Page 1

FORTEGNELSE OVER UDGIVNE ARTIKLER

Niels V. Kofoed Professor emeritus, dr. phil.

Niels Vilhelm Kofoed (født i 1930 på Christianshavn) blev cand.mag. i dansk og fransk fra Københavns Universitet i 1955. Umiddelbart efter rejste han til Sverige, hvor han i ca. 11 år var lektor i dansk ved universiteterne i Stockholm og Lund. I 1966 kom Niels Kofoed til Århus Universitet, hvor han året efter blev dr.phil. på afhandlingen ”Studier i H.C. Andersens Fortællekunst”. Efter et ophold ved Odense Universitet blev Niels Kofoed tilbudt et professorat ved University of Washington i Seattle, USA. Efter hjemkomsten fra USA i 1972 var Niels Kofoed studielektor ved Københavns Dag- og Aftenseminarium, hvor han virkede indtil sin pensionering i 1992. Sideløbende med sit livslange virke som underviser har Niels Kofoed et imponerende litteraturvidenskabeligt forfatterskab bag sig: 34 bøger samt et stort antal videnskabelige artikler om dansk litteratur og danske forfattere er det blevet til, hvoraf adskillige står som hjørnesten i forskningen af den enkelte forfatter. Ikke mindst Niels Kofoeds studier i H.C. Andersens forfatterskab har haft en væsentlig betydning for forståelsen af vores nationaldigter, ligesom Niels Kofoeds mange værker om B.S. Ingemann, Grundtvig, Henrik Pontoppidan, Kaj Munk m.fl. har været skelsættende. Niels Kofoeds indsats i dansk litteraturforskning og kulturdebat må betegnes som enestående, og hans navn og ry er nået langt ud over landets grænser. Særligt i forbindelse med H.C. Andersens 200 års dag i 2005 var der international rift om Niels Kofoed bl.a. fra Sorbonne i Paris og universiteterne i Athen, Hamburg og Stockholm. Niels Kofoed er fortsat en særdeles efterspurgt foredragsholder og en utrættelig formand for B.S. IngemannSelskabet.

1.

Kierkegaards romaner. En anmeldelse af Aage Henriksens disputats, 10 sider. Kierkegaardiana 1955

13. Forstår vi hvad vi siger i Öresunds regionen? 1. udg. Hovedstadsrådet 1982-1983

2.

Poetry and the Critical Dilemma. Trykt i Orbis Litterarum, København 1958.

3.

Martin Andersen Nexø: Ditte Menneskebarn, drejebog til filmen udgivet til undervisningsbrug. Folkeuniversitetet, Stockholm 1960

14. Prosaskitse og arabesk. Trykt i Kortprosa i Norden – Odense Universitetsforlag 1983.

4. Registrant over Grundtvigs papirer, bd.XXI, bd.XX11 og dele af bd.XXV. Udgivet af Grundtvig-Selskabet 1954-62 5. Goethes indflydelse på den unge H.C. Andersen – Anderseniana 1965 6. Nogle faldgruber i dansk-svensk sprogbrug. 1968

15. Myten og det mytiske hos Søren Kierkegaard - Danske Studier 1983

25.

17.

N.F.S. Grundtvig et l´histoire de l´enseignement populaire au Danemark. Foredrag holdt i Det danske Selskab 1984.

Om B.S. Ingemann og skyformationslæren. Ingemanns afhandling: Skyhimlen eller den Luke-Howardske Skyformationslære betragtet som Billedform for Naturpoesien, udgivet med indledning og noter i ”Himlens Spejl” – skyer og vejrlig i dansk maleri 17701880. Fyns Kunstmuseum og Storstrøms Kunstmuseum. Odense 2002.

26.

H.C. Andersen et Goethe. Présence de l´alchimie dans le roman ’Improvisateur. Trykt i Etudes Germaniques nr. 4 , festskrift til Regis Boyer med titelen Hans Christian Andersen, Paris 2003, 25 sider.

27.

De Dødes Rige som Tristan og Isolde fortælling, i alt 24 sider. Trykt i Undergangens Angst – De Dødes Rige. Pontoppidan-Selskabets skriftserie bind 1. 2004

28.

Den religiøse fritænker. Nogle erkendelsesmæssige antinomier i romanen At være eller ikke være.Trykt i Andersen og Gud. Teologiske læsninger i H.C. Andersens forfatterskab,s. 81-99. 2004.

8.

19. H.C. Andersen og B.S. Ingemann. Et kapitel af deres venskabs historie. Anderseniana 1989

10. Color Symbols in Hans Christian Andersen´s early Production. Anderseniana 1981 11.

Revision des Expressionismus. Trykt i Die nordischen Literaturen als Gegenstand der Literaturgeschichtsschreibung. Hinstorff Verlag, Rostock 1982

12. Genreproblemet i Billedbog uden Billeder. Anderseniana 1983

24. The Story of Ole Anonymous, told by himself. Intersections. Art and Science in the Gold Age.

Grundtvig som mytolog og historiker. Dobbeltforedrag i anledning af 200-året for Grundtvigs fødsel. Tidsskriftet Kalejdoskop 1984.

18. Forstår vi hvad vi siger i Øresundsre gionen? Faldgruber i dansk-svensk sprog brug. Hovedstadsrådet 2. udg. 1986

9. Frihed? – Hvorfor? – Hvordan? 1980

Huldre-Gaverne eller Ole Navnløses Levnets-Eventyr fortalt af ham selv. Den litterære fejde mellem Ingemann og H.C. Ørsted i 1831. Trykt i Krydsfelt. Golden Days 2000.

16.

7. Frihedens dilemma. Trykt i Synspunkter i Konservatismen – Vendelkær 1968 Kunst og politik. En fortolkning af H.C. Andersens eventyr Nattergalen. Rapport fra Nordisk Institut. Odense Universitet 1974

23.

20.

Hans Christian Andersen and the European Literary Tradition. In: Forschungen zur allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft. Amsterdam 1996

21.

The Arabesque and the Grotesque Hans Christian Andersen decomposing the World of Poetry. A Poet in Time. Papers from the Second International Hans Christian Andersen Conference 1996. Odense University Press, 1999

22. Forstår vi, hvad vi siger i Øresunds regionen? Causeri om faldgruber i dansk-svensk sprogbrug. 2000

29. Dyndkongens Datter og Ægyptianismen. Trykt i H.C.Andersen. Modernitet og Modernisme, Amsterdam 2006

ET LIV MED

LITTERATUR - en bibliografi

Niels V. Kofoed


FORTEGNELSE OVER UDGIVNE BØGER

Nr. 1 (1954)

Nr. 7 (1968)

Nr. 2 (1959)

Nr. 8 (1968)

Nr. 3 (1960)

Nr. 9 (1980)

Nr. 4 (1962)

Nr. 10 (1986)

Nr. 5 (1967)

Nr. 11 (1989)

Nr. 6 (1967)

Nr. 12 (1992)

1.

Grundtvig som Selvbiograf, 1954

19. Arabesken og dens æstetiske former, 1999

2.

Kierkegaard: Forførerens Dagbog, 1959

3.

H.C. Andersen: En antologi, 1960

20. Forstår vi, hvad vi siger i Øresundsregionen? 2000

4.

Hovedlinjer i dansk litteratur, 1962

5.

Studier i H.C. Andersens Fortællekunst, 1967

6.

Friheden i europæisk belysning, 1967

7.

Myte og intellekt, 1968

8.

H.C. Andersen. En biografi. 1968

9.

Den nostalgiske dimension, Harald Kiddes Helten, 1980

10. Henrik Pontoppidan. Anarkismen og demokratiets tragedie, 1986 11. Litterære skæbnetydninger, 1989 12. Et livsvarigt venskab. H.C. Andersen og B.S. Ingemann, 1992

Nr. 13 (1994)

Nr. 14 (1994)

Nr. 15 (1995)

Nr. 16 (1996)

Nr. 17 (1997)

Nr. 18 (1998)

Nr. 26 (2006)

Nr. 27 (2007)

Nr. 28 (2007)

Nr. 29 (2007)

Nr. 30 (2008)

Nr. 31 (2009)

Nr. 32 (2009)

Nr. 33 (2009)

22. Magiens poetik. Ingemann og H.C. Ørsted, 2002 23. Udkast til en politisk didaktik, 2003 24. B.S. Ingemann: Skyhimlen eller den Luke-Howardske Skyformationslære, 2004 25. H.C. Andersen og Goethe, 2005 . 26. Løvens Bastion. Foredrag og essays fra H.C. Andersen-året. 2006 27. Københavns Bombardement 1807 danske digteres øjenvidneskildringer, 2007 28. Min hjerteelskede Ven.Venskabet mellem Ingemann og Blicher, 2007

13. Grundtræk af en europæisk poetik, 1994 14. Den ukendte Ingemann, 1994

30. Ingemanns Morgen- og Aftensange, 2008

15. Kaj Munk og Bertolt Brecht. Dansk rebel og international inspirator, 1995

31. Den ensomme Pan, digte, 2009

17. B.S. Ingemann: Dronning Margrete, 1997

Nr. 25 (2005)

21. Guldalderdrøm og genifeber, 2001

29. Fortællingens Mester Henrik Pontoppidan 150 år, 2007

16. H.C. Andersen, den store europæer, 1996

Kontakt:

Niels Kofoed nvkofoed@mail.tele.dk Tlf. 45 80 37 17

32. Esoterismen i dansk litteratur, 2009 33. Digte 2009, 2009

Forlag:

34. Fire skuespil, 2009

ABC Publishing • Tlf. 45 50 57 50

18. B.S. Ingemann:Tassos Befrielse, 1998

Nr. 19 (1999)

Nr. 20 (2000)

Nr. 21 (2001)

Nr. 22 (2002)

Nr. 23 (2003)

Nr. 24 (2005)

Nr. 34 (2009)

Biografi Niels Kofoed  

Udgivelser af Niels Kofoed

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you