__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE D

"

H

G

F

E

6

C

3

?

B

6

A

?

4

#

!

9

@

>

=

;

<

29

5

5/

:

8

7

3

6

3

4

3

 

(

(

1

-0/

"( 

#

-

#

!

+

.

+

(

(*

-,++

*

)

)

%'

&$"#

!

 
ULLA-MAIJA ALANEN

IHMISEN TILA Tutkielmia arkkitehtuurin anatomiasta ja anatomian arkkitehtuurista

HUMAN SPACE

I

A study on the anatomy of architecture and the architecture of anatomy


J


K

¥

¥

„

¥

¥

„

„

„

¥

„

«

¢

¢

u

°

u

˜

¢

¢

u

°

u



˜

|

Š

®

®

­

‰



­

«ƒ

|

€



›

|



w

›

w

¤

±

£

±

£

¬

z

•

z

}

¯

ˆ

©

–

–

œ

}

–

–

•

z

—

•

z

ª

©

z

ž

œ



}

š

„

„

¥

„

¥

¥

„

„

„



˜

|

Š

®

®

­

‰



­

|

y

{

w

˜

Ÿ 

ƒ

w



˜

ƒ «

|

€



›

|

x ˜



w

›

w

¤

¨

§

¦

˜

¤

¢

u



€



€

x

w



w

Ÿ|



w

|

Ÿ

|

x

€

¬

‚

‚

¬

£

‚

z

•

z

}

¯

ˆ

¿

ž

z

œ

¾

½

¼

©

–

–

œ

}

–

–

•

z

—

•

z

ª

»

z

ž

œ



}

š

ž

¡

}ž

ž

}



¥

¥

„

„

„

„

„

„

~

¨

§

¦

«

¤

¢

u



€



€

x

w



w

Ÿ |



w

|

Ÿ

|

x

€

›



€

˜





‰

Š

’

‘

‡



‡

Š

Ž



Š

Š

‰

‹ ‡

Š

‰

‡

‡

ƒ



€

x

| w

y

|

|

{

y

x

w

u

£

‚

‚

“

‚

ž

¡

}ž

ž

}



œ

z

š

z

}

™

—

–

–

•

”

ˆ



Œ

†

ˆ

†

…}

v

z

v

„

¥

„

„

~

›



€

˜

w y

‰

Š

’

‘

‡



‡

Š

Ž



Š

Š

‰

‹‡

Š

‰

‡

‡

ƒ



€

x

w|

y

|

|

{

y

x

w

u

‚

‚

“

‚

œ

z

š

z

}

™

”

ˆ



Œ

†

ˆ

†

…}

v

z

v

a R

U

XU

U

U X

t

f

a

`

³

Q

M

Q

R

³

Q

Y

`

U

M

R

U

Y

`

U

M

Q

R

³

Q

Q

`

³

Q

M

U

U

`

`

\

R

U

M

U

U

R

U

U

M

U

U

U

`

`

\

R

U X

U

XU

R

M

U

R

U

Y

\

MY

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

t

f

S

O

e

N

º

N

e

S

N

e

N

º

S

O

e

N

Z

N

O

N

N

Z

Z

N

O

N

N

N

O

N

N

^

P

N

P

[

[

[

]

Y

³

Q

U

R

U

M

U

`

R M

M

V

Y

R

W`

Y

R

M

Y

Q

R M

`

M

`

Q

Y

g

U

\

M

U

M

`

g

M

o

R

W`

W

W

X

M

RM

X M

M

V

U

U

`

W

Q

U R

U

U

R

UY

X

W

Q

U

U

U

U

`

MY

\

R

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

O

O

S

O

n

l

N

O

S

n

N

e

N

e

N

S

e

Z

^

N

N

^

N

O

Z

O

O

Z

P

O

O

N

O

P

O

XU

N

O

P

U

U X

O

V

T

N

W

W

[

R

U

`

³

Q

M

R

U

MY

R

M

³

M

M

_

`

U

R

W

Q

M

U

M

XU

Y

M

W`

U

`

M

s

`

³

Q

U

R

Y M

R

M

Y

W

W

Y

U

`

s

Y

Y

_

U Y

Y

\

U

W

Q

Y

_

`

XM

R

Y M

X

W

Q

MY

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

S

S

O

e

S

l

O

n

S

n

e

S

N

N

¹

µ

^

Z

N

P

P

S

e

N

O

O

Z

N

c

f

P

b

O

P

N

^

N

N

^

[

a

\

M

U

M

`

g

R

MY

M

R

U

`

³

Q

M

R Q

Q

Y

W

U

W g

`

g

Y

W

QY

R

Q

V

`

M

³

`

M

R

R

X

U

R

XU

U

U X

U

U

Y

Q

`

Q

M

Y

W

R

XU

U

U

U

`

U

Y

U R

R

M

R Q

\

_

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

l

O

e

S

S

O

e

l

N

l

O

N

N

e

N

N

e

P

N

Z

O

N

^

N

S

e

r

O

q

Z

N

O

N

Z

N

c

N

O

N

e

[

a

[

[

[

[

p

p

M

Y

W

R

XU

U

U

R

MY

Y

M

Y

M

W `

W

R

U

R

MY

M

`

V

Y

U

V

Y

U

³

M

Y

U

M

R g

U

g

R

R Q

RM

X

W

W

U

W

Y

R

\

U

M

W

U

R

M

_

_

Y

_

_

R

R

M

RM

R

XM

MY

R

U X

W

U Y

U

T

T

T

T

T

T

T

T

N

S

e

r

O

q

O

N

N

l

S

O

O

e

N

O

O

Z

S

N

^

P

^

Z

[

[

[

[

p

p

R

U

R

Q

R

M

R

X

U

M

`

R

U

o

W

Q

Y

Y

R M

Y

W

Q

gY

R

Q

Rg

W

R

U

Y

Y

RM

Y

W

Q

gY

R

Q

g

R

Q

R

M

R

R

R M

W

U

R

MY

W

U

U

R

U X

Q

XU

U

Y

Q

M

U

R

M

W

W

Y

Q

M

R

M

Y

W

W

Y

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

S

N

N

S

S

e

e

N

S

N

N

N

Z

^

Z

S

N

Z

S

N

N

N

^

]

Y

R

Q

Y

Q

V

V

Q

R

M

`

U

V

V

U

R

U

Y

M

`

o

Q

M

U

g

R Q

Q

Y

W

Y

U R

X M

R

Q

M

V

g

Y

`

U

U

R

U

Q

U

Y

\

U

R

M

Y

X M

U

R

M

Q

`

o

Q

M

U

X

Y

Y

_

U Y

Y

MY

M

M

U

U Y

Y

M

U

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

S

N

l

N

l

N

e

e

N

N

O

O

N

e

^

N

O

N

Z

S

N

N

^

P

P

P

b

N

O

O

N

^

N

c

a

a

[

M

g

U

W`

Y

Y

W

W

Q

R

R

Q

g

U

R

V

R

Q

U X

U

M

U

Y

_

R

\

U

U

W

X

U

W

Q

V

Y

U

R

Q

U Y

Y

Q

U

W

U R

R

MY

T

T

T

T

T

T

T

l

N

N

^

^

N

^

N

O

N

^

^

Z

e

[

]

RM

_

Q

R

Q

W

Y

M

Y

³

Q

Y

U

g

³

V

`

Y

Y

W

M

Q

Y

W

Q

`

M

Y

_

X

M

M

U

³

W

R

R M

Y

_

X

R

W

R

U

U

V

U

R

U

XU

U Y

R

U

W

R

M

W

W

\

W

U

\

U

W

Q

Y

R

Q

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

O

n

S

N

e

e

N

e

N

N

n

L

N

e

^

N

O

e

^

N

n

b

L

N

N

^

^

N

e

S

^

Z

N

N

^

[

[

a

a

]

X M

Y

Q

X

W

W

R

R

Q

g

U

M

W

Y

R

Q

g

Y

R

Q

Y

Q

V

V

Q o

R

X

M

MY

MY

M

M

M

R

_

R

M

M

W

W

Y

U

Q

U

Y

\

U

MY

R

R

M

R

X

R

R

U

M

Q

R

M

W

W

Y

U R

Q

Q

R

M

RM

W

W

Q

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

e

S

S

N

S

N

e

^

N

P

P

P

P

N

^

O

O

S

m

S

N

^

^

[

[

[

[

]

o

R

R

³

`

M

R

R

U

X

`

Q

W

Y

M

R

M

M

U

`

U

V

MY

R

Q

M

`

U

R

X

R

U

_

Q

U

R

X M

M

U Y

R

Y

Q

\

U

U

Y

Q

W

Q

X

R

U

\

U

X

Y

`

M

M

Q

\

M

R

M

U

Y

X

W

W

`

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

l

n

N

N

S

N

S

S

n

O

N

^

N

N

N

S

P

N

b

N

O

N

P

N

N

O

O

N

O

P

N

N

^

e

Z

N

[

[

[

[

a

M

R

U

U

g

Y

_

V

M

MY

M

R

U

`

³

Q

M

U

Y

Y

o

M

o

W

Y

R

Q

U

W

X

`

Q

Y

`

M

V

R

RM

U

U

R

X M

U

R

R M

Y

_

_

R

X

U

XU

U

U X

M

Y

M

Y

W

U

U

R

Y

Q

Q

M

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

j

e

S

O

N

e

e

l

O

e

S

S

O

e

e

N

O

l

¸

e

N

O

Z

N

l

P

N

Z

O

N

P

P

P

N

Z

d

O

N

k

O

a

]

]

Y

Q

Q

V

M

RU

X M

R

Q

M

V

g

Y

`

U

Y

U

³

M

Y

U

M

Rg

M

Y

·

M

M

Q

X

M

W`

Q

Q o

R

MY

X

`

X

X

_

R

M

X

R

M

Y

M

M

U

MY

X M

X

Q

Q

U Y

Y

XU

M

R Q

MY

X

W

W

`

T

T

T

T

T

T

T

j

O

N

e

e

m

e

N

N

O

O

N

S

N

S

n

l

N

O

N

P

P

S

N

b

N

O

N

N

O

O

N

P

^

O

O

N

O

O

N

N

a

]

]

`

R

U

Y

`

M

R

W

M

`

Q

R

Q

U

R

W

Q

U

g

V

Y

Q

Q

V

M

M

U

M

`

g

\

M

U

Y

o

R

³

`

Y

M

M

Y

W

`

M

V

MY

Y

Q

Q

M

R M

W

Q

\

U

Q

U Y

R

MY

W

Q

`

R

RM

_

R

Q

W

U

M

`

M

M

g

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

S

S

e

l

N

S

l

O

N

e

O

N

e

e

S

e

N

N

N

e

d

O

d

O

^

N

Z

N

^

P

i

h

O

L

N

[

[

[

[

]

]

R

U

Y

W M

o

`

U

_

R

Q

W

U

M

`

M

M

g

W `

U

MY

_

X

M

Y

W

_

Q

Q

³

X

U

R

U

M

Y

W

U

Y

M

U

M

W

Q

V

Q

W

R

MY

R

U

U R

Q

Q

R

M

Q

R

X

U

U

W

Q

V

Y

Y

R

U

U R

Q

T

T

T

T

T

T

S

h

O

L

N

L

f

l

O

S

N

O

O

e

S

S

N

L

P

P

N

f

O

O

O

^

O

N

N

^

^

O

P

N

Z

O

P

N

^

a

a

[

]

]

R

_

Q

³

Y

`

³

Q

M

M

W

o

Y

X

M

`

U

Y

³

M

\

MY

M

U

Y

Y

o

M

o

W

Y

g

`

U

MY

M

`

Q

R

Q

XU

U

U

R

RM

M

M

`

\

R

QY

_

Y

X

M

W

R

U

Y

Q

R Q

QY

W

X

W

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

O

O

e

N

S

O

e

m

µ

S

S

N

N

N

e

e

e

^

O

N

L

f

N

O

O

e

N

N

P

^

P

P

P

N

N

^

[

a

Y

g

R

M

gY

Q

W `

RM

R

U

Y

R

Q

o

U

Y

\

M

R

U

g

V

Y

Q

Q

V

Q _

Q

o

R

Y

U

M

`

R g

R

U

M

R

RM

M

M

M

Q

W`

R M

U

R

R M

Y

Q

Q

R

R

M

W

X M

X

U Y

Y

\

Q

U

M

MY

U

Y

X M

X

M

W

W

T

T

T

T

T

T

T

T

T

d

N

N

S

N

N

N

O

N

e

O

N

e

l

S

n

N

N

´

N

O

O

N

Z

d

O

d

N

^

N

c

N

N

N

Z

N

a

a

[

a

]

R

U

`

W `

R Q

M

U

g

Q

Y

R

X

W `

Q

U

M

R

U

` o

`

Q

M

U

Y

Q

U

M

Y

\

M

MY

W `

Q

Q

M

M

R

MY

Y

_

X

RU

W

RM

R

U

X M

X

U

Q

M

`

X V

_

U

U

M

W

Q

V

Q

W

XM

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

n

N

S

O

N

S

N

e

S

l

N

^

O

²

O

N

N

P

b

L

P

O

O

N

P

Z

O

O

O

^

O

[

]

R

W

Q

`

U

R

U

M

Y

W

Q

M

`

U

M

g

U

VY

R

U

`

³

Q

M

U

XM

W

Y

Y

U

Q

WM

R

R

Q

g

M

X

MY

R

X M

\

U

Q

U

U

U X

U

U X

M

U

M

U

U

Y

W

X

W

V

U

R

M

M

M

M

R

Q

M

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

S

S

S

N

S

S

O

e

e

N

²

N

P

S

N

O

N

Z

O

N

P

O

O

Z

N

O

O

S

P

O

O

N

L

RUUMIILLISEN MIELEN JA AJATTELEVAN RUUMIIN KUVIA IMAGES OF THE EMBODIED MIND AND THE MINDED BODY


À/

/

.

÷

ö

ÿ

÷

ò

û

ÿ

ÿ

ï ð

÷

ö

÷ ÿ

ò

û

ÿ

ÿ

ïð

0

ø

øõõ

ï

ù

ð ÿ

û

ï

÷

÷

ð

ï

ÿï

ð

ö

ð

ö

ï

ï

ó

ò

ï

÷òÿ

ù

ÿ

ð

û

ï

÷

÷

ð

ï

ÿï

ð

ö

ð

ö

ï

ï

ó

òö

÷

ò

ò

ÿ

ÿ

ï

ÿ

ö

ø

ø

ø

øø

ø

ø

ø

øø

ü

üý

ñü

ü

ýü

üý

ñüúôô

ï÷

÷ð

ï

÷

ï

ù ò

ÿ

ÿ

ï

ÿ

÷

ÿ

ï

ï

ö

÷

ö

÷ ö

ï

ÿ

ï

ð

(

ÿ

ï

ù

÷

ö

ó

ò

ï

ð

ï

íò ÿ

ï÷

÷ð

ï

÷

ï

÷

ÿ

ÿ

ÿ

ï

ï

ÿ

÷

ò

ò

ò

û

ó

ù

÷

ö

ó

ò

ï

ð

ï

í

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ø

ýü

üý-

ü

ý

ü

,

ý

+

ý

*ü

ý

)

üõ

ñ

î

ü

ýýü

üýþ

þ

ü

ú

þ

ü

þ

ú

ý

ü

ñ

ú

õ

ñ

î

Û

×

Û

Î

Â

Ç

Î

É ã

Æ

Ò

É

Ð

ã

Â

ÆÇ

Â

ë

É ã

Æ

Â

Â

É

Ù

Ñ

Â

Æ Ð

ë

Ù

Ð

Ç Æ

Ò Ï

Â

Ç É

Ù

Ô

Â

Â

Æ

Ç

Â

Ð

Ç

É

Â

É

Ï

Ò

Ð Æ

Â

É

Ï

Ñ

Ù

Æ

Ù

É

Â

Â

Ç

Â

É

Ð Æ

Â

Ç

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ã

Ä

È

Ã

å

"

È

È

Ì

Ã

Á

Ã

È

á

Ä

å

Ì

Ì

È

Ä

Ã

Í

È

È

Ä

Ü

Ã

Ã

Í

Ì

Í

Ã

Ì

Ã

Å

Ì

Ã

Ã

Ì

Û

×

ÆÇ

Ù

Ò

É

ÇÉ

É

Ð Æ

Ð

Ï

Â

Ç Æ

Ò Ï

É

É

Â

Ô

Î

#

Â

Ð

Ï

Â

Â

É

É

Ç

Â

ÆÇ

Â

Ò

Î

ë

Â

ë

Ç

Î

É

Â

Ð

ÒÉ

Æ

Ç

É

É

Ò

Î

Ò

Â

Ç

Î

É

Â

Ù

Ù

É

Â

É

Â

Ð Æ

Ï

Ç

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ä

È

å

Ã

Ì

È

Ã

Ä

Ä

Ã

Ì

Ã

Ì

Å

Ã

Í

Å

ì

Ã

Ì

Ã

Í

Í

Å

Ä

Ã

Í

Í

Ì

Ì

Û

×

Û

Â

Â

Æ

Ù

Ð

Ç Æ

Ò Ï

Â

Ð

Ù

Ò

É

Â

Ð Ï

Î

Ñ

Â

Î

Â

É

ÙÇ

!

Ç

Ò

Ð

É

É

Æ

Â

Ï

Â

Â

Æ

Â

É

Ù

É

Æ

Â

Â

Â

Ò

Ò

É

Ñ

Ç

Ñ

Ð

ã

Â

Ç Æ

Â

ë

Æ

Ï

Ï

Â

Ù

Ç

É

Â

É

Ð

Ê

Í

×

Ó

Â

Â

Ï

Ê

Ì

Ã

Û

Î

Â

Ç

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ä

Ä

ç

Ä

å

Ì

Ì

á

Ä

Ì

á

Ã

Ä

È

Ä

È

Ì

È

Í

Ã

Å

Í

È

È

Ä

Ã

Ã

Ì

È

È

Ì

Ã

Á

Ã

Ì

Þ

Á

Ç

Ò

Î

ë

Â

ë

Ç

Î

Ç

Â

Â

É

Ð

ã

Â

Ç Æ

Â

ë

Ù

Â

ë

Ð

Î

Æ

Â

Â

Ð Î

É

Ç

É

Â

Ò

Î

ë

Â

ë

Ç

Î

É

Ï

Ï

Â

Ù

Ï

Ð Æ

Ç

Ô

Ð Æ

Ç

Î

Ð Æ

Â

ÆÇ

Ç

Â

Æ

Æ Ò

Ç

Ð

Ç

É

ÇÉ

Ñ

Ò

Æ

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

È

Ã

Ì

Ì

á

Ã

È

å

"

È

È

Ì

Ã

Á

å

Ä

á

È

Ã

Ã

Ì

Å

Å

Ì

Þ

Ë

È

Ä

ê

Í

Ë

Í

Æ

Â

Ò

Î

ã

ÆÇ

Ï Ò

Â

Ð

Ù

Ç

Î

Æ

Â

ë

Â

Ò

Ð

Ç

Î

Ð Æ

Â

Ù

ã

Æ

!

Ç

Î

Î

Â

Ç

Æ

Â

É

ÆÇ

Ç

Ñ

Ò

Î

Ñ

Ò

Ò

É

Ð

Æ

Æ

Ç

Ñ

Ç

Ç

Ç Æ

Ð

Æ

Â

É

Â

É

Â

Æ

Ò

Î

Ò

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ã

ä

Ì

Ì

á

Ã

È

Ì

&

Ä

ê

å

Ã

Ä

È

Ã

Ã

Ã

Ã

È

È

Ã

Ì

Ì

Í

Þ

Ì

Å

È

Å

Ã

Í

Í

Ã

Ì

Ã

Í

Ã

Ã

Ã

Ã

Í

Î

Î

Ô

Í

É

Ã

Ì

Í

Ï

×

Û

Òë

Ï

Â

Ç É

Æ !

Ð

Æ

É

Ç

ã

Â

Ç

Ï

Ç Æ

Ç Æ

ÆÇ

Ñ

Ò

Î

Â

Æ

Â

%

Â

Î

ë

Ð Æ

ë

É

É

Ò Ï

Ò

Î

Æ

Â

É

Ï

É

Ï

Â

Æ

Æ

Â

Ç

Î

É

É

Â

Â

É

Â

Ç

É

É

Ù

Ù

É

ÔÂ

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ì

Ì

Í

Ã

Ì

Ã

Á

Ã

Ã

è

Ì

Ã

Ä

Ã

Ã

Ã

Ã

Ì

ç

Ã

Í

Ã

È

Í

Ã

Í

Ã

Ã

Ë

Ã

Í

Ã

Ã

È

È

Ä

Þ

Ì

Ã

Í

Ã

Í

È

Û

×

Ù

Â

Ò

Î

ë

Â

ë

Ç

Î

Ð

Æ

Ð

Ô

Â

ë

Æ

Â

Î

Â

Â

Î

Ç

Î

Æ

Â

ë

Â

ÇÉ

Â

Ò

Î

ã

ÆÇ

Ï Ò

Â

É

ë

Â

É

 Ç

Ç

Ñ

Ò

ÇÉ

Ç

Â

É

Ò

Æ

Æ

Â

Ç

Î

É

Â

É

Â

Â

Â

Æ

Ï

Ï

Â

Æ

Â

Ù

Î

Ï

Ï

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ã

Ì

á

Ã

á

È

Ì

ä

Ì

Ì

Ü

Ã

Ì

Ã

Í

È

Í

Í

Ã

Ã

È

È

Ã

Å

Å

Ì

Å

Å

Å

×

Û

ÆÇ

Ù

Ò

Ð

É

Æ

Â

Ò Ï

Î

É

Æ

Â

Î

Â

Ï

Ð

Æ

Â

Î

Â

!

Ñ

Â

Ç

É ã

Æ

Ò

Ò

Î

Ð

Ð

Î

!

Â

Æ

Â

Ç

Ç

Ç

Ï

Ç

Ç

Ï

Æ Ò

Æ

Â

Â

É

Ò Ï

Ò

Î

Æ

Â

É

Ï

Ç

É

É

Â

Â

Ò

É

É

Â

É

Ð

Î

Ç

Â

Ï

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ä

Ã

È

Ã

á

Ã

Ã

Ä

Ì

Ã

Ì

Ã

Ä

È

Ã

å

Ä

È

Ì

Ã

Ã

È

È

Ã

é

Ã

Ã

Ã

Ì

Ã

Ì

Ã

Ã

á

Û

×

Ð

ã

Æ

ÆÇ

É

Î

Â

Ò Æ

ë

Æ

Â

ë

É

Â

Ð

Â

ë

Æ

ã

Â

Î

Â

Ï

Â

Â

!

ã

Ð Æ

Ù

Ð

ÆÇ

Ï Ò

Æ

Ò

É

Â

É

Â

Â

Ò

Ç É

Ï

É

Â

É

Î

Â

Ï

Æ

Æ

Â

Â

Ð

Ç

Ñ

Ð

Æ

Â

Ï

Â

Â

Ç

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

á

Ã

Ä

Ä

ä

Ã

Ã

Ì

á

Ì

Ì

Ã

È

â

Ä

å

Ì

Ã

Í

Ã

Ã

È

È

Ì

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

È

È

Ã

È

Ë

×

Â

!

Â

Ç

Â

Î

Ù

Ç

ë

Ð

Î

Ô

Ç

Â

Ï

Ç Æ

Ù

Ç

Ð Æ

Ð

Î

Ô

Ð

Ô

Î

Ù

Ç

ë

Î

Â

Ï

Æ

Â

Â

Ñ

Â

Ç

Â

Â

Æ

Â

Ç

Î

Â

É

Ð Æ

Â

Ç

Î

Æ

Â

Æ

É

Ï

Ù

Æ

Â

Ï

Ç

É

Ï

Ï

É

Ç

Ç

Î

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ì

Ì

Ã

Ä

È

È

È

Ã

Ì

Ä

È

È

Ã

È

È

Ã

å

Ì

Í

Ã

Ì

Ã

Í

Í

Ã

Ì

Å

È

Å

Å

Ã

È

Ã

Ã

Ã

Ã

Ì

è

×

É

Æ

Â

Ï

Â

Â

Î

Â

ÆÇ

É

Â

Ò

Î

Òë

Î

É

Ç

Ò

Î

ë

Â

ë

Ç

Î

É

Ð Æ

Ç

É

Â

ÆÇ

Ï

É

Â

Ç

Î

Â

É

Ð Ï

Î

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

È

Ã

Ì

Ä

È

Ã

Ì

Ã

á

Ã

Ã

È

Ã

'

Û Ð

Â

Ð Æ

Ð

Ç

Ç

Ð

Ç

Ð Æ

Ð

Â

Ê

Ê

Ì

Í

È

Ë

È

Ì

Í

Û

×

Û

Ù

Ð

Ç

É

Â

ÒÉ

Ð

Â

Ç Æ

Â

ÒÉ

Ð

Æ

Â

É

Ï

Ç

É

É

Ç Æ

Æ

Â

É

Ù

Î

Â

Ï

Æ

Â

É

Ð

Ï

Ù

É

Ç

Æ

Â

É

Ð

Î

Ç

Â

Ï

Â

É

Æ

Â

Ï

Ð

Ñ

Ç

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ä

å

Ã

Ì

Ì

Ä

Ì

Ã

Ì

ç

Í

Ã

Í

Ã

È

å

Ë

Ã

á

Å

Í

Ã

Ã

Ë

Û

×

Ç

É

Ù

Ð

ÆÇ

Ï Ò

Â

Ù

Ð

Â

Ð

É

Ð Æ

Ç

Ð

Æ

Ð Æ

ë

ë

Ð

Ï

Ù

É

Ç Æ

ë

Ð

Î

Ô

Ç

Â

Ï

Æ

Â

Ð

Ï

Æ

Ò Ï

Ò

Ç Î

É

É

Â

É

Ò

Ò

Ç

Ñ

Ð

Ð

Î

Ò

Ñ

Ç

Ç

É

É

ã

Ð

Ç

Ç

É

ÇÉ

Ñ

Ò

Ç

Ï

É

Ñ

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ã

Ä

å

Ì

Ì

Ü

Ä

å

Ì

á

Ã

Ã

È

å

Ä

Ã

Ì

Ë

Ã

Ã

Ã

Í

Í

Ã

Ë

Ã

È

Ã

Ä

Í

Ë

Å

Å

Å

Ã

Å

×

Û

Û

Â

ÇÉ

!

Â

Ç É

É

ë

ÏÇ

Æ

Ù

ÆÇ

É

Â

Ò

Î

Ç É

Â

Ï

Â

!

Ð Æ

Ç ë

Î

Â

Æ

ÆÇ

ÒÂ

ã

Ð

Ç

ÒÉ

Ð

Ç

Ñ

Ð

Â

Ç

Ò

É

Ò

Ç

Ç

É

Ò

Ç

Ô

Ò

Ç

Ñ

Ð

Ç

Ð É

Æ

Â

Æ

Ç

Â

É

Ò

Æ

Æ

Â

Ç

Ç

Ð

Æ

Ï

Ð

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ì

È

È

Ã

Ä

Ä

Ì

Ì

Ã

Ã

Ã

Ä

È

Ã

Ä

æ

Ë

Í

Ë

Ã

Í

È

Ä

Ã

Ã

Ë

Í

Í

ß

Ë

Ã

Ã

Û

×

Ó

Ò

Æ

Ð Æ

ë

Ç

Æ

Ù

Ç

Ð

Ñ

Ç

Ò Æ

Â

Ç

Î

Ù

Â

É

Ð Æ

Ç

Ñ

Æ

ÆÇ

É

Â

É

Ï Ð

Ô

Î

Â

Ç

Î

É

Ç

Î

Ô

Î

Â

Ç

Ñ

Ç

Ç

Ð

Ç

Æ

Ç

Ð É

Ç

Ñ

Ç

Ñ

ÇÉ

Â

Æ

É

Â

Î

Ñ

Â

Ç

Ç

Ð

Â

ÆÇ

Ç

Ð Ï

Æ

Â

Ï

Æ

Ç

Ñ

Ð

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ã

Ã

È

å

Ä

Ã

Ì

Ü

Ã

Ã

Ã

Ä

Ã

Ã

Ì

Ë

Ì

Ë

Ã

Í

Ë

Í

Å

È

È

Ã

Å

Ë

å

Ã

Ë

Í

Ã

Û

×

Û

ÆÇ

É ã

Æ

Ò

Ð Æ

Çë

Â

Ò

ã

ÆÇ

Ð Ï

Î

Ñ

Â

Î

Â

Ù

Â

ÇÉ

É

Î

Ñ

Â

Ð

Î

É

Ç ë

Ù

Ç

Æ

Â

É

É

Â

Â

É

Ò

Ï

Â

Ð

Ç

Ç

Ñ

Ò

Â

É

Ð Æ

Â

Î

Ç

É

É

Â

Ò

Ò

Ñ

Ò

Ð

Ò

Æ

Â

Â

Ï

Â

É

É

Â

É

É

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ä

Ã

Ä

È

Ã

&

Ã

Ä

Ã

Ä

á

Ã

Ä

Ì

å

È

È

Ã

Í

Í

Í

Ë

Í

Ã

Ì

Ã

Í

Í

â

Ä

È

È

Ã

Å

Å

Ã

Û

Ó

Â

Ç

Î

É

Â

ë

Æ

Â

Î

ÔÂ

#

Â

Ç Æ

É

ã

Â

Ç

Ï

Ç

Ò

Î

ë

Â

ë

Î

Ï

Ç

Â

Î

Ç

Æ

Â

Ï

Â

ÆÇ

Ç

ë

É

Ù

Ô

Ù

Ù

Â

É

Ç

Ð

Æ

Â

Æ

Ç

Â

Ç

Ç

Ð

Ò

Î

Ò

Â

Ç

Î

Ç

Ð Æ

Ð

Ò

Ï

Ç Æ

Ç

ã

Î

Ð

Â

Ð

Î

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ã

Ä

Ã

È

Ã

Ì

â

È

È

Ì

Ä

È

Ã

Ì

á

Å

Í

Ã

Ã

Ã

Ë

Å

Ã

Í

Í

Ã

Ã

È

Ë

Ì

Ã

Ì

Ã

Í

Í

ä

Í

×

×

Û

×

Â

Æ

Ð

É

Ð Æ

Æ

Â

Æ

ÆÇ

É

Æ

Â

Ï

Ñ

Â

Ð

Ï

É

Â

Ò

ã

Â

Ò

Î

ë

Â

ë

Ç

Î

Ù

Ô

Ç

ã

Î

Ð

Â

Ð

Î

ë

Æ

Â

É

Ç

Ñ

Æ

Â

É

Ç

Ñ

Â

Ð

Ò

Ç

Æ

Â

Ç

Ò Ï

Æ

Â

É

Ð

Ï

Ð É

Ð

Î

Ï

Ç

Æ

Â

É

Ð

Ï

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ì

Ã

Ì

å

Ã

Ã

Ä

Ä

Ã

Ã

Ì

Ì

Ì

Ã

È

È

È

Ã

Ü

Å

È

È

Ã

È

Å

Ã

È

Í

Ë

Ã

È

Ë

Í

Í

Í

Ã

Ë

Í

Û

×

Ó

Ç

Ç

Ô

É

Ð

Ï

Ð

Î

Ç

É

É

Ç

Ð

Î

Ï

Â

ÆÇ

É

Ð

ã

Â

Ð

É

Ï

Ç

Â

Î

Â

Ï

Ð É

Ð ë

Î

ë

Ï

ÆÇ

Ð É

Ð

Î

Ç

Ï

Æ

Ñ

Ç

Ï

Ð

Ð

Ñ

Â

Æ

Â

Æ

Ï

Ï

É

Æ

Â

Æ

Ò

Î

Ò

Â

Î

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

È

Ã

á

á

â

È

Ì

Ä

Ä

Ì

á

È

Ì

Ã

Ä

Í

Í

Å

Å

Ë

Å

Ã

È

Å

Ã

Ã

Ã

È

Å

Å

Ì

Ã

Å

Ã

Ã

Ì

Ã

Í

Í

â

Ï

Ð É

Ðë

Î

Çë

Ï

Æ

Â

!

Â

Â

Ð Æ

Ç

Â

Ï

Â

ÇÉ

!

Â

Ò

Î

ë

Â

ë

Ç

Î

Ð

Ç É

Ù

Ç

Î

Ï

Ô

Î

Â

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

å

Ã

Ã

Ä

Ì

Ã

Ì

á

Í

Ã

Ì

Ü

Û

Ç

É

Æ

É

Ð

É

Â

É

Â

Ù

Æ

Æ

Ê

Ê

Ê

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

È

È

Ä

Å

Ã

Å

Û

×

×

Û

Â

Æ

!

Î

Â

Æ

Ù

Ò

ÒÉ

Â

Ð Ï

ë

Â

Ç

Æ

Â

Ï

Â

Ç Æ

Ç

ë

Ç

Ñ

Ò

Ò

Ð

Â

Æ

Â

Æ

Ç

Ç

Æ

Â

Ï

Ç

Æ

Â

Æ

É

Ù

Ù

Æ

Â

Æ

É

É

Ç

Æ

Â

Æ

Ð

Â

Ï

ÏÇ

Ï

Ç

Ç

Ï

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ä

Ã

Ã

È

È

á

Ì

å

È

Ì

Ä

È

Ã

Í

Ã

È

Ë

Ã

á

Ã

Å

Ã

Ë

Ã

Í

È

à

È

Ã

×

×

Û

Ó

É

Ù

Ô

Â

Ç

Æ

Î

Â

Æ

Â

Ç Æ

Ç

Æ

Î

Â

#

Â

Â

Õ

Ð

Î

!

Â

Â

%

Ç

Æ

Î

Â

Æ

ÆÇ

É

Â

Ò

Ç ë

Â

Ï

Ï

É

É

É

Â

Â

Ï

Ï

Ù

Ù

Ç

Ð Ï

Ç

Â

Ï

Ï

Â

É

Â

Ï

ÏÇ

É

Ð

Ò

Â

É

Â

Ç

É

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ã

Ì

Ì

È

Ã

Ì

Ä

È

Ì

Ä

È

Ì

Ã

È

Ã

Ä

Ã

È

á

Å

Ã

Å

Ã

Å

Í

Í

Ë

Ã

Ã

Í

È

Å

Í

Á

Ã

Û

Ó

Ó

Ò

Î

Ð

Ç Æ

É

Ñ

Â

Â

É

Ò

Î

Ð

Â

%

Ç

Æ

Î

Â

#

Â

Ð

Â

É

Ï

Â

É

Ù

É

Ç

Ò

Î

Â

Æ

Ç Æ

Ù

Ð

Î

É

Æ

Â

É

Ò

Î

Ð

Ð

ÇÉ

Ò

Æ

Æ

Â

Ç

Ç

Ç

Ç

É

Ò

ÇÉ

Â

Â

Ï

Ï

Ï

Â

É

Â

Î

Ð

Ï

Î

Â

Ç

É

Ç

Â

É

Â

Ï

Ï

Ò Ï

Ò

Î

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ä

È

Ã

È

Ì

å

$

È

Ä

á

Í

Ë

È

Ë

Ã

Í

Ë

Ã

Ì

Å

È

Ë

Å

Ë

Ì

Ë

Ã

Ã

Å

Í

Ã

Ã

Û

!

Â

ÇÉ

É

Â

Ð

Ò

Î

Ð

Ð

É

Ð Æ

É

Æ

Â

#

Â

Ç Æ

É

Ð Æ

ë

Â

Ð

Ô

Î

Ù

Ç

Æ

Â

Ç Ï

Ò Æ

Â

Ç

Î

É

Ð

Î

!

Ç

Î

Ç

Ç

Ñ

Ç

Ç

Ç

Ñ

Ç

Ò É

Î

ÔÂ

Ç

Ñ

Ð

Â

Ï

Ï

Â

É

Ð

Â

Â

Ç

Ç

Â

Ï

Ï

Â

É

Ò

Æ

Æ

Â

Ç

Â

Ï

Ï

É

Â

É

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

È

È

Ã

Ä

å

á

Ã

Ä

Ã

Ë

È

È

Ä

á

Í

È

È

È

È

Í

Ä

Ã

Ë

Í

Í

ß

Å

Ã

Û

×

×

Ç Æ

É ã

Æ

Ò

Ò

Î

É

Ñ

Â

Â

É

Ò

Î

Ð

Ð

Ù

Ç

Ò

Æ

Ñ

Â

Â

ÆÇ

Ð

Î

!

Â

Ð

ã

Æ

Ç Æ

É

Î

Â

Æ Ò

É

Â

Ï

É

Ù

Ï

Ç

Ò

Ô

Ð

Ç

Ç

ÇÉ

Ï

Ç

Ç

Ï

Â

Ï

Ï

É

Ù

Î

Î

Ï

Ï

Ù

Ç

Â

Ï

Ç Ï

Ð

Æ

Ç

Ñ

Ç

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ä

Ã

Ä

È

Ã

åÈ

á

È

È

Ä

Ä

È

Ì

á

Ã

Ä

Ä

Å

Ã

Þ

È

È

Ë

È

Ã

Å

Å

Ë

Ë

Ã

Ì

Å

Å

×

Û

Û

Ó

Ç Æ

É

Ð Æ

Ô

Â

ë

Î

ÔÂ

Ò

Î

Ð

É

Â

Ò

Î

Òë

Î

É

Ç

Î

Â

Ï

Â

ÏÇ

É

Â

Ð

Î

!

Ç

Î

Â

Ç

Ï

Â

Æ

Â

É

Â

Ç

ÆÇ

Ç

Ç

Ç Æ

Ç

ÏÇ

Ç

É

É

Ç Æ

ÆÇ

Ï

Ç

Ç

Ï

Æ

Â

É

Â

Â

Æ

Ç

É

Ï

Ù

Ç

É

É

Ç Æ

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ä

Ã

Ã

Ì

â

Ä

È

È

Ã

Ì

Å

Ë

Ä

Ã

Í

Ã

Ý

Í

È

Ã

Ã

È

È

Ã

Å

Ã

Å

Í

Í

×

×

×

×

×

!

É

Ð Æ

Çë

Î

Â

Æ

Ç Æ

Ô É

É

Ð Æ

Ç

Â

Î

É

ÇÉ

!

Â

Ç É

É

Â

Î

É

Â

ÆÇ

É

Ð Æ

Ç ë

É

Æ

Â

Ï

Ç

Ç

Â

Ò

É

Æ

Â

É

Æ

Æ

Ï

Ï

Â

Ç

Ç

Â

É

Ç

Ò

Ç

Ç

Ç

Ð

Æ

Ï

Ð

Â

Æ

Â

É

Ç

Ð

Â

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ì

Ã

Ã

Ã

Ä

Ã

Ì

Ã

È

Ã

È

È

Ã

Ä

Ä

Ã

Ë

Ä

Ì

Ã

Í

Ã

Ë

È

Å

Í

Ë

È

Ì

Ë

Ë

Ã

Ã

Å

Ã

Í

Í

Ã

Ã

È

Ì

Í

×

×

×

Ó

Ñ

Â

Ð

Ï

É

Ù

Ð

ÆÇ

Ï Ò

Â

É

É

Â

Î

Ç

Ù

Â

Ç Æ

Æ

Â

Ï

Ð

Ï

Â

Ç Æ

Ò Ï

Ð Ï

Î

Æ

Â

É

Ï

Ç

Ñ

Â

Â

Ò

Ò

Ô

Â

Æ

Ç

Ç

É

Â

Ò

Ò

É

Ò Ï

Ò

Î

Æ

Â

É

Ï

Ç

Ñ

Ç

Ò

Ô

Ò Ï

Ò

Î

Ò

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ã

Ä

å

Ì

Ì

Ä

Ä

Ì

Ä

Ã

Ä

å

Ì

á

Ã

Ì

Ã

Ö

È

Ì

Ö

Ë

Ä

Ã

È

È

Ã

Ã

Ã

Ì

Ã

Í

Ã

Û

Û

Ó

Ó

Ó

Â

É

Ç

Î

Â

Ò

Î

ë

Â

ë

Ç

Î

ÆÇ

Î

Ù

Ð Æ

Ò

Ç

Â

Î

Â

Ð

Ð Æ

Ð

Æ

Ç Æ

ë

Æ ã

É

Î

Â

Ð

Ç Æ

Â

ÒÉ

Â

Ç

Î

Ç

Â

Ç

Â

É

É

Â

É

Â

Æ

Ù

Ð Æ

Ò

Ç

Â

Î

Â

Ç

É

Ð

Æ

Â

É

Ù

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ã

Ã

Ì

Ä

â

Ú

È

Á

á

Ã

ä

Ã

Ã

Ì

Ì

Ã

Í

Í

Ë

Ä

Ã

Ü

Å

Ã

Å

Í

Å

Ã

Í

Í

Ú

È

Á

Ã

Ã

Í

Å

Å

Å

Í

×

×

Ð

Ð

Î

!

Â

Ð

É

Â

Â

Ð

Ç

Î

Ô

Ç

Â

Ç

Î

Ù

Â

Õ

É

Â

Çë

Ô

Ç

ë

Ç

Æ

Â

Ï

ÆÇ

Ù

Ð

Ç

Ç

ÆÇ

Ï

Ç

Ç

Ï

Ç

Ð É

Ç

Ñ

Ð

Â

Æ

Õ

Ç

Ð

Ç

Æ

Â

Â

Â

ÇÉ

Ô

Ç

Â

Ï

Ï

Â

Â

Ï

Ç

Â

Ï

Ï

Ï

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ø

Ø

"

Ä

È

Ì

á

ÌÌ

á

È

È

Ì

Ã

Ã

È

Ä

È

Ã

Ä

å

Ö

Ì

Ã

È

È

Ã

Ö

Í

Ë

Ã

Ã

Í

È

Ã

Ë

Ã

Ã

Ó

Ò

Î

Ð

Ð

É

Æ Ð

Ç

Ò

Æ

Ð Æ

ë

Ù

Ç

Î

Ï

É

Â

Ç

Î

É

Ð Æ

Òë

Î

É

Ð Æ

ë

Ç

Æ

Â

Ï

ÆÇ

Ç

Î

Â

Ç

Ï

Ò

Î

Ò

Ò

Ç Î

Ç

Ñ

Ç

Ç

Ç

Ç Ï

É

Ç

Ñ

Ð

Â

Ï

Ç Ï

Ï

Â

Æ

Æ

Â

Ç

Î

Â

É

Æ

Â

Ç

Â

É

Â

Â

Æ

Ç

Æ

Â

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

á

Ã

Ã

È

È

Ã

Ã

Ã

È

Ä

È

ÃÈ

È

È

È

È

Í

Ã

Í

Ì

Ë

Ã

È

È

Ã

Å

Ä

Ã

Á


1

H

7

>

<

<

5

7 >

5

7

:

:

9

I

V

9

2

9

8

8

J

6

6

?

<

6

6

6 4

;

A

A

V

9

2

U

H

7

>

<

<

5

7 >

5 F

F 7

:

:

I

V

9

2

J

6

6

?

<

6

6

4 6

;

D

D

A

A

V

9

2

U

T

Q

S

R

R

Q

Q

H

T

Q

S

R

Q

7

5

?

5

5 F

D

W

_

5

?

?

6

?

6

6

?

<

?

5

4 5

4

A

A

9

9

3

H

L

5

>

4

5

?

4

>

6

>

<

6

4 6

?

6

6

?

<

5

<

5

?

<

6

B

=

<

=

6

B

;

:

:

:

:

:

9

A

A

N

3

N

9

8

C

9

8

2

9

A

A

9

9

8

9

A

A

9

9

3

9

N

2

8

D

5

4 6

?

6

6

?

4 5

<

6

6

4 5

?

6

4 5

<

6

6

7

5

6

4

>

?

6

4

<

5

5

B

;

5 4

:

:

:

:

A

A

9

9

A

C

9

A

9

E

9

2

9

2

2

9

9

9

A

A

9

8

8

8

9

9

D

7

6

B

;

6

;

<

;

6

B

;

4 5

5

4

4

?

=

4 5

?

4

<

>

;

4 5

<

>

6

4

>

6

5

5

5 4

6

:

:

:

:

:

:

:

A

8

9

J

9

9

A

9

9

9

9

8

A

A

8

C

8

D

H

H

7

X >

5

5

7

;

7

;

>

7

> X

5

>

<

5

<

;

>

<

;

4 5

<

5

4

5

6

7

G

5

<

<

<

6

B

5

>

6

<

<

>

M

4

?

;

7

;

6

4

5

4 5

?

5

5

4

<

4

>

5

7

6

6

B

;

4

?

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

N

A

I

9

A

N

A

2

I

2

\

2

9

N

9

3

9

A

A

9

9

9

9

C

9

2

9

A

9

9

9

2

9

8

8

8

9

9

D

H

L

L

5

4

5

?

>

5 F

<

5

7

5

G

6

?

6

4 5

?

4 6

6

7

5

6

5 4

?

5

B

>

?

>

<

5

6 M

<

6

; 7

B

;

7

;

5 4

<

?

4

B

;

5 4

5

5

6

B

;

4 5

5

6

6

B

6

<

6

4

4

7

5

<

>

5

5 4

<

6

6

6

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9

W

9

9

A

N

A

9

E

I

2

A

9

9

2

9

9

9

8

9

8

9

9

8

A

J

C

9

E

D

D

H

L

X

5

<

;

5

7

6

7

5

6

?

>

<

5

G

6

?

<

4

>

6

<

5

4 6

?

6

4 7

5

[

5

<

X

=

>

5

6

4 5

5

<

=

<

5

5 4

5

<

<

<

6

4

B

=

M

5 4

;

4

B

;

4

<

4

>

5

7

6

6

B

;

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

2

9

N

I

I

^

9

I

9

A

9

2

9

N

W

2

A

A

K

8

9

9

A

8

3

3

A

8

9

9

8

9

9

9

2

9

8

8

9

8

H

D

<

>

<

5

B

6

F

6 4

<

5

7

;

F

7

;

<

7

>

7

5

4

5 4

5

4 6

<

4 5

?

5

5

6

7

;

5 F

F 7

6

5 4

5

5 4

6

7

4

>

<

<

6

6

4

>

<

;

;

4 5

<

6

4

>

5

5 4

<

?

6

6

<

6

4

4

7

4

6 4

6

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

I

9

9

N

9

9

N

N

9

2

2

N

A

A

9

2

N

9

8

9

8

2

9

A

C

A

C

2

8

9

2

9

9

3

P

H

H

L

L

X

=

>

6 4

?

;

5

>

<

5

G

6

?

5

F

4 5

F <

>

5

<

>

X

7

6

>

<

5

G

6

?

<

5

6

5

7

<

<

>

5

6

<

?

;

6

;

<

;

6

<

4

<

>

4 5

>

<

6

5

5

<

6

?

4

6

6

<

>

?

;

6

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

2

9

N

W

2

2

I

9

9

I

2

2

9

I

9

A

9

8

9

A

9

9

9

N

9

9

3

3

9

A

9

3

2

C

8

C

D

L

L

L

L

L

>

7

> X

<

4 5

4 6

6

6

6

? 4

;

>

F

5

>

G

4

7

5

5 4

7

6

F

<

<

6

F

5

<

6

F

<

;

5

<

5

?

<

?

;

7

;

6

6

6

6

6

<

5

<

?

;

5

>

6 4

?

> B

>

4

6

M

4

4

<

5

<

6

7

6

B

4

:

:

:

:

:

:

:

8

Z

A

J

C

9

E

A

A

K

A

2

I

9

N

A

9

A

2

2

9

9

A

9

9

8

9

A

9

C

8

A

9

9

9

9

9

8

9

9

H

D

L

<

4 5

?

5

5

6

7

;

5 F

F 7

6

>

<

5

G

6

?

X

5

7

;

F

7

;

<

7

6

;

F <

?

;

6 4

6

5

5

<

<

<

6

B

6

6

<

4

6

6 4

<

<

4 6

5 4

<

4

6

<

<

4 6

4 5

5

>

6

6

4 5

B

6

>

6

4

>

6

B

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

A

A

9

2

I

9

2

9

A

N

A

A

8

9

9

3

2

C

9

3

9

O

8

N

9

8

8

9

9

A

A

9

8

A

D

H

H

6 4

=

>

4 6

?

;

5

>

<

5

G

6

?

<

5

<

>

M 6

[

;

5

<

7

X >

7

6

7

5

4

G

4

G

7

5

?

6

6 4

?

5 4

5

B

6 4

?

6

6

?

4 5

<

5

5

4

6

6

<

5

<

;

;

6

B

7 >

>

B

;

4

?

;

7

;

5

<

6

:

:

:

:

:

:

N

N

W

2

2

I

9

C

2

]

8

2

9

9

C

A

9

N

A

9

9

A

A

9

8

8

9

9

9

3

8

H

L

L

L

L

L

;

<

<

5

<

<

5

7

M [

5

5

<

6 4

?

;

;

4

4

>

F

5

<

4

?

=

>

5

?

5

6 F

< M

5

<

5

4

;

6

6

<

5

>

;

M

<

<

4

?

;

7

;

5 4

<

?

6

B

;

6

<

4

<

>

6

B

6

6

<

;

6

5 4

5

=

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

N

9

\

9

2

2

N

9

I

A

N

9

N

W

9

2

9

C

A

3

9

9

9

9

2

9

9

8

9

9

9

A

C

2

H

D

L

4 6

=

B

6

7

G

>

5

F

4 5

<

<

5

5

<

M <

6

7

G

=

5

B

;

4

5

<

7

5

F

4 6

7

5

?

7

>

6

<

G

B

5

<

>

5

5

<

6

6

5

?

B

4 5

<

6

6

6

6

6

5

6

6

B

;

6

5

7

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

N

9

I

2

A

9

9

9

2

N

I

J

2

9

A

3

3

9

9

A

8

9

8

9

9

9

A

J

C

9

E

A

A

K

C

9

A

9

9

8

C

9

2

9

8

8

J

H

>

<

5

B

6

X

6

7

5

?

5

M 5

5

<

6

5

X

<

6

7

6

4 6

7

5

6

X

>

<

5

F

4 6

<

<

;

6

7

5

6

?

5

:

:

:

:

:

I

A

2

2

A

A

9

N

I

W

A

9

2

<

5

X

<

4

>

6 F

7

5

4

6 4

<

4

>

>

?

<

6 4

=

>

6 4

?

;

5

>

7

>

7

5

4

5

>

:

:

:

:

:

:

:

:

2

9

9

9

N

9

9

N

N

W

2

2

I

9

9

2

I

D

L

L

L

6 4

6

>

4 6

5

?

5

G

6

?

5

<

;

4 6

5

G

7

5

?

<

7

> X

4 5

7

7

;

F

<

4 5

4 6

6

6

6

<

7

6

5 F

F 7

6

:

:

:

:

:

9

A

8

A

9

I

N

8

Z

A

J

C

9

E

A

A

K

9

9

2

2

Y

H

4 5

5

<

<

=

=

6

5

?

4

B

=

<

5

5

4

4

>

6

B

6

B

>

6

>

6

?

;

7

;

7

>

?

7

6

?

:

:

:

:

:

9

I

3

3

C

8

C

9

9

9

D

6

<

4

>

5

7

6

6

6

<

6

6

B

>

5

<

;

4

5 4

6

7

4

>

5

G

6 4

5

F

B

4

:

:

:

:

:

:

:

:

9

9

2

9

8

8

9

8

8

9

8

2

9

A

8

8

A

A

2

9

E

3

3

9

A

3

3

9

9

D

=

>

F

4 6

5

?

> B

4

6

B

>

5

<

?

4

;

<

B

=

<

6

<

5

5

4

< ;

>

4 5

4

4

6

5

4

;

<

?

4

:

:

:

:

:

:

A

2

A

9

9

2

8

9

2

9

9

8

9

3

C

9

9

2

9

9

9

3

9

9

A

A

9

9

2

9

H

6

F

<

=

6 M

5

?

M 5

5

6

4

5 4

6

5

B

6

F

X

<

5

>

6

7

;

5 F

F 7

6

7

6

;

F <

?

;

6 4

B

5

<

6

?

;

;

4

;

4 5

=

?

6

>

<

=

<

=

6

4

6

6

<

4

7

;

;

5

7

6

4 5

4

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

A

9

2

N

9

A

A

I

2

2

9

2

9

N

W

A

9

2

A

9

A

9

@

9

2

8

9

9

8

9

9

2

9

8

8

3

2


`

É

¿

¾

Ä

¾

À

·

À

·

Ë

À

¿

¹

Ä

Õ

¾

Ì

¹

À

·

Ä

¿

À

Ã

·

¿

¾

Ã

Ä

¿

¾

¹

¾

¿

¿

¹

·

¼

¼

¸

¼

¸

¸

Ó

Á

Ô

Î

É

À

·

Ä

Ã

·

·

Ò

·

¾

Ä

Ã

¿

¹

¾

À

¹ ¿

¾

·

Ì

¾

À

¹

·

¸

¼

½

Ñ

¼

¼

Â

½

¼

¸

Á

Ð

Á

Á

Ï

º

³

|

y

€

z

x

ˆ

‘

•





‘

ž

¢

›





•

˜



‘ 

Ž

É



µ

}

’

™

’



´





Œ

™



™

¹

¾

Ä

¾

¾

À

·

¹

¹ Ì

¹

È

·

¹

¸

¼

¸

¸

¼

Î



y

€

z

x

ˆ

|

y

²

{



y

€

z

x

ˆ

£



‘

˜

–

–



˜



–

–

•

š

–

”

•

•

• 









•

¦

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž



}

}

t

Œ

}

’

“

’

™

™

Œ

’

’

’





’

™





Ë

¿

·

¾

¹

¹

Ä

È

¹

À

Ë

¿

·

·

Ë

¹

Ë

·

Ä

¾

¾

¿

Í ¹

¿

Ä

Ì È

¿

È

¼

»

»

¸

¸

¼

¸

¸

¼

¼

¸

¼

¼

Ê

Æ

Á

Æ

Æ

Ÿ

É



•

˜





•



˜

ž



‘

‘

‘

¢

¢





•

˜



‘ 

‘

¢



–

•

˜



‘



‘



Å

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

¹

Ä

· Ä

È

¾

À

Ä

À

·

Ä

Ã

·

·

¿

Ã

¿

¹

¾

À

¿ ¹

¾

·

¹

·



™



±

’

“



­

’

™

’

’

“

™

™



™



­

°

Œ



’



’

’

’





¸

¸

¼

»

¼

¼

Ç

¸

¼

½

¼

¼

Â

½

¼

»

¸

Æ

Æ

Æ

Á

Á

º

Ÿ

Ÿ

•



˜



•

š



‘



‘

ž

¢

›







˜

š

›

 ˜

˜







–

‘

–

”

–



£

‘

‘



¢

”

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

™

Œ







’

’

’

™

’

Œ

™

‹

¯

®



’

­

Ÿ





•

–

‘ š

•



–

”

š

¢

¢

•

¢

‘



”

”





•



˜



•

• 

•

š



˜



•



•

”

”

‘

•

Ž

Ž

Ž

Ž



—

“



Œ

™

’

“

’

™

™

’



’

¬

«

i

l

i j

n f

n

©

n

©

¨

d

ª

d

g

ª

g

§

•



˜

š





”



•



š

˜

š ¦





•



‘

•

š



˜







”

ž

¢

¢

‘



Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

’

¡

Œ

’

’





’

’

“

’

™

™





’





’

œ

œ



”

”





–

‘



”





”

”





•



˜





”

”



”



‘



”

‘ 

‘

‘

•

–

•



–

–

ž

–

š

–

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

“

’

Œ

™

’

’



’

™

—



•



–

–



‘







”

”

š





•





¢

ž



–

–



–

‘



•

š







•



•

•

š



Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

—



’

“

™

Œ

“





’

“

™

Œ



’

’

“

’

™

Ÿ

˜



”

”





”

‘ 



”

•



‘ 

‘

‘

•





”

š



”

– ”

‘



y

|

|

y

{

v

€



”

”

‘



‘

– 

‘

Ž

Ž

™

‹

’

’



’

}

t

¥

t

w

¤

‹





”

”

‘



‘

– ”

–

˜

ž

Ž

’

’

œ

Ÿ

–

š

‘



•



”





•

–

£



”

”





•





‘

‘

‘

•





‘

‘

¢

¢

•





”

š

‘ 

–

”

‘



”

•

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

’

¡

’



’

’



’

’

¡

™

’

’





œ





˜





”

”

š



–

”







‘

š

–



”

”



”





”

”

‘





š

–

›

š

–

•

–

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Œ

“

’



’

’

™









’

Œ

’

’

‹







™





œ

œ

œ

Ÿ



‘

–

‘



•

‘ 

–

ž



–

›







”

”

‘ 

–

”

‘



‘

‘

”





–

”



‘

‘ 

”

‘



Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

™

™

’





Œ

“

™

’

’



’



’

’

’

’

•



š



”

” –

–

›

•





•



‘ 

•

š



˜







–

‘

•

‘ 

”

‘



‘









Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž



’

’

™

“



’

’

“

’

™

™

—

“

’

“

’



Œ

‹

z

r

| r

y

z

x

z

‰

v

y

|

v

ˆ

u

t

Š

}

}

w

t

‡



|

{

r

x

x

v

| r

y

u

u

u

u

p

t

w

t

s

s

~

~

…

†

€

r

€

€

ƒ

zv

|

|

€ z

|

y

|

|

x

x

€

y

v

y

y

|

v

|

{

€

x

x

r {

€

u

u

u

u

t

t

~

~

~

t

t

t

„

t

t

w



r

r

€

€

ƒ

|

v

z

|

{

{

z

y

{

v

€v

|

{

z

y

r

x

x

v

r

u

u

u

u

u

u

~

~

t

s

‚

t

t

w

t

~

w

~

}

t

w

t

s

s

q

p

i

n

j

b

b

f

j

i

l

i

h

m

i

l

i

i

i

n

i

h

m

i

l

i

l

j

b

b

f

j

i

i

h

f

b

c

c

c

c

c

c

c

c

c

e

k

e

d

d

e

o

e

e

k

e

d

d

e

g

e

d

a

IHMISEN TILA


Ö

î

ï

ú

÷

ö ò 

ñ

.M

F

Q

>

P

O

>

N

E

5 I

I

<

L

K

;

J

;

I

H

;

<

F

E

8

G

8

G

8

D

4 

 

  C

*6

@

?

>

=

;

<

;

5

5

5

5

:

9

8

7

3

:

B

A

4

4

4 

 

 !-

2

6

@

?

>

=

;

<

;

5

5

5

5:

9

8

7

3

1

0

/ 

  

 

 

4

4

4-

,

+ 

 

  *

)

&

à Þ

(

%

Ø

Þ

â

Ú

Ý

æ

'

$

#

 

   

  

  

 

 

 

 

 "!

ö

ê

î

ó

ï

î

ú

÷  

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  ò ë

ë

î

ï

ò

÷

ò

ê þ

ï

î

ê

ö

ð

ìñ

ñ

é

ìÿ

ë

ê

÷

ö

ê

ö

ë

î

ò

þ

ï

ò

ï

ï

î

í

ð

ð

ð

ð

ì

é

ù

ì

é

ø

ü

ý

ë

ê

ï

÷

õ

ú û

ò

î

ï

î

û

î

ö

ê

ó

í

ê

ï

î

ú

ë

ò

ï

î

ú

÷

ê

ò

ë

ê

î í

ú

ð

ð

ð

ø

ñ

ñ

ì

ñ

ñ

ì

ø

ù

é

é

ù

ü

ê

í

ú

ê

î

ú

ò

ï

î í

ò

õ

ê

ï

î

û

ò

ï

î

ú

÷

ê

ò

í

ï

ò

ë

ò

ó

ò ë

ó

ð

ð

ð

ù

ñ

ì

é

ø

é

é

é

ø

ø

ô

é

é

ù

ì

ê

ï

î

ë

ê

÷

ö

ê

ö

ë

î

ï

ê

ê

õ

ê

ó

í

ï

ò

î

ë

ê

î

ï

ê

í

í

ê

ï

î

í

ë

ê

ê

ð

ð

ð

ð

ð

ð

é

ø

ì

é

ô

ì

é

ì

ñ

ñ

ì

ì

é

è

ç

Ø

â

Ü

Ý

á

Þ

á

Ý

ä

à

Ú

å

à

å

ä

á

à

Þ

á

à ä

Ú

å

à

å

ä

á

Ý

â

Ü

Ý

á

Þ

á

à

Þ

Ý

Ü

Ú

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

ã

æ

ß

ß

Û

æ

ß

ã

ß

Û

×

HUMAN SPACE


R

S

È

·

¸

º

Ç

¸

Ç

·

Â

³

³

´

±

ã

¹

Ì

¼

Â

Â

²

»

¸

¸

¸

Þ

Û

á

Ö

ß

Û

Þ

Ö

è

Ð

É

×

×

×

Ù

µ

¹

â

à

Ý

Ø

Ø

Ü

Û

Ö

Ö

Õ

¸

¼

¸ ·

²

¸

º

²

v

Ù

Ù

×

×

Ô

´

³

³

´

³

´

Ú

Ø

¿

ç

h

k

j

r

j

f

g

f

b

h

k

f

f

r

c

c

c

c

c

c

d

e

e

e

d

¼

²

·

¸

º

Ç

¸

Ç

·

Â

¼ ·

¸

·

Â

´

´

³

³

´

v

¹

¹

Ì

Æ

y

f

r

b

h

o

m

l

b

b

f

k

h

k

h

u

h

m

b

u

f

f

~

°



}

f

g

j

h

‘

g

f

h

c

c

c

c

c

c

s

d

p

n

d

e

d

d

p

d

e

e

d

n

n

n

z

d

s

n

n

¥|

¯

d

i

®

n

n

s

Ç

¼

¶ ¼

Ç

¸

¸

æ

²

Â

¶ ²

Ç

½ ¸

¸

´

³

´

¿

¿

¹

Æ

¿

¹

g

g

u

f

j

­

‰

Ÿ

ƒ

ˆ

ˆ



‰ ƒ

‰

‰

ƒ



b

f

f

k

k

h

k

u

h

r

h

k

h

g

k

o

m

l

c

c

‡

‡

‡

c

c

c

È

d

t

d

n

¬

«

†

…

†

ª

ª

¨

†

ª

©

¨

§

¦

e

p

n

q

p

q

p

n

¸

Ç

¸

Ç

·

¼

·

¸

²

¶ ²

¶ ²

Ó

³

³

´

³

´

å

´

³

Î

¹

¿

v

g

u

k

b

u

b

f

b

u

f

f

f

h g

b

h

g

f

u

b

f

b

u

j

j

g

b

u

b

f

r

r

c

c

c

c

c

d

d

e

p

¤

d

s

n

n

¥

s

a

d

i

d

e

e

d

d

t

d

e

d

¶ ²

¶ ¼

ä

Â

·

¸

Â

¶ ²

¶ ¼

¸

´

Ð

´

³

Ð

¿

Ñ

v

y

j

j

k

h

o

l u

f

k

h

h

g

f

b

f

f

k

k

b

f

k

k

h

b

h

b

b

l j

j f

b

j

j

h

u

b

c

c

c

c

c

n

n

d

n

d

e

n

p

q

d

s

i

d

e

e

q

d

x

d

d

e

e

d

È

¼

·

º

º

¸

·

·

³

´

³

³

´

Å

´

y

ã

¹

µ

µ

µ

b

f

k

r

j

j g

k

r

f

b

u

u

k

f

l

r f

b

u

k

f

l

f

f

l

r f

k

r

f k

b

b

g

b

c

c

c

c

c

d

n

d

d

i

d

q

d

i

d

e

n

d

i

d

i

d

d

d

p

¤

²

Ã

¸

¼

¸

Þ

Û

á

Ö

ß

Û

Þ

Ö

Û

À

³

´

Ð

×

×

×

Ù

Ù

Ù

v

Ø

â

à

Ý

Ø

Ø

Ü

Ú

f

g

j

j

f

k

“

u

u

g

u

r

b

h

b

f

f

f

“

u

u

r m

h

b

h

k

u

b

g

j

j

h

g

f

f

b

h

r g

h

c

c

c

c

d

q

d

d

n

£

s

d

d

q

d

n

d

d

i

d

e

e

q

d

Ö

Ö

Õ

¶ ²

¼

¼

¸

¼

Â

¸

Ã

¸

¼

¸

·

Å

×

×

Ô

³

³

À

³

Å

À

µ

¿

y

g

j

j

h

g

f

k

j

b

g

f

u

“

g

u

‘

u

k

h ‘

b

f

g

h

g

f

b

k

k

b

f

k

k

h

b

c

c

c

c

c

c

c

d

i

d

e

e

d

d

e

n

d

d

¢

d

d

¡

d

s

d

i

d

e

e

d

²

·

º

º

¸

·

²

¶ ²

´

³

³

´

´

´

´

³

¹

µ

µ

µ

v

y

•

f

h g

k

f

g

f

o

k

g

h

r

k

h

f

b

j

f

b

Ÿ



ž



‰

h

h

b

b

c

c

c

c

c

‡

c

c

d

d

d

i

d

e

d

e

d

q

d

d

d

e

d

e

e

d

d

a

œ

›

n

n

d

i

p

n

d

e

¶ ²

Ã

Â

¼

²

Â

¶ ²

Â

º ¶

²

´

´

´

³

³

À

Ó

µ

‹

f

j

j

f

l

u

g

j

j

h

g

f

k

k

b

f

k

k

h

b

h g

k

h

h

h

f

f

o

j

f

h

g

j

j

h

g

f

È

c

c

c

c

c

c

c

n

d

n

d

i

d

e

e

d

p

n

n

d

n

n

d

e

q

n

n

d

i

d

e

e

¸

·

²

¼

¼

¶ ²

¼

¼

¸

²

·

¸

¼

¾

Ã

´

³

³

´

´

´

À

Ò

¹

µ

µ

¹

•

•

b

k

k

b

f

k

k

h

b

h g

m

k

g

h

r

g

j

j

k

u

f

b

f

b

l

m

b

h

j

f

h

k

j

o

j g

²

¸

²

Â

Â

·

¸

Â

¶ ²

¶ ¼

¸

c

c

c

c

c

´

´

³

´

´

´

Ð

´

³

Ð

d

d

e

d

d

n

n

n

d

e

d

d

p

p

p

p

d

n

e

n

n

e

d

d

{

¿

¿

¿

¿

Ñ

_

Y

X

š

[

–

™

˜

—

–

v

•

f

u

m

k

b

b

f

h

j

f

b

r

h

f

l

f

b

f

f

f

c

c

c

c

c

n

i

e

d

d

d

e

q

s

i

p

n

e

n

p

p

n

d

d

v

y

b

“

h

u

b

h

h

k

l

k

h

b

h

u

b

j

g

h

b

h

b

k

h

k

l

m

m

k

h

h

r

f

k

h

k

b

c

c

c

c

c

c

d

d

n

p

d

d

e

e

q

d

e

n

d

s

d

p

d

d

n

n

d

”

p

i

d

d

v

‹

y f

f

o

j g

o

k

b

f

b

j

f

u

b

f

f

k

b

f

f

b

f

f

b

j

k

h

f

j

r

b

k

j

j

j

u

k

g

u

g

l

c

c

c

c

c

d

d

d

e

n

d

e

d

e

d

d

d

d

n

e

d

n

d

d

v

b

u

g

f

b

u

h

f

f

b

“

h

b

f

o

h

u

b

h

h

j

f

f

b

h

h

k

l

k

h

b

h

k

r

u

u

b

f

k

u

c

c

c

c

s



d

n

d

n

i

p

n

e

n

q

d

d

e

e

d

i

d

s

v

‹

y g

f

b

u

h

b

f

f

k

k

h

k

j

u

g

h

h

k

h

b

g

m

l

r m

b

h

k

u

f

b

h

b

b

h

k

u

h

k

l

c

c

c

c

c

c



e

d

q

d

’

n

n

e

e

p

d

q

z

d

n

d

p

d

y

k

h

f

k

f

o

l j

l

g

f

k

u

b

b

h

f k

k

f

h

h

k

r

b

h

g

l

f

k

j

o

j g

h

h

k

j

c

c

c

c

c

c

c

d

e

e

d

d

d

d

e

e

n

n

d

i

d

p

d

d

d

d

{

d

e

n

v

‘

b

f

u

g

f

b

u

h

g

u

h

b

k

k

b

f

k

k

h

b

h g

b

r

r

h

m

r

f

u

j

o

~

~



}

b

u

f

l

f

b

u

c

c

d

d

{

s

s



d

d

i

z

d

Ž

d

n

v

b

h

h

k

l

k

h

b

h

b

h

b

g

m

l

m

r

h

b

k

k

b

h

b

k

m

r

b

j

b

g

m

l

m

r

c

c

c

p

d

d

e

e

z

d

n

p

p

p

e



p

p

d

z

d

n

z

d

e

p

y

b

b

k

h

k

g

h

r

m

r

k

j

f

r

b

h

b

r

f

o

h

u

f

k

k

u

k

o f

f

f

f

f

m

h

Š

c

c

c

c

c

c

c

d

d

d

d

d

i

d

i

d

n

d

d

n

n

q

q

p

n

s

p

e

p

v

y

j

k

h

k

r

h

b

b

f

f

r

h

j

f

o

j

k

j g

l h

b

f

f

g

h

r

r m

k

k

h

k

j

o

j g

f

k

k

g

j

c

c

c

c

c

c

c

c

d

i

d

i

d

d

n

d

e

d

d

d

d

d

d

{

d

v

y

k

h

g

f

l h

l

r

h

k

h

g

b

h

k

m

g

h

u

b

b

f

g

h

r

m

r

h

j

h

b

b

j

j

c

c

c

c

c

c

c

i

d

e

e

d

n

d

e

p

e

p

d

d

d

e

e

p

i

d



n

n

n

d

f

b

g

j

j

h

g

f

b

o

m

m

k

m

h

h

h

h

k

j

o

j g

k

g

h

r

b

h

b

r f

f

j

u

b

b

c

c

c

c

c

c

c

c

d

i

d

e

e

p

i

p

n

n

s

n

n

e

d

d

{

d

d

e

d

s

‹

y

g

h

r

m

r

k

f

b

h

h

j

f k

r

b

h

k

r

h

b

k

k

m

r

m

b

f

g

u

r

l u

g

u

b

c

c

c

c

c

c

c

d

q

s

d

i

d

d

i

d

p

p

d

d

z

d

e

p

w

a

v

b

u

u

h

b

b

h

h g

u

j

b

j

f j

g

h

o

k

o

m

l

b

h

b

f

b

g

u

Œ

b

h

b

c

c

c

c

c

d

d

p

n

d

n

d

d

e

‹

y

f

f

b

h

k

f

b

b

h

b

f

f

b

u

u

b

h

h

r

u

k

o

m

l

b

h

b

f

g

u

u

Š

b

h

h

k

r

j

j g

k

r

c

d

d

n

e

d

d

n

d

q

i

d

d

n

p

n

d

n

d

s

d

d

d

i

v

v

o

m

l

b

b

f

‰

ƒ

„ ˆ



„

ƒ



b

f

f

k

k

h

k

u

h

f k

b

b

g

f

f

h

~

~

}

b

k

j

o

j g

c

c

‡

‡

c

c

p

p

n

d

e

d

d

†

…

‚

€

e

d

d|

d

È

²

Ç

¼

º

¶ ²

Ç

·

Â

É

´

Ï

v

Æ

y

y

g

b

k

b

h

g

f

b

h

b

f

f

r

u

u

f

o

j

k

h

b

o

m

l

u

k

r

j

j g

k

r

f

c

c

c

d

{

d

z

z

d

d

d

i

d

e

e

d

n

x

e

d

p

p

n

d

n

d

d

i

d

q

Ä

Ä

Ä

Ç

²

Â

¶ ²

²

·

Â

¸

¼

Â

½

Ã

Â

´

Î

´

³

´

Í

³

´

Í

¹

v

f

k

f

f

b

h

k

r

h

f

k

g

u

r

l u

g

u

b

f

u

g

j

j

h

g

m

k

g

h

r

b

h

b

h

k

h

c

c

c

c

c

c

c

d

n

e

d

i

d

d

n

w

d

n

d

i

d

e

e

a

d

e

d

e

e

Á

¸ ·

º

Ç

¸

Ç

·

Â

¼ ·

¸

·

»

¸

¸

³

³

´

±

Ë

´

Ê

É

¹

Ì

Æ

¹

u

f

u

o

g

f

u

m

r

k

b

h

b

f

r

h

k

h

g

k

o

m

l

f

k

k

g

j

j

h

g

f

b

b

c

c

c

c

d

n

n

n

d

d

n

t

s

d

d

q

p

n

n

d

n

q

p

q

p

n

d

i

d

e

e

d

e

d

d

a

È

¼

»

¾

½

À

¿

Z

Z X

`

^

_

Y

X

]

^

^

Y

]

Z

X

Z X

Y X

X

V

[

[

[

T

\

W

W

U

W

\

\

W

\

W

W

W

U

²

¸

²

¶ ²

Ç

¼

Â

²

¸

²

·

Â

Â

´

³

Å

´

´

¿

¿

Æ

Ä

Ä

²

¸

²

²

Â

Â

²

¸

²

²

·

Â

´

´

Å

´

´

³

³

´

¿

¿

µ

Ä

¼

»

¾

½

¼

Â

½

Ã

Â

Á

½

½

¾

¾

¼

»

¾

½

ANATOMIAA ARKKITEHTUURISSA

À

³

´

À

´

³

À

¿

µ

¿

¼

»

²

·

º

º

¸

·

²

²

´

´

´

´

³

³

´

´

´

´

³

±

¹

µ

µ

µ


é

é

W

[

O

Q

Y

V

O

[

T

P

d

b

þ

ü

þ

ý

 

ü

ýüü þ 

 

ü

 

ü

 

þ

ý

ÿûÿ

û

û

*

N

L

S

Q

Z

Q

[

O

S

[

[

Q

O

^

N T

O

Z

M

R

M

_

P

`

\

h

P

P

K

þ

ý

þü

0

I

/

.

ü þ

üþ

ý

ý

ý

þý

üFû

&

'

#

û

*

%

A

û

úH

F

F

<GN

[

O N

O L

O

Z

V

Y

Q

L

Q

V

Q

Y

N

M

R

M

R

c

P

K

K>üü þ

þ

ü

þ

ý

 

üý

 

ý

þüü

ü þE

D

ûÿûW

g

ý

ýþ

ýüü þü

ü

 

ýü þüþ

ü

ü

T

[

[

L

O

S

[

[

T

T

Q N

^

N T

O

Z

M

M

R

R

M

M

_

û

ÿÿ

C

ÿ

ûP

U

b

P

K

O

N O

O L

O

T

[

Y

Q

L

Q

V

Q

Y

N

ü

þ

ýý

ý

 ü

þ

ý

ü

 

ý

ü

ü

ü

ý

f

e

R

R

M

R

cP

dÿ

$

ÿ

û

û

ÿ

û

û

ü

ü

 ü

 5

ü

þ

ýþ

 ýü

ü

ý

ýþ

ü

þû

ûû

ÿ

ÿ!üþý

ý

ý

þ

 

þ

ý

üý

ýü

ü

ü

ü þþ

ü

þý

ûû

ÿû

ÿ2!þ

ý

ýü 

þ

üþü

ü

þü

üüþ

ýüBÿ

Aû

û

ÿ

ÿÿ

;

+

 @?

>

ü

þý

 

ü

ý

þü þ

&

=

<û

ü þ

üþü 

üþüü+

 

þûû&

ü

üü þ

üþ

ü

ü

þ

ý

ü 

 

üý

þ

$

û

ÿû

$

û"

í

ð

ì

ò

î

:

õ

ó

9

8

þ

ý

ü

ü

ýü þþ

ü

ü þ

ü

ü

üû

7ÿ

û!

ý

ýü þü

ü

 ü

ý

ý

ü

ý

þ

ü

 

ýûúû

2

"

ÿ

ü

ý

ýü þþ

üý

ýü

þý

þý

ý

ü

ü þ

 

+

üû

û

ÿ

6

ÿ

4

ûý

ü þ

ü 

üü þü

ü

þü ü

ü

ý

ü 

þý

û

ûÿ

ûÿÿû

ü þ

ü 

üü

ü

ý

üü

5

ü ýü þ

 

+ÿ

û

ûû

û

üþü

þ

ý

ü þü

ü

þ 

ü

ý

ý

þý

ü

üüÿ

ûû

"

ÿ

ÿ

4!

üüþ

ü

ý

ýü þþ

ü

þ

þ

üþ3

2

"

1

û

û"

0

0

/

.ý

þ

ü þ

 

+ýý

 üü

ý

ü

ý

ýÿ

û$

ÿÿ

û

ýüü

üü

 ýü þ

ü

þûû

ÿÿû

û*û

ý 

üý

þ

þüþ

ý

ýü þü

ü

ý

þýÿ

û

ÿ

ÿ

û

ú$

þ

üýü

ü

þ üýü

ü

ü

ü

ü þü

þ

üûÿÿ

ÿû

ÿ

û

!

ü

ü

þýü

ý

 

ü

ý

þ

ýý

þ

üü

ý

ü

ý

û

ÿ

ú

ÿ

û

*

-û!

ü þ

ü 

üü þüüü

ü

þ

ü

þü

ü

ýÿ

û

û

û

ü þ

üþü

þþ

 þ

ýþ

 üüü

þ

üü

ü þ

û

ûÿ,

!üþý

ýü

þ

ý

ü+

ü þ

ü þüþ

üý

þ

ýý

þû

ÿ

ÿû

ÿ 

ü

ý

ý

þý

ü

ü

ýþ

ýýý

þû

ÿ"

ûÿû

ûü

 

ýü

ý

þ

ý

ü 

ýÿ*

û&

û

ÿ

ü

ý

ý

ü

 ü

 

ý

þ

ý

ü

(

ý

 ü*û

*

)

û

ÿ

û

û

!

ý

ý ü þ

 ýþ

ü

þ

þ

þ

ü

üüü

ÿ

'

&

%

$

#

"

!

þ 

ý

ü

ü þ

üþ

 üü þ

ý

û

û

û

ûü

þ

ý

ü

ýü

ý

 ü

þ

ý

 ü

ü

ü þ

û

ÿ

û

ÿ

û

û

ÿû

û

þþ

ýýý

þ 

ü þ

üþ

ü þ

üþ 

ü

ý

ûû

ûû

û

þü

üýþ

üý 

ü

ý

þ

ü

þ

ý

ü

ÿ

û

û

ÿ

ûÿ

û

ú

ð ö

ù

÷

ð

÷

ö

ë

ë ÷

í

í

ë

÷

ö

ò

ð

ò

ñ

ð

í

ë

ì

ë

î

î

î

ø

ï

ô

ø

ô

õ

ô

ó

ï

ê

W

N

Y

T

Q

^

Y

Q

M

M

R

_

M

M

]

Q

Z

[

O

Z

N T

Y

a

a

Z

[

[

O

Y

Y

Q

T

[

T

T N

M

X

R

M

R

_

\

b

`

ANATOMY IN ARCHITECTURE W

Y

N

Y

T

Q

^

Y

Q

Q

Z

[

O

Z

N T

M

M

R

_

M

M

]

M

X

\

W

T

N

N

V S

S T

T

N

S

O

Q

N

N

N O

N

L

M

R

R

R

M

M

M

J

U

U

P

K


i

j

w

ƒ

…

p

…

†

p

…

o

n

†

o

n

y

…

n

o

p y

o y

n

…

n

p 

p

…

n

p 

‹

o

n

o

n

m

l

…

y

o 

y

n

p

…

~

…

p

o

—

–

s



t

t

‘

•

t

”

”

Š

t

s

t

‘

t

s

s

s

“z

q

‡

‡

‡

z

’



Œ

w

ƒ

o

n

n

l

r

o

…

p

…

†

p

…

n

o

†

o

n

y

…

n

o

p y

o

o y

n

…

n

p 

p

…

n

p 

n

y

o

l



r

p

o

o

n

t

—

–

s



€

t

t

‘

•

t

”

”

€

s

t

s

t

t

“

}z

q

‡

‡

}

q

w

w

‰

o

n

o

n

m

l

…

y

o

y

n

p

…

~

…

p

o



o

n

o

r

l

† y

n

y

o

p

n

‰ …

p

o

o

n

r

y |

‰

o

l

‹

y

n

y

‰

o

|

n

…



o

…

n

y

‰

…

y

† y

p 

†

o

n

…

p 

…

l

Š

t

s

t

‘

t

s

s

s

t

t

s

t

s

s

t

t

t

t

s

Š

t

t

ˆ

t

„

’



Œ‡

q

‡

Œ

‡

Ž

‡



ƒ

w

p

n

r

p

o

n

p

n

r

o

p

p

|

p

p

m

p

…

l

‰

o

n

r

l

n

p

p

y

o

y

n

p

…

~

…

p

o



p

|

y

p

y

o

y

p

n 

p

‰

n

r

o

pu

‰

n

r

p

y



o

p

r

p

p

p

s

t

t

t

s

t

s

s

s

t

{

x

v

t



t

s

s

v

q

Œ

‡

q

z

‡

‡

‡

q

‡Œ

Ž

q

z

‡

zŒ

qw

p 

p

r

n

p 



o

n

n

m

l

…

m

n

 o

n

o

l

o

p

o

p



o

m

‹

~

n

p 



n

o



y

…

…

~

o

o

…

n

‚

s

t

s

t

t

s

t

s

t

s

‚

‚

‚

‚

‚

s

t

t

t

t

t

s

Š}

q}

q

w

ƒ

w

y

‰

…

y

y †

p 

†

o

n

…



p



n

o

n



p

p

r

n

o

p

p

o

l

l

n

n

p 



r

p

o

o

n

n

m

l

n

m

l

l

n

y

~

o

n

n

o

l

o

p

|

y

p

y

u

o

p

r

p

p

o

n

m

l

t

t

ˆ

t

„

t

t

€

t

t

s

€

‚

s

t

t

t

s

€

s

t

s

{

x

v

s

t

s

k

‡

}

}}

}}

q

q

z

q

­

o

p

o

n

n

n

n

pu

‰

n

y

n 

n

y



Š

¬

”

«

t

k

q

q

q

q

q

q

q

¢



£

ž ¡

š ¦



¨

œ

ž



š 

§

¦

œ

ª

Ÿ

Ÿ

¥

©

™

¢

£

¡

š

ž



œ

š

¤

Ÿ

Ÿ

›

›

˜

™


®

¯

Ç

´

² ·

´

²

¾

²

À ´

¹

·

¹

»

Á

·

¹

²

¾

»

À ¹

½

½

½

±

µ

±

Ú

±

ú

±

Ç

Ù

Á

· ¹

´

·

´

Á

û

´

¾

´

»

¾

²

À

¹

· ¶

¾

¹

Á

¶ ·

¹

´

¾

´

¾

¹

Ä

Á

»

Ä

²

À ´

Á

¹

·

¾

¹

½

½

½

±

Ú

µ

±Ú

à

µ

±

Ú

Ê

±

Ù

²

´

¾

¾

û

´

¹

À ´

¾

Á

´

Á

¹

²

Á

»

²

¹

´

¾

û

´

¾

¾

¹

Ä

¸

¾

·

½

½

½

½

½

½

½

±

Ú

Ú

µ

µ

±

Å

³

Ê

³

³±

µ

³³

³

µ

ú

±

±

Ç

Ç

Ç

Ù

û

Á

´

´

¶ À

À

û

¹

´

·

¾

»

´

¹

¹

´

Á

»

²

Ä

û

´

Á

¹

¾

´

Â

¹

´

´

´

´

´

¹

»

»

Á

·

¹

¾

¼

¼

¹

¶ À

´

»

´

¾

À

¹

¶ ·

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

Ú

³

Ú

³ú

³

±

Ê

Ê

±

Ú

µ

Û

Ú

ú

µ

µ

±

º

¿

¿

µ

±

ú

±

º

±

µ

±

µ

µ

±

º

±

Ã

Ã

Ç

·

¶ À

»

´

¹

·

¹

·

´

·

· ´

¹

´

²

¾

»

À

»

¼

·

´

Á

»

²

»

Á

¾

Â

Á

¼

´

´

Â

Á

· ´

¹

·

¹

Á

· ¶

¹

´

·

¾

»

¹

Á

·

¾

´

´

´

´

·

¹

´

¾

¾

¾

Á

´

¾

À

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

³

³

Ê

Ú

Ú

ú

µ

µ

Ú

±

±

Ú

±

µ

Ê

Ú

à

±

±

º

±

º

±

±

±

µ

µ

±

º

¿

¿

µ

±

º

±

Ú

±

µ

µ

º

¿

±

¿

Ç

Ã

Ç

Ù

¾

´

Á

»

²

Ä

û

´

Á

¹

Á

¶ ·

¹

´

Â

¹

·

À ¶

»

´

¹

´

²

Ä

¾

· ¶

Á

´

·

´

Â

»

¾

¹

´

À

·

¾

´

¹

Á

·

· ´

¹

´

´

¾

¾

¹

À ¶

´

¾

¹

Á

Á

¾

¾

»

¹

¾

¾

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

±

Ú

Ú

à

Ú

ú

³

³

Ê

µ

±

³

Ú

Ú

±

º

º

±

º

±

µ

º

¿

±

±

µ

µ

Ú

³

º

±

±

á

Ú

³

º

¿

È

±

º

±

Ç

Ã

Ã

Ù

Á

·

û

¹

¾

´

´

¾

»

²

´

¾

Á

´

² ·

¾

¾

¶ ·

´

»

¾

»

·

»

·

¾

û

² ·

¹

Á

¶ ·

¹

´

·

¼

»

¾

 
¾

Á

Ä

¹

Á

· ¶

¹

´

·

´

´

·

·

»

»

·

´

¾

·

´

¾

¾

Â

·

´

´

·

´

½

½

½

½

½

½

½

µ

³

ú

±

±

î

µ

±

±

Ø

Ú

Ú

à

º

È

±

±

±

Ú

à

¿

Æ

Æ

µ

º

³

±

µ

±

¿

±

º

º

Ç

·

´

¾

¹

·

´

À ´

·

´

¾

À

¾

¼

»

¹

Á

¶ ·

¹

´

¾

¾

·¾

À

»

»

Á

¾

À

¾

 
½

½

±

º

Æ

±

º

µ

±

³

±

±

º

Ú

à

µ

±

¿

±

¿

±

±

±

±

³

±

È

÷

Ó

Ï

Ì

Ô

Ö Ì

ø

Ì

Î

Î

Ö

Ï

Ó

Î

Ì

Ð

Î Ö

÷

Î

Ï

Ð

Ó

Õ

Ì

Ï

ý

ø

Ì

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

ö

Í

ö

õ

ö

Í

Í

Ñ

Ñ

Ã

»

¾

»

·

¾

¹

´

¾

·

¾

¾

¾

· ´

´

Á

·

· ´

´

¾

»

´

¹

Ä

¹

¹

Á

· ¶

¹

´

½

½

½

½

±

º

±

µ

³

¿

³

º

º

Æ

±

µ

±

±

±

±

µ

µ

º

º

º

±

±

µ

Ú

à

Ç

Ç

Ç

Ï

ô

ø

÷

÷

Ï

Ô Ó

Î

Ö

Ï

Ó

Î

Ì

Ï

Ì

Ï

Ð

Ï Ó

ô

Ó

Õ

Ï

Ð

Õ

Õ

Ö

Ô

Ð

ñ

ñ

¾

¸

·

¸

´

¸ Â

¹

· ¹

À

Á

´

·

À

´

¹

Ò

Ò

ë

½

½

ù

ù

Ñ

ù

×

ö

õ

Ñ

×

Ñ

Ñ

Ñ

Í

ó

ò

ð

³

±

µï

µ

±

±

³

Ê

Ã

Ã

¾

²

´

Á

¾

´

Á

´

Á

´

·

Â

Á

»

·

´

²

·

´

´

· ´

·

´

·

»

Ä

»

¾

´

Â

¹

´

¹

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

±

µ

µ

µ

±

³

Ú

³

±

³

µ

±

µ

Ú

ú

³

Ê

Ç

Ç

Ç

Ç

¾

Á

Ä

Á

´

À ´

¶ ·

Â

·

À ¹

À

¹

²

´

Á

û

´

¾

·

»

·

À ´

´

Á

»

¾

´

·

¾

¹

Á

¹

Ä

¹

Á

Ä

·

´

Á

´

ñ

ñ

¸

·

´

À

¾

´

¾

¾

Â

·

´

´

·

¾

¾

´

¾

Á

¼

½

½

½

½

½

½

ë

½

Ê

Ú

µ

±

°

±

þ

±

Ú

ò

ð

µ

±

ï

¿

È

¿

º

µ

±

º

±

º

±

µ

µ

±

Ç

Ù

·

¹

·

¾

¹

À ´

´

Á

é

ìå

è

ñ

ç

é

è

è

å

ç

è

ì

¾

¸

´

À ¶

´

¾

Á

Á

´

¹

·

´

·

·

´

´

´

´

·

¹

¾

·

¾

´

» ¼

»

í

í

Þ

¶ ·

·

»

À

·

´

¹

À

·

¹

´

½

½

ë

ë

½

½

½

½

½

½

½

½

±

±

Úä

ð

ê

±

³

Ü

³

Ú

¿

±

¿

¿

Æ

µ

µ

Ú

¿

±

±

Æ

±

µ

µ

µ

ß

±

º

Æ

±

³

º

Ç

´

Á

»

²

´

²

Á

·

´

û

´

´

Ä

·

¾

¹

´

Á

´

·

Â

¹

·

¶ À

»

´

¹

·

¾

¹

Á

¹

Ä

¹

Á

Ä

¾

´

¾

´

Â

·

À ´

·

¾

Â

´

»

¾

¾

·

¾

´

·

´

´

·

´

»

À

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

±

³

ú

±

³

±

µ

³

Ú

Ú

ú

³

³

Ê

±

±

±

µ

±

±

±

¿

±

È

º

±

º

±

°

Ú

³

¿

±

¿

±

º

º

Ú

±

±

Ú

±

´

¹

¸

·

Â

»

¾

Â

´

² ·

¾

¾

¶ ·

´

´

¹

·

¹

Á

´

´

»

·

·

¹

²

¾

²

´

²

Á

·

´

´

¾

»

·

·

´

Á

´

´

»

¾

À

·

´

¾

À

´

¾

À ¶

»

· ´

·

Á

´

Ä

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

³

³

ú

±

Ú

ú

±

î

³

Ê

±

±

Ú

³

Ú

±

±

³

Æ

±

º

¿

±

³

±

±

³

±

¿

º

µ

µ

±

º

¿

±

Ã

Ç

Ã

Ç

Ù

² ·

´

Á

Â

Á

»

·

´

²

·

´

´

·

¼

´

´

¾

´

·

¾

´

»

¾

²

¾

¾

²

´

¾

´

·

Â

¹

¹

·

¾

·

¾

¾

¾

· ´

´

Á

¼

¹

´

Á

¾

¾

·

¾

·

» ¼

»

í

í

Þ

¾

´

»

¾

À

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

³³

³

±

Ú

µ

±

µ

³

±

µ

±

Ú

µ

µ

á

Ê

±

±

º

Æ

±

Ú

³

±

º

º

º

î

µ

Ý

±

³

±

Ã

Ç

¾

Á

û

¹

´

û

¾

¾

»

·

·

¼

»

Á

¾

² ·

¹

Á

· ¶

¹

´

¹

´

¾

À

´

Á

Ä

´

Á

´

·

¹

Ä

·

¹

ì

é

è

ç

å

¾

¾

¼

»

¾

¾

À

´

»

·

·

¾

¾

·

¼

¹

½

½

½

½

½

ë

ë

½

½

½

½

º

³

³

±

Æ°

±

±

Ø

±

±

Ø

Ú

Ú

à

Ê

±

³

Ü

±

±

Ú

³

æ

ê

æ

ä

ã

±

â

±

µ

±

º

±

º

±

±

¿

±

¿

±

µ

¹

·

Â

·

¹

¾

À Â

·

»

·

´

´

À

·

´

¾

·

¼

»

Á

¼

·

¹

Á

· ¶

¹

´

½

½

½

½

Ú

³

º

È

³

¿

µ

È

±

Ú

µ

µ

á

È

±

º

³

±

±

±

±

Ú

à

Ç

²

·

¸

Á

¹

·

´

² ·

¹

Â

´

Á

¾

û

À

¹

¾

»

½

½

±

±

±

Ê

Ú

µ

Ã

Ç

Ã

´

´

¾

´

Â

Â

¹

´

¹

¾

Á

Ä

´

Á

´

¾

·

»

·

À ´

´

Á

»

¾

À ´

´

À ´

· ¶

»

Á

´

Ä

¾

¶ ·

»

À

·

¹

¹

»

¹

¹

Ä

´

·

·

´

»

·

´

·

¶ À

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

³

³

Ú

Ú

ú

³

Ê

³

Ê

±

³

Ú

±

±

±

µ

µ

Æ

±

µ

¿

±

º

±

º

±

±

Ç

Ã

Ç

Ã

¾

»

¼

»

Á

Þ

É

²

·

¹

´

·

·

Þ

É

¾

û

¹

Á

´

·

À

»

¹

²

²

Á

¹

´

·

É

·

¶ À

û

¹

·

»

À

·

´

¾

¹

·

¹

´

¾

Â

À

¾

À ´

·

¾

»

¼

»

Á

Þ

É

¾

¾

´

¾

·

¹

¹

Þ

É

½

½

½

½

½

½

½

½

½

±

±

Ø

ß

±

³

±

Ú

Ý

±

³

µ

±

ÿ

³

±

º

±

³

º

È

º

±

º

±

±

±

±

±

Ø

ß

±

µ

±

Æ

Ý

Ç

¾

·

·

À ¶

¹

Â

¹

´

·

´

Á

´

¹

Á

¾

¹

¹

¹

¸

·

´

´

¹

Â

¹

¹

´

»

¾

¾

¾

¼

Â

Ä

¾

¾

´

¾

Á

¹

¹

É

¾

¾

À

»

»

Á

·

´

¾

¶ ·

·

´

´

À

Á

´

¹

´

»

½

½

½

½

½

½

Ú

Ê

Ú

ú

³

±

Ú

þ

±

Ú

±

±

³

Ü

Ê

Ê

³

µ

³

Ú

ú

±

µ

Ú

³

¿

¿

¿

µ

±

µ

±

Ú

±

±

±

Æ

³

±

±

±

µ

Ú

³

Ç

·

À ¶

»

´

¹

¸

´

´

¾

À ´

¾

´

¾

û

Á

´

À ´

´

¹

·

¹

´

Á

·

·

À

»

¹

²

À

·

´

´

»

»

Ä

·

Á

´

´

»

·¾

´

»

»

Ä

·

À

»

»

Á

¾

À

·

»

¶ À

¾

¹

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

³

³

Ê

³

±

³

³

³

±

Ú

³

±

µ

±

µ

¿

¿

Ü

±

¿

º

µ

Æ

Ú

³

Ú

±

±

±

±

³

±

±

º

±

µ

´

¹

¸

´

´

É

·

¾

À

»

¹

²

Á

´

·

¾

Á

´

Á

¹

²

¾

¾

²

´

Á

¹

¾

´

»

Á

´

¾

¹

Ä

·

¾

´

»

· ¾

´

»

´

Á

¹

·

¼

Â

Ä

É

¾

»

»

¾

¶ ·

·

´

À

´

¾

´

Á

¾

¼

Â

Ä

½

½

½

½

½

½

³

Ê

³

±

³

³

µ

±

³

Ú

Ú

µ

±

µ

³

Ê

µ

Ú

Æ

±

±

º

µ

³

Ú

³

Ú

º

º

¿

¿

µ

±

º

±

µ

±

µ

±

µ

Æ

¿

Æ

¿

µ

Ç

Ç

Ù

¾

¹

Á

Ä

¹

¾

´

´

Á

»

²

´

²

Á

·

¼

»

Á

·

·

¾

¹

Á

¹

Ä

¹

Á

Ä

Á

¹

´

À ¹

´

¾

û

·

À ¶

¾

´

¾

 
·

·

· ´

À

¹

¶ ·

¼

»

¾

´

·

´

´

»

¾

À

¾

¾

Á

»

»

´

Á

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

µ

Û

±

³

±

±

Ø

±

±

Ê

µ

Ú

³

±

±

È

¿

Û

±

³

±

±

µ

º

±

Ú

±

³

±

±

³

±

º

º

Ã

Ù

Á

·

Â

»

´

Á

²

Â

Á

¼

´

Â

¹

·

¶ À

»

´

¹

·

¾

¹

Á

¹

Ä

¹

Á

Ä

´

´

»

¾

¾

»

¼

»

Á

¾

´

¾

·

¼

»

Á

¼

·

Á

·

¼

Â

´

»

¾

À

·

À

»

»

Á

¾

À

»

¾

»

¼

»

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

Ú

µ

µ

Ê

Ú

ú

³

³

Ê

±

³

Ú

±

Ú

±

±

Ø

±

±

±

Æ

º

º

±

³

±

³

±

±

±

±

³

±

±

º

±

±

Ø

Ö Ì

Õ

ý

Ì

ý

Ö

Ï

Ó

Ô

Ï

Î

Ö

Î

ø

Î Ö

ø

÷

Î

Ô

Ó

Ô

Ö

Õ

Õ

Ì

Ö

Ó

Ì

Ì

Õ

Ô

Ó

Ð

Ï

Î

Ì

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ñ

Í

Ñ

Ñ

ö

ü

Ñ

Í

Ñ

×

×

Í

Ñ

Í

Ë

Ç

Ç

´

´

Á

²

´

Á

¸

¾

·

´

´

²

¾

»

À

´

·

»

¾

¾

Â

Â

¹

Â

¾

Ä

À ¶

¼

¹

¾

¾

¹

¾

¾

Â

´

½

½

½

½

½

½

½

Ú

±

µ

Ê

µ

±

º

¿

±

±

Ê

º

±

º

º

±

±

µ

±

¿

±

±

Ã

Ù

¾

Â

Ä

¹

²

Â

¾

Ä

¸

·

¹

Á

À ¾

´

¹

·

Á

´

²

·

·

´

Á

¹

Ä

Á

¹

²

Â

Á

¼

´

·

´

¹

¹

¾

´

Á

û

´

¾

´

»

´

·

¾

Á

»

»

´

Á

·

· ´

É

¾

À

»

»

Á

·

¼

Â

¾

 
·

´

¾

»

¼

¹

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

±

³

³

³

Ê

±

±

Ú

µ

Ê

µ

³

±

±

³

±

º

º

¿

³

±

±

µ

µ

±

±

±

³

È

±

±

µ

µ

±

Ç

Ç

Ù

²

Ä

¾

Á

»

²

´

²

Á

¾

¸

¾

·

û

Á

Á

»

²

´

²

Á

¾

¹

 ·

À ¶

·

¾

·

À ´

´

´

²

Ä

·

¹

¸

´

·

´

²

´

·

À ´

´

´

¾

Á

À ¹

¹

Ä

¹

Á

·

·

¹

·

¾

¾

¾

¹

Á

Á

Ä

Á

»

»

´

Á

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

µ

±

³

±

Û

±

Ú

µ

±

³

±

³

Ê

±

µ

±

³

µ

µ

³

±

°

¿

Æ

µ

±

Å

±

º

±

±

±

³

±

º

º

Ã

Ã

Ù

Á

À ¹

¹

Ä

¹

Á

·

´

Á

´

Á

´

»

·

¾

¹

Á

¹

Ä

¹

Á

Ä

· ´

´

Â

´

¾

²

´

Á

Ä

·

´

¾

´

Á

´

·

´

·

· ´

¾

¾

·

À ¹

»

À

¾

´

»

¾

À

¾

Â

´

Á

À

¾

´

¾

À

¾

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

³

³

ú

±

Ú

Å

Ú

µ

±

±

Ú

±

³

¿

³

±

±

³

±

¿

±

µ

µ

±

¿

¿

±

±

µ

µ

¿

¿

¾

û

Á

· ¹

¾

Á

û

¹

·

¾

´

Á

¹

´

²

Ä

Á

À ¹

¹

Ä

¹

Á

·

·

û

¹

´

¾

· ¹

¹

¸

´

·

´

²

»

·

»

¾

· ¹

·

»

¹

´

· ¹

¾

»

·

·

¼

»

´

¹

¸

´

·

´

²

½

½

½

½

½

½

½

½

Ú

±

±

³

±

³

³

Ú

Ú

±

Ú

µ

µ

³

±

°

±

±

º

µ

µ

¿

º

±

µ

µ

±

º

±

µ

µ

³

±

°


A

-,

%

%, ,

4

% 9

%

%

$

,

E%

,

E% 9

3,

4

26

6

,,=

,8!

5

5

!

5

!

5

5

!

!

5

!

!

!

G

<

5

!

5

7

C

@

7

77

@

-

(

,% 69

6

%%

,

8

%,,

4 

E 

$

,

E9%

$

,%

6

&

%

$

 4

%,

%

4

%

%

%

!

5

5

5

!

5

G

F

)

!

!

)

!

5

5

B

7

7

C

C

@

D

7

7

C7

A

-

4 29 %

8

2

,

%

9

9

3,

3

>

8

%,

%

,2

9

,,

%

4

>

% 9

4

,,

5

?

?

!

!

5

!

5

5

!

5

5

!

*

;

@

;

;

7

-

3

>

8

,

%

,

,

:

=32

%

%

,

$

4 

,

$ 

,9 %

,

,:9

9

8

,%

$

,%

6

&

,

%

4

%

%

,

32

?

!

!

*

<

5

5

!

5

5

!

!

!

)

5

!

5

;7-(1

0

/

.

,

%

,

&

%

$ +

*

!

)

'

#

"

!


I

H

b

T

Q

R



S

Q

Q

N

Q

O

T

Q

Q

L

a

O

S

R

O

d

Q

S

N

S



d

R

R

S

T

Q

L S

V

V

\

\

Z

‘

K

“

K

Z

K

Z

K

U

\

U

b

O

L

N

W

R



Q

O

d

Q

S

R



R

R

a

Q

L

R

O

S

O

W

T

Q

W



Q



T

S

R

T

Q

S

a

R

N



Q

V

V

V

V

V

V

Z

\

Z

Z

\

\

K

Z

\

Ž

K

\

U

‘

O

L S



O

W 

S

R L



Q

O

Q

R

N

T

d

L

R

L

W

O

d

Q

S

N

S

S

a

O

Q

O S

”

Q

S O

O

R L



Q

V

V

V

V

V

V

Z

K

\

“

K

U

Z

“

K

Z

K

\

Z

Z

K

b

T

S L

S

O

R

S

Y

S

W

O

W

N

S

Y

W

Q

O

d

R

R

S

V

V

V

V

V

V

V

S



T

Y

Q

S L

O

R L



Q

O

O

O R

T



T

Q

”

d

O

L

T

S

N

L

Q

N

T

Q

W

O S

Q

N

Q

_

]

S

R L

O

K

K

K

X

K

Z

K

U

V

V

V

V

V

V

Z

K

U

K

K

\

\

K

K

X

\

Z

Z

K

b

b

L S

d

S L

T

Q

O

S

Y

]

a

S

O

O

Q

O

S

N

O

R

L

L

S

Y

S

O

]

N

L

Q

L

T

W

W

Q

T

S

^

^

V

V

V

V

V

L

Q

N

Q

T

Q

]

R

S L

N

W

Q

R

Q

W

O

O

R

O

Q

”

R

O

O

Q

L

Q

R

T

M

X

Z

`

M

M

Z

K

K

Z

Z

K

\

e

M

Ž

K

K

\

K

X

X

V

V

V

V

V

K

U

\

U

‘

\

\

“

K

“

\

\

n

m

c

\

Ž

X

‘

S

Y

W

W S

T

Y

Q

L

Y

W

L S

Q

L

Y

W

W S

Y

S

S

S O

R

O

W S

Q

Q

O

L

Q

Q

L

O

W S

Q

]

V

V

V

V

V

V

V

T

Q

S

]

Q

S

R L

O

O

T

Q

a

N

Q

Y

Q

d

L

N

W

R



S

R

O

W 

S

R L



Q

O

Q

d

L

”

R

O

K

K

X

Z

K

K

U

\

X

X

X

K

Z

M

X

K

X

X

X

K

Z

V

V

V

V

V

V

V

\

\

K

K

\

K

Z

“

Z

K

\

K

\

^

^

b

O

]

O

a

S

R

a

L

L

T

Q

N

O

W S

N

L

Q

Y

W

L

Q

O

d

R

R

S

T

_

S

L

O

Q

R

W

N

R

Q

^

V

V

V

V

V

V

V

Q

d

O

L

”

S

T

Q



T

Q

R

N

R L

£

S

Q

]

R

L S

N

W

Q

R L

Q

O S

T

Q

”

Q

O

Y

Q

Q

O

N

`

K

X

X

K

M

K

X

K

K

X

K

Z

K

U

K

K

Z

K

Z

X

V

V

V

K

U

X

K

Z

K

\

Ž

U

‘

\

\

U

‘

Z

\

b

^

R

W

]

N

a Q

L

Q

O

N

Y

]

L

S

Y

W

Q

Q

L d

S

O

Y

]

a

S

W

L

W

T

W

N

S

Y

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V



”

O

L

N

W

R



S



O

S O



R

d

O

L

”

S

T

”

Q

L

R

N



T

Q

S

Q

L

a

O

Q

R

O

R L

X

U

X

\

K

\

K

M

M

M

X

K

c

M

M

Z

V

V

V

\

K

\

Z

Z

K

Z

“

K

U

\

K

U

K

‘

K

\

“

K

^

[

S

W

O

W

N

S

R

O

W S

Q

]

Q

O

Q

O

Q

O

S

S

S L

T

Q

R

N

R L

O

S

L

Q

Y

W

O

Y

]

^

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V





Q

O

O

R O

T



L S

O

R L



Q

O

S



T

Y

Q

Q

a

S

N

£

Q

T

R

_

T

S

S

W

O

Y

S O

T

Q

d

Q

R

Q

R

N

K

U

\

X

X

X

K

Z

K

K

K

Z

X

K

X

K

X

M

Z



V

V

V

V

V

U

K

Z

K

Z

“

Z

K

\

b

[

R L

R

Q

L

Q

O

N

S

Y

W

O

W T

a Q

S

R

O

Y

]

a

L

L S

L

O

W

O

W T

a

Y

]

]

V

V

V

V

V

V

V

V



Q

L

Q



O

S



Q

N

S L

T

Q

W



Q



T

S

R

O

d

N

S

T

S

a

Q

O

d

Q

S

R



R

R

a

]

N

L

\

X

K

\

K

K

X

`

M

K

M

Z

K

X

K

K

K

K

X

K

K

M

\

V

V

V

V

K

Z

K

U

U

K

\

“

K

U

\

Z

Z

\

n

^

L

Q

Q

L

O

W S

Q

R

a

S

]

]

O

a

S

Y

W

S L

d

S L

T

Q

O

O

T

Q

N

O

Q

_

O

Q

Q

S

S

Y

W

V

V

V

V

K

X

X

X

K

Z

K

X

X

K

`

X

M

X

Z

K

X

K

X

K

K

X

K

X

†

‡ …

‚

¢

‚

¡

…

|

|

ƒ

‚

€

|

†

…

‰

|

„„~

}

}

S

Y

W

W S

W

O

S

d

N

S

T

S

a

L

Q

Q

Q

Q

S

L

T

W

W

Q

T

S

L S

O

O

Q

S O

S

R

S

Y

W

R

S

V

V

V

V

V

V

V

Z

K

U

K

X

M

M

Z

`

K

\

K

X

X

K

K

Z

Z

X

X

Z

Œ

‡ ƒ

€

‡

Š

‰

€

‡

†

…

|

|

ƒ

‚

‚

‚

€

|





‹

„

„

‹

‹ˆ„~~

}

{

b

ARKKITEHTUURIA ANATOMIASSAMME

ARCHITECTURE IN OUR ANATOMY

L S

L

S L

L

”

Q

Q

L



Q

N

L

Y

Q

Q

V

U

\

K

U

\

K

K

U

[

[

b

O

Q

N

Q

R

N

O

S L

T

Q

W



Q



T

S

O

T

S

Q

L

Q

L S

N



Q

L S

O

O

S

L

Q

Q

T

R

Q 

L

Q



O

V

V

V

V

V

V

K

U

K

\

’

\

K

m

\

œ

K

b

[

O

O

Q

w

w

S



Q

N

_

T

R

”

z

v

s

q

u

y

S L

q

u

R

N

T

S L

]

Q

R L

T

R

d

L

T

R

”

M

U

M

X

Z

K

U

l

X

k

l

U

\

k

h

p

i

“

l

U

\

‘

U

K

X

[

w

^

j

v

s

q

r

v

q

u

R

N

T

t

s

q

r

v

q

u

Q

T

Q

Q

L S

t

s

q

r

q

o

L

S

Q

S

T

Q

R

O

Q

O

N

O

O

L S

O

O

Q

L

T

Q

S

Y

W

Q

Q

Q

S

a

R

O

W

R O

S

T

W

W

Q

T

S

V

V

V

V

V

V

V

V

V

k

h

p

i

“

h

h

p

i

X

Ÿ

\

U

h

h

p

K

P

\

\

“

K

M

X

M

Z

Z

K

\

K

K

K

X

Z

X

U

K

X

M

M

Z

`

X

`

`

K

\

K

X

X

[

[

[

b

^

w

w

w

Q

L S

]

T

d

Q

T

W

O

u

s

q

r

q

o

T

R

”



L

T

Q

R

Q

R

N

T

O

Q

R

N



ž

q

s u

q

r

j

T

R

”

Q

S

S

Y

W

Q

Q

Q

_

]

z

v

s

q

u

y

O

q

u

x

L

O

Q

S

Q

L

L

Q

V

V

V

V

V

V

‘

U

l

k

h

h

U

\

œ

U

Z

\

“

U

U

K

f

U

K

X

M

M

Z

e

K

M

X

h

p

i

K

M

X

M

U

\

K

M

Z

Z

X

[

b

^

w

O

d

L

L

Q

S

Y

W

•

Q

Q

Q

t

s

r q

q

T

R

”

O

L

L

Q

T

S

L S

T

Q

W



Q



T

S

O

]

j

v

s

q

r

v

q

u

_

t

s

q

r

v

q

u

L S

T

Q

S

t

s

r q

q

o

S

O

O

R

L S

O

S L

L

S

S

Y

R

V

V

V

V

V

V

V

V

\

K

Z



Z

K

\

X

K

Z

h

h

i

U

\

K

K

œ

\

Ž

U

K

\

e

h

p

i

h

h

p

i

X

K

X

`

h

h

p

K

K

Z

[

b

O

L

Q



Q

T

Q

T

Q

S

]

R

L S

N

W

Q

R

O

R L

S

Y

T

Q

O

R

S



R

N

S

S L

O

L S

T

Q

T

Q

W

W

Q

O

d

R

R

]

N

Q

S

d

T

T

W

L S

L S

S L

S

O

O

Q

Q

S

S

S L

S

O

O

T

W

W

Q

T

S

L

Q

L

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

K

\

K

U

–

U

‘

\

\

“

K

‘

Z

K

K

\

U

\

`

K

Z

K

K

X

J

K

`

K

\

K

X

X

M

\

b

[

^

R

Q

L

O

Q

W

O

S



Q

N T

R

R L

O

Y



O

T

S

O

Q

O

W

R

Q

S

O S

”

R

T

S

R L

Q

S

Y

W

O S

Q

S

O

N

W

W T

O

N

R

L

L

S

Y

S

Q

O

R

N

S

S L

S

S

S

O

R

L

Q

Q

O

W

N

W

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

\

\

›

K

U

Z

K

U

“

K

K

K

K

K

\

Z

‘

U

P

K

`

K

\

K

K

\

K

K

\

K

Z

K

X

K

X

L

Q

Q

O

Q

Q

Q

Q

L

]

O

N

Q

L

S

O

Q

Q

S

L

N

]

]

]

O

a

R

T

S

L R

Q

V

V

V

V

V

V

V

V

V

b

K

Z

Z

K

X

M

M

Z

M

M

X

M

K

Z

Z

K

M

M

M

M

X

K

U

P

Q

O S

T

R L



T

Q

S

V

V

U

b

]

R

S L

N

W

Q

R



Q

S

a

O

T

R

T

Q

L

Q

d

L

T



O

Q

R

O

R

Q

N

O

Q

S

S

S

O

O

O

L

Q

O

N

S

V

V

V

V

V

V

V

V

V

U

‘

\

\

“

K

K

\

K

‘

K

U

“

U

\

l

n

m

c

k

Z

Z

K

M

K

M

K

K

\

K

[

^

S L

d

O

L

”

S

T

O

R

T

S

R L

Q

O

Q

T

S

Q

Q

u

˜

o

u

z

v

Q

d

Q

S

R



R

R

a

Q

L

S

Y

W

R

Q

N

N

N

O

Q

N

Y

S

Q

O

R

T

T

a

R L

T

S

R L

Q

S

N

N

O

S

T

S

Y

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

U

l

K

U

š

U

P

k

K

Z

\

™

h

—

U

Z

K

Z

Z

\

\

n

X

K

U

l

n

m

c

k

M

K

K

K

K

`

l

X

K

K

U

P

k

K

K

\

b

b

^

S

T

W



Q



T

S

O

O

R L



Q

O

O

R O

T



S L

O

R L



Q

O

S



T

Y

Q

d

L

L

Q

O

T

Q

a

T

Q

R

R

Q

N

Q

N

S

N

S

S

Y

W

S O

L

L

T

j

S

O

O

O S

S

R

S

Y

W

L

Q

L

L R

Q

T

S

R L

Q

O

W S

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Z

K

\

K

K

U

K

Z

K

K

“

U

\

X

K

K

h

h

i

h

g

K

Z

Z

X

f

K

\

K

X

X

X

X

[

^

^

Q

L S

O

Q

L S

T

N

Q

N

Q

]

Q

N

Q

O



Q

S

a

O

T

R

T

Q

L

W

•

T

W R

L

”

Q

R

a

S

]

]

O

a

T

Q

N S

a

S

S

S

W

W

O

Q

Q

L

Q

S

T

O

]

N

Q

N

N

R

O

O

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

\

U

‘

\

‘

U

K

K

Z

U

K

K

U

K

K

Z

K

\

K

X

K

Z

K

X

X

K

`

M

K

X

`

K

Z

Z

X

e

K

\

K

Z

K

M

K

]

S

T

W



W T

O

Q

S

T

Q



R

O

S

d

O

L

T

S

N T

Q

L S

O

L R



Q

O

T

S

Q



]

S



a

R



R O

T



N

L

O

N

Q

O

Q

L

L

S

N

S

S

T

L

Q

R

Y

S

S

Y

R

W

S

Y

S

L

T

Q

N

L

Q

L

S

S

R

O

W S

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

K

Z

Z

K

X

K

\

U

K

Z

Z

Z

K

K

K

K

K

M

K

K

`

`

Z

X

Z

M

K

X

U

K

K

`

U

\

X

X

b

b

^

Q

Q



Q

L d

S

N d

R L

T

O

S

L

T

Q

S

”

R

R L

S

R L

O

T

Q

Q

R L

Q

S O

O

Q

S

T

S

L

Q

O

a

a

R

R

R O

T

N

L

Q

Y

W

O

O

L

Q

Q

Q

L d

S

N S

O

S O

S

S

N

R

Y

L

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

k

\

Ž

U

Z

’

K

K

“

K

\

U

‘

K

l

n

m

c

X

K

Z

X

K

X

X

K

K

f

M

M

X

K

X

X

K

K

K

b

b

^

d

L

d

S

N



Q

L S

R L

O

T

Q



Q

L d

S

O

T

Q

W



W T

O

R

O

T

Q

R

N

Q

d

L



Q

R

T

a

L S

O

L

R

R L

O

T

Q

L

Q

Y

Q

L

O

N

Q

S

Y

W

O

W T

a Q

S

Y

W

Q

Q

L d

S

L

Q

Q

O

Q

L

S

L S

Y

S

S

R

W

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

K

K

K

c

U

K

Z

\

K

U

K

U

e

K

K

Z

X

K

c

M

`

[

O

W

d

W R

T

d

L

”

R

W

•

S

S O

Q

R

T

S

T

L

Q 

S

O S

T

Q

S

”

T

Q

Q

”

]

R

T

W R

R

Q

N

S

N

Q

L

Q

S

T

a

N

Q

L

S

S

L S

Y

W

R

O

Q

N

N

O

O

S

N

Q

O S

L

Q

L

Q

O

Q

R L

V

V

V

V

V

V

\

\

K

–

U

K

K

Z

Z

Z

\

\

U

‘

“

K

X

M

K

M

K

K

X

`

`

Z

M

Z

Z

M

K

K

X

X

[

[

O

T

Q

W



W T

O

T

Q

L

Q

R

L

T

a Q

Q

Q

R

R

R

]

O

R O

a

Q

O

Q

Y

R

T

a

]

d

R

R

L



Q

Q

Y

Q

S

O

O

R

L

O

Q

L

Q

S

T

R

L

Q

Q

N

R

N

Q

L

O

O

_

Q

N

N

Y

Q

]

O

L

S

L

V

V

V

V

V

V

V

V

V

’

\

K

U

X

Z

K

Z

K

‘

K

\

U

K

Z

\

M

Z

Z

U

K

`

K

K

K

X

K

\

\

X

M

M

K

Z

Z

M

M

U

\

M

X

X

K

K

[

[

^

L T

Q

R

N

O

S L

Q

N

S

W

O

Y

d

W R

T

]

R

N

S

L S

Q

W

O

R

T

S

R L

Q

Q

Q

]

]

L

S

S

O

R

S

N

O

Q

O

S

S

W

O

Y

S

S

R

N

S

L S

W

R

T

S

R L

Q

O

O

N

L

V

V

V

V

V

V

V

V

V

U

Z

K

\

\

U

K

U

U

P

Z

K

\



X

X

K

Z

Z

U

\

K

K

Z

K

K

K

X

U

P

M

K

M

K

K

J


¤

¥

À

À

·

´

¶ Æ

ò

³

ò

ò

ô

µ

½

ó

Ä

ú

°

ú

¹

±

¹

º

º

º

º

²

Ã

²

Å

·

°

·

½

æ

»

²

â

½

½

ñ

À

À

·

´

¶ Æ

ò

³

ò

ò

ô

µ

½

ó

Ä

°

¹

°

¿

³

º

º

º

º

²

Ã

²

¸

¸

»

²

½

²

²

¸

À

Ä

¹

´

ò

°

·

¹

°

´

ú

°

±

°

³

°

±

¹

¿

´

´

±

¿

Æ

·

ú

°

·

·

´

ú

º

º

º

º

µ

½

Ã

µ

Ã

Ã

½

²

Å

·

°

·

Ä

Ä

Ä

½

æ

»

²

â

½

½

ñ

·

· ¶

´

´

Á

°

Æ

·

´ Á

ú

°

±

¿

Æ

·

ú

¿

´

°

Á

°

Á

¶ ±

°

°

ò

±

¿

ú

°

´

¹

¼

º

º

º

º

º

º

º

µ

½

²

²

ó

²

Ã

²

Ã

½

²

Ã

À

´

±

¿

´

±

·

´

´

Á

°

´

·

±

°

´

Æ

°

·

±

°

¶ ú

°

¼

´

°

³

°

°

°

¼

ú

·

¹

¼

º

½

µ

½

Ã

²

ü

²

¸

Ã

ð

ï

²

¸µ

½

½

µ

½

µ

Ã

½

²

²

î

í

Ø

ì

Ø

Ñ

´

´

±

·

±

°

¹

ú

±

°

¿

°

ç

·

¹

°

±

Ê

· ¶

´ ¶

ú

±

Ê

¼

°

Ù

º

Ì

Ì

Ò

ë

Î

ê

é

è

¸

ó

²

Ã

²

ó

²

µ

²

æ

²

µ

²

å

½

Ã

Ã

ð

ã

Ä°

¹·

Á

¾

´

´

Á

Ô

Ô

Ð

Í

°

¼

¶ ú

±

·

º

µ

²

²

½µÓ

Î

Ó

Î

µ

½

À

Ä

·

Á

Á

°

Á

Á

±

´

°

Á

Á

°

°

±

º

º

º

½

²

»

²

²

²

²

Â

µ

Ä

·

Á

¾

·

Á

°

´

°

¼

¶ ú

±

·

Ô

Ð

Í

Ï

Ô

Í

Ñ

Ð

Ð

Í

´·

Á

¾

º

º

º

µ

²

²

½µ

²

Ã

ü

µ

½Î

Ó

Î

µ

½

Ã

µ

²

²

½Ä

Ä

Å

°

Á

¿

¿

¿

°

±

´

°

±

·

¿

Á

¶ ±

°

Á

´

¿

±

±

Ê

Á

±

¿

º

º

º

º

º

º

º

º

º

½

²

Â

Â

²

²

½

»

¸

²

²

½

¸

¸

¸

½

½

Â

²

»

É

²

²

Ä

·

´

·

¼

´

ÐÐ

Í

·

Á°

ú

¼ ¶

±

¾

·

Á

´

°

±

Ô

Ñ

Ð

Ð

Í

±

Á ¹

°

º

º

º

Ù

º

²

²

Î

Î

Ó

Î

µ

²

²

½µ

²

üÓ

Î

Ó

Î

À

Ä

·

´

·

°

°

·

¿

´

Æ

°

·

±

°

Á

·

¿

¿

±

¿

·

´

±

¼

±

·

¹

¼

·

±

Á

º

º

º

º

º

º

º

Ã

²

ð

ï

²

¸

ï

Â

½

½

²

¸

Â

Ã

»

Â

²

²

²

²

Â

Â

Â

Â

²

Ã

Ä

±

°

±

·

·

·

°

¼

Á

¶ û

°

¹

´

¾

±

Á ¹

°

°

¶ ¹

¿

±

°

Á

Ê

¶ ú

·

´

ú

°

ú

¹

·

°

¹

ú

º

º

º

º

Ã

Ã

²

²²

½

ü

½

ó

½

½

²

²

Ã

²

µ

ó

²

Å

°

î

í

Ø

ì

Ø

Ñ

·

¶ ±

±

¹

´

´

¹

°

¿

°

ç

·

¹

°

´

Ê

Ê

· ¶

´ ¶

±

Ê

Ù

º

º

¸

Ì

Ì

Ò

ë

Î

ê

é

è

»

²

¸

¸

²

æ

²

µ

²

å

¸

¸

²

½

¸

ä

À

Å

°

·

°

´

±

°

±

°

ú

·

°

ú

±

ú

¶ û

°

°

´

ú

°

¹

°

°

±

¿

´

±

·

Á

°

¹

·

º

º

º

º

º

º

º

º

µ

ü

²

²

²

Ã

ü

Ã

Ã

µ

²

²

²

µ

À

ã

Ä

Ä

Ä

·

´

¶ ú

´

·

Á

·

Á ¿

°

°

³

Æ

´

°

±

±

´

¼

·

°

°

´

·

±

°

¿

¼

±

·

¿

°

Á

Á

°

±

Á

·

°

°

Á

°

¼

°

Á

·

°

°

Á

¾

°

Á ¹

°

º

º

º

º

º

º

º

º

²

½

µ

²

Ã

Ã

²

½

ó

²

ó

Ã

Õ

½

ó

²

µ

½

²

½

²

²

½

²

µ

²

²

½

²

½

²

½

²

Â

½

½

²

Ä

Ä

±

Ê

´

·

·

Á

°

·

°

°

ò

°

·

´

ú

°

·

·

´

ú

°

Æ

¿

´

´

±

´

´

ú

±

·

Ê

Á

·

³

Á

·

°

±

·

´

°

¹

·

¿

³

·

°

±

¿

±

·

·

°

¿

¿

Á

·

´ Á

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

²

µ

ó

µ

µ

²

Ã

ó

²

Ã

Ã

Ã

ü

½

Ã

Õ

½

½

²

²

²

Ã

²

¸

¸

¸

²

Â

²

²

¸

²

¸

²

²

Å

Á ¿

´

¿

·

°

°

°

·

¶ ±

°

°

Á

¼ ¶

·

±

·

Á

·

Ê

°

Ê

°

´

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

½

²

²

¸

¸

Â

Â

»

²

½

²

»

¸

¸

²

²

²

»

²

¸

½

à

©

­

§

«

á

«

«

©

­ Ü

§

©

«

§

Ü

Þ

Þ

Þ

Þ

¨

¬

ß

ø

Û

¬

¬

¬

ß

À

°

°

°

°

Á

·

°

±

Á

·

´

±

·

´

±

Ê

°

±

· Ê

°

°

´ Á

°

¶ ±

±

·

·

¿

¿

¿

´

¶ ±

±

·

´

º

º

²

½

½

½

²

²

Ã

Õ

²

²

¸

¸

½

²

Ã

¸

²

¸

½

¸

²

â

À

®

®

á

«

«

©

­ Ü

§

®

à

©

«

§

Ü

®

©

§

§

Á

°

°

±

·

°

ú

¼

°

·

°

³

Ê

±

¿

´

°

·

¿

Á

±

ú

ò

Þ

Þ

Þ

Þ

º

º

º

¬

Û

¬

¬

ß

¬

Ý

Ý

Û

¬

Ú

Ã

µ

²

²

½

¸

µ

²

½

½

½

²

Ã

²

Ã

±

°

¼

ú ¶

±

·

·

Á ¹

´

¹

°

¼

±

¹

°

ú

·

°

·

°

ò

°

Æ

±

·

´

±

°

³

°

±

Á

°

±

°

·

Á

Ê

´

º

º

º

º

µ

½

²

ü

µ

Ã

Ã

½

Ã

ü

²

µ

ó

À

¶ ±

·

¿ Á

°

´

±

°

¼

ú ¶

±

·

¹

´

¹

°

·

°

·

Æ

±

°

°

Æ

±

°

°

Á

ú

ò

¹

´

·

±

±

·

°

¿

³

¼ ¶

³

°

±

°

±

· ¶

Á

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

Ã

Ã

ü

µ

½

²

²

Ã

²

µ

Ã

µ

Õ

Ã

²

Ã

ü

Â

Â

½

½

Â

²

Â

µ

²

Ã

Ã

»

Â

Â

½

²

²

¸

²

À

Ä

Ä

±

Æ

·

°

´

°

Ô

Ø

·

´

ú

¿

´

¹

¼

°

ú

·

°

·

°

¿

Æ

´

·

°

¹

·

±

°

´

¶ ±

±

Á

°

±

Á

³

Ê

·

±

°

±

±

·

·

¿

³

Ê

±

Á

Ê

·

Á

°

±

Á

°

º

º

Ù

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º²ü

Ó

Î

Ó

×

²

µ

µ

Ã

Õ

½

²

µ

²

²

¸

Ã

¸

»

²

²

Â

²

²

»

²

¸

Â

²

½

½

É

Â

Â

²

À

À

Å

°

±

¿

´

·

°

±

·

±

°

ú

¼ ¶

±

°

°

ú

¼ ¶

±

ú

·

´

ú

°

ú

¹

·

´

±

¿

°

±

·

°

ú

¼

Æ

·

±

±

·

´

°

·

°

±

Á

Ô

Ø

¶ ±

±

°

±

´

°

±

±

·

·

¶ ±

±

Á

±

³

¿ ¶

°

¿

¼

´

¹

´

¿

³

º

º

º

º

Ù

º

º

º

µ

²

µ

µ

²

²

Ã

ð

²

²

Ã

µ

²

²

½

²

²

Â

²

Ã

¸

²

Ã

²

Ó

Î

Ó

×

¸

²

²

Ö

½

Ã

À

À

Å

¹

´

ò

°

±

·

´

·

±

°

¶ ¹

¼ ¶

°

±

Ê

±

¿

´

°

·

¿

Á

±

·

±

°

°

ú

¼ ¶

±

· ¶

¹

°

·

·

·

°

±

°

³

Ê

·

°

·

´

¿

·

°

·

±

±

·

´

·

·

°

°

±

·

´

°

¹

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

¸

µ

½

Ã

²

»

µ

½

½

²

²

¸

Ã

ð

½

²

Â

Â

¸

¸

Â

Â

¸

½

²

²

¸

½

»

²

Â

²

Ã

Õ

½

²

²

Ã

²

¸

¸

À

Æ

·

°

¹

·

ò

´

¹

°

¹

´

±

´

·

±

¼

°

±

·

´

±

¹

°

¼

Æ

·

´

³

Á

°

ÐÔÑ

Ô

Í í

·

·

Á

Á

·

¿

³

¼ ¶

°

Á

Á

±

±

Á

¶ ±

´

¹

°

´

¶ ±

·

°

°

¿

¿

¹

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

²

Ã

ó

Ã

²

Ã

²

²

Ã

éÕ

½

²

Ã

Â

½

½

Â

²

Â

Â

²

²

½

½

½

»

Ã

Õ

Å

³

·

°

°

±

±

±

·

³

Æ

·

°

·

Á ´

¿

¿

±

·

°

·

Á

¿

³

Ô

Ï

Ï

Ô

Ñ

Ð

Ï

Í

º

º

º

Ë

²

Â

²

Â

Â

Â

²

Ã

²

Ã

²

¸

¸

²

²

½

Ó

Î

Ò

Î

Ì

À

°

±

·

Æ

·

¼

´

°

³

°

°

°

´

°

´ Á

·

°

ú

¼

º

º

²

µ

²

²

²

½

µ

ü

²

½

Ã

ü

Ã

µ

½

À

¹

°

±

±

¿

°

´

°

Æ

·

·

¿

´

¹

¹

¿

±

°

·

¶ ¹

Á

°

Á

°

·

±

¿

°

´

°

´

°

´ Á

´

±

·

·

Ê

·

±

Ê

·

Á

°

·

³

Ê

°

±

±

±

·

´

´

³

³

¹

¼

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

Ã

²

ó

Ã

²

ü

Ã

²

µ

ó

Ã

µ

ü

Ã

ü

Ã

²

¸

»

»

²

²

Â

Â

½

Â

²

Ã

¸

Â

É

²

¸

²

½

¸

Â

²

É

Â

Ä

À

Ä

Ä

À

Å

°

±

´ Á

ò

°

´ Á

ò

°

´

°

´ Á

°

±

Ê

´

±

¹

°

´

Á

°

±

ò

´

· ¶

¹

°

·

Á

Ê

±

´

·

±

·

´

¿

´

´

·

¿

´

·

´

´

°

·

±

¿

¹

³

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

Ã

²

ó

Ã

ó

Ã

ü

Ã

Ã

²

µ

óÃ

Ã

ð

ý

½

²

Â

É

²

¸

²

»

²

¸

É

²

¸

²

Ã

¸

²

¸

µ

Ã

¸

Ã

¸

²

µ

²

²

¸

²

È

Ä

°

¹

´

¼

±

·

¶ ¹

·

¹

Ê

¹

ú ¶

±

·

±

°

¹

°

Ê

°

¹

±

¿

°

±

·

±

°

·

¶ ¹

Á

°

Á

·

°

¹

°

¿

³

¼ ¶

°

Á

Á

±

±

³

°

¿

³

·

´

´

±

°

±

´

¹

¹

°

³

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

Ã

µ

Ã

²

¸

µ

½

µ

²

²

ó

ü

²

Ã

Â

½

½

Â

²

»

½

¸

»

¸

¸

»

»

Ã

²

²

²

½

½

¸

¸

²

À

À

Å

Å

¹

°

°

Ê

´

°

°

±

¿

´

¹

°

ò

°

´ Á

¹

·

°

ú

´

· ¶

¹

°

·

¹

¿

´

±

°

¶ ¹

¼ ¶

°

±

°

´

°

Á

Á

±

±

´

³

´

³

°

±

¹

±

°

°

³

±

°

±

´

¿

¼

´

¿

·

´

°

°

Á

Á

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

ü

²

µ

Ã

ð

µ

ó

Ã

µ

²

Ã

ü

½

²

Ã

½

Â

½

½

Â

²

½

¸

²

½

²

Ç

Â

µ

²

½

¸

½

Ã

¸

À

Ä

Å

°

·

¹

Á

°

Á

°

±

·

±

¹

¿

´

¹

°

¶ ò

·

°

´

³

Á

°

ò

·

°

±

°

´

±

°

¼

¶ ú

±

·

°

Á

· ³

°

±

±

±

´

¹

°

´

´

³

·

¿

·

´

´

°

Á

Á

¶ ±

±

°

¿

±

±

°

°

º

º

º

º

º

ó

¸

²

½

²

²

¸

²

Ã

ù

Õ

â

Ã

ü

µ

½

½

²

Â

²

¸

»

½

¸

²

¸

Ã

²

¸

¸

²

²

½

Â

µ

¯

Ä

À

Ä

Å

Å

¿

ÿ

°

ò

·

ú

°

ò

°

· ¶

´

±

°

¹

Ê

°

±

°

Á

°

Á

¶ ±

°

°

´ Á

¶ ±

±

·

·

°

Á

°

±

Á

·

°

±

Á

°

±

°

·

·

°

±

´

³

±

¿

Á

·

°

¿

³

°

°

·

Æ

Á

³

´

·

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

µ

²

²

½

²

Ã

µ

¸

½

ó

Ã

Ã

²

Ã

²

Ã

Ã

¸

²

²

²

Â

²

¸

½

²

¸

²

²

À

Ä

Å

¹

´

Á

¹

¼

±

´

·

¹

¿

°

¹

°

¹

¹

°

ò

¹

°

·

¿

·

°

±

¼

¶ ¹

Æ

´

´

°

´ Á

±

¹

´

±

°

¹

°

·

·

¿

Á

¶ ±

·

´

¿

·

¿

¿

¼ ¶

´

³

¿

³

´

³

¿

¿

³

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

½

²

µ

²

²

Ã

µ

¸

Ã

Ã

ä

Ã

ô

¸

½

½

²

²

¸

¸

½

Â

Ã

Â

½

¸

½

¸

½

½

À

À

À

¹

¿

´

±

¹

°

·

´

ú

°

´

¹

¼

±

¹

°

´

·

°

Á

°

´

³

Á

Æ

·

ò

´

±

·

ú

Ê

·

´

Ê

¿

±

¹

°

·

°

°

°

Á

Á

´

·

°

·

Á

Á

±

·

°

·

´

±

°

´

¿

±

°

³

¹

· ³

°

±

·

º

º

º

º

º

º

º

º

º

²

ù

²

þ

²

ý

²

µ

ó

Ã

µ

¯

²

¸

²

Â

²

²

¯

»

¸

²

²

½

²

»

¸

Å

±

°

¶ ò

¾

Æ

·

°

·

ò

´

¹

Æ

· ¶

´

±

¹

°

¼

´

°

ú

¼ ¶

±

±

°

ú

·

°

¹

°

¼

û

°

°

·

ú ¶

¹

°

±

°

±

°

°

¹

·

´

±

°

³

¾

· ¶

· ¶

³

·

¶ ¹

¼ ¶

· ¶

³

¹

³

°

´

·

´

³

º

º

º

º

º

º

º

º

²

½

Ã

µ

Ã

½

ü

µ

²

ó

ù

²

²

¸

¸

²

½

²

»

¸

¸

µ

²

²

¯

Ü

§

®

÷

«

Ü

§

÷

«

ö

§

®

­

«

ª

©

§

§

Þ

ø

ß

õ

¬

¨

¦


?

6

<

%

%

%% &

8

.

:

0

.

?8

68

;%%

6

6

6

%8

%

%D

%

&&% ;

5

&

%

%

G

% D

<%8

%

5

% &

5

% 5&

%

< 

 &

G

9

99

99=:

.

:

:

(

:

:

0

:

2

?

%

%

% &

7;

%

5

%

%

G;

D

%

&

%

%

5

&5

&9

=

=

=5

87

587

5

7

%

&

8

8

 511

1::

:.J(

.

1

(

.

:

.

:(

I

:

:

(

(

?

?5

6%&

%

88

6<%

5

7

85

%

8

6

%

 &

;<8

%

%

%

D

%

 &

<

% &

5

5%

%D7

%

%&5

5%6

%7

9

9

99

B9

9

9

9

91

1::

1.

:

0

:

(

(

:

0

0

.

.

2

?

2

2

?

2

>78

%8

&

<

5

6

6

5

7

7

8

&

 7

7

%;7

%&G%D

< < %

5

&D

%D%

%

5

&

 %=

9

9

9

=A

9

9A

A

@H

:

11

1

:

1(

.(

:

.

.

.

.:

(

2

>

>

7

%

 77

5787

<  %

&

55%

 &

%

%<

&

 55%7&

8

%D<

%5

&&%

%G;

&

%=

=9

::

(1

:1

:

(

:

:

0

(

2

2

%6

&

5% %

6

;%

57

%7

6

6

8

6

%7

6%

5%D

&

< 

5

%;%

%

G

%

%

D 6

<

7

;%

%

8

%9

9

93

F

1

1

:

1

(

:(

:

.

1

:

0

1

:

0

:

2

2

2

2

2

2

*

*

)

%%

&%

%&,

+

*

*

)&

%*

*

)

&

5%

 %%

&%

% &

,

+

*

*

)&

%43/-

'$

4

E

3/-

'$

1

.

1

0

(

..

(

1

.

1

0

(

..

(%D

< 

#

"

"

!#

"

"

!C
K

L


ALVAR AALTO MUSEO ALVAR AALTO MUSEUM IHMISEN TILA / HUMAN SPACE 2014

VIRON ARKKITEHTUURIMUSEO MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE KEHAMAASTIKUD / BODYSCAPES

M

N

2015


O

P


R

Q

w



o

o

n

o

v

p

q

o

r

q

p

o

n



xŒ

‹

x

u

u

t

s

s

m

Š

‰ \

V

X

k

\

`

` \

^

‰

V

\

X

Y

c

c

S

[

e

…

[

„

`

h

`

U

`

X

†

\

X

`

f

X

`

h

^

V

X

Y

`

X

^

`

f

U

c

c

c

c

c

c

c

e

„

d

[

e

„

[

e

]

]

\

V

^

Y

^

f

`

X

V

h

U

Z

X

`

U

V

U

U

`

\

`

^

k

`

c

c

c

c

[

a

…

d

e

…

e

d

i

`

`

Z

^

X

`

Z

^

†

`

`\

`\

X

Y

U

`

X

†

\

^

V

U

X

U

c

c

c

c

c

e

…

e

ƒ

[

d

e

`

^

`

V

U

V

`

Z

X

Y

V

`

f

‰

^

`

Y

\

V

^

†

c

c

c

c

c

c

c

c

e

…

[

a

d

[

[

d

[

`

X

U

V

U

V

^

†

`

V

V

^

†

V

U

`

X

U

†

‡

\

X

`

U

‡

c

c

d

[

[

a

a

e

[

e

]

^

\

V

^

U

†

Z

U

X

‡

`

†

`

\

X

`

V

\

\

U

Z

V

U

c

c

c

c

…

[

ˆ

[

e

[

d

[

[

a

[

]

^

`\

^

`

`

X

U

`

`

^

h

^

`

c

c

c

…

[

d

„

e

_

[

a

e

e

…

d

„

e

ƒ

‚

w

q

r

~

|

z

v

p

q

o

r

q

p

o

n



x

€

u}

u

}

{

y

x

u

u

t

s

s

m

i

i

i

U

\

` \

`

Y

k

c

S

g

e

]

V

`

V

^

Y

\

V

`

V

f

h

V

h

\

U

^

U

^

V

k

c

c

c

c

[

d

[

b

b

_

g

[

_

g

[

_

[

U

f

U

U

U

k

U

Y

U

V

`

Y

Z

V

`

V

^

Z

\

Z

h

`

V

`

V

V

\

c

c

c

c

a

_

[

_

[

l

[

i

U

U

\

U

^

k

V

`

X

`

Z

f

`

`

V

^

Y

`

^

V

V

`

^

c

c

c

c

g

g

e

b

e

b

a

j

a

a

[

a

X

V

`

\

U

`

U

U

Z

Z

`

V

U

U

Z

U

V

U

U

V

U

U

Z

^

Y

c

g

a

a

b

b

b

a

g

[

_

_

]

Y

^

Y

V

^

`

V

U

U

\

V

\

^

\

`\

`

h

h

U

c

c

c

a

g

[

[

[

b

d

e

[

_

_

[

_

]

^

f U

^

U

^

U

\

V

^

Y

\

U

\

f

Y

Y

U

X

U

U

Y

^

Y

V

c

c

c

c

c

c

c

_

g

[

[

e

d

_

]

]

Z

Y

Y

X

V

`

V

`

V

Y

V

^

Z

U

\

\

Z

Y

Y

X

V

U

U

c

c

S

[

[

[

b

a

[

_

[

W

[

W

T

¨

§

¢

¦

’

¥

¢

¤

£

¢

¡

‘

 ž

ž

“

–

™

”

˜

”

ž

š



•



œ

”

“

’

‘

“

ž

“

š

š 



›–

›

š

™

˜

“

–

”

“

’

‘

•





Ÿ







•

•





œ

œ

œ

œ

—

µ

¨

§

¢

¦

’

¥

¢

¤

£

¢

¡

‘

 ž

ž

“

–

™

”

˜

”

ž

š



•



œ

”

“

’

‘

“

ž

“

š

š 



›–

›

š

™

˜

“

–

”

“

’

‘

•





Ÿ







•

•





œ

œ

œ

œ

—

² ³

²

±

°

¯

¬

ª

®

­

ª

ª

ª

©

´

«

¨

§

¢

¦

’

¥

¢

¤

£

¢

¡

‘

 ž

ž

“

–

™

”

˜

”

ž

š



•



œ

”

“

’

‘

“

ž

“

š

š 



›–

›

š

™

˜

“

–

”

“

’

‘

•





Ÿ







•

•





œ

œ

œ

œ

—

Ž


Ê

ä

ã

à

â

á

à

É

Ñ

Ý Þ

Þ

Ó

Ö

Ù

Ô

Ø

Ô

Þ

Ú

Ô

Ó

Ò

Ñ

Ó

Þ

Ó

Ú

Ú Ý

Ý

ÛÖ

Û

Ú

Ù

Ø

Ó

Ö

Ô

Ó

Ò

Ñ

Ð

Õ

Ð

Õ

Ð

Ï

ß

Ð

Ð

Ð

Õ

Õ

Ð

Ï

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

×

Ê

È

¸

Î

Í

Ì

Ë

É

Ç

Æ

¸

Ä

Ã

½

º

À

¸

½

º

¸

Å

»

¿

¾

»

·

Â

Á

¼

¼

¹


æ

å


ç

è

þ

ùþ

 ü

ú

ê

ÿ

þ

ý

ù

ø

ê

ö

õ

ï

ì

ò

ê

ï

ì

ê

û

÷

í

ñ

ð

í

é

ô

ó

î

î

ë


)

C

B

@

?

A

@

?

0

=

<

=

2

5

8

3

7

3

=

9

/

4

/

;

3

2

1

0

2

=

2

9

9 <

<

5 :

:

9

8

7

2

5

3

2

1

0

4

/

.

>

/

/

/

4

4

/

.

;

;

;

;

6

)-

,

+

*

(

'%

$

!

&

#

"
D

E

U

]

m

W

k

l

W

k

\

h i

i

^

a

d

_

c

[

g

_

i

e

_

^

]

\

^

i

^

e

e h

h

fa

f

e

d

c

^

a

_

^

]

\

`

[

`

[

Z

j

[

[

[

`

`

[

Z

g

g

g

g

b

U

Y

X

W

V

K

G

M

T

L

G

R

J

M

J

L

H

G

K

G

H

H

J

M

J

L

H

G

K

J

G

G

H

G

I

P

O

N

I

F

S

Q


o

n

˜

¤

£

§

Ÿ

¸

£

¤

Ÿ

£

©

£

¤

§

¥

¥

¥

¢

¢

¢

¥

¥

´

¦

·

r

r

µ

r

v

¬…

 ‰

Š

…

„

‰

‰

 ‰

Š

€

~

Š

„Š

‰

‰

†

‰

 ‰…

Š

„

€

‰

€

~

‡

„ 

}

~ ‰

|





|

{

³



|



|

°

ƒ

ˆ

ˆ

ƒ

®

ˆ

ƒ

’

’

ƒ

ˆ

’

˜€

…

~

Š¯

„

‰

‚Š€

€

„

Š

† ‰Š

‰

‰

…‚Š€€

‰

‰

……

Š

„

‰



²

|





|



|









|



’

±

ˆ

ˆ

’

®

’

’

ƒ

ˆ

°

’

˜

v

y

…~…Š

~…

•

…

…

‡

„

‚Š€

€ }



€

Š

‰

…

~

‡

Š



… ‰‰

…

€€

‰€

†

…„



|

|

œ





|



›

ˆ

±

’

±

’

’

ƒ

ƒ

’

®

v ‚

‰

…

€Š

„ 

‰ €

†

…

Š¯

…

€

 }



¯

~…

•

…

…

‡

„

‚Š€„

Š

† ‰

‰



|



|

|











ˆ

ˆ

ƒ

ƒ

ˆ

’

’

±

’

’

’

®

’

˜

v

‰

…

‰

……

Š

„

‰ €

‡

š‰

‡

‰

‰ €

~

‡

„ 

Š

¯

„

€

‰~

Š

„

€

~

‡

„ 

‰ €

†

…

€

|

|



|

™

|



›



|

—

ˆ

°

’

–

ƒ

ˆ

ƒ

’

®

ˆ

ˆ

ƒ

¬

€

~

‡



„

“Š

‡



Š

‰

~

Š

„‚

Š…€

†

…Š

„

~

Š

€

…

 ‰~



|

|

|

|





|



|

|

œ

ˆ

’

®

ƒ

ƒ

’

®

­

ˆ

ƒ

’

v

~



x

w

y

Œ

w

}

Š

‰

Š‚

…

€

„

€

Š

†

€~

}

‹

|



|



|

{

ˆ

v

z

y

x

w

«

ª

§

©

¨

r

˜

¤

u

£

§

§

Ÿ

£

¤

¤

¤

£

Ÿ

‰

…

‰

Š

¥

¢

¥

¥

¢

¢

t

ž



‘

|

¦

¡

¡

¡

r



˜

…

‡

…

‡

Š

†

€

„

‰

‰

€

„

†

‰

€€

†

…

„

€…

‰

…

‚

•

†

€

‰

‚ ‡

‰

„

‰

‰ Š

‰

‰



|

|

|

{

|



|

|



‘





‘

‘

ƒ

ˆ

ˆ

ˆ



’

ˆ

ˆ

v

„

‰

‚

‰

„ ~

Š„ ~

Š‰

‚ ‡

‡

‡

€…

‰

€€

„

„ ‡

~

€

€

€

€…

„

 ‚

€











|

|

‘

|







’

’

ˆ



’

’

’

˜

…

„

…

„ ~

Š‰

‡‚

‡

Š

‰

‰

‰

~

~

‡

Š



‰

€

‡

‡

‡

…

Š

€•

†

y

‰

„ …

‰

€

‰

} €

‰ Š





 œ

Ž

|



|







›





’

’

—

–

’

ˆ

ˆ

ˆ



ˆ

v…

…•

†

€~

•…

‰

‰

‰

‰

„

‰…

„

€

„

…

„ ~

Š

…

€

„

€

€…

„

€ ‰

‡

š











|





‘



 



|



ˆ



ˆ



’

—

’

’

–

˜

”

‰

‡

‰

‰ €

~

‡

„ 

…

‰ €

‰

…

‚

•

†

‰

‰

€

Š

‰…

€

~

‡



„

€ ‰

†

…

‰

€

~

‡

„ 

™

|

|





‘



|

‘

ƒ

—

ˆ



ˆ

–

ˆ





ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

…

€

€

‰

€ }“

‰

…

Š

‡

‡Š

‰

‡

‡

€

„ ‡

~

€

€€

€

‰

} €

Š

‰|

|



|





|



‘

|

|

|



|









Ž



ˆ

’





ˆ

ˆ



ˆ



ˆ

v

~



x

w

y

Œ

wŠ†

† ‰

‰

‚ ‡

‡

†

…

„‚

€~

}

‹

|

|

|





|

{

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ƒ

v

z

y

x

w

u

s

q

t

p

r


¹

º

è

Ì

Ì

Ò Ì

Ì

Ê

Ò

Ì

Ó Í

Ù

Ì

Ì

Õ

Í å

Þ

Ì

Ð

Ñ

Ð

Ð

Ô

Ô

ì

à

à

ì

è

Õ

Ì

Î

Í

Ö

Ì Ò

Ö

å

Þ

Ê

Þ

Ì Ò

Í å

Õ Ê

Í

Ì

æ

Í

Ù

Ì

Õ

Ì

Ö

Ì

æ

Õ å

Ë Ê

Ü

Ì

Î

Ò

Ê

î

Í

æ

Ì

Ö

Í

Þ

Í

Þ

Ì

Ñ

Ð

Ñ

Ð

Ð

ß

Ñ

Ð

Ð

Ñ

Ñ

é

Ô

à

Ï

à

Ï

à

è

ä

Í

î

Ì Ò

Í

Ì

æ

Í

Õ

Ì

Î

Í

Ö

Ì

æ

Í

Ì

Ò

Ò î

Í

æ

Ù

Ë

Í

æ

Î

Í

Þ

Ì

Ì

æ

Í

Õ

Ì

Î

Í

Ö

Ì

Ð

Ñ

Ð

Ñ

ß

Ñ

Ð

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ð

à

á

à

à

Ô

à

Ï

Ï

á

Ï

à

Ì

Þ

Í

Ë

Õ

Ò

Ì Ò

Ö

Ì

Ó

Ö Ê

Õ

Í Ò

Î

Ò

Þ

Ò Í

Ì

Ê

Õ

Ì

Þ

Í

æ

Ì

Õ

Õ

Ì

Î

Í

Ö

Ì

Ê

Þ

Ì

å

Õ

Ì

Ñ

Ð

Ñ

Ð

Ð

Ð

Ñ

Ñ

Ð

Ð

ã

ß

í

Ô

à

Ô

à

×

à

à

×

ì

à

Å

Ø

Ö

Þ

Ý

Æ

Ü

Û

æ

Í

Ê

Ö

Ò

Ê

Ò

æ

Ë

Ì

Ò

Í

Ì

Î

æ

Ì

Ó

Ú

Ú

Ð

Ñ

Ñ

Ð

Ñ

ë

Ô

ì

×

Ô

Ï

Ï

Å

Ã

È

Ç

Ç

Æ

Ä

Â

½

Á

¿

¾

½

¼

À

»

è

Ù

Ì

Õ

ã

Ð

Ð

Ñ

â

Ñ

â

Ï

á

á

Ï

Å

Ó

Ì

Ê

Ì

Í

Ó

å

Í

Õ

Ê

Í

Ó

å

Ò Ì

Ö

å

Ê

Í

Õ

Ò Ì

Í å

Õ

Ù

Ö

Í

Ó

Ê

Ì

Ò

Í

Í

Ê

Í

Õ

å

Ê

Í

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ð

Ð

Ñ

Ñ

Ð

Ð

Ð

ê

Ð

ã

Ñ

ã

Ð

Ï

á

á

á

á

á

Ô

Ï

Ï

Ï

è

Ë

Í

Í

Þ

Ì

å

Í

Ó

å

Ò

Ê

Ì

Õ

Ì Ê

Í

Í

Í

æ

Î

Í

Ù

Ì

æ

æ

Ë

Ò Í

Í

Ö

Í

Õ

Í

Ò

æ

Ì

â

Ñ

Ð

Ñ

Ñ

é

Ð

Ð

Ð

ß

Ñ

â

Ð

Ð

Ñ

Ñ

Ñ

Ð

Ñ

â

â

Ï

Ï

á

Ï

Ï

á

á

ç

Ï

Ï

á

Ï

Ï

ä

Í

Ó

Ê

Í

Ó

å

Ö

Ò Í

Í

Ò Ì

Ì

Ì Ò

Í Ò

Ó

Õ

Õ

Í Ò

Ò

Ê

Í

Ò Ì

Ì

Í

Ì Ò

Õ

Ê Ì

Ð

Ð

Ñ

â

ã

â

Ð â

Ð

â

ã

Ñ

Ð

Ñ

Ñ

â

Ñ

Ð

Ñ

Ð

ß

á

á

Ï

Ï

á

á

Ï

Ô

á

à

Å

Ø

Ö

Þ

Ý

Æ

Ü

Û

Ì

Ù

ÌÓ

Ö

Õ

Ê

Ì

Ó

Ò

Í

Ì

Î

Í

Ì

Ë

Ê

Ú

Ú

Ñ

Ñ

Ñ

Ð

É

Ï

Ï

Ï

×

Ô

Ô

Ï

Å

Ã

È

Ç

Ç

Æ

Ä

Â

½

Á

¿

¾

½

¼

À

»


ï

ð


ñ

ò


 

  ö

û

û

ö

ø

ø

÷

ö

õý

ú

þ

ý

ú

ù

ó

ÿ

ü

ôM

: E

@

I

C

:

@

I

@ C

:

F I

8

I

R

@

?

@

9

;

;

9

<

>

=

*

@ C

:

I

B

I

8

C

:

F ?

F

C

?

L

@

?

:

C

:

@

8

:

8

E I

8

F ?

@

: C

I

I

C

@

?

E

?

9

9

9

9

;

;

9

;

;

9

;

6

<

P

>

G

<

G

<

M

M

F

:

C

?

F

C

:

C

I

7

B

?

B

I

8

: E

:

?

8 :

7

?

C

R

:

?

B

:

F

8

?

I

F :

9

9

;

9

O

;

9

<

P

>

N

>

>

<

P

<

<

N

>

Q

*

C

I

7

E :

:

I

7 K

: C

?

@

I

@

?

C

I

8

B

: C

K

7

C

?

E :

:

?

L

E

@

: C

C

E 7

9

9

;

9

;

9

9

>

>

>

>

G

<

<

>

>

<

P

K L

C

:

@

:

:

E :

7

C

?

B

?

: C

I

I

C

@

?

E

?

F

?

8

:

? C

@

:

@

F

? C

B

8

F ?

:

9

9

;

9

;

9

;

9

O

<

G

G

<

P

>

<

M

@

I

I

8

I

?

@

I

8

@

:

:

L

J

L

L

C

:

B

;

H

9

;

;

H

9

;

H

9

H

9

>

G

>

M

?

C

@

?

?

8

8

?

I

I

K

C

:

@

:

@

7

8 ?

@

8 :

7

@

I

I

7 8

7

I

?

C

@

?

?

9

;

9

;

6

;

;

9

;

;

;

9

9

9

;

;

9

;

6

G

=

N

=

=

>

>

N

=

G

=

M

I

I

@

7

I

J

@

:

:

@

I

:

8

8 :

I

I

C

J

I

K

C

:

@

:

@

7

7

? 8

I

I

?

7

9

;

;

H

H

H

H

9

;

;

9

9

9

G

<

>

>

G

=

>

I

7

I

@

:

8

L

K

@

:

7

8 ?

@

?

J

:

@

:

@

I

8

I

B

@

:

?

C

@

?

?

9

9

9

;

H

H

9

9

;

;

H

H

;

;

9

;

6

=

=

<

>

<

>

>

G

G

=

*

*

F

E

5

2

D

5

2

@

C

B

:

@

:

8

?

7

7

7 8

:

8

7

9

;

9

A

;

9

9

;

9

6

=

>

=

<

*

*

05

4

3

2

1

/

$, -

.

)

-

#

-

,

!

#

)

(

%

$

#

!

&

'

&

+

'

&"


€

ƒ

„

‚

‚



‚

‚

‚



m

q

e

l

d

n

m

m

v

m

m

v

m

l

d

s

t

g

h

h

h

h

k

k

k

k

€

g

e

t

g

m

l

q

e

e

q

g

n

~

q

h

h

h

f

x

z

z

z

h

z

h

f

z

z

f

f

h

j

k

k

k

ki

i

}

m

n

g

e

e g

m

m

q

m

v

e m

m

l

e m

e

v

e g

m

v

r

f

z

z

h

f

h

h

f

r

h

h

k

j

j

}

n

{

q

e

g

m

e

e

q

m

q

d

n

{

e

v

{

q

f

z

f

h

h

f

h r

f

f

z

f

h

|

z

f

f

z

j

k

k

m

v

g

e

m

v

g

e

e

e

q

l

g

q

e g

v

f

h

f

h

z

h

h

h

i

j

i

m

l

e m

e

e g

l

g

e

e

q

m

q

e m

e

m

v

m

e

m

n

m

h

f

x

f

h

f

h

f

y

k

k

j

m

l

m

e

e g

l

g

e

e

q

m

m

e

d

m

l

h

f

x

f

f

h

f

h

f

w

k

k

j

j

i

v

q

l

q

t

s

g

q

f

h

f

r

p

k

u

j

g

l

n

m

g

e

l

d

d

d e

g

e

d

o

f

f

h

f

c

k

k

k

j

k

j

i

b

_

\

a

`

_

[

^

[

Y

]

X

U

\

[

W

T

Y

V

S

Z

X

U


²

™

·

µ

µ

´

µ

µ

µ

´

ž

¡

ª

•

©

˜

²

”

™

’

¡

š

ž

” ¡

”

” ¡

‘

™

®

‰

£

”

“

“

“

•

“

­

‹

«

“

–

¨

³

©

©

¬

¬

–

”

’

ž

¡

‘

¥

¥

™

ž

š

”

›

§

’

‘

™

”

ž

š

‘

£

’

¥

ª

•

•

•

“

•

•

©

©

˜

˜

˜

–

–

’

”

š

¥ ’

ž

š

ž

£ ¡

™

¡

”

’

¡

”

¥

ž

š

”

ž

”

ª

•

“

©

˜

¨

©

–

–

‘

” ¦

š

’

ž

™

’

”

›

”

’

£

”

’

”

ž

š

£

§

™

ž

š

£

“

“

“

•

˜

–

¨

©

°

–

”

™

’

”

š

¥ ’

ž

š

¡

™

¡

”

ž

”

®

‰

ž

“

•

“

•

“

­

‹

«



–

¨

©

˜

–

¬

¬

¦

ž

”

™

”

š

®

‰

•

“

“

¤

­

‹

«

±

°

¨

¯

¬

¬

¥

”

¡

ª

™

”

¥

ž

š

”

™

’

” ¦

š

£

§

š ¡

¦

™

ž

“

•

¤

—

©

–

¨

–

£

ž

™

ž

¡

”

ž

“

•

“

Ÿ



˜

¢

—

”

™

›

š

”

’

™

‘

‘

‘ ’

”

’

‘

œ

“

“

•

“



˜

˜

˜

—

˜

—

–

ˆ

†

Š



Š

Š

Ž

‰



‡

†

‹

Œ

‰

Š

‰

ˆ

‡

†

‹

…


È

È

Å

Ã

Ï

Ý

Ù

Ý

à

ß

Ô

Ý

Ô

Ó

Õ

Ó

Þ

Ü

¾

Ø

á

×

Ø

Ø

Ø

Ù

×

Ø

×

Ö

Û

Ó

Ó

Õ

Ó

Ð

Í

¿

¾

½

¸

Ú

Ô

Ò

Ù

Ñ

Ñ

Ò Ñ

Ô

Ò

Ñ

Ï

Î

Ì

É

Ë

Ê

Ê

É

Ç

Â

Æ

Ä

Ä

Â

Á

À

¹

¼

»

º

¹


Ulla-Maija Alanen on helsinkiläinen kuvataiteilija ja arkkitehti, jonka taiteellista tuotantoa on ollut esillä eri puolilla maailmaa. Hän on mm. toiminut kaupunkitilaa kommentoivien suurten julkisivuprojisointien pioneerina. Hänen työn alla oleva tuotantonsa ulottuu useamman taidenäyttelyn lisäksi kulttuuriseen vanhustyöhön: hän tekee työtä muistisairaiden elinolosuhteiden parantamiseksi taiteen ja arkkitehtuurin keinoin. Ulla-Maija Alanen is a Helsinki artist and architect whose art productions have been presented in different parts of the world. She has, among other things, been a pioneer in large-scale façade projections that offer a comment on the urban space. Her current production consists of several art exhibitions as well as cultural work with the elderly.

å ì

ð

ì

ã

ç

ã

ï

î í

ã

ã

å ì

é

ë

ê

å

ã

ä

æ ç

è

â ã

å

ulla-maija.alanen@hotmail.com www.vagablond.fi +358 50 4394546

Profile for ulla-maija alanen

Ihmisen tila fin eng 19052016 8  

Ihmisen tila fin eng 19052016 8  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded