Page 1

KI A Ci t yDesi gn

Thec i t ywasf ul l ydes i gnedwi t hi nt hear tdepar t ment ,t henmodel edi nMay aandhandedov ert ot hepos t pr oduc t i onc ompany . Thebui l di ngdes i gnswer ei ns pi r edbybr ut al i s tar c hi t ec t ur eoft hec ommuni s tSov i etUni onandNor t hKor ea.Ther ot undai nt hec ent er wasdes i gnedast heur banpl az at of r amet hemai nac t i onoft hes pot .

Char act erandSpaceshi pDesi gn

Thec har ac t er sands pac es hi pwer eal s odes i gnedwi t hi nt hear tdepar t mentandt henhandedt opos tpr oduc t i on.

Shoot

Thehams t er sandt hec arwer es hotons t agewi t hr ubbl eanddebr i sdr es s edar oundt hem.Thehams t erheadswer el at err epl ac edi npos t . Al i ensandhumanoi dswer eal l donei npos t .Thei rdanc emov ement swer eani mat edus i ngmot i onc apt ur edat af r om danc er ss hotons t age.

PostPr oduct i on

Unl i k emos tc ommer c i al spr oduc t i ondes i gnerTi noSc haedl erwass t i l l i nv ol v edhel pi ngwi t ht he3Dmodel i ngoft hebui l di ng des i gns ,def i ni ngt hel ev el ofdes t r uc t i onandt hes t agi ngoft hes ur r oundi ngbui l di ngsonapers hotbas i s .

/1323984874-Kia_Soul_MoreSoul  

http://www.adg.org/sites/art/videos/1323984874-Kia_Soul_MoreSoul.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you