Page 1

ČÍSLA

ROZHODUJÍ

Final report


Final Report | Úvod

Obsah Úvodní slovo

3

Slovo partnera

4

O projektu

6

Hodnocení bank

7

Hodnocení pojišťoven

19

Inovátorské kategorie

31

Bankovní inovátor

33

Pojišťovací inovátor

43

Cena novinářů

54

Eventy

56

Výzkum v médiích

60

Souhrnný přehled vítězů

71

Závěrečné slovo

73

Přílohy

74

2


Final Report | Úvod

Úvodní slovo Již počtvrté jsme se rozhodli zjistit, která z českých bank a pojišťoven je nejlepší. Výzkum o Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2012 posuzuje jejich reálný přístup k zákazníkovi a zároveň z pohledu akcionáře hodnotí hospodářské výsledky a finanční zdraví institucí. Novinkou letošního ročníku je rozšíření a aktualizace některých kritérií. Nově jsme z hodnocení zcela vydělili podnikatelský pohled a zaměřili se pouze na retailové bankovnictví. Významných změn doznala segmentace klientů, kde jsme ve spolupráci s bankami nastavili zcela nové klientské profily. V kategorii pojišťoven jsme zase rozšířili počet produktů, u kterých sledujeme výši pojistného, a upravili jsme měřítka pro vyhodnocování dostupnosti jednotlivých institucí. Věříme, že se nám podařilo nastavit parametry tak, abychom co nejobjektivněji zhodnotili všechny posuzované ústavy. Máme za to, že titul Nejlepší banka 2012 a Nejlepší pojišťovna 2012 získaly finanční domy, které si toto ocenění skutečně zaslouží, a zároveň bychom si přáli, aby byly výsledky našeho hodnocení cennou zpětnou vazbou pro všechny hodnocené instituce i jejich zákazníky.

Martin Jašminský zástupce šéfredaktora Hospodářské noviny

3


Final Report | Úvod

Slovo partnera IBM Česká republika IBM je již čtvrtým rokem partnerem projektu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. Finanční sektor je pro IBM klíčovým odvětvím. Pro naše zákazníky má podle jejich slov největší hodnotu naše unikátní schopnost propojit business s IT a schopnost oponovat obchodní strategii z hlediska její technologické realizovatelnosti. IBM je na trhu sto let proto, že si přes svou velikost udržela schopnost inovovat. A nejde jen o technologické inovace, kde je IBM i v letošním roce lídrem s největším počtem registrovaných patentů na světě. Jde především o inovace obchodního modelu, který se zejména za posledních deset let dramaticky změnil. Toto je důležité i pro finanční sektor, který musí zvládnout dlouhou řadu změn počínající regulatorikou a končící stále rychleji se měnícím trhem. Z našich zkušeností a studií vyplývá, že nejlepší firmy na trhu vynikají v následujících schopnostech: 1. analyzovat a pochopit jaký je stav firmy, trhu apod., 2. rozhodnout se, jak na tento stav reagovat, 3. toto rozhodnutí realizovat co nejdříve. Zejména pro první a druhý bod je nezbytné efektivní a inteligentní zpracování obrovského množství dat. To se také stalo prioritou pro většinu firem. Je to i priorita pro IBM, která příchází s konceptem chytřejsí planety a systémy, jako je Watson.

Pavel Šiška obchodní ředitel IBM Česká republika

4


Final Report | Úvod

Slovo partnera KPMG Česká republika Společnost KPMG Česká republika patří mezi přední poskytovatele poradenských a auditorských služeb pro finanční instituce. Významným bankám a pojišťovnám působícím na českém trhu pomáháme zvyšovat efektivitu, řídit rizika a zlepšovat služby zákazníkům. Přispíváme do odborných debat a spoluvytváříme nejnovější trendy ve finančních službách. Na úrovni celosvětové sítě členských společností KPMG jsme aktivně zapojeni v profesních organizacích a podílíme se na vývoji mezinárodních účetních standardů. Partnerství cen Hospodářských novin Nejlepší banka 2012 a Nejlepší pojišťovna 2012 vnímáme jako prestižní. Soutěže, jejichž čtvrtý ročník právě proběhl, si již našly své místo na trhu a trvale se těší značnému zájmu odborné i laické veřejnosti. Finančním institucím soutěže Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna nabízejí možnost srovnání s konkurencí a nepřímo tak přispívají ke zlepšování jejich služeb. Věříme proto, že letošní ročník je pro české banky a pojišťovny zajímavou a přínosnou zkušeností.

Zdeněk Tůma poradce odpovědný za služby pro bankovnictví KPMG Česká republika

Roger Gascoigne Partner odpovědný za služby pro pojišťovnictví KPMG Česká republika

5


Final Report | Úvod

O projektu Výzkum Nejlepší banka 2012 a Nejlepší pojišťovna 2012 nabízí již čtvrtým rokem komplexní srovnání bankovních a pojišťovacích domů působících na českém trhu. Prvenství ve výzkumu získá ta banka a pojišťovna, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje, je dostupná a současně vykazuje dobré hospodářské výsledky, které svědčí o její stabilitě a přínosu pro majitele (akcionáře).

Zpracování a vyhodnocení více než 220 kritérií u bank a 110 kritérií u pojišťoven přináší žebříček těch nejlepších institucí jak z pohledu klienta, tak akcionáře. V rámci ocenění se analyzuje celá řada číselných údajů, které poskytují ucelený obraz o jednotlivých finančních institucích. V žádném okamžiku zde nefiguruje subjektivní hodnocení „panelu odborníků“ či „odborné poroty“. O výsledku tedy rozhodují stovky objektivních dat a ukazatelů.

Projekt má za cíl podpořit rozvoj bankovního a pojišťovacího sektoru, poskytnout veřejnosti ucelený obraz o finančním trhu a pomoci se snadněji zorientovat v produktech a službách, které finanční instituce nabízejí.

Objektivitu výzkumu opět podporují váhy důležitosti, které odrážejí názory veřejnosti, ale i samotných bank a pojišťoven na jednotlivé kategorie kritérií. Stejně jako v předchozích ročnících byly vyhlášeny kategorie Bankovní a Pojišťovací inovátor, jejichž vítěze určili na základě nominovaných produktů a služeb sami klienti.

O zpracovateli Datank

Zpracovatelem dat a metodiky hodnocení výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2012 je již třetím rokem agentura Datank. Tým agentury Datank porovnal a vyhodnotil v rámci výzkumu celkem 21 bank a 25 pojišťoven působících na českém trhu. Sběr dat probíhal mezi měsíci leden–srpen

roku 2012, přičemž určení vítězné banky a pojišťovny předcházelo zpracování stovek kritérií důležitých z pohledu klienta i akcionáře. Pro bankovní a pojišťovací sektor realizuje agentura Datank kvantitativní i kvalitativní výzkumy, sledování trhu produktů a služeb včetně veškerých typů mystery testování.

Vyhlašovatel

Hospodářské noviny Hospodářské noviny patří mezi první soukromé deníky, které vznikly po roce 1989. Od pondělí do pátku přináší aktuální zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáři. Ze všech českých deníků dávají největší prostor informacím z české i světové ekonomiky. Hospodářské noviny mají denně dva sešity. První obsahuje všeobecné informace z domova a ze zahraničí, názory a kulturní a sportovní rubriku. Druhý sešit, HN Byznys, se zevrubně věnuje ekonomickému zpravodajství, finančním trhům a servisu pro podnikatele. Několikrát do týdne je součástí Hospodářských novin pravidelná příloha.

Vydavatelem Hospodářských novin je společnost Economia, která podniká také na Slovensku prostřednictvím své dceřiné společnosti Ecopress. Economia, největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR, byla založena v roce 1990 a letech 1994 až 2008 byla jejím hlavním akcionářem Verlagsgruppe Handelsblatt. Od září 2008 patří vydavatelství Economia do skupiny investora Zdeňka Bakaly.

Harmonogram Harmonogram výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2012 Sběr dat a proces vyhodnocování

leden 2012 – srpen 2012

Bankovní workshop

16. května 2012

Pojišťovací workshop

6. června 2012

Hlasování v kategorii Bankovní inovátor 2012

21. května – 8. června 2012

Hlasování v kategorii Pojišťovací inovátor 2012

12. června – 29. června 2012

Slavnostní vyhlášení výsledků výzkumu

11. září 2012

6


hodnocenĂ­ bank


Final Report | Hodnocení bank

Metodika hodnocení Metodika hodnocení posuzovala bankovní domy stejnou vahou jak z pohledu klienta, tak i akcionáře. Zatímco titul Nejlepší banka 2012 získala banka s nejvyšším hodnocením za obě zmíněné oblasti, titul Klientsky nejpřívětivější banka 2012 byl přidělen bance s nejlepšími výsledky v kategorii „klientských“ kritérií – do výsledku tak nevstupovaly ekonomické ukazatele, nýbrž výše poplatků a úrokových sazeb, šíře nabídky produktů a služeb, kvalita komunikace či míra dostupnosti banky klientovi. Kategorie kritérií:

Titul Klientsky nejpřívětivější banka 2012

Pohled klienta 50% váha

Náklady na vedení účtu Sankční a mimořádné poplatky Sazby Produkty Služby Dostupnost Komunikace Titul Nejlepší banka 2012

Kritéria:

Pohled akcionáře 50% váha

Rentabilita Nákladovost Efektivnost Tržní podíl depozita Tržní podíl úvěry Kvalita aktiv

Ve výzkumu hodnotíme banky nebo pobočky zahraničních bank, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB pro rok 2012 (včetně významných divizí těchto bank) a nabízejí v rámci svého portfolia produkty pro retailovou klientelu (osoby, jednotlivce), a to bez stanovené minimální výše depozit. Tyto banky musí mít dále aktivní webové stránky v českém jazyce a veřejně dostupný sazebník poplatků vedený v české měně. Tyto banky hodnotíme ve všech kritériích, ve kterých je toto hodnocení možné. Do celkových výsledků za jednotlivé oblasti kritérií vstupují pouze ty banky, které jsou hodnoceny alespoň za dvě třetiny kritérií z dané oblasti. Do celkového žebříčku klientského pohledu jsou pak zahrnuty jen ty instituce, které jsou hodnoceny za všech 7 oblastí kritérií. V této závěrečné zprávě uvádíme hodnoty za celkové výsledky u jednotlivých oblastí pouze u těch institucí, které jsme vzhledem k pravidlu dvou třetin mohli zařadit do souhrnného hodnocení klientského pohledu.

V roce 2012 jsme zkoumali tyto bankovní domy:

Použité zkratky

V roce 2012 jsme zkoumali tyto bankovní domy:

Použité zkratky

Air Bank a. s.

AIR BANK

LBBW Bank CZ a.s.

LBBW

AXA Bank Europe, organizační složka

AXA BANK

BRE Bank S.A., organizační složka podniku (mBank)

MBANK

Citibank Europe plc, organizační složka

CITIBANK

Oberbank AG pobočka Česká republika

OBERBANK

Česká spořitelna, a.s.

ČS

Poštovní spořitelna

PS

Československá obchodní banka, a. s.

ČSOB

Raiffeisenbank a.s.

RB

Equa bank a. s.

EQUA

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UCB

Evropsko-ruská banka, a.s.

ERB

Volksbank CZ, a.s.

VB

Fio banka, a.s.

FIO

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG

WSPK

GE Money Bank, a.s.

GE

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

WHB

ING Bank N.V.

ING BANK

ZUNO BANK AG, organizační složka

ZUNO

Komerční banka, a.s.

KB

8


Final Report | Hodnocení bank

Kritéria hodnotící klientský pohled Banky byly posuzovány ve dvou základních skupinách kritérií: Z pohledu klienta a akcionáře. Mezi kritéria klientského pohledu patřily náklady na vedení účtu, sankční a mimořádné poplatky, sazby, poskytované produkty a služby, dostupnost a komunikace banky s klientem.

1. Náklady na vedení účtu

Abychom co nejvěrohodněji zachytili skutečné chování klienta, definovali jsme ve spolupráci s bankami 6 typů klientů se specifickým chováním. O vahách těchto jednotlivých segmentů rozhodovaly samy banky prostřednictvím dotazníku. Důležitost tohoto kritéria v rámci všech hodnocených kritérií klientského pohledu ocenily vahou 24,8 %. Chování 6 typů klientů bylo hodnoceno na základě konkrétních nákladových položek, se kterými se klienti ve styku s bankou běžně setkávají. Jejich podrobný soupis je uveden v příloze č. 2.

2. Sankční a mimořádné poplatky

V této kategorii byly hodnoceny poplatky „mimořádného“ charakteru, se kterými se klient setkává méně často (např. sankční poplatky, poplatky spojené s úvěrovými produkty apod.). V celkovém hodnocení přiřadily banky této kategorii váhu 2,4 %.

3. Sazby

Úrokové sazby byly zjišťovány u dvou spořicích a čtyř úvěrových produktů, přičemž do hodnocení byly rovněž zahrnuty procentuální váhy stanovené na základě omnibusového šetření, které uskutečnila společnost STEM/MARK v roce 2010. Banky samy stanovily důležitost tohoto kritéria na 17,6 %.

4. Poskytované produkty

V tomto kritériu byl hodnocen rozsah produktového portfolia bank. Banky váhu tohoto kritéria stanovily na 10,4 %. V příloze č. 3 je k dispozici podrobný soupis 62 vybraných produktů a jejich zastoupení v nabídkách bank.

5. Poskytované služby

V tomto případě jsme hodnotili šíři nabízených služeb, které může klient využívat. Procentuální váhu 12,2 % tomuto kritériu určily opět samy banky. Podrobný soupis 29 vybraných služeb je uveden v příloze č. 4.

6. Dostupnost

Toto kritérium hodnotí dostupnost služeb nabízených bankami. Podle samotných bank je váha tohoto kritéria 13,4 %. Rozdílný význam jednotlivých dílčích položek tohoto kritéria pro klienty zjišťovala agentura STEM/MARK v roce 2010 prostřednictvím omnibusového šetření. U dostupnosti byly sledovány následující položky: • počet poboček bank na území České republiky k 31. 3. 2011, údaje čerpány od jednotlivých bank • rozsah úředních hodin na pobočkách, čili průměrná otevírací doba všech krajských poboček banky, údaje byly zjišťovány prostřednictvím webových stránek bank • dostupnost telefonních linek byla zjišťována na základě rozsahu provozní doby a míry zpoplatnění linky, údaje byly zjišťovány z webových stránek bank • počet služeb, jejichž zřízení je klientovi dostupné prostřednictvím elektronického přístupu (neboli co vše si může klient zřídit přes internetovou síť či prostřednictvím telefonu) • počet bankomatů k 31. 3. 2012 • počet služeb, které nabízejí bankomaty jednotlivých bank

7. Komunikace s klientem

Samy banky v dotazníkovém šetření stanovily váhu tohoto kritéria na 19,3 %. Váhy a důležitost jednotlivých položek pro klienty zjišťovala agentura Datank vlastním šetřením. My jsme komunikaci s klientem hodnotili podle následujících prvků: Komunikace s klientem na pobočkách byla zkoumána metodou mystery shopping. Vybrané aspekty byly ohodnoceny určitým počtem bodů (stupnice 1–3, 1 = nejhůře hodnoceno, 3 = nejlépe hodnoceno). Konkrétní sledované aspekty komunikace banky s klientem jsou uvedeny v příloze č. 5. Komunikace na klientských linkách byla sledována pomocí mystery callingu na veřejně dostupné infolinky. Podle seznamu sledovaných položek byl každý hovor obodován. Nejvíce bodů v tomto případě znamenalo nejlepší hodnocení. Komunikace přes e-mailovou korespondenci byla realizována mystery mailingem na dostupné e-mailové adresy bank. Sledovali jsme nejen kvalitu, ale i rychlost odpovědí. Vyšší počet bodů znamenal lepší hodnocení.

9


Final Report | Hodnocení bank

Váhy kritérií klientského pohledu Váhy kategorií klientského pohledu Na základě dotazníkového šetření mezi bankami byly jednotlivé váhy sedmi základních kategorií stanoveny následovně:

Váha kritérií byla zjištěna na základě průzkumu mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK v roce 2010:

Váhy jednotlivých oblastí navržené bankami, rok 2012: Náklady na vedení účtu

24,8 %

Sankční a mimořádné poplatky

2,4 %

Sazby

17,6 %

Produkty

10,4 %

Služby

12,2 %

Dostupnost

13,4 %

Komunikace

19,3 %

V rámci některých kategorií klientského pohledu byly stanoveny váhy také pro dílčí kritéria. Váhy jednotlivých položek kategorií „produkty“ a „služby“ byly rozloženy rovnoměrně. a/ Náklady na vedení běžného účtu Samotné banky určily váhy šesti typů klientů při zpracování nákladů na vedení běžného účtu. Podrobnější informace k profilům klientů naleznete v příloze č. 2.

BEZSTAROSTNÝ 17,0 %

NÁROČNÝ 10,8 %

RACIONÁLNÍ 22,4 %

KONZERVATIVNÍ 18,8 %

b/ Sazby Společnost STEM/MARK zjišťovala mezi respondenty, jakou přikládají důležitost úrokovým sazbám jednotlivých produktů. Výsledky průzkumu pak ovlivnily váhové rozložení úrokových sazeb.

ŠETŘIVÝ 21,1 %

STUDENT 10,0 %

termínovaný vklad, občané, 1 měsíc, CZK termínovaný vklad, občané, 1 rok, CZK

15,0 %

termínovaný vklad, občané, 1 měsíc, EUR termínovaný vklad, občané, 1 rok, EUR

10,1 %

spořicí účet, občané, zůstatek do 49 999 Kč spořicí účet, občané, zůstatek od 1 mil. Kč

16,6 %

hypoteční úvěr, občané, 70 % zajištění, 1 rok fixace hypoteční úvěr, občané, 70 % zajištění, 5 let fixace

13,7 %

spotřebitelský úvěr na cokoliv

14,5 %

kontokorentní úvěr

14,6 %

kreditní karta

15,4 %

c/ Dostupnost Společnost STEM/MARK zjišťovala mezi respondenty, jakou přikládají důležitost možnostem kontaktu s bankou či vyřizování svých požadavků. Výsledky průzkumu pak ovlivnily váhové rozložení jednotlivých kritérií v oblasti dostupnosti. Váhy kritérií vycházejí z omnibusového šetření 957 respondentů agentury STEM/MARK v roce 2010: počet poboček

17,0 %

rozsah úředních hodin

16,0 %

telefonní linky

23,0 %

služby bankomatů

10,0 %

počet bankomatů

15,0 %

služby zřízené elektronicky

19,0 %

d/ Komunikace Váhu důležitosti jednotlivých způsobů komunikace určila agentura Datank na základě kvantitativního výzkumu mezi klienty realizovaného v roce 2012. Váha kritérií byla zjištěna na základě vlastního průzkumu: mystery shopping

35,0 %

mystery mailing

31,0 %

mystery calling

34,0 %

Podrobná procentuální struktura vah u bank je uvedena v příloze č. 1.

10


Final Report | Hodnocení bank

Kritéria hodnotící pohled akcionáře Do druhé skupiny kritérií patřilo šest základních ekonomických ukazatelů, které měly zhodnotit bankovní instituce z pohledu jejich hospodářské situace a celkového finančního zdraví. Akcionářský pohled byl tedy hodnocen na základě rentability poměřující zisk po zdanění a vlastní jmění, nákladovosti poměřující správní náklady a zisk z finanční činnosti či efektivnosti, která je podílem výnosů z finanční a provozní činnosti k počtu zaměstnanců. Vedle těchto ukazatelů byly sledovány také tržní podíly bank v depozitech či úvěrech a tzv. disciplinovanost věřitelů v podobě ukazatele kvality aktiv (pohledávky se selháním objemu úvěrů v poměru k pohledávkám hodnocené banky). Pro přepočet ekonomických údajů bank byl použit následující metodický postup: • na základě minimální a maximální hodnoty ze získaných údajů byla stanovena příslušná procenta • pro kritéria výnosového typu představovala minimální hodnota 0 % a maximální 100 % • u nákladových kritérií je škála opačná • na základě vzdálenosti dané hodnoty od minima či maxima bylo vypočteno příslušné procento hodnocení

Váhy kritérií z pohledu akcionáře

Na základě dotazníkového šetření mezi bankami byly jednotlivé váhy šesti základních ekonomických kritérií stanoveny následovně:

Kritéria hodnocení hospodaření a stability. Na celkovém hodnocení se pohled akcionářů podílí 50 % Váhy jednotlivých kritérií stanovené bankami v roce 2011 Rentabilita

20,8 %

poměr mezi ziskem po zdanění a průměrným vlastním jměním (ROAE)

Nákladovost

19,6 %

poměr mezi správními náklady a ziskem z finanční činnosti

Efektivnost

13,6 %

poměr aktiv a počtu zaměstnanců

Tržní podíl v depozitech

10,3 %

poměr závazků (vkladů) klientů a celkové sumy závazků za těmito osobami

Tržní podíl v úvěrech

14,7 %

poměr pohledávek vůči nefinančním klientům a celkové sumy pohledávek za těmito osobami

Kvalita aktiv

21,0 %

podíl pohledávek se selháním na objemu úvěrů a pohledávek

11


Final Report | Hodnocení bank

Výsledky za jednotlivá kritéria Náklady na vedení účtu BANKY (abecední pořadí)

BEZSTAROSTNÝ

RACIONÁLNÍ

ŠETŘIVÝ

NÁROČNÝ

KONZERVATIVNÍ

STUDENT

HODNOCENÍ NÁKLADŮ (v %, po zapojení vah)

AIR BANK

153,3

41,7

10,0

105,0

-

10,0

-

AXA BANK

-

-

-

-

-

-

-

CITIBANK

119,1

0,4

168,4

63,1

332,5

168,4

50,8

ČS

272,5

122,8

86,0

176,9

204,1

7,2

40,5

ČSOB

260,6

88,8

55,9

151,4

220,8

0,4

50,2

EQUA

177,6

27,3

8,9

55,4

-

8,9

-

ERB

237,8

95,0

59,0

149,8

210,0

5,4

-

FIO

82,5

4,6

–1,3

17,9

67,5

–1,3

98,9

GE

356,7

139,0

128,9

199,4

307,6

27,9

18,9

-

-

-

-

-

-

-

KB

ING BANK

285,9

81,3

58,0

120,0

236,3

–8,8

50,9

LBBW

162,3

38,3

18,5

36,9

176,0

18,5

76,8

-

0,0

0,0

105,0

-

0,0

-

MBANK OBERBANK

289,1

85,7

71,5

140,1

242,1

40,3

44,4

PS

192,3

8,4

–0,1

64,6

97,5

–0,1

86,4

RB

108,7

35,9

229,9

100,0

218,8

78,9

51,0

UCB

200,7

47,3

16,8

118,9

193,3

30,8

66,3

VB

225,8

70,8

46,1

118,9

168,9

14,9

60,9

WSPK

215,3

106,6

65,8

182,9

150,3

–0,3

52,4

WHB

-

-

-

-

-

-

-

ZUNO

-

6,7

18,0

58,0

-

18,0

88,3

Pozn.: Náklady v Kč za měsíc (včetně započtení % výnosu na účtu).

Sankční a mimořádné poplatky BANKY (abecední pořadí) AIR BANK

HODNOCENÍ Sankčních a mimořádných nákladů 16 sledovaných položek (v %, po zapojení vah) -

AXA BANK

-

CITIBANK

85,6

ČS

53,7

ČSOB

51,5

EQUA

-

ERB

-

FIO

63,6

GE

55,1

ING BANK

-

KB

61,0

LBBW

65,6

MBANK

-

OBERBANK

46,3

PS

61,7

RB

52,4

UCB

62,3

VB

64,4

WSPK

66,4

WHB

-

ZUNO

66,3

12


Final Report | Hodnocení bank

Sazby BANKY (abecední pořadí)

SPOŘICÍ ÚČET (průměr. % leden–květen 2012)

TERMÍNOVANÝ VKLAD (průměr. % leden–květen 2012) občané, 1 měsíc, CZK

občané, 1 rok, CZK

občané, 1 měsíc, EUR

občané, 1 rok, EUR

občané, zůstatek do 49 999 Kč

občané, zůstatek od 1 mil. Kč

AIR BANK

-

-

-

-

2,50 %

2,50 %

AXA BANK

-

-

-

-

2,00 %

2,00 %

CITIBANK

0,28 %

0,97 %

0,03 %

0,72 %

0,50 %

1,47 %

ČS

0,16 %

0,55 %

0,08 %

0,77 %

1,00 %

0,80 %

ČSOB

0,20 %

0,85 %

0,23 %

1,09 %

1,58 %

1,58 %

EQUA

-

3,01 %

-

1,80 %

2,30 %

2,30 %

ERB

0,40 %

3,50 %

0,25 %

3,50 %

0,15 %

0,50 %

FIO

1,25 %

1,60 %

1,05 %

1,40 %

1,25 %

1,25 %

GE

0,25 %

1,08 %

0,10 %

0,75 %

1,80 %

1,80 %

ING BANK

-

2,04 %

-

-

1,75 %

1,75 %

KB

0,30 %

1,20 %

0,33 %

1,15 %

1,50 %

1,50 %

LBBW

0,00 %

0,25 %

0,00 %

0,15 %

0,25 %

2,35 %

MBANK

-

-

-

-

0,50 %

0,50 %

OBERBANK

-

2,25 %

-

1,00 %

1,00 %

2,25 %

PS

0,30 %

0,90 %

-

-

0,10 %

1,56 %

RB

0,10 %

1,00 %

0,01 %

0,70 %

0,96 %

1,28 %

UCB

0,14 %

0,90 %

0,05 %

0,60 %

1,30 %

1,72 %

VB

0,45 %

1,31 %

0,34 %

1,04 %

1,33 %

1,33 %

WSPK

0,40 %

1,30 %

0,50 %

1,20 %

2,00 %

0,59 %

WHB

-

2,58 %

-

-

2,26 %

2,26 %

ZUNO

1,26 %

2,94 %

0,92 %

2,08 %

2,00 %

2,00 %

KREDITNÍ KARTA (průměr. % leden– květen 2012)

HODNOCENÍ SAZEB (v %, po zahrnutí vah)

-

-

HYPOTEČNÍ ÚVĚR (úrok p. a.) BANKY (abecední pořadí)

AIR BANK

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR (úrok p. a.)

občané, 70 % zajištění, na bydlení 1 rok fixace, úrok

občané, 70 % zajištění, na bydlení 5 let fixace

neúčelový

KONTOKORENTNÍ ÚVĚR (průměr. % leden–květen 2012)

-

-

-

-

AXA BANK

-

-

-

-

-

-

CITIBANK

-

-

9,99 %

-

23,99 %

33,5

ČS

4,74 %

4,14 %

14,70 %

18,90 %

19,08 %

28,0

ČSOB

4,49 %

4,04 %

12,90 %

18,90 %

19,90 %

40,8

EQUA

4,79 %

3,59 %

-

-

-

-

ERB

-

-

-

-

-

-

FIO

5,31 %

4,93 %

-

12,30 %*

-

60,8

GE

5,09 %

4,29 %

12,40 %

19,90 %

25,08 %

32,5

-

-

-

-

-

-

ING BANK KB

4,44 %

3,89 %

9,65 %

16,50 %

19,90 %

54,6

LBBW

4,49 %

3,64 %

9,66 %

15,50 %

18,48 %

50,0

MBANK

3,73 %

3,94 %

-

18,90 %

14,80 %

-

OBERBANK

3,80 %

4,40 %

11,00 %

-

13,90 %

70,8

PS

4,39 %

3,94 %

14,90 %

16,90 %

20,90 %

33,4

RB

5,89 %

4,69 %

11,90 %

21,90 %

22,68 %

22,3

UCB

4,09 %

4,79 %

8,90 %

15,00 %

23,88 %

46,4

VB

4,89 %

3,39 %

12,69 %

18,00 %

19,10 %

46,6

WSPK

3,39 %

3,39 %

11,00 %

14,90 %

-

60,7

WHB

3,89 %

3,49 %

-

-

-

-

ZUNO

-

-

10,90 %

17,90 %

-

74,9

*Konstrukce kontokorentního úvěru je odlišná od ostatních bank, v případě kratšího využití úvěru než 1 rok se mohou náklady na úvěr výrazně zvýšit.

13


Final Report | Hodnocení bank Poskytované produkty

Poskytované služby HODNOCENÍ PRODUKTŮ 62 nabízených produktů (v %)

BANKY (abecední pořadí)

HODNOCENÍ SLUŽEB 29 nabízených služeb (v %)

BANKY (abecední pořadí)

AIR BANK

-

AIR BANK

AXA BANK

-

AXA BANK

-

CITIBANK

46,8

CITIBANK

72,4

ČS

-

83,9

ČS

96,6

ČSOB

83,9

ČSOB

86,2

EQUA

-

EQUA

-

ERB

-

ERB

-

FIO

53,2

FIO

72,4

GE

64,5

GE

89,7

ING BANK

ING BANK

-

-

KB

87,1

KB

93,1

LBBW

71,0

LBBW

65,5

MBANK

MBANK

-

-

OBERBANK

64,5

OBERBANK

65,5

PS

62,9

PS

82,8

RB

88,7

RB

75,9

UCB

82,3

UCB

86,2

VB

85,5

VB

72,4

WSPK

61,3

WSPK

55,2

WHB

-

WHB

-

ZUNO

29,0

ZUNO

58,6

Dostupnost Pobočky (počet)

Rozsah úředních hodin (hod./týden)

Telefonní linky (počet bodů)

Elektronické služby (počet bodů)

Počet bankomatů

Služby bankomatů (počet)

HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI (v %, po zapojení vah)

AIR BANK

15

73

158

11

31

3

-

AXA BANK

105

42

55

6

0

2

-

BANKY (abecední pořadí)

CITIBANK

9

40

252

16

182

3

42,2

ČS

654

38

336

22

1320

13

75,5

ČSOB

241

37

336

14

846

11

60,4

EQUA

13

61

91

14

-

3

-

ERB

2

40

80

6

-

5

-

FIO

62

46

80

12

99

2

27,8

GE

254

45

252

18

690

11

58,0

ING BANK

11

78

198

8

nemá karty

0

-

KB

398

40

196

17

693

6

49,1

LBBW

20

46

110

5

-

4

29,6

MBANK

25

49

252

17

-

3

-

OBERBANK

17

40

42

5

13

3

18,5

PS

3263

38

336

9

846

13

74,7

RB

123

46

336

24

140

5

56,6

UCB

95

42

210

12

158

5

38,5

VB

24

41

336

12

30

4

44,7

WSPK

6

39

50

14

6

5

26,4

WHB

158

39

336

7

nemá karty

0

-

ZUNO

2

66

168

15

134

3

41,5

14


Final Report | Hodnocení bank Komunikace MYSTERY MAILING (počet bodů)

MYSTERY CALLING (počet bodů)

MYSTERY SHOPPING (počet bodů)

HODNOCENÍ KOMUNIKACE (v %, po zapojení vah)

AIR BANK

20,2

26,7

17,3

-

AXA BANK

21,6

18,3

15,5

-

CITIBANK

14,4

19,2

18,7

39,1

ČS

23,8

21,3

22,3

69,7

ČSOB

24,6

17,0

33,6

82,2

EQUA

21,8

23,0

30,0

-

ERB

15,4

13,0

14,4

-

FIO

23,6

6,2

11,2

27,4

GE

22,8

18,0

23,7

64,2

ING BANK

22,4

21,7

24,0

-

KB

25,0

25,0

20,6

75,7

LBBW

25,2

21,7

21,2

71,7

MBANK

18,4

21,3

22,7

-

OBERBANK

18,0

26,3

15,4

53,8

PS

24,0

21,3

26,3

76,4

RB

13,8

21,2

32,4

62,4

UCB

24,6

21,7

21,3

70,5

VB

22,2

21,5

22,8

67,1

WSPK

11,6

27,2

18,3

45,1

WHB

14,0

17,0

28,0

-

ZUNO

23,0

24,7

33,2

90,3

BANKY (abecední pořadí)

15


Final Report | Hodnocení bank

Celkové výsledky výzkumu Hodnocení bank – klientský pohled

BANKY (abecední pořadí) % váhy AIR BANK

NÁKLADY na účet

SANKČNÍ A MIMOŘ. POPLATKY

SAZBY

PRODUKTY

SLUŽBY

DOSTUPNOST

KOMUNIKACE

24,8 %

2,4 %

17,6 %

10,4 %

12,2 %

13,4 %

19,3 %

-

-

-

-

-

AXA BANK

-

CITIBANK

50,8

85,6

33,5

CELKOVÉ HODNOCENÍ (v %, po zapojení vah)

POŘADÍ

-

-

-

-

-

-

-

-

46,8

72,4

42,2

39,1

47,41

14

ČS

40,5

53,7

28,0

83,9

96,6

75,5

69,7

60,26

8

ČSOB

50,2

51,5

40,8

83,9

86,2

60,4

82,2

63,99

4

EQUA

-

-

-

-

-

-

-

ERB

-

-

-

-

-

-

-

FIO

98,9

63,6

60,8

53,2

72,4

27,8

27,4

60,06

9

GE

18,9

55,1

32,5

64,5

89,7

58,0

64,2

49,48

13

ING BANK

-

-

-

-

-

-

KB

50,9

61,0

54,6

87,1

93,1

49,1

75,7

65,24

3

LBBW

76,8

65,6

50,0

71,0

65,5

29,6

71,7

62,53

6

-

-

-

-

-

-

46,3

70,8

64,5

65,5

18,5

53,8

52,10

11

MBANK OBERBANK

-

44,4

PS

86,4

61,7

33,4

62,9

82,8

74,7

76,4

70,10

1

RB

51,0

52,4

22,3

88,7

75,9

56,6

62,4

55,87

10

UCB

66,3

62,3

46,4

82,3

86,2

38,5

70,5

63,88

5

VB

60,9

64,4

46,6

85,5

72,4

44,7

67,1

61,44

7

66,4

60,7

61,3

55,2

26,4

45,1

50,56

12

-

-

-

-

-

-

29,0

58,6

41,5

90,3

69,77

2

WSPK

52,4

WHB

-

ZUNO

88,3

66,3

74,9

16


Final Report | Hodnocení bank

Hodnocení bank – pohled akcionáře

ROAE, (zisk x ztráta) po zdanění / prům. vlastní kapitál) (%)

Nákladovost (správní náklady / zisk z fin. činnosti) (%)

Efektivnost (aktiva / počet zaměstnanců) (mil. Kč)

ČS

31,61

38,20

ČSOB

29,94

FIO

2,40

GE

BANKY (abecední pořadí)

Trž. podíl v depozitech (vklady klientů / celkové vklady klientů hodnocených bank) (%)

2010

2011

změna

79,77

28,07

26,77

–1,29

43,12

125,07

25,62

25,44

–0,18

94,85

229,40

0,41

0,62

0,20

16,41

38,29

42,92

5,82

5,50

–0,32

KB

16,13

37,50

82,75

22,38

23,50

1,12

LBBW

0,70

74,43

76,90

1,00

0,95

–0,05 0,08

Oberbank

-

48,51

90,35

0,47

0,55

RB

19,84

46,65

69,38

6,66

7,36

0,70

UCB

3,84

43,26

145,69

7,75

7,45

–0,30

VB

6,97

49,84

81,30

1,57

1,60

0,03

-

44,31

74,67

0,26

0,26

0,00

WSPK

Pozn.: Všechna data k 31. 12. 2011.

Trž. podíl v úvěrech (pohledávky vůči klientům / celkové pohledávky vůči klientům hodnocených bank) (%)

BANKY (abecední pořadí) 2010

2011

změna

Kvalita aktiv (pohledávky se selháním / celkové pohledávky a úvěry) (%)

HODNOCENÍ (v %, po zapojení vah)

ČS

28,65

28,35

–0,30

5,56

58,86

ČSOB

11,50

12,12

0,62

5,03

73,40

FIO

0,25

0,35

0,09

0,00

48,31

GE

6,99

6,42

–0,57

15,53

34,04

KB

23,83

24,83

1,00

4,94

72,20

LBBW

1,38

1,34

–0,04

11,47

25,21

Oberbank

0,90

0,86

–0,04

7,65

40,75

RB

10,56

10,12

–0,44

6,86

52,66

UCB

12,34

12,13

–0,22

5,28

48,63

VB

2,81

2,78

–0,04

9,52

41,13

WSPK

0,77

0,69

–0,07

15,34

29,99

Pozn.: Všechna data k 31. 12. 2011.

17


Final Report | Hodnocení bank Celkové pořadí BANKY (výsledné pořadí)

KLIENTSKÝ POHLED

AKCIONÁŘSKÝ POHLED

CELKOVÉ HODNOCENÍ

KB

65,24

72,20

68,72

ČSOB

63,99

73,40

68,69

ČS

60,26

58,86

59,56

UCB

63,88

48,63

56,25

RB

55,87

52,66

54,27

FIO

60,06

48,31

54,18

VB

61,44

41,13

51,28

OBERBANK

52,10

40,75

46,43

LBBW

62,53

25,21

43,87

GE

49,48

34,04

41,76

WSPK

50,56

29,99

40,27

PS

70,10

-

-

ZUNO

69,77

-

-

CITI

47,41

-

-

Titul Nejlepší banka 2012 po vyhodnocení všech kritérií získala Komerční banka, která o stupeň vylepšila své umístění z roku 2011. Druhé místo získala Československá obchodní banka, třetí místo náleží České spořitelně. Kromě hlavní kategorie byla vyhlášena i kategorie Klientsky nejpřívětivější banka 2012, která se hodnotila na základě sedmi kategorií kritérií: náklady na vedení účtu, mimořádné náklady, sazby, poskytované služby, poskytované produkty, dostupnosti a komunikace s klientem. Titul Klientsky nejpřívětivější banka 2012 získala Poštovní spořitelna, za ní se umístila LBBW Bank CZ a Komerční banka.

Vyhlášení Nejlepší banky 2012 Zleva: Jiří Vévoda, člen představenstva ČSOB, Peter Palečka, člen představenstva Komerční banky, Kristýna Dolínek Havligerová, ředitelka odboru externí komunikace České spořitelny

Vyhlášení Klientsky nejpřívětivější banky 2012 Zleva: Oyvind Oanes, chief marketing officer a člen představenstva ZUNO bank, Jan Lamser, člen představenstva ČSOB odpovědný za Poštovní spořitelnu, Peter Palečka, člen představenstva Komerční banky

18


hodnocení pojišťoven


Final Report | Hodnocení Pojišťoven

Metodika hodnocení Stejně tak jako v kategorii bank také pojišťovací domy byly hodnoceny stejnou vahou jak z pohledu klienta, tak i akcionáře. Titul Nejlepší pojišťovna 2012 získala pojišťovna s nejvyšším hodnocením za obě uvedené oblasti, titul Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2012 byl přidělen pojišťovně s nejlepšími výsledky v kategorii „klientských“ kritérií, mezi které patřila výše pojistného, šíře nabídky produktů a služeb či dostupnost a kvalita komunikace pojišťovny.

Titul Nejlepší pojišťovna 2012

Výše pojistného Produkty Služby Dostupnost Komunikace

Kritéria: Pohled akcionáře 50% váha

Titul Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2012

Pohled klienta 50% váha

Kategorie kritérií:

Rentabilita Nákladovost životní/neživotní poj. Efektivnost Tržní podíl životního pojištění – jednorázově/běžně placené Tržní podíl neživotního pojištění Solventnost životní/neživotní poj.

V kategorii pojišťoven hodnotíme pojišťovny nebo pobočky zahraničních pojišťoven, které působí na českém trhu na základě platné licence ČNB pro rok 2012. Hodnocené pojišťovny nabízejí v rámci svého portfolia produkty pro retailovou klientelu (osoby, jednotlivce), přičemž tato nabídka obsahuje minimálně jeden produkt z tohoto výčtu: kapitálové živ. poj., investiční živ. poj., úrazové poj., pojištění nemovitosti, domácnosti a povinné ručení (produkt je obchodován samostatně, nikoliv jako součást např. bankovních produktů). Pojišťovny musí mít aktivní webové stránky v českém jazyce s kontakty na obchodní místa sjednávající nabízené typy pojištění (ať už vlastní pobočky či pojišťovací zprostředkovatele). Do celkového hodnocení jsme zahrnuli životní, neživotní i univerzální pojišťovny. U životních a neživotních pojišťoven jsme vycházeli v celkovém skóre z výsledků za daný segment, u univerzálních pojišťoven byly zohledněny výsledky za oba segmenty stejnou vahou. Pojišťovny hodnotíme ve všech kritériích, ve kterých je toto hodnocení možné. Do celkových výsledků za jednotlivé oblasti kritérií vstupují pouze ty pojišťovny, které jsou hodnoceny alespoň za dvě třetiny kritérií z dané oblasti. Do celkového žebříčku klientského pohledu jsou pak zahrnuty jen ty instituce, které jsou hodnoceny za všech 5 oblastí kritérií. V této závěrečné zprávě uvádíme hodnoty za celkové výsledky u jednotlivých oblastí pouze u těch institucí, které jsme vzhledem k pravidlu dvou třetin mohli zařadit do souhrnného hodnocení klientského pohledu.

V roce 2012 jsme zkoumali tyto pojišťovací domy:

Použité zkratky

V roce 2012 jsme zkoumali tyto pojišťovací domy:

Použité zkratky

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON

CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku

CHARTIS EUROPE

Allianz pojišťovna, a.s.

ALLIANZ

ING pojišťovna, a.s.

ING

Amcico pojišťovna a.s.

METLIFE (AMCICO)

Aviva životní pojišťovna, a.s.

AVIVA ŽP

ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

ING ŽP

AXA pojišťovna a.s.

AXA

Komerční pojišťovna, a.s.

KP

AXA životní pojišťovna a.s.

AXA ŽP

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

KOOP

Maxima pojišťovna, a.s.

MAXIMA

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

PČS

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

ČPP

Česká pojišťovna a.s.

ČP

Slavia pojišťovna a.s.

SLAVIA

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

ČSOBP

Triglav pojišťovna, a.s.

TRIGLAV

Generali Pojišťovna a.s.

GENERALI

UNIQA pojišťovna, a. s.

UNIQA

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALI

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

VICTORIA

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

HVP

Wüstenrot pojišťovna a.s.

WÜSTENROT

Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.

WÜSTENROT ŽP

20


Final Report | Hodnocení Pojišťoven

Kritéria hodnotící klientský pohled Pojišťovny byly posuzovány ve dvou základních skupinách kritérií: z pohledu klienta a akcionáře. Mezi kritéria klientského pohledu patřily výše pojistného, poskytované produkty, poskytované služby, dostupnost a komunikace s klientem.

1. Výše pojistného

Výše pojistného byla hodnocena v oblastech životního i neživotního pojištění. Význam této oblasti hodnocení stejně jako u jednotlivých typů pojištění určily samy pojišťovny na základě dotazníkového šetření. Váhu tohoto kritéria stanovily na 27,4 %. V oblasti životního pojištění bylo sledováno pojistné za: • kapitálové životní pojištění (žena 27 let, 1. riziková skupina, pojištění pro případ smrti) – sledována měsíční výše pojistného • investiční životní pojištění (žena 27 let, 1. riziková skupina, pojištění pro případ smrti, smrti úrazem a trvalých následků, pojistné 1 000 Kč/měsíčně) – sledována výše odkupného v 65 letech klienta • úrazové pojištění (žena 27 let, 1. riziková skupina, pojištění pro případ smrti úrazem a trvalých následků) – sledována roční výše pojistného V oblasti neživotního pojištění byla hodnocena výše pojistného u: • pojištění nemovitosti (základní pojištění, hodnota nemovitosti 3 mil. Kč) – sledována roční výše pojistného • pojištění domácnosti (základní pojištění, vybavení domácnosti v hodnotě 500 tis. Kč) – sledována roční výše pojistného • povinné ručení (ojetý automobil Škoda Fabia, 59 kW, 1400 cm3, r. výroby 2008, běžný provoz) – sledována roční výše pojistného

2. Poskytované produkty

Rozsah a univerzálnost produktového portfolia byly prověřovány na 22 sledovaných položkách (v rámci životního i neživotního pojištění). Procentuální váhy pro tuto oblast hodnocení určily samy pojišťovny v dotazníkovém šetření na 19,7 %. Seznam sledovaných produktů je v příloze č. 7.

3. Poskytované služby

V tomto kritériu se hodnotila šíře nabízených služeb. Sledovali jsme šest vybraných služeb. Zde byla váha stanovena pojišťovnami v dotazníkovém šetření na 22,8 %. Seznam sledovaných služeb je uveden v příloze č. 8.

4. Dostupnost

Důležitost kategorie dostupnosti byla stanovena na základě dotazníkového šetření u pojišťoven na 11,5 %. S odlišnými vahami jsme pracovali také při hodnocení jednotlivých kritérií této kategorie, přičemž výsledné váhy důležitosti byly zjišťovány omnibusovým šetřením společnosti STEM/MARK v roce 2010. Za kategorii dostupnosti jsme sledovali: • počet obchodních míst a výhradních pojišťovacích agentů k 31. 3. 2011, údaje byly zjišťovány přímo od jednotlivých pojišťoven • rozsah úředních hodin na pobočkách v podobě průměrné týdenní otevírací doby všech krajských poboček pojišťovny, údaje zjišťovány z webových stránek pojišťoven • dostupnost klientských linek, která byla zjišťována na základě rozsahu provozní doby a míry zpoplatnění linky, údaje byly zjišťovány z webových stránek pojišťovny

5. Komunikace s klientem

Kategorii komunikace ohodnotily pojišťovny váhou 18,6 %. Pro odlišení důležitosti různých způsobů komunikace s pojišťovnou jsme využili výsledky omnibusového šetření společnosti STEM/MARK z roku 2010. Za kategorii komunikace jsme tak hodnotili: • komunikaci s klientem na pobočkách – metodou mystery shopping, vybrané aspekty byly ohodnoceny určitým počtem bodů (stupnice 1–3, 1 = nejhůře hodnoceno, 3 = nejlépe hodnoceno) • komunikaci s klientem na telefonních linkách – bylo použito metody mystery calling na veřejně dostupné infolinky, podle sledovaných položek byl každý hovor obodován s tím, že nejvyšší počet bodů znamenal nejlepší hodnocení • komunikaci e-mailovou korespondencí – využili jsme metody mystery mailing na dostupné e-mailové adresy pojišťoven, hodnotili jsme nejen kvalitu, ale i rychlost odpovědi, více bodů znamenalo lepší hodnocení

21


Final Report | Hodnocení Pojišťoven

b/ Dostupnost Společnost STEM/MARK zjišťovala mezi respondenty důležitost vybraných kritérií dostupnosti. Výsledky průzkumu tak stanovily váhově odlišné rozložení jednotlivých kritérií v oblasti dostupnosti.

Váhy kategorií klientského pohledu Váhy kategorií klientského pohledu Na základě dotazníkového šetření mezi pojišťovnami byly jednotlivé váhy mezi základní kategorie hodnocení rozděleny následovně: Váhy jednotlivých oblastí navržené pojišťovnami, rok 2011: Výše pojistného

27,4 %

Produkty

19,7 %

Služby

22,8 %

Dostupnost

11,5 %

Komunikace

18,6 %

V rámci některých kategorií klientského pohledu byly stanoveny váhy také pro dílčí kritéria. Váhy jednotlivých položek kategorií „produkty“ a „služby“ byly rozloženy rovnoměrně. a/ Výše pojistného Procentuální váhy pro hodnocení výše pojistného jednotlivých typů pojištění byly stanoveny na základě jejich tržního podílu. Při jeho výpočtu jsme vycházeli z údajů pojišťoven a statistik ČNB. Výše pojistného za neživotní a životní produkty byly hodnoceny stejnou vahou (tedy 50 %). Díky tomuto pravidlu bylo následně možné zahrnout do celkového hodnocení životní, neživotní i univerzální pojištění tak, aby nebyl u univerzálních pojišťoven zvýhodněn jeden segment před druhým.

Váhakritérií byla zjištěna na základě průzkumu v r. 2010 mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK: počet obchodních míst

37,3 %

rozsah úředních hodin

36,6 %

telefonní linky

26,1 %

c/ Komunikace Důležitost jednotlivých forem komunikace s klientem byla zjišťována opět prostřednictvím omnibusového šetření společnosti STEM/MARK. Váha kritérií byla zjištěna na základě průzkumu v r. 2010 mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK: mystery mailing

24,5 %

mystery calling

32,7 %

mystery shopping

42,8 %

Podrobná procentuální struktura vah u pojišťoven je uvedena v příloze č. 6.

Výše pojistného – váhy stanovené pojišťovnami: kapitálové životní pojištění

16,7 %

investiční životní pojištění

26,3 %

úrazové pojištění

7,0 %

povinné ručení

27,5 %

pojištění nemovitosti

10,0 %

pojištění domácnosti

12,5 %

22


Final Report | Hodnocení Pojišťoven

Kritéria hodnotící pohled akcionáře Pohled na hospodářskou situaci jednotlivých pojišťoven jsme sledovali prostřednictvím šesti základních ekonomických kritérií. Akcionářský pohled s 50% vahou na celkovém hodnocení Nejlepší pojišťovny byl tedy hodnocen na základě rentability poměřující zisk po zdanění a vlastní jmění, nákladovosti poměřující čisté provozní náklady a čistou výši zaslouženého pojistného a efektivnosti, která je podílem čisté výše zaslouženého pojistného k počtu zaměstnanců (vyjma zaměstnanců obchodní služby). Vedle těchto ukazatelů byly sledovány také tržní podíly pojišťoven v životním a neživotním pojištění a také ukazatel solventnosti, který poměřuje disponibilní a požadovanou míru solventnosti. Oproti loňskému roku byla navíc některá kritéria (nákladovost, solventnost) rozdělena v rámci životního a neživotního pojištění, tržní podíl životního pojištění byl navíc rozčleněn na životní pojištění běžně a jednorázově placené.

Stejně jako v případě bank, také v rámci hodnocení údajů pojišťoven byl pro přepočet hodnot použit následující metodický postup: • příslušná procenta byla stanovena na základě minimální a maximální hodnoty ze získaných údajů, přičemž minimální hodnota představovala 0 % a maximální naopak 100 % (u kritérií výnosového typu). U kritérií nákladového typu byla škála stanovena opačně. V závislosti na vzdálenosti dané hodnoty od minima či maxima bylo pak vypočteno příslušné procento hodnocení.

Váhy jednotlivých kritérií stanovené pojišťovnami v r. 2011 Rentabilita

21,7 %

poměr mezi ziskem po zdanění a vlastním jměním ke konci roku (ROE)

Nákladovost

20,2 %

poměr čisté výše provozních nákladů a čisté výše zaslouženého pojistného – rozděleno na životní a neživotní

Efektivnost

14,8 %

poměr čisté výše zaslouženého pojistného na zaměstnance (vyjma zaměstnanců obchodní služby)

Tržní podíl životního pojištění

11,6 %

poměr předepsaného pojistného a celkové sumy předepsaného pojistného hodnocených pojišťoven – rozděleno na běžně a jednorázově placené

Tržní podíl neživotního pojištění

11,8 %

poměr předepsaného pojistného a celkové sumy předepsaného pojistného hodnocených pojišťoven

Solventnost

20,0 %

poměr DMS a PMS – rozděleno na životní a neživotní

23


Final Report | Hodnocení Pojišťoven

Výsledky za jednotlivá kritéria Výše pojistného NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

HODNOCENÍ VÝŠE NEŽIVOTNÍHO POJISTNÉHO (v %, po zapojení vah)

kapitálové životní pojištění (Kč/měsíc)

investiční životní pojištění (odkupné v Kč v 65 letech)

úrazové pojištění (Kč/rok)

HODNOCENÍ VÝŠE ŽIVOTNÍHO POJISTNÉHO (v %, po zapojení vah)

-

389 520

-

0,0

-

-

-

-

ALLIANZ

928

548 117

2 976

91,9

5 935

1 470

2 250

65,0

AVIVA ŽP

-

478 356

4 482

51,1

-

-

-

-

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

AEGON

AXA

povinné ručení (v Kč/rok)

nemovitost (v Kč/rok)

domácnost (v Kč/rok)

-

-

2 450

-

5 843

2 180

1 624

70,1

1 183

460 399

2 450

38,4

-

-

-

-

ČP

-

420 075

2 640

26,7

6 740

2 304

2 300

39,8

ČPP

1 062

483 037

2 136

60,8

6 544

2 437

904

65,0

ČSOBP

1 000

539 124

2 820

81,1

7 022

2 346

1 016

54,4

GENERALI

1 143

506 416

2 400

55,9

8 293

2 700

2 400

2,8

HALALI

-

-

-

-

-

2 400

850

68,2

HVP

-

-

-

-

6 134

2 200

1 760

61,8

CHARTIS EUROPE

-

-

1 560

-

-

-

-

-

AXA ŽP

ING

-

-

5 420

-

-

-

-

-

ING ŽP

907

521 488

5 420

78,4

-

-

-

-

KOOP

1 250

549 252

1 730

56,5

5 813

2 550

2 175

58,3

KP

-

417 806

-

17,6

-

-

-

-

MAXIMA

-

-

1 464

-

-

1 890

1 000

73,7

METLIFE (AMCICO)

927

499 022

2 060

82,3

-

-

-

-

PČS

-

549 984

-

100,0

-

-

-

-

SLAVIA

-

-

4 320

-

5 588

2 371

2 400

61,0

TRIGLAV

-

-

1 752

-

5 604

912

1 408

90,7

UNIQA

1 109

534 957

1 750

70,3

7 739

1 320

1 480

42,2

VICTORIA

1 044

-

1 645

65,6

-

2 993

1 755

23,1

-

-

2 820

-

7 740

2 280

1 425

33,8

1 000

427 847

2 820

51,3

-

-

-

-

WÜSTENROT WÜSTENROT ŽP

24


Final Report | Hodnocení Pojišťoven

Poskytované produkty

Poskytované služby

HODNOCENÍ ŽIV. PRODUKTŮ 7 nabízených produktů (v %)

HODNOCENÍ NEŽ. PRODUKTŮ 15 nabízených produktů (v %)

AEGON

71,4

13,3

AEGON

58,3

ALLIANZ

85,7

73,3

ALLIANZ

84,1

AVIVA ŽP

42,9

13,3

AVIVA ŽP

38,9

66,7

AXA

54,2

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

AXA

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

HODNOCENÍ SLUŽEB 6 nabízených služeb (v %)

AXA ŽP

57,1

-

AXA ŽP

38,9

ČP

100,0

93,3

ČP

90,6

ČPP

71,4

93,3

ČPP

66,0

ČSOBP

85,7

73,3

ČSOBP

82,6

GENERALI

85,7

86,7

GENERALI

69,9

-

53,3

HALALI

56,1

57,1

80,0

HVP

68,3

-

-

CHARTIS EUROPE

ING ŽP

100,0

-

ING ŽP

65,0

KOOP

100,0

86,7

KOOP

85,4 67,0

HALALI HVP CHARTIS EUROPE

KP

71,4

26,7

KP

MAXIMA

42,9

66,7

MAXIMA

72,2

MET LIFE (AMCICO)

71,4

13,3

MET LIFE (AMCICO)

38,9

PČS

85,7

13,3

PČS

61,1

SLAVIA

-

93,3

SLAVIA

64,8

TRIGLAV

-

73,3

TRIGLAV

70,2

UNIQA

100,0

93,3

UNIQA

69,0

VICTORIA

71,4

66,7

VICTORIA

50,6

-

66,7

WÜSTENROT

64,3

100,0

-

WÜSTENROT ŽP

53,9

WÜSTENROT WÜSTENROT ŽP

25


Final Report | Hodnocení Pojišťoven

Dostupnost POJIŠŤOVNY (abecední pořadí) AEGON

Obchodní místa (počet)

Rozsah úředních hodin (hod./týden)

Telefonní linky (počet bodů)

HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI (v %, po zapojení vah)

1

50,0

75

39,5

1715

36,9

336

58,6

AVIVA ŽP

19

39,8

85

25,3

AXA + AXA ŽP

101

42,3

50

27,2

ČP

3506

40,8

252

76,9

ČPP

1387

38,9

75

37,8

ČSOBP

1838

40,3

100

46,7

GENERALI

1273

36,7

90

34,4

HALALI

93

42,5

85

30,1

HVP

85

33,7

64

15,4

CHARTIS EUROPE

1

45,0

336

-

ING + ING ŽP

654

52,0

90

50,5

KOOP

3244

45,7

83

68,2

KP

399

39,6

103

30,4

MAXIMA

50

30,1

45

8,1

METLIFE (AMCICO)

33

27,3

42

3,6

PČS

758

28,2

336

35,6

SLAVIA

13

42,0

50

25,8

TRIGLAV

14

45,1

50

30,3

1371

37,0

336

55,1

VICTORIA

219

37,0

38

19,7

WÜSTENROT + WÜSTENROT ŽP

1113

32,2

86

25,8

MYSTERY MAILING (počet bodů)

MYSTERY CALLING (počet bodů)

MYSTERY SHOPPING (počet bodů)

HODNOCENÍ KOMUNIKACE (v %, po zapojení vah)

ALLIANZ

UNIQA

Komunikace s klientem POJIŠŤOVNY (abecední pořadí) AEGON

17,0

19,2

17,3

41,4

ALLIANZ

23,0

19,9

21,8

64,0

AVIVA ŽP

26,2

21,5

29,0

92,1

AXA + AXA ŽP

20,2

19,6

28,8

79,6

ČP

11,8

19,0

23,1

50,4

ČPP

21,2

19,3

17,5

48,0

ČSOBP

11,2

10,6

22,4

31,9

GENERALI

15,6

22,4

25,1

67,8

HALALI

8,6

25,1

14,5

32,7

HVP

16,8

14,0

18,5

34,9

CHARTIS EUROPE

13,0

23,3

20,3

-

ING + ING ŽP

17,0

20,2

29,4

78,0

KOOP

19,8

16,0

26,8

66,6

KP

21,8

23,7

20,1

64,6

MAXIMA

14,6

12,6

17,2

25,5

MET LIFE (AMCICO)

16,4

20,4

27,8

73,0

PČS

15,0

13,2

23,4

44,9

SLAVIA

16,0

24,1

17,3

49,2

TRIGLAV

18,8

10,1

18,4

30,1

UNIQA

19,2

15,3

24,0

56,4

VICTORIA

17,6

24,7

28,8

85,5

WÜSTENROT + WÜSTENROT ŽP

14,2

7,6

20,2

24,2

26


Final Report | Hodnocení Pojišťoven

Celkové výsledky výzkumu Hodnocení pojišťoven – klientský pohled POJIŠŤOVNY

VÝŠE POJISTNÉHO –Ž

VÝŠE POJISTNÉHO –N

PRODUKTY –Ž

PRODUKTY –N

SLUŽBY

DOSTUPNOST

KOMUNIKACE 18,6 %

CELKOVÉ HODNOCENÍ (v %, po zapojení vah)

POŘADÍ

% váhy

13,7 %

13,7 %

9,9 %

9,9 %

22,8 %

11,5 %

AEGON

0

-

71

13

58

39

41

33,9

23

Allianz

92

65

86

73

84

59

64

75,0

2

MetLife (Amcico poj.)

82

-

71

13

39

4

73

53,7

15

AVIVA ŽP

51

-

43

13

AXA ŽP

38

AXA ČPP

57 70

61

65

71

39

25

92

48,4

20

39

27

80

48,6

19

67

54

27

80

62,6

9

93

66

38

48

61,8

11

ČP

27

40

100

93

91

77

50

67,0

4

ČSOBP

81

54

86

73

83

47

32

64,4

7

GENERALI

56

3

86

87

70

34

68

57,6

12

HALALI

-

68

-

53

56

30

33

51,5

18

HVP

-

62

57

80

68

15

35

54,3

14

ING ŽP

78

-

100

-

65

51

78

76,3

1

KP

18

-

71

27

67

30

65

45,3

21

KOOP

56

58

100

87

85

68

67

73,8

3

-

74

43

67

72

8

25

53,1

17

100

-

86

13

61

36

45

63,5

8

-

61

-

93

65

26

49

62,0

10

MAXIMA PČS SLAVIA TRIGLAV

-

91

-

73

70

30

30

64,4

6

70

42

100

93

69

55

56

67,0

5

VICTORIA

66

23

71

67

WÜSTENROT ŽP

51

UNIQA

WÜSTENROT

100 34

67

51

20

86

55,5

13

54

26

24

53,5

16

64

26

24

44,5

22

27


Final Report | Hodnocení Pojišťoven Hodnocení pojišťoven – pohled akcionáře

Pozn.: Všechna data k 31. 12. 2011.

Rentabilita (ROE)

Nákladovost – životní poj.

Nákladovost – neživotní poj.

Efektivnost

zisk x ztráta / vlastní kapitál (%)

čistá výše provozních nákladů / čistá výše zaslouženého pojistného (%)

čistá výše provozních nákladů / čistá výše zaslouženého pojistného (%)

čistá výše zaslouženého poj. / počet zaměstnanců vyjma zam. obch. služby (mil. Kč)

AEGON

0,2 %

47,3 %

-

14,7

ALLIANZ

21,3 %

21,3 %

26,2 %

12,8

METLIFE (AMCICO)

19,0 %

21,3 %

50,3 %

26,9

AVIVA ŽP

1,3 %

35,2 %

-

9,5

AXA ŽP

–7,9 %

33,3 %

19,4 %

34,8

AXA

–20,5 %

-

54,2 %

8,9

ČP

20,4 %

24,5 %

28,9 %

7,0

ČPP

16,7 %

24,2 %

31,4 %

14,8

ČSOBP

13,5 %

13,1 %

35,7 %

23,9

GENERALI

9,2 %

30,2 %

38,6 %

10,1

HALALI

1,3 %

59,1 %

2,0

HVP

2,0 %

31,5 %

51,8 %

4,0

ING ŽP

15,8 %

26,2 %

-

24,3

KP

18,6 %

5,7 %

49,1 %

45,2

KOOP

21,4 %

20,0 %

20,2 %

16,7

MAXIMA

8,2 %

489,8 %

56,6 %

10,2

PČS

15,5 %

20,9 %

16,5 %

62,4

SLAVIA

2,2 %

-

58,0 %

4,9

TRIGLAV

0,0 %

-

30,3 %

6,6

UNIQA

13,3 %

23,9 %

35,1 %

12,4

VICTORIA

–2,4 %

37,7 %

54,9 %

13,8

WÜSTENROT ŽP

–2,8 %

39,0 %

-

13,9

WÜSTENROT

–32,5 %

-

59,2 %

7,2

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

Tržní podíl životní pojištění JEDNORÁZOVĚ PLACENÉ

Tržní podíl životní pojištění BĚŽNĚ PLACENÉ

předepsané poj. / celk. předepsané poj. hodnocených pojišťoven (%)

předepsané poj. / celk. předepsané poj. hodnocených pojišťoven (%)

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí) 2010

2011

změna

2010

2011

změna

AEGON

0,8 %

1,2 %

0,4 %

1,6 %

1,9 %

0,3 %

ALLIANZ

6,2 %

6,4 %

0,2 %

4,3 %

4,5 %

0,2 %

METLIFE (AMCICO)

0,5 %

0,8 %

0,3 %

4,0 %

3,8 %

–0,2 %

AVIVA ŽP

0,6 %

1,4 %

0,8 %

1,8 %

1,9 %

0,1 %

AXA ŽP

3,2 %

4,2 %

0,9 %

6,7 %

6,6 %

–0,1 %

AXA

-

-

-

-

-

-

ČP

15,5 %

8,1 %

–7,3 %

26,1 %

25,0 %

–1,1 %

ČPP

0,5 %

3,3 %

2,8 %

4,0 %

2,4 %

–1,5 %

ČSOBP

12,8 %

19,3 %

6,5 %

6,2 %

6,4 %

0,2 %

GENERALI

1,1 %

0,8 %

–0,2 %

5,9 %

5,8 %

0,0 %

HALALI

-

-

-

-

-

-

HVP

-

-

-

0,0 %

0,0 %

0,0 %

ING ŽP

2,7 %

2,2 %

–0,5 %

12,0 %

12,2 %

0,2 %

KP

27,8 %

20,8 %

–7,0 %

2,0 %

1,8 %

–0,1 %

KOOP

10,8 %

11,0 %

0,2 %

12,3 %

13,0 %

0,7 %

-

-

-

0,0 %

0,0 %

0,0 %

15,6 %

18,3 %

2,7 %

9,5 %

11,0 %

1,4 %

SLAVIA

-

-

-

-

-

-

TRIGLAV

-

-

-

-

-

-

UNIQA

0,4 %

1,3 %

0,8 %

2,6 %

2,6 %

0,0 %

VICTORIA

0,6 %

0,5 %

–0,1 %

0,5 %

0,5 %

0,0 %

WÜSTENROT ŽP

0,7 %

0,4 %

–0,4 %

0,5 %

0,5 %

0,0 %

-

-

-

-

-

-

MAXIMA PČS

WÜSTENROT

28


Final Report | Hodnocení Pojišťoven Hodnocení pojišťoven – pohled akcionáře (dokončení) Solventnost životní pojištění

Tržní podíl neživotního pojištění POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

předepsané poj. / celk. předepsané poj. hodnocených pojišťoven (%) 2010

AEGON

2011

Solventnost neživotní pojištění

poměr DMS a PAMS (%)

HODNOCENÍ (v %, po zapojení vah)

změna

-

-

-

6,9

-

50,9

ALLIANZ

9,8 %

10,1 %

0,2 %

4,9

2,3

53,7

METLIFE (AMCICO)

0,4 %

0,3 %

–0,1 %

2,4

9,0

49,8

-

-

-

3,0

-

47,6

AVIVA ŽP AXA ŽP

0,2 %

0,1 %

0,0 %

2,7

4,8

47,6

AXA

0,8 %

0,7 %

–0,2 %

-

4,4

15,5

ČP

30,0 %

28,1 %

–2,0 %

4,6

2,7

42,1

ČPP

6,3 %

6,4 %

0,1 %

2,6

2,6

44,5

ČSOBP

5,5 %

5,5 %

0,0 %

2,7

2,1

51,0

GENERALI

8,6 %

8,1 %

–0,5 %

1,8

1,3

42,2

HALALI

0,0 %

0,0 %

0,0 %

-

42,4

42,0

HVP

0,7 %

0,7 %

–0,1 %

44,5

4,2

45,8

ING ŽP

-

-

-

3,6

-

59,4

KP

0,4 %

0,4 %

–0,1 %

1,0

2,7

52,8

KOOP

31,6 %

29,9 %

–1,6 %

3,1

2,2

54,5

MAXIMA

0,5 %

0,4 %

–0,1 %

1,1

1,1

28,6

PČS

1,0 %

1,1 %

0,1 %

1,5

2,3

69,8

SLAVIA

0,9 %

1,0 %

0,1 %

-

3,2

22,7

TRIGLAV

0,9 %

0,9 %

0,0 %

-

2,4

36,3

UNIQA

0,9 %

5,5 %

4,6 %

1,9

2,0

54,9

VICTORIA

0,9 %

0,3 %

–0,6 %

3,0

6,3

35,8

WÜSTENROT ŽP WÜSTENROT

-

-

-

0,2

-

44,8

0,4 %

0,4 %

0,0 %

-

1,6

5,7

Celkové pořadí POJIŠŤOVNY (výsledné pořadí)

KLIENTSKÝ POHLED

AKCIONÁŘSKÝ POHLED

CELKOVÉ HODNOCENÍ

ING ŽP

76,32

59,42

67,87

PČS

63,54

69,83

66,68

Allianz

74,98

53,73

64,36

KOOP

73,81

54,53

64,17

UNIQA

67,02

54,89

60,95

ČSOBP

64,35

51,03

57,69

ČP

67,04

42,15

54,59

ČPP

61,80

44,45

53,13

METLIFE (Amcico poj.)

53,75

49,76

51,76

TRIGLAV

64,39

36,25

50,32

HVP

54,29

45,78

50,03

GENERALI

57,55

42,19

49,9

WÜSTENROT ŽP

44,52

44,77

49,13

KP

45,27

52,84

49,05

AXA ŽP

48,59

47,55

48,07

AVIVA ŽIV.

48,44

47,65

48,0

HALALI

51,54

41,97

46,8

VICTORIA

55,46

35,77

45,6

AEGON

33,89

50,94

42,4

SLAVIA

61,98

22,68

42,3

MAXIMA

53,13

28,58

40,9

AXA

62,64

15,52

39,1

WÜSTENROT

53,49

5,67

25,1

29


Final Report | Hodnocení Pojišťoven

Titul Nejlepší pojišťovna 2012 získala po vyhodnocení všech kritérií ING Životní pojišťovna. Na druhém místě se umístila Pojišťovna České spořitelny, třetí příčku obsadila Allianz pojišťovna. V kategorii Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2012 se hodnotila následující kritéria: výše pojistného, poskytované produkty, poskytované služby, dostupnost a komunikace s klientem. Nejvyššího hodnocení z klientského pohledu dosáhla stejně jako v hlavní kategorii ING Životní pojišťovna, za ní se umístila Allianz pojišťovna. Třetí místo patří Kooperativa pojišťovně.

Vyhlášení Nejlepší pojišťovny 2012 Zleva: Jakub Strnad, předseda představenstva Allianz pojišťovny, Zdeňka Pelikánová, ředitelka marketingu, vývoje produktů a přímé distribuce ING pojišťovny, Jaroslav Kulhánek, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Pojišťovny České spořitelny

Vyhlášení Klientsky nejpřívětivější pojišťovny 2012 Zleva: Jakub Strnad, předseda představenstva Allianz pojišťovny, Zdeňka Pelikánová, ředitelka marketingu, vývoje produktů a přímé distribuce ING pojišťovny, Milan Medek, ředitel Úseku marketingu a vývoje produktů Kooperativa pojišťovny

30


inovĂĄtorskĂŠ kategorie


Final Report | inovátorské kategorie

Kategorie Bankovní inovátor 2012 a Pojišťovací inovátor 2012 jsou již čtvrtým rokem součástí výzkumu o Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. Na rozdíl od hlavních kategorií výzkumu, ve kterých je vítěz určen na základě srovnání stovek objektivních kritérií a dat, výsledky inovátorských kategorií určuje veřejnost prostřednictvím internetového hlasování. Tyto kategorie odrážejí situaci na bankovním a pojišťovacím trhu a ukazují, jak flexibilní a inovativní produkty instituce nabízejí a jak reagují na aktuální požadavky klientů a současné trendy. Banky a pojišťovny do těchto kategorií samy nominují produkt nebo službu ze své nabídky, které považují za nejinovativnější. Nominované produkty a služby jsou následně představeny veřejnosti prostřednictvím speciálních příloh Hospodářských novin, ve kterých věnuje vydavatelství Economia bankám a pojišťovnám redakční prostor, a také prostřednictvím webových stránek www.ihned.cz. V letošním ročníku využilo možnost nominace 17 bank a 18 pojišťoven. První místo mezi bankami obsadila Fio banka s produktem Fio Smartbanking, což je první mobilní aplikace vyvinutá pro smartphony. Inovátorem mezi pojišťovnami se stala Allianz pojišťovna se svým Životním pojištěním PRO ŽENY. Vítězný produkt chrání nejen v případě ženských závažných onemocnění a operací, ale i při komplikacích v těhotenství a při porodu. Samotné hlasování veřejnosti proběhlo na webových stránkách soutěží www.nejbanka.cz v období od 21. 5. 2012 do 8. 6. 2012 pro kategorii Bankovní inovátor a v období od 12. 6. 2012 do 29. 6. 2012 pro kategorii Pojišťovací inovátor. Vyhlášení vítězných institucí, které získaly titul Bankovní inovátor 2012 a Pojišťovací inovátor 2012, se uskutečnilo na slavnostním vyhlášení celkových výsledků soutěží 11. září 2012 v prostorách České národní banky.

32


Bankovní inovátor


Final Report | Bankovní inovátor

Nominace v kategorii Bankovní inovátor 2011 Vítěz – Fio banka, a.s. Fio Smartbanking •• F io banka nabídka jako první na trhu chytrou bankovní aplikaci vyvinutou pro smartphony. •• Aplikace nabízí možnost bezpečné a aktivní správy účtu. Fio banka nabídla jako první na českém trhu chytrou bankovní aplikaci vyvinutou speciálně pro smartphony. Smartbanking kdykoliv a kdekoliv poskytuje informace o financích na účtu i možnost realizace aktivních operací. Klienti si díky němu mohou ve svém chytrém telefonu prohlížet přehledy zůstatků a historii transakcí, zadávat platební příkaz nejen v rámci ČR, ale i na Slovensko zdarma či výhodně do ostatních zemí eurozóny, přečíst si zprávy od banky, měnit nastavení, najít nejbližší pobočku nebo si spočítat poplatky za standardní transakce a ověřit si tak, že u Fio banky jsou opravdu nulové. Výhody Smartbankingu • Rychlý, moderní a snadný přístup k financím odkudkoliv. • Pohodlné ovládání – nativní aplikace pro iPhone i Android. • Informativní část přístupná pro všechny bez přihlášení. • Možnost bezpečné aktivní správy účtu. • Zřízení i vedení ZDARMA, v rámci ČR a Slovenska BEZPLATNÉ TRANSAKCE. První nativní bankovní aplikace pro smartphony v ČR, která umožnila plnohodnotné ovládání účtu.

Předání ocenění Bankovní inovátor 2012 Ján Franek, člen dozorčí rady, Fio banka, v pozadí Zdeněk Tůma, poradce odpovědný za služby pro bankovnictví, KPMG Česká republika 34


Final Report | Bankovní inovátor

2. míso – Komerční banka, a.s. Bezkontaktní mobilní platby – NFC •• B ezkontaktní mobilní platby jsou novým bezpečným a jednoduchým způsobem placení prostřednictvím mobilního telefonu. •• Nabízí možnost bezkontaktní komunikace mezi mobilním telefonem a platebním termínálem. Bezkontaktní mobilní platby jsou novým, bezpečným a jednoduchým způsobem placení prostřednictvím mobilního telefonu. Je založen na technologii Near Field Communication (NFC), která umožňuje bezkontaktní komunikaci mezi mobilním telefonem a platebním terminálem. Mobilní telefon i platební terminál v obchodě mají tuto technologii zabudovanou v sobě a díky ní je umožněn přenos informace z platební karty, která je umístěná uvnitř mobilního telefonu (případně na jeho SIM kartě) nebo v přídavném ochranném rámečku, pouhým přidržením telefonu u terminálu. Další postup při platební transakci probíhá stejným způsobem jako při použití běžné platební karty. Výhodou pro klienta je především integrace platební karty do nejpoužívanějšího zařízení naší doby – mobilního telefonu. Unikátní je také rychlost a pohodlnost bezkontaktních plateb. Inovativní je integrace do multifunkčního zařízení – mobilního telefonu, s možností využití tohoto přístroje při procesování a verifikaci plateb kartou, a tedy nesrovnatelně vyšším komfortem než u běžné plastové karty. Ve spojení s internetovým bankovnictvím pro mobilní telefony se pak z telefonu stává komplexní nástroj pro finanční potřeby uživatele – pro správu bankovního účtu i přímé placení u obchodníků.

3. místo – Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Rychloúvěr •• Účelový úvěr na financování bydlení bez nutnosti zajištění. •• Úroková sazba od 6,29 % ročně, nárok na státní podporu až 2 000 Kč/rok. Účelový úvěr na financování bydlení bez nutnosti zajištění, který je možno po produktové inovaci v roce 2012 získat za velmi výhodných podmínek: • úroková sazba od 6,29 % ročně • nárok na státní podporu až 2 000 Kč/rok • bez zajištění – tzn. bez nutnosti ručitele nebo zástavy nemovitostí • možnost získání úvěru bez doložení příjmů (po splnění podmínek) • maximální výše úvěru bez zajištění 500 000 Kč • možnost rozložení splátek až na 15 let • možnost mimořádných vkladů a splátek bez sankcí* • daňová úspora ze zaplacených úroků z úvěru • bez počáteční akontace • úročení vkladu na účet stavebního spoření ve fázi překlenovacího úvěru 2 % ročně *Vztahuje se na mimořádné vklady na účet stavebního spoření ve fázi překlenovacího úvěru a na mimořádné splátky včetně jednorázového splacení přiděleného úvěru.

Nabídka Rychloúvěru je zaměřena na specifické potřeby klienta spojené s investicemi do bydlení (opravy, renovace, rekonstrukce, nákup družstevního bytu), a to vše bez nutnosti zajištění nemovitostí.

35


Final Report | Bankovní inovátor

Air Bank a.s. Možnost výběru bankovek při výběru z bankomatu •• Jediná banka, která nabízí možnost výběru bankovek při výběru z bankomatu. •• Na dotykové obrazovce si zvolíte, jaké bankovky chcete vybírat. Jde o první bankomaty v ČR, které každému majiteli platební karty umožňují vybrat si při výběru peněz, jaké bankovky chce dostat. Zákazník si jednoduše na dotykové obrazovce zvolí, jaké bankovky chce dostat. Inovativní je filozofie, kdy bankovky, které dostane, si určuje majitel platební karty podle toho, které potřebuje, a nikoliv provozovatel bankomatu – až do příchodu Air Bank bylo totiž v ČR zvykem, že majitel karty dostal ty největší bankovky, které bankomat měl. To ale často byla dvoutisícikorunová bankovka, se kterou se nedá rozumně zaplatit drobný nákup. Díky bankomatům Air Bank tak mohou všichni majitelé platebních karet využívat při výběru peněz službu, která je běžná všude za hranicemi ČR. Air Bank je v tuto chvíli jedinou bankou v ČR, která tuto službu nabízí.

AXA Bank Europe, organizační složka Spořicí účet od AXA Bank •• Účet kombinující výhody spořicího a běžného účtu. •• Nulové poplatky za zřízení a vedení účtu, výhodné úročení. Účet spojující běžný a spořicí účet v jednom. Prostředky uložené na tomto účtu se velmi výhodně zhodnocují a klient je má zároveň stále k dispozici. Základní benefity: • velmi výhodné úročení • stálý přístup k penězům díky internetovému bankovnictví a platební kartě • nulové poplatky za zřízení a vedení účtu • založení účtu on-line bez nutnosti návštěvy pobočky Spojení běžného a spořicího účtu bez nutnosti vázat peníze na delší období, to vše je k získání online ve 3 jednoduchých krocích.

Citibank Europe plc, organizační složka Konsolidace se CitiPůjčkou •• U možňuje sloučení úvěrů, kreditních karet a kontokorentů v celkové výši 30–600 tis. Kč. •• Bez nutnosti ručitele, s možností úspor na měsíčních splátkách konsolidovaného úvěru ve výši až 50 %. Nový úvěrový produkt na českém trhu umožňující sloučení stávajících úvěrů, kreditních karet a kontokorentů poskytnutých jinou bankovní či nebankovní institucí v celkové výši 30 tisíc až 600 tisíc korun do jedné konsolidované půjčky od Citibank, bez nutnosti ručitele a s možností úspor na měsíčních splátkách konsolidovaného úvěru ve výši až 50 %. Díky Konsolidaci se CitiPůjčkou mohou klienti buď ušetřit na výši měsíčních splátek, zaplatit nižší celkovou částku bance při stejné době splatnosti úvěru, nebo získat další peníze při zachování stejné výše úvěrové splátky jako doposud. 36


Final Report | Bankovní inovátor

Základní benefity: • zdarma zpracování úvěrové dokumentace • zdarma vedení úvěrového účtu • bez úhrady nákladů spojených s předčasným splacením Konsolidace se CitiPůjčkou • bez nutnosti otevření běžného účtu v Citibank a bez potřeby pravidelného převodu příjmů do Citibank • garantovány výhodné úrokové sazby, nižší RPSN Konsolidace se CitiPůjčkou je zcela bez poplatků za zpracování úvěrové dokumentace a za vedení úvěrového účtu. Banka se postará nejen o ukončení smlouvy o úvěru či smlouvy o kreditní kartě u stávající klientovy banky, ale také o úhradu poplatků za předčasné splacení stávajících půjček. Klient si nemusí otevírat u Citibank běžný účet, ani pravidelně převádět do banky svoje příjmy. Předloží-li klient nabídku na konsolidaci svých úvěrů od jiné banky, nabídne mu Citibank lepší podmínky.

Česká spořitelna, a.s. Bezkontaktní technologie •• Č eská spořitelna je první bankou v ČR, která spustila masově vydávání platebních karet a začala dodávat obchodníkům bezkontaktní platební terminály. •• Kartou je možné platit nákupy do 500 Kč bez nutnosti zadání PIN, kartu stačí přiložit do vzdálenosti 5 cm ke čtečce bezkontaktního terminálu. Bezkontaktní technologie umožňuje klientům platit kartou nákupy do 500 Kč bez nutnosti zadat PIN – tedy pouze přiložením karty do vzdálenosti cca 5 cm ke čtečce bezkontaktního terminálu. Nad tuto částku je možné bezkontaktně platit také, je ale třeba zadat PIN. Oproti kontaktní platbě je bezkontaktní platba rychlejší, jednodušší a pohodlnější. Bezkontaktní karty jsou bezpečné, mají stejnou úroveň ochrany jako standardní platební karty. Při bezkontaktní platbě navíc klient nevydá kartu z ruky, může tedy dohlížet na celou transakci. V současné době mohou klienti platit bezkontaktně např. v síti obchodů Spar ČOS, C&A, bauMax, Česká lékárna (Dr.Max), knihy Dobrovský, kina Cinema City, potraviny Flosman a v pražských prodejnách Kauflandu. Již na konci první poloviny roku plánujeme rozšíření akceptační sítě bezkontaktních karet např. o prodejny Penny Market, BILLA, OBI, KIKA, Datart, Neoluxor, Terno (Jednota) a další. Česká spořitelna se stala první bankou v ČR, která masově spustila vydávání bezkontaktních platebních karet a která začala obchodníkům dodávat bezkontaktní platební terminály. V tomto trendu ČS dále pokračuje, a to jak z pohledu počtu vydávaných karet, tak z pohledu rozšiřování akceptačních míst, kde mohou klienti platit bezkontaktně. Všichni naši klienti mají možnost o kartu požádat, navíc v rámci ČR rozšiřujeme akceptační síť, což je nezbytná podmínka po úspěšné fungování bezkontaktních karet. Platební karta s bezkontaktní technologií přináší svému držiteli mnoho výhod. Placení pomocí této technologie je bezpečné, rychlé a jednoduché. Samotná transakce se uskuteční za méně než jednu vteřinu. Zákazníci navíc nemusí řešit, zda mají po kapsách hotovost na zaplacení každodenního nákupu. V současné době se soustředíme na umístění bezkontaktních terminálů i v dalších obchodech. Jen za březen vzrostl počet bezkontaktních transakcí o 48 %, tedy ze 60 tisíc na téměř 90 tisíc. Jejich celkový objem pak během března vzrostl o téměř 55 % ze 22 mil. Kč (k 29. únoru 2012) na 34 mil. Kč (k 31. březnu 2012). Ve 2. čtvrtletí 2012 přijde Česká spořitelna navíc také s aplikací pro iPhone 4 a 4S – Mobilní platební kartou, díky níž klienti zaplatí bezkontaktně mobilem v obchodech. Je to další logický krok po zavedení bezkontaktních karet. Telefonem bude možné platit všude, kde jsou akceptovány bezkontaktní karty Visa.

37


Final Report | Bankovní inovátor

ČSOB, a.s., a Poštovní spořitelna ČSOB a Era smartbanking •• Aplikace pro obsluhu internetového bankovnictví prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů. •• Od ledna do dubna 2012 si stáhlo aplikaci téměř 50 tisíc uživatelů. ČSOB a Era smartbanking je aplikace pro obsluhu internetového bankovnictví prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů. Přináší funkce pro rychlou a jednoduchou správu účtu kdekoliv a kdykoliv. Nabízí přehledné zobrazení aktuálních zůstatků na účtech, historii transakcí na účtu a seznam čekajících plateb. Dále je možné provádět platební transakce na libovolné účty v ČR, velmi jednoduše převádět peníze mezi vlastními účty klienta nebo pohodlně provést splátku kreditní karty. Aplikace dále obsahuje vyhledávač poboček a bankomatů, základní kontakty a aktuální novinky. Jako bonus je v aplikaci možnost jednoduše zadat výrobu platební image karty s vlastním designem, který si klient jednoduše nahraje a upraví přímo ve svém mobilním zařízení. Aplikace získala výborné hodnocení mezi uživateli na Apple App Store i Google Android Market. Od spuštění 1. 1 2012 do 16. 4. 2012 si aplikaci ČSOB a Era smartbanking stáhlo 47 551 lidí. Nový kanál, který významně rozšiřuje stávající možnosti obsluhy účtů, a to kdykoliv si klient vlastnící chytrý telefon nebo tablet přeje. Skupina ČSOB, jejíž součástí je Poštovní spořitelna, byla první z velkých bank v ČR, která s touto aplikací vstoupila na trh.

Equa bank a.s. Multiměnová debetní karta k běžnému účtu •• Embosovaná debetní karta MasterCard kombinující několik unikátních výhod je propojena s běžnými účty v CZK, EUR a USD s multiměnovou funkcí. •• Poplatek za výběr kdekoliv na světe 9 Kč. Základní benefity: • embosovaná debetní karta MasterCard kombinující několik unikátních výhod • propojení s běžnými účty v CZK, EUR a USD (klient si aktivuje sám online zdarma v internetovém bankovnictví) s multiměnovou funkcí (automatické zaúčtování příslušné transakce kartou na běžný účet dané měny) • výběr v příslušné zvolené měně se automaticky provede z odpovídajícího účtu kdekoliv na světě (lze vybírat z jakéhokoliv bankomatu kdekoliv na světě s jednotným poplatkem za jednotlivý výběr pouze 9 Kč) • možnost vlastního nastavení PIN kódu v internetovém bankovnictví – zdarma Možnost online nastavení limitů na výběry z bankomatů, na platby u obchodníků a platby na internetu přímo v internetovém bankovnictví – vše zcela zdarma. Karta zjednodušuje přístup souběžně ke třem možným běžným účtům v různých měnách (klient nemusím mít 3 karty, ale stačí jen jedna) a nabízí nadstandardní komfort při výběrech z bankomatu i při nastavování limitů v internetovém bankovnictví, není nutné mít samostatnou kartu pro internetové platby a ty se díky možnosti vlastního nastavení limitu přímo online stávají zcela bezpečnými. Jde o ojedinělou vlastnost karty s vysokou využitelností pro klienty, kteří platí na internetu, využívají účty ve více měnách nebo hodně cestují a v zahraničí kartu aktivně využívají (ušetří s ní na konverzích).

38


Final Report | Bankovní inovátor

GE Money Bank, a.s. Kreditní karta na počkání •• Kreditní kartu na počkání vystaví GE Money Bank téměř okamžitě. •• Do 25 minut od podání žádosti tak mohou noví držitelé kreditní karty začít nakupovat a čerpat její výhody. Jako první banka na trhu nabídla GE Money Bank v září 2011 KREDITNÍ KARTU NA POČKÁNÍ. Proces, který dříve trval dny i týdny, mohou nyní zájemci o kreditní kartu v GE Money Bank zvládnout za pár minut. Za 25 minut od podání žádosti tak mohou noví držitelé kreditní karty začít nakupovat a čerpat její výhody. GE Money Bank touto službou reaguje mimo jiné také na výsledky exkluzivního průzkumu, ve kterém zájem o vydání karty na počkání vyjádřilo 61 % respondentů. Vydání kreditní karty na počkání je zdarma a dodnes je GE Money Bank jedinou bankou, která na trhu tento produkt nabízí. GE Money Bank byla první bankou na trhu, která kreditní kartu na počkání nabídla. Doba čekání na kartu se tak zkrátila z řádu dnů na méně než půl hodiny.

J&T BANKA, a.s. J&T BANKA Café •• Unikátní prostředí kavárny ve stylu bankovní pobočky. •• Klientovi nabízí možnost prostřednictvím J&T Banky nahlédnout do světa investic a komfortu. V Česku naprosto unikátní pojetí bankovní pobočky, které dává klientům možnost v neformálním prostředí kavárny vyřídit veškeré potřebné bankovní operace. Neklientům J&T Banky umožnuje se podívat a „ochutnat“ svět J&T BANKY, svět investic a komfortu. V letošním roce budou otevřeny dvě kavárny J&T Banka Café v Brně a Ostravě. V tuto chvíli je otevřeno J&T Banka Café v Brně, kde mohou návštěvníci ocenit architektonický koncept „Hory a hvězdy“ od známého architekta Petra Hrůši, který navazuje na to nejlepší, co regionálně silný funkcionalismus v Brně nabízí. V interiéru jsou využity drahé a vzácné materiály, jako je například kararský mramor či makasar, doplněné výtvarnými díly malířky Markéty Jelenové. V Ostravě, kde bude pobočka v průběhu letošního léta otevřena, se jedná o rekonstrukci věhlasné kavárny Elektra, která se tak vrátí do života Ostravanů. Kavárna ve vídeňském stylu bude prostřednictvím nových materiálů přenesena do současné doby – tedy Elektra 21. století. I zde se mohou návštěvníci těšit na využití vzácných materiálů a výtvarných děl, která zde budou k vidění.

39


Final Report | Bankovní inovátor

LBBW Bank CZ a.s. IQ Plovoucí hypotéka •• Hypotéka s plovoucí úrokovou sazbou je závislá na jednoměsíční sazbě PRIBOR. •• Klient může opakovaně přejít z plovoucí sazby na fixní a naopak. • Hypotéka s plovoucí úrokovou sazbou je závislá na jednoměsíční sazbě PRIBOR. • Nabízí klientům nízkou úrokovou sazbu 2,49 % p. a. oproti fixu klienta a může tak participovat na současných nízkých sazbách. • Klient má možnost opakovaně přejít z plovoucí sazby na fixní a naopak během doby splácení úvěru (toto dává klientovi pocit klidu a možnost aktivně využít aktuálního vývoje sazeb). • Dochází k podstatně rychlejšímu umoření jistiny (ze které se vypočítávají úroky, a ty tak v čase klesají) oproti hypotéce s fixním úrokem. Klient tak může výrazně ušetřit na zaplacených úrocích. • Plovoucí úročení si klient může zvolit u všech účelových hypoték, tj. nejen na bydlení, ale např. i na nákup nemovitosti za účelem dalšího pronájmu, koupi rekreační nemovitosti (chata), na vyplacení dědického podílu či v případě refinancování stávající hypotéky. • Dlouhodobá splatnost až 30 let. • LTV až do 90 %. Velmi výhodná sazba pro nezajištěný úvěr, navíc s nárokem na získání státní podpory a dobou splatnosti, která koresponduje s účelem úvěru (15 let). Rychloúvěr může klient získat s atraktivní sazbou 6,29 % p. a. a až do výše 500 tis. Kč bez zajištění (resp. do výše 800 tis. Kč se zajištěním ručitelem).

Oberbank AG pobočka Česká republika Privátní účet Oberbank Žirokonto Plus Privátní účet Oberbank Žirokonto Plus za 79 Kč měsíčně zahrnuje: • všechny tuzemské elektronické transakce • všechny tuzemské výběry z bankomatů Oberbank a ČSOB • platební kartu Maestro Balíčkový privátní účet, který je jednoduchý, srozumitelný a praktický.

40


Final Report | Bankovní inovátor

Raiffeisenbank a.s. Privátní bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen (FWR) •• Privátní bankovnictví pod značkou FWR – profesionální investiční poradenství. •• Výběr nejlepších produktů – i pokud není z portfolia Raiffeisenbank. Privátní bankovnictví má na českém trhu velký potenciál. Raiffeisenbank proto loni spustila ojedinělý koncept pod značkou FWR, která nabízí profesionální investiční poradenství, regionální produktovou specializaci s možností nakoupit jakýkoliv (nejen) finanční produkt jakékoliv banky (tzv. otevřená architektura, na trhu je běžné, že banky prodávají jen své produkty. My chceme klientům nabídnout to nejlepší, pokud je tedy nejlepší produkt od konkurence, nabídneme klientovi tento a ne náš) a exkluzivní klub pod značkou FWR kdekoliv, kde působí RBI. Taková kombinace je na českém trhu ojedinělá. V posledním roce jsme spustili řadu služeb, které na českém trhu nikdo jiný nenabízí. Např. se jedná o privátní služby pro právnické osoby, kde se zaměřujeme především na vytváření rodinných nadací a trustů. Ty movitým klientům umožní převést jednoduše svůj majetek na následující generace. Mezi další služby, které doposud nebyly na českém trhu obvyklé, patří např. spolupráce s nezávislými správci aktiv či investice do malých českých firem hledajících kapitál (Raiffeisenbank je jediným ryze českým autorizovaným poradcem pro polský trh malých a středních firem New Connect). Samozřejmostí jsou investice do jakéhokoliv produktu kdekoliv na světě, poradenství s alternativními investicemi (např. do umění či zemědělské půdy) a neustálá dostupnost vlastního privátního bankéře. Výrazně jsme posílili i po personální stránce – postavili jsme tým bankéřů, kteří mají dlouholeté zkušenosti s působením ve švýcarských privátních bankách, otevřeli jsme rovněž několik specializovaných poboček pro privátní klienty v designu FWR.

Saxo Bank A/S, organizační složka SaxoMobilTrader •• Aplikace pro obchodování akcií dostupná pro přístroje se systémem Android i Apple iOS. •• Sledování účtu maržového, nemaržového, zisků, ztrát, zpráv i grafů. Aplikace pro obchodování akcií, CFD, futures, opcí i Forexu je dostupná jak pro přístroje se systémem Android (ke stažení na Google Play), tak i pro přístroje využívající Apple iOS ( Apple Store). MobileTrader od Saxo Bank tak lze spustit na všech smartphone přístrojích i na tabletech. Umožňuje nejenom pokyn podat, ale i změnit či zrušit. Umožňuje sledovat účet jak maržový, tak nemaržový, pozice, zisky ztráty, zprávy, grafy. Produkt je inovativní v následujících oblastech: 1) rozsah instrumentů 2) rozsah mobilních telefonů + chytrých telefonů 3) rychlost zpracování 4) úplné propojení účtu, pokynů, pozic s přístupem přes web nebo instalovanou aplikaci

41


Final Report | Bankovní inovátor

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Spořicí účet Prima •• Spořicí účet s garantovanou úrokovou sazbou. •• Založení i vedení účtu zdarma, nabízí okamžitý přístup k penězům. Spořicí účet s garantovanou úrokovou sazbou 2,5 % p. a. na částky do 500 000 Kč a 1,6 % p. a. u částek nad 500 000 Kč bez omezení. • úrok 2,5 %* p. a. garantovaný minimálně do konce roku 2012 (*Úrok 2,5 % p. a. je platný pro zůstatky do 500 000 Kč) • okamžitý přístup k penězům • založení i vedení spořicího účtu zdarma • zdarma všechny tuzemské příchozí a až dvě odchozí transakce v měsíci • rychlé a pohodlné ovládání z mobilu nebo přes počítač • péče vlastního osobního bankéře v široké síti poboček

ZUNO BANK AG, organizační složka Spořicí účet SPOŘENÍ •• SPOŘENÍ připisuje úroky denně a umožňuje vklady a výběry kdykoliv. •• Nepožaduje žádný minimální vklad ani zůstatek, neúčtuje žádné poplatky. •• Umožňuje spořit až na 10 SPOŘENÍCH ve čtyřech měnách – CZK, EUR, GBP a USD. Může být navázaný na váš ÚČET prostřednictvím AUTOPILOTA a tím šetřit čas i peníze. V ZUNO připisujeme úroky na SPOŘENÍ denně – to může pomoci k získání vyššího výnosu. Chytré zaokrouhlování – díky němu totiž nemusíte na SPOŘENÍ v ZUNO nikdy platit daň z úroku. Základ daně (tj. denní úrok) i samotná daň se zaokrouhlují na celé koruny směrem dolů. V ZUNO jsme to použili při výpočtu srážkové daně. Ta je ve výši 15 % z denního úroku. Jestliže denní úrok z uložených peněz není vyšší než 6,99 Kč, základ daně se zaokrouhlí směrem dolů na 6 Kč. Daň z něho by byla 0,90 haléřů. Ale jelikož i ta se zaokrouhluje dolů na celé koruny, je to vlastně 0 Kč. Takže stejně jako v daňovém ráji i v ZUNO jste osvobozeni od placení daně. Zmiňovaný denní úrok ve výšce 6,99 Kč při současných úrokových sazbách vzniká při vkladu 125 000 Kč. Abyste mohli spořit jako v daňovém ráji, musíte proto splnit podmínku, že na jednom SPOŘENÍ v ZUNO nebudete mít více než 125 000 Kč. Můžete mít až 10 SPOŘENÍ, která si můžete pojmenovat (např. dovolená, auto...)

42


Pojišťovací inovátor


Final Report | Pojišťovací inovátor

Nominace v kategorii Pojišťovací inovátor 2011 Vítěz – Allianz pojišťovna, a.s. Životní pojištění PRO ŽENY Životní pojištění vytvořené speciálně pro ženy, které jim nabízí zejména následující výhody: • pojištění závažných specificky ženských nemocí a operací • unikátní pojištění zdravotních komplikací v těhotenství, během porodu včetně pojištění závažného zdravotního stavu narozeného dítěte • přátelské podmínky pojistného plnění v případě hospitalizace v těhotenství (těhotenství není vyloučeno ani limitováno jako důvod pojistného plnění na rozdíl od podobných produktů) • nejširší asistenční služby, které ženy v době nemoci nebo úrazu nemohou vykonávat, jako je například donáška nákupu nebo hlídání dětí Levnější cena úrazového pojištění oproti mužům (v průměru o jednu třetinu). Při tvorbě pojištění pro ženy se Allianz pojišťovna nezaměřila pouze na obecná závažná onemocnění a operace, ale soustředila se i na rizika, která hrozí ženě v těhotenství, při porodu nebo po něm. Jde například o trombózy, embolie nebo mimoděložní těhotenství, ale například i o vrozené vady narozeného dítěte, jako je například Downův syndrom, rozštěp páteře a další. Zatímco podobné produkty pro ženy jsou v zahraničí obvyklé (a například v Asii velmi oblíbené), na českém trhu zatím pojištění chybělo a Allianz jej nabídla klientkám jako první. Unikátní jsou i asistenční služby, které se k pojištění váží. Ženy se v případě vážné nemoci nebo úrazu mohou spolehnout na bezplatnou pomoc při odvozu na kontrolu k lékaři, doprovodu na úřady, nákupu nebo donášce jídla, hlídání dětí, péči o běžná domácí zvířata, opravách a úklidu v domácnosti a mohou využít i dalších služeb. Pojištění pro ženy bylo výhodné do 20. prosince 2012 také vzhledem k levnějším sazbám, které (pro ženy) vycházejí o 21–50 % levněji oproti mužům. Od 21. prosince musí dojít ke sjednocení se sazbami pro muže, tedy ke zvýšení ceny pro ženy.

Předání ocenění Pojišťovací inovátor 2012 Zleva: produktový manažer Martin Podávka a předseda představenstva Allianz pojišťovny Jakub Strnad

44


Final Report | Pojišťovací inovátor

2. místo – DIRECT Pojišťovna, a.s. Pojištění na míru Tesco zákazníkům – Tesco Pojištění! DIRECT Pojišťovna v roce 2011 vyvinula ve spolupráci se společností Tesco nové unikátní pojištění připravené na míru zákazníkům Tesco. Tesco cestovní pojištění a Tesco pojištění automobilů si mohou klienti sjednat jednoduše po telefonu nebo přes internet, a to během několika minut z pohodlí vlastního domova. Tesco pojištění již brzy po uvedení na trh oslovilo široký okruh zákazníků, a to velmi výhodnou cenou i rozsahem pojistného krytí. Díky velmi podrobnému procesu segmentace, který DIRECT Pojišťovna pro Tesco pojištění vyvinula, je zohledněna do konečné ceny nejen řada parametrů o vozidle, ale také informace o řidiči samotném, jako je bydliště a věk klienta, věk nejmladšího řidiče a řidičské zkušenosti. Pro klienta to znamená, že platí jen za své vlastní riziko a nedoplácí tedy na rizikovější klienty, se kterými ho pojí například jen to, že mají stejnou kubaturu vozu nebo žijí ve stejném městě. Pro pojišťovnu znamená přesnější výpočet pojistného dosažení lepšího poměru mezi cenou pojistného a výší rizika škody. Všichni členové Tesco Club Card získávají navíc za zaplacené pojistné Club Card body stejně jako u jiného nákupu v Tesku. Ke každému pojistnému balíčku získají klienti asistenční služby 24 hodin 7 dnů v týdnu. Další výhodou Tesco pojištění je rychlost výplaty pojistného plnění, které je standardně vypláceno do 2 dnů od ukončení šetření pojistné události. U autopojištění mohou klienti navíc využít i kopírování bonusů z povinného ručení na havarijní pojištění.

3. místo – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA Univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA nabízí jednu z nejširších nabídek rizikových pojištění na trhu a lze jej kdykoliv přizpůsobit potřebám klienta (změna pojistného, pojistných částek, varianty pojistného plnění, změna rizikových pojištění, změna dalších pojištěných osob, změna investiční strategie, prodloužení pojistné doby, odložení výplaty pojistného plnění atd.). Základními benefity jsou: • rozšíření nabídky rizikové ochrany – úrazové pojištění při dopravní nehodě pro děti i dospělé, osvobození od placení pojistného v případě smrti druhého pojištěného, dětská vážná onemocnění, pojištění pro případ ošetřování nemocného dítěte a pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě • zatraktivnění stávajících rizik – úrazové pojištění s 6násobnou progresí u trvalých následků, rozšíření okruhu chorob u vážných onemocnění a možnost výběru ze 3 balíčků, zahrnutí 2. stupně invalidity do nabídky • transparentní poplatky • cenově výhodnější dětské sazby pojistného až do 26 let věku dítěte • bonus v podobě pojištění na počátku a prémie za bezeškodní průběh na konci pojištění • možnost příznivého ovlivnění konečné hodnoty účtu vhodným nastavením produktu • žádný poplatek za správu portfolia, žádný inkasní poplatek Jako jediní na trhu nabízíme Úrazové pojištění při dopravní nehodě pro dospělé i děti zahrnující komplexní úrazové krytí: • smrt následkem úrazu (pouze pro dospělé) • trvalé následky závažného úrazu od 10,1 % se 4 - nebo 6násobnou progresí • tělesné poškození způsobené úrazem • denní odškodné za následky úrazu s karenční dobou 7 dnů • pracovní neschopnost následkem úrazu s karenční dobou 7 dnů (pouze pro dospělé) • pobyt v nemocnici následkem úrazu s karenční dobou 3 dny • invalidita následkem úrazu s výplatou pojistné částky (pouze pro dospělé) Unikátní jsou také zcela nová dětská pojištění: pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě a pojištění pro případ ošetřování nemocného dítěte. Obě tato pojištění pomáhají rodičům, kteří musejí věnovat výrazně více času péči o dítě a nemohou vydělávat, k dorovnání ušlého výdělku. V prvním případě se jedná o zásadní dlouhodobé omezení, v tom druhém pak o kompenzaci finanční újmy při krátkodobé a dočasné nemoci nebo při úrazu dítěte.

45


Final Report | Pojišťovací inovátor

AEGON Pojišťovna, a.s. AEGON VIA Investiční životní pojištění s širokou nabídkou fondů a s možností pojistit až pět osob (jakéhokoliv věku) v rámci jedné smlouvy. Rozsah pojistné ochrany a zahrnutí jednotlivých připojištění lze v průběhu trvání pojištění přizpůsobovat momentální životní situaci. AEGON se u tohoto produktu zaměřuje na využívání elektronických služeb, protože dovedou zrychlit zaběhnuté procesy a snížit chybovost. K tomu slouží zejména elektronický formulář, jehož součástí je elektronický underwriting. Tato služba s názvem AEGON eUnderwriting je na českém trhu ojedinělá. Jedná se v podstatě o online zdravotní dotazník, který umožní vyhodnotit zdravotní stav klienta v reálném čase, takže 80 % smluv může být přijato okamžitě bez jakéhokoliv dalšího zdravotního vyšetření. Dalším krokem ke zjednodušení a zrychlení procesu sjednání pojistné smlouvy je zavedení služby ePay. Ta umožňuje realizovat první platbu pojistného prostřednictvím platební karty klienta přímo na schůzce při sjednání smlouvy. Mezi hlavní benefity, které odlišují produkt od konkurence, patří nejširší rozsah zajištění následků invalidity (podloženo průzkumem Scott & Rose), revoluční způsob krytí závažných onemocnění, závažná onemocnění PLUS pro ženy – stávající nabídka závažných onemocnění byla rozšířena o rizika týkající se výhradně žen, maximální transparentnost, elektronická služba AEGON Online (sledování stavu pojistné smlouvy 24 hodin denně prostřednictvím internetu), nadstandardní garance, mimořádně kvalitní fondy, AEGON Konto – (mimořádné vklady v rámci investičního životního pojištění lze investovat do tohoto interního fondu se zhodnocením 2 %). Životní pojištění AEGON VIA je stále živé, je stále v pohybu. Tým zaměstnanců AEGON se nepřetržitě zamýšlí nad možnostmi inovace, zkvalitnění, přidání nových připojištění nebo vylepšení těch stávajících.

Amcico pojišťovna a.s. (MetLife) Futurum – investiční životní pojištění Pojišťovna MetLife přináší produkt, který klientům pomůže zabezpečit jejich životní úroveň při odchodu do důchodu (ideální doplněk státního důchodu). Zároveň ho lze využít pro podporu studia dětí pomocí vypláceného stipendia. Mimořádné vklady a výběry • Možnost vkládat prostředky mimořádného pojistného až na čtyři programy současně. • Je možno volit z následujících investičních programů pro účel mimořádného pojistného: – strategie Futurum 2030 nebo Futurum 2040 – konzervativní strategie – strategie s vyhlašovanou úrokovou mírou • Prostředky z pojištění je možno kdykoliv vybrat. Výhody pojištění: • zabezpečení studia dětí nebo životní úrovně v pozdním věku • výplata pojistného plnění formou důchodu/renty či stipendia • volitelná připojištění • možnost mimořádných vkladů a výběrů • možnost připojistit v rámci smlouvy až 3 děti pojištěného (důchodová varianta) • z důvodu odchodu do důchodu nebo zahájení studia na vysoké škole lze požádat o předčasnou výplatu hodnoty účtu • bonusy za výši běžného pojistného • možnost sjednání produktu i v jednorázově placené variantě vhodné v případě momentálně volných peněžních prostředků

46


Final Report | Pojišťovací inovátor

Aktivně řízené portfolio Futurum 2030 nebo Futurum 2040 – aktivně řízené portfolio uchová vložené prostředky v bezpečí a snižuje riziko poklesu jejich hodnoty. Klient si může libovolně zvolit, kdy bude chtít začít vyplácet rentu či stipendium (volba z 5 možných způsobů výplaty).

AXA životní pojišťovna a.s. Investiční životní pojištění Kumulativ Life Kumulativ Life je investiční životní pojištění se širokou nabídkou kvalitní pojistné ochrany, které kombinuje pojištění a investování finančních prostředků do 4 exkluzivních fondů vytvořených výlučně pro tento produkt. Kumulativ Life nabízí více než standard zejména díky věrnostnímu bonusu, který každým rokem roste, a tím odměňuje klienta za jeho věrnost. Čím déle bude klient s AXA, tím větší bonus každoročně získá. Počínaje 4. rokem je klientovi každoročně na konci pojistného roku vyplácen na podílový účet bonus ve výši od 4 % z báze věrnostního bonusu. (105 % celkového ročního pojistného sjednaného v době uzavření pojistné smlouvy.) Bonus je každoročně zvyšován o 1 p. b. z báze věrnostního bonusu až do konce pojištění jako odměna za věrnost.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Investiční životní pojištění EVOLUCE Předností produktu je možnost zajistit sebe i své nejbližší sjednáním kvalitního pojistného krytí v jedné smlouvě. Klient si může určit rozsah a dobu pojištění a připojištění, pojistné částky, výši pojistného s ohledem na svou aktuální finanční a životní situaci a může všechny tyto parametry v průběhu pojištění měnit. Velké množství změn je možné provést přímo z domova pomocí internetového pojišťovnictví MojeČPP. V rámci jedné pojistné smlouvy lze pojistit i další osoby, druhého pojištěného s prakticky shodným rozsahem rizik a dále připojistit děti buď jako skupinu v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného, nebo individuálně na vybraná rizika. V oblasti investování produkt nabízí alokaci pojistného buď do portfolia životního cyklu, které chrání klientovy investice před ztrátou jejich hodnoty na konci pojištění, nebo do několika pevně nastavených strategií, nebo umožňuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele včetně dvou garantovaných fondů. Využít lze také tzv. uzamykání výnosů pro ochranu investic. Produkt samozřejmě umožňuje v průběhu pojištění reagovat na pohyby cen jednotlivých instrumentů na finančních trzích a operativně měnit výši a umístění placeného pojistného. Jako jediný na trhu navíc produkt zahrnuje širokou možnost připojištění neživotních rizik. Výjimečná je také věková hranice u trvání pojištění – až do 85 let. Minimální doba trvání pojištění je 10 let. Evoluce jako první na trhu nabízí komplexní zajištění celé rodiny na běžná rizika, která ji mohou v životě potkat, a propojením s neživotním pojištěním překračuje hranice toho, co bylo doposud vnímáno jako životní pojištění. Evoluce je v pravém slova smyslu pojištěním celé rodiny. Ve srovnání s ostatními produkty na trhu životního pojištění nabízí EVOLUCE nebývalý rozsah připojištění typických neživotních rizik. Konkrétně se jedná o pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě pro celou domácnost prvního pojištěného, právní ochranu rodiny, celoroční individuální turistické cestovní připojištění, zdravotní asistenci nebo pojištění ztráty zaměstnání ve dvou variantách – pro zproštění od placení pojistného na EVOLUCI a v podobě pojištění neschopnosti splácet úvěr právě z důvodu ztráty zaměstnání. Hlavní pojištění je možné sjednat s konstantní pojistnou částkou, s pojistnou částkou klesající lineárně nebo ve speciální variantě pro banku, ve které pojistná částka klesá dle úroku z úvěru. Dále je možné sjednat za velmi nízké pojistné pojištění pro případ náhlé smrti následkem mrtvice, infarktu či plicní embolie. K hlavnímu pojištění lze sjednat také velké množství dalších připojištění s výjimečnou variabilitou, například zproštění od placení pojistného v případě vzniku invalidity třetího nebo druhého a třetího stupně nebo v případě ztráty zaměstnání. Dále je k dispozici úrazové připojištění s riziky smrti následkem úrazu, trvalých následků 47


Final Report | Pojišťovací inovátor

úrazu a denního odškodného za dobu léčení úrazu nebo za dobu hospitalizace s možností dvounásobného plnění při autonehodě. Klienti mohou využít i připojištění invalidity pro třetí nebo druhý a třetí stupeň, připojištění závažných onemocnění a poranění, obojí i s možností klesající pojistné částky. V případě pracovní neschopnosti nebo hospitalizace z důvodu nemoci je připraveno denní odškodné. Zajímavostí u EVOLUCE je možnost v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného pojistit automaticky všechny děti bez zkoumání zdravotního stavu. V době platnosti tohoto úrazového připojištění dětí jsou pojištěny děti prvního pojištěného – narozené, osvojené či soudem přidělené do péče prvnímu pojištěnému jako poručníkovi. Za jednu sazbu je pojištěn neomezený počet dětí vč. nově narozených! Další zajímavostí je možnost připojištění zlomenin dětí a v neposlední řadě také možnost poskytnutí dvojnásobného plnění v případě autonehody v rámci úrazového připojištění (smrt úrazem, trvalé následky úrazem). Děti lze připojistit na jednotlivá rizika buď do 18, nebo až do 26 let. Při zachování stávající skladby a rozsahu pojistitelných rizik zahrnuje inovovaná EVOLUCE nově také: Snížení sazeb u nejvíce poptávaných rizik – budeme strhávat nižší poplatek za příslušné riziko. Toto zlevnění se automaticky týká i klientů s „původními“ smlouvami sjednanými za podmínek platných k červnu 2011. Omezení platných výluk z pojištění – u nově sjednaných smluv omezujeme ve prospěch klienta rozsah platných výluk z pojištění. EVOLUCE dokáže i své věrné klienty odměnit. Za každých 7 let bez pojistné události připíše pojišťovna na podílový účet „bonusové“ podílové jednotky ve výši 10 % poplatků za životní připojištění všech pojištěných osob. EVOLUCE je velmi vhodná i v situacích, kdy zaměstnavatel přispívá na pojistné. Nabízí pro tyto případy speciální fond, který je osvobozen od vybraných poplatků a garantuje zhodnocení 2,4 % p. a. EVOLUCE je jedno z nejtransparentnějších pojištění. Úplný sazebník poplatků je všem klientům k dispozici na www.cpp.cz, což u investičních pojištění není rozhodně samozřejmostí.

Česká pojišťovna a.s. 1. Povinné ručení Bez povinností – varianta Premium Nový balíček Premium rozšiřuje stávající 1. Povinné ručení Bez povinností o celou řadu benefitů a představuje tak nejširší nabídku povinného ručení, kterou řidiči mohou na trhu získat. Samozřejmostí je bezplatně poskytovaná služba přímé likvidace, garance pevné ceny pojištění na tři roky, „odpuštění vlivu na bonus“ u první nehody, pojištění pro případ střetu se zvěří či limit pojistného plnění ve výši 150 milionů Kč pro škody na zdraví i na majetku. Navíc pak balíček Premium přináší několik dalších připojištění v ceně – pojištění proti odcizení (k POV jde o naprostou novinku na trhu) a živelním pohromám. Klienti, kteří si u ČP sjednají variantu povinného ručení Premium s pojištěním navíc, získají podobně jako u variant Exclusive Plus a Max také chytrý telefon s operačním systémem Android a nahranou aplikací „Pojišťovna“. Jde o nejkomplexnější povinné ručení na trhu. Jako jediná a první pojišťovna na českém trhu přidáváme klientům k povinnému ručení také pojištění proti krádeži vozidla. Z našich výzkumů totiž vyplývá, že motoristé se mnohem více obávají toho, že jim auto někdo ukradne, než že by sami nabourali. Navíc jsou trendem současnosti krádeže starších vozů na náhradní díly, zatímco v minulosti se zloději více zaměřovali na nové luxusní vozy. Produkt je navíc součástí uzavřeného kruhu – od sjednání až po likvidaci případné pojistné události přes aplikaci Pojišťovna. Tato mobilní aplikace je, což je rovněž na trhu ojedinělé, propojena i s naší Klientskou zónou.

48


Final Report | Pojišťovací inovátor

Česká pojišťovna Zdraví a.s. Gentleman Plus Pojištění nejčetnějších mužských karcinomů (pohlavní orgány a urologické ústrojí, tlusté střevo, konečník) je určeno výhradně pro muže, 200 000 Kč při diagnóze + 100 000 Kč při operaci + 10 000 Kč měsíčně po dobu léčby. Pojištění je obnosové, pojistné plnění je možno použít na cokoliv. Řeší propad příjmu po dobu nemoci, pomůže s náklady na zajištění provozu domácnosti a nadstandardní léčbu. Umožní soustředit se na léčbu bez starostí o finanční závazky. V čem spočívá inovativnost nominovaného produktu/služby: speciální produkt unikátní na trhu (pro ženy existuje Lady Plus – ČPZ) kryje velmi rozšířené riziko (jen karcinom prostaty a tlustého střeva činí více než 35 % všech karcinomů u mužů v ČR). Jednoduché sjednání, ve zdravotním dotazníku jen 3 dotazy na rakovinu, vhodný doplněk k ostatním pojištěním s výrazným užitkem v psychicky i finančně těžké situaci, rychlé a jednoduché plnění. Cena dle vstupního věku od 102 Kč měsíčně.

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Naše Auto Obecná charakteristika: zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Hlavní výhody: • zdarma úrazové pojištění řidiče • zdarma pojištění osobních věcí řidiče a osob jemu blízkých • zdarma široká/nadstandardní asistenční služba v případě havárie i poruchy na území celé Evropy • ve variantě Premiant zdarma škody na vlastním vozidle až do výše 5 000 Kč • ve variantě Premiant likvidace škody bez amortizace • přímá likvidace škody (v případě, že našeho klienta někdo nabourá, likvidujeme klientovi škodu) • možnost sjednat spolu s havarijním pojištěním vozidla a s širokou možností připojištění • 10 % sleva za sjednání online, převoditelnost bonusu do havarijního pojištění atd. Revoluční (první na trhu) je především způsob výpočtu ceny. Při výpočtu sazby povinného ručení nehledíme tolik na auto, ale na jeho řidiče. Konkrétně řečeno na jeho škodní historii – tzn. počet měsíců ujetých bez nehody, dále na jeho věk, bydliště… Není pro nás tak podstatné, jaké auto vlastní, ale jaký je řidič. Na atraktivní cenu si tak mohou přijít nejen majitelé menších aut, ale i vlastníci větších nebo luxusnějších vozů.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Pojištění právní ochrany pro podnikatele Tento produkt je určený především pro malé a střední podnikatele a zajistí podnikatelům a jejich firmě spolehlivé právní zázemí a zbaví je obav z nepřiměřených nákladů za právní služby a za případné soudní řízení. Tento produkt jsme na základě požadavků od klientů rozšířili o obhajobu ve sporech ze závazkově-právních vztahů jak s dodavateli, tak s odběrateli; také o obhajobu v jiném správním řízení (např. nesplnění povinnosti vyplnění záručního listu, nevyřízení reklamace), také je zde možnost připojištění samostatných parcel a znaleckých posudků nenařízených soudem.

49


Final Report | Pojišťovací inovátor

ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku Direct channel – online prodejní portál životního pojištění Kvalitně zpracovaný web, přehledné strukturování informací, které jsou psány jazykem běžných lidí a ne pojišťováckým žargonem, a jednoduché a použitelné formuláře pro sjednání pojištění umožňují klientům samostatně sjednat i složitější produkty. Také procesy byly přizpůsobeny tomuto kanálu. Kde to není nezbytně nutné, identifikace klienta dle zákona AML probíhá až před pojistnou událostí. Smlouvy doručuje ING pojišťovna svým klientům messengerem po domluvě osobní schůzky. Vše je připraveno tak, aby se minimalizovala zátěž klienta a nezbytné kroky pro sjednání přešly spíše na pojišťovnu. Prodej životního pojištění byl doménou osobního prodeje, kdy pojišťovací poradce vybíral pro klienta dle jeho životní situace nejvhodnější produkt. S tím, jak jsou lidé vzdělanější a mají čím dál méně času, se přesouvá sjednání i těchto složitějších produktů do online prostředí. Uživatelé využívají možnost sjednání pojištění přes internet především díky úspoře času, kdy nemusí zbytečně čekat fronty na pobočkách, a také díky tomu, že v online prostředí si mohou nabídky pojišťoven pohodlně porovnat a vybrat si tu pro ně nejlepší. Nejsou tlačeni poradcem do jednostranné volby. Neméně důležitým faktorem je také sleva na pojištění, která se pohybuje okolo 10 %. Prodej neživotních pojištění online je na českém trhu poměrně etablovanou záležitostí. Téměř všechny univerzální pojišťovny na svých webech umožňují sjednání cestovního pojištění, povinného ručení nebo pojištění majetku. Životní pojištění především pak pro své legislativní a procesní bariéry na českém trhu do loňského podzimu prodávané nebylo. Inovátorem v tomto směru se stala ING Životní pojišťovna, která umožnila jako první v září loňského roku sjednat životní pojištění přes internet. Následovalo spuštění online prodejního portálu online.ingpojistovna.cz, který slouží jako další distribuční kanál pojišťovny. Na webu je možné mimo běžně placeného životního pojištění sjednat také investiční životní pojištění Garance Plus a dále také penzijní připojištění. Tím se ING stala první pojišťovnou, která zařazuje do svého online portfolia také životní pojištění a penzijní připojištění.

Komerční pojišťovna, a.s. Moje pojištění plateb, Profi pojištění plateb Moje/Profi pojištění plateb je úrazové pojištění, které zajistí finanční prostředky na platby pravidelných měsíčních výdajů z účtu klienta v případě jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity nebo náhlého úmrtí. K dispozici je také varianta, která klienta kryje v případě ztráty zaměstnání. Výše pravidelného plnění je určena podle pravidelných plateb placených z účtu pojištěného. Moje pojištění plateb: • úhrada pravidelných výdajů do výše 10 tis. Kč měsíčně až po dobu jednoho roku • okamžitá finanční pomoc až 100 000 Kč do 48 hodin pro pozůstalé • pravidelný příjem po dobu 6 měsíců ve výši až 10 000 Kč měsíčně v případě ztráty zaměstnání • bez přezkoumávání zdravotního stavu Profi pojištění plateb: • okamžitá finanční pomoc – rychlé plnění až 400 000 Kč do 48 hodin • úhrada pravidelných výdajů do výše 40 000 Kč měsíčně až po dobu jednoho roku • bez přezkoumávání zdravotního stavu Úrazové pojištění, u kterého je výše plnění odvozena od pravidelných plateb z účtu klienta u Komerční banky jako například nájemné, dodávky energií, telefonické služby, internet, povinné ručení, vzdělání apod.

50


Final Report | Pojišťovací inovátor

Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Agra pojišťovna, organizační složka AGRAR ASZ – pojisti se sám! Pojištění zemědělských plodin v produktu AGRAR ASZ – pojisti se sám! si sestavuje zemědělec na míru. Pojišťovně jej navrhuje online prostřednictvím formuláře na webové adrese www.agrapojistovna.cz nebo na předtištěném formuláři. Jde o nový produkt, který vznikl ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství (ASZ), podle níž nese název. Členům ASZ nabízí vedle pojištění rizika krupobití a požáru i pojištění pro případ vichřice a záplavy. Tato dvě rizika jsme pro klienty připravili zcela nově. Aby mohl být tento produkt cenově zajímavý, vyžaduje aktivní přístup zemědělce. Nejsnadnější cestou je jeho uzavření prostřednictvím internetu. Samozřejmě je možné využít i předtištěný formulář pro „méně technicky“ zdatné. Jednoduchý formulář umožňuje zájemci sestavit si takové pojištění, které mu opravdu bude vyhovovat. Nerozhodný zájemce může vyzkoušet několik variant zadání a odeslat jedním kliknutím finální verzi ke zpracování pojišťovně. Obratem obdrží (elektronickou poštou) potvrzení o odeslání návrhu a po kontrole pracovníky pojišťovny vyhotovený předpis pojistného. Dokud není pojistné zaplaceno, pojistka nevznikne. Zemědělec má tudíž v rukách trumf, kterým zahraje v okamžiku, kdy obavy z nepřízně počasí budou největší. Po zaplacení je klient až do sklizně pojištěných plodin zbaven značné části starostí. Smlouva zaniká sklizní, není třeba myslet na termín výpovědí. Osvědčilo-li se toto pojištění, není na jaře nic jednoduššího, než jen na chvilku sednout k počítači a během chvíle být znovu pojištěn. Jsme první pojišťovnou, která internetové pojištění plodin nabízí. Poskytuje dvě nová, do minulé sezony v naší nabídce nenabízená pojišťovaná rizika. Potenciální klient má možnost sám v klidu domova a bez omezení projít všechny možné varianty pojištění, které mu budou vyhovovat i po finanční stránce.

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění pohřbu Typ pojištění: Jednorázové pojistné Běžné pojistné – placeno po zkrácenou dobu 10 let (po této době se běžné pojistné nehradí, připisují se podíly na výnosech) Pojistná částka: min. 20 000 Kč a max. 500 000 Kč pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Vstupní věk pojištěného: běžné pojistné – min. 18 let, max. 60 let jednorázové pojistné – min. 18 let, max. 80 let Počátek pojištění: nejdříve od následujícího dne po sjednání pojistné smlouvy Počet obmyšlených osob: max. 3 – lze je v průběhu pojištění libovolně měnit Garantované zhodnocení: 2 % p. a. Od března 2012 uvedla Pojišťovna České spořitelny na trh nový produkt – pojištění pohřbu. Nastřádané finanční prostředky klienta jsou účelově určeny na jedinou věc, a tou je poslední rozloučení. Klient je do pojištění přijat bez zkoumání zdravotního stavu, může si vybrat z varianty jednorázového a pravidelně placeného pojistného. Pojistné plnění při úmrtí nevstupuje do dědického řízení a nepodléhá dani z příjmů. Pojistná událost je v pojišťovně řešena přednostně a částka vyplacena obmyšlené osobě (popř. i právnické osobě) do tří dnů po obdržení veškeré potřebné dokumentace. Výhodou produktu je jeho výrazná jednoduchost, účelovost a administrativní nenáročnost.

51


Final Report | Pojišťovací inovátor

Slavia pojišťovna a.s. Zdraví + Úrazové pojištění zahrnující pojištění úrazu a nemoci. Jedná se o pojištění bez zbytečných rizik. Každý klient si zvolí nastavení limitů dle svých potřeb. • • • • • •

nenutíme klienty spořit jako v úrazovém životním pojištění nesjednává se k životnímu pojištění, ale samostatně pojištění je věkově neomezeno klienti neabsolvují vstupní lékařské prohlídky na jednu pojistnou smlouvu se dají pojistit až 2 dospělí a 4 děti u každého pojištěného možnost individuálního nastavení balíčků pojištění

UNIQA pojišťovna, a. s. Rizikové životní pojištění s dividendou (zkratka RŽPD) Univerzální stavebnicový produkt pro jednotlivce i rodiny. • pružné nastavení krytí rizik v čase podle různých životních situací • plně oddělená spořicí složka, volitelná klientem, nákladově transparentní a úsporná pro klienta • v rámci ŽP zahrnuto mnoho rizik – např. právní ochrana rodiny, připojištění závažných chorob včetně 10 dětských diagnóz, zdravotní asistence včetně sjednání termínu u dětského specialisty bez doporučení, služby „second opinion“ • riziková dividenda – zohledňuje lepší škodní průběh ve srovnání s obecnými statistikami a poskytuje klientovi 20% slevu z rizikového pojistného dle úmrtnostních tabulek • doposud nastaven rozdílný tarif v úrazovém pojištění pro ženy a muže dle dosavadních úrazových statistik • úrazové pojištění: dvojnásobné plnění v případě dopravní nehody. Možnost sjednání progresivního plnění za závažné úrazy (až na šestinásobek pojistné částky) • připojištění denních dávek za léčení úrazu (progresivní) a za dobu pracovní neschopnosti riziková dividenda – od loňska je garantována v minimální výši 15 % • tzv. předběžný underwriting = možnost okamžitě zjistit pojistitelnost a konkrétní podmínky pojištění klienta, který při sjednávání vykazuje rizikové parametry (díky operativnímu spojení na centrálního upisovatele) • upravena struktura poplatků, která vedla k průběžnému zlevnění produktu – došlo k rozšíření karenčních lhůt u pojištění pracovní neschopnosti • změna připojištění invalidity – nově přibylo pojištění invalidity II. stupně, možná volba konce pojištění invalidity. Nově zahrnuto připojištění invalidity pro děti a mládež do 18 let s výplatou renty do 65 let věku (unikátní délka výplaty na trhu) • přidáno pojištění smrti s volitelným koncem smluvní doby pro vhodné načasování produktu • přidáno připojištění tzv. sádrovného – reaguje na aktuální kroky ve zdravotní reformě = obnosové dávkové pojištění pro případ jakékoliv zlomeniny (v případě více zlomenin se plnění násobí), lze využít například na placenou odlehčenou sádru

52


Final Report | Pojišťovací inovátor

Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Online prodejní kanál wüstenrot24 Jedná se o přímý prodej pojistných produktů prostřednictvím nových webových stránek www.wustenrot24.cz. Jako první na trhu nabízíme touto formou uzavření plnohodnotného životního pojištění. Na úvod jsme přišli s pojistnými produkty ProSichr, ProBudoucnost a ProGold. Dále je zde možné sjednat si nově upravené pojištění motorových vozidel ProAuto a ProCesty. Wüstenrot tak vychází vstříc stále se rozšiřující skupině potenciálních klientů, která při nákupu služeb a zboží využívá přímé obchodní kanály. Právě pro tuto cílovou skupinu zákazníků je určena nabídka snadného sjednání kvalitních finančních a pojistných produktů na www.wustenrot24.cz. Všechny produkty Wüstenrotu nově nabízené online byly inovovány tak, aby byly pro klienty srozumitelné a jednoduché. Výhodou je i možnost rozpracovaný formulář uložit. Klient má 30 dnů na to jej vyplnit až do konce a odeslat. Stejnou funkci může klient využít, když s něčím potřebuje poradit. Formulář uloží, zavolá na nové prodejní call centrum, kde mu buď poradí jak postupovat dále, nebo si formulář převezmou (podle unikátního hesla, které klient při uložení obdrží) a jeho vyplnění dokončí za klienta. Jako první na trhu přichází Wüstenrot s online prodejem plnohodnotného životního pojištění ProSichr.

53


Cena novinářů


Final Report | Cena novinářů

Stejně jako v minulých ročnících také letos se v rámci speciální „Ceny novinářů“ hodnotila komunikace zástupců bank s médii. Hlasování se zúčastnily téměř dvě desítky novinářů, kteří se specializují na finanční sektor. Zástupci médií posuzovali kandidáty z hlediska jejich dostupnosti a odbornosti. Nejvstřícnějším finančním odborníkem se již potřetí stal analytik Raiffeisenbank Aleš Michl. Své prvenství obhájil s vysokým náskokem před duem Vladimír Pikora – Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Jeho finanční ústav bodoval rovněž v kategorii o Nejoblíbenějšího tiskového mluvčího, když první příčku obsadil Tomáš Kofroň. Na druhém místě skončila tisková mluvčí Komerční banky Monika Klucová a třetí se umístila Hana Vaněčková, mluvčí Modré pyramidy.

Předání ocenění pro nejvstřícnějšího finančního odborníka Aleš Michl, analytik Raiffeisenbank, přebírá ocenění z rukou Martina Jašminského, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin

Předání ocenění pro nejoblíbenějšího tiskového mluvčího Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank přebírá Cenu novinářů

55


Eventy


Final Report | Eventy

Workshopy V rámci výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna jsme uskutečnili dva kvalitativní průzkumy mezi laickou veřejností na téma Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků a Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. U prvního tématu jsme zkoumali na příkladu několika konkrétních sazebníků bank, jak se v nich uživatelé orientují a jak hodnotí jejich přehlednost a uživatelskou příjemnost. Zaměřili jsme se na šest základních aspektů, a to umístění sazebníků na webu, možnost stáhnutí sazebníků, strukturu a grafické zobrazení, názvosloví sazebníků, historické sazebníky a nenabízené služby a dokument o změnách. Zástupce bank jsme poté s našimi závěry seznámili na odborném diskuzním setkání, které se uskutečnilo 16. května 2012 na půdě Hospodářských novin. Odborníků v panelu jsme se ptali na jejich názor na danou problematiku a na to, jakou váhu důležitosti přikládají bankovním sazebníkům. U druhého tématu jsme zkoumali webové kalkulátory pojišťoven opět se zaměřením na jejich přehlednost a uživatelskou přívětivost. Diskuzní setkání se zástupci pojišťoven proběhlo 6. června 2012. Kromě panelistů se každého setkání zúčastnila přibližně třicítka dalších expertů z finančních institucí.

Bankovní workshop 16. května 2012 téma: Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků

Pojišťovací workshop 6. června 2012 téma: Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven

57


Final Report | Eventy

Slavnostní vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků výzkumu spojené se slavnostním obědem se uskutečnilo 11. září 2012 v prostorách České národní banky. Na akci byli přítomni zástupci bank, pojišťoven, médií, partnerů a podporovatelů projektu. V rámci setkání byly oznámeny výsledky všech kategorií výzkumu a předány ceny vítězům.

58


Final Report | Eventy

59


Výzkum v médiích


Final Report | Výzkum v médiích

Komunikace Komunikační kampaň projektu byla nastavena tak, aby co nejlépe zasáhla odbornou i laickou veřejnost. Cílovou skupinu bank a pojišťoven jsme oslovovali zejména prostřednictvím direct mailu, nástroji PR a dále kombinací nadlinkových a podlinkových aktivit. V ATL kampani byly využity motivy čísel, grafů a procent jako jediných kritérií, která podmiňují vítězství. Skrze BTL kanály a PR byla komunikována hlavně objektivnost hodnocení. Informace o průběhu projektu byly kontinuálně zveřejňovány v Hospodářských novinách a na serveru iHNed.cz. Shrnující výsledky projektu byly následně uveřejněny formou rozsáhlé redakční přílohy Hospodářských novin. Kromě těchto titulů podpořily medializaci další tištěná ekonomická periodika, například E15, Ekonom nebo Bankovnictví. Z internetových portálů se o soutěž zajímaly zejména servery Finance.cz, kurzy.cz, investujeme.cz a bankovnípoplatky.com. Celkově soutěž zaznamenala přes stovku mediálních výstupů v tištěných a internetových titulech.

ATL kampaň

NÁPADY

ROZHODUJÍ Hlasujte pro nejlepší novinku mezi bankovními produkty a službami na www.nejbanka.cz! Do kategorie Bankovní inovátor nominovaly banky své produkty a služby, které považují za inovativní. Která z nich zaujme nejvíce Vás? Přispějte svým hlasem k inovacím na bankovním trhu.

ČÍSLA

Inovator_2012_186x254_Bankovnictví.indd 1

5/14/2012 2:49:18 PM

ROZHODUJÍ Hospodářské noviny vyhlašují další ročník projektu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna U nás nerozhodují dojmy. Vítěze určí stovky objektivních kritérií a konkrétních dat.

ČÍSLA

ROZHODLA

Více na www.nejbanka.cz a www.nejpojistovna.cz.

Titul Bankovní inovátor 2012 získala Fio banka s produktem Fio Smartbanking. Titul Pojišťovací inovátor 2012 získala Allianz pojišťovna s produktem Životní pojištění PRO ŽENY. Nejlepsi banka 2012_203x267.indd 1

3/13/2012 1:12:55 PM

Blahopřejeme vítězům a děkujeme partnerům projektu! Více na www.nejbanka.cz a www.nejpojistovna.cz.

Nejlepsi inovátor 2012_210x280_Vikend_Finale_NEW.indd 1

9/14/2012 10:36:33 AM

61


Final Report | Výzkum v médiích

Periodikum iHNed Home Page

Datum zveřejnění 8. 3. 2012 – 12. 3. 2012

Hospodářské noviny

21. 3. 2012

Ekonom

22. 3. 2012

IN magazín

28. 3. 2012

Finanční poradce

29. 3. 2012

Víkend

30. 3. 2012

Bankovnictví

30. 3. 2012

iHNed Home Page

2. 4. 2012 – 8. 4. 2012

Hospodářské noviny

13. 4. 2012

Ekonom

19. 4. 2012

Bankovnictví

27. 4. 2012

Hospodářské noviny

27. 4. 2012

Hospodářské noviny

9. 5. 2012

iHNed Home Page

21. 5. 2012 – 3. 6. 2012

iPad HN

21. 5. 2012 – 27. 5. 2012

Hospodářské noviny

22. 5. 2012

Hospodářské noviny

22. 5. 2012

Hospodářské noviny

23. 5. 2012

Bankovnictví

25. 5. 2012

Finanční poradce

31. 5. 2012

iHNed Home Page

4. 6. 2012 – 1. 7. 2012

Hospodářské noviny

12. 6. 2012

Hospodářské noviny

12. 6. 2012

iHNed Home Page

3. 9. 2012 – 9. 9. 2012

Hospodářské noviny

12. 9. 2012

Hospodářské noviny

13. 9. 2012

Víkend

14. 9. 2012

Hospodářské noviny

18. 9. 2012

IN magazín

19. 9. 2012

Ekonom

20. 9. 2012

Víkend

21. 9. 2012

Ekonom

26. 9. 2012

Bankovnictví

27. 9. 2012

62


Final Report | Výzkum v médiích

Tiskoviny

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vyhlášení výsledků výročních cen Nejlepší banka 2012 a Nejlepší pojišťovna 2012 v úterý 11. září 2012 od 11 hod. v prostorách České národní banky (Kongresové centrum ČNB, Senovážné náměstí 30, Praha 1).

Program: 10.45

Welcome drink

11.00

Oficiální vyhlášení výsledků Nejlepší banka 2012 Nejlepší pojišťovna 2012 Klientsky nejpřívětivější banka 2012 Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2012 Bankovní inovátor 2012 Pojišťovací inovátor 2012

11.45

Raut

Registrace Miroslav.stochl@communa.cz, +420 734 172 332 Svou účast potvrďte, prosím, do 10. září 2012.

Dovolujeme si Vás pozvat na odborné diskuzní setkání  u příležitosti nového ročníku výzkumu Nejlepší banka  a Nejlepší pojišťovna na téma

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků ve středu 16.

května 2012 od 10.30 hod.

v budově vydavatelství Economia,  Dobrovského 25, Praha 7.

63


Final Report | Výzkum v médiích

Speciální přílohy HN k soutěžím Spec á n p oha HN Bankovn nová o 22 5 2012 www.iHNed.cz

Business Class

21

úterý, 22. května 2012

www.iHNed.cz

Business Class

22

anketa

Bankovní inovátor

úterý, 22. května 2012

BanKovní inováTor

Který z nominovaných

produktů vás nejvíc zaujal Air Bank a proč? Petr dvořák

DěKan FaKulty FinanCí raktická, jednoduchá a přáa úČetniCtví telská k zákazníkům. Tak vŠe charakterizuje svou nomiSpořicí účet Prima. naci na bankovního inováJe jednoduchý, tora Air Bank. Jde o možnost, aby bez poplatků Jediná banka, která tuto volbu si klienti při výběru z bankomatu a s relativně příznivou, dovkonce bankomatech umožňuje. zvolili, v jaké hodnotě si peníze pře-úrokovou roku garantovanou Hodnotu bankovky si klient zvolí jí. Sami si na dotykové sazbou. vobrazovce době, kdy řada na dotykové obrazovce. nakombinují, zda chtějí bankovbankovních produktů nabízíK dispozici jsou bankovky ky velkých hodnot, nebo i menší. spoustu možností, které jsou pro 200, 500, 1000 a 2000 korun. Vybírají si přitom z nominálů běžného klienta200, mnohdy zbytečné, 500, 1000 a 2000 korun. může konzervativnějším klientům „Snažíme se nabídnout dělat služby jinak,vše, co potřebují v zásadě než je běžné. Tato novinka na česnejvětší hodnoty. Aby se lidé dostali – relativně dobré zhodnocení, kém trhu nejlépe naši snahu vysti- a okamžitý k drobnějším bankovkám, musí si vysokou bezpečnost Představujeme 17 produktů a služeb, které soutěží ohuje,“ titulmíní Rostislav Kocman, mluvvymýšlet různé částky. „Domluvili přístup k penězům. čí Air Bank. Ačkoliv se Češi v cizině jsme se nové službě s dodavatelem Bankovní inovátor. Veřejné hlasování o nejlepší bankovní s takto vybavenými bankomaty už našich bankomatů,“ uvedl Kocman. Jaroslav daňhel novinku roku 2012 začalo včera. delší dobu setkávají, Air Bank je má Novinka je zatím dostupná jen na 15 vŠe, KateDRa zatím jediná v Česku. Bankomatopobočkách Air Bank av budově PPF. Hlasujte na www.nejbanka.cz BanKovniCtví vé sítě jsou běžně naprogramovány „Přemýšlíme teď o tom, jak bankoa tak, aby vydávaly co nejmenší počet matovou síť rozšířit i mimo pobočPoJiŠťovniCtví bankovek, a přednostně vyplácejí ky,“ dodal Kocman. Bezkontaktní

P

speciální příloha projektu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2012

Volba bankovek při výběru z bankomatu

technologie České spořitelny. Jde o počin směřující k dalšímu zjednodušení platebních transakcí, a tedy i transakčních nákladů. Je přitom použito pro klienty známého média – platební karty ve spojení s bezkontaktním terminálem. Pozitivum vidím ve stále ez dotyku, kartami, jež obchodních se tedy rozšiřujícím počtu není nutné vkládat do pla-touto technologií míst, kde je možno tebníchplatit. terminálů a ani technologie se mi oproti k nim zadávat je možplaceníPIN, mobilním telefonem zdá né platit i v Česku. Průkopníkem jednodušší. První banka, jež masově vydává je Česká spořitelna, která je v říjnu bezkontaktní platební karty. spustila jako první z velkých bank Josef Rajd Kartou je možné platit nákupy a začala dodávat i bezkontaktní veDouCí do 500 Kč. platební terminály do obchodů. analytiK Chystá bezkontaktní platby „Je to bezpečné, rychlé a jednoFinCentRuM duché. Transakce se uskuteční Spořicí mobilem. účet za méně než vteřinu,“ říká mluvčí VÝKLAdNÍ SKŘÍŇ BANK. Chytrými technologiemi a výhodnějšími sazbami se banky aktuálně snaží co nejvíc zaujmout od Zuno Bank, ČS Jan Holinka. Hlavní výhodoukterá je chytře klienty. Sedmnáct produktů, které jsou samotnými bankami nominované na titul Bankovní inovátor 2012, dokládá, že platit nákupy do 500 komožnost funkce běžné karty a banka ji naumožnila klientům run jen přiložením ke čtečce bízíbyklientům zdarma v rámci výlépekarty zhodnotit úspory, aniž ji to finanční domy v Česku začaly přizpůsobovat služby novým potřebám zákazníků. terminálu do vzdálenosti zhruba měny při vypršení platnosti karty. stálo korunu navíc. 5využití denního centimetrů. Hodí se tedy těm, kte-s principem Do dubna jich vydala přes 363 tiúročení v kombinaci využít se dají už téměř ve 300 ří spěchají nákupy. výpočtu daně zProti úroků bylsíc odabanky placení mobilem. Kromě těchto domů budou bezkon-na menší Olga Skalková prodejnách. Plány banky v zavázneužití je klient chráněn geniální tah. tím, že taktní platby kartou nebo mobilem do konce roku poolga.skalkova@economia.cz dění bezkontaktních technologií jednou čas je požádán o vložení skytovat i ČSOB, Raiffeisenbank, UniCredit Bank,zaGE tím nekončí. Do června nabídne do čtečky a zadání PIN. Vyšší dagmar Money Bank, mBank nebo Zuno Bank. Brzykarty je ale budou banka bezkontaktní platby majiplatby musí autorizovat PIN vždy. tali jste se fanoušky technologických Prajzlerová muset mít všechny banky, aby na trhu obstály. telům iPhonů 4 a 4S. Bezkontaktní karta má všechny ManažeRKa novinek, které umožňují ovládat účet Dobrá kondice a silnější konkurence BanKovníCh přes mobilní telefon či rychle platit v obSlužeB Krize změnila chování lidí a banky cítí, že klienti jsou chodech prostřednictvím bezkontaktní PaRtneRS mnohem opatrnější a víc si vybírají, co za své peníze dokarty? Anebo v bankách hledáte lepší Mám dva favority. stanou. Banky jsou pod větším tlakem prodávat služby, možnost, jak zhodnotit úspory, případMultiměnovou které lidé skutečně požadují. Základnou k rozmachu ně jak sloučením starších půjček ušetřit debetní kartu equa banky, která inovací jsou nejen nové technologie, ale i dobrá kondina měsíční splátce dluhu? Možná oceníumí propojit tři účty v různých ce českých bank. Tuzemské instituce krizí propluly bez te spíše službu, která sice nepřináší viditelnou úsporu měnách. Při cestách po světě klient velkých ztrát a mají dost kapitálu, aby si mohly dovolit ani převratnou technickou novinku, zato prakticky šetří na konverzi měn a má výběr i novinky, o kterých dopředu s jistotou neví, jestli budou řeší takovou rutinní záležitost, jako je výběr z bankohytrá bankovní kdekoli zaaplikace, 9 Kč. a pak Konsolidaci mít masový ohlas a přinesou jim růst tržeb. matu – podle bankovek, které si sami určíte. kterou Fio banka, s CitiPůjčkou, u níž klient neplatí „Letošní klání jednoznačně ukazuje, že banky již nabízí Právě tyto typy novinek najdete v soutěži inovací umožňuje majía vedení zaklientům, zpracováníco úvěru neřeší dopady krize z minulých let do svých bilanv kategorii Banky, která dává dobrý přehled, jaké jsou Fio banka nabídla jako první chytrý telefon, prohlížet si u mnoha úvěrového účtu jako cí, ale dívají se dopředu a snaží se zaujmout klienty. trendy v tuzemských finančních domech. Letošní, už Zdeněk Tůma na trhu chytrou bankovní aplikaci přehledy zůstatků a historii transjiných bank. navíc, když předloží I v tomto sektoru platí, že konkurence nespí, a kdo čtvrtý ročník Bankovního inovátora pořádá deník poradce KPMG ČR pro smartphony. akcí.Zdeněk Mohou také zadávat nabídku platebníz jiné vyvinutou výhodnější instituce, by zaspal, bude rychle ztrácet trh,“ potvrzuje Hospodářské noviny ve spolupráci s partnery KPMG Zřízení i vedení smartbankingu příkazy v rámcijeČeska, Slovenbanka na ochotna podmínky zlepšit. Tůma, poradce odpovědný za služby pro bankovnictví, a IBM. Od pondělka je možné hlasovat pro nejlepje zdarma, transakce v České nebo v ostatních zemích euroKPMG Česká republika. To je rozdíl protisku minulosti, ší produkt či službu na www.nejbanka.cz. Hlasování republice a na Slovensku jsou možnost požádat o půjčku nebo si založit spoření. Pavel Šiška kdy si banky v Česku dávaly více na čas, zóny, než sepřečíst nová si zprávy od banky, končí 8. června. bezplatné. měnit nastavení, najít si nejbližší oBChoDní Tlak nové konkurence tak v Česku urychlil zavádění služba prověří v cizině, a produkty, které nepřinášely Bankovní inovátor je speciální kategorií výzkumu řeDitel iBM ČR významnější růst byznysu, nezaváděly. pobočku nebo spočítat poplatky bankovních aplikací, které umožňuje rychlé rozšiřoNejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2012, do níž banky za standardní Produkty Podle Mediaresearch využívá smartbanking v Česku transakce. vání chytrých mobilů. Například podle květnového samy nominují svůj produkt či službu, které považují „Fio Smartbanking byl prvnominované jako nejčastější způsob provádění bankovních operací průzkumu společnosti Mediaresearch alespoň občas za inovativní a nejvíce zajímavé či užitečné. ní nativní chozí platba stojí 25 korun (1 euro), na cenu Bankovní zatím jen jedno procento internetové populace. Sou-bankovní aplikací pro využívá smartbanking 31 procent aktivní internetové smartphony na českém trhu. Fio odchozí platba, zaslaná přes meinovátor 2012 jsou Nástup aplikací a bezkontaktních plateb běžně proto banky pracují na inovacích internetového populace. Tedy přes dva miliony lidí. banka seklipři jejím vývoji zaměřila zibankovní platební systém TARvýkladní skříní Ačkoliv loňský vstup tří nových bank na český trh přibankovnictví a poboček, aby byly pohodlnější pro Hitem letošního roku jsou ale bezkontaktní platby na jednoduché, ale plnohodnotné GETsektoru. 2, je za 50 korun (2 eura),“ říká udávající trend v bankovním nesl výrazné zjednodušení a zlevnění internetového enty různých příjmových kategorií či životního stylu. při úhradě malých nákupů. O této rychlé a pohodlné ovládání účtu. těší Výhodou nutisková mluvčí Fio banky Vendula mne, žejsou banky více využívají bankovnictví, už existující banky proti nim vzápětí I tyto produkty mohou znamenat konkurenční výhometodě placení se mluví už několik let, boom v Česku lové poplatky, chytré které technologie, má Fio ban-jež vycházejí Žaloudíková. nasadily novou zbraň. O přízeň svých klientů se zadu, a proto se objevily mezi letošními inovacemi. ale nastává až tento rok. Dokladem toho je, že způsob ka tradičně samotnou aplikaSmartbanking Fio má nativní zákazníkovi a usnadňují mu čaly ucházet rychlým zaváděním aplikací pro chytré Vítěz kategorie bude oznámen na slavnostním vy- na vstříc úhradybeznutnostivkládatplatebníkartudoterminálu ci, domácí tak každodenní platfinanční aplikace operace. pro iPhone a Android, jeho mobily, které pohodlným způsobem umožňují ovláhlášení výsledků 11. září 2012 spolu s celkovými výsled-i česko-slovenské a zadávat PIN prosazují velké banky. Česká spořitelna Levné jsou Příkladem i europlatby, které bezkontaktní informativní část je přístupná pro je zejména dat bankovní účet odkudkoliv a kdykoliv. Nabízejí je ky soutěží Nejlepší banka 2012 a Nejlepšíby. pojišťovna vydala už skoro 400 tisíc bezkontaktních karet a CitiaplikaceKataké umožňuje. Jedna všechny platební styk přespřímobilní telefon zájemce bez přihlášení. už skoro všechny banky a jejich představitelé dávají 2012. Celý projekt zaštítil ministr financí Miroslav bank několik desítek tisíc. Dvě banky – Komerční banka nebo speciální platební karty. najevo, že součástí aplikací budou i další služby jako lousek. strany 22 a 23 a Citibank – zároveň přinášejí možnost bezkontaktního

Česká spořitelna

Banky

Banky soutěží o nejlepší novinku B roku 2012. Rozhodnou vaše hlasy

s

Letošní klání jednoznačně ukazuje, že banky již neřeší dopady krize minulých let do svých bilancí, ale dívají se dopředu a snaží se zaujmout klienty.

Bezkontaktní technologie

Fio banka

C

Fio Smartbanking

Zdeněk Tůma, poradce KPMG ČR

www.iHNed.cz

Axa Bank Europe Citibank Europe Komerční banka LBBW Bank CZ

D

N

va účty v jednom – tuto a sloučení dluhů se dá vymožnost nabízí zájemcům dělat, měsíční splátky moSpořicí účet Axa Banky. hou být o polovinu nižší než Účet, který kombinuje výhody Jak napovídá jeho název, předtím. Tuto možnost naákupy či útraty do 500 do se rozhodne pro hypotéspořicího a běžného účtu a lze ho majiteli umožňuje spořit, jde však bízí produkt Citibank Konsolidace Umožňuje sloučit má úvěry, kreditní korun v síti hypermarkeku s pohyblivou sazbou, využívat pomocí internetu zároveň i o běžný účet, z něhož je se CitiPůjčkou. Klient si může určit ve výši tů Globus, Pekařství Paul, už na karty výběra kontokorenty několik bank. či mobilního telefonu. například možné platit inkaso, tedélku splácení dluhu a podle ní výši v Mangaloo Fresh LBBW30–600 Bank však rámci IQ tisíc vkorun. Předností jsou Baru, nulové poplatky lefon nebo uskutečnit další běžné měsíčních splátek. Díky úrokům, restauraci Kyvadlo O2 Café Plovoucí hypotéky i lineární Nenínabízí třeba ručitel, na měsíčních za zřízenínebo a vedení účtu i výhodné Bezkontaktní mobilní platbynež běžné sazby Klient může opakovaně měnit platby. Zůstatek na účtu je přitom které jsou nižší i dalších obchodech způsob splácení. Jeho podstatou je, splátkách konsolidovaného úvěru úročení. a restaurajsou nový, bezpečný a na jednoduchý úročen dvěma procenty ročně. Účet na trhu, je splátkách možné ušetplovoucí za fixní sazbu. cích lze platit bezkontaktně přes že umožňujelze rychleji splatit jistinu peněz. ušetřit až polovinu způsob placení přes mobilní50 procent. Sloučit si lze otevřít on-line ve třech krořit uvedených Umožňuje rychleji splácet jistinu mobily, aniž zákazník vyplní PIN. a celkově ušetřit na úrocích. cích z domova. K jeho zřízení není lze úvěry, kreditní karty a kontokotelefon. a ušetřit na úrocích. Po vyplnění PIN je takto možné Produkt, který LBBW uvedla renty vebezkontaktní výši 30–600 tisíc korun. potřeba žádný minimální zůstatek. Nabízejí možnost Hypotéka až na 90 % hodnoty hradit i větší účty než za pětistovna trh jako první v Česku, může „Klient neplatí poplatky za zpratomu skutečně nepřetržitý přístup Pracovníci Citibank kontaktují Vedení účtu je bezplatné. komunikace mezi mobilním zastavené nemovitosti. ku. Umožňuje to nový, bezpečný zaujmout hlavně movitější lidi, úvěrové dokumentace, vek penězům,“ říká ředitel marketinv pracovních dnech klienta do ho„Podmínkou pro založení účtu je telefonem acování platebním terminálem. a jednoduchý bezkontaktní způsob kteří jsou ochotni na začátku zadení úvěrového účtu, předčasné gu a komunikace Axa Banky ČR diny po odeslání žádosti o refimobilní telefon, na který docházejí placení přes mobilní telefon, vyviplatit na splátkách vyšší částky. splácení úvěru a mimořádné splátMarek Zeman. nancování a navštíví ho v termínu autorizační SMS zprávy pro platby. sazbu PRIBOR. K ní banka připočínutý Komerční bankou. Vychází Díky tomu se rychleji umořuje jisLetos také hodláme vydat klasické ky. U Citibank si také není nutné Cílem banky je trvale poskytovat a na místě, které si sám stanoví. PoÚčet je totiž primárně ovládán přes távápevnoumarži,kteroumáklient z technologie Near Field Commutina a optimalizují se celkové úrobezkontaktní plastové karty. Kliinternetové nebo telefonické banotevírat běžný účet nebo do ní prazákazníkům jedno z nejzajímavějkud předloží nabídku na konsolive smlouvě. Novinkou je možnost nication, která zajišťuje bezkonkové výdaje. Klient tak hypotéku enti oceňují hlavně jednoduchost, kovnictví. Jako jedna z mála bank videlně převádět příjmy,“ říká řeších úročení na trhu. Úrokové sazdaci úvěrů od jiné banky a Citibank opakovaně přejít z plovoucí sazby taktní komunikaci mezi mobily přeplatí méně než při běžném splárychlost a komfort tohoto způsobu působících na českém trhu nabíditel divize spotřebitelských úvěby spořicího účtu budou přitom vymu schválí konsolidaci dluhů, nana fixní. „Dává to klientům větší poa platebními terminály. cení, kdy je měsíční splátka celou placení,“ říká vedoucí Karet a přízí Axa ke spořicímu účtu platební rových produktů Citibank v České cházet z vývoje základních úrokobídne mu zároveň lepší podmínky cit klidu, že mohou sami pružně rea„Technologii dál využívají majidobu stejná. mých kanálů Komerční banky Petr kartu, a to zdarma. Klient má díky republice George Denisenko. vých sazeb v České republice. než konkurence. govat na výrazné změny sazeb,“ říká telé mobilů, kteří se zapojili do piIQ Plovoucí hypotéka při své prePolák. Banka nabídne bezkontaktMartina Lambert, mluvčí LBBW. lotního projektu. Ostatní se budou miéře v lednu 2011 začínala na úroní platby pro mobilní telefony AppBanka rozšířila i využití hypotéky moci zapojit do našeho systému ku 3,29% ročně, nyní je od 2,49%. le iPhone 4 a 4S pomocí přídavného Úrok je navázaný na jednoměsíční na rekonstrukce a stavební účely. bezkontaktních plateb během léta. ochranného rámečku.

Spořicí účet

N

Bezkontaktní mobilní platby NFC

ČSOB a Poštovní spořitelnaOberbank AG ČSOB aČR ERA pobočka

P

K

Konsolidace se CitiPůjčkou

IQ Plovoucí hypotéka

Equa bank Raiffeisenbank

P

řes 50 tisíc zájemců si letos ři cestě do ciziny, nákupu přes do poloviny května stáhlo internet v zahraničí a plataplikaci ČSOB a Era smartbách v eurech či dolarech lze banking, umožňující obsluvyužít multiměnovou debetšechny domácí elektroejbohatším Čechům nabízí hovat internetové bankovnictví ní kartu, kterou ke svému běžnému Aplikace prozdarma, obsluhu Embosovaná debetní karta nické transakce od loňska Raiffeisenbank pomocí chytrých telefonů a tableúčtu vydává Equa bank. internetového MasterCard je propojena stejně jako výběrybankovnictví z banprivátní bankovnictví pod tů. Hlavní předností aplikace vy„Propojení jedné karty se třemi prostřednictvím s běžnými korunách, eurech komatů Oberbank achytrých ČSOB telefonů značkou FWR. účty Jde oviniciávinuté ČSOB a Poštovní bankou je účty v různých měnách umožňuje, a k tomu platební karta Maestro. ly jejího zakladatele Friedricha Wila tabletů. a dolarech s multiměnovou funkcí. Zahrnuje aby všechny elektronické rychlá a jednoduchá správa účtů si klient vybíral peníze v banPoradenství na samostatných To vše zájemcům privát- května helma Raiffeisena. Prozalidi, kteří Odposkytuje ledna do poloviny Poplatek výběr z jakéhokoliv kdekoliv po 24 hodin. v zahraničí v požadované transakce vkomatu České republice. pobočkách. ní účet Oberbank Žirokonto Plus mají pod správou banky si aplikaci stáhlo přes 50 tisíc bankomatu namajetek světě činí devět „ČSOB a Era smartbanking najen za devět korun,“ říká Veškeré měně, výběryaztobankomatů Výběr nejlepších produktů, za 79 korun měsíčně. v hodnotě nejméně uživatelů.Jde tedy o jedkorun. 10 milionů kobízejí nejvíce bankovních služeb Martina Matoušková z produktoi když jsou od konkurence. Oberbank a ČSOB v Česku. noduchý, srozumitelný a prakticrun, banka tuto službu zajišťuje na trhu. Umožňují zjistit zůstatek vého Maestro. oddělení Equa banky. Platební kartu Investiční poradenství ký balíčkový privátní účet. Klienti, zatím na třech samostatných pona účtu včetně detailních informaKdo často nakupuje v zahraničí telny,“ říká Martin Štýber, manaPodvodnému jednání či případi vytváření rodinných trustů. kteří si jej pořídí do konce září, ho bočkách. V privátním bankovniccí, dále historii účtu, realizovat plapřes internet, může si počkat, až žer vývoje finančních služeb ČSOB né krádeži karty je předcházet také mají podle ředitelky marketingu tví Raiffeisenbank vidí jeden ze tební příkazy, splátky kreditních pro něj bude kurz výhodný. Klient a Poštovní spořitelny. tím, že si na ni majitel před cestou a sekretariátu české pobočky Oberzdrojů svého růstu a pobočkovou karet, příkazy čekající na zpracovámůže ke kartě přes internet bezAplikace byla oceněna uživateli do ciziny aktivuje platby a výbě„Jde o jednoduchý produkt pro bank Michaely Pokorné do konce síť FWR plánuje rozšiřovat. do malých českých firem hledajících ní nebo převody mezi klientovými platně přidat účty v různých měon-line obchodů Apple Appstore ry z účtu v jiné měně a po návratu všechny, kteří mají rádi kontrolu letošního roku zdarma. Podmín„V posledním roce jsme už spustili kapitál. Standardem je možnost vyúčty. Vyhledat bankomat, pobočku nách. A kromě toho si také zadara Google Android. V nejbližší době ji přes internetové bankovnictví nad svými financemi prostřednickou je, aby účet aktivně využívali. řaduslužeb,kterénačeskémtrhunibírat z celého spektra investic. banky nebo pošty si mohou díky mo nastavit on-line limit pro výběbude rozšířena o Windows Phone. od účtu odpojí. Anebo jen oddělí tvím elektronického bankovnictví Privátní účet Žirokonto Plus pakdonenabízí.Napříkladprávnickým „Chceme nabídnout to nejleptéto aplikaci i klienti dalších bank. ry z bankomatů nebo v internetoJako bonus si lze objednat přímo výběry či nákupy. Neembosovaná tří mezi běžné účty a je úročen úroa preferují výběr hotovosti v banosobám radíme při vytváření rodinší. Pokud je tedy nejlepší produkt Najdou v ní i bankomaty jiných vém bankovnictví a bránit se tak z chytrého telefonu nebo tabletu karta je zdarma, embosovaná stojí kovou sazbou 0,1 procenta ročně. komatech. Platí tedy skutečně pouných nadací a trustů,“ říká Tomáš od konkurence, nabídneme tento, bank než ČSOB a Poštovní spořipřed možným zneužitím karty. Image kartu s vlastním designem. 99 korun. K účtu je možné připojit kontokoze za služby či produkty, které vyKofroň, mluvčí Raiffeisenbank. a ne náš,“ tvrdí Kofroň. Součástí rent. Součástí Žirokonta jsou také užijí a chtějí mít bankovní služby Mezi další služby, které nebyly konceptu FWR jsou i alternativní bezplatné služby elektronického za přiměřenou cenu,“ uvedla Miobvyklé, patří i spolupráce s nezáinvestice, například do umění nebo bankovnictví. chaela Pokorná. vislými správci aktiv či investice do zemědělské půdy.

V

smartbanking

Privátní účet Žirokonto Plus

GE Money Bank UniCredit Bank

O

N

Multiměnová debetní karta

Privátní bankovnictví FWR

J&T Banka Zuno Bank AG

P

Business Class

S

tavební spořitelna Modrá pyramida vyslala do soutěže svůj Rychloúvěr pro investice do bydlení. „Je určený klientům, kteří nechtějí hypotéku, aby nemuseli zastavovat nemovitost, ani spotřebitelský úvěr, který má vyšší sazbu,“ říká Martin Sikora, šéf řízení produktů Modré pyramidy. Až půlmilionový úvěr na bydlení se dá získat bez zajištění a je v nabídce banky prvně od letošního ledna. Předtím to bylo možné maximálně do výše 300 tisíc korun. Na půlmilionovou půjčku banka vyžadovala ručitele či nemovitostní zástavu a novým klientům ji ani neumožňovala. Spolu s touto inovací banka nabízí i možnost rozložit si splátky až na 15 let. Úroková sazba je aktuálně od 6,29 % ročně. Výhodou je, že získaná sazba se kli-

S

Spořicí účet Prima

O

bchodovatpřesmobilnení dávno novinka. Výhodou aplikace SaxoMobil Trader je rychlý a snadný přístup na velký počet trhů. Umožňuje obchodovat na 29 burzách, s více než 160 měnovými páry, 41 měnovými opcemi a více než 8400 CFD, tedy nástroji založenými na rozdílech cen různých aktiv v době otevření a uzavření kontraktu. Aplikace je dostupná pro smartphony i tablety se systémem Android či Apple iOS. „Vývoj aplikace zastřešila dánská Saxo Bank. Vklady klientů, a tedy i bezpečnost používání mobilních aplikací, jsou tak pod kontrolou a dozorem dánských institucí. Rychlost reálného obchodu závisí na rychlosti zpracování klientských požadavků. Jeho uskutečnění ovlivňuje rychlost internetového

Účelový úvěr na financování bydlení bez nutnosti zajištění. Dá se použít i na koupi družstevního bytu. Úrok od 6,29 % ročně, délka splatnosti až 15 let.

entovi nemění – platí ji do doby, než se tento překlenovací úvěr překlopí na řádný úvěr ze stavebního spoření. Součástí parametrů Rychloúvěru je možnost mimořádných vkladů splátek. „Rychloúvěr může sloužit jak na opravy a rekonstrukce, tak například i na nákup družstevního bytu,“ dodal Sikora.

SaxoMobilTrader Aplikace pro obchodování s akciemi, dostupná pro mobilní telefony se systémem Android i Apple iOS. Sledování maržového i nemaržového účtu, zisků, ztrát, zpráv i grafů.

připojení a zařízení, které aplikaci využívá,“ říká marketingový manažer Saxo Bank pro střední a východní Evropu Dmitrij Meiner. Aplikace umožňuje sledovat účet pro klasické obchody i obchody na úvěr, ztráty, zprávy, ale i grafy. Lze si samozřejmě nastavit i takzvaný stop loss, pro stanovení maximální možné ztráty při obchodu.

VítěZOVé ROKU 2011

J&T Banka Café

Z

Rychloúvěr

Saxo Bank A/S

d loňského září se dá v GE rojekt bankokavárny, která Money získat kreditní bude sídlit v Paláci Elektra karta prakticky okamživ centru Ostravy, přinese Unikátní kavárny ve stylu tě. Zájemce podá žádost klientům J&T Banky možvouposlednínovinkou–spouno Bank nasadila do soutěbankovní pobočky, v níž klienti na přepážce, kde zároveň vyhodnost v neformálním prostředí vyBanka nabízí– vynesvydání karty řicím účtem Prima že produkt, má bankovní v rámci operace. vyřídíkterý veškeré notí jeho schopnost splácet. Když řídit veškeré bankovní operace. la v dubnu jako existujících spořicích účtů v řáduUniCredit desítek minut. sítem projde, dostane přechodnou A ostatním do návštěvníkům umožNa kávu do J&T Banka Café Připisuje úroky denně, vklady Sazba je garantovaná konce první z velkých bank trumf unikátní parametr. „Stejně Služba funguje na všechroku 2012. Podmínkou kartu, kterou si pak aktivuje v banní znovuobjevit kouzlo kavárny, mohou ale přijítbýt všichni. není běžný a výběry umožňuje kdykoliv. proti vyšším pobočkách. úrokům těch malých. jako v daňovém ráji mohou klikomatu. Ta je sice bez jména a příkterá si kdysi nezadala se slávou účet. funguje již Nepožaduje minimální vklad Úrok 2,5 procenta navíc jako jediný enti osvobozeniBankokavárna od placení daně,“ Vystavení karty je bez jmení, ale funguje jako jakákoliv pražské Slavie. V dobách první reZaložení, vedení účtu, všechny v Brně,Tomis, nejpozději v září bude hráč na trhu garantuje až do konce vysvětluje Lukáš mluvčí a zůstatek, je bez poplatku. jiná karta – dá se s ní platit v obpubliky doplatby Elektry chodili na kávu příplatku. příchozí a dvě odchozí další i v Ostravě. roku 2012. Zuno Bank. otevřena Ta totiž šikovně vySpořit se dá až na 10 účtech chodech, na internetu či vybírat třeba herci Jiří Voskovec s Janem měsíčně jsou zdarma. Spořicí účet Prima je nastaven užívá současnou legislativu, kteve čtyřech měnách – CZK, EUR, z bankomatu. Standardní kartu kliWerichem. Úrok 2,5 % ročně pro zůstatky tak, aby oslovil co nejširší spektrá při denním připisování úroků GBP a USD. kreditní karty bez dlouhého ent obdrží do 14 dnů. Její aktivací ve víotevřeme buď koncem léta, nebo dočekápůl milionuKoncept korun. J&T Banka Café rum lidí. Není nutné mít k němu umožňuje vyhnout se 15procentní ní,“ tvrdí Pavel Zúbek, mluvčí GE se přechodná karta automaticky deňském stylu, který zpracoval v září,“ řekl ředitel nové pobočky v UniCredit běžný účet, je bez podani z úroků. Daňová optimalizaMoney Bank. S kreditkami na pozruší. Pokud k aktivaci nedojde, architekt Petr Hrůša, dává ElekJ&T Banky v Ostravě Ivo Enenkl. platků za založení i vedení a vybíce spočívá v zaokrouhlování denčkání a bez poplatku za okamžité přechodná karta do 30 dnů od vytře zcela nový rozměr a přenáší Už nyní mohou klienti navštívit rat z něj lze kdykoliv. ního úroku a daně na celé koruny „Založení spořicího účtu Prima je mu účtu až 10 spořicích účtů. Úrok vydání začala GE ve vybraných podání pozbývá platnost. její odkaz do 21. století. Nepůjde bankokavárnu v Brně, kde na ztvárPro pohodlnou obsluhu či zjištěsměrem dolů. Když je denní úrok zatím možné na našich pobočkách, na spořicím účtu Zuno je nyní 2 % bočkách, teď je to možné ve všech. „Třeba i za 25 minut od podáo žádné retro. Veškeré materiály nění pracoval opět Petr Hrůša a naní aktuálního stavu účtu je možné do 6,99Kč, klient daň neplatí. „Zmiale od konce května to umožníme ročně. Výnos při daňové optimaliDosud jich vydala 45 tisíc. V ostatní žádosti noví držitelé kreditní budou nové. vázal v konceptu na to nejlepší, co zdarma využít služeb internetoňovaný denní úrok při současných on-line, prostřednictvím nového ezaci tak odpovídá úroku 2,3 proních bankách to trvá běžně zhruba karty už můžou nakupovat. TouPobočka J&T Banky v Ostravě funkcionalismus v Brně nabízí. centa po zdanění, který patří k nejvého bankovnictví nebo stáhnout sazbách vzniká při vkladu 125 tisíc shopu. Službu ocení lidé, kteří rádi to službou jsme reagovali na náš jeden týden, do druhého dne je to začne v prvním patře paláce funV Česku je podobné pojetí pobočlepším na trhu. Praktickou vychyaplikaci, kterou má banka praktickorun. Aby klient neplatil daň, nevyužívají moderní technologie, ale průzkum. Češi chtějí čerpat výhody za příplatek. govat už v červnu. „Kavárnu nejspíš ky banky zcela unikátní. távkou k účtu je tzv. autopilot, kteky pro veškeré typy smartphonů. smí mít na jednom spoření víc pei klienti se sníženou schopností porý převádí peníze z běžného účtu Všechny příchozí a dvě odchozí něz,“ říká Tomis. hybu, “ říká Giovanni Guidi, ředitel na spoření a opačně podle limitů, transakce má také klient každý Pro movitější to ale není velké osobního bankovnictví UniCredit které si člověk nastaví. měsíc zdarma. omezení. Zuno umožňuje k běžnéBank.

Kreditní karta na počkání

23

úterý, 22. května 2012

Modrá pyramida stavební spořitelna

SPOŘENÍ

1. MíStO: KOMeRČní BAnKA

Lady karta

Mezinárodní embosovaná platební karta s čipem Služby ke kartě zahrnují například pojištění kabelky, nákupu či storna vstupenek. Banka přispívá držitelům karty na penzijní připojištění.

2. MíStO: MOdRá pyRAMidA

Moudré spoření

3. MíStO: fiO BAnKA

Běžný účet bez poplatků

dvoustraNu PřiPravili: olga skalková, fraNtišek mašek

Dříve platilo, že klienti zůstávali bankám věrní. Na to už se dnes peněžní dom o už se dnes peněžní domy spoléhat nemohou Rozhovor

František Mašek

frantisek.masek@economia.cz

Malé banky vstupující na český trh podle očekávání využívají nové distribuční kanály, hlavně internet. „Některé projekty, jako zavádění bezkontaktních plateb, jsou pro ně ale příliš náročné a tento typ inovací lze očekávat spíše u velkých bank,“ říká poradce KPMG ČR a bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma. HN: Od poslední soutěže Bankovní inovátor uplynul rok. Co se od té doby na českém trhu změnilo?

Změnilo se toho hodně. Banky již tolik nehovoří o krizi a jejích dopadech, ale dívají se dopředu a snaží se získat nové klienty, zvýšit svůj podíl na trhu. A konečně dochází k inovacím platebních systémů, bezhotovostních plateb a jejich propojení s telekomunikačními operátory, o nichž se delší dobu hovořilo. Banky se také snaží přicházet s novinkami z hlediska komfortu klienta, jeho obsluhy, nebo zajímavosti produktů. HN: Zdá se, že s novinkami přicházejí hlavně menší banky, na které pak reagují ty velké. Přiznám se, že toto si netroufám posuzovat. Když se objevila řada

nových menších bank, bylo zřejmé, že se budou snažit více využívat distribuční kanály jako internet, což se také potvrdilo. Existují na jejich setrvačnost jako kdysi, A poskytuje určité vodítko, co má ale i produkty, k jejichž zavedení kdy se někdo třeba shodou okolsmysl sledovat. je třeba velký počet klientů, jako ností ocitl v nějaké bance a pak v ní jsou třeba bezkontaktní platby. HN: Jaké bankovní inovace můžeme zůstal natrvalo. Prostředí pro souV daném okamžiku s nimi přichází očekávat příští rok? těž bank je tedy dnes daleko náČeská spořitelna. Je to projekt, kteNěkteré trendy, jako třeba další ročnější. rý by v potřebném rozsahu menší zpřístupnění bankovních služeb banka těžko zahájila. Hlavní roli HN: i když jsou klienti bank uvážlipřes internet, stále širší využití tedy podle mého názoru hraje spíše vější, vybrat si v záplavě informací tabletů a smartphonů, jsou vcelku fakt, že když banka vstupuje na trh, a technických novinek vhodný projednoznačné. Zajímavý bude další musí na něm objevit nějakou medukt není snadné… vývoj v oblasti mikroplateb, včetzeru a přijít s novinkou, s níž má Jednoduchý recept, jak postuponě vazeb právě na využití smartv konkurenci velkých i menších vat, vám nedám. Může to ale být phonů. V delším horizontu to může hráčů šanci uspět. jedním z přínosů této soutěže, být snaha bank přizpůsobovat své Klienti jsou stále sofistikovanějv níž předkládají zajímavé produkslužby individuálním potřebám záiNOvaCe Společnost bohatne a bude potřebovat nové bankovní ší a banky se už nemohou spoléhat ty za uplynulý rok samy banky. kazníků. Banky znovu připravují

Soutěž dává přehled o novinkách pro každého, koho alespoň trochu zajímá, co nového banky nabízejí.

jiného než založit nějaké pobočky, které část jejích klientů požadovala. Nyní je využití internetu daleko vyšší, a to i mezi staršími ročníky. Spousta lidí do banky prakticky nechodí. Trend tedy jednoznačně směřuje k tomu, aby mohl každý pohodlně obsluhovat svůj účet hlavně zásluhou chytrých telefonů HN: Před časem se očekávalo, že a tabletů kdykoliv a odkudkoliv. lidé přestanou díky internetu chodit Na druhé straně existují komplido bank, což se nestalo. Jak vůbec kovanější produkty jako hypotévidíte budoucnost bank? ky, u nichž je osobní kontakt mezi Těžko říci, co bude za 20 let. Když pracovníkem banky a jejím kliense ale ohlédneme zpět, existovatem nutný. Tohle asi nikdy nepůjde služby, míní Zdeněk Tůma. FOtO: HN – jaN sCHejBal la tu Expandia banka, která určitě zcela překonat. Společnost navíc předběhla dobu. Původně chtěla bohatne a bude potřebovat jiný rozdělení klientů podle různých poskytovat jen internetové bantyp služeb než dosud. A to takové, segmentů a podle toho jim hodlakovnictví, později jí ale nezbylo nic které vyžadují osobní konzultají nabízet služby, které zákazníci požadují. Kromě toho se objevují nové platformy pro provádění různých druhů plateb, ať už je to platforma Mopet, která stojí na větší spolupráci operátorů a bank, nebo platební brána GoPay, jež integruje různé platební metody, případně další podobné iniciativy.

ci, ať již přes finančního poradce, nebo privátního bankéře. Zkrátka individuální služby pro každého. To vše bude stále vyžadovat osobní kontakt banky s jejími klienty. Neznamená to ale, že budou nutně muset ti movitější navštívit pobočku banky. Její pracovníci za nimi jistě rádi přijdou sami. HN: do jaké míry šlapou nebo mohou začít šlapat bankám na paty nebankovní instituce? To je hodně zajímavá a poměrně široká otázka. Na jedné straně existují instituce elektronických peněz, které vydávají vlastní peníze. Podle mne je to ale primárně jen doplněk elektronických peněz,

vydávaných finančním sektorem. Další segment, který s tím souvisí, představují poskytovatelé spotřebních úvěrů. Banky trochu irituje, že mají tyto firmy díky menší regulaci nižší náklady na činnost, na druhé straně mají banky levnější financování, protože veřejnost ví, že je jejich činnost regulována. Je to vždy něco za něco. A je tu třetí oblast: někdy už došlo k tomu, že nebankovní instituce přerostly v banky. Příkladem může být Tesco banka ve Velké Británii. Jde o společnosti, která mají nějaký kmen klientů a využívají v různých podobách svou značku. To je trend, který vidíme ve světě a postupem času dorazí také k nám.

Spec á n p oha HN Po š ovac nová o 12 6 2012 www www.iHNed.cz

Business Class

22

POJIŠŤOVACÍ InOVátOr

úterý, 12. června 2012

POJIŠŤOVACÍ InOVátOR 1

N

2 N

3

4

5

AEGON Pojišťovna

P

rodukt investičního životního pojištění AEGON Via zaujme rozsahem pojistné ochrany a širokou nabídkou investičních možností. Klient má na výběr z celkem 26 fondů, u kterých má možnost sledovat jejich vývoj on-line z pohodlí svého domova. AEGON Via také poskytuje nejširší zajištění proti riziku invalidity na trhu. Aegon se u tohoto pojištění zaměřuje na využívání elektronických služeb. Pojistku může poradce s klientem sjednat on-line prostřednictvím elektronického formuláře, jehož součástí je také on-line zdravotní dotazník. Ten umožňuje pojišťovně vyhodnotit klientův zdravotní stav v reálném čase. „Zhruba osmdesát procent smluv se tak v Aegonu přijímá bez dalšího

A zdravotního vyšetření,“ říká Martina Novotná, marketingová specialistka pojišťovny AEGON. Rovněž první platba pojistného se dá udělat pohodlně, pomocí platební karty přímo na schůzce při sjednání smlouvy. Pro přehlednost tohoto pojištění jsou součástí smlouvy nejen poplatky, ale i sazebníky pojistného všech rizik.

AXA životní

O ne epš po stné nov nce pojišťovna S na trhu můžete rozhodnout vy 6

7

K

8

9

10

11

12

www.iHNed.cz

A

pojit pojištění s investicí umožňuje investiční životní pojištění Kumulativ Life Axa od stejnojmenné životní pojišťovny. „Jde o pojištění pro případ smrti nebo dožití s volitelnou investiční strategií a běžně placeným pojistným. Na rozdíl od obdobných produktů nabízených na trhu zahrnuje věrnostní bonus, vyplácený od čtvrtého roku pojištění. Klient si může zvolit také variantu Kumulativ Life Plus se zvýšeným prvním běžným pojistným. Nárok na věrnostní bonus pak vzniká od prvního roku pojištění. Bonus za první čtyři roky však bude vyplacen ve čtvrtém roce pojištění,“ říká Martina Haiselová z oddělení rozvoje produktů Axa životní pojišťovny. Klientovy peníze jsou zhodnocovány ve čtyřech unikátních in-

ožnost sjednat si jednoduše přes internet nebo telefon pojištění auta a na cesty je už ve většině pojišťoven. Direct Pojišťovna ale tyto pojistky vymyslela speciálně pro zákazníky řetězce Tesco dle znalosti jejich nákupních zvyklostí a preferencí. „Díky velmi podrobnému procesu segmentace, který jsme pro Tesco pojištění vyvinuli, jsme dosáhli velmi výhodné ceny a rozsahu pojistného krytí,“ říká Kateřina Krásová, PR manažerka Direct Pojišťovny. Do ceny se podle ní promítá řada parametrů jak o vozidle, tak o řidiči. „Klient tak platí jen za své riziko a nedoplácí na rizikovější klienty, se kterými ho pojí například jen stejná kubatura vozu a stejné město,“ říká Krásová. Výběr autopojištění je ze tří balíčků. Kromě povinného ručení jde o dvě kom-

N

ová verze vlajkového produktu Kooperativy, univerzálního životního pojištění Perspektiva, reaguje na poptávku po kvalitnějším zabezpečení celé rodiny. Klient může podle své finanční situace měnit v průběhu pojištění poměr mezi rizikovou a investiční složkou pojištění. Zároveň Perspektiva umožňuje jak změnu rizikové varianty univerzálního životního pojištění, tak například prodloužení pojistné doby nebo odložení výplaty pojistného plnění. Nově byla Perspektiva rozšířena o další doplňková pojištění, jako například komplexní úrazové pojištění dospělých a dětí pro případ dopravní nehody, možnost pojištění pro případ II. stupně invalidity nebo osvobození od placení v případě smrti druhého pojištěného.

vestičních strategiích, respektive fondech, které byly speciálně vytvořeny pro toto životní pojištění. Jde o různě rizikové fondy, a to Axa Growth Trends Balanced, Axa Diversified Future, Axa Talented Countries a Axa Millenium Trends, vesměs se široce rozloženými, vybalancovanými a přitom dynamickými portfolii.

P

ojištění Gentleman Plus České pojišťovny Zdraví umožňuje, aby se muži pojistili proti nejčastěji zaznamenaným karcinomům. Vztahuje se tedy na karcinom pohlavních orgánů a urologického ústrojí, tlustého střeva a konečníku. „Takto specifické pojištění v České republice nikdo jiný nenabízí. Pojištěným pomáhá v případě zmíněných chorob, ale i proti ztrátě příjmu a psychickému traumatu. Tento jednoduchý produkt umožňuje překonat období léčby okamžitou výplatou obnosu. Hned po diagnóze choroby dostává pojištěný měsíční rentu. Další se vyplácí při nutné operaci. Klient se tak může soustředit jen na sebe a zcela se věnovat léčbě,“ říká ředitel podpory prodeje ČP Zdraví Miloš Panýr.

m

Pojištění na míru zákazníkům Teska na základě znalosti jejich nákupních zvyklostí a preferencí. Zákazníkům Teska se platby přičtou na kartu Tesco Club Card. Nepřetržité asistenční služby.

binace s havarijním pojištěním. Tři balíčky odlišené cenou a rozsahem pojistného krytí jsou i pro cestovní pojištění. Členům Tesco Club Card se zaplacené pojistné započítá jako jakýkoliv jiný nákup v Tesku. Další výhodou je nepřetržitá asistenční služba a výplata pojistného plnění do dvou dnů od ukončení šetření pojistné události.

K

Univerzální životní pojištění Perspektiva Nabízí unikátní pojištění pro případ ošetřování nemocného dítěte nebo péče o zdravotně postižené dítě. Jako jediné na trhu nabízí komplexní úrazové pojištění při dopravní nehodě pro dospělé i děti.

Došlo také k zatraktivnění v krytí trvalých následků úrazu – progresivní plnění bylo rozšířeno až do výše 600 procent pojistné částky. Nová Perspektiva klientům ale zachovala i výhody z minulých verzí – prémii za bezeškodní průběh na konci pojištění, bonus při sjednání smlouvy a nulový poplatek za správu portfolia a za inkaso.

ČSOB Pojišťovna DA Slavia pojišťovna

V

ýši pojistného ovlivňuje hlavně chování řidiče na silnici a počet jeho ne-

Gentleman Plus je pro muže ve věku 15 až 65 let a pokud se dohodnou na doživotním pojištění, i pro starší. Při sjednávání pojistky pojišťovna nezkoumá zdravotní stav klienta, zjišťuje pouze, zda byla do 65 let diagnostikována rakovina rodičům, prarodičům nebo sourozencům pojištěného. Pojistné plnění lze použít na jakýkoliv účel.

Z

Pojištění na míru Tesco zákazníkům

VG Kooperativa pojišťovna, VIG

E

Česká pojišťovna Zdraví

Am DIRECT PojišťovnaM

K

hod. Z této zásady vychálient si vybere jen taková zí pojištění Naše Auto od ČSOB rizika, na která se chce poPojišťovny. Kromě povinného rujistit. Pokud totiž uzavře čení umožňuje sjednat havarijní úrazové pojištění Zdraví+ pojištění a řadu připojištění. Řidič od Slavia pojišťovny, nemusí, jako i jemu blízké osoby mají vedle úraje tomu v některých jiných pojišzového pojištění zdarma pojištěny ťovnách, kvůli této pojistce spořit osobní věc nebo si k ní opatřit další pojištění. „Pojištění je možné snadno sjednat po vyplnění dotazníku a bez vstupní lékařské prohlídky. Klient si může vybrat jeden ze čtyř balíčků, které se liší pojistnými limity,“ říká marketingový a obchodní ředitel Slavia pojišťovny Jan Bárta. Za balíčky Úraz a Úraz +, určené pro první rizikovou skupinu ve věku 18–60 let, zaplatí klient 200, respektive 290 korun měsíčně. Pojistné u balíčků Úraz a nemoc a Úraz a nemoc + činí pro klienty ve věku 18–35 let 360, respektive 550 korun měsíčně.

Jaroslav Peyerl, odborník na finanční sektor IBM ČR

P

Zdraví +

Jde o úrazové pojištění proti úrazu a nemoci. Nesjednává se tedy k životnímu pojištění, ale samostatně. Klient si může podle svých potřeb zvolit některý ze čtyř balíčků, které se liší pojistnými limity.

Na jednu pojistku lze pojistit až dva dospělé a čtyři děti, každý pojištěný si může nastavit „svůj“ balíček. Při smrti úrazem se podle typu pojištění vyplácí 200–500 tisíc korun, u trvalých následků půl milionu až milion, po dobu nutné léčby úrazu 100 až 300 korun denně, při hospitalizaci způsobené úrazem i nemocí 200–350 korun denně.

Business Class

23

úterý, 12. června 2012

ING Životní pojišťovna N.V.

P

růkopníkem internetového prodeje životního pojištění je od loňského září ING Životní pojišťovna. Letos v únoru pak spustila i nový prodejní portál, kde opět jako první umožňuje vedle běžně placeného životního pojištění sjednat rovněž investiční životní pojištění a penzijní připojištění. Pojišťovna se tak snaží vyjít vstříc zákazníkům, kterým podle průzkumů internet stále více slouží jako zdroj informací, nákupní prostředek i nástroj pro ovládání financí. Při tvorbě nového portálu zároveň kladla důraz na přehledné strukturování informací, které jsou psány jazykem běžných lidí a ne pojišťováckým žargonem. Součástí webu jsou i jednoduché formuláře pro sjednání pojištění, které zájemcům umožňují samostatně si kou-

Direct channel, on-line prodejní portál První pojišťovna, která spustila prodej životního pojištění on-line. Nový on-line portál umožňuje uzavřít i investiční životní pojištění Garance Plus a penzijní připojištění. Sjednáním pojištění on-line získá klient slevu zhruba 10 procent.

pit i složitější produkty. Novému prodejnímu kanálu ING přizpůsobila i vnitřní procesy. Kde to není nutné, probíhá identifikace klienta až při nahlášení pojistné události. Smlouvy klientům doručuje messenger v termínu, na kterém se s pojišťovnou dohodnou. Výhodou pro klienty je i sleva na pojištění zhruba kolem 10 procent.

Agra pojišťovna

P

ojištění AGRAR ASZ – Pojisti se sám! chrání plodiny před krupobitím a požárem i škodami způsobenými vichřicí či záplavami. Zemědělci si přitom mohou vybrat, proti čemu se přes internet pojistí. Pojištění nabízí organizační složka Agra pojišťovny, patřící rakouské Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. „Je to první produkt tohoto typu v Evropě a možná i na světě. Vznikl kvůli konkurenci. Univerzální pojišťovny, nabízející zemědělské pojištění, mohou využít distribuční cesty pro prodej jiných druhů pojištění, hlavně průmyslu. Specializovaný pojistitel tuto možnost nemá, a hledá jiné cesty, třeba internet, jak pojištění zlevnit,“ říká Jan Palkoska, ředitel Agra pojišťovny v České republice.

AGRAR ASZ – Pojisti se sám! Jde o první pojištění plodin v Evropě po internetu, jehož rozsah si může zájemce sestavit doma. Pojištění je možné využít proti krupobití a požáru a nově také proti škodám způsobeným vichřicí a záplavami.

Aby byl produkt, vyvinutý ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství, cenově zajímavý, vyžaduje aktivní přístup zemědělce. Pojištění vzniká po úhradě pojistného. Smlouva automaticky zanikne po sklizni, a není proto třeba myslet na termín výpovědi. Na jaře příštího roku je pak možné toto pojištění obnovit.

UNIQA pojišťovna

R

izikové životní pojištění s dividendou, které nabízí Uniqa pojišťovna, představuje univerzální stavebnicový produkt pro jednotlivce i rodiny. Mohou se rozhodnout, jak si pojistí různá rizika v rozličných životních situacích. Pojištění umožňuje oddělit spořicí složku, zvolenou klientem, od pojistné. Zahrnuje mnoho rizik, včetně právní ochrany rodiny či připojištění závažných chorob. „Jde o investiční životní pojištění pro jednu až dvě dospělé osoby a neomezený počet dětí. Jeho součástí je riziková dividenda, díky níž se s klientem dělíme o dodatečný zisk, který Uniqa získává zásluhou zkoumání zdravotního stavu klientů a selekce rizik. Pojišťovny totiž dosahují u smluv životního pojištění lepšího výsledku, než uvádějí takzvané úmrtnostní tabulky ČSÚ.

Rizikové pojištění s dividendou Investiční životní pojištění pro jednu až dvě dospělé osoby a neomezený počet dětí. Od podzimu 2011 se pojišťovna zavázala poskytovat rizikovou

dividendu nejméně 15 procent.

Uniqa se chce dělit o tento výnos s klienty. Od loňského podzimu se zavázala, že jim poskytne rizikovou dividendu nejméně ve výši 15 procent proti obecné pravděpodobnosti úmrtí, stanovené zmíněnými tabulkami. Aktuální výsledky ukazují, že je tato dividenda ještě vyšší,“ říká pojistný matematik pojišťovny Uniqa Martin Rotkovský.

Komerční pojišťovna

K

omerční pojišťovna vyslala do soutěže úrazové pojištění, které lidem v případě nenadálých událostí (smrt, invalidita 3. stupně, pracovní neschopnost) umožňuje platit až po dobu jednoho roku měsíční výdaje na provoz domácnosti. „Výše plnění je odvozena od pravidelných plateb z účtu Komerční banky, jako je nájemné, energie a podobně. Na základě průzkumu průměrné výše pravidelných výdajů z účtů klientů jsme nastavili dvě varianty pojištění s maximálním limitem plnění 5 a 10 tisíc korun,“ říká Petr Sedláček z Komerční pojišťovny. Nad tento limit již pojišťovna platby neuhradí. Výhodou produktu je, že v případě náhlého úmrtí klienta vyplatí pojišťovna k zajištění nutných výdajů pro pozůstalé až 100 tisíc korun

moje pojištění plateb, Profi pojištění plateb Úhrada pravidelných výdajů až do 10 tisíc korun měsíčně po dobu roku, finanční výpomoc až 100 tisíc korun do 48 hodin pro pozůstalé. Pravidelný příjem 6 měsíců až do 10 tisíc korun měsíčně.

a hradí pravidelné platby pro pokrytí pravidelných výdajů. Pojištění se dá rozšířit i na ztrátu zaměstnání. V tom případě bude od pojišťovny chodit měsíčně až 10 tisíc korun po dobu 6 měsíců. Podmínkou pojištění je běžný účet v KB, věk méně než 65 let. Profi pojištění plateb obsahuje vyšší limity plnění a je určeno pro podnikatele.

Pojišťovna České spořitelny, VIG

O

d března Pojišťovna České spořitelny nabízí pojištění pohřbu. Pojistka je určena na pohřební obřad a s tím související věci jako například pohřební hostinu nebo možné předplacení hrobu. Pojištění se uzavírá bez přezkoumávání zdravotního stavu klienta, který může vybírat ze dvou základních variant. Buď jednorázově složí částku, minimálně 20 tisíc korun, maximálně půl milionu korun. Nebo může pojistné platit pravidelně čtvrtletně, pololetně či ročně, a to po pevnou dobu 10 let. Poté se pojistné již neplatí a připisují se jen další výnosy. Pojistku lze sjednat od 18 do 60 let s pravidelnými platbami pojistného nebo až do 80 let, pokud je zaplacena najednou. Garantované minimální roční zhodnocení je 2 %. Jde tak i o zvýhodněné spoře-

Pojištění pohřbu Pojistka se uzavírá bez zkoumání zdravotního stavu. Počet osob či subjektů, kterým budou peníze na zajištění pohřbu vyplaceny, může být maximálně 3, během pojištění se dají libovolně měnit.

ní, při kterém si může klient vybrat osobu nebo subjekt, kterému bude plnění v případě úmrtí vyplaceno. Tím se může bránit, aby je příbuzní neutratili za něco jiného. „Pojistné plnění při úmrtí nevstupuje do dědického řízení a nepodléhá dani z příjmu,“ říká Petr Procházka, ředitel řízení produktů z Pojišťovny ČS.

Wüstenrot, životní pojišťovna

N

a rychlý a jednoduchý způsob výběru a sjednání pojištění prostřednictvím nového webového portálu vsadila v letošní soutěži o nejlepšího inovátora Wüstenrot, životní pojišťovna. „Jako první na trhu umožňujeme získat jak životní, tak i neživotní pojištění. Zároveň na portálu www. wustenrot24.cz nabízíme i bankovní produkty jako spořicí a běžný účet nebo termínovaný vklad,“ říká mluvčí Wüstenrotu Kateřina Bílá. Nový portál společnost spustila v únoru. „Všechny produkty nabízené on-line byly inovovány tak, aby byly pro klienty srozumitelné a jednoduché,“ tvrdí Bílá. Výhodou je, že klient si může formulář, ve kterém si pojištění sjednává, uložit. Pak má až 30 dnů na jeho doplnění a odeslání. Pojišťovna mu zároveň nabízí, aby

On-line prodejní kanál wüstenrot24 První portál, který nabízí jak prodej neživotního, tak životního pojištění. Možnost využít služeb nového prodejního call centra a založit si přes web vkladový i běžný účet.

si bezplatně zavolal na nově otevřené prodejní call centrum, kde mu poradí, jak postupovat při vyplňování formuláře, nebo si rozpracovaný formulář pracovník call centra od klienta převezme a jeho vyplnění dokončí za něho. „Klient předá call centru unikátní heslo, které obdrží při uložení formuláře,“ dodala Bílá.

dvOUStraNU PřiPravili: Olga SKalKOvá, fraNtišeK MašeK

13

O největší rozruch se postaraly webové srovnávače cen. Pojišťovny budou muset reagovat lepšími službami O největší rozruch se postaraly14webové srovnávače cen. Pojišťovny budou muset reagovat lepšími službami Rozhovor

Olga Skalková

olga.skalkova@economia.cz

15

16

Pojišťovny zatím nenašly odpověď na srovnávací portály, které je nutí zlevňovat. A to v situaci, kdy trh stagnuje. Z diktátu webových srovnávačů se pojišťovny můžou vymanit, když více odliší pojištění pro různé typy klientů a přijdou s novými službami, míní Jaroslav Peyerl, odborník na finanční sektor společnosti IBM Česká republika. „Pojišťovny by se neměly nechat donutit k rezignaci a nesnažit se konkurovat pouze cenou,“ řekl.

HN: Jak se v uplynulých dvanácti měsících od posledního pojišťovacího inovátora vedlo pojišťovnám v zavádění nových služeb? Vesměs všechny pojišťovací domy pokračovaly v postupném vývoji produktů, průběžném zdokonalování procesů a rozvoji obchodní spolupráce s partnerskými sítěmi, makléři i dalšími účastníky trhu. V důsledku pokračující cenové války pak v loňském roce došlo k dalšímu pádu cen pojistného až na historická minima. O největší rozruch se tak v uplynulém roce postaraly srovnávače, tedy portály provozované jiným subjektem, než je sama pojišťovna. Jsou to „supermarkety“ na internetu, kde si lidé

můžou on-line zjistit, kolik by je stálo pojištění, o kterém uvažují. Po cestovním a autopojištění se postupně na srovnávací portály dotou, zejména v autopojištění. Postala většina produktů neživotního jistný trh loni po dlouhé době stagpojištění a už se na něm objevují noval a výsledky za letošní první i produkty životního pojištění. čtvrtletí optimismu nepřidávají. Náš pojistný trh je momentálně HN: Když říkáte, že kromě srovnávaplně zaměstnán jinými problémy čů se na trhu žádná inovace neobjenež absencí revolučních inovací. vila, čím si to vysvětlujete? O inovace na úrovni generační, HN: Budou muset velké pojišťovny koncepční či principální je obecně na jednoduché vyhledávání a přenouze. Pojišťovnictví je navíc z podhledné porovnání cen služeb napříč staty velmi konzervativní odvětví celým trhem reagovat například dala intenzivním změnám se brání. ším zlevněním pojistek? Pojišťovny se navíc potýkají s důSrovnávače jako takové podle mě sledky dalšího propadu v přijatém tradiční pojišťovny přimějí k přepojistném a problémy s rentabilihodnocení přístupu k různým segmentům trhu. Náklady na prodej pojištění v důsledku dosavadních provizních strategií dosáhly sku-

tečně extrémní výše a pro mnohé pojišťovny momentálně představují principiální problém. Změna je nevyhnutelná. Pojišťovny se však nadále trápí s rozhodnutím, jak k celé situaci přistoupit. HN: Už přes rok pojišťovny tvrdí, jak se musí zdražovat povinné ručení, jinak hrozí, že nebudou mít dost peněz na proplácení škod, ale přitom namísto toho se dál zlevňovalo. Bude cena povinného ručení dál klesat? Osobně jsem přesvědčen, že v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a dost pravděpodobně i v havarijním pojištění ceny už dále klesat nebudou. Zhruba před rokem jsem v HN předpověděl, že ceny povinné-

iNOvace Největší novinkou je širší spektrum Srovnávače mohou z podstaty svého ručení dosáhly svého dna a v meproduktů ho fungování teoreticky ovlivnit ziročním srovnání se zvýší. U této cenotvorbu jakéhokoliv pojistprognózy zůstanu. Očekávám,nažewebových srovnávačích, ného produktu. Na druhé straně data za první pololetí vzestupný – existují a vždy budou existovat trend potvrdí. Jde-li o obavu zříká ne- Jaroslav proplácení škod, tak pojišťovnyPeyerl se zepojištění, u kterých by se člověk společnosti IBMrozhodovat pouze podneměl evidentně potýkají s dopady dlouČR. fOtO:leHNceny. – Právě proto pojišťovací ho probíhající cenové války a moMartiN SvOzíleK domy budou hledat cesty, jak se hou mít zásadní problém s rentaz diktátu webových srovnávačů bilitou některých produktů. Plnění vymanit. Cestou může být inovace za škody to ovšem z principu ohropojištění, dodávka vyšší přidané zit nemůže. Pojišťovny zkrátka buď hodnoty z titulu poskytovaných zdraží, nebo na daný segment trhu služeb, důraz na vztah s klienrezignují. Cestou dalšího snižování tem, posilování důvěry. Individupojistného podle mě nepůjdou. ální nákupní rozhodnutí se přece HN: v jakých druzích pojištění bude neodbývají výhradně na základě díky srovnávačům největší tlak cenových parametrů. Pojišťovny na zlevňování pojistek? by se neměly nechat donutit k re-

zignaci a nesnažit se konkurovat pouze cenou. HN: Nové banky prosazují jednoduché produkty a on-line služby pro běžné transakce za nízké či nulové ceny a víc si nechávají platit za méně obvyklé služby. velké banky na to postupně reagují. Prosadí se podobný trend i v pojišťovnách? Dle mého názoru pojišťovny v současném trendu pokračovat nemohou. Nejsem si ovšem vůbec jistý, že by se prodejem pojištění jako zboží, kde hraje roli výhradně cena, a snižováním marží dal aktuální problém vyřešit. Umím si představit, že některé pojišťovny budou v současném trendu hledat

cestu k odlišení. Budou-li se chtít z diktátu současného trhu finančních služeb vymanit, musejí nalézt způsob k dodání žádoucí nové přidané hodnoty. HN: Jaké novinky se v pojišťovnách v blízké době objeví? Těžko říci, zda se můžeme v blízké době dočkat skutečných novinek. Pokud by se o vstup na trh finančních služeb pokusil někdo nezatížený dědictvím z dosavadního světa finančních institucí, s odlišným přístupem k rizikům, vysokou flexibilitou a novým nápadem nebo s adaptací nějakého funkčního modelu z jiných odvětví, může třeba zazářit jako kometa.

64


Final Report | Výzkum v mÊdiích

Finålovå příloha HN, 13. 9. 2012

ceny hospoDĂĄĹ™skĂ˝ch novin Ä?tvrtek, 13. zåří 2012

www.iHNed.cz

ceny hn

banky v bankĂĄch roste pĹ™evaha vkladĹŻ nad nadluh. poplatcĂ­ch bank ĂşvÄ›ry. i proto zlevĹˆuje stĂĄtu a pojiĹĄĹĽovny je moĹžnĂŠ uĹĄetĹ™it 2

Ä?tvrtek, 13. zåří 2012

www.iHNed.cz

henri Bonnet, generĂĄlnĂ­ Ĺ™editel KomerÄ?nĂ­ banky

ceny hn

3

Ä?tvrtek, 13. zåří 2012

nĂĄklady na ĂşÄ?et

henri Bonnet

rozhovor

petr kain

tisĂ­ce korun roÄ?nÄ›

petr.kain@economia.cz

v

yĹ™eĹĄit dluhovou krizi nebude jednoduchĂŠ. Podle ĹĄĂŠfa KomerÄ?nĂ­ banky Henriho Bonneta se na scĂŠnu vrĂĄtĂ­ opÄ›t Ĺ˜ecko. Ani jeho případnĂ˝ odchod z eurozĂłny vĹĄak nebude mĂ­t tragickĂŠ nĂĄsledky pro Ä?eskĂŠ banky. „NeoÄ?ekĂĄvĂĄm, Ĺže by v dĹŻsledku toho byl omezen přístup domĂĄcĂ­ch podnikĹŻ k ĂşvÄ›rĹŻm,“ říkĂĄ Bonnet.

je zåsadní zåsadním omylem vnímat dobrÊ hospodåř hospodåřskÊ výsledky domåcích bank jako jak negativní jev. zdravý bankovní sektor je přece nezbytným předpokl předpokladem pro chod celÊ ekonomiky

HN: jak hodnotĂ­te souÄ?asnou situaci v globĂĄlnĂ­ ekonomice, co nĂĄs Ä?ekĂĄ ve zbytku roku? SouÄ?asnĂĄ ekonomickĂĄ situace ve svÄ›tÄ› je plnĂĄ vĂ˝zev a nedĂĄvĂĄ prostor pro chybnĂĄ rozhodnutĂ­. PĹ™es veĹĄkerĂŠ potĂ­Ĺže a existujĂ­cĂ­ rizika vĹĄak nevidĂ­m vĂ˝voj tak Ä?ernÄ› jako nÄ›kteří ekonomovĂŠ. Podle naĹĄich odhadĹŻ pĹ™ijde po stagnaci v prvnĂ­m a mĂ­rnĂŠm poklesu ve druhĂŠm Ä?tvrtletĂ­ letoĹĄnĂ­ho roku dalĹĄĂ­ Ăştlum ekonomickĂŠ aktivity. Ĺ˜eĹĄenĂ­ problĂŠmĹŻ svÄ›tovĂŠ ekonomiky, jako je dluhovĂĄ krize v EvropÄ›, vĹĄak nebude ani jednoduchĂŠ, ani rychlĂŠ. KromÄ› aktuĂĄlnĂ­ch diskusĂ­ o finanÄ?nĂ­ injekci ĹĄpanÄ›lskĂŠmu bankovnĂ­mu sektoru se na scĂŠnu vrĂĄtĂ­ s nejvÄ›tĹĄĂ­ pravdÄ›podobnostĂ­ opÄ›t Ĺ˜ecko, kterĂŠmu doposud poskytnutĂŠ finanÄ?nĂ­ pomoci v objemu 240 miliard eur nebudou staÄ?it.

henri bonnet

ĹĄĂŠf komerÄ?nĂ­ banky

n

podobně jako třeba telefonní operåtoři musí i pojiťżovny svůj dosavadní obchodní model změnit renata mråzovå

ťÊfka ing Životní pojiťżovny

nĂĄklady na ĂşÄ?et

HN: jakĂ˝ vliv by mÄ›lo na Ä?eskou ekonomiku a komerÄ?nĂ­ banku, kdyby Ĺ™ecko opustilo eurozĂłnu. mohlo by tĹ™eba dojĂ­t ke zvýťenĂ­ rizikovĂ˝ch marŞí Ä?eskĂ˝ch bank, a tĂ­m i ke zdraĹženĂ­ ĂşvÄ›rĹŻ? OtĂĄzka odchodu Ĺ˜ecka z eurozĂłny je samozĹ™ejmÄ› stĂĄle aktuĂĄlnĂ­, i kdyĹž spĂ­ĹĄe mĂĄlo pravdÄ›podobnĂĄ varianta, musĂ­me se na nĂ­ pĹ™ipravovat. Dopady na globĂĄlnĂ­ ekonomiku jiĹž dnes zkoumĂĄ celĂĄ Ĺ™ada studiĂ­, podle kterĂ˝ch se pĹ™edpoklĂĄdanĂŠ ekonomickĂŠ dopady pohybujĂ­ v řådech stovek miliard eur. ÄŒeskĂŠ ekonomiky by se tento krok dotkl podle mĂŠho nĂĄzoru pĹ™es ztrĂĄtu dĹŻvÄ›ry v mĂŠnÄ› vyspÄ›lĂŠ evropskĂŠ ekonomiky a s tĂ­m souvisejĂ­cĂ­m stahovĂĄnĂ­m portfoliovĂ˝ch investic. NeoÄ?ekĂĄvĂĄm vĹĄak, Ĺže by v dĹŻsledku toho byl omezen přístup domĂĄcĂ­ch podnikĹŻ k ĂşvÄ›rĹŻm – aĹĽ jiĹžnebo skrze snĂ­Ĺženou tabletĹŻ. Ĺ loochotu vĹŻbec obank prvnĂ­ dofinancovat smysluplnĂŠ projekty, Ĺ˝e mĂĄcĂ­ aplikaci pro smartbanking. nebojepĹ™es rĹŻst ĂşrokovĂ˝ch sazeb. o elektronickĂŠ sluĹžby a chytrĂŠ KomerÄ?nĂ­ bankavelkĂ˝ a hlavnĂ­ technologie zĂĄjem,Ä?eskĂŠ potvrzuje dĂ­ky likvidibanky i to, Ĺže zachovĂĄnĂ­ na druhĂŠmsvĂŠ mĂ­stÄ› se v inoty prokĂĄzaly i v dobÄ› ekonomickĂŠ vacĂ­ch umĂ­stila KomerÄ?nĂ­ banka nestability uplynulĂ˝ch let schops bezkontaktnĂ­ mobilnĂ­ platbou. nost podporovat ekonomickou V pojiĹĄĹĽovnictvĂ­ zvĂ­tÄ›zila akse svĂ˝m tivitupojiĹĄtÄ›nĂ­m klientĹŻ a případnĂ˝ pro Ĺženy odchod Allianz. HlaĹ˜eckasujĂ­cĂ­ z eurozĂłny na tom vĹŻbec nic provybĂ­rali nejinovativnÄ›jĹĄĂ­ nezmÄ›nĂ­. dukty z 18 pojiĹĄĹĽoven a 17 bank.

ECB podlĂŠhat ĹĄest tisĂ­c bank, nebo mĂŠnÄ›? – To dosud nebylo urÄ?eno. HN: v souvislosti s uvaĹžovanĂ˝m zafoto: kb. martiN svozĂ­lek

aÄ?koli silnĂŠ mÄ›sĂ­ce v poslednĂ­m Ä?tvrtletĂ­ jsou teprve pĹ™ed nĂĄmi, neoÄ?ekĂĄvĂĄme, Ĺže bychom byli ve spotĹ™ebnĂ­m financovĂĄnĂ­ svÄ›dky jakĂ˝chkoli rekordĹŻ.

nejlepĹĄĂ­ banka a pojiĹĄĹĽovna 2012

nejvyĹĄĹĄĂ­ ocenÄ›nĂ­ zĂ­skaly komerÄ?nĂ­ banka a inG Ĺ˝ivotnĂ­ pojiĹĄĹĽovna VĂ­tÄ›znĂĄ banka pĹ™edstihla druhou ÄŒSOB jen o setiny procenta

celkovÊ pořadí

BankovnĂ­m inovĂĄtorem je Fio, pojiĹĄĹĽovacĂ­m Allianz

2. ÄŒsob

68,7

3. ÄŒeskĂĄ spoĹ™itelna

59,6

jan sochor

jan.sochor@economia.cz

m

ezi jednadvaceti bankovnĂ­mi Ăşstavy v ÄŒesku zvĂ­tÄ›zila v rĂĄmci vĂ˝zkumu NejlepĹĄĂ­ banka 2012 cena HospodĂĄĹ™skĂ˝ch novin KomerÄ?nĂ­ banka. NejlepĹĄĂ­ pojiĹĄĹĽovnou 2012 se stala ING Ĺ˝ivotnĂ­ pojiĹĄĹĽovna, kterĂĄ porazila dalĹĄĂ­ch 24 pojiĹĄĹĽovacĂ­ch domĹŻ. VĂ˝zkum hodnotĂ­ v případÄ› bank vĂ­ce neĹž 250 rĹŻznĂ˝ch kritĂŠriĂ­, v případÄ› pojiĹĄĹĽoven pĹ™es 100. Patří mezi nÄ› nejen finanÄ?nĂ­ vĂ˝sledky, nĂĄklady na ĂşÄ?et, Ăşroky Ä?i výťe pojistnĂŠho, ale i schopnost komunikovat a klientskĂĄ dostupnost. PoĹ™adĂ­ v Ä?ele ĹžebříÄ?ku bylo pĹ™itom letos velmi tÄ›snĂŠ. VĂ­tÄ›znou KomerÄ?nĂ­ banku dÄ›lily od druhĂŠ ÄŒSOB pouhĂŠ tĹ™i setiny procenta. DalĹĄĂ­ banky vÄ?etnÄ› loĹˆskĂŠ vĂ­tÄ›zky UniCredit si uĹž zachovaly vÄ›t-

baNky (hodnocenĂ­ v %) 1.

komerÄ?nĂ­ banka

68,7

4. UniCredit bank

56,3

5. Raiffeisenbank

54,3

6. fio banka 7.

54,2

volksbank

51,3

8. oberbank

46,4

9. LbbW

43,9

10. ge Money bank

41,8

pojiĹĄĹĽovNy (hodnocenĂ­ v %) 1.

ing Životní pojiťżovna

67,9

2. poj. ÄŒeskĂŠ spoĹ™itelny

66,7

3. allianz

64,4

4. koopeRaTiva

64,2

5. UniQa

61,0

6. ÄŒsob pojiĹĄĹĽovna

57,7

7.

54,6

ÄŒeskĂĄ pojiĹĄĹĽovna

8. ÄŒeskĂĄ podnikatelskĂĄ poj.

53,1

9. MetLife (amcico poj.)

51,8

10. TRigLav

50,3

pozn. Jde vĹždy o prvnĂ­ desĂ­tku.

ĹĄĂ­ odstup. KomerÄ?nĂ­ bance i ÄŒSOB pomohl na vrchol ĹžebříÄ?ku pĹ™edevĹĄĂ­m jejich přínos pro akcionĂĄĹ™e. Tuto kategorii ovlĂĄdla ÄŒSOB s KomerÄ?nĂ­ bankou v tÄ›snĂŠm zĂĄvÄ›su. KomerÄ?nĂ­ bance se daĹ™ilo nejvĂ­ce v nĂĄkladovosti. MÄ›la vĹŻbec nejniŞťí nĂĄklady v pomÄ›ru k zisku ze vĹĄech bank. DobrĂŠ hodnocenĂ­ zĂ­skala, i co se tĂ˝Ä?e výťe ĂşrokĹŻ. Tuto kategorii ovlĂĄdla internetovĂĄ Zuno, ta se vĹĄak do celkovĂŠho hodnocenĂ­ nedostala, protoĹže ji nebylo moĹžnĂŠ v Ĺ™adÄ› kritĂŠriĂ­ hodnotit. Do celkovĂŠho hodnocenĂ­ nepostoupily ty instituce, kterĂŠ nemohly bĂ˝t hodnoceny alespoĹˆ za dvÄ› tĹ™etiny sledovanĂ˝ch poloĹžek. Z celkovĂŠho hodnocenĂ­ tak z tohoto dĹŻvodu vypadly i dalĹĄĂ­ menĹĄĂ­ banky.

NejpřívÄ›tivÄ›jĹĄĂ­ pro klienty je PoĹĄtovnĂ­ spoĹ™itelna NejlepĹĄĂ­ pojiĹĄĹĽovna ING Ĺ˝ivotnĂ­ pojiĹĄĹĽovna bodovala v komunikaci, ale i co se tĂ˝Ä?e výťe pojistnĂŠho v ĹživotnĂ­m pojiĹĄtÄ›nĂ­. Ĺ˝ivotnĂ­ pojiĹĄĹĽovna ING se kromÄ› celkovĂŠho vĂ­tÄ›zstvĂ­ stala i nejpřívÄ›tivÄ›jĹĄĂ­ pojiĹĄĹĽovnou pro klienty. Do tohoto hodnocenĂ­ se zapoÄ?Ă­tĂĄvĂĄ hlavnÄ› přístup ke klientĹŻm Ä?i dostupnost bank a pojiĹĄĹĽoven. PrvnĂ­ příÄ?ku obsadila v takzvanĂŠm mystery shoppingu, pĹ™i kterĂŠm hodnotitel kvality sluĹžeb vystupuje jako normĂĄlnĂ­ zĂĄkaznĂ­k.

celkově se då říct, Şe směrem ke klientům jsou o něco vstřícnějťí banky neŞ pojiťżovny. radka krůtovå

vystudoval prĂĄva na univerzitÄ› ve francouzskĂŠm poitiers. ve skupinÄ› sociĂŠtĂŠ gĂŠnĂŠrale, kterĂŠzervativnĂ­ho zĂĄkaznĂ­ka, a to roÄ?takĂŠ mBank v ĹžebříÄ?ku chybÄ›jĂ­, NejniŞťí poplatky komerÄ?nĂ­ nÄ› i o vĂ­ce neĹž tĹ™i tisĂ­ce korun. ZaprotoĹže nesplnily hlavnĂ­patří kritĂŠrium banka, zastĂĄvaltĂ­mco Fio bance platĂ­ bezstarostnĂ˝ za standardnĂ­ sluĹžby mĂĄ pro zaĹ™azenĂ­ do tĂŠto Ä?ĂĄsti soutěŞe. funkce, Hodnotit je totiĹž moĹžnĂŠ jiĹž jenrĹŻznĂŠ banku, klient za sprĂĄvu ĂşÄ?tu 990 korun Fio banka, kterĂĄ je takĂŠ mimo jinĂŠ roÄ?nÄ›, GE Money Bank 4280,40 KÄ?, kterĂĄ splnĂ­ nejmĂŠnÄ› dvÄ› tĹ™etiny slecelkovĂ˝m vĂ­tÄ›zem. dovanĂ˝ch ukazatelĹŻ. pĹŻsobil i v jejĂ­ tedy o 3290,40 koruny vĂ­ce. ObmezinĂĄrodnĂ­ Podkladem pro hodnocenĂ­ v ka- sĂ­tidobnĂŠ je to v případÄ› konzervafrantiĹĄek maĹĄek v JiĹžnĂ­ koreji, tivnĂ­ho klienta. SprĂĄva osobnĂ­ho tegorii nĂĄklady na ĂşÄ?et byly mÄ›sĂ­Ä?frantisek.masek@economia.cz brazĂ­liiĂşÄ?tu nebo ĂşÄ?tu Fio stojĂ­ za rok 810 korun, nĂ­ poplatky klientĹŻ za vedenĂ­ u nejdraŞťí Citibank 3990 korun, a transakce provĂĄdÄ›nĂŠnÄ›mecku, v Ä?ervnu. zamÄ›stnĂĄn ejlevnÄ›ji spravuje ĂşÄ?ty HodnotitelĂŠ vychĂĄzeli z tehdy plat- byl a je tak o 3180 KÄ? draŞťí. takĂŠ v divizi klientĹŻm z Ĺ™ad fyzickĂ˝ch MÄ›sĂ­Ä?nĂ­ poplatek Fio banky nĂ˝ch sazebnĂ­kĹŻ. osob Fio banka. Za sprĂĄvu u ĂşÄ?tu konzervativnĂ­ho klienta, Hodnotily se ĂşÄ?ty propodnikovĂŠho ĹĄest vytisvĂŠho osobnĂ­ho ĂşÄ?tu vybĂ­kterĂ˝ Ä?inĂ­ 67,50 korun, je pĹ™itom povanĂ˝ch typĹŻ klientĹŻ zbankovnictvĂ­. Ĺ™ad fyzicĹĄĂŠfem komerÄ?nĂ­ rĂĄ od Ä?tyĹ™ (bezstarostnĂ˝, ĹĄetĹ™ivĂ˝, ve srovnĂĄnĂ­ s ostatnĂ­mi ĂşÄ?ty bankĂ˝ch osob, ne pro podnikatele. banky se stal ky relativnÄ› drahĂ˝. Potvrzuje se nĂĄroÄ?nĂ˝ a konzervativnĂ­) ze ĹĄesti Oproti loĹˆskĂŠmu roku se zmÄ›pĹ™ed dvÄ›ma lety. sledovanĂ˝ch typĹŻ zĂĄkaznĂ­kĹŻ vĹŻbec tak, Ĺže i Fio preferuje aktivnĂ­ zĂĄfoto: arcHiv HN kaznĂ­ky. NejmenĹĄĂ­ je rozdĂ­l v ponejniŞťí poplatek. Ĺ etĹ™ivĂ­ klienti mohou dokonce dĂ­ky zhodnocenĂ­ platcĂ­ch racionĂĄlnĂ­ho klienta. PĹ™epenÄ›z na osobnĂ­m (dříve běŞnĂŠm) sto zatĂ­mco Citibank za nÄ›j za rok ĂşÄ?tu mĂ­rnÄ› vydÄ›lat. Ve zbĂ˝vajĂ­cĂ­ch vybĂ­rĂĄ jen 4,80 koruny, GE Money celkovĂŠ poĹ™adĂ­ (hodnocenĂ­ v %) dvou kategoriĂ­ch, coĹž je racionĂĄlnĂ­ Bank 1668 korun, tedy o 1663,20 klient a student, obsadila Fio bankoruny vĂ­ce. Ĺ etĹ™ivĂ­ klienti neu1. fio banka 98,90 ka druhou příÄ?ku. ĹĄetří na eKontu Raiffeisenbank. 2. zuno bank 88,33 To se pochopitelnÄ› odråŞí v celZa rok je stojĂ­ 2758,80 koruny, zakovĂŠm hodnocenĂ­ tĂŠto kategorie, tĂ­mco osobnĂ­ konto Fio jim za tu3. poĹĄtovnĂ­ spoĹ™itelna 86,42 kterou vyhrĂĄla Fio banka s 98,90 tĂŠĹž dobu na ĂşrocĂ­ch vydÄ›lĂĄ 15,60 4. lbbW 76,79 procenta pĹ™ed Zuno Bank (88,33 koruny. Majitel studentskĂŠho 5. unicredit bank 66,32 procenta) a PoĹĄtovnĂ­ spoĹ™itelnou, ĂşÄ?tu v KomerÄ?nĂ­ bance zĂ­skĂĄ za jekterĂŠ hodnotitelĂŠ pĹ™iĹ™kli 86,42 den rok na ĂşrocĂ­ch 105,60 koruny. 6. volksbank 60,91 banky v zahraniÄ?Ă­. Jenom je dĂ­ky HN: jakĂŠ jsou nejvÄ›tĹĄĂ­ novinky, kterĂŠ na vĂ­ce neĹžBank 456 miliard korun.Poprocenta. Zuno byla ovĹĄem V Citibank by ho tentýŞ ĂşÄ?et stĂĄl Sparkasse von 1842 aG 52,36 ban7. Wald. v souÄ?asnosti chystĂĄ komerÄ?nĂ­ jejich obchodnĂ­mu modelu krize kud jdejen o obÄ?any, je celkovĂ˝ hodnocena ve Ä?tyĹ™ech kate- rĹŻst 2020,80 KÄ? roÄ?nÄ›. ka. pĹ™ipravujete tĹ™eba nÄ›jakĂŠ tolik nezasĂĄhla. Pokud se podĂ­vĂĄfinancovĂĄnĂ­ zcela jasnÄ› taĹžen po8. raiffeisenbank 51,02 pro- Hodnoceny byly ĂşÄ?ty s prĹŻmÄ›rgoriĂ­ch, mezi nimiĹž chybĂ­ sprĂĄva dukty, kterĂŠ by reagovaly na zhorĹĄenĂ­ me na samotnou KomerÄ?nĂ­ banku, po hypotĂŠkĂĄch. I dĂ­ky nĂ­zĂşÄ?tu ptĂĄvkou pro konzervativnĂ­ a bezstanĂ˝m mÄ›sĂ­Ä?nĂ­m zĹŻstatkem od 15 ti9. komerÄ?nĂ­ banka 50,90 ekonomickĂŠ situace lidĂ­ a firem? sĂ­c u ĹĄetĹ™ivĂŠho po 100 tisĂ­c korun je naĹĄĂ­ vĂ˝hodou sprĂĄvnĂŠ nastavenĂ­ kĂ˝m ĂşrokovĂ˝m sazbĂĄm a dalĹĄĂ­mu rostnĂŠ klienty. 10. citibank Mezi naĹĄe priority pro 50,81 příťtĂ­ mÄ›obchodnĂ­ho a provoznĂ­ho modelu. NejhĹŻĹ™e poklesujecen se podaĹ™is nemovitostĂ­ 18,90 procenta na ĂşÄ?tu u nĂĄroÄ?nĂŠho klienta a mÄ›sĂ­ce patří samozĹ™ejmÄ› penzijnĂ­ DĂ­ky dlouhodobĂ˝m vztahĹŻm s klilo KomerÄ?nĂ­ bance navýťit portfohodnocen ĂşÄ?et GE Money Bank sĂ­Ä?nĂ­m obratem 15 aĹž 50 tisĂ­c ko11. Ä?Sob 50,16 reforma. Chceme zĹŻstat velmi silnĂ˝m enty a silnĂŠ imagi jsme v Ĺ™adÄ› seglio Aktiv, hypotĂŠk meziroÄ?nÄ›Genius o necelĂ˝ch Genius respektive run. KromÄ› vÄ›tĹĄĂ­ho poÄ?tu plateb 12. oberbank 44,40 hrĂĄÄ?em v oblasti spoĹ™enĂ­ a investic mentĹŻ referenÄ?nĂ­ bankou na Ä?es12 procent 128 miliard korun. Student, vysokĂŠna poplatky hradĂ­ u obchodnĂ­ka zahrnuje vĂ˝slednĂĄ 13. Ä?eskĂĄ spoĹ™itelna 40,49 a bĂ˝t klientĹŻm oporou pĹ™i vytvĂĄĹ™enĂ­ kĂŠm trhu. V souvislosti s kritikou RĹŻstovĂ˝ trend,osobnĂ­ch moĹžnĂĄ mĂ­rnÄ› klienti i za sprĂĄvu ĂşÄ?tĹŻ zpocena za sprĂĄvu ĂşÄ?tu podle kritĂŠdobu dĹŻchodovĂŠho ĂşÄ?asti velkĂ˝ch bank na Ä?eskĂŠm trhu malujĂ­cĂ­, by mohl naĹĄich oÄ?eStandard II. a III. ÄŒeskĂŠpodle spoĹ™itelny riĂ­ soutěŞe jednu aĹž dvÄ› vybranĂŠ 14 Ge Ăşspor moneyna bank 18,90 vÄ›ku. SystematickĂŠ spoĹ™enĂ­ na penzi ve II. v mezinĂĄrodnĂ­ch bankovnĂ­ch skukĂĄvĂĄnĂ­ vydrĹžet minimĂĄlnÄ› do kon(40, 49 procenta) nebo ĂşÄ?tĹŻ ObersluĹžby mÄ›sĂ­Ä?nÄ›, jako je například a III. pilĂ­Ĺ™i dĹŻchodovĂŠho systĂŠmu pinĂĄch je takĂŠ dĹŻleĹžitĂŠ upozornit letoĹĄnĂ­ho roku.ObecnÄ› pĹ™izdroj: dataNk bankce (44,40 procenta). vĂ˝bÄ›r hotovosti z domĂĄcĂ­ch i cibude pro skupinu KomerÄ?nĂ­ banky na fakt, Ĺže nezanedbatelnou Ä?ĂĄst ZmĂ­nÄ›nĂĄ nejistota patrnĂĄ u fitom stĂĄle platĂ­, Ĺže nejvÄ›tĹĄĂ­jepoplatzĂ­ch bankomatĹŻ, příchozĂ­ a odchojednĂ­mkategoriĂ­ ze strategickĂ˝ch akciĂ­ KomerÄ?nĂ­ banky vlastnĂ­ donancovĂĄnĂ­ spotĹ™eby, jsme zaky vybĂ­rajĂ­ za sprĂĄvu ĂşÄ?tĹŻ kde klientĹŻ zĂ­ platba. nily nĂĄzvy – letos produktĹŻ. je to V bezstarostnĂ˝, souvislosti s penzijnĂ­ reformou mĂĄcĂ­ spotĹ™ebitelĂŠ a institucionĂĄlnĂ­ v pololetĂ­ pokles o 0,6 velkĂŠznamenali banky. klient racionĂĄlnĂ­, pracujeme takĂŠ na vĂ˝raznĂŠm rozinvestoĹ™i. Na ĂşspÄ›chu KomerÄ?nĂ­ Z novĂ˝ch procenta na 27 miliard korun. AÄ?bank, kterĂŠ se zaměťetĹ™ivĂ˝, nĂĄroÄ?nĂ˝, konzervativnĂ­ ĹĄĂ­Ĺ™enĂ­Poplatky a zlepĹĄenĂ­ sluĹžby KB Moje banky se tak mohou podĂ­let i tukolielektronicky silnĂŠ mÄ›sĂ­ce vposkytovaposlednĂ­m Ä?tvrtĹ™ujĂ­ na a student. bank za sprĂĄplĂĄny, pomĂĄhĂĄ klientĹŻm zemskĂŠ firmy nebo drobnĂ­ akcionĂĄletĂ­ jsou teprve pĹ™ed nĂĄmi,Fio neoÄ?enĂŠ sluĹžby, se prosadily pouze vu ĂşÄ?tĹŻ prokterĂĄ rĹŻznĂŠ typy klientĹŻ se roz- ĹžebříÄ?ky vÄ?etnÄ› hodnocenĂ­ hodnout se o optimĂĄlnĂ­m rozloĹženĂ­ Ĺ™i tĂ­m, Ĺže zakoupĂ­ jejĂ­ akcie a zĂ­skajĂ­ kĂĄvĂĄme, Ĺže bychom ve spotĹ™ebĂşÄ?tu Student na ihned.cz a Zuno. Air Bank, Equa byli bank, ale liĹĄĂ­ hlavnÄ› u bezstarostnĂŠho a konvolnĂ˝ch finanÄ?nĂ­ch prostĹ™edkĹŻ pro dividendovĂŠ vĂ˝nosy. nĂ­m financovĂĄnĂ­ svÄ›dky jakĂ˝chkoli splnÄ›nĂ­ konkrĂŠtnĂ­ch cĂ­lĹŻ spoĹ™enĂ­ Ä?i rekordĹŻ. V souladu s odpovÄ›dnĂ˝m HN: komerÄ?nĂ­ banka mĂĄ dle odhainvestic. JiĹž nynĂ­ mohu prozradit, Ĺže přístupem k ĂşvÄ›rovĂĄnĂ­ to ani nenĂ­ dĹŻ nakroÄ?eno v letoĹĄnĂ­m roce k repĹ™ipravujeme dalĹĄĂ­ rozvoj oblĂ­benĂŠ naĹĄĂ­m cĂ­lem. kordnĂ­mu zisku. jak se s ohledem platebnĂ­ Lady karty, kterĂĄ je urÄ?ena Konkurenci novĂ˝ch bank vĂ­tĂĄm. na to bude vyvĂ­jet vaĹĄe dividendovĂĄ hlavnÄ› ĹženĂĄm. NovÄ› ji nabĂ­dneme Je motorem inovacĂ­ politika? takĂŠ jako kartu debetnĂ­ a zpřístupHospodĂĄĹ™skĂŠ vĂ˝sledky skupiny nĂ­me moĹžnost aktivovat funkci pro HN: znĂĄte z osobnĂ­ zkuĹĄenosti banKomerÄ?nĂ­ banky v prvnĂ­m pololetĂ­ bezkontaktnĂ­ placenĂ­. Na pĹ™elomu kovnĂ­ trhy mnoha zahraniÄ?nĂ­ch zemĂ­ letoĹĄnĂ­ho roku potvrdily stabilitu roku pĹ™edstavĂ­me kreditnĂ­ kartu (jiĹžnĂ­ korea, NÄ›mecko, brazĂ­lie), ktea finanÄ?nĂ­ sĂ­lu celĂŠ skupiny. Samopro korporĂĄtnĂ­ klientelu. rĂŠ produkty na Ä?eskĂŠm trhu chybĂ­? zĹ™ejmÄ› vĹĄak musĂ­me mĂ­t na pamÄ›V JiĹžnĂ­ Koreji jsem pobĂ˝val v roce HN: jak ovlivnil vstup novĂ˝ch bank ti, Ĺže stĂĄle jeĹĄtÄ› Ä?elĂ­me celĂŠ Ĺ™adÄ› 1978, tedy v dobÄ›, kdy to byla novÄ› na Ä?eskĂ˝ trh politiku velkĂŠ trojky. rizik a vĂ˝zev. OslabenĂ­ vĂ˝konnosti cĂ­tĂ­te například vÄ›tĹĄĂ­ tlak na sniĹžovznikajĂ­cĂ­ ekonomika. ĂšspěťnĂ˝ silnĂ˝ch evropskĂ˝ch ekonomik, nevĂĄnĂ­ poplatkĹŻ? rozvoj korejskĂŠho prĹŻmyslu proĹĄel vyĹ™eĹĄenĂĄ evropskĂĄ dluhovĂĄ krize, Vstup novĂ˝ch bank na Ä?eskĂ˝ trh saslavnĂ˝mi podniky zvanĂ˝mi „chaeale i tlak na regulaci bankovnĂ­ho mozĹ™ejmÄ› nadĂĄle posiluje jiĹž dnes bol“, jako jsou například Hyundai sektoru mohou optimistickĂĄ oÄ?evysoce konkurenÄ?nĂ­ prostĹ™edĂ­ Ä?i Samsung, kterĂŠ byly vysoce dikĂĄvĂĄnĂ­ oslabit. Snahou KomerÄ?nĂ­ a v tomto smyslu jej my sami vĂ­tĂĄverzifikovanĂŠ a těŞily ze silnĂŠ podbanky je dlouhodobÄ› vytvĂĄĹ™et vyme. Konkurence je motorem inovapory poskytovanĂŠ stĂĄtnĂ­mi bansokou pĹ™idanou hodnotu pro docĂ­ a zlepĹĄovĂĄnĂ­ kvality sluĹžeb, coĹž je kami. mĂĄcĂ­ i zahraniÄ?nĂ­ akcionĂĄĹ™e. MudomĂŠna, ve kterĂŠ je KomerÄ?nĂ­ banOhromnĂ˝ rozvoj tÄ›chto vĂ˝znamsĂ­me pĹ™itom udrĹžet silnou kapitĂĄka dlouhodobÄ› ĂşspěťnĂĄ. RĹŻst konnĂ˝ch konglomerĂĄtĹŻ potaĹžmo prolovou vybavenost a zĂĄroveĹˆ bĂ˝t kurence nemÄ›nĂ­ nic na naĹĄĂ­ dlouspÄ›l jejich domĂĄcĂ­m dodavatelĹŻm. schopni financovat rozvoj ĂşvÄ›rohodobĂŠ strategii vytvĂĄĹ™et s klienty KorejskĂĄ vĂĄlka skonÄ?ila v roce 1953. vĂ˝ch i obchodnĂ­ch aktivit vÄ?etnÄ› dlouhodobĂĄ partnerstvĂ­, inovovat O 25 let pozdÄ›ji tato zemÄ› jiĹž byla případnĂ˝ch akvizic. S pĹ™ihlĂŠdnuprodukty v souvislosti s jejich pojednou z vĂ˝znamnĂ˝ch asijskĂ˝ch extĂ­m ke vĹĄem tÄ›mto pĹ™edpokladĹŻm tĹ™ebami a bĂ˝t referenÄ?nĂ­ bankou, portnĂ­ch zemĂ­ s velmi silnĂ˝m zaa za pĹ™edpokladu, Ĺže z budoucĂ­ch kterĂĄ nabĂ­zĂ­ velmi dobrĂ˝ pomÄ›r stoupenĂ­m například ve stavebnicregulacĂ­ nevyplyne nutnost vyĹĄĹĄĂ­ kvality sluĹžeb a jejich ceny. tvĂ­. NeĹĄlo tedy o produkty, spĂ­ĹĄe ĹĄlo ĂşrovnÄ› kapitĂĄlu, vidĂ­me ve stĹ™edVěřím, Ĺže skuteÄ?nou kvalitu bano filozofii, jak zajistit obrat v zemi, nÄ›dobĂŠm horizontu potenciĂĄl pro kovnĂ­ch sluĹžeb poznĂĄ klient pĹ™i Ĺ™ekterĂĄ byla zdevastovĂĄna vĂĄlkou. vĂ˝platu dividend v rozsahu 60–70 ĹĄenĂ­ sloĹžitÄ›jĹĄĂ­ch případĹŻ, kterĂŠ Dnes dosĂĄhla ĂşrovnÄ›, o nĂ­Ĺž jsem byl procent Ä?istĂŠho zisku. vyĹžadujĂ­ zapojenĂ­ bankovnĂ­ho popĹ™esvÄ›dÄ?en, Ĺže jĂ­ skuteÄ?nÄ› dosĂĄhne, HN: jak se letos vyvĂ­jel zĂĄjem lidĂ­ radce. V tomto ohledu je KomerÄ?nĂ­ neboĹĽ jsem tam vidÄ›l generaci ako ĂşvÄ›ry a jak se podle vĂĄs bude ĂşvÄ›banka celkem logicky daleko pĹ™ed ceptujĂ­cĂ­ obÄ›ti tak, aby dalĹĄĂ­ generovĂ˝ trh vyvĂ­jet ve zbytku roku? bankami, kterĂŠ zkuĹĄenosti na banrace z nich mohla těŞit. Situace se V dobÄ› zvýťenĂŠ ekonomickĂŠ nekovnĂ­m trhu teprve sbĂ­rajĂ­. NaĹĄe cetrochu liĹĄĂ­ v případÄ› BrazĂ­lie nebo jistoty vnĂ­mĂĄme zvýťenou opatrnovĂĄ politika je dlouhodobÄ› velmi NÄ›mecka. Co bych z hlediska obou nost lidĂ­ i firem utrĂĄcet a investotransparentnĂ­. Nechceme nutnÄ› pozmĂ­nil, je v případÄ› BrazĂ­lie velivat. I pĹ™esto se podaĹ™ilo KomerÄ?nĂ­ skytovat nejlevnÄ›jĹĄĂ­ sluĹžby na trhu. ce dynamickĂ˝ trh cennĂ˝ch papĂ­rĹŻ bance v prvnĂ­m pololetĂ­ letoĹĄnĂ­ho NaĹĄĂ­m cĂ­lem je poskytovat produka v případÄ› NÄ›mecka role takzvaroku zejmĂŠna dĂ­ky rozvoji dlouhoty a sluĹžby tĂŠ nejvyĹĄĹĄĂ­ kvality, s vynĂ˝ch „Hausbank“, kterĂĄ nepochybsokou mĂ­rou pĹ™idanĂŠ hodnoty pro dobĂŠ spoluprĂĄce s klienty zvýťit nÄ› stĹ™ednĂ­m podnikĹŻm pomohla hrubĂ˝ objem ĂşvÄ›rĹŻ o osm procent klienta a za adekvĂĄtnĂ­ cenu. dostat se tam, kde nynĂ­ je.

BankovnĂ­ ObavĂĄm ÄŒNB Bankyunie? se uÄ?Ă­ rozumĂ­m lĂŠpe komunikovat V letoĹĄnĂ­m roÄ?nĂ­ku se proti loĹˆsku HN: jakĂ˝ mĂĄte nĂĄzor na vytvoĹ™enĂ­ nĂĄkladĹŻ evmĂ­rnÄ› zmÄ›nilo hodnocenĂ­ ropskĂŠ unie. podporujete nabankovnĂ­ běŞnĂ˝ ĂşÄ?et, kde bylo vytvoĹ™eno tentozcela nĂĄvrh, nebo spĂ­ĹĄe souhlasĂ­te novĂŠ rozdÄ›lenĂ­ klientĹŻ. „PĹ™ess kritikou Ä?Nb, podle nĂ­Ĺž například

toŞe je výzkum zaloŞen na tvrdých projektovå manaŞerka Datank myťlenka rekapitalizace bank z evdatech, zajímavÊ výsledky vyply-

ropskĂŠho fondu posinuly zĂĄchrannĂŠho takĂŠ z takzvanĂ˝ch mÄ›kkĂ˝ch luje morĂĄlnĂ­ hazard? faktorĹŻ, tĹ™eba vstřícnosti hodnoPostoji ÄŒNB institucĂ­ mohu rozumÄ›t. cenĂ˝ch pĹ™i komunikaci. ZejmĂŠna v naĹĄĂ­jsme situaci zemÄ›, kupříkladu Slabinu objevili kterĂĄujepodÄ›kovĂĄnĂ­ Ä?lenem EU,pojiĹĄĹĽoven ale niza zĂĄjem koli eurozĂłny, role cento sluĹžby vjerĂĄmci e-mailovĂŠ koreMezi bankami byla stejnÄ› jako rĂĄlnĂ­ spondence. banky klĂ­Ä?ovĂĄ. Pokud Zaznamenali jsme jej v minulĂŠm roÄ?nĂ­ku pro klienty nejvĂ­m, tato bankovnĂ­ unie by jen u tĹ™etiny institucĂ­. S oslovovĂĄpřívÄ›tivÄ›jĹĄĂ­ PoĹĄtovnĂ­ spoĹ™itelna, stejnÄ› mÄ›la bĂ˝t jeho omezena nĂ­m klienta rodnĂ˝m jmĂŠnem kterĂĄ bodovala v kategoriĂ­ch komueurozĂłny a nemysv prĹŻbÄ›hu hovoru na infolince se nikace, ale i nĂĄkladĹŻ na ĂşÄ?et, kdena ji zemÄ› lĂ­m si, Ĺže jejĂ­ souÄ?ĂĄstĂ­ bude setkĂĄte jeĹĄtÄ› mĂŠnÄ›, a to u bank pĹ™edstihly jen banky Fio a Zuno. ÄŒeskĂĄ republika. Na druhĂŠ Fio banka si vĹĄak nese prvenstvĂ­ i pojiĹĄĹĽoven,“ říkĂĄ Radka KrĹŻtovĂĄ stranÄ› kterĂŠ banv hlasovĂĄnĂ­ veĹ™ejnosti o nejlepĹĄĂ­ z vĹĄak firmyotĂĄzka, Datank, kterĂĄ data analyky by mÄ›ly podlĂŠhat dozoru ze bankovnĂ­ inovaci. Tento titul zĂ­szovala. strany ECB, je stĂĄle nevyĹ™eĹĄenĂĄ, kala dĂ­ky aplikaci pro smartbanVyhlaĹĄovatelem soutěŞe jsou a dokonce i v nÄ›kterĂ˝ch king – tedy ovlĂĄdĂĄnĂ­ bankovnĂ­ho HospodĂĄĹ™skĂŠ noviny.zemĂ­ch Partnery jsou eurozĂłny. Například v NÄ›mecku ĂşÄ?tu pomocĂ­ chytrĂ˝ch telefonĹŻ spoleÄ?nosti KPMG a IBM. existuje trochu nechuĹĽ vzdĂĄt se pravomocĂ­ nad vlastnĂ­m velkĂ˝m veĹ™ejnoprĂĄvnĂ­m bankovnĂ­m systĂŠmem, kterĂ˝ je Ä?ĂĄsteÄ?nÄ› ovlĂĄdĂĄn spolkovĂ˝mi zemÄ›mi, popřípadÄ› mÄ›sty. TakĹže bude dozoru ze strany

loĹženĂ­m evropskĂŠ bankovnĂ­ unie panujĂ­ v Ä?esku obavy, Ĺže bude v rĂĄmci unie dochĂĄzet k odlivu kapitĂĄlu z bank v Ä?esku do jejich evropskĂ˝ch centrĂĄl. je tento strach oprĂĄvnÄ›nĂ˝? Tyto obavy mohou bĂ˝t oprĂĄvnÄ›nĂŠ do tĂŠ mĂ­ry, do jakĂŠ budou zachovĂĄny pravomoci lokĂĄlnĂ­ho bankovnĂ­ho dozoru, tedy ÄŒNB. Ty by mohly bĂ˝t zmĂ­rnÄ›ny nÄ›jakou mĂ­stnĂ­ regulacĂ­ omezujĂ­cĂ­ v danĂŠ dobÄ› maximĂĄlnĂ­ povolenou expozici vĹŻÄ?i mateĹ™skĂŠ spoleÄ?nosti.

Dividenda bude aĹž 70 procent Ä?istĂŠho zisku HN: analytici oÄ?ekĂĄvajĂ­, Ĺže Ä?eskĂĄ ekonomika letos klesne o procento.

dĹŻvÄ›ra je v Ä?esku nejlepĹĄĂ­ pro klientyspotĹ™ebitelskĂĄ nejniŞťí za poslednĂ­ dekĂĄdu. Ăşroky

Ä?eskĂ˝ch stĂĄtnĂ­ch dluhopisĹŻ jsou pĹ™itom na rekordnÄ› nĂ­zkĂŠ Ăşrovni a jejich podĂ­l ve svĂŠm portfoliu zvyĹĄuje 70,1Ĺ™ada bank vÄ?etnÄ› komerÄ?nĂ­ banky. 69,8kde se bere dĹŻvÄ›ra v Ä?eskou ekonomiku? 65,2 DĹŻvodĹŻ pro tento vĂ˝voj je nÄ›ko4. Ä?Sob 64,0lik. ZaprvĂŠ bankĂĄm roste pĹ™ebytek 5. unicredit bank 63,9vkladĹŻ nad ĂşvÄ›ry. Jen za poslednĂ­ Ä?tyĹ™i roky, tedy zhruba od pĂĄdu 6. lbbW 62,5Lehman Brothers, se tento rozdĂ­l 7. volksbank 61,4zvýťil o 19 procent, tedy 122 miliard 8. Ä?eskĂĄ spoĹ™itelna 60,3korun, a to zejmĂŠna v sektoru nefinanÄ?nĂ­ch podnikĹŻ. Vklady jsou pĹ™i9. fio banka 60,1tom z velkĂŠ Ä?ĂĄsti v korunĂĄch, a pro10. raiffeisenbank 55,9to je banky umisĹĽujĂ­ zejmĂŠna do korunovĂ˝ch nĂĄstrojĹŻ. NejaktivnÄ›jĹĄĂ­m pojiĹĄĹĽovNy (hodnocenĂ­ v %) emitentem korunovĂ˝ch cennĂ˝ch papĂ­rĹŻ je pak bezesporu Ä?eskĂĄ vlĂĄ1. inG ĹživotnĂ­ pojiĹĄĹĽovna 76,3da. DalĹĄĂ­m dĹŻvodem je rizikovost 2. allianz 75,0emitenta – na rozdĂ­l od mnoha jinĂ˝ch zemĂ­ a firem se v tomto obdo3. kooperativa 73,8 bĂ­ ĂşvÄ›rovĂ˝ rating ÄŒR zvýťil. A ne4. Ä?eskĂĄ pojiĹĄĹĽovna 67,0 zapomĂ­nejme ani na nastavenĂĄ pravidla kapitĂĄlovĂŠ pĹ™iměře5. uniQa 67,0 nosti bank, kterĂĄ zvĂ˝hod6. triGlav 64,4 ĹˆujĂ­ investice do vlĂĄdnĂ­ch 7. Ä?Sob pojiĹĄĹĽovna 64,4 dluhopisĹŻ. baNky (hodnocenĂ­ v %)

1.

poťtovní spořitelna

2. zuno bank

3. komerÄ?nĂ­ banka

8. poj. Ä?eskĂŠ spoĹ™itelny

63,5

HN: rekordnÄ› vydÄ›lĂĄvajĂ­ v krizi i Ä?eskĂŠ banky. jak je moĹžnĂŠ, Ĺže ekonomika je na tom ĹĄpatnÄ›, a bankĂĄm se tolik daří? Je zĂĄsadnĂ­m omylem vnĂ­mat dobrĂŠ hospodĂĄĹ™skĂŠ vĂ˝sledky domĂĄcĂ­ch bank jako negativnĂ­ jev. ZdravĂ˝ bankovnĂ­ sektor je pĹ™ece nezbytnĂ˝m pĹ™edpokladem pro chod celĂŠ ekonomiky. ÄŒeskĂŠ banky nevydÄ›lĂĄvajĂ­ zĂĄsadnÄ› vĂ­ce na jednotlivĂ˝ch bankovnĂ­ch operacĂ­ch neĹž

9. aXa

62,6

10. Slavia

62,0

Kdo jsou a jak se chovajĂ­ vybranĂŠ typy klientĹŻ bezstarostnĂ˝ klient klient produktivnĂ­ho vÄ›ku, kterĂ˝ zĂĄleĹžitostmi ohlednÄ› svĂ˝ch financĂ­ chce trĂĄvit co nejmĂŠnÄ› Ä?asu. DĂ­ky dobrĂŠmu finanÄ?nĂ­mu zajiĹĄtÄ›nĂ­ neĹ™eĹĄĂ­ výťi poplatkĹŻ ani Ăşspornost svĂŠho jednĂĄnĂ­ pĹ™i vyuŞívĂĄnĂ­ bankovnĂ­ch sluĹžeb. od banky chce jednoduchost a „uĹživatelskou přívÄ›tivost“, ne detailnĂ­ pĹ™ehled o produktech. i pĹ™es vysokĂ˝ prĹŻmÄ›rnĂ˝ zĹŻstatek na ĂşÄ?tu nemĂĄ potĹ™ebu vĂ˝raznÄ›ji spoĹ™it Ä?i investovat. k platbĂĄm vyuŞívĂĄ bezhotovostnĂ­ i hotovostnĂ­ zpĹŻsob Ăşhrady, s bankou komunikuje osobnÄ› na poboÄ?ce i pomocĂ­ elektronickĂŠho bankovnictvĂ­. k zadluĹženĂ­ mĂĄ spĂ­ĹĄe pozitivnĂ­ vztah, je ochoten sjednat si pĹŻjÄ?ku, ale v řådech statisĂ­cĹŻ.

banka fio banka Raiffeisenbank CiTibank aiR bank LbbW eQUa bank poĹĄTovnĂ­ spoĹ™iTeLna UniCReDiT bank ÄŒR WaLD. spaRkasse voLksbank evRop.-RUskĂĄ banka ÄŒsob ÄŒeskĂĄ spoĹ™iTeLna koMeRÄŒnĂ­ banka obeRbank ge Money bank

NĂĄzev ĂşÄ?tu fio osobnĂ­ ĂšÄŒeT ekonto prĂŠmium CiTikonTo pLUs MaLĂ˝ TaRif iQ konto zdarma běŽnĂ˝ ĂšÄŒeT eRa osobnĂ­ ĂšÄŒeT konto partners osobnĂ­ ĂşÄ?et osobnĂ­ konto běŞnĂ˝ ĂşÄ?et pro fo konTo osobnĂ­ ĂşÄ?et - sTanDaRD ii. MĹŽJ ĂšÄŒeT Ĺ˝iRokonTo pLUs geniUs akTive

NĂĄklady (kÄ?/mÄ›sĂ­c) 82,5 108,7 119,1 153,3 162,3 177,6 192,3 200,7 215,3 225,8 237,8 260,6 272,5 285,9 289,1 356,7

banka Mbank CiTibank fio banka zUno bank poĹĄTovnĂ­ spoĹ™iTeLna eQUa bank Raiffeisenbank LbbW aiR bank UniCReDiT bank ÄŒR voLksbank koMeRÄŒnĂ­ banka obeRbank ÄŒsob evRop.-RUskĂĄ banka WaLD. spaRkasse ÄŒeskĂĄ spoĹ™iTeLna ge Money bank

NĂĄzev ĂşÄ?tu mkonto CiTikonTo pLUs fio osobnĂ­ ĂšÄŒeT ĂšÄŒeT pLUs online ĂşÄ?et běŽnĂ˝ ĂšÄŒeT ekonto prĂŠmium konto 5 za 50 MaLĂ˝ TaRif expresnĂ­ konto osobnĂ­ konto MĹŽJ ĂšÄŒeT Ĺ˝iRokonTo pLUs konTo běŞnĂ˝ ĂşÄ?et pro fo osobnĂ­ ĂşÄ?et osobnĂ­ ĂşÄ?et - sTanDaRD ii. geniUs akTive

NĂĄklady (kÄ?/mÄ›sĂ­c) 0,0 0,4 4,6 6,7 8,4 27,3 35,9 38,3 41,7 47,3 70,8 81,3 85,7 88,8 95,0 106,6 122,8 139,0

banka fio banka LbbW eQUa bank zUno bank CiTibank poĹĄTovnĂ­ spoĹ™iTeLna Raiffeisenbank aiR bank Mbank UniCReDiT bank ÄŒR voLksbank koMeRÄŒnĂ­ banka obeRbank evRop.-RUskĂĄ banka ÄŒsob ÄŒeskĂĄ spoĹ™iTeLna WaLD. spaRkasse ge Money bank

NĂĄzev ĂşÄ?tu fio osobnĂ­ ĂšÄŒeT konto 5 za 50 běŽnĂ˝ ĂšÄŒeT ĂšÄŒeT pLUs CiTikonTo pLUs online ĂşÄ?et ekonto prĂŠmium MaLĂ˝ TaRif mkonto expresnĂ­ konto osobnĂ­ konto MĹŽJ ĂšÄŒeT Ĺ˝iRokonTo pLUs běŞnĂ˝ ĂşÄ?et pro fo akTivnĂ­ konTo osobnĂ­ ĂşÄ?et - sTanDaRD iii. osobnĂ­ ĂšÄŒeT geniUs akTive

NĂĄklady (kÄ?/mÄ›sĂ­c) 17,9 36,9 55,4 58,0 63,1 64,6 100,0 105,0 105,0 118,9 118,9 120,0 140,1 149,8 151,4 176,9 182,9 199,4

banka fio banka poĹĄTovnĂ­ spoĹ™iTeLna WaLD. spaRkasse voLksbank LbbW UniCReDiT bank ÄŒR

NĂĄzev ĂşÄ?tu fio osobnĂ­ ĂšÄŒeT eRa osobnĂ­ ĂšÄŒeT-senior osobnĂ­ ĂşÄ?et osobnĂ­ konto iQ konto zdarma expresnĂ­ konto

NĂĄklady (kÄ?/mÄ›sĂ­c) 67,5 97,5 150,3 168,9 176,0 193,3

ÄŒeskĂĄ spoĹ™iTeLna evRop.-RUskĂĄ banka Raiffeisenbank ÄŒsob koMeRÄŒnĂ­ banka obeRbank ge Money bank CiTibank

osobnĂ­ ĂşÄ?et - sTanDaRD ii. běŞnĂ˝ ĂşÄ?et pro fo ekonto extra konTo MĹŽJ ĂšÄŒeT Ĺ˝iRokonTo geniUs akTive CiTikonTo pLUs

204,1 210,0 218,8 220,8 236,3 242,1 307,6 332,5

banka fio banka poĹĄTovnĂ­ spoĹ™iTeLna Mbank eQUa bank aiR bank UniCReDiT bank ÄŒR zUno bank LbbW voLksbank ÄŒsob koMeRÄŒnĂ­ banka evRop.-RUskĂĄ banka WaLD. spaRkasse obeRbank ÄŒeskĂĄ spoĹ™iTeLna ge Money bank CiTibank Raiffeisenbank

NĂĄzev ĂşÄ?tu fio osobnĂ­ ĂšÄŒeT online ĂşÄ?et mkonto běŽnĂ˝ ĂšÄŒeT MaLĂ˝ TaRif expresnĂ­ konto ĂšÄŒeT iQ konto zdarma osobnĂ­ konto konTo MĹŻj ĂşÄ?et běŞnĂ˝ ĂşÄ?et pro fo osobnĂ­ ĂşÄ?et Ĺ˝iRokonTo osobnĂ­ ĂşÄ?et - standard ii geniUs akTive CiTikonTo pLUs ekonTo

racionĂĄlnĂ­ klient velmi dobĹ™e informovanĂ˝, mĂĄ pĹ™ehled o nabĂ­dce nejen svĂŠ banky. pĹ™i vyuŞívĂĄnĂ­ bankovnĂ­ch sluĹžeb se chovĂĄ velmi racionĂĄlnÄ›, cena produktĹŻ a sluĹžeb vĹĄak pro nÄ›j nenĂ­ pĹ™i vĂ˝bÄ›ru banky jedinĂ˝m kritĂŠriem. vedle ceny zohledĹˆuje takĂŠ kvalitu a poskytovanĂ˝ servis. od svĂŠ banky vyĹžaduje zejmĂŠna vĂ˝hodnou nabĂ­dku, kterĂĄ mu umoĹžnĂ­ vyuŞívat produkty a sluĹžby ĂşspornÄ›. na svĂŠm běŞnĂŠm ĂşÄ?tu disponuje stĹ™ednĂ­m zĹŻstatkem, je ochoten spoĹ™it i zadluĹžit se (spotĹ™ebitelskĂ˝ ĂşvÄ›r spĂ­ĹĄe neĹž hypotĂŠka). svĹŻj ĂşÄ?et vyuŞívĂĄ pomÄ›rnÄ› hodnÄ›, vĂ˝hradnÄ› bezhotovostnĂ­m zpĹŻsobem (je to pro nÄ›j vĂ˝hodnÄ›jĹĄĂ­), vyuŞívĂĄ i vÄ›rnostnĂ­ programy.

NĂĄroÄ?nĂ˝ klient nĂĄroÄ?nĂ˝, rozvĂĄĹžnĂ˝ klient v produktivnĂ­m vÄ›ku. Je pomÄ›rnÄ› bonitnĂ­, disponuje vysokĂ˝m zĹŻstatkem na ĂşÄ?tu. o nabĂ­dce produktĹŻ a sluĹžeb je rĂĄd podrobnÄ› informovĂĄn. zajĂ­mĂĄ se o svĂŠ finance, vyĹžaduje vĹĄak k tomu profesionĂĄlnĂ­ přístup banky, kvalitnĂ­ poradenstvĂ­ a pĂŠÄ?i o nÄ›j jako o zĂĄkaznĂ­ka. běŞnĂ˝ ĂşÄ?et vyuŞívĂĄ pomÄ›rnÄ› hodnÄ› (poÄ?et transakcĂ­), vedle nÄ›j je ochoten se vĂ˝raznÄ›ji zadluĹžit (v řådech milionĹŻ korun), ale i investovat Ä?i jinak zhodnocovat svĂŠ finanÄ?nĂ­ prostĹ™edky. vyĹžaduje osobnĂ­ přístup banky, v kaĹždodennĂ­m kontaktu vĹĄak vyuŞívĂĄ takĂŠ elektronickĂŠ bankovnictvĂ­. pĹ™i platebnĂ­m styku volĂ­ bezhotovostnĂ­ formu. vÄ›rnostnĂ­ programy nevyuŞívĂĄ.

konzervativnĂ­ klient klient vyĹĄĹĄĂ­ho vÄ›ku (66 a vĂ­ce let) s dĹŻrazem na tradiÄ?nĂ­ produkty a přístup banky. v oblasti financĂ­ od svĂŠ banky vyĹžaduje tradiÄ?nĂ­ přístup a stabilitu. sĂĄm nevyhledĂĄvĂĄ inovace a novĂŠ produkty bank, obÄ?as je vĹĄak vyuŞívĂĄ. MĂĄ stĹ™ednÄ› vysokĂ˝ zĹŻstatek na ĂşÄ?tu, jeho obrat i poÄ?et provedenĂ˝ch transakcĂ­ je ale nĂ­zkĂ˝. platby provĂĄdĂ­ bezhotovostnĂ­m i hotovostnĂ­m zpĹŻsobem. s bankou komunikuje i prostĹ™ednictvĂ­m elektronickĂŠho bankovnictvĂ­, vÄ›tĹĄĂ­ dĹŻraz klade na osobnĂ­ tradiÄ?nĂ­ přístup banky. vÄ›rnostnĂ­ programy a jinĂŠ vĂ˝hody banky rĂĄd vyuŞívĂĄ.

ĹĄetĹ™ivĂ˝ informovanĂ˝, mĂĄ pĹ™ehled o nabĂ­dce bank a zejmĂŠna cenĂĄch, kterĂŠ nabĂ­zĂ­. vzhledem k nĂ­zkĂŠmu obratu na ĂşÄ?tu i niŞťímu prĹŻmÄ›rnĂŠmu zĹŻstatku se klient příliĹĄ nezajĂ­mĂĄ o spoĹ™icĂ­ ani ĂşvÄ›rovĂŠ produkty. svĹŻj běŞnĂ˝ ĂşÄ?et vyuŞívĂĄ spĂ­ĹĄe mĂŠnÄ›, platby vĹĄak provĂĄdĂ­ vĂ˝hradnÄ› bezhotovostnĂ­m zpĹŻsobem, prĂĄvÄ› kvĹŻli vĂ˝hodnÄ›jĹĄĂ­mu zpoplatnÄ›nĂ­, o kterĂŠm mĂĄ pĹ™ehled. v komunikaci s bankou se spokojĂ­ s elektronickĂ˝m přístupem, nĂĄvĹĄtÄ›vu na poboÄ?ce ani osobnĂ­ přístup bankĂŠĹ™e nevyĹžaduje. Jeho hlavnĂ­m poĹžadavkem smÄ›rem k bance je levnost nabĂ­dky. nechce platit vĂ­ce neĹž musĂ­, proto hledĂĄ vĹždy cenovÄ› nejvĂ˝hodnÄ›jĹĄĂ­ nabĂ­dku.

nejde do koneÄ?nĂŠho vyhodnocenĂ­.

4

NĂĄklady (kÄ?/mÄ›sĂ­c) -1,3 -0,1 0,0 8,9 10,0 16,8 18,0 18,5 46,1 55,9 58,0 59,0 65,8 71,5 86,0 128,9 168,4 229,9

zDRoJ: DaTank

www.iHNed.cz

ceny hn

Ä?tvrtek, 13. zåří 2012

Jan lamser, Ä?len pĹ™edstavenstva ÄŒsoB a ĹĄĂŠf PoĹĄtovnĂ­ spoĹ™itelny

www.iHNed.cz

ceny hn

5

BankovnictvĂ­ se mÄ›nĂ­. Je to jako www.iHNed.cz pĹ™echod z DOSu na Windows nejlĂŠpe hospodaří velkĂĄ bankovnĂ­ trojka PojiĹĄĹĽovny musĂ­ zmÄ›nit svĹŻj byznys b z p tĹ™eba velmi dobĹ™e prosadili, protoÄ?tvrtek, 13. zåří 2012 Ĺže nĂĄs novĂŠ trendy nezaskoÄ?ily,“ tvrdĂ­ Lamser. Podle nÄ›j vĹĄak velkĂŠ banky a ani 6 PoĹĄtovnĂ­ spoĹ™itelna nechystajĂ­ zvýťenĂ­ ĂşrokĹŻ na vkladech kvĹŻli novĂŠ Ä?tvrtek, 13. zåří 2012 konkurenci novĂ˝ch bank. Ty se zaměřujĂ­ pĹ™edevĹĄĂ­m na on-line bankovnictvĂ­. NabĂ­zejĂ­ pĹ™itom vĂ˝raznÄ› vyĹĄĹĄĂ­ Ăşroky neĹž standardnĂ­ banky. „Jsou to novĂ­ hrĂĄÄ?i, kteří se teÄ? snaŞí zaujmout,ajejichhlavnĂ­margumentem je cena. JĂĄ na tuto hru nemohu Jan PĹ™ispÄ›l k tomuNemohu pokles poÄ?tu zapĹ™istoupit. dotovat vklady banky mĂ­ru, z 10 163 na 9830, Pohled akcionĂĄĹ™e – banky za rok 2011 NejvyĹĄĹĄĂ­ nĂĄvratnost lamser mÄ›stnancĹŻ za Ăşrokovou kterĂŠ odpovĂ­dĂĄ ale pĹ™edevĹĄĂ­m jejĂ­ zisk. LoniaĹžprudce uloĹženĂ­ penÄ›z na dva tĹ™i roky. To kapitĂĄlu vykĂĄzaly ÄŒeskĂĄ z 11,87 na 15,03 miliardy kosvou kariĂŠrustoupl uspÄ›jejakokrĂĄtkodobĂ˝manĂŠvr,ktebanky hodnocenĂŠ Rentabilita, nĂĄkladovost efektivnost TrĹžnĂ­ podĂ­l TrĹžnĂ­ podĂ­l kvalita aktiv hodnocenĂ­ spoĹ™itelna a ÄŒSOBspojil s ÄŒsob. run. VĂ˝sledky banky ovĹĄem ovlivrĂ˝ potĹ™ebuje banka, kterĂĄ je nevidiv depozitech v ĂşvÄ›rech za pohled (zisk (ztrĂĄta) po zdanÄ›nĂ­/ (SprĂĄvnĂ­ nĂĄklady/ (aktiva/poÄ?et (pohledĂĄvky se selhĂĄnĂ­m/ (v %, po zapojenĂ­ snĂ­ĹženĂ­ renata pracuje tam nilo pĹ™edevĹĄĂ­m telnĂĄ. SĂĄzĂ­ navĂ˝raznĂŠ to, Ĺže to rok dva vydrŞí. akcionĂĄĹ™e: rozhovor prĹŻm. vlastnĂ­ kapitĂĄl v %) zisk z fin. Ä?innosti v %) zamÄ›stnancĹŻ v mil. kÄ?) celkovĂŠ pohledĂĄvky vah) (vklady klientĹŻ/celkovĂŠ (pohledĂĄvky vĹŻÄ?i klientĹŻm/ opravnĂ˝ch poloĹžek, kterĂŠ od roku 1995, objemu AledlouhodobÄ›jetoiprotytobanky a ĂşvÄ›ry v %) vklady klientĹŻ hodnocenĂ˝ch celkovĂŠ pohledĂĄvky vĹŻÄ?i mrĂĄzovĂĄ Z hlediska celkovĂŠho banka vytvoĹ™it ĹĄpatnĂ˝m olga skalkovĂĄ od roku 1997 musela neudrĹžitelnĂŠ,“ říkĂĄke Lamser. bank v %) klientĹŻm hodnocenĂ˝ch ĂşvÄ›rĹŻm, niŞťí neĹž v pĹ™edolga.skalkova@economia.cz přínosu pro akcionĂĄĹ™e bank v %) absolventka je Ä?lenem Todaleko potvrzuje i bankovnĂ­ analytik roce.Hatlapatka ze spoleÄ?nosti vĹĄe do ing pĹ™edstavenstvachozĂ­m Marek patří primĂĄt ÄŒSOB si takĂŠ ÄŒSOB, pojiĹĄĹĽovny mÄ›sĂ­ce 2010 zabanky. od roku PolepĹĄila Cyrrus. Podle nÄ›jdruhĂĄ je to pro novĂŠ ban2010 2011 2010 2011 2010 2011 a necelĂŠ 2010 Ä?tyĹ™i 2011 2011 2010 2011 dosĂĄhlo procenta nastoupila Ä?ne penzijnĂ­ reforma, kte2005 ĹĄĂŠfuje jejĂ­Ĺž ROE ky cesta, jak se29,94 uchytit a trhu. Je prĂ˝ frantiĹĄek maĹĄek a bylo rovněŞ vĂ˝raznÄ› neŞúroky v roce 2000 rĂĄ 10,3% umoĹžnĂ­ lidem spoĹ™it si poĹĄtovnĂ­ pravdÄ›podobnĂŠ, ĹževyĹĄĹĄĂ­ vysokĂŠ vĂĄha kritĂŠria v %* 20,8% 19,6% 13,6% 14,7% 21,0% frantisek.masek@economia.cz 21,95budou procenta pĹ™edloni. tĹ™e-letech a 6 let pĹŻsobila na dĹŻchod v novĂ˝ch fonspoĹ™itelnÄ› muset po dvouNa tĹ™ech se s hodnotou ROE 19,84 finanÄ?nĂ­ 6,66 dech. SouÄ?asnÄ› a mĂĄ zĂĄroveĹˆ tĂ­ mĂ­sto snĂ­Ĺžit. Ä?sob 21,95 29,94 42,37 43,12 124,39 125,07 25,62 uĹž letos 25,44od 21. pro11,50 jako 12,12 5,03 73,40 odle ekonomickĂ˝ch kritĂŠriĂ­vĂ˝voj procenta propracovala Raiffei-spoĹ™iĹ™editelka. since musĂ­ pojiĹĄĹĽovny srovnat ceny na starosti Lamser tvrdĂ­, Ĺže PoĹĄtovnĂ­ patří vavřín vĂ­tÄ›zeelektronickĂŠho v soutěŞi senbank. zlepĹĄenĂ­ doĹĄlo i u GE potĂŠ odeĹĄla 5,65 pojistek pro Ĺženy a muĹže. RekomerÄ?nĂ­ banka 17,60 16,13 36,63 37,50 77,42 82,75 22,38 23,50 Podle23,83 24,83 4,94 72,20 telnaKe bude i nadĂĄle kromÄ› novĂ˝ch NejlepĹĄĂ­ banka ÄŒeskoslovenBank, LBBW iana Volksbank, na mateĹ™skou naty MrĂĄzovĂŠ, generĂĄlnĂ­ Ĺ™editelky bankovnictvĂ­ Money sluĹžeb spolĂŠhat hustou sĂ­ĹĽ poskĂŠ obchodnĂ­ bance, za nĂ­Ĺž o nÄ›co horĹĄĂ­na vĂ˝sledek vykĂĄzala Kodovolenou, Ä?eskĂĄ spoĹ™itelna 18,25 31,61 37,30 38,20 76,03 79,77pojiĹĄĹĽovny 28,07 v ÄŒesku 26,77 a na 28,65 28,35 6,16 5,56 58,86 ING Slopro ÄŒsob. boÄ?ek poĹĄtĂĄch. RuĹĄenĂ­ provozonĂĄsledujĂ­ zbĂ˝vajĂ­cĂ­ tĹ™i Ä?lenovĂŠ velkĂŠ merÄ?nĂ­ a hlavnÄ› Ä?eskĂĄnÄ›j po-vĹĄude, spoluzaloĹžila vensku, kterĂĄ zĂ­skala titul NejlepĹĄĂ­ MĂĄ Ä?tyĹ™i venbanka poĹĄty se nebojĂ­. Podle bankovnĂ­ trojky – KomerÄ?nĂ­ banka boÄ?kakde UniCredit Bank. mÄ›la, tam sluĹžraiffeisenbank 13,06 19,84 43,82 46,65 66,17 69,38 7,36celĂŠ pojiĹĄ10,56 pojiĹĄĹĽovnu 10,12 6,24 6,86 52,66 pojiĹĄĹĽovna 6,66 2012, se ale vysokoĹĄkolskĂŠ banka poboÄ?ku a ÄŒeskĂĄ spoĹ™itelna. Ăšstup ze slĂĄZlepĹĄila se kvalita aktiv, Direct a rozvĂ­jela ĹĽovnictvĂ­ musĂ­ zmÄ›nit, jinak mu diplomy. i zĹŻstane. AĹĽkterĂĄ jiĹž to bude ba dostupnĂĄ unicreditbank 9,61 3,84 41,02 43,26 153,52 145,69 7,45 12,34 firmu 12,13Reality 4,84 5,28 48,63 vy zaznamenala naopak UniCremajĂ­ provozovna banky ve svĂ˝ch portfoliĂ­ch. hrozĂ­ ztrĂĄta7,75 dĹŻvÄ›ry klientĹŻ. absolvoval nÄ›kterĂŠho z obchoddit Bank. U vÄ›tĹĄiny z nich, coĹž platĂ­ i o dostupnĂĄ tÄ›ch Wear. Do ing v praze nĂ­ch Ĺ™etÄ›zcĹŻ, nebo bude fio 2,40 94,85 229,40 0,35 0,00 48,31 ÄŒSOB boduje pĹ™edevĹĄĂ­m zĂĄslunejvÄ›tĹĄĂ­ch, klesl podĂ­l ĂşvÄ›rĹŻ v do se-kterĂŠ pojiĹĄĹĽovny se HN: ministr0,41 financĂ­ 0,62 miroslav 0,25 kaMatematickona mÄ›stskĂŠm úřadÄ›. ÄŒSOB, tedy se splatnostĂ­ hou rostoucĂ­ rentability fyzikĂĄlnĂ­ a nĂĄkladĹŻ, lhĂĄnĂ­,PoĹĄtovnĂ­ vrĂĄtila v roce lousek pĹ™edpoklĂĄdĂĄ, Ĺže do 2. pilĂ­Ĺ™e spoĹ™itelna delĹĄĂ­ patří,neĹž takĂŠ nevolksbank 5,04 6,97 46,95 49,84 80,22 81,30 1,57 1,60 2,81 2009 2,78na post10,62 9,52 41,13 90 dnĹŻ. OpaÄ?nÄ› tomu jemÄ›nit v přípakterĂŠ se jĂ­ podaĹ™ilo udrĹžet navzdopenzijnĂ­ reformy, kam budou moci fakultu Uk hodlĂĄ nijak zĂĄsadnÄ› smlouvu dÄ› Oberbank, kde se naopak ry zvýťenĂ­ poÄ?tu zamÄ›stnancĹŻ zeĹĄkolu finanÄ?nĂ­ lidĂŠ pĹ™evĂŠst Ä?ĂĄst plateb, kterĂŠ teÄ? a vysokou s ÄŒeskou poĹĄtou. „ŽådnoupodĂ­l radikĂĄlnÄ› oberbank 48,43 48,51 90,15 90,35 0,47 0,55 0,90 0,86 6,68 7,65 40,75 ĂşvÄ›rĹŻ zvýťil z kterĂĄ 6,68 na 6469 na 6631 pod kontrolou. Ĺ™editelky, odvĂĄdÄ›jĂ­ stĂĄtu, se zapojĂ­ aĹž 60 proekonomickou, tÄ›chto novou smlouvu, by7,65 zĂĄsadnÄ› procenta, stejnÄ› jako u RaiffeisenNejefektivnÄ›jĹĄĂ­ bankou je v tomloĹˆska firmu cent lidĂ­. zatĂ­mco strategickĂĄ mÄ›nila logiku naĹĄeho vztahu, se pogemoney 12,38 16,41 39,07 38,29 41,35 42,92 5,82 asociace 5,50 penzij6,99 od6,42 17,03 15,53 34,04 kde vzrostl ze 6,24 na 6,86 to hodnocenĂ­ Fio banka.studia Objem vede. foto: nĂ­ch fondĹŻ poÄ?Ă­tĂĄ v prvnĂ­m roce najeĂŠcolebank,depisovatnechystĂĄme.KdyĹžjetĹ™eba procenta. MĂ­rnÄ› vyĹĄĹĄĂ­ byl rovněŞ jĂ­ch aktiv sice dosĂĄhl pouhĂ˝ch 13,54 s pĹŻl- aĹž jednĂ­m milionem klientĹŻ. HN – j. koĹĽĂĄtko des hautes nasadit novou sluĹžbu nebo posĂ­lit Waldviertler u UniCredit Bank. Dosahuje 5,28 miliardy korun, banka mĂĄ ovĹĄem jakĂ˝ je vĂĄĹĄ odhad? ĂŠtudes motivaciprodejenÄ›kterĂŠhoproduksparkasse von 1842 41,84 44,31 74,11 74,67 0,26 0,26 0,77 0,69 15,58 15,34 29,99 procenta, je ale srovnatelnĂŠ jen 59 zamÄ›stnancĹŻ a na kaĹždĂŠho I jĂĄ se spĂ­ĹĄ drŞím konzervativnĂ­ho sprĂĄvu jeho Ăşspor, ale i potĹ™ebnĂŠ kĂ˝m, kdo zaĹžil nÄ›co podobnĂŠho, Commerciales tu, takcoĹž se smlouva mÄ›nĂ­ prĹŻběŞnÄ›. s dalĹĄĂ­mi inpĹ™ipadĂĄ majetek pĹ™esahujĂ­cĂ­ odhadu asociace. stĂĄle vnĂ­majĂ­ se v prĹŻbÄ›hu v paříŞi.229 NenĂ­ velkĂ˝mi to ale tak,finanÄ?nĂ­mi Ĺže by za nĂĄmi nÄ›kdo lbbW bank 0,54 0,70 87,40 74,43 68,83 76,90 1,00 LidĂŠ 0,95 1,38 sluĹžby, 1,34 kterĂŠ13,63 11,47 ĹživotnĂ­25,21 a aby tak vznikaly rĹŻznĂŠ vzĂĄjemstitucemi. milionĹŻ korun. Daleko za nĂ­ se druhĂ˝ pilĂ­Ĺ™ pĹ™edevĹĄĂ­m jako zĂĄvazek, ho cyklu mÄ›nĂ­. Je to jedinĂĄ perspeknÄ› podpĹŻrnĂŠ komunity. A takĂŠ aby evangelickou pĹ™iĹĄel a Ĺ™ekl, Ĺže smlouva je nevĂ˝hodCelkovĂ˝ trĹžnĂ­ podĂ­l ÄŒeskĂŠ spoĹ™iumĂ­stily UniCredit Bank a ÄŒSOB zDRoJ: kterĂ˝ nelze zruĹĄit, moc tomu vĹĄetivnĂ­ cesta, jinak bude Ä?eskĂŠDaTank pojiĹĄna tomto webu bylo moĹžnĂŠ zĂ­skat *vĂĄhy urÄ?ily samy banky teologickou nĂĄ,achtÄ›lponĂĄsomiliarduvĂ­c,â€œĹ™Ă­kĂĄ telnyLamser. a ÄŒSOB na depozitech mĂ­rnÄ› se 145,69 milionu korun, respektive mu zatĂ­m nerozumÄ›jĂ­ a takĂŠ si uvěżovnictvĂ­ nuceno opakovat chyby pĹ™ehled o pracoviĹĄtĂ­ch a odbornĂ­fakultu Uk banky naopak 125,07 milionu korun aktiv na za- uĹž klesl, u KomerÄ?nĂ­ domujĂ­ velkĂŠ politickĂŠ riziko zmÄ›n nÄ›kterĂ˝ch vyspÄ›lejĹĄĂ­ch trhĹŻ, kde vĂ˝cĂ­ch, kteří se tĂ­mto onemocnÄ›nĂ­m vystudoval BankovnictvĂ­ jakosecelek dle Laminzerce zvýťil. Tyto finanÄ?nĂ­ instimÄ›stnance. v budoucnosti. Na druhou stranu sledkem byla ztrĂĄta dĹŻvÄ›ry klientĹŻ zabĂ˝vajĂ­. jako manaĹžer o nÄ›co serafungujevÄŒeskudobĹ™e.„MusĂ­me pĹ™itom nadĂĄle drŞí vĂ­ce k neĹž Vedle efektivity vychĂĄzĂ­ si penzijnĂ­ spoleÄ?nosti nepochybnÄ› v celĂŠ odvÄ›tvĂ­ a nĂĄslednÄ› drastickĂŠ ÄŒsob.hodod lednatuce samozĹ™ejmÄ› pĹ™ihlĂŠdnout ekonotĹ™i Ä?tvrtiny depozitAno, hodnocenĂ˝ch nocenĂ­ bank z pohledu pĹ™idal akcionĂĄĹ™e HN: uĹž vĂ­te, o kolik zdraŞíte od 21. uvÄ›domujĂ­, Ĺže souÄ?ĂĄstĂ­ jejich marregulatornĂ­ zĂĄsahy. TakovĂ˝m příklajeĹĄtÄ› mickĂŠ situaci. vklady i ĂşvÄ›ry z dalĹĄĂ­ch ukazatelĹŻ, jakodvouletĂĄ jsou jejich prosince pojiĹĄtÄ›nĂ­ pro Ĺženy? ketingovĂ˝ch kampanĂ­ bude muset dem mĹŻĹže bĂ˝t i Nizozemsko. PĹ™itom studiabank.rostoumĂŠnÄ›,alebankynejsouvŞådV případÄ› ĂşvÄ›rĹŻ si s 28,35 rentabilita, nĂĄkladovostkreativnĂ­ a trĹžnĂ­ poNe vĹždy musĂ­ jĂ­t o zdraĹženĂ­. V nÄ›ktebĂ˝t pĹ™edevĹĄĂ­m vysvÄ›tlovacĂ­ a inforv ÄŒesku cĂ­tĂ­me, Ĺže vedle rĹŻstu obav nĂŠm stresu. Tenhle byznyspros ekonocentamickĂ˝m dĂĄl udrĹžuje po- rok dĂ­l, kterĂ˝ majĂ­ tyto finanÄ?nĂ­ instirĂ˝ch případech se mohou produkty maÄ?nĂ­ aktivita, zejmĂŠna kdyĹž stĂĄt, z budoucnosti roste i zodpovÄ›dnost pedagogiky cyklemnejvÄ›tĹĄĂ­ poÄ?Ă­tĂĄ. PříťtĂ­ dĂ­l ÄŒeskĂĄ Je tovidĂ­me, mĂ­rnÄ› bude tuce na Ä?eskĂŠm trhu v případÄ› zĂĄsadnÄ› zmÄ›nit a nabĂ­dka se rozĹĄĂ­jak se zdĂĄ, na tuto roli rezignoval. lidĂ­, kterĂĄ se projevuje snahou lĂŠpe DaMU. depodlespoĹ™itelna. tÄ›ch Ä?Ă­sel, kterĂĄ mĂŠnÄ›nĂĄroÄ?nĂ˝,pravdÄ›podobnÄ›setoprojeneĹž 28,65 procenta v roce pozit a ĂşvÄ›rĹŻ. HodnotĂ­ foto: se rovněŞ ří o novĂŠ moĹžnosti pro klienty bez SouÄ?asnÄ› pĹ™i rĹŻznĂ˝ch jednĂĄnĂ­ch vise pĹ™ipravit na penzi a rĹŻznĂŠ rizikoHN – reNĂŠ 2010.vĂ­OpaÄ?nĂ˝ trend zaznamenala kvalita aktiv (ĂşvÄ›ry se selhĂĄnĂ­m), ohledu na pohlavĂ­. dĂ­m, Ĺže nezĂĄvislĂ­ maklĂŠĹ™i zaÄ?ali mĂ­t vĂŠ ĹživotnĂ­ situace. volfĂ­k na naĹĄem podnikĂĄnĂ­, ale takovĂĄ KomerÄ?nĂ­ banka, jejĂ­Ĺž trĹžnĂ­ podĂ­l kterĂĄ banky vlastnĂ­. o prodej penzĂ­ velkĂ˝ zĂĄjem, pĹ™estoĹže je realita,“ uzavĂ­rĂĄ Lamser. vzrostl o procento na 24,83 procenAkcionåřům loni nejvĂ­ce vydÄ›laHN: v Ä?em to bude jinĂŠ? HN: budou Ĺženy za tato komplexnĂ­ se dříve tvrdil opak. A protoĹže dista, mĂ­rnÄ› si polepĹĄila takĂŠ ÄŒSOB, la ÄŒeskĂĄ spoĹ™itelna, jejĂ­Ĺž rentabilita Ĺ™eĹĄenĂ­ platit navĂ­c? PojiĹĄĹĽovny pĹ™ipravujĂ­ novĂŠ produktributoĹ™i dokĂĄĹžou udÄ›lat divy, coĹž zatĂ­mco UniCredit Bank je naopak (ukazatel ROE, poÄ?Ă­tanĂ˝ jako Ä?istĂ˝ Ne. Chceme se tĂ­m na trhu odlity, ale moc se lidĂ­ neptajĂ­, jestli je bylo patrnĂŠ i pĹ™i spuĹĄtÄ›nĂ­ 2. pilĂ­Ĺ™e opatrnÄ›jĹĄĂ­ a tomu odpovĂ­dĂĄ mĂ­rzisk, případnÄ› ztrĂĄta vĹŻÄ?i velikosti ĹĄit. Byli jsme prvnĂ­ zahraniÄ?nĂ­ poopravdu chtÄ›jĂ­. Nemohu jeĹĄtÄ› přína příklad na Slovensku, tak mĹŻnĂŠ snĂ­ĹženĂ­ jejĂ­ho podĂ­lu na ĂşvÄ›vlastnĂ­ho kapitĂĄlu) dosĂĄhla 31,61 jiĹĄĹĽovnou v ÄŒesku, vĹždy vnĂ­manĂ­ liĹĄ odkrĂ˝t karty, tak aspoĹˆ jeden Ĺžeme bĂ˝t mĂ­rou zapojenĂ­ veĹ™ejnosti rech poskytnutĂ˝ch sledovanĂ˝mi procenta, coĹž je vĂ˝raznĂ˝ posun jako inovĂĄtoĹ™i a nejlepĹĄĂ­ v servipříklad. Na podzim spustĂ­me novĂŠ nakonec příjemnÄ› pĹ™ekvapeni. bankami. proti 18,25 procenta v roce 2010. su. A tuto pozici si chceme udrĹžet. pojiĹĄtÄ›nĂ­ pro Ĺženy. NenĂ­ to ale kvĹŻHN: mĹŻĹžete v prodeji novĂ˝ch penzĂ­ ING je samozĹ™ejmÄ› v ÄŒesku proto, li sjednocenĂ­ cen pro Ĺženy a muĹže, vyuŞít zkuĹĄenosti iNg na slovensku, aby zhodnotila penĂ­ze akcionåřů, kterĂŠ po nĂĄs poĹžaduje EU. Je to jekdyĹž tam teÄ? dochĂĄzĂ­ ke snĂ­ĹženĂ­ ale souÄ?asnou prioritou nenĂ­ pouden z příkladĹŻ, jak se chceme zaodvodĹŻ a slovĂĄci se mohou rozhodze nakupovat novĂŠ smlouvy. NaĹĄĂ­ měřovat na rĹŻznĂŠ segmenty a pĹ™inout do konce roku, jestli chtÄ›jĂ­ ve 2. prioritou je budovat dlouhodobĂŠ pravovat pro nÄ› Ĺ™eĹĄenĂ­ na mĂ­ru. pilĂ­Ĺ™i zĹŻstat, nebo ne? vztahy s naĹĄimi klienty a poskytoChceme, aby pojiĹĄtÄ›nĂ­ obsahovalo V souÄ?asnosti nĂĄm nejde pouze vat jim ten nejlepĹĄĂ­ servis. Na klii pomoc v nÄ›kterĂ˝ch vĂĄĹžnĂ˝ch situo prodej novĂ˝ch penzijnĂ­ch fondĹŻ enta soustĹ™edĂ­me veĹĄkerou naĹĄi acĂ­ch, do kterĂ˝ch se Ĺženy mohou nebo ĹživotnĂ­ho pojiĹĄtÄ›nĂ­ jako taenergii a ĂşsilĂ­. ProtoĹže jedinÄ› tak, Ĺže dostat. Například kdyĹž onemocnĂ­ nÄ›jakou zĂĄvaĹžnou chorobou, zĂ­skakovĂŠho. KlientĹŻm chceme zejmĂŠvĹĄechny naĹĄe aktivity budeme naTermĂ­novanĂ˝ vklad (Ăşroky v %) spotĹ™ebitelskĂ˝ ĂşvÄ›r hypoteÄ?nĂ­ ĂşvÄ›r (Ăşrok v % roÄ?nÄ›) CelkovĂŠ jĂ­ od nĂĄs vedle proplacenĂ­ pojistnĂŠ na poskytovat komplexnĂ­ Ĺ™eĹĄenĂ­ (Ăşroky v %) hodnocenĂ­ stavovat podle skuteÄ?nĂ˝ch oÄ?ekĂĄobÄ?anĂŠ, 70 % obÄ?anĂŠ, 70% 1 mÄ›sĂ­c 1 rok (v %) Ä?ĂĄstky i rĹŻznĂŠ sluĹžby, kterĂŠ jim tuto v podobÄ› finanÄ?nĂ­ho plĂĄnu tak, aby vĂĄnĂ­ klientĹŻ, se nĂĄm podaří mĂ­t i nazajiĹĄtÄ›nĂ­, 5 let fixace zajiĹĄtÄ›nĂ­, situaci pomohou zvlĂĄdat. Ale nejde vĂ˝slednĂ˝ nĂĄvrh co nejvĂ­ce odpovĂ­dĂĄle loajĂĄlnĂ­ a dlouhodobĂŠ klienty, 1 rok fixace jen o dodateÄ?nĂŠ asistenÄ?nĂ­ sluĹžby – dal jejich specifickĂ˝m potĹ™ebĂĄm. kteří nebudou mĂ­t dĹŻvod uvaĹžovat 1,26 2,94 10,9 74,9 chceme, aby si například nemocnĂ­ ProtoĹže klient a jeho potĹ™eby jsou o nabĂ­dkĂĄch konkurence. PodobnÄ› stĹ™edem naĹĄĂ­ strategie. Chceme pro lidĂŠ mohli na naĹĄem webu zjistit jako tĹ™eba telefonnĂ­ operĂĄtoĹ™i musĂ­ jan klesla 2,25 11,00 3,80 Dostupnost 4,40 bank*70,8 nÄ›j bĂ˝t srozumitelnĂ­, transparentinformace, jak se jejich stav mĹŻĹže i pojiĹĄĹĽovny svĹŻj dosavadnĂ­ obchodjan.klesla@economia.cz nĂ­, jednoduĹĄĹĄĂ­. A nabĂ­zet mu nejen vyvĂ­jet. Aby se mohli spojit s nÄ›nĂ­ model zmÄ›nit. 1,25 1,60 5,31 4,93 60,8

ceny hn

ekonomickĂĄ kritĂŠria

renata mrĂĄzovĂĄ, generĂĄlnĂ­ Ĺ™editelka inG PojiĹĄĹĽovny ÄŒr a sr

rozhovor

jan sochor

jan.sochor@economia.cz

ankovnictvĂ­ v ÄŒesku se vĂ˝raznÄ› promÄ›Ĺˆuje. Po mnoha letech, kdy banky uĹž nemohly pĹ™ijĂ­t na to, co vylepĹĄit, je situace zcela opaÄ?nĂĄ, říkĂĄ ĹĄĂŠf PoĹĄtovnĂ­ spoĹ™itelny a Ä?len pĹ™edstavenstva ÄŒSOB Jan Lamser. „Na sluĹžbĂĄch, kterĂŠ bankovnictvĂ­ poskytuje, je ohromnĂ˝ prostor vÄ›ci zlepĹĄovat. Je to dĂĄno tĂ­m, Ĺže svÄ›t se vyvĂ­jĂ­ a umoĹžĹˆuje Ĺ™adu vÄ›cĂ­ Ĺ™eĹĄit nĂĄstroji, kterĂŠ dříve nebyly k dispozici. Ten prostor je dokonce tak velkĂ˝, Ĺže bankynevÄ›dĂ­,kamsĂĄhnout,“prohlĂĄsil v rozhovoru pro HN Lamser. Příkladem mohou bĂ˝t mobilnĂ­ platby, kterĂŠ i v ÄŒesku zaznamenĂĄvajĂ­ rychlĂ˝ nĂĄstup. VÄ›tĹĄina bank nabĂ­zĂ­ aplikace, kterĂŠ umoĹžĹˆujĂ­ z mobilu podobnÄ› jako pĹ™es poÄ?Ă­taÄ? vstupovat na svĹŻj ĂşÄ?et a provĂĄdÄ›t rĹŻznĂŠ transakce.DalĹĄĂ­mjsoubezkontaktnĂ­ platby. PrĂĄvÄ› se testuje technologie bezkontaktnĂ­ch plateb (NFC) v obchodech prostĹ™ednictvĂ­m chytrĂ˝ch telefonĹŻ. Ale jde i o dalĹĄĂ­ projekty, kterĂŠ poÄ?Ă­tajĂ­ s tĂ­m, Ĺže klient se mĹŻĹže obslouĹžit sĂĄm v případech, kdy to bylo pĹ™edtĂ­m moĹžnĂŠ jen na poboÄ?ce. Proto se podle Lamsera PoĹĄtovnĂ­ spoĹ™itelna zamýťlĂ­ nad radikĂĄlnÄ› novĂ˝mi sluĹžbami. „PĹ™emýťlĂ­me tĹ™eba nad zřízenĂ­m datovĂŠ bezpeÄ?nostnĂ­ schrĂĄnky. VĹĄichni jsou zvyklĂ­ na běŞnou datovou schrĂĄnku. V tĂŠ elektronickĂŠ by se v bance v rĂĄmci bankovnĂ­ho tajemstvĂ­ pod nÄ›jakĂ˝m Ä?asovĂ˝m razĂ­tkem a chrĂĄnÄ›ny elektronickĂ˝m podpisem daly uklĂĄdat vaĹĄe zĂĄsadnĂ­ dokumenty,“ říkĂĄ Lamser. JiĹž na zaÄ?ĂĄtku roku pĹ™itom oznĂĄmil, Ĺže PoĹĄtovnĂ­ spoĹ™itelna chystĂĄ systĂŠm pro-

banky jsou dnes postaveny na obchodnĂ­m pojetĂ­, jeĹž je 20 let starĂŠ.

pojenĂ­ elektronickĂŠho bankovnictvĂ­ a datovĂ˝ch schrĂĄnek. Podle Lamsera je vĹĄak potĹ™eba zmÄ›nitisystĂŠm,jakĂ˝mbankysluĹžby nabĂ­zejĂ­.„ProblĂŠmjev tom,Ĺžebanky jsou dnes postaveny na obchodnĂ­m pojetĂ­ a technickĂŠ infrastruktuĹ™e, kterĂĄ je dvacet tĹ™icet let starĂĄ. To neznamenĂĄ, Ĺže nefungujĂ­, ale kaĹždĂĄ banka je velkĂĄ struktura, kterĂĄ integruje vĂ­ce sluĹžeb. TradiÄ?nĂ­ model funguje tak, Ĺže mĂĄte rĹŻznĂŠ typy sluĹžeb propojenĂ˝ch tak, aby konÄ?ily nÄ›kde na poboÄ?ce. Tam klient pĹ™ijde a úřednĂ­k jeho problĂŠm vyřídĂ­. JenĹže poboÄ?ka najednou nenĂ­ potĹ™eba, protoĹže si Ĺ™adu vÄ›cĂ­ klient vyĹ™izuje sĂĄm,“ říkĂĄ. Lamser situaci, kterĂĄ v bankovnictvĂ­ musĂ­ probÄ›hnout, pĹ™irovnĂĄvĂĄ k pĹ™echodu poÄ?Ă­taÄ?ĹŻ ze systĂŠmu MS DOS na Windows. „V DOSu spouĹĄtĂ­tekaĹždouaplikacizvlĂĄĹĄĹĽ,jenezĂĄvislĂĄ a je velmi obtĂ­ĹžnĂŠ pouŞít informaci z jednĂŠ v druhĂŠ. S příchodem Windows pĹ™estali lidĂŠ najednou tento problĂŠm Ĺ™eĹĄit. Existuje copy & paste a programĹŻ si navzĂĄjem rozumĂ­. My musĂ­me za chodu pĹ™eklopit vĹĄe, co v bance funguje, na ĂşplnÄ› jinĂ˝ model. TakĹže 70 procent naĹĄĂ­ agendy je zkvalitĹˆovĂĄnĂ­ a zjednoduĹĄovĂĄnĂ­ sluĹžeb tak, aby na sebe vĂĄzaly. DobrĂ˝ příklad je tĹ™eba smartbanking bankovnictvĂ­ v chytrĂ˝ch mobilech a tabletech. Tam jsme se na trhu

ĂšrokovĂŠ sazby

nejvĂ˝hodnÄ›jĹĄĂ­ Ăşroky nabĂ­zĂ­ zuno, loĹˆĹĄtĂ­ vĂ­tÄ›zovĂŠ se propadli technologie

filip sýkora

filip.sykora@economia.cz

sazby v bankĂĄch banka

V kategorii, kterĂĄ hodnotĂ­ výťi ĂşrokovĂ˝ch sazeb napříÄ? bankovnĂ­mi produkty, se oproti loĹˆskĂŠmu roku vĂ˝raznÄ› zamĂ­chalo poĹ™adĂ­. Do vĂ˝sledku zasĂĄhl vstup novĂ˝ch konkurentĹŻ, ale oproti loĹˆsku takĂŠ mnohdy pĹ™ekvapivĂŠ vĂ˝sledky starĂ˝ch hrĂĄÄ?ĹŻ. Banky Volksbank a UniCredit Bank, ĂşspěťnĂŠ v loĹˆskĂŠm roÄ?nĂ­ku soutěŞe, v celkovĂŠm hodnocenĂ­ vĂ˝raznÄ› zaostaly za prvnĂ­mi tĹ™emi – Zuno Bank, Oberbank a Fio bankou. VĂ˝hodnĂŠ ĂşrokovĂŠ sazby nabĂ­zela vÄ›tĹĄina internetovĂ˝ch bank, ne vĹĄechny vĹĄak bylo moĹžnĂŠ zevrubnÄ› zhodnotit, protoĹže nabĂ­zejĂ­ jen omezenĂ˝ sortiment bankovnĂ­ch sluĹžeb. Na prvnĂ­m mĂ­stÄ› v celkovĂŠm poĹ™adĂ­ se umĂ­stila internetovĂĄ banka Zuno, kterĂĄ odstartovala pĹŻsobenĂ­ na Ä?eskĂŠm trhu poÄ?ĂĄtkem druhĂŠ poloviny loĹˆskĂŠho roku, a do minulĂŠho roÄ?nĂ­ku soutěŞe tak ani nevstoupila. Vynikala prakticky ve vĹĄech zkoumanĂ˝ch ĂşrokovĂ˝ch sazbĂĄch a s jednou vĂ˝jimkou nikdy neklesla pod prĹŻmÄ›r v danĂŠ kategorii. Banka vĹĄak například neposkytuje hypotĂŠky. Bance Zuno umoĹžĹˆuje vĂ˝hodnou nabĂ­dku mimo jinĂŠ fakt, Ĺže je to takzvanĂĄ virtuĂĄlnĂ­ banka, kterĂĄ nemĂĄ klasickĂŠ kamennĂŠ poboÄ?ky (s hotovostĂ­ nepracuje), ale s klienty komunikuje pĹ™edevĹĄĂ­m pomocĂ­ internetu nebo pĹ™es call centra. DruhĂŠ mĂ­sto v ĹžebříÄ?ku hodnocenĂ˝ch finanÄ?nĂ­ch domĹŻ obsadila Oberbank. U nĂ­ uĹž byla vĂ˝hodnost

spořícĂ­ ĂşÄ?et (Ăşroky v %) zĹŻstatek do 49 999 kÄ?

zĹŻstatek od 1 mil. kÄ?

1. zuNo baNk

2,00

2,00

2. oberbaNk

1,00

2,25

3. fio baNka

1,25

1,25

Banky se chystajĂ­ na mobilnĂ­ platby

Na Ä?eskĂ˝ trh11,00 pĹ™ichĂĄzĂ­ novĂŠ zpĹŻso3,39 celkovĂŠ poĹ™adĂ­ 3,39 (v procentech)60,7 by placenĂ­, pĹ™edevĹĄĂ­m prostĹ™ed1. ÄŒeskĂĄ spoĹ™itelna 75,5 5. komerÄ?NĂ­ baNka 1,5 1,5 0,30 1,20 nictvĂ­m mobilnĂ­ho 9,65 4,44 3,89 54,6 telefonu. Je2. poĹĄtovnĂ­ spoĹ™itelna 74,7 slibuje dalĹĄĂ­ snĂ­ĹženĂ­ 6. lbbW 0,25 2,35 0,00 0,25 jich zavedenĂ­9,66 4,49 3,64 50,0 3. ÄŒsob 60,4 vyuŞívĂĄnĂ­ hotovosti, vÄ›tĹĄĂ­ příjmy z 7. volksbaNk 1,33 1,33 0,45 1,31 poplatkĹŻ i komfort 12,69 pĹ™i placenĂ­ a4,89 3,39 46,6 v 4. ge 58,0 dostupnosti bankovnĂ­ch sluĹžeb. 5. Raiffeisenbank 56,6 8. uNicredit baNk Ä?r 1,30 1,72 0,14 0,90 8,90 4,09 4,79 46,4 „V Polsku pĹ™ineslo uvedenĂ­ bez6. komerÄ?nĂ­ banka 49,1 zvýťenĂ­ 9. Ä?sob 1,58 1,58 0,20 0,85 dotykovĂŠ technologie 12,90 4,49 4,04 40,8 7. volksbank 44,7 bezhotovostnĂ­ch plateb pĹ™ibliĹžnÄ› 10. citibaNk 0,50 1,47 0,28 0,97 o polovinu,“ říkĂĄ-ĹĄĂŠf Ä?eskĂŠho Mas- - 8. CiTibank 33,5 42,2 terCardu Miroslav LukeĹĄ. PrĂĄvÄ› 41,5 11. poĹĄtovNĂ­ spoĹ™itelNa 0,10 1,56 0,30 0,90 14,90 4,39 9. zUno 3,94 33,4 MasterCard je drĹžitelem celosvÄ›10. Unicredit 38,5 12. ge moNey baNk 1,80 1,80 0,25 1,08 tovĂŠho standardu 12,40 pro platby po5,09 4,29 32,5 mocĂ­ takzvanĂŠho NFC Ä?ipu. poboÄ?ek, bankomatĹŻ, 13. Ä?eskĂĄ spoĹ™itelNa 1,00 0,80 0,16 0,55 14,70vydĂĄvat jako pla4,74 * zahrnuje poÄ?et 4,14 28,0 Ten je moĹžnĂŠ dostupnost telefonnĂ­ch linek i on-line v podobÄ› nĂĄlepky na o prvnĂ­ch deset ze 14 14. raiffeiseNbaNk 0,96 1,28 0,10 1,00 tebnĂ­ kartu 11,90 5,89 bankovnictvĂ­. Jde4,69 22,3 telefon nebo tĹ™eba klĂ­Ä?e od auta. hodnocenĂ˝ch bank zdroj: dataNk poznĂĄmka: pomlÄ?ka oznaÄ?uje produkty, kterĂŠ nejsou v nabĂ­dce banky, případnÄ› produkty, u nichĹž banka neposkytuje Ăşrokovou sazbu Platba se provede pouhĂ˝m pĹ™iloĹženĂ­m k terminĂĄlu. Do urÄ?itĂŠ Ä?ĂĄstky i bez ku zadĂĄnĂ­ PIN.ohledu BezdotykovĂ˝ch govatbyla platby pomocĂ­ mobilnĂ­ v tomto tvoří spotĹ™ebisvobodnĂĄ klientkaaplive vÄ›ku ĂşrokovĂ˝ch mÄ›r mĂŠnÄ› jednoznaÄ?s jednoroÄ?nĂ­ fixacĂ­ by potenciĂĄlnĂ­VĂ˝raznĂ˝ propad zaznamenaterminĂĄlĹŻ v souÄ?asnosti v ÄŒesku kace.30 Specificky Ä?eskĂ˝příjmem projekt MotelskĂŠjeĂşvÄ›ry a hypotĂŠky, kde doĹĄlo let s Ä?istĂ˝m 24 tisĂ­c nĂĄ neĹž u Zuno. VĂ˝raznÄ› levnÄ›ji neĹž ho zĂĄjemce vyĹĄla nejmĂŠnÄ› vĂ˝hodnÄ› la (v loĹˆskĂŠm roce Ä?tvrtĂĄ) ÄŒeskĂĄ podlekLukeĹĄe tisĂ­c, do roku bito pĹ™edstavila vÄ?era spoleÄ?nost urÄ?enĂ­5sazeb zakonce pomoci mystekorun mÄ›sĂ­Ä?nÄ›. u konkurence jejĂ­m zĂĄkaznĂ­kĹŻm ze vĹĄech zkoumanĂ˝ch bank. TenspoĹ™itelna. Ta se letos umĂ­stila by jich bĂ˝t trojnĂĄsobek. V souMopet HypoteÄ?nĂ­ – spoleÄ?nĂ˝ ĂşvÄ›r podnik na pĹ™edposlednĂ­m mĂ­stÄ›. NepříliĹĄ rymÄ›l shoppingu (fiktivnĂ­ch zĂĄjemcĹŻ bylmobilpoptĂĄvanĂ˝ vychĂĄzely hypoteÄ?nĂ­ ĂşvÄ›ry s jedto peněŞnĂ­ Ăşstav nabĂ­zĂ­ zĂĄkaznĂ­Ä?asnosti NFC nĂĄlepky vydĂĄvĂĄ nĂ­ch operĂĄtorĹŻ Ä?tyĹ™ bank. vĂ˝hodnĂŠ je u nĂ­ uloĹžit například peo produkty). VĂ˝zkum bylCitiv tomto ve výťi 1,8amilionu naPlacenĂ­ nemovitost noroÄ?nĂ­ fixacĂ­, nĂ­zkĂŠ byly i Ăşroky kĹŻm podprĹŻmÄ›rnĂŠ vĂ˝sledky takĂŠ bank,případÄ› uplatnÄ›nĂ­ naĹĄly i na a posĂ­lĂĄnĂ­ penÄ›z2,6 zadĂĄnĂ­m nĂ­ze na termĂ­novanĂ˝ vklad, draze provĂĄdÄ›n od letnĂ­ch konce kvÄ›tv hodnotÄ› milionytelefonkorun, tedy z dluhu pĹ™i pĹ™eÄ?erpĂĄnĂ­ limitu kreu ĂşrokĹŻ termĂ­novanĂ˝ch nebo nehudebnĂ­ch festivalech. bÄ›hem celĂŠho nĂ­ho se Ä?Ă­sla a schvĂĄlenĂ­m v mobilu kryvychĂĄzejĂ­ u ÄŒeskĂŠ spoĹ™itelny takĂŠ na a pokraÄ?oval sedmdesĂĄtiprocentnĂ­m ditnĂ­ karty. termĂ­novanĂ˝ch vkladĹŻ. MateĹ™skĂĄ BezdotykovĂ˝ Ä?ip umĂ­stÄ›nĂ˝ přífunguje nejen v chytrĂ˝ch, ale i klaspotĹ™ebitelskĂŠ ĂşvÄ›ry. Ä?ervna. tĂ­m. Doba splĂĄcenĂ­ byla rozvrĹžeOproti nejlepĹĄĂ­m pozicĂ­m v ĹžebspoleÄ?nost banky, skupina Raiffmo v chytrĂŠm telefonu umoĹžĹˆuje ĂşvÄ›r sickĂ˝ch Výťe sazeb posuzovanĂ˝ch bank SledovanĂ˝ spotĹ™ebitelskĂ˝ na telefonech na dvacet bez let. operaÄ?nĂ­ho Ĺ˝adatelem byla říÄ?ku se poĹ™adĂ­ na jeho konci tolik eisen Bank International, mĂĄ vĹĄak navĂ­cbyl komunikaci s aplikacĂ­ systĂŠmu. vychĂĄzĂ­ ze sledovĂĄnĂ­ prĹŻmÄ›rnĂ˝ch charakterizovĂĄn jakobanneĂşÄ?elosvobodnĂĄ sedmadvacetiletĂĄ Ĺžena, nemÄ›nilo. NejhorĹĄĂ­ vĂ˝sledek v celv ĹžebříÄ?ku zĂĄstupce jak na ĹĄpici, ky. Svoje Ĺ™eĹĄenĂ­ nedĂĄvno je sluĹžba MasĂşrokĹŻ za obdobĂ­ od ledna do kvÄ›tvĂ˝, na Ä?ĂĄstku 150 tisĂ­cspustila korun splat- Velmi jejĂ­ĹžpodobnĂĄ Ä?istĂ˝ příjem dosahoval 30 tisĂ­c kovĂŠm srovnĂĄnĂ­ „obhĂĄjila“ Raifftak u konce – spadĂĄ pod ni totiĹž KomerÄ?nĂ­ banka spoleÄ?nÄ› s TeleterCard Mobile, cĂ­lenĂĄ na chytrĂŠ na letoĹĄnĂ­ho roku. Jedinou vĂ˝jimnou do pÄ›ti let. ZĂĄjemcem o ĂşvÄ›r korun mÄ›sĂ­Ä?nÄ›. eisenbank. Například hypotĂŠka i Zuno Bank. fĂłnikou a Samsungem. RozĹĄĂ­Ĺ™enĂ­ telefony. Na rozdĂ­l od Mobita ale mobilĹŻ s technologiĂ­ NFC je zatĂ­m propojuje přímo platebnĂ­ kartu a malĂŠ a tĂ˝kĂĄ se jen modelĹŻ nejvyĹĄĹĄĂ­ funguje i u obchodnĂ­kĹŻ mimo ÄŒR. třídy. KomerÄ?nĂ­ banka sama nabĂ­NamĂ­sto telefonnĂ­ho Ä?Ă­sla pouŞívĂĄ zĂ­ takĂŠ speciĂĄlnĂ­ NFC rĂĄmeÄ?ek pro takzvanĂŠ QR kĂłdy. „SluĹžbu chceme pĹ™ipevnÄ›nĂ­ ke starĹĄĂ­m iPhonĹŻm. zprovoznit na konci roku,“ uvedl Na vĹĄech telefonech pak majĂ­ funRoland Katona z Era, ÄŒSOB. HN041920 4. Wald. sparkasse voN 1842 ag

2,00

0,59

0,40

1,30

Ĺže prodej pĹ™es internet zatĂ­m ŞådnĂ˝ velkĂ˝ trhĂĄk nenĂ­. Ale za pÄ›t, deset let se budeme smĂĄt, Ĺže jsme kdysi prohlaĹĄovali, Ĺže se ĹživotnĂ­ pojiĹĄtÄ›nĂ­ pĹ™es internet prodĂĄvat nedĂĄ. A mimochodem, penzijnĂ­ pĹ™ipojiĹĄtÄ›nĂ­ se on-line prodĂĄvĂĄ velmi dobĹ™e uĹž teÄ?.

HN: jak rozsĂĄhlĂŠ zmÄ›ny a investice si to vyŞådĂĄ? Chceme hodnÄ› omezit produktovĂŠ portfolio, kterĂŠ si neseme z minulosti, kdy se kaĹždĂ˝ rok uvedla nÄ›jakĂĄ novinka. PĹ™itom vidĂ­me, Ĺže klienti chtÄ›jĂ­ jednoduchĂŠ pojistky, kterĂŠ se dajĂ­ pĹ™izpĹŻsobit podle jejich mÄ›nĂ­cĂ­ se ĹživotnĂ­ situace. ZĂĄkladem naĹĄich sluĹžeb zĹŻstĂĄvĂĄ sĂ­ĹĽ naĹĄich profesionĂĄlnĂ­ch finanÄ?nĂ­ch poradcĹŻ. NicmĂŠnÄ› mnoho lidĂ­ preferuje samoobsluĹžnĂŠ modely a chce si zaĹ™izovat vÄ›ci pĹ™es internet nebo po telefonu. Proto tĹ™eba modernizujeme IT systĂŠmy. To jsou investice, kterĂŠ se nĂĄm brzy vrĂĄtĂ­, protoĹže Ä?asem zlevnĂ­ nĂĄĹĄ provoz. A pak je jeĹĄtÄ› dalĹĄĂ­ vĂ˝znamnĂĄ oblast – hodnÄ› penÄ›z vynaklĂĄdĂĄme na zjiĹĄĹĽovĂĄnĂ­ toho, co je pro klienty dĹŻleĹžitĂŠ. Ověřujeme si to nejen ve speciĂĄlnĂ­ch prĹŻzkumech, ale i tak, Ĺže kdykoliv se s nĂĄmi klienti dostanou do kontaktu, poĹĄleme jim dotaznĂ­k, jak byli spokojeni. A tÄ›m nespokojenĂ˝m pak volĂĄme, Ä?asto i nÄ›kdo z pĹ™edstavenstva, protoĹže potĹ™ebujeme vÄ›dÄ›t, co se jim nelĂ­bilo. Je to neocenitelnĂĄ zpÄ›tnĂĄ vazba. Takto fungujeme asi rok a mĂĄme na naĹĄi aktivnĂ­ komunikaci s klienty velmi dobrĂŠ ohlasy. HN: co jste po zpÄ›tnĂŠ vazbÄ› s klienty uĹž ve fungovĂĄnĂ­ zmÄ›nili? ZejmĂŠna jsme se zaměřili na oblast likvidacĂ­ pojistnĂ˝ch udĂĄlostĂ­, kde jsme provedli Ĺ™adu konkrĂŠtnĂ­ch opatĹ™enĂ­, kterĂĄ proces likvidacĂ­ zjednoduĹĄila. Klientovi potvrzu-

klienti chtÄ›jĂ­ jednoduchĂŠ pojistky, kterĂŠ se dajĂ­ pĹ™izpĹŻsobit podle jejich mÄ›nĂ­cĂ­ se ĹživotnĂ­ situace. jeme pĹ™ijetĂ­ nahlĂĄĹĄenĂ­ pojistnĂŠ udĂĄlosti, v prĹŻbÄ›hu Ĺ™eĹĄenĂ­ informujeme, v jakĂŠm je stavu, zjednoduĹĄili jsme systĂŠm dokladovĂĄnĂ­. Chceme například zavĂŠst takĂŠ to, Ĺže klientĹŻm, kteří se dostanou do svĂ­zelnĂŠ finanÄ?nĂ­ situace a zavolajĂ­, Ĺže si potĹ™ebujĂ­ vybrat urÄ?itou Ä?ĂĄst, budeme posĂ­lat penĂ­ze do 48 hodin, a ne do mÄ›sĂ­ce, jak to mĂĄme v podmĂ­nkĂĄch. Ze vĹĄech prĹŻzkumĹŻ nĂĄm vyĹĄlo, Ĺže nejdĹŻleĹžitÄ›jĹĄĂ­ pro klienty je, jak se zachovĂĄme, kdyĹž se jim nÄ›co stane. PrĂĄvÄ› na tuto situaci jsme se soustĹ™edili. HN: budete se jeĹĄtÄ› vĂ­c snaĹžit prodĂĄvat pĹ™es internet? Ano. MinulĂ˝ rok byla ING prvnĂ­ pojiĹĄĹĽovnou, kterĂĄ zaÄ?ala zkouĹĄet prodĂĄvat ĹživotnĂ­ pojiĹĄtÄ›nĂ­ on-line. SbĂ­rĂĄme zkuĹĄenosti a pravdou je,

HN: jak ten novĂ˝ model fungovĂĄnĂ­ chcete pĹ™evĂŠst do prodeje penzijnĂ­ch fondĹŻ, kdyĹž souÄ?asnÄ› říkĂĄte, Ĺže se v nÄ›m hodnÄ› uplatnĂ­ nezĂĄvislĂ­ poradci, kterĂŠ nebudete mĂ­t tak ĂşplnÄ› pod palcem? My ale hodnÄ› spolĂŠhĂĄme na vlastnĂ­ prodejnĂ­ sĂ­ĹĽ a naĹĄi prodejci majĂ­ pĹ™esnÄ› vymezenĂĄ pravidla, jak by schĹŻzka s klientem a prodej penze mÄ›lyprobÄ›hnout.JakovĹĄechnypenzijnĂ­ spoleÄ?nosti se i my pĹ™ipravujeme na rozdÄ›lenĂ­ klientĹŻ prostĹ™ednictvĂ­m investiÄ?nĂ­ch dotaznĂ­kĹŻ do rĹŻznĂ˝ch skupin podle jejich vztahu k riziku. S kaĹždĂ˝m Ä?lovÄ›kem chceme skuteÄ?nÄ› velmi detailnÄ› probrat jeho situaci, jeho konkrĂŠtnĂ­ preference a oÄ?ekĂĄvĂĄnĂ­. Na zĂĄkladÄ› toho mu pak vytvoříme finanÄ?nĂ­ plĂĄn, jak by mÄ›l postupovat, aby se mu jeho oÄ?ekĂĄvĂĄnĂ­ splnilo. Nikoho k niÄ?emu ale tlaÄ?it nebudeme. Bude to poradenstvĂ­, podle kterĂŠho se mĹŻĹže řídit, nebo nemusĂ­ udÄ›lat vĹŻbec nic. HN: myslĂ­te si, Ĺže pro Ä?lovÄ›ka, kterĂ˝ si na penzi jeĹĄtÄ› nespoří, je vhodnÄ›jĹĄĂ­ spĂ­ĹĄe 3. neĹž 2. pilĂ­Ĺ™? Oba pilĂ­Ĺ™e majĂ­ svĹŻj vĂ˝znam. PĹ™es vĹĄechny pochybnosti, kterĂŠ panujĂ­ kolem 2. pilĂ­Ĺ™e, to z hlediska příjmĹŻ v penzi bude dĹŻleĹžitĂ˝ element. A v kombinaci to bude optimĂĄlnĂ­ varianta, protoĹže 3. pilĂ­Ĺ™ je dĂ­ky stĂĄtnĂ­mu příspÄ›vku a daĹˆovĂŠ optimalizaci vĹŻbec nejzajĂ­mavÄ›jĹĄĂ­m finanÄ?nĂ­m produktem na trhu.

HN: to ale neplatĂ­ pro lidi s nĂ­zkĂ˝mi příjmy. podle souÄ?asnĂ˝ch kalkulacĂ­ by se jim vyvedenĂ­m Ä?ĂĄsti odvodĹŻ z prĹŻběŞnĂŠho systĂŠmu nakonec celkovĂĄ penze snĂ­Ĺžila. NemyslĂ­te? Berme v potaz takĂŠ vÄ›k klienta, ten je zĂĄsadnĂ­ pro vĂ˝sledek tÄ›chto kalkulacĂ­. ObecnÄ› platĂ­, Ĺže mladĂ˝m lidem kolem 35–40 let se vstup do 2. pilĂ­Ĺ™e vyplatĂ­ tĂŠměř vĹždy. ZĂĄroveĹˆ by si mÄ›l kaĹždĂ˝ uvÄ›domit, Ĺže riziko, Ĺže stĂĄtnĂ­ penze se oproti souÄ?asnosti sníŞí, je velkĂŠ. VĂ­me pĹ™ece, jak vypadĂĄ stĂĄtnĂ­ rozpoÄ?et dnes. A i kdyĹž nevĂ­me, jak to bude s ekonomikou vypadat v budoucnu, kde majĂ­ lidĂŠ jistotu, Ĺže za pĂĄr desĂ­tek let, aĹž pĹŻjdou do penze, na nÄ› v rozpoÄ?tu nÄ›co zbude? MoĹžnĂĄ to říkĂĄm tvrdÄ›, ale tak podobnÄ› odpovĂ­dĂĄm znĂĄmĂ˝m, kdyĹž se mÄ› ptajĂ­, co majĂ­ dÄ›lat.

inzerce

4 $'& %/ ,/% 6 /' + ','&" 2/ '35 ,!& )%/&" $+/ 1 ,%1-/ &#& 3-" )&7&*

* * 88 0(8 0(8      *

HN041969

65


Final Report | Výzkum v médiích

PR podpora na stránkách HN

66


Final Report | Výzkum v médiích

Mediální příspěvky

67


Final Report | Výzkum v médiích

68


Final Report | Výzkum v médiích

Online

69


Final Report | Výzkum v médiích

Elektronické newslettery

70


Souhrnný přehled vítězů


Final Report | Souhrnný přehled vítězů

Nejlepší banka 2012 1. místo Komerční banka 2. místo Československá obchodní banka 3. místo Česká spořitelna

Nejlepší pojišťovna 2012 1. místo ING Životní pojišťovna 2. místo Pojišťovna České spořitelny 3. místo Allianz pojišťovna

Klientsky nejpřívětivější banka 2012 1. místo Poštovní spořitelna 2. místo ZUNO BANK 3. místo Komerční banka

Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2012 1. místo ING Životní pojišťovna 2. místo Allianz pojišťovna 3. místo Kooperativa pojišťovna

Bankovní inovátor 2012 1. místo Fio banka, Fio Smartbanking 2. místo Komerční banka, a.s., Bezkontaktní mobilní platby 3. místo Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Rychloúvěr

Pojišťovací inovátor 2012 1. místo Allianz pojišťovna, Životní pojištění PRO ŽENY 2. místo DIRECT Pojišťovna, a.s. – Pojištění na míru Tesco zákazníkům – Tesco Pojištění! (12 %) 3. místo Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – Univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA

Cena novinářů pro nejvstřícnějšího finančního odborníka Aleš Michl, Raiffeisenbank

Cena novinářů pro nejoblíbenějšího tiskového mluvčího Tomáš Kofroň, Raiffeisenbank 72


Final Report | Závěrečné slovo

Závěrečné slovo Pro letošní ročník soutěží Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna jsme měli jeden hlavní cíl: Upravit profilaci cílových skupin tak, aby více odpovídala strategii zkoumaných finančních domů. Stále více je totiž patrný trend segmentace klientů, který se projevuje nejen v poplatkové politice, ale i v nastavení produktů a celkovém přístupu ke klientovi. Této tendenci jsme chtěli přizpůsobit i naše hodnotící kritéria, aby konečné výsledky byly co nejobjektivnější. Mám radost, že se nám tento nelehký úkol podařilo splnit. V tomto ohledu bych ráda vyzdvihla ochotnou spolupráci bankovních ústavů, které s námi o úpravě jednotlivých kategorií diskutovaly a pomohly nám najít současné řešení. Novinkou letošního ročníku je také vytvoření Advisory boardu výzkumu, který má pomoci nadále zdokonalovat metodiku hodnocení. Velkým cílem pro příští ročník je zohlednit při hodnocení vedle výše pojistného také pojistné podmínky finančních institucí, které svědčí o kvalitě produktu. Společně chceme také vést diskuzi o důležitosti jednotlivých obslužných i komunikačních kanálů bank pro klienta a podrobit je širšímu výzkumu. Velký dík opět patří našim partnerům, společnostem KPMG Česká republika a IBM Česká republika, které tento projekt podporují od samého začátku a přispívají tak k jeho serióznosti a prestiži. Znalost a orientace ve finančním prostředí na českém trhu je naší velkou devizou. Současně ale sledujeme dynamiku a neustálé proměny světa financí. Chceme proto i v následujících letech pokračovat v mapování českého bankovního a pojišťovacího prostředí tak, abychom mohli i nadále přinášet relevantní a objektivní informace podložené detailně ověřenými fakty. Věříme, že naše postřehy a zjištění i v budoucích letech poslouží k dalšímu rozvoji finančního trhu v České republice.

Gabriela Tomanová projektová ředitelka výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna

73


Přílohy


Final Report | Přílohy

Přílohy č. 1: Struktura procentuálních vah – banky

Oblasti a kritéria v hodnocení klientského přístupu. Na celkovém hodnocení se klientský přístup podílí 50 % Váhy jednotlivých oblastí navrženy bankami, 2012 Náklady na vedení účtu – váhy stanovené bankami pro 6 typů klientů:

Náklady na vedení účtu

Sankční a mimořádné poplatky

24,8 %

bezstarostný klient

17,0 %

racionální klient

22,4 %

šetřivý klient

21,1 %

náročný klient

10,8 %

konzervativní klient

18,8 %

student

10,0 %

2,4 % Váha kritérií zjištěna na základě průzkumu mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK v roce 2010:

Sazby

17,6 %

Produkty

10,4 %

Služby

12,2 %

termínovaný vklad, občané, 1 měsíc, CZK termínovaný vklad, občané, 1 rok, CZK

15,0 %

termínovaný vklad, občané, 1 měsíc, EUR termínovaný vklad, občané, 1 rok, EUR

10,1 %

spořicí účet, občané, zůstatek do 49 999 Kč spořicí účet, občané, zůstatek od 1 mil. Kč

16,6 %

hypoteční úvěr, občané, 70 % zajištění, 1 rok fixace hypoteční úvěr, občané, 70 % zajištění, 5 let fixace

13,7 %

spotřebitelský úvěr na cokoliv

14,5 %

kontokorentní úvěr

14,6 %

kreditní karta

15,4 %

Váhy kritérií vychází z omnibusového šetření 957 respondentů agentury STEM/MARK v roce 2010:

Dostupnost

13,4 %

počet poboček

17,0 %

rozsah úředních hodin

16,0 %

telefonní linky

23,0 %

služby bankomatů

10,0 %

počet bankomatů

15,0 %

služby zřízené elektronicky

19,0 %

Váha kritérií zjištěna na základě vlastního průzkumu: Komunikace

19,3 %

mystery shopping

35,0 %

mystery mailing

31,0 %

mystery calling

34,0 %

Kritéria hodnocení hospodaření a stability. Na celkovém hodnocení se pohled akcionářů podílí 50 % Váhy jednotlivých kritérií stanovené bankami v roce 2011 Rentabilita

20,8 %

poměr mezi ziskem po zdanění a průměrným vlastním jměním (ROAE)

Nákladovost

19,6 %

poměr mezi správními náklady a ziskem z finanční činnosti

Efektivnost

13,6 %

poměr aktiv a počtu zaměstnanců

Tržní podíl v depozitech

10,3 %

poměr závazků (vkladů) klientů a celkové sumy závazků za těmito osobami

Tržní podíl v úvěrech

14,7 %

poměr pohledávek vůči klientům a celkové sumy pohledávek za těmito osobami

Kvalita aktiv

21,0 %

podíl pohledávek se selháním na objemu úvěrů a pohledávek

75


Final Report | Přílohy

Přílohy č. 2: Charakteristika jednotlivých profilů klientů

Kdo jsou a jak se chovají uvedení kienti? BEZSTAROSTNÝ „Bezstarostný, lehkomyslný, klient produktivního věku, který nemá zájem o bankovní nabídku ani o nastavení svých služeb. Se záležitostmi ohledně svých financí chce trávit co nejméně času, ideální je pro něj je vůbec neřešit. Vzhledem k poměrně dobrému finančnímu zajištění neřeší výši poplatků ani úspornost svého jednání při využívání bankovních služeb. Od své banky vyžaduje maximální jednoduchost a tzv. „uživatelskou přívětivost“, nepotřebuje detailní přehled o bankovních produktech. Přestože má vysoký průměrný zůstatek na účtu, nemá potřebu výrazněji spořit či investovat. K platbám využívá bezhotovostní i hotovostní způsob úhrady, s bankou komunikuje jak osobně – na pobočce, tak prostřednictvím elektronického bankovnictví. K zadlužení má spíše pozitivní vztah, je ochoten sjednat si půjčku, ale v řádech stovek tisíců (spotřebitelský úvěr).“ RACIONÁLNÍ „Velmi dobře informovaný, má přehled o nabídce nejen své banky. Při využívání bankovních služeb se chová velmi racionálně, cena produktů a služeb však pro něj není při výběru banky jediným kritériem. Vedle ceny zohledňuje také kvalitu a poskytovaný servis. Od své banky vyžaduje zejména výhodnou nabídku, která mu umožní využívat produkty a služby úsporně. Na svém běžném účtu disponuje středním zůstatkem, je ochoten spořit i zadlužit se (spotřebitelský úvěr spíše než hypotéka). Svůj účet využívá poměrně hodně, výhradně bezhotovostním způsobem (je to pro něj výhodnější), využívá i věrnostní programy.“ ŠETŘIVÝ „Informovaný, má přehled o nabídce bank a zejména cenách, které nabízí. Vzhledem k nízkému obratu na účtu i nižšímu průměrnému zůstatku se klient příliš nezajímá o spořicí ani úvěrové produkty. Svůj běžný účet využívá spíše méně, platby však provádí výhradně bezhotovostním způsobem právě kvůli výhodnějšímu zpoplatnění, o kterém má přehled. V komunikaci s bankou se spokojí s elektronickým přístupem, návštěvu na pobočce ani osobní přístup bankéře nevyžaduje. Jeho hlavním požadavkem směrem k bance je levnost nabídky. Nechce platit více, než musí, proto hledá vždy cenově nejvýhodnější nabídku.“ NÁROČNÝ „Náročný, rozvážný klient v produktivním věku. Je poměrně bonitní, disponuje vysokým zůstatkem na účtu. O nabídce produktů a služeb je rád podrobně informován. Zajímá se o své finance, vyžaduje však k tomu profesionální přístup banky, kvalitní poradenství a péči o něj jako o zákazníka. Běžný účet využívá poměrně hodně (počet transakcí), vedle něj je ochoten se výrazněji zadlužit (v řádech mil. Kč), ale i investovat či jinak zhodnocovat své finanční prostředky. Vyžaduje osobní přístup banky, v každodenním kontaktu však využívá také elektronické bankovnictví. Při platebním styku volí bezhotovostní formu. Věrnostní programy nevyužívá.“ KONZERVATIVNÍ „Konzervativní klient vyššího věku (66 a více let) s důrazem na tradiční produkty a přístup banky. Ve svém chování v oblasti financí je konzervativní a to vyžaduje také od své banky. Konzervativní, tradiční přístup a stabilitu. Sám nevyhledává inovace a nové produkty bank, občas je však využívá. Disponuje středně vysokým zůstatkem na účtu, jeho obrat i počet provedených transakcí je však nízký. Platby provádí bezhotovostním i hotovostním způsobem, přestože s bankou komunikuje i prostřednictvím elektronického bankovnictví, větší důraz klade na osobní tradiční přístup banky. Věrnostní programy a jiné výhody banky rád využívá.“ STUDENT „Mladý člověk, student, s malým zůstatkem a obratem na účtu. O bankovních produktech je poměrně dobře informován, vedle běžného účtu však nabídku banky příliš nevyužívá, není ochoten se zadlužit a vzhledem k nižší bonitě ani příliš spořit. Ve vztahu k bance se snaží chovat racionálně, využívá tak nabízené věrnostní programy a studentské výhody. Platby provádí výhradně bezhotovostně – výhodnější. Je spokojen s elektronickým způsobem komunikace s bankou, osobní přístup nijak zvlášť nepotřebuje.“ Pro profily STUDENTA a ŠETŘIVÉHO platí stejná definice chování, odlišuje je pouze statut studenta, pro který nabízejí některé banky speciální produkty a služby.

76


Final Report | Přílohy

výše průměrného zůstatku na účtu v Kč/měsíc

výše průměrného obratu na účtu v Kč/měsíc

ŠETŘIVÝ, STUDENT

NÁROČNÝ

KONZERVATIVNÍ

úroveň: požaduje od banky:

RACIONÁLNÍ

kritéria definující chování klienta:

BEZSTAROSTNÝ

Přílohy č. 2: Chování stanovených typů klientů

jednoduchost

úspornost

levnost

poradenství

tradice

vysoká střední nízká vysoká střední nízká bezhotovostní

preferovaný platební styk % rozložení

hotovostní

způsob komunikace s bankou % rozložení

osobně

elektronicky

vysoká

míra využití běžného účtu počet transakcí/měsíc

střední

ochota zadlužovat se celk. výše úvěru v Kč

spíše ano

snaha spořit fin. prostředky (Kč) celk. výše AUM v Kč

spíše ano

nízká ano spíše ne ano spíše ne tuzemsko

místo převažující „finanční“ aktivity, transakcí… % rozložení

zahraničí

preferovaný způsob vkladu hotovosti % rozložení

pobočka

transakce % rozložení

vnitrobankovní

věrnostní programy ano/ne

využívá

bankomat

mezibankovní

nevyužívá

77


Final Report | Přílohy

Přílohy č. 2: Chování stanovených typů klientů

NÁZEV PRODUKTU (TYP ÚČTU)

BEZSTAROSTNÝ

RACIONÁLNÍ

ŠETŘIVÝ, STUDENT

NÁROČNÝ

KONZERVATIVNÍ

Obrat na účtu v Kč/měsíc

25 000

30 000

15 000

50 000

20 000

Objem aktiv klienta spravovaných bankou (finanční skupinou)

120 000

150 000

50 000

1 500 000

200 000

Průměrný zůstatek na účtu v CZK / úrok v % p. a.

70 000

50 000

15 000

100 000

60 000

1

1

1

3

1

5

Distribuce výpisů Poštou

1

Elektronicky

1

Hotovost Počet výběrů hotovosti na přepážce za měsíc

1

Počet výběrů hotovosti z vlastních ATM za měsíc

1

Počet výběrů hotovosti z cizích ATM za měsíc

2

Počet výběrů ATM ze zahraničí (za rok) a částka (z cizích ATM)

2

1 1

1 1

3 1

Počet hotovostních vkladů za měsíc Platby tuzemské Počet došlých plateb za měsíc (domácích) – V

1

1

Počet došlých plateb za měsíc (domácích) – M

1

2

1

2

1 1

Počet odchozích plateb za měsíc (domácích – mimo trval. pr.) – V

1E

1E

1E

2E

1P + 1E

Počet odchozích plateb za měsíc (domácích – mimo trval. pr.) – M

1P + 1E

1P + 1E

2E

1E

3E

Počet odchozích plateb trval. příkazem za měsíc (domácích) – V

1

1

1

2

1

Počet odchozích plateb trval. příkazem za měsíc (domácích) – M

1

2

1

2

1

Počet plateb u obchodníka

6

6

4

8

3

1

Inkaso – V Inkaso – M

1

1 1

SIPO – M

1 1

Kolikrát za rok je: Zřízený trvalý příkaz k běžnému účtu Změněný trvalý příkaz k běžnému účtu

1P

1

0

2

1P

Zrušený trvalý příkaz k běžnému účtu Způsob komunikace s bankou Na pobočce

1

1

Přímým bankovnictvím (internet, telefon, GSM)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Platební karty – debetní (procento) Platební karta elektronická (neembosovaná) Náklady na vedení účtu Výnosy (přepočet na 1 měsíc) CELKOVÉ NÁKLADY (po odečtení výnosu)

V = vnitrobankovní platební styk, M = mezibankovní platební styk, E = elektronický způsob (přímé bankovnictví) P = komunikace přes pobočku nebo papírově (ne přes sběrný box, ale prostřednictvím bankéře)

78


Final Report | Přílohy

AIR BANK

AXA BANK

CITIBANK

ČS

ČSOB

EQUA

ERB

FIO

GE

ING BANK

KB

Přílohy č. 3: Hodnocení produktů bank

VISA Electron

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

VISA Classic

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

VISA Gold, Premium

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

Maestro, MC Un.

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

MasterCard Standard

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

MasterCard Gold, Premium

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

v CZK

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

USD

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

EUR

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

GBP

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

jiné

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

bez výpovědní lhůty

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

s výpovědní lhůtou

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1 týden

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

2 týdny

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1 měsíc

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

6 měsíců

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12 měsíců

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24 měsíců

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

více

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USD

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

EUR

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

GBP

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

jiné

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

VISA Electron

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

VISA Classic

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

VISA Gold, Premium

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

MasterCard Standard

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

MasterCard Gold, Platinum

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

MasterCard Electronic, Maestro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

jiné (Diners Club, AME..)

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

BANKY (abecední pořadí)

Platební karty

Běžný účet

v cizí měně

Spořicí účet Vkladní knížka

výpovědní lhůta

Termínovaný vklad v CZK

v cizí měně

Kreditní karty

Poznámky: 1 = poskytuje produkt, 0 = neposkytuje produkt

79


Final Report | Přílohy

LBBW

MBANK

OBERBANK

PS

RB

UCB

VB

WSPK

WHB

ZUNO

Přílohy č. 3: Hodnocení produktů bank

VISA Electron

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

VISA Classic

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

VISA Gold, Premium

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Maestro, MC Un.

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

MasterCard Standard

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

MasterCard Gold, Premium

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

v CZK

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USD

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

EUR

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

GBP

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

jiné

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

bez výpovědní lhůty

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

s výpovědní lhůtou

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1 týden

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

2 týdny

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1 měsíc

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

6 měsíců

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

12 měsíců

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

24 měsíců

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

více

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

USD

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

EUR

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

GBP

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

jiné

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

VISA Electron

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

VISA Classic

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

VISA Gold, Premium

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

MasterCard Standard

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

MasterCard Gold, Platinum

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

MasterCard Electronic, Maestro

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

jiné (Diners Club, AME..)

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

BANKY (abecední pořadí)

Platební karty

Běžný účet v cizí měně

Spořicí účet Vkladní knížka

výpovědní lhůta

Termínovaný vklad v CZK

v cizí měně

Kreditní karty

80


Final Report | Přílohy

AIR BANK

AXA BANK

CITIBANK

ČS

ČSOB

EQUA

ERB

FIO

GE

ING BANK

KB

Přílohy č. 3: Hodnocení produktů bank

účelový (na bydlení)

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

účelový na vzdělání

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

neúčelový

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

na bydlení

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

na družstevní bydlení

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

na cokoliv („Americká hypotéka“)

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

hypotéka „zpětně“

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

bez dokladu příjmu

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

na 1 rok

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

na 3 roky

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

na 5 let

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

na 8 let

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

na 10 let

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

na 15 let

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

na 20 let

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

do 70 % částky

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

do 80 % částky

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

do 90 % částky

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

do 100 % částky

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

Předhypoteční úvěr

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

Refinancování hyp. úvěru / úvěru ze stavebního spoření

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

Stavební spoření

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

Penzijní připojištění

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

pojištění karet proti ztrátě či odcizení

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

úvěr – pojištění schopnosti splácet

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

karty – pojištění schopnosti splácet

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

Kontokorent

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

Investice na kapitál. trzích

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

Investice do podíl. fondů

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

BANKY (abecední pořadí)

Úvěr

Hypoteční úvěr

fixace úrokové míry

krytí

Pojištění

81


Final Report | Přílohy

LBBW

MBANK

OBERBANK

PS

RB

UCB

VB

WSPK

WHB

ZUNO

Přílohy č. 3: Hodnocení produktů bank

účelový (na bydlení)

0

0

1

1

1

1

0

1

0

0

účelový na vzdělání

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

neúčelový

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

na bydlení

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

na družstevní bydlení

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

na cokoliv („Americká hypotéka“)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

hypotéka „zpětně“

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

bez dokladu příjmu

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

na 1 rok

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

na 3 roky

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

na 5 let

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

na 8 let

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

na 10 let

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

na 15 let

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

na 20 let

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

do 70 % částky

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

do 80 % částky

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

do 90 % částky

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

do 100 % částky

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

Předhypoteční úvěr

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

Refinancování hyp. úvěru / úvěru ze stavebního spoření

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Stavební spoření

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Penzijní připojištění

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

pojištění karet proti ztrátě či odcizení

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

úvěr – pojištění schopnosti splácet

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

karty – pojištění schopnosti splácet

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

Kontokorent

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Investice na kapitál. trzích

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

Investice do podíl. fondů

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

BANKY (abecední pořadí)

Úvěr

Hypoteční úvěr fixace úrokové míry

krytí

Pojištění

82


Final Report | Přílohy

AIR BANK

AXA BANK

CITIBANK

ČS

ČSOB

EQUA

ERB

FIO

GE

ING BANK

KB

Přílohy č. 4: Hodnocení služeb bank

internet banking

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GSM banking

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

phone banking

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

Smartbanking

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

Image karta (vlastní vzhled)

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

Bezkontaktní platby

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

cashback

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

cash advance

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

prioritní (expresní) platba

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

vklad na pobočce

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

na pobočce

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

inkaso

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SIPO

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

elektronicky

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

poštou

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

elektronicky

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

na pobočce

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

týdně

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

měsíčně

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Zahraniční platby

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Zůstatková SMS

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Poskytování privátního bankovnictví

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

1

Služba zpětného volání

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

spořicí

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

úvěrový

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

k běžnému účtu

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

Chat s asistenty

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

Stažení sazebníků v pdf

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Historie sazebníků

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

BANKY (abecední pořadí)

Elektronické bankovnictví

Hotovostní operace

Trvalý příkaz

Výpisy k běžnému účtu

četnost zasílání výpisů (poštou)

Kalkulátor

Poznámky: 1 = poskytuje produkt, 0 = neposkytuje produkt

83


Final Report | Přílohy

LBBW

mBank

OBERBANK

PS

RB

UCB

VB

WSPK

WHB

ZUNO

Přílohy č. 4: Hodnocení služeb bank

internet banking

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GSM banking

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

phone banking

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

Smartbanking

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

Image karta (vlastní vzhled)

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Bezkontaktní platby

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cashback

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

cash advance

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

prioritní (expresní) platba

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

vklad na pobočce

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

na pobočce

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

inkaso

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

SIPO

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

elektronicky

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

poštou

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

elektronicky

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

na pobočce

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

týdně

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

měsíčně

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zahraniční platby

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Zůstatková SMS

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

Poskytování privátního bankovnictví

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

Služba zpětného volání

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

spořicí

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

úvěrový

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

k běžnému účtu

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Chat s asistenty

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

Stažení sazebníků v pdf

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

Historie sazebníků

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

BANKY (abecední pořadí)

Elektronické bankovnictví

Hotovostní operace

Trvalý příkaz

Výpisy k běžnému účtu

četnost zasílání výpisů (poštou)

Kalkulátor

Poznámky: 1 = poskytuje produkt, 0 = neposkytuje produkt

84


Final Report | Přílohy

Příloha č. 5: Mystery shopping – banky, hodnotící formulář

NÁZEV HODNOCENÉ BANKY: ADRESA POBOČKY: JMÉNO HODNOTITELE: HODNOCENÝ PRODUKT: DATUM (den, hodina příchodu): HODNOCENÉ KRITÉRIUM

POČET MINUT

1. Č ekací doba – jak dlouho klient čeká, než je obsloužen HODNOCENÉ KRITÉRIUM (body 1–3, 1 = nejhůře, 3 = nejlépe, 0 = nesplněno)

SPLNĚNO ANO

NE

2. P ozdrav – „Jak vám mohu pomoci?“ – zaměstnanec se zeptá na důvod návštěvy, s čím může klientovi pomoci

3. Sdělení všech potřebných informací k danému problému, ústní formou

4. K ontrolní dotaz – zaměstnanec se ujistí, zda je klientovi vše jasné, zda všemu rozumí 5. T ištěné podklady, materiály – zaměstnanec doprovází ústní výklad tištěnými podklady banky (prospekty), tzn., že ukazuje klientovi, kde najde informace také v psané formě 6. Z výraznění důležitých informací písemně – zaměstnanec banky vyznačuje důležité informace barevně, a to přímo do tištěných podkladů, doprovází tak ústní výklad 7. S imulace budoucí situace – zaměstnanec se snaží klientovi co nejvíce přiblížit reálnou situaci se všemi podrobnostmi, tzn. podle určitých vyžádaných údajů (měsíční příjem, měsíční akceptovatelná výše splátky, doba splácení atd.) nabídne klientovi „konkrétní čísla“ 8. P ísemné podklady přenechány klientovi – písemné materiály, které byly použity k výkladu, jsou klientovi nabídnuty, odnáší si je s sebou domů

9. Shrnutí důležitých informací

10. O pětovný dotaz na spokojenost s výkladem – „Byly pro vás tyto informace dostačující? Je třeba ještě něco zopakovat, vysvětlit?“ 11. N abídka další schůzky – možnost sjednat si další schůzku (klient např. potřebuje čas na rozmyšlenou, popřípadě je třeba ještě jedna návštěva s potřebnými doklady pro vyřízení půjčky) 12. P řenechání kontaktu na odpovědnou osobu – nabídnutá vizitka 13. D otázání se na spokojenost klienta – klient je dotázán na dosavadní spokojenost v jeho současné bance, zaměstnanec se snaží klientovi poradit s případnými problémy, nespokojeností, snaží se navrhnout řešení (např. nabídne lepší verzi produktu, který banka poskytuje)

14. Rozloučení

85


Final Report | Přílohy

Přílohy č. 6: Struktura procentuálních vah – pojišťovny

Oblasti a kritéria v hodnocení klientského přístupu. Na celkovém hodnocení se klientský přístup podílí 50 % Váhy jednotlivých oblastí navrženy pojišťovnami v r. 2011 Výše pojistného – váhy stanovené pojišťovnami:

Výše pojistného

27,4 %

Produkty

19,7 %

Služby

22,8 %

kapitálové životní pojištění

16,7 %

investiční životní pojištění

26,3 %

úrazové pojištění

7,0 %

povinné ručení

27,5 %

pojištění nemovitosti

10,0 %

pojištění domácnosti

12,5 %

Váha kritérií zjištěna na základě průzkumu v r. 2010 mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK: Dostupnost

11,5 %

počet obchodních míst

37,3 %

rozsah úředních hodin

36,6 %

telefonní linky

26,1 %

Váha kritérií zjištěna na základě průzkumu v r. 2010 mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK: Komunikace

18,6 %

mystery mailing

24,5 %

mystery calling

32,7 %

mystery shopping

42,8 %

Kritéria hodnocení hospodaření a stability. Na celkovém hodnocení se pohled akcionářů podílí 50 % Váhy jednotlivých kritérií stanoveny pojišťovnami v r. 2011

Rentabilita

21,7 %

poměr mezi ziskem po zdanění a vlastním jměním ke konci roku (ROE)

Nákladovost

20,2 %

poměr čisté výše provozních nákladů a čisté výše zaslouženého pojistného – rozděleno na životní a neživotní

Efektivnost

14,8 %

poměr čisté výše zaslouženého pojistného na zaměstnance (vyjma zaměstnanců obchodní služby)

Tržní podíl životního pojištění

11,6 %

poměr předepsaného pojistného a celkové sumy předepsaného pojistného hodnocených pojišťoven – rozděleno na běžně a jednorázově placené

Tržní podíl neživotního pojištění

11,8 %

poměr předepsaného pojistného a celkové sumy předepsaného pojistného hodnocených pojišťoven

Solventnost

20,0 %

poměr DMS a PMS – rozděleno na životní a neživotní

86


Final Report | Přílohy

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

HVP

HALALI

GENERALI

ČSOBP

ČPP

ČP

AXA ŽP

AXA

AVIVA ŽP

důchodové

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

investiční

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

kapitálové

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

pro děti

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

rizikové

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

univerzální (variabilní, flexibilní)

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

vkladové

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

úrazové

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

pojištění zdraví (soukromé zdravotní pojištění)

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

v občanském životě

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

v zaměstnání

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

z vlastnictví nemovitosti

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

bytu a souvisejících prostor

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

domu a souvisejících staveb

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

rekreační chaty a chalupy

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

pojištění domácnosti

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

havarijní

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

povinné ručení

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

pojištění právní ochrany

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

zdravotní pojištění cizinců

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pojištění zvířat (pes, kočka)

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

pojištění odpovědnosti

cestovní pojištění NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

ALLIANZ

AEGON

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

CHARTIS EUROPE

Příloha č. 7: Hodnocení produktů pojišťoven

pojištění majetku

pojištění nemovitosti

pojištění vozidel

Poznámky: 1 = poskytuje produkt, 0 = neposkytuje produkt

87


Final Report | Přílohy

ING

ING ŽP

KOOP

KP

MAXIMA

METLIFE (AMCICO)

PČS

SLAVIA

TRIGLAV

UNIQA

VICTORIA

WÜSTENROT

WÜSTENROT ŽP

Příloha č. 7: Hodnocení produktů pojišťoven

důchodové

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

investiční

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

kapitálové

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

pro děti

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

rizikové

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

univerzální (variabilní, flexibilní)

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

vkladové

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

úrazové

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

pojištění zdraví (soukromé zdravotní pojištění)

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

v občanském životě

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

v zaměstnání

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

z vlastnictví nemovitosti

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

bytu a souvisejících prostor

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

domu a souvisejících staveb

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

rekreační chaty a chalupy

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

pojištění domácnosti

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

havarijní

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

povinné ručení

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

pojištění právní ochrany

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

zdravotní pojištění cizinců

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

pojištění zvířat (pes, kočka)

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

pojištění odpovědnosti

NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

cestovní pojištění

pojištění majetku

pojištění nemovitosti

pojištění vozidel

88


Final Report | Přílohy

HALALI

HVP

CHARTIS EUROPE

Příloha č. 8: Hodnocení služeb pojišťoven

-

0

-

-

-

-

-

0

-

DALŠÍ SLUŽBY

ZPŮSOBY PLATBY

ONLINE SJEDNÁNÍ

KALKULÁTOR

ČPP

ČSOBP

GENERALI

0

ČP

0

rizikového životního pojištění (nazývají i úraz. živ. poj.)

AXA ŽP

kapitálového životního pojištění

AXA

0

AVIVA ŽP

investičního životního poj.

ALLIANZ

AEGON

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

0

0

-

0

1

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0

1

0

0

0

flexibilního životního pojištění

0

0

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

dětského životního pojištění

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

-

zdravotního pojištění cizinců

0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

úrazového pojištění

0

0

0

0

-

1

0

1

0

0

0

0

povinného ručení

-

1

-

0

-

1

1

1

1

-

1

-

havarijního pojištění

-

1

-

0

-

1

1

1

0

-

0

-

cestovního pojištění

-

1

-

1

-

1

1

1

1

-

0

1

pojištění nemovitosti (i poj. staveb)

-

1

-

0

-

1

1

0

1

1

1

-

poj. domácnosti

-

1

-

0

-

1

1

1

1

1

1

-

poj. odpovědnosti

-

1

-

0

-

1

1

1

0

1

0

-

poj. psů a koček

-

-

-

-

-

1

0

-

-

0

-

-

investičního životního pojištění

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

-

kapitálového životního pojištění

0

0

-

-

0

0

0

0

0

-

-

-

rizikového životního pojištění

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

-

dětského životního pojištění

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

-

zdravotního pojištění cizinců

0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

úrazového pojištění

0

0

0

0

-

1

0

0

0

0

0

0

povinného ručení

-

1

-

0

-

1

1

1

1

-

1

-

havarijního pojištění

-

1

-

0

-

1

1

1

0

-

0

-

cestovního pojištění

-

1

-

1

-

1

1

1

1

-

0

1

pojištění nemovitosti (i poj. staveb)

-

1

-

0

-

1

1

0

1

1

1

-

pojištění domácnosti

-

1

-

0

-

1

1

1

1

1

1

-

poj. odpovědnosti

-

1

-

0

-

1

1

1

0

1

0

-

poj. psů a koček

-

-

-

-

-

1

0

-

-

0

-

-

online platby pojistného (prostř. platební karty)

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

bankovní převod (SIPO, inkaso nebo JP)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

složenkou

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

hotově

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

nahlášení škodné události přes internet nebo telefon

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

stažení a tisk formulářů z internetových stránek

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

online získání informací o průběhu likvidace a stavu pojistné události přes internet nebo telefon

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

Poznámky: 1 = poskytuje produkt, 0 = neposkytuje produkt

89


Final Report | Přílohy

ING

ING ŽP

KOOP

KP

MAXIMA

METLIFE (AMCICO)

PČS

SLAVIA

TRIGLAV

UNIQA

VICTORIA

WÜSTEN-ROT

WÜSTEN-ROT ŽP

Příloha č. 8: Hodnocení služeb pojišťoven

investičního životního poj.

-

1

1

1

-

0

1

-

-

0

0

-

0

kapitálového životního pojištění

-

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

-

1

rizikového životního pojištění (nazývají i úraz. živ. poj.)

-

1

0

0

0

0

1

-

-

0

0

-

1

DALŠÍ SLUŽBY

ZPŮSOBY PLATBY

ONLINE SJEDNÁNÍ

KALKULÁTOR

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

flexibilního životního pojištění

-

0

1

0

-

0

1

-

-

0

-

-

0

dětského životního pojištění

-

0

1

1

-

0

1

-

-

0

0

-

0

zdravotního pojištění cizinců

-

-

-

-

1

0

-

1

-

0

0

-

-

úrazového pojištění

1

-

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

-

povinného ručení

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

-

1

-

havarijního pojištění

-

-

0

-

0

-

-

0

1

1

-

1

-

cestovního pojištění

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1

1

1

-

pojištění nemovitosti (i poj. staveb)

-

-

1

-

1

-

-

0

1

0

0

0

-

poj. domácnosti

-

-

1

-

1

-

-

1

1

0

0

0

-

poj. odpovědnosti

-

-

1

0

1

-

-

0

0

0

0

0

-

poj. psů a koček

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

investičního životního pojištění

-

1

0

0

-

0

0

-

-

0

0

-

0

kapitálového životního pojištění

-

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

-

1

rizikového životního pojištění

-

1

0

0

0

0

0

-

-

0

0

-

1

dětského životního pojištění

-

0

0

0

-

0

0

-

-

0

0

-

0

zdravotního pojištění cizinců

-

-

-

-

1

0

-

1

-

0

0

-

-

úrazového pojištění

1

-

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

-

povinného ručení

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

-

1

-

havarijního pojištění

-

-

0

-

0

-

-

0

1

1

-

1

-

cestovního pojištění

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1

1

1

-

pojištění nemovitosti (i poj. staveb)

-

-

1

-

1

-

-

0

1

0

0

0

-

pojištění domácnosti

-

-

1

-

1

-

-

1

1

0

0

0

-

poj. odpovědnosti

-

-

1

0

1

-

-

0

0

0

0

0

-

poj. psů a koček

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

online platby pojistného (prostř. platební karty)

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

bankovní převod (SIPO, inkaso nebo JP)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

složenkou

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

hotově

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

nahlášení škodné události přes internet nebo telefon

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

stažení a tisk formulářů z internetových stránek

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

online získání informací o průběhu likvidace a stavu pojistné události přes internet nebo telefon

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

90


ČÍSLA

ROZHODUJÍ

Nejlepší banka 2012 Final report  

Závěrečná zpráva