Page 1


Que é? Un programa formado por 6 aplicacións. Permite crear de maneira sinxela actividades interactivas Non é software libre, pero está permitido o seu uso para institucións educativas públicas e para profesionais do ensino, sempre sen ánimo de lucro.


Aplicaci贸ns e tipos de actividades


JQUIZ Resposta múltipla: delas só unha é correcta; selecciónase a resposta. Resposta curta: hai que escribir a resposta Multiselección: varias das respostas son correctas; hai que indicalas todas Híbrido: resposta curta para dous intentos; se hai erro nos dous, o exercicio transfórmase en resposta múltipla.


JCLOZE Exercicios para encher ocos en textos. Para responder hai que escribir a palabra. P贸dese facer visible un listado das palabras para que quen responde escolla a axeitada en cada caso


JCROSS Crea encrucillados Se o desexamos o programa pode colocar automaticamente as palabras Polo tanto s贸 hai que escribir as palabras e as correspondentes definici贸ns


JMIX Exercicio para ordenar os elementos dunha serie: por exemplo: as palabras dunha frase, ou as letras dunha palabra


JMATCH Exercicios para relacionar cada elemento dunha serie co correspondente doutra Ademais de palabras e frases podemos relacionar elementos multimedia: imaxes, sons, secuencias de vĂ­deo


THE MASHER Serve para unir distintos exercicios nun conxunto. Crea unha páxina web que fai de índice dos exercicios e inclúe ligazóns entre eles para pasar a seguinte, anterior ou volver ao índice. Este módulo só se pode usar para unir tres exercicios; para usalo libremente hai que mercar licenza para o programa (70 dólares US)


Primeira actividade con Hot Potatoes


Primeira actividade con HotPot ●

Comezamos coa máis doada: ordenar as palabras dunha frase ou serie. Paso previo: ●

pensamos unha frase (unha definición dun concepto, uns versos dun poema, un refrán...) ou unha serie: os nomes dos días da semana en francés ou inglés,.... Só ten unha ordenación posible ou serían posibles outras alternativas?; neste caso hai que telas en conta.


Primeira actividade con HotPot ●

Abrimos o programa e escollemos a aplicación JMIX.


Primeira actividade con HotPot ●

● ●

Abrimos o programa e escollemos a aplicación JMIX. Indicamos un título para o exercicio.


Primeira actividade con HotPot ●

● ●

Abrimos o programa e escollemos a aplicación JMIX. Indicamos un título para o exercicio. Escribimos a frase no recadro oración principal, separando cada palabra con un “intro”.


Primeira actividade con HotPot ●

● ●

Abrimos o programa e escollemos a aplicación JMIX. Indicamos un título para o exercicio. Escribimos a frase no recadro oración principal, separando cada palabra con un “intro”. Se hai respostas alternativas correctas escribímolas nos recadros da dereita (neste caso a frase seguida)


Primeira actividade con HotPot ●

No menú “arquivo” escollemos gardar; gardarase como un ficheiro propio do programa o que nos vai permitir modificalo posteriormente se o precisamos.


Primeira actividade con HotPot ●

No menú “arquivo” escollemos gardar; gardarase como un ficheiro propio do programa o que nos vai permitir modificalo posteriormente se o precisamos. Unha vez gardado, no mesmo menú “arquivo” escollemos crear páxina web.


Primeira actividade con HotPot ●

Despois de introducir o nome (usaremos só caracteres alfanuméricos, sen espazos nin maiúsculas) escollemos a opción “ver no meu navegador”.


Primeira actividade con HotPot â—?


Primeira actividade con HotPot ●

Só que...

hai cousas que non nos gustan... ●

Abrimos de novo o arquivo e no menú opcións escollemos configurar saída


Primeira actividade con HotPot

Hot Potatoes: primeiros pasos  
Hot Potatoes: primeiros pasos  

Introdución ao uso de Hot Potatoes