Page 1


eGo Broj 192 09.04.2009 god. cena 30 den

izdava

ArtBit produkcija dooel Bitola `-ska: 290200000059987 dan.br.: mk4002002149688 dep. TTK- banka

Adresa Palata Justinijan Bul. 1-vi Maj 148 / 14 7000 Bitola 071 22 27 28 Tel: 047 242 919 otka`an zaradi bezmilosno ko`oderstvo na operatorot

www.ego.com.mk ego@ego.com.mk Direktor i Glaven urednik Sime Alu{evski Odgovoren urednik Konstantin Petrovski Izdava~ki sovet Ana Begajovska Aleksandar Risteski Omer Sulejman Liljana Hristova Redakcija i sorabotnici Juksel Sulejmani Gordana Cvetanova Vande Gan~evski Goran Mitrevski Silvana Petrova Nasuh Sowa Tantarova-Gruevska Marija Kotevska-Dimovska Ilustracii Keti Radevska Komp. Obrabotka Aleksandar Koli~oski Pe~ati Cetis Print

НАС ДВА БРАТА ОБА РАТУЈЕМО Изборите не би биле избори кога се би било однапред познато. Така и овојпат - и покрај познатата статус-кво состојба во соодносот меѓу главните ривали (ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ), сепак имаше интересни поместувања кои навестуваат што би можело да се случува на политички план во иднина.

1. Стана јасно дека ДПА е маргинализирана со сегашните освоени 30.000 гласови во однос на 105.000 гласови на претходните парламентарни избори. ДУИ сега освои 74.000 гласови но сепак изгуби околу 37.000 глас ови, бидејки на последните парламен тарни имаше 111.000 гласови. Главен добитник од албанскиот кампус е Селмани со најмногу гласови во моментот. 2. СДСМ со коалицијата на последните парламентарни освоија 233.000, а Фрчковски на овие претседателски изб о р и о к ол у 2 6 5 . 0 0 0 . ВМРО-ДПМНЕ со коалицијата на парламентарните имаше 483.000 гласови. На сегашните претседателски избори во вториот круг Иванов доби над 450.000 гласови, што горе-долу е приближно исто. 3. Во првиот круг Иванов имаше околу 340.000 гласа, а Љубе Бошковски околу 147.000. Еве ја разликата! Со 147.000 гласа кои Љубе ги освои без официјална партиска поддршка и такаречи како солоиграч, се етаблираше како голема политичка сила. Приближно ист број гласови освои и Имер Селмани. 4.Е сега, по принципот тебе лага-мене вистина , се шушка дека Љубе и Селмани

имаат сериозни намери да прават полтички сојуз од типот на пословичните Боро и Рaмиз. Со 300.000 гласа во старт, со поддршка од странскиот фактор кој е гладен за партија поставена на мултиетнички основи - кај би им бил крајот? По преобразбата на Брат Љубе (од министер кој се бие со терористи до политичар со скандинавски сфаќања за демократијата и соживотот) ништо не би ме чудело! Ортачењето на Селмани со Бошковски исто така не би ме чудело, зашто се знае човекот си е трговец и тоа со масла (и мазива), па уште ако сета работа ја подмачкаат и странците - оти да не: „ Нас два брата оба ратујемо, не плач` мајко, ако погинемо...“

5. Гледано од аспект на политичкиот прагматизам - на Македонија и недостига партија со таков профил. Партиите од центарот (лев или десен, сеедно) како на пр. ЛДП, Либерална, Лига за демократија, Демократски сојуз, ДОМ... не фатија корен во македонското општество, а партија со мешан етнички состав ниту се формираше! Опозиционата СДСМ е тантела, а и веќе видена работа, така што нејзината употребна вредност многукратно е намалена. Излегува дека формирањето на нова гарнитура која би била доволно организациски и кадровски силна и која би контролирала голем дел од електоратот (Македонци и Албанци) и е потребна и на Македонија и на Меѓународната. Дури и ВМРОДПМНЕ би требало да прогледа низ прсти на овој процес, зашто таква партија би била искористена за евентуална идна рокада, нешто слично на потезите на Бранко со некогашното кобајаги „делење“ на Гошев или Тито Петковски од СДСМ. Зашто - ништо не е вечно - ако се гледа малку подалеку, реално е да се очекува дека еднаш власта се освојува, друг пат се губи. 6. Мајсторството е во тоа да се владее и тогаш кога ќе се изгуби!

This is a free country. Slobodata na govorot i na pe~atot e zagarantirana. Sekoj ~ovek ima pravo da go izrazuva svoeto mislewe na bilo koj na~in, da prima i da {iri idei i

eGo

Za egoisti i ostanati isti

informacii. Za objavenite raboti vo EGO ne odgovarame kako {to nikoj za ni{to vo ovaa dr`ava ne odgovara. 09.04.2009

3


4

09.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Избори 2009

Триумф на ВМРО-ДПМНЕ. По освојувањето на спектакуларното мнозинство во Собранието на ланските предвремени избори, успехот сега го повтори на локалните (победувајќи во 54 од вкупно 84 општини, и во градот Скопје) и на претсе дателските избори. Со тоа се покажа дека рејтинг-листите што подолго време покажуваа оти Груевски и ВМРО-ДПМНЕ се далеку пред другите политички фактори, не биле фабрикувани и фингирани. Зошто е тоа така? Допрва овој феномен длабински ќе се анализира, иако на прв поглед може да се каже дека за тоа виновна е и самата опозиција (СДСМ) заради лошата политика што ја спроведуваше во текот на транзицијата и лошата кадровска политика внатре, во сопствените редови. Од тие причини и во услови без да се почувстува позабележителе напредок во сферата на економијата, ВМРО-ДПМНЕ уште еднаш потврди дека има огромна доверба кај граѓаните. Изборите поминаа како што поминаа - со многу меѓусебни оцрнувања и ниски удари, особено со квалификации од страна на Фрчковски кои ја поминуваа границата на добриот вкус. Ароганцијата која ја практикуваше и се уште ја спроведува кремот на СДСМ (како една од причините за нивната губитничка позиција) се гледа и од честитката која Фрчкоски

eGo

Низ заби едвај ја процеди кон неговиот противкандидат, Иванов, не пропуштајќи цинично да забележи: „Господ да и е напомош на Македонија“. Со тоа ја навести платформата на делувањето на СДСМ во идниот период, која ќе се базира на ставот дека оваа влада Македонија ја води во пропаст и изолација. Тоа значи дека и натаму не ќе може да се изгради консензус ни за

основните прашања, ниту пак за она што сега не притиска - спорот со Грција. Како и да е претседателскиот кандидат на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорге Иванов, со освоени 453.426 гласа победи на четвртите избори за претсе-

Za egoisti i ostanati isti

09.04.2009

дател со што се покажа дека неговите ставови и ставовите на ВМРО-ДПМНЕ (вклучително и оние за спорот со името) се поприфатливи за поголемиот дел од македонскиот електорат. Неговиот противкандидат од СДСМ, Љубомир Фрчкоски, освои 264.692 гласа. Одѕивот на претседателските избори е 42,61% со што беше исполнет цензусот за избор на шеф на државата. На гласање излегле 763.637 од вкупно запишаните 1.792.082 граѓани со право на глас. Решавањето на Спорот со името и интеграцијата во ЕУ и во НАТО се трите клучни предизвици со кои ќе се соочи новоизбраниот претседател Ѓорге Иванов. Неговите уставни надлежности во назначувањето на амбасадорите, во армијата и во судството се дополнителните елементи кои му овозможуваат активно учество во домашната политика. Досегашните избори на претседател секогаш беа проследени со непризнавање од страна на губитниците - или зарадди ставот дека тие се фалсификувани, или заради пазарот со партии на Албанците. За прв пат бројот на гласовите од албанскиот електорат не беа пресудни за изборот претседател. Ако за некои тоа е добро, за други тоа е знак дека тој нема целосен легитимитет, но тоа повеќе личи на барање

5


Заеднички проект на МИА ТАНЈУГ АТА http://www.web-dep.mia.com.mk ВЕБ.ДЕП има за цел да воспостави мрежа за комуникација и информирање меѓу националните новински агенции од земјите од Западен Балкан. Проектот вклучува релевантни владини организации, јавни новински агенции и граѓани.

Republika Makedonija VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA PO^ITUVANI GRA\ANI, Kako del od kampawata “MAKEDONIJAZEMJA NA INFORMATI^ARI”, Vladata na Republika Makedonija za site zainteresirani gra|ani obezbeduva besplatna obuka za koristewe na kompjuteri. Besplatnata obuka }e go opfati paketot za kancelarisko rabotewe i rabota so internet programi, a }e se sproveduva na makedonski i na albanski jazik. Gra|anite koi uspe{no }e go zavr{at kursot za koristewe kompjuteri }e dobijat diploma za zavr{en kurs. Za taa cel, Vladata gi povikuva site zainteresirani gra|ani da podnesat prijava za posetuvawe na besplatna obuka za kompjuteri, so naveduvawe na slednite podatoci: -

ime i prezime; edinstven mati~en broj; adresa na `iveewe; telefon za kontakt.

Zainteresiranite gra|ani prijavata mo`e da ja ispratat na slednata adresa: Generalen sekretarijat na Vladata na Republika Makedonija, bul. “Ilindenska” bb, Skopje, so naznaka: “BESPLATNA OBUKA”, na e-mail: besplatnaobuka@gs.gov.mk или da se prijavat i usno, na tel. broj 0800 22222 секој работен ден дo 16:30 часот, najdocna do 15.05.2009 godina. Site gra|ani koi }e projavat interes }e bidat vklu~eni vo besplatnata obuka, a dopolnitelno }e bidat izvesteni za vremeto, mestoto i na~inot na sproveduvaweto na obukata.

6

09.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Избори 2009 партиски врхушки. Ако многу работи можеа и да се предвидат, сепак за изненадување е пресвртот што се случи во Велес, каде по три континуирани мандати, овојпат левицата изгуби. Истото ги снајде и во Преспа, која се сметаше за традиционален бастион на СДСМ. Од друга страна, ДУИ го изгуби Полог што е индикатор за поместување на расположението на Албанците од овој дел од Македонија каде се најкомпактни. Општо земено, релативно слабиот одѕив на гласачите од сите категории е резултат делумно на нивната разочараност од вкупните состојби во државата, а делумно на измореноста од неколкукратните изборни циклуси кои многу брзо се случија.

Влакно во јајцето отколку на здрава причина. Слабиот одѕив на Албанците за претседателските избори вчера го потврдија и првичните резултати на ДИК. Најмал интерес за шеф на државата имало во Желино, каде што гласале 1,64% избирачи, Липково 2,97, Осломеј - 3,21 и во Сарај -7%, а најголем одѕив имало во поголемите градови во кои имаше и трка за градоначалници, но и во местата со мешан етнички состав како во Тетово - 26,30 отсто, Струга - 29,49 и Гостивар со 30% излезени гласачи на изборите. Тоа може да се толкува како факт кој укажува дека на многумина им е здосадено да бидат употребувани како гласачка машина во интерес на

Bt-City

Revita so nova donacija

Gra|anskoto zdru`enie Revita po vtor pat za kuso vreme donira{e nova oprema za detskata gradinka Rosica vo naselbata Bukovski livadi. Donacijata se sostoe{e od nekolku igra~ki za dvornoto mesto na ovoj objekt. Na sredbata roditelite {to se odr`a vo presret na Svetskiot den na zdravjeto, 7 April, aktivistite na Revita zboruvaa za problemite so koi se soo~uvaat semejstvata pri zgri`uvaweto na decata vo gradinkite i za nasokite kako tie da se nadminat. Vo naredniot period }e se raboti na ureduvawe na dvornoto mesto. Kako gostin na sredbata prisustvuva{e i pratenikot Sowa \elova Stojanova. Dosega{nite aktivnosti na Revita bea motiv vo ureduvaweto i pomagawe da se vklu~i i lokalnoto naselenie. Taka, mladite od fudbalskiot klub od Bukovski livadi samoinicijativno ja bojadisaa ogradata na zgradata na u~ili{teto i gradinkata. Tie se nadevaat deka nivniot primer e ~ekor vo pottiknuvawe na socijalnata odgovornost kaj drugite gra|ani i delovni subjekti.

eGo

Za egoisti i ostanati isti

09.04.2009

7


Li~en stav

Za makedonckite raboti

[^O TREBIT

Po pove}evremenski o~ekuvawa i toa se slu~i, oti - kako {to veli narodot - lekot e pet pari treba samo da mu go pogodi{ vremeto. E, vremeto be{e koga eden moj prijatel koj (otkako dobro go zapoznav po~nav da go po~ituvam) mi se obrati: "A be, ti }e se priklu~i{kon Egoistite, ako treba i pod psevdonim }e ti gi objavuvame tekstovite"! I bi! Odlukata padna u{te vo toj moment samo ~ekav da pominat nekoi voobi~aeni `ivotno-politi~ki peripetii. ... I re{i Tito da go uriva mostot na Neretva, no kako da go napravi toa? Prvo - so ideja! ^itaj}i ja knigata "Koga UDBA tepa - 18/19 godini golgota", se setiv na eden moj razgovor so eden moj prijatel koj za `al od pred 5 meseci ne e me|u `ivite. Razgovor potamina izgleda{e vaka: Zo{to SDSM e opozicija, a VMRO DPMNE e na vlast? Smena na ideologii. Koj treba da gi zameni VMRO DPMNE? Taa ideja koja e sprotivna na nivnata. Zna~i pak SDSM ? Zasega ne postoi druga sprotivna, pa sprema toa ni podobra. A {to e so socijaldemokartskata ideologija koja treba da dojde po vmrovskata? E sega, da znae{ - vlada ili politi~ka partija {to vetuva potpolna ednakvost ili e vo te{ka zabluda, ili na golemo la`e! Lu|eto vo ~ii glavi nekoj bi mo`el da formira takvi sfa}awa moraat da imaat isprazneti mozoci. Od nivnite glavi mora da is~eznale site spoznanija, naviki i iskustva. Samo vo takvi glavi mo`e da se formira sfa}awe, deka ~ovek mo`e da raboti kolku {to mo`e, a da ima se {to mu treba! Te{ko e da se najde takva zemja so bogata priroda i vo nea da gi naseli{tie, spored mene, sovr{eni lu|e.

Mo`e li do smena na ideologijata da dojde so sila? Toa zavisi od toa {to pove}e se saka: Vlast i fotelja ili NARODOT? Postojat personi vo VMROvskiot svet koi pove}e bi prifatile da ja izgubat glavata, otkolku da ja izgubat vlasta. Neli e toa preostra ocenka za niv? Mo`ebi zasega da, ama ako se zadr`at podolgo na vlast, }e bide kako {to rekov. ^ovek koj dolgo sedi vo vlasta se splotuva so nejzinite pogodnosti, so onie koi vlasta gi nosi. Pogodnostite stanuvaat se pogolemi, a naporedno so toa i pobaruvawata od sredinata i od lu|eto kade `ivee. I, eden den, toa }e postane neizdr`livo, a tie personi nepodnoslivi. Toga{ SDSM }e gi trgne od vlasta? Ne, tie sami }e si odat. ]e se podelat na tie {to pove}e "za{tedile" i podobro `iveat i na onie na koi toa ne mu pojde od raka. Pa zatoa {to i

A, narodot? Narodot brzo }e se zadovoli so tro{kite {to i ednite i drugite mu gi frlaat kolku da ne umre od glad. Na ~esniot i siroma{en makedonski gra|anin ne treba mnogu da mu dade{ za da bide blagodaren i vo nekogo da gleda dobro~initel. Zna~i narodot mo`e ne{to da izmeni? Ne! Samo vremeto! Na sekoj plod mu treba vreme da sozree, da prezree i da padne. Kakov e toga{toj `ivot - dolg, a lo{? Pametnite bi dale polovina od svojot `ivot za ostatokot da go pro`iveat kako lu|e. Tamu kade {to dobroto ne uspeva da bide podobro, nedobroto stanuva katastrofa. Kapite koi glupavite im gi krojat na mudrite sekoga{ ispa|aat mali, oti gi krojat po svojata glava. Denes `ivotot morame da go primime onakov kakov {to e, vo nego se vleguva ~esno, ama retko koj takov izleguva od nego. Dali ideologijata mo`e da go smeni ~ovekot za toj da sozdade uslovi za podobar, sovremen `ivot? Zavisi kakva e ideologijata. Ako `ivotot ja prifati i ako nekade vo svetot e doka`ana nejzinata prakti~na primena. Samo i vo najdobrata ideologija prepreka mo`e da bide ~ovekot - ~ovekot koj te{ko im se podreduva na zakonite na ideologijata. Do denes samo edna ja ima doka`ano svojata trajna vrednost bidej}i

Da ne zboruva{za utopija? Ne. Mo`ebi vo nekoj nareden milenium i do toa }e dojde, vo nekoj nov svet, poinakov od ovoj vakov kako {to e.

8

ednite i drugite imaat pribli`na mo}- malkubrojnite so golema vlast i mo}od edna i onie pobrojnite so pomala vlast i mo}od druga strana, }e trgnat edni na drugi.

09.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Li~en stav

DA PRAIME?

ima eden tvorec i gospodar - toa e ideologijata na veruvawe vo Boga. Koga site gra|ani na R. Makedonija bi gi frlile svoite ideologii na ulica, bi banknotirale komunalnite pretprijatija zadol`eni za ~istota. Najlesno se odr`uvaat ideologiite koi gi sozdal `ivotot, a najte{ko onie koi mu slu`at na odreden politi~ki re`im. Ideite koi mu slu`at na re`imot go iscrpuvaat narodot. Re`imot koj narodot go pretvora vo svoj sluga e kratkotraen i neodr`liv. Gluvcite najlesno bi se oslobodile od ma~kata koga bi i vrzale yvonec okolu vratot, ama zortot e kako da se najdi tolku hrabar glu{ec toa da go stori. Mo`e li ~ovek da `ivee bez ideologija? Mo`e... kako ostanatite `ivotni. A, {to e so onie koi velat deka ne se ideolo{ki opredeleni? Postojat samo takvi koi naiduvaat na nekoj interes. Tie se nao|aat vo sredinata na sprotivstavenite ideologii. Ne postoi ~ovek bez vkus, miris, boja. Toga{ bi bil gola voda i ni{to pove}e. Dali se tie lu|e najopasni za nekoja ideologija? Najopasni se onie koi ideologijata ja nosat vo praznite glavi, koi ja zloupotrebuvaat i ja koristat za svoi li~ni interesi.

eGo

Dali lu|eto bez idei se do`ivotno duhovno siroma{ni? ^ovek ne mo`e da bide siroma{en ako ne znae deka postoi ne{to {to mo`e da mu koristi i ne mo`e ne{to da mu nedostasuva ako ne znae deka postoi. Dali ideologiite na SDSM i VMRO- DPMNE se dobri? Dobri se ako se vo racete na razumni lu|e. Lo{i se ako se vo racete na nedorasnati i im slu`at samo na mal broj na lu|e. Dobri se ako im slu`at na gra|anite - ne so zborovi ami so dela, ako ne se vo racete na eden ~ovek ili edna grupa, ako se

Za egoisti i ostanati isti

09.04.2009

li{eni od samovolieto i ako ne se vo sprotivnost so privatniot `ivot. Toa, se razbira, e samo moe mislewe. Ne postoi denes ~ovek koj mo`e da znae pove}e od narodot. Mojot sogovornik, Gospod da mu ja prosti du{ata, otide od ovoj svet so bistar um - a be{e i fa{isti~ki i komunisti~ki zatvorenik.

Pi{uva: Spektator (Podnositelot na ovaa kodo{lama ne podle`i na lustracija, po ideolo{ka opredelenost e Egoist so socijaldemokratska orientacija, po seksualna - razuznava~, me|utoa `ivee vo imaginaren svet pa odvreme - navreme zboruva vistini)

9


NA PATOT ZA Bitola pred 92 godini

Amerikanskoto spisanie "Ne{nl xiografik" vo maj 1917 objavi reporta`a za Makedonija naslovena "Na patot za Monastir". Avtorot Herbert Kori tuka bil edna godina pred krajot na Prvata svetska vojna, a reporta`ata e izlezena eden mesec otkako vo vojnata vleguvaat i SAD. Kori od prva raka dava detali za stradawata na makedonskite civili vo viorot na vojnata vodena od tu|i vojski. "Ne sum ni Bugarka ni Srbinka. Jas sum samo Makedonka i sma~eno mi e od vojna", veli edna starica vo op{irnata reporta`a od koja {to prenesuvame fragmenti.

... "Prikaznata za Makedonija deneska e prikazna za patot za Monastir. Po ovoj pat porano se dvi`ele Aleksandar Makedonski, Kserks i Galerius so negovite legii. Toj bil vrska me|u Jadranskoto i Egejskoto More od vremeto koga se pi{uvala istorijata. So vekovi po nego se dvi`ele volovski koli so svoite drveni trkala i dolgi koloni na magariwa i selanki svitkani pod tovarot na balite. Srpskite i bugarski osvojuva~i se spu{tile do Solun po nego. Trista godini borbeni ma`i, selani, kradci i robovi ~ekorele po beskrajnata kal. Deneska ova e kaleidoskop kakov {to ne bil ni vo najlo{ite

denovi na svojata te{ka istorija. Na volovskite koli i magariwata im se priklu~ija golemi kamioni i motorni koli polni so Oficeri vo krzna i zlato Po nego se dvi`at elegantni Francuzi vo nebesno sino, Angli~ani vo kaki, Italijanci vo sivozeleno, Rusi vo kafeno, Srpski vojnici vo sveltosivo. Tuka ima i Turci so fesovi i Albanci oble~eni vo belo so crn vez i Kritjani vo zdolni{ta i hulahopki i ~evli so ukrasni resi. Piloti, tolku zavitkani vo krzno {to li~at na me~iwa-igra~ki, se vozat vo avtomobili koi postojano brzaat do granicata na brzi-

Patot za Monastir

10

09.04.2009

nata. Arapite, ka~eni visoko na svoite mali sivi kowi - direktni vozovi na sinite vagoni na francuskata armija. Nakiteni sicilijanski ~ezi so naslikani bibliski sceni se vle~at niz kalta. Senegalski vojnici, neverojatno crni, gledaat so sme{na za~udenost nesigurniot od na magariwata koi se ~ini deka prvpat nosat tovat na grb. Vojnicite od Indokina so {apki vo forma na pagoda i so mesing na vrvovite, si gi brkaat svoite neznajni obvrski, temnoko`i ma`i od Madagaskar nosat tovar. Ma-rokancite oble~eni vo oker se dvi`at naokolu so vojni~ki {lemovi. Novi regruti upateni kon frontot, so bledite ~ela oroseni so kapki pot od rancite te{ki 30 kilogrami, im go prepu{taat patot na veteranite koi otslu`ile {estmese~na slu`ba - silni, sposobni i neumorni. Na neboto avionite zujat dodeka izviduvaat. Golemite topovi te{ko se vle~at zad tenkovite. Po patot ima kup~iwa otpad za municija, a po nekoja bolnica. Tuka pominuvaat medicinski sestri od Francija, SAD i od celata Britanska Imperija. Ambulantnite koli se sekoga{ tuka. Nim sekoga{ im se prepu{ta patot. Lu|eto koi se trgaat

Za egoisti i ostanati isti

eGo


MONASTIR

od patot za da im napravat mesto, se nadevaat na denot koga tie }e se vozat vo kola na Crveniot krst kon Solun ili doma. Na edniot kraj na patot e Monastir koj be{e okupiran minatata zima od Sojuzni~kite sili vo bitka {to vo sekoja druga vojna bi se narekla golema. Na morskiot kraj na patot e Solun, baza na Sojuznicite, kade {to na vremeto `iveel Ciceron i kade {to Sveti Pavle ja tresel pra{inata od svoite stapala kako dokaz protiv solun~anite na svoeto vreme i kade {to Sulejman Veli~estveniot ja izgradil Belata kula, vo ~ii {to zandani se u{te gnijat koskite na `rtvite od 500-te godini tursko vladeewe. Pod pravi aoli na toj pat, kako kaj svien lak na koj{to patot pretstavuva strela, se dvi`at milioni borci od Sojuzni~kite sili. Malkumina od ovaa vojna, mo`ebi. Makedonija retko se spomenuva vo slu`benite soop{tenija. Sepak, Britancite ne anga`irale tolku mnogu vojnici vo Ju`na Afrika vo tekot na celata Burska vojna! Vo eden den izbrojav uniformi na 20 borci na patot. Voenoto izvestuvawe vo Makedonija se razlikuva od voenoto izvestuvawe na drugi mesta. Kaj pogolemite vojski na pogolemite voeni

poliwa dopisnikot go ~uvaat, vnimavaat na nego, se gri`at za nego. Nemu se mu e obezbedeno osven uniformata i ra~niot ~asovnik. Toj se vozi vo brzi koli; nego go nosat na visok rid od kade {to ja gleda borbata od daleku; toj spie vo ugledni hoteli. Vo Makedonija toj prvo mora da obezbedi akreditivno pismo {to }e mu dozvoli da gi poseti Sojuzni~ite sili; potoa so kupuva oprema - {ator, lonci za gotvewe, }ebiwa, kofa za voda - se komplet; od

The story of Macedonia today is the story of the Monastir road. Along this highway Alexander and Xerxes and Galerius once tramped with their legions. It has been the link between the Adriatic and the Ægean seas ever since history was written. For centuries it has carried its ox-carts with their solid wooden wheels, and long trains of donkeys and peasant women bowed under packs. Serb and Bulgarian raiders have descended on Saloniki along it. For thirty centuries fighting men and peasants and thieves and slaves have marched through its bottomless mud. Today it is kaleidoscopic as it could never have been in the worst days of its bad history. To the ox-carts and donkeys have been added great camions and whirling cars filled with officers in furs and gold. Natty Frenchmen in horizon blue, Englishmen in khaki, Italians in gray green, Russians in brown, Serbian soldiers in weather-washed gray, bead its surface. Fezzed Turks are there and Albanians in white embroidered with black, and Cretans in kilts and tights and tasseled shoes...

{tabot mu nazna~uvaat kurir i poa|a na pat. Toga{ rabotite po~nuvaat da se slu~uvaat... ... Vo osvojuvaweto na Kajmak~alan polovina od nekoi edinici bea uni{teni vedna{. Tie uspeaja vo ova delumno poradi iskustvoto {to go steknale vo petgodi{noto re~isi postojano vojuvawe. Drug faktor be{e duhot na borcite. Tie ne se nadevaa na ni{to. Tie O~ekuvaat za zaginat Onie koi pre`iveaja o~ekuvaat da zaginat vo borba. No tie se re{eni da ja platat cenata na Srbija. Ako ~ovek mo`e da gi zanemari slu~uvawata, zimskiot pejza` vo Makedonija li~i na onoj vo Vajoming

Deca begalci, `rtvi na vojnata, zgri`eni vo Bitola 09.04.2009

11


Na patot za Monastir drzok i nezadovolen selanec vo nekoj od gradovite koi ja izbegnale borbata. "Ne sum ni Bugarka ni Srbinka", veli prkosno edna stara `ena zaminuvaj}i od patot za Monastir kaj Dobraveni. " Jas sum samo Makedonka i sma~eno mi e od vojna". I nasekade ima ku~iwa. Vo ovaa zemja na ov~ari sekoja ov~arska kolipka ima podvi`en front na ku~iwa. Na istokot ku~eto ne se hrani i ne se gali, taka {to toa se ~uvstvuva otfrleno i prezreno. Vo tekot na ovaa vojna dve vojski ja pregazile severna Makedonija vodej}i gi selanite pred sebe. Ku~iwata ostanale. Nave~er se slu{aat kako zavivaat na pustite ridovi.

Vojnici vo blizina na Dobro Pole ili Montana. Gi ima istite kafeni rit~iwa so par~iwa goli grmu{ki. Gi ima istite re~ni klisuri, istite dale~ni ridovi pokrieni so temni {umi, so povremeni goli xinovi koi se izvi{uvaat kon neboto. Ov~arite gi ~uvaat svoite ovci nedaleku od istrelite na oru`jeto. @enite si perat ali{ta kraj rekata, i ne ni krevaat glava koga pe{adijata pominuva na patoto za Manastir... Malite crni gelopira~ki figuri bi mo`ele

da bidat kauboi. ako po o~ilata ne se poznae deka se uniformirani ma`i. Ne sekoga{ }e se zabele`i ne{to {to ka`uva deka ova e zemja na istokot. Toa mo`e da bide nekoja turska javna ~e{ma niz ~ii stari cevki se u{te te~e voda. Mo`e da bidat i nekoi turski grobi{ta - zapostaveni, obrasnati - me|u ~ii raspadnati nadgorbni plo~i pase dobitok. Toa bi mo`ele da bide i nekoj

Srpska vojska vo blizina na Iveni

12

09.04.2009

Zamirisaniot veter {to doa|a od dolinata navestuva na groznata hrana so koja se hranat. Preku den ma`ite pukaat vo ku~iwata osven vo onie koi }e se dr`at vo blizina na nekoja naselena koliba. Tie se prikraduvaat, kako kojoti, zad karpite. Nave~er ~ovek mo`e da im gi ~ue stapalkite zad sebe na pustite pati{ta. Nivnite o~i bleskaat na svetloto od bateriskata lamba. Vo Makedonija nave~er site nosat oru`je, ne za da se odbranat od neprijateli tuku za da se za{titat od ku~iwata", pi{uva Kori vo "Ne{nl xiografik" vo maj 1917.

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Razgovor, Dimitar Egumenovski, fotograf-amater

Mladiot Dimitar Egumenovski ve}e nekolku godini se dru`i so foto-aparatot i vo sebe ima potencijal za da stane ne{to mnogu pove}e. . . Iako mnogumina bi go prepoznale kako fotografot od Krigla (krigla. net). sepak vo ova intervju razgovarame za fotografijata kako umetnost. Vsu{nost. pome|u komercijalnata. paparaco i umetni~kata fotografija. toj bez dvoumewe ja odbira umetni~kata. . . Zatoa {to pred se. toj e umetnik!

crno-belata fotografija ima svoj udel vo umetnosta. svoja prikazna. Smetea{li deka fotografite od razvienite zemji imaat po{iroki horizonti poradi pristapnosta kon najnovite tehnologii? Da. imaat. No, sekoj entuzijast i vqubenik vo fotografijata i vo najte{kite uslovi }e najde na~in da si ja obezbedi soodvetnata oprema, taka {to tehnolo{kata razvienost ne bi mi pretstavuvala pre~ka za da napravam dobra fotografija. Dobivaat li fotografiite komercijalna za smetka na umetni~kata vrednost samo poradi softverskite re{enija vo postprodukcijata? Vo postprodukcijata mnogu realni raboti se izmenuvaat, taka {to ~uvstvoto za estetika e izobli~eno. Normalno, so seto toa izobli~uvawe se postignuva glavnata cel na komercijalnata fotografija: se da izgleda sovr{eno. Tokmu toa sovr{enstvo gi prodava proizvodite od komercijalnata fotografija, taka {to komercijalnata fotografija nema nikakva povrzanost so umetnosta.

[to e ona {to te privlekuva za da se zanimava{so fotografirawe? Toa e na~inot na iska`uvawe na ~uvstvata. na emociite preku fotografijata. Ednostavno. sekoja fotografija si ima svoja prikazna. . . Inspiracijata za dobra fotografija? Inspirativniot moment doa|a od samoto mesto i predmet na fotografirawe. Naj~esto fotografiram motivi od prirodata... me fascinira! Ednostavno, niedna tehnologija ne mo`e da ja zameni magijata na prirodata. Kolor ili crno-bela fotografija? Pravilno odbrani i osvetleni boi se osnov na edna kvalitetno izrabotena fotografija. pa zatoa prirodniot koloritet ne bi go menuval za crno-bela fotografija. iako i

eGo

pravi so kombinacija na svetla, filtri i razli~na fotografska oprema, bi go izdviol Dejv Hil. Bi mo`elo da se ka`e deka toj mi e idol {to se odnesuva do profesionalniot `ivot :-). Fotografiraweto - hobi ili idna profesija? I pokraj toa {to golema `elba mi e da stanam profesionalen fotograf poradi finansiskata neisplatlivost na profesijata }e ostanam samo entuzijast i vqubenik vo umetni~kata fotografija. No, nikoga{ ne e isklu~ena mo`nosta da `iveam od umetni~kata fotografija, ako ne se pronajdam vo drug segment od umetnosta. Koj e toj drug segment od umetnosta vo koj bi se prona{ol? Drugiot segment od umetnosta bi bil re`iraweto na kratki umetni~ki filmovi koi bi prenesuvali univrzalni, vredni poraki. Porakata koja sega bi ja ispratil do svetot? Qubov, a se ostanato samo }e si dojde!

Go izdr`uvaat li komercijalnite fotografii promenliviot tek na vremeto i trendovite? Komercijalnata fotografija e fotografija koja treba da si ja odraboti zada~ata, odnosno da gi prezentira proizvodite vo "najdobro" svetlo. So samiot tek na vremeto isto kako i proizvodite {to gi prezentira i komercijalnata fotografija izleguva od moda. U~i{ li od postarite majstori na fotografijata? Postarite majstori ve}e pominale niz periodot niz koj minuvam jas sega, taka {to se trudam da u~am od niv - site nivni znaewa da gi sumiram i da go izvle~am najdobroto od niv. Koj ti e omilen fotograf? Poradi faktot {to site negovi fotografii se realni i site onie izmeni koi ostanatite fotografi gi pravat pred kompjuter, toj seto toa go

Za egoisti i ostanati isti

09.04.2009

13


www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.

Studena zima, `e{ki i su{ni leta. Toa u{te pove}e im go ote`nuva `ivotot na decata vo Avganistan. Mnogu od niv mesto vo u~ili{ni klupi, detstvoto go minuvaat na ulica ili vo fabrikite, kade {to se besplatna rabotna sila. Ovie dve brat~iwa se snimeni vo Kabul. www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.

www.ego.com.mk

Okolu 3.000 Japon~iwa i deca na stranci koi `iveat vo Tokio, svirea na violini, ~ela i flejti na zavr{niot koncert na muzi~koto u~ili{te. Manifestacijata godinava se odr`a po 52 pat.

U~esnicite vo protestite protiv NATO se sudrija so policijata, koja upotrebi solzavec za da gi spe~i demonstrantite da vlezat vo centarot na Strazbur, eden den pred sredbata na vrvot na Alijansata. Mnogumina zavr{ija so lisici na racete. Policijata go obezbeduva londonskiot baknarsko-finansiski centar, od demonstrantite koi se zakanuvaa da gi demoliraat bankite. Vo o~ekuvawe na demonstraciite, izlozite na londonskite du}ani bea za{titeni so {tici. Protestite bea dozirani so golema `estokost zaradi odr`uvaweto na samitot na G-20 grupata na najrazvieni zemji. 14

09.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Li~en stav

КУТРАТА АДМИНИСТРАЦИЈА „Проституирањето на јавната служба преку политички притисоци е радикално предавство, затоа што приватниот интерес е мотив на политичката акција“ (Џорџ В. Кертис)

Секој ден ни носи нови изненадувања. Некогаш знае да биде возбудлив, некогаш доса ден, но сепак секој ден е за себе посебен. Но, има денови кога треба да застаПишува: нете на шалтер Марјан Вучковиќ и да потрошите половина ден и целосна доза на нерви за да завршите работата. Нашата јавна администрација е горчливо прашање за секоја политичка гарнитура и непријатна мисла на секој граѓанин . Поголем дел од вината за ваквата состојба во која се наоѓа нашата кутра те. јавна администрација има и периодот на политичка турбуленција кој за жал се уште го живееме. Ако е точно дека Јавната администрација е огледало на државата, тогаш и не е толку чудно што другите не карактеризираат како заостанати. А заостанатоста со себе повлекува и Кисела фаца на шалтер уште од седум часот наутро која ќе ти го расипи целе ден, а можеби и цела недела, (секоја чест за ретките, ама навистина ретките исклучоци). Сепак состојбата која се затекнува денес во македонските (јавни) претпријатија е повеќе од загрижувачка, пред се поради фактот што тн. клики се појавуваат се почесто. Кога веќе ги споменавме кликите како феномен, да кажеме дека тоа се групи кои функционираат во склоп на (најчесто) јавните претпријатија, кои настојуваат да вршат притисок врз раководството, пред се поради цели кои се правно и морално неспоиви со правилата на фирмата. Со други зборови, да врши опструкции врз раководството. Па така секоја клика си избира свој водач кој се грижи за кликата и е најспособен

eGo

за правење на заврзлами! Таквите групи, поминуваат период на инкубација кога се развиваат до големина до која се доволно силни за да извршат „напад“ и да ги окупираат раководните функции. Но, каква врска има тоа со нас „смртниците“ кои ползиме по шалтерите и молиме За штембил и печат Има и тоа голема врска, особено ако молите за печат пред службеник те. администратор кој е член на некоја клика која се наоѓа во период на инкубација. Па во таква ситуација може и ќотек да заработите ако прашате нешто два пати. Но, сепак се зависи и од самиот човек кој работи во администрацијата или како што милуваат да се нарекуваат од Администраторот! Внатрешната поделеност на вработените не запира само кај кликите. Поделбата продолжува и понатаму, така што во една фирма ќе налетате и на тн. „космополити“ - (службеници со поглед кон светот) и на „локалци“. Космполитите чуствуваат мала приврзаност кон организацијата каде што работат и често сакаат да се идентификуваат со професионално успешни фигури надвор од организацијата (нормално!). А локалците пак, се толку приврзани за организацијата што има недостига само уште кревет до бирото за да можат да преспијат до наредниот ден. А, сакаат да се идентификуваат со луѓе кои што успеале во склоп на фирмата каде што работат (само толку). Вака изградениот психолошки профил се надевам дека ќе биде од помош на сите граѓани кои

третата и најважна поделба - партиската, нема потреба многу да се објаснуваме, бидејќи секој вработен си чува знаменце од „својата“партија (божем дома си ја носи), на видно место, па така што не е некој проблем да оцените политичка припадност. После сето ова не е воопшто тешко да се заклучи колку сме за грев. Не можам а да не ја споменам Велика Британија, лулката на демократијата, каде службениците во јавната администрација се оперирани (ама баш оперирани) од политика. Оние кои што ги заземаат највисоките позиции, не ни помислуваат на политика. Средно класираните по хиерархија, за да се вклучат во некоја политичка кампања треба да добијат посебно овластување (смешно - но вистинито! и доста функционално), а оние ситните службеничиња иако имаат право да се занимаваат со политика, тие немаат потреба за тоа! Очигледно на грешките не се учи, бидејќи на толку грешки ништо не научивме!

Лазат пред шалтери бироа и канцеларии, да можат да препознаат за каков тип на администратор станува збор, па така полесно да се приспособат и да знаат што да очекуваат па ако треба и со разговор да го омекнат . А што се однесува до

Za egoisti i ostanati isti

09.04.2009

15


Vnat

НЕВИДЛИВИ ЛУЃЕ (10)

re{e

n pa tnik

Низ илјадагодишната еволуција, човекот успеат да стане доминантно живо суштество на планетата Земја. Додека другите живи суштества растенијата и живот н и те о с та Pi{uva: Pi{uva: нале на речиси Ilija Vasilevski истото ниво, човекот остварил неспоредливо поголем развој и со тоа ја презел целосната "менаџерска власт“ врз планетава. Иако според некој правилник сопственоста врз неа би требало да биде поделена по 33%, сепак напредокот на човекот со толку голема предност пред растенијата и животните ја изместил неговата слика за самиот себе, ја конфискувал сопственоста на растенијата, а и на животните, па според неговото ноншалантно однесување се гледа дека тој е Газдата Кога човекот донесува некоја одлука прво гледа да го задоволи својот интерес, потоа и на растенијата и животните, а при тоа не се оптоварува ако при задоволувањето на својот интерес го загрози интересот, па дури и опстанокот на другите. Она што е превид на современиот урбан човек што само на Земјата има живот, е токму балансот во сопственоста по 33% помеѓу него, растенијата и животните. Колку повеќе се нарушува тој баланс, толку повеќе се слуша крикот на Земјата: дупки на обвивката (изолацијата), климатски промени, суши или поплави, болести и зарази. Овој Крик треба современиот урбан човек да го слушне и веднаш да го преиспита својот однос кон другите свои сосопственици од кои не ги купил "акциите“ преку "берза“, туку на насилен и своеволен начин. Руралниот човек кој е далеку попринципиелен и поправичен кон сопственоста на растенијата и

16

ПЛАНЕТАРНА РАМНОТЕЖА животните се' повеќе ја губи својата позиција, зашто центрипеталното движење на населението се' повеќе го прави помалку атрактивен и со помали можности за учество во власта. Дефинитивно со планетата владеат урбаните луѓе, а не руралните, па затоа и вакви се ефектите. Урбаниот човек се' повеќе станува зависен од својот начин на живеење, се' повеќе е со свое виртуелно чувство на доминација и семоќност, што заплашува сознанието дека можеби нема да успее да ги протолкува сигналите и криковите на планетата дека неправедно и насилно ја "гази сопственоста“ на растенијата и животните и дека со тоа го нарушува балансот, а тој самиот не е способен да создаде барем некој друг баланс кој ќе ја држи во стабилност. Ваквиот тип на луѓе кои не знаат како да се носат со проблемите, а имаат потреба да се претставуваат дека знаат и дека од нив зависи нешто се викаат Кабадајчари Овој тип на луѓе се исклучитално опасни, но и влијателни. Урбаниот начин на живеење значи пренаселеност на еден мал простор, додека друг простран простор (најчесто рурален) останува препуштен сам на себе без соодветно обработување и искористување. Наместо правилно распоредување и рам номерно искористување на ресурсите на Земјата, урбаното живеење го искривоколчува и извитоперува животот на луѓето во урбаните средини, не им дава соодветна социјализација и "соживот“ со растенијата и животните, а со тоа се создаваат огромни поволности за создавање на НЕВИДЛИВИ ЛУЃЕ. Луѓето едноставно не се најдуваат себеси, па играат туѓи улоги и насоки на однесување, живеат туѓ живот. Според системската теорија секој дел од системот ако работи позитивно пренесува позитивна енергија на останатите делови, под

09.04.2009

услов овие да не ја уништуваат, туку барем минимално да ја задржат. Инаку, секој извор ќе застане, па колку сака нека е позитивен. Процесот на узурпирање на сопственоста на растенијата и животните од страна на урбаниот човек води директно кон создавање на НЕВИДЛИВИ ЛУЃЕ, луѓе кои се отуѓени од природата, од своите "крвни роднини“ растенијат и животните, отуѓени од самите себеси. Секој човек има свој улога и своја мисија штом се родил и штом живее, но само оние кои успеале да се спознаат самите себеси ќе бидат ВИДЛИВИ луѓе, а сите други за жал ќе талкаат дел или дури и цел живот и ќе прават многу пакости, додека да се најдат и додека ја почувствуваат огромната радост од средбата со самите себе. Дали за ова има некој Лек За планетарниот проблем има јасно дефиниран лек кој може лесно да се открие како имплицитен дел од овој текст, но тој тип на живеење е својствен за човекот во претходните стотици години, што е малку веројатно дека сегашниот урбан човек би можело да се врати на таков живот. Или пак можеби и не е толку страшно!?

Za egoisti i ostanati isti

(Avtorot e magister po obrazoven menaxment)


Psi hol ogi ja na den ot

KAFEAVA

- Setilna Prijatnost Kafeavata e slo`ena boja koja nastanuva so me{awe na portokalovata so nekoja potemna boja. Na toj na~in se poni{tuva aktivnata i vitalna sila na portokaPi{uva: lovata i se m-r Marija dobiva paKotevska-Dimovska sivno-vitalpsiholog-psihoterapevt na sostojba na kafeavata. Zaradi ovoj svoj kvalitet kafeavata odgovara na pasivnite telesni setila na organizmot. Kafeavata e Boja na zemjata i na toplite tonovi na esenta. Simbolizira serioznost, toplina, potpora i poddr{ka. Mnogumina ja smetaat za prijatna boja koja ostava vpe~atok na stabilnost i cvrstina. Psiholo{koto zna~ewe na kafeavata e ~uvstvo na prijatnost od telesno-setilni zadovolstva. Taa pobuduva ~uvstvo na smirenost, trpenie i izdr`livost. Kafeavata gi pretstavuva psiholo{kite potrebi za sigurnost i pripadnost. Zatoa, mo`eme da re~eme deka taa e boja na setilnata prijatnost kako i na komforot, stabilnosta i ednostavnosta. Se povrzuva so dru`equbivosta, zavisnosta i zdravjeto. Omilena im e na konvencionalnite lu|e koi se dr`at do vospostavenata rutina. Odnosot kon ovaa boja dava informacii za sostojbata na sopstvenoto telo, zo{to kafeavata e senzualna boja koja e vo direkna vrska so fizi~koto telo. Ako ste indiferentni kon nea, toga{ na fizi~kata sostojba na teloto ne mu se pridava golemo zna~ewe. Kolku {to teloto e pozdravoto i pozadovolno, tolku pomalku svrtuva vnimanie kon sebe. Koga postoi nekoja fizi~ka neprijatnost ili bolka, toga{ kafea-

vata boja stanuva popreferirana. Toa uka`uva na postoewe na fizi~ki nemir i potreba za uslovi koi }e ovozmo`at ovaa nelagodnost da se popravi. Silna potreba za kafeava boja imaat li~nosti na koi im e neophodno oporavuvawe od iscrpuva~kiot stres ili napnatost proizlezena od konflikti ili zamor. Istra`uvawata poka`ale deka licata koi nemaat svoj dom ili uto~i{te, niti povolno mesto kade bi mo`ele da se ~uvstvuvaat sigurno i komforno, kako {to se begalci ili raseleni lica, mnogu pove}e ja preferiraat kafeavata boja. Nivnite tela bile zdravi i odmereni, no bile daleku od svoite domovi i ogni{ta. Kafeavata uka`uva na va`nosta koja se stava na domot, potekloto, dru{tvo na sebe srodni, na grupna i semejna sigurnost. Preferiraweto na ovaa boja uka`uva na li~nost koj bara uto~i{te od svoite problemi preku telesni zadovolstva , kako i preku sigurnosta od pripadnosta so srodni na sebe. Koga e odbivna uka`uva na otfrlawe na potrebata za opu{atawe preku fizi~ki zadovolstva i kontakti so drugi. Kafeavata ja odbivaat Li~nosti so ambicija i tendencija da se izdignat kako individualni li~nosti nad kolektivot. Fizi~kata prijatnost i senzornata satisfakcija se do`ivuvaat kako slabosti koi treba da se nadvladeat. Tie se ~uvstvuvaat kako

09.04.2009

nezavisni i silni individualisti, za koi pripadnosta i zavisnosta od drugi e slabost. Vo telesnite potrebi vakvite li~nosti pravat hierarhija i se nakloneti kon neophodnite kao {to se spiewe i odmor, dodeka setilnite zadovolstva se na krajot i gi zadovoluvaat samo ako toa se soglasuva so nivnite ambiciozni celi. Nijansite na kafeava gi sre}avame naj~esto vo ladnite godi{ni vremina vo zimskiata i esenska moda. Nosej}i Braon obleka sozdavate vpe~atok na prizemnost i neutralnost. Ako vi e omilena vie ste prakti~ni, uporno go sledite svoite celi i umeete da u`ivate. Te{kotiite ne mo`at da ve izvadat od takt, sekoga{ nao|ate re{enie koe odgovara za site. Ako ste pod stres oble~ete kafeava boja. Be` bojata gi spojuva svojstvata na kafeavata i belata, neutralna e, smiruva i relaksira. Toplata prijatnost na kafeavite tonovi nao|a primena vo tekstilot i drvoto za vnatre{no ureduvawe. Vo terapevtski smisol ovaa boja deluva smiruva~ki, osobeno na li~nosti na koi im e potreben odmor. Prepora~liva e za prostorii nameneti za odmor i opu{tawe. Doka`ano e deka kafeavata boja go pottiknuva apetitot i ~esto se koristi za kujni i trpezarii.

17


Вселенска долна облека

Јапонските вселенски научници креирале нова линија на долна облека која долго не мора да се менува, а истата не се валка и не смрди. Коичи Ваката, првиот јапонски астронаут кој ке живее во Меѓународната вселенска станица, ја тестирал облеката по име "Jware" која ја креирале експертите од Јапонскиот женски универзитет во Токио. Долната облека која ја развивал истражувачот Јошико Таја е дизајнирана да ги убива бактериите, да ја абсорбира водата и брзо да се суши.

прашина, „гланцањето“ и постојаното разместување на мебелот. Но, се и „дошло преку глава“ кога урнал еден ѕид во нивниот дом затоа што бил премногу валкан за неговиот вкус. Учесниците се натпреварувале во четири дисциплини - фрлање на факс апарати, трка во давање отказ, префрлање на вината на шефот и удирање пињата. Наградите , меѓу кои имало и бон за шанк од 50 долари и бон за вечера од 40 долари, ги донирале локалните бизнисмени. Кој знае, можеби тоа на сите ќе им го подигне моралот. Мојата главна цел беше да ги насмеам луѓето“, вели организаторот, Ник Годар.

Се развела од сопругот заради чудна причина

Облеката е отпорна на оган и е антистатичка, а не треба да се менува за да е удобна и модерна. Јапонскиот астронаут Такао Дои ја носел долната облека на кратко во мисија на шатал минатата година , а облеката и после напорната работа останала сува.

Една Германка се развела од сопругот затоа што не можела да го гледа повеќе како постојано чисти по куќата, објавија германските медиуми. Жената, 15 години го трпела опсесивното чистење на сопругот, бришењето

Околу 3.700 Австријци се повредуваат секоја година во текот на пролетното чистење, соопшти

австриската организација за безбедност . Повредените меѓу март и април најчесто имале скршеници на коските или отворени рани. Миењето на прозорците е еден од класичните примери“, вели Антон Дунцендорфер, вработен во организацијата. Луѓето често се качуваат на нестабилни столчиња и прават “кули од мебел“ наместо да користат скали. Н е с р е ќ и те с е с л у чуваат затоа што луѓето сакаат да го завршат чистењето колку што може побргу, вели Дунцендорфер.

Гулаби пренесуваат мобилни телефони за затвореници

Олимписки игри за невработени

За да дојдат до мобилни телефони, затворениците во Бразил се служат со стариот начин на комуникација - гулаби писмоносци, кои дури пренесуваат и мобилни телефони. Чуварите неодамна

Ник Годар (26), невработен компјутерски програмер се досетил да организира Олимписки игри за невработени, со малку невообичаени “дисциплини“ за натпреварување.

18

Пролетното чистење е опасно во Австрија

09.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

фатиле два гулаба кои пренесувале мобилни телефони за затворениците во затворот Сорокаби, стотина километри од Сао Паоло, соопшти управата на затворот. Вработените во затворот ги откриле гулабите надвор од ѕидовите на затворот, но за среќа птиците не успеале да го внесат материјалот внатре во казнениот дом. Кај двата гулаба се пронајдени платнени ќесички со мобилен телефон и полнач, заврзани за нозете.

Коса долга 2,5 метри

Една Кинеска има коса која не ја скратила веќе 16 години и чија должина сега достигнува 2,5 метри. Ченч Шичин е сопственик на козметички салон во градот Чонгчинг, на југозападот на Кина. За да ја

измие косата потребни и се цели два часа и уште еден час за да ја расчешла. Иако нејзината коса достигнува импресивни 2,5 метри, Ченч Шичин не го држи светскиот рекорд во таа област. Најдолга коса на светот има една друга Кинеска, Сие Чиупинг од провинцијата Гуангси. Д олжината на нејзината коса во 2004 година изнесувала 5,5 метри.


Домино како Берлински ѕид

Жителите на германската престолнина планираат да постават синџир од џиновски домина, долг 2 километри, кој ќе ја одбележи дваесетгодишнината од падот на Берлинскиот зид. Како што пренесуваат медиумите, домината ќе се простираат во должина на некогашната линија која го раздвојуваше Берлин на источен и западен дел. „Сакаме уште еднаш да го урнеме ѕидот“ вели градоначалникот на Берлин Клаус Воверајт. На церемонијата на 9 ноември, денот кога во 1989 година група на луѓе почнала да го урива ѕидот и доминото ќе биди урнато. Тоа ќе биде направено од стиропор и ќе биде високо два ипол, а широко еден метар. Синџирот ќе биде составен од 1000 парчиња стиропор. Поста -

цедено од хамбургерите. По искористувањето на хамбургерите истите се фрлени на подот каде што станале закуска на гладните кучиња. Рекламата која што е направена за американскиот ресторан Арби, одблизу ги покажува рацете на Хенсон од кои се цеди масло.

Финска ја продаде куќата на Дедо Мраз

нивниот веб сајт, 29 годишниот Хенсон, слика на платно со големина од 11 метри користејќи го маслото ис-

Економската криза ја натера Финска да ја продаде куќата на Дедо Мраз која се наоѓа во „Санта

ЧАК НОРИС ЌОШЕ Нашето општество досега претрпе премногу неуспешни трансформации почнувајки од Анархизам, Авторитаризам, Апсолутизам, Деспотизам, Тоталитаризам, Комунизам, Социјализам, до Демократизам, и сите тие беа неуспешни. Време е Чакноризмот да стапи на сцена и да не избави од мртвите. Да се покаже како успешен рецепт, да ни даде ВИЗА за излез од овие проблеми, а ние ќе бидеме и повеќе срекни и весели. Со тоа добиваме сите ние!!! Дуле, а кој Коки. Црната дупка ќе го проголта светот, а Чак Норис ке ја проголта црната дупка!

вувањето започнув оваа недела.

Мона Лиза насликана со масло од хамбургери

Познатиот уметник Фил Хенсен ја наслика Мона Лиза со маснотии добиени од хамбургери. Невообича еното уметничко дело е направено за потребите на една американска компанија за брза исхрана која сакала да покаже колку се мрсни хамбургерите на нивниот конкурент. Во едноминутната реклама која е поставена на

паркот“ во Лапонија. Државата својот дел од 32 отсто го продала на локални инвеститори. Тие исто така ги откупија акциите кои ги имаше градот Рованиеми, како и акциите на тур-операторот „Лапин Маткаилу“ и со тоа станаа сопственици на 56 отсто од акциите. Националната телви зија YLE соопшти дека новите сопственици планираат да ги намалат трошоците за маркетинг на Санта паркот, кој уште од своето отворање во 1998 година има финансиски проблеми.

Зошто Чак Норис не глумел Терминатор во истоимениот филм? - Затоа што тогаш филмот би испаднал документарец. Зошто Чак Норис не носи ремен? - Зошто пантолоните не се будали да му паднат. Само Чак Норис знае кој е

Za egoisti i ostanati isti

светов, тој сепак ке има 0.01 промили алкохол во крвта. Чак Норис може да ги победи Power Rangers.

Чак Норис може да изеде еклер од Бит-пазар и ништо да не му е.

Чак Норис не оди на лов...ЧАК НОРИС ОДИ НА УБИВАЊЕ.

Чак Норис може да купи Пепси од СКОПСКА Пивара

Зошто се самоубил Хитлер? Затоа што Чак Норис му ги украл плановите за атомската бомба.

Ч а к Н о р и с п р о н а ш ол детелина со пет листови Чак Норис може да купи пиво после 19 часот! Чак Норис е бесмртен...не дека не може да умре, туку смртта се плаши да го земе. И откатко Чак Норис ке го испие целото пиво на

09.04.2009

Чак Норис е како куче. Тој не само што може да намириса страв туку може и да се измоча на што сака. Зошто изумреле старите египјани ? Затоа што не му изградиле пирамида на Чак Норис

Пишува: Брат му на ЧАК НОРИС

19


Muzi~ki noviteti

LADY GAGA

LADY GAGA е број еден на листите, а се разбира таа знае како тоа најдобро да го прослави. Актуелната пејачка не е жена којашто би ја опишале како срамежлива при вечерните излегувања. Во дивата вечер се случија чуда, па така таа со својата LADY STARLIGHT, симулираше љубовна игра пред очите на присутните. Placebo објавија серија live настапи во промоција на новиот албум Battle For The Sun. Групата ќе настапи на Sheffield O2 Academy на 9 мај и на Bournemouth's Opera House на 10 мај пред

Bush Empire во London на 12 мај. Новото LP во Британија излегува на 8 јуни. AMY WINEHOUSE се прегрнува со својот телохранител за време на новиот сончев одмор во St Lucia. Претерано слабата ѕвезда си шетка по песочните плажи рака под рака со нејзиниот телохранител, кој внимава дури и кога Amy се релаксира и соблекува топлес, некој да не ја нападне. За волја на вистината, таа и си

20

е број еден на листите RIHANNA. Ако го обвинат тој ќе се соочи со затворска казна во траење од четири години и осум месеци но експертите велат дека може и полесно да помине.

зборува сама на себе, а тоа баш и нема некоја смисла. Се ближат Велигденските празници, а децата ја тестираат издржливоста и нервите на родителите. Ништо не е поинакво ни во семејството на CHRIS MARTIN и GWYNETH PALTROW. Малечките, APPLE и MOSES, побараа патување во Дизниленд, во LA. Фронтменот на COLDPLAY не одолеа па така дознавме за него-вата тајна страст да јава на Dumbo и на другите Disney карактери. Пејачот CHRIS BROWN се појави на суд и се изјасни невин по однос на физичкиот напад и вербалните испади кон својата деветнаесетгодишна екс девојка

девојче кое Madonna сака да го посвои. Името му е James Kambewa и родителството би го потврдил и со DNAтест. Таткото тврди дека се обидувал да дојде до Madonnа, за да го спречи посвојувањето но не успеал во тоа. Само да ве потсетиме, се шпекулираше и дека таткото на малечката умрел од сида.

Erykah Badu (38) на почетокот на февруари го роди девојчето Mars Merkabu која ја доби со хип хоп ѕвездата Jay Electroniс. Но, неодмна го остави а причината е непозната. Се чини Jay можеше да очекува вакво нешто со оглед на тоа дека Erykah ги напушти и претходните татковци на нејзините деца. Да потсетиме, синот Seven Sirius го доби со раперот Outkast, а ќерката Pumа раперот The D.O.C. Британското списание Sunday Mirror објави дека го нашле таткото на малото

M TELEVIZIJA

RADIODIFUZNO DRU[TVO

МЕДИ ТЕЛЕВИЗИЈА P. FAX 16, 7000 BITOLA R.MAKEDONIJA

tel. +389 47 242-988 tel/fax. +389 47 202-273 www.medi.com.mk

09.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


eGo izbor

Џелат од нацистичката историја Казимјеж Мочарски: „Разговори со џелатот“

Дали сте чуле за Јирген Штроп? Тој бил еден од првите СС генерали, еден од најверните со работници на Хајнрих Химлер, верен до смрт на Адолф Хитлер, еден од најголемите нацистички злосторници во Втората светска војна. За неговото име се врзани големи, немерливи злосторства врз Евреите и другите негермански народи, од кои

гето во концентрациониот логор Треблинка, како и уништувањето на гетото при што биле заробени или убиени околу 70.000 Евреи. Со својата суровост и заробеност од нацистичката идеологија, со омразата спрема се што е негерманско, со помраченоста на умот, Јирген Штроп ќе остане забележан во историјата на човештвото како воен злосторник за кого илјаднци невини животи не значат апсолутно ништо кога е во прашање личната кариера. Книгата е вонредно мемоарско дело од современата полска мемоаристика, под наслов „Разговори со џелатот“. Дело посветено токму на Јирген Штроп. Го напишал новинарот Казимјеж Мочарски кој, поради својата активност во текот на војната како припадник на тн. Земска армија, е осуден на смрт. Потоа казната му е заменета со доживотна робија, а 225 дена поминал во една ќелија заедно со секако најголемото е она во Штроп. Варшава - масовната де„Разговори со џелатот“ портација на Евреите на е мемоарско дело кое со Европа од Варшавското Nagrada

TOMISLAV OSMANLI - MAJSTOR NA PROZATA Nagradata Prozni majstori, {to ja dodeluvaat izdava~kata ku}a "Feniks" i fondacijata "Makedonija prezent", za najdobro sovremeno prozno delo objaveno vo 2008 godina mu pripadna na pisatelot Tomislav Osmanli za knigata raskazi "Svetilka za Hanuka " vo izdanie na" Forum " od Skopje. Nagradata na

eGo

Osmanli mu se dodeluva za dosega{noto prozno tvore{tvo, a pred se, za negovata najnova kniga "Svetilka za Hanuka" posvetena na `rtvite na holokaustot, objavena dvojazi~no na makedonski i angliski jazik. Tomislav Osmanli e avtor so {irok spektar na interesirawa, koj vo svoeto literaturno pismo po-

Za egoisti i ostanati isti

многу свои карактеристики се доближува до умет ничката проза. Разговорите со Јирген Штроп не се само новинарско интервју на високо професионално ниво, туку мошне впечатливо пренесена биографија на

големиот СС-овец и неговите злосторнички дела. Едновремено, тоа е своевидно психол ошк о портретирање на еден непоколеблив припадник на нацистичката идеологија, на фашизмот и на неговата суровост, на нечовечноста, геноцидноста, на анималното во човекот.

Преку „Рзаговори со џелатот“ ја следиме кариерата на Штроп од обичен војник и приврзаник на нацизмот што се раѓа во Германија, до генералски чин и признанија за „успешно извршени задачи“, посебно ликвидацијата на Варшавското гето. А крајот на овој, би го нарекол роман- интервју е мошне симболичен: и на губилиштето, на самата егзекуција- бесењето во март 1952 година, Јирген Штроп не покажувал никаква грижа на совеста. И во смртта останал војник на хитлеровска Германија. Впрочем, таа - смртта за него била само дел од секојдневната војничка, ССовска активност. „Разговори со џелатот“ од Казимјеж Мочарски, во превод од полски на Григори Поповски, инаку един ствено дело на Мочарски кое од неговото објавување во 1974-та година доживеало многу изданија во големи тиражи, се чита лесно, привлекува уште со своите први страници.

seben akcent stava vrz revski, Igor Isakovski, urbanoto i socijalnoto Kim Mehmeti i Aleksandar milje. Kako raska`uva~ Prokopiev. Osmanli neguva narativen diskurs, so vonredno ~uvstvo za dokumentarnost i avtenti~nost, za likovnite i psiholo{kite valeri, so dramatur{ki naboj i scenski prikaz na li~nostite, nastanite, prostornite i vremenskite elementi. Tradicionalnata nagrada "Prozni majstori" se dodeluva {esti pat, a dosega{ni dobitnici se: Ermis Lafazanovski, Gorjan PetTomislav Osmanli

09.04.2009

21


Partizanska b.b. M.Z. "\or|i Naumov" p.f. 23 7000 Bitola Inf. sekoj ~etvrtok od 18 - 20 ~asot na tel: 047/232-883

M.Tito 88 Bitola

047/23 24 81 047/23 65 19

Frizerski salon

JO&TASH

T.D. ZA OSIGURUVAWE Mako{ped - osiguruvawe a.d. Skopje Ispostava Bitola

tel/faks: 047 268 812

Stomatolo{ka ordinacija

Stomatolo{ka ordinacija

"D-r JOLEVSKI" Pelagonka 2, Lamela 4/1 (stara bolnica) Bitola tel: 047/ 24 24 77

Dr. Lidija Stefanovska stomatolog

Ilindenska 42 Bitola tel: 389 47 223 586

- Imam dogovor so Fondot za zdravstveno osiguruvawe i primam sini kartoni -Mobilnite ortodontski aparati se besplatni

Hotel Bitola - Bitola wPrevoz na sekakov vid na stoka, bez limit na

gabaritot, te`inata i vrednosta

wPrevoz na sekakov vid na dokumenti

wPrevoz na predmeti za privatni potrebi wPrevoz na poedine~ni pratki vo zemjata i stranstvo

Nikola Tesla br. 70 tel: 047/241 327 22

09.04.2009

No}evawa, delovni sredbi, seminari, semejni veselbi po povolni ceni

Tel. 255-368 i 256-936 Za egoisti i ostanati isti

eGo


eGo

Za egoisti i ostanati isti

09.04.2009

23


Н ВАТА ЛЕГЕНДА НА ЦРВЕНИТЕ ЃАВ ЛИ

Шефот на Сандерленд Рики Сбра-гиа кој го познава Џони Еванс од времето кога беше на чело на резервниот тим од Олд Трафорд истакна дека интернационалецот од северна Ирска ќе стане легенда на црвените ѓаволи. Од друга страна, менаџерот на Јунајтед, сер Алекс Фергусон досега му овозможи на Еванс да одигра 23 натпревари оваа сезона покрај стандардните Рио Фер-

динанд и Немања Видиќ. - Тој ќе биде капитен на Манчестер Јунајтед. Во тимот е целиот свој живот. Знаев дека Алекс го гледа како потенцијален капитен на тимот, а досега има и доста настапи. Тој нема никогаш да замине од Јунајтед. Тој го обожава Олд Трафорд и во следните неколку години ќе најдобриот играч во лигата, изјави Сбрагиа. Челси се впушти во трката по услугите на дефанзивецот на Интер, Маикон. Агентот на Маикон, Антонио Калиендо, изјави дека Реал Мадрид и ред други моќни европски тимови се заинтересирани и ја пратат ситуацијата на 27 годишниот дефанзивец. Тој исто така верува дека само голема

понуда ќе го натера Интер да го продаде одличниот дефанзивец. - Не само Реал Мадрид ме прашуваат за Маикон. Многу други тимови прашуваат за него, а тука е и Челси, како и три други тимови од Англија. Лично мислам дека Интер не се заинтересирани да го продадат, а единствен начин за негова продажба е многу голема парична понуда, изјави Калиендо. Адриано потврди дека ќе мора да размисли внимателно за тоа дали сака да го продолжи својот договор со Интер Милан. Иднината на бразилецот е несигурна оваа сезона откако Мурињо се почесто почна да го изостава од првиот тим на Интер. Неговиот договор истекува на крајот на сезоната, но Адриано сеуште не се има решено дали ќе остане или ќе замине од тимот. - Мојата ситуација во Интер е подобра сега отколку пред неколку месеци и сега имам добар однос со

Мурињо. Мојот договор истекува во 2010 и ќе морам да размислам внимателно дали да го продолжам. Мислам дека тренерот конечно почна да ми верува и да ми дава повеќе шанси за игра, изјави Адриано.

баварјата иднина ја гледам со ците. - Нема лимити за времето. Се разбира дека некој ќе ме . место, наследи на тренерското тоа е нормално, но..... мислам дека тоа ќе се случи по многу долго време. Мојата работа ме прави бескрајно среќен и поради тоа јас немам ништо планирано за следните три и повеќе години, изјави Клинсман.

Лион истакна дека само голема понуда може да ги натера да го продадат Џереми Туалан откако играчот за средниот ред беше поврзан со Баерн Минхен. Скаутите на Баерн се импресионирани од игрите на Туалан и скоро на секој натпревар се на стадионот на францускиот шампион, меѓутоа советникот на Лион Бернад Лакомб мисли поинаку. - Скаутите на Баерн? Тие се тука на секој натпревар. Не сум сигурен дека се тука само поради Џереми. Во минатото имавме други играчи кои сакавме да ги задржиме, како Мајкл Есјен и Махмаду Диара, но тие сепак заминаа. За 40 милиони евра, мислам дека можеме да разговараме, изјави Лакомб.

Тренерот на Баерн Минхен Јирген Клинсман е сигурен во тоа дека ќе остане на чело на баварците и покрај шпекулациите за неговата иднина во тимот. 44 годишниот екс-менаџер на германската репрезентација сеуште нема потпишано продолжување на договорот со сегашниот тим, но истакнува дека е среќен во тимот и своГ.М.

24

09.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


ЕКОЛОШКИОТ БОГАТАШ Во Женева пред година дена Бентли ја објави својата долгорочна програма за заштита на животната околина со намалување на потрошувачката на гориво и емисиите на

јаглерод диоксид кај својата палета на модели. Најважен елемент на таа стратегија е воведувањето на алтернативни горива, односно FlexFuel технологијата кај сите модели до 2012 година. Оваа година тоа премиерно беше покажано, повторно на автосалонот во Женева, со моделот Continental Supersports кој ги урамнотежува екстремната снага и перформанси со зачетокот на користењето на технологијата на биогориво во најлуксузниот сегмент. Во Continental Supersports е вграден 6 литарски W12 мотор кој е прилагоден за работа на бензин или на биоетанол Е85. Овој агрегат има буквално монструозни 630КС достапни при 6000 вртежи во минута. За потребите на толку моќниот агрегат, дизајнирана е нова изведба на Quickshift 6 степениот автоматски менувач, при што времето на промени на брзините е

намалено за 50% и е подобрено менувањето на брзините за два степени надолу. Поради големата снага и момент некои делови од менувачот се додатно засилени. Новиот пренос и 100кг помалата маса му овозможуваат на овој автомобил макси мална брзина од 329 км/ч и забрзување до стотка за само 3,9 секунди. Supersports од 0 до 160 км/ч забрзува за 8,9 секунди, а од 80 до 120 км/ч за само 2,1 секунда. Додатната моќ и момент се остварени со зголемување на притисокот на турбополначот и 10% зголемување на дотокот на воздух до меѓуладилникот, благодарејќи на новиот централен отвор за воздух и косите отвори. За што поефикасно одведување на топлиот воздух од друга страна пак, се користат отворите кои се на капакот од моторот. Со новиот дизајн на предниот дел на возилото е добиена уште поголема потисна сила, а исто така со спојлерот со сосема нов профил на задниот дел е подобрена и аеродинамиката. Инженерите исто така ги променаа и задните калници на возилото со што овозможија трагата на задните тркала на биде поширока за 50 мм. Можеби повеќе не може да се каже дека Supersports го има препознатливиот изглед на Continental GT поради двете елипсовидни издувни цевки кои уште повеќе го засилуваат екстремниот карактер. Continental Supersports е двосед со патнички простор фокусиран на возачот. Лесните спортски седишта доминираат во внатрешноста, а масата на возилото е намалена благодарејќи на најголемите и најмоќни керамички кочници кај сериските автомобили. Масата на возилото уште повеќе ја намалуваат и специјалните 20 инчни 09.04.2009

фелни со 10 краци кои придонесуваат за подобро ладење на кочниците. На нив се ставени гумите на Пирели Ultra High Performance со димензии 275/35 ZR 20. Распределбата на моментот помеѓу предните и задните тркала е преподесен наново и сега е во однос

40:60, со што е намален ефектот на подуправување при брзите излегувања од кривините. За оптимална управливост, предната суспензија е пониска за 10, а задната за 15 мм во споредба со моделот GT Speed. За комплетно екстремен дух на Continental Supersports дизајнерите на Бентли креираа уникатен и единствен амбиент на внатрешноста. Покрај класичната кожа, ентериерот е опремен со јаглеродни влакна наместо со дрво, алкантар во задниот дел и т.н. softtouch кожа на управувачот и рачката на менувачот. Традиционалните детали добија сосема нова димензија. Црната е боја која доминира, но постои можност за персонализација на автомобилот и избор на некои други бои или двобојни комбинации. Г.М.

25


Маѓија за привлекување љубов

Ова е една верKasper з и ј а о д многуте (Avtorot e duh, љубовни ama dobar!) маѓии кои употребув аат комбинации од ритуална маѓија со свеќа, хербалистика и кристали. Многу е ефикасна, но пред да се прави треба детално да се проучи, инаку може да даде спротивни ефекти. Ич не е за почетници, зашто бара совршено познавање на магиските елементи и вештина при отворањето и затворањето на магискиот круг. Исто така, треба да се прават посебни медитации со елементите вода и оган, кои управуваат со емоциите, со желбите и страстите. Потребни реквизити: Црвена свеќа, игла, фломастер, ливчиња од црвен трендафил, црвена платнена торбичка, а од билки - мандрагора, босилок, цимет, ѓумбир, каранфилче, детелина со четири лисја, дамјана. За привлекување на машко, требаат црвен трендафил, јасPi{uva:

мин, јаготка. Потоа, потребни се етерични масла од цимет, каранфилче, јасмин, трендафил, јаготка. Од камења требаат - розев кварц и ро-зев кристал. Ритуалот е најдобро да се изведува во текот на полна или месечина во раст во петок, еден час по заод на сонцето, во време на владеење на Венера. Не смее да се изведува непосредно по полна месечина кога таа почнува да опаѓа. Се отвора магичен ритуален круг, се повикуваат елементите вода и оган, ним им се заблагодарува за доаѓањето, се изведува магијата, се затвора кругот. Како знак на благодарност кон елементите и божествата, под дрво надвор, се става чаша со млеко или вино, парче колач или овошје. Изведувањето на маѓијата е на следниот начин: Со игла претходно измиена во солена вода, врз свеќата се пишуваат зборовите: љубов, љубовник/љубовница, романса, страст или нешто слично. Свеќата се премачкува со етеричните масла од средината нагоре и од средината надолу. Се кажува: „Ооо, суштество на светлината, Ти давам задача, од сега па до вечноста, да ми служиш со најголема радост. Биди свеќо благословена, од восокот направи желбата да ми се исполни. Нека биде!“ Потоа свеќата се пали. Во еден мал сад се палат мали парченца од споменатите билки и се визуелизира доаѓањето на саканата личност. Лисјата од трендафилот се расфрлаат во местото каде што се изведува ритуалот. Врз нив со фло-

мастерот се испишуваат истите зборчиња како и на свеќата. Пред да се фрли на пдоот, секое испишано ливче се става над свеќата со цел зборовите да се вивнат во Вселената. По завршувањето на ритуалот, ливчињата се собираат во торбичката и три пати заврзете ја со

црвен конец. Земете ги кварцот или кристалот и полнете го со енергија додека размислувате за вашата љубов. Вреќичката имајте ја при себе, или пак чувајте ја на безбедно место. Свеќата угаснете ја со прсти, ане со дување. Заборавете дека ритуалот сте го направиле, за да се враќа назад онаа енергија која сте ја пуштиле во Универзумот. Не се оптоварувајте чекајќи го резултатот, туку верувајте. Тоа е доволно. Ритуалот повторувајте го се додека свеќата не изгори. Восокот од неа може да го приберите во вреќичката.

ФОТОГРАФИЈА НА ДУХ Ovaa fotografija e snimena so infracrven film na Bachelors Grove na 10 avgust 1991 vo tekot na aktivnostite sprovedeni od Dru{tvoto za istra`uvawe duhovi (Ghost Research Society). Fotografijata be{e objavena vo Chicago Sun-imes i National Examiner.

26

09.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Јасновидците и чудотворците во синдикат

Руските јасновидци, чудотворци и вештерки принудени се да работат во полуилегала. Затоа

сакаат да се здружат во синдикална организација - заради остварување на своите права. Според весникот Независимаја газета, кој се повикува на извори во рускиот парламент, наведува дека група јасновидци, вештерки и останати стручњаци за контакт со натприродните сили, сакаат да го формализираат својот статус во рамките на Руската федерација на синдикати. Синдикалните челници не сакале да го коментираат пишувањето на весникот, но Владимир Јегоров, челник на руското здружение за народна медицина, изразил големо сомнение дека Русија наскоро ќе добие синдикат на волшебници. - Синдикатите се неопходни онаму каде што има вработени. Ние немаме погони ниту производство. Ние сме индивидуалци - изјавил Јегоров. Членовите на здружението велат дека јасновидците, маѓепсниците, исцелителите, гатачите, веш-

МОВ

терките и другите од браншата имаат многу работа од почетокот на светската економска криза.

Магиски билки

Волшебни својства: Се користи како растение кое носи среќа, посебно во ритуалите со пари. Било кој вид на мов симнат од надгробен споменик, носете го со себе. Се употребува во волшебства поврзани со пари и благосостојба, во маѓии поврзани со Гном и Мајка Земја. Англиски: Моss Планета која доминира: Јупитер Елемент: земја Пол: машки Се употребува за припрема на вештерски шишенца за куќа и работно место. Се става во облека за привлекување на сексуално внимание. Наоѓалишта: Во маѓии се употребуваат сите видови мов. Се наоѓаат во природата на влажни места во ладовина, каде има малку сонце и многу влага, на кората од северната страна на дрвата.

eGo

Za egoisti i ostanati isti

09.04.2009

27


BALKANOT [PIONSKI

Dvaeset i pet vekovi {piona`a: Galerija na matni tipovi i nastani od svetot na {piona`ata

@iveeme vo vek na totalna {piona`a. Ne postoi nitu edna va`na tajna {to nekoja dr`ava mo`e da ja sokrie od druga, nezavisno dali dr`avata e golema ili mala, slaba ili mo}na. Basnoslovni se iznosite na dolari ili evra, {to se tro{at vo svetot za me|usebno {pionirawe. Analiti~arite spomnuvaat desetici milijardi. Dali se ispla}a? Toa e pra{awe za sebe. [piona`ata postoi otsekoga{, a dene{nite majstori na razuznavaweto ja imaat izgradeno do stepen na sovr{enstvo. Biblijata, papirusite od stariot Egipet, asirskoto klinesto pismo i Vaviloncite, pi{anite hroniki od Antikata i stariot Rim, site tie davaat dokazi deka {piona`ata e stara kolku i ~ove~kata civilizacija! Za {piona`ata sekoj mo`e da misli {to saka, no pred da donese kone~en sud za toa, predvid treba da ima eden fascinanten istoriski podatok. Imeno, edna zanimliva istorisko-voena statistika zboruva deka najuspe{ni vojskovoda~i vo istorijata, bez isklu~ok, bile tie koi podgotvuvaj}i se za svoite borbi i vojni, najefikasno gi koristele razuznava~kite podatoci za protivnikot, naj~esto trpelivo pribirani u{te vo vreme na mir.

Na Balkanot edni sili doa|ale - drugi zaminuvale, no, edni se sekoga{ razuznava~ki se prisutni Britancite! Britancite ja sozdale sovremena Grcija. Pottiknuvale protesti protiv Turcite, i gi pla}ale tro{ocite preku svoi {pionimisoneri. Eden od najpoznatite misoneri za taa cel e golemiot poet Bajron, koj umira vo severna Grcija, na zada~a. Tie u~estvuvaat i vo sozdavaweto na dinastijata Obrenovi} vo Srbija, sozdavaweto na dr`avata Albanija... Da ja spomneme nivnata uloga i vo sozdavawe na Jugoslavija i vo 1918 i vo 1944... kako i nejzinoto rasturawe vo devedesettite preku nivnite misoneri, Lordot Oven, Xorx Robertson... U{te vo vremeto na Kralstvoto Jugoslavija Britancite imale svoi, organizirani Razuznava~ki instalacii vo nea. Bile organizirani vo tri grupi: MI-6, ili voen servis, SOE, specijalna operativna egzekutiva, i Tajna slu`ba na Forin Ofis. Publicistot Vjencislav Cen~i}, od Rieka, Hrvatska gi objavuva i izve{tite na Branko Figuri}, na~alnik na razuznava~kata slu`ba na usta{kata NDH. Spored niv prvite {pioni koi tie gi otkrile vo Zagreb bile - britanski! Se raboti za Zlata i Vilim Benkovi}, advokat, kako i Petar Me{trovi}, brat na poznatiot vajar so isto prezime. Na soslu{uvawe pred oficerite na

28

OZNA (UDBA) vo 1945 Figuri}, otkako e upasen, dava izjava spored koja osven vo usta{kata Hrvatska, Britancite imale svoj oficer rezident i vo Belgrad. Toa bil majorot @arko Todorovi}, zadol`en za kontakti i komunikacija na Britancite so generalot Dra`a Mihajlovi}. Bidej}i centarot na britanskite razuznava~ki slu`bi do 1945 bil vo Zagreb, Todorovi} moral ~esto da patuva od Belgrad do tamu. Vo Zagreb kontaktiral so usta{kiot potpolkovnik Ivan Matija{evi}, registiran kako

diplomat i razuznava~, Ficroj Meklin spa|a vo vrvot na razuznava~ite vo Britanija i Evropa vo toa vreme! Meklin bil li~en prijatel na ^er~il, a kako negovi vrvni dostignuvawa se smeta toa {to prv doznal i javil za potpi{uvaweto na tajniot pakt pome|u Hitler i Stalin, kako i otkrivaweto na planovite i dvi`ewata na germanskiot general Romel vo severna Afrika. Ficroj Meklin do{ol vo Jugoslavija vo 1943 godina, spu{taj}i se so padobran. Preku telegrafskite vrski na britanskoto razuznavawe smesteni vo Istanbul, kon London toj pra}a manipulirani izve{tai deka Tito se bori protiv Germancite, iako nekoga{ e raboti ili za akcii na ~etnicite na Mihajlovi}, ili za akcii koi voop{to i ne postojat... Vestite, potoa, odat na radio preku London. Nekoi od tie vesti

Taen agent Jug Britancite glavniot prodor go pravat vo 1943 koga gi posetuvaat ~etnicite na Dra`a Mihajlovi} i partizanite na Tito, za da ja istra`at sostojbata pred pregovorite so Sovetite za podelba na Balkanot spored zoni na interes. Za kontakti so partizanite bil zadol`en kapetanot Ficroj Meklin. Meklin bil diplomatski slu`benik vo Moskva, i imal iskustva i soznanija za komunisti~kata ideologija i dejstvuvawe. Spored Vladimir Pisateli i {pioni: Milo{ Crwanski i Ivo Andri} Dedijer, Titov 09.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


BRITANSKI

POLIGON

doa|aat i do Dra`a Mihajlovi} koj protestira kaj Ficroj Meklin. Objasnuvawata bile: }e go popravime toa, se raboti za gre{ki na telegrafistot vo Istanbul! Ovaa linija za razmena na informacii e iskoristena i za zala`uvawa na Germanija. Taka, od Balkanot, preku Istanbul se protura, navodno, diskretna informacija deka Britanija i SAD }e se istovarat na jadranskiot breg vo Istra, i ottamu }e odi prodorot kon Germanija, za da se navle~at germanskite sili na taa strana. A vistinata, od druga strana pak, bila deka istovaruvaweto na ovie zemji se planira, i navistina slu~uva vo Sicilija i Italija! Tito go cenel toj trud na Ficroj Meklin. Po vojnata go smetal za svoj prijatel, i mu podaril Ku}a na ostrovot Kor~ula Del od svoite instalacii britanskite razuznava~i nao|ale me|u intelektualcite, i diplomatite. Gi imalo pomalku me|u Slovencite i Hrvatite, bidej}i ovie bile naj~esto {koluvani vo NKVD (KGB) i rizi~ni za sorabotka. Zatoa, sorabotnici barale po~esto me|u Srbite. Poznato e deka Ivo Andri}, biv{ ambasador vo Berlin na Kralstvoto Jugoslavija do 1941, dobitnik na Nobelova nagrada za kni`evnost vo 1961 godina, UDBA go sledela pod somnevawa deka e britanski sora-

botnik. Istoto se odnesuva i za drug poznat, i golem pisatel, Milo{ Crwanski, novinar i diplomat vo Kralstvoto Jugoslavija, emigrant vo London. Se vara}a vo Belgrad re~isi dve decenii po vojnata na pokana i garancija od Tito, no UDBA vodi pedantno dosie za nego so somnevawa za sorabotka so britanskite razuznava~i. Jakov Davi~o, eden od najpoznatite novinari vo Kralstvoto Jugoslavija, bil isto taka emigrant vo London. Britanskite slu`bi go vra}aat vo Jugoslavija so cel da sledi ekonomski dvi`ewa i dostavuva informacii za niv. Vo

Belgrad toj go sozdava i vodi glasiloto Ekonomska politika {to mu dava Profesionalno pokritie za interesirawata i dvi`ewata. Vo Vtorata uprava na UDBA e otvoreno posebno dosie pod ime Ja{a Davi~o, po {to e sleden i prislu{kuvan re~isi edna decenija. Sledewata otkrile {okantno soznanie za UDBA: negov glaven informator bil nikoj drug, tuku Boris Kidri~ - glavniot Titov sorabotnik za ekonomija! Kidri~ ne bil Sorabotnik po svoja volja tuku bil koristen za toa. Davi~o bil isklu~itelno obrazuvan i stru~en po ekonomskite pra{awa, imal dobri kontakti kaj britanskite i amerikanski diplomati {to na Boris Kidri~ mu imponiralo... i taka, niz ~esti razgovori i analizi, Jakov Davi~o kompletiral celi izve{ati od prva raka za ekonomskata sostojba, planovi i stopanska sposobnost na Jugoslavija. Ovie izve{tai bile osobeno va`ni za Britanija i SAD zatoa {to spored niv se procenuvalo dali i kolku Jugoslavija e sposobna ekonomski da opstane bez poddr{kata od Moskva. Davi~o svoite izve{ati gi prezentiral samo li~no, so patuvawe vo London vo Forin Ofis i MI-6, zavisno od temata.

Boris Kidri~

EDNA @ENA ZA DVAJCA [PIONI

Tretiot ~ovek vo CIA i eden ruski {pion imale edna ista qubovnica! Biv{iot izvr{en direktor vo CIA, Kajl Fogo i eden ruski {pion infiltriran vo amerikanskiot Stejt department delele edna `ena, no ne zaradi koincidencija, tuku kako del od edno {pionsko scenario ({to se u{te nikoj ne go doka`al, ama...)

eGo

Porane{niot direktor na CIA, Porter Gos znael deka ima takvi somne`i za Fogo koj zazemal treta po red pozicija vo hierarhijata na CIA i naredil negoviot slu~aj tajno da se obrabotuva. Na krajot izleze deka ruskite tajni slu`bi imale vrbuvano edna prostitutka od Viena, koja, spored upatenite, bila specijalizirana za sadomazohiZa egoisti i ostanati isti

zam, so cel da go ucenuvaat slu`benikot na Stejt departmentot, Feliks Blok. Rusite go ucenuvale so kompromitira~ki materijal i dobivale informacii od Blog, no na prostitutkata se zalepil i perverzniot cija{Fogo. Kojznae do kade stignalo pleteweto na ovaa {pionska mre`a i kolkava {teta pretrpele Amerikancite! 09.04.2009

Otkako CIA gi potvrdi somne`ite, Blok e penzioniran, no ne e podignato obvinenie za {piona`a. Fogo pak, neodamna be{e osuden na nad 3 godini zatvor zaradi korupcija, no se smeta deka vo goleminata na kaznata u~estvuva i negovata mazohisti~ka strast.

29


HIGH TECH

OCZ најави нова Z-серија на напојувања OCZ Technology Group е позната по правење на разни компјутерски компоненти меѓу кои и напојувања. Компанијата најави нова Z-серија напојувања на кои работеше речиси две години. Еден од најбитните параметри кога се работи за напојувањата е економичноста. Евтините напојувања можеби звучат како добра зделка, но што помала е економичноста односно ефикасноста, толку повеќе топлина се генерира што значи се зголе-

мува и потребата од посилно ладење а со тоа и потрошувачката на енергија. Многу ентузијасти при купување на напојувања, за квалитетот на истите бараат потврда преку сертификатот 80 PLUS. Тоа е иновативна програма за интегрирање на поекономични напојувања во десктоп компјутерите и серверите. Сертификатот се издава во неколку нивоа, меѓу кои и Златен, Сребрен и Бронзен, што ги одразува повисоките нивоа на ефикасност и економичност за разлика од стандардното 80 PLUS ниво. Не постојат многу напојувања кои го задоволуваат златниот стандард на овој сертификат. Од вкупно 1.355 различни напојувања, само 27 го задоволуваат

златното ниво, а кое подразбира преку 90% ефикасност при 50% оптеретеност. Повеќето компјутерски напојувања користат помалку од 300 вати при максимално оптеретување, додека помоќните системи користат до 500 вати. Само најекстремните системи со Quad-SLI или CrossFireX користат над 600 вати. Новото напојување на OCZ е Z1000 со моќност од 1000 вати, и е првото напојување на компанијата кое ги задоволува строгите побарувања на 80 PLUS Gold стандардот од 90% ефикасност, и е достапно во модуларна и немодуларна конфигурација. Исто така компанијата ќе исфрли и две нови 80 PLUS Silver напојувања - Z550 и Z650. Z650 има ефикасност од 89% при 50% оптеретеност. Новата Z серија се очекува да почне да се испорачува при крајот на летото, а напојувањата ќе имаат 5 годишна гаранција. Цените сеуште не се најавени.

Со играње до подобар вид Според резултатите добиени од истраж у вањето на научниците од Универзитетот Rochester во New York, играњето на акциони видео игри може значително да го подобри видот. Кај возрасните кои активно играле видео игри е воочен значителен напредок во способноста за приметување мали промени на нијансите на си-

30

вата боја, што е многу битно за луѓето кои имаат проблеми с о возењето навечер. За пот ребите на истражувањето 22 студенти биле поделени во две групи, од кои едната играла Call of Duty 2 и Unreal Tournament 2004, додека другата група играла The Sims 2. Секоја група ги играла доделените игри вкупно 50 часа во период од 9 недели. После тоа се спроведени тестирања кои покажале дека играчите на акционите игри во просек од 43% ги подобриле своите способности за пре09.04.2009

познавање нијанси на сива боја, додека игричате на Sims не покажале никаков напредок. Исто така најдобрите играчи покажале подобрувања од 58% во препознавање разлики во контрастот. Истражувачите истакнуваат дека за вистинско подобрување на контрастот е потребно да се користат очила или да се направи операција на очите која ја менува оптик ата на окото. Но со ова истра жување на-

Za egoisti i ostanati isti

учниците от-криле дека и н те н з и в н ото и г р а њ е а к ц и о н и и г р и го у ч и мозокот да ги обработува достапните информации значително поефикасно. Овие подобрувања траат неколку месеци после престанокот на активното играње.

eGo


Македонија во ЕУ

Економски критериуми за членство во ЕУ

Државите што сакаат и бараат да бидат примени за членки во Европската унија (ЕУ) мораат да ги исполнат условите што се бараат во членот 49, како и принципите наведени во членот 6 од Договорот за Европска унија. Овие критериуми беа воспоставени од страна на Европскиот совет во Копенхаген 1993 година поради што во јавноста се познати како Копенхагенски критериуми. За да се приклучат на ЕУ, државитекандидати мора да ги исполнат овие критериуми: •Политички критериуми: стабилност на институциите кои гарантираат демократија, почитување на правото, човечки права и почитување и заштита на малцинствата; •Економски критериуми: постоење на функционална пазарна економија и капацитет на државатакандидат за справување со конкурентскиот притисок и пазарните сили внатре во ЕУ; •Донесување на правото на Заедницата (ЕУ): способност да се преземат обврските од членство, вклучувајќи ги и целите на политичката, економската и монетарната унија. Иако сите критериуми се значајни и мора да бидат исполнети пред државата да стане членка на ЕУ, сепак за да се отворат пристапните преговори со државата-кандидат, задолжително е исполнување на политичките критериуми. Другите два критериуми (т.н. „економски" и „правен") може да се исполнуваат и во текот на процесот на преговори, кој според досегашните искуства може да трае од 4 до 8 години (со исклучок на Турција). На состанокот на Европскиот совет во Копенхаген во 1993 година, Унијата го направи одлучувачкиот чекор кон петтото проширување, согласувајки се дека државите од Средна и Источна Европа ќе може да станат членки на ЕУ. Според тоа, пра-

eGo

шањето за проширување на ЕУ повеќе не беше „дали" туку „кога". Во врска со прашањето „кога", Советот дефинира дека „пристапувањето ќе се случи тогаш кога придружните членки (или сега „државитекандидати") се способни да ги преземат обврските од членството преку исполнување на потребните економски и политички критериуми". Исто така, секоја држава-кандидат треба да ги приспособи сопствените административни структури, не само за да го транспонира европското законодавство во националното, туку и да обезбеди ефикасна примена на законите преку соодветни административни и судски структури. Значи, за една држава да и се придружи на ЕУ, мора да ги исполни, донесе и доследно да ги почитува Копенхагенските критериуми. Во Извештаите за напредокот, кои Европската комисија ги објавува секоја година за секоја од државите-кандидати и за потенцијалните држави-кандидати за членство во Унијата, посебно се разгледуваат, елаборираат и оценуваат и економските критериуми. Од тие Извештаи (се објавуваат во месец ноември секоја година), може да се види како Комисијата ги оценува економските движења, како и економските параметри врз кои се базира оценката. Се потенцираат значајните позитивни и негативни движења на економските параметри и процеси, при што се оценува степенот на исполнетост на економските критериуми. При оценувањето на економскиот критериум, Европската комисија се фокусира на неколку параметри поделени во две главни групи кои директно произлегуваат од економскиот критериум, и тоа: 1. Постоење на функционална пазарна економија – при што се анализираат и оценуваат неколку критериуми и тоа: постоење на политички консензус за остварување на пазар-

Za egoisti i ostanati isti

09.04.2009

ната економија; (не)соработката со ММФ, Светската банка и други меѓународни финансиски институции; макроекономска стабилност што вклучува раст на производството, трговскиот дефицит, балансот на тековната сметка, функционирање на пазарот на работна сила т.е. Вработеност и невработеност, девизниот курс и генералната монетарна политика, инфлацијата; меѓусебното дејство на пазарните сили, т.е. процентот на учество на приватниот и јавниот сектор во структурата на бруто домашниот производ (БДП); бариери за влез и излез од пазарот; и стабилност на финансискиот сектор (банки, штедилници, осигурителни и инвестициски фондови), 2. Капацитет за справување со конкурентскиот притисок и пазарните сили во Унијата – во оваа група се оценува состојбата во државата во поглед на човечкиот и физичкиот капитал; приливите од странски директни инвестиции; структура на претпријатијата по сектори; влијание на државата врз конкуренцијата итн. Според искуството од другите држави-членки на ЕУ, исполнувањето на економскиот критериум претставува (нај)комплицирана и болна задача, пред се поради фактот што овие економски реформи се непопуларни и честопати не се по „волја" на граѓаните. На пример, овие реформи, меѓу другото, може да вклучуваат намалување на фискалниот и трговскиот дефицит, дерегулација на цените, зауздување на трошоците, зголемување на даноците итн. Како и да е, во случај на непреземање на овие непопуларни реформи од страна на владата ќе значи дека економијата на државата-кандидат нема да може да го издржи притисокот на заедничкиот пазар на ЕУ и во тој случај, интеграцијата ќе биде само „пуста желба".

31


ACTPO

nomija

Космичка храна -услов за патување на Марс За време на 700 дена лет кон Марс и враќањето кон Земјата, космонаутите ќе јадат салата и друг зеленчук кои сами ќе го одгледуваат во леи во вселенскиот брод. За толку долг лет не се доволни само исушени јадења и други производи, на кои космонаутите при приготвувањето им додаваат само топла вода или ги подгреваат да се доведат во нормална состојба. Космонаутите јадат и конзервирана храна, месо, риба, а исто така пијат и сокови и вода. Во залихите како резерва секогаш има и чоколадо, а алкохол се пие многу ретко, и тоа во мали количини. Сепак, на космонаутите им е потребно и овошје и зеленчук. Токму поради тоа на досегашните вселенски бродови се експериментираше со одгледување на зеленчук, а исто така имаше обиди да се дознае дали во вселената би можеле да се чуваат риби, птици и кокошки. До 2017-та или 2018-та година, кога руските космички оптимисти имаат намера, со заеднички сили со Европа, да тргнат на Марс, ќе се извршат многу експерименти за да се утврди кои видови на салата и зелка што брзо растат би можеле да се одгледуваат, а притоа да не бидат озрачени. Песимистите сметаат дека Русија, со помош на некои заинтересирани земји, сепак, нема да може да направи нов вселенски брод што би ги однел космонаутите на Марс и кој би имал толку моќни мотори да подигне маса од 300 до 500 тони во вселената. Досегашните експерименти во Вселената покажаа дека пилиња и разни други птици не можат да се адаптираат на бестежинската состојба, па затоа отпадна идејата космонаутите, меѓу другото, да се хранат и со свежи јајца. Што се однесува на рибите, ситуацијата е нешто подобра. Рибите во вселената дури се размножуваат и даваат потомство. Сепак, експериментите покажаа дека и рибите растат многу побавно. Космонаутот и воен лекар Валериј Полјаков тврди дека експериментите со одгледување на животни во вселената почнаа уште кон крајот на 60-тите години. Се експериментирало www.ego.com.mk

32

www.ego.com.mk

со јапонски потполошки кои на земјата брзо добиваат на тежина и несат многу јајца. Сепак, во вселенските бродови најдобро растат растенијата. Во последните 10 години космонаутите таму успеаја да направат своја оранжерија. Експертот на Институтот за вселенски истражувања, Јуриј Зајцев, тврди дека космонаутите на Меѓународната вселенска станица во својата градина одгледуваат веќе четврто поколение на боранија. За да се обезбеди зеленчук за само еден космонаут, градината треба да биде со површина од 15 до 20 квадратни метри. Но, во вселенскиот брод за Марс може да се смета максимално на најмалку 2 полици на кои би биле направени леи со салата, магдонос и друг зеленчук. Поради тоа треба да се направи оптимален избор на зеленчукот кој може брзо да расте. Космонаутите веќе засадиле леи со мирудии, магдонос, зелена салата и кинески и јапонски сорти на зелка за салата. Сегашните експерименти, што се спроведуваат на Меѓународната вселенска станица мора да одговорат на прашањето дали се менува генотипот на растенијата во услови на подолг вселенски лет. Ништо помалку значајно прашање не е ниту тоа дали промените кај растенијата можат негативно да се одразат на здравјето на вселенските патници, доколку тие се хранат со нив. Интересно е исто така дали растенијата во вселената ќе се претворат во џуџиња или во џинови. Досегашните ек сперименти покажаа дека четирите генерации на растенија што растат во вселенските леи не претрпеа никакви промени на генотипот. Едно од прашањата што треба исто така да биде решено пред патувањето на Марс, е колкаво количество вода е пот ребно да се понесе. Медицинарите велат

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

09.04.2009

www.ego.com.mk

дека мора да се смета на тоа дека на секој космонаут дневно му се потребни околу 2,5 литри течности . Благо дарение на системот на регенерација, количество течност, како што се потта и урината, по прочистувањето одново може да се користи. Од досегашните медицински истражувања во Русија се дојде до сознанието дека човекот во вселената може да остане релативно долго. Да се потсетиме дека космонаутот Валериј Полјаков остана на станицата Мир дури 438 дена. До патот на Марс мора да се реши уште еден проблем: што да се направи со вселенскиот отпад. Досега на Меѓународната вселенска станица непотребните работи и конзервите космонаутите ги ставаа во товарен брод. Подоцна тој смет беше фрлан во океанот. Со Марс ситуацијата е друга, бидејќи таму не смее да се остава никаков отпад. Научниците се плашат дека од тоа вселенско ѓубре на таа планета може да почне да се развива живот од бактериите, имајќи предвид дека на планетата Марс постои вода. Интензивното размножување на орга низмите од Земјата може да го наруши природниот пат на развој на Марс. Можеби, навистина, по неколку милиони години, идните марсовци ќе си го поставуваат прашањето од каде животот на нивната планета.

www.ego.com.mk

Za egoisti i ostanati isti

www.ego.com.mk

eGo

www.ego.com.mk


XOPOC KO

Oven Во фаза сте на завршување на некои важни проекти. Имаше застои на сите страни, но вие успешно ги надминавте, па сега спремно ги очекувате пријатните случувања. Опуштете се и уживајте! Ѕвездите максимално ве подржуваат. Не се оптеретувајте со трачеви и глупости, туку само со она од што имате лична корист. Bik Наредната недела ќе имате многу обврски, но и успеси. За да ја постигнете саканата цел, морате многу да се потрудите, односно да работите, па затоа и успехот ќе биде посладок. Внимателно и не се откажувајтe, бидејќи победата ви е на дофат. Морате да се пазите од повреди при патување и прекршоци во сообраќајот. Bliznaci Овие денови ќе ги покажете своите филантропски особини и ќе правите само добри дела. Ќе сфатите колку сте биле саможиви. Решавате да се промените. Боравењето во природа и занимавање со спорт ќе ви помогне да ја ублажите тензијата. Ќе ја подобрите циркулацијата, но и комплeтниот ментален склоп.

Rak Клучниот збор во наредната седмица е „благосостојба“. Чувајте се од досада, бидејќи ги остваривте вашите идеи, па може да ве убие монотонија. Посветете им повеќе внимание на роднините. Од нив сосема сте се отуѓиле, бидејќи наводно немате време. Присилете се на фамилијарна посета.

Lav Благодарејќи и на личната сила и мудрост, владеете со ситуацијата. Бидејќи се соживеавте со страдањата, правите планови за идните активности. Морате детално да го разработите планот за идните активности, бидејќи сте на самиот почеток на новиот животен циклус. Доколку не оди онака како што сте замислиле, не очајувајте. Ќе биде подобро!

Devica Одлучни сте во настојувањата да ги надминете проблемите кои ви стојат на патот. Ги има повеќе, но тоа на една Девица ни најмалку не и пречи. Одлучно ја фаќате судбината во свои раце. Без ничија помош фантастично функционирате. Една од причините за тоа е и самата припадност на овој изразито силен знак.

eGo

Za egoisti i ostanati isti

C

ACTPO

logija

Vaga Состојбата од корен се менува. До скоро бевте многу потиштени, а сега не можете да се препознаете себеси. Убаво сте расположени и полни со оптимизам. Бидејќи во главата ви се вртат непрактични идеи, морате да бидете пореални и да се обидете да се најдете во нив. Или менувајте ги идеите или себеси. Нешто морате! Шkorpija Промената која се случува само е природен тек на работите. Имате среќа во несреќа, а да за тоа не сте свесни. Се укажува на отворање на перспективи за пособра иднина. Не паничете, туку смирено дочекајте го вистинскиот момент. Ќе видите дека на некои околности не можете да делувате, па не се нервирајте бадијала.

Strelec Преосетливи сте – со причина или без. Бидејќи околината ви го пренесува расположението, доклку сакате добро да се чувствувате, бирајте со кого ќе се дружите. Помалку зборувајте, повеќе работете. Тоа е совет за периодот кој е пред вас, бидејќи конкуренцијата е јака. Може лесно да ви доскокне, па од заработката ништо!

Jarec Во подобра состојба сте од обично. Ве удри бран на оптимизам, па имате чувство како камен да ви паднал од срце. Добро се чувствувате, добро сте расположени. Ќе одите на живописно место. Не знаете колку е тоа значајно за понатамошниот тек на случувањата. Вклучете го разумот како не би пропуштиле идеална шанса. Vodolija Околностите наложуваат многу такт и смисол за дипломатија, која очигледно ја немате, но тој недостаток го компензирате со упорност. Ќе бидете актер на славје и пријатни случувања. Добро помислете пред да се одлучите за акција, бидејќи удирањето на глава во ѕид може скапо да ве чини. Кога подобро ќе размислите - здравјето нема цена. Ribi Наредните денови ќе уживате во сите животни радости. Склоноста кон хедонистичко однесување сега е зголемена. Па уживајте кога можете! Мислите дека само подршката на другите луѓе може да ви донесе сигурност. Грешите, бидејќи има повеќе фактори кои влијаат на среќата. Да речеме, душевниот мир! 3.04.2008 0 9.04.2009

33


NA R C ЕНИГМАТИКА

34

09.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


SALON ZA SANITARIJA

Tel: 047 242 100


ЕГО 192  

Неделен весник Его број 192

ЕГО 192  

Неделен весник Его број 192