Page 1

Broj 189 19.03.2009; cena 30 denari

KARPATIJA

GP. PELISTER


eGo KOLUMBO VO AMERIKA, Broj 189 19.03.2009 god. cena 30 den

izdava

ArtBit produkcija dooel Bitola `-ska: 290200000059987 dan.br.: mk4002002149688 dep. TTK- banka

Adresa Palata Justinijan Bul. 1-vi Maj 148 / 14 7000 Bitola 071 22 27 28 Tel: 047 242 919 otka`an zaradi bezmilosno ko`oderstvo na operatorot

www.ego.com.mk ego@ego.com.mk Direktor i Glaven urednik Sime Alu{evski Odgovoren urednik Konstantin Petrovski Izdava~ki sovet Ana Begajovska Aleksandar Risteski Omer Sulejman Liljana Hristova Redakcija i sorabotnici Juksel Sulejmani Gordana Cvetanova Vande Gan~evski Goran Mitrevski Silvana Petrova Nasuh Sowa Tantarova-Gruevska Marija Kotevska-Dimovska Ilustracii Keti Radevska Komp. Obrabotka Aleksandar Koli~oski Pe~ati Cetis Print

A TURCITE KAJ NAS

Makedonija e zemja bogata so siroma{tija, so krevka demokratija i slobodi vo zarodi{... za{to - koga Kolumbo ja otkri Amerika, nie, sudbina ti bilo, gi imavme Turcite kaj nas. Zatoa pri krajot na 20 i po~etokot na 21 vek Makedonija vri{te{e od potreba za organizirawe na nevladin sektor. Nejse, vlegoa razni sorosmoros varijanti i ja izvr{ija vo dobar del blagorodnata misija na transformacija na op{testvoto. Deka zad dobriot kow se kreva pra{ina, svedo~at i raznite mislewa oti NVO-ata se ne samo nevladini, tuku i antivladini zdru`enija, neprijatelski i {pionski organizacii vo funkcija na zagovorot na Noviot svetski poredok. Dali e taka ili ne, ne znam, ama znam deka NVO-ata kaj nas izrodija eden kup traga~i po proekti i xabolebari i muftexii: Pred desettina godini site tr~aa ko muvi bez glavi samo i samo da se fati kakvo-takvo proekt~e, sega apetitite im porasnaa. Sega se puka na seminar~iwa koi se dr`at ne podolu od Brisel. I ne e kriv onoj koj go jade zelnikot, tuku onoj {to mu go dava, za{to vo na{ite NVO-ovci malku ima vistinska gra|anska inicijativa. Mnogu pove}e e prisuten li~niot interes. [etam denovive niz Sta-

rata ~ar{ija e slu{am eden iskusen NVO-vec, vika li vika na mobilniot: „ A be, znam za to, ama ne mi se oj na samo tri dena seminar, plus ne davat za pat i dnevnici... ne be, ne om. Se spream da fatam ne{o drugo! Vo site ovie godini pominati niz seminari, obuki, proekti, kokteli, mufteparti i tako daqe... se sozdade eden sloj na NVO-profesionalci koi `iveat od nevladiniot i (pazi sega) neprofitniot sektor. (Ne mo`am da razberam - em neprofiten, em pari se zemaat od toa?) Aj {to ovaa kasta se zakiti so eden kup tituli - {o nau~ni (m-r, d-r) {o so ekspertski zvawa za koi nemam nikakov respekt... aj {o `ivee lesen `ivot... ama mi pa|a temnica na o~i koga sfa}am deka taa kasta `ivee bez kapka pot, bez vistinski sposobnosti i znaewa! Ne znam {to }e se slu~i so niv ako na vlast dojde Gadafi na primer i gi zabrani site NVO. ]e umrat za leb, sigurno! Vaka, izbiraat dali da odat na seminar vo koj dnevnicite se pogolemi ili pomali, d a l i i patnite tro{oci se vklu~eni ili ne... I {to e postra{no, istte tie utre }e prodavaat magla koga kako eksperti }e menaxiraat del od parite {to Evropa }e gi dava kako del od podgotvitelniot period za vlez vo Unijata. [o im treba{e na Turcite tolku da brzaat? Eh, Amerika, Amerika... kaj }e ni be{e krajot!?

This is a free country. Slobodata na govorot i na pe~atot e zagarantirana. Sekoj ~ovek ima pravo da go izrazuva svoeto mislewe na bilo koj na~in, da prima i da {iri idei i

eGo

Za egoisti i ostanati isti

informacii. Za objavenite raboti vo EGO ne odgovarame kako {to nikoj za ni{to vo ovaa dr`ava ne odgovara. 19.03.2009

3


4

19.03.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Избори 2009

Prviot (barem spored anketite) me|u (ne)ednakvite, \or|e Ivanov, kojznae dali }e ostane do kraj prv. Sam priznava deka bil ~esen, a ~esnosta, barem kaj nas, ne dava rezultat. Zaradi toa, se zgolemuvaat {ansite na brat Qube. Eve i zo{to: Zaedni~ki doru~eci, molitveni pojadoci i drugi sredbi so "target"-grupi. Edna od niv u Skopje, organizirana od NVO-ata pod naslov "Eden do drug - razli~ni a ednakvi". Prv po~nuva brat Qube, ama zaborava da go vklu~i mikrofonot. Drugite mu ka`uvaat da go vklu~i, a ovoj: " Eeeee... ova mi se nema slu~eno u{te od Hag!" Nejse, prodol`uva Nano so teza za vklu~uvawe na `enite vo se i se{to, a brat Qube nakaj publikata: "Xabe im e, i onaka 98% od `enite mene me sakaat!" Ako varijantata 98% `eni ne upali, toga{ rastat {ansite na Frle. Mo`am da zamislam situacija Fr~ko ide u Brisel i na [efer ili nekoj drug su~imustak mu veli: Ajde be ne bidete peeri, da mu eam majkata, primete ne u Nato, koj gi ebe Grcive, {upci nikakvi, }e gi ski~mime nie, priznajte ne po na{eto ime ili dodajte nekoja mo~ana kratenka...{o znam? Ako i toa ne bidne, ooooooop! Eve ti go Nano Ru`in na povr{ina! Oti, golem del od makedonskive glasa~i educirani vo kampawata "Govorete makedonski" ne }e go

razberat Fr~kota {o zborue, pa taka rastat {ansite na Ru`in koj i onaka ni{o ne zborue. Zatoa ne sme slu{nale nitu da zgre{i ne{to! A i na TV, nekako pove}e `ena mu ja ka`uvaat,

mani da stane pretsedatel. Za Miru{e nikoj nitu sonuva deka ima nekakva {ansa, za{to zad nea (skraja da e) ne stoi (uspe{na) `ena. Zna~i, scenarioto skr~kano vo tenxe -

Koj zad kogo stoi : Zad uspe{en ma`, uspe{na `ena... ili obratno? otkolku nego. Mo`ebi spa|a vo onie bedni 2% koi ne go sakaat Qubeta i plus e uspe{na, tiki i ottamu dosega{niot uspeh na Ru`in?! E sea ne{o ozbilno. Ima analizi vo koi se nayira mo`nosta Sel-

riwata na golemiot majstor na politi~kata kujna, Branko Crvenkovski, predviduva vo vtor krug da se plasiraat Ivanov i Selmani, taka {to vo vtoriot krug za Selmani }e glasaat site Albanci i site SDSovci, NSDP-ovci i tako daqe, i tako daqe... pa suma-sumarum - ete ti go Selmani kako nov pretsedatel! Duri, se veli deka za toa nema da se protivat nitu od drugiot tabor, za{to Selmani }e ponese del od tovarot od prifa}aweto na nekakov iden kompromis so Grcite. I Selmani pretsedatel i - ovcite so novo ime!

eGo

Zad sekoj uspe{en ma`, stoi uspe{na `ena Za egoisti i ostanati isti

19.03.2009

5


ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

ЗА НАПРЕДОК

Лилјана Кузмановска, носител на советничка листа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата

Лилјана Кузмановска е носител на кандидатската листа за членови на Советот на Општина Битола. Во минатиот период Кузмановска успешно ја извршуваше функцијата Претседател на Советот на Општина Битола, па затоа нејзината матична партија, ВМРО-ДПМНЕ повторно ја кандидира. Како ја оценувате транспарентноста на работењето на Советот на Општина Битола во изминатиот четири годишен мандат? Во текот на мандатот 2005 - 2008 год. заради определбата на Советот на

Општина Битола за транспарентното работење беше обезбеден увид на сите заинтересирани субјекти (поединци, организации и сл). во работата на Советот. Како претседател на Советот, јас имав постојани контакти со членовите на Советот, со граѓаните, НВО организации и други субјекти. Јавното и транспарентно претставување се остваруваше и преку медиумите кои овозможија седниците на Советот и неговите работни тела да бидат јавни и отворени за граѓаните, а тоа го направивме и преку преку издавањето на Службен гласник на Општината Битола, преку издавањето на Општинскиот информатор, со ВЕБ страна на Општината и преку други форми. Спроведувањето на фазите на децентрализација беше една од болните точки на Општините, како Општина Битола ги помина овие фази ? Советот на Општина Битола остварувајки ја својата фунција, утврдена со одредбите од Законот за Локалната самоуправа, Статутот и Деловникот на

Општината Битола успешно ја заврши првата фаза на процесот на децентрализација, а се финализираше и втората фаза на фискалната децентрализација. Во 2008 год. Советот континуирано работеше во разгле дувањето на материјали и донесување на соодветни акти со што се создадоа услови за успешно фунционирање на органите на Општината и општинската администрација. Како Претседател на Советот се грижев согласно моите законски, статутарни и деловнички надлежности за редовна и нормална комункација со сите членови на Советот, координатори на советнички групи и претседатели на комисиите. Едно од најсензитивните прашања за локалната самоуправа претставува буџетот на Општината. Каква е вашата оценка за периодот 2005 - 2009 год? Со стапувањето на должност во 2005 год. затекнавме долг од 110 милиони денари кои беа вратени за рекорден период од 2 години. Основниот буџет во 2005 година изнесуваше 204.010.900,00 денари додека вкупниот буџет изнесуваше 241.507.398,00 денари. Основниот буџет на Оштина Битола за 2006 год. изнесуваше 259 801 482 милиони денари, додека вкупниот буџет изнесуваше 463.858.098,00 денари заедно со приходите од самофинансирачки активности и наменската дотација за буџетските корисници. Основниот буџет во 2007 год. изнесуваше 285 061 105 милиони денари, а вкупниот буџет 598.663.236,00 денари, приходи од самофинансирачки 90.877.350,00 денари, приходи од донации 50.164. 800,00 денари, приходи од донации 172.559.981,00 денари. Основниот буџет во 2008 год. изнесуваше 617 238 478 милиони денари, вкупниот буџет изнесуваше 1.294.535.037,00 денари. Во вкупниот буџет спаѓаат и приходи од самофинасирачки активности 115.328. 261,00 денари, приходи од донации 51.607.899,00 денари и приходи од дотации 510.360.399,00 денари. Од основниот буџет на Општината се креираат инвестиционите актив-

ности, остатокот се само трансфери на плати во образованието. Добро е да напоменам прв пат после многу години Општината ја заврши 2008 година со добивка од 190 милиони денари! Како се одвиваа активностите од сферата на урбанизмот и кои проекти се донесени ? Во изминатите 4 години Советот ја продолжи работата во постапката за донесување на урбанистичките планови како континуиран процес на урбанистичкото планирање на Општина Битола. Кога ја започна својата работа овој Совет затекна во фаза на изработка околу 10 урбанистички планови за да во изминатите 4 год. оваа бројка се искачи на бројка од околу 50 планови кои што се во фаза на изработка или се донесени. Во таа насока во изминатиот период Советот на Општина Битола донесол 63 одлуки за отпочнување постапки за донесување на урбанистички

планови од кои околу 40 се во понапредна фаза на донесувања, а донесени се 28 детални урбанистички планови, пред урбанистички плана вон населено место, 5 плана измени на ГУП на град Битола. Значајно е да се спомне дека најголем број од овие планови се отпочнати на иницијатива на физички и

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

6

19.03.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

НА БИТОЛА

правни лица кои ги финансираат истите, а преку нив се подобрува квалитетот на урбаното живеење на нашите сограѓани, изградба на стопански објекти кои ке овозможат одреден број на вработувања и просперитет на нашиот град. Значаен придонес во урбанистичкото планирање даде и Владата на Р.Македонија која преку својата приоритетна програма овозможи финансирање на 6 крупни урбанистички планови од кои еден е веке донесен. Кои урбанистички активности се предвидени за наредниот 4 годишен мандат? Во врска со ова прашање станува збор за донесен ДУП за Спортско рекреативен центар на Општина Битола со кој ке се овозможи изградба на олимписки затворен базен и тениски игралишта.Во фаза на изработка е урбанистичкиот план вон населено место за голф-терените меѓу селата Братиндол, Ротино и Магарево и ДУП за населба Карпош каде што за прв пат се работи ДУП, и ако станува збор за дел од градот кој граничи со Централното градско подрачје. Во следниот 4 годишен мандат предвидена е изработка на ДУП за Тумбе Кафе, урбанистичкиот план вон населено место за туристичката населба и изработка на урбанистички план за терените на АРМ сите финансирани од владата на Р.Македонија. Морам да го истакнам еден битен елемент кој се однесува за урбанизација на градот и Општина Битола каде локалната самоуправа со свој средства учествува во изработка на урбанистички планови како што се : урбанистичкиот план вон населено место индустриската зона Жабени, хотелскиот комплекс Меџитлија и ДУП за катни гаражи и подземно паркирање. Како се одвиваше аминистрирањето на приходите на Општина Битола? Во текот на втората половина на 2005 год. се работеше на замена на постоечкото софтверско решение со ново а посебно се работеше на кадровско екипирање на одделениото за администрирање на приходи на Општина Битола. Даночната администрација организира едношалтерски систем од месец ноември 2006 год. Администрацијата има отворена линија за прашања на граѓаните и посебен приемен ден. Паралелно со развивањето на едношалтерскиот систем се

eGo

пристапи кон ажурирање на базите на податоци посебно за комунални такси и данок на имот. Наследените податоци за обврзници по основ на комунална такса за фирмарина во 2006 год. изнесуваа 2891 решение со износ за задолжување од 19.549.000,00 денари. Со анализа на податоците се утврди дека многу голем дел од фактички постоечките обврзници се евидентирани како пасивни обврзници. Во 2007 год. се изготвени 4903 решенија за комунална такса за фирма со вкупен износ на задолжување од 29.692.000,00 денари. Така во 2006 год. имавме наплата од

комунална такса за фирма во износ од 2.026 илјади денари, а во 2007 год. 1.436 илјади денари. По извршената анализа беше даден предлог за намалување на даночното оптоварување на обврзниците за 1.000 ден по обврзник односно намалување на комуналната такса од 6.000 на 5.000 денари. Во поглед на остварените приходи од данок на имот податоците покажуваат зголемена ефикасност во наплата на приходи по овој износ ио тоа за 2006 год. 19.237 илјади денари, во 2007 год. 26.403 илјади денари а во 2008 год. 32.496 илјади денари. Значајно зголемување имаме и кај приходите од сопственост и кај комуналната такса од привремен престој. Сведоци бевме при презентацијата на завршната сметка за 2006 год. дека во времето на СДСМ општината не си го ни знаела сопствениот

имот, па дури намерно или ненамерно не бил прокнижен делбениот биланс што писмено му го доставиле службено на ЈП ССДПМ. Кои проекти се реализирани во Општина Битола во овој период? Реализирањето проекти на Општина Битола беше приоритетна активност за која се заложивме во изминатиот мандат и зад нас остануваат голем број на проекти, а нашата агенда и за идните четири години се однесува на подобрување на инвестиционата клима и донесување на инвеститори со што ќе придонесеме за намалување на најгорливиот проблем на нашите граѓани невработеноста. Од реализираните проекти би ги истакнала следните: мапирање на општината и странски директни инвестиции ноември/декември 2005 година, посредување при вработување на високообразовани невработени кадри (септември 2005/март 2006 год.) програма за креирање на вработеност УНДП. Канцеларија за советодавни услуги во земјоделиото финансирана од Шведската агенција за развој а спроведувана преку МААСП проектот, рурален информативен центар во рамките на канцеларијата за советотодавни услуги во земјоделието, Општина Битола во соработка со УСАИД проектот за децентрализација организираа обука за 7 жени заинтересирани да започнат свој бизнис, во рамките на прекуграничната соработка Општина Битола во соработка Перфектурата на Костур Р.Грција, агенцијата за локален развој, стопанската комора на Костур Р.Грција и Европскиот институт и соработка Битола го реализираа проектот обука за современи техники на организирања и развој на малите и средни претприатија, проектот EMY ΙΙ, центар за започнување на бизнис во соработка со АТА од Холандија, Општина Битола, Ректоратот,Техничкиот Факултет, Регионалната стопанска комора и Центарот за поддршка за мали и средни претпријатиа во Битола, формирање на фондацијата “Регионална Развојна Агенција на Пелагонија ” ПРЕДА од страна на 9 општини од Пелагонискиот регион (Битола, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Новаци, Могила, Кривогаштани и Долнени, Ресен), соработка со фондацијата MDW USAID, соработка со АМПЕП , нов градски пазар и КАРДС.

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ Za egoisti i ostanati isti

19.03.2009

7


ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

Ве покануваме да присуствувате на денешниот митинг во 19 часот во Големата сала на Центарот за култура - Битола.

ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА МАКЕДОНИЈА KANDIDATSKA LISTA ZA SOVET

ДР АГ Н АН ОС

1. Dragan Ristevski, nositel na lista 2. Nikol~e Jankulovski 3. Elica Ilievska 4. Violeta Stevanovska 5. Ilija Tembelevski 6. Qup~o Mojsovski 7. Sowa Mano 8. Mende Dukovski 9. Marjan ^omu 10. Biljana Krstevska 11. Olivera \orevska 12. Nikola Damjanovski 13. Dragi Stefanovski 14. Keti Milojevi} 15. Vasko Cvetkovski 16. Mirjana Veqanovska 17. @aneta Angelevska 18. Goran [takovski 19. Jelena Manevska 20. Branko Jov~evski 21. Dimitar Dikovski 22. Nikol~e Trpinovski 23. Anica [apkovska 24. Trajan \or|ievski 25. Biljana Pavloska 26. Mirjana Atanasovska 27. Vlado Veljanovski 28. Sne`ana Dimkovska 29. Vasko Ristevski 30. Aleksandar Kolevski 31. Blagoj [atorov

ИТ

РИ

ЕЛ

СТ НА Е

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

8

19.03.2009

ВС СТ К

ЛИ

Za egoisti i ostanati isti

А

И

eGo


19.03.2009

9


ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

Извадок од изборната програма Демократскиот Сојуз на Власите од Македонија, како граѓанска партија која што на овие избори е единствен легитимен застапник на интересите на Влашката заедница, во рамките на својата изборна програма ги презентира основните начела и определби на својата политичка активност. Урбанистичко планирање За селото Нижеполе во кое живеат најголем број Власи, треба да се изработи нов урбанистички план во кој што ќе се предвиди викенд населба која ќе се вклопи во истиот, а средствата собрани по основ на комунални такси да се искористат за урбанизирање на селото. Доработка и усвојување и на урбанистичкиот план на село Маловиште. Изградба на мрежа за собирање на отпадни води, како за атмосферските така и за фекалните во сите населени места. Асфалтирање на цела улична мрежа во сите села. Изградба на резервоар во село Нижеполе како и подобрување на водоснабдувањето во селата Маловиште, Трново и Магарево. Поставување на контејнери за собирање на сметот и негово собирање најмалку 2 пати во неделата, додека пак во селото Маловиште изнаоѓање на соодветен простор за депонирање на сметот од каде би се собирал два пати месечно. Времето за село Маловиште е застанато како од пред 100 год. па поради тоа ДСВМ бара покрај инфраструктура да се преуреди и самата калдрма низ централните улици за да се запази автентичноста на селската архитектура и комплетно осветлување на сите улици. Проширување на патот за селото Маловиште и изградба на паркинг. Економија Бараме од локалната самоуправа процентуално вработување на Власите според Охридскиот рамковен договор во јавните општински претрпијатија, особено да се зголеми вработеноста на жените. Привлекување на потенцијални инвеститори кои се по потекло Власи а се докажани како светски познати компании. Заради чистотата и еколошката средина во сите подпелистерски села постојат услови за мало стопанство за производство на традиционални млечни производи и преработка на шумски плодови кои се исклучително ценети на странските пазари. Дел од туристичката такса од хотел Молика и од детското летувалиште да се донира во фонд за економски развој на селата Нижеполе, Маловиште,Трново и Магарево.

ДЕМОКРАТСКИСОЈУЗНАВЛАСИТЕОДМАКЕДОНИЈА UNIJADEMOKRATICA-A ARMNJLORDITUMACEDONI Земјоделие Обезбедување на бесплатна едукација на фармерите од општина Битола за имплементација на сите современи достигнувања во пракса. Овозможување на директна соработка со земјоделците од околните држави. Создавање на услови за нивен достоен живот во населените места каде се живеат (пат,амбуланта, пошта и др.). Заживување на катастарот за земјоделско земјиште. Здравство Изградба, опремување и екипирање на здравствени амбуланти во сите подпелистерски села. Туризам Во склоп на Националниот парк Пелистер оплеменување на просторот со нови содржини и поставување клупи за одмор на сите домашни и странски туристи. Враќање на старите занаети преку изработка на специфични сувенири кои ќе бидат посебно интересни за странските туристи. Преку проекти се бараат средства за развој на селскиот и манастисрскиот туризам, со кој ќе можат да се реновираат или доизградат Влашките куќи во сите населени места. Образование и спорт Според законот за основно образование во трето одделение „наводно” се изучува Влашкиот јазик како изборен предмет, па поради тоа ДСВМ се залага за дословно почитување на законот и отварање на нови паралелки. Досегашната локална самоуправа има изградено повеќе спортски терени во полските села, реновирани се повеке училишта, а во нашите Влашки села вакви активности воопшто нема, со исклучок на училиштата во Трново и Нижеполе каде со максимално ангажирање на ДСВМ и пронаоѓање на странски донации во висина од околу 20.000,00 ЕВРА е поставено парно греење и се изградени нови санитарни јазли, а од оваа пролет започнуваат активности за реконс трукција и на целата училишна зграда во селото Трново. Во сите овие подпелистерски села да се изградат спортскорекреативни центри од отворен и затворен тип кои би биле искористени и од професионлани спортисти. Изградба на патеки, трим патеки и спортско рекреативни терени. Религија Воведување на богослужба на Влашки јазик во црквата Св. Елена и Константин.

Културно и национално наследство Реставрација на старите објекти во селото Маловиште; Комплетна финансиска подршка и покровителство на меѓународниот фестивал „Етно фестивал - Маловиште” во Маловиште; Зачувување и развој на културата, традицијата, обичаите и јазикот преку потпомагање и целосно финансирање на проектите од невладиниот сектор од буџетот на општина Битола и буџетот на Република Македонија; Организирање на летни кампови во влашките села за изучување на влашкиот јазик.

ЛИСТА на кандидати за членови на Советот на Општина Битола 1. Виолета Мишевска 2. Каљопи Маркоска 3. Васил Бабовски 4. Коста Горгиев 5. Томе Белимачевски 6. Маргарита Робе 7. Теодор Чаламани 8. Тања Роме 9. Сотир Николовски 10. Благоје Грамосли 11. Елена Вељковиќ 12. Петар Шундовски 13. Стерјо Мушовски 14. Ленче Стојановска 15. Христо Белимачовски 16. Ѓорги Марија 17. Христо Пановски 18. Светлана Матовска 19. Петар Робе 20. Ратка Николовска 21. Ѓорѓи Гашовски 22. Драгица Белимачевска 23. Ристе Симчевски 24. Михаела Роме 25. Пеце Личовски 26. Елизабета Тодоровска 27. Анета Стојановска 28. Вангел Сотировски 29. Кочо Фуна 30. Иванка Сотировска 31. Николче Бабовски

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

10

19.03.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


MAKEDONIJA-TOASMESITENIE

Li~en stav

Makedonija - istorija za mo}, sila, pobeda, ~maeme}u minatoto i idninata, optovarena so bolnata vistina za sedumnaeset godi{nata Prim. d-r sci. neuspe{na Blagica Temelkovska - borba za seGrozdanova, pedijatar bedoka`uvawe na onie koi tolku dobro ja poznavaat. Mo`ebi vinovnicite za sega{nosta se politi~arite koi `iveat komotno od politika, interesi i sebeizdignuvawe. Rastrgnata me|u lavot, ru`ata i dvoglaviot orel, ne mo`e da go dobie statusot koj odamna treba{e da go ima, poradi razjadenost od vna-

tre, so omraza, pakost i osvetoqubivost. Nedostatok na uspehot se i "zakonite" i "pravdata" kaleni niz partiskata "demokratija". Ne pomalo vlijanie ima i gubeweto na tradicionalnite vrednosti: semejstvoto, decata i gordosta, poradi sé pogolemata siroma{tija, modernite poroci i zavisnosta od mo}nite. A Makedoncite vospituvani od damnina vo duhot na kosmopolitizmot, svet bez granici, rastovareni od verski i nacionalni predrasudi, bilo da se anti~ki ili slovenski, go do`ivuvaat sramot na politi~kata podelenost tolku silno izrazena, {to vodi do regresija i nosi opasnost od kr{ewe na duhot i moralot na ovoj silen narod, izmoren od dolgogodi{nata bitka za pre`ivuvawe i osamostojuvawe. Sepak, za nekoj den, narodot treba treba da se opredeli za ponudenite opcii, koristej}i ja silata

na razumot i mo}ta na raspoznavaweto na vrednostite, tolku va`ni vo dadeniot i odlu~uva~ki moment za Makedonija. Izborot e negov i pokraj sekojdnevnite predizborni spotovi, reklami i mediumski kampawi, koi treba da go nateraat da ja donese odlukata, no istovremeno da ja ponese i celata odgovornost od nea, za{to istata zna~i idnina i posiguren `ivot za pokolenieto. A sepak, na krajot ubavo bi bilo da stivnat strastite i da se zaboravi na rivalstvoto me|u "komuwarite" i "patriotite", me|u levicata i desnicata, me|u opozicijata i pozicijata i da pobedat podobrite, vizionerite, onie koi }e imaat doblest da zaboravat na partiskite i li~ni interesi i }e ja ponesat Makedonija po vistinskiot pat, }e ja napravat ubavo i sigurno mesto za `iveewe. Taa toa go zaslu`uva.

Соопштение

STAVOVI NA SOJUZOT NA BORCITE OD NOAVM 1941-1945 g. ZA PRESTOJNITE PRETSEDATELSKI I LOKALNI IZBORI 1. Sojuzot na borcite od NOAVM 1941-1945 g. i gra|anite prodol`uva~i od Bitola so ogor~enost se se}avaat na ignorantskiot odnos na lokalnata vlast vo poslednite osum godini.Nie borcite od sopstveni sredstva izgradivme od 2002 do denes nad 60 tina spomenici. spomen obele`ja i bisti temelno gi saniravme Partizanskite grobi{ta. gi saniravme bistite vo alejata vo Gradskoto {etali{te. go izgradivme i podarivme Detskiot park. fontana i sferi~na re{etka. kompletno go preuredivme spomenikot i prostorot okolu spomenikot na velikanot Narodniot heroj Stiv Naumov. vo 2004 godina go izgradivme spomenikot na NOAVM pred Domot na kulturata so celosno parterrno i hortikulturno ureduvawe. Sloganot na izbornata kampawa na vladea~kata partija *Zaedno mo`eme pove}e* kako da ne postoe{e vo izminatite 4 godini.Se praktikuva{e lokalna vlast pod mototo *sami i nikoj drug*.Potro{ivme dragoceni 4

eGo

godini vo jalovi i prazni ubeduvawa deka Bitola treba da bide gorda na sveto istorisko mi-nato na pridobivkite od Narod-noosloboditelnata borba i de-ka bezrezervno treba da iska-`uva po~it kon nositelite na taa edinstvena pobedonosna vojna i 24-te iljadi `rtvi. po-sebno zaginatite vo NOB od Bitola i bitolsko. 2. Pokraj se {to napravivme vo sklad so zakonot i dogovor so lokalnata vlast soo~eni sme so nevideno silen otpor od loklanata vlast vo vrska so odr`uvaweto i postavuvaweto na ve}e izgradenite i izgradbata na 2 novi bisti na prvoborecot Kole La~eto koj zagina na 21 godina 1944 godina i na Narodniot heroj Vangel Ne~evski Tunelo i dvajcata na{i sogra|ani. 3. Pred 3 godini so sopstveni sredstva se izraboteni bronzeni bisti na Kole La~eto i Vangel Tunelo. Gradona~alnikot. Sovetot i komisiite ne dozvoluvaat bistite da se

postavat vo alejata. So toa vladea~kata struktura vo lokalnata vlast najotvoreno go manifestira{e ignorantskiot odnos kon Sojuzot na borcite i NOAVM 1941-1945 g.. kako na sednici na sovet taka i vo komisijata za spomenici. 4. Ne se po~ituva i ne se sproveduva Zakonot za memorijalni spomenici i spomen obele`ja od strana na lokalnata vlast iako 4 godini nanazad na istoto i se uka`uva. 5. Ne{to pove}e od 5 godini Sojuzot na borcite od Bitola samiot go odr`uva Detskiot park iako toj e podaren na decata na Bitola za da se gri`i lokalnata samouprava.Zaedno so izgradbata i odr`uvaweto do sega SBM-Bitola ima potr{eno pove}e od 2 milioni denari; 6. Grade`niot zafat na [etali{teto vo koe se postaveni bisti na pogolem broj na prvoborci i denes. postojnite pristapni pateki se rastureni i ne se vrateni vo prvobitna sostojba i pretstavuvaat stram

za gradot Bitola; 7. Sojuzot na borcite od NOAVM Bitola ete zatoa nema da podr`i kandidat za pretsedatel na Republika Makedonija i kandidat za gradona~alnik i sovetnici za lokalnata samouprava na Bitola koi ne gi po~itiuvaat pridobivkite od NOAVM 1941 1945 g. i otvoreno ka`uvame: tie koi se protiv tie pridobivki. {to pretstavuvaat najsvetla stranica vo makedonskata nacionalna istorija. istovremeno se protiv nacionalnite interesi na Republika Makedonija i protiv nejziniot dr`avno praven kontinuitet. protiv ASNOM-ska Makedonija; 8. SBM-Bitola vrz osnova na ovie opredelbi celosno i masovno e vklu~en vo podgotovkite za pretstojnite pretsedatelski i lokalni izbori i mu prepora~uva na svoeto ~lenstvo aktivno da se vklu~i vo pretstojnite izborni aktivnosti. masovno da izleze na izbori i da se zalo`i za fer i demokratski izbori. ................ . OO na SBM-Bitola

Za egoisti i ostanati isti

19.03.2009

11


www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.

www.ego.com.mk

Va`no e da se bide viden, osobeno vo vreme na izbori. Stavovite i vetuvawata na kandidatite ne se garancija deka najdobrite }e pobedat, za {to se svesni i mnogu Libijci. Plakatite za izborite zaka`ani za juni u{te od sega se postavuvaat vrz zgradite na severniot del od Tripoli. www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

T O T SVE O T O F VO Tibetanskite budisti u~estvuvaat vo protestite so koi se odbele`uva 50 godi{ninata od tibetskoto vostanie i progonuvaweto na tibetskiot voda~, Dalaj Lama.

Sokol se obiduva da fati zajak za vreme na lovniot festival {to se odr`uva vo Ak Bulak, Kazahstan. 12

19.03.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

Killing me softly...

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

ГРАЃАНСКА НЕПОСЛУШНОСТ 2.0 www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

Кога се двоумев на која тема оваа недела да и дадам предност за колумна во ЕГО (FUTUREVILLE или Граѓанска непос лушност 2.0) се одлучив за втората затоа што мислам дека, како прво Jordan Nikolov има непресушлив извор на појави кон кои може и треба да се биде непослушен, и второ - железото се ковало додека било жешко - па дури ни е свежо сеќавањето од минатата недела, еве продолжение. Додека сте на некаков предизборен митинг, свртете им го грбот на „магионичарите“ на бина, и така ќе имате перфектен преглед на лицата кои своеволно дошле да учествуваат на масовната хипноза. Се разбира дека вртењето грб е чисто демонстративен гест ама доколку на маицата имате некаков „фин“ слоган таа авантура може да се претвори и во нешто повеќе. Ноќ помината во полиција, на пример или прилог во ударни вести со вашето лице преку цел екран. Како корисен прилог кон практикувањето на граѓанска непослушност ќе го поместам новинскиот напис за еден пример кој по методот и практикуваната техниката на тужителот потсетува на начелата пропишани во „Прирачникот за граѓанска непослушност“ (кој, само да напомнам, сè уште е во аморфно - апстрактна форма):

Фудбал?! е тоа е едно сосема неистражено и неверојатно плодно подрачје за практикување граѓанска непослушност. Колку пати се има случено судиите во битни натпревари да бидат тотални морони, кои на тоа место се само оти поарните судии имаат грип, мамурни се, или се на одмор. Е сега, кога еден таков главен судија, прилично фрустриран од причини само нему познати, почнува да вади де жолт де црвен картон, синќир ко да е на норма, па ФИФА, УЕФА или било која друга фудбалска федерација (ако таква постои!) за тоа ќе му исплатат дополнителен хонорар и плус медал за

Продавница за техничка опрема треба да му исплати оштета од 2.600 долари на еден Бразилец бидејќи одбила да му го замени расипаниот телевизор, со што го повредила неговото право да гледа фудбал. Во современиот живот, не можеш да негираш дека правото на телевизор, присутен во секој дом, се смета на есенцијално богатство, одлучил судијата од Кампос, на север од Рио де Жанеиро. Според судијата, гревот на продавницата е што без телевизорот човекот нема да може „да ги гледа сите убави жени, националните вести или фудбал“.

никот за граѓанска непослушност (ПГН): „После неколку испада во вид на неоправдани картони од страна на судијата, капитените на двете екипи мирно ги советуваат своите соиграчи да си ги слечат горните дресови, да си ги постелат на трева и удобно да си седнат. Се разбира дека овој метод на мирно протестирање сите му го должиме на Ганди, па во негова чест - како што во денешно време е модерно играчите да имаат некакви слики и пораки на маиците под дресовите, во вакви прилики сите би имале маици со неговиот лик и порака како на дуќаните СЕ ВРАЌАМ ВЕДНАШ - и само би си седеле на тревата до крајот на натпреварот. Не е тоа никаков прекршок. Тие така „играат“ заради судијата, ако некому не му е јасно. Оти, да сме начисто: Судијата нема да си оди во соблекувална со - во афект предизвикани модрици, истегнати лигаменти, пукнати

Јасно е дека овој судија има беспрекорна смисла за правдина и резонирањето му е сосема на место и идеално би било, доколку е можно, нашата дипломатија да се избори тој да посредува во нашиот спор за името со Грчка.

Најгаден поединец

на натпреварот, во таква ситуација значи, неизбежно, фудбалерите од двете екипи почнуваат меѓусебно да се касапат, на тој начин сосема погрешно канализирајќи ја агресивноста и негативната енергија. Еве што препорачува Прирач-

19.03.2009

www.ego.com.mk

аркади (од воздушни дуели), и намерни удари со топка по гениталии, кои коментаторите речи си секогаш со смеење под мустак го коментираат. Натаму: секогаш кога се изведува аут, во крупен план забележуваме еден куп неверојатно гневни навивачи кои милозвучно, низ пцости му сугерираат на играчот што мислат за него, неговата игра и за најблиската фамилија. Во тој случај ПГН препорачува: „фудбалерот мирно ја положува топката на трева и колку што е можно посмирено се упатува на трибините кон најгласниот протестант.

Го фаќа за бабка

и го слегува на терен. Го вади дресот, му го облекува, му ја залижува косата со гел (исто така нус-појава на модерниот фудбал), и доколку во прашање е италијанската фудбалска лига - му прска малку парфем, за благопријатен ефект при блиските контакти со другите играчи. Фудбалерот мртов ем ладен си седнува на трибините, на местото од гледачот и време е тој сега, за промена, да гледа сеир. Еми, ајде! Дими знаеше многу за фудбалот? Каде требало да додаде, каде да пласира, каде да се открие... кога да плукне во гро-план. Играчите од клупата. Замислете само како тие се чувствуваат додека ги гледаат другите како играат, а тие како во основно или средно за време на часот по физичко воспитание (што и да значи тоа!) седат настрана и чекаат да заврши проклетиот час. Е сега, во што ќе се состои нивниот дел во практикувањето фудбалско-граѓанска непослушност? Кога некој од играчите на терен ќе се повреди или умори и кога тренерот ќе им рече да се подготват за влегување во игра, тогаш со насмев достоен на кандидат за градоначалник - ќе му рече: ТИ ВЛЕЗИ говедо едно, а јас ќе седам на клупа со шалче и палто и ќе делувам мистериозно! И така сите до еден од резервните играчи! Нека не си ги сфаќа работите здраво за готово! И за крај - не прифаќајте ни еден friend request на facebook. Така ќе делувате далеку помистериозно, понедостижно и попривлечно отколку што навистина сте. А за оние кои не знаат што е facebook: тоа ви е виртуелна журка која трае 24 часа на ден и на која присуствуваат сите кои ги знаете, сите комуницираат меѓу себе, ама сепак секој останува и понатаму сам.

13


Li~en stav

Со еден удар-две муви (2)

Како што одминуваат дваесетте дена од изборната кампања, се пожестоки се изјавите на кандидатите, но и позачес тени се смешкањата и ветувањата за бољи Пишува: живот. Во измиМарјан Вучковиќ натите денови се случи и заеднички доручек на мускетарите, па заедно си мезнаа пица кај Фуфо. Тоа уште не било никаде, ама ете, ние сме напредни, па знаеме што е вистинска кампања! A, воедно и покажавме дека џентламени се уште постојат (земајки го односот на претседателските кандидати кон единствената дама кандидат). Пред официјалниот почеток на кампањата, имаше и такви кои беа за тв-дуел, а и такви кои тоа не го сакаа, а сега секој ден се собираат и меѓусебно се демантираат на сите можни твканали. Ако не гледа некој од страна, лесно може да помисли дека бираме колективен орган штом толку зачестено ги собираме заедно преку ден, а навечер секој на својот митинг. Но, кога сме кај

Mитинзите

реалноста е таква што не може, а да не се забележи колку многу се збиени и преоптоварени партиските агенди, па на еден митинг, се претставуваат туто-комплето и претседателскиот кандидат и градона -

14

чалничкиот и советниците, а воедно секој има различен број, па чудно ќе биде ако не се збуните на денот на гласањето - кој број требаше да го заокружам? Тука се отвора една широко полемизирана дебата во политиколошките кругови, а се однесува на истата таа тема, те. „партимонијаната“ политичка култура. Или во превод - а бе шо е важно што човек е! Гледај ти партијата која е! Жалосно но, вистинито! Кај нас така функционираат работите и после седумнаесет години патување кон демократија. Ние се уште не можеме да сфатиме дека социјализмот заврши, а со него замина и партимонијалноста.. Сосема спротивно, демократијата подразбира слобода на размис лување, слобода на несогласување со одлуките на партијата. Иако некои чуствуваат

САД-офобија

јас морам да ги споменам САД, како пример каде иако постои биполарност, партијата не е пресудна за тоа кој ќе биде избран за претседател, но пресудна е личноста која ќе седне во претседателската фотелја. Ова делумно се должи и на организацијата на партиите во САД каде нема формално членство кое плаќа членарина, нема членство кое се поклонува на секоја одлука на партијата, нема членство кое во секој миг е спремно да ја поддржи секоја партиска одлука. Арно ама, Европа и САД, се два дијаметрално спротивни политички поими, а ние бидејќи сме дел од Европа, (иако тоа Европа го негира), партиите се толку хиерархиско организирани, што

19.03.2009

не можете а да не внимавате, гласот да го дадете за партија или лидер, отколку за кандидат. Не се остава можноста да не се согласите со одлуката „од горе“, бидејќи сте член на

Партијата

формално заведен со книшка, плаќате членарина, но и ментално истрениран на послушност. Тоа е случај со сите европски држави, но со нас особено, бидејќи само формално излеговме од периодот кога одлуките „од горе“ се закон! Ако се тече - се се менува, можеби ќе се промени и начинот на кој размислуваме кога избираме кандидати. Демократијата подразбира дека вие гласате за оној кој е најблиску до вашите размислувања, со што се осигурувате дека вашиот глас сте го дале во ваша корист, а не на ваша штета, што не ретко е случај. На крај би завршил со една

Анегдота

Македонец, кој живее во Англија сакал тревата во неговиот двор да изгледа исто како и кај неговиот сосед Англичанец. Но, иако секој ден ја косел, навремено ја наѓубрувал, двапати во денот ја наводнувал, сепак тревата била далеку од изгледот на „англиска трева“. Еден ден се решил да го запраша соседот што техника употребува за тревата да изгледа толку совршено. На тоа прашање одговорил Англичанецот: Истото што и ти, но тоа го правам цели сто години. После сто години косење и твојата трева ќе изгледа како мојата. Ти само продолжи да косиш!

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Pi{uvam, zna~i postojam

Se ma`ila moma da ne sedi doma

Да зготвиш добар вкусен оброк треба да си умешен исто како и што ти е потребна умешност за да имаш добар брак... Интересно е тоа што и во двата случаи можеш да ги имаш сите потребни состојки, да ги следиш сите пропишани упатства но сепак резултатот да е катастрофа... Ти звучи познато? Колку само луѓе познавам, а на прсти се бројат тие чиј брак функционира. Се почесто среќавам луѓе кај кои само прашање на време е кога ќе си заминат од заедничкото гнездо... Мојата пријателка Весела се омажи пред 6 месеци. Заедно беа веќе 8 години, а таа има 23. Никогаш немале врска како што треба. Кога и да ја сретнев се жалеше на него, на неговата љубомора, секогаш го поминуваше времето со некои други луѓе, а не со него. На моето прашање дали го сака одговараше дека толку долго се заедно што веќе не знае што чуствува... . И таман си мислев дека конечно собра храброст да тргне сама по својот пат, таа ми кажа дека се омажи. Раскажуваше како ја побарал за жена токму на Велигден кога биле излезени со друштвото... Мислам дека ќе полеташе од среќа од тоа што начинот барање пред сите толку многу и импонираше... . Потоа следуваше периодот на организирање на свадбата и барање начини како да биде најубава таа вечер не размислувајќи воопшто за тоа дали ја донесе вистинската одлука. Некако беше прекрасно да се заборави на вистинските

Проблеми, разлики и недоразбирања

и едноставно да се ужива во безначајни нешта што траат само неколку часови. И еве ја Весела пред некој ден како плаче на целиот глас викајќи дека не може да издржи. Дека тој постојано излегува сам до рано наутро, како не можат ни да разговараат, како им се

распаѓа бракот и животот. Ден потоа ја видов како насмеана до уши флертува со некој сосед. Бедно. И многу далеку од решението, би рекла. Мојата пријателка Марија има 32 години. Долго време беше сингл. Изгледа убаво за своите години, згодна е, префинета со исклучително добро изграден стил на облекување, девојка со фини манири, девојка која ги сака книгите, гледа филмови, јаде по ресторани и пие кафе во кафулиња кои негуваат градска шема, патува, шопингува во Солун и слично. Или така беше се додека не го сретна него. Пред да се преселам на приказната уште да потенцирам и тоа дека Марија беше девојка која изгледаше како сосема да ужива во својот сингл-статус, како воопшто да не и пречи што нема маж до неа. Изгледаша како силна самоуверена девојка која знае што сака. Ама, лаже изгледот! И - еве ја Марија на почетокот на

Бездната

Еден ден го сретна него... Селанецот, јас го викам, мислејќи секако на селјак, зашто селаните воопшто не се предмет на расправа. Типот излегува по мрсни кафеани со уште помрсни певаљки... И секако него го дружи и Паришката Мадам која во име на љубовта оди на местата на кои дотичниот се забавува. Друштвото му е очајно и во истото жените на маса користат изрази од типот преку... Мојата пријателка повраќа, но сепак седи и молчи. Додека гнасата шета со пријателите на кафе, таа треба да го чека дома како секоја добра жена. А и кажал и тоа дека не треба да работи кога ќе се земат, оти на жената местото и е дома. Типот полудел бре... Ама за него ич глава не ме боли. Туку жал ми е за другарка ми... . И кога денес се чувме на телефон ми вели, ако ме побара за жена ќе му кажам да. На која основа, прашувам. Ништо не ми оди, вели таа. Барем да се мажам и да родам едно дете. Господ да те чува, и велам. Затворам телефон и се чудам... . Зарем тоа е жената која се сака себеси и знае што сака од животот? Не

19.03.2009

ќе да е таа. Оваа е некоја нова, уплашена. очајна. Некоја која давејќи се, се фаќа за сламка. И уште една пријателка. Пранвера. Има 38 години. Таа е веќе долги години во брак, 10 -12 години. И важи за жена која има успешен брак можеби затоа што никогаш не се гледаат со сопругот. Задолжително мезе со пријателките барем еднаш дневно, а со сопруг не е ни битно... Во една прилика ми рече дека со текот на времето и јас ќе посакам почесто да сум со пријателките отколку со сопругот. Не дал бог. Пријателките за пријателки, мажот за маж! И - толку за денес со примерите. Просто да ти се слоши и 10 пати да размислиш пред да си го смениш статусот. Но, не е се така црно. Но за тоа ќе ви раскажувам во некоја друга прилика. За сега само ќе ви кажам дека лошото доаѓа од желбата да се има етикетата

Мажена по секоја цена

Или што би рекла мојата мила баба Рада... Се мажила мома да не седи дома. Тука лежи зајакот. Тука е лошото. Тука е проблемот. Исто како и со готвењето. Ако сакаш само да направиш ручек колку да направиш, ништо од моментот. Потребно е и во готвењето и во бракот да дадеш дел од себе и да зачиниш со љубов, зошто љубовта не греши. Вистинската љубов не греши. Верувај во љубовта и барај ја! Кога ќе ја препознаеш, бори се за неа и секако - негувај ја. Вложи се што имаш во тоа... за возврат ќе добиеш ИСПОЛНЕТОСТ и милина во душата.....

15


Vnat

re{e

n pa tnik

Зошто образовниот систем е најкомплициран и најтежок за менаџирање? Зошто образовниот систем има краткорочна прикриена слика за позитивни ефекти, а долгоPi{uva: Pi{uva: рочна негативна Ilija Vasilevski реална импликација врз луѓето? Зошто политичките лидери секогаш своите најсилни претставници ги поставуваат за министри во ресорите полиција, одбрана., надворешни работи, правда и сл. а таму нема таква комплицираност каква што има во образованието? Ќе наведеме неколку факти за тежината на образовниот систем: 1. Во другите ресори нема такви долготрајни процеси и затоа таму е полесно да се предвидат импликациите. Во образованието треба да се донесуваат АНТИЦИПАТОРСКИ наставни планови и наставни програми кои можат да се употребат во еден подолг временски период, кои ќе овозможат ефективна професионална и друга општествена социјализација на граѓаните. 2. Процесот на образованието продолжува и понатаму со натамошниот развој на личноста - со студирање или пак со работа. Колку ќе биде успешен зависи од претходниот долготраен образовен процес. 3. Во другите ресори клиентите се возрасни луѓе, освен во здравството и социјална политика, каде има еден дел кога се работи и со малолетници, но во образованието главните клиенти се малолетниците, а токму тоа драстична ја менува тежината на работа и одговорноста за создавањето на СОЦИЈАЛИЗИРАНИ личности (емоционално, социјално, професионално). 4. Системскиот пристап е најважен во образованието, зашто овој систем е во директна врска со развојот на личноста на човекот- вработување,

16

НЕВИДЛИВИ ЛУЃЕ(7) ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ

воспитание, граѓанска иницијативност и сл., што е во интеракција со речиси сите системи во о п ш те с т вото . Економскиот систем ќе биде со повисока стапка на раст, ако има квалификувана работна сила која е подготвена да се соочи со динамичните промени во современото општество. 5. Во другите сектори и системи клиентите можат да се пожалат или да организираат протести (демонстрации, блокади, штрајкови и сл.) доколку не се задоволни од нешто, но дали можат да организираат протест децата во основно образование или пак во средно? Дали можат да изразат незадоволство родителите и колку го прават тоа? Колку децата на оваа возраст можат да бидат свесни за слабите резултати што им се нанесуваат? Тие стануваат свесни подоцна кога ќе немаат квалификации за вработување или пак ќе имаат проблеми при совладувањето на материјалите и обврските на факултетско ниво, односно на работните места? Тогаш тешко би можела да се вратат во пониските образовнии нивоа да изразат протест или незадоволство? 6. Владата излезе со јавноста со оценка дека во претходните 5-6 години македонските ученици имале најслаб успех во Европа, а 60% имале одличен успех. Дали децата можат да излезат на протест заради бројните слабости во образовниот систем и огромните штети кои им се нанесени со тоа што се најслаби во Еврипа и што залудно го потрошиле времето, енергијата и парите во претходните 17- 18 години од својот живот посветен на образование во основно и средно училиште. Кој ќе им ја надомести огромната штета за тоа??? Кој ќе ја надомести огромната штета за на-

19.03.2009

шата РМ, зашто овие генерации потоа ќе треба да се вработат и ќе дојде време кога ќе бидат носители на сите општествени активности во РМ. Дали некој претходно размислувал за тоа?? Е, затоа образовниот систем како втор агенс на социјализација треба да се третира како сектор од национално значење и тука мора да има партиски консензус. Партизацијата, волунтаризмот, дезориентираноста и недостигот од визионерски менаџерски пристап придонесува за постојана девалвација на образовниот систем. РМ успеа да го реформира одбранбениот систем за многу кратко време и да се стекне со позитивни оценки за влез во НАТО. Дали за толку кратко време може образовниот систем да се реформира за да биде компатибилен со образовните системи на државите во ЕУ и да дава такви резултати за младите луѓе во процесот на социјализација? Ако не може, тогаш мора јавно да се признае дека образовниот систем е покомплициран од сите други системи и дека треба да се пристапува и со исто толку голема сериозност од сите аспекти- менаџерска, финансиска, професионална, политички консензус и сл.

Za egoisti i ostanati isti

(Avtorot e magister po obrazoven menaxment)


Psi hol ogij a na den ot

Violetova -misti~na preobrazba-

Violetovata e duhovna boja koja doveduva do harmonija i sklad, a se smeta i za boja koja donesuva sre}a. Taa e slo`ena boja koja nastanuva so me{awe na Pi{uva: crvenata i m-r Marija Kotevska-Dimovska sinata. Ma{psiholog-psihoterapevt kata avtoritativnost na crvenata i `enstvenata ne`nost na sinata se me{aat vo bespolovosta na violetovata. Ne slu~ajno - taa e omilena boja na decata! Istra`uvawata poka`ale deka decata od celiot svet i davaat prednost na violetovata vo 75% od slu~aite .

e tipi~na za adolescentna i predadolescentna vozrast. Vozrasni li~nosti koi ja preferiraat ovaa boja imaat potreba od ne`nost, razbirawe i blago postapuvawe. Preferencijata na violetovata pome|u predadolescentite se objasnuva so prirodata na nivnoto emocionalno funkcionirawe so koe svetot go do`ivuvaat kako Magi~no mesto vo koe se krijat site nivni romanti~ni `elbi. Ovoj stav e priroden za ranata vozrast, no ne e prakti~no da se prenese vo `ivotot na vozrasnite.

Bidej}i vo sebe gi soedinuva

bilo da e li~en ili profesionalen, se dodeka ~ovekot ne znae to~no kade stoi i ne sogleda vo kakvi odgovornosti ovoj odnos }e go odvede. Violetovata boja ima ne`ni vibracii koi deluvaat Ubla`uva~ki i smiruva~ki na teloto i psihata. Za onie koi imaat izbuvliv temperament ili koi se nao|aat vo stresna situacija, violetovata vibracija mo`e da pomogne da se povrati mirot i spokojstvoto. Violetovata ima skoro magi~no iscelitelno dejstvo na site vidovi nevrozi i nevroti~ni manifestacii. Pozitivno deluva na koncentracijata i intuicijata. [to se odnesuva do vlijanieto vrz organizmot, nau~nicite ja doka`ale lekovitata mo}na violetovite vibracii vrz srceto, belite drobovi, reumatizmot kako i zaboluvawa na bubrezi . Pred da se odlu~ime da go oboime

Sprotivnostite

Svojot stan

taa e boja na misti~noto, magi~noto i erotskiot {arm. Osciliraweto pome|u crvenata i sinata, me|u impulsivnata volja i vnimatelnata ~uvstvitelnost, doveduva do senzibilnost. Violetova e boja na idealizmot, optimizmot i silata. Violetovata ozna~uva preobrazba, premin od realnoto vo nepoznatoto i vozbudlivoto. Zatoa se opi{uva kako prikrieno vozbuduvawe ili kako skriena tajna.

vo violetovo, po`elno e da znaeme kako taa boja deluva na emotivnata sostojba. Taa se prepora~uva za postignuvawe na efekt na smirenost i opu{tenost i po`elna e za spalni sobi. Violetovata vnesuva optimizam i go namaluva stravot, no ovoj efekt se postignuva ako se koristi na pomali povr{ini. Zatoa se prepora~uva za dekoracija vo detskite sobi, no ne kako osnovna boja tuku kako dodatok ili ukrasen dekor. Dolgoto dejstvo na violetovata zaradi crvenite premisi, mo`e da dovede do blaga iritacija.

Postojat razli~ni nijansi na violetovata, zavisno dali preovladuva crvenata ili sinata. So toa se menuva psiholo{koto zna~ewe na violetovata. Crvenata go naglasuva aktivniot princip na osvojuvawe koj saka da po pat na borbeno osvojuvawe da dojde do sklad i edinstvo. Sprotivno na toa, sinata dava pasivnost koja realizira sklad i edinstvo preku miroqubiva predadenost. Koga se podednakvo zastapeni i dvete ja nadminuvaat svojata granica i se probrazuvaat vo nov kvalitet. Toa e onaa violetova koja ozna~uva misti~no preobrazuvawe. Preferiraweto na violetovata

Li~nosta koja ja preferira ovaa boja saka da fascinira, voodu{evuva i da im bide prijatna na drugite. Sepak, violetovata ima na nekoj na~in nestvarno i imaginarno svojstvo, pa mo`e da poka`uva na li~nost koja e idealist i fantazer i koja saka da ostvari magi~en odnos. Ova mo`e da ozna~uva koleblivost i neodgovornost, ili nerazlikuvawe na realnoto od nerealnoto. Koga violetovata e odbivna boja, toa poka`uva deka e potisnata ili otfrlena `elbata za misti~na intimnost so druga li~nost, bilo poradi nemo`nosta toa da se ostvari, ili poradi nepovolnost na uslovite. Ova rezultira vo kriti~na rezerviranost i nevolnost za dlaboko anga`irawe vo odnosite so drugite,

19.03.2009

Koga violetovata e dominantnata boja vo Garderobata na nekoja li~nost toa mo`e da vi govori deka taa e dru`equbiva, {armantna i prijatna li~nost koja stvara harmoni~en ambient okolu sebe. Toa uka`uva i na `elba za dopa|awe ili na sklonost kon zabavuvawe i flertuvawe. Isto taka toa uka`uva na li~nost so izrazena kreativnost, ~uvstvitelnost i sklonost kon idealizirawe.

17


Vie kako volk 5 pati na den

Кинеската Хонг од Фужус е вистински кошмар за соседите бидејќи во последните 26 години завива како волк и тврди дека не е во состојба да престане. Таа вели дека единствено завивањето и помага да и поминат болките во грбот. Хонг почнал да ја боли грбот на 16-годишна возраст и при еден таков “напад“ почнала да го имитира завивањето на волците забележувајќи дека болката

“Жена која постојано приговара. Без данок, скапа за одржување, малку зарѓана“, напишал тој во огласот на интернет порталот за продажба и купување на автомобили и апарати за домаќинство. “Гледаше некакво ѓубре на тв и ми приговараше зошто не го направи ова, зошто не го направи тоа. Ми беше доста од се, па одлучив малку да се пошегувам“, раскажува Гери. “Не мислев дека некој ќе се јави, меѓутоа се јавија барем девет луѓе, прашувајќи дали огласот уште важи. Дона, кога дозна беше малку лута, но потоа се смири и дури и се насмеа“, вели Гери Бејтс.

Најскапиот килим на светот наскоро на аукција

веднаш и поминува. Од тогаш веќе 26 години завива пет пати на ден. “Чувствувам како нешто во мене се отпушта и веднаш ми е полесно. Знам дека тоа на сите им пречи, но едноставно морам да го правам за да не полудам од болки“, вели 40-годишната Хонг.

Ја продавам жената, скапа за одржување

Британецот Гери Бејтс повеќе не можел да ги поднесува непрекинатите приговори, поради што одлучил да стави оглас дека ја продава сопругата!

18

Познатиот бисерен килим од Барода, исткаен од два милиона природни бисери, ќе биде ставен на аукција кон крајот на март. Прогнозите се дека тој би можел лесно да достигне вредност од 20 милиони долари. Продажбата на спектакуларниот килим ќе ја организира аукциската куќа Сотби во своите нови простории во Доха. Изработен по нарачка на махараџата од Барода во 18 век, бисерниот килим е исткаен од околу два милиона природни бисери, собрани од Арапскиот Залив. Украсен со злато и стотици дијаманти, рубини и смарагди, килимот прво бил наменет за гробот на пророкот Мухамед во Медина, но таму никогаш не стигнал, бидејќи Геквар Канде Рао, махараџата од Барода, починал пред да биде испорачан скапоцениот килим. Килимот од Барода останал во индиското кралско семејство и многу ретко бил изложуван. Јавноста имала шанса да го види во

19.03.2009

1985 година на изложбата посветена на Индија во Метрополитен музејот во Њујорк.

Присуствувал на сопствениот погреб

Жител на Романија си го организирал сопствениот погреб додека се уште е жив. Марин Воиничу (73) ги поканил своите соселани, роднини и пријатели во неговиот дом, за да го обележат неговото „идно умирање“ со скромна цере-

монија. Дури и свештеникот во селото се согласил да ја води погребната церемонија во домот на старецот. - Се направив како што е редот. Дури и ископав гроб и на кратко лежев во него, за да видам какво е чувството. Побарав од моите роднини да плачат близу надгробната плоча за да се долови атмосферата. Навистина сум задоволен со својот погреб, вели Марин. Чудниот Романец раскажува дека одлучил да го организира својот погреб додека е жив, бидејќи не сакал да го остави тој товар на семејството. Неговото семејство се согласило со бизарната одлука, бидејќи чувствувале дека ќе биде

Za egoisti i ostanati isti

полесно да се присуствува на погребот кога не се опседнати со тага и шок поради смртта на саканиот. - Ако ја правевме оваа погребна церемонија по неговата смрт, ќе беше многу потешко за сите, сите ќе лелекаа, а вака никој не пушти солза. Си поминавме толку добро, што беше повеќе како свадба, отколку погреб, вели снаата на „погребаниот“ Марин Воиничу.

Њујорк е град со најмногу милијардери

Москва ја загуби титулата „град со најмногу милијардери“ и според најновата класификација на списанието „Forbes “, овој примат му го препушти на Њујорк. Според „Forbes “, бројот на милијардерите во Москва се намалил од минатогодишните 74 на само 27. Списанието посочува дека ваквиот пад на бројот на милијардерите е последица на глобалната економска криза, која сериозно ги погоди руските олигарси. - Оние кои успеаја да се извлечат се бизнисмените кои пред почетокот на кризата продаваа и сега располагаат со готови средства, изјави заменикот главен уредник на руското издание на „Forbes “, Николај Мазури. Според него, руските олигарси од почетокот на кризата загубиле вкупно 369 милијарди долари. Н а ј б о гат ч о в е к в о Русија и натаму е алуминискиот магнат Олег Дерипаска, но неговото богат-

ство се намалило од 28 милијарди на 3,5 милијарди долари. Други поголеми „загубари“, се Кирил Писарев и


Јуриј Жуков, кои загубиле по околу 90 проценти од својот имот. Најбогатата Русинка, сопругата на московскиот градоначалник Јуриј Лужков, Елена Батурина, загубила 3,3 милијарди долари во акции и недвижен имот.

Англиско село се продава за 24 милиони евра

Село во централниот дел на Англија се продава за 24 милиони евра. Линкенхолт е типично англиско село кое го сочинуваат триесетина куќи и има само 40 жители. Купувачот ќе добие терен за крикет, помал дворец, локална продавница, два земјоделски имоти и образовен центар за деца. Единствената работа која идниот сопственик нема да може да ја добие е црква од 12 век. Селото во моментот е во сопственост на една добротворна организација која помага на хендикепирани деца и повредени џокеи. Основачите на организацијата се играчот на крикет Херберт Блегрејв и неговиот брат кој починал

сопственикот. Засега никој не покажал интерес за купување на селото.

Јајце во облик на кегла за куглање

Една кокошка во Велика Британија снесла јајце кое се разликува од оние што ги носела до тогаш, затоа што има облик на кегла за куглање. Сопственичк ата на кокошката Натали Вилт-

шер, инструкторка по јога од Нортемптоншер, го пронашла чудното јајце минатата недела. - Тоа е навистина неверојатен облик за јајце. Се што ми треба сега се уште девет јајца со облик на кегли и едно округло, како кугла, па да добијам комплетен сет за куглање, изјави на шега Натали Вилтшер.

Момче попаметно и од Ајнштајн

пред неколку години. Жителите на Линкенхолт наскоро ќе бидат информирани за продажбата на селото, но сите ќе можат да продолжат да живеат во досегашните домови и по промената на

околу 160, што е уште еден доказ дека младиот Pranav е исклучително паметен. Родителите го однеле момчето на тестирање за

Шестгодишниот Pranav Veera има коефициент на интелигенција 176, износ на коефициент кој го има само еден човек на милион луѓе. Просечниот коефи циент на интелигенција е 100, додека познатиот Алберт Ајнштајн имал коефициент на интелигенција Za egoisti i ostanati isti

интелигенција пред три месеци и пријатно се изненадиле од резултатите. - Ми беше необично што прави чудни работи за своите години, рекол гордиот татко Prasad Veera. Нешто подоцна се открило дека малиот Американец има фотографска меморија, а мајка му и баба му му помагале да ја развие, учејќи со него. Талентираното момче броело до милион во градинка, додека неговите врсници учеле да бројат до 100. - Ник огаш не сум видела толку заинтересирано дете за учење. Понекогаш се тресе од возбуда. И сега има огромно знаење, вели учителката Mаrci Taylor. Иако Pranav има огромна желба да учи, живее нормален живот. Тој си игра со своите другарчиња и иако поради својата интелигенција може да прескокнува одделенија, таткото остава малиот постепено да се развива. - Сакаме да биде нормален, онолку колку што е можно, вели таткото. Родителите не можат да се договорат на кого малиот е толку паметен, бидејќи и двајцата се високо образувани. На прашањето „Што би сакал да бидеш кога ќе пораснеш?“, Pranav како „од пушка“ одговара: Астронаут! 19.03.2009

Венчавка на балконот на Јулија за 1300 долари

Балконот на кој, според тврдењата на Шекспир, Ромео ја заведувал Јулија, ќе биде достапен за одржување венчавки. Властите на итали јанскиот град Верона, каде што се одвивала најпознатата љубовна приказна на сите времиња, тврдат дека со овој потег сакаат да придонесат во одржувањето на имиџот на Верона како „град на љубовта“.

Куќата на Јулија, Casa Di Giulietta, се наоѓа во срцето на Верона. Според легендите, таа некогаш била куќа на семејството Cappello, а подоцна „имала улога“ и во приказната за Ромео и Јулија. Иако научниците немаат докази дека токму куќата на Cappello е онаа од љубовната приказна, балконот од 14 век се уште е најголема градска туристичка атракција. Венча вањето на овој популарен балкон на Јулија ќе чини 1300 долари, и ќе биде реално остварливо само за оние со подлабок џеб.

19


Paul Maccartney за само седум секунди го распродаде својот концерт

Muzi~ki noviteti Британскиот рок ер Paul Maccartney за само седум секунди го распродаде својот концерт на 19 април во хотелот Hard Rock во Лас Вегас. Промоторите на концертот соопштија дека сите 4.000 влезници се продадени на интернет за само седум секунди. Во просек биле продавани по 600 влезници во една секунда, што најверојатно е светски рекорд. Хотелот Hard Rock го ангажираше Maccartney (66) за отворање на својата нова концертна сала Joint. - Maccartney ја прифати поканата бидејќи сака да одржи еден старомоден, жесток рок концерт. Презаситени сме со поп музика, па поради тоа мислам дека тој е вистинскиот човек за рок револуција. Ова ќе биде валкан рок настап во сала со малку посетители - изјави член на управата на хотелот задолжен за забава.

потврдено. Изгледа ќе нема ништо од судска разврска на инцидентот во кој Chris ја претепа славната пејачка. Познатиот продуцент Polow Da Don потврди дека работел заедно со нив во студио во Лос Анџелес на дует, за кој тврди дека е веќе готов и наскоро ќе биде во продажба. Никој сеуште не сака да потврди дека двојката е заедно и дека проблемите се надминати, но барем така изгледа. Sting наскоро ќе започне со продажба на сопствено вино направено од лозови насади од неговиот

Rihanna и Chris Brown снимија дует - официјално е имот во Италија. Тој најави дека ќе произведува по 30 000 шишина вино секоја година на неговиот имот јужно од Фиренца. Продажбата треба да започне во септември, а со овој проект пејачот започнал во 2007. Година. Jack White оформи нова супергрупа во која вокалист ќе биде пејачката на The Kills, Alison Mosshart. Човекот кој стои зад групите

20

19.03.2009

The White Stripes и Raconteurs најави дека новиот бенд му се вика The Dead Weather. Dead Fertita од групата Queens Of The Stone Age и Jack Lawrence од The

била да снимат само еден сингл, но сега најавува и албум. Изданието со име Horehound ќе биде најавено со првиот сингл Hang You From The Heavens, а во продажба ќе биде во јуни. Биографската драма Notorius, чија премиера неодамна беше во Њујорк, не го усреќила големиот рапер кој е мртов уште од 1997. Notorious B.I.G., и се јавил на колешката Lil' Kim, која тврди дека разговарала со него во сон. - Духовна личност сум и тој често ми се обраќа. Воопшто не е среќен како е претставен во филмот - уверува Lil' Kim. Notorious B.I.G. е еден од најконтроверзните музичари во Американскиот хип хоп правец , убиен е во 1997 а убиството никогаш не е разјаснето.

Greenhornes исто така ќе бидат во новиот бенд. Нивниот прв концерт го имаа пред мала публика во Нешвил, а во публиката беа и Meg White и Sheryl Crow. Jack изјави оти идејата одпрво

M TELEVIZIJA

RADIODIFUZNO DRU[TVO

МЕДИ ТЕЛЕВИЗИЈА P. FAX 16, 7000 BITOLA R.MAKEDONIJA

tel. +389 47 242-988 tel/fax. +389 47 202-273 www.medi.com.mk

Za egoisti i ostanati isti

eGo


eGo izbor Инвестиционите грешки на богатите

Џон Нофсингер

Книгата ни ги претставува најчестите инвестициони грешки преку призмата на најголемите инвестициони промашувања во светот. Нофсингер ни покажува како да ја избегнеме преголемата доверба во нашите инвестиции која често може да биде необјективен предзнак за нашите финансиски резултати. Според авторот, идејата која се крие зад финанските пазари е едноставна и може да ја разберат сите оние кои имаат барем малку време за да ги следат светските берзи. Тој тврди дека кога економијата на земјите е во експанзија, луѓето се способни да заштедат повеќе и да преминат на следното ниво на финансискиот свет и своите пари да ги вложат на финансиските пазари со надеж дека ќе обезбедат побогата иднина. Овде нема да има никаков проблем се додека, економиите не започнат да слабеат, платите да се намалат, фабриките да го намалат производството и заедно со тоа да ги намалат и платите, луѓето да започнат да ги повлекуваат парите од банките и берзите, побарувачката за акции да се намали, што ќе значи и намалување на цената на акциите и раѓање на мечкиниот пазар. Интересно е и истражувањето на расположението на инвеститорите во зависност од временската прогноза. Цените

на акциите во Њујорк растат во просек за околу 15% повеќе за време на сончевите денови отколку за време на облачните денови. Во Лондон кога грее сонце, цените растат за 15% повеќе отколку кога врне дожд. Во Париз сончевите денови добиваат 19,7% повеќе од облачното или врнежливо време. Просекот од одне-

сувањето на берзите во 26 земји од светот оди во прилог на сончевите денови и тоа со раст поголем за преку 24%. Книгата нуди многу други примери за однесувањето на инвеститорите во зависност од најразличните ситуации во кои се наоѓале инвеститорите.

NUUB"Sv.KlimentOhridski"-Bitola Predlog kniga za ovaa nedela

Opus dei

Robert Hacinson

Interesno delo za edna od najtainstvenite sekti {to deluva vo srceto na Rimokatolickata crkva i gi kontrolira svoite ~lenovi so kombinacija na tajni rituali, svoeto ubeduvawe i insistirawe na apsolutna poslu{nost. Deluva na pragot na legalnosta, koristejki valkani trikovi i strategija na diskrecija, sozdadena da gi zamagluva nejzinite vistinski nameri. Celta i zalo`bite na ovaa organizacija e da se podgotvi hristijanstvoto za nova krstonosna vojna protiv islamot.

Naj~itana kniga za minatata nedela e „Golata pionerka” od Mihail Kononov. Други предлог книги, како и информации за НУУБ “Св. Климент Охридски” Битола (фонд на книги, каталози, услуги, документи, историјат за Библиотеката како и online пребарување на книжниот фонд) можете да најдете на следниот линк: http://nuubbt.uklo.edu.mk/ или да се обратите во Одделот за информации при НУУБ “Св. Климент Охридски” Битола секој работен ден од 7 до 20 часот.

eGo

Priredil:Aleksandar Krstev

Za egoisti i ostanati isti

19.03.2009

21


Partizanska b.b. M.Z. "\or|i Naumov" p.f. 23 7000 Bitola Inf. sekoj ~etvrtok od 18 - 20 ~asot na tel: 047/232-883

M.Tito 88 Bitola

047/23 24 81 047/23 65 19

Frizerski salon

JO&TASH

T.D. ZA OSIGURUVAWE Mako{ped - osiguruvawe a.d. Skopje Ispostava Bitola

tel/faks: 047 268 812

Stomatolo{ka ordinacija

Stomatolo{ka ordinacija

"D-r JOLEVSKI" Pelagonka 2, Lamela 4/1 (stara bolnica) Bitola tel: 047/ 24 24 77

Dr. Lidija Stefanovska stomatolog

Ilindenska 42 Bitola tel: 389 47 223 586

- Imam dogovor so Fondot za zdravstveno osiguruvawe i primam sini kartoni -Mobilnite ortodontski aparati se besplatni

Hotel Bitola - Bitola wPrevoz na sekakov vid na stoka, bez limit na

gabaritot, te`inata i vrednosta

wPrevoz na sekakov vid na dokumenti

wPrevoz na predmeti za privatni potrebi wPrevoz na poedine~ni pratki vo zemjata i stranstvo

Nikola Tesla br. 70 tel: 047/241 327 22

19.03.2009

No}evawa, delovni sredbi, seminari, semejni veselbi po povolni ceni

Tel. 255-368 i 256-936 Za egoisti i ostanati isti

eGo


eGo

Za egoisti i ostanati isti

19.03.2009

23


Crvenite \avoli vo trka za pet tituli

Вејн Руни истакна дека оваа сезона посакува да ги освојат сите 5 титули. Црвените ѓаволи досега го освоија Светскиот клубски шампионат и Карлинг купот, а пред нив се Премиер лигата, Лигата на шампионите и ФА купот. Доколки тимот на сер Алекс Фергусон ги осовои сите титули, тогаш тоа ќе биде рекорд во модерниот светски фудбал. Руни признава дека можноста да ги ост-

варат најлудите фудбалски фантазии им е на дофат, а тимот е нестрплив да ја заврши сезоната со сите можни одличја. - Сите играчи зборуваат само за тоа. Дека можеме да го оствариме она што никој досега не го направил. Постои голема решеност да го направиме тоа. Не сакам да звучам алчно, но во Јунајтед должност е да се освои се за кое што играме и секогаш кога губиме натпревар има мала разочараност, но тоа е нашиот двигател за понатаму, изјави Руни. Коло Туре одби да потврди својата иднина во тимот на Арсенал уште повеќе засилувајќи ги гласините дека ќе ги напушти топџиите во летниот преоден рок. Тој во зимскиот мини преоден рок беше поврзан со заминување во Манчестер Сити, а исто така потврди дека не се сложува со неговиот партнер од одбраната Ви-

24

лијам Галас и е незадоволен од достигнувањата на тимот. - Во фудбалот не се знае ништо. Во моментот останувам во Арсенал и ќе го дадам максимумот до крајот на сезоната. Иако сакаме да освојуваме титули секоја сезона, во моментот не можеме да го направиме тоа, а тоа не ме прави премногу среќен, изјави Туре.

Агентот на Давид Вила истакна дека неговиот пулен, ѕвездата на Валенсија, нема да замине во Премиер лигата ова лето. Манчестер Сити веќе се сретнаа со Валенсија пред јануарскиот преоден рок, при што одбивна им беше превисоката цена која Валенсија ја бараше за услугите на овој напаѓач. Од друга страна Барселона и Реал Мадрид се исто така заинтересирани за Вила, а не е чудно и црвените ѓаволи да се вклучат во трката по овој голгетер.

- Јас не знам каков тип на договор беше помеѓу Манчестер Сити и Валенсија и дали тие постигнаа согласност, но Вила нема да игра надвор од Шпанија. Парите не се во прашање. Во моментот тој е фокусиран само на својот тим, изјави Тамарго, неговиот агент. Агентот на Златан Ибрахимовиќ исткана дека тој и менаџерот на Интер Хозе Мурињо мошне лесно можат да се најдат во Реал Мадрид. Начинот на игра на Мурињо е мошне критикуван последно време во Италија, додека доколку Ибрахимовиќ реши да замине од Џузепе Меаца, Интер може да направи мошне малку за да го задржи (парично). Рајона нагласи дека Барса е исто така заинтересирана за овој профиличен напаѓач. - Ако Златан реши да замине, тој 19.03.2009

ќе го направи тоа. Постојано добиваме нови понуди. Реал Мадрид и Барс ел о н а .. доне ќе направат се за да го ....Со сат во своите редови. својот уникатен стил..... И б р а би можел да постигнува 40 голови во сезона во Шпанија. Исто така сигурен сум дека Мурињо прави се за да замине во Реал Мадрид. Тој го присили Морати да потроши 45 милиони евра

на засилувања, а сега победува благодарејќи на играчите кои пред него ги донесе Манчини, изјави Рајона. Топџиите истакнаа дека го следат мошне ценетиот напаѓач на Волфсбург, Един Џеко. Интернационалецот од Босна и Херцеговина е во одлична форма и скаутите на Арсенал го следат неговиот напредок. Од друга страна 22 годишниот играч исто така остави голем впечаток кај Севиља, која исто така е заинтересирана за неговите услуги. Тој досега постигна 12 погодоци и блескаше како во Купот на Германија, така и во УЕФА купот. - Един има уште две години од договорот и сака да биде во Волфсбург. Се надевам дека ќе изборат учество во Лигата на шампионите следната година, а засега тој нема никаква намера да го напушти тимот, изјави Аугустинчич, неговиот агент.

Za egoisti i ostanati isti

Г.М.

eGo


НОВА ГЕНЕРАЦИЈА НА ТРОКРАКАТА ЅВЕЗДА

Два месеци по светската премиера на американскиот контитент, Мерцедес својата нова Е класа ја претстави и во Европа. Приказната за Е класата започнува во далечната 1947 година со моделот 170 V и со текот на времето оваа класа стана срце на брендот и типичен Мерцедес.

печатлив изглед. Кон динамичноста допринесуваат линиите на долниот дел од спојлерот, а кај Avantgarde моделот дневните светла со ЛЕД диоди. Целиот автомобил изобилува со складно и често обликувани површини, но и со прецизно изразени линии.

За разлика од старата Е класа која беше промовирана во 2003 година и донесе новитети како 7 степен автоматски менувач и нови V6 мотори, новата генерација отиде уште подалеку при што на купувачите на располагање ќе им бидат 10 мотори, два системи на погон и три опции на суспензии. Ако на тоа се додадат двете нивоа на опрема, 12 комбинации на фелни, 12 бои на каросеријата, шест видови на облоги за внатрешноста во пет бои, се отвараат неограничени можности за индивидуализација. Дизајнот на новата Е класа е визуелно супериорен и импресивен. Најголемата промена се во предните светла. Двојните овални светла се заштитен знак на Е класата веќе 14 години, а надалеку препознатливата маска е веќе класика ширум светот. Светлата се сместени во тродимензионална хромирана рамка, со што на V маската на моторот му даваат уште пов-

Промените во ентериерот се базирани на промените на големината на каросеријата, при што хоризонталните линии на арматурата даваат додатно чувство на просторност. Во зависност од опремата и желбите на купувачот, материјалите може да бидат фино дрво, кожа и алуминиум. Кај двете нивоа на опрема, дискретното осветлување на патничкиот простор дава посебно чувство на пријатност, додека во изведбата со автоматски менувач, просторот наменет за менувачот е заменет со касета со лизгач. Новата Е класа донесува исто така бројни иновации кога станува збор за безбедноста во возењето и е прва која е опремена со светла прилагодливи на сообраќајните ситуации. Adaptive Highbeam Assist системот користи камера на ветробранското стакло која автоматски ги прилагодува интензитетот, должината и ширината на светлосниот сноп во зависност од 19.03.2009

другите возила на патот. Во Lane Tracking пакетот, тука се Blind Spot Assist системот за помош при вртењето и технлогијата за одржување на правецот Lane Keeping Assist. Иновативноста на новите технологии е мошне впечатлива и се истакнува кај системот за надгледување на вниманието на возачот и предупре дувањата во случај на замор. Тој е дел од сериската опрема и вклучува 70 високоосетливи сензори кои ги пратат знаците на замор кај возачот. Богатата палета на мотори опфаќа новоразвиени дизел мотори со 4 и 6 цилиндри, опремени со последната генерација на директно вбризгување на гориво. Во понудата исто така се и 6 бензински агрегати, сите опремени со директно вбризгување. Сите мотори со 4 цилиндри, доаѓаат со 6 степен рачен менувач, додека посилните изведби се испорачуваат со 7-степен 7G-TRONIC автоматски менувач. Понудата на бензинските мотори започнува со моделите E 200 CGI и E 250 CGI со 4 цилиндри и директно вбризгување, а во понуда се и V6 E 350 и V8 E 500 со мотори со намалена потрошувачка. Заедничка карактеристика на дизел моделите E 200 CDI со 136 KS, E 220 CDI со 170 KS и E 250 CDI со 204 KS е просечната потрошувачка од само 5,3 литри на 100 км, додека најсилниот дизел агрегат е 6 цилиндричниот E 350 CDI со 231 KS. Мерцедес ги најави и цените за новата Е генерација на европскиот пазар, при што влезниот модел E 220 CDI би требало да чини околу 50,972 евра.

Г.М.

25


Pi{uva:

Kasper

Тајни занаети - билкарство

Билје , тревки, треви... Растени ето било мистифицирано како помошно средство при бајачките обреди, но било експлоатирано и независно од баењето во лековити и магиски цели. Растењето, бојата и буј(Avtorot e duh, ama dobar!)

Лек овитото билје било мошне почитувано, отровното билје го знаеле ретките билјарки, љу бовното билје било уште поголема тајна, а билјето што носело среќа и ги штитело јунаците во бој најчесто го знаеле само самовилите. Тајната на волшебната моќ на билјето им била позната на малкумина, секоја билка се подготвувала или се давала во одредени денови: „Јас не знам биле умразно, еми знам биле смоковно, набери го спроти стреда, та да полееш Петкана, та ќе си стане шарен смок“. Берењето на билките од страна на билјарките или бајачките, секогаш било обвиткано со многу мистични, обредни елементи: се берело во различни временски периоди (сонце, дожд, магла, во различни делови на деноноќието (ноќ, глуво доба,

ност на одредени билки служело и во претскажувачки цели. Чудотворната моќ на билјето е запомнета и во народното творештво (Мајовито барам билје да накопам, билје мајовито, билје отровито, омајно, пуста ми зла свекрва, сегде јоди и скита, да најде билје јомајно, јомајно јоште разделно, да си раздели Невена од нејно либе Никола, омразно, знаеш ли билје умразно, да си омраза Петкана од мојго сина Стојана). Билјето се сретнува под многу имиња, отресно, да го отресе - отфрли некого, разделно - да ги раздели вљубените, устрелно - за прецизност во бој, но и за поглед со кој се привлекуваат младите, дремлива и опоита - со приспивна моќ.

26

19.03.2009

на полна или млада месечина, пред изгрејсонце, на зајдисонце и тн. Пред берење на некои се правеле обредни дејства за принесување жртва на надприродните битија кои ја штитат вегетацијата, а постоеле и местата од кои не смеело да се собира билјето (самовилски, ѓаволски, проколнати и др.) Билјарка, треварка, биљарица, биљарка, траварка... ова се имиња за жени кои ги познавале тајните на билките и нивните лековити и други својства. Како и бајачките тие биле мошне почитувани во народот, но и оспорувани од црквата и медицината. Во некои краишта билјарките биле нарекувани вештерки, некаде се поистоветувале со маѓепсници и гатачки, некаде им се припишувало тајно сојузништво со ѓаволот.

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Шишето на вештерката за привлекување пари Ова е старо волшебство за почетници кое за многумина направило чуда. Овде е опишано многу едноставно и безопасно волшебство, кое може да се примени и во многу краток рок да се добијат резултати кои дефинитивно ќе ја зајакнат вашата верба во силата на маѓијата. Потребни состојки за

лувајќи за реални акции преку кои може да дојдете до пари. Замислете дека парите надоаѓаат накај вас во најкраток можен временски период. Кога ќе ги ставите сите состојки во шишето протресете го 5 пати и изговорете : “Нека ова волшебство донесе многу , многу, многу, пари. Нека има пари полна рака, што посакам да имам без мака. Јас те повикувам, дојди, дојди, дојди, паричке мила во мојот џеб сега појди.”

Подготовка на марифетот

-Ковани пари од сите големини -Исушена пченка (плод, лист ) -Семе од сезам -Цимет во стапче -Каранфилче -Јамајски пипер (Allspice) -Кикирики -Стаклено шише -Зелена свеќа Подгответе ја просторија за работа со маѓија за привлекување на пари и направете

Шишето држете го на место каде обично ги чувате парите... ако ги имате. Не попусто народот рекол дека парата на пара доаѓа. Кога волшебството е завршено пуштете го да работи без да размислувате или да се прашувате дали ќе делува.Тоа е потребно како енергијата која е пратена во вселената за да не се врати назад кон вас размислувајќи за неа. Само верувајте и продолжете со вашиот секојдневен живот.

Волшебен круг

со дискретно светло, исклучени електрични и електронски апарати, микробранови печки, мобилни и сл. и визуелизирајте непробојност на вашата аура. Вметнувајте ги состојките една по една во шишето размис-

КАРАНФИЛЧЕ

Волшебни својства: Се употребува во цел на заштита, егзорцизам, љубов, пари и среќа. Како инценс за привлекување на пари, поништување на негативна енергија, чостење и привлекување на среќа или во ритуали за прекин на оговарање. Англиски: Cloves Планета која владее: Јупитер Елемент: оган Пол: машки Се носи со себе за привлекување на спротивниот пол, за заштита или побивање на негативна енергија околу себе. Исто така се врзува над кревет на децата за заштита од лоши влијанија.

eGo

Za egoisti i ostanati isti

19.03.2009

27


Dvaeset i pet vekovi {piona`a: Galerija na matni tipovi i nastani od svetot na {piona`ata

MAJSTOROT

@iveeme vo vek na totalna {piona`a. Ne postoi nitu edna va`na tajna {to nekoja dr`ava mo`e da ja sokrie od druga, nezavisno dali dr`avata e golema ili mala, slaba ili mo}na. Basnoslovni se iznosite na dolari ili evra, {to se tro{at vo svetot za me|usebno {pionirawe. Analiti~arite spomnuvaat desetici milijardi. Dali se ispla}a? Toa e pra{awe za sebe. [piona`ata postoi otsekoga{, a dene{nite majstori na razuznavaweto ja imaat izgradeno do stepen na sovr{enstvo. Biblijata, papirusite od stariot Egipet, asirskoto klinesto pismo i Vaviloncite, pi{anite hroniki od Antikata i stariot Rim, site tie davaat dokazi deka {piona`ata e stara kolku i ~ove~kata civilizacija! Za {piona`ata sekoj mo`e da misli {to saka, no pred da donese kone~en sud za toa, predvid treba da ima eden fascinanten istoriski podatok. Imeno, edna zanimliva istorisko-voena statistika zboruva deka najuspe{ni vojskovoda~i vo istorijata, bez isklu~ok, bile tie koi podgotvuvaj}i se za svoite borbi i vojni, najefikasno gi koristele razuznava~kite podatoci za protivnikot, naj~esto trpelivo pribirani u{te vo vreme na mir.

Na 13 dekemvri 1941 SAD i Velika Britanija stapuvaat vo vojna so Germanija. ^ove{tvoto e ispraveno pred golemo isku{enie, pa zaradi toa, edna golema diplomatsko{pionska afera vo koja Bugarija }e go izvle~e{e podebeliot kraj ne prerasna vo skandal, tuku se be{e zaboraveno. Vo toa vreme, kon krajot na noemvri 1941,

Golema {pionska igra podgotvuva{e na~alnikot na Oddelot "B" na Direkcijata na policijata na Bugarija, Andrej Pramatarov. Oddelot "B" be{e zadol`en za kontra {piona`a i borba protiv stranski {pioni, so isklu~ok na rusko-sovetskite, za koi bea zadol`eni agentite od Oddelot "A". Samiot Pramatarov vo toa vreme e smetan za no}en ko{mar za britanskite razuznava~i vo Bugarija, za{to uspeva da ufrli {pioni duri i vo krevetot na }erkata na ambasadorot Xorx Rendl, Ana, i na stenografkata vo ambasadata, Elena Oksli. Kako vrv na negovata kontra {piona`ata se smeta iskopot na tunel pod sofiskiot bulevar "Ferdinant" pod objektot so ku}en broj 69, odnosno pod britanskata ambasada! Preku

Tunelot Pramatarov }e stigne do ga-

28

ra`ata na ambasadata, a ottamu - direktno do sefovite so strogo-doverlivite dokumenti na britanskoto razuznavawe i diplomatskite paso{i! [pionskite igri na Pramatorv se smetaat za uspeh i klasika vo zanaetot, za{to vo toa vreme Bugarija e pod silen {pionski nalet na razuznava~ite na Jugoslavija, Turcija i Grcija koi za razlika od profa{isti~kiot bugarski re`im, se priklonuvaat kon zapadnite sojuznici. U{te eden negov uspeh se u{te se raska`uva vo razuznava~kite kuloari. Se raboti za eden od romanskite razuznava~i koj ednovremeno rabotel i za slu`bi na drugi zemji, generalot Poluluk (ne se znae dali toa navistina mu bilo ime ili kod). Toj pri sekoj prestoj vo predvoena Sofija otsednuva vo hotelot "Slavjanska beseda" vo za nego specijalno rezervirani sobi, prisposobeni za nabquduvawe i prislu{kuvawe. Me|utoa, Pramatarov nemu mu podmetnuva cel kufer so "supertajni", odnosno falsifikuvani dokumenti, polni so defekti. Koga Romanecot sfa}a {to mu se slu~ilo - si strela vo slepoo~nicata. Koga Britancite i Bugarite si objavuvaat vojna, nivnite diplomatski odnosi prekinuvaat, taka {to celata razuznava~ka i kontrarazuznava~ka dejnost Pramatarov ja prefrla kon Amerikancite. Vo toa 19.03.2009

vreme, od april 1940, amerikanski ambasador vo Sofija e Xorx Erl diplomat i {pion, inaku li~en prijatel so pretsedatelot Ruzvelt. Negova prva zada~a e sebe si da se pretstavi kako ebivetar,

Boem i `enskar so cel da go simne somne`ot i da gi prispie bugarskite kontrarazuznava~i. Pove}e saka da ka`uva deka nekoga{ bil bokser, otkolku deka bil guverner na Pensilvanija, ili ambasador vo Viena. Vo ambasadorskata rezidencija od Amerika nosi i doma{en qubimec, leopard! Vedna{ stanuva ~est gostin na kafeanite "Etoal", "Maksim" i "Reks". Na negova pokana vo tie lokali gostuvaat toga{nite superyvezdi od {ou-biznisot, Adreana Molnar i Anita Best, poznati po nivnite vrski so tajnite slu`bi. Prikrien pod takva maska, onie {to go zapoznavaat po~nuvaat da go vikaat ~i~ko Xorx. Po~nuvaat da se redat i kafeanski skandali, kako na pr. slu~ajot od kafeanata "Maksim" koga vo prisustvo na germanski oficeri pobaral da se sviri "Daleku sme od Tipereri", pesna omilena me|u britanskite vojnici. Skandalot prerasnuva vo tepa~ka, a

^i~ko Xorx dve nedeli miruva so prevrzana glava.

Za egoisti i ostanati isti

eGo


VO STAPICA Me|utoa, seto toa e del od {pionskoto majstorstvo na diplomatotrazuznava~ za da ja prikrie negovata vistinska misija. Od druga strana, Pramatarov po nekakva intuicija sfa}a deka Erl vsu{nost e opasen {pion koj se krie zad maskata na pijanica i boem. Da se iskopa pak tunel? Toa e ve}e videna rabota! Zatoa Pramatarov re{ava da vrbuva eden od vrabotenite vo amerikanskata ambasada - Aleksej Mojseev. Vrbuvaweto e so ucena - ili }e sorabotuva, ili }e bide im bide predaden na Rusite! Inaku, Mojseev e biv{ razuznava~ki oficer od belogardejcite na general Vrangel. Nemaj}i kade, Mojseev se soglasuva. Me|utoa, celata prikazna mu ja ka`uva i na negoviot {ef, ambasadorot Erl. Prvata reakcija na Erl e da napravi smrtonosna klopka za bugarskite agenti. Potoa se premisluva i re{ava nivniot upad da go dokumentira i fotografira, za potoa zaedno so protestna nota, siot materijal da mu go

Plesne v lice na toga{niot bugarski suveren, carot Boris Treti i da se razobli~i (se u{te) tajnata sorabotka me|u Sofija i nacisti~kiot Berlin! Inaku, za {to bi i trebale na Bugarija tajnite kodovi koi se deponirani vo sefovite na ambasadata? Za ni{to drugo, osven za nara~atelot, a toa e Berlin! Vo tekot na no}ta na 11 dekemvri, Pramatarov, zaedno so eden iskusen razbiva~ na sefovi, izmolknat od zatvor za taa cel, vleguvaat vo kabinetot na Erl. Diplomatot-

eGo

{tile deka Bugarija im objavila vojna na SAD, amerikanskiot pretsedatel rekol: "Dobro be, majkata, za toa me budite?". Prikaznata za Pramatarov e intersna i vo vremiwata {to sledat. Po kapitulacijata na Bugarija na 9 septemvri 1944, toj

Fa}a magla

Xorx Erl razuznava~, ~i~ko Xorx, nivniot upad go fotografira. Potoa bara instrukcii od Va{ington. Me|utoa, negovata {ifrirana telegrama e presretnata od kontrarazunava~ite na Pramatarov i de{ifrirana. Pramatarov sfa}a deka ja utnal rabotata. Vo o~ekuvawe na te`ok skandal, Pramatarov ne go fa}a son, me|utoa, samo den podocna, na 13 dekemvri 1941, Bugarija i objavuva vojna na SAD, taka {to slu~kata stanuva minorna i neva`na. Inaku, by the way, koga na Ruzvelt mu soop-

Za egoisti i ostanati isti

19.03.2009

za{to znae deka novata vlast }e go osudi. No, ne se upatuva kon Turcija kade {to zapadnite sojuznici }e go prifatat, tuku kon Makedonija. Na 28 makedonskite partizani go fa}aat kaj Peh~evo. Zaedno so nego e faten i Mir~o Kikiritkov, ~ovek na bugarskoto voeno razuznavawe, no ednovremeno i sovetski {pion. Prviot e predaden na bugarskite vlasti, vtoriot e za dr`an "za sopstveni potrebi". Smrtnata kazna visi nad glavata na Pramatarov. Me|utoa, za biv{iot na~alnik na Oddelot "B" se interesira i {efot na sovetskoto voeno razuznavawe, generalot Vul, razuznava~ u{te od 1934 i pripadnik na edinicite na SMER[ (Smrt na {pionite). Toj mu nareduva na Stefan Bogdanov, eden od osnova~ite na novite, komunisti~ki bugarski tajni slu`bi, da ne go pogubat Pramatarov, taka {to po nekolku godini zatvor, toj e osloboden. Potoa dr`i predavawa pred bugarskite razuznava~i, no i pred sovetskite kolegi vo Moskva, se do 1963 koga umira od infarkt.

29


HIGH TECH

Apple ќе исфрли iPhone 3.0 оперативен систем

На 17-ти Март Apple планира да ја исфрли новата верзија од iPhone оперативниот систем, а информацијата се појави само неколку дена откако Google изјави дека планира да ја исфрли новата Android верзија.

Заедно со опративниот систем ќе биде исфрлена новата алатка за креирање на iPhone aпликации кои ќе можат да се симнат од App Store. Според изворот, креаторите на новиот оперативен систем немаат дадено конкретни информации за тоа што содржи новата верзија. Помеѓу шпекулациите кои се шират за промените во новата верзија е вклучена можноста за позадинско процесирање, како и некои од најбараните и најпосакуваните функции к ај iPhone, меѓу кои комплетно отклучување на bluetooth комуникац ијата со други уреди, bluetooth стерео аудио подршк а,

copy/paste функција, можноста за снимање на клипови и други. Доколку овие работи се реализираат тоа ќе биде на огромно задоволство на сите iphone корисници и фанови, па дури и оние кои не го преферираат овој уред токму поради некои од овие недостатоци, и сигурно дека iPhone ќе се здобие и со многу повеќе фанови. Но сега засега сето тоа се само шпекулации, и официјалните промени веројатно ќе бидат недостапни се до појавувањето на првите рецензии за новиот софтвер. Претходниот голем апгрејд на својот оперативен систем Aplle го направи во верзијата 2.0, која беше исфрлена во Јули 2008 година, заедно со новиот iPhone 3G.

Батерија која се полни за само неколку секунди Нов батериски материјал создаден од истражувачите од MIT може наскоро да овозможи многу брзо полнење на батериите. Професорот Гербранд Седер и истражувачот Бујонгво Канг, велат дека материјалот може да обезбеди подолго работно време и речиси 100 пати побрзо време на полнење за разлика од батериите кои се користат во денешните мобилни телефони и преносни компјутери. “Полнењето на батериите за време од само неколку секунди наместо часови, може да отвори нови начини на примена на батериите и да го смени животниот стил” - изјавија Седер и Канг.

Дуото создаде мала батерија која вообичаено има време на полнење од 6 минути, а со користење на новиот материјал, беа потребни само 10 до 20 секунди за полнење на истата. Досега широко се веруваше дека јоните и електроните во батеријата се движат премногу бавно, но истражувачите забележаа дека тоа не е така. Тие се фокусираа на тоа како јоните навлегуваат во нано тунели насочени кон движечките електрони околу батеријата, и евентуално создаваат литиум фосфатна превлака која помага во придвижувањето на јоните во нано тунелите. Батеријата можно е да се најде со масовно производство за две до три години, велат од MIT.

НАУ4И ИЗВЕСТУВАЊЕ! Почитувани, Поради проблемите со серверот на Нау4и кој беше хостиран на mkd.net се решивме сајтот да го префрлиме на платен хостинг. Истовремено во информираме дека адресата на сајтот е променета и истиот можете да го најдете на www.nau4i.net Новиот сајт има подобрен дизајн, подобра функционалност, и многу нови нешта кои ке ве оставиме да ги проверете сами............................................................................... 30

19.03.2009

www.nau4i.net

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Македонија во ЕУ Погодностите од членството во Европската Унија (1)

Копенхагенскикритериуми Во периодот по падот на комунистичките режими во Средна и Источна Европа, кој се случи на крајот на 1989 и почетокот на 1990 година, идејата за обединување на Европа се јавува како најзначајна, најсилна и најпривлечна политичка идеја, која остава силен белег во политичкиот живот на сите европски земји. Притоа, идејата за обединета Европа веќе не е некаков маглив и нејасен концепт за обединувањето на европските држави во некоја нова меѓународна структура. Идејата за обединување на Европа овојпат е идеја за обединување на европските држави и народи во рамките на веќе постоечка структура - Европските заедници, кои во споменатиот период веќе се зафатени во еден јасен процес на засилување на внатрешната интеграција и нивно прераснување во Европска унија (што и навистина се случува со Договорот од Мастрихт од 1992 година). Ваквиот висок степен на согласност меѓу европските народи околу начинот на кој ќе ја градат нивната заедничка иднина, кој се отсликува како во односите меѓу државите, така и во односите меѓу левите и десните политички сили, се должи пред се на високата „привлечна сила“ на ЕУ, како докажано најуспешен проект за соработка и интеграција меѓу европските држави. Исто така, привлечноста на ЕУ како супериорен концепт за обединување на Европа се должи и на основните вредности врз кои е изградена Унијата, како што се демократијата, владеењето на правото, високиот степен на почитување на човековите права и пазарната економија, а кои по падот на комунизмот стануваат вредности кои ги споделуваат сите европски народи и држави.

бидат исполнети, усвоени и доследно почитувани од секоја европска држава која претендира да се придружи на Унијата.

Во таквата констелација на односите, одлуките на Европскиот совет во Копенхаген, од јуни 1993 година, се настан од исклучително историско значење, кој го отвара патот за придружување на поранешните комунистички држави кон Европската унија, а со тоа и за остварување на сонот за обединета Европа. Во рамките на одлуките, ЕУ ги дефинира и критериумите (познати како критериуми од Копенхаген) кои мора да бидат доследно исполнети од секоја европска држава која претендира да стане членка на Унијата. Самите критериуми не се апстрактно дефинирани, туку тие произлегуваат од вредностите врз кои почива ЕУ - демократијата, владеењето на правото, човековите права и правата на малцинствата, пазарната економија на заедничкиот Европски пазар, како и од досега усвоеното право на ЕУ, а кои мора да

Заради демистификација на самиот политички критериум и подобро разбирање на елементите врз кои се дава оценката за неговото исполнување или неисполнување, може да се погледне кој било од т.н. Извештаи за напредокот, кои Европската комисија секоја година ги објавува за секоја од државите-кандидати за членство во ЕУ. Таму можат да се видат елементите врз основа на кои се гради оценката дали соодветната држава доследно го исполнила политичкиот критериум, а тоа се: подробна оцена за работата на парламентот на соодветната држава; подробна оцена за работата на извршната власт (владата) на соодветната држава), подробна оцена за работењето на државната администрација на соодветната држава; подробна оцена за работењето на нејзиниот судски систем; подробна оцена за спроведувањето на

eGo

Имајќи ги предвид вредностите кои се заложени во критериумите од Копенхаген, како и динамиката на процесот на придружување на државите-кандидати кон Европската унија (односно нивното стапување во полноправно членство), како прв и основен (а со самото тоа и најважен) се издвојува политичкиот критериум. Според првиот критериум од Копенхаген (политичкиот критериум), државата-кандидат мора да има „стабилни институции кои гарантираат демократија, владеење на правото, човекови права и почитување и заштита на малцинствата“. Фундаменталното значење на вредностите заложени во овој критериум, за секоја држава која сака да биде дел од ЕУ е дополнително потцртано и со самата динамика на процесот на проширување. Имено, донесувањето на одлука за започнување на преговорите за придружување на земјата кандидат кон ЕУ е возможно само доколку земјата кандидат целосно го задоволува првиот (политичкиот) критериум од Копенхаген. Од ваквата условеност произлегува дека првата и основна задача за државата-кандидат е целосно исполнување на политичкиот критериум, како главен услов за започнување на преговорите, додека процесот на исполнување на останатите услови може да продолжи и во текот на преговорите. Или кажано со други зборови, недобивањето на датум за започнување на преговорите за придружување, значи и оцена од ЕУ дека државата кандидат не го исполнила целосно политичкиот услов до тој момент.

Za egoisti i ostanati isti

19.03.2009

анти-корупциска политика од страна на соодветната држава; подробна оцена за почитувањето на меѓународните стандарди за човекови права; подробна оцена за степенот на граѓански и политички права; подробна оцена за степенот на економскосоцијални права; подробна оцена за степенот на малцински права, културни права и заштита на малцинстата; како и подробна оцена за односите со соседите и другите блиски земји од регионот, како и за почитувањето на меѓународно преземените обврски. Оцените за секој од споменатите елементи се детално образложени, односно содржат детални информации за активностите на сите субјекти кои се активни во секоја од споменатите области. При тоа, подробните оцени за сите овие елементи ги содржат сите позитивни како и сите негативни настани и процеси кои се случиле во соодветната област во текот на периодот опфатен со извештајот (најчесто една година), врз основа на кои се дава крајната оцена - дали политичкиот критериум е целосно и доследно исполнет. Од наведените причини, оцената за исполнувањето на политичкиот критериум во никој случај не може и не смее да биде дефинирана како „паушална“. Оцената е секогаш добро образложена и произлегува од детален увид во актуелните состојби во повеќе области. Исто така, самата природа на областите врз основа на кои се гради оцената за политичкиот критериум, ни кажува дека напредокот во секоја од нив значи директна и непосредна корист првенствено за граѓаните на соодветната држава, во форма на поефикасни институции и поголем степен на заштита на правата на секој жител на таа земја, што како краен резултат значи и подобрување на животот на сите граѓани на земјата кандидат. Заради се досега кажано, исполнувањето на политичкиот критериум не значи само изодување на првиот чекор кон отварањето на преговорите за членство во ЕУ, тоа пред се значи и исполнување на еден општоприфатен цивилизациски стандард кој мора да биде препознатлива одлика на секоја земја која претендира себе си да се дефинира како „европска“. Македонски центар за европско образование (Текстот е дел од кампањата за подигање на јавната свест за вредностите што ги носи членството во Европската Унија, проект на мрежа од граѓански здруженија, Носител на проектот за Битола е МКЦ)

31


ACTPO

nomija

Големата Црвена Дамка на Јупитер се смалува Се чини дека Големата црвена дамка на Јупитер континуирано се смалува додека останатите помали дамки се спојуваат и слепуваат, за можеби еден ден тие да ја формираат најголемата бура на планетата! Астрономите собираа податоци за ветровите во дамката на Ју-

Ледените капи на половите на Марс ни се познати веќе неколку децении. Она што е ново е дека Француски истражувачи со помош на италијанскиот инструмент SHARAD (shallow radar) ја откриле дла бочината на ледената капа на северниот пол на Марс (Planum Boreum). Благодарение на нивните истражувања направени со радарот, откриле дека ледот на Марс покажува 95 процентна чистота и има многу мала количина прав. По составот го споредуваат со ледените капи на Антарктикот, а процениле дека волуменот на ледот од двата www.ego.com.mk

32

www.ego.com.mk

питер во период од 10 години (од 1996 до 2006), што им даде можност за проучување на брзината и правецот на истите. Бурата лесно може да достигне брзина над 480 km/h. Големата Дамка на Јупитер е бура под висок притисок слична како оние на Земјата, но очигледно многу поголема. Колку за споредба, астрономите веруваат дека дамката во себе може да собере три планети со големина Земјата! С п о р е д мерењата, дијаметарот на дамката на Јупитер во периодот на мерење се намалил за околу 15 проценти, но не и брзината на бурата. Брзината на бурата е многу груба мерка и е

тешко да се одреди со голема точност поради тоа што облаците кои се поврзани со дамката се исто така и под силно влијание на други феномени од околната атмосфера. Истражувачите се уште несигурни зошто дамката се смалува, но не веруваат дека таа туку-така ќе исчезне во блиска иднина. Тие веруваат дека енергијата што се ослободува од бурата е поголема од енергијата која ја прима дамката, што може да ја редуцира нејзината големина. Доста чудно е тоа што на Јупитер е забележано нараснување на најмалку две други дамки, што беше забележано од страна на Хабл пред околу три години. Oval BA, позната и под прекарот Red Jr, оригинално е формирана во 2000 откако три помали дамки се споиле меѓусебно. Трите бури биле бели кои потоа по спојувањето создале поголема бела дамка, која пак подоцна се трансформирала најпрво во кафена, па потоа некаде во 2005 и во црвена.

Мраз на Марс пола на Марс е 2 до 3 милиони кубни километри. Ова истражување од Францускиот национален институт за науки со помош на SHARAD, било направено со намера да се бара течност или замрзната вода до еден километар под површината на ледот. Популарно мислењето во минатото беше дека ледените капи на Марс е всушност сув лед (заледен јаглероден диоксид), но тие всушност претставуваат мешавина од замрзната вода и сув мраз, што е потврдено од орбитерот на ЕСА, Марс Експрес.

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

19.03.2009

3D репрезентација на северната поларна капа на Марс,генерирана со помош на податоците од орбитерите како Mars Express и HiRISE.

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

Za egoisti i ostanati isti

www.ego.com.mk

eGo

www.ego.com.mk


XOPOC KO

C

ACTPO

logija

Oven Иако е потребно време за акција, вие сте спремни. Бидејќи подршка барате од луѓе кои не се подготвени да ви ја дадат, по обичај се нервирате. Морате да бидете трпеливи и помудри како не би наседнале на провокации од страна. Во спротивно, можни се непријатности.

Vaga Потребен ви е одмор, како би се одмориле и енергетски зајакнале. Одењето во природа е вистинска работа. Доколку околностите дозволуваат краток одмор, не се мислете. Слушнете ги и туѓите потреби. Не бидете исклучителни и непријатни во своите намери. Задолжително размислете за тоа кој седи пред вас пред да започнете разговор.

Bik Благодарејќи на мудрите потези започнува нов животен циклус, ставајќи точка на киксовите од претходниот период. Донесувате исклучително важна одлука. Ситуацијата сватете ја како составен дел од животот и не се нервирајте без потреба. Бидејќи со леснотија ќе доживеете успех, исто така треба да се носите и со поразот.

Шkorpija Најпосле најдовте што ви е неопходно душевен мир. Во очекување и другите да ви помогнат, свативте дека морате самите да ги решите своите проблеми. Не бидете тврдоглави, бидејќи со тоа ништо не постигнувате. Околината навикнала на вашите хистерични испади, па на нив не реагира.

Bliznaci Водете сметка за тоа што зборувате бидејќи можете да се доведете во непријатна ситуација. Старата изрека вели „Молчењето е злато“. Па кога е така, ако не можете да молчите, барем избројте во себе до десет. Дали сте подготвени да ги исполнувате туѓите желби? Сакале или не ќе морате, бидејќи не можете да живеете сами. Ако сакате да бидете во друштво, морате да се жртвувате.

Strelec Ги завршувате започнатите работи и на нив ставате точка. Околината ќе ве израдува со поддршка, признание и јавна награда за труд. Во ситуација сте кога ништо не треба да одложувате! Иако на прв поглед немате причина за нервирање, тоа е посилно од вас. Зошто стравувате однапред? Зошто не можете да се опуштите? Побарајте совет од компетентна личност.

Rak Ве плаши сознанието дека се наоѓате пред значителни промени. Стравот од промени и неизвесности е нормална човекова појава. Инспирација наоѓате во креативната работа. Трпение, трпение и само трпение. Сите работи доаѓаат на свое место. Во тоа веќе безброј пати сте се увериле. Успехот е спор, но достижен.

Jarec Во фаза на експанзија сте на сите полиња. Единствено стравот од губиток може да ви го расипе доброто расположение. Свесни сте дека опкружувањето е далеку од идеално, дистанцирајте се. Побегнете во вашата оаза на мирот бидејќи на крајот успеавте да се засакате себе си. Фантастично!

Lav Не сјаете во гламур како обично. Ве излудува малаксаност и тромост на организмот. Но, што да се прави? Среќата е променлива. Инстиктивно, добро се однесувате. Правите работи кои ви одат од рака, а она што кај вас прави аверзија го избегнувате на сите можни начини. Бидете потолераннтни и помили.

Vodolija Овие денови се однесувате во својот стил. Ви се допаѓа нешто што другите ги остава рамнодушни. Ексцентрично однесување и желба за слободна акција се на ред. Неконвенционални сте и оригинални. Само вистински пријатели и добра атмосфера можат да бидат соодветен лек. Па кога е така, лечете се! Направете седенка или посетете некого чие друштво ви годи.

Devica Преосетливи сте и тажни. Зошто? Можеби наслутувате расплет на случувања кои не ви одат во прилог. Особено се плашите да не ја изгубите љубовта, бидејќи емоциите полека стивнуваат. Претерувате. Обидете се на нов начин да градите однос со партнерот. Преминувањето на нов квалитет е болен, но неизбежен ако сакате да останете заедно.

eGo

Za egoisti i ostanati isti

Ribi Од наредните случувања премногу очекувате. Доследни сте си себеси, па мечтаете. Доколку лошо поминете, не очајувајте. Ако пријателите ви кажат дека сте комплицирани и тврдоглави, размислете дали во тоа има барем малку вистина. Обидете се да направите барем нешто како би се промениле на подобро. 3.04.2008 1 9.03.2009

33 33


NA R C ЕНИГМАТИКА

34

19.03.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Его 189  

Неделен весник его 189

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you