Page 1

Wo n e n o p historische grond

Vi l l a

Roma

Ti e l - P a s s e wa ay


Zondag Bouwgroep is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel in te spelen op vragen en veranderingen vanuit de markt. Daarnaast willen wij voor elke doelgroep, waaronder woonconsumenten, beleggers en winkeliers, zoveel mogelijk maatwerk leveren door telkens creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen te bieden. Zondag Bouwgroep is, sinds de oprichting in 1975, actief in Nederland als onafhankelijke kwaliteitsontwikkelaar van woningbouwprojecten en commercieel vastgoed. Zo realisserde Zondag in Tiel al plannen in de wijken Buurt 3, 5, 6 en 7. Daarnaast is Zondag Bouwgroep in toenemende mate ook internationaal actief. Zondag Bouwgroep ontwikkelt, financiert en beheert woningbouwprojecten in Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Zondag Bouwgroep is trendsetter als het gaat om vernieuwende woonconcepten, zoals bijvoorbeeld BetaalbaarWonen® - ontwikkeld voor starters en alleenverdieners. Woonwensen Op Maat® is een concept dat speciaal is ontwikkeld voor de particuliere woningmarkt. Zondag Bouwgroep is een zeer efficiënt werkende organisatie met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. De kwaliteitseisen die gelden voor onze bouwprojecten stellen wij ook zeker aan onszelf. En met succes. Niet voor niets onderhouden wij langdurige relaties met architecten, aannemers en gemeenten. Wij ontwikkelen onze projecten in samenwerking met gerenommeerde architectenbureaus. De bouwtechnische realisatie ervan leggen wij in handen van zowel landelijk werkzame als lokale aannemingsbedrijven: partners met bewezen vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.

Een villa voor het “leven”. Dat is de basisgedachte achter onze ontwerpen, een villa laat u bouwen om uw hele leven plezier van te hebben en daarom hebben comfort en veiligheid een hoge prioriteit gekregen. De Zondag Bouwgroep uit Rhenen heeft in samenwerking met Schippers Architecten BNA uit ‘s-Gravenhage hun jarenlange afzonderlijke ervaring gecombineerd tot een formule voor schitterende villa’s, waarbij ruimte en traditie op aantrekkelijke wijze worden gecombineerd met een zeer luxe ontwerp. Het bouwplan wordt gerealiseerd in de gemeente Tiel Passewaay, deelplan Fase 6. In een karaktervolle, eigentijdse woonomgeving in de bouwtrant uit de dertiger jaren worden zeer luxe vrijstaande villa’s gebouwd, waarvan de gevels hoofdzakelijk worden uitgevoerd in baksteen in twee kleuren. De villa’s worden op deskundige wijze gebouwd met degelijke materialen door een gerenommeerd aannemingsbedrijf en is voorzien van eendoeltreffende isolatie. De Zondag Bouwgroep staat garant voor de bouwtechnische kwaliteit en zorgvuldige afwerking van de villa’s. Een villa “voor uw leven” moet uiteraard een villa zijn waarin uw eigen ideeën en idealen zoveel mogelijk verwezenlijkt zijn. Daarom is inspraak met betrekking tot afwerking en eventuele wijzigingen en aanvullingen tot op een zeker tijdstip mogelijk, want het gaat om uw villa. Neemt u deze brochure met bijbehorende tekeningen eens op uw gemak door en zet bij alle punten die u zelf sterk vindt een kruisje. U zult verbaasd staan van het aantal. Onze villa’s kennen reeds vele tevreden eigenaars in de regio. Wellicht wordt u de volgende tevreden bewoner.

Voor meer informatie kijkt u op www.ZONDAG.nl

2

Vi l l a

Roma

RHENEN MAART 2011

Schippers Architecten BNA


Historisch wonen in tiel O M G E V E N D O O R WAT E R E N N AT U U R Tiel heeft als voormalige Hanzestad niet alleen een rijk verleden, maar is ook nu nog het bloeiende streekcentrum van het Gelders Rivierengebied. Tiel is één van de oudste steden van Nederland. Verreweg de meeste Nederlandse steden hebben hun oorsprong in de late Middeleeuwen, de periode 1150-1300. Tiel stamt uit de periode 850-1100. De nederzetting Tiel was gespecialiseerd in handel met voor die tijd verre oorden als Engeland en het Duitse Rijnland. De Tielse kooplieden bezaten een soort handelsorganisatie die van vòòr de tijd van de Hanze stamt. Niet alleen handelaren bewoonden Tiel, ook de koning had hier een residentie en liet hier in de elfde eeuw zilveren munten slaan. Tevens bezat de handelsnederzetting belangrijke kloosters, kerken en een haven, waarvan een deel van de beschoeiing in het voorjaar van 1996 bij opgravingen in de binnenstad is teruggevonden. Archeologen troffen hier tevens de restanten van een vikingschip aan. Meer recent is er een Bataafs grafveld met een nederzetting gevonden in de nieuwbouwwijk Passewaaij. In de dertiende eeuw ontstond de machtige Duitse Hanze. Tiel werd lid van dit verbond van handelssteden. Daardoor werd vooral de handel met de landen aan de Oostzee tot bloei gebracht. De economische betekenis van Tiel (ruim 10.000 arbeidsplaatsen) gaat dus ver in de historie terug. In het oude stadscentrum herinneren veel monumenten aan het rijke verleden, zoals de St. Maartenskerk, de Waterpoort met de Groote Sociëteit (streekmuseum), het Kantongerecht en het uit 1562 daterende Ambtmanshuis, dat deel uitmaakt van het stadhuiscomplex.

RHENEN MAART 2011

De gemeente Tiel heeft nu 41 .000 inwoners en bestaat uit de plaatsen Tiel, Wadenoyen en Kapel-Avezaath. De gemeente heeft plannen om de komende jaren uit te groeien tot 50.000 inwoners. Meer dan 100.000 mensen uit de regio maken gebruik van de vele voorzieningen in Tiel, zoals de geheel gemoderniseerde schouwburg Agnietenhof, het winkelcentrum, het grote aanbod van scholen en de werkgelegenheid. Tiel dankt zijn bekendheid in Nederland wooral aan de metaal- en fruitindustrie. Dankzij de centrale liggingen de goede bereikbaarheid via weg, spoor en water zijn er de laatste jaren tientallen nieuwe bedrijven bijgekomen, met name in de distributiesector. Wie Tiel zegt, denkt vooral aan het jaarlijkse fruitcorso en aan het stripfiguurtje Flipje, dat als ‘reclameheld’ al 65 jaar bekendheid geniet bij jong en oud.

Vi l l a

Roma

3


Natuurlijk & vrij wonen in Passewaay ldoo

rn

Utrecht

Ape

am rd

ste Am

Sinds 1990 vindt uitbreiding van de stad Tiel, met o.a. de wijk Passewaay, plaats in zuidelijke richting. De wijk Passewaay dankt haar naam aan een dijkdoorbraak die een diep wiel (of waay) sloeg in het land waarop de dijk lag. Uitgangspunten bij de opzet van de nieuwe wijk zijn het milieubewust bouwen, het ecologisch groenbeheer en de veilige verkeersstructuur. Mede hierdoor en door de gevarieerde architectuur van de gebouwen ontstaat een prettige wijk om in te wonen.

U N I E K E W O N I N G E N M E T E E N H O O G WA A R D I G A F W E R K I N G S N I V E AU

Veenendaal

A12

Am

sterd

am

Rijn

lana

Arnhem

al

Rhenen

Neder Rijn

Culemborg

A50

Nijmegen

Rotterdam

Maas Zaltbommel

Oss

‘s-Hertogenbosch

Passewaay bestaat eigenlijk uit acht buurten die van elkaar gescheiden zijn door groenzones. De verkeersstructuur zorgt ervoor dat sluipverkeer niet kan ontstaan.

RHENEN MAART 2011

Roma

Vi l l a

Druten

Waal

4

Tiel

oven

Naast de goede winkelvoorzieningen zijn er volop recreatiemogelijkheden. Zo is er het 27 holes tellende Golfcentrum “De Batouwe” met fraai gelegen in Engelse landhuisstijl ontworpen clubhuis en het wijkpark “Linge-waal”. Ruime villa’s met kwaliteit en schoonheid De villa’s worden gekenmerkt door bijzondere vormgeving en een uitstekende kwaliteit. Men kan gerust spreken over een uitgekiende en comfortabele villa. Uit respect voor het milieu is rekening gehouden met zaken als het duurzame karakter van de toegepaste materialen. Door extra dikke isolatie in de gevels, daken en de beganegrondvloer wordt voldaan aan een Energieprestatienorm van _< 0,80.

A15 A2

Eindh

Elke buurt heeft zijn aansluiting op de rondweg die op zijn beurt in verbinding staat met de rijksweg A-15. Via deze verkeersader zijn steden als Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Arnhem en Nijmegen eenvoudig te bereiken. Naast de auto is Passewaay uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer ‘Station Passewaay’. In de wijk Passewaay zijn alle voorzieningen aanwezig die men van een moderne woonwijk mag verwachten. Zo heeft Passewaay zijn eigen winkelcentrum met een supermarkt en een aantal andere winkels zoals een bakker, slager, groente-en fruit, bloemenzaak, drogisterij en boekhandel e.d.. De vele groenvoorzieningen in de wijk en de ruime opzet zorgen voor een landelijk karakter.


Twee Romeinse zilverschatten U I T D E N I E U W B O U W W I J K T I E L - PA S S E WA AY

Plattegrond van de boerderij. Het kader geeft de paalkuil aan waarin de schatvondst werd aangetroffen. Er staan pijlen bij de (vermoedelijke) ingangen van het huis.

Dwarsdoorsnede door de paalkuil. De lokatie van de munten is hierop geprojecteerd; ze bevonden zich in werkelijkheid rond de paalkern (gekleurd).

Sinds 1997 voert het Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit (AIVU) te Amsterdam in samenwerking met de gemeente Tiel en de Beoefenaren Archeologie Tiel en Omstreken (BATO) opgravingen uit in het uitbreidingsplan Tiel-Passewaaij. De afgelopen jaren zijn grote delen van een uitgestrekt Bataafs grafveld en een nederzetting uit de Romeinse tijd opgegraven. Vorig jaar werd tijdens de opgraving van de Bataafse nederzetting aan de Passewaaijse Hogeweg een bijzondere muntschat gevonden. De schat bestaat uit 27 zilveren Romeinse munten, zogenaamde denarii (enkelvoud: denarius), die waarschijnlijk aan het begin van de derde eeuw na Christus zijn begraven in een houtbouw boerderij. Pas na de vondst van de muntschat in de paalkuil werd bekend dat een amateur-archeoloog met een metaaldetector al v贸贸r de opgravingen 18 denarii had gevonden uit dezelfde periode. De vondst van een muntschat in een paalkuil van een inheems-Romeinse boerderij is uniek te noemen voor onze streken, maar roept samen met de tweede schatvondst direct ook een aantal vragen op: Waarom werden de munten aan de aarde toevertrouwd en door wie? Behoren alle munten tot 茅茅n schat of is hier sprake van twee afzonderlijke muntschatten? Was de schat in de Romeinse tijd een waardevol bezit? Hoe moet de aanwezigheid van een aantal antieke vervalsingen van denarii worden begrepen?

RHENEN MAART 2011

Bron: Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit Vi l l a

Roma

5


R O YA L E K AV E L S M E T R U I M E T U I N E N ( s c h a a l 1 : 5 0 0 )

6

■ Type Roma (Bouwnummer 1) ■ Type Roma (Bouwnummer 2, gespiegeld)

VOORBEHOUD De situatietekening is zorgvuldig samengesteld, maar heeft géén juridische waarde. De inrichting van het openbaar gebied is indicatief en volgens opgave van de gemeente Tiel, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele wijzigingen draagt de Zondag Bouwgroep B.V. geen verantwoordelijkheid. De bebouwing en inrichting van het aangrenzend gebied van het onder havige bouwplan zijn ontleend aan gegevens van de gemeente Tiel. Alle maten, data, exterieur- en interieurimpressies in deze brochure zijn bedoeld als indicatie; u kunt er geen rechten aan ontlenen. De nummers op de situatietekening zijn bouwnummers en hebben geen betrekking op huisnummers. De bouwnummers worden tijdens de bouw gehanteerd en ook in alle officiële stukken en correspondentie. Tot slot hebben de bouwnummers geen betrekking op de opleveringsvolgorde.

Vi l l a

Roma

RHENEN MAART 2011

Situatietekening


7 Roma RHENEN MAART 2011

Vi l l a


Roma

Bouwnummer 1 (getekend) Bouwnummer 2 (gespiegeld

VOORGEVEL

8

Vi l l a

Roma

ACHTERGEVEL

RHENEN MAART 2011

Vi l l a


Gevels

(schaal 1:100)

ZIJGEVEL LINKS

ZIJGEVEL RECHTS

RHENEN MAART 2011

Vi l l a

Roma

9


10

Vi l l a

Roma

Roma

Bouwnummer 1 (getekend) Bouwnummer 2 (gespiegeld

BEGANEGROND

RHENEN MAART 2011

Vi l l a


Plattegronden

(schaal 1:50)

RHENEN MAART 2011

VERDIEPING

Vi l l a

Roma

11


12

Vi l l a

Roma

Roma

Bouwnummer 1 (getekend) Bouwnummer 2 (gespiegeld

DOORSNEDE A-A

RHENEN MAART 2011

Vi l l a


Plattegronden

(schaal 1:50)

RHENEN MAART 2011

DAKVERDIEPING

Vi l l a

Roma

13


Te c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g

Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer in de entreehal, aangepast aan de omliggende bebouwing en bestrating en wordt door de gemeente op het werk aangegeven, evenals de rooilijnen en erfgrenzen.

02. Grondwerk

Voor de aanleg van de funderingen, de riolering, de installatie-invoerleidingen, telefoon en CAI worden de benodigde ontgravingen verricht. In de kruipruimten komt een laag schoon zand. De overige ontgravingen worden aangevuld met uitkomende grond (gesloten grondbalans) waarna de tuin wordt geschoond en geëgaliseerd op licht afschot naar openbaar gebied.

03. Buitenriolering en drainage

De riolering, de hemelwaterafvoeren en de drainage onder de villa’s worden uitgevoerd in kunststof buizen met bijbehorende hulpstukken en verbindingen. De riolering, de hemelwaterafvoeren en de drainage worden aangesloten op het gemeenteriool. E.e.a. geheel conform de overheidsvoorschriften, inclusief de benodigde aansluitleidingen en controle-(doorspoel-)putten.

04. Bestratingen, beplanting en terreininrichting

Standaard worden grijze betontegels 400x600x50 / 200x200x50 mm aangebracht t.p.v. het pad naar de voordeur en/of de rijstroken op eigen terrein, met extra tegels t.p.v. de voordeur. Het terras aan de achterzijde wordt bestraat met grijze betontegels 400x600x45 mm met extra tegels t.p.v. de bergingstuindeur. (zie tekening) De vrije hoeken van de achter-erfgrenzen worden gemarkeerd met perkoenpaaltjes.

05. Heiwerk, fundering en kruipruimte

De villa’s worden gefundeerd op betonnen schroefmortelpalen en gewapende betonnen balken volgens berekeningen van de constructeur en ter goedkeuring van de gemeente. De kruipruimte onder de villa’s is voorzien van een bodemafsluiting van schoon zand en wordt geventileerd met muisdichte kunststof ventilatieroosters in de vooren achtergevel. De leidingen in de kruipruimten zijn bereikbaar via de aangegeven kruipluiken.

06. Betonwerk

Naast heipalen en funderingsbalken worden de systeemvloeren en de als zodanig aangegeven raamdorpels, gevelbanden, binnenlateien e.d. uitgevoerd in geprefabriceerd beton met de benodigde wapening.

07. Metselwerk

De binnenspouwbladen en de stabiliteitwanden van de villa’s zijn uitgevoerd in kalkzandsteen. De overige binnenwanden zijn van gipsblokken of cellenbetonelementen met een dikte van 7 cm en hebben een kwaliteit behorend bij de toepassing en de geluidseisen. De muren worden z.g. behangklaar opgeleverd. Dit impliceert, dat zij niet behangen zijn, maar gereed om door de koper(s) te worden behangen. De binnenspouwbladen van de inpandige bergingen worden als schoonwerk wanden van kalkzandsteen uitgevoerd.

14

Vi l l a

Roma

De buitengevels van de villa’s zijn van baksteen in waalformaat in kleuren volgens de door de welstandscommissie goedgekeurde kleur- en materiaalstaat van de architect. De voegen worden achteraf platvol gevoegd in bijpassende kleur en goed doorgestreken (iets terugliggend). Dilatatievoegen worden aangebracht op aanwijzing van constructeur en baksteenleverancier. De geventileerde spouw in de buitengevels van de villa’s (en inpandige bergingen) wordt geïsoleerd met mineraalwol.

08. Systeemvloeren

De begane grondvloer van de villa’s en inpandige bergingen is uitgevoerd als systeemvloer van gewapende beton met polystyreen isolatie. De verdiepings- en zoldervloer bestaan uit ongeïsoleerde breedplaatvloeren. De begane grondvloeren, de verdiepingsvloeren en de zoldervloeren worden afgewerkt met een zandcement dekvloer dik circa 50 mm, waarin de leidingen naar de verwarmingselementen zijn weggewerkt.

09. Timmerwerken

De kapconstructie van de schuine dakvlakken bestaat uit prefab geïsoleerde dakelementen, dragend op een staalconstructie. Het plafond op de verdieping (op tekening ook wel ‘dakverdieping’ genoemd) is niet constructief en is niet geschikt om te worden benut als bergruimte. De dakkapel is van vurenhout en bestaat uit een multiplex dakplaat met isolatie en gipsplatenplafond en geïsoleerde zijwangen, die aan de binnenzijde zijn bekleed met gipsplaten en aan de buitenzijde met een beplating van geschilderd waterbestendig multiplex. Gootconstructies en overige buitenaftimmeringen zijn van houten regelwerken en klossen en een beplating van waterbestendig multiplex. Alle zichtwerk is afgewerkt in kleur volgens de definitieve kleurenstaat van de architect.

10. Metalen draagconstructies

De door de constructeur voorgeschreven staalconstructies binnen, zoals kolommen, spantconstructies en vloerdragende balken, zijn zoveel mogelijk weggewerkt en behandeld met grondverf. De in het zicht blijvende onderdelen worden brandwerend bekleed, waar dit volgens de voorschriften is vereist. In buitensituaties en in spouwconstructies wordt het staalwerk van kolommen en lateien verzinkt en corrosiewerend behandeld. Alle zichtwerk, zowel in buiten- als in binnensituaties wordt dekkend afgewerkt volgens de kleurenstaat.

11. Kozijnen, ramen en deuren a. Buitenkozijnen

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren zijn vervaardigd van hardhout, duurzaamheidsklasse A, worden geleverd onder KOMO-SKH garantie, zoals op de tekeningen is aangegeven, houtafmetingen en detaillering volgens de KVT ‘95. De buitenkozijnen, -ramen en tuindeuren zijn van duurzaam geproduceerd hardhout met keurmerk FSC of vervangend keurmerk. Op deze wijze krijgt u een kwalitatief hoogwaardig product, terwijl u, samen met de Zondag Bouwgroep BV, meewerkt aan de verbetering van het bosbeheer in de wereld.

Dit onder voorbehoud dat dit hout met een keurmerk leverbaar is en op tijd kan worden ingekocht en geleverd voor de productie van de buitenkozijnen, -ramen en –deuren voor dit project. De geïsoleerde voordeur is van het fabrikaat Kegro, type Kegadesign met een dikte van 54 mm in kleur volgens de kleurenstaat. De tuindeuren van de villa’s en de (buiten)loopdeur van de inpandige bergingen zijn uitgevoerd als hardhouten deuren met stapeldorpels en glasopening(en) De deuren in de voorgevel van de bergingen worden uitgevoerd als geisoleerde sectionaldeuren. Rondom alle buitenramen en buitendeuren van de villa’s en de tuindeuren van de bergingen worden tochtprofielen aangebracht. Voor de ventilatie van de berging zijn roosters opgenomen in de sectionaldeuren en in de zijgevel. Het hang- en sluitwerk van “bereikbare” kozijnen, ramen en deuren van de villa’s en van de bergingen voldoet aan de 3-minuten-eis van het PolitieKeurmerk Veilig Wonen. De sloten zijn voorzien van gelijksluitende profielcilinder en de scharnieren van anti-inbraaklip. Alle buitenkozijnen, -ramen en ‑deuren van de villa’s en inpandige bergingen worden beglaasd met isolerend dubbel vensterglas, met KOMO-keur, met een extra hoge isolatiewaarde. Onder de voordeur, de tuindeuren en de bergingstuindeur wordt een antracietgrijze kunststeen dorpel aangebracht en onder de sectionaldeur een stalen hoekprofiel. Onder de raamkozijnen zorgen de betonnen raamdorpels voor een deugdelijke waterkering. De gemetselde borstweringen borstweringen (binnen) worden afgewerkt met vensterbanken van natuursteen, behalve in keuken en badkamer, waar het wandtegelwerk wordt omgezet.

b. Binnendeuren en -kozijnen

De stalen binnendeurkozijnen en de opdek-binnendeuren zijn fabrieksmatig afgewerkt in standaard gebroken witte kleur. Boven de deurkozijnen komt een glazen bovenlicht, behalve bij vaste kasten, waar een lakboard paneel wordt toegepast. Onder de binnendeuren komen geen stofdorpels, behalve onder de badkamer- en toiletdeuren, waar een antracietkleurige kunststeen dorpel wordt geplaatst. De binnendeuren zijn voorzien van een loopslot met aluminium deurkrukken, de badkamer- en toiletdeuren hebben een vrij-bezetsluiting en kastdeuren een kastdeurslot. De binnendeur tussen hal en inpandige berging is een vlakke geïsoleerde stompe deur in 30 minuten brandwerende uitvoering, met tochtwering rondom.

12. Trappen en hekken

De trap naar de verdieping is van vurenhout met spaanplaat stootborden (zogenaamde dichte trap) Aan één muurzijde komen hardhouten stokleuningen.

RHENEN MAART 2011

01. Peilhoogte


13. Dakbedekkingen en hemelwaterafvoeren

De schuine dakvlakken worden gedekt met betonpannen, geheel compleet met vogeldichte stroken, ventilerende nokconstructie, halve en/of gezaagde pannen en nokvorsten. Beide woningen zijn voorzien van collectoren voor de zonneboilers. De schoorstenen zijn i.v.m. het gewicht uitgevoerd als prefab schoorsteen, voorzien van metselwerkstrips en met een afdekking van zink. In deze schoorstenen zijn de uitmondingen van de cv-ketel en de mv-unit opgenomen, evenals de beluchting van de riolering. Het platte dak van de erkers is afgewerkt met zink en de dakkapellen met een dakbedekking zonder ballastlaag met 10 jaar garantie een en ander conform geldende garantiebepalingen. Het regenwater wordt van de daken, via de met zink beklede dakgoten en de PVC hemelwaterafvoeren, naar het gemeenteriool afgevoerd.

14. Isolatie

De begane grondvloer van de villa’s en de inpandige bergingen en de schuine dakvlakken worden voorzien van isolatie zodanig, dat een totale warmteweerstand (Rc) van deze bouwdelen wordt bereikt van 4,0 m²K/W. De spouw van de buitengevels van de villa’s wordt geïsoleerd tot de dichte geveldelen een Rc-waarde hebben van van 4,0 m²K/W, evenals de spouw van de buitengevels, de voorzetwanden en het verlaagde plafond van de inpandige bergingen. T.p.v. de zijwangen van de dakkapellen bedraagt de warmteweerstand 3,0 m²K/W, het dak van de dakkapellen heeft een warmteweerstand van 4,0 m²K/W. De buitenkozijnen, -ramen -en deuren van de villa’s en inpandige bergingen worden beglaasd met hoog isolerend dubbelglas met een warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van 1,2 W/m²K. De U-waarde van het totaal van kozijnen en glas bedraagt 1,6 W/m²K.

15. Politiekeurmerk Veilig Wonen®

De villa’s voldoen aan de bouwtechnische eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Hiertoe zijn de volgende maatregelen genomen: De voordeur, de tuindeuren en alle ramen op de begane voldoen aan de 3-minuten-eis, evenals de buitenramen en deuren op het balkon en de ramen boven de erker. Hang- en sluitwerk van de sectionaldeuren en bergingsloopndeuren voldoet aan de 3-minuten-eis. De cilindersloten van de buitendeuren zijn gelijksluitend. Er wordt een buitenlicht-aansluitpunt aangebracht nabij de voordeur, nabij alle tuindeuren en bergingstuindeuren. Er worden rookmelders (aangesloten op het lichtnet) in de entreehal en op de overloop van de verdieping voorzien. Loze leidingen t.b.v. de later aan te brengen alarminstallatie volgens advies van de beveiligingsadviseur (zoals op tekening is aangegeven). De telefoonaansluiting op de bg is separaat van de telefoonaansluiting op de verdieping.

16. Binnenafwerking

De binnenafwerking is per ruimte omschreven in de bijhorende “Staat van afwerking” In algemene zin geldt het volgende: Vloeren in de woningen zijn afgewerkt met een circa 70 mm dikke zandcementdekvloer op de begane grondvloer en 1e verdiepingsvloer (Het zandcement-dekvloerpakket bestaande uit ca. 25 mm isolatiemateriaal, dikte vloerverwarmingleidingen ca. 20 mm en minimaal ca. 25 mm dekking op de leidingen). De genoemde circa dikten zijn exclusief eventueel toegestane vloerbedekking waaronder vloertegels e.d. met een dikte van maximaal 20 mm. In deze zandcement dekvloeren (minimaal D20) worden de leidingen van de vloerverwarming weggewerkt met uitzondering van de bergkasten en berging. In de berging en de bergkasten in de woning komt een zandcement dekvloer circa dik 50 mm. (de dikte is exclusief de tegeldikte, waar van toepassing). Bij de zandcement dekvloer van de begane grond en 1e verdieping wordt tegen de wanden randisolatie aangebracht. Achter de eventueel dragende knieschotten wordt de betonvloer niet afgewerkt met een dekvloer. De vloeren kunnen rondom worden afgewerkt met houten vloerplinten, die standaard los worden geleverd in handelslengten (niet bij tegels en aanrecht, niet in de meterkast, berging en op zolder) Vloertegels worden aangebracht in badkamer en toiletten en volgens de staat van afwerking. Voor de aankoop is een stelpost opgenomen van € 30,00 per m² inclusief BTW. Het aanbrengen is in de koopsom begrepen o.b.v. standaard tegelafmetingen (30x30 cm). Wandtegels zijn geglazuurd en worden aangebracht in keuken, badkamer, toiletten en volgens de staat van afwerking. Hoogtes conform de staat van afwerking. Voor de aankoop is een stelpost opgenomen van € 30,00 per m² inclusief BTW. Het aanbrengen is in de koopsom begrepen o.b.v. standaard tegelafmetingen (30x50 cm). De wandtegels worden staand of liggend en niet strokend met de vloertegels aangebracht. Overige wanden binnen de villa’s worden zodanig opgeleverd, dat zij geschikt zijn om te worden behangen. Wanden in de meterkast en trapkast worden niet behangklaar opgeleverd. De kalkzandsteen binnenspouwbladen van de bergingen blijven onbehandeld. Plafonds op begane grond worden afgewerkt met structuurspuitwerk (niet in de meterkast, bergkasten en berging). De V-naden van de betonnen vloerelementen blijven hierbij in het zicht, alsmede de (brandwerende) bekledingen van de stalen balken. De Plafonds en dakplaten in de ruimtes op de 1e verdieping worden voorzien van gipsplaten en afgewerkt met structuurspuitwerk. De plafonds (horizontaal) op de 1e verdieping worden samengesteld van plafonddragers met gipsplaten. De plafonds op de 1e verdieping zijn niet beloopbaar. De dakplaten op de niet beloopbare ruimte boven het plafond zijn fabrieksmatig afgewerkt. De V-naden van de gipsplaten en houten dakelementen blijven hierbij in het zicht, alsmede de (brandwerende) bekledingen van de stalen balken.

schreven invoervoorzieningen. Vloer, wanden en plafond blijven overigens onbehandeld. Keuken: het aanrechtblok met keukenmengkraan wordt geleverd en geplaatst. Voor de aankoop van de keukeninrichting is een stelpost opgenomen van € 5.000,00 inclusief BTW en montage, tegelwerk boven het aanrechtblad en mengkraan. Dit bedrag is te besteden bij: Altis Keukens, Frankenweg 55, 5349 AP Oss. Telefoon: 0412 462090; fax: 0412 465020; email: HYPERLINK “mailto:info@altiskeukens.nl” info@altiskeukens.nl; www.altiskeukens.nl Of Middelkoop Culemborg B.V., Beesdeweg 2, 4104 AW Culemborg. Telefoon: 0345 512020; fax: 0345 517795; email: HYPERLINK “mailto:info@middelkoopculemborg.nl” info@middelkoopculemborg.nl; www.middelkoopculemborg.nl U wordt benaderd voor het maken van een afspraak. Oplevering van de keuken vindt dan ook voor zover mogelijk vóór de oplevering van de villa plaats. De standaard aansluitpunten worden aangebracht, zoals elders is omschreven en op tekening is aangegeven. Bestelt u de keuken bij een andere keukenleverancier als bovenvermeld, dan geldt het volgende: 1. U ontvangt € 2.500,00 inclusief BTW terug van het stelpostbedrag. 2. Al het installatiewerk t.b.v. de keuken wordt standaard afgedopt uitgevoerd. Eventuele wijzigingen moet u zelf na de oplevering van de villa laten uitvoeren. 3. De keuring en aansluiting van water en elektra dient u zelf te regelen en te verzorgen bij de betreffende installateur. 4. De plaatsing van de keuken moet na de oplevering van de villa plaatsvinden. 5. Mengkraan, tegelwerk en spuitwerk boven het tegelwerk komen te vervallen (er vindt geen verrekening plaats). Schilderwerk wordt uitgevoerd in kleuren, zoals aangegeven op de door de welstandscommissie goedgekeurde kleurenstaat. De buitenkozijnen, -ramen, -deuren en de buitenbetimmeringen worden dekkend geschilderd, evenals de binnenaftimmeringen daarvan. Van de trappen en hekwerken worden alle in het zicht blijvende delen dekkend geschilderd (inclusief in de trapkast). De binnendeuren en -kozijnen zijn fabrieksmatig in gebroken witte kleur afgewerkt. De vloerplinten (los geleverd in handelslengten) en de stokleuningen zijn naturel afgewerkt. Overige in het zicht blijvende aftimmeringen, metaalwerken en leidingen e.d. worden dekkend geschilderd of direct met het structuurspuitwerk afgewerkt, m.u.v. onderdelen in meter- en bergkasten en in de bergingen, want daar blijven vloer, wanden, plafond en installatieonderdelen onbehandeld en metaal- en timmerwerken worden niet afgeschilderd.

De meterkast is voorzien van meterschotten en de door de nutsbedrijven voorge-

RHENEN MAART 2011

Vi l l a

Roma

15


v e r vo l g t e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g

a. Binnenriolering

Wordt uitgevoerd in kunststof. Leidingverloop, diameter en ontluchting volgens de voorschriften, met toepassing van de benodigde ontstoppings- en expansievoorzieningen en beugels. De rioleringstandleiding wordt aangesloten op een doorvoer in de schoorsteen.

b. Waterleidinginstallatie

Buizen van koper vanaf de watermeter in de meterkast tot aan de aansluitpunten. Waar mogelijk en toegestaan worden de leidingen weggewerkt uit het zicht. Leidingverloop en diameter volgens de geldende voorschriften met toepassing van kunststof beugels en de benodigde isolatieschalen en doorvoermantelbuizen. Warm tapwater wordt verkregen van de (aan de cv-ketel gekoppelde) zonneboiler op zolder. De warmwaterinstallatie (inclusief kranen) voldoet aan een gebruiksdruk van ten minste 100 kPa. De watertemperatuur bedraagt ten minste 60 °C bij een minimale koudwatertemperatuur van 10 °C. De wachttijd tussen open draaien van de warmwaterkraan en het bereiken van een watertemperatuur van 54 °C bedraagt maximaal 30 seconden. De waarden voor de hoeveelheid te onttrekken warm water in liters per minuut, alsmede voor het product van de hoeveelheid in liters per minuut en de temperatuur in graden Celsius van het aan het tappunt onttrokken warm water zijn bij afzonderlijk gebruik van de tappunten ten minste: liters/minuut product l/min x Δ °C bad 5 350 douche 2,5 175 wastafel 2,5 175 aanrecht 5 350 De genoemde temperaturen worden bij apart gebruik van bad of douche voor het betreffende tappunt gerealiseerd. Indien gelijktijdig gebruik gewenst wordt, kan optioneel tegen meerprijs een elektrische boiler voor bad of douche worden toegevoegd.

c. Sanitair

Het sanitair, in omvang, fabrikaat en type volgens de “Staat van afwerking”, wordt aangesloten op de waterleiding(en) en de riolering. Waterclosets en wastafels zijn van 1e soort wit verglaasd kristalporselein, het bad en de douchebak zijn van wit kunststof. De sanitaire toestellen worden voorzien van verchroomde kranen. Boven het bad en de douchebak wordt een garnituur aangebracht, bestaande uit een mengkraan, doucheslang met handdouche op glijstang in verchroomde uitvoering. T.p.v. de opstelplaats van de wasmachine is standaard een wasmachinekraan en -afvoer geplaatst. De closetspoeling, de douchekoppen (Tempesta van Grohe) en de mengkranen zijn in waterbesparende uitvoering.

d. Gasinstallatie

Er wordt een gasvoorziening aangebracht vanaf de meterkast tot aan het kook-

16

Vi l l a

Roma

toestel in de keuken en de cv-ketel in de bergkast (technische ruimte) op de begane grond.

e. Verwarmingsinstallatie (centrale verwarming d.m.v. vloerverwarming als hoofdverwarming)

De villa’s zijn voorzien van een zonneboilercombinatie, die mede voorziet in warm tapwater. Deze unit bestaat uit twee delen nl. een zonneboiler die zonne-energie gebruikt voor de verwarming van tapwater en een HR-combiketel voor de centrale verwarming en warmtapwater. Thermische zonnecollectoren in het dakvlak zetten zonlicht efficiënt om in bruikbare warmte. De cv-leidingen worden weggewerkt in de dekvloeren en in de leidingschacht. Ook de verdelers worden weggewerkt in de dekvloer, voor zover zij niet zijn geplaatst in de bergkasten. De temperatuurregeling geschiedt d.m.v. een kamerthermostaat in de woonkamer. De installatie wordt als een laag temperatuursysteem uitgevoerd. Er worden geen radiatoren toegepast maar vloerverwarming als hoofdverwarming. Lage temperatuursverwarmingssysteem. (LT-systeem) De verwarming in de woning wordt op maat ontworpen. Voor dit project is gekozen voor een Laag Temperatuur-systeem (LT) met warmteafgifte via de vloeren (vloerverwarming). De woning beschikt dus over een vloerverwarmingsinstallatie gebaseerd op een LT-systeem. In de gehele woning wordt deze vloerverwarming aangelegd, met uitzondering van de bergkasten en berging. In de cementdekvloer (afwerklaag op de ruwe betonvloer) wordt een leidingnet van buizen gelegd, waardoor opgewarmd cv-water vanuit de cv-ketel stroomt. De leidingen voor de verwarming vanaf de cv-ketel tot aan de vloerverwarmingverdeler(s) worden weggewerkt in de leidingschacht. Verdelers op hun beurt worden zoveel mogelijk weggewerkt, voor zover zij niet zijn geplaatst in bergkasten o.d. Voor een optimaal rendement dient een maximale aanvoer temperatuur van 45 ºC te worden ingesteld. Voor verwarming is gekozen voor vloerverwarming als hoofdverwarming. Er dient geen nachtverlaging te worden toegepast. Dat betekent dat u de kamerthermostaat altijd op de ingestelde temperatuur laat staan. Hierdoor zal een beter comfort ontstaan daar het verschil tussen lucht en wand temperatuur klein is. De HR-combiketel wordt uitgevoerd met een buitenvoeler die op basis van de heersende buitentemperatuur bepaald welke cv-aanvoertemperatuur er bij warmtevraag noodzakelijk is (op basis van stooklijn instelling). Op de slaapkamers wordt de vloerverwarming voorzien van een naregeling-systeem om te voorkomen dat het in die ruimten ongewenst warm wordt. Uitvoering van de installatie conform ISSO publicatie 50 (Kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties in woningen). De berekening van het vermogen geschiedt overeenkomstig de ISSO publicatie 51 “Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen”-bepaling benodigd vermogen per vertrek en totaal- zekerheidsklasse A. E.e.a. volgens de warmteverlies- en leidingberekening van de installateur en de daarbij behorende inregelstaat. Nachtverlaging en vloerafwerkingen. Voor verwarming is gekozen voor vloerverwarming als hoofdverwarming (er worden géén radiatoren geplaatst). Er dient geen nachtverlaging te worden toege-

past. Dat betekent dat u de kamerthermostaat altijd op de ingestelde temperatuur laat staan. Hierdoor zal een beter comfort ontstaan daar het verschil tussen lucht en wand temperatuur klein is. De toepassing van vloerverwarming impliceert dat u rekening moet houden met het gegeven dat niet elke vloerbedekking geschikt is. De warmte moet redelijk gemakkelijk afgegeven kunnen worden aan deze vloerbedekking, daar anders de (cementdek)vloer te warm gaat worden en schade het gevolg kan zijn. Ideaal als vloerbedekking zijn keramische plavuizen of natuursteen. Deze hebben een lage zogenaamde warmteweerstand (nemen snel warmte op). In de handel zijn ook tapijten, parket, grindvloeren of andere vloerbedekkingen die geschikt zijn voor vloerverwarming. Laat u goed informeren of u inderdaad de juiste vloerbedekking aanschaft door uw vloerbedekkingleverancier. Meestal staat in de technische gegevens vermeldt welke warmteweerstand voor dit type van toepassing is. Normaliter geldt de regel dat de warmteweerstand niet hoger mag zijn dan 0,11 m² K/W. Aan het bovenstaande kunnen geen enkele rechten aan worden ontleend. De volgende temperaturen worden tenminste gehaald bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingselementen, bij gesloten ramen en deuren, bij een buitentemperatuur van -7 °C en een windsnelheid van 8 m/s: woonkamer en keuken (verblijfsruimte) 20 °C badruimten 22 °C slaapkamers (verblijfsruimte) 20 °C hal / overloop (verkeersruimte) 15 °C toiletruimte 15 °C bergkasten geen verwarmingsvoorzieningen berging geen verwarmingsvoorzieningen In verband met de aanwezigheid van de leidingen van de vloerverwarming in de cementdekvloeren mag er niet worden gespijkerd en/of geschroefd en/of geboord in de vloeren om beschadiging van de vloerverwarmingleidingen te voorkomen.

f. Mechanische ventilatie

De villa’s worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer via de winddrukonafhankelijke (zelfregelende) ventilatieroosters fabr. Duco en/of klepraampjes. De verzinkte stalen kanalen blijven op begane grond en 1e verdieping uit het zicht. In de technische ruimte en op zolder komen de kanalen wel in het zicht. De installatie voldoet aan NEN 1087, de minimale hoeveelheid af te zuigen lucht bedraagt per ruimte: keuken: 150 m³/h (2x 75) badruimte: 50 m³/h elk toilet: 25 m³/h wasautomaatruimte: 50 m³/h Nabij de plaats van het kooktoestel is een drie-standenschakelaar aangebracht (laag-midden-hoog).

g. Elektrische installatie

De elektrische installatie is uitgevoerd volgens het centraaldoossysteem met inbouwschakelaars en dito wandcontactdozen conform NEN 1010 en zoals in de “Staat van afwerking” is aangegeven.

RHENEN MAART 2011

17. Installaties


De lichtaansluitpunten zijn voorzien van klemmenblokjes. Er worden geen buitenverlichtingarmaturen geleverd. In de hal op de begane grond, op de overloop van de 1e verdieping en op zolder wordt een rookmelder met accu geplaatst, die is aangesloten op het lichtnet.

h. Telecommunicatie-installatie

Ten behoeve van de telefooninstallatie wordt vanaf de meterkast een bedrade buisleiding aangelegd naar de aansluitdoos in de woonkamer. In de hoofdslaapkamer wordt een loze buisleiding met inbouwdoos aangebracht. In de woonkamer wordt eveneens vanaf de meterkast een loze buisleiding met inbouwdoos ten behoeve van de CAI-aansluiting aangebracht en in elke slaapkamer een loze buisleiding met inbouwdoos. De aansluitvoorzieningen zelf zijn voor rekening van de koper.

i. Inbraakalarminstallatie

De villa’s zijn voorzien van loze buisleidingen t.b.v. het eventueel later aanbrengen van een alarminstallatie in de villa’s, vanaf de meterkast tot aan de plaats van de inbouwcontacten, zoals door de beveiligingsadviseur is geadviseerd en als principe op tekening is aangegeven: - één aansluitpunt voor de eventueel later aan te brengen bewegingsmelder in de woonkamer. - één aansluitpunt voor de eventueel later aan te brengen bewegingsmelder op de overloop.

j. Sparingen en doorvoeringen

Ten behoeve van de installaties worden de nodige sparingen gehouden en doorvoermantelbuizen aangebracht en na het aanbrengen van de installaties afgewerkt, waar nodig waterdicht - en/of luchtdicht. KLEURENSTAAT (onder voorbehoud definitieve goedkeuring Welstandscommissie) (zichtwerk, niet in trapkast, meterkast, op zolder) gevelvlakken : rode baksteen, met grijs voegwerk incl. rollaag boven de kozijn  plint + kolommetjes (gearceerd metselwerk) : auberginekleur genuanceerde baksteen, grijs voegwerk alle buitenkozijnen, ramen en tuindeuren : crèmewit voordeur : zwartgroen deurdorpels : antraciet sectionaldeuren : zwartgroen aftimmeringen van de buitenkozijnen : crèmewit raamdorpels, afdek- en gevelbanden : prefab beton (naturel) stalen lateien boven buitenkozijnen : crèmewit dakpannen : bruinrode vlakke betonpan (stonewold) prefab schoorstenen : rode steenstrips, als woninggevel zijwangen van dakkapel : crèmewit kozijn/dakrand van de dakkapel : crèmewit zonnecollectoren : zwart goot- en dakrandbetimmeringen : crèmewit hemelwaterafvoeren : grijs binnenkozijnen, -deuren : standaard gebroken-wit trap naar 1e verdieping + traphek : vurenhouten, gebroken-wit binnenaftimmeringen, staalconstructies : gebroken-wit

plinten (los geleverd) en leuningen : hardhout, naturel behandeld dakplaten : fabrieksmatig afgewerkt (zichtzijde, in de ruimtes op de 1e verdieping dakplaten voorzien van gipsplaten met wit spuitwerk)

Afwerking en voorzieningen per ruimte (vrijstaande villa)

(achter elke ruimtebenaming staat tussen haakjes de benaming volgens het bouwbesluit) HAL (verkeersruimte) Vloer Dekvloer. Wanden Behangklaar, vloerplinten afm. 9x45 mm, los geleverd in handelslengte. Plafond Wit spuitwerk met korrelstructuur. Uitrusting a. Geïsoleerd vloerluik in stalen omranding. b. Houten trap met stootborden (dichte trap). c. Meterkast met de benodigde installaties, onbehandeld. De aanvraag voor levering van water, gas, elektra en TEL/CAI dient verkrijger zelf te verzorgen (de meters). Rookmelder, aangesloten op het lichtnet Elektra a. 1 lichtpunt met wisselschakelaars. b. 1 wisselschakelaar voor lichtpunt op overloop. c. 1 schakelaar voor het buitenlichtpunt tegen de gevel (geen armatuur). d. 1 enkele wandcontactdoos. e. 1 belinstallatie met beldrukker op het voordeurkozijn. TOILET (toiletruimte begane grond) Vloer Vloertegels volgens keuzepakket. Voor de aankoop is een verrekenprijs van € 30,00 /m² inclusief BTW beschikbaar. Wanden Wandtegels volgens het keuzepakket, over de volle hoogte. Voor de aankoop is een verrekenprijs van € 30,00 /m² inclusief BTW beschikbaar. Plafond Wit spuitwerk met korrelstructuur. Sanitair a. Wandclosetcombinatie bestaande uit; Geberit inbouwelement Gis Easy, Geberit afwerkbeplating t.b.v. Gis Easy closetelement, Geberit bedieningspaneel Bolero chroom (waterbesparend 6-9 liter knop). Wandcloset Villeroy & Boch diepspoel Subway/2C+ wit, Villeroy & Boch closetzitting Subway/2, wit, met quick release/soft close. b. Toiletrolhouder met klep, fabr. Geesa (5144). c. Toiletborstelhouder, fabr. Geesa (5117). d. Witte porseleinen fontein, fabr. Villeroy & Boch Sentique Compact 360x260mm, met Viega plugbekersifon 5/4 met muurbuis en rozet chroom. Toiletkraan fabr. Grohe Concetto chroom. e. Wandspiegel rechthoekig 60x40cm, hoogstaand opgehangen met verdekte spiegelhouders metaal chroom. Ventilatie Afzuigventiel. Elektra 1 lichtpunt met schakelaar.

BERGKAST / TECHNISCHE RUIMTE (onbenoemde ruimte begane grond) Vloer Dekvloer. Wanden Onbehandeld. Plafond Onbehandeld. Uitrusting a. CV-combiketel, met aansluitingen voor de cv-leidingen, gas, koud- en warmwater, thermostaat, riolering, rookgasafvoer en beluchting. b. Unit van de mechanische ventilatie. c. Zonneboilercombi, voor centrale verwarming en voor warm tapwater, met thermische zonnecollectoren Elektra a. 1 lichtpunt met schakelaar. b. 1 aansluitpunt voor de CV-combiketel. c. 1 aansluitpunt voor de MV-unit. d. 1 aansluitpunt voor de zonneboiler e. 1 dubbele wandcontactdoos WOONKAMER (verblijfsruimte) Vloer Dekvloer. Wanden Behangklaar, vloerplinten afm. 9x45 mm, los geleverd in handelslengte. Plafond Wit spuitwerk met korrelstructuur. Uitrusting a. Loze buisleiding met inbouwdoos voor de centrale antenne installatie. b. Bedrade buisleiding met aansluitdoos voor telefoonaansluiting. c. Thermostaat voor regeling van de cv-installatie. d. 1 Loze buisleiding met inbouwdoos t.b.v. detector van eventuele alarminstallatie. Ventilatie: Ventilatieroosters boven buitenkozijnen. Elektra a. 3 lichtpunten met schakelaar, waarvan 1 op wisselschakelaars. b. 8 dubbele wandcontactdozen. c. 2 schakelaars voor buitenlichtpunten tegen de gevel (geen armatuur). KEUKEN (verblijfsruimte) Vloer Dekvloer. Wanden Wandtegels volgens het keuzepakket tot ca. 1,50 m¹ boven de vloer, t.p.v. de plaats van het kooktoestel en t.p.v. het aanrecht (circa 4 m²) Voor de aankoop is een verrekenprijs van € 30,00 /m² inclusief BTW beschikbaar. Overige wanden behangklaar, vloerplinten afm. 9x45 mm, los geleverd in handelslengte (niet t.p.v. het aanrechtblok). Plafond Wit spuitwerk met korrelstructuur. Uitrusting a. Standaard keukeninrichting uit de stelpost van € 5.000,00 incl. BTW. b. Koud- en warmwaterleiding naar de mengkraan op het aanrechtblad. c. Voorzieningen voor vaatwasmachine: afgedopt aansluitpunt in de koudwaterleiding en in de afvoer van het aanrecht. Ventilatie Afzuigventiel, met aansluitpunt voor een eventuele motorloze wasemkap. Elektra a. 1 lichtpunt met schakelaar. b. 3 dubbele wandcontactdozen. c. 1 enkele wandcontactdoos, 220 cm + vloer, voor eventuele motorloze wasemkap

RHENEN MAART 2011

Vi l l a

Roma

17


v e r vo l g t e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g

BERGING (bergingsruimte) Vloer Dekvloer. Wanden Schoon metselwerk kalkzandsteen. Voorzetwanden: gipsplaat op regelwerk met isolatie Plafond Gipsplaat op regelwerk met isolatie tegen het betonplafond: onbehandeld. Uitrusting a. Geïsoleerd vloerluik in stalen omranding. Ventilatie Natuurlijke ventilatie d.m.v. roosters in sectionaldeur en in de zijgevel. Elektra a. 1 lichtpunt met wisselschakelaars. b. 1 dubbele wandcontactdoos. c. 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt tegen de gevel (geen armatuur) OVERLOOP (verkeersruimte 1e verdieping) Vloer Dekvloer. Wanden Behangklaar, vloerplinten afm. 9x45 mm, los geleverd in handelslengte. Plafond Gipsplaat op regelwerk: wit spuitwerk met korrelstructuur. Uitrusting a. Rookmelder, aangesloten op het lichtnet. b. Loze buisleiding met inbouwdoos t.b.v. detector van de eventuele alarminstallatie. Elektra a. 2 lichtpunten met schakelaar, waarvan 1 met wisselschakelaars. b. 1 enkele wandcontactdoos. BERGKAST in dakkapel (bergingsruimte) Vloer Dekvloer. Wanden Onbehandeld. Plafond Onbehandeld. Ventilatie Natuurlijke ventilatie d.m.v. rooster. Elektra a. 1 lichtpunt met schakelaar. b. 1 enkele wandcontactdoos. BADKAMER (badruimte) Vloer Vloertegels volgens keuzepakket. Voor de aankoop is een verrekenprijs van € 30,00 /m² inclusief BTW beschikbaar. Wanden Wandtegels volgens het keuzepakket, , over de volle hoogte. Voor de aankoop is een verrekenprijs van € 30,00 /m² incl. BTW beschikbaar. Plafond Wit spuitwerk met korrelstructuur. Sanitair a. Wit kunststoffen douchebak, 90x90 cm, fabr. Villeroy & Boch type Subway voor inbouw op vloerhoogte, douchegarnituurset, fabr. Grohe 34632 bestaande uit een thermostatische chroomkleurige waterbesparende douchemengkraan, fabr. Grohe type Grohtherm 1000 (34625) met waterbesparende chroomkleurige handdoucheset op glijstang, fabr. Grohe type Tempesta met zeepschaal, 60cm lang en doucheslang 175cm Relexa flex.

18

Vi l l a

Roma

b. Wit kunststoffen bad, 80x180 cm, thermostatische chroomkleurige waterbesparende badmengkraan, fabr. Grohe type Grohtherm 1000 34335 met waterbesparende chroomkleurige handdoucheset op glijstang, fabr. Grohe type Tempesta. c. 2 Witte porseleinen wastafelcombinaties, elk met sifonkap, fabr. Villeroy & Boch type Subway, met Viega plugbekersifon 5/4 met muurbuis en rozet chroom, elk met waterbesparende verchroomde wastafelmengkraan, febr. Grohe Eurostyle II. 2 stuks Villeroy & Boch Omnia Classic planchet 60x17cm. 2 stuks Raminex spiegel 600x1000mm, hoogstaand opgehangen met RAM verdekte spiegelhouders metaal chroom. d. 2 zeepbakjes, fabr. Geesa. Ventilatie Afzuigventiel. Elektra a. 1 plafondlichtpunt met schakelaar. b. 2 wandlichtpunten naast de spiegels met schakelaar (zie tekening). c. 1 dubbele wandcontactdoos tussen de wastafels. TOILET (toiletruimte 1e verdieping) Vloer Vloertegels volgens keuzepakket. Voor de aankoop is een verrekenprijs van € 30,00 /m² inclusief BTW beschikbaar. Wanden Wandtegels volgens het keuzepakket, over de volle hoogte. Voor de aankoop is een verrekenprijs van € 30,00 /m² inclusief BTW beschikbaar. Plafond Wit spuitwerk met korrelstructuur. Sanitair a. Wandclosetcombinatie bestaande uit; Geberit inbouwelement Gis Easy, Geberit afwerkbeplating t.b.v. Gis Easy closetelement, Geberit bedieningspaneel Bolero chroom (waterbesparend 6-9 liter knop). Wandcloset Villeroy & Boch diepspoel Subway/2C+ wit, Villeroy & Boch closetzitting Subway/2, wit, met quick release/soft close. b. Toiletrolhouder met klep, fabr. Geesa (5144). c. Toiletborstelhouder, fabr. Geesa (5117). Ventilatie Afzuigventiel. Elektra 1 lichtpunt met schakelaar. SLAAPKAMER 1 (verblijfsruimte, hoofdslaapkamer) Vloer Dekvloer. Wanden Behangklaar, vloerplinten afm. 9x45 mm, los geleverd in handelslengte. Plafond Wit spuitwerk met korrelstructuur (incl. schuin dak). Uitrusting a. Loze buisleiding met inbouwdoos voor centrale antenne installatie. b. Loze buisleiding met inbouwdoos voor telefoonaansluiting. Ventilatie Ventilatierooster boven buitenkozijnen. Elektra a. 2 lichtpunten met schakelaar. b. 4 dubbele wandcontactdozen.

Plafond Wit spuitwerk met korrelstructuur (incl. schuin dak). Uitrusting a. Loze buisleiding met inbouwdoos voor centrale antenne installatie. Ventilatie Ventilatierooster boven buitenkozijnen. Elektra a. 1 lichtpunt met combischakelaar. b. 2 dubbele wandcontactdozen. SLAAPKAMER 3 (verblijfsruimte) Vloer Dekvloer. Wanden Behangklaar, vloerplinten afm. 9x45 mm, los geleverd in handelslengte. Plafond Wit spuitwerk met korrelstructuur (incl. schuin dak). Uitrusting a. Loze buisleiding met inbouwdoos voor centrale antenne installatie. Ventilatie Ventilatierooster boven buitenkozijnen. Elektra a. 1 lichtpunt met combischakelaar. b. 2 dubbele wandcontactdozen. SLAAPKAMER 4 (verblijfsruimte) Vloer Dekvloer. Wanden Behangklaar, vloerplinten afm. 9x45 mm, los geleverd in handelslengte. Plafond Wit spuitwerk met korrelstructuur (incl. schuin dak). Uitrusting a. Loze buisleiding met inbouwdoos voor centrale antenne installatie. Ventilatie Ventilatierooster boven buitenkozijnen. Elektra a. 1 lichtpunt met combischakelaar. b. 3 dubbele wandcontactdozen. BERGKAST (onbenoemde ruimte 1e verdieping) Vloer Vloertegels volgens keuzepakket. Voor de aankoop is een verrekenprijs van € 30,00 /m² inclusief BTW beschikbaar. Wanden Wandtegels volgens het keuzepakket, over de volle hoogte. Voor de aankoop is een verrekenprijs van € 30,00 /m² inclusief BTW beschikbaar. Plafond Wit spuitwerk met korrelstructuur. Uitrusting Aansluitvoorzieningen voor wasautomaat, koudwaterleiding met kraan voor een slangaansluiting, met beluchter, fabr. Grohe type Costa Projekt 30008 en witte kunststof afvoerbuis met sifon (met aansluitmogelijkheid condensdroger). Ventilatie Afzuigventiel. Elektra a. 1 lichtpunt met schakelaar. b. 2 enkele wandcontactdozen.

SLAAPKAMER 2 (verblijfsruimte) Vloer Dekvloer. Wanden Behangklaar, vloerplinten afm. 9x45 mm, los geleverd in handelslengte.

RHENEN MAART 2011

d. 1 loze buisleiding met inbouwdoos t.b.v. elektrisch kooktoestel. e. 1 loze buisleiding met inbouwdoos t.b.v. eventuele elektrische boiler. f. 1 loze buisleiding met inbouwdoos t.b.v. eventuele vaatwasmachine. g. 1 schakelaar, 3 standen, voor de mechanische ventilatie.


Ko p e r s i n f o r m at i e

Algemeen

De woningen worden gebouwd conform Bouwbesluit en de Modelbouwverordening, voorschriften van de nutsbedrijven, de bepalingen van Woningborg, zoals deze ten tijde van de aanvraag van de bouwvergun¬ning golden. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010.

Afwijkingen

Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van deze omschrijving of tekeningen worden aangebracht na goedkeuring van de directie. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk.

Tijdelijke voorzieningen

Tijdens de bouw worden de nodige opslagloodsen en keten geplaatst. De planaannemer en andere belanghebbenden behouden zich het recht voor op de bouw reclameborden te plaatsen.

Voorschriften omtrent de uitvoering en de bouwstoffen

Zie hiervoor U.A.V. 1989, STABU-Standaard 2007 en Bouwbesluit 2003 (met aanvullende ministeriële regelingen zoals van toepassing bij de bouwvergunning) en o.a. de Arbowet 1998.

DE VERKOOPBROCHURE Bouwbesluit

Dit project wordt gerealiseerd conform de op 1 januari 2006 geldende eisen en regelingen van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden de benamingen van vertrek ken in de woning of het appartement anders benoemd. De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd, maar er wordt gesproken in termen als gebruiksoppervlak, verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. Hiermee worden gebieden of zones binnen een woning of appartement aangeduid, welke afhankelijk van het beoogde gebruik en/of de opgenomen voorzieningen voldoen aan een bepaalde gebruiksfunctie. Benaming Benaming vlg. op tekening: Bouwbesluit: • woonkamer / keuken / slaapkamer verblijfsruimte • entree / gang / hal / lifthal verkeersruimte • bijkeuken / inpandige berging / kast onbenoemde ruimte • toilet of wc toiletruimte • badkamer badruimte

Voorbehoud illustraties en tekeningen

De illustraties in de verkoopbrochure geven een impressie. De kleuren van de toegepaste materialen kunnen in werkelijkheid afwijken. De definitieve kleurstelling e.d. worden veelal in een later stadium door de architect ingevuld. De inrichting

en eventuele interieursuggesties in de woningplattegronden zijn een fantasie van de illustrator en/of architect. Het meubilair, de kasten, vloerafwerkingen, apparatuur en overige alsmede de inrichting en aankleding van de tuin en/of terrassen e.d. worden niet geleverd. Aan de illustraties kunnen uitdrukkelijk op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving. De plaats, de afmeting en het aantal van de cv-verdelers, verwarmingselementen, rookmelders, aansluitpunten voor elektra, de sanitaire aansluitpunten, de ventilatievoorzieningen en andere installatietechnische componenten zijn zuiver informatief en indicatief op de tekening(en) aangegeven. De definitieve plaats, aantal en grootte kunnen enigermate afwijken. Plaats, plaatsingsrichting en afmeting zullen in het werk bepaald worden. De technische tekeningen en de omschrijving zijn maatgevend voor hetgeen U geleverd krijgt. De in deze contractstukken genoemde productnamen, fabrikanten, merken, typen e.d. zijn ter indicatie en kunnen door de ondernemer worden vervangen voor een gelijkwaardig alternatief. Het ingetekende meubilair, keukenapparatuur e.d. is slechts ter illustratie, zodat deze niet in de koopsom zijn begrepen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de omschrijving en de bijbehorende tekeningen prevaleert de omschrijving.

Gespiegelde woningen of appartementen

Waar typebenamingen zijn gebruikt, wordt ook de gespiegelde uitvoering bedoeld.

Wijzigingen

De verkoopbrochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect(en), constructeur(s) en adviseur(s) van het plan. Ondanks dat, moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit bijvoorbeeld een gewijzigde constructie, nader overleg omtrent de uitvoering, aanvullende eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, stedenbouwkundige verkaveling etc. Deze wijzigingen zullen als losse bijlage worden toegevoegd voordat de koop-/aannemingsovereenkomst door U wordt getekend en behoren dus tot het contract. Daarnaast kunnen wijzigingen ontstaan, als deze door overheid of nutsbedrijven worden voorgeschreven en kleine afwijkingen, zoals bedoeld onder “administratieve bepalingen voor de uitvoering”. Soms is het tijdens de uitvoering noodzakelijk om wijzigingen in de technische omschrij¬ving door te voeren. Deze “afwijkingen” worden doorgevoerd, ook nadat de koop-/aannemingsovereenkomst door U is ondertekend. Hiervoor zal geen verrekening plaats vinden, omdat deze wijzigingen in de materialen en afwerkingen nimmer afbreuk zullen doen aan de beoogde kwaliteit van de woningen. Tevens behoudt de opdrachtgever zich het recht voor, op of aan de opstallen de naar zijn oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt. Wijzigingen mogen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. De op tekening ingeschreven maten zijn “circa”- maten en hebben geen bewijskracht. Maten ten behoeve van meubilair, gordijnen etc. dienen derhalve na uitvoering op de bouw te worden opgenomen. Over- of ondermaat van de perceeloppervlakte is niet verrekenbaar.

Situatietekening

De situatietekening, waarop de woningen met hun bijbehorende grond, de straten,

het openbaar groen of enig andere openbare infrastructurele voorziening staan aangegeven, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd. Onder andere omdat het mogelijk is dat de situatietekening op het moment van verkoop door procedures door de overheden nog niet tot in de details is uitgewerkt, moet in de praktijk worden vastgesteld dat er af¬wijkingen tot stand kunnen komen. Wij kunnen voor deze afwijkende situatie geen aansprakelijkheid aanvaarden. Derhalve kunt u geen rechten aan de situatietekening ontlenen.

Meer- en minderwerk

Er zal een lijst worden opgesteld, waarop staat vermeld welke “opties” als meer- of minderwerk kun¬nen worden uitgevoerd. Deze lijst zal tijdig aan elke koper worden verstrekt. Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de koper in de gelegenheid gesteld een keuze te maken uit het standaard meer- en minderwerk. Daarnaast kunt u ook uw individuele verzoeken betreffende wijzigingen indienen, zodat de woning zoveel mogelijk kan worden aangepast aan uw wensen. Voor al het meer- en minderwerk geldt, dat de opdracht daartoe door kopers rechtstreeks aan het bouwbedrijf gegeven moet worden.

PROCEDURE BIJ AANKOOP EN VERDERE BIJZONDERHEDEN Algemeen

U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, indien U besluit een woning van ons te kopen, alles in het werk zul¬len stellen om het vertrouwen dat U ons geeft waar te maken. Het is ons streven binnen de gegeven prijs, een zo goed mogelijk product te leveren. Onderstaand geven wij U een overzicht van de gang van zaken volgend op het tekenen van de koopakte met aannemingsovereenkomst.

Koop-/aannemingsovereenkomst

Met het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht U zich tot het betalen van de koopsom, terwijl wij ons door medeondertekening verplichten tot de bouw van de woning en de daarbij horende grond. Nadat de koop-/aannemingsovereenkomst door koper(s) en verkoper is ondertekend, ontvangt U hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden die de notariële akte van eigendomsoverdracht opmaakt.

Notaris

De eigendomsoverdracht van de te bouwen woning met bijbehorende grond geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering bij de notaris. Ruim voor de datum van de notariële levering ontvangt U van de notaris een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten, zie hieronder). Op de leveringsdatum worden in de mees¬te gevallen twee akten getekend, te weten: 1. De akte van eigendomsoverdracht (akte van levering) van de grond en de woning van verkoper aan de koper. 2. De hypotheekakte m.b.t. de lening die U van de geldgever ontvangt.

Wanneer U moet gaan betalen:

Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst wacht U gewoon af tot wij een factuur sturen, waarop wij de reeds vervallen termijnen in rekening brengen: 1. Indien U over “eigen geld” beschikt betaalt U de factuur.

RHENEN MAART 2011

Vi l l a

Roma

19


A D M I N I S T R AT I E V E B E PA L I N G E N V O O R D E U I T V O E R I N G

 eeft U geen “eigen geld” en is ook de hypotheekakte nog niet gepasseerd H dan betaalt U nog niet. U heeft dan automatisch uitstel van betaling, zoals dat ook in de koop-/aannemingsovereenkomst staat. Over de verschuldigde, maar niet betaalde termijnen, wordt de overeengekomen rente be¬re¬kend, die later bij de notariële eigendomsoverdracht met U wordt verrekend. Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een van de termijnen is vervallen, ontvangt U van ons een verzoek tot betaling. Het origineel zendt U zo spoedig mogelijk -voorzien van Uw handtekening- naar Uw geldgever, die voor de betaling zorg draagt zodra de eigendomsoverdracht heeft plaats gevonden.

Vrij op naam (v.o.n.)

De koopsommen van onze woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijke anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn begrepen: a. Grondkosten. b. Bouwkosten. c. CAR-verzekering. d. Honorarium van architect en constructeur. e. Notarishonorarium inzake akte van levering. f. Makelaarscourtage/verkoopkosten. g. Gemeenteleges, de bouw van de standaard woning betreffende (dus niet over eventueel meerwerk omtrent wijzigingen). h. BTW (19 % eventuele wijzigingen worden conform wettelijk voorschrift verrekend). i. Kadastrale uitmeting. j. Bouwvergunning. k. Aansluitingen t.b.v. gas, water, elektra en riole¬ring (niet de aanvraag tot levering). l. Gebruiksklare centrale verwarmingsinstallatie. m. Eventuele loon- en prijsverhogingen (deze worden dus niet doorberekend). De met de financiering van Uw woning verband houdende kosten zijn niet in de koop- en aanneem¬som begrepen. Deze bijkomende kosten zijn: a. De kosten verbonden aan het verkrijgen van een hypothecaire lening (afsluitkosten). b. De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte. c. De (bouw)rente tot de leveringsdatum over vervallen maar niet betaalde termijnen. ¬Andere bijkomende kosten zijn: a. De aanvraag voor levering van water, gas en elektriciteit. b. Telefoonaansluiting. c. Aansluitkosten van CAI voor het aanleggen van het kabelnet (tv/radio). d. Aansluiting centraal-antenne-systeem. e. Aanleg beveiligingsinstallatie. f. Tuinaanleg en beplanting. g. Ontsluiting van eigen grond naar openbare weg door gemeente (indien van toepassing, zie verkaveling). h. Woninginrichting (meubilair, losse kasten e.d.) h. De woning wordt niet behangen, de koper dient hier zelf in te voorzien. i. Eventuele aanvullende gemeentelijke heffingen (bijv. inritvergunning indien van toepassing).

20

Vi l l a

Roma

Prijsstijgingen

De met U in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzondering van wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor onze rekening en risico. De z.g. risicoregeling is dus uitgesloten.

De 5%-regeling

Tot meerdere zekerheid van nakoming van onze verplichtingen (herstel tekortkomingen) jegens U, stort U de laatste 5% van Uw aanneemsom op een nader op te geven rekening van de notaris. De ondernemer heeft de mogelijkheid om deze 5% om te zetten in een bankgarantie. De bankgarantie zal gesteld blijven gedurende de periode, zoals vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst van toepassing te verklaren algemene voorwaarden.

Archeologische vondsten

Uw woning bevindt zich in een gebied waarin de aanwezige archeologische vondsten is onderzocht door de gemeente Tiel. De resultaten van dit onderzoek, neergelegd in het rapport “ Tiel, Passewaayse Hogeweg 7, gemeente Tiel; een Aanvullende Archeologische Inventarisatie”, wijzen uit dat er zaken van archeologische waarde in het gebied zijn aangetroffen. Het is dan ook niet uit te sluiten dat tijdens de voorbereiding en/of de bouw alsnog archeologische vondsten worden gedaan. Indien zich dit onverhoopt voordoet zijn wij gehouden aan wettelijke voorschriften hieromtrent. Eventuele vertraging van de bouw als gevolg daarvan kan geen reden zijn tot ontbinding of boete.

Volgorde bij de uitvoering

De volgorde bij de uitvoering wordt in nader overleg met de ge¬meente bepaald.

Werkzaamheden door derden

Werkzaamheden in of om de woning door de koper en/of derden vóór oplevering van de woning zijn niet toegestaan.

Werkzaamheden direct na oplevering

Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht). Hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarmingstemperatuur niet te hoog in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring beperkt van het spuitwerk door uitredend bouwvocht. Ook het direct na oplevering aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen kan tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht “opgesloten” wordt. In principe dienen deze werkzaamheden pas uitgevoerd te worden, nadat de leverancier een deugdelijke vochtmeting heeft verricht.

Oplevering en opleveringstermijn

De opleveringsprocedure bestaat uit één oplevering en een na-controle c.q. service-controlebeurt van de onvolkomenheden, zoals vastgelegd in het proces-verbaal van oplevering. Na betaling van de opleveringstermijn ontvangt de verkrijger de sleutels van de woning. De oplevering vindt plaats tussen verkrijger en ondernemer en geschiedt conform de normen van de garantieregeling. De na-controle vindt circa drie maanden na de oplevering plaats. Oplevering van elke woning zal plaatsvinden binnen een termijn, zoals in de koop-/aan¬nemings¬overeenkomst nader is genoemd.

Oplevering en sleuteloverdracht

Na aanvang van de bouw wordt een globale opleveringsprognose gegeven. De datum waarop Uw woning waarschijnlijk aan U wordt overgedragen, is op termijn niet exact aan te geven. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van een woning nog veel ambachtelijk werk met zich meebrengt en er veel onzekere factoren zijn. Wanneer er in een bepaalde periode veel verlet is, bijvoorbeeld door regen of vorst, dan zijn er relatief weinig werkbare werkdagen en dat kan een langere bouwtijd veroorzaken. In een later stadium van de bouw kunnen de prognose en dergelijke natuurlijk steeds gedetailleerder worden. Wij kunnen U helaas niet eerder dan twee weken voor de oplevering informeren over de definitieve opleveringsdatum en het tijdstip. Derhalve adviseren wij U een ruime marge te nemen ten opzichte van tussentijds aan U gemelde prognoses voor het maken van afspraken met uw leveranciers e.d. Wanneer de woning opleveringsgereed is ontvangt U een uitnodiging om samen met onze opzichter de woning te inspecteren. Tijdens deze inspectie worden eventueel nog aanwezige onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd in een “Proces-verbaal van oplevering”. Deze wordt ter ondertekening voorgelegd, waarin de koper verklaart geen andere tekortkomingen te hebben geconstateerd, dan in de opleveringsverklaring zijn gemeld. Indien U vooraf aan al Uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de akte van levering van de woning en eventuele hypotheekakte heeft plaatsgevonden, ontvangt U na ondertekening van het opleveringsformulier de sleutel van Uw woning. De aannemer heeft dan wel nog enkele dagen nodig om de geconstateerde onvolkomenheden te verhelpen. Dit wordt de juridische oplevering genoemd of oplevering van Uw woning. Behoudens verborgen gebreken, welke na de oplevering worden geconstateerd, kunnen later geen bemerkingen meer in behandeling worden genomen, welke niet zijn vastgelegd in de opleverings¬verklaring. Tevens zullen wij U onze onderhoudsbrochure ‘Woningonderhoud, 2010’ verstrekken. In deze brochure staan voor een aantal onderdelen onderhoudsvoorschriften omschreven, teneinde Uw woning in goede conditie te houden en aanspraak te kunnen blijven maken op garantie.

Opleveringsvolgorde

Het bouwplan van Uw woning maakt deel uit van een groter geheel, waardoor het bouwproces van een individuele woning wellicht niet altijd continue zal verlopen. De verkrijger kan derhalve geen rechten ontlenen aan een voorgenomen opleveringsvolgorde.

Opruimen en schoonmaken

De woning wordt “bezemschoon” opgeleverd. Stickers, verf- en cementresten en dergelijke worden verwijderd. Het uit de bouw afkomstig afvalmateriaal wordt afgevoerd.

Verzekering

Uw woning is gedurende de bouw tot aan de datum van oplevering door de planaannemer verzekerd tegen een groot aantal risico’s. Vanaf de dag van oplevering dient U voor Uw rekening zelf voor verzekering van Uw woning zorg te dragen.

Liberalisering elektriciteit- en gasmarkt

Het bouwbedrijf zal bij de eigenaar/beheerder van het elektra- en gasnetwerk uit de regio vóór oplevering de aansluiting van elektriciteit en gas aanvragen zodat dit bij oplevering van Uw woning aan U beschikbaar is. Vanaf 1 juli 2004 heeft

RHENEN MAART 2011

2.


v e r vo l g k o p e r s i n f o r m at i e

iedere consument in Nederland het recht om zelf een leverancier voor elektriciteit en gas te kiezen. U bent daarom vanaf de opleveringsdatum zelf verantwoordelijk om een leveringscontract af te sluiten met een energieleverancier naar eigen keuze, onder de voorwaarden die door het door U gewenste energiebedrijf worden gesteld. Indien U dit niet tijdig doet, zal de levering van energie na oplevering worden stopgezet. Onderhoudstermijn De eventuele onvolkomenheden die tijdens de oplevering worden geconstateerd worden zo snel mogelijk verholpen. Ongeveer drie maanden, na de sleutelontvangst, kunt U niet eerder geconstateerde onvolkomenheden die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het ‘werken’ van materialen aan ons meedelen. Wanneer alle voor herstel in aanmerking komende onvolkomenheden – waarvan schriftelijk melding is gemaakt – zijn verholpen, wordt de wordt de verkoper geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. Eventuele onvolkomenheden en/of klachten, die na de onderhoudstermijn optreden, dienen schriftelijk te worden gemeld. Constructie Een nieuwbouwwoning heeft in de eerste periode van bewoning een hoge vochtigheidsgraad. Wij raden U aan in deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken. Ondanks dat blijft het mogelijk dat er krimpscheuren ontstaan door het ‘werken’ van materialen. Het is daarom mogelijk dat er bijvoorbeeld in de hoeken van het stucwerk haarscheurtjes ontstaan. Dat is niets ernstigs; ze worden veroorzaakt door wegtrekkend vocht. Deuren kunnen gaan klemmen, om¬dat hout moet “wennen” aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen nooit worden voorkomen. Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren etc. kunnen niet zonder meer op de afwerkvloer worden aangebracht. Door droging en werking van de onderliggende constructie alsmede van de afwerkvloer, ontstaan krimpscheuren die doorgegeven worden aan de tegel-, grind- en natuursteenvloer. Speciale voorzieningen in de afwerkvloer zijn in dit geval vereist. Wij raden U aan Uw leverancier van Uw ‘harde’ vloerbedekking hierover te informeren. GARANTIE: ‘ZONDAG-woning’: garantie woning Zondag Bouwgroep is al meer dan 35 jaar landelijk actief in het ontwikkelen van woningen en commercieel vastgoed. Wij ontwikkelen alleen kwalitatief hoogwaardige woningen die voorzien worden van de laatste technische innovaties en productverbeteringen. Al onze woningen worden ontworpen door toonaangevend en creatieve architecten. De realisatie wordt uitbesteed aan degelijke bouwbedrijven. Door middel van het houden van toezicht tijdens het bouwproces bewaken we de kwaliteit van de woningen. Tot slot kunnen nieuwe huiseigenaren trots zijn op hun Zondag-woning en kunnen zij rekenen op een degelijke en goede begeleiding tijdens en na de bouw van hun woning.

Een woning met garantie

Via de Woningborg Garantie- en waarborgregeling heeft U de garantie, dat in de eerste plaats Uw woning voldoet aan de toepasselijke eisen voor nieuwbouw conform het Bouwbesluit. De garantie- en waarborgregeling is een extra aanvulling op de verplichtingen die de ondernemer heeft vanuit de met U gesloten koop-/aannemingsovereenkomst. Het geeft U namelijk extra rechten en zekerheden. Een van de zekerheden is, dat Uw woning wordt afgebouwd en dat de garantieverplichtingen worden nageleefd. De volledige Garantie- en waarborgregeling is opgenomen in

Renvooi

de betreffende brochure die U bij ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvangt. De Garantie- en waarborgregeling is gekoppeld aan de woning, zodat U bij verkoop binnen de garantietermijn de rechten uit de Garantie- en waarborgregeling automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar.

Uitsluitingen

Het bouw- en woonrijp maken, het slopen van bestaande opstallen alsmede het saneren van het terrein, waarvan het onderhavige project deel uitmaakt, de aanleg van infrastructurele voorzieningen, groenvoorzieningen, grondwerken, bestratingen, eventuele drainage, de aanleg en kwaliteit van waterkeringen, paal(draad) constructies, wadi’s, tuinhekken of -muren, erfafscheidingen, eventueel verplichting oeverbeschoeiing alsmede alle voorzieningen buiten en los van de woning vallen niet onder het gewaarborgde van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

Veiligheid tijdens de uitvoering

Binnen de huidige Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”) is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering van het project verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat het bouwbedrijf ook civiel rechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan personen op het bouwterrein. Zij zal dan ook alleen ter zaakkundig personeel van het bedrijf zelf of van onderaannemers op het bouwterrein toe kunnen laten. Alleen deze personen vallen dan ook binnen de verzekering van het bouwbedrijf. Daarom is, in het belang van de persoonlijke veiligheid van de kopers zelf, het niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden.

Veiligheid na de oplevering

Met betrekking tot het wassen van de beglazingen in de gevelkozijnen gaan wij ervan uit dat dit door de bewoners zelf zal worden uitgevoerd. Dit kan vanaf maaiveld, dakterras of plat dak, indien noodzakelijk met gebruik van hulpmiddelen zoals een trap, ladder, telescoopsteel ten behoeve van het schoonmaken van de beglazing. Indien gebruik zal worden gemaakt van de diensten van een erkend professioneel bedrijf kan het zijn dat daarvoor in het kader van de Arbo-wetgeving aanvullende maatregelen of voorzieningen door de bewoner/ eigenaar getroffen moeten worden.

Ten slotte

Ter zake van een opzegtermijn van uw huurwoning of de verkoop van uw eigen woning raden wij u aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten en de woning niet voortijdig op te zeggen. Eigenaar-bewoners adviseren wij bij de verkoop van de huidige woning in de koopakte een clausule op te nemen, waarin de datum van leegkomen variabel wordt gesteld. Natuurlijk streven wij er naar de prognoses voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van omstandigheden echter, wij noemden er reeds enkele, kunnen - zeker als de bouw op het moment van de aankoop nog niet is aangevangen - een opschuiving veroorzaken. Strikt juridisch genomen is de koop-/aannemingsovereenkomst een leidraad ten aanzien van het opleverings¬tijdstip. In het algemeen is de juridische vastgelegde opleveringsdatum echter voldoende ruim genomen. Rhenen maart 2011.

RHENEN MAART 2011

Vi l l a

Roma

21


ONTWIKKELAAR Zondag Bouwgroep B.V. Herenstraat 28 3911 JE Rhenen www.zondag.nl

ARCHITECT Schippers Architecten BNA Burgemeester Patijnlaan 1930 2585 CB Den Haag www.schippers-bna.nl

AANNEMER Bouwbedrijf Gebrs. van Herpen B.V. Bosschebaan 84 5384 VZ Heesch www.herpenbouw.nl

INLICHTINGEN & VERKOOP Rozenhage Makelaardij Kellenseweg 4 4004 JD TIEL Telefoon 0344-673567 E-mail: info@rozenhage.nl www.rozenhage.nl

www.zondag.nl

Passewaay Buurt 6 - 2 Riante Villa's  
Passewaay Buurt 6 - 2 Riante Villa's  

Een villa voor het “leven”. Dat is de basisgedachte achter onze ontwerpen, een villa laat u bouwen om uw hele leven plezier van te hebben en...

Advertisement