open communicatie en een gezonde discussiecultuur tussen lectoren, studenten en directie zijn hierbij absoluut noodzakelijk en zijn we aan onze studenten verplicht.” Hierbij verwijst Roos naar de sterke toename van de studentenwerking gedurende de voorbije jaren. “Ook dit is een sterkte binnen de opleiding.”

In de campus op het Sint-Annaplein wordt al meer dan zestig jaar les gegeven in sociaal werk. "Onze roots zijn stevig verbonden met deze plek", zegt opleidingsdirecteur Kris Thienpont.


16

De studenten sociaal werk komen later terecht in een breed werkveld; van het klassieke sociale werkveld tot personeelsdiensten, bedrijven en de culturele sector. Maar allemaal hebben ze sociale vaardigheiden nodig. Daarom is er zoveel aandacht voor dat sociaal contact. Roos: “Studenten kunnen zich bij ons niet wegsteken of ergens anoniem opgaan in de massa. En als ze het toch doen, dan spreken we hen daarop aan.” Doeners en denkers Aan troeven geen gebrek, zo gaat Roos verder. “We proberen in ons aanbod te werken vanuit een verscheidenheid aan leerstijlen. Van heel klassiek tot projectmatig, zowel

voor de doeners als voor de denkers, met ook aandacht voor de combinatie werken en studeren (het Deltaproject, een van de SWITCHtrajecten van de Arteveldehogeschool) en we doen aan wetenschappelijk onderzoek. De collega’s zijn creatieve, soms eigenzinnige mensen die zich echt bekommeren om hun studenten én de opleiding.” Een ‘hervorming’ of ‘verandering’ laat niemand onberoerd. En terecht. “Maar ondertussen hebben we onze draai gevonden en betrokkenheid kan je toch niemand kwalijk nemen?”, zegt Johan Hoozee. Roos Taeckens vult aan: “Onze opleiding mag nooit echt ‘af’ zijn. Stof tot discussie zal er altijd wel zijn.”

Een campus wordt natuurlijk in eerste instantie gemaakt door de studenten. Hoe kunnen ze omschreven worden? Gedreven, idealistisch, geëngageerd. Het zijn maar een paar van de trefwoorden die regelmatig vallen. Ook opvallend nuchter en zakelijk, terwijl het cliché – onterecht, dat spreekt – ook graag nog verwijst naar geitenwollen sokken en naïeve hemelbestormers. “Je hebt er nog een paar die zo binnenkomen”, zegt Roos Taeckens. “Maar die zijn zeer snel ontnuchterd, door het eerste contact met de praktijk en de lectoren. Sociaal werk is immers niets voor ‘doetjes.’ Vaak zijn zij het ook die afhaken of vaststellen dat de opleiding toch niets voor hen is.” Maar één ding is zeker. Sociaal engagement zit bij de studenten ingebakken. “We stimuleren hen daar ook in”, zegt Johan Hoozee. “Ze willen bijdragen tot de samenleving en dat vinden we fijn.” En ook de lectoren zijn vaak sociaal actief, zegt Hoozee. “Van een politieke partij tot een vakbond, over een milieuvereniging of een socioculturele club. Veel collega’s zijn maatschappelijk bewogen, ook na de werktijd.” Tijd voor de eindbalans. De campus Sint-Anna spreekt tot de verbeelding, zoveel is zeker. Stevige wortels, sterke boom met veel vertakkingen. En iedere keer opnieuw een frisse oogst. En hét argument dat al het voorgaande overbodig maakt: de opleiding telt ongelofelijk veel ex-studenten onder haar personeel. Wie bewust terugkeert naar de plek waar hij of zij voor het eerst werd ondergedompeld in het sociaal werk, die weet wel waarom. En net daarom. Peter-Jan Bogaert

Sociaal werk in een notendop Wie gaat voor Bachelor in het sociaal werk aan de Arteveldehogeschool kan proeven alvorens te kiezen. Het eerste jaar is heel breed, vanaf het tweede jaar hebben studenten de keuze uit vijf afstudeerrichtingen (uniek in Vlaanderen!): Maatschappelijke advisering, Maatschappelijk werk, Personeelswerk, Syndicaal werk - Sociaal beleid, en Sociaal-cultureel werk. Door de combinatie met keuzevakken kan elke student zich naar eigen voorkeur specialiseren en profileren. Wie deze opleiding wil combineren met werken, kan terecht in een SWITCH-traject. Alle info op www.arteveldehogeschool.be >> Opleidingsaanbod.


17

Europese besluitvorming in de praktijk

Studenten journalistiek ‘spelen’ Europese Raad Hoe verlopen onderhandelingen binnen de Europese Raad? Hoe liggen de feitelijke en de politieke machtsverhoudingen? En welke plaats krijgen journalisten in het verhaal? Studenten uit de opleiding Bachelor in de journalistiek duiken jaarlijks zelf in het Europese speelveld. Op het programma in 2010: het klimaatbeleid van de EU. Plaats van actie: het Europees Parlement. In 2010 organiseerde de opleiding journalistiek van de Arteveldehogeschool voor het vierde jaar op rij een Europa-oefening. Deze praktijkoefening kadert in het keuzevak Internationale Politiek, en gebeurt in samenwerking met stichting Ryckevelde, een vzw die het Europees burgerschap bevordert. De Europa-oefening draait steeds rond een bepaald thema. Kwamen al aan bod: Mag Turkije toetreden tot de EU? Heeft Europa een eigen leger nodig? Hoe moet Europa reageren op de gebeurtenissen in Zuid-Ossetië? En dit jaar: het klimaatbeleid van de EU. Research Tijdens de eerste week van het academiejaar maken de studenten kennis met het thema. Iedere student kiest daarop een EU-land dat hij eerst zal bestuderen en daarna vertegenwoordigen in een simulatiezitting van de Europese Raad. Gedurende twee maanden doen de studenten research naar het officiële standpunt van hun land over het opgelegde thema en naar de belangen achter die standpunten.

Het hele onderzoek resulteert in een paper. Ondertussen worden vier experts uitgenodigd die tijdens de lessen Internationale Politiek workshops geven. Op die manier kunnen de studenten zich goed inwerken in het onderwerp dat ze onderzoeken. Actie Tijdens de simulatie-oefening, die een hele dag duurt en plaatsvindt in de gebouwen van het Europees Parlement, moeten de studenten de belangen en het standpunt van hun land zo goed mogelijk verdedigen. De oefening begint met een ’tour de table’. De studenten krijgen elk twee minuten de tijd om kort het standpunt van hun land uiteen te zetten. Daarna komt een parlementslid - dit jaar Bart Staes van Groen! - een uiteenzetting geven over het thema, in dit geval het klimaatbeleid van de EU. De studenten krijgen de kans om vragen te stellen en komen zo tot nieuwe ideeën of invalshoeken voor de simulatie in de namiddag. Na de lunch bezoeken de studenten de persruimte en het parlementaire

Studenten journalistiek te gast in Laken Naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie vanaf 1 juli 2010, nodigde het Koninklijk Paleis 50 studenten uit voor een feestelijk evenement. De provincie Oost-Vlaanderen koos hiervoor een aantal studenten van de opleiding Bachelor in de journalistiek van de Arteveldehogeschool, gezien hun inzet voor een project met een Europese dimensie (zie artikel hierboven). Op 2 juni waren zij te gast in het kasteel van Laken.

halfrond van de EU. Daarna begint de ’echte’ vergadering van de Europese Raad. De voorzitter, één van de studenten, leidt het debat over een bepaald voorstel van de Commissie en tracht de lidstaten tot een akkoord te brengen. Na het - soms hevige - debat en een uitgebreide gedachtewisseling tussen de lidstaten volgt een stemming. Het voorstel wordt aanvaard of gewijzigd. Doel De Europa-oefening wordt begeleid door de lectoren uit de opleiding. Hun streefdoel is dat de studenten het onderhandelingsproces binnen de Europese Raad beter leren begrijpen, dat ze ervaren wat democratische besluitvorming in de EU in de praktijk betekent, en dat ze beseffen dat naast de feitelijke machtsverhoudingen eveneens politieke machtsverhoudingen een rol spelen. Het is bovendien mooi meegenomen dat de studenten de plaats van de journalisten leren kennen in het verhaal: aan de zijlijn, maar toch machtig door hun manier van berichtgeving. Roos Quintijn Martine Smets


K O R T G E K N I PT Live weblessen in de lagere school Twee experts restaureren in hun atelier een oude papieren affiche. Ze worden gefilmd. De beelden worden via het internet live doorgestuurd naar een klas kilometers verderop. Daar volgen leerlingen op een digitaal leerbord hoe de affiche in haar originele staat hersteld wordt. Én ze kunnen vragen stellen aan de experts. Science-fiction? Neen, deze hightechvorm van lesgeven via web is realiteit. Op 6 mei 2010 werd ‘De virtuele erfgoedexpert in de klas’ officieel aan de pers voorgesteld. De opleiding Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs van de Arteveldehogeschool was een van de partners in dit project, opgezet door FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. Deze innovatieve aanpak van online lesgeven is ideaal om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving te brengen. Meer info op www.faronet.be of via sven.demaertelaere@arteveldehs.be.

Duurzaam bankieren een fabeltje? Op donderdag 20 mei 2010 was Gent BC te gast op campus Kantienberg. Gent BC staat voor Gent Big in Creativity, een netwerk dat ondernemerschap en technologische innovatie in de Gentse regio wil stimuleren. Op het programma stond een businesscafé rond de vraag ‘Duurzaam bankieren een fabeltje?’ Eerste spreker was William Van Vooren, opleidingsdirecteur van de opleidingen Bachelor in het bedrijfsmanagement en Bachelor in het office management. Hij had het over de betekenis van duurzaamheid voor de Arteveldehogeschool. Daarna was het de beurt aan Pieter Vanderick. De directeur vermogensbeheer van Triodos Bank hield een gepassioneerd pleidooi voor een andere economie en voor meer maatschappelijke winst. Meer over Gent BC op www.gentbc.be.

Jeroen De Wit verkozen tot Gentse studentondernemer van het jaar

Jonge podologen stimuleren elkaar om zelfstandige praktijk te starten

De stad Gent heeft in 2010 voor het eerst een ’Studentondernemer van het jaar’ verkozen. En jawel, het is er een ’van ons’. Jeroen De Wit studeert Bachelor in de grafische en digitale media én hij runt een webbureau.

Pas afgestudeerd en een eigen praktijk starten? Veel podologen dromen ervan, weinigen gaan ervoor. Daarom organiseerde de Arteveldehogeschool eind april 2010 een ontmoetingsdag voor toekomstige en pas afgestudeerde podologen. Jonge zelfstandige podologen getuigden er over hun eerste stappen als ondernemer en gaven tips voor een succesvolle start. Tijdens de ontmoetingsdag werd ook een bedrijvenmarkt georganiseerd waarop nieuwe podologische producten, innovatieve software en apparatuur werden gepresenteerd. Afsluitend was er een speeddatesessie voor podologen die de stap naar zelfstandig ondernemerschap liever (nog) niet zetten. Zij konden tijdens korte gesprekken solliciteren bij de aanwezige firma’s.

De student-ondernemer uit Oostakker kon de prijs in de wacht slepen na een onlinestemming en een overtuigende mondelinge verdediging voor een jury. We wensen Jeroen veel succes als ambassadeur van jong Gents ondernemerschap én van de Arteveldehogeschool.

Mededeling De personeelsafvaardiging van het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) reageert op het artikel “Zorgen voor leerzorg in het onderwijs” in het vorige Arteveldemagazine. De uitspraak als zouden de vakbonden alleen zich verzet hebben tegen het nieuwe decreet leerzorg dient genuanceerd te worden. Ook sommige koepels van inrichtende machten waren niet akkoord. Beide geledingen kanten zich omwille van een aantal, dikwijls dezelfde, knelpunten tegen het voorontwerp decreet leerzorg. Deze dienen dringend opgelost te worden.


Burn-out bij journalisten

Seminarie Drupal in campus Mariakerke

Beroepsjournalisten die niet stressbestendig zijn, lopen verhoogd risico op een burn-out. Door de toenemende druk van digitalisering, commercialisering en concurrentie gaan ze er vaker dan gemiddeld onderdoor. Het hoge machogehalte van het beroep vergroot bovendien het taboe dat op burn-out bij journalisten rust. Dat blijkt uit een onderzoek van journaliste Marleen Teugels en sociologe Conny Vercaigne, beiden verbonden aan de Arteveldehogeschool. De onderzoekers namen diepte-interviews af van twintig beroepsjournalisten met een burn-out. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging van Journalisten en het Fonds Pascal Decroos.

De opleiding Bachelor in de grafische en digitale media organiseerde samen met cvo Kisp op 3 juni 2010 een boeiend seminarie. Op het programma: ‘Drupal is here to stay - Open source CMS gewikt en gewogen.’ Sprekers waren Frank De Graeve, lesgever aan het Kisp, en Jo Wouters, medeoprichter van Krimson, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in Drupal. Oud-studenten die op de hoogte willen blijven van seminaries en andere activiteiten, kunnen zich aansluiten bij de LinkedIn-groep ‘Alumni Arteveldehogeschool Opleiding Grafische en Digitale Media’.

✉ marleen.teugels@arteveldehs.be

Box voor bazen Werkt u in de social profit en zoekt u een houvast om competentiegericht leiding te geven? Dan is de Box voor bazen iets voor u! Deze box helpt bij competentieanalyse, bij het in kaart brengen van het leerklimaat in uw organisatie, en bij werving en selectie. De Box voor bazen werd ontwikkeld door Complead. Complead is een lerend netwerk rond competentiegericht leidinggeven, met de Arteveldehogeschool als promotor. www.complead.be


20

Ideaal voor Scrabble, nog beter voor onze studenten:

Studentenparticipatie Studentenparty, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar studentenparticipatie … wat betekent dat concreet? Kortweg gaat het erom dat studenten op elk niveau van de Arteveldehogeschool meespelen. Gelukkig maar, want de impulsen van het jonge bloed zorgen er mee voor dat de hogeschool op snelheid en op koers blijft. En zo wordt de Arteveldehogeschool een onderwijsinstelling voor en door studenten.

Eerst even dit: studentenparticipatie is een lang woord, studentenvertegenwoordiger is nog langer. En dus wordt die laatste term afgekort tot ‘stuver’. Stuvers zorgen ervoor dat er geen beslissingen genomen worden boven de hoofden van de studenten. Stuvers zetelen in de Opleidingsstudentenraad en/of in de Arteveldestudentenraad. Opleidingsstudentenraad Elke opleiding aan de Arteveldehogeschool heeft een Opleidingsstudentenraad (OSR). Enerzijds is de OSR het contact- en overlegorgaan onder de studenten van de opleiding, anderzijds verloopt het officiële contact met de opleidingsdirectie via deze raad. Daarnaast is de OSR de

schakel tussen de studenten van een opleiding en de overkoepelende Arteveldestudentenraad (zie hieronder). Een delegatie stuvers uit de OSR zetelt samen met vertegenwoordigers van het opleidingsteam in de Opleidingsraad (OR). Voorzitter van de OR is de opleidingsdirecteur. De OR komt ongeveer tweemaandelijks samen om opleidingsgebonden materies te bespreken: concrete toepassing van de examenregeling, studiebelasting enzovoort. Zo houdt de OR een zicht op het volledige reilen en zeilen van de opleiding.

(ASR). Deze overkoepelende raad formuleert adviezen voor de directie en waakt over alle opleidingsoverschrijdende aangelegenheden die de studenten direct aanbelangen. Zoals? Onderwijs- en examenregeling, evaluatie – in het kader van de kwaliteitsbewaking - van het onderwijzend personeel door de studenten, inschrijvingsgeld … De ASR komt ongeveer maandelijks samen. Lees hiernaast een interview met Sander Aerens, de voorzitter van de Arteveldestudentenraad.

Arteveldestudentenraad Afgevaardigden uit alle Opleidingsstudentenraden vormen samen de Arteveldestudentenraad

Nog meer gestuver De studentenvertegenwoordigers zijn het meest zichtbaar actief in de ASR en OSR, maar hun actieterrein is veel breder. Een beperkte greep uit de andere organen waarin stuvers hun stem laten horen:

▪ ▪ ▪

de Academische Raad van de Arteveldehogeschool: bestaat uit vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur, vertegenwoordigers van het personeel, én uit stuvers. De Academische raad buigt zich over onderwijskundige aspecten, interne kwaliteitsbewaking, onderzoeksbeleid, enzovoort. SOVOARTE: deze vzw organiseert de studentenvoorzieningen aan de Arteveldehogeschool, geen wonder dat stuvers hierbij betrokken zijn. Zowel in de algemene vergadering als in de raad van beheer zijn ze goed voor de helft van de zitjes. STUgent: overlegorgaan tussen stadsbestuur van Gent, verschillende studentenvoorzieningen en studenten, waaronder stuvers van de Arteveldehogeschool. GAST: afkorting van Gentse Associatie Studentenraad en samengesteld uit 3 studentenvertegenwoordigers van elke partnerinstelling van de Associatie Universiteit Gent, en dus ook van de Arteveldehogeschool. Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS): het spreekt voor zich dat stuvers van de Arteveldehogeschool ook in dit overkoepelende forum van de partij zijn.

Meer info bij Arteveldestudentencoach - Sofie Vispoel, via sofie.vispoel@arteveldehs.be.


Sander Aerens, voorzitter van de Arteveldestudentenraad

21

“Ik wil vooruit” Op het moment van dit interview had Sander Aerens als stagiair in een ziekenhuis aan de slag moeten zijn. “Maar dat gaat even niet”, zegt de 19-jarige voorzitter van de Arteveldestudentenraad (ASR). Hij loopt met krukken. “Zou de tijd die ik doorbreng als patiënt in het ziekenhuis niet tellen als kijkstage?”, lacht hij. Met eenzelfde luchtigheid spreekt de tweedejaarsstudent verpleegkunde over verantwoordelijkheid, een goedgevulde agenda en zijn ambitie om dingen in beweging te zetten.

Waarom wilde je voorzitter worden van de studentenraad? Vorig jaar zetelde ik al in de ASR. Ik had een aantal mandaten en kreeg als studentenvertegenwoordiger onder andere een plaatsje in de Academische Raad van de Arteveldehogeschool. Via de algemene vergadering van de Associatie Universiteit Gent leerde ik ook de interne keuken van de associatie kennen. Maar ik wilde meer. Neen, niet meer macht. Wel meer dingen in beweging zetten. Ik wil iets bereiken, ik wil vooruit. Kritiek geven is belangrijk, maar oplossingen zoeken is veel interessanter. En dat kan je uiteraard best door het roer zelf mee in handen te nemen. Wat heb je als voorzitter al bereikt? Ik ben in september 2009 tot voorzitter verkozen. Sindsdien heb ik – samen met de andere leden van de ASR uiteraard – vooral de bestaande situatie in kaart gebracht. Klinkt dat weinig ambitieus? Een goed zicht op wat beter kan, is nochtans essentieel om effectief verbetering te brengen. Pik er eens iets uit dat aan verbetering toe is. Communicatie, de doorstroom van informatie op alle fronten en in alle richtingen. Bijvoorbeeld: een student wil een probleem aankaarten. Ten eerste: weet hij waar hij moet aankloppen? Ten tweede: heeft hij zicht op de weg die in overlegorganen afgelegd wordt, alvorens er een oplossing uit de bus komt? Zoniet, dan lijkt het

alsof er niets gebeurt. Onterecht, want studenten hebben veel inspraak aan de Arteveldehogeschool. Communicatie optimaliseren is een werk van lange adem. En dat is niet eenvoudig met een orgaan als de ASR, dat jaarlijks van samenstelling wisselt. Gelukkig kunnen we ook kort op de bal spelen. Zo hebben we voor de Music for Life-actie van Studio Brussel op alle campussen geld ingezameld via een pannenkoekenverkoop. Daarmee brachten we de werking van de ASR dichter bij de studenten én haalden we geld op voor het goede doel. Twee vliegen in één klap!

Kijk eens rond op onze campussen: een doorsnee student bestaat niet Ben je jaloers op de studentenvertegenwoordigers van weleer die met geweld hun eisen afdwongen? Met alle respect, maar met stenen gooien om je mening te uiten, zie ik vandaag toch vooral als folklore. Waarom kwamen de mei ‘68-ers op straat? Omdat ze nergens anders gehoor vonden. Hun eisen waren minimaal ten opzichte van wat ondertussen via dialoog is bereikt. We hebben als studenten een plaats veroverd aan de bestuurstafels van de instellingen in het hoger onderwijs. En wees gerust, als het moet durven wij nog steeds met onze vuisten op tafel slaan!

Bijvoorbeeld? Bij het opstellen van het studiecontract bleek dat de examenuitslag enkel nog digitaal verspreid zou worden via de elektronische leeromgeving. Op zich valt daar veel voor te zeggen, maar als studentenvertegenwoordigers zijn we toch op de rem gaan staan. Wat met studenten die thuis niet over internet beschikken? En voor studenten die beroep willen aantekenen is ook het moment waarop ze hun resultaten ontvangen belangrijk. Is dat het moment waarop de resultaten online worden gezet of het moment waarop de student ze raadpleegt? Redenen genoeg voor de ASR om te pleiten voor het behoud van de uitreiking van resultaten op papier voor iedereen, naast de verspreiding via de elektronische leeromgeving. Uiteindelijk is er een compromis uit de bus gekomen: alle resultaten worden elektronisch verspreid. Wie dat wil, kan een papieren versie aanvragen. En het moment van uitreiking daarvan vormt de basis voor eventuele betwistingen. Een perfecte illustratie van het feit dat je vandaag met overleg en argumenten het meest bereikt. In hoeverre wijkt het profiel van de leden van de ASR af van dat van de doorsnee student? Kijk eens rond op onze campussen: een doorsnee student bestaat niet. Maar wie een engagement opneemt in de ASR is natuurlijk – het woord zegt het zelf - geëngageerd en geïnteresseerd.


22 Studentenvertegenwoordigers beseffen dat een instelling als de Arteveldehogeschool geen evidentie is. Het zijn stuk voor stuk studenten die verder kijken dan hun lessen. In de ASR zijn we vaak bezig met serieuze materies, maar verwar die niet met saaie kost. Zien hoe jouw stem kan wegen op beslissingen, is fascinerend. En na een zware vergadering gaan wij ook een pintje pakken hoor (lacht). Als er één ding is dat de ASR-leden gemeen hebben, dan is het hun sociale karakter. Kennen de bijna 10 000 studenten van de Arteveldehogeschool jou? Niet allemaal ongetwijfeld. Of ze mij persoonlijk kennen, doet er weinig toe. En zelfs de Arteveldestudentenraad hoeven ze wat mij betreft niet van dichtbij te kennen. Het belangrijkste is

dat ze weten waar ze met hun vragen terechtkunnen. Elke student moet weten welke collegastudent uit zijn omgeving in de OSR (Opleidingsstudentenraad, zie pagina 20) zit. In die OSR worden de dagelijkse kwesties besproken die heel dicht bij de studenten staan, lessenen examenroosters bijvoorbeeld. Je bent behalve voorzitter van de ASR ook praeses van een studentenclub, en uiteraard ook student verpleegkunde. Hoe combineer je dat allemaal? Dat lukt best hoor. Ik geef toe dat ik een goed gevulde agenda heb, maar zo heb ik het graag. Zowel mijn voorzitterschap van de ASR als mijn activiteiten als praeses beschouw ik als een hobby. Dat betekent niet dat ik ze niet ernstig neem, maar wel dat ik de uren die ik eraan besteed niet tel. Aan “praeses” hangen nogal wat

Sander Aerens: “Met alle respect, maar met stenen gooien om je mening te uiten, zie ik vandaag toch vooral als folklore. Waarom kwamen de mei ‘68-ers op straat? Omdat ze nergens anders gehoor vonden.”

hardnekkige vooroordelen vast die niet kloppen. Neen, ik loop bijvoorbeeld niet dagelijks dronken te zwalpen door de Overpoortstraat. Praeses is een functie met verantwoordelijkheid. Om die te dragen, kan je maar beter recht op je benen staan, in plaats van ladderzat. Bovendien zijn er qua studentenclubs nogal wat varianten, van de stereotiepe die-hard-drinkers tot wat je de wussies zou kunnen noemen. En ik vrees dat Hospitalia, de studentenclub verpleegkunde waarvan ik praeses ben, tot de tweede categorie behoort (lacht). Op de laatste cantus dronken er van de vijfentwintig aanwezigen welgeteld zes alcohol! Ja, als toekomstige verpleegkundigen zijn we iets meer begaan met onze gezondheid. Wouter Viaene


Levenslang leren aan de Arteveldehogeschool Bijscholingen

Postgraduaten Postgraduaat Autismespectrumstoornissen Postgraduaat Begeleider professionalisering voor leraren en school Postgraduaat Business Event Management Postgraduaat Diabeteseducator Postgraduaat European Fluency Specialist Postgraduaat Hippotherapie Postgraduaat Lactatiekunde Postgraduaat Mindfulness Based Treatment Approaches Postgraduaat Neurologische taal- en spraakstoornissen Postgraduaat Leidinggevende in de kinderopvang Postgraduaat Vroegdetectie en vroegbegeleiding van ontwikkelingsstoornissen Postgraduaat Stomatherapie en wondzorg

BaNaBa’s Bachelor na bachelor in de creatieve therapie Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

www.arteveldehogeschool.be >> onderzoek en ontwikkeling

Sociaal werk Bemiddelen in het sociaal werk Sociaal-juridische hulpverlening Social Casework Hulp bieden aan kinderen en jongeren in rouw Bijscholing over migratie - ‘No place like home’ Leraren en scholen Opleiding vakmentor (secundair onderwijs) Opleiding klasmentor (basisonderwijs) Gesubsidieerde nascholingsprojecten: Techniek is ‘chic’ en School Met Aandacht voor Cultuur en Kunst (SMACK) ICT – bijscholing in open aanbod (REN) Gezondheidszorg Initiatie toegepast wetenschappelijk onderzoek in afstandsleren Referentieverpleegkunde – zorgverlener diabetes type 2 Interdisciplinair gedeelde diabeteszorg: verdiepingsmodule voor huisartsen en diabeteseducatoren Neonatologie Neurologische zorg Paediatric rehabilitation Palliative and end of life care Cognitieve revalidatie Intervisie stottertherapie COCAO Begeleiding van topsporters Podoloog als assistent bij voetchirurgie

Als ‘t aan jou lag, had je de SWITCH al gemaakt. opklimmen

een job vinden

van richting veranderen

switch: studeren en werken combineren 7 opleidingen aan de Arteveldehogeschool bieden jou een bijzonder traject om werk of gezin te combineren met een bacheloropleiding. Meer info: www.arteveldehogeschool.be >> Switch Ook de andere opleidingen aan de Arteveldehogeschool bieden faciliteiten op maat aan, waardoor je studeren, werken en een gezin beter kan combineren. Bel 02 235 20 00 voor meer info.

¡ TCH SW


BACHELOROPLEIDINGEN 2010 - 2011

Lid van de Associatie Universiteit Gent

BEDRIJFSMANAGEMENT

- accountancy-fiscaliteit - financie- en verzekeringswezen - marketing - rechtspraktijk - internationaal ondernemen - KMO-management NIEUW ! - logistiek management

OFFICE MANAGEMENT - general management assistant - sales management assistant - HR management assistant - event- en projectmanagement - medical management assistant

NIEUW !

COMMUNICATIEMANAGEMENT - commerciële communicatie - public relations en voorlichting

JOURNALISTIEK GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA

ONDERWIJS: KLEUTERONDERWIJS ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS ONDERWIJS: SECUNDAIR ONDERWIJS SOCIAAL WERK - maatschappelijke advisering - maatschappelijk werk - personeelswerk - sociaal-cultureel werk - syndicaal werk - sociaal beleid

© Steven Meert

- crossmedia-ontwerp - multimediaproductie - grafimediatechnologoie - grafimediabeleid

INFODAG 4 SEPTEMBER 2010

ERGOTHERAPIE LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE - logopedie - audiologie

PODOLOGIE VERPLEEGKUNDE

- kinderverpleegkunde - psychiatrische verpleegkunde - sociale verpleegkunde - ziekenhuisverpleegkunde

VROEDKUNDE

BACHELOR NA BACHELOR

in de creatieve therapie in het onderwijs: buitengewoon onderwijs in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

BACHELOR EN MASTER

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (i.s.m. UGent)

MASTERS

verpleegkunde en vroedkunde (i.s.m. AUGent) sociaal werk (i.s.m. AUGent)

www.arteveldehogeschool.be

Artevelemagazine 34  

juni 2010 - Gent is een dorp met karakter - Over een stad en haar studenten // Vinger aan de pols van de arbeidsmarkt - Nieuwe afstudeerric...