Page 1

FINAL REPORT


Final Report | Úvod

Obsah Úvodní slovo

3

Slovo partnera

4

O projektu

6

Hodnocení bank

7

Hodnocení pojišťoven

18

Inovátorské kategorie

31

Cena novinářů

60

Eventy

62

Soutěže v médiích

66

Souhrnný přehled vítězů

77

Závěrečné slovo

79

Přílohy

80

2


Final Report | Úvod

Úvodní slovo Cílem soutěží o Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka 2011 a Nejlepší pojišťovna 2011 je co nejkomplexněji a nejtransparentněji zhodnotit český finanční sektor a ukázat ho jako důvěryhodnou oblast domácí ekonomiky. Vzhledem k současné podobě finančního světa je dobrou zprávou, že Češi svým bankám a pojišťovnám stále důvěřují. Důvodem je zejména přístup bank a pojišťoven, které nezapomněly používat selský rozum a chovají se jako dobří hospodáři. Za to jim ze strany nás, klientů, patří poděkování. Velký dík patří také partnerům soutěží, společnostem KPMG Česká republika a IBM Česká republika. I ony stejně jako vyhlašovatel Hospodářské noviny podporují soutěž třetím rokem, čímž přispívají k její důvěryhodnosti a serióznosti. V letošním roce jsme se snažili o větší komplexnost hodnocení, z toho důvodu jsme nevytvářeli shortlist, na jehož základě se v předchozích letech hodnotilo pouze deset postupujících bank a pojišťoven. Letos jsme hodnotili všechny banky a pojišťovny působící na českém retailovém trhu. Věříme, že se nám hodnocené parametry podařilo nastavit tak, abychom mohli co nejobjektivněji ohodnotit všechny soutěžící. Vzhledem k neustálému vývoji soutěže a nasbíraným zkušenostem jsme se letos rozhodli rozšířit hodnocená kritéria o kategorii mimořádných nákladů, jejichž význam zejména v průběhu finanční krize radikálně vzrostl. Titul Nejlepší banka 2011 a Nejlepší pojišťovna 2011 získaly finanční domy, které klientům nabízejí nejvýhodnější produkty a služby. Současně vykazují dobré hospodářské výsledky, které svědčí o jejich stabilitě a přínosu pro akcionáře. Martin Jašminský zástupce šéfredaktora Hospodářské noviny

3


Final Report | Úvod

Slovo partnera IBM Česká republika IBM je již třetím rokem partnerem soutěží Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. Jako vedoucí společnost v oblasti IT služeb a business poradenství se stoletou tradicí v inovacích věříme, že v budoucnu uspějí ti, kteří umí pružně reagovat na výzvy dnešního inteligentního světa a kteří se nebojí inovací a rozhodnutí, jež jim pomohou být vždy o krok před konkurencí. Chytřejší využití IT technologií může pomoci bankám a společnostem finančních trhů prosperovat i v současné rychle se měnící globální ekonomice. Tím, že banky změní své portfolio strategií, provozních modelů a vnitřních kultur, by finanční trh mohl zahájit novou a nadějnou kapitolu v dějinách globálního finančnictví. Banky a pojišťovny mají k dispozici obrovské množství dat. Klíčové pro jejich úspěch však již není jejich pouhé vlastnictví, ale schopnost přeměnit data v zisk – načerpat nové poznatky a díky nim jednat rychleji a lépe než konkurence. Pro finanční domy je důležitá orientace na zákazníka, určení cílové skupiny zákazníků a uvědomění si postupné obměny klientů. Nová generace je podle statistik nespokojena se službami, které jí finanční domy nabízejí, a to zejména v oblasti nových technologií, jako je například mobilní bankovnictví. Klíčem k úspěchu pro finanční instituce bude i nadále maximální orientace na zákazníka a úplné pochopení jeho rozhodování. Z toho důvodu má IBM nejblíže ke kategoriím Bankovní a Pojišťovací inovátor.

Pavel Šiška obchodní ředitel IBM Česká republika

4


Final Report | Úvod

Slovo partnera KPMG Česká republika KPMG Česká republika patří k předním poradenským společnostem, jež finančním institucím poskytují služby v oblasti auditu, daní a poradenství. Mezi naše klienty patří významné banky a pojišťovny působící na českém trhu, ale i v regionu střední a východní Evropy. Své komplexní poradenské služby přizpůsobujeme klientům – místním podnikům i zahraničním investorům – a zaměřujeme se na jejich nejnaléhavější problémy a specifické potřeby. Důkladná znalost jejich podnikatelské činnosti a výborná orientace na trhu nám navíc umožňují přispívat do odborných debat a spoluvytvářet nejnovější trendy ve finančních službách. Oceňujeme proto každou iniciativu, která odborné i laické veřejnosti přináší informace o situaci na finančním trhu. Soutěže o Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka 2011 a Nejlepší pojišťovna 2011díky kombinaci hodnocení ze strany klientů s ukazateli ekonomické výkonnosti takový přehled poskytují. Spotřebitelům tak usnadňují orientaci na trhu, bankám a pojišťovnám pak umožňují srovnání s konkurencí, čímž nepřímo přispívají ke zlepšování jejich služeb. Věříme, že pro české finanční instituce byla soutěž opět zajímavou zkušeností a přinesla jim inspiraci pro další směřování. Přejeme jim mnoho úspěchů v nadcházejícím období a těšíme se na setkání s nimi v dalším, již čtvrtém ročníku Nejlepší banky a Nejlepší pojišťovny.

Roger Gascoigne partner odpovědný za služby pro sektor pojišťovnictví KPMG Česká republika

Pavel Závitkovský partner, služby pro sektor bankovnictví KPMG Česká republika

5


Final Report | Úvod

O projektu Soutěže o Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka 2011 a Nejlepší pojišťovna 2011 nabízejí již třetím rokem komplexní srovnání bankovních a pojišťovacích domů působících na českém trhu. Zpracování a vyhodnocení více než 280 kritérií u bank a 130 kritérií u pojišťoven přináší žebříček těch nejlepších institucí jak z pohledu klienta, tak akcionáře. Zatímco v loňském roce byly podrobněji zkoumány pouze finanční domy

s nejširší nabídkou produktů a služeb, v tomto roce vyhodnocujeme finanční domy bez předchozí selekce. Objektivitu soutěží opět podporují váhy důležitosti, které odrážejí názory veřejnosti, ale i samotných bank a pojišťoven na jednotlivé kategorie kritérií. Stejně jako v předchozích ročnících byly vyhlášeny kategorie Bankovní a Pojišťovací inovátor, jejichž vítěze určili na základě nominovaných produktů a služeb sami klienti.

O zpracovateli Datank

Zpracovatelem dat a metodiky hodnocení soutěže Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2011 je agentura Datank. Tým agentury Datank porovnal a vyhodnotil v rámci soutěže celkem 18 bank a 29 pojišťoven působících na českém trhu. Sběr dat probíhal mezi měsíci leden–červen roku 2011,

přičemž určení vítězné banky a pojišťovny předcházelo zpracování stovek kritérií důležitých z pohledu klienta i akcionáře. Pro bankovní a pojišťovací sektor realizuje agentura Datank kvantitativní i kvalitativní výzkumy, sledování trhu produktů a služeb včetně veškerých typů mystery testování.

Vyhlašovatel

Hospodářské noviny Hospodářské noviny patří mezi první soukromé deníky, které vznikly po roce 1989. Od pondělí do pátku přináší aktuální zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáři. Ze všech českých deníků dávají největší prostor informacím z české i světové ekonomiky. Hospodářské noviny mají denně dva sešity. První obsahuje všeobecné informace z domova a ze zahraničí, názory a kulturní a sportovní rubriku. Druhý sešit, Podniky a trhy, se zevrubně věnuje ekonomickému zpravodajství, finančním trhům a servisu

pro podnikatele. Několikrát do týdne je součástí Hospodářských novin pravidelná příloha. Vydavatelem Hospodářských novin je společnost Economia, která podniká také na Slovensku prostřednictvím své dceřiné společnosti Ecopress. Economia, největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR, byla založena v roce 1990 a letech 1994 až 2008 byla jejím hlavním akcionářem Verlagsgruppe Handelsblatt. Od září 2008 patří vydavatelství Economia do skupiny investora Zdeňka Bakaly.

Harmonogram Harmonogram soutěží Nejlepší banka 2011 a Nejlepší pojišťovna 2011 Zahájení soutěží Nejlepší banka 2011 a Nejlepší pojišťovna 2011 Sběr dat a proces vyhodnocování

únor 2011 leden 2011 – červen 2011

Kulatý stůl Hospodářských novin – Pojišťovnictví

22. března 2011

Kulatý stůl Hospodářských novin – Bankovnictví

18. dubna 2011

Hlasování v kategorii Bankovní inovátor 2011

21. dubna 2011 – 10. května 2011

Hlasování v kategorii Pojišťovací inovátor 2011

19. května 2011 – 7. června 2011

Vyhlášení výsledků soutěží o Ceny Hospodářských novin

23. června 2011

6


HODNOCENÍ BANK


Final Report | Hodnocení bank

Metodika hodnocení Metodika hodnocení posuzovala bankovní domy stejnou vahou jak z pohledu klienta, tak i akcionáře. Zatímco titul Nejlepší banka 2011 získala banka s nejvyšším hodnocením za obě zmíněné oblasti, titul Klientsky nejpřívětivější banka 2011 byl přidělen bance s nejlepšími výsledky v kategorii „klientských“ kritérií – do výsledku tak nevstupovaly ekonomické ukazatele, nýbrž výše poplatků a úrokových sazeb, šíře nabídky produktů a služeb, kvalita komunikace či míra dostupnosti banky klientovi.

Kategorie kritérií:

Titul Klientsky nejpřívětivější banka 2011

Pohled klienta 50% váha

Náklady na vedení účtu Mimořádné náklady Sazby Produkty Služby Dostupnost Komunikace

Titul Nejlepší banka 2011

Kritéria: Pohled akcionáře 50% váha

Rentabilita Nákladovost Efektivnost Tržní podíl depozita Tržní podíl úvěry Kvalita aktiv

V roce 2011 jsme zkoumali tyto bankovní domy:

Použité zkratky

AXA Bank Europe, organizační složka

AXA BANK

Banco Popolare Česká republika, a.s.

BANCO

BRE Bank S.A., organizační složka podniku (MBANK)

MBANK

Citibank Europe plc, organizační složka

CITIBANK

Česká spořitelna, a.s.

ČS

Československá obchodní banka, a. s.

ČSOB

Evropsko-ruská banka, a.s.

ERB

Fio banka, a.s.

FIO

GE Money Bank, a.s.

GE

ING Bank N.V.

ING BANK

Komerční banka, a.s.

KB

LBBW Bank CZ a.s.

LBBW

Oberbank AG pobočka Česká republika

OBERBANK

Poštovní spořitelna

PS

Raiffeisenbank a.s.

RB

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UCB

Volksbank CZ, a.s.

VB

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG

WSK

Názvy bank platné k datu vyhlášení výsledků soutěže.

8


Final Report | Hodnocení bank

Kritéria hodnotící klientský pohled Banky byly posuzovány ve dvou základních skupinách kritérií. Mezi kritéria klientského pohledu patřily náklady na vedení účtu, mimořádné náklady, sazby, poskytované produkty a služby, dostupnost a komunikace banky s klientem.

1. Náklady na vedení účtu Abychom co nejvěrohodněji zachytili skutečné chování klienta, definovali jsme 5 typů zákazníků se specifickým chováním. O vahách jednotlivých typů klientů rozhodovaly samy banky prostřednictvím dotazníku. Důležitost tohoto kritéria ocenily na 23,7 %. Chování stanovených typů klientů bylo hodnoceno na základě nákladových položek, se kterými se klienti ve styku s bankou běžně setkávají. Jejich podrobný soupis je uveden v příloze č. 2.

2. Mimořádné náklady V této kategorii byly hodnoceny poplatky „mimořádného“ charakteru, se kterými se klient setkává méně často (např. sankční poplatky, poplatky spojené s úvěrovými produkty apod.). V celkovém hodnocení přiřadily banky této kategorii váhu 3,1 %.

3. Sazby Úrokové sazby byly zjišťovány u dvou spořicích a čtyř úvěrových produktů, přičemž do hodnocení byly rovněž zahrnuty procentuální váhy stanovené na základě omnibusového šetření, které uskutečnila společnost STEM/MARK v roce 2010. Banky samy stanovily důležitost tohoto kritéria na 17,0 %.

4. Poskytované produkty V tomto kritériu byl hodnocen rozsah produktového portfolia bank. Banky váhu tohoto kritéria stanovily na 11,3 %. V příloze č. 3 je k dispozici podrobný soupis 63 vybraných produktů a jejich zastoupení v nabídkách bank.

5. Poskytované služby V tomto případě jsme hodnotili šíři nabízených služeb, které může klient využívat. Procentuální váhu 11,2 % tomuto kritériu určily samy banky. Podrobný soupis 36 vybraných služeb je uveden v příloze č. 4.

6. Dostupnost Toto kritérium hodnotí dostupnost služeb nabízených bankami. Podle samotných bank je váha tohoto kritéria 15,6 %. Rozdílný význam jednotlivých dílčích položek tohoto kritéria pro klienty zjišťovala agentura STEM/MARK v roce 2010 prostřednictvím omnibusového šetření. U dostupnosti byly sledovány následující položky: • počet poboček bank na území České republiky, údaje platné k 31. 12. 2010 byly čerpány z výročních zpráv jednotlivých bank • rozsah úředních hodin na pobočkách čili průměrná otevírací doba krajské pobočky banky, údaje byly zjišťovány prostřednictvím webových stránek bank • dostupnost linek byla zjišťována na základě rozsahu provozní doby a míry zpoplatnění linky, údaje byly zjišťovány z webových stránek bank • počet služeb, jejichž zřízení je klientovi dostupné prostřednictvím elektronického přístupu (neboli co vše si může klient zřídit přes internetovou síť či prostřednictvím telefonu) • počet služeb, které nabízejí bankomaty jednotlivých bank

7. Komunikace s klientem Samy banky v dotazníkovém šetření stanovily váhu tohoto kritéria na 18,1 %. Důležitost tohoto kritéria pro klienty zkoumala společnost STEM/MARK v roce 2010 prostřednictvím omnibusového šetření. My jsme komunikaci s klientem hodnotili podle následujících prvků: Komunikace s klientem na pobočkách byla zkoumána metodou mystery shopping. Vybrané aspekty byly ohodnoceny určitým počtem bodů (stupnice 1–3, 1 = nejhůře hodnoceno, 3 = nejlépe hodnoceno). Konkrétní sledované aspekty komunikace banky s klientem jsou uvedeny v příloze č. 5. Komunikace na klientských linkách byla sledována pomocí mystery callingu na veřejně dostupné infolinky. Podle seznamu sledovaných položek byl každý hovor obodován. Nejvíce bodů v tomto případě znamená nejlepší hodnocení. Komunikace přes e-mailovou korespondenci byla realizována mystery mailingem na dostupné e-mailové adresy bank. Sledovali jsme nejen kvalitu, ale i rychlost odpovědí. Čím vyšší počet bodů, tím lepší hodnocení.

9


Final Report | Hodnocení bank

Váhy kritérií klientského pohledu

Váhy kategorií klientského pohledu Na základě dotazníkového šetření mezi bankami byly jednotlivé váhy sedmi základních kategorií stanoveny následovně: Váha kategorie kritérií určená bankami náklady na vedení účtu

23,7 %

b/ Sazby Společnost STEM/MARK zjišťovala mezi respondenty, jakou přikládají důležitost úrokovým sazbám jednotlivých produktů. Výsledky průzkumu pak ovlivnily váhové rozložení úrokových sazeb. Váha kritérií zjištěná na základě průzkumu mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK termínovaný vklad, občané, 1 měsíc, CZK

7,5 %

17,0 %

termínovaný vklad, občané, 1 rok, CZK

7,5 %

produkty

11,3 %

termínovaný vklad, občané, 1 měsíc, EUR

5,1 %

služby

11,2 %

termínovaný vklad, občané, 1 rok, EUR

5,1 %

dostupnost

15,6 %

spořicí účet, občané, zůstatek do 49 999 Kč

8,3 %

komunikace

18,1 %

spořicí účet, občané, zůstatek od 1 mil. Kč

8,3 %

mimořádné náklady

3,1 %

sazby

V rámci některých kategorií klientského pohledu byly stanoveny váhy také pro dílčí kritéria. Váhy jednotlivých položek kategorií „produkty“ a „služby“ byly rozloženy rovnoměrně. a/ Náklady na vedení běžného účtu Samotné banky určily váhy pěti typů klientů při zpracování nákladů na vedení běžného účtu. Retail (občan)

Podnikatel (16,9 %)

Student (10 %)

Aktivní

Racionální (24,3 %)

Málo aktivní

Konzervativní (23,9 %)

Konzervativní (24,9 %)

hypoteční úvěr, občané, 70% zajištění, 1 rok fixace

6,8 %

hypoteční úvěr, občané, 70% zajištění, 5 let fixace

6,8 %

spotřebitelský úvěr neúčelový

14,6 %

kontokorentní úvěr

14,6 %

kreditní karta

15,4 %

d/ Dostupnost Společnost STEM/MARK zjišťovala mezi respondenty, jakou přikládají důležitost možnostem kontaktu s bankou či vyřizování svých požadavků. Výsledky průzkumu pak ovlivnily váhové rozložení jednotlivých kritérií v oblasti dostupnosti. Váha kritérií zjištěná na základě průzkumu mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK počet poboček

26,4 %

rozsah úředních hodin

25,5 %

telefonní linky

14,2 %

služby bankomatů

18,8 %

služby zřízené elektronicky

15,1 %

c/ Komunikace Společnost STEM/MARK zjišťovala mezi respondenty, jakou přikládají důležitost jednotlivým formám komunikace s bankou. Výsledky průzkumu pak ovlivnily váhové rozložení jednotlivých kritérií v oblasti komunikace. Váha kritérií zjištěná na základě průzkumu mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK mystery shopping

42,9 %

mystery mailing

26,2 %

mystery calling

30,9 %

Podrobná procentuální struktura vah u bank je uvedena v příloze č. 1.

10


Final Report | Hodnocení bank

Kritéria hodnotící pohled akcionáře Do druhé skupiny kritérií patřilo šest základních ekonomických ukazatelů, které měly zhodnotit bankovní instituce z pohledu jejich hospodářské situace a celkového finančního zdraví. Akcionářský pohled byl tedy hodnocen na základě rentability poměřující zisk po zdanění a vlastní jmění, nákladovosti poměřující správní náklady a zisk z finanční činnosti či efektivnosti, která je podílem výnosů z finanční a provozní činnosti k počtu zaměstnanců. Vedle těchto ukazatelů byly sledovány také tržní podíly bank v depozitech či úvěrech a tzv. disciplinovanost věřitelů v podobě ukazatele kvality aktiv (pohledávky se selháním objemu úvěrů v poměru k pohledávkám hodnocené banky). Pro přepočet ekonomických údajů bank byl použit následující metodický postup: • na základě minimální a maximální hodnoty ze získaných údajů byla stanovena příslušná procenta • pro kritéria výnosového typu představovala minimální hodnota 0 % a maximální 100 % • u nákladových kritérií je škála opačná • na základě vzdálenosti dané hodnoty od minima či maxima bylo vypočteno příslušné procento hodnocení

Váhy kritérií z pohledu akcionáře Na základě dotazníkového šetření mezi bankami byly jednotlivé váhy šesti základních ekonomických kritérií stanoveny následovně: Váha kritérií určená bankami rentabilita

20,8 %

(zisk nebo ztráta po zdanění / vlastní kapitál)

nákladovost

19,6 %

(správní náklady / zisk z fin. činnosti)

efektivnost

13,6 %

(aktiva / počet zaměstnanců)

tržní podíl v depozitech

10,3 %

(vklady klientů / celkové závazky hodnocených bank za těmito osobami)

tržní podíl v úvěrech

14,7 %

(pohledávky vůči klientům / celkové pohledávky hodnocených bank za těmito klienty)

kvalita aktiv

21,0 %

(pohledávky se selháním / celkové pohledávky a úvěry)

11


Final Report | Hodnocení bank

Výsledky za jednotlivá kritéria Náklady na vedení účtu OBČAN

konzervativní

racionální

konzervativní

Kč/měsíc

Kč/měsíc

Kč/měsíc

Kč/měsíc

Kč/měsíc

HODNOCENÍ NÁKLADŮ (v % po  zapojení vah)

-

-

-

-

-

-

BANCO

77,50

126,83

260,74

368,00

42,58

-

CITIBANK

142,33

144,00

384,24

-

22,33

48,64

ČS

221,92

171,75

372,58

689,50

24,96

32,28

ČSOB

156,25

139,75

367,66

594,50

0,46

52,94

ERB

81,08

230,92

199,99

551,33

76,13

-

FIO

37,50

22,50

199,41

40,00

–0,42

-

GE

183,75

128,75

272,99

726,50

9,96

62,91

-

-

-

-

-

-

KB

178,00

106,67

349,67

621,50

11,17

58,75

LBBW

82,25

103,75

248,18

461,00

18,46

91,09

-

105,00

-

-

27,00

-

OBERBANK

144,67

185,00

386,40

679,50

45,38

32,11

PS

61,42

133,75

270,70

337,33

23,63

86,68

RB

324,65

216,35

312,59

787,30

78,86

12,76

UCB

103,17

128,17

381,74

521,50

28,92

57,14

VB

206,75

144,75

356,82

608,50

16,96

46,33

WSK

117,50

178,50

316,41

513,00

15,92

58,20

BANKY (abecední pořadí)

AXA BANK

ING BANK

MBANK

málo aktivní

aktivní

PODNIKATEL (FO)

STUDENT

Mimořádné náklady BANKY (abecední pořadí) AXA BANK BANCO

HODNOCENÍ MIMOŘÁDNÝCH NÁKLADŮ (v % po zapojení vah) -

CITIBANK

70,75

ČS

50,15

ČSOB

50,11

ERB

-

FIO

-

GE

50,19

ING BANK

-

KB

66,68

LBBW

65,20

mBank

-

OBERBANK

43,44

PS

68,34

RB

44,08

UCB

43,86

VB

59,73

WSK

60,69

12


Final Report | Hodnocení bank

Sazby TERMÍNOVANÝ VKLAD (úrok p. a.) BANKY (abecední pořadí)

AXA BANK

občané, 1 měsíc, CZK

občané, 1 rok, CZK

občané, 1 měsíc, EUR

SPOŘICÍ ÚČET (úrok p. a.) občané, 1 rok, EUR

občané, zůstatek do 49 999 Kč

občané, zůstatek od 1 mil. Kč 1,85 %

-

-

-

-

1,85 %

BANCO

0,86 %

1,95 %

1,05 %

1,59 %

-

-

CITIBANK

0,30 %

1,05 %

0,51 %

0,86 %

1,75 %

1,75 %

ČS

0,16 %

0,58 %

0,08 %

0,80 %

1,50 %

1,50 %

ČSOB

0,20 %

0,85 %

0,13 %

0,95 %

1,72 %

1,72 %

ERB

0,45 %

2,50 %

0,22 %

2,30 %

0,15 %

0,50 %

FIO

1,25 %

1,60 %

1,05 %

1,40 %

1,25 %

1,25 %

GE

0,25 %

1,06 %

0,10 %

0,75 %

1,60 %

1,60 %

-

-

-

-

1,75 %

1,75 %

KB

0,30 %

1,42 %

0,10 %

0,89 %

1,50 %

1,50 %

LBBW

0,00 %

0,31 %

0,00 %

0,34 %

0,25 %

1,60 %

ING BANK

MBANK

-

-

-

-

2,00 %

0,50 %

OBERBANK

-

1,90 %

-

2,10 %

0,25 %

0,50 %

PS

0,30 %

0,90 %

-

-

0,10 %

1,74 %

RB

0,10 %

1,00 %

0,01 %

0,70 %

0,40 %

1,00 %

UCB

0,14 %

0,90 %

0,05 %

0,60 %

0,75 %

1,65 %

VB

0,45 %

1,30 %

0,46 %

0,95 %

1,53 %

1,53 %

WSK

0,50 %

1,60 %

0,20 %

1,10 %

2,00 %

0,59 %

BANKY (abecední pořadí)

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR (RPSN)

HYPOTEČNÍ ÚVĚR (úrok p. a.)

KONTOKORENTNÍ ÚVĚR (úrok p. a.)

KREDITNÍ KARTA (úrok p. a.)

HODNOCENÍ SAZEB (v % po zapojení vah)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,88 %

-

23,99 %

43,32

5,09 %

4,29 %

10,49 %

18,90 %

19,08 %

55,27

4,28 %

4,14 %

16,73 %

18,90 %

19,48 %

54,36

ERB

-

-

-

-

-

-

FIO

-

-

-

12,3 %*

-

-

GE

4,79 %

4,39 %

15,30 %

19,90 %

21,48 %

47,37

-

-

-

-

-

-

KB

4,75 %

4,49 %

17,00 %

19,00 %

19,90 %

49,87

LBBW

4,85 %

4,69 %

nesdělili

15,50 %

18,48 %

44,52

MBANK

4,28 %

4,47 %

14,90 %

-

-

-

OBERBANK

4,30 %

4,60 %

11,74 %

-

13,90 %

51,65

PS

4,89 %

4,75 %

18,30 %

16,90 %

19,88 %

34,92

RB

5,29 %

5,89 %

15,03 %

21,90 %

25,19 %

16,64

UCB

4,39 %

4,89 %

15,48 %

15,00 %

15,96 %

58,81

VB

5,29 %

4,29 %

14,89 %

18,00 %

19,10 %

59,92

WSK

4,50 %

4,50 %

12,36 %

14,90 %

-

56,85

občané, 70 % zajištění, 1 rok fixace

občané, 70 % zajištění, 5 let fixace

neúčelový

AXA BANK

-

-

BANCO

-

CITIBANK

-

ČS ČSOB

ING BANK

*Konstrukce kontokorentního úvěru je odlišná od ostatních bank, v případě kratšího využití úvěru než 1 rok se mohou náklady na úvěr výrazně zvýšit.

13


Final Report | Hodnocení bank Poskytované produkty

Poskytované služby HODNOCENÍ PRODUKTŮ 63 sledovaných položek (v % po zapojení vah)

BANKY (abecední pořadí)

HODNOCENÍ SLUŽEB 36 sledovaných položek (v % po zapojení vah)

BANKY (abecední pořadí)

AXA BANK

3,17

AXA BANK

19,44

BANCO

36,51

BANCO

44,44

CITIBANK

44,44

CITIBANK

41,67

ČS

84,13

ČS

91,67

ČSOB

84,13

ČSOB

80,56

ERB

31,75

ERB

44,44

FIO

36,51

FIO

58,33

GE

65,08

GE

80,56

ING BANK

3,17

ING BANK

30,56

KB

84,13

KB

80,56

LBBW

69,84

LBBW

66,67

MBANK

30,16

MBANK

36,11

OBERBANK

58,73

OBERBANK

66,67

PS

65,08

PS

77,78

RB

93,65

RB

77,78

UCB

82,54

UCB

80,56

VB

82,54

VB

80,56

WSK

61,90

WSK

44,44

Dostupnost POBOČKY (počet)

ROZSAH ÚŘEDNÍCH HODIN (hod./týden)

TELEFONNÍ LINKY (počet bodů)

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY (počet bodů)

SLUŽBY BANKOMATŮ (počet)

HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI (v % po zapojení vah)

101

45,5

98,0

4,0

3

-

BANCO

8

45,8

58,5

1,0

1

-

CITIBANK

7

40,4

252,0

13,0

3

30,33

ČS

667

37,8

336,0

23,0

13

46,47

ČSOB

301

37,0

336,0

10,0

13

34,94

2

40,0

80,0

6,0

4

-

FIO

57

45,7

80,0

15,0

3

-

GE

240

43,8

252,0

17,0

10

51,48

ING BANK

740

34,0

198,0

11,0

-

-

KB

395

39,3

196,0

18,5

6

33,34

LBBW

21

45,5

110,0

7,0

1

34,65

MBANK

26

65,6

252,0

13,5

4

-

OBERBANK

143

40,0

42,0

6,0

4

19,16

PS

3320

42,1

287,0

14,5

13

74,41

RB

105

45,3

336,0

26,0

2

54,32

UCB

67

41,8

210,0

11,5

8

37,62

VB

44

41,8

336,0

10,5

3

37,24

WSK

6

38,9

40,0

13,0

4

17,90

BANKY (abecední pořadí) AXA BANK

ERB

14


Final Report | Hodnocení bank Komunikace MYSTERY SHOPPING (počet bodů)

MYSTERY MAILING (počet bodů)

MYSTERY CALLING (počet bodů)

HODNOCENÍ KOMUNIKACE (v % po zapojení vah)

AXA BANK

9,4

17,0

19,6

-

BANCO

12,2

16,6

10,4

-

CITIBANK

7,0

14,6

25,3

32,59

ČS

22,6

23,6

22,2

66,82

ČSOB

30,9

22,0

19,4

69,80

ERB

16,9

12,8

15,8

-

FIO

8,8

18,2

10,0

-

GE

23,7

14,2

24,1

57,86

ING BANK

10,9

18,2

17,3

-

KB

29,1

19,2

26,9

85,85

LBBW

25,3

19,0

21,2

60,04

MBANK

19,5

11,6

17,6

-

OBERBANK

15,8

17,4

22,8

45,36

PS

24,7

25,2

20,0

66,44

RB

22,1

13,8

17,4

32,57

UCB

21,7

17,0

20,9

49,06

VB

19,0

20,2

21,8

52,87

WSK

26,5

10,8

20,8

45,98

BANKY (abecední pořadí)

15


Final Report | Hodnocení bank

Celkové výsledky soutěže Hodnocení bank – klientský pohled BANKY (abecední pořadí) % váhy

NÁKLADY na vedení účtu

MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY

SAZBY

PRODUKTY

SLUŽBY

DOSTUPNOST

KOMUNIKACE

CELKOVÉ HODNOCENÍ (v % po zapojení vah)

Pořadí

-

23,7 %

3,1 %

17,0 %

11,3 %

11,2 %

15,6 %

18,1 %

AXA BANK

-

-

-

-

-

-

-

-

BANCO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CITIBANK

48,64

70,75

43,32

44,44

41,67

30,33

32,59

41,40

11

ČS

32,28

50,15

55,27

84,13

91,67

46,47

66,82

57,72

7

ČSOB

52,94

50,11

54,36

84,13

80,56

34,94

69,80

59,95

4

ERB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GE

62,91

50,19

47,37

65,08

80,56

51,48

57,86

59,40

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KB

58,75

66,68

49,87

84,13

80,56

33,34

85,85

63,74

2

LBBW

91,09

65,20

44,52

69,84

66,67

34,65

60,04

62,81

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBERBANK

32,11

43,44

51,65

58,73

66,67

19,16

45,36

43,04

10

PS

86,68

68,34

34,92

65,08

77,78

74,41

66,44

68,30

1

RB

12,76

44,08

16,64

93,65

77,78

54,32

32,57

40,88

12

UCB

57,14

43,86

58,81

82,54

80,56

37,62

49,06

58,00

6

VB

46,33

59,73

59,92

82,54

80,56

37,24

52,87

56,75

8

WSK

58,20

60,69

56,85

61,90

44,44

17,90

45,98

48,43

9

ING BANK

MBANK

Hodnocení bank – pohled akcionáře

BANKY (abecední pořadí)

RENTABILITA (v %)

NÁKLADOVOST (v %)

EFEKTIVNOST (mil. Kč)

TRŽNÍ PODÍL DEPOZITA (v %)

TRŽNÍ PODÍL ÚVĚRY (v %)

2009

2010

změna

2009

2010

změna

KVALITA AKTIV (v %)

HODNOCENÍ (v % po zapojení vah)

ČS

18,25

37,30

76,03

27,89

28,18

0,30

29,63

28,72

–0,91

6,16

68,08

ČSOB

21,95

42,37

124,39

25,23

25,73

0,50

12,25

11,53

–0,72

6,66

78,27

GE

12,38

39,07

41,35

5,85

5,84

–0,01

7,00

7,01

0,01

17,03

45,04

KB

17,60

36,63

77,42

23,18

22,47

–0,71

23,32

23,89

0,57

5,65

74,53

LBBW

0,54

87,40

68,83

0,94

1,01

0,06

1,48

1,38

–0,09

13,63

23,70

-

48,43

90,15

0,53

0,47

–0,05

0,80

0,90

0,11

6,68

68,55

RB

13,06

43,82

66,17

7,00

6,69

–0,31

9,98

10,59

0,61

6,24

68,73

UCB

9,61

41,02

153,52

7,77

7,78

0,01

11,96

12,37

0,41

4,84

80,32

VB

5,04

46,95

80,22

1,37

1,58

0,21

2,76

2,82

0,06

10,62

52,99

-

41,84

74,11

0,25

0,26

0,01

0,82

0,77

–0,05

15,58

48,67

OBERBANK

WSK

Pozn.: Všechna data jsou k 31. 12 2010.

16


Final Report | Hodnocení bank Celkové pořadí BANKY (výsledné pořadí)

KLIENTSKÝ POHLED

AKCIONÁŘSKÝ POHLED

CELKOVÉ HODNOCENÍ

UCB

58,00

80,32

69,16

KB

63,74

74,53

69,14

ČSOB

59,95

78,27

69,11

ČS

57,72

68,08

62,90

OBERBANK

43,04

68,55

55,80

VB

56,75

52,99

54,87

RB

40,88

68,73

54,81

GE

59,40

45,04

52,22

WSK

48,43

48,67

48,55

LBBW

62,81

23,70

43,25

CITI

41,40

-

-

PS

68,30

-

-

Titul Nejlepší banka roku 2011 si po vyhodnocení všech kritérií odnesla UniCredit Bank, která se posunula z loňské druhé příčky. Tu letos obsadila Komerční banka. Na třetím místě se umístila Československá obchodní banka. V celkovém hodnocení od sebe dělilo první tři banky pouze několik setin procenta. Kromě hlavní kategorie byla vyhlášena i kategorie Klientsky nejpřívětivější banka 2011, která se hodnotila na základě sedmi kategorií kritérií: náklady na vedení účtu, mimořádné náklady, sazby, poskytované služby, poskytované produkty, dostupnosti a komunikace s klientem. Nejvyšší hodnocení v této kategorii získala Poštovní spořitelna. Druhé místo obsadila Komerční banka, na třetí příčce se umístila LBBW Bank.

Vyhlášení Nejlepší banky zleva: Roman Kracík, výkonný ředitel útvaru pobočkové sítě SME, ČSOB Jiří Kunert, generální ředitel a předseda představenstva, UniCredit Bank Czech Republic Patrice Begue, zástupce výkonného ředitele pro distribuční síť, Komerční banka

Vyhlášení Klientsky nejpřívětivější banky zleva: Gernot Daumann, generální ředitel a předseda představenstva, LBBW Bank CZ Jan Lamser, člen představenstva odpovědný za Poštovní spořitelnu, ČSOB Patrice Begue, zástupce výkonného ředitele pro distribuční síť, Komerční banka

17


HODNOCENÍ POJIŠŤOVEN


Final Report | Hodnocení pojišťoven

Metodika hodnocení Stejně tak jako v kategorii bank také pojišťovací domy byly hodnoceny stejnou vahou jak z pohledu klienta, tak i akcionáře. Titul Nejlepší pojišťovna 2011 získala pojišťovna s nejvyšším hodnocením za obě uvedené oblasti, titul Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2011 byl přidělen pojišťovně s nejlepšími výsledky v kategorii „klientských“ kritérií, mezi které patřila výše pojistného, šíře nabídky produktů a služeb či dostupnost a kvalita komunikace pojišťovny.

Titul Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2011

Pohled klienta 50% váha

Kategorie kritérií: Výše pojistného Produkty Služby Dostupnost Komunikace

Titul Nejlepší pojišťovna 2011

Kritéria: Pohled akcionáře 50% váha

Rentabilita Nákladovost životní/neživotní poj. Efektivnost Tržní podíl životního pojištění – jednorázově/běžně placené Tržní podíl neživotního pojištění Solventnost životní/neživotní poj.

V roce 2011 jsme zkoumali tyto pojišťovací domy:

Použité zkratky

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON

Allianz pojišťovna, a.s.

ALLIANZ

Amcico pojišťovna a.s.

AMCICO

Aviva životní pojišťovna, a.s.

AVIVA ŽP

AXA pojišťovna a.s.

AXA

AXA životní pojišťovna a.s.

AXA ŽP

Česká pojišťovna a.s.

ČP

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

ČPP

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

ČSOBP

DEUTSCHER RING Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku

DR ŽP

DEUTSCHER RING Sachversicherungs – AG, pobočka pro Českou republiku

DR NP

DIRECT Pojišťovna, a.s.

DIRECT

Generali Pojišťovna a.s.

GENERALI

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALI

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

HVP

CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku

CHARTIS

ING pojišťovna, a.s.

ING

ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

ING ŽP

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

KOOP

Komerční pojišťovna, a.s.

KP

Maxima pojišťovna, a.s.

MAXIMA

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.

CARDIF

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

PČS

Slavia pojišťovna a.s.

SLAVIA

Triglav pojišťovna, a.s.

TRIGLAV

UNIQA pojišťovna, a. s.

UNIQA

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

VICTORIA

Wüstenrot pojišťovna a.s.

WÜSTENROT

Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.

WÜSTENROT ŽP

Názvy pojišťoven jsou platné k datu vyhlášení výsledků soutěže.

19


Final Report | Hodnocení pojišťoven

Kritéria hodnotící klientský pohled Pojišťovny byly posuzovány ve dvou základních skupinách kritérií. Mezi kritéria klientského pohledu patřily výše pojistného, poskytované produkty, poskytované služby, dostupnost a komunikace s klientem.

1. Výše pojistného Výše pojistného byla hodnocena v oblastech životního i neživotního pojištění. Význam této oblasti hodnocení stejně jako u jednotlivých typů pojištění určily samy pojišťovny na základě dotazníkového šetření. Váhu tohoto kritéria stanovily na 27,4 %. V oblasti životního pojištění bylo sledováno pojistné za: • kapitálové životní pojištění (muž, 29 let, 1. riziková skupina, pojištění pro případ smrti) • kapitálové životní pojištění s připojištěním (muž, 29 let, 1. riziková skupina, pojištění pro případ trvalých následků a smrti) • úrazové pojištění (muž, 29 let, 1. riziková skupina, pojištění pro případ trvalých následků a smrti) V oblasti neživotního pojištění byla hodnocena výše pojistného u: • pojištění nemovitosti (základní pojištění, hodnota nemovitosti 7,5 mil. Kč) • pojištění domácnosti (základní pojištění, vybavení domácnosti v hodnotě 500 tis. Kč) • povinné ručení (osobní automobil Škoda Fabia, 51 kW, 1198 cm3, r. výroby 2007, běžný provoz)

2. Poskytované produkty Rozsah a univerzálnost produktového portfolia byly prověřovány na 47 sledovaných položkách (v rámci životního i neživotního pojištění, pojištění osob i podnikatelů). Procentuální váhy pro tuto oblast hodnocení určily samy pojišťovny v dotazníkovém šetření na 19,7 %. Seznam sledovaných produktů je v příloze č. 7.

3. Poskytované služby V tomto kritériu se hodnotila šíře nabízených služeb. Sledovali jsme šest vybraných služeb. Zde byla váha stanovena pojišťovnami v dotazníkovém šetření na 22,8 %. Seznam sledovaných služeb je uveden v příloze č. 8.

4. Dostupnost Důležitost kategorie dostupnosti byla stanovena na základě dotazníkového šetření u pojišťoven na 11,5 %. S odlišnými vahami jsme pracovali také při hodnocení jednotlivých kritérií této kategorie, přičemž výsledné váhy důležitosti byly zjišťovány omnibusovým šetřením společnosti STEM/MARK v roce 2010. Za kategorii dostupnosti jsme sledovali: • počet poboček a výhradních pojišťovacích zprostředkovatelů k 31. 12. 2010, údaje byly zjišťovány z výročních zpráv nebo přímo od jednotlivých pojišťoven • rozsah úředních hodin na pobočkách v podobě průměrné týdenní otevírací doby krajské pobočky pojišťovny • dostupnost klientských linek, která byla zjišťována na základě rozsahu provozní doby a míry zpoplatnění linky, údaje byly zjišťovány z webových stránek pojišťovny

5. Komunikace s klientem Kategorii komunikace ohodnotily pojišťovny váhou 18,6 %. Pro odlišení důležitosti různých způsobů komunikace s pojišťovnou jsme využili výsledky omnibusového šetření společnosti STEM/ /MARK z roku 2010. Za kategorii komunikace jsme tak hodnotili: • komunikaci s klientem na pobočkách – metodou mystery shopping, vybrané aspekty byly ohodnoceny určitým počtem bodů (stupnice 1–3, 1 = nejhůře hodnoceno, 3 = nejlépe hodnoceno) • komunikaci s klientem na telefonních linkách – bylo použito metody mystery calling na veřejně dostupné infolinky, podle sledovaných položek byl každý hovor obodován s tím, že nejvyšší počet bodů znamenal nejlepší hodnocení • komunikaci e-mailovou korespondencí – využili jsme metody mystery mailing na dostupné e-mailové adresy pojišťoven, hodnotili jsme nejen kvalitu, ale i rychlost odpovědi, více bodů znamenalo lepší hodnocení

20


Final Report | Hodnocení pojišťoven

Váhy kategorií klientského pohledu

Váhy kategorií klientského pohledu Na základě dotazníkového šetření mezi pojišťovnami byly jednotlivé váhy mezi základní kategorie hodnocení rozděleny následovně:

b/ Dostupnost Společnost STEM/MARK zjišťovala mezi respondenty důležitost vybraných kritérií dostupnosti. Výsledky průzkumu tak stanovily váhově odlišné rozložení jednotlivých kritérií v oblasti dostupnosti. Váha kritérií zjištěná na základě průzkumu mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK

Váha kategorie kritérií určená pojišťovnami výše pojistného

27,4 %

počet poboček

37,3 %

produkty

19,7 %

rozsah úředních hodin

36,6 %

služby

22,8 %

telefonní linky

26,1 %

dostupnost

11,5 %

komunikace

18,6 %

V rámci některých kategorií klientského pohledu byly stanoveny váhy také pro dílčí kritéria. Váhy jednotlivých položek kategorií „produkty“ a „služby“ byly rozloženy rovnoměrně. a/ Výše pojistného Důležitost šesti vybraných typů životního a neživotního pojištění byla stanovena na základě dotazníkového šetření pojišťoven.

c/ Komunikace Důležitost jednotlivých forem komunikace s klientem byla zjišťována opět prostřednictvím omnibusového šetření společnosti STEM/MARK. Váha kritérií zjištěná na základě průzkumu mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK mystery shopping

42,8 %

mystery mailing

24,5 %

mystery calling

32,7 %

Výše pojistného – váhy stanovené pojišťovnami: kapitálové životní pojištění

32,3 %

kapitálové životní pojištění s připojištěním

14,9 %

úrazové pojištění

Podrobná procentuální struktura vah u pojišťoven je uvedena v příloze č. 6.

2,8 %

povinné ručení

27,5 %

pojištění nemovitosti

10,0 %

pojištění domácnosti

12,5 %

21


Final Report | Hodnocení pojišťoven

Kritéria hodnotící pohled akcionáře Pohled na hospodářskou situaci jednotlivých pojišťoven jsme sledovali prostřednictvím šesti základních ekonomických kritérií. Akcionářský pohled s 50% vahou na celkovém hodnocení Nejlepší pojišťovny byl tedy hodnocen na základě rentability poměřující zisk po zdanění a vlastní jmění, nákladovosti poměřující čisté provozní náklady a čistou výši zaslouženého pojistného a efektivnosti, která je podílem čisté výše zaslouženého pojistného k počtu zaměstnanců (vyjma zaměstnanců obchodní služby). Vedle těchto ukazatelů byly sledovány také tržní podíly pojišťoven v životním a neživotním pojištění a také ukazatel solventnosti, který poměřuje disponibilní a požadovanou míru solventnosti. Oproti loňskému roku byla navíc některá kritéria (nákladovost, solventnost) rozdělena v rámci životního a neživotního pojištění, tržní podíl životního pojištění byl navíc rozčleněn na životní pojištění běžně a jednorázově placené. Stejně jako v případě bank, také v rámci hodnocení údajů pojišťoven byl pro přepočet hodnot použit následující metodický postup: • příslušná procenta byla stanovena na základě minimální a maximální hodnoty ze získaných údajů, přičemž minimální hodnota představovala 0 % a maximální naopak 100 % (u kritérií výnosového typu). U kritérií nákladového typu byla škála stanovena opačně. V závislosti na vzdálenosti dané hodnoty od minima či maxima bylo pak vypočteno příslušné procento hodnocení

Váhy kritérií z pohledu akcionáře Váha kritérií určená pojišťovnami

rentabilita zisk nebo ztráta za účetní období / vlastní kapitál

nákladovost čistá výše provozních nákladů / čistá výše zaslouženého pojistného (rozlišujeme životní/neživotní pojištění)

efektivnost čistá výše zaslouženého pojistného / počet zaměstnanců vyjma zaměstnanců obchodní služby

21,7 %

20,2 %

14,8 %

tržní podíl životního pojištění předepsané pojistné / celkové předepsané pojistné hodnocených pojišťoven (rozlišujeme pojistné jednorázově/běžně placené; hodnotíme meziroční změnu)

tržní podíl neživotního pojištění předepsané pojistné / celkové předepsané pojistné hodnocených pojišťoven (hodnotíme meziroční změnu)

solventnost disponibilní míra solventnosti / požadovaná míra solventnosti (rozlišujeme životní/neživotní pojištění)

11,6 %

11,8 %

19,9 %

22


Final Report | Hodnocení pojišťoven

Výsledky za jednotlivá kritéria Výše pojistného ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

kapitálové životní pojištění (Kč/měsíc)

kap. životní pojištění s připojištěním (Kč/měsíc)

úrazové pojištění (Kč/měsíc)

HODNOCENÍ VÝŠE ŽIVOTNÍHO POJISTNÉHO (v % po zapojení vah)

NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ povinné ručení (Kč/rok)

nemovitost (Kč/rok)

domácnost (Kč/rok)

HODNOCENÍ VÝŠE NEŽIVOTNÍHO POJISTNÉHO (v % po zapojení vah)

-

-

164,4

-

-

-

-

-

ALLIANZ

1011,0

1154,0

226,0

75,99

4121,0

7593,0

2450,0

31,16

AMCICO

926,0

1030,0

151,0

89,58

-

-

-

-

-

-

374,0

-

-

-

-

-

1281,0

1430,0

400,0

38,12

3600,0

6375,0

1900,0

48,87

AEGON

AVIVA ŽP AXA GROUP

-

-

-

-

-

-

-

-

ČP

1490,0

1650,0

221,0

11,33

3192,0

7635,0

2279,0

50,04

ČPP

1317,0

1626,0

770,0

23,81

4107,0

9334,0

1003,0

37,97

ČSOBP

1032,0

1105,0

137,0

76,69

4408,0

6056,0

1966,0

33,91

DR GROUP

-

-

-

-

-

-

-

-

DIRECT

-

-

-

-

4986,0

2283,0

534,0

44,99

1251,0

1386,0

414,0

42,55

3840,0

5400,0

1320,0

51,68

-

-

-

-

-

8500,0

900,0

54,36

988,0

1111,0

190,0

80,16

3260,0

7480,0

1800,0

52,99 -

CARDIF

GENERALI HALALI HVP

-

-

135,0

-

-

-

-

ING GROUP

1293,0

1388,0

170,0

40,64

-

-

-

-

KOOP

1550,0

1670,0

155,0

5,44

2690,0

6750,0

3685,0

50,93

KP

1200,0

1450,0

250,0

46,35

-

-

-

-

MAXIMA

1063,0

-

n. a.

-

-

4725,0

1000,0

76,38

PČS

869,0

903,0

316,0

98,42

-

-

-

-

-

-

-

-

2090,0

7500,0

941,0

81,97

CHARTIS

SLAVIA

-

-

146,0

-

2930,0

2280,0

1482,0

76,53

UNIQA

1091,0

1197,0

145,8

67,44

4205,0

8100,0

2845,0

25,00

VICTORIA

1191,0

1258,0

137,0

55,66

-

5289,0

1181,0

69,63

WÜSTENROT GROUP

1359,0

1423,0

474,0

30,33

3060,0

6000,0

1500,0

63,37

TRIGLAV

23


Final Report | Hodnocení pojišťoven Poskytované produkty

Poskytované služby

HODNOCENÍ ŽIV. PRODUKTŮ 8 nabízených produktů (v % po zapojení vah)

HODNOCENÍ NEŽ. PRODUKTŮ 39 nabízených produktů (v % po zapojení vah)

AEGON

62,5

5,13

AEGON

50,00

ALLIANZ

87,5

64,10

ALLIANZ

100,00

AMCICO

75,0

5,13

AMCICO

0,00

AVIVA ŽP

50,0

5,13

AVIVA ŽP

16,67

AXA

0,0

30,77

AXA

66,67

AXA ŽP

62,5

0,00

AXA ŽP

33,33

CARDIF

12,5

10,26

CARDIF

50,00

ČP

100,0

92,31

ČP

100,00

ČPP

75,0

84,62

ČPP

83,33

ČSOBP

75,0

71,79

ČSOBP

100,00

DR ŽP

12,5

0,00

DR ŽP

33,33

DR NP

0,0

2,56

DR NP

33,33

DIRECT

0,0

25,64

DIRECT

100,00

GENERALI

87,5

89,74

GENERALI

100,00

HALALI

0,0

15,38

HALALI

83,33

HVP

62,5

66,67

HVP

100,00

CHARTIS

0,0

23,08

CHARTIS

66,67

ING

0,0

5,13

ING

66,67

ING ŽP

75,0

0,00

ING ŽP

66,67

KOOP

100,0

87,18

KOOP

100,00

KP

87,5

10,26

KP

83,33

MAXIMA

37,5

69,23

MAXIMA

66,67

PČS

75,0

5,13

PČS

66,67

SLAVIA

0,0

92,31

SLAVIA

83,33

TRIGLAV

0,0

71,79

TRIGLAV

83,33

UNIQA

62,5

61,54

UNIQA

83,33

VICTORIA

62,5

28,21

VICTORIA

50,00

WÜSTENROT

0,0

41,03

WÜSTENROT

83,33

100,0

0,00

WÜSTENROT ŽP

33,33

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

WÜSTENROT ŽP

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

HODNOCENÍ SLUŽEB 6 nabízených služeb (v % po zapojení vah)

24


Final Report | Hodnocení pojišťoven Dostupnost POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

POBOČKY (počet)

ROZSAH ÚŘEDNÍCH HODIN (hod./týden)

TELEFONNÍ LINKY (počet bodů)

HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI (v % po zapojení vah)

4

50,0

100,0

-

ALLIANZ

293

35,4

336,0

50,88

AMCICO

33

27,2

42,0

4,16

AVIVA ŽP

19

39,2

86,0

-

AXA GROUP

101

45,1

50,0

43,22

AEGON

1

-

50,0

-

ČP

463

40,2

90,0

46,26

ČPP

330

39,2

75,0

39,48

ČSOBP

225

38,4

100,0

36,90

DR GROUP

1

48,0

96,0

-

DIRECT

1

40,0

91,0

33,27

1367

37,1

90,0

64,53

1

42,5

86,0

37,98

328

33,2

64,5

26,31

1

40,0

286,0

-

ING GROUP

740

42,7

105,0

60,03

KOOP

382

43,8

114,0

53,19

KP

395

39,4

102,0

43,58

2

35,9

43,0

21,26

PČS

700

37,1

336,0

65,53

SLAVIA

13

41,2

50,0

32,86

TRIGLAV

9

40,4

40,0

30,33

1274

38,4

277,0

79,27

VICTORIA

10

38,0

40,0

25,49

WÜSTENROT GROUP

8

34,4

90,0

21,90

CARDIF

GENERALI HALALI HVP CHARTIS

MAXIMA

UNIQA

Komunikace s klientem POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

MYSTERY SHOPPING (počet bodů)

MYSTERY MAILING (počet bodů)

MYSTERY CALLING (počet bodů)

HODNOCENÍ KOMUNIKACE (v % po zapojení vah)

AEGON

25,20

0,00

24,30

-

ALLIANZ

23,30

19,60

22,20

75,92

AMCICO

22,50

11,60

21,60

62,99

AVIVA

34,00

20,20

23,90

-

AXA GROUP

12,10

13,20

19,60

42,18

-

16,80

22,80

-

ČP

22,40

19,00

20,60

70,47

ČPP

22,50

15,20

15,80

56,67

ČSOBP

20,80

15,00

16,50

54,62

-

10,00

25,60

-

DIRECT

12,00

14,80

19,00

42,93

GENERALI

23,80

11,80

20,30

63,18

HALALI

15,10

2,80

20,80

36,53

HVP

25,10

18,80

9,70

54,56

-

11,20

22,20

-

ING GROUP

26,10

13,30

19,60

68,01

KOOP

32,40

21,80

16,30

84,31

KP

17,20

18,20

18,90

56,68

MAXIMA

18,60

13,20

24,60

63,57

PČS

22,00

9,00

16,80

49,64

SLAVIA

20,80

10,60

7,30

31,55

TRIGLAV

9,10

7,20

8,80

8,52

UNIQA

23,30

12,00

17,30

56,85

VICTORIA

28,80

13,80

10,10

55,65

WÜSTENROT GROUP

19,90

14,70

12,90

45,77

CARDIF

DR GROUP

CHARTIS

25


Final Report | Hodnocení pojišťoven

Celkové výsledky soutěže Hodnocení pojišťoven – klientský pohled CELKOVÉ HODNOCENÍ (v % po zapojení vah)

Pořadí

75,92

72,39

2

4,16

62,99

51,51

17

66,67

43,22

42,18

49,12

19

92,31

100,00

46,26

70,47

68,58

6

84,62

83,33

39,48

56,67

58,27

13

75,00

71,79

100,00

36,90

54,62

66,81

8

-

25,64

100,00

33,27

42,93

51,99

16

51,68

87,5

89,74

100,00

64,53

63,18

72,34

3

-

54,36

-

15,38

83,33

37,98

36,53

48,09

20

HVP

80,16

52,99

62,5

66,67

100,00

26,31

54,56

66,94

7

ING GROUP

40,64

-

75

5,13

66,67

60,03

68,01

60,67

11

KOOP

5,44

50,93

100

87,18

100,00

53,19

84,31

70,76

4

KP

46,35

-

87,5

10,26

83,33

43,58

56,68

56,88

14

-

76,38

-

69,23

66,67

21,26

63,57

64,03

9

VÝŠE POJISTNÉHO – životní

VÝŠE POJISTNÉHO – neživotní

PRODUKTY – životní

PRODUKTY – neživotní

% váhy

13,70 %

13,70 %

9,85 %

ALLIANZ

75,99

31,16

87,50

AMCICO

89,58

-

AXA GROUP

38,12

ČP

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

SLUŽBY

DOSTUPNOST

KOMUNIKACE

9,85 %

22,8 %

11,5 %

18,6 %

64,10

100,00

50,88

75,00

-

0,00

48,87

62,50

30,77

11,33

50,04

100,00

ČPP

23,81

37,97

75,00

ČSOB

76,69

33,91

-

44,99

42,55

DIRECT GENERALI HALALI

MAXIMA

98,42

-

75

-

66,67

65,53

49,64

73,71

1

SLAVIA

-

81,97

-

92,31

83,33

32,86

31,55

69,29

5

TRIGLAV

-

76,53

-

71,79

83,33

30,33

8,52

59,18

12

UNIQA

67,44

25,00

62,5

61,54

83,33

79,27

56,85

63,57

10

VICTORIA

55,66

69,63

62,5

28,21

50,00

25,49

55,65

50,78

18

WÜSTENROT GROUP

30,33

63,37

100,00

41,03

83,33

21,90

45,77

56,76

15

PČS

26


Final Report | Hodnocení pojišťoven Hodnocení pojišťoven – pohled akcionáře POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

Rentabilita (ROE) (v %)

Nákladovost – životní poj. (v %)

Nákladovost – neživotní poj. (v %)

Efektivnost (v mil. Kč)

ALLIANZ

21,8

18,4

26,1

13,0

AMCICO

16,3

21,2

44,0

26,5

AXA GROUP

–7,7

35,7

41,1

30,3

ČP

46,3

17,8

28,0

8,3

ČPP

18,4

25,8

29,0

11,7

31,8

11,9

33,3

16,1

–121,8

-

145,7

1,9

GENERALI

31,6

27,1

37,4

9,4

HALALI

3,2

-

47,2

1,9

HVP

0,7

20,3

40,2

2,3

ING GROUP

20,0

68,1

81,9

27,1

KOOP

25,7

20,2

21,1

17,9

KP

10,1

4,4

39,5

60,1

MAXIMA

0,2

82,5

76,2

8,8

PČS

22,0

20,6

27,6

80,2

SLAVIA

–21,9

-

64,1

5,1

TRIGLAV

–1,3

-

26,6

6,7

UNIQA

13,1

28,8

40,0

10,9

7,1

33,5

52,1

15,4

–33,8

24,5

55,9

10,6

ČSOB DIRECT

VICTORIA WÜSTENROT GROUP

Tržní podíl životního pojištění JEDNORÁZOVĚ PLACENÉ (v %)

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

Tržní podíl životního pojištění BĚŽNĚ PLACENÉ (v %)

2009

2010

změna

2009

2010

změna

ALLIANZ

6,6

6,3

–0,32

4,5

4,5

0,01

AMCICO

0,5

0,5

0,05

4,3

4,2

–0,10

AXA GROUP

3,8

3,3

–0,52

6,0

6,9

0,85

ČP

9,3

15,7

6,38

29,2

27,0

–2,20

ČPP

1,3

0,5

–0,84

3,5

4,1

0,57

ČSOB

17,0

13,0

–3,99

6,3

6,4

0,09

-

-

-

-

-

-

0,9

1,1

0,22

5,9

6,1

0,12

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

DIRECT GENERALI HALALI HVP ING GROUP

3,3

2,8

–0,55

13,6

12,5

–1,14

KOOP

13,7

11,0

–2,77

12,9

12,7

–0,21

KP

21,0

28,3

7,27

2,2

2,0

–0,12

MAXIMA

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

PČS

21,0

15,8

–5,20

7,7

9,9

2,12

SLAVIA

-

-

-

-

-

-

TRIGLAV

-

-

-

-

-

-

UNIQA

0,5

0,5

–0,06

2,7

2,7

–0,02

VICTORIA

0,7

0,6

–0,12

0,5

0,5

0,03

WÜSTENROT GROUP

0,3

0,7

0,44

0,6

0,5

–0,02

27


Final Report | Hodnocení pojišťoven Hodnocení pojišťoven – pohled akcionáře (dokončení) Solventnost (v %) POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

Tržní podíl neživotního pojištění (v %) životní pojištění

neživotní pojištění

HODNOCENÍ (v % po zapojení vah)

2009

2010

změna

ALLIANZ

9,3

9,5

0,12

4,96

2,21

63,89

AMCICO

0,4

0,3

–0,01

3,67

10,55

69,36

AXA GROUP

0,8

1,0

0,12

3,53

3,42

59,28

ČP

32,2

28,9

–3,36

5,52

3,60

57,71

ČPP

5,8

6,1

0,28

2,89

2,05

58,43

ČSOB

5,2

5,3

0,07

2,26

2,51

58,99

DIRECT

0,3

0,4

0,10

-

4,24

18,75

GENERALI

8,1

8,2

0,08

2,46

2,19

57,11

HALALI

0,0

0,0

0,01

-

1,55

48,36

HVP

0,7

0,7

0,01

1,22

1,84

49,27

ING GROUP

0,0

0,0

0,00

-

-

53,81

KOOP

30,0

30,3

0,36

3,33

2,29

61,35

KP

0,3

0,4

0,05

1,05

3,99

67,62

MAXIMA

0,3

0,5

0,23

1,04

1,04

38,89

PČS

0,1

0,9

0,78

1,69

1,50

71,73

SLAVIA

0,4

0,9

0,52

-

2,50

46,19

TRIGLAV

0,9

0,9

0,00

-

2,39

54,47

UNIQA

4,5

5,0

0,51

2,32

2,16

55,17

VICTORIA

0,2

0,2

0,04

1,01

1,97

49,26

WÜSTENROT GROUP

0,3

0,4

0,09

1,06

1,54

43,90

Celkové pořadí POJIŠŤOVNY (výsledné pořadí)

KLIENTSKÝ POHLED

AKCIONÁŘSKÝ POHLED

CELKOVÉ HODNOCENÍ

PČS

73,71

71,73

72,72

ALLIANZ

72,39

63,89

68,14

KOOP

70,76

61,35

66,06

GENERALI

72,34

57,11

64,73

ČP

68,58

57,71

63,14

ČSOB

66,81

58,99

62,90

KP

56,88

67,62

62,25

AMCICO

51,51

69,36

60,44

UNIQA

63,57

55,17

59,37

ČPP

58,27

58,43

58,35

HVP

66,94

49,27

58,11

SLAVIA

69,29

46,19

57,74

ING GROUP

60,67

53,81

57,24

TRIGLAV

59,18

54,47

56,83

AXA GROUP

49,12

59,28

54,20

MAXIMA

64,03

38,89

51,46

WÜSTENROT GROUP

56,76

43,90

50,33

VICTORIA

50,78

49,26

50,02

HALALI

48,09

48,36

48,22

DIRECT

51,99

18,75

35,37

Titul Nejlepší pojišťovna 2011 získala po vyhodnocení všech kritérií Pojišťovna České spořitelny. Na druhém místě skončila Allianz, třetí příčku obsadila Kooperativa. Ve vedlejší kategorii Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2011 se hodnotila následující kritéria: výše pojistného, poskytované produkty, poskytované služby, dostupnost a komunikace s klientem. Nejvyššího hodnocení z klientského pohledu dosáhla Pojišťovna České spořitelny, na druhém místě skončila Allianz a třetí příčku obsadila Generali.

28


Final Report | Hodnocení pojišťoven

Vyhlášení Nejlepší pojišťovny Petr Zapletal, předseda představenstva vítězné Pojišťovny České spořitelny, přebírá ocenění z rukou Martina Jašminského, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin

Vyhlášení Nejlepší pojišťovny zleva: Hana Machačová, členka představenstva, Kooperativa pojišťovna Petr Zapletal, generální ředitel a předseda představenstva, Pojišťovna České spořitelny Jakub Strnad, předseda představenstva, Allianz pojišťovny

Vyhlášení Klientsky nejpřívětivější pojišťovny zleva: Filip Kahoun, ředitel marketingu, Generali Pojišťovna Jakub Strnad, předseda představenstva, Allianz pojišťovna Petr Zapletal, generální ředitel a předseda představenstva, Pojišťovna České spořitelny

29


INOVÁTORSKÉ KATEGORIE


Final Report | Inovátorské kategorie

Kategorie Bankovní inovátor 2011 a Pojišťovací inovátor 2011 jsou již třetím rokem součástí soutěží o Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka 2011 a Nejlepší pojišťovna 2011. Na rozdíl od hlavních kategorií soutěže, ve kterých je vítěz určen na základě srovnání stovek objektivních kritérií a dat, výsledky inovátorských kategorií určuje veřejnost prostřednictvím internetového hlasování. Tyto kategorie odrážejí situaci na bankovním a pojišťovacím trhu a ukazují, jak flexibilní a inovativní produkty instituce nabízejí a jak reagují na aktuální požadavky klientů a současné trendy. Banky a pojišťovny do těchto kategorií samy nominují produkt nebo službu ze své nabídky, které považují za nejinovativnější. Nominované produkty a služby jsou následně představeny veřejnosti prostřednictvím speciálních příloh Hospodářských novin, ve kterých věnuje vydavatelství Economia bankám a pojišťovnám redakční prostor, a také prostřednictvím webových stránek www.ihned.cz. V letošním ročníku soutěží využilo možnost nominace 15 bank a 21 pojišťoven. První místo mezi bankami obsadila Komerční banka s produktem Lady karta, která umožňuje například pojištění dámské kabelky a jejího obsahu až do deseti tisíc korun za rok. Komerční banka také přispívá držitelům této karty na penzijní připojištění. Inovátorem mezi pojišťovnami se stala DIRECT Pojišťovna s produktem AutoHELP. Tato služba vychází vstříc motoristům, kteří se stali účastníky dopravní nehody, kterou nezavinili. Pojišťovna zlikviduje škodu, vyplatí jim pojistné plnění a poté sama kontaktuje pojišťovnu viníka nehody. Samotné hlasování veřejnosti proběhlo na webových stránkách soutěží www.nejbanka.cz v období od 21. 4. 2011 do 10. 5. 2011 pro kategorii Bankovní inovátor a v období od 19. 5. 2011 do 7. 6. 2011 pro kategorii Pojišťovací inovátor. Vyhlášení vítězných institucí, které získaly titul Bankovní inovátor 2011 a Pojišťovací inovátor 2011, se uskutečnilo na slavnostním vyhlášení celkových výsledků soutěží 23. června 2011 v hotelu Ambassador.

31


BANKOVNÍ INOVÁTOR


Final Report | Bankovní inovátor

Nominace v kategorii Bankovní inovátor 2011 Vítěz – Komerční banka, a.s. Lady karta   Mezinárodní embosovaná platební karta s čipem  Služby ke kartě obsahují například pojištění kabelky, nákupu či storna vstupenek   Banka přispívá držitelkám karty na penzijní připojištění První prémiovou embosovanou platební kartu MasterCard World v Evropě zaměřenou na ženy spustila Komerční banka. Produkt nazvaný Lady karta obsahuje zajímavou sadu doplňkových služeb jako například pojištění kabelky včetně jejího obsahu až do deseti tisíc korun za kalendářní rok. Ačkoli je v nabídce teprve od 1. dubna, už ji používá téměř dva tisíce klientů. „A naši Lady kartu si sjednávají i muži, nijak je nediskriminujeme,“ říká Radko Belada, vedoucí marketingu pro retailové bankovnictví Komerční banky. Podle Belady se u Lady karty jedná o „inovativní produkt, jenž je šitý na míru především moderním ženám a který je uzpůsobený jejich životnímu stylu i potřebám“. Stylově je zaměřen i design platební karty, který vyobrazuje motiv kůže. „Čerpáme inspiraci v zahraničí. Věříme, že ženy představují v současné době velký potenciál a zaslouží si produkt uzpůsobený výhradně svým potřebám,“ tvrdí Radko Belada. Lady karta „umí“ například pojištění nákupu či storna vstupenek. Karta kromě řady slev v síti partnerů přináší zajímavý benefit: Komerční banka přispívá držitelkám karty formou odměny za její používání jedno procento z objemu realizovaných transakcí na účet penzijního připojištění u Penzijního fondu Komerční banky. Lady karta umožňuje především ženám dopřát si nákupy ve vybraných obchodech za výhodnější ceny po celý rok, přičemž s touto kartou obdrží každé tři měsíce katalog s nabídkami slev a dárků v široké síti partnerských obchodů. „Rovněž se budeme účastnit největších nákupních akcí roku – Elle Fashion Shopping Weekendu a Dnů Marianne,“ uvádí Radko Belada. Držitel karty si zároveň může sjednat okamžitý úvěrový limit až do výše 20 tisíc korun bez doložení příjmů. Banka také nabízí úvěrový limit do výše 250 tisíc korun bez zajištění. Klient také má možnost využít služeb Cash back, kdy při placení kartou za nákup může současně vybrat hotovost. Lady kartu propaguje Komerční banka prostřednictvím tisku i internetu, klienty získává i přímými nabídkami. Na webových stránkách www.ladykarta.cz si ženy mohou prohlédnout katalog v elektronické podobě.

Monika Truchlíková náměstkyně ředitele pro Marketing a Business Development, Komerční banka

33


Final Report | Bankovní inovátor

2. místo – Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Moudré spoření   Zvýhodněný úrok je na peníze vložené do 4 měsíců po uzavření smlouvy   Minimální vklad je 10 000 Kč, maximální cílová částka je bez omezení   Státní podpora až 2 000 Kč ročně, možnost úvěru na bydlení Modrá pyramida nabídla řešení lidem, kteří splnili povinnou vázací dobu stavebního spoření, můžou si své úspory včetně státní podpory kdykoliv vybrat, ale přitom z nich potřebují jen část. Po snížení státní podpory na dva tisíce korun ročně přitom hledají způsob, jak zbylé peníze zhodnotit. Moudré spoření, kterým Modrá pyramida rozšířila svou produktovou škálu od 1. září loňského roku, umožňuje získat jednoprocentní úrokový bonus ke dvěma procentům, která stavební spořitelny běžně nabízejí. Zvýhodněný úrok je přitom na delší dobu než v ostatních marketingových akcích. „Stavební spořitelny klientům se starými smlouvami navyšují cílové částky nebo jim nabízejí nové smlouvy, kde spoří od začátku už za jiných podmínek. Moudré spoření míří na ty, kteří z části úspor chtějí zaplatit třeba výměnu oken a zbytek nepotřebují. Ten mohou použít jako počáteční vklad na Moudré spoření,“ vysvětluje princip Martin Sikora, manažer produktů a marketingu Modré pyramidy. Zvýhodněné roční úročení na Moudrém spoření tak nyní dosahuje tří procent. Klienti, kteří na staré smlouvě měli úročení 3 procenta ročně, ho získají po dobu tří let, klienti se smlouvami na sazbu 4,5 procenta ročně na dobu šesti let. Podmínkou je, že peníze s nárokem na výhodnější úrok musí složit do 4 měsíců od uzavření smlouvy, minimální vklad musí být 10 tisíc korun, minimální cílová částka je 50 tisíc korun. V případě, že klient preferuje slevu na poplatku, může si zvolit variantu s 50% slevou – zaplatí bance 0,5 procenta z cílové částky za uzavření smlouvy. Moudré spoření je i pro nové klienty – těm ale extra úrok banka připíše jen za jeden rok. Extra úrok získává klient, i když čerpá překlenovací úvěr. Pokud ale smlouvu překlopí do řádného úvěru, úrokový bonus zaniká. Nabídka je nejzajímavější pro klienty se starými smlouvami na 4,5 procenta, kteří chtějí mít jistotu tříprocentního ročního zhodnocení na delší dobu a časem se jim může hodit i úvěr. Obdobné roční zhodnocení konkurenti na tak dlouhou dobu nenabízejí. Vyšší výnos na podobně konzervativních termínovaných vkladech mají momentálně družstevní záložny, z bank pak J&T na vkladech nad půl milionu korun.

3. místo – Fio banka, a.s. Běžný účet bez poplatků pro fyzické osoby i firmy   Určený fyzickým osobám, podnikatelům i firmám   Žádné podmínky pro zachování nulového poplatku   V rámci účtu europlatby za poplatek jedno či dvě eura Nejmladší tuzemská banka Fio, která začala své služby běžným klientům poskytovat teprve loni na podzim, nominovala do soutěže svůj běžný účet, který nabízí bez poplatku fyzickým osobám, podnikatelům i firmám. „Naše firma od začátku odmítala vybírat od klientů zbytečné poplatky. Účet bez poplatků jsme ještě jako největší česká družstevní záložna zavedli už v roce 2004. Po loňském přerodu společnosti v banku jsme se automaticky rozhodli v naší strategii nulových či velmi nízkých poplatků pokračovat. Náklady na vedení účtů jsou zanedbatelné a produkt přitom funguje jako zajímavý tahák na klienty,“ říká Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky, která zároveň patří mezi největší internetové obchodníky s cennými papíry v Česku. I když vedení účtu zdarma už není v tuzemsku unikátem, Franek upozorňuje na fakt, že běžný účet u Fio banky je zdarma bez ohledu na zůstatek na účtu či počet uskutečněných plateb. 34


Final Report | Bankovní inovátor

„Neklademe si kvůli bezplatnosti žádné podmínky a zároveň účet poskytujeme zdarma i právnickým osobám, což nebývá obvyklé,“ říká Franek. Bezplatný platební styk mají přitom uživatelé tohoto účtu i se sousedním Slovenskem. Uživatelé běžného Fio účtu mají kromě vedení účtu a internetbankingu zdarma také vklady hotovosti na pobočce, výběry na pobočce větší než tisíc korun, neomezený počet on-line plateb v rámci tuzemska, neomezený počet česko-slovenských plateb v eurech, trvalé příkazy, inkasa a platby SIPO přes internetbanking, až dvě elektronické karty Maestro Fio Chip či deset výběrů měsíčně z bankomatů Pharro. Podnikatelé mohou také využít výhodné europlatby. Zatímco za příchozí platbu banka účtuje jedno euro, za odchozí platbu platí podnikatelé dvě eura. „Nedávno jsme přidali i výhodné platby mimo Evropu, které si však vzhledem k povaze transakcí už nemůžeme dovolit poskytovat zadarmo,“ řekl Franek. O běžný účet Fio banky si mohou fyzické osoby zažádat on-line. Jinak je možné účet získat v jedné z téměř šedesáti tuzemských poboček Fio banky. Minimální vklad a zároveň zůstatek na účtu činí sto korun.

Citibank Europe plc, organizační složka Bezkontaktní mobilní platby  Klienti Citibank zaplatí u obchodníka přiblížením mobilního telefonu k bezkontaktnímu terminálu  Půlroční pilotní provoz bude zahájen na pokladnách v supermarketu Globus a v městské hromadné dopravě v Plzni Unikátní způsob bezkontaktního placení hodlá od letošního června zavést tuzemská pobočka Citibank. Nová technologie přenese platební funkce z klasické platební karty na SIM kartu mobilního telefonu. Půlročního pilotního provozu se zúčastní dvě stě klientů banky, kteří budou moci platit mobilem u vybraných pokladen ve čtyřech supermarketech Globus v Praze a Plzni. „Inspirovali jsme se ze zahraničí, kde jsou bezkontaktní platby poměrně oblíbené. Člověk jen přiblíží k terminálu telefonní přístroj a platba proběhne během několika vteřin. Z průzkumu mezi našimi klienty vyplynulo, že by o tuto službu měli zájem,“ říká Stanislav Novotný, produktový manažer kreditních karet Citibank. Cílem půlročního projektu, do něhož se kromě Citibank zapojily i Telefónica O2, Komerční banka, Globus ČR a VISA Europe, je získat poznatky z reálného využívání bezkontaktních mobilních plateb a připravit se na komerční spuštění této služby. „Mobilní platby jsou založeny na nejmodernější bezkontaktní technologii NFC (Near Field Communication). Bezkontaktní anténu pak výrobce zabuduje přímo do mobilního telefonu nebo do paměťové karty,“ říká Novotný a dodává: „Kromě mobilních telefonů umožní klientům platby bezkontaktní metodou také speciální kreditní karty a nálepky na mobilní telefony.“ Používání bezkontaktního způsobu placení se bude lišit podle částky, kterou klient bude chtít utratit. Jestliže půjde o nákup pod 500 korun, stačí pouze přiložit mobil k terminálu. U vyšších částek bude muset klient zadat na displeji telefonu takzvaný pass code, který je obdobou PIN na platební kartě. „Klient bude moci souběžně používat platební kartu i mobilní telefon. Od banky dostane jen jedno vyúčtování,“ vysvětluje Novotný a doplňuje: „V současnosti probíhá intenzivní testování několika bezkontaktních platebních nástrojů, a to jak mobilních telefonů s technologií NFC, tak platebních karet i speciálních nálepek.“ V rámci pilotního projektu budou použity mobilní telefony Samsung Star 5230 NFC. Pro komerční provoz se počítá s telefony Apple iPhone, BlackBerry či Samsung Galaxy II.

35


Final Report | Bankovní inovátor

Česká spořitelna, a.s. Mobilní pobočka   Poskytuje všechny standardní služby jako kamenná pobočka   Uvnitř je i čekací zóna a poradenská část se 6 zaměstnanci   Na vnější straně se nachází bankomat   Dodavatelem je tuzemský výrobce Banka potřebuje opravit kamennou pobočku, která je ve městě jediná, ale současně chce zachovat služby klientům. Co dělat? Česká spořitelna přišla letos s mobilní pobočkou, již považuje za ojedinělé technické řešení a navrhuje ji do soutěže o bankovního inovátora. „Základním cílem bylo poskytnout klientům všechny standardní služby a produkty pobočky včetně bankomatu,“ říká Tomáš Vaníček, ředitel útvaru pobočkové sítě Region západ České spořitelny. „Ve stejné chvíli jsme ale chtěli najít i dlouhodobě ekonomicky smysluplné řešení, tedy snížit například cenu za pronájem náhradních prostor a za nutné stavební a bezpečnostní úpravy pronajatého objektu. A určitou inspirací nám byl i úspěch našeho mobilního bankomatu, který mohou klienti využívat už od roku 2009 na festivalech,“ shrnuje Vaníček důvody, které vedly největší tuzemskou banku k vytvoření mobilní pobočky. Spořitelna má nejhustší pobočkovou síť v Česku. Celkem jde zhruba o 670 poboček. Několik desítek jich kvůli nutným zlepšením služeb každoročně předělává, takže při tak velkém počtu je rekonstrukce poboček pro banku i klienty vlastně nekonečným příběhem. Technickým řešením, pro něž se spořitelna rozhodla, je speciální kontejner, který na místo přiveze kamion. „Výrobcem je firma Vít Škrobánek – Cargo Design, mobilní pobočka nás stojí devět milionů korun,“ říká Vaníček. Nejde tedy doslova o pobočku na kolech. Pro klienta je však důležité, že v ní bude mít stejný rozsah služeb jako ve své původní pobočce, že má klimatizaci a že bankomat umístěný vně kontejneru je přístupný 24 hodin denně. Tapetou na vnější straně se navíc spořitelna snaží navodit dojem stavby z cihel, a tak nehyzdit okolní prostředí. Rarita mezi bankovními pobočkami v Česku si odbyla premiéru v Brandýse nad Labem, před dvěma týdny byla přemístěna do Moravského Krumlova. „Provoz první mobilní pobočky budeme testovat do konce roku. Poté se rozhodneme, zda jich potřebujeme více. Zatím s ní máme u klientů úspěch,“ tvrdí Vaníček. Úvahy jdou i dál – ve spořitelně se mluví o možnosti pojízdných poboček, které by jezdily do míst bez těch kamenných, podobně jako to bývá někde s pojízdnými prodejnami.

Československá obchodní banka, a.s. Maximal Invest Duo Bonus 2   Už v prvním roce získá klient polovinu investice zpět s výnosem 6 % p. a.   Maximální výnos může dosáhnout až 64 %   Koš akcií obsahuje akcie třiceti světových společností Pět tisíc zákazníků už využívá jednorázové životní pojištění u Československé obchodní banky (ČSOB), které v sobě kombinuje pojistnou ochranu s investicí do zajištěného fondu. Maximal Invest ČSOB Duo Bonus 2 je na českém trhu naprostou novinkou. Sjednat je ho možné do 29. dubna 2011. Už po prvním roce klient získá polovinu investice zpět s výnosem 6 % p. a. Výnos druhé poloviny pak závisí na vývoji koše akcií v průběhu 8 let a 2 měsíců. A maximální výnos může dosáhnout až 64 procent. „Zajímavý tak je i pro ty klienty, kteří by jinak své peníze nechtěli na 8 let vázat,“ říká Aleš Jorda, specialista z ČSOB. 36


Final Report | Bankovní inovátor

Po sjednání pojištění musí klient složit jednorázový vklad v minimální výši třicet tisíc korun. Samotný koš obsahuje akcie třiceti světových společností, u kterých – podle Aleše Jordy – očekává ČSOB růst. Jsou mezi nimi například společnosti Kimberly Clark, Royal Bank of Canada, France Telecom, Vodafone Group nebo Novartis A. G. Duo Bonus 2 reaguje na aktuální ekonomickou situaci a přináší podle Jordy pevný výnos i v současném období nejistoty na trzích a možnost podílet se na očekávaném budoucím ekonomickém růstu a získat tak zajímavé zhodnocení. Investice je zajištěna ke dni splatnosti, v průběhu pojistné doby může kolísat – v případě nepříznivého vývoje na trhu dočasně i pod počáteční hodnotu. „Na tuto skutečnost je nezbytné klienta před sjednáním smlouvy upozornit, ale stejně tak na to, že v případě předčasného ukončení mu bude vyplacena aktuální hodnota investice,“ uvádí Jorda. Produkt nabízí i další zajímavé parametry. Třeba možnost volby osoby pro případ bezproblémového dědictví. V případě úmrtí pojištěného vyplatí banka aktuální naspořenou částku bez odpočtu srážkové daně, v prvním roce spoření minimálně ve výši vkladu. Pro klienty starší 52 let nabízí Duo Bonus 2 možnost daňových odpočtů (celkem je možné odečíst až 108 000 Kč za 8 let a 2 měsíce). V případě potřeby jsou finanční prostředky dostupné již po 1. roce trvání pojištění. Součástí produktu je pojištění pro případ smrti následkem úrazu zdarma až do výše 500 000 Kč. „Ke sjednání produktu není potřeba vyplňovat žádný zdravotní dotazník,“ doplňuje Jorda.

GE Money Bank, a.s. Férové europlatby   Příchozí platba z Evropy za pět korun   Odchozí platba po Evropě maximálně za 45 Kč   Zákazník si volí druh účtu podle počtu jeho obvyklých transakcí za měsíc Loni v prosinci snížila GE Money Bank podnikatelům poplatky za platby po Evropě. Zatímco dříve platili klienti GE za příchozí europlatby sto korun, od prosince v závislosti na zvoleném kontu zaplatí jen pět korun. U odchozích plateb, za které si banka ještě loni účtovala dvě stě dvacet korun, činí nejvyšší možná platba pětačtyřicet korun. Snížené poplatky mohou využívat klienti používající účty Genius Business Export/Import. V rámci tuzemského bankovního trhu jde přitom o jednu z nejlepších nabídek. „Naše tehdejší průzkumy mezi exportéry ukázaly, že je nejvíc zatěžují přeshraniční poplatky. Ve chvíli, kdy část z nich začala reagovat přesunem europlateb k levnější zahraniční konkurenci, naše snahy o zavedení nového produktu, který transakce výrazně zlevní, to jen urychlilo,“ vzpomíná Jiří Báča, ředitel firemního bankovnictví GE Money Bank. A dodává, že ostatní banky působící v Česku se zatím k podobnému kroku neodhodlaly. „Pro velkou trojku by to znamenalo zásah do profitability, do čehož se jim očividně nechce,“ míní Báča. Od zavedení nové poplatkové politiky stoupl podle Báči počet uživatelů účtů Genius Business Export/Import o dvě stě procent. „S až tak výrazným úspěchem jsme snad ani nepočítali,“ usmívá se Báča, který zároveň zmiňuje pozitivní reakci, kterou banka dostala od Asociace exportérů. Za průlom označil zavedení tohoto produktu loni v prosinci i viceprezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. V ceně zmiňovaných kont přitom zákazník dostane měsíčně prvních třicet tuzemských transakcí zadaných prostřednictvím služeb přímého bankovnictví, výběry ze všech tuzemských bankomatů GE Money Bank bez poplatku či možnost zřízení nadstandardně úročeného spořicího účtu vedeného v eurech či dolarech. Nabídka také obsahuje dvě debetní platební karty (Maestro, MasterCard Business) k běžnému korunovému účtu. Do budoucna bankovní ústav připravuje podle ředitele Báči další inovace týkající se přístupu k exportérům. „Na bližší informace si budete muset chvíli počkat,“ říká Jiří Báča. 37


Final Report | Bankovní inovátor

J&T BANKA, a.s. Termínovaný vklad Clear Deal   Relativně vysoký úrok s nulovým rizikem   Termínovaný vklad lze ukončit v polovině jeho trvání  Klienti mohou získat zajímavé bonusy v podobě pobytu v Tatrách či permanentky na Spartu Privátní J&T Banka, zaměřená tradičně na velmi movité klienty, se rozhodla zpřístupnit své služby většímu okruhu zájemců a nabídla jim termínovaný vklad Clear Deal. U něj je nutné uložit nejméně půl milionu korun. „Chtěli jsme oslovit nové klienty a umožnit jim získat osobní zkušenosti s institucí zaměřenou na privátní bankovnictví,“ říká Andrej Zaťko, člen představenstva a ředitel privátního bankovnictví J&T Banky. Termínovaný vklad, který banka poskytuje už druhým rokem, má jasně stanovenou úrokovou sazbu, která je připisována každoročně. Zatímco u ročního vkladu nabízí banka třiapůlprocentní zhodnocení vložených peněz, u pětiletého jde o čtyři a půl procenta. „Vklad je bez poplatků, zpoplatňujeme pouze převod vkladu na osobu odlišnou od klienta,“ říká Zaťko s tím, že banka nyní registruje jen v Česku téměř sedm tisíc vkladů. Vklady jsou standardně pojištěny do výše 100 tisíc eur. Netradiční nabídkou je možnost ukončení termínovaného vkladu v polovině jeho trvání. Klient v takovém případě neplatí penále, ale peníze získá s nižším zhodnocením. Během fungování produktu reagovala banka na kroky České národní banky a snížila jeho úrokové sazby. Podle Zaťka to však dala klientům a potenciálním zákazníkům vědět dostatečně dopředu. „Šli jsme dolů s úroky později než ostatní banky. Informaci o snižování sazeb přitom klienti dostali zhruba měsíc dopředu. Řada klientů si tak stihla pořídit vklad za starou sazbu,“ tvrdí Zaťko. Zájemci o vklad si ho mohou sjednat několika způsoby. Kromě osobní návštěvy banky si mohou podat i on-line žádost. Dokumenty jim potom přijdou poštou. Třetí možností je návštěva bankéře u klienta doma či v kanceláři. „Tento způsob volí spíše privátní klienti, kteří využívají více produktů banky,“ říká Zaťko. Letos banka rozšíří nabídku bonusů pro klienty, kteří si v rámci produktu Clear Deal uloží alespoň milion korun nebo nechají peníze na účtu pět let. Bez dalších poplatků získá takový klient možnost pobytů v luxusních hotelech, pobyty ve slovenských Tatrách včetně skipasu, večeře v kvalitní restauraci či permanentky na fotbalovou Spartu.

LBBW Bank CZ a.s. IQ plovoucí hypotéka   Umožňuje rychleji splácet jistinu a celkově ušetřit na úrocích   Pro klienty na vrcholu kariéry, kteří do budoucna uvítají snížení celkové splátky   Úrok 2,90 % u hypoték do 70 % hodnoty zastavené nemovitosti Když se rozhodnete pro pohyblivou sazbu, dosáhnete na úrok kolem tří procent. S touto nabídkou banky vloni vyrukovaly na movitější Čechy, kteří jsou zběhlí ve světě financí a nepřekvapí je, že s růstem mezibankovních sazeb se jim měsíční splátka hypotéky může zvýšit. S další novinkou v hypotékách s variabilní sazbou přišla letos v únoru LBBW Bank. Její IQ plovoucí hypotéka zatím jako jediná Čechům umožňuje lineární způsob splácení. Podstatou je, že měsíční splátka hypotéky se skládá ze splátky jistiny, která je po celou dobu stejná, a ze splátky úroku, který se mění podle velikosti jistiny. Díky tomu klient splácí jistinu rychleji než při běžné anuitní formě 38


Final Report | Bankovní inovátor

splácení – u té v prvních letech splácí hlavně úroky a celková jistina se mu tím pádem snižuje velmi pomalu. Lineární splácení zároveň znamená, že klient při stejném úroku jako u hypotéky s anuitní splátkou úvěr méně přeplatí. „Míříme tím na movitější klienty, kteří jsou ochotni na začátku zaplatit na splátkách vyšší částky a chtějí tak optimalizovat úrokové výdaje,“ říká Lucie Weysserová, produktová manažerka LBBW Bank. Nový produkt LBBW je navázaný na jednoměsíční sazbu PRIBOR. Klientovi banka vypočítává splátku na každý další měsíc ze sazby PRIBOR platné v den jeho aktuální měsíční splátky. K tomu mu připočítává pevnou marži, kterou má klient ve smlouvě. Informaci o výši příští splátky posílá banka klientům každý měsíc dopisem. Podobně jako u všech variabilních hypoték LBBW umožňuje překlopit IQ plovoucí hypotéku na fixní sazbu. „Děláme to zdarma. Klient si délku fixace vybere sám. Celkově ale musí zůstat naším klientem nejméně tři roky. Například po dvou letech může při přechodu zvolit i jednoletou fixaci,“ vysvětluje Weysserová. Opětovné překlopení na plovoucí hypotéku u téhož klienta ale už možné není. IQ plovoucí hypotéku lze získat až na 30 let a na 70 či 90 procent hodnoty zastavené nemovitosti. Výhodou je, že LBBW k ní nevyžaduje žádné pojištění, které celkové splátky úvěrů prodražuje. Klient však předem neví, jak vysoká jeho měsíční splátka bude. Na počátku také vynaloží více peněz, než by při stejně velké hypotéce potřeboval na pevné měsíční splátky při anuitní formě splácení.

Poštovní spořitelna Sdružené tlačítko PaySec  Při platbě v e-shopu přesměruje banka klienta přímo do jeho internetového bankovnictví   Systém je propojený s platebním řešením PaySec Okamžitý přenos peněz od zákazníka k obchodníkovi na e-shop přímo z internetového bankovnictví zavedla pro své klienty Poštovní spořitelna. Takzvané Platební řešení PaySec funguje jako jakési „sdružené tlačítko“: při výběru možnosti platby PaySec v internetovém obchodě se klient dostane na rozcestník platebních metod, kde zvolí buď „klasicky“ platbu přes PaySec, nebo „nově“ přes Poštovní spořitelnu. V druhém případě bude přesměrován do svého internetového bankovnictví, kde pouze platbu potvrdí. „Celý proces je rychlý a jednoduchý. Stejně jako u přímé platby přes PaySec bude platba obchodníkovi na účet připsána ihned. Ten tedy může hned odeslat zboží a zkrátit tak čas jeho dodání k zákazníkovi,“ říká Richard Matula, manažer projektu PaySec u Poštovní spořitelny. Službu mohou využívat i klienti Československé obchodní banky (ČSOB), jíž je Poštovní spořitelna součástí. Platby jsou zdarma, bez ohledu na jejich počet či typ běžného účtu. Podle Richarda Matuly je výhoda platebního řešení propojeného s PaySec především v tom, že ho poskytuje velká tuzemská banka, která garantuje jeho bezpečnost a stabilitu. Propojení s PaySec řešením je pro spořitelnu klíčové z důvodu jeho tržního podílu. „Pejsek“ je v České republice nejrozšířenějším on-line platebním řešením, k dispozici ho má téměř tisíc e-shopů. „Je to nejvýznamnější nástroj svého typu na českém trhu. Konkurence ostatních elektronických peněženek nabízí například daleko menší objemy plateb nebo nenabízí uživatelskou podporu v češtině se zázemím významné české banky,“ uvádí Richard Matula. Platit on-line z Poštovní spořitelny a z ČSOB mohou zájemci u všech PaySec obchodníků. Na e-shopech je uvedeno buď klasické logo PaySec, nebo nové „sdružené“ logo, které obsahuje také logo Poštovní spořitelny či Československé obchodní banky. Zprovoznění Platebního řešení PaySec do e-shopu vyžaduje podle Matuly jednoduchou implementaci, která zabere maximálně půl dne. Připraven je modul pro více než padesát rozšířených e-shopových řešení.

39


Final Report | Bankovní inovátor

Raiffeisenbank a.s. New Connect pro střední firmy  Raiffeisenbank je zatím jediný český autorizovaný poradce pro vstup firem na polskou burzu New Connect  Na New Connect mohou firmy umístit i velmi malé emise akcií – od jednoho milionu eur   Celý proces IPO je na rozdíl od hlavního parketu rychlejší a levnější Raiffeisenbank se letos v lednu stala prvním a zatím jediným ryze českým autorizovaným poradcem pro vstup firem na varšavskou burzu New Connect, která je určena pro malé, střední nebo začínající společnosti. V rámci produktu New Connect pro střední firmy nabízí Raiffeisenbank pomoc s úvodními přípravami na vstup přes umístění emise na trhu až po následný dohled nad dodržováním všech informačních povinností. „Malé firmy či začínající podnikatelé nemusí být při získávání peněz na expanzi odkázáni pouze na klasické bankovní úvěry, jejichž získání může být pro ně obtížné,“ říká Marek Tichý, ředitel útvaru Corporate Finance Raiffeisenbank. Výhodou New Connect je především skutečnost, že emise jednotlivých společností mohou být velmi malé – okolo jednoho milionu eur (asi 25 milionů korun). Kromě výše upisovaného kapitálu má New Connect pro malé a střední firmy řadu dalších výhod – na rozdílod vstupu na hlavní parket burzy je celý proces rychlejší a méně nákladný. Zatímco na hlavním trhu může IPO trvat i rok a menší firma se na něj ani nemůže dostat kvůli své malé tržní kapitalizaci, na New Connect firma průměrně umístí své akcie za čtyři měsíce od započetí prvních kroků. „Poplatky za naše poradenství se pohybují okolo 10–11 procent ze sumy peněz, kterou klientovi seženeme,“ říká Tichý. Firmy působící na New Connect také nemají tak striktní povinnost informovat akcionáře a veřejnost jako na hlavním trhu. Informace o firmě stačí dát na vlastní webové stránky. Společnost navíc dělá jen jeden audit ročně, pololetní výsledky může předkládat neauditované,“ říká Tichý, který zároveň upozorňuje na lepší viditelnost firmy na trhu po vstupu na New Connect: „Firma se stane čitelnější pro své obchodní partnery. Investoři vědí, co se ve firmě odehrává.“ Raiffeisenbank se od začátku letošního ledna přihlásilo zhruba pětadvacet zájemců o tuto službu. „Momentálně jednáme asi s pěti firmami o další spolupráci,“ prozradil Tichý. Varšavská burza New Connect vznikla v roce 2007. Nyní je na ní obchodováno zhruba 160 společností. Za loňský rok dosáhla obratu ve výši 590 milionů eur.

Saxo Bank A/S, organizační složka Platforma na obchodování akcií   Platforma poskytuje investorům data, která byla dosud vyhrazena jen velkým hráčům   Nabízí obchodování s více než 11 tisíci akciovými tituly   Platformu zvládne ovládat i uživatel se základními znalostmi internetu Také drobný investor může obchodovat s akciemi jako profesionál. Umožňuje to nová Platforma na obchodování akcií od Saxo Bank. „Nabízí možnost intuitivního obchodování s akciemi, ale především menším investorům poskytuje funkce a data, které byly doposud dostupné pouze velkým nebo institucionálním investorům,“ říká Jana Koutná, projektová a marketingová manažerka Saxo Bank. 40


Final Report | Bankovní inovátor

Platforma nabízí přímé obchodování s více než 11 tisíci akciovými tituly kotovanými na nejdůležitějších burzách. Investor může využít hloubkové analýzy jednotlivých titulů, ty obsahují údaje o tržní kapitalizaci, čisté zadluženosti, finančních či provozních rizicích, hodnotě beta či rozdělení ziskovosti firem podle geografické působnosti. Investiční příležitost může být „proklepnuta“ na základě přístupu k informacím za posledních pět let i odhadů na následující tři roky. Všechny nástroje pro obchodování jsou investorům k dispozici „pod jednou střechou“. „Uživatelské prostředí bylo navrženo tak, aby poskytovalo přístup k profi informacím, ale zároveň bylo snadno ovladatelné i pro uživatele se základními znalostmi internetu,“ vysvětluje Jana Koutná. Platforma, fungující od dubna 2010, umožňuje klientům například seskupovat společnosti podobného typu a provádět tak porovnání investic vzhledem k průměrným hodnotám ve vybrané skupině. Kromě toho poskytuje informace o vývoji cen akcií jednotlivých společností, jejich provozních výsledcích a multiplikátorech ocenění, což klientům umožňuje vyhodnocovat, jak je cena daného titulu citlivá na vývoj v oblasti komodit, měn a úrokových sazeb. Podle Jany Koutné je díky široké škále finančních instrumentů, se kterými investor může prostřednictvím platformy obchodovat, možné zajistit tržní rizika, oborová rizika, komoditní rizika a měnová rizika a rozprostřít investice napříč celým odvětvím namísto investování do jediného akciového titulu. „Většina ostatních platforem umožní pouze akcie nakupovat a prodávat bez jakékoli minimalizace rizik. V tomto se naše platforma odlišuje – nabízí něco, co jinde nenajdete,“ dodává Jana Koutná.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Informace klientům po SMS   Bezplatné zasílání informací o pohybech na úvěrovém účtu   Upozornění na blížící se termín pro dodání smluvní dokumentace   Možnost přijmout SMS i jako hlasovou zprávu na pevné lince Stavební spořitelna České spořitelny nabízí od loňského června svým klientům bezplatné zasílání informací o operacích na úvěrových účtech formou textové zprávy na zvolené telefonní číslo. Kromě údajů o pohybech na účtu klienta zpráva upozorní v případě, že má prodlení s plněním některých ze svých závazků. „Služba má preventivní charakter. Tím, že upozorníme klienta, že například neuhradil splátku nebo nezaslal smluvní dokumentaci, mu umožníme situaci včas ‚bezbolestně‘ řešit. Klienti někdy jen zapomenou nebo nestihnou plnit smluvní povinnosti. Chceme naší službou ochránit klienty před zbytečnými komplikacemi,“ vysvětlil Vojtěch Lukáš, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Stavební spořitelny České spořitelny. I když zasílání SMS informací o pohybech na účtu je na českém bankovním trhu poměrně běžné, mezi stavebními spořitelnami jde o výjimku. Firma prostřednictvím SMS informuje klienty o čerpání úvěru, výplatě uspořené částky po poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, neprovedeném čerpání úvěru, nezaplacené splátce za úvěr či neprovedeném inkasu. Zároveň se klient dozví, že se blíží termín pro dodání smluvní dokumentace. Podle Lukáše se navíc zavedení služby projevilo na zlepšení platební morálky klientů. „Poklesl nám počet nesplácených a upomínaných úvěrů,“ řekl Lukáš s tím, že pro službu se v současnosti rozhoduje osmdesát procent klientů, kteří uzavírají úvěrovou smlouvu. Zasílání SMS také podle Lukáše pomáhá uspořit náklady na písemné upomínky. Službu si může objednat i dodatečně každý klient, který uzavřel s Buřinkou smlouvu o poskytnutí úvěru. Buď zašle písemnou žádost na adresu Buřinky, nebo vyplní webový formulář. Spořitelna posílá textové upozornění na telefonní čísla všech tuzemských mobilních operátorů. V průběhu poskytování služby přitom lze telefonní číslo bezplatně změnit, případně i službu zrušit. Jestliže klient má u spořitelny více úvěrových smluv, dostává SMS ke všem aktivním úvěrům, ale pouze na jedno zvolené číslo. Od letošního roku firma navíc službu rozšířila a zasílá SMS také jako hlasovou zprávu na pevné linky.

41


Final Report | Bankovní inovátor

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. EXPRESNÍ Konto   Vystavení elektronické platební karty Expres na počkání  Žádný měsíční poplatek, jestliže si klient posílá na konto minimálně deset tisíc korun měsíčně nebo má zůstatek na účtu alespoň padesát tisíc korun UniCredit Bank pokračuje ve své snaze prorazit na masový trh. Loni v prosinci nabídla klientům zakládajícím konto okamžité získání mezinárodní elektronické debetní karty Expres bez nutnosti dalšího navštívení pobočky. Novinku lze použít v rámci nového produktu – EXPRESNÍHO Konta. „Klienti tak mohou okamžitě po uzavření smlouvy se svými prostředky s využitím platební karty volně nakládat,“ říká Tomáš Drábek, ředitel řízení segmentu retailového bankovnictví UniCredit Bank. Banka nyní rozvíjí svou pobočkovou síť, do konce letošního roku chce mít po Česku sto poboček a podle Drábka potřebovala pro expanzi přijít se zajímavými produkty. „U konkurence dostanete kartu po pár dnech, musíte si ji aktivovat a teprve potom s ní můžete nakládat. Tohle u nás odpadá,“ říká Drábek. Firma platební karty Expres vyrábí dopředu a spáruje je s čísly účtů. Na kartě tak není jméno klienta, ale číslo účtu. „Dosavadní zkušenosti ukazují, že to klientům nevadí,“ říká Drábek. Elektronická karta Expres patří do rodiny karet Visa Electron, které nejsou embosované a jejichž výroba je tak levnější. Podle Drábka se však bankovní úředníci nesetkávají s tím, že by klientům neembosovaná karta vadila. „Klient není při placení s touto kartou nijak diskriminován, dá se s ní platit stejně jako s emboskou. Navíc se nedá zneužít při platbách přes mechanické čtečky karet – takzvané žehličky,“ tvrdí Drábek. A dodává: „Pokud by klienti měli přesto zájem o kartu embosovanou, rádi jim ji vystavíme, ale nebude už na počkání.“ Jestliže si klienti posílají na EXPRESNÍ Konto měsíčně minimálně deset tisíc korun nebo mají zůstatek na účtu alespoň ve výši padesát tisíc korun, neplatí žádný měsíční poplatek. Zdarma mají vedení účtu, elektronickou debetní kartu, výběry z bankomatů i vklady hotovosti prostřednictvím bankomatu UniCredit Bank na účty vedené u stejné banky, internetové bankovnictví, trvalé příkazy, inkasa či zřízení, správu a vedení kontokorentního úvěru na běžném účtu. „Mimo to mají všichni klienti garantovaný nulový poplatek na první tři měsíce,“ říká Drábek s tím, že konto si od jeho vzniku založilo zatím několik tisíc klientů.

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Hypotéka na cokoliv   Neúčelová hypotéka v kombinaci s účelovou   Vhodné i na konsolidaci půjček   Maximální výše do 85 % hodnoty nemovitosti   Doba splatnosti až 30 let   Garantovaný úrok 6,4 % ročně Když si lidé kupují byt, velmi často potřebují peníze na vybavení nebo další potřeby. Až do začátku letošního roku mohli Češi získat hypotéku na bydlení, z níž část mohli utratit na cokoliv. Po novele spotřebitelského zákona, která platí od 1. ledna, ale banky s touto nabídkou musely skončit – neúčelové hypotéky nemohou být součástí klasických hypoték. Pro skupinu Wüstenrot byla nová legislativa impulzem 42


Final Report | Bankovní inovátor

k rozšíření produktové řady. Nejde sice o převratnou novinku, ale je to způsob, jak i za změněných podmínek některým lidem nabídnout levnější přístup k penězům. „Od ledna klientům nabízíme kombinaci klasické hypotéky na bydlení a hypotéky na cokoliv. Zájemce s námi samozřejmě v takovém případě musí uzavřít dvě smlouvy, abychom dostáli liteře zákona. Ale na rozdíl od neúčelových hypoték, které mají naši konkurenti, mu tato kombinace otevírá cestu k prodloužené době splatnosti výhodného úvěru,“ říká Dagmar Náhlíková, produktová manažerka Wüstenrot hypoteční banky. Zatímco v ostatních bankách jsou ochotni na neúčelové hypotéce, často známější spíš pod názvem americká hypotéka, půjčit maximálně na 20 let, u Wüstenrotu je to při kombinaci s hypotékou na bydlení možné až na 30 let. „Maximální splatnost neúčelové hypotéky ale nemůže být delší, než je délka hypotéky na bydlení,“ říká Náhlíková. Další zajímavostí je i maximální výše úvěru. „V ostatních bankách je možné získat americkou hypotéku do 70 procent hodnoty nemovitosti. Když si klient u nás vezme hypotéku na bydlení, může na stejnou nemovitost získat neúčelovou hypotéku až na 85 procent její hodnoty,“ dodává Náhlíková. Výhodou neúčelových hypoték jsou výrazně nižší sazby než u běžných spotřebitelských úvěrů, které jsou obvykle úročeny nad 10 procent ročně. U Wüstenrotu je garantovaný roční úrok na pět let 6,4 procenta. V případě, že klient použije peníze na vybavení bytu, je úrok dokonce ještě nižší, a to 5,99. Další výhodou je i společný poplatek za zpracování úvěru. Pokud neběží akce na zpracování hypotéky na bydlení zdarma, odvíjejí se poplatky od součtu obou úvěrů. Pak je to 0,8 procenta, minimálně 8 tisíc, maximálně 25 tisíc korun.

43


POJIŠŤOVACÍ INOVÁTOR


Final Report | Pojišťovací inovátor

Nominace v kategorii Pojišťovací inovátor 2011 Vítěz – DIRECT Pojišťovna, a.s. AUTOHELP  Klientovi, který nezavinil nehodu, vyplatí pojistné plnění DIRECT Pojišťovna a poté sama kontaktuje pojišťovnu viníka  Službu lze použít, i když je viníkem řidič vozidla se zahraniční poznávací značkou nebo řidič jedoucí v nepojištěném voze DIRECT Pojišťovna se stala loni v září první tuzemskou pojišťovnou, která umožnila díky službě AUTOHELP klientům, aby se v případě dopravní nehody, kterou zavinil někdo jiný, mohli obracet s vyřízením škody pouze na vlastní pojišťovnu. „Inspirovali jsme se v několika západoevropských státech, kde je tato služba rozšířená a bez problémů funguje. Mrzelo nás, že jsme nemohli pomoci vlastním klientům, kteří u nás neměli sjednáno havarijní pojištění a volali nám, že jim někdo způsobil škodu,“ říká Kateřina Krásová, mluvčí DIRECT Pojišťovny. Jak služba AUTOHELP funguje? Je-li motorista s uzavřeným povinným ručením u DIRECTu účastníkem dopravní nehody, kterou nezavinil, kontaktuje svoji pojišťovnu, která škodu zlikviduje, vyplatí mu pojistné plnění a poté sama kontaktuje pojišťovnu viníka nehody. „Může se stát, že pojišťovna viníka bude mít na některý detail škody jiný názor a my nedostaneme nazpátek celou částku. Rozdíl ale platíme my, klientovi uhradíme skutečnou škodu,“ říká Krásová. Službu AUTOHELP nabízí pojišťovna zdarma k povinnému ručení a získávají ji automaticky všichni noví klienti. Stávající klienti získají službu automaticky při obnově smlouvy. AUTOHELP pomůže u nehod, které se staly na území Česka. Zároveň zafunguje ve chvíli, kdy je viníkem řidič vozidla se zahraniční poznávací značkou nebo řidič jedoucí v nepojištěném vozidle. „V cizině se liší pravidla při prokazování viny často podle konkrétních států a navíc není ani sjednoceno, na co má majitel vozu z povinného ručení při nehodě nárok. Proto v cizině zatím tuto službu nenabízíme. Evropské pojistné právo se však stále více sjednocuje, a tak určitě není všem dnům konec,“ uvádí Krásová. Službu nejvíce využijí klienti při takzvaných „plechových“ nehodách, kdy nedojde k poškození zdraví. V opačném případě řeší odškodné pojišťovna viníka rovnou. Příchod pojištění AUTOHELP vyvolal na tuzemském pojistném trhu významné změny – dnes nabízí podobný produkt zhruba sedm pojišťoven působících v Česku. „Zpočátku jsme si nebyli jisti, jak ochotně s námi bude konkurence pojistné události řešit. Praxe nás příjemně překvapila, je to snadnější, než jsme čekali,“ říká Krásová.

Ján Čarný generální ředitel a předseda představenstva, Direct Pojišťovna

45


Final Report | Pojišťovací inovátor

2. místo – ČSOB Pojišťovna, a.s. Cestovní pojištění přes mobil   Při sjednávání klient volí dvě varianty pojištění podle délky pobytu   Cena pojištění se mu strhne z kreditu nebo paušálu u telefonního operátora Tuzemské firmy intenzivně pracují na využití chytrých mobilů k růstu svého byznysu. Jedna z prvních, která nový fenomén už zahrnula do svých prodejních kanálů, je ČSOB pojišťovna. Cestovní pojištění přes mobil začala prodávat od loňského léta. A vzhledem k tomu, že je stále jedinou, která tento nový způsob pojištění nabízí, nominovala ho do soutěže Hospodářských novin Nejlepší pojišťovna 2011. „Chtěli jsme, aby se člověk mohl pojistit kdykoliv a kdekoliv a aby přitom nemusel nikam telefonovat nebo si nemusel stahovat nějakou speciální aplikaci. Výsledkem je pohodlný způsob sjednání cestovního pojištění doslova na poslední chvíli,“ vysvětluje Petr Kleiner, ředitel marketingu ČSOB Pojišťovny. Novinku v cestovním pojištění ocení i hodně zapomnětliví lidé, s chytrým mobilem se dá zařídit i těsně před odletem letadla na služební cestu či na dovolenou. Jak přesně sjednávání cestovní pojistky přes mobil funguje? Klient ve svém přístroji zvolí adresu mpojisteni. csob.cz a následně vyplní své jméno, příjmení, rodné číslo a vybere si délku pobytu v zahraničí. Na výběr má dvě varianty – délka pobytu 1–4 dny nebo 5–8 dní. První varianta stojí paušálně 100 korun, druhá 200 korun. Když se člověk rozhodne pro jednu z variant, klikne na „zaplatit“ a peníze mu budou strženy buď z kreditu, nebo z paušálu podle toho, jakým způsobem platí za telefonní služby operátora. Příchozí SMS pak klienta informuje, jaké číslo má jeho pojistná smlouva a jaké je telefonní číslo asistenční služby, kam má v případě pojistné události volat. „Zatím nejde o masovou věc. Lidé jsou konzervativní a ne každý má mobil na datové přenosy. Cílovou skupinou jsou nyní hlavně manažeři, kteří hodně cestují. Větší rozšíření je jen otázkou času. Pro generace dvacetiletých jsou už chytré mobily samozřejmou záležitostí a pojištění přes mobily bude pro ně běžné,“ míní Kleiner. Nejčastěji zatím ČSOB pojišťovna informuje o existenci tohoto cestovního pojištění klienty, kteří jsou na letišti. Nápad na tuto inovaci zrál několik let. „Technické řešení není složité, ale museli jsme získat mobilní operátory, aby nám platbu uzavírané pojistky garantovaly. Nápad se prostě musel nechat trochu uležet,“ dodává Kleiner.

3. místo – Amcico pojišťovna a.s. Pojištění pro případ pracovní neschopnosti   Pojistné plnění od prvního dne nemoci nebo úrazu  Možnost sjednat denní odškodné od 100 do 3200 korun v závislosti na dosaženém příjmu Vstříc lidem, kterým by pobyt na nemocenské výrazně zkomplikoval život, vyšla nedávno pojišťovna Amcico, která je součástí společnosti MetLife. Od letošního března nabízí Pojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu, které doplnilo její dosavadní portfolio životních a úrazových pojistek. „S poptávkou po tomto produktu se na nás obraceli klienti, kteří mají více finančních závazků a absence jejich standardního příjmu by výrazně narušila chod jejich domácnosti v podobě neschopnosti splácet,“ říká Eva Drábová, marketingová manažerka pojišťovny Amcico, a dodává: „Podle údajů Českého statistického úřadu je průměrná délka pracovní neschopnosti v Česku více než čtyřicet dnů, což znamená jeden z nejvyšších průměrů v Evropské unii. Ročně je přitom v Česku registrováno téměř 1,5 milionu lidí v pracovní neschopnosti, což představuje přibližně třicet procent ze všech zaměstnaných.“ 46


Final Report | Pojišťovací inovátor

V případě pojistné události se finanční plnění vyplácí od prvního dne pracovní neschopnosti (i zpětně) pro případ nemoci či úrazu. Výše pojistného se přitom plně odvíjí od výše sjednané pojistné částky, která musí být přímo úměrná prokazatelnému příjmu klienta. Maximálně činí částka odškodného až 75 procent příjmu. V závislosti na dosaženém příjmu si mohou klienti sjednat denní odškodné od 100 do 3200 korun. Pojistné plnění pojišťovna vyplácí až do 365. dne pracovní neschopnosti. „Při sjednávání tohoto pojištění přitom nerozlišujeme pohlaví a sazby jsou tedy identické jak pro muže, tak pro ženy,“ vysvětluje Drábová s tím, že v případě, že si klient přeje sjednat jednodušší, a tedy levnější variantu pojištění, může si sjednat pojištění pouze pro případ úrazu. „Pojištění pracovní neschopnosti je nicméně vhodné kombinovat s dalšími variantami úrazových a životních pojištění, které naše pojišťovna nabízí,“ říká Drábová. Pojištění si mohou sjednat klienti nejdříve od osmnácti let věku, nejpozději pak v 59 letech při variantě ochrany před nemocí a úrazem či v 64 letech při pouze úrazové variantě. Pojištění pak končí v 60 letech nebo 65 letech podle zvolené varianty. Pojistné lze platit v měsíčních, čtvrtletních, pololetních či ročních intervalech.

AEGON Pojišťovna, a.s. AEGON Via   Investiční životní pojištění až pro pět osob na jedné smlouvě   19 investičních fondů, 5 investičních programů a 10 nezávislých správců   Loyalty bonus ve výši 10 % připisovaný po každých deseti letech trvání smlouvy Produktem investičního životního pojištění AEGON Via zareagovala loni v červenci AEGON pojišťovna jako jedna z prvních na tuzemském trhu na změnu legislativy a koncepce invalidních důchodů. „Pojišťujeme celý rozsah invalidity a tím chráníme klienty, kteří by se v důsledku státních změn dostali po stejném úrazu do jiného stupně invalidity a pobírali by menší důchod,“ vysvětluje manažer AEGON pojišťovny Michal Korejs. V rámci AEGON Via se může na jedné smlouvě pojistit až pět osob, které si mohou vybrat ze široké nabídky investičních strategií od konzervativního investování do dluhopisů po dynamičtější investice do akcií. Pojištění nabízí 19 investičních fondů a pět investičních programů (asistencí ve formě řízeného přesunování aktiv). Produkt pracuje s otevřenými podílovými fondy deseti správců, klient si přitom může vybrat společnosti, kterým nejvíce důvěřuje. „Mezi naše partnery patří například investiční společnosti Conseq, Black Rock, HSBC, BNP Paribas, ČP Invest, Franklin Templeton či Credit Suisse,“ říká Korejs. Při používání produktu mohou klienti využít možnost mimořádných vkladů a výběrů či si dopřát takzvané platební prázdniny. Jejich délku přitom pojišťovna nijak neomezuje. „Klient jen nesmí mít dluh na pojistném a na pojistném účtu musí mít uloženy dostatečné finanční prostředky,“ říká Korejs. Do produktu Via navíc pojišťovna přidala i unikátní pojištění Dia-life, které je určeno pro nemocné diabetem. Ti se v rámci něj mohou pojistit na další vážné onemocnění či úmrtí. Dlouhodobým klientům nabízí pojišťovna takzvaný Loyalty bonus ve výši deseti procent rizikového pojistného za všechna sjednaná rizika na smlouvě (včetně dalších pojištěných osob), který vyplácí po každých deseti letech trvání smlouvy nebo při dožití. „Bonus přitom dostanou i zákazníci, kterým bylo v průběhu trvání smlouvy vyplaceno pojistné plnění,“ říká Korejs. S produktem Via přišla pojišťovna také s elektronickým posuzováním zdravotního stavu potenciálních klientů bez účasti lékaře. Poradce se přihlásí do on-line systému, který po zadání základních údajů o klientovi dokáže v 80 procentech případů do dvaceti minut vyhodnotit, zda bude muset zaplatit přirážku.

47


Final Report | Pojišťovací inovátor

Allianz pojišťovna, a.s. Nový Rytmus  Investiční životní pojištění, které nabízí při pojistné události kombinaci jednorázové výplaty a vyplácené renty   Vysoké limity bez nutnosti lékařské prohlídky   Měsíční poplatek může klesnout až na nulu, pojišťovna naopak platí věrnostní bonus Allianz pojišťovna vyslala do soutěže investiční životní pojištění Nový Rytmus, které nabízí klientům revoluční změnu – poprvé totiž mohou při pojistné události čerpat kombinaci jednorázové částky a pravidelné důchodové výplaty. „V současnosti vyplácí pojišťovny po závažné události pouze jednorázovou částku. Klient ale zpravidla potřebuje kombinaci jednorázové i stálé důchodové výplaty. V případě invalidity jde totiž především o nutnost dorovnat příjem. A to lidem zabezpečí pouze pravidelně vyplácená renta,“ vysvětluje Libor Novák, ředitel úseku pojištění osob Allianz pojišťovny. Během vyplácení důchodové renty navíc pojišťovna částku valorizuje třemi procenty ročně. V rámci životního pojištění Nový Rytmus je pojišťovna schopna akceptovat větší riziko a sjednat pojištění na velmi vysokou pojistnou částku, a to i bez předchozí návštěvy lékaře. „Není proto výjimkou například pojistné plnění ve výši 24 milionů korun, aniž by klient před sjednáním podstoupil zdravotní prohlídku,“ říká Novák. Nový Rytmus také klientům umožňuje prostřednictvím připojištění ochránit jejich důchodové spoření. „Klient má jistotu, že i přes svůj nepříznivý zdravotní stav bude mít ve stáří v důchodovém fondu naspořenou dostatečnou částku,“ říká Novák. Nový Rytmus se také snaží bojovat s hlasy některých kritiků, kteří investičním pojištěním vytýkají vyšší nákladovost. Čím více volitelných připojištění si klient zvolí, tím levnější jednotlivé služby jsou. Netradiční je i konstrukce měsíčního poplatku, který díky bonusům může klesnout na polovinu, a v případě, že klient uloží na účet více než 250 tisíc korun, neplatí poplatek žádný. „Naopak na jeho podílový účet měsíčně připisujeme třicet korun jako věrnostní bonus,“ říká Novák. Původní investiční pojištění Rytmus nabízí pojišťovna už od roku 2007. Na letošek se rozhodla produkt zásadně zmodernizovat. „Ve srovnání poplatků u konkurenčních produktů nevycházel ten náš příliš dobře. Rozhodli jsme se proto vytáhnout do boje s nálepkou dražší pojišťovny a stanovili u Nového Rytmu velmi příznivou cenovou politiku,“ vysvětluje Novák s tím, že za první týdny fungování produktu si ho sjednalo na stovky klientů.

Atradius Credit Insurance N.V. Modula Agency   Pojištění pracovních agentur proti riziku úpadku jejich klientů  Smlouva se sjednává individuálně na základě ekonomického posouzení klientů agentury   Cena pojištění startuje od 20 tisíc korun za rok Vyplnit mezeru na trhu se letos na jaře rozhodla pojišťovna Atradius a zařadila do nabídky produkt Modula Agency – pojištění pracovních agentur proti riziku úpadku uživatelů práce. Reagovala tak na nový zákon o zaměstnanosti, který pracovním agenturám pod hrozbou ztráty licence přikazoval do 1. dubna letošního roku toto pojištění mít. Stejnou licenci ale potřebují i zaměstnavatelé, kteří převádí své zaměstnance mezi jednotlivými pracovišti. 48


Final Report | Pojišťovací inovátor

„Poté, co jsme s produktem přišli, agentury nás zavalily telefonáty. Dostaly šibeniční termín, aby si pojištění zajistily, a tak jsme pracovali opravdu ve dne v noci,“ vzpomíná Markéta Stržínková, regionální ředitelka Atra­ dius pro střední a východní Evropu. Od počátečních úvah do spuštění produktu uběhlo pouze pár týdnů. Produkt chrání při případném úpadku klienta agentury – zaměstnavatele, k němuž agentura umisťuje pracovníky. Při sjednávání produktu si pojišťovna prověřuje klienty agentury a teprve podle toho individuálně nastaví cenové podmínky. „Zajímá nás zejména bonita odběratelů, ale posuzujeme i ostatní ekonomické informace,“ říká Stržínková s tím, že ceny tohoto pojištění začínají na 20 tisících korunách za rok. Společnost Atradius, která působí v Česku od roku 1998, nabízí pojištění pohledávek Modula už delší dobu. U jeho klonu Modula Agency však kryje pouze platební neschopnost odběratelů a ne jejich případnou nechuť platit. „Škodu vyplatíme, když se firma dostane do objektivních potíží v podobě konkurzu či exekuce. Jestliže klient agentury pouze dělá problémy a odmítá z jakýchkoliv důvodů platit, pojištění nepomůže,“ upozorňuje Stržínková. Po schválení novely zákona o zaměstnanosti upozorňovaly pojišťovny, že bude velmi náročné požadované pojištění technicky nastavit, protože je otázka, zda vůbec míru a rozsah rizika v této oblasti jde spočítat. Tvrdily také, že zákon staví agentury do nevýhodné pozice vůči ostatním zaměstnavatelům. Mezi prvními pojišťovnami, které situace využily, byl právě Atradius a pojišťovna Slavia. „Zákon stále vyvolává bouřlivé reakce a veřejnost diskutuje o jeho případné změně. Zatím ale platí, a tak pojištění dál nabízíme,“ vysvětluje Stržínková.

AXA pojišťovna a. s. Comfort Plus   Investiční životní pojištění s možností investovat od 300 korun měsíčně  Tři bezplatné nástroje na ochranu investic – realokace, uzamykání výnosů a funkce Stop-loss Vylepšit ochranu investic v rámci investičního životního pojištění se rozhodla AXA životní pojišťovna. Produkt Comfort Plus s trojitou ochranou investice, který spustila loni v květnu, zaručuje klientům stejnou ochranu investic jako při investování do podílových fondů – kombinuje princip realokace, nabízí uzamykání výnosů a používá takzvanou funkci Stop-loss. „Klient si při sjednávání smlouvy může zvolit používání všech tří nástrojů. Ochrana přitom probíhá automaticky, klient se nemusí o nic starat. Službu navíc poskytujeme bezplatně,“ říká Lenka Jakubcová, specialistka vývoje produktů. Princip realokace funguje tak, že během období, které si pojistník sám určí, je vždy část jeho investice na měsíční bázi přesouvána do fondu s kapitálovou ochranou, který garantuje minimálně 90 procent nejvyšší dosažené hodnoty. Postupně tak dochází ke snižování rizika výkyvů hodnoty investice. „Tento nástroj je vhodný hlavně na konci pojistné doby, aby klientovy peníze byly chráněny před případným znehodnocením,“ říká Jakubcová. Cílem uzamykání výnosů je ochrana již dosažených výnosů z investice klienta před možným budoucím snížením jejich hodnot. Pokud zisk dosáhne předem stanoveného limitu, přesune se opět do fondu s kapitálovou ochranou. Funkce Stop-loss umožňuje přesun investice v případě, že dojde k jejímu poklesu pod předem nastavenou úroveň. „Pokud je dosažena nebo překročena předem definovaná ztráta, automaticky dochází k přesunu investice do fondu s kapitálovou ochranou,“ vysvětluje Jakubcová. Klienti využívající produkt Comfort Plus mohou investovat již od 300 korun měsíčně. V případě volby garantovaného fondu od pojišťovny pak dostávají garanci výnosu 2,4 procenta ročně. Kromě možnosti mimořádných vkladů si mohou v průběhu pojištění finanční prostředky i vybírat. „Po druhém pojistném roce nebo po vložení mimořádného vkladu si může klient vybrat minimálně 12 tisíc, na podílovém účtu přitom musí zůstat minimálně stejná částka,“ říká Jakubcová. V rámci produktu se mohou klienti připojistit na pracovní neschopnost či pobyt v nemocnici. Pro případ invalidity mohou dostávat roční důchod či být úplně osvobozeni od placení pojistného.

49


Final Report | Pojišťovací inovátor

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Domovský autosalon ČPP   Autopojištění, které podporuje vazbu autosalonů a jejich zákazníků   Bezplatné poskytnutí náhradního vozidla až na 28 dnů   Při opravě vozu v Domovském autosalonu pojišťovna neodečítá spoluúčast klienta Když si zákazník koupí v autosalonu vůz, jen málokdy si ho nechá při jeho případné havárii opravit na místě, kde auto koupil. I když autosalony podporují věrnost svých klientů různými slevami a bonusy na opravy, v praxi tyto nástroje příliš nefungují. Proto Česká podnikatelská pojišťovna spustila loni v listopadu produkt s názvem Domovský autosalon ČPP, který má přispět k lepšímu propojení mezi autosalony a zákazníky. „V době, kdy je marže z prodeje vozidel velmi malá, bývá hlavním zdrojem příjmů především servis a opravy vozidel. Náš produkt podporuje vazbu mezi autosalonem a jeho klientem, a to jak při prodeji vozidla, tak následně při jeho servisu či opravě,“ říká Petr Schütz, ředitel odboru prodeje pojištění vozidel ČPP. Základem produktu je produktová řada Autopojištění Combi Plus, zahrnující všechna důležitá pojištění vozidla od povinného ručení přes havarijní pojištění až po některá připojištění. Jestliže klient zvolí produkt Domovský autosalon, pojišťovna mu poskytne řadu zvýhodnění, která se vážou na opravu automobilu v servisu autosalonu, kde vozidlo koupil. Mezi zvýhodnění patří možnost přivezení náhradního vozidla na místo nehody a jeho bezplatné poskytnutí až na osmadvacet dnů. Při opravě vozu v Domovském autosalonu pak pojišťovna neodečítá spoluúčast klienta. Vozidlo si klient přebírá v den ukončení opravy a nemusí čekat na vyřízení takzvaného krycího dopisu – potvrzení pojišťovny, že opravu zaplatí. „Máme s autosalony dohodu o stanovování cen oprav, a tak jim můžeme garantovat, že budeme s jejich cenou souhlasit. Proto si klient může auto odvézt hned po opravě,“ vysvětluje Schütz a dodává: „Při zavádění produktu bylo nejtěžší domluvit se servisními techniky, aby spočítali co nejpřesněji cenu ještě před začátkem opravy.“ V případě, že má zákazník na svém voze totální (úplnou) škodu a zakoupí si nové vozidlo opětovně v domovském autosalonu, pojišťovna mu uhradí již odečtenou spoluúčast. V současnosti je možné si tento produkt zakoupit už u více než 100 tuzemských autosalonů, jejichž seznam najdou zákazníci na internetových stránkách ČPP.

Česká pojišťovna a.s. Aplikace „Pojišťovna“   Mobilní aplikace sloužící jako poradce klienta při nehodě   Pomocí aplikace může klient nahlásit nehodu pojišťovně přímo z místa nehody   Provoz aplikace funguje off-line, a tak šetří klientův telefonní účet Majitelům chytrých telefonů se rozhodla usnadnit situaci po nehodě vozu Česká pojišťovna. Od letošního března si mohou lidé zdarma stáhnout z internetového App Store nebo Android Marketu mobilní aplikaci „Pojišťovna“. Ta slouží zejména jako pomocník při nehodě. „Aplikace obsahuje průvodce, jak postupovat při dopravní nehodě. Připomene klientům, aby nezapomněli zabezpečit místo nehody, poučí je o první pomoci a poradí jim, za jakých podmínek musí zavolat policii či jak mají zaznamenat informace o nehodě,“ říká Hana Kovářová, vrchní ředitelka Úseku marketingu České pojišťovny. Pomocí aplikace také klient může rovnou nahlásit nehodu pojišťovně včetně přiložení fotodokumentace. 50


Final Report | Pojišťovací inovátor

Poškozené části automobilu může rovněž vyznačit i na schematickém obrázku vozu. Aplikace také do hlášení automaticky doplní čas a díky GPS modulu v telefonu i místo nehody. „Počítali jsme s tím, že klienti mohou být po nehodě poněkud otřeseni, takže jsme připravili velmi jednoduchého průvodce, který je provede událostmi těsně po nehodě a procesem hlášení pojišťovně,“ říká Kovářová. Před odesláním informací lze zadat požadavek na odtah automobilu či zapůjčení náhradního vozidla. Aplikace také umí s využitím mapových podkladů najít nejbližší pobočku České pojišťovny včetně detailů jako jsou adresa, otevírací doba a telefonní kontakt. Aplikace navíc podle Kovářové dokáže zrychlit proces nahlášení škody až v řádu dní. „Díky údajům, které dostaneme rovnou z místa nehody, můžeme prakticky okamžitě nastartovat proces likvidace,“ říká Kovářová. Veškerý provoz aplikace funguje v off-line režimu, připojení k internetu tak potřebují klienti pouze při využití map či k odeslání záznamu o nehodě. „Motoristé, kteří nemají neomezený datový tarif, se tedy nemusejí obávat vysokého účtu za telefon,“ říká Kovářová. Aplikaci mohou používat vlastníci telefonů iPhone 3 a 4 a také vybraných modelů od výrobců HTC, Samsung, LG nebo Sony Ericsson. Od března do dneška si ji stáhlo více než 6 tisíc uživatelů. Firma doufá, že se podobné aplikace stanou u nás standardem, a tak jádro jejího kódu nabídla ostatním pojišťovnám.

Česká pojišťovna Zdraví a.s.   Kryje finanční ztrátu a náklady spojené s léčbou rakoviny prsu a ženských orgánů   200 tisíc Kč při diagnóze, 5 tisíc měsíčně při léčbě a 100 tisíc Kč při operaci   Podmínkou je, že žena neměla v minulosti rakovinu čehokoliv Způsob, jak při závažné nemoci zbavit sebe i své nejbližší aspoň části existenčních starostí, přináší Česká pojišťovna ZDRAVÍ, která je hlavním hráčem v pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace. Od podzimu nabízí pojištění při onemocnění rakovinou prsu a ženských orgánů. Díky LADY PLUS klientky dosáhnou na pojistné plnění snadno a hlavně mnohem rychleji než ze standardních pojistek. Oproti pojištění pracovní neschopnosti dostanou i více peněz, nezáleží totiž na délce pracovní neschopnosti. U zrodu novinky stál osobní prožitek. „Zhruba před rokem zjistili u mé maminky rakovinu prsu. Všude se píše o známých osobnostech, které onemocněly rakovinou, a v podstatě každý má ve své blízkosti někoho, kdo se s rakovinou setkal. Teprve s osobní zkušeností na mne toto téma zapůsobilo jako fenomén dnešní doby,“ svěřuje se výkonná ředitelka Ivana Majerechová. Ve stejné době se ve firmě debatovalo, čím inovovat, a volba tak podle ní byla jednoznačná. „Nesoustředili jsme se však jen na rakovinu prsu, ale na všechny typy ženské rakoviny s důrazem na prevenci. U mé maminky byla nemoc odhalena včas, takže to naštěstí dobře dopadlo,“ dodala Majerechová. Pojistné plnění zahrnuje výplatu 200 tisíc korun při zjištění diagnózy. Dalších 5 tisíc korun je měsíční platba po dobu léčby, a to až po dobu 12 měsíců. V případě operace pak pojišťovna vyplatí klientce dalších 100 tisíc korun. Tato konstrukce vychází z toho, že nemoc způsobuje propad příjmu domácnosti a problémy s placením složenek a splátek úvěrů. Vedle toho peníze z pojistky umožní platit i nadstandardní zdravotní péči, služby při výpomoci v domácnosti nebo třeba dopravu na chemoterapii. A uhradí i případné další kosmetické zákroky a lepší podpůrné prostředky po operaci. Cena se odvíjí od věku. Například při uzavření smlouvy do 24 let žena platí 118 korun měsíčně, mezi 55 a 65 lety je to 360 korun měsíčně. Po celou dobu pojištění se platí stejně vysoká částka. Uzavřít smlouvu lze jen do 65 let, dříve pojištěným klientkám bude ale pojištění fungovat i nad tuto věkovou hranici. Pojistka podporuje i prevenci. Za preventivní gynekologickou prohlídku dostanou klientky slevu 10 procent z ceny.

51


Final Report | Pojišťovací inovátor

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Cestovní pojištění FlyLine PLUS   Cestovní pojištění, které zahrnuje i pojištění proti úpadku leteckého dopravce  Pojišťovna svému klientovi v případě krachu letecké společnosti proplatí cenu letenky, případně mu zaplatí novou   Evropská Cestovní Pojišťovna nabízí tento druh pojištění zatím jako jediná Lze se pojistit proti úpadku dopravce? Na to se ptali klienti Evropské Cestovní Pojišťovny. Od října minulého roku jim jako jediná odpovídá ano a nabízí cestovní pojištění FlyLine PLUS. To se vedle už zaběhlého jednorázového pojištění k letenkám vztahuje i na krach leteckého dopravce. „Klient se pojišťuje při koupi letenky,“ říká Petr Sklenář, vedoucí marketingu Evropské Cestovní Pojišťovny. Pojištění nabízí většina prodejců letenek (konkrétně ti, co využívají rezervační systém Amadeus nebo Symphony) a mohou si ho sjednat zákazníci všech aerolinek vyjma osmi společností, jejichž budoucnost je vratká. Pojišťovna jejich seznam vyvěsila na svých webových stránkách. Způsob vyplacení pojistného má dvě roviny. „Když měl klient letět z Česka do zahraničí, pošle nám letenku a my mu ji zpravidla do tří pracovních dnů proplatíme,“ vysvětluje Sklenář. „Když dopravce zkrachuje až po jeho odletu, vyplatíme mu cenu letenky a zajistíme v co nejkratší době ve stejné letové třídě letenku náhradní,“ říká s tím, že většinou se to snaží řešit v řádu hodin. Záleží ale na konkrétním případu. Někdy klientovi najdou spoj a pošlou mu elektronický tiket, někdy si zákazník let i letenku opatří sám a oni mu ji potom proplatí. Cestovní pojištění FlyLine PLUS má tři tarify, ale jen dva se vedle běžného cestovního pojištění (léčebných výloh, zrušení cesty apod.) vztahují i na pojištění úpadku leteckého dopravce. Za tarif Standard klient jednorázově zaplatí 490 korun. Cena letenky přitom nesmí překročit 20 tisíc korun a cílová destinace musí být v Evropě. Pokud klient letí mimo Evropu a letenka ho nestojí víc než 40 tisíc korun, může si za 990 korun sjednat tarif Optimal. „Maximální cenu letenky jsme nastavili dost vysoko, dražších letů moc není,“ myslí si Sklenář. Nikdo si prý na to aspoň nestěžoval. Pojistit se proti úpadku dopravce nemohou osoby starší 70 let a ty, které stráví v zahraničí déle než 24 dnů. „Připravujeme ale nové pojištění jen proti úpadku leteckého dopravce. Pak by si už k němu klient nemusel sjednávat cestovní pojištění,“ naznačuje plány Sklenář. Poznatky pojišťovna převzala od britské pojišťovny IPP, se kterou nadále spolupracuje. „Pojištění má velký úspěch. Prodej se nám zvedl o 60 procent,“ tvrdí Sklenář.

Generali Pojišťovna a.s. Pojištění domova – Vario   Pojištění rodinného domu či bytu společně s domácností včetně odpovědnosti  Klient si sám určí, která nebezpečí a předměty nechce do pojištění zahrnout, vše ostatní je pojištěno automaticky   Pojistit lze dům či byt již od počátku stavby  Opačný způsob při sjednávání pojištění domova nabízí od loňského prosince svým klientům Generali Pojišťovna v rámci produktu Vario Zatímco obvykle klient přichází s vědomím, co by si rád pojistil, při sjednávání pojištění Vario má možnost si z pojistné ochrany podle vlastní úvahy vyloučit nebezpečí a předměty, jejichž zahrnutí do smlouvy nepožaduje. Vše ostatní je v rozsahu smlouvy automaticky pojištěno. Na jedné smlouvě je možné pojistit trvale obývaný rodinný dům či bytovou jednotku společně s domácností včetně pojištění odpovědnosti a domácích zvířat. 52


Final Report | Pojišťovací inovátor

„Při úvahách o spuštění produktu jsme vycházeli ze zkušeností s klienty, kteří mají obvykle tendenci zahrnovat do pojištění jen velké věci, jakými jsou nábytek či elektronika, a zapomínají na drobnosti typu nádobí či oblečení ve skříni. Díky pojištění Vario eliminujeme riziko, že klient na něco zapomene,“ říká David Poes, vedoucí oddělení pojištění privátních rizik pojišťovny Generali. Vario se vztahuje na nemovitost včetně všech stavebních součástí a v případě bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu. „Když vichřice strhne na panelovém domě střechu, škoda se bude dělit mezi jednotlivé vlastníky bytů. Náš klient ale bude mít svůj díl pojištěný,“ říká Poes. Pojistit lze rodinný dům nebo bytovou jednotku již od počátku stavby, toto pojištění je přitom zvýhodněno 10procentní slevou, která zůstává i po kolaudaci nemovitosti. „Při splnění podmínek plníme i v případě, když klientovi odcizí někdo ze stavby třeba materiál či míchačku. Věci však musí vlastnit,“ upozorňuje Poes. Pojištění Vario také dokáže automaticky upravovat cílovou částku pojištění podle aktuálního růstu cen stavebních prací. „Zákazník se tak vyvaruje situace, že by se jeho byt či dům stal podpojištěný. Pojistná částka se nastavuje tak, aby při totální škodě dostal klient tolik peněz, že si může pořídit znovu stejné obydlí,“ říká Poes. V rámci pojištění Vario poskytuje pojišťovna zdarma také takzvanou Domovní asistenci. Když například klient potřebuje služby sklenáře či zámečníka, zavolá na asistenční linku, kde mu pomohou potřebnou službu zajistit.

ING pojišťovna, a.s. ING Smart  Životní pojištění, jež umožňuje část peněz investovat do podílových fondů a zahrnout na jednu smlouvu 2 dospělé a 10 dětí   Lze ho sjednat jen prostřednictvím makléřů   Výši pojistného může klient měnit nebo za určitých podmínek placení přerušit Pružné a univerzální životní pojištění nabízí od července minulého roku ING Pojišťovna. „Trochu jsme předtím zaspali v investičním životním pojištění, a tak jsme se rozhodli vytvořit nový kvalitní a flexibilní produkt, který by byl pro klienty zároveň transparentní,“ popisuje Viktor Kouřil, ředitel životního pojištění ING pro ČR a SR. Pojišťovna zveřejňuje přehled poplatků a stanovuje alokační procento, které přesně určuje, kolik na poplatcích klient zaplatí. Ten si může sjednat pojištění jen skrze několik desítek vybraných makléřských společností, které mu zprostředkují vhodnou smlouvu. „Pojištění je dost flexibilní, mělo by vyhovovat klientovi od útlého věku až po stáří,“ tvrdí Kouřil. Dovoluje totiž měnit parametry smlouvy podle aktuální potřeby klienta, případně ho na čas zprostit placení pojistného, dostane-li se do obtížnější finanční situace. Sjednat si může i krytí pro případ ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti. Pak za něj pojistné platí pojišťovna, ale až od třetího měsíce trvání pojištění a maximálně rok. Klient přitom nesměl o práci přijít vlastní vinou a být ve výpovědní lhůtě. Doba, po kterou předtím musel být zaměstnán, stanovena není. Zákazník si může zvolit z nabídky 13 připojištění anebo si vybrat peníze už v prvním roce. „Je to pro něj ale nevýhodné,“ varuje Kouřil. Ten vyzvedává dva netradiční bonusy. „Bonus 3 + 1 znamená, že pokud si u nás klient sjedná tři úrazová připojištění, dostane čtvrté zdarma,“ vysvětluje. Pojišťovna u některých připojištění ocení i bezeškodní průběh. Když klient za určitou dobu nenahlásí pojistnou událost na určitých připojištěních, připíše mu pojišťovna 10 procent ze zaplaceného pojistného za tato krytí navíc. „Je ale pravda, že konkurence nás dohání,“ dodává. Do jedné pojistné smlouvy lze zahrnout dvě dospělé osoby a až deset dětí. Hlavní pojištěný platí od 400 korun do přibližně 5 tisíc korun měsíčně – podle rozsahu pojistné ochrany. Maximální částka stanovena není. Přehled všech poplatků pojišťovna vyvěsila na svých webových stránkách. Pojišťovna ING se také snaží produkt nadále inovovat. V dubnu do balíčku SMART přidala například nová dětská připojištění. 53


Final Report | Pojišťovací inovátor

Komerční pojišťovna, a.s. Pojištění ke kreditní kartě Lady karta   Pojištění je automaticky součástí karty, klient za něj neplatí   Zahrnuje pojištění kabelky, storna vstupenky i asistenční služby  Klient si může smluvit i pojištění schopnosti splácet úvěr, splátky pak za něj může hradit banka Pojistit si kabelku i s obsahem, storno vstupenky na koncert nebo asistenční službu, když chci zarezervovat hotel – to umožňuje nové pojištění Komerční pojišťovny, které klienti získají spolu s kreditní kartou Lady karta od Komerční banky. Nemusí o něj žádat ani za něj platit, vztahuje se ale jen na zboží zakoupené Lady kartou. Pojištění je přizpůsobeno hlavně ženským potřebám, může ho však využít i muž. Neobvyklá je třeba nabídka pojištění proti krádeži kabelky i s jejím obsahem. „Může to být i jiné příruční zavazadlo pro denní nošení, třeba aktovka, ale sportovní taška už ne,“ vysvětluje Petr Sedláček, produktový manažer Komerční pojišťovny. „Když klientce ukradnou kabelku, ve které měla třeba mobil, brýle a MP3, proplatíme jí nákup nového zboží, které zaplatí Lady kartou,“ upřesňuje. Krádež musí nahlásit do 30 dnů, dodat seznam ukradených věcí a potvrzení o jejich zakoupení. Cenový limit činí 3 tisíce korun na jednu nově zakoupenou věc a 10 tisíc na rok. Pojištění se nevztahuje například na hotovost, léky a šperky. Další specialitou je pojištění storna vstupenky. Když klient nebo jeho blízká osoba (manžel, dítě) tři dny před akcí vážně onemocní nebo se na ni nemůže dostavit kvůli přírodní katastrofě, proplatí mu pojišťovna neuplatněnou vstupenku. Pojištění ke kreditní kartě dále obsahuje prodloužení záruční doby o jeden rok, pojištění nákupu zboží na českém internetu a pojištění nejnižší ceny. Ne na všechno zboží se ale tato pojištění vztahují. Důkladně jsou rozepsány i další pojistné podmínky, tedy to, jak má klient o vyplacení pojistky zažádat a kdy na ni nemá nárok. Informace jsou zveřejněny na webu pojišťovny. V rámci karty mohou klienti využít i různé asistenční služby. „Při havárii v bytě zajistíme opraváře, uhradíme náklady na opravu i dopravu opraváře na místo, což není obvyklé,“ tvrdí Sedláček. Pokud je klientovi mezi 18 a 60 lety a poskytne pojišťovně informace o svém zdravotním stavu, může si sjednat ještě dobrovolné pojištění schopnosti splácet úvěr. Když potom onemocní, ztratí zaměstnání nebo zemře, banka za něj hradí splátky, případně celý zbytek dluhu. Kreditní kartu Lady karta si dosud pořídilo na dva tisíce lidí.

Kooperativa pojišťovna, a.s. povinné ručení NA100PRO   Dorovnání výše plnění na plnou hodnotu škody   Součástí služby je také odtah, oprava a půjčení náhradního vozidla   V rámci tohoto produktu je péče jako u havarijního pojištění Na trhu povinného ručení panuje ostrá konkurence, udržet si nebo získat klienty je stále obtížnější. Pojišťovna Kooperativa sáhla v soutěži s ostatními hráči k inovaci, která motoristům kromě přímé likvidace škody a rozšířených asistenčních služeb nabízí také stoprocentní úhradu škody. „Při nezaviněné nehodě zařídíme v rámci NA100PRO všechny potřebné náležitosti za našeho klienta. Zároveň mu uhradíme plnou škodu, která na jeho vozidle vznikla. V případě nehody stačí zavolat na naši infolinku,“ říká Martin Diviš, šéf Kooperativy. Novinka, kterou se dvojka tuzemského trhu uchází o pozornost v soutěži Cena Hospodářských novin Nejlepší pojišťovna 2011, je v nabídce od loňského podzimu. Kooperativa si od ní slibuje, že zaboduje u motoristů po54


Final Report | Pojišťovací inovátor

dobně, jako když před šesti lety jako první v Česku zahrnula živelní škody do povinného ručení. Kooperativa, která je součástí rakouské VIG, vyvinula produkt sama a zatím jde o unikát i v rámci celé této skupiny. Hlavní výhodou je, že řidiče nemusí zajímat výše plnění ze strany pojišťovny viníka. Když viníkova pojišťovna úhradu sníží v závislosti na stáří vozu a počtu najetých kilometrů, což je běžné, tak Kooperativa klientovi rozdíl ve výši pojistného plnění uhradí. „Průměrné stáří vozového parku je v Česku 13,6 roku a více než šedesát procent vozů je starších než deset let,“ upozorňuje na širokou cílovou skupinu Milan Houžvic, ředitel Úseku pojištění vozidel Kooperativy. Součástí pojištění NA100PRO je odtah, prohlídka a oprava poškozeného vozidla ve smluvním servisu a dále zapůjčení náhradního vozidla. A to po celou dobu opravy poškozeného vozidla, pokud klient využije služeb smluvních partnerů Kooperativy. „Nadneseně můžeme říci, že našemu klientovi pak bude jedno, kdo ho nabourá. Kooperativa se o něj i v rámci povinného ručení komplexně postará,“ říká Houžvic. Nová služba není automatickou součástí každého povinného ručení, klient si ji objednává navíc, podobně jako například pojištění předního skla. Dá se ale pořídit ke každému povinnému ručení pojišťovny Kooperativa za 100 korun měsíčně.

Mondial Assistance International SA (AGAI) Pojištění mobilního telefonu   V případě odcizení telefonu dostává pojištěný klient nový přístroj stejné značky a modelu   Klient nemusí mít telefon nikde zamčený, pojištění se vztahuje i na krádeže na volném prostranství Pojistit si svůj nový mobilní telefon před odcizením mohou klienti od konce loňského roku u pojišťovny Mondial Assistance International (nový název AGA International). Pokud je zákazníkovi telefon odcizen, dostane od smluvních partnerů pojišťovny nový telefon stejné značky a modelu. Jestliže model už není v prodeji, obdrží klient model ve stejné třídě. „Pojištění kryje případy krádeže telefonu nejen doma či v kanceláři, ale také loupeže na veřejném prostranství, kdy mu ho někdo vytrhne z ruky či odcizí z kapsy či kabelky. Klient tak nemusí mít přístroj nikde zamčený, aby mohl uplatnit škodu,“ říká Martin Procházka, manažer zodpovědný na segment speciálního pojištění Mondial Assistance International s tím, že pojištění kryje nejen krádeže a loupeže v Česku, ale i v zahraničí. Při zavádění tohoto nového produktu se pojišťovna inspirovala u svých zahraničních poboček. Pojištění v délce jednoho roku si sjednává klient při nákupu telefonu u smluvních partnerů pojišťovny. Cena pojištění je odvislá od cenového pásma, ve kterém se telefon nachází. V nejnižším cenovém pásmu 0–3 tisíce korun stojí pojištění 180 korun ročně. Pojištění v nejvyšším cenovém pásmu 15–20 tisíc korun pořídí zákazník za 880 korun ročně. „Podle našich zkušeností si klienti nejčastěji pojišťují telefony s cenou mezi třemi až šesti tisíci korunami,“ říká Procházka. Aby pojišťovna krádež uznala, musí ji zákazník doložit protokolem od Policie ČR, z něhož musí být zřejmé, kdy a jak k události došlo. Klient také musí požádat o zablokování unikátního čísla telefonu (IMEI) v sítích všech tuzemských operátorů. „Od té chvíle ho není možné v žádné tuzemské síti používat. Chráníme se tak proti případným podvodům,“ říká Procházka. Při pojistné události kupuje pojišťovna nový přístroj od prodejce, u kterého si zákazník pořídil pojištěný telefon. „Vytváří se tak mezi nimi vztah, který časem může vést k opětovnému nákupu,“ říká Procházka s tím, že mezi výhody produktu také patří jeho snadné sjednání. Při nákupu telefonu prodejce pouze na prodejní doklad přidá položku pojištění, uvede na doklad výrobní číslo přístroje a předá zákazníkovi pojistné podmínky. „Pojistná smlouva je uzavřena zaplacením,“ říká Procházka.

55


Final Report | Pojišťovací inovátor

Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka Meteoservis   Webový portál, jenž poskytuje nejaktuálnější meteorologické hodnoty   Zobrazuje data na každý kilometr čtvereční  Umožňuje vyhledat historické meteorologické údaje o teplotě či srážkách až tři roky zpětně Které informace potřebuje zemědělec nejčastěji? Údaje o počasí. Na základě této úvahy spustila v roce 2008 Agra pojišťovna, jež se specializuje na pojišťování rizik v zemědělství, internetový portál Meteoservis, jenž klientům poskytuje nejaktuálnější meteorologické informace a usnadňuje jim rozhodování a plánování práce. „Službu klienti ocení například při plánování aplikace ochranných postřiků, kdy mohou díky ní včas reagovat na přicházející déšť či vítr a tím zamezit ekonomickým ztrátám,“ říká vedoucí marketingu pojišťovny Edita Křížová. Mateřská společnost Agra pojišťovny, rakouská pojišťovna Österreichische Hagelversicherung (ÖHV), která sídlí ve Vídni, provozuje vlastní meteorologické oddělení a tuto službu svým klientům nabídla již v roce 2006. Vzhledem k pozitivním ohlasům se tato příležitost naskytla i českým zemědělcům. „Meteoservis zobrazuje přesné meteorologické hodnoty na každý kilometr čtvereční, detailní předpověď počasí na 48 hodin dopředu v šestihodinových intervalech a aktuální radarová data, která informují o případné srážkové oblačnosti,“ vysvětluje Křížová a dodává, že česká pobočka pojišťovny spolupracuje s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Databanka s meteorologickými údaji je dvakrát denně aktualizována, proto se v předpovědi projeví i náhlé změny, jako je například vznik bouřkové oblačnosti. Takto je zaručena maximální dosažitelná přesnost. Uživatelé portálu mají také možnost vyhledat si historická meteorologická data až tři roky zpětně. Zobrazit si mohou údaje o teplotě, srážkách, vlhkosti vzduchu a rychlosti větru, to vše dle potřeby jednotlivě, anebo všechny současně. Součástmi této analýzy jsou také úhrn srážek a průměrná teplota za dané období. Pojišťovna využívá údaje z historie i při řešení komplikovaných pojistných případů. „Díky nim získáme důvěryhodný doklad o tom, že na pojištěném místě opravdu došlo třeba k zaplavení či zmrznutí plodin,“ uvádí Křížová. Informace z webové stránky Meteoservisu jsou dosud volně přístupné i široké veřejnosti. Pojišťovna však plánuje, že časem omezí jejich přístupnost pouze pro své klienty. „Ti budou moci samozřejmě využívat službu dále zdarma,“ upřesňuje Křížová.

Pojišťovna České spořitelny, a.s FLEXI životní pojištění  Program InSpiral umožňuje klientům bez dodatečných poplatků přejít do novější verze   Bonus za bezeškodní průběh ve výši 10 procent ročně za každých 5 let   Věrnostní bonus ve výši 5 % ročně za 15 let trvání smlouvy  Dlouholetí klienti se dostávají víc do pozornosti pojišťoven. V případě Pojišťovny České spořitelny se tento trend jasně projevil v inovaci FLEXI životní pojištění, kterou společnost spustila začátkem ledna „Byli jsme vedeni snahou umožnit klientům, aby si svou pojistku mohli přizpůsobovat měnící se životní situaci a přitom nemuseli uzavírat novou smlouvu. S ní jsou spojeny vstupní náklady, které lidé zaplatí,“ říká Petr 56


Final Report | Pojišťovací inovátor

Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. Naráží tím na běžnou praxi, že po dvou letech jsou lidé často vystaveni soustředěnému tlaku makléřů, aby u konkurence uzavřeli výhodnější pojistku. Prodejci za novou smlouvu získají provizi, která se klientovi promítá do ceny pojištění. Systém zvyšuje i náklady pojišťoven, ale hrozba snižování tržního podílu je v něm nutí dál fungovat. Situace inspirovala Pojišťovnu České spořitelny k nové verzi FLEXI životního pojištění. Zahrnuje totiž službu InSpiral, která klientům dovolí přejít na modernější formu bez dodatečných nákladů. A to i těm se staršími smlouvami. „Program je nastavený tak, že klienti získají to nové a zachovají si to staré, co jim vyhovuje,“ říká Procházka. Produkt můžou využít majitelé všech variant životního pojištění FLEXI od roku 2000. „Pojišťovny se každého půl roku předhánějí v modernějších typech pojistek pro nové klienty a novinky pak rychle převezme konkurence. My jsme se snažili vymyslet produkt, který by nám klienty udržel,“ vysvětluje Procházka, proč nové FLEXI společnost nominovala i na Cenu Hospodářských novin Nejlepší pojišťovna 2011. Úprava podmínek není jedinou výhodou nové nabídky. Součástí je i sleva za bezeškodní průběh podobně jako například u povinného ručení a finanční prémie za věrnost. Bonusový systém za bezeškodní průběh funguje tak, že klient získá každý rok 10 procent ze zaplaceného rizikového pojistného. Pokud u něho během pěti let nedojde k žádné pojistné události, pojišťovna mu prémii připíše do kapitálové hodnoty pojistky. Systém věrnostního bonusu funguje odděleně. Za každý rok pojištění získá klient 5 procent ze zaplaceného pojistného, nárok na připsání celé částky mu vzniká po 15 letech.

Slavia pojišťovna a.s. Pojištění agentur práce proti úpadku   Slavia pojišťovna začala pojištění nabízet jako první   Běžná střední agentura práce zaplatí 15 až 20 tisíc korun za rok   Návrh pojistné smlouvy dostane agentura až po vyhodnocení žádosti Do 31. března tohoto roku si musely agentury práce zajistit pojištění pro případ úpadku. Jinak jim hrozila pokuta nebo ztráta licence. Slavia pojišťovna byla jedna z prvních pojišťoven, které na chystanou změnu zákona zareagovaly, a jako první začala pojištění nabízet. Jeho podobu konzultovala i s právníky, aby předešla možným kolizím se zákony. „Neoslovili jsme žádnou agenturu, veškerá iniciativa byla na nich,“ říká Martina Traganová, ředitelka divize pojištění Průmyslu Slavia pojišťovny. „Během posledních březnových dnů jsme obdrželi více než 750 žádostí o pojištění,“ dodává. Společnost do začátku dubna pojistila kolem 420 agentur, což je skoro třetina těch, na které se povinnost vztahuje. Sjednat si pojištění je pro agenturu celkem jednoduché. Na webových stránkách pojišťovny vyplní do dotazníku údaje o svých hospodářských výsledcích, délce podnikání v oboru, počtu zaměstnanců a lidí, jimž zprostředkovává práci. K dotazníku přiloží výpis z obchodního rejstříku a licenci a pošle e-mailem, případně poštou. V další fázi si od ní pojišťovna vyžádá daňová přiznání za poslední dva roky a potvrzení o tom, že nemá dluhy a daňové nedoplatky například na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení. Návrh pojistné smlouvy dostane po vyhodnocení žádosti. „Pojištění má možnost uzavřít každá agentura, otázkou je pouze cena,“ říká Traganová. Pojistné se pohybuje od 1600 korun do 1 milionu korun za rok a na jeho výši má vliv například to, jak je společnost stabilní, jak dlouho funguje v oboru a jak si stojí na trhu. Pokud navíc dostala dotace z Evropské unie, může se jí pojistné snížit až o 70 procent. Běžná středně velká agentura práce zaplatí 15 až 20 tisíc za rok, výše pojistného se ale může v průběhu roku měnit. Pojistná částka závisí totiž i na množství zaměstnanců v agentuře a výdělcích společnosti. Pokud se nějak změní, měla by tomu agentura své pojištění přizpůsobit. „O změnu lze požádat e-mailem nebo písemně. Pojišťovna se pak s klientem spojí a dojedná s ním úpravu,“ říká Traganová. Všechna pojištění uzavírá společnost do 31. prosince 2011, o den později by se totiž měla upravit novela zákona a spolu s ní i smlouvy pro další pojistné období.

57


Final Report | Pojišťovací inovátor

UNIQA pojišťovna, a.s. UNIQA SafeLine  Nárazové čidlo, zabudované v automobilu, vyšle při havárii signál do centrály asistenční služby   Firma poskytuje při sjednání dražší varianty 25% slevu z ceny produktu   Slevu získají i klienti, kteří za rok nenajedou více než 20 tisíc kilometrů Představte si, že havarujete se svým vozem na opuštěné noční silnici, jste zaklíněni na sedadle a mobil leží rozbitý na podlaze auta. Pomoc nemůže přijít, protože o vás nikdo neví. Právě na podobné situace myslela pojišťovna UNIQA, když na konci minulého roku představila doplňkové multifunkční autopojištění SafeLine. Jde o první pojištění na tuzemském trhu, které se aktivně zapojí do řešení nouzových situací pomocí nárazového čidla a GPS jednotky zabudované uvnitř automobilu. „Jakmile při havárii dojde k nárazu a senzor vyhodnotí nestandardní přetížení, vyšle palubní jednotka nouzový signál na dispečink asistenční služby. Ta se spojí s pojištěným a nabídne mu podporu. Nezdaří-li se kontakt, posílá na místo pomoc v podobě vozu asistenční služby,“ popisuje fungování produktu Jaroslav Rovný, ředitel odboru pojištění dopravních prostředků UNIQA pojišťovny. Produkt firma nabízí ve třech cenových variantách. V závislosti na zvolené variantě pojišťovna poskytuje 5–20procentní slevu na pojistném. U vyšší varianty pojišťovna pomůže i při střežení vozu. V případě odcizení je vůz vystopován a za pomoci policie zajištěn. Služby střežení vozidla i rychlé pomoci v nouzi přitom fungují v rámci celé Evropy. „Ochrana před krádeží se vyplatí už u vozu s cenou nad 350 tisíc korun. Stojí-li auto více než půl milionu, díky nastavení slevového systému na pojistném už jen ušetříte,“ říká Rovný. Samotná služba stojí čtyři až sedm tisíc korun ročně, které klient platí v rámci pojištění. Náklady na montáž a aktivaci palubní jednotky stojí maximálně 15 tisíc korun. Klient může na pojistném ušetřit také tím, kolik kilometrů ročně najede a po jakých typech silnic. Palubní jednotka totiž eviduje najeté kilometry a rozlišuje i typy komunikací, na nichž se auto pohybuje. „Proto můžeme vyhodnotit ‚rizikovost‘ konkrétního motoristy a optimalizovat jeho pojistné v havarijním pojištění i povinném ručení,“ říká Rovný s tím, že pojišťovna upravuje tímto způsobem pojistné jednou ročně. Zvýhodňuje přitom jízdu po dálnicích, kterou vnímá jako bezpečnější. V případě ujetí méně než osmi tisíc kilometrů ročně získá klient pětadvacetiprocentní slevu oproti běžným sazbám.

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Úraz X   Úrazové pojištění s vysokou pojistnou ochranou   Úrazový měsíční důchod klient získá již od 35 procent trvalých následků  Možnost připojištění takzvaného „rehabilitačního managementu“, které kryje náklady na vrácení zpět do života Vysokou pojistnou ochranu poskytuje u úrazového pojištění Úraz X VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna. Zákazníci si mohou vybrat z dvanácti nabízených variant a zvolit si tak pojistnou částku pro trvalé následky způsobené úrazem od půl milionu do tří milionů korun. Úrazový měsíční důchod přitom klienti získají již od 35 procent trvalých následků. „Do této kategorie spadá už například ztráta zraku jednoho oka či ztráta hybnosti nohy,“ říká Jiří Mika, vedoucí oddělení likvidace škod a taxace VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny. Pojišťovna nově zavedla větší progresi u plnění za trvalé následky. Jakmile procento trvalých následků dosáhne 20procentní hranice, klient automaticky dostává polovinu částky, na kterou je pojištěn. Od 80 % trvalých následků klient od pojišťovny získává čtyřnásobek sjednané pojistné částky. 58


Final Report | Pojišťovací inovátor

Novou součástí produktu Úraz X je možnost připojištění takzvaného „rehabilitačního managementu“. V praxi tento nástroj umožní klientovi, který utrpí trvalé následky v šíři 35 procent a vyšší, získat jednorázově 100 tisíc korun na pokrytí nákladů zdravotní, sociální či profesní rehabilitace. „Z částky je možné proplácet například ošetření v rehabilitačních zařízeních, pomocníka při jednání s úřady, náklady na přepravu, dovážku jídla či pomoc v domácnosti. Zaplatit z ní lze také třeba architekta, který adaptuje prostory bytu na život s trvalým postižením,“ vysvětluje Mika. Pojišťovna přitom nijak neomezuje klienta ve výběru firem, které mu služby poskytnou. Mezi netradiční možnosti připojištění patří i takzvané zachraňovací náklady, které pojišťovna proplácí až do deseti tisíc korun za jednu pojistnou událost. „Může jít třeba o proplacení jízdy taxíkem do nemocnice v případě, že není dostupná sanitka, či kompenzaci znečištěných sedaček ve voze náhodného zachránce,“ říká Mika. Firma také nově automaticky pojišťuje dítě, které se narodí pojištěné osobě. To získává zdarma pojistnou ochranu do věku šesti měsíců na trvalé následky se stejnou pojistnou částkou, jako má pojištěná osoba. Maximálně je možné vyplatit půl milionu korun. Když se klient pojistí současně s partnerem, firma poskytne 10procentní slevu z celkového pojistného.

59


CENA NOVINÁŘŮ


Final Report | Cena novinářů

V rámci soutěže Nejlepší banka 2011 se hodnotila i komunikace zástupců banky s médii. Hlasování se zúčastnilo 24 novinářů z redakcí Aktuálně.cz, Bankovnictví, ČIA, FP-finanční poradce, ihned.cz, Investujeme.cz, měšec.cz, MF Dnes, Profit.cz a dalších. V kategorii Cena novinářů pro nejoblíbenějšího finančního odborníka obhájil své loňské prvenství analytik Raiffeisenbank Aleš Michl. Na druhém a třetím místě, i když se značným bodovým odstupem, se umístilo duo Markéta Šichtařová – Vladimír Pikora ze společnosti Next Finance. Raiffeisenbank bodovala také v kategorii Nejoblíbenější bankovní mluvčí, když první příčku s výrazným náskokem obsadil Tomáš Kofroň. Druhou a třetí bankovní tiskovou mluvčí, se kterou novináři komunikují nejraději, je Kristýna Havligerová a Klára Gajdůšková, obě z České spořitelny. Novináři posuzovali respondenty z hlediska jejich dostupnosti, srozumitelnosti a odbornosti, resp. úplnosti odpovědi.

Vítěz Ceny novinářů pro nejoblíbenějšího finančního odborníka Aleš Michl, analytik, Raiffeisenbank

Vyhlášení Ceny novinářů Daniel Hort, publisher, deník Hospodářské noviny a týdeník EKONOM

61


EVENTY


Final Report | Soutěže v médiích

Kulaté stoly Jednou z letošních novinek soutěží Nejlepší banka 2011 a Nejlepší pojišťovna 2011 bylo zahájení formou uspořádání kulatých stolů. Tématy byly regulace, inovace a služby v bankovnictví, respektive pojišťovnictví. U kulatých stolů se sešli zástupci partnerů soutěží, bank a pojišťoven a vyhlašovatele. Cílem setkání, jehož záznam je ke stažení na webovém zpravodajském portálu ihned.cz, bylo přispět k odborné debatě a upozornit na nové trendy v oblasti bankovních a pojišťovacích služeb. Ze setkání u bankovního stolu vyplynulo, že se bankovní domy v současnosti připravují na nástup nové generace klientů, která nebude zasažena ekonomickou krizí, a otevře se tak více novým službám a produktům. Očekává se rozvoj mobilního bankovnictví a větší využití dnes téměř neomezených možností nových technologií. Banky si však uvědomují, že musí svou nabídku stále přizpůsobovat i požadavkům konzervativních klientů, kteří se novými trendy nechtějí nechat ovlivnit. Kulatý stůl zaměřený na regulaci, inovaci a služby v pojišťovnictví jednoznačně ukázal na obecný problém nedostatečného povědomí klientů o finančních produktech a službách. Tendence spoléhat se na názor finančních zprostředkovatelů, jejichž motivace však může jít proti zájmům klienta, má za následek nesprávný výběr služeb a produktů. Klienti pak předčasně vypovídají až 40 % uzavřených životních pojistek. Experti se také shodli na nutnosti vypracovat systémy postihů pro finanční zprostředkovatele, kteří nevýhodně radí svým klientům.

Setkání 22. 3. 2011 Téma: Inovace, regulace a služby v pojišťovnictví

Setkání 18. 4. 2011 Téma: Inovace, regulace a služby v bankovnictví

63


Final Report | Soutěže v médiích

Slavnostní vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků soutěží spojené se slavnostním obědem se uskutečnilo 23. června 2011 v hotelu Ambassador – Zlatá Husa. V rámci setkání byly za účasti zástupců bank, pojišťoven, partnerů a podporovatelů projektu i médií vyhlášeny výsledky všech kategorií soutěží o Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2011.

64


Final Report | Soutěže v médiích

65


SOUTĚŽE V MÉDIÍCH


Final Report | Soutěže v médiích

Komunikace Podpora rozvoje bankovního a pojišťovacího trhu z pohledu klienta a budování dobrého jména finančního sektoru jsou dlouhodobé cíle soutěží Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. Komunikační kampaň projektu byla proto postavena na principu integrované marketingové komunikace ve snaze co nejefektivněji zasáhnout odbornou i laickou veřejnost. Cílovou skupinu bank a pojišťoven jsme oslovovali zejména prostřednictvím direct mailu, nástroji PR a dále kombinací nadlinkových a podlinkových aktivit. Informace o průběhu projektu byly kontinuálně uveřejněny v Hospodářských novinách a denících vydavatelství Vltava-Labe-Press. Shrnující výsledky projektu byly následně uveřejněny formou 12stránkové redakční přílohy Hospodářských novin. Kromě již zmíněných titulů podpořily medializaci další tištěná odborná ekonomická periodika, například Bankovnictví, Obchod & Finance nebo FP News. Z internetových portálů se o soutěž zajímaly zejména Bankovní poplatky.com, měšec.cz, Finance.cz apod. Samotné předávání cen vítězům mělo velký mediální ohlas, reportáž odvysílala Česká televize v pořadu Ekonomika. Celkově soutěž zaznamenala přes 150 mediálních výstupů v tištěných a internetových titulech a v televizi.

ATL kampaň

67


Final Report | Soutěže v médiích

VÍTĚZE URČIL

Titul Bankovní inovátor 2011 získala

Titul Pojišťovací inovátor 2011 získala

Komerční banka

DIRECT Pojišťovna

s produktem

s produktem

Lady karta

AutoHELP

NB-PI_inz-finale_BI-PI_189x270_HN-JP.indd 1

Periodikum

6/27/2011 1:37:07 PM

Rozměr

Barevnost

Datum zveřejnění

Hospodářské noviny

JP (195*270)

4B

22. 3. 2011

Hospodářské noviny

1/1 (295*425)

4B

23. 3. 2011

Bankovnictví

1/1 (210*280)

4B

25. 3. 2011

Hospodářské noviny

1/3 (285*145)

4B

29. 3. 2011

FP-finanční poradce

1/1 (210*280)

4B

30. 3. 2011

Hospodářské noviny

1/3 (285*145)

4B

31. 3. 2011

Hospodářské noviny

1/3 (285*145)

4B

5. 4. 2011

Hospodářské noviny

1/3 (285*145)

4B

7. 4. 2011

Hospodářské noviny

1/3 (285*145)

4B

12. 4. 2011

Hospodářské noviny

1/3 (285*145)

4B

14. 4. 2011

Hospodářské noviny

Vkládka – Speciální příloha

4B

21. 4. 2011

Bankovnictví

1/1 (210*280)

4B

22. 4. 2011

Hospodářské noviny

JP (195*270)

4B

26. 4. 2011

FP-finanční poradce

1/1 (210*280)

4B

27. 4. 2011

banner 250*250

4B

23. 4. 2011 – 9. 5. 2011

Hospodářské noviny

1/3 (285*145)

4B

3. 5. 2011

Hospodářské noviny

1/3 (285*145)

4B

5. 5. 2011

Hospodářské noviny

Vkládka – Speciální příloha

4B

19. 5. 2011

Hospodářské noviny

JP (195*270)

4B

24. 5. 2011

Bankovnictví

1/1 (210*280)

4B

26. 5. 2011

FP-finanční poradce

1/1 (210*280)

4B

30. 5. 2011

Hospodářské noviny

1/3 (285*145)

4B

31. 5. 2011

Hospodářské noviny

1/3 (285*145)

4B

2. 6. 2011

Hospodářské noviny

12stránková příloha

4B

24. 6. 2011

Hospodářské noviny

1/1 (295*425)

4B

28. 6. 2011

Hospodářské noviny

1/1 (295*425)

4B

29. 6. 2011

Hospodářské noviny

JP (195*270)

4B

4. 7. 2011

iHNed.cz

68


Final Report | Soutěže v médiích

Pozvánky

69


Final Report | Soutěže v médiích

Speciální přílohy HN k soutěžím Bankovní inovátor 2011 – 21. dubna 2011

Pojišťovací inovátor 2011 – 19. května 2011

70


Final Report | SoutěŞe v mÊdiích

Banky a pojiĹĄĹĽovny – 24.–26. Ä?ervna 2011

ceny hosPoDĂĄĹ™skĂ˝ch novin pĂĄtek – nedÄ›le, 24. – 26. Ä?ervna 2011

www.iHNed.cz

Ceny HN

2

pĂĄtek – nedÄ›le, 24. – 26. Ä?ervna 2011

www.iHNed.cz

co klienti BANKYBanky se snaŞí vĂ­ceVrozpoznat, hospodaĹ™enĂ­ opÄ›t boduje UniCredit chtÄ›jĂ­. SĂĄzejĂ­ teÄ? na segmentaci trhu NejtÄ›snÄ›ji si banky konkurujĂ­ v sazbĂĄch NĂĄkladĹŻ na pojiĹĄtÄ›nĂ­ A POJIŠŤOVNY u hypoteÄ?nĂ­ch ĂşvÄ›rĹŻ s pÄ›tiletou ďŹ xacĂ­ by se klienti lekli Ceny HN

Jiří Kunert, ĹĄĂŠf UniCredit Bank, prezident ÄŒeskĂŠ bankovnĂ­ asociace

3

pĂĄtek – nedÄ›le, 24. – 26. Ä?ervna 2011

www.iHNed.cz

EkonomickĂĄ kritĂŠria

6

ĂšrokovĂŠ sazby

Ceny HN

5

pĂĄtek – nedÄ›le, 24. – 26. Ä?ervna 2011

Ceny HN

www.iHNed.cz

pĂĄtek – nedÄ›le, 24. – 26. Ä?ervna 2011

Petr Zapletal, generĂĄlnĂ­ Ĺ™editel PojiĹĄĹĽovny ÄŒeskĂŠ spoĹ™itelny

miliardy korun, kterĂ˝ byl nejvyĹĄĹĄĂ­ z Ä?eskĂ˝ch bank. LoĹ&#x2C6;skĂ˝ vĂ˝dÄ&#x203A;lek Pohled akcionĂĄĹ&#x2122;e â&#x20AC;&#x201C; banky za rok 2010 Ä&#x152;SOB sice proti pĹ&#x2122;edchozĂ­mu roku klesl, ale ĹĄlo o dĹŻsledek jednorĂĄzobudoval tak, Ĺže kdyĹž jste nemÄ&#x203A;li Rentabilita NĂĄkladovost Efektivnost TrĹžnĂ­ podĂ­l TrĹžnĂ­ podĂ­l Kvalita aktiv CelkovĂŠ vĂ˝ch vlivĹŻ v roce 2009. DalĹĄĂ­ch 0,9 nĂĄvratnost kapitĂĄlu pĹ&#x2122;es dvacet v depozitech v ĂşvÄ&#x203A;rech (PohledĂĄvky hodnocenĂ­ miliardy korun pĹ&#x2122;ineslo do pĹ&#x2122;edprocent, (Zisk, a hlavnÄ&#x203A; vysokou ziskoresp. ztrĂĄta (SprĂĄvnĂ­ nĂĄklady/ (Aktiva/ (Vklady klientĹŻ/ (PohledĂĄvky vĹŻÄ?i se selhĂĄnĂ­m/ (v % po loĹ&#x2C6;skĂŠho zisku banky ocenÄ&#x203A;nĂ­ invost, tak jste pomalu nemohli do-Ä?innosti; v %) po zdanÄ&#x203A;nĂ­/ Zisk z ďŹ nanÄ?nĂ­ PoÄ?et CelkovĂŠ vklady klientĹŻ klientĹŻm/CelkovĂŠ CelkovĂŠ pohledĂĄvky zapojenĂ­ vah) vestiÄ?nĂ­ho portfolia. Petr Rozhovor stat dobrĂ˝ rating. uĹž zase VlastnĂ­ kapitĂĄl; vDneska %) zamÄ&#x203A;stnancĹŻ; v mil. KÄ?) hodnocenĂ˝ch bank; v %) pohledĂĄvky vĹŻÄ?i klientĹŻm a ĂşvÄ&#x203A;ry; v %) Druhou nejlepĹĄĂ­ bankou byla pro pĂ­ĹĄe neĹž samotnĂ­ klienti ratingovĂŠ agentury vyzdvihujĂ­ hodnocenĂ˝ch bank; v %) Zapletal akcionĂĄĹ&#x2122;e Ä&#x152;eskĂĄ spoĹ&#x2122;itelna. Ukajan ZĂĄluskĂ˝ HN: Petr kellner je pro mnoho Ä&#x152;echĹŻ bude banky tlaÄ?it k dalĹĄĂ­m investiÄ?nĂ­ bankovnictvĂ­, protoĹže zatel ROE tĂŠto banky s nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­m jan.zalusky@economia.cz vĂĄhy kategoriĂ­ 2011 zisky jdou 20,8% 13,6%vkladech a spoĹ&#x2122;icĂ­ch 10,3% ĂşÄ?tech 14,7% 21,0% (48) symbolem podnikatelskĂŠho ĂşspÄ&#x203A;inovacĂ­m zavĂĄdÄ&#x203A;nĂĄ pĹ&#x2122;Ă­snÄ&#x203A;jjejich nahoru. VĹĄichni 19,6% nĂ˝ch poÄ?tem klientĹŻ se rovnÄ&#x203A;Ĺž snĂ­Ĺžil na chu. MĂĄ banka, za nĂ­Ĺž stojĂ­ jeho PPf, ĹĄĂ­ regulace, Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ JiĹ&#x2122;Ă­ Kunert, uĹž zapomnÄ&#x203A;li, V kde vznikl problĂŠm stĹ&#x2122;adatelĹŻm moc nepĹ&#x2122;idĂĄ, na druhĂŠ hodnocenĂ­ vĂ˝hodnosti Ă&#x161;ROKOVĂ&#x2030; SAZBY â&#x20AC;&#x201C; prĹŻmÄ&#x203A;rnĂ˝ Ăşrok za obdobĂ­ leden aĹž kvÄ&#x203A;ten 2011 (v %) Olga SkalkovĂĄ Absolvent 18,25 procenta. TÄ&#x203A;snÄ&#x203A; za nĂ­ se umĂ­sĹž od pĹ&#x2122;Ă­ĹĄtĂ­ho80,32 roku by mÄ&#x203A;la UniCredit Bank 42,4* mÄ&#x203A;ly obrov41,02 91,4 153,52 100,0 7,78 59,9 12,37 87,3 4,84 100,0 vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ pĹ&#x2122;edpoklad uspÄ&#x203A;t na Ä?eskĂŠm ĹĄĂŠf UniCredit Bank, kterĂĄ zĂ­skala a Ĺže prĂĄvÄ&#x203A;9,61 tyto banky stranÄ&#x203A; si zase Ĺ&#x2122;ekne mĂŠnÄ&#x203A; neĹž kon(s vĂ˝jimkou spotĹ&#x2122;ebitelskĂ˝ch ĂşvÄ&#x203A;rĹŻ a hypotĂŠk, kde byly zjiĹĄĹĽovĂĄny prostĹ&#x2122;ednictvĂ­m mystery shoppingu za kvÄ&#x203A;ten a Ä?erven 2011) olga.skalkova@economia.cz veĹĄkerĂ˝ch sazeb letos Matematickotila KomerÄ?nĂ­ banka, kterĂĄ naopak zaÄ?Ă­t platit novela, kterĂĄ ďŹ - sazby trhu? titul NejlepĹĄĂ­ banka 2011. â&#x20AC;&#x17E;Jakmile skĂŠ ztrĂĄty. hypoteÄ?nĂ­ch Ä&#x152;SOB 21,95 opÄ&#x203A;t 100,0 zvĂ­tÄ&#x203A;zila 42,37 88,7 124,39 kurence 74,0 na25,73 100,0 ĂşvÄ&#x203A;rech. 11,53 12,5 6,66 85,1 78,27 fyzikĂĄlnĂ­ zhodnotila majetek vlastnĂ­kĹŻm nanÄ?nĂ­m zprostĹ&#x2122;edkovateJĂĄ bych Ĺ&#x2122;ekl, Ĺže ty hlavnĂ­ dva dĹŻse bude vĂ­ce regulovat, budou banTy banky, kterĂŠ se vÄ&#x203A;nujĂ­ klasic-Volksbank Od zĂĄjemce o hypotĂŠku se 70profakulty niCredit Bank potvrzuje lĂŠpe neĹž pĹ&#x2122;edloni a zvýťila ROE na lĹŻm nakĂĄĹže, aby pĹ&#x2122;i sjednĂĄvody, proÄ? mĹŻĹže uspÄ&#x203A;t, jsem uĹž ky vymýťlet, jak to obejĂ­t. A pĹ&#x2122;ijdou kĂŠmu bankovnictvĂ­, tako- 100,0 a jedKomerÄ?nĂ­ banka 17,60 79,7 nikdy36,63 77,42 centnĂ­m 32,2 jiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­m 22,47 na cokoliv 0,0 23,89 Banky 97,9 5,65 93,4TermĂ­novanĂ˝ 74,53vklad SpoĹ&#x2122;icĂ­ ĂşÄ?et HypoteÄ?nĂ­ SpotĹ&#x2122;ebiKontoKreditnĂ­ CelkovĂŠ Karlovy v soutÄ&#x203A;Ĺži NejlepĹĄĂ­ banka 17,60 procenta. KromÄ&#x203A; KomerÄ?nĂ­ vĂĄnĂ­ smlouvy zveĹ&#x2122;ejĹ&#x2C6;ovali celkovĂŠ popsal. Ä&#x152;eskĂ˝ klient mĂĄ nedĹŻvÄ&#x203A;ru s nÄ&#x203A;jakĂ˝m novĂ˝m produktem, ktevĂŠ ztrĂĄty nemÄ&#x203A;ly, ale samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A;, nĂ­m rokem ďŹ xace Ăşroku poĹžaduje (v poĹ&#x2122;adĂ­ podle (% p. a.) (% p. a.) ĂşvÄ&#x203A;r telskĂ˝ korentnĂ­ karta hodnouniverzity. uĹž tĹ&#x2122;etĂ­ rok pozici absolutbanky si tento parametr vylepĹĄily nĂĄklady88,5 klienta na pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­. Podjsou penĂ­ze Raiffeisenbank 58,4 43,82 85,8 66,17 4,39 22,1 33,5 10,59 celkovĂŠho 100,0 hodnocenĂ­6,24 68,73 v nÄ&#x203A;co novĂŠho, ale kdyĹž mĂĄ takorĂ˝ by jim situaci usnadnil a byl zajĂ­Ĺže jejich13,06 ziskyNejdraŞťí odpovĂ­dajĂ­ realitÄ&#x203A; procenta6,69 p. a. A to je druhĂĄ nej(% p. a.) (% p. a.) ĂşvÄ&#x203A;r ĂşvÄ&#x203A;r cenĂ­ Titul MBA nĂ­ tuzemskĂŠ jedniÄ?ky z pojeĹĄtÄ&#x203A; GE Money Bank, LBBW Bank, sazeb v poslednĂ­m le Petra Zapletala, ĹĄĂŠfa PojiĹĄĹĽovny vou garanci pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­, tak dĂĄ pemavĂ˝ pro klienty,â&#x20AC;&#x153; dodĂĄvĂĄ. globĂĄlnĂ­ho ekonomickĂŠho vĂ˝voniŞťí sazba ze vĹĄech dvanĂĄcti hodz kreditek, zaplacenĂŠ (RPSN) (% p. a.) sazeb zĂ­skal na hledu ekonomiky. Na toto ocenÄ&#x203A;nĂ­ UniCredit Bank a Volksbank. Ä&#x152;eskĂŠ spoĹ&#x2122;itelny, kterĂĄ Oberbank je a cena jejich - akciĂ­- je dole.48,43 90,15 nocenĂ˝ch 43,5 0,47 NiŞťí 54,5 0,90 sloupci) 67,2 6,68 85,0 68,55zĂ­skala tinĂ­ze do kterĂŠkoli banky. A ĂşvÄ&#x203A;r si KdyĹž 76,8 bank. Ăşrok â&#x20AC;&#x201C; 4,28 (po zahrRochester Vedle Ä&#x152;SOB mÄ&#x203A;la loni rekordnĂ­ jĂ­ pĹ&#x2122;itom stĂĄle staÄ?Ă­ vĂ˝raznÄ&#x203A; mĂŠnÄ&#x203A; po bezĂşroÄ?nĂŠm obdobĂ­ tul NejlepĹĄĂ­ pojiĹĄĹĽovna 2011, vĹĄak HN: Na Ä?eskĂŠm trhu se brzy objevĂ­ takĂŠ koupĂ­ od kohokoli, protoĹže pak do toho jeĹĄtÄ&#x203A; vnesete nutnost procenta roÄ?nĂ­ho zĂşroÄ?enĂ­ â&#x20AC;&#x201C; mĂĄ uĹž nutĂ­ vah) Institute vĂ˝dÄ&#x203A;lek KomerÄ?nĂ­ banka. JejĂ­ zisk zamÄ&#x203A;stnancĹŻ. Se 1758 lidmi obhosÄ&#x152;eskĂĄ spoĹ&#x2122;itelna 18,25 82,7 37,30 98,7 76,03 30,9 28,18 83,4 28,72 0,0 6,16 povinnĂŠ 89,2 zveĹ&#x2122;ejĹ&#x2C6;ovĂĄnĂ­ 68,08 nĂĄklamĹŻĹže Zuno bank a Air bank. ProÄ? po tolika ani z toho mu neplyne riziko. To zvyĹĄovat kapitĂĄl, tak akcionĂĄĹ&#x2122;e uĹž jen Ä&#x152;SOB. obÄ?anĂŠ,spĂ­ĹĄe obÄ?anĂŠ, obÄ?anĂŠ,CelkovĂŠ obÄ?anĂŠ, obÄ?anĂŠ, obÄ?anĂŠ, obÄ?anĂŠ, obÄ?anĂŠ, neĂşÄ?elovĂ˝ of Technology. vzrostl o 21 procent na 13,33 procenpodaĹ&#x2122;uje aktiva pĹ&#x2122;es 270 miliard dĹŻ klienty odradit. VĂ­tÄ&#x203A;zslav KĹ&#x2122;Ă­Ĺžek letech vznikajĂ­ novĂŠ banky? nese ten, kterĂ˝ pĹŻjÄ?uje. vĹŻbec nezĂ­skajĂ­. SamozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; Ĺže ka- 79,7 BezpeÄ?nÄ&#x203A; 1,58 na poslednĂ­m mĂ­stÄ&#x203A; Volksbank 5,04 21,0 46,95 80,22 34,7 76,1 2,82 64,0 10,62 52,6 52,99 1 mÄ&#x203A;sĂ­c, 1 rok, 1 mÄ&#x203A;sĂ­c, 1 rok, zĹŻstatek zĹŻstatek 70% zajiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­, 70% zajiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­, V letech 1995 ta. PodobnÄ&#x203A; jako u konkurentĹŻ to korun â&#x20AC;&#x201C; to je pĹ&#x2122;es 153 milionĹŻ koceny se totiĹž leknou. vitezslav.krizek@economia.cz KaĹždĂĄ ta banka je jinĂĄ a spĂ­ĹĄe jsem pitĂĄl je pro banky dĹŻleĹžitĂ˝, ale je se v tĂŠto kategorii, kterĂĄ mĂĄ 17proCZK CZK EUR EUR doâ&#x20AC;&#x201C; 49 999 KÄ? od 1 mil. KÄ? na cokoliv, na cokoliv 2000 pĹŻsobil bylo hlavnÄ&#x203A; dĂ­ky ĂşsporĂĄm nĂĄkladĹŻ run na jednoho zamÄ&#x203A;stnance. HN: PĹ&#x2122;edpoklĂĄdĂĄte, Ĺže se Home byl pĹ&#x2122;ekvapen, Ĺže Air Bank nevznikotĂĄzka, kolik ho mĂĄ opravdu nutnÄ&#x203A; centnĂ­ podĂ­l na celkovĂŠ skladbÄ&#x203A; Waldviertler 1 rok ďŹ xace 5 let ďŹ xace ve vrcholovĂŠm a meziroÄ?nÄ&#x203A; menĹĄĂ­ tvorbÄ&#x203A; rezerv. V takto pomÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ovanĂŠ efektivitÄ&#x203A; HN: Z Ĺ&#x2122;ady pojiĹĄĹĽoven se ozĂ˝vajĂ­ JiĹ&#x2122;Ă­ Kunert Credit zaÄ?lenĂ­ do Air bank, podobla uĹž dĹ&#x2122;Ă­ve. Skupina PPF mĂĄ velmi bĂ˝t. ZdĂĄ se mi, ty41,84 novĂŠ kterĂĄ Sparkasse von 1842 - Ĺže vĹĄechny - kategorii, 89,8 sledu74,11 vĹĄech 29,2 kategoriĂ­ 0,26 soutÄ&#x203A;Ĺže, 59,5 umĂ­stila 0,77 56,8 15,58 11,9 pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ 48,67 managementu Na celkovĂ˝ch vĂ˝sledcĂ­ch bank se pĹ&#x2122;inĂĄĹĄĂ­ Ä?eskĂĄ dcera italskĂŠ UniCrehlasy, Ĺže ceny vÄ?etnÄ&#x203A; ĹživotnÄ&#x203A; jako to udÄ&#x203A;lala Ge Money bank stranu aktiv asociace v podobÄ&#x203A; Home nĂĄklady bank, kterĂŠ z regulace je výťi plyĂşrokovĂ˝ch sazeb Raiffeisenbank. NenĂ­ divu, kdyĹž ĹĄĂŠf UniCredit Bank, prezidentsilnou Ä&#x152;eskĂŠ bankovnĂ­ spoleÄ?nosti jednoznaÄ?nÄ&#x203A; podepsal menĹĄĂ­ zĂĄjem dit Group dvojnĂĄsobek, neĹž je prĹŻnĂ­ho budou mĂ­Ĺ&#x2122;it 0,45 1,30 45,04 0,46vzhĹŻru. 0,95 1,53 1,53 5,29 4,29 14,89 18,00 19,10 59,92 Ge Money Bank 12,38 dostateÄ?nÄ&#x203A; 55,3 u analyzo39,07bankovnĂ­ch 95,2 41,35 napĹ&#x2122;Ă­klad 0,0 5,84 57,8vklad v eu7,01 Volksbank 60,7 17,03 0,0postupnÄ&#x203A; s Multiservisem? Creditu a jeho spotĹ&#x2122;ebnĂ­ch ĂşvÄ&#x203A;rĹŻ, nou, nejsou vĹĄech protermĂ­novanĂ˝ Credit o ĂşvÄ&#x203A;ry a stĂĄle vysokĂŠ nĂĄklady na mÄ&#x203A;r trhu. Loni pĹ&#x2122;itom kvĹŻli expanSouhlasĂ­te s tĂ­mto nĂĄzorem? NevĂ­m. MusĂ­me si uvÄ&#x203A;domit, Ĺže u kterĂ˝ch je velmi dobrĂĄ marĹže. vĂĄny, protoĹže to skuteÄ?nÄ&#x203A; mĹŻĹže duktĹŻ, zvĂ­tÄ&#x203A;zila v letoĹĄrech na jeden mÄ&#x203A;sĂ­c vynese jejĂ­mu Suisse Asset riziko, coĹž se projevilo i nĂĄrĹŻstem zi do retailu nabrala pĹ&#x2122;es sto noJe nutnĂŠ0,14 rozdÄ&#x203A;lit trendy podle druLBBW Bank mĂ­t obrovskĂ˝ 0,54 nĂ­m 87,40 soutÄ&#x203A;Ĺže 0,0 banka 68,83 klientovi 24,5 1,01 0,0164,0 1,38 UniCredit 53,8 Bank 13,63 27,9 23,70 0,90 0,05 0,60 0,75 1,65 4,39 4,89 15,48 15,00 15,96 58,81 KdyĹž spustĂ­ banku, tak tĂ­m Home Credit zĂ­skĂĄval zdroje vÄ&#x203A;tĹĄivliv0,0 na ekonomiku. tĹ&#x2122;etĂ­m roÄ?nĂ­ku pouze procenta roÄ?Management. podĂ­lu ĂşvÄ&#x203A;rĹŻ v selhĂĄnĂ­. Jde o ĂşvÄ&#x203A;vĂ˝ch lidĂ­. RozdĂ­l mezi efektivitou hĹŻ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­. U klasickĂŠho pojiĹĄtÄ&#x203A;na trhu majĂ­ hned dvÄ&#x203A; okamĹžitĂŠ nou na kapitĂĄlovĂŠm trhu, coĹž nenĂ­ Na pĹŻjÄ?ovĂĄnĂ­ iVolksbank. na investice. AÄ?koliv nenabĂ­zĂ­ absonĂ­ho zĂşroÄ?enĂ­, zatĂ­mco tĹ&#x2122;eba CitiV roce 2005 ry po splatnosti dĂŠle neĹž 90 dnĂ­. tĂŠto Ä?tvrtĂŠ nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ banky podle nĂ­ na riziko ĂşmrtĂ­ mĹŻĹžeme Ä?ekat Waldviertler PoznĂĄmky: Ăşdaje k 31. 12. 2010, * modĹ&#x2122;e % pĹ&#x2122;epoÄ?etsazbu pro ĂşÄ?ely hodnocenĂ­ vĂ˝hody. Jednak mĹŻĹžou platit okapĹ&#x2122;i tom vĹĄem, co se dÄ&#x203A;je v souÄ?aslutnÄ&#x203A;= nejniŞťí ĂşvÄ&#x203A;rĹŻ ani nejbank mĂĄ sazbu 0,51 procenta p. a. byl jmenovĂĄn Jedinou bankou, kterĂŠ se loni poobjemu aktiv a nejbliŞťím konkuv dlouhodobĂŠm horizontu spĂ­ĹĄe Sparkasse VÄ&#x203A;tĹĄĂ­ regulacevyĹĄĹĄĂ­ znamenĂĄ zdraĹženĂ­ nĂŠ dobÄ&#x203A; v EvropÄ&#x203A;, uĹž tak jednodumĹžitÄ&#x203A; vyĹĄĹĄĂ­ Ăşrokovou sazbu za dezĂşroÄ?enĂ­ termĂ­novanĂ˝ch vklaZe srovnĂĄnĂ­ ĂşrokovĂ˝ch sazeb vygenerĂĄlnĂ­m daĹ&#x2122;ilo tento ukazatel vylepĹĄit, byla rentem â&#x20AC;&#x201C; Ä&#x152;SOB s jejĂ­ PoĹĄtovnĂ­ spoinZERCE postupnĂŠ sniĹžovĂĄnĂ­ von 1842 AG 0,50 1,60 cen, 0,20protoĹže 1,10 2,00 0,59 4,50 4,50 12,36 14,90 56,85 chĂŠ. TakĹže Air Bank pro nÄ&#x203A;j mĹŻĹže pozita, protoĹže poĹ&#x2122;ĂĄd majĂ­ vysokou dĹŻ Ä?i spoĹ&#x2122;icĂ­ch ĂşÄ?tĹŻ, v celkovĂŠ nabĂ­dchĂĄzĂ­ u vĹĄech bank vĂ˝raznÄ&#x203A; nejdrĂĄĹ&#x2122;editelem KomerÄ?nĂ­ banka. U nĂ­ se podĂ­l neĹ&#x2122;itelnou se ale sniĹžuje. Na kaĹždĂŠho Ĺživot je bezpeÄ?nÄ&#x203A;jĹĄĂ­, zdravotnictvĂ­ HN: HrozĂ­ z titulu novĂŠnejvyĹĄĹĄĂ­ regulace bĂ˝t urÄ?itĂ˝m zdrojem. PĹ&#x2122;edpoklĂĄdal marĹži na stranÄ&#x203A; aktiv. DruhĂĄ vÄ&#x203A;c je, ce zĂ­skala poÄ?et bodĹŻ dĂ­ky Ĺže vypĹŻjÄ?enĂŠ penĂ­ze prostĹ&#x2122;ednicPojiĹĄĹĽovny splĂĄcenĂ˝ch ĂşvÄ&#x203A;rĹŻ snĂ­Ĺžil na 5,65 proz vĂ­ce neĹž 7500 zamÄ&#x203A;stnancĹŻ Ä&#x152;SOB se doŞívajĂ­ Ä&#x152;eskĂĄ spoĹ&#x2122;itelna kvalitnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ 0,16a lidĂŠ0,58 0,08vyĹĄĹĄĂ­ho 0,80 1,50 1,50 5,09 4,29 10,49 18,90 19,08 55,27 zdraĹženĂ­ ĂşvÄ&#x203A;rĹŻvyvĂĄĹženosti podnikatelĹŻm? bych, Ĺže v Ä&#x152;eskĂŠ republice by se mÄ&#x203A;l Ĺže vklady jsou nynĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;ny na sto svĂ˝ch ĂşrokovĂ˝ch sazeb tvĂ­m kreditnĂ­ch karet po uplynutĂ­ Ä&#x152;eskĂŠ centa z 6,16 procenta v roce 2009. pĹ&#x2122;ipadĂĄ jiĹž pĹ&#x2122;es 124 milionĹŻ korun vÄ&#x203A;ku. U pojistek, u nichĹž se vyplĂĄcĂ­ SamozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A;, vĹŻÄ?i nÄ&#x203A;kterĂŠ vÄ&#x203A;ci, kteHome Credit do Air Bank vÄ?lenit. tisĂ­c eur, takĹže klienti dnes uĹž rozkonkurenci. A to i pĹ&#x2122;es fakt, Ĺže bezĂşroÄ?nĂŠho obdobĂ­. To je u vÄ&#x203A;tspoĹ&#x2122;itelny. NejlĂŠpe si ale v tomto ohledu vedla spravovanĂŠho majetku. doĹživotnĂ­ renta,0,85 mohou0,13 jĂ­t naopak Ä&#x152;SOB 0,20 0,95 1,72 1,72 4,28 4,14 16,73 18,90 19,48 54,36 rĂŠ jsou obsaĹženy v regulaci BaseliĹĄujĂ­ banky podle jejich cenovĂŠ napĹ&#x2122;Ă­klad u spotĹ&#x2122;ebitelskĂ˝ch ĂşvÄ&#x203A;rĹŻ ĹĄiny bank 45 dnĂ­. Po jeho uplynutĂ­ UniCredit s 4,84 procenta, zatĂ­mco Vedle efektivity pomÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ovali hodze stejnĂŠho dĹŻvodu ceny Ä?asem FOTO: HN â&#x20AC;&#x201C; HN: PĹ&#x2122;ilĂĄkĂĄ Ä?eskĂ˝ trh dalĹĄĂ­ novĂŠ lu III, ovlivnĂ­ hlavnÄ&#x203A; ĂşvÄ&#x203A;ryse malĂ˝m nabĂ­dky. VÄ&#x203A;tĹĄina klientĹŻ se totiĹž pĹ&#x2122;edstavuje svĂ˝m Ăşrokem 14,89 banky â&#x20AC;&#x17E;trestajĂ­â&#x20AC;&#x153; dluĹžnĂ­ky aĹž 25promezi Ä?eskĂ˝mi bankĂŠĹ&#x2122;i. Vvroce 1976 nastoupil Ä&#x152;SOB, pak v 80. letech GE Money Bank do vyskoÄ?ily ĂşvÄ&#x203A;notitelĂŠMatador hospodaĹ&#x2122;enĂ­ bank podle nahoru. LidĂŠ dĂŠle a pojiĹĄĹĽovny Oberbank* - ĹžijĂ­1,90 2,10 0,50 4,30 4,60 11,74 13,90 51,65 JiĹ&#x2122;Ă­ Kunert (58) LibOr0,25 FOjTĂ­k banky? a stĹ&#x2122;ednĂ­m ďŹ rmĂĄm a takzvanĂŠ tra- 19,10 procendo toho pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ vejde. Ĺ&#x2DC;Ă­kajĂ­ si, Ĺže procenta RPSN nebo centnĂ­m Ăşrokem z nesplacenĂŠ Ä?ĂĄstpracovalnĂĄkladovosti, v LondĂ˝nÄ&#x203A; pro poboÄ?ku kterou od zaÄ?ĂĄtku 90.9,09 let vedl. Po ry v selhĂĄnĂ­ z pĹ&#x2122;edloĹ&#x2C6;skĂ˝ch rentability, dosa- Ĺ˝ivnobanky, musĂ­ dĂŠle platit. Podle mĂŠho nĂĄzoUrÄ?itÄ&#x203A;, mĹŻĹže jeĹĄtÄ&#x203A; pĹ&#x2122;ilĂĄkat dalĹĄĂ­ spede ďŹ nance. Tam dojĂ­t opravkdyby se nÄ&#x203A;co stalo, tak se jim petamĹŻĹže na kreditnĂ­ kartÄ&#x203A; dokonce horĹĄĂ­ ky. KonkrĂŠtnÄ&#x203A; napĹ&#x2122;Ă­klad RaiffeipĹ&#x2122;evzetĂ­ Ĺ˝ivnobanky UniCredit a fĂşzi procenta. s HVB zĹŻstal i ĹĄĂŠfem novÄ&#x203A; KomerÄ?nĂ­ banka ru bude0,30 1,42 cen0,10 0,89 1,50 1,50 4,75 4,49 17,00 19,00 19,90 49,87 na 17,03 ZhorĹĄenĂ­ kva-vzniklĂŠ ĹženĂŠho trĹžnĂ­ho podĂ­lu italskou v depozidalĹĄĂ­ vĂ˝voj ĹživotnĂ­ho cializovanĂŠ banky. Jsou ale banky, du ke zdraĹženĂ­, protoĹže jejich ri-hodnocenĂ­ ĂşronĂ­ze musejĂ­ podle zĂĄkona vyplatit prĹŻmÄ&#x203A;r. V celkovĂŠm senbank si ĂşÄ?tuje 25,19 procenta Bank. ZĂĄroveĹ&#x2C6; dlouholetĂ˝m prezidentem Ä&#x152;eskĂŠ bankovnĂ­ asociace. lity portfolia GE Money je dĹŻsledtech UniCredit a ĂşvÄ&#x203A;rech a takĂŠ podlejekvastabilnÄ&#x203A;jĹĄĂ­mi a bezpeÄ?nÄ&#x203A;jĹĄĂ­mi. Ale produktech. eU tĂ­m chce zabrĂĄnit aparĂĄt na kontrolu a Ĺ&#x2122;Ă­zenĂ­ rizik, ale pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ souviset takĂŠ s nastavekterĂŠ do Ä&#x152;eska nepĹŻjdou, protoĹže zikovĂĄ vĂĄha se zvyĹĄuje, takĹže by zopakovala do 20 dnĹŻ. V tom majĂ­ teÄ? vĹĄechny kovĂ˝ch sazeb nicmĂŠnÄ&#x203A; Ä?i Citibank 23,99 procenta roÄ?nĂ­ho Ge Money Bank 0,25 1,06 0,10 0,75 1,60 1,60 4,79 4,39 15,30 19,90 21,48 47,37 foto: HN â&#x20AC;&#x201C; libor fojtĂ­k kem zaÄ?lenÄ&#x203A;nĂ­ splĂĄtkovĂŠ firmy lity aktiv. AnalĂ˝za ukĂĄzala, Ĺže rozbude to nÄ&#x203A;co stĂĄt. ProtoĹže ale zavĂĄdopadĹŻm pĹ&#x2122;Ă­padnĂŠ budoucĂ­ ekonov krizi stejnÄ&#x203A; mĹŻĹže selhat. Je otĂĄznĂ­m stĂĄtnĂ­ politiky â&#x20AC;&#x201C; jestliĹže bude chtÄ&#x203A;jĂ­ pĹŻsobit jen na velkĂ˝ch trzĂ­ch. mÄ&#x203A;lo dojĂ­t k vyĹĄĹĄĂ­ rizikovĂŠ pĹ&#x2122;irĂĄĹžnovĂŠ banky vĂ˝hodu. svĂŠ loĹ&#x2C6;skĂŠ prvenstvĂ­. ĂşroÄ?enĂ­. RelativnÄ&#x203A; nejlevnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ sazMultiservis s horĹĄĂ­ kvalitou ĂşvÄ&#x203A;rĹŻ. dĂ­l mezi UniCredit Bank a druhou mickĂŠ krize. MyslĂ­te si, Ĺže v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; ka, jestli celĂ˝ systĂŠm pĹ&#x2122;inese pozidÄ&#x203A;nĂ­ Solvency II. je prĹŻbÄ&#x203A;ĹžnĂ˝ proces, v rĂĄmci reforem pokraÄ?ovat snaTo je pĹ&#x2122;Ă­pad skupiny Santander. Zace k ĂşrokovĂŠ sazbÄ&#x203A;. Zuno Banka je vyloĹženÄ&#x203A; interVĂ˝znamnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ posun oproti mibu mĂĄ Oberbank â&#x20AC;&#x201C; tam vrĂĄcenĂ­ peLBBW Bank 0,31stĂĄtu napĹ&#x2122;Ă­klad 0 0,34 0,25 1,60 otĹ&#x2122;esĹŻ mĹŻĹže 4,85 nesdÄ&#x203A;lili k nĂĄkladĹŻm, 15,50 18,48 44,52 U velkĂ˝ch bank, Oberbank a RaiffÄ&#x152;SOB a jejĂ­ PoĹĄtovnĂ­ spoĹ&#x2122;itelnou tivnĂ­ 4,69 efekt vzhledem dalĹĄĂ­ch ekonomickĂ˝ch nedĂĄ se Ĺ&#x2122;Ă­ci, jak velkĂŠ nĂĄklady nakoha omezit 0vĂ˝daje HN: Co novĂŠho lze kromÄ&#x203A; zjednodutĂ­mco v Polsku expanduje a je tam NejzajĂ­mavÄ&#x203A;jĹĄĂ­ je, ĹžeroÄ?nĂ­ku snaha re-zato pĹ&#x2122;evedla netovĂĄ banka a skupina Raiffeitak hroznĂŠ. Jak zjistĂ­te z nejrĹŻznÄ&#x203A;jnulĂŠmu nÄ&#x203A;z po uplynutĂ­ bezĂşroÄ?nĂŠho obeisenbank se tento parametr pohyje tÄ&#x203A;snĂ˝. Za nimi pak nĂĄsleduje KokterĂŠ jsou s nĂ­m spojenĂŠ. toto opatĹ&#x2122;enĂ­ opravdu pomoci? nec budou potĹ&#x2122;eba. V prvnĂ­ fĂĄzi pĹŻu nemocenskĂŠ, ovlivnĂ­ to chovĂĄnĂ­ Citibank europe Plc., ĹĄovĂĄnĂ­ produktĹŻ ve sluĹžbĂĄch bank silnĂ˝m hrĂĄÄ?em, z Ä?eskĂŠho trhu se gulovat vznikne vĹždy tam, kde se sen s nĂ­ jde i do dalĹĄĂ­ch zemĂ­. MnÄ&#x203A; ĹĄĂ­ch prĹŻzkumĹŻ, i kdyĹž je bankovUniCredit Bank, kdyĹž poskoÄ?ila dobĂ­ stojĂ­ 13,90 procenta p. a. buje kolem pÄ&#x203A;ti procent, zatĂ­mco merÄ?nĂ­ banka a s malĂ˝m odstupem Jde o pomÄ&#x203A;rnÄ&#x203A; byrokratickĂ˝ projde v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; naĹĄĂ­ pojiĹĄĹĽovny zcela lidĂ­, kteĹ&#x2122;Ă­ budou vĂ­ce motivovĂĄni se oÄ?ekĂĄvat? jejĂ­ leasingovĂĄ ďŹ rma stahuje. stane ten problĂŠm, takĹže vÄ&#x203A;tĹĄinou zdĂĄ troĹĄku podivnĂŠ, Ĺže oni kdysi nictvĂ­ pod kritikou rĹŻznĂ˝ch vÄ&#x203A;cĂ­ ze Ä?tvrtĂŠho mĂ­sta na druhĂŠ. AÄ?koPro zpĹ&#x2122;esnÄ&#x203A;nĂ­ vypovĂ­dacĂ­ hodorganizaÄ?nĂ­ sloĹžka 0,30 1,05 0,51 0,86 1,75 1,75 13,88 23,99 43,32 PetrseZapletal u LBBW je to 13,63 procenta. Raiffeisenbank, Oberbank a Ä&#x152;eskĂĄ HN: Lze Ä?ekat, Ĺže se tyto zvýťenĂŠ ces, kterĂ˝ mĂĄ na pojiĹĄĹĽovny veljistÄ&#x203A; o desĂ­tky milionĹŻ korun. pojistit, aby v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; onemocnÄ&#x203A;nĂ­ PĹ&#x2122;Ă­chod novĂ˝ch bank do Ä&#x152;eska Banky budou Ä?Ă­m dĂĄl vĂ­ce segv USA. JenĹže AmeriÄ?anĂŠ potom koupili eBanku, kterĂĄ mÄ&#x203A;la velmi â&#x20AC;&#x201C; od poplatkĹŻ aĹž po tu byrokracii liv toho na ĂşrocĂ­ch na termĂ­novanoty Ä?Ă­selnĂ˝ch ĂşdajĹŻ uvedenĂ˝ch ĹĄĂŠf PojiĹĄĹĽovny Ä&#x152;eskĂŠ spoĹ&#x2122;itelny NÄ&#x203A;kterĂ˝m bankĂĄm se podaĹ&#x2122;ilo spoĹ&#x2122;itelna. nĂĄklady promĂ­tnou prĂĄvÄ&#x203A; do cen kĂŠ nĂĄroky z hlediska zmÄ&#x203A;n jejich dostali nÄ&#x203A;jakĂŠ penĂ­ze. zĂĄvisĂ­ i na ochotÄ&#x203A; akceptovat to, mentovat. ZnamenĂĄ to, Ĺže se vĂ­ce od toho tak nÄ&#x203A;jak pragmaticky dobrĂŠ elektronickĂŠ bankovnictvĂ­, â&#x20AC;&#x201C;, tak nakonec, kdyĹž se udÄ&#x203A;lĂĄ ĹžebPoĹĄtovnĂ­ spoĹ&#x2122;itelna 0,30 0,90 0,10 1,74 4,89 4,75 18,30 16,90 19,88 34,92 ve srovnĂĄvacĂ­ tabulce ĂşvÄ&#x203A;rovĂ˝ch zĂ­skat vĂ­ce novĂ˝ch klientĹŻ na ĂşvÄ&#x203A;ry Pro akcionĂĄĹ&#x2122;e byla loni nejlepĹĄĂ­ Klienti spekulujĂ­ a odchĂĄzejĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­? vnitĹ&#x2122;nĂ­ho fungovĂĄnĂ­ a nÄ&#x203A;kdy mĹŻĹže Ĺže bankovnĂ­ byznys bude sloĹžitÄ&#x203A;jĹĄĂ­. soustĹ&#x2122;edĂ­ na jednotlivĂŠ segmenty ustupujĂ­. A ty jejich nĂĄpady se pak ale nakonec je integrovali a zanikĹ&#x2122;Ă­Ä?ek rĹŻznĂ˝ch servisnĂ­ch prĹŻmyslĹŻ, produktĹŻ je nutnĂŠ specifikovat fOTO: HN â&#x20AC;&#x201C; LIBOr fOJTĂ­K a zhodnocenĂ­ penÄ&#x203A;z. NejvĂ­ce narostl Ä&#x152;SOB. MĂ­ra roÄ?nĂ­ho zhodnocenĂ­ budou muset NedĂĄ5,89 se vylouÄ?it,15,03 Ĺže se zvýťenĂŠ nĂĄ- 25,19 jĂ­t za rĂĄmec co je zdravĂŠ. 5,29 ProRaiffeisenbank HN: PojiĹĄĹĽovny 0,10 1,00 0,01 brzy 0,70 0,40 toho,1,00 21,90 16,64 lo to. A teÄ? mĂĄ rakouskĂĄ skupina BankovnictvĂ­ bylo velice vĂ˝nosnĂŠ, trhu, tedy na masovĂ˝ trh, movitÄ&#x203A;jzavĂĄdÄ&#x203A;jĂ­ jinde a se vĹĄĂ­ dokonalostĂ­ jsou banky vĹždy nahoĹ&#x2122;e. vstupnĂ­ parametry. VĹĄechny byly trĹžnĂ­ podĂ­l v depozitech Ä&#x152;SOB, Ä&#x152;esmajetku akcionĂĄĹ&#x2122;e (ukazatel ROE) HN: V poslednĂ­ch letech se pojiĹĄklady v cenĂĄch projevĂ­. Regulace by zaÄ?Ă­t kvĹŻli evropskĂŠ regulaci SolvenblĂŠm ekonomickĂ˝ch krizĂ­ je totiĹž elektronickou banku Zuno, se kteale v souÄ?asnĂŠ dobÄ&#x203A; to se vĹĄĂ­m tĂ­m ĹĄĂ­ klienty, na privĂĄtnĂ­ bankovnicv duchu rÄ?enĂ­,Sazby Ĺže jsme papeŞťtÄ&#x203A;jSamozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; to ale znamenĂĄ, Ĺže hodnotiteli zjiĹĄĹĽovĂĄny formou takkĂŠ spoĹ&#x2122;itelnÄ&#x203A; a Volksbank, v ĂşvÄ&#x203A;dosĂĄhla 21,95 procenta. K tomuto ĹĽovny prakticky dostaly do zajetĂ­ ale mÄ&#x203A;la mĂ­t pozitivnĂ­ efekt i pro kliv tom, Ĺže vÄ&#x203A;tĹĄinou udeĹ&#x2122;Ă­ z neoÄ?ekĂĄAXA Bank europe,cy ii. pĹ&#x2122;Ă­snÄ&#x203A;ji posuzovat rizika a vĂ­ce rou jde do Ä&#x152;eska. Je to dalĹĄĂ­ pokus regulatornĂ­m omezovĂĄnĂ­m uĹž pĹ&#x2122;etvĂ­, na velkĂŠ firmy, mezinĂĄrodnĂ­ ĹĄĂ­ neĹž papeĹž. ObĂĄvĂĄm se, Ĺže tohle kdyĹž chcete zĂ­skat klienta s ĂşÄ?tem, zvanĂŠho mystery shoppingu v prĹŻrech pak Raiffeisenbank, KomerÄ?nĂ­ vĂ˝sledku dopomohl nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ tuzprostĹ&#x2122;edkovatelĹŻ ĹživotnĂ­ho pojiĹĄenta, protoĹže pojiĹĄĹĽovny se stanou vanĂŠ strany. organizaÄ?nĂ­ sloĹžkainformovat- klienty- o jednotlivĂ˝ch 1,85 MĹŻĹžeme 1,85 mĂ­t perfektnĂ­ a jedna z cest, jak zĂ­skĂĄvat klienty stĂĄvĂĄ platit. Tvrdit, Ĺže budu friendkorporace a stĹ&#x2122;ednÄ&#x203A; velkĂŠ ďŹ rmy. vĹĄechno mĹŻĹže mĂ­t vliv i v jinĂ˝ch oba to nemluvĂ­m o tom, Ĺže mu k tomu bÄ&#x203A;hu kvÄ&#x203A;tna a na poÄ?ĂĄtku Ä?ervna bance a a UniCredit Bank. zemskĂŠ bance loĹ&#x2C6;skĂ˝ zisk 13,47 tÄ&#x203A;nĂ­, kteĹ&#x2122;Ă­ tlaÄ?Ă­ na vyplĂĄcenĂ­ stĂĄle tĂ­m, Ĺže se zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­te na mladĂŠ lidi ly banka, tak to uĹž bohuĹžel ŞådnĂĄ PĹ&#x2122;ĂĄnĂ­ tÄ&#x203A;ch jednotlivĂ˝ch Ä?ĂĄstĂ­ trhu lastech a na kompetitivnost celĂŠ chcete prodat ĂşvÄ&#x203A;r, pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ a dalĹĄĂ­ CelkovĂŠ poĹ&#x2122;adĂ­ (hodnocenĂ­ v %) letoĹĄnĂ­ho roku. inzerce vyĹĄĹĄĂ­ch provizĂ­. Banco Popolare Ä&#x152;R 0,86 1,95 1,05 1,59 - jak na tuto situaci a lidi, kteĹ&#x2122;Ă­ majĂ­ rĂĄdi modernĂ­ techbanka ve vĂ˝sledku asi nebude. Z dejsou jinĂĄ a banka musĂ­ rozpoznat, Evropy. My se1.vĹždy bavĂ­me hlavprodukty, tak mu musĂ­te dĂĄt nÄ&#x203A;co, Tak napĹ&#x2122;Ă­klad sledovanĂ˝ spotĹ&#x2122;eVolksbank 59,92 reagujete? nologie v bankĂĄch. JinĂŠ banky to ďŹ nice totiĹž kaĹždĂĄ bank bude plnĂĄ co kterĂ˝ klient chce. Segmentace nÄ&#x203A; o konkurenceschopnosti Ä&#x152;esaby ho to neotravovalo. Aby to bylo bitelskĂ˝ ĂşvÄ&#x203A;r byl charakterizovĂĄn evropsko-ruskĂĄ SnaŞíme se jĂ­t cestou dobrĂ˝ch pro2. UniCredit 58,81 takĂŠ dÄ&#x203A;lajĂ­, a je jen otĂĄzka, jestli je byrokracie, protoĹže jsme teÄ? pod je jeĹĄtÄ&#x203A; komplikovanÄ&#x203A;jĹĄĂ­ neĹž dĹ&#x2122;Ă­ka, ale asi by bylo dobrĂŠBank se bavit jednoduchĂŠ, srozumitelnĂŠ, otevĹ&#x2122;ejako neĂşÄ?elovĂ˝, na Ä?ĂĄstku 150 tisĂ­c banka, a.s. 0,45 2,50 0,22 2,30 0,15 0,50 - a chceme - vÄ&#x203A;dÄ&#x203A;t, jak tyto produktĹŻ s touto nabĂ­dkou Zuno Bank oslovĂ­ kuratelou velice sloĹžitĂŠ regulace, ve, protoĹže se jeĹĄtÄ&#x203A; ukĂĄzalo, Ĺže ne o EvropÄ&#x203A;. nĂŠ a transparentnĂ­. Pak je klient korun splatnou do pÄ&#x203A;ti let. ZĂĄjem3. Waldviertler Sparkasse 56,85 dukty vyhovujĂ­ z hlediska prodeje vĂ­c, protoĹže bude tak specializovaprĂĄvnĂ­ch pĹ&#x2122;edpisĹŻ a dalĹĄĂ­ch vÄ&#x203A;cĂ­. kaĹždĂ˝ region chce totĂŠĹž. A Ĺže mezi ochotnĂ˝ vymÄ&#x203A;nit banku. Jinak si cem o nÄ&#x203A;j byl ďŹ ktivnĂ­ klient, kteFio banka 1,25 1,60 1,05 1,40 1,25 1,25 12,3** - zĂĄkaznĂ­kĹŻm, 4. Ä&#x152;eskĂĄ spoĹ&#x2122;itelna 55,27 nejen ale i zprostĹ&#x2122;edHN: budou muset i Ä?eskĂŠ banky kvĹŻli Ĺ&#x2122;ekne, Ĺže by ĹĄel z blĂĄta do louĹže. nĂĄ. To je teÄ? tÄ&#x203A;ĹžkĂŠ pĹ&#x2122;edjĂ­mat. A tak je velkĂ˝ otaznĂ­k, jak banky nimi existujĂ­ jasnĂŠ odliĹĄnosti. ZarĂ˝ mĂĄ mÄ&#x203A;sĂ­Ä?nĂ­ Ä?istĂ˝ pĹ&#x2122;Ă­jem 24 tikovatelĹŻm. Dnes spolupracujeme 5. Ä&#x152;SOB 54,36 regulaci posilovat svĂŠ ekonomickĂŠ TakĹže teÄ? banky vycĂ­tily, Ĺže je budou umÄ&#x203A;t vymyslet jednoduchĂŠ Ä?Ă­nĂĄ to bĂ˝t hodnÄ&#x203A; sloĹžitĂ˝ proces sĂ­c korun a neÄ?erpĂĄ jinĂŠ ĂşvÄ&#x203A;ry ani iNG Bank N.V. 1,75 1,75 se zhruba 200-obchodnĂ­mi partneHN: Nebylo by jednoduĹĄĹĄĂ­, kdyby tyto parametry? 6. Oberbank pro nÄ&#x203A; dobrĂŠ sĂĄzet na to, Ĺže buprodukty a procesy a jak je dokĂĄa ten, kdo bude schopnĂ˝ to udÄ&#x203A;lat hypotĂŠky. 51,65 ry, kteĹ&#x2122;Ă­ sdruĹžujĂ­ nÄ&#x203A;kolik tisĂ­c zproV souÄ?asnĂŠ dobÄ&#x203A;, a to prokĂĄzaly dvÄ&#x203A; banky byly jen novĂ˝mi brandy dou Ĺ&#x2122;Ă­kat: budeme transparentnĂ­ Ĺžou prodĂĄvat klientĹŻm. rychle, tak zĂ­skĂĄ na trhu nĂĄskok. HypoteÄ?nĂ­ ĂşvÄ&#x203A;r je uveden pro mBank 2,00 0,50 4,28 4,47 14,90 - DĂ­ky tĂŠto ďŹ lozoďŹ i stĹ&#x2122;edkovatelĹŻ. 7. KomerÄ?nĂ­ banka 49,87 raiffeisenbank a PPf banky, a tak nestrestesty Ä&#x152;NB, jsou ekonomica jednoduchĂŠ, nĂĄĹĄ model je nejlepĹĄĂ­ klienty s Ä?istĂ˝m mÄ&#x203A;sĂ­Ä?nĂ­m pĹ&#x2122;Ă­nejsme nuceni vyplĂĄcet nejvyĹĄĹĄĂ­ ProÄ? chtÄ&#x203A;jĂ­ bĂ˝t vĹĄichni friendly HN: Ve velkĂ˝ch bankĂĄch mĹŻĹže bĂ˝t musely mĂ­t extra bankovnĂ­ licenci? kĂŠ ukazatele Ä?eskĂ˝ch bank doba naĹĄe produkty budou jinĂŠ. V tÄ&#x203A;ch 8. GE Money Bank 47,37 jmem v rozmezĂ­ 28 500 aĹž 30 000 ZDROJ: DATANK provize na trhu. Ä&#x152;ĂĄstka provize se To je zajĂ­mavĂĄ otĂĄzka. U PPF je to rĂŠ. Ä&#x152;NB je provĂĄdĂ­ velmi striktnÄ&#x203A; zacĂ­lenĂ­ sluĹžeb na konkrĂŠtnĂ­ skupiny produktech to ale moc nenĂ­, prokorun. PoptĂĄvanĂ˝ ĂşvÄ&#x203A;r byl ve výťi 9. LBBW bank 44,52 nutnÄ&#x203A; odråŞí v cenÄ&#x203A; pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ pro HN: Co se to vlastnÄ&#x203A; stalo, Ĺže naHN: kterĂŠ inovace budou banky nejklientĹŻ dost sloĹžitĂŠ, nemyslĂ­te? asi nutnost. Oni vytvĂĄĹ&#x2122;ejĂ­ banku, a Ĺ&#x2122;ekl bych, Ĺže nastavenĂĄ data jsou toĹže v bankĂĄch jsou si hodnÄ&#x203A; po2 200 000 korun, coĹž je 70 procent klienta, a proto se výťi provizĂ­ snaPoznĂĄmky: 10. Citibank Europe 43,32 Na druhou stranu ale majĂ­ vĹĄude jednou vĹĄechny banky Ĺ&#x2122;Ă­kajĂ­, jak vĂ­ce podporovat? kterĂĄ bude hodnÄ&#x203A; specializovatvrdĹĄĂ­ neĹž v ostatnĂ­ch zemĂ­ch EvrodobnĂŠ a pĹ&#x2122;i dneĹĄnĂ­m technologichodnoty ďŹ nancovanĂŠ nemovitosti za loĹ&#x2C6;skĂ˝ rok. Data tĂ˝kajĂ­cĂ­ se kliÄ?ĂĄsti ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂŠmu ekonomickĂŠmu * U Oberbank byly hodnoceny ĂşrokovĂŠ sazby za kvÄ&#x203A;ten 2011 (banka nezveĹ&#x2122;ejĹ&#x2C6;uje ĂşrokovĂ˝ lĂ­stek). U hypoteÄ?nĂ­ch a spotĹ&#x2122;ebitelskĂ˝ch ĂşvÄ&#x203A;rĹŻ byly sazby taktĂŠĹž zjiĹĄĹĽovĂĄny prostĹ&#x2122;ednictvĂ­m Şíme drĹžet pod kontrolou. Inovuje se ve vĹĄech produktech svĂŠ lidi a ti by jim mÄ&#x203A;li Ĺ&#x2122;Ă­ct, co jedchtÄ&#x203A;jĂ­ bĂ˝t pĹ&#x2122;ĂĄtelskĂŠ a nechtÄ&#x203A;jĂ­ lidi nĂĄ, a museli by tak vytvoĹ&#x2122;it novĂ˝ py. NapĹ&#x2122;Ă­klad kapitĂĄlovĂĄ pĹ&#x2122;imÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ekĂŠm vĂ˝voji novĂ˝ produktVĂ­tÄ&#x203A;zslav na trhu KĹ&#x2122;Ă­Ĺžek v cenÄ&#x203A; 3 200 000 korun. Fixace byla 11. PoĹĄtovnĂ­ spoĹ&#x2122;itelna 34,92 mystery shoppingu v kvÄ&#x203A;tnu a Ä?ervnu 2011. CelkovĂŠ poĹ&#x2122;adĂ­ NejlepĹĄĂ­ pro klienty entskĂŠho hodnocenĂ­ sbĂ­rali bÄ&#x203A;hem hodnocenĂ­. NejlepĹĄĂ­ Ä?Ă­sla ze vĹĄech Ă&#x161;roveĹ&#x2C6; provizĂ­ pojiĹĄĹĽovacĂ­m Dostupnost bank vitezslav.krizek@economia.cz prĹŻbÄ&#x203A;ĹžnÄ&#x203A;. Po vypuknutĂ­ krize to zatÄ&#x203A;Ĺžovat sloĹžitĂ˝mi sluĹžbami? PrĂĄvÄ&#x203A; notlivĂŠ komunity chtÄ&#x203A;jĂ­. Paralelou brand PPF banky. NavĂ­c pro PPF nost Ä?eskĂ˝ch bank je velmi vysokĂĄ, okopĂ­rujete za tĹ&#x2122;i nedÄ&#x203A;le. DĹŻleĹžitĂ˝ uvaĹžovĂĄna na dobu pÄ&#x203A;ti let a doba ** Konstrukce kontokorentnĂ­ho ĂşvÄ&#x203A;ru je u Fio banky odliĹĄnĂĄ od ostatnĂ­ch bank. V pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; kratĹĄĂ­ho vyuĹžitĂ­ ĂşvÄ&#x203A;ru neĹž 1 rok se mohou nĂĄklady na ĂşvÄ&#x203A;r vĂ˝raznÄ&#x203A; zvýťit. letoĹĄka pomocĂ­ metod mystery zĂ­skala za efektivitu (mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­ se aktiva 12. Raiffeisenbank 16,64 zprostĹ&#x2122;edkovatelĹŻm v Ä&#x152;esku obecbyla hlavnÄ&#x203A; inovace v pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ ďŹ nepĹ&#x2122;ehlednost a ĹĄpatnĂĄ srozumitelk tomu mĹŻĹžou bĂ˝t banky, kterĂŠ nenĂ­ tak sloĹžitĂŠ investovat 500 minÄ&#x203A;kde kolem 15,7 procenta, pĹ&#x2122;itom je servisnĂ­ model. To, Ĺže mĂĄte lidi, PomlÄ?ka oznaÄ?uje produkty, u nichĹž banka neposkytuje Ăşrokovou sazbu (napĹ&#x2122;. LBBW â&#x20AC;&#x201C; spotĹ&#x2122;ebitelskĂ˝ ĂşvÄ&#x203A;r), nebo produkty, kterĂŠ nejsou v nabĂ­dce banky. splatnosti 20 let. shoppingu. Do hledĂĄÄ?ku poroty se k pomÄ&#x203A;ru k poÄ?tu zamÄ&#x203A;stnancĹŻ) nÄ&#x203A; rozhodnÄ&#x203A; nenĂ­ nĂ­zkĂĄ. NicmĂŠnÄ&#x203A; rem zahraniÄ?nĂ­ho obchodu, loni nost sluĹžeb lidem uĹž dlouho vadila jsou aktivnĂ­ ve stĹ&#x2122;ednĂ­ a vĂ˝chodnĂ­ lionĹŻ korun do kapitĂĄlu novĂŠ bannejvyĹĄĹĄĂ­ kapitĂĄlovĂ˝ poĹžadavek je kteĹ&#x2122;Ă­ jsou schopni dobĹ&#x2122;e obslouBANKY (hodnocenĂ­ v %) BANKY (hodnocenĂ­ v %)letoĹĄnĂ­ch a loĹ&#x2C6;skĂ˝ch dostala tĹ&#x2122;eba výťe nĂĄkladĹŻ klientĹŻ a za kvalitu aktiv (mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­ se objem Z porovnĂĄnĂ­ celkovĂŠ poĹ&#x2122;adĂ­ (v procentech) iNZERCE nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ problĂŠm tuzemskĂŠho trhu a banky na to neslyĹĄely. jsme tĹ&#x2122;eba my pĹ&#x2122;iĹĄli s hypotĂŠkou EvropÄ&#x203A;. Ty uĹž takĂŠ nechtÄ&#x203A;jĂ­ dÄ&#x203A;lat ky. U Zuno Bank mÄ&#x203A; pĹ&#x2122;ekvapuje, Ĺže 10,5. Ale je otĂĄzka, jak to dĂĄl bude Ĺžit klienta a umÄ&#x203A;jĂ­ mu prodat, co na vedenĂ­ ĂşÄ?tu Ä?i ceny pojistnĂŠho, pohledĂĄvek se selhĂĄnĂ­m vzhledem vĂ˝sledkĹŻ soutÄ&#x203A;Ĺže NejlepĹĄĂ­ banka je v tom, Ĺže klienti ruĹĄĂ­ smlouvy 1. UniCredit Bank 69,40 PoĹĄtovnĂ­ PoĹĄtovnĂ­ spoĹ&#x2122;itelna 74,41 Bylo kolem To, co se globĂĄlnÄ&#x203A; stalo, byla ztrĂĄta s pohyblivou sazbou. jeden68,30 produkt z centra a 1.nasĂĄzet to nenĂ­ brand in brand. Ale asi vĹždy, s ratingy zemĂ­. To mĹŻĹže zmÄ&#x203A;nit sipotĹ&#x2122;ebuje, aby1. je klientispoĹ&#x2122;itelna za jejich výťe ĂşrokovĂ˝ch sazeb u termĂ­novak celkovĂ˝m pohledĂĄvkĂĄm a ĂşvÄ&#x203A;v podkategorii nazvanĂŠ elektronicmnohem dĹ&#x2122;Ă­ve, neĹž je doba sjeddĹŻvÄ&#x203A;ry k bankĂĄm. V Ä&#x152;esku to nenĂ­ toho hodnÄ&#x203A; diskusĂ­, ale Ä?ĂĄst klientĹŻ ho do63,76 vĹĄech zemĂ­, kde majĂ­2.banky. kdyĹž jde o samostatnĂ˝ brand, tak tuaci firmy bÄ&#x203A;hem noci. KdyĹž se pĹ&#x2122;Ă­stup mÄ&#x203A;li rĂĄdi. 2. KomerÄ?nĂ­ banka 69,15 2. KomerÄ?nĂ­ banka Raiffeisenbank 54,32 nĂ˝ch vkladĹŻ, spotĹ&#x2122;ebitelskĂ˝ch pĹŻjrĹŻm). Za pĹ&#x2122;Ă­stup ke klientĹŻm si kĂŠ sluĹžby jasnÄ&#x203A; vyplĂ˝vĂĄ, Ĺže on-linanĂŠho pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­. Smlouvy konÄ?Ă­ to urÄ?itÄ&#x203A; zaujalo. Modely globĂĄlnĂ­ch bank takto uĹž zmÄ&#x203A;nĂ­ rating Ä&#x152;eskĂŠ republiky, tak inzerce Ä?ek, hypotĂŠk Ä?i kontokorentĹŻ. UniCredit vyslouĹžila ĹĄestĂŠ mĂ­sto. ne pĹ&#x2122;Ă­stup do bank je na vzestupu. 3. Ä&#x152;SOB 69,12 3. LBBW Bank 62,85 v prĹŻmÄ&#x203A;ru pĹ&#x2122;ed polovinou doby, GE Money Bank 51,48 nĂĄs ale bude Do rĹŻznĂ˝ch inovacĂ­ nefungujĂ­ â&#x20AC;&#x201C; a nakonec se to3.ukazuje se vĂĄm zmÄ&#x203A;nĂ­ i ratingy jednotliLetoĹĄnĂ­ novinkou se u bank stalo TĹ&#x2122;etĂ­ nejĂşspÄ&#x203A;ĹĄnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ bankou se VĹĄechny hodnocenĂŠ nabĂ­zĂ­ na kterou byly uzavĹ&#x2122;eny. Od roku 4. Ä&#x152;eskĂĄ spoĹ&#x2122;itelna 62,91 4. Ä&#x152;SOB 59,96banky nutit spĂ­ĹĄe chystanĂĄ i v EvropÄ&#x203A;. JednotlivĂŠ zemÄ&#x203A;4.jsou takspoĹ&#x2122;itelna vĂ˝ch produktĹŻ â&#x20AC;&#x201C; a najednou toho Ä&#x152;eskĂĄ 46,47regulace neĹž zjiĹĄĹĽovĂĄnĂ­ výťe mimoĹ&#x2122;ĂĄdnĂ˝ch nĂĄstala Ä&#x152;SOB. Od druhĂŠ pĹ&#x2122;Ă­Ä?ky ji pĹ&#x2122;ivĂ­c neĹž dĹ&#x2122;Ă­v sluĹžby, kterĂŠ si klient 2006 do dneĹĄka se v naĹĄĂ­ pojiĹĄĹĽovnÄ&#x203A; samotnĂ­ klienti. DĂĄm Ĺže v nich nejde prodĂĄvat, kapitĂĄlu bude nedostatek. NenĂ­ to 5. Oberbank 55,80 5. GE Money mĹŻĹže Bank zĹ&#x2122;Ă­dit,rozdĂ­lnĂŠ, 5. UniCredit Bank 37,62vĂĄm pĹ&#x2122;Ă­klad. kladĹŻ â&#x20AC;&#x201C; poplatkĹŻ, s nimiĹž se klient tom dÄ&#x203A;lily pouhĂŠ tĹ&#x2122;i setiny pronebo59,41 si o nÄ&#x203A; alespoĹ&#x2C6; podĂ­l pĹ&#x2122;edÄ?asnÄ&#x203A; ukonÄ?enĂ˝ch smluv JestliĹže souÄ?asnĂ˝ nĂĄvrh Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ, Ĺže co se vymyslĂ­ v centrĂĄlĂĄch bank. jeĹĄtÄ&#x203A; vĹĄechno domyĹĄleno. setkĂĄvĂĄ pĹ&#x2122;i mimoĹ&#x2122;ĂĄdnĂ˝ch pĹ&#x2122;Ă­leĹžicenta. NeoficiĂĄlnĂ­m bankovnĂ­m poŞådat prostĹ&#x2122;ednictvĂ­m ze strany klientĹŻ zdvojnĂĄsobil. Jde 6. Volksbank 54,88 6. UniCredit Bank 58,48 internetu 6. Volksbank velkou roli budou37,24 hrĂĄt rĹŻznĂŠ ukaBohuĹžel. tostech (Şådost o hypotĂŠku Ä?i ĂşvÄ&#x203A;r, â&#x20AC;&#x17E;skokanemâ&#x20AC;&#x153; roku je moĹžnĂŠ vyhlĂĄÄ?i telefonu. o velkĂ˝ problĂŠm, protoĹže velkĂ˝ poHN: jak se budou vyvĂ­jet zisky bank zatele likvidity, tak i v Ä&#x152;esku, kde 7. Raiffeisenbank 54,81 7. Ä&#x152;eskĂĄ spoĹ&#x2122;itelna 57,74 7. Ä&#x152;SOB 34,94 Ăşroky z prodlenĂ­ u kreditnĂ­ch kasit rakouskou Oberbank, kterĂĄ se Pojem on-line pĹ&#x2122;Ă­stup obvykle zaÄ?ĂĄteÄ?nĂ­ nĂĄklad ve formÄ&#x203A; provize se letos a v nÄ&#x203A;kolika dalĹĄĂ­ch letech? buHN: MĹŻĹže vĂŠst snaha o segmentaci jsme s tĂ­m zatĂ­m nemÄ&#x203A;li ŞådnĂŠ pro8. GE Money Bank 52,22 8. Volksbank hrnuje napĹ&#x2122;Ă­klad 56,77 ret, ceny upomĂ­nek). NejvstĹ&#x2122;Ă­cnÄ&#x203A;ji z loĹ&#x2C6;skĂŠho celkovÄ&#x203A; devĂĄtĂŠho mĂ­sta 8. LBBW Bank 34,65 pĹ&#x2122;Ă­stup k weborozprostĹ&#x2122;e do velmi krĂĄtkĂŠ doby. dou vysokĂŠ vĂ˝dÄ&#x203A;lky pokraÄ?ovat? k tomu, Ĺže budou vznikat banky blĂŠmy, bychom se s poĹžadavkem se v tomto ohledu chovĂĄ k zĂĄkazvyĹĄvihla na pĂĄtou pĹ&#x2122;Ă­Ä?ku. Z hledisvĂ˝m strĂĄnkĂĄm banky a jejich pĹ&#x2122;eTakovĂŠ smlouvy jsou pak pĹ&#x2122;ede9. Waldviertler Sparkasse 48,56 9. Waldviertler Sparkasse 48,46 9. KomerÄ?nĂ­ 33,34 dlouhodoVĹĄechny banky se snaŞí, aby jim v bance, aby klient snĂĄze zjistil, co banka na vyrovnĂĄnĂ­ struktury aZkcÂ&#x201A;]d Ă&#x2014;c{YdWÂ&#x2020;ĹĽ" ed_^iĹącÂ&#x2020; Ă&#x201E; cZ! cZcÂ&#x2020; id hX^Ă&#x2019;! ĹĽVhid cZ ogdkcV nĂ­kĹŻm Citibank, nejhĹŻĹ&#x2122;e pak raka pĂŠÄ?e o klienty jĂ­ vĹĄak<da[dkÂ&#x201A; zĹŻstalo hlednost a vzhled, moĹžnost posĂ­lĂĄvĹĄĂ­m pro klienta, ale i pro nĂĄs ztrĂĄje pro43,06 nÄ&#x203A;ho pravĂŠ? zisk rostl. MyslĂ­m, Ĺže by staÄ?ilo, bĂ˝ch aktiv a pasiv30,33 do problĂŠmĹŻ do10. LBBW Bank 43,27 10. Citibank Europe kouskĂĄ Oberbank. desĂĄtĂŠ mĂ­sto ĹžebĹ&#x2122;Ă­Ä?ku. VaZ gZVa^iV# Ed_^iĹącÂ&#x2020; YĆĄÂ&#x2020;kZ heÂ&#x2020; Ă&#x2014;Zmd" `VĂ&#x2020;# @gn_Z VaZ iV`Â&#x201A; dotazĹŻ pomocĂ­ pĹ&#x2122;ipra`dYn! `iZgÂ&#x201A; eĆĄ^U pojiĹĄĹĽoven se 10. OberbanknĂ­ ŞådostĂ­ a MĹŻĹže, tovĂŠ. Jen mĂĄlo klientĹŻ pĹ&#x2122;itom poale pĹ&#x2122;edpokladem je, Ĺže bankdyby jim rostl o inďŹ&#x201A;aci plus nÄ&#x203A;jastali. A dlouhodobĂŠ zdroje by bylo poprvĂŠ hodnotila jejich solVĂ­tÄ&#x203A;znou pojiĹĄĹĽovnoui^X`{Ă&#x2020; se stala venĂ˝ch formulĂĄĹ&#x2122;ĹŻ, pĹ&#x2122;Ă­mĂ˝ pĹ&#x2122;Ă­stup 11. Oberbank 19,16 jistku zruĹĄĂ­ proto, Ĺže se dostanou ed_^iĹąc dhiVicÂ&#x2020;b cncÂ&#x2020; oÂ&#x2020;h`{kV_Â&#x2020; ^ k edgi[da^j \da[j oeĆłhdWÂ&#x2020; letos ka musĂ­ mĂ­t urÄ?itou velikost, aby kou rezervu, tedy o Ä?tyĹ&#x2122;i pÄ&#x203A;t proi na Ä?eskĂŠm trhu uĹž obtĂ­ĹžnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ zĂ­sventnost (kvalita jejich aktiv). PojiĹĄĹĽovna Ä&#x152;eskĂŠ spoĹ&#x2122;itelny. na bankovnĂ­ ĂşÄ?ty a provĂĄdÄ&#x203A;nĂ­ nejdo situace, kdy ji nemajĂ­ z Ä?eho placZcÂ&#x2020; Vc^ Â?]gVYV 6aa^VcoĹ lo ed_^ĆŠdkcn cZedhigVYViZacÂ&#x201A; V WZo oV_Â&#x2020;bVkdhi^ Waldviertler 17,90 ten brand mohla vytvoĹ&#x2122;it. Z12.hlediscent roÄ?nÄ&#x203A;. JenĹže ratingovĂŠ agenkat.Sparkasse TakĹže bych oÄ?ekĂĄval, Ĺže se obPOJIŠŤOVNY (hodnocenĂ­ v %) POJIŠŤOVNY (hodnocenĂ­ v %)s nimi. DĂĄle sem DĹŻraz byl pĹ&#x2122;i hodnocenĂ­ kladen pĹ&#x2122;itom o jejĂ­ debut v soutÄ&#x203A;Ĺži, v nĂ­Ĺž Radka BĹ&#x2122;Ă­ĹĄtÄ&#x203A;lovĂĄ operacĂ­ tit. Klienti spĂ­ĹĄe spekulativnÄ&#x203A; pĹ&#x2122;ebÂ&#x2020;hid V YdeaĆ&#x201D;j_Â&#x2020; _Z_Â&#x2020; igVY^ĹĽcÂ&#x2020; V oVkZ" gdĹĽcÂ&#x2020;]d ]g{ĹĽh`Â&#x201A;]d eĆĄÂ&#x2020;heĹąk`j ĹĽ^ ed" ^ k idbid eĆĄÂ&#x2020;eVYĹą \daĂ&#x2019;hiÂ&#x201A; rĹŻznÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch ka velikosti by si to nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ Ä?eskĂŠ tury nĂĄs nutĂ­ k vÄ&#x203A;tĹĄĂ­mu zvyĹĄovĂĄnĂ­ knWgVi jevĂ­ nÄ&#x203A;jakĂĄ inovace depozit na tĹ&#x2122;i takĂŠ na ĂşroveĹ&#x2C6; komunikace s kliporazila ostatnĂ­ pojiĹĄĹĽovacĂ­ hrĂĄÄ?e patĹ&#x2122;Ă­ ispoĹ&#x2122;itelny splĂĄtkovĂŠ kalkulĂĄtory. zpoplatnÄ&#x203A;nou Ä?i Ä?ĂĄsteÄ?nÄ&#x203A; zpoplatchĂĄzejĂ­ mezi pojiĹĄĹĽovnami. projektovĂĄ manaĹžerka Datank 1. PojiĹĄĹĽovna Ä&#x152;eskĂŠ spoĹ&#x2122;itelny 72,72 1. PojiĹĄĹĽovna Ä&#x152;eskĂŠ banky73,71 mohly dovolit. Vedle toho zisku a takĂŠ akcionĂĄĹ&#x2122;i si zvykli, Ĺže nebo Ä?tyĹ&#x2122;i roky, napĹ&#x2122;Ă­klad v komeaVi`j oV ]gj# O ed_^iĹącÂ&#x2020; _Z eV` kn" YZcÂ&#x201A; egdYj`in# oZ iĆĄÂ&#x2020; kVg^Vci ed_^iĹącÂ&#x2020; Ă&#x201E; CdgbVa! entem. Porotu zajĂ­mal napĹ&#x2122;Ă­klad na Ä?eskĂŠm trhu s odstupem vĂ­ce Pro srovnĂĄnĂ­ bank seÄ?etli hodnonÄ&#x203A;nou linkou, nebo ĂşplnÄ&#x203A; zadarmo. je ale dĹŻleĹžitĂŠ si uvÄ&#x203A;domit, Ĺže dÄ&#x203A;lat v Ä&#x152;esku je ekonomickĂĄ situace vel- "% $  '  !   $ $ " # binaci s pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­m. ProstÄ&#x203A;, jakmile " 2. Allianz 68,14 2. Allianz 72,39sluĹžeb, cV ed]diĹącÂ&#x2020; EGD \da[ _Z oWgjhj cdkÂ&#x201A; V jc^`{icÂ&#x2020; eaVXZc ^ eĆĄÂ&#x2020;heĹąkZ` Dei^bVa V :m`ajo^k Ă&#x201E; edYaZtitelĂŠ hkX]soutÄ&#x203A;Ĺže rozsah ĂşĹ&#x2122;ednĂ­ched" hodin poboÄ?ek neĹž tĹ&#x2122;Ă­ procent. poÄ?et kterĂŠ CelkovĂ˝ poÄ?et bodĹŻ byl vĂ˝sledkem HN: jak se dĂĄ tÄ&#x203A;mto spekulativnĂ­m novĂ˝ brand, kdyĹž mĂĄte silnou znaÄ?mi dobrĂĄ a zisky stĂĄle stoupajĂ­. se bude vĂ­ce regulovat, tak banky _^iĹącÂ&#x201A;]dseV Â?ĹĽVhicÂ&#x2020;`Ćł `iZgÂ&#x201A; ĂşroveĹ&#x2C6; ed_^iĹącÂ&#x2020;! `iZgÂ&#x201A; _Z jgĹĽZcd VbViÂ&#x201A;g"inovacemi V`ij{acÂ&#x2020;X] ^ edYaZ id]d! _V` klient mezi pojiĹĄĹĽovacĂ­mi a jejichijgcV_Z! dostupnost, klient-ediĆĄZW     ! "   %  %"  "  

 si mĹŻĹže zĹ&#x2122;Ă­dit vzĂĄjemnĂŠho souÄ?tu provoznĂ­ch 3. Kooperativa 66,06 3. Generali 72,34sĂĄm bez nĂĄodchodĹŻm zabrĂĄnit?      ku, kterou kaĹždĂ˝ znĂĄ, a mĂĄte silnĂŠ Je tÄ&#x203A;ĹžkĂŠ vysvÄ&#x203A;tlovat, Ĺže situabudou vymýťlet, jak to obejĂ­t, a pĹ&#x2122;iInovace vyhrĂĄla karta pro Ĺženy Autohelp odhiVcYVgYcÂ&#x2020; Direct okn`adhiÂ&#x2020; skĂ˝ch telefonnĂ­ch nebo Ä?as, eĆĄ^ YdhV ZcÂ&#x2020;linek h`b ]g{ĹĽĆłbstala \da[j sluĹžba V oVbŹƥZcd k" _Z vĹĄtÄ&#x203A;vy poboÄ?ky, plus sluĹžeb, hodin u vĹĄech tĹ&#x2122;Ă­ zpĹŻsobĹŻ uprave\da[dkÂ&#x201A; knWVkZcÂ&#x2020; kaVhicÂ&#x2020;# ]dYcdicÂ&#x201A; Cest je nÄ&#x203A;kolik. Jednou z nich mĹŻĹže 4. Generali 64,73 4. Kooperativa 70,76poÄ?et  ((   ###! & postavenĂ­ na trhu, tak je to moĹžnĂĄ ce v Ä&#x152;esku dobrĂĄ je, ale zĂĄroveĹ&#x2C6; je jdou s nÄ&#x203A;jakĂ˝m novĂ˝m produktem, SouÄ?ĂĄstĂ­ soutÄ&#x203A;Ĺže bylo hlasovĂĄnĂ­ Ta klientĹŻm umoĹžĹ&#x2C6;upotĹ&#x2122;ebujĂ­ tomu, o kterĂŠ pĹ&#x2122;es internet jenom nĂ˝ch koeďŹ cienty tak, Ĺže nejniŞťí bĂ˝t snĂ­ĹženĂ­ motivace zprostĹ&#x2122;edko]daZ ^c dcZ!kterĂ˝ iZYn instituce _ZY^cÂ&#x201A;]d Â?YZ" ]gVYcĹąvecV `gniÂ&#x2020;PojiĹĄĹĽovny. kZ`ZgX] g^o^`! `iZgÂ&#x201A; iok# EGDk \da[ h^XZ cZknaZeÄ&#x2030; k{ k" si mĹŻĹže zbyteÄ?nĂŠ. se, Ĺže my poĹ&#x2122;ĂĄd i dost kĹ&#x2122;ehkĂĄ. NevĂ­me, zda se pĹ&#x2122;ikterĂ˝ by jim situaci usnadnil a byl 5. Ä&#x152;eskĂĄ pojiĹĄĹĽovna 63,14 5. Slavia 69,29PĹ&#x2122;iznĂĄm Ĺ&#x2122;ejnosti o nejlepĹĄĂ­ bankovnĂ­ a pojiĹĄje v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; nezaaby odpovÄ&#x203A;dÄ&#x203A;ly e-mail.]VcY^XVe! zaŞådat. Tyto sluĹžby vĹĄak majĂ­ hodnotu mÄ&#x203A;l provoz placenĂ˝ch livatele uzavĹ&#x2122;Ă­t novou smlouvu kligj! _Zc edaZ bÂ&#x2020;ĹĽZ` o dYeVa^iĹą na eĆĄÂ&#x2020;"klientĹŻv bd]dj k hdjk^hadhi^ h idjid nehody, edeja{g" kterou `dccdhicÄ&#x2030; VaZ Yd`{ Z ) ' %' )% % '%* ) , % %( vlastnĂ­me brand Ĺ˝ivnostenskĂĄ banjmou navrĹženĂŠ reformy, jak stabilzajĂ­mavĂ˝ pro klienty. ĹĽovacĂ­inovaci.ProduktyasluĹžbynovinili, obrĂĄtit se s Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­m ĹĄkody v celkovĂŠm souÄ?tu jen poloviÄ?nĂ­ nek. A naopak, moĹžnost dovolat se entovi, kterĂ˝ je jiĹž pojiĹĄtÄ&#x203A;n. V ide6. Ä&#x152;SOB PojiĹĄĹĽovna 62,90 6. Ä&#x152;eskĂĄ pojiĹĄĹĽovna 68,58 cÂ&#x2020; ]gdj cVhiVi# 6Wn egdYj`i cVeac^a bd Yd _Vb`n# â&#x20AC;&#x17E;ZatĂ­mco loni banky odpovĂ­daly Ă&#x2022;oVaZe^iĂ&#x2026; eĆĄÄ&#x2030;eVYc ]VcY^XVe ka, a pĹ&#x2122;emýťlel jsem o tom, jestli ho nĂ­ bude politickĂĄ situace a jestli se minovaly samy ďŹ nanÄ?nĂ­ instituce. na vlastnĂ­ pojiĹĄĹĽovnu. HlasujĂ­cĂ­ vyprĹŻmÄ&#x203A;rnÄ&#x203A; za hodinu, letos pĹ&#x2122;ichĂĄvĂĄhu. Na zĂĄkladÄ&#x203A; tohoto hodnocedo banky 24 hodin dennÄ&#x203A;, sedm dnĂ­ ĂĄlnĂ­m pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; by zprostĹ&#x2122;edkova ! )+ ) ' !&)' , % '  HN: V regulaci jde i o vyĹĄĹĄĂ­ kapitĂĄnepouŞít tĹ&#x2122;eba novĂĄ vlĂĄda nebude chtĂ­t vĂ­ce 7. KomerÄ?nĂ­ pojiĹĄĹĽovna 62,25 7. bV_Zi`dk# HasiÄ?skĂĄ vzĂĄjemnĂĄ pojiĹĄĹĽ. 66,94pro nÄ&#x203A;jakĂ˝ segment. EGD \da[ _Z _ZY^cZĹĽcÂ&#x201A; ]cZY k cĹą" Xd cZ_kĹągcĹą_^ kZ`ZgÂ&#x201A; bd cÂ&#x201A; eĆĄZY" oYgVkdicÄ&#x2030; cZWd Kategorii BankovnĂ­ho inovĂĄtora bĂ­rali z 36 produktĹŻ a sluĹžeb â&#x20AC;&#x201C; 15 zely odpovÄ&#x203A;di i bÄ&#x203A;hem minut,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ nĂ­ samotnou podkategorii nabĂ­zev tĂ˝dnu, byla obodovĂĄna nejvĂ­c. teli, kterĂ˝ s klientem ukonÄ?Ă­ jednu lovĂŠ poĹžadavky, kterĂŠ by se mÄ&#x203A;ly zadluĹžovat. NevĂ­me, co se stane `da^`V hbĹągZX]# ?YZ BĹ&#x2122;Ă­ĹĄtÄ&#x203A;lovĂĄ d egdYj`i!ze spoleÄ?nosti 8. Ä&#x152;SOB PojiĹĄĹĽovna hiVkn d gdohV]j ed_^iĹącÂ&#x2020;! edb{]Va^ 8. Amcico 60,44 66,81 vyhrĂĄla mezinĂĄrodnĂ­ embosovanĂĄ bankovnĂ­ch a 21 pojiĹĄĹĽovacĂ­ch. Radka nĂ˝ch elektronickĂ˝ch sluĹžeb vyhrĂĄla Podle tohoto schĂŠmatu se pĹ&#x2122;i smlouvu a uzavĹ&#x2122;e novou s velmi , )+,! )%)+ ) ( %) ) ) % ' .. '

HN: Pro privĂĄtnĂ­ bankovnictvĂ­? nepĹ&#x2122;Ă­znivÄ&#x203A; dotknout schopnosti s Ä?eskou ekonomikou, aĹž souÄ?asnĂ˝ edegkÂ&#x201A; kZX]cV egdYj`idkb bVcV ZgĆłb 6aa^Vco kZ `iZgÂ&#x201A;b _hdj platebnĂ­ karta Lady karta od KoDatank, kterĂĄ data analyzovala. Raiffeisenbank. CelkovĂ˝m vĂ­tÄ&#x203A;zem posuzovĂĄnĂ­ telefonnĂ­ch linek nejpodobnĂ˝mi parametry, nebyla vyH k{b^ dY9. 6Maxima Yd O pojiĹĄĹĽovna 9. Uniqa 59,37 64,03 bank ĂşvÄ&#x203A;rovat firmy. PrĂĄvÄ&#x203A; tuto TĹ&#x2122;eba. ĹĄestiprocentnĂ­ rĹŻst NÄ&#x203A;mecka spadZ Ä?eho porota merÄ?nĂ­ banky, kterĂĄ svĂ˝m drĹžitelSoutÄ&#x203A;Ĺž vyhlaĹĄujĂ­ k _ZYcÂ&#x201A; HospodĂĄĹ&#x2122;skĂŠ h _Z]d eĆĄÂ&#x2020;egVkdj hVbdicÂ&#x2020; ]g{ĹĽ^vychĂĄzela \da[j! \da[dk{ g^o^`V hdjhiĆĄZYĹąc{ v dostupnosti je ale PoĹĄtovnĂ­ spoĹ&#x2122;ilĂŠpe umĂ­stily se shodnĂ˝m poÄ?tem placena provize. ProtoĹže se tato  ' , )%! !&)  ' ) ) )%! ) + -)% Ä?ĂĄst novĂŠ regulace ostĹ&#x2122;e kritizuje ne na bÄ&#x203A;ĹžnĂĄ tĹ&#x2122;i Ä?tyĹ&#x2122;i procenta, kdyĹž 10. Ä&#x152;PP 58,35 10. Uniqa 63,57 EkonomickĂŠ Ăşdaje zĂ­skali hodnoti-`gn_Znoviny, kĂĄm nabĂ­zĂ­ napĹ&#x2122;Ă­klad pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ partnery jsou KPMG Ä&#x152;eskĂĄ telna, hodnotitelĂŠ sledujĂ­ totiĹž i daldosaĹženĂ˝ch bodĹŻ Ä&#x152;eskĂĄ spoĹ&#x2122;itelpraxe obvykle dÄ&#x203A;je i v rĂĄmci jednĂŠ hbadjkĹą! ^ `g{YZ Z \da[dkÂ&#x201A;]d V id _V`kaVbViÂ&#x201A;ĆĄ^! iV` ^ egd[Zh^dc{adkÂ&#x201A;# ĹĄĂŠf erste Group Andreas treichl. Co HN: A bude ho pouŞívat? pĹ&#x2122;i rekordnĂ­m vĂ˝sledku nÄ&#x203A;meckĂŠzprĂĄv spoleÄ?nostĂ­ telĂŠ zX]g{cÂ&#x2020; vĂ˝roÄ?nĂ­ch belky a jejĂ­ho obsahu. JedniÄ?kou a IBMĆĄVYĹą Ä&#x152;eskĂĄ republika. ĹĄĂ­ faktory. na, Ä&#x152;SOB, Volksbank a RaiffeisenpojiĹĄĹĽovny, pokusili jsme se tomu <da[dk{ cdk^c`V Ă&#x2019;cVcĹĽcÂ&#x2020; c{ĹĽ^cÂ&#x2020; o kdo^YZarepublika V k cZedhaZYcÂ&#x2020; %% # , )% % ) - ". ( %( si tom myslĂ­te? ZatĂ­m je to neakceptovatelnĂŠ. UĹž ho hospodĂĄĹ&#x2122;stvĂ­ rosteme jen o 1,8 Jde napĹ&#x2122;Ă­klad o telefonnĂ­ linky. bank. zabrĂĄnit tĂ­m, Ĺže pĹ&#x2122;Ă­snÄ&#x203A; sledujeme, gdoedĹĽZi ]g{ĹĽĆł eĆĄ^ cZcVY{aX] jY{" eaViÂ&#x2020; `gdbĹą ijoZbh`V iV`Â&#x201A; `YZ`d" MĂĄ naprostou pravdu. Ale svÄ&#x203A;t je jsme ale vytvoĹ&#x2122;ili vlastnĂ­ franĹĄĂ­zy procenta. TakĹže ani zisky Ä?eskĂ˝ch Naproti tomu nejhorĹĄĂ­ jsou vtomTady se hodnotĂ­ Ä?asovĂĄ dostupnost zda se u nĂĄs objevujĂ­ bĂ˝valĂ­ kliennespravedlivĂ˝, prostÄ&#x203A; pĹ&#x2122;es rĹŻznĂŠ a jejich brand se uĹž trochu odliĹĄuje bank nebudou tak vĂ˝raznÄ&#x203A; stoupat adhiZX]! edĹĽÂ&#x2020;cV_Z Â?gVoZb V _Z]d c{" a^k cV hkĹąiĹą# HiZ_cĹą _V`d cVeĆĄÂ&#x2020;`aVY to ohledu banky Waldviertler Sparlinek urÄ?enĂ˝ch pro obecnĂŠ dotazy ti. JestliĹže u nĂĄs uĹž smlouvu v miratingovĂŠ agentury si banky vyod naĹĄeho. jako v minulosti. haZY`n cZWd `g{YZ Â&#x2020; ĹĽ^ ed`doZcÂ&#x2020;b j edk^ccÂ&#x201A;]d gjĹĽZcÂ&#x2020; h^ bd]dj kasse a Oberbank. Ty Ä?Ă­slo zaÄ?Ă­najĂ­cĂ­ klientĹŻ na zĂĄkladÄ&#x203A; tĂ˝dennĂ­ provoznulosti uzavĹ&#x2122;eli, zprostĹ&#x2122;edkovateli â&#x20AC;&#x17E;zelenouâ&#x20AC;&#x153; osmiÄ?kou vĹŻbec nemanĂ­ doby infolinek, a to ve tĹ&#x2122;ech rozprovizi nevyplĂĄcĂ­me. 

jĂ­, volat tak mĹŻĹžete pouze na stanliĹĄovacĂ­ch ĂşrovnĂ­ch. Podle tÄ&#x203A;chto Letos jsme takĂŠ zavedli unikĂĄtnĂ­ dardnĂ­ placenĂŠ pevnĂŠ linky. ĂşrovnĂ­ se dĂĄ do banky dovolat buÄ? program InSpiral, kterĂ˝ umoĹžĹ&#x2C6;uje naĹĄim klientĹŻm, aby pĹ&#x2122;iĹĄli se starou smlouvou, kterou jim upravĂ­me %%% &) na nejnovÄ&#x203A;jĹĄĂ­ verzi Flexi ĹživotnĂ­ho  HN 038562 pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ bez jakĂ˝chkoliv poplatkĹŻ. Klient tak nemĂĄ dĹŻvod starou smlouvu ruĹĄit. ZĂĄroveĹ&#x2C6; jsme zavedli bonus za vÄ&#x203A;rnost ve výťi 10 procent

Rozhovor

olga SkalkovĂĄ

olga.skalkova@economia.cz

S

to mĂĄ vĂ˝hodu ve vĂ˝kaznictvĂ­. Je to transparentnÄ&#x203A;jĹĄĂ­, ukazuje to jasnÄ&#x203A; ďŹ nanÄ?nĂ­ toky a nĂĄklady. MoĹžnĂĄ je to ten dĹŻvod, proÄ? mĂĄ Zuno Bank samostatnou licenci.

MyslĂ­m, Ĺže by staÄ?ilo, kdyby zisk bank rostl o inďŹ&#x201A;aci plus nÄ&#x203A;jakou rezervu, tedy o Ä?tyĹ&#x2122;i pÄ&#x203A;t procent roÄ?nÄ&#x203A;. JenĹže ratingovĂŠ agentury a akcionĂĄĹ&#x2122;i je nutĂ­ k vÄ&#x203A;tĹĄĂ­mu zvyĹĄovĂĄnĂ­ zisku.

V nĂĄvratnosti kapitĂĄlu se na ĹĄpici drŞí Ä&#x152;SOB a jejĂ­ PoĹĄtovnĂ­ spoĹ&#x2122;itelna UniCredit zĹŻstĂĄvĂĄ i pĹ&#x2122;i expanzi pro akcionĂĄĹ&#x2122;e nejefektivnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ bankou

U

U

V

NĂĄĹĄ obchodnĂ­ model stojĂ­ zejmĂŠna na jednom produktu â&#x20AC;&#x201C; ĹživotnĂ­m pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ Flexi, kterĂŠ je velmi univerzĂĄlnĂ­ a dokĂĄĹže pokrĂ˝t jakĂŠkoliv potĹ&#x2122;eby klientĹŻ. Ukazuje se, Ĺže jsme ĹĄli sprĂĄvnou cestou.

NejlepĹĄĂ­ banka a pojiĹĄĹĽovna 2011

BankovnictvĂ­ bylo velice vĂ˝nosnĂŠ, coĹž s regulacĂ­ pĹ&#x2122;estĂĄvĂĄ platit. Tvrdit, Ĺže budu friendly banka, tak to uĹž bohuĹžel ŞådnĂĄ banka asi nebude.

NejvyĹĄĹĄĂ­ ocenÄ&#x203A;nĂ­ letos mĂ­Ĺ&#x2122;Ă­ do UniCredit PĹ&#x2122;Ă­stup do banky: Bank a PojiĹĄĹĽovny Ä&#x152;eskĂŠ spoĹ&#x2122;itelny kdykoliv a zadarmo V souboji bank letos rozhodovaly desetiny procenta BankovnĂ­ho inovĂĄtora vyhrĂĄla KomerÄ?nĂ­ banka, pojiĹĄĹĽovacĂ­ho DIRECT Jan ZĂĄluskĂ˝

jan.zalusky@economia.cz

V

Ă­tÄ&#x203A;zovĂŠtĹ&#x2122;etĂ­horoÄ?nĂ­kusoutÄ&#x203A;Ĺže NejlepĹĄĂ­ banka 2011 a NejlepĹĄĂ­ pojiĹĄĹĽovna 2011 uĹž slavĂ­. PrvnĂ­ pĹ&#x2122;Ă­Ä?ku mezi bankami zĂ­skala UniCredit, u pojiĹĄĹĽoven se vĂ­tÄ&#x203A;zem stala PojiĹĄĹĽovna Ä&#x152;eskĂŠ spoĹ&#x2122;itelny. SlavnostnĂ­ vyhlĂĄĹĄenĂ­ probÄ&#x203A;hlo vÄ?era v praĹžskĂŠm hotelu Ambassador ZlatĂĄ husa. SoutÄ&#x203A;Ĺž, kterĂĄ u penÄ&#x203A;ĹžnĂ­ch domĹŻ sleduje ďŹ nanÄ?nĂ­ vĂ˝sledky i pĹ&#x2122;Ă­stup ke klientĹŻm, pouŞívĂĄ vĂ­ce neĹž 280 hodnotĂ­cĂ­ch kritĂŠriĂ­ u bank a 130 u pojiĹĄĹĽoven.

EGD \da[ Ă&#x192; egd `a^Y cZ_Zc cV \gZZcj

 !&)  

    

  

$ )

  ( $ )  ' $ $ !$# # "*   !$# # "*

HN038546

VyrovnanĂ˝ souboj bank ZatĂ­mco loni rozhodovala v souboji bank jednotlivĂĄ procenta, letos se hrĂĄlo o desetiny. VĂ­tÄ&#x203A;znĂĄ UniCredit Bank porazila druhou KomerÄ?nĂ­ banku pouze o necelĂŠ tĹ&#x2122;i desetiny procenta. Za triumf vdÄ&#x203A;Ä?Ă­ z velkĂŠ

ZatĂ­mco loni banky odpovĂ­daly na klientĹŻv e-mail v prĹŻmÄ&#x203A;ru za hodinu, letos pĹ&#x2122;ichĂĄzely odpovÄ&#x203A;di i bÄ&#x203A;hem minut.

HN038554

Dostupnost bank

HN038552

www

KdyĹž se o zveĹ&#x2122;ejĹ&#x2C6;ovĂĄnĂ­ nĂĄkladĹŻ na pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ pokusily nÄ&#x203A;kterĂŠ evropskĂŠ stĂĄty, jejich snahy selhaly, protoĹže se zastavily obchody. z celkovÄ&#x203A; zaplacenĂŠho pojistnĂŠho, pokud smlouva vydrŞí 15 let a vĂ­ce. DalĹĄĂ­ bonus je klientĹŻm pĹ&#x2122;iznĂĄvĂĄn kaĹždĂ˝ch pÄ&#x203A;t let, pokud v tomto obdobĂ­ nedojde ke ĹĄkodnĂ­ udĂĄlosti. HN: StĂĄt navrhuje, aby zprostĹ&#x2122;edkovatelĂŠ dostĂĄvali za novĂŠ smlouvy maximĂĄlnÄ&#x203A; Ä?tyĹ&#x2122;i tisĂ­ce korun. Co podle vĂĄs mĹŻĹže tento krok zpĹŻsobit na trhu? Toto opatĹ&#x2122;enĂ­ by klientĹŻm jistÄ&#x203A; snĂ­Ĺžilo nĂĄklady. Na druhou stranu by to stlaÄ?ilo mĂ­ru provize pod ĂşroveĹ&#x2C6;, kterĂĄ je ekonomicky zajĂ­mavĂĄ. ZprostĹ&#x2122;edkovatelĂŠ by ztratili motivaci ĹživotnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ nabĂ­zet a prodej novĂ˝ch ĹživotnĂ­ch pojistek by se zastavil. MĹŻĹžeme spekulovat o tom, zda Ä?tyĹ&#x2122;i tisĂ­ce korun je fĂŠrovĂĄ odmÄ&#x203A;na. Na prvnĂ­ pohled jde o hodnÄ&#x203A; penÄ&#x203A;z, ale kdyĹž pĹ&#x2122;epoÄ?tete poÄ?et aktivnÄ&#x203A; pĹŻsobĂ­cĂ­ch zprostĹ&#x2122;edkovatelĹŻ na poÄ?et uzavĹ&#x2122;enĂ˝ch pojistek, vyjde vĂĄm, Ĺže by si ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂ˝ zprostĹ&#x2122;edkovatel vydÄ&#x203A;lal prĹŻmÄ&#x203A;rnÄ&#x203A; okolo dvaceti tisĂ­c korun mÄ&#x203A;sĂ­Ä?nÄ&#x203A;. V tĂŠto Ä?ĂĄstce vĹĄak jeĹĄtÄ&#x203A; nejsou zapoÄ?Ă­tanĂŠ nĂĄklady napĹ&#x2122;Ă­klad na dopravu za klientem Ä?i za vedenĂ­ kancelĂĄĹ&#x2122;e.

NovĂŠ a novĂŠ produkty HN: Ministerstvo ďŹ nancĂ­ se v pĹ&#x2122;ipravovanĂŠ novele chystĂĄ uloĹžit zprostĹ&#x2122;edkovatelĹŻm, aby pĹ&#x2122;i sjednĂĄvĂĄnĂ­ smlouvy zveĹ&#x2122;ejnili celkovĂŠ nĂĄklady klienta na pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­. Co si o tomto kroku myslĂ­te? VnĂ­mĂĄm snahu stĂĄtu uÄ?init pojiĹĄĹĽovacĂ­ produkty vĂ­ce transparentnĂ­mi, ale jsem v tomto ohledu ponÄ&#x203A;kud skeptickĂ˝. KdyĹž se o zveĹ&#x2122;ejĹ&#x2C6;ovĂĄnĂ­ nĂĄkladĹŻ pokusily nÄ&#x203A;kterĂŠ evropskĂŠ stĂĄty, jejich snahy selhaly, protoĹže se obchody zastavily. LidĂŠ, pro nÄ&#x203A;Ĺž je pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ samo o sobÄ&#x203A; komplikovanĂŠ, neporozumÄ&#x203A;li vĹždy sprĂĄvnÄ&#x203A; vĂ˝poÄ?tu nĂĄkladĹŻ nebo se lekli tĂŠ obrovskĂŠ Ä?ĂĄstky a pĹ&#x2122;estali bĂ˝t ochotni pojiĹĄĹĽovĂĄkĹŻm platit. NavĂ­c mÄ&#x203A; nenapadĂĄ jinĂŠ ekonomickĂŠ odvÄ&#x203A;tvĂ­, kde by se povinnÄ&#x203A; zveĹ&#x2122;ejĹ&#x2C6;ovaly nĂĄklady na vĂ˝robu Ä?i distribuci produktĹŻ.

HN: jakĂŠ aktuĂĄlnĂ­ trendy v oblasti ĹživotnĂ­ho pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ sledujete? StĂĄle vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ popularitu zĂ­skĂĄvĂĄ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ rĹŻznĂ˝ch rizik a ĂşrazĹŻ. DĹ&#x2122;Ă­ve se klienti v ĹživotnĂ­m pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ovali pouze na pĹ&#x2122;Ă­pad smrti. Dnes chtÄ&#x203A;jĂ­ vĂ­ce eliminovat dopady pĹ&#x2122;Ă­padnĂ˝ch vĂĄĹžnĂ˝ch ĹživotnĂ­ch udĂĄlostĂ­ â&#x20AC;&#x201C; kdyĹž nebudou moci pracovat, chtÄ&#x203A;jĂ­ bĂ˝t zabezpeÄ?eni. MÄ&#x203A;nĂ­ se takĂŠ zpĹŻsob sjednĂĄvĂĄnĂ­ pojistek â&#x20AC;&#x201C; dĹ&#x2122;Ă­ve klient uzavĂ­ral u jednĂŠ pojiĹĄĹĽovny nÄ&#x203A;kolik pojistek. U nĂĄs klient zĂ­skĂĄ variabilnĂ­ pojistku, kterĂĄ pokrĂ˝vĂĄ mnoho rĹŻznĂ˝ch rizik a zĂĄroveĹ&#x2C6; se dokĂĄĹže prĹŻbÄ&#x203A;ĹžnÄ&#x203A; pĹ&#x2122;izpĹŻsobit mÄ&#x203A;nĂ­cĂ­m se podmĂ­nkĂĄm v jeho ĹživotÄ&#x203A;. HN: Velkou mĂ­ru variability nabĂ­zĂ­ u ĹživotnĂ­ho pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ stĂĄle vĂ­ce pojiĹĄĹĽoven. klienti si mohou zvolit libovolnou kombinaci rizik a spoĹ&#x2122;enĂ­. NehrozĂ­, Ĺže pĹ&#x2122;Ă­liĹĄnĂĄ variabilita bude spĂ­ĹĄe kontraproduktivnĂ­? SouhlasĂ­m. SnaŞíme se tomu pĹ&#x2122;edchĂĄzet tĂ­m, Ĺže nabĂ­zĂ­me variabilitu a zĂĄroveĹ&#x2C6; vÄ&#x203A;nujeme velkou pĂŠÄ?i zprostĹ&#x2122;edkovatelĹŻm, aby dokĂĄzali produkt srozumitelnÄ&#x203A; podat a vysvÄ&#x203A;tlit. Pro bankovnĂ­ poboÄ?ky Ä&#x152;eskĂŠ spoĹ&#x2122;itelny nynĂ­ dokonÄ?ujeme konďŹ gurĂĄtor, kterĂ˝ bude Ä?ĂĄsteÄ?nÄ&#x203A; vychĂĄzet z klientovy potĹ&#x2122;eby a pro poradce na pĹ&#x2122;epĂĄĹžce pĹ&#x2122;edjĂ­mat vhodnĂŠ Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­. HN: PojiĹĄĹĽovna Ä&#x152;eskĂŠ spoĹ&#x2122;itelny patĹ&#x2122;Ă­ v poslednĂ­ch letech mezi nejrychleji rostoucĂ­ ĹživotnĂ­ pojiĹĄĹĽovny na trhu. Loni jste pĹ&#x2122;edepsali pojistnĂŠ za vĂ­ce neĹž devÄ&#x203A;t miliard korun, coĹž byl dosud nejlepĹĄĂ­ vĂ˝sledek v historii pojiĹĄĹĽovny. Co se vĂĄm v pouŞívanĂŠm obchodnĂ­m modelu nejvĂ­ce osvÄ&#x203A;dÄ?ilo? NenabĂ­zĂ­me ĹĄirokou ĹĄkĂĄlu produktĹŻ. NĂĄĹĄ obchodnĂ­ model stojĂ­ zejmĂŠna na jednom produktu â&#x20AC;&#x201C; ĹživotnĂ­m pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ Flexi, kterĂŠ je velmi univerzĂĄlnĂ­ a dokĂĄĹže pokrĂ˝t jakĂŠkoliv potĹ&#x2122;eby klientĹŻ. Ukazuje se, Ĺže jsme ĹĄli sprĂĄvnou cestou, protoĹže zprostĹ&#x2122;edkovatelĂŠ se nemusĂ­ uÄ?it nespoÄ?et produktĹŻ, ale velmi dobĹ&#x2122;e dokĂĄĹžou nabĂ­zet a prodĂĄvat tento jedinĂ˝. TakĂŠ se nĂĄm osvÄ&#x203A;dÄ?ilo zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;it se na rĹŻznĂŠ druhy ĂşrazovĂ˝ch pojistek a pĹ&#x2122;ipojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­. HN: jak se bude dĂĄl vyvĂ­jet oblast ĹživotnĂ­ho pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ v Ä&#x152;esku? U mladĹĄĂ­ generace sledujeme, Ĺže se nechce pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ vĂĄzat. Pokud chceme dlouhodobÄ&#x203A; uspÄ&#x203A;t, je nutnĂŠ, aby klientĹŻm dĂĄvalo pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ moĹžnost urÄ?itĂŠ volnosti. NemĹŻĹže to bĂ˝t nÄ&#x203A;co, co jsem dnes zaďŹ xoval a dvacet let to nemohu zmÄ&#x203A;nit. HN: jak odhadujete, Ĺže se budou v nĂĄsledujĂ­cĂ­ch letech vyvĂ­jet vĂ˝nosy z investiÄ?nĂ­ch pojistek? VelkĂŠ zĂĄzraky se Ä?ekat nedajĂ­. Za poslednĂ­ch tĹ&#x2122;icet let se ĂşrokovĂŠ sazby snĂ­Ĺžily po celĂŠm svÄ&#x203A;tÄ&#x203A;. DĹ&#x2122;Ă­ve se dalo dosĂĄhnout vĂ˝nosĹŻ i osm procent roÄ?nÄ&#x203A;, dnes jsme rĂĄdi za Ä?tyĹ&#x2122;i procenta. ŽådnĂŠ vĂ˝raznĂŠ zlepĹĄenĂ­ se pĹ&#x2122;itom nechystĂĄ.

H

www

H

www

H

V Ä&#x152;esku ne v ce et o nÄ&#x203A;kterĂŠ po oĹžky ĂşrazovĂŠ po ĹĄtÄ&#x203A;n Sm ouvu ze seĹĄkrtat Banky mĂĄ o vyuĹž va techno og e kterĂŠ uĹžBANKOVNĂ? ma 10

www.iHNed.cz

Ceny HN

pĂĄtek â&#x20AC;&#x201C; nedÄ&#x203A;le, 24. â&#x20AC;&#x201C; 26. Ä?ervna 2011

12

www.iHNed.cz

Ceny HN

pĂĄtek â&#x20AC;&#x201C; nedÄ&#x203A;le, 24. â&#x20AC;&#x201C; 26. Ä?ervna 2011

S

P

N

S edna po Ä&#x203A;n mĹŻĹže e p e n e ne mob Facebook Do ane e evu

Do mĂłdy de po ĹĄtÄ&#x203A;n zv Ĺ&#x2122;at

INOVĂ TOR iNovĂ ToR pojiĹĄĹĽovacĂ­

VĂ?TÄ&#x161;Z

VĂ?TÄ&#x161;Z

KomerÄ?nĂ­ banKa Lady karta DIRECT PojIťŤoVna aUToHELP K V omerÄ?nĂ­ banka se trefila do pĹ&#x2122;ĂĄnĂ­ tuzemskĂ˝ch Ĺžen, kdyĹž od letoĹĄnĂ­ho prvnĂ­ho dubna spustila produkt nazvanĂ˝ Lady karta. Jde o prvnĂ­ prĂŠmiovou embosovanou platebnĂ­ kartu MasterCard World v EvropÄ&#x203A; zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enou na Ĺženy. â&#x20AC;&#x17E;Jde o inovativnĂ­ produkt, jeĹž je ĹĄitĂ˝ na mĂ­ru pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m modernĂ­m ĹženĂĄm a kterĂ˝ je uzpĹŻsobenĂ˝ jejich ĹživotnĂ­mu stylu i potĹ&#x2122;ebĂĄm,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ Radko Belada, vedoucĂ­ marketingu retailovĂŠho bankovnictvĂ­ KomerÄ?nĂ­ banky. Banka pĹ&#x2122;itom upozorĹ&#x2C6;uje, Ĺže si Lady kartu sjednĂĄvajĂ­ i muĹži. â&#x20AC;&#x17E;Nijak je nediskriminujeme,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ Belada s tĂ­m, Ĺže jen za prvnĂ­ mÄ&#x203A;sĂ­c si kartu poĹ&#x2122;Ă­dilo okolo dvou tisĂ­c klientĹŻ. Lady karta svĂ˝m drĹžitelĹŻm umoĹžĹ&#x2C6;uje dopĹ&#x2122;ĂĄt si nĂĄkupy ve vybranĂ˝ch obchodech za vĂ˝hodnÄ&#x203A;jĹĄĂ­

ceny po celĂ˝ rok, pĹ&#x2122;iÄ?emĹž zĂĄkaznĂ­ci s touto kartou obdrŞí kaĹždĂŠ tĹ&#x2122;i mÄ&#x203A;sĂ­ce katalog s nabĂ­dkami slev a dĂĄrkĹŻ v ĹĄirokĂŠ sĂ­ti partnerskĂ˝ch obchodĹŻ. â&#x20AC;&#x17E;RovnÄ&#x203A;Ĺž se budeme ĂşÄ?astnit nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ch nĂĄkupnĂ­ch akcĂ­ roku â&#x20AC;&#x201C; Elle Fashion Shopping Weekendu a DnĹŻ Marianne,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;ekl Belada. Produkt obsahuje takĂŠ zajĂ­mavou sadu doplĹ&#x2C6;kovĂ˝ch sluĹžeb, jako napĹ&#x2122;Ă­klad pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ kabelky vÄ?etnÄ&#x203A; jejĂ­ho obsahu aĹž do deseti tisĂ­c korun za kalendĂĄĹ&#x2122;nĂ­ rok. S Lady kartou si klient mĹŻĹže takĂŠ pojistit nĂĄkup Ä?i storno vstupenek. Karta pomĹŻĹže i pĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;Ă­padnĂ˝ch havĂĄriĂ­ch v domĂĄcnosti â&#x20AC;&#x201C; v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; zlomenĂŠho Ä?i ztracenĂŠho klĂ­Ä?e banka uhradĂ­ zĂĄsah Ĺ&#x2122;emeslnĂ­ka. Karta takĂŠ nabĂ­zĂ­ takzvanou garanci nejniŞťí ceny â&#x20AC;&#x201C; v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A;, Ĺže klientka najde v kamennĂŠm obchodÄ&#x203A; identickĂŠ zboŞí za niŞťí cenu,

neĹž za jakou danĂŠ zboŞí sama zakoupila, banka klientce tento cenovĂ˝ rozdĂ­l uhradĂ­. CenovĂ˝ rozdĂ­l musĂ­ bĂ˝t minimĂĄlnÄ&#x203A; 200 KÄ? a mapĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; nezavinÄ&#x203A;nĂŠ doJe-li motorista s uzavĹ&#x2122;enĂ˝m pojĂ­ sluĹžbu automaticky pĹ&#x2122;i obnovÄ&#x203A; ximĂĄlnÄ&#x203A; 20 000 KÄ?. pravnĂ­ nehody se klienti vinnĂ˝m ruÄ?enĂ­m u DIRECT ĂşÄ?astnĂ­smlouvy. DĂ­ky kartÄ&#x203A; takĂŠ mohou klienti AUTOHELP pomĹŻĹže u nehod, DIRECT PojiĹĄĹĽovny obrakem dopravnĂ­ nehody, jiĹž nezavinil, zĂ­skat pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ prodlouĹženĂŠ zĂĄkterĂŠ se staly na ĂşzemĂ­ Ä&#x152;eska. ZĂĄcejĂ­ od zĂĄĹ&#x2122;Ă­ loĹ&#x2C6;skĂŠho roku kontaktuje svou pojiĹĄĹĽovnu, kterĂĄ ruky, kterĂĄ prodluĹžuje zĂĄkonem roveĹ&#x2C6; ji lze uplatnit i tehdy, kdy je s vyĹ&#x2122;Ă­zenĂ­m ĹĄkody na vlastnĂ­ pojiĹĄĹĄkodu zlikviduje, vyplatĂ­ mu pojistnebo vĂ˝robcem stanovenou zĂĄruvinĂ­kem Ĺ&#x2122;idiÄ? vozidla se zahraniÄ?nĂ­ ĹĽovnu. DIRECT byl pĹ&#x2122;itom prvnĂ­ nĂŠ plnÄ&#x203A;nĂ­ a potĂŠ sama kontaktuje ku o jeden rok. Limit plnÄ&#x203A;nĂ­ je 20 poznĂĄvacĂ­znaÄ?kouneboĹ&#x2122;idiÄ?jedouna tuzemskĂŠm pojiĹĄĹĽovacĂ­m trhu, pojiĹĄĹĽovnu vinĂ­ka nehody. tisĂ­c korun. cĂ­ v nepojiĹĄtÄ&#x203A;nĂŠm vozidle. â&#x20AC;&#x17E;V cizinÄ&#x203A; kdo s touto sluĹžbou pĹ&#x2122;iĹĄel. â&#x20AC;&#x17E;MĹŻĹže se stĂĄt, Ĺže pojiĹĄĹĽovna vinĂ­radko belada VedoucĂ­ marketingu retailovĂŠho bankovnictvĂ­ KomerÄ?nĂ­ MajitelĂŠ Lady karty se ani nemusĂ­ â&#x20AC;&#x17E;Inspirovali jsme se v nÄ&#x203A;kolika se liĹĄĂ­ pravidla pĹ&#x2122;i prokazovĂĄnĂ­ viny ka bude mĂ­t na nÄ&#x203A;kterĂ˝ detail ĹĄkobanky foto: HN â&#x20AC;&#x201C; libor fojtĂ­k obĂĄvat nakupovat zboŞí po internezĂĄpadoevropskĂ˝ch stĂĄtech, kde je Ä?asto podle konkrĂŠtnĂ­ch stĂĄtĹŻ, a nady jinĂ˝ nĂĄzor a my nedostaneme tu. Mohou si sjednat pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­, dĂ­ky tato sluĹžba rozĹĄĂ­Ĺ&#x2122;ena a bez problĂŠvĂ­c nenĂ­ ani sjednoceno, na co mĂĄ nazpĂĄtek celou Ä?ĂĄstku. RozdĂ­l ale z objemu realizovanĂ˝ch transakrun bez zajiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­. Klienti majĂ­ moĹžkterĂŠmu jim banka v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; dorumĹŻ funguje. Mrzelo nĂĄs, Ĺže jsme nemajitel vozu z povinnĂŠho ruÄ?enĂ­ pĹ&#x2122;i platĂ­me my, klientovi uhradĂ­me cĂ­ na ĂşÄ?et penzijnĂ­ho pĹ&#x2122;ipojiĹĄtÄ&#x203A;nost vyuŞít i sluĹžeb Cash back, kdy Ä?enĂ­ jinĂŠ, poĹĄkozenĂŠ nebo neĂşplnĂŠ mohli pomoci vlastnĂ­m klientĹŻm, nehodÄ&#x203A; nĂĄrok. Proto v cizinÄ&#x203A; zatĂ­m skuteÄ?nou ĹĄkodu,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ KrĂĄsovĂĄ. nĂ­ u PenzijnĂ­ho fondu KomerÄ?nĂ­ pĹ&#x2122;i placenĂ­ kartou za nĂĄkup mohou zĂĄsilky celou zĂĄleĹžitost vyĹ&#x2122;Ă­dĂ­, uhrakteĹ&#x2122;Ă­ u nĂĄs nemÄ&#x203A;li sjednĂĄno havatuto sluĹžbu nenabĂ­zĂ­me. EvropskĂŠ SluĹžbu AUTOHELP nabĂ­zĂ­ pojiĹĄdĂ­ poĹĄtovnĂŠ a dalĹĄĂ­ nĂĄklady. V pĹ&#x2122;Ă­banky. souÄ?asnÄ&#x203A; vybrat hotovost. rijnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ a volali nĂĄm, Ĺže jim pojistnĂŠ prĂĄvo se vĹĄak stĂĄvĂĄ stĂĄle ĹĽovna zdarma k povinnĂŠmu ruÄ?enĂ­ padÄ&#x203A; nedoruÄ?enĂ­ zĂĄsilky pak banka DrĹžitelĂŠ Lady karty si takĂŠ moLady kartu klienti obdrŞí ve stynÄ&#x203A;kdo zpĹŻsobil ĹĄkodu,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ mluvÄ?Ă­ uniďŹ kovanÄ&#x203A;jĹĄĂ­m, a tak urÄ?itÄ&#x203A; nenĂ­ a zĂ­skĂĄvajĂ­ ji automaticky vĹĄichni uhradĂ­ cenu objednanĂŠho zboŞí. hou sjednat okamĹžitĂ˝ ĂşvÄ&#x203A;rovĂ˝ lilovĂŠm â&#x20AC;&#x17E;koĹženĂŠmâ&#x20AC;&#x153; designu. â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;erpĂĄpojiĹĄĹĽovny KateĹ&#x2122;ina KrĂĄsovĂĄ. vĹĄem dnĹŻm konec,â&#x20AC;&#x153; uvĂĄdĂ­ KrĂĄsovĂĄ. novĂ­ klienti. StĂĄvajĂ­cĂ­ klienti zĂ­skaKomerÄ?nĂ­ banka takĂŠ drĹžitelĹŻm mit aĹž do výťe 20 tisĂ­c korun bez me inspiraci v zahraniÄ?Ă­. VÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­me, Ĺže karty pĹ&#x2122;ispĂ­vĂĄ formou odmÄ&#x203A;ny doloĹženĂ­ pĹ&#x2122;Ă­jmĹŻ. Banka takĂŠ nabĂ­zĂ­ Ĺženy pĹ&#x2122;edstavujĂ­ v souÄ?asnĂŠ dobÄ&#x203A; za jejĂ­ pouŞívĂĄnĂ­ jednĂ­m procentem ĂşvÄ&#x203A;rovĂ˝ limit do výťe 250 tisĂ­c kovelkĂ˝ potenciĂĄl a zaslouŞí si pro-

SoutÄ&#x203A;Ĺže sou pro banky zrcad em trhu

2. MĂ?STO M STO Ä&#x152;SoB PojIťŤoVna

2. MĂ?STO

Od loĹ&#x2C6;skĂŠho zĂĄĹ&#x2122;Ă­ poskytuje ModrĂĄ pyramida MoudrĂŠ spoĹ&#x2122;enĂ­, kterĂŠ umoĹžĹ&#x2C6;uje zĂ­skat zvĂ˝hodnÄ&#x203A;nĂ˝ jednoprocentnĂ­ Ăşrok. NabĂ­zĂ­ tĂ­m Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­ lidem, kteĹ&#x2122;Ă­ splnili povinnou vĂĄzacĂ­ dobu stavebnĂ­ho spoĹ&#x2122;enĂ­, a tak si mohou svĂŠ Ăşspory vÄ?etnÄ&#x203A; stĂĄtnĂ­ podpory kdykoliv vybrat, ale potĹ&#x2122;ebujĂ­ jich jen Ä?ĂĄst. Po snĂ­ĹženĂ­ stĂĄtnĂ­ podpory na dva tisĂ­ce korun roÄ?nÄ&#x203A; pĹ&#x2122;itom hledajĂ­ zpĹŻsob, jak zbylĂŠ penĂ­ze zhodnotit. â&#x20AC;&#x17E;StavebnĂ­ spoĹ&#x2122;itelny klientĹŻm se starĂ˝mi smlouvami navyĹĄujĂ­ cĂ­lovĂŠ Ä?ĂĄstky, anebo jim nabĂ­zejĂ­ novĂŠ smlouvy, kde spoĹ&#x2122;Ă­ od zaÄ?ĂĄtku uĹž za jinĂ˝ch podmĂ­nek,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ Martin Sikora, manaĹžer produktĹŻ a marketinguModrĂŠpyramidy.MoudrĂŠspoĹ&#x2122;enĂ­ je podle nÄ&#x203A;ho urÄ?eno tĹ&#x2122;eba tÄ&#x203A;m, kteĹ&#x2122;Ă­ z Ä?ĂĄsti Ăşspor chtÄ&#x203A;jĂ­ zaplatit napĹ&#x2122;Ă­klad vĂ˝mÄ&#x203A;nu oken, avĹĄak zbytek

#

CitibanK eUrope

nepotĹ&#x2122;ebujĂ­. â&#x20AC;&#x17E;Ten potom mohou pouŞít jako poÄ?ĂĄteÄ?nĂ­ vklad na MoudrĂŠ spoĹ&#x2122;enĂ­,â&#x20AC;&#x153; upĹ&#x2122;esĹ&#x2C6;uje Sikora. ZvĂ˝hodnÄ&#x203A;nĂŠ roÄ?nĂ­ ĂşroÄ?enĂ­ na MoudrĂŠm spoĹ&#x2122;enĂ­ dosahuje tĹ&#x2122;Ă­ procent. Klienti, kteĹ&#x2122;Ă­ mÄ&#x203A;li na starĂŠ smlouvÄ&#x203A; ĂşroÄ?enĂ­ tĹ&#x2122;i procenta roÄ?nÄ&#x203A;, je zĂ­skajĂ­ na dobu tĹ&#x2122;Ă­ let. Klienti, kteĹ&#x2122;Ă­ mÄ&#x203A;li Ăşrok 4,5 procenta, zĂ­skajĂ­ tĹ&#x2122;Ă­procentnĂ­ ĂşroÄ?enĂ­ na ĹĄest let. PodmĂ­nkou je, Ĺže penĂ­ze s nĂĄrokem na vĂ˝hodnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ Ăşrok musejĂ­ sloĹžit do Ä?tyĹ&#x2122; mÄ&#x203A;sĂ­cĹŻ od uzavĹ&#x2122;enĂ­ smlouvy a vloĹžit vklad minimĂĄlnÄ&#x203A; 10 tisĂ­c korun. Klient si mĹŻĹže vybrat i variantu se slevou. Sjednat si MoudrĂŠ spoĹ&#x2122;enĂ­ mohou i novĂ­ klienti, tÄ&#x203A;m vĹĄak banka extra Ăşrok pĹ&#x2122;ipĂ­ĹĄe jen za jeden rok. Extra Ăşrok pĹ&#x2122;itom zĂ­skĂĄ klient, i kdyĹž Ä?erpĂĄ pĹ&#x2122;eklenovacĂ­ ĂşvÄ&#x203A;r, pokud ale smlouvu pĹ&#x2122;eklopĂ­ do Ĺ&#x2122;ĂĄdnĂŠho ĂşvÄ&#x203A;ru, ĂşrokovĂ˝ bonus

Od loĹ&#x2C6;skĂŠho lĂŠta nabĂ­zĂ­ Ä&#x152;SOB PojiĹĄĹĽovna CestovnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ pĹ&#x2122;es mobil a stĂĄle zĹŻstĂĄvĂĄ jedinĂĄ. â&#x20AC;&#x17E;ChtÄ&#x203A;li jsme, aby se Ä?lovÄ&#x203A;k mohl pojistit kdykoli a kdekoli a aby pĹ&#x2122;itom nemusel nikam telefonovat nebo si stahovat nÄ&#x203A;jakou speciĂĄlnĂ­ aplikaci,â&#x20AC;&#x153; vysvÄ&#x203A;tluje Petr Kleiner, Ĺ&#x2122;editel marketingu Ä&#x152;SOB PojiĹĄĹĽovny. Sjednat si pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ prostĹ&#x2122;ednictvĂ­m chytrĂŠho mobilnĂ­ho telefonu tak klienti mohou i tÄ&#x203A;snÄ&#x203A; pĹ&#x2122;ed odletem letadla na dovolenou. ZadajĂ­ adresu mpojisteni.csob.cz, vyplnĂ­ celĂŠ jmĂŠno, rodnĂŠ Ä?Ă­slo a vyberou

bezkontaktnĂ­ mobilnĂ­ platby

mobilnĂ­ poboÄ?ka Poskytuje ve speciĂĄlnĂ­m kontejneru vĹĄechny standardnĂ­ sluĹžby jako v kamennĂŠ poboÄ?ce. UvnitĹ&#x2122; je Ä?ekacĂ­ zĂłna a poradenskĂĄ Ä?ĂĄst se ĹĄesti zamÄ&#x203A;stnanci, zvnÄ&#x203A;jĹĄku bankomat. Nahrazuje provoz bÄ&#x203A;ĹžnĂŠ poboÄ?ky, kterĂĄ se opravuje.

poĹ tovnĂ­ spoĹ&#x2122;iteLna

raiFFeisenbanK

sdruĹženĂŠ tlaÄ?Ă­tko paysec

new Connect pro stĹ&#x2122;ednĂ­ ďŹ rmy

PĹ&#x2122;i platbÄ&#x203A; v e-shopu pĹ&#x2122;esmÄ&#x203A;ruje banka klienta pĹ&#x2122;Ă­mo do jeho internetovĂŠho bankovnictvĂ­. SystĂŠm je propojenĂ˝ s platebnĂ­m Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­m PaySec. Platba je obchodnĂ­kovi pĹ&#x2122;ipsĂĄna ihned, ten tak mĹŻĹže okamĹžitÄ&#x203A; odeslat zboŞí.

JedinĂ˝ Ä?eskĂ˝ autorizovanĂ˝ poradce pro vstup ďŹ rem na polskou burzu New Connect. Na New Connect mohou ďŹ rmy umĂ­stit i velmi malĂŠ emise akciĂ­ â&#x20AC;&#x201C; od jednoho milionu eur. Proti hlavnĂ­mu parketu je vstup na burzu rychlejĹĄĂ­ a levnÄ&#x203A;jĹĄĂ­.

aUToHELP

KATeĹ&#x2DC;iNA KRĂ SOVĂ

MluvÄ?Ă­ DIRECT PojiĹĄĹĽovny. fOTO: ARcHiV HN

SluĹžbu nejvĂ­ce vyuĹžijĂ­ klienti pĹ&#x2122;i takzvanĂ˝ch â&#x20AC;&#x17E;plechovĂ˝châ&#x20AC;&#x153; nehodĂĄch, kdy nedojde k poĹĄkozenĂ­ zdravĂ­. V opaÄ?nĂŠm pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;eĹĄĂ­ odĹĄkodnĂŠ pojiĹĄĹĽovna vinĂ­ka rovnou.

PĹ&#x2122;Ă­chod pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ AUTOHELP vĂ˝znamnÄ&#x203A; zmÄ&#x203A;nil tuzemskĂ˝ trh â&#x20AC;&#x201C; dnes nabĂ­zĂ­ podobnĂ˝ produkt zhruba sedm pojiĹĄĹĽoven pĹŻsobĂ­cĂ­ch v Ä&#x152;esku. â&#x20AC;&#x17E;ZpoÄ?ĂĄtku jsme si ne-

byli jisti, jak ochotnÄ&#x203A; s nĂĄmi bude konkurence pojistnĂŠ udĂĄlosti Ĺ&#x2122;eĹĄit. Praxe nĂĄs pĹ&#x2122;Ă­jemnÄ&#x203A; pĹ&#x2122;ekvapila, je to snazĹĄĂ­, neĹž jsme Ä?ekali,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ KrĂĄsovĂĄ.

3. MĂ?STO PojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ pro pĹ&#x2122;Ă­pad pracovnĂ­ neschopnosti Pokud si klient pĹ&#x2122;Ă­jmu si mohou klienm sjednĂĄ toto pojiĹĄ- saĹženĂŠm tÄ&#x203A;nĂ­ a dostane se pak nĂĄsledkem ti sjednat dennĂ­ odĹĄkodnĂŠ od 100

dĂŠlku pobytu v zahraniÄ?Ă­. Ten mĹŻĹže bĂ˝t buÄ? 1â&#x20AC;&#x201C;4 dny, nebo 5â&#x20AC;&#x201C;8 dnĂ­. Podle toho stojĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ pauĹĄĂĄlnÄ&#x203A; 100 nebo 200 korun. PotĂŠ, co klient klikne na â&#x20AC;&#x17E;zaplatitâ&#x20AC;&#x153;, strhne mu pojiĹĄĹĽovna penĂ­ze z kreditu nebo pauĹĄĂĄlu u telefonnĂ­ho operĂĄtora. Textovou zprĂĄvou mu pak pĹ&#x2122;ijde Ä?Ă­slo pojistnĂŠ smlouvy a telefonnĂ­ Ä?Ă­slo asistenÄ?nĂ­ sluĹžby, kam mĂĄ v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; pojistnĂŠ udĂĄlosti volat. â&#x20AC;&#x17E;CĂ­lovou skupinou jsou teÄ? hlavnÄ&#x203A; manaĹžeĹ&#x2122;i, kteĹ&#x2122;Ă­ hodnÄ&#x203A; cestujĂ­. VÄ&#x203A;tĹĄĂ­ rozĹĄĂ­Ĺ&#x2122;enĂ­ je ale jen otĂĄzkou Ä?asu,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ Kleiner.

peTR KleiNeR Ĺ&#x2122;editel marketingu Ä&#x152;SOB PojiĹĄĹĽovny

nemoci nebo Ăşrazu do pracovnĂ­ neschopnosti, vyplatĂ­ mu Amcico pojiĹĄĹĽovna pojistnĂŠ plnÄ&#x203A;nĂ­ od prvnĂ­ho dne, a to i zpÄ&#x203A;tnÄ&#x203A;. â&#x20AC;&#x17E;Obraceli se na nĂĄs klienti, kteĹ&#x2122;Ă­ majĂ­ vĂ­ce finanÄ?nĂ­ch zĂĄvazkĹŻ a nebyli by schopni splĂĄcet,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ Eva DrĂĄbovĂĄ, marketingovĂĄ manaĹžerka Amcico pojiĹĄĹĽovny. Výťe pojistnĂŠho se odvĂ­jĂ­ od výťe sjednanĂŠ pojistnĂŠ Ä?ĂĄstky, kterĂĄ je pĹ&#x2122;Ă­mo ĂşmÄ&#x203A;rnĂĄ prokazatelnĂŠmu pĹ&#x2122;Ă­jmu klienta. V zĂĄvislosti na do-

aGRa PojIťŤoVna

aLLIanZ PojIťŤoVna

aTRaDIUS CREDIT aXa InSURanCE PojIťŤoVna

Meteoservis

novĂ˝ rytmus

do 3200 korun, maximĂĄlnĂ­ odĹĄkodnĂŠ je pĹ&#x2122;itom rovno 75 procentĹŻm pĹ&#x2122;Ă­jmu. PojistnĂŠ mĹŻĹže klient platit v mÄ&#x203A;sĂ­Ä?nĂ­ch, Ä?tvrtletnĂ­ch, pololetnĂ­ch nebo roÄ?nĂ­ch intervalech. MĂĄ moĹžnost sjednat si toto pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ i jen pro pĹ&#x2122;Ă­pad Ăşrazu, nesmĂ­ mu bĂ˝t ale vĂ­ce neĹž 64 let. Varianta ochrany pĹ&#x2122;ed nemocĂ­ i Ăşrazem je omezena 59 lety. Podle DrĂĄbovĂŠ je vhodnĂŠ toto pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ kombinovat s dalĹĄĂ­mi variantami ĂşrazovĂ˝ch a ĹživotnĂ­ch pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­.

eVA dRĂ BOVĂ marketingovĂĄ manaĹžerka Amcico pojiĹĄĹĽovny

martiN sikora manaĹžer produktĹŻ a marketingu banky

OSTATNĂ? SOUTÄ&#x161;Ĺ˝Ă?CĂ?

zanikĂĄ. NabĂ­dka je nejzajĂ­mavÄ&#x203A;jĹĄĂ­ pro klienty se starĂ˝mi smlouvami na 4,5 %, kteĹ&#x2122;Ă­ chtÄ&#x203A;jĂ­ mĂ­t jistotu tĹ&#x2122;Ă­procentnĂ­ho roÄ?nĂ­ho zhodnocenĂ­ na delĹĄĂ­ dobu a jimĹž se Ä?asem mĹŻĹže aegon Via hodit i ĂşvÄ&#x203A;r.

aEGon # PojIťŤoVna

Ä&#x152;ESKĂ PoDnIKaTELSKĂ PojIťŤoVna

Modula agency

Comfort Plus

DomovskĂ˝ autosalon Ä&#x152;PP

investiÄ?nĂ­ ĹživotnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ aĹž webovĂ˝ portĂĄl poskytuje investiÄ?nĂ­ ĹživotnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ pro pÄ&#x203A;t osob na jednĂŠ smlouvÄ&#x203A; aktuĂĄlnĂ­ meteorologickĂŠ hodnoty nabĂ­zĂ­ pĹ&#x2122;i pojistnĂŠ udĂĄlosti 19 investiÄ?nĂ­ch fondĹŻ, na kaĹždĂ˝ metr Ä?tvereÄ?nĂ­ kombinaci jednorĂĄzovĂŠ vĂ˝platy umoĹžĹ&#x2C6;uje najĂ­t i tĹ&#x2122;i roky starĂŠ 5 investiÄ?nĂ­ch programĹŻ a pravidelnĂŠ renty Loyality bonus ve výťi 10 % vysokĂŠ limity bez nutnosti Ăşdaje o teplotÄ&#x203A; nebo srĂĄĹžkĂĄch pĹ&#x2122;edpovÄ&#x203A;Ä? poÄ?asĂ­ na 48 hodin pĹ&#x2122;ipisovanĂ˝ po kaĹždĂ˝ch 10 letech lĂŠkaĹ&#x2122;skĂŠ prohlĂ­dky maximal invest FĂŠrovĂŠ europlatby termĂ­novanĂ˝ vklad systĂŠm zlevĹ&#x2C6;ovĂĄnĂ­ poplatkĹŻ dopĹ&#x2122;edu trvĂĄnĂ­ smlouvy

pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ pracovnĂ­ch agentur proti riziku Ăşpadku jejich klientĹŻ individuĂĄlnĂ­ nastavenĂ­ smlouvy podle ekonomickĂŠho posouzenĂ­ klientĹŻ agentury cena pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ od 20 tisĂ­c korun za rok

investiÄ?nĂ­ ĹživotnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ s moĹžnostĂ­ investovat od 300 korun mÄ&#x203A;sĂ­Ä?nÄ&#x203A; tĹ&#x2122;i bezplatnĂŠ nĂĄstroje na ochranu investic â&#x20AC;&#x201C; realokace, uzamykĂĄnĂ­ vĂ˝nosĹŻ a funkce Stoploss

autopojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­, kterĂŠ podporuje vazbu autosalonĹŻ a jejich klientĹŻ bezplatnĂŠ poskytnutĂ­ nĂĄhradnĂ­ho vozidla aĹž na 28 dnĂ­ zahrnuje vĹĄechna dĹŻleĹžitĂĄ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ vozidla â&#x20AC;&#x201C; povinnĂŠ ruÄ?enĂ­, havarijnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ i pĹ&#x2122;ipojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­

PĹ&#x2122;Ă­chozĂ­ platba z Evropy za 5 KÄ?, JednorĂĄzovĂŠ ĹživotnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ odchozĂ­ po EvropÄ&#x203A; maximĂĄlnÄ&#x203A; za kombinuje pojistnou ochranu 45 KÄ? pro podnikatele. s investicĂ­ do zajiĹĄtÄ&#x203A;nĂŠho fondu. ZĂĄkaznĂ­k si volĂ­ druh ĂşÄ?tu podle UĹž v prvnĂ­m roce zĂ­skĂĄ klient poÄ?tu jeho obvyklĂ˝ch transakcĂ­ za polovinu investiceaplikace zpÄ&#x203A;t s vĂ˝nosem â&#x20AC;&#x17E;PojiĹĄĹĽovnaâ&#x20AC;&#x153; LaDY PLUS mÄ&#x203A;sĂ­c. 6 % p.a. mobilnĂ­ aplikace v chytrĂ˝ch kryje ďŹ nanÄ?nĂ­ ztrĂĄtu a nĂĄklady VĂ˝bÄ&#x203A;ry ze vĹĄech tuzemskĂ˝ch KoĹĄ akciĂ­ obsahuje akcie tĹ&#x2122;iceti telefonech slouŞí jakobankomatĹŻ poradce bankyspojenĂŠ s lĂŠÄ?bou rakoviny prsu zdarma. svÄ&#x203A;tovĂ˝ch spoleÄ?nostĂ­. zĂĄkaznĂ­ka pĹ&#x2122;i nehodÄ&#x203A; a ĹženskĂ˝ch orgĂĄnĹŻ klient mĹŻĹže nahlĂĄsit nehodu 200 tisĂ­c KÄ? pĹ&#x2122;i diagnĂłze, 5 tisĂ­c pojiĹĄĹĽovnÄ&#x203A; pĹ&#x2122;Ă­mo z mĂ­sta nehody KÄ? mÄ&#x203A;sĂ­Ä?nÄ&#x203A; bÄ&#x203A;hem lĂŠÄ?by, 100 tisĂ­c v aplikaci lze pracovat off-line, KÄ? pĹ&#x2122;i operaci Ĺžena jeĹĄtÄ&#x203A; nesmÄ&#x203A;la mĂ­t rakovinu ĹĄetĹ&#x2122;Ă­ tak klientĹŻv ĂşÄ?et

FlyLine PLUS

pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ domova â&#x20AC;&#x201C; Vario

InG Smart

PojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ k Lady kartÄ&#x203A;

cestovnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­, kterĂŠ zahrnuje i pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ proti Ăşpadku leteckĂŠho dopravce pojiĹĄĹĽovna klientovi proplatĂ­ cenu letenky, pĹ&#x2122;Ă­padnÄ&#x203A; mu zaplatĂ­ novou stojĂ­ 490 nebo 990 korun

pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ rodinnĂŠho domu Ä?i bytu spoleÄ?nÄ&#x203A; s domĂĄcnostĂ­ vÄ?etnÄ&#x203A; odpovÄ&#x203A;dnosti klient si sĂĄm urÄ?Ă­, kterĂĄ nebezpeÄ?Ă­ a pĹ&#x2122;edmÄ&#x203A;ty nechce do pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ zahrnout, ostatnĂ­ je pojiĹĄtÄ&#x203A;no automaticky

ĹživotnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­, kterĂŠ umoĹžĹ&#x2C6;uje Ä?ĂĄst penÄ&#x203A;z investovat do podĂ­lovĂ˝ch fondĹŻ do jednĂŠ smlouvy lze zahrnout 2 dospÄ&#x203A;lĂŠ a aĹž 10 dÄ&#x203A;tĂ­ za urÄ?itĂ˝ch podmĂ­nek mĹŻĹže klient placenĂ­ pojistnĂŠho pĹ&#x2122;eruĹĄit

pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ dostane klient zdarma ke kreditnĂ­ kartÄ&#x203A; Lady karta zahrnuje pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ kabelky, storna vstupenky i asistenÄ?nĂ­ sluĹžby klient si mĹŻĹže nasmlouvat i pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ schopnosti splĂĄcet ĂşvÄ&#x203A;r

Ä&#x152;esKĂĄ spoĹ&#x2122;iteLna Ä&#x152;sob

NabĂ­zĂ­ platbu u obchodnĂ­ka pĹ&#x2122;iblĂ­ĹženĂ­m mobilnĂ­ho telefonu k bezkontaktnĂ­mu terminĂĄlu. PĹŻlroÄ?nĂ­ pilotĂĄĹž ve Ä?tyĹ&#x2122;ech supermarketech Globus a v MHD v Plzni. BezkontaktnĂ­ antĂŠna je zabudovĂĄna pĹ&#x2122;Ă­mo v telefonu.

DIRECT PojIťŤoVna Klientovi, kterĂ˝ nezavinil nehodu, vyplatĂ­ pojistnĂŠ plnÄ&#x203A;nĂ­ DIRECT PojiĹĄĹĽovna a potĂŠ sama kontaktuje pojiĹĄĹĽovnu vinĂ­ka. SluĹžbu lze pouŞít, i kdyĹž je vinĂ­kem Ĺ&#x2122;idiÄ? vozidla se zahraniÄ?nĂ­ poznĂĄvacĂ­ znaÄ?kou nebo Ĺ&#x2122;idiÄ? jedoucĂ­ v nepojiĹĄtÄ&#x203A;nĂŠm voze.

aMCICo PojIťŤoVna

modrĂĄ pyramida stavebnĂ­ spoĹ&#x2122;iteLna o banKa CestovnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ pĹ&#x2122;es mobil moudrĂŠ spoĹ&#x2122;enĂ­

Z

m

Ge money banK

duo bonus 2

W

Cle

Ä&#x152;ESKĂ PojIťŤoVna

saXo banK

J&t banKa

Ä&#x152;ESKĂ PojIťŤoV- EVRoPSKĂ CESToV- GEnERaLI na ZDRaVĂ? nĂ? PojIťŤoVna PojIťŤoVna

stavebnĂ­spoĹ&#x2122;iteLna Ä&#x152;esKĂ&#x2030; spoĹ&#x2122;iteLny

platforma informace klientĹŻm na obchodovĂĄnĂ­ akciĂ­ po sms MonDIaL aSSISTanCE KooPERaTIVa

PojIťŤoVna

Platforma poskytuje investorĹŻm BezplatnĂŠ zasĂ­lĂĄnĂ­ informacĂ­ InTERnaTIonaL (aGaI) data, kterĂĄ byla dosud vyhrazena o pohybech na ĂşvÄ&#x203A;rovĂŠm ĂşÄ?tu jen velkĂ˝m hrĂĄÄ?ĹŻm. formou textovĂŠ zprĂĄvy spoĹ&#x2122;Ă­mobilnĂ­ho telefonu na100PRo PojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ NabĂ­zĂ­ obchodovĂĄnĂ­ s vĂ­ce neĹž 11 nĂĄklady na pĂ­semnĂŠ upomĂ­nky. UpozornÄ&#x203A;nĂ­ na blíŞícĂ­ se termĂ­n tisĂ­ci akciovĂ˝mi tituly. povinnĂŠ ruÄ?enĂ­ se stoprocentnĂ­ v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; odcizenĂ­ mobilnĂ­ho Platformu dokĂĄĹže ovlĂĄdat pro podĂĄnĂ­ smluvnĂ­ dokumentace. Ăşhradou ĹĄkody telefonu dostane pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ˝ novĂ˝, MoĹžnost SMS i jakoi modelu i uĹživatel se zĂĄkladnĂ­mi znalostmi souÄ?ĂĄstĂ­ sluĹžby je takĂŠ odtah, pĹ&#x2122;ijmout stejnĂŠ znaÄ?ky hlasovouvozu zprĂĄvu navztahuje pevnĂŠ lince. internetu. se i na krĂĄdeĹže oprava a pĹŻjÄ?enĂ­ nĂĄhradnĂ­ho dĂĄ se poĹ&#x2122;Ă­dit ke kaĹždĂŠmu na volnĂŠm prostranstvĂ­ sjednĂĄvĂĄ se pĹ&#x2122;i nĂĄkupu telefonu povinnĂŠmu ruÄ?enĂ­ pojiĹĄĹĽovny za 100 korun mÄ&#x203A;sĂ­Ä?nÄ&#x203A;

W

PojIťŤoVna Ä&#x152;ESKĂ&#x2030; SLaVIa SPoĹ&#x2DC;ITELnY PojIťŤoVna FLEXI ĹživotnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ umoĹžĹ&#x2C6;uje klientĹŻm pĹ&#x2122;ejĂ­t na novou verzi pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ bez dodateÄ?nĂ˝ch poplatkĹŻ bonus za bezeĹĄkodnĂ­ prĹŻbÄ&#x203A;h ve výťi 10% roÄ?nÄ&#x203A; za kaĹždĂ˝ch 5 let ďŹ nanÄ?nĂ­ prĂŠmie za vÄ&#x203A;rnost po 15 letech trvĂĄnĂ­ smlouvy

PojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ agentur prĂĄce proti Ăşpadku sjednĂĄnĂ­ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ probĂ­hĂĄ v prvnĂ­ fĂĄzi pĹ&#x2122;es internet bÄ&#x203A;ĹžnĂĄ stĹ&#x2122;ednĂ­ agentura prĂĄce zaplatĂ­ 15 aĹž 20 tisĂ­c korun za rok sleva na pojistnĂŠm pro agenturu, jeĹž zĂ­skala dotace z EU

InG PojIťŤoVna

UnIQa PojIťŤoVna

KoMERÄ&#x152;nĂ? PojIťŤoVna

VICToRIaVoLKSBanKEn PojIťŤoVna

UnIQa SafeLine

Ă&#x161;raz X

nĂĄrazovĂŠ Ä?idlo, zabudovanĂŠ v automobilu, vyĹĄle pĹ&#x2122;i havĂĄrii signĂĄl do centrĂĄly asistenÄ?nĂ­ sluĹžby pĹ&#x2122;i sjednĂĄnĂ­ draŞťí varianty nabĂ­zĂ­ 25% slevu produktu sleva pro klienty, kteĹ&#x2122;Ă­ za rok nenajedou vĂ­ce neĹž 20 tisĂ­c km

ĂşrazovĂŠ pojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ s vysokou pojistnou ochranou ĂşrazovĂ˝ mÄ&#x203A;sĂ­Ä?nĂ­ dĹŻchod klient zĂ­skĂĄ uĹž od 35% trvalĂ˝ch nĂĄsledkĹŻ moĹžnost pĹ&#x2122;ipojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­, kterĂŠ kryje nĂĄklady na nĂĄvrat do kaĹždodennĂ­ho Ĺživota

71


Final Report | Soutěže v médiích

PR podpora na stránkách HN

72


Final Report | Soutěže v médiích

Mediální příspěvky

73


Final Report | Soutěže v médiích

74


Final Report | Soutěže v médiích

On-line

75


Final Report | Soutěže v médiích

Elektronické newslettery

76


SOUHRNNÝ PŘEHLED VÍTĚZŮ


Final Report | Souhrnný přehled vítězů

Nejlepší banka 2011 1. místo UniCredit Bank Czech Republic 2. místo Komerční banka 3. místo Československá obchodní banka

Nejlepší pojišťovna 2011 1. místo Pojišťovna České spořitelny 2. místo Allianz pojišťovna 3. místo Kooperativa pojišťovna

Klientsky nejpřívětivější banka 2011 1. místo Poštovní spořitelna 2. místo Komerční banka 3. místo LBBW Bank CZ

Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2011 1. místo Pojišťovna České spořitelny 2. místo Allianz pojišťovna 3. místo Generali Pojišťovna

Bankovní inovátor 2011 1. místo Komerční banka, Lady karta 2. místo Modrá pyramida stavební spořitelna, Moudré spoření 3. místo Fio banka, Běžný účet bez poplatků pro fyzické osoby i firmy

Pojišťovací inovátor 2011 1. místo DIRECT Pojišťovna, AutoHELP 2. místo ČSOB Pojišťovna, Cestovní pojištění přes mobil 3. místo Amcico pojišťovna, Pojištění pro případ pracovní neschopnosti

Cena novinářů za nejvstřícnějšího bankovního analytika Aleš Michl, Raiffeisenbank 78


Final Report | Závěrečné slovo

Závěrečné slovo Do třetího ročníku soutěží Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna jsme vstoupili s několika jasnými cíli: zkoumat více subjektů, ohodnotit více produktů i kritérií, testovat vše opakovaně a na více místech. Svým slibům jsme dostáli. Oproti loňskému ročníku jsme letos porovnali téměř dvojnásobné množství finančních domů, rozšířili jsme základní kategorie i počet zkoumaných kritérií, uskutečnili jsme více testů komunikace a v mnoha směrech rozvinuli vlastní metodiku hodnocení. Tím to však nekončí. V roce 2011 jsme zaznamenali v průběhu vyhodnocování dat hned několik zajímavých skutečností na trhu bank a pojišťoven. Ukázalo se, že zesilující trend segmentace klientů se odráží nejen v poplatkové politice finančních domů, ale i v nastavení produktů a celkovém přístupu ke klientovi. To potvrdily také výsledky některých bankovních domů: Výhodné nastavení produktů a služeb platí jen pro úzce vymezený okruh klientů. Už nyní tak pracujeme na rozšíření stávajících klientských profilů a jejich implementaci do hodnocených oblastí v rámci soutěže. Odlišný přístup k inovaci využívají banky a pojišťovny také na poli komunikace se zákazníkem. Ačkoliv nové netradiční způsoby kontaktu se zákazníkem se obecně rozšiřují, snaha v co největší míře inovovat má mnohdy za následek snížení kvality stávajících kanálů a osvědčených způsobů komunikace s klientem. I v následujících letech chceme přinášet relevantní a objektivní informace ze světa bank a pojišťoven a prezentovat je dostatečně srozumitelně nejen směrem ke zkoumaným finančním domům, ale i k veřejnosti. Znalost a orientace tohoto stálého, současně však dynamického prostředí přitom vnímáme jako základní předpoklad úspěchu. Proto si také dnes velmi ceníme spolupráce s bankovními i pojišťovacími institucemi, které s námi o správném nastavení soutěže a hodnotících parametrů diskutují. Věříme, že naše postřehy spolu s jejich zkušenostmi a odbornými znalostmi trhu představují dobrý základ pro profesionální rozvoj metodiky hodnocení a současně budování dobrého jména celé soutěže. Gabriela Tomanová projektová ředitelka Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna

79


PŘÍLOHY


Final Report | Přílohy

Přílohy č. 1: Struktura procentuálních vah – banky Oblasti a kritéria v hodnocení klientského přístupu Na celkovém hodnocení se klientský přístup podílí 50 % Náklady na vedení účtu – váhy stanovené bankami pro 5 typů klientů: Náklady na vedení účtu – váhy stanovené bankami pro 5 typů klientů:

Náklady na vedení účtu

Mimořádné náklady

23,70 %

málo aktivní konzervativní klient

24,90 %

aktivní racionální klient

24,30 %

aktivní konzervativní klient

23,90 %

podnikatel

16,90 %

student

10,00 %

3,10 % Váha kritérií zjištěná na základě průzkumu mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK:

Sazby

17,00 %

Produkty

11,30 %

Služby

11,20 %

termínovaný vklad, občané, 1 měsíc, CZK termínovaný vklad, občané, 1 rok, CZK

15,01 %

termínovaný vklad, občané, 1 měsíc, EUR termínovaný vklad, občané, 1 rok, EUR

10,11 %

spořicí účet, občané, zůstatek do 49 999 Kč spořicí účet, občané, zůstatek od 1 mil. Kč

16,64 %

hypoteční úvěr, občané, 70% zajištění, 1 rok fixace hypoteční úvěr, občané, 70% zajištění, 5 let fixace

13,71 %

spotřebitelský úvěr na cokoliv

14,52 %

kontokorentní úvěr

14,58 %

kreditní karta

15,42 %

Váha kritérií zjištěná na základě průzkumu mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK:

Dostupnost

15,60 %

počet poboček

26,38 %

rozsah úředních hodin

25,48 %

telefonní linky

14,23 %

služby bankomatů

18,85 %

služby zřízené elektronicky

15,07 %

Váha kritérií zjištěná na základě průzkumu mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK: Komunikace

18,10 %

mystery shopping

42,92 %

mystery mailing

26,21 %

mystery calling

30,88 %

Kritéria hodnocení hospodaření a stability Na celkovém hodnocení se pohled akcionářů podílí 50 % Váhy jednotlivých kritérií stanovené bankami v roce 2011 Rentabilita

20,80 %

poměr mezi ziskem po zdanění a vlastním jměním ke konci roku (ROE)

Nákladovost

19,60 %

poměr mezi správními náklady a ziskem z finanční činnosti

Efektivnost

13,60 %

poměr aktiv a počtu zaměstnanců

Tržní podíl v depozitech

10,30 %

poměr závazků (vkladů) klientů a celkové sumy závazků za těmito osobami

Tržní podíl v úvěrech

14,70 %

poměr pohledávek vůči klientům a celkové sumy pohledávek za těmito osobami

Kvalita aktiv

21,00 %

podíl pohledávek se selháním na objemu úvěrů a pohledávek

81


Final Report | Přílohy

Přílohy č. 2: Chování stanovených typů klientů OBČAN málo aktivní

aktivní

PODNIKATEL (FO)

STUDENT

18 let, méně aktivní

konzervativní

racionální

konzervativní

CHARAKTERISTIKA klienta

65 let, el. bank., SIPO

35 let, el. bank., el. výpis

35 let, pobočka, ATM zahr.

velmi aktivní, bez úvěrů

Obrat na účtu v Kč / měsíc

10 000

20 000

20 000

150 000

30 000

30 000

30 000

300 000

1

1

1

1

Cena vedení účtu / měsíc Průměrný zůstatek na účtu v CZK / úrok v % p. a.

5 000

Výpisy (procento klientů) Měsíční výpisy

1

Čtvrtletní Distribuce výpisů Poštou

1

1

1

1

Elektronicky

1

Hotovost Počet výběrů hotovosti na přepážce za měsíc

1 (3 000 Kč) 6

Počet výběrů hotovosti z vlastních ATM za měsíc Počet výběrů hotovosti z cizích ATM za měsíc

1 (3 000 Kč)

1 (6 000 Kč)

2 (80 000 Kč)

3

3

3 (6 000 Kč)

1 (80 000 Kč)

3

2 (1 x 100 EUR, 1 x 250 EUR)

Počet výběrů ATM ze zahraničí (za rok) a částka (z cizích ATM)

1

3

1

1

10

3

3

20

Počet odchozích plateb za měsíc (domácích – mimo trval. pr.) – V

1

1P

12

Počet odchozích plateb za měsíc (domácích – mimo trval. pr.) – M

4

3E + 1P

28

Počet odchozích plateb trval. příkazem za měsíc (domácích) – V

1

1P

2

Počet hotovostních vkladů za měsíc (prům. objem 10 000 Kč) Platby tuzemské Počet došlých plateb za měsíc (domácích) – V Počet došlých plateb za měsíc (domácích) – M

1

2

1

Počet odchozích plateb trval. příkazem za měsíc (domácích) – M

1E

2

2E

4

1

Počet plateb u obchodníka

3

14

12

14

5

Inkaso – V

1

1

Inkaso – M

1

1

2

2

5

4

4

5

2

2

3

SIPO – M

1

Kolikrát za rok je (elbank): Zřízený trvalý příkaz k běžnému účtu Změněný trvalý příkaz k běžnému účtu

1

Zrušený trvalý příkaz k běžnému účtu

1

Způsob komunikace s bankou Na pobočce

1

1

Přímým bankovnictvím (internet, telefon, GSM)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Platební karty – debetní (procento) Platební karta elektronická (neembosovaná) Platební karta embosovaná

1

1

1

82


Final Report | Přílohy

BANCO

CITIBANK

ČS

ČSOB

ERB

FIO

GE

ING BANK

KB

LBBW

mBank

OBERBANK

PS

RB

UCB

VB

WSK

VISA Electron

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

VISA Classic

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

VISA Gold

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

Maestro

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

MasterCard Standard

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

MasterCard Gold

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

v CZK

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

USD

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

EUR

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

GBP

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

jiné

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

bez výpovědní lhůty

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

s výpovědní lhůtou

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1 týden

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

2 týdny

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1 měsíc

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

6 měsíců

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

12 měsíců

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

24 měsíců

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

a více

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

USD

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

EUR

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

GBP

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

jiné

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

VISA Classic

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

VISA Extra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

VISA Gold

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

MasterCard Standard

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

MasterCard Gold

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

MasterCard Electronic

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

jiné

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

účelový (na bydlení)

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

účelový na vzdělání

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

neúčelový

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

„Zelená úsporám“

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

na bydlení

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

na družstevní bydlení

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

na cokoliv („Americká hypotéka“)

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

hypotéka „zpětně“

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

bez dokladu příjmu

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

na 1 rok

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

na 3 roky

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

na 5 let

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

na 8 let

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

na 10 let

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

na 15 let

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

na 20 let

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

do 70 % částky

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

do 80 % částky

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

do 90 % částky

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

do 100 % částky

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

Předhypoteční úvěr

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

Refinancování hyp. úvěru / úvěru ze stavebního spoření

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

Stavební spoření

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

Penzijní připojištění

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

pojištění karet proti ztrátě či odcizení

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

úvěr – pojištění schopnosti splácet

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

karty – pojištění schopnosti splácet

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

Kontokorent

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Investice na kapitál. trzích

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

Investice do podíl. fondů

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

BANKY (abecední pořadí)

Platební karty

Běžný účet

v cizí měně

Spořicí účet Vkladní knížka

výpovědní lhůta

Termínovaný vklad v CZK

v cizí měně

Kreditní karty

Úvěr

Hypoteční úvěr

fixace úrokové míry

krytí

Pojištění

Poznámky: 1 = poskytuje produkt, 0 = neposkytuje produkt

AXA BANK

Přílohy č. 3: Hodnocení produktů bank

83


Final Report | Přílohy

AXA BANK

BANCO

CITIBANK

ČS

ČSOB

ERB

FIO

GE

ING BANK

KB

LBBW

mBank

OBERBANK

PS

RB

UCB

VB

WSK

Přílohy č. 4: Hodnocení služeb bank

Internet banking

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GSM banking

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

Phone banking

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

TV banking

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

propojení přímého bank. s účet.

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

BANKY (abecední pořadí)

Elektronické bankovnictví

Elektronická fakturace (pro firmy) Image karta

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Cashback

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

Cash advance

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

prioritní (expresní) platba

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

„depozitní bankomaty“

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

na pobočce

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

inkaso

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SIPO

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

elektronicky

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

poštou

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

elektronicky

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

na pobočce

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

četnost zasílání – týdně

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

četnost zasílání – měsíčně

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

četnost zasílání – čtvrtletně

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

četnost zasílání – za půl roku

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

četnost zasílání – ročně

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

Zahraniční platby

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Zůstatková SMS

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

zajištění kurzového rizika

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

zajištění úrokového rizika

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

dokumentární akreditiv

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

Poskytování privátního bankovnictví

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

Poradce v oblasti dotací (pro firmy)

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

Služba zpětného volání

Hotovostní operace

Trvalý příkaz

Výpisy

Zajišťovací operace

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

spořicí

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

úvěrový

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

k běžnému účtu

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

Chat s asistenty

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Stažení sazebníků v pdf

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Historie sazebníků

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

Kalkulátor

84


Final Report | Přílohy

Příloha č. 5: Mystery shopping – banky, hodnotící formulář NÁZEV HODNOCENÉ BANKY: ADRESA POBOČKY: JMÉNO HODNOTITELE: HODNOCENÝ PRODUKT: DATUM (den, hodina příchodu): HODNOCENÉ KRITÉRIUM

POČET MINUT

1. Č ekací doba – jak dlouho klient čeká, než je obsloužen HODNOCENÉ KRITÉRIUM (body 1–3, 1 = nejhůře, 3 = nejlépe, 0 = nesplněno)

SPLNĚNO ANO

NE

2. P ozdrav – „Jak vám mohu pomoci?“ – zaměstnanec se zeptá na důvod návštěvy, s čím může klientovi pomoci 3. Sdělení všech potřebných informací k danému problému, ústní formou 4. K ontrolní dotaz – zaměstnanec se ujistí, zda je klientovi vše jasné, zda všemu rozumí 5. T ištěné podklady, materiály – zaměstnanec doprovází ústní výklad tištěnými podklady banky (prospekty), tzn. ukazuje klientovi, kde najde informace také v psané formě 6. Z výraznění důležitých informací písemně – zaměstnanec banky vyznačuje důležité informace barevně, a to přímo do tištěných podkladů, doprovází tak ústní výklad 7. S imulace budoucí situace – zaměstnanec se snaží klientovi co nejvíce přiblížit reálnou situaci se všemi podrobnostmi, tzn. podle určitých vyžádaných údajů (měsíční příjem, měsíční akceptovatelná výše splátky, doba splácení atd.) nabídne klientovi „konkrétní čísla“ 8. P ísemné podklady přenechány klientovi – písemné materiály, které byly použity k výkladu, jsou klientovi nabídnuty, odnáší si je s sebou domů 9. Shrnutí důležitých informací 10. O pětovný dotaz na spokojenost s výkladem – „Byly pro vás tyto informace dostačující? Je třeba ještě něco zopakovat, vysvětlit?“ 11. N abídka další schůzky – možnost sjednat si další schůzku (klient např. potřebuje čas na rozmyšlenou, popřípadě je třeba ještě jedna návštěva s potřebnými doklady pro vyřízení půjčky) 12. P řenechání kontaktu na odpovědnou osobu – nabídnutá vizitka 13. D otázat se na spokojenost klienta – klient je dotázán na dosavadní spokojenost v jeho současné bance, zaměstnanec se snaží klientovi poradit s případnými problémy, nespokojeností, snaží se navrhnout řešení (např. nabídne lepší verzi produktu, který banka poskytuje) 14. Rozloučení HODNOCENÉ KRITÉRIUM

Datum přijetí, hodina

15. R ychlost obdržení konkrétní informace (jen v případě, že se klient nedozví informaci přímo na pobočce) – např. zaslání konkrétní úrokové sazby pro hypoteční úvěr na e-mail klienta HODNOCENÍ PŘIŘAZENÍM BODŮ v rámci stupnice 1–3 (body 1–3, 1 = nejhůře, 3 = nejlépe, 0 = nesplněno) 16. Celkový dojem z návštěvy

POČET BODŮ PRŮMĚR:

– hodnocena vstřícnost, jednání tzv. „s úsměvem“ – hodnocena schopnost naslouchat (nepřerušuje klienta v jeho projevu) – schopnost ponechat klientovi prostor pro vlastní názor (tzn. pracovník banky nevnucuje svůj názor, nenaléhá) – hodnocení vzhledu pracovníka (působí upraveně, důvěryhodně…) – hodnocení přesvědčivosti a odbornosti pracovníka (rozumí problematice, jeho znalosti i výklad působí sebejistě a přesvědčivě) Poznámky, postřehy:

CELKOVÉ HODNOCENÍ

85


Final Report | Přílohy

Přílohy č. 6: Struktura procentuálních vah – pojišťovny Oblasti a kritéria v hodnocení klientského přístupu Na celkovém hodnocení se klientský přístup podílí 50 % Váhy jednotlivých oblastí navrženy pojišťovnami v r. 2011 Výše pojistného – váhy stanovené pojišťovnami:

Výše pojistného

27,40 %

Produkty

19,70 %

Služby

22,80 %

kapitálové životní pojištění

32,30 %

kapitálové životní pojištění s připojištěním

14,90 %

úrazové pojištění

2,80 %

povinné ručení

27,50 %

pojištění nemovitosti

10,00 %

pojištění domácnosti

12,50 %

Váha kritérií zjištěná na základě průzkumu v r. 2010 mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK: Dostupnost

11,50 %

počet poboček

37,34 %

rozsah úředních hodin

36,59 %

telefonní linky

26,07 %

Váha kritérií zjištěná na základě průzkumu v r. 2010 mezi 957 respondenty společnosti STEM/MARK: Komunikace

18,60 %

mystery mailing

24,53 %

mystery calling

32,70 %

mystery shopping

42,77 %

Kritéria hodnocení hospodaření a stability Na celkovém hodnocení se pohled akcionářů podílí 50 % Váhy jednotlivých kritérií stanoveny pojišťovnami v r. 2011 Rentabilita

21,70 %

poměr mezi ziskem po zdanění a vlastním jměním ke konci roku (ROE)

Nákladovost

20,20 %

poměr čisté výše provozních nákladů a čisté výše zaslouženého pojistného – rozděleno na životní a neživotní

Efektivnost

14,80 %

poměr čisté výše zaslouženého pojistného na zaměstnance (vyjma zaměstnanců obchodní služby)

Tržní podíl životního pojištění

11,60 %

poměr předepsaného pojistného a celkové sumy předepsaného pojistného hodnocených pojišťoven – rozděleno na běžně a jednorázově placené

Tržní podíl neživotního pojištění

11,80 %

poměr předepsaného pojistného a celkové sumy předepsaného pojistného hodnocených pojišťoven

Solventnost

19,90 %

poměr DMS a PMS – rozděleno na životní a neživotní

86


Final Report | Přílohy

AEGON

ALLIANZ

AMCICO

AVIVA

AXA

AXA život.

CARDIF

ČP

ČPP

ČSOBP

DR Lebens-

DR Sach-

DIRECT

GENERALI

HALALI

Příloha č. 7: Hodnocení produktů pojišťoven

důchodové

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

investiční

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

kapitálové

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

pro děti

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

rizikové

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

univerzální (variabilní, flexibilní)

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

vkladové

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

životní a úrazové pojištění

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

úrazové

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

pojištění zdraví (soukromé zdravotní pojištění)

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

v občanském životě

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

v zaměstnání

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

z vlastnictví nemovitosti

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

cestovní obecně

osoby

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

firmy

pojištění odpovědnosti

osoby

cestovní pojištění

NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

pojištění majetku

pojištění vozidel

podnikatelé, firmy

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

domu a souvisejících staveb

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

rekreační chaty a chalupy

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

pojištění domácnosti

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

havarijní

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

povinné ručení

pojištění nemovitosti

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

pojištění právní ochrany

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

zdravotní pojištění cizinců

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

odcizení

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

vandalismus

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

živelná událost

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

havarijní pojištění

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

povinné ručení

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

nabízí alespoň jeden typ

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

nabízí více než 7 typů poj. všeob. odpovědnosti

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

pojištění finančních rizik

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

pojištění přerušení provozu

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

pojištění zvířat

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

pojištění majetku

„jiné“

0 bytu a souvisejících prostor

pojištění vozidel

pojištění všeobecné odpovědnosti za škody

87


HALALI

HVP

CHARTIS

ING

ING život.

KOOP

KP

MAXIMA

PČS

SLAVIA

TRIGLAV

UNIQA

VICTORIA

WÜSTENROT

WÜSTENROT ŽIV.

Final Report | Soutěže v médiích

důchodové

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

investiční

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

kapitálové

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

pro děti

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

rizikové

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

univerzální (variabilní, flexibilní)

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

vkladové

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

životní a úrazové pojištění

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

úrazové

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

pojištění zdraví (soukromé zdravotní pojištění)

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

v občanském životě

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

v zaměstnání

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

z vlastnictví nemovitosti

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

cestovní obecně

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

bytu a souvisejících prostor

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

domu a souvisejících staveb

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

rekreační chaty a chalupy

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

pojištění domácnosti

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

havarijní

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

povinné ručení

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

pojištění právní ochrany

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

zdravotní pojištění cizinců

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

odcizení

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

vandalismus

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

živelná událost

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

havarijní pojištění

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

povinné ručení

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

nabízí alespoň jeden typ

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

nabízí více než 7 typů poj. všeob. odpovědnosti

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

pojištění finančních rizik

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

pojištění přerušení provozu

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

pojištění zvířat

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

osoby

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

firmy

pojištění odpovědnosti

osoby

cestovní pojištění

NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

pojištění majetku

pojištění vozidel

podnikatelé, firmy

pojištění majetku

„jiné“

pojištění vozidel

pojištění všeobecné odpovědnosti za škody

pojištění nemovitosti

88


Final Report | Přílohy Příloha č. 8: Hodnocení služeb pojišťoven

ČSOB

1

1

1

0

1

on-line získání informací o průběhu likvidace a stavu pojistné události přes internet nebo telefon

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

nahlášení škodné události přes internet nebo telefon

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

vypočtení výše pojistného on-line (např. u cestovního pojištění)

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

stažení a tisk formulářů z internetových stránek

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

KOOP

ČPP

1

0

ING ŽP

ČP

0

0

ING

CARDIF

0

0

CHARTIS

AXA ŽP

1

0

HVP

AXA

0

0

HALALI

AVIVA

0

1

GENERALI

AMCICO

1

0

DIRECT

ALLIANZ

1

on-line platby pojistného (prostřednictvím platební karty)

DR NP

on-line sjednání pojištění přes internet nebo telefon (SMS)

DR ŽP

AEGON

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

on-line sjednání pojištění přes internet nebo telefon (SMS)

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

on-line platby pojistného (prostřednictvím platební karty)

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

on-line získání informací o průběhu likvidace a stavu pojistné události přes internet nebo telefon

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

nahlášení škodné události přes internet nebo telefon

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

vypočtení výše pojistného on-line (např. u cestovního pojištění)

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

stažení a tisk formulářů z internetových stránek

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

KP

MAXIMA

PČS

SLAVIA

TRIGLAV

UNIQA

VICTORIA

WÜSTENROT

WÜSTENROT ŽP

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

on-line sjednání pojištění přes internet nebo telefon (SMS)

1

1

1

1

1

1

1

1

0

on-line platby pojistného (prostřednictvím platební karty)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

on-line získání informací o průběhu likvidace a stavu pojistné události přes internet nebo telefon

1

1

1

1

1

1

1

1

1

nahlášení škodné události přes internet nebo telefon

1

0

0

1

1

1

0

1

0

vypočtení výše pojistného on-line (např. u cestovního pojištění)

0

0

1

1

1

1

0

1

0

stažení a tisk formulářů z internetových stránek

1

1

1

1

1

1

1

1

1

POJIŠŤOVNY (abecední pořadí)

89

Nejlepší banka a pojišťovna Final Report 2011 CZ  

Nejlepší banka a pojišťovna Final Report 2011 česká verze

Nejlepší banka a pojišťovna Final Report 2011 CZ  

Nejlepší banka a pojišťovna Final Report 2011 česká verze

Advertisement