Page 1

Proiect educațional pentru ın ̂ curajarea antreprenoriatului ın ̂ arte ș i decorațiuni


www.rubin2000.ro

www.partysound.ro

www.koh-i-noor.ro


Parteneri:

www.print-romania.ro

www.acrm.ro

www.quartzďŹ lm.ro

www.atip.ro


BucuresĚŚ tiul catolic

Bogdan Calciu


Cuprins: Catedrala Sfâ ntul Iosif frontal Catedrala Sfâ ntul Iosif lateral Nunțiatura Apostolică Biserica Italiană Biserica Franceză Biserica Sfâ nții Petru ș i Paul Biserica Maica Indurerată Biserica Sfâ ntul Anton de Padova Biserica Sf. Maria Regina Cioplea Biserica Sfâ nta Cruce Catedrala Sfâ ntul Vasile cel Mare Biserica Sf. Maria a Harurilor Bă ră ția Biserica Sfâ nta Tereza Biserica Sfâ nta Ana Biserica Sfâ nta Elena Biserica Adormirea Maicii Domnului Biserica Sfâ ntul Francisc de Assisi Biserica Sfâ ntul Iosif Muncitorul Biserica Sf. Feciară Maria Rozariului Biserica Fericitul Ieremia Valahul Mâ nă stirea Pă rinților Carmelitani


Catedrala romano-catolică Sfâ ntul Iosif

Str. Gen. Berthelot nr. 19 Bucureș ti, sect. 1


Catedrala romano-catolică Sfâ ntul Iosif

Str. Gen. Berthelot nr. 19 Bucureș ti, sect. 1


Nunțiatură Apostolică

Str. Pictor Constantin D. Stahi nr. 5-7 Bucureș ti, sect. 1


Biserica Presfâ ntul Mâ ntuitor Italiană

Bd. Nicolae Bă lcescu nr. 28 Bucureș ti, sect. 1


Biserica Presfâ ntă Inimă a lui Isus Franceză

Str. Cpt. Demetriade nr. 1-3 Bucureș ti, sect. 1


Biserica S inții Petru ș i Paul

Str. Pechea nr. 16 Bucureș ti, sect. 1


Biserica Maica Indurerată

Str. Liniș tei nr. 13 Bucureș ti, sect. 1


Biserica Sfâ ntul Anton de Padova

Str. Magnoliei nr. 113-115 BucuresĚŚ ti, sect. 2


Biserica Sfâ nta Maria Regină Cioplea

Aleea Râ mnicu Să rat nr. 3-5 Bucureș ti, sect. 3


Biserica Sfâ nta Cruce

Ș os. Mihai Bravu nr. 259 Bucureș ti, sect. 3


Catedrala greco-catolică Sfâ ntul Vasile cel Mare

Str. Polonă nr. 50 Bucureș ti, sect. 3


Biserica Sfâ nta Maria a Harurilor Bă ră ția

Str. Bă ră ției nr. 27 Bucureș ti, sect. 3


Biserica Sf. Tereza a Pruncului Isus

Ș os. Olteniței nr. 3-5 Bucureș ti, sect. 4


Capela Sfâ nta Ana

Ș os. Olteniței nr. 3-5 Bucureș ti, sect. 4


Biserica Sfâ nta Elena

Str. Cuza Vodă nr. 102 Bucureș ti, sect. 4


Biserica greco-catolică Adormirea Maicii Domnului

Str. Sirenelor nr. 39 Bucureș ti, sect. 5


Biserica Sfâ ntul Francisc de Assisi

Aleea Morii nr. 1A Bucureș ti, sect. 6


Biserica Sfâ ntul Iosif Muncitorul

Ș os. Bucureș ti-Tâ rgoviș te nr. 204 Buftea


Biserica Sfâ nta Fecioară Maria Regina Rozariului

Str. Merilor nr. 5 Popeș ti Leordeni


Biserica Fericitul Ieremia Valahul

SĚŚ os. Banatului nr. 17 Chitila


Mâ nă stirea Pă rinților Carmelitani Desculți

Cio liceni nr. 54 Snagov


Cu ocazia vizitei papei Francisc la Bucureș ti, Artebiz a pregă tit colecția de artă gra ică cu câ teva edi icii urbane catolice din capitală ș i ım ̂ prejurimi sub numele generic ’’Bucureș tiul catolic’’. Mai multe gravuri au fost grupate ın ̂ tr-un cadou personal oferit papei de că tre IPS Ioan Robu... Lucră rile colecției vor i prezentate publicului ın ̂ cateva expoziții, astfel: 31 mai 2019 - Ateneul Româ n 5 iulie - 28 aug. - Catedrala Sf. Iosif 1 sept - 31 oct. - foaierul din Sala Radio


Profile for ARTEBIZ

Bucurestiul catolic  

Artebiz prezintă proiectul ''Bucureștiul catolic'' sub forma unor expoziții de artă grafică organizate cu ocazia vizitei papei Francisc la B...

Bucurestiul catolic  

Artebiz prezintă proiectul ''Bucureștiul catolic'' sub forma unor expoziții de artă grafică organizate cu ocazia vizitei papei Francisc la B...

Profile for artebiz