Page 1


EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE DH

G

F

E"6

C

3

?

B

6

A

?

4

;

<

#

!

9

@

>

=

9

2/

:

8

7

5

3

6

5 3

4

3

  

(

(

 

1

-0/

"

( #

-

#

!

+

.

+((

*

-,++

*

)

)%

'

&$

" #

!

 

 
ULLA-MAIJA ALANEN

IHMISEN TILA Tutkielmia arkkitehtuurin anatomiasta ja anatomian arkkitehtuurista

HUMAN SPACE

I

A study on the anatomy of architecture and the architecture of anatomy


J


K

¥

¥

«

„

¢

¢

u

°

u

¥

¥

˜

„

¢

¢

u

°

u

„



˜

|

„

Š

®

®

­

‰



­

¥

«ƒ

|

€



›

„

|

x ˜



w

›

w

¤

±

£

±

£

z

•

z

}

¯

ˆ

©

¬

–

–

œ

}

–

–

•

z

—

•

z

ª

©

z

ž

œ



}

š

„



˜

|

„

Š

®

®

‰ ­



­

¥

|

y

{

w

˜

 Ÿ

 ƒ

w



˜

« ƒ

|

€



›

„

|



w

›

w

¤

¥

¨

§

¦

¥

˜

„

¤

¢

u

„



€



€

„

x

w



w

Ÿ|



w

|

Ÿ

|

x

€

z

•

z

}

¯

ˆ

¿

¬

ž

z

œ

‚

‚

¾

½

¼

©

¬

–

–

œ

}

–

–

•

z

—

•

z

ª

»

z

ž

œ



}

š

£

ž

¡

}ž

ž

}

‚



¥

¨

§

¦

¥

«

„

¤

¢

u

„



€



€

„

x

w



w

Ÿ|



w

|

Ÿ

|

x

€

„

›



€

˜





„

‰

Š

’

‡ ‘



‡

Š

Ž



Š

Š

‰

‡ ‹

Š

‰

‡

‡

„

ƒ



€

~

x

w|

y

|

|

{

y

x

w

u

£

ž

¡

}ž

ž

}

‚



œ

‚

z

š

z

}

™

—

–

–

•

”

“

ˆ



Œ

†

ˆ

†

…

‚}

v

z

v

„

›



€

¥

 ˜

wy

„

‰

Š

’

‡ ‘



‡

Š

Ž



Š

Š

‰

‹‡

Š

‰

‡

‡

„

ƒ



€

~

x

w|

y

|

|

{

y

x

w

u

œ

‚

z

š

z

}

™

‚

”

“

ˆ



Œ

†

ˆ

†

…

‚}

v

z

v

a

R

U

U

X

U

U

X

t

f

O

N

a

T

`

³

Q

M

T

T

Q

R

³

Q

T

Y

T

U`

M

T

R

U

T

Y

T

U`

M

T

T

Q

R

³

Q

T

Q

`

³

Q

M

T

U

T

U

`

`

\

R

U

MT

U

T

U

R

U

U

MT

U

T

U

T

U

`

`

\

R

U

X

U

U

X

R

M U

T

R

U

Y

\

M Y

V

W

W

t f

S

O

e

N

º

N

e

S

N

e

N

º

S

O

e

N

Z

N

O

N

N

Z

Z

N

O

N

N

N

O

N

N

^

P

N

P

P

O

[

[

[

Y

³

Q

U

R

U

M

U

`T

M R

M

V

Y

R

W `

T

Y

R

MT

Y

Q

M R

`

M

`

Q

Y

T

T

Ug

M \

T

U

M

`

g

M

T

o

R

W `

]

T

W

W

X

M

M R

M X

M

V

U

U

`

W

Q

T

U

R

U

U

R

T

U

Y

X

W

Q

U

U

U

U

`

MY

\

R

U

X

U

U

X

O

O

S

O

n

l

N

O

S

n

N

e

N

e

N

S

e

Z

^

N

N

^

N

O

Z

O

O

Z

P

O

O

N

O

P

O

N

[

MY

R

U

`

³

Q

M

T

R

U

M Y

R

M

M ³

T

M

_

U`

R

W

Q

M

T

T

U

M

U

X

Y

M

W `

T

U

`

MT

s

`

³

Q

U

R

MY

T

R

M T

Y

W

W

Y

U

`

s

Y

Y

_

T

U

Y

Y

U

\

W

Q

T

Y

_

T

`

XM

R

MY

X

W

T

T

Q

S

S

O

e

S

l

O

n

S

n

e

S

N

N

¹

µ

^

Z

N

P

P

S

e

N

O

O

Z

N

c

f

P

b

O

P

N

^

N

N

^

[

a

M \

T

U

M

`

g

R

M Y

M

T

R

U

`

³

Q

M

T

R Q

Q

Y

W

U

W g

`

g

Y

T

T

W

Y Q

T

R

Q

V

`

M T

³`

M

T

R

R

X

U

R

U

X

U

U

X

U

U

T

Y

Q

`

Q

M

Y

W

R

U

X

U

U

U

`

U

T

Y

U

R

R

M

R Q

\

_

N

N

l

O

e

S

S

O

e

l

N

l

O

N

N

e

N

N

e

P

N

Z

O

N

^

N

S

e

r

O

q

Z

N

O

N

Z

N

c

N

O

N

e

[

a

[

[

[

[

M

Y

W

R

U

X

U

U

T

R

MY

Y

M

Y

p

M

W `

T

W

R

U

T

R

M Y

M

`

V

T

Y

U

V

Y

U

M ³

Y

U

M

Rg

U

g

R

R Q

M R

X

W

T

W

U

W

Y

p

R

U

\

M

W

T

U

R

M

_

_

Y

_

_

R

R

M

M R

R

XM

MY

R

U

X

W

T

T

U

Y

U

N

S

e

r

O

q

O

N

N

l

S

O

O

e

N

O

O

Z

S

N

^

P

^

Z

[

[

[

[

Y

R

U

R

Q

T

R

MT

R

X

U

M

`

R

U

T

o

W

Q

T

Y

Y

RM

Y

W

Q

Y g

R

Q

Rg

W

R

U

Y

Y

M R

Y

W

Q

Y g

R

Q

g

p

R

Q

T

R

MT

R

R

M R

W

U

R

MY

W

T

U

U

R

U

X

T

Q

T

U

X

U

T

Y

Q

M

T

U

R

M

W

W

Y

T

Q

M

T

p

R

M

Y

W

W

S

N

N

S

S

e

e

N

S

N

N

N

Z

^

Z

S

N

Z

S

N

N

N

^

Y

R

Q

T

Y

Q

V

V

QT

R

M

U`

V

U V

R

U

Y

M

`

o

Q

M T

U

g

R Q

Q

Y

W

Y

T

U

R

M X

R

Q

M

V

g

T

Y

T

U`

U

R

]

U

T

Q

U

T

Y

U

\

R

MT

Y

XM

U

R

M

Q

`

o

Q

M T

U

X

T

Y

Y

_

T

U

Y

Y

MY

M

MT

U

T

U

Y

Y

M

U

N

N

S

N

l

N

l

N

e

e

N

N

O

O

N

e

^

N

O

N

Z

S

N

N

^

P

P

P

b

N

O

O

N

^

N

c

a

a

[

M

Ug

W `

Y

Y

W

W

Q

R

T

R

Q

g

U

T

R

V

R

T

Q

U

X

U

M

T

U

Y

_

R

U

\

U

T

T

W

X

U

T

W

Q

V

Y

U

R

QU

Y

Y

Q

U

W

U

R

R

MY

l

N

N

^

^

N

^

N

O

N

^

^

Z

e

[

M R

Q_

R

T Q

W

Y

M

Y

³

Q

T

Y

U

g

³

V

`T

Y

Y

W

M

Q

Y

W

Q

`

MT

Y

_

X

M

T

M

T

U

³

]

W

R

M R

T

Y

_

X

R

W

R

U

U

VU

T

R

U

U

X

U

Y

R

U

W

R

M

W

W

\

W

T

U

T

U

\

W

Q

T

T

Y

R

Q

O

n

S

N

e

e

N

e

N

N

n

L

N

e

^

N

O

e

^

N

n

b

L

N

N

^

^

N

e

S

^

Z

N

N

^

[

[

a

a

T

Q

]

M X

Y

Q

X

W

W

R

T

R

Q

g

U

M T

W

T

T

Y

R

Q

g

Y

R

Q

T

Y

Q

V

V

Q o

R

X

M

MY

MY

M

T

M

M

R

_

T

T

R

M

T

M

W

W

Y

U

T

Q

U

T

Y

U

\

T

MY

R

R

M

R

X

R

R

U

M

Q

R

M

W

W

Y

U

R

Q

Q

R

M

M R

W

T

W

N

N

N

N

N

e

S

S

N

S

N

e

^

N

P

P

P

P

N

^

O

O

S

m

S

N

^

^

[

[

[

[

`

o

R

R

³

T

`

M T

R

R

U

X

`

Q

T

W

Y

M

T

T

R

M

MT

U

U`

V

MY

T

R

Q

M

U`

R

X

R

U

_

Q

U

T

R

XM

]

M

U

Y

R

Y

T

Q

T

U

\

U

T

Y

Q

W

Q

X

R

U

U

\

T

X

Y

`

M

M

T Q

\

M

R

M

U

Y

X

W

W

N

N

N

l

n

N

N

S

N

S

S

n

O

N

^

N

N

N

S

P

N

b

N

O

N

P

N

N

O

O

N

O

P

N

N

^

e

Z

N

[

[

[

[

a

M

T

R

U

U

g

Y

_

V

M

T

M Y

M

T

R

U

`

³

Q

M

T

T

U

T

Y

T

Y

M o

o

W

Y

R

Q

T

U

W

X

`

Q

Y

`

M

V

R

RM

U

U

T

R

XM

U

R

RM

Y

_

_

R

X

U

U

X

U

U

X

T

T

M

T

T

Y

M

Y

W

T

U

U

R

Y

Q

Q

M

j

e

S

O

N

e

e

l

O

e

S

S

O

e

e

N

O

l

¸

e

N

O

Z

N

l

P

N

Z

O

N

P

P

P

N

Z

d

O

N

k

O

a

`

]

Y

Q

Q

V

M

U

R

M X

R

Q

M

V

g

T

Y

T

U`

Y

U

M ³

Y

U

M

R g

M T

Y

·

M

M

Q

X

M

W `

Q

Q o

R

]

M Y

X

T

`

X

X

_

R

M

X

R

M T

Y

M

MT

U

T

MY

XM

X

Q

U

Q

Y

Y

U

X

M

R Q

MY

X

W

W

j

O

N

e

e

m

e

N

N

O

O

N

S

N

S

n

l

N

O

N

P

P

S

N

b

N

O

N

N

O

O

N

P

^

O

O

N

O

O

N

N

a

`

g

]

R

U

T

Y

`

M

R

W

M

T

`

Q

R

Q

T

U

R

W

Q

U

g

V

Y

Q

Q

V

M

T

M T

U

M

`

g

\

M

U

Y

o

R

T

³`

Y

T

M

MT

Y

W

`

M

V

T

MY

Y

Q

Q

T

M

M R

W

Q

T

U

\

QU

Y

R

MY

W

T

Q

`

R

M R

_

T

R

Q

]

W

U

M

`

M

M

S

S

e

l

N

S

l

O

N

e

O

N

e

e

S

e

N

N

N

e

d

O

d

O

^

N

Z

N

^

P

i

h

O

L

N

[

[

[

[

Q

R

U

Y

WM

o

U`

_

T

R

Q

]

W

U

M

`

M

M

g

W `

U

MY

_

X

M

Y

T

W

Q_

Q

³

X

U

R

U

M

Y

]

W

U

T

T

Y

M

U

M

W

Q

V

Q

W

R

M Y

T

R

U

U

R

Q

Q

R

M

Q

R

X

U

U

T

W

Q

V

Y

Y

R

U

U

R

S

h

O

L

N

L

f

l

O

S

N

O

O

e

S

S

N

L

P

P

N

f

O

O

O

^

O

N

N

^

^

O

P

N

Z

O

P

N

^

a

a

[

T

]

R

_

Q

³

Y

`

³

Q

M

M

W

o

Y

X

M

U`

Y

³

M

\

M Y

M

T

T

U

T

Y

T

Y

M o

o

W

Y

g

U `

MY

M

`

]

Q

R

U Q

X

U

U

R

M R

M

M

`

\

R

Y Q

_

T

Y

X

T

T

T

M

T

W

R

U

T

T

Y

Q

R Q

Y Q

W

X

T

W

N

O

O

e

N

S

O

e

m

µ

S

S

N

N

N

e

e

e

^

O

N

L

f

N

O

O

e

N

N

P

^

P

P

P

N

N

^

[

a

Y

g

T

R

M

Y g

Q

W `

RM

R

U

Y

R

Q

T

U

o

T

Y

\

M

R

U

g

V

Y

Q

Q

V

Q_

Q

o

R

Y

U

M

`

Rg

R

U

T

M

R

M R

M

M T

M

T

Q

W `

RM

U

R

M R

Y

Q

Q

R

R

M T

W

M X

X

U

Y

Y

\

Q

U

M

MY

T

U

Y

XM

X

MT

W

W

d

N

N

S

N

N

N

O

N

e

O

N

e

l

S

n

N

N

´

N

O

O

N

Z

d

O

d

N

^

N

c

N

N

N

Z

N

a

a

[

a

R

U

`

W `

R Q

MT

U

g

Q

Y

R

X

W `

T Q

U

T

M T

R

U

o`

`

Q

T

M

U

T

Y

Q

U

M

Y

M \

M Y

W `

Q

]

T

Q

M

T

T

T

M

R

M Y

Y

_

X

U

R

W

T

T

M R

R

U

M X

X

U

T

Q

M

`

X V

_

U

U

M

W

Q

V

Q

W

XM

O

N

n

N

S

O

N

S

N

e

S

l

N

^

O

²

O

N

N

P

b

L

P

O

O

N

P

Z

O

O

O

^

[

R

W

Q

U`

R

U

M

Y

T

W

Q

M

U`

M

Ug

Y V

R

U

`

³

Q

M

T

T

U

T

M X

W

Y

Y

U

T

Q

WM

R

T

R

Q

g

M

]

X

MY

T

R

M X

T

U

\

QU

T

U

U

X

U

U

X

T

T

M

U

M T

U

U

Y

W

X

W

V

U

T

R

M

M

M

M

R

Q

M

S

S

S

N

S

S

O

e

e

N

²

N

P

S

N

O

N

Z

O

N

P

O

O

Z

N

O

O

S

P

O

O

N

L

RUUMIILLISEN MIELEN JA AJATTELEVAN RUUMIIN KUVIA IMAGES OF THE EMBODIED MIND AND THE MINDED BODY


À/

/

.÷

ö

÷ÿ

ò

ûÿ

ÿ

ïð÷

ö

÷ ÿ

ò

ûÿ

ÿ

ï ð

0

øõ

øõ

ù

ÿ ð

ûï

÷

÷

ð

ï

ÿ

ïð

öð

ö

ï

ï

ó

òï÷ò ÿ

ù

ÿð

ûï

÷

÷

ð

ï

ÿ

ïð

öð

ö

ï

ï

ó

ò

ö÷

ò

ò

ÿ

ÿ

ï

ÿ

ö

ï

ø

ü

üø

ý

øøñ

ü

ü

ýø

ü

üø

ý

øøñü

ø

ú

ø

ï

÷

÷

ýü

ü

ø 

ð

øý-

ü

ý

ü

,

ý

+

ý

ø

*ü

ø

ý

ø

)

üø

õ

ñ

î

ü

ýýü

ü

ø

øýþ

þ

ü

ø

ú

ø

þ

ø

ø

ø

ü

þ

ú

ý

ü

ñ

ú

ø

õ

ñ

î

ï

÷

ï

ùò

ÿ

ÿ

ï

ÿ

÷

ÿ

ï

ï

ö

÷

ö

÷ ö

ï

ÿ

ï

ð

(

ÿ

ï

ù

÷

ö

ô

ó

ò

ï

ð

ï

íòÿ

ï

÷

÷ð

ï

÷

ï

÷

ÿ

ÿ

ÿ

ï

ï

ÿ

÷

ò

ò

ò

û

ó

ù

÷

ö

ô

ó

ò

ï

ð

ï

í

Û

×

Û

 Î

Ç

ãÉ

Æ

Ò

É

Ð

ã

Â

ÆÇ

Â

ë

ãÉ

Æ

Â

Â

É

Ù

Ñ

Â

Ð Æ

ë

Ù

Ð

ÆÇ

Ò Ï

Â

Ê

ÇÉ

Ù

Ô

Â

Â

Æ

Ç

Â

Ð

Ç

Ê

É

Â

É

Ï

Ê

Ò

Ê

Æ Ð

Â

É

Ï

Ê

Ñ

Ê Ù

Æ

Ù

É

Ê

Â

Â

Ç

Ê

Â

É

Ð Æ

Ê

 Ê

Î

Ç

Ã

Ä

È

Ã

å

"

È

È

Ì

Ã

Á

Ã

È

á

Ä

å

Ì

Ì

È

Ä

Ã

Í

È

È

Ä

Ü

Ã

Ã

Í

Ì

Í

Ã

Ì

Ã

Å

Ì

Ã

Ã

Ì

Ã

Í

Í

×

Û

ÆÇ

Ù

Ê

Ò

É

Ç É

É

Ð Æ

Ê

Ð

Ï

Â

ÆÇ

Ò Ï

É

É

 Î

Ô

#

Â

Ð

Ê

Ï

Â

Â

É

É

Ç

Ê

Â

ÆÇ

ÂÎ

Ò

Ê

ë

ÂÊ

ë Î

Ç

É

Ê

Ê

Â

Ð

Ò É

Æ

Ç

É

É

Î

Ò

Ò

Ê

ÂÊ

Î

Ç

Ê

É

Â

Ù

Ù

É

Â

É

Â

Æ Ð

Ï

Ç

É

Ï

Ã

Ä

È

å

Ã

Ì

È

Ã

Ä

Ä

Ã

Ì

Ã

Ì

Å

Ã

Í

Å

ì

Ã

Ì

Ã

Í

Í

Å

Ä

Ã

Í

Í

Ì

Ì

Ã

Ì

×

Û

Û

Â

Â

Æ

Ù

Ð

ÆÇ

Ò Ï

Â

Ê

Ð

Ù

Ò

Ê

É

Â

Ê

Ï Ð

Î

 Ñ

Î

Â

É

ÙÇ

!

Ç

Ò

Ð

É

Ê É

Æ

Â

Ï

Â

Â

Æ

Â

É

ÙÊ

É

Æ

Â

Â

Â

Ò

Ò

Ê

É

Ñ

Ç

Ñ

Ð

ã

Â

ÆÇ

Â

ë

Æ

Ï

Ï

Â

Ù

Ç

Ê

É

Â

É

Ð

Î

Î

Ô

Ä

Ä

ç

Ä

å

Ì

Ì

á

Ä

Ì

á

Ã

Ä

È

Ä

È

Ì

È

Í

Ã

Å

Í

È

È

Ä

Ã

Ã

Ì

È

È

Ì

Ã

Á

Ã

Ì

Þ

Á

Í

Ã

Ã

×

Ç

Î

Ò

Ê

ë

ÂÊ

ë Î

Ç

Ê

Ç

Ê

Â

Â

É

Ð

ã

Â

ÆÇ

Â

ë

Ù

Â

ë Î

Ð

Æ

Ó Â

 Î

Ð

É

Ç

É

 Î

Ò

Ê

ë

 Ê

ë Î

Ç

Ê

É

Ï

Ï

Â

Ù

Ï

Ð Æ

Ç

Ô

Æ Ð

Î

Ç

Ð Æ

Â

ÆÇ

Ç

Ê

Â

Æ

Ò Æ

Ê

Ç

Ð

Ç

É

ÇÉ

Ñ

Ò

Æ

Â

Â

Ï

È

Ã

Ì

Ì

á

Ã

È

å

"

È

È

Ì

Ã

Á

å

Ä

á

È

Ã

Ã

Ì

Å

Å

Ì

Þ

Ë

È

Ä

ê

Í

Ë

Í

Ì

Ã

Û

Æ

 Î

Ò

ã

ÆÇ

Ò Ï

Â

Ê

Ð

Ê Ù

Ç

Î

Ê

Æ

Â

ë

Â

Ê

Ê

Ò

Ð

Î

Ç

Æ Ð

Â

Ù

ã

Æ

!

Ç

Î

Î

 Ê

Ç

Æ

Â

É

ÆÇ

Ç

Ñ

Ò

Î

Ê

Ñ

Ò

Ò

Ê

É

Ð

Æ

Æ

Ç

Ñ

Ç

Ç

ÆÇ

Ê

Ð

Ê

Æ

Â

É

Â

É

Â

Æ

Î

Ò

Ò

Ê

 Ê

Î

Ç

Ã

ä

Ì

Ì

á

Ã

È

Ì

&

Ä

ê

å

Ã

Ä

È

Ã

Ã

Ã

Ã

È

È

Ã

Ì

Ì

Í

Þ

Ì

Å

È

Å

Ã

Í

Í

Ã

Ì

Ã

Í

Í

×

Û

Òë

Ï

Â

Ê

Ç É

! Æ

Ð

Æ

É

Ê

Ç

Ê

ã

Â

Ç

Ï

ÆÇ

ÆÇ

ÆÇ

Ñ

Ò

Î

Ê

Â

Ê

Æ

Â

%

Ê

 Î

ë

Æ Ð

ë

É

É

Ò Ï

Ò

Î

Æ

Â

É

Ï

É

Ï

Â

Æ

Æ

Â

Ç

Î

É

É

Ê

Ê

Â

 Ê

É

Â

Ç

É

É

Ù

Ù

É

ÔÂ

Ì

Ì

Í

Ã

Ì

Ã

Á

Ã

Ã

è

Ì

Ã

Ä

Ã

Ã

Ã

Ã

Ì

ç

Ã

Í

Ã

È

Í

Ã

Í

Ã

Ã

Ë

Ã

Í

Ã

Ã

È

È

Ä

Þ

Ì

Ã

Í

Ã

Í

È

Û

×

Ù

 Î

Ò

Ê

ë

 Ê

ë Î

Ç

Ð

Ê

Æ

Ð

Ô

Â

ë

Æ

 Î

Â

 Î

Ç

Î

Ê

Æ

Â

ë

Â

Ê

ÇÉ

 Î

Ò

ã

ÆÇ

Ò Ï

Â

É

ë

Ê

Â

Ê

É

 Ç

Ê

Ç

Ñ

Ò

Ê

ÇÉ

Ç

Ê

Â

É

Ò

Æ

Æ

Â

Ç

Î

Ê

É

Â

É

Â

ÂÊ

Â

Ê

Æ

Ï

Ï

Â

Æ

Â

Ù

Ê

Î

Ï

Ï

Ã

Ì

á

Ã

á

È

Ì

ä

Ì

Ì

Ü

Ã

Ì

Ã

Í

È

Í

Í

Ã

Ã

È

È

Ã

Å

Å

Ì

Å

Å

Å

×

Û

ÆÇ

Ê Ù

Ê

Ò

Ð

Ê É

Æ

Â

Ò Ï

Î

Ê

É

Æ

 Î

Â

Ï

Ð

Ê

Æ

 Î

Â

Ê

!

Ñ

Â

Ç

É ã

Æ

Ò

Î

Ò

Ð

Î

Ð

!

Â

Ê

Æ

Ê

Ê

Â

Ç

Ç

Ç

Ï

Ç

Ç

Ï

Ò Æ

Æ

Â

Â

É

Ò Ï

Ò

Î

Æ

Â

É

Ï

Ç

É

É

Â

 Ê

Ò

É

Ê

É

Â

É

Î

Ð

Ç

Ê

Â

Ï

Ä

Ã

È

Ã

á

Ã

Ã

Ä

Ì

Ã

Ì

Ã

Ä

È

Ã

å

Ä

È

Ì

Ã

Ã

È

È

Ã

é

Ã

Ã

Ã

Ì

Ã

Ì

Ã

Ã

á

Û

×

Ð

ã

Æ

ÆÇ

Ê

Î É

Â

Ò Æ

ë

Ê

Æ

Â

ë

É

Â

Ê

Ð

Â

ë

Æ

 ã

Î

Â

Ï

Â

Â

Ê

Ê

!

ã

Æ Ð

Ù

Ð

ÆÇ

Ò Ï

Æ

Ò

Ê

É

Â

É

Â

 Ê

Ò

ÇÉ

Ê

Ê

Ï

Ê

É

Â

É

Î

Ê

Â

Ï

Æ

Æ

Ê

Â

Â

Ð

Ê

Ç

Ñ

Ð

Ê

Ê

Æ

Â

Ï

Â

Â

Ç

á

Ã

Ä

Ä

ä

Ã

Ã

Ì

á

Ì

Ì

Ã

È

â

Ä

å

Ì

Ã

Í

Ã

Ã

È

È

Ì

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

È

È

Ã

È

Ë

×

Â

Ê

Ê

!

 Ê

Ç

 Î

Ù

Ç

ë

Î

Ð

Ô

Ç

Ê

Â

Ï

ÆÇ

Ù

Ç

Ð Æ

Ê

Î

Ð

Ô

Ð

Î

Ô

Ù

Ç

ë

Î

Ê

Â

Ï

Æ

Â

Â

 Ñ

Ç

Ê

Â

 Ê

Æ

Â

Ç

Î

Ê

Â

É

Ð Æ

Ê

 Ê

Î

Ç

Æ

Â

Ê

Æ

Ê

É

Ï

Ê Ù

Æ

Â

Ï

Ç

Ê

É

Ï

Ï

É

Ç

Î

Ç

Ì

Ì

Ã

Ä

È

È

È

Ã

Ì

Ä

È

È

Ã

È

È

Ã

å

Ì

Í

Ã

Ì

Ã

Í

Í

Ã

Ì

Å

È

Å

Å

Ã

È

Ã

Ã

Ã

Ã

Ì

è

×

Î

Ê É

Æ

Â

Ï

Â

Â

Î

Â

Ê

ÆÇ

É

 Î

Ò

Ê

Òë

Î

Ê

É

Ç

Î

Ò

Ê

ë

 Ê

ëÎ

Ç

É

Æ Ð

Ê

Ç

Ê

É

Â

ÆÇ

Ï

Ê

É

Â

Î

Ç

Â

Ê É

Ï Ð

Û

È

Ã

Ì

Ä

È

Ã

Ì

Ã

á

Ã

Ã

È

Ã

'

Ð

Â

Ð Æ

Ð

Ç

Ê

Ç

Ð

Ç

Ê

Æ Ð

Ð

Â

Ì

Í

È

Ë

È

Ì

Í

Û

×

Û

Ù

Ð

Ç

É

Â

Ò É

Ð

Â

Ê

ÆÇ

Â

Ò É

Ð

Æ

Â

É

Ï

Ç

É

É

ÆÇ

Æ

ÂÊ

É

ÙÊ

Î

Â

Ï

Æ

ÂÊ

É

Ð

Ï

Ù

É

Ç

Æ

ÂÊ

É

Î

Ð

Ç

Ê

Â

Ï

Â

É

Æ

Â

Ï

Ð

Ñ

Ç

Ä

å

Ã

Ì

Ì

Ä

Ì

Ã

Ì

ç

Í

Ã

Í

Ã

È

å

Ë

Ã

á

Å

Í

Ã

Ã

Ë

Û

×

Ç

É

Ù

Ð

ÆÇ

Ò Ï

Â

Ù

Ð

Â

Ê

Ð

É

Æ Ð

Ê

Ç

Ê

Ð

Æ

Ð Æ

ë

ë

Ð

Ï

Ù

É

ÆÇ

ë

Î

Ð

Ô

Ç

Ê

Â

Ï

Æ

Â

Ð

Ê

Ê

Ï

Æ

Ò Ï

Ò

Î

Ç

É

É

Â

É

Ò

Ê

Ò

Ç

Ñ

Ð

Î

Ð

Ò

Ñ

Ç

Ç

É

É

ã

Ð

Ç

Ç

É

ÇÉ

Ñ

Ò

Ê

Ç

Ê

Ê

Ï

Ê

É

Ñ

Ã

Ä

å

Ì

Ì

Ü

Ä

å

Ì

á

Ã

Ã

È

å

Ä

Ã

Ì

Ë

Ã

Ã

Ã

Í

Í

Ã

Ë

Ã

È

Ã

Ä

Í

Ë

Å

Å

Å

Ã

Å

×

Û

Û

Ê

Ð

Â

Ê

ÇÉ

!

Â

ÇÉ

É

ë

ÏÇ

Æ

Ù

ÆÇ

É

 Î

Ò

ÇÉ

Â

Ï

Â

Ê

Ê

!

Ð Æ

Ê

ë Ç

Î

ÂÊ

Æ

Ç Æ

ÒÂ

ã

Ð

Ç

Ò É

Ð

Ì

È

È

Ã

Ä

Ä

Ì

Ì

Ã

Ã

Ã

Ä

È

Ã

Ó

Ò

Æ

Ê

Æ Ð

ë

Ç

Æ

Ù

Ç

Ð

Ñ

Ç

Ò Æ

 Î

Ç

Ù

Â

É

Æ Ð

Ê

Ç

Ê

Ñ

Æ

Ç Æ

É

Â

É

Ð Ï

Î

Ô

 Î

Ç

Ê É

Î

Ç

Ô

Î

Â

Ê

Ê

Ñ

Ç

Ç

Ð

Ç

Æ

Ç

Ê

ÐÉ

Ê

Ç

Ñ

Ç

Ñ

Ç É

Â

Æ

É

Ç

Û

×

Â

Î

 Ñ

Ç

Ê

Ç

Ð

 Ê

ÆÇ

Ç

Ï Ð

Æ

Â

Ï

Æ

Ê

Ç

Ñ

Ð

Ê

Ä

æ

Ë

Í

Ë

Ã

Í

È

Ä

Ã

Ã

Ë

Í

Í

ß

Ë

Ã

Ã

Ç

Ñ

Ð

Â

Ç

Ò

Ê É

Ò

Ç

Ç

É

Ò

Ç

Ô

Ò

Ê

Ç

Ñ

Ð

Ê

Ç

Ð É

Æ

Â

Æ

Ç

Ê

Â

É

Ò

Æ

Æ

Â

Ç

Ç

Ð

Ê

Æ

Ï

Ã

Ã

È

å

Ä

Ã

Ì

Ü

Ã

Ã

Ã

Ä

Ã

Ã

Ì

Ë

Ì

Ë

Ã

Í

Ë

Í

Å

È

È

Ã

Å

Ë

å

Ã

Ë

Í

Ã

Û

×

Û

É

É

ÆÇ

ãÉ

Æ

Ò

Æ Ð

Ê

ë Ç

Â

Ò

ã

ÆÇ

Ï Ð

Î

 Ñ

Î

Â

Ù

Â

Ê

ÇÉ

É

Î

 Ñ

Î

Ð

ÉÊ

Çë

Ù

Ç

Ê

Æ

Â

É

É

Â

Ê

Â

É

Ò

Ï

Â

Ð

Ç

Ê

Ç

Ñ

Ò

Ê

Â

É

Ð Æ

Ê

ÂÊ

Î

Ç

É

É

Â

Ò

Ò

Ñ

Ò

Ê

Ê

Ð

Ò

Æ

Â

Â

Ï

Ê

Ê

Â

É

É

Â

Ä

Ã

Ä

È

Ã

&

Ã

Ä

Ã

Ä

á

Ã

Ä

Ì

å

È

È

Ã

Í

Í

Í

Ë

Í

Ã

Ì

Ã

Í

Í

â

Ä

È

È

Ã

Å

Å

Ã

Û

 Î

Ç

É

Â

ë

Æ

Â

Î

ÔÂ

#

Â

ÆÇ

É

ã

Â

Ç

Ï

Ç

Î

Ò

Ê

ë

 Ê

ë Î

Ï

Ç

 Î

Ç

Ê

Æ

Â

Ï

Â

Ê

ÆÇ

Ç

ë

É

Ù

Ô

Ó

Ù

Ù

Â

É

Ç

Ê

Ð

Ê

Æ

 Ê

Æ

Ç

Ê

Â

Ç

Ç

Ð

Î

Ò

Ò

Ê

ÂÊ

Î

Ç

Ç

Æ Ð

Ê

Ð

Ò

Ï

ÆÇ

Ç

Î

ã

Ð

 Î

Ð

Ã

Ä

Ã

È

Ã

Ì

â

È

È

Ì

Ä

È

Ã

Ì

á

Å

Í

Ã

Ã

Ã

Ë

Å

Ã

Í

Í

Ã

Ã

È

Ë

Ì

Ã

Ì

Ã

Í

Í

ä

Í

×

×

Û

×

Â

Ê

Æ

Ê

Ð

É

Æ Ð

Ê

Æ

 Ê

Æ

ÆÇ

Ê É

Æ

Â

Ï

 Ñ

Ð

Ï

É

Â

Ò

ã

 Î

Ò

Ê

ë

ÂÊ

ë Î

Ç

Ù

Ô

Ç

Î

ã

Ð

ÂÎ

Ð

ë

Æ

Â

É

Ç

Ñ

Æ

ÂÊ

É

Ç

Ñ

Â

Ð

Ò

Ç

Æ

Â

Ç

Ò Ï

Æ

Â

É

Ð

Ï

ÐÉ

Ð

Î

Ï

Ç

Æ

Â

É

Ð

Ï

Ì

Ã

Ì

å

Ã

Ã

Ä

Ä

Ã

Ã

Ì

Ì

Ì

Ã

È

È

È

Ã

Ü

Å

È

È

Ã

È

Å

Ã

È

Í

Ë

Ã

È

Ë

Í

Í

Í

Ã

Ë

Í

Û

×

Ç

Ê

Ç

Ô

É

Ð

Î Ï

Ð

Ç

É

É

Ç

Ê

Î

Ð

Ï

Â

Ê

ÆÇ

É

Ð

ã

Â

Ê

Ð

É

Ï

Ç

 Î

Â

Ê

Ï

Ð É

Ðë

Î

ë

Ï

ÆÇ

Ó

ÐÉ

Ð

Î

Ç

Ï

Æ

Ê

Ê

Ñ

Ç

Ï

Ð

Ê

Ð

Ñ

Ê

 Ê

Æ

Â

Æ

Ï

Ï

É

Æ

Â

Æ

Î

Ò

Ò

Ê

 Ê

Î

È

Ã

á

á

â

È

Ì

Ä

Ä

Ì

á

È

Ì

Ã

Ä

Í

Í

Å

Å

Ë

Å

Ã

È

Å

Ã

Ã

Ã

È

Å

Å

Ì

Ã

Å

Ã

Ã

Ì

Ã

Í

Í

â

Ï

ÐÉ

Ðë

Î

ë Ç

Ï

Æ

Â

!

Â

Ê

Â

Æ Ð

Ê

Ç

Â

Ï

Â

Ê

Ç É

!

 Î

Ò

Ê

ë

 Ê

ëÎ

Ç

Ð

ÇÉ

Ê

ÙÎ

Ç

Ï

Î

Ô

Â

Û

å

Ã

Ã

Ä

Ì

Ã

Ì

á

Í

Ã

Ì

Ü

Ç

É

Æ

É

Ð

Ê

Ê

É

Â

É

Â

Ù

Ê

Æ

Æ

Ã

Ã

Ã

Ã

Ã

È

È

Ä

Å

Ã

Å

Û

×

×

Û

Â

Æ

!

Ê

Î

ÂÊ

Æ

Ù

Ò

Ò É

Ê

Â

Ï Ð

ë

Â

Ç

Ê

Æ

Â

Ï

Â

Ê

ÆÇ

Ç

ë

Ê

Ç

Ñ

Ò

Ê

Ò

Ð

Ê

Â

Æ

Â

Æ

Ç

Ç

Ê

Æ

Â

Ï

Ç

Æ

Â

Æ

É

Ù

Ù

Æ

Â

Æ

É

É

Ç

Æ

Â

Æ

Ð

Â

Ï

ÏÇ

Ï

Ç

Ç

Ï

Ä

Ã

Ã

È

È

á

Ì

å

È

Ì

Ä

È

Ã

Í

Ã

È

Ë

Ã

á

Ã

Å

Ã

Ë

Ã

Í

È

à

È

Ã

×

×

Û

É

Ó

É

Ù

Ô

Â

Ê

Ç

ÆÎ

ÂÊ

Æ

Â

Ê

ÆÇ

Ç

ÆÎ

 Ê

#

Â

Â

Ê

Õ

Î

Ð

!

Â

Ê

Â

%

Ç

Î Æ

 Ê

Æ

ÆÇ

É

Â

Ê

Ò

ë Ç

Â

Ï

Ï

Ê

É

É

É

Ê

Ê

Â

Â

Ï

Ï

Ù

Ù

Ê

Ç

Ð Ï

Ç

Â

Ï

Ï

Â

ÉÊ

Â

Ï

ÏÇ

Ê

É

Ð

Ò

Â

É

Â

Ç

Ã

Ì

Ì

È

Ã

Ì

Ä

È

Ì

Ä

È

Ì

Ã

È

Ã

Ä

Ã

È

á

Å

Ã

Å

Ã

Å

Í

Í

Ë

Ã

Ã

Í

È

Å

Í

Á

Ã

Û

Î

Î

Ò

Ð

ÆÇ

É

 Ñ

Â

ÉÎ

Ò

Ð

Â

%

Ç

Î Æ

 Ê

#

Â

Ê

Ð

Â

É

Ï

ÂÊ

É

Ù

É

Ç

Î

Ò

Â

Æ

ÆÇ

Î Ù

Ð

É

Æ

Â

É

Î

Ò

Ð

Ð

ÇÉ

Ó

Ò

Æ

Æ

Â

Ç

Ç

Ç

Ç

É

Ò

Ê

Ç É

Â

Â

Ï

Ï

Ï

 Ê

É

Â

Î

Ð

Î Ï

Â

Ç

Ó

Ê

É

Ç

Â

É

Â

Ï

Ï

Ò Ï

Ò

Ä

È

Ã

È

Ì

å

$

È

Ä

á

Í

Ë

È

Ë

Ã

Í

Ë

Ã

Ì

Å

È

Ë

Å

Ë

Ì

Ë

Ã

Ã

Å

Í

Ã

Ã

Û

Ê É

 !

Ç É

É

Â

Ð

Î

Ò

Ð

Ð

É

Æ Ð

É

Æ

 Ê

#

Â

Ç Æ

É

Ð Æ

Ê

ë

Â

Ð

Î

Ô

Ù

Ç

Ê

Æ

Â

Ç Ï

Ò Æ

 Î

Ç

É

Î

Ð

!

Ê

Î

Ç

Ç

Ç

Ñ

Ç

Ê

Ç

Ç

Ñ

Ç

Ê

Ò É

Î

 Ô

Ê

Ç

Ñ

Ð

Â

Ï

Ï

Â

É

Ð

 Ê

Â

Ç

Ê

Ç

Â

Ï

Ï

Â

É

Ò

Æ

Æ

Â

Ç

Â

Ï

Ï

Ê

É

Â

È

È

Ã

Ä

å

á

Ã

Ä

Ã

Ë

È

È

Ä

á

Í

È

È

È

È

Í

Ä

Ã

Ë

Í

Í

ß

Å

Ã

Û

×

×

ÆÇ

ãÉ

Æ

Ò

Î

Ò

É

 Ñ

Â

Î É

Ò

Ð

Ð

Ù

Ç

Ò

Ê

Æ

 Ñ

Â

ÆÇ

Î

Ð

!

Â

Ê

Ð

ã

Æ

ÆÇ

Ê

Î É

Â

Ò Æ

Ê

É

Â

Ï

É

Ù

Ï

Ç

Ê

Ò

Ô

Ð

Ç

Ç

Ê

ÇÉ

Ï

Ç

Ç

Ï

Â

Ï

Ï

Ê

É

Î Ù

Î

Ï

Ï

Ù

Ç

Â

Ï

ÏÇ

Ð

Ê

Æ

Ç

Ñ

Ç

Ê

Ä

Ã

Ä

È

Ã

åÈ

á

È

È

Ä

Ä

È

Ì

á

Ã

Ä

Ä

Å

Ã

Þ

È

È

Ë

È

Ã

Å

Å

Ë

Ë

Ã

Ì

Å

Å

×

Û

Û

ÆÇ

É

Ð Æ

Ê

Ô

Â

ë Î

 Ô

Î

Ò

Ð

É

 Î

Ò

Ê

Òë

Î

Ê

É

Ê

Î

Ç

Â

Ï

Ê

Â

ÏÇ

É

Â

Ê

Ê

Î

Ð

!

Ç

Î

ÂÊ

Ç

Ï

Â

Ê

Ó

Æ

Â

É

Â

Ç

Ê

ÆÇ

Ç

Ç

ÆÇ

Ç

ÏÇ

Ç

É

É

ÆÇ

ÆÇ

Ï

Ç

Ç

Ï

Æ

Â

É

Â

Â

Æ

Ç

Ê

É

Ï

Ù

Ç

É

É

ÆÇ

Ä

Ã

Ã

Ì

â

Ä

È

È

Ã

Ì

Å

Ë

Ä

Ã

Í

Ã

Ý

Í

È

Ã

Ã

È

È

Ã

Å

Ã

Å

Í

Í

×

×

×

×

×

Ê

!

É

Æ Ð

Ê

Çë

Î

 Ê

Æ

ÆÇ

Ô É

É

Ð Æ

Ê

Ç

 Î

ÉÊ

ÇÉ

!

Â

ÇÉ

É

 Î

É

Â

ÆÇ

É

Æ Ð

Ê

ë Ç

Ê É

Æ

Â

Ï

Ç

Ç

Ê

Ê

Â

Ò

É

Æ

Â

É

Æ

Æ

Ï

Ï

Â

Ç

Ç

Â

É

Ç

Ò

Ç

Ç

Ç

Ð

Ê

Æ

Ï

Ð

Ê

Ê

Â

Æ

Â

É

Ç

Ð

Â

Ì

Ã

Ã

Ã

Ä

Ã

Ì

Ã

È

Ã

È

È

Ã

Ä

Ä

Ã

Ë

Ä

Ì

Ã

Í

Ã

Ë

È

Å

Í

Ë

È

Ì

Ë

Ë

Ã

Ã

Å

Ã

Í

Í

Ã

Ã

È

Ì

Í

×

×

×

Ê

Ó

 Ñ

Ð

Ï

Ê É

Ù

Ð

ÆÇ

Ò Ï

Â

Ê

É

É

 Î

Ç

Ù

Â

Ê

Ç Æ

Ê

Æ

Â

Ï

Ð

Ï

Â

Ç Æ

Ò Ï

Ð Ï

Î

Æ

Â

É

Ï

Ê

Ç

Ñ

Â

 Ê

Ê

Ò

Ò

Ô

Â

Æ

Ç

Ç

Ê

É

Â

Ò

Ò

É

Ò Ï

Ò

Î

Æ

Â

É

Ï

Ê

Ç

Ñ

Ç

Ò

Ô

Ò Ï

Î

Ò

Ò

Ã

Ä

å

Ì

Ì

Ä

Ä

Ì

Ä

Ã

Ä

å

Ì

á

Ã

Ì

Ã

Ö

È

Ì

Ö

Ë

Ä

Ã

È

È

Ã

Ã

Ã

Ì

Ã

Í

Ã

Û

Û

Â

É

Î

Ç

 Î

Ò

Ê

ë

 Ê

ë Î

Ç

ÆÇ

Ê

Î

ÙÊ

Æ Ð

Ó

Ò

Ç

Â

Î

Â

Ð

Æ Ð

Ê

Ð

Æ

Ê

ÆÇ

ë

Æ ã

É

Î

Â

Ê

Ð

ÆÇ

Â

Ò É

Ó

 Ê

Î

Ç

Ç

Â

Ç

Ê

Ê

 Ê

É

Ê

É

Â

É

Â

Æ

Ê Ù

Ð Æ

Ó

Ò

Ç

Â

Î

Â

Ç

Ê

É

Ð

Ê

Æ

Â

É

Ê

Ê

Ù

Ã

Ã

Ì

Ä

â

Ú

È

Á

á

Ã

ä

Ã

Ã

Ì

Ì

Ã

Í

Í

Ë

Ä

Ã

Ü

Å

Ã

Å

Í

Å

Ã

Í

Í

Ú

È

Á

Ã

Ã

Í

Å

Å

Å

Í

×

×

Ð

Ê

Î

Ð

!

Â

Ê

Ð

É

Â

Â

Ê

Ð

Ê

Î

Ç

Ô

Ç

ÂÎ

Ç

Ù

Â

Ê

Õ

É

Â

Ê

ë Ç

Ô

Ç

ë

Ç

Ê

Æ

Â

Ï

ÆÇ

Ù

Ð

Ç

Ç

ÆÇ

Ï

Ç

Ç

Ï

Ç

Ð É

Ê

Ç

Ñ

Ð

Â

Æ

Õ

Ç

Ð

Ê

Ç

Æ

Â

Ê

Ê

Â

 Ê

ÇÉ

Ô

Ç

Â

Ï

Ï

Â

Â

Ï

Ç

Â

Ï

Ï

Ï

Ø

Ø

"

Ä

È

Ì

á

ÌÌ

á

È

È

Ì

Ã

Ã

È

Ä

È

Ã

Ä

å

Ö

Ì

Ã

È

È

Ã

Ö

Í

Ë

Ã

Ã

Í

È

Ã

Ë

Ã

Ã

Î

Ò

Ð

Ð

É

Æ Ð

Ê

Ç

Ò

Æ

Ê

Ð Æ

ë

Ù

Î

Ç

Ï

É

 Î

Ç

É

Ð Æ

Ê

Òë

Î

Ê

É

Æ Ð

ë

Ç

Ê

Æ

Â

Ï

Ç Æ

Ç

Î

 Ê

Ç

Ï

Î

Ò

Ó

Ò

Ò

Î

Ç

Ç

Ñ

Ç

Ê

Ç

Ç

Ç Ï

É

Ê

Ç

Ñ

Ð

Â

Ï

ÏÇ

Ï

Â

Æ

Æ

Â

Ç

Î

Ê

Â

É

Æ

Â

Ç

Ê

Â

É

Â

Â

Æ

Ç

Æ

Â

á

Ã

Ã

È

È

Ã

Ã

Ã

È

Ä

È

ÃÈ

È

È

È

È

Í

Ã

Í

Ì

Ë

Ã

È

È

Ã

Å

Ä

Ã

Á


1

H

7

< >

<

5

7 >

:

5

:

7

9

I

W

9

2

9

8

8

K

6

6

?

<

6

6

4 6

;

A

A

W

9

2

V

H

7

< >

<

5

> 7

:

F 5

:

F 7

I

W

9

2

K

6

6

?

<

6

6

4 6

;

D

D

A

A

W

9

2

V

R

R

U

R

T

S

S

H

U

R

T

S

R

7

5

?

5

5 F

D

X

`

5

?

?

6

?

6

6

?

<

?

5

4 5

4

A

9

9

3

A

H

M

5

>

:

4

5

?

4

>

6

>

<

6

4 6

?

6

6

?

<

5

<

5

?

<:

6

:

B

=

<:

=

6:

B

;

9

A

A

O

3

O

9

8

C

9

8

2

9

A

A

9

9

8

9

A

A

9

9

3

9

O

2

8

D

4 6

?

6

6

?

4 5

<

6

6

:

4 5

?

6

4 5

<

6

6

7

5

6:

4

? >

6

4

<

5

5

:

:

B

;

4 5

5

A

9

9

A

9

9

A

C

9

A

9

E

9

2

9

2

2

9

9

9

A

A

9

8

8

8

D

7

6:

B

;

;:

6

;

<

: 6

B

;

4 5

5

4

4

?

=

:

4 5

?

4

<

>

;

4 5

<

:

>

6

4

>

6

: 5

5

:

4 5

6

A

8

9

K

9

9

A

9

9

9

9

8

A

A

8

C

8

D

H

H

7

> Y

5

5

;

7

:

7

;

>

7

> Y

5

:

>

<

5

<

;

; >

<

4 5

<

5

:

4

5

: 6

7

G

: 5

<

<

<

: 6

B

5

>

6

<

<

>

N

4

?

;

;

7

6

4

5

:

:

4 5

?

5

5

4

<

4

>

:

5

:

7

6

: 6

B

;

4

?

O

A

I

9

A

O

A

2

I

2

]

2

9

O

9

3

9

A

A

9

9

9

9

C

9

2

9

A

9

9

9

2

9

8

8

8

9

9

D

H

M

5

:

4

5

?

>

F 5

<

5

7

5

G

6

?

6

:

4 5

?

4 6

6

7

5

: 6

:

4 5

?

5

B

? >

>

<

5

N 6

<

6

;

: 7

B

M

;

;

7

4 5

<

?

4

B

;

4 5

5

: 5

:

: 6

B

;

4 5

5

:

6

:

: 6

B

6

<:

6

4

4

7

: 5

<

> 5

:

4 5

<

6

6

6

9

X

9

9

A

O

A

9

E

I

2

A

9

9

2

9

9

9

8

9

8

9

9

8

A

K

C

9

E

D

D

H

:

Y

5

<

;

5

7

6

7

5

:

: 6

?

>

<

5

G

6

?

<

4

>

: 6

<:

5

4 6

?

6

4 7

5

: \

5

<

:

:

Y

=

>

5

:

M

6

4 5

5

<

=

:

<

5

4 5

5

<

<

<

6

4

B

=

N

4 5

;:

4

B

;

4

<

4

>

:

5

:

7

6

6

B

;

2

9

O

I

I

_

9

I

9

A

9

2

9

O

X

2

A

A

L

8

9

9

A

8

3

3

A

8

9

9

8

9

9

9

2

9

8

8

9

8

H

D

<

6

>

<

5

:

B

6

F

4 6

<

5

7

;

:

; F

7

<:

7

>

7

5

:

4

4 5

5

:

4 6

<

:

4 5

?

5

5

6

7

;

:

F 5

:

F 7

6

4 5

5

:

4 5

6

7

4

>

<:

<

6

6

4

>

<:

;

;

4 5

<

6

4

>

5

4 5

<

?

6

6

: <

6

4

4

7

4

4 6

I

9

9

O

9

9

O

O

9

2

2

O

A

A

9

2

O

9

8

9

8

2

9

A

C

A

C

2

8

9

2

9

9

3

Q

H

H

M

:

Y

=

>

4 6

?

;

5

:

>

<

5

G

6

?

5

F

4 5

F <

>

5

<

>

:

:

Y

: 7

6

>

<

5

G

6

?

<

5

: 6

5

7

M

<

<

> 5

:

6

: <

?

;

;:

6

;

<

6

<

4

<

>

:

4 5

>

<

6

:

:

5

5

<

6

?

4

6

6

: <

? >

;

6:

2

9

O

X

2

2

I

9

9

I

2

2

9

I

9

A

9

8

9

A

9

9

9

O

9

9

3

3

9

A

9

3

2

C

8

C

D

:

>

7

Y >

<

4 5

4 6

6

6

M

6

? 4

;

>

F

5

:

>

G

4

7

5

4 5

7

6

F

<

<

6

F

5

:

<

6

; F

<

5

<

:

M

5

?

M

<

?

;

;

7

M

6

6

M

6

:

6

6

<:

5

<

;

?

5

>

4 6

?

> B

>

4

6

N

4

4

<:

5

<

6

7

6

B

4

8

[

A

K

C

9

E

A

A

L

A

2

I

9

O

A

9

A

2

2

9

9

A

9

9

8

9

A

9

C

8

A

9

9

9

9

9

8

9

9

H

D

6

B

<

:

4 5

?

5

5

6

7

;

:

F 5

:

F 7

6

>

<

5

G

6

?

:

Y

5

7

;

:

; F

7

<:

7

6

;

F <

;

?

4 6

6

: 5

5

<

<

:

M

<

6

B

6

6

<

4

6

4 6

<

<

4 6

:

4 5

<

:

4

6

<

<

4 6

4 5

5

>

:

6

6

4 5

B

6

>

6:

4

>

A

A

9

2

I

9

2

9

A

O

A

A

8

9

9

3

2

C

9

3

9

P

8

O

9

8

8

9

9

A

A

9

8

A

D

H

H

:

4 6

=

>

4 6

?

;

5

:

>

<

5

G

6

?

<

5

<

>

N 6

: \

;

5

<

7

> Y

: 7

6

7

5

4

G

4

G

7

5

?

6

4 6

?

4 5

5

B

4 6

?

6

6

?

4 5

<

5

5

4

6

6

: <

5

<

;

;:

6

B

7 >

; >

B

4

?

;

;

7

5

<

6

O

O

X

2

2

I

9

C

2

^

8

2

9

9

C

A

9

O

A

9

9

A

A

9

8

8

9

9

9

3

8

H

;

<

:

<

5

<

<

5

7

N \

5

5

<

4 6

?

;

;

4

:

4

>

F

5

<

M

4

?

M

=

>

M

5

?

M:

5

F 6

< N

5

:

M

<

5

:

4 ;

:

6

6

<:

5

; >

N

<

<

4

?

;

;

7

4 5

<

?

6

B

;

6

<

4

<

>

:

: 6

B

6

:

: 6

;

<

6

4 5

5

:

=

O

9

]

9

2

2

O

9

I

A

O

9

O

X

9

2

9

C

A

3

9

9

9

9

2

9

9

8

9

9

9

A

C

2

H

D

4 6

=

:

B

6

7

G

>

5

F

4 5

<

<

5

5

:

<

< N

6

7

G

=

5

B

:

;

:

4

5

<

7

5

F

4 6

7

5

?

7

>

6

<

:

G

:

B

:

:

5:

<

> 5

:

: 5

<

6

6

5

?

B

4 5

<

6

6

6

M

6

6

5

:

6

: 6

B

;

6

:

5

:

7

O

9

I

2

A

9

9

9

2

O

I

K

2

9

A

3

3

9

9

A

8

9

8

9

9

9

A

K

C

9

E

A

A

L

C

9

A

9

9

8

C

9

2

9

8

8

K

H

>

<

5

B

6

Y

6

7

5

?

5

5 N

5

:

<

6

5

Y

<

6

7

6

4 6

7

5

: 6

Y

>

<

5

F

4 6

<:

;

<

6

7

5

: 6

?

5

:

I

A

2

2

A

A

9

O

I

X

A

9

2

J

<

5

:

Y

<

4

>

:

F 6

7

5

:

4

4 6

<

4

>

:

? >

<

:

4 6

=

>

4 6

?

;

5

:

>

7

>

7

5

:

4

5

:

>

2

9

9

9

O

9

9

O

O

X

2

2

I

9

9

2

I

D

4 6

6

>

4 6

5

?

M

G

6

?

5

<

;

4 6

5

G

7

5

?

<

7

Y >

:

4 5

7

7

;

F

<

4 5

4 6

6

6

M

6

<:

: 7

6

M

:

F 5

:

F 7

6

5

9

A

8

A

9

I

O

8

[

A

K

C

9

E

A

A

L

9

9

2

2

Z

H

4 5

5

<

<

=

=

6

: 5

?

4

B

=

<

: 5

5

4

4

>

6

B

: 6

B

>

6

:

>

6

:

?

;

;

7

7

? >

7

6

?

9

I

3

3

C

8

C

9

9

9

J

D

6

<

4

>

:

5

:

7

6

6

:

6

<

6

: 6

B

>

: 5

<

;

4

4 5

6

7

4

>

5

G

4 6

5

F

:

:

B

:

4

9

9

2

9

8

8

9

8

8

9

8

2

9

A

8

8

A

A

2

9

E

3

3

9

A

3

3

9

9

D =

>

F

4 6

5

?

> B

4

6

B

>

5

<

?

4

;

<:

B

=

<

6

<:

5

5

4 ;

<:

>

4 5

4

4

6

:

5

:

4 ;

:

<

?

4

9

A

2

A

9

9

2

8

9

2

9

9

8

9

3

C

9

9

2

9

9

9

3

9

9

A

A

9

9

2

H

6

F

<

=

N 6

: 5

?

N 5

5

6

4

4 5

6

5

B

6

F

Y

<

5

>

6

7

;

:

F 5

:

F 7

6

7

6

;

F <

;

?

4 6

B

5

<

6

?

;

;

:

4 ;

:

4 5

:

=

?

6

:

>

<

=

:

<

=

6

4

6

6

<

4

7

;

;

:

5

:

7

6

4 5

4

A

9

2

O

9

A

A

I

2

2

9

2

9

O

X

A

9

2

A

9

A

9

@

9

2

8

9

9

8

9

9

2

9

8

8

3

2


a

Ê

À

¿

Å

¿

Á

¸

Á

¸

Ì

Á

À

º

Å

Ö

¿

Í

º

Á

¸

Å

À

Á

¸ Ä

À

¿

Ä

Å

À

¿

º

¿

À

À

º

¸

Ô

½

½

Â

Õ

¹

½

¹

¹

Ï

Ê

Á

¸

Å

¸ Ä

¸

Ó

¸

¿

Å

Ä

À

º

¿

Á

À º

¿

¸

Í

¿

Á

º

¸

¹

½

¾

Â

Ò

Ñ

½

½

Ã

Â

Â

¾

Ð

»

½

¹

·

¡

}

z

 y

{

‰

’

–

Ž



Ž

’

Ÿ

£

œ

Ž

Ž

–

™

Ž



’

´

º

Ê

º

¿

Å

¿

¿

Á

¸

º

Í º

º

É

¸

~

“

š

“

‘

µ

ž

‘



š

ž

š

‘

½

¹

½

¹

¹

Ï

Ž

z

 y

{

‰

}

z

³

|

Ž

z

 y

{

‰

¤

Ž 

’

™

—

—







™

Ž

—

—



–

›

—

•

–

–



–













–

§

Ì

À

¸

¿

º

º

Å

É

º

Á

Ì

À

¸

¸

Ì

º

Ì

¸

Å

¿

¿

À

Î º

À

Å

Í É

À

É

~

~

u



~

“

”

“

š

š



“

“

“

‘

‘

“

š

ž

ž

‘

½

Ç

¼

¼

¹

¹

½

Â

¹

Ç

Ç

¹

½

½

¹

½

½

Ë

¡

¡



–

™

Ž



–

Ž

™

Ž Ÿ

’

’

’

£

 £





Ž

–

™

Ž



’

’

£

Ž

—

–





™





’



’





Ê

º

Å

¸ Å

É

¿

Á

Å

Æ

Á

¸

Å

¸ Ä

¸

À

Ä

À

º

¿

Á

À º

¿

¸

º

¸

ž

š

‘

²

“

”

ž

®

“

š

“

“

”

š

š

ž

š

‘

®

±



‘

“

ž

“

“

“

‘

‘

¹

Ç

¹

½

¼

½

Ç

½

È

Ç

¹

½

¾

½

½

Ã

Â

Â

¾

½

¼

»

¹

·

–



™

Ž

–

›



’

Ž



’

Ÿ

£

œ

Ž 

Ž 



Ž

™

›

œ



™

™



Ž

Ž 



—



’

—

•

—





¤

’

’



 £



•

š



ž

ž

‘

“

“

“

š

“



š

Œ

°

¯

ž

“

®





–

—

›

’

–

Ž

—

•

›

£

£



–

£

’



•

• 





–



™

Ž

–



–

–

›







™

Ž

–



–

•

•

’

–

‘

˜

”

‘



š

“

”

“

š

š

“

ž

“

­

¬

j

m

j k

o g

o

ª

o

ª

©

e

«

e

h

«

h

¨

¡

–

Ž

™

›



Ž



•

Ž

Ž –

›

™

›

§



Ž

–

Ž

’

–

›







™

Ž





•



Ÿ

£



£





’



“

¢



“

“

‘

‘

“

“

”

“

š

š

‘

‘

“

ž

ž

“







•

• 





—

’



Ž



•

Ž



•

• 





–



™

Ž



•

•

Ž

• 

’

Ž

•





’

’

’

–

—

–



—

—

Ÿ

—





›

—

”

“



š

“

“

ž

“

š

˜

‘

–



—

—

Ž

’

Ž

Ž





•

• ›



Ž

–







£



Ÿ

Ž

—



—

Ž

—

’

Ž



–

›



Ž

Ž



–



–

–

›







˜

‘

“

”

š



”

‘

‘

“

”

š



‘

“

“

”

“

š

¡

™



•

•

Ž

Ž

• 

’

Ž

•

–





’

’

’

–

Ž

Ž

• ›



•

— •



’

Ž

z }

}

w z

|





•

•

Ž ’

’



—



’

š

Œ

“

“

ž

“

~

u

¦

u

x

¥

Œ

¡

Ž



•

•

Ž ’

’

— •

—

™



Ÿ

“

“



–

—



›



’



–

Ž

•









–

—



¤



•

•

Ž

Ž



–





’

’

’

–





’

’

£

£

–

Ž

Ž

• ›





’

—

•



’

Ž

•

“

¢

“

‘

“

“

ž

“

“

¢

š

“

“

ž

ž



¡

Ž

Ž

™

Ž



•

• ›

Ž 



—

•

Ž

Ž



Ž 

’

›

—



•

•



•

Ž



•

•



’





›

—

œ

›

—

–

—



”

“

‘

“

“

š

‘

ž

‘

‘

“



“

“

Œ

‘

‘

‘

š

‘

‘











’

—

’



–



’

—



Ÿ

Ž

—



œ

Ž



Ž



•

• 

’

—

•



’

Ž

’

’

•

Ž



Ž 



—

•

Ž 

’



’

•



’

Ž

š

š

“

ž

ž



”

š

“

“

ž

“

‘

“

“

“

“

–

Ž



›





•

• —

—

œ

–

Ž

Ž



–





’

–

›







™

Ž

Ž 





—

’

–



’

•

Ž ’

’



Ž 





Ž

‘

“

“

š

”

‘

“

“

”

“

š

š

˜

”

“

”

“

‘



Œ

{ v

s

} s

{ z

y

{

w

Š

} z

w

‰

u

‹

~

~

x

u

ˆ

‚

}

| v

y s

y

v

w

v

} s

z

v

q

u

x

u

t

t

†

‡



v

s





„

{

€

w

}

}

 {

} v

} z

}

y v

y



z w

z

w z

}

}

| v

 y

y

| s



uu

u

u

…

u

u

x

u

‚

s

s





„

w

}

{

}

| v

|

{

w z

|



v

€

w

v

} v

|

{

z

y s

y

v

w

v

s

q

u

t

ƒ

u

u

x

ux~

u

x

u

t

t

r

d j

o

k

c

c

d

d g

k

j

m

j

i n

d

j

m

j

j

j d

o

j

i n

d

j

m

j

m

k

c

c

d

g d

k

j

j

i

g

d

c

f

l

f

e

e

f

p

f

f

l

f

e

e

f

h

f

e

b

IHMISEN TILA


×

ï

ð

û

ø

ó ÷

 

 

G

R

?

Q

P

?

O

N

F

6 J

J

=

M

L

<

K

<

J

I

<

=

G

F

ò/

5

9

H

9

H

9

E 

  

 

<

=

<

6

6

6

7

6

3

A

@

A

@

>".

?

 

>

5

;

:

9

8

5

5

4

;

C

B  ?

<

=

<

6

6

6

7

6

D

+

 +

'

ß á

)

&

Ù

ß

ã

Û

Þ

ç

(

%

$

 

5

;

:

9

8

5

5

4

2

1

  

   

 

 

 

 

 

    

*.

-

,0  #"

   

÷ ë

ï

ô

ð

ï

û

ø

 

!

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

ñ

ó ì

ì

ï

ð

ø ó

ó

ÿ ë

ð

ï

ë

÷

íò

ò

ê

íë ì

ø

ñ

÷

ëñ

÷

ì

ï

ó

ÿ

ð

ñ

ð ó

ð

ï

ñ

îí

ê

ú

í

ê

ù

ý

þ

ì

ë

ð

ø

ö

û ü

ñ

ó

ï

ð

ï

ü

ï

÷

ë

ô

î

ë

ð

ï

û

ì

ó

ð

ï

û

ø

ë

ñ

ó

ì

ë ñ

ï î

û

ù

ò

ò

í

ò

ò

í

ù

ú

ê

ê

ú

ý

ë

û î

ë

ï

û

ñ

ó ð

ï î

ó

ö

ë

ð

ï

ü

ó

ð

ï

û

ø

ë

ñ

ó

ð î

ó

ñ

ì

ó

ô

ó ì

ô

ú

ò

í

ê

ù

ê

ê

ê

ù

ù

õ

ê

ê

ú

í

ë

ë

ñ

ð

ï

ë ì

ø

ñ

÷

ëñ

÷

ì

ï

ð

ë

ö ë

ñ

ë

ô

ð î

ó

ñ

ï

ë ì

ï

ñ

ð

ë

î

î

ë

ð

ï

î

ë ì

ê

ù

í

ê

õ

í

ê

í

ò

ò

í

í

ê

é

è

ã

Ý

Þ

Ú

â

ß

â

Þ

á å

Û

Ú

æ

á Ú

æ

å

â

á

Ú

ß

â

á å

Û

Ú

æ

Ú á

æ

å

â

Þ

Ý ã

Þ

Ú

â

ß

â

á

Ú

ß

Þ

Ý

Û

Ú

Ù

ä

ç

à

à

Ü

ç

à

ä

à

Ü

Ø

HUMAN SPACE


S

T

É

¹ ¸

»

È

¹

È

¸

Ã

ä

´

´

µ

º

²

Í

¼

½

Ã

Ã

³

é

Ñ

¹

¹

º

Ê

ã

Ú

á

Þ

Ù

Ù

Ý

¹

ß

â Ü

Ø

Ø

×

Ø

à

Ü

ß

×

Ü

×

Ø

Ø

×

Ö

¹

½

·

¹ ¸

·

³

¹

»

³

w

µ

Ú

Û

Ú

Ù

Õ

µ

´

´

À

µ

´

è

d

k l

s

d

k

d

g

h

g

d

e

f

f

f

w

°

e

j

h

l

p

n

m

g z

s

c i

p

n

m

c

d

c g

d

l

i

i

l

v

i

n

d

c

v

g

g±



~

g

h

k

d

d

t

e

q

o

e

f

e

e

q

e

f

f

e

o

o

o

{

e

t

o

o

¦

€

}

h

v h

d

d

g

k

®

Š

ˆ

‰

„

‰

ˆ

‚

ˆ

Š

„

Š

Š

„

‚

c g

g

l

i

l

l

v i

d

d

s

i

d

l

d

i

¯

o

o

t

À

µ

À

º

´

µ

Ç

À

º

i

e

’

h

g

i

·

È

½

· ½

È

¹

¹

ç

³

Ã

³

·

È

¹

¾

¹

i

µ

º

µ

´

´

µ

º

Í

Ç

c

l

d

d

g

g

s i

½

³

¹ ¸

»

È

¹

È

¸

·

Ã

½ ¸

¹

¸

Ã

¹

É

È

¹

È

¸

·

½

¸

¹

³

³

·

³

·

·

e

u

e

o

­

¬

‡

†

‡

«

«

©

‡

«

ª

©

¨

§

f

q

o

r

q

r

q

o

Ô

´

´

µ

º

´

µ

æ

µ

À

´

Ï

w

h

v

l

c

v

c g

c

v

g

g

g

i

h

c

d

i

d

h

g

v

d

c g

c

v

d

k

k

h

d

c

v

c g

s

s

³ ·

· ½

å

Ã

¸

¹

Ã

³

·

· ½

¹

e

e

f

q

¥

e

t

o

o

¦

t

b

e

j

e

f

f

e

e

u

e

f

e

Ñ

µ

À

Ñ

µ

´

Ò

w

k z

k

l

i

p

v

m

g

d

l

i

i

d

h

g

c g

g

l

l

c g

l

i l

c i

c

c

k

m

k

g

c

k

k

d

d

i

d

v

c

o

o

e

o

e

f

o

q

r

e

t

j

e

f

f

r

e

y

e

e

f

f

e

É

·

½

¸

»

»

¹

¸

·

·

·

¸

ä

´

µ

´

º

´

µ

Æ

µ

z

c

g

d

l

s

k

k

h

l

s

g

c

v

v d

l

g

m

s g

c

v d

l

g

m

g

d

g

m

s g

l

s

d

g

l

c

c

h

c

e

o

e

e

j

e

r

e

j

e

f

o

e

j

e

j

e

e

e

q

¥

³

Ä

¹

½

¹

ß

Ü

â

Ø

Ø

×

Ø

à

Ü

ß

×

Ü

w

Ù

Ú

Á

´

µ

Ñ

ã

Ú

á

Þ

Ù

Ù

Ý

Ú

Û

d

i

g

h

k

k

g

l

”

v

v

h

v

s

c i

c

g

g

g

”

v

v

s

n

d

i

c i

l

v

c

h

k

k

d

i

d

h

g

g

c i

s h

e

r

e

e

o

¤

t

e

e

r

e

o

e

e

j

e

f

f

r

e

¸

×

Ø

Ø

×

Ö

³

·

·

½

½

¹

½

Ã

¹

Ä

¹

½

¹

Æ

Õ

´

´

Á

À

´

Æ

Á

z

h

k

k

d

i

d

h

g

l d

k

d

c

d

h

g

v

”

h

v

v ’

i

l

’

c g

h

d

i

d

h

g

c

l

l

c g

l

i

l

c

e

j

e

f

f

e

e

f

o

e

e

£

e

e

¢

e

t

¡

e

j

e

f

f

e

³

¸

»

»

¹

¸

·

³

³ ·

µ

´

º

´

µ

µ

µ

µ

´

w

i z

h

l

g

h

g

p

l

h

i

s

i

l

g

c

d

d

d

k

d

g

d

c

‚

Ÿ ˆ

ž

Š

–

i

i

d

c

d

c g

³

·

·

Ä

Ã

½

³

Ã

³ ·

Ã

»

·

³

e

j

e

f

e

f

e

r

e

e

e

f

e

f

f

e

e

b



œ

o

o

e

j

q

o

e

f

e

e

µ

µ

µ

´

´

Á

Ô

Œ

g

d

k

k

g

m

v

h

k

k

d

i

d

h

g

l

l

c

g

l

i

l

c

i

h

l

i

i

i

d

g

d

g

p

k

g

i

h

k

k

d

i

d

h

g

É

¹

¸

·

³

½

½

³

·

½

½

¹

³

¹ ¸

½

¿

Ä

o

e

o

e

j

e

f

f

e

q

o

o

e

o

o

e

f

r

o

o

e

j

e

f

f

µ

´

º

´

µ

µ

µ

Á

º

Ó

c

l

l

c g

l

i

l

c

i

h

n

l

d

h

i

s

h

k

k

l

v

–

g

d

c g

c

d

m

n

c i

d

k

–

g

i

l

k

k p

h

d

³

¹

³

·

·

·

Ã

Ã

¸

¹

Ã

³

·

· ½

¹

Ñ

e

e

f

e

e

o

o

o

e

f

e

e

q

q

q

q

e

o

f

o

o

f

e

e

|

µ

À

µ

À

´

µ

µ

À

µ

À

Ñ

µ

´

Ò

›

`

Z

\

Y

—

—

š

™

˜

w

d

g

d

v

n

l

d

c

c

g

i

k

g

c

s

i

–

g

m

g

c

g

d

d

g

g

o

j

f

e

e

e

f

r

t

j

q

o

f

o

q

q

o

e

e

w

z

c i

”

v

c

i

i

d

l

m

i

l

c i

v

d

c

k

d

h

i

c i

c

d

i l

l

m

n

n

d

i

l

i

s

g

d

i l

l

c

e

e

o

q

e

e

f

f

r

e

f

o

e

t

e

q

e

e

o

o

e

•

q

j

e

e

w

Œ

g z

g

p

k

h

d

p

l

c

g

d

c

k

d

g

v

c

g

g

l

c g

g

c

g

g

c

k

l

i

g

d

d

k

s

c

l

k

k

k

v

l

v h

h

m

e

e

e

f

o

e

f

e

f

e

e

e

e

o

f

e

o

e

e

w

c

v

h

g

c

v

i

d

g

g

d

c i

”

c

g

p i

v

c i

i

d

k

g

g

c

i

i

d

l

m

i

l

c i

l

s

v

v

c g

l

v

t

‘

e

o

e

o

j

q

o

f

o

r

e

e

f

f

e

j

e

t

w

Œ

h z

g

c

v i

c g

g

l

i

l

l

k

d

v

h

i

i

i

l

c

h

n

m

s n

c i

l

v d

g

c

i

c

c i

l

v d

d

d

i

d

l

m

‘

f

e

r

e

“

o

o

f

f

q

e

r

{

e

o

e

q

e

d

z

i

l

g

d

l

g

p

k

m

m

h

g

d

l

v

c

c i

g

l

l

g

i

i

l

s

c i

d

h

m

g

d

k l

p

k

h

d

i

i

l d

k

e

f

f

e

e

e

e

f

f

o

o

e

j

e

q

e

e

e

e

|

e

f

o

w

v

’

c

g

v

h

g

c

v i

v h

i

c

l

l

c g

l

i

l

c

i

h

c

s

s i

n

s

g

d

d

v

k

p



~

c

v

g

m

g

c

o

e

e

|

t

t

‘

e

e

j

{

e



e

w

c i

i

d

l

m

i

l

c

i

c

d

d

i

c

h

n

m

s n

i

c

l

l

c

i

c

l

n

s

c

k

c

h

n

m

s n

q

e

e

f

f

{

e

o

q

q

q

f

Ž

q

q

e

{

e

o

{

e

f

q

c

c

d

i

l

l

h

d

i

s

s

n

l

k

d

g

s

c i

c

s

g

p

i

v

g

l

l

v

d

l

p g

g

d

g

g

g

z

n

d

i

‹

d

e

e

e

e

e

j

e

j

e

o

e

e

o

o

r

r

q

o

t

q

f

q

w

d

z

i

l

l

s

i

c

c g

g

s

i

d

k

d

g

p

k

d

k l

h

i

m

c

g

g

h

d

i

s

s n

l

d

d

i l

k l

p

k

h

d

g

l

l

h

k

k

e

j

e

j

e

e

o

e

f

e

e

e

e

e

e

|

e

w

l

z

i

d

h

g

i

m

m

s i

d

l

i

h

d

c i

l

n

d

h

i

v

c

c g

h

d

i

s

s n

i

k

i

d

d

c

c

k

k

j

e

f

f

e

o

e

f

q

f

q

e

e

e

f

f

q

j

e

Ž

o

o

o

e

c

h

k

k

d

i

d

h

g

c

p n

d

n

l

d

n

i

i

i

i

l

k

p

k

h

d

l d

h

i

s

c

i

c

s g

d

d

g

k

v

c

c g

e

j

e

f

f

q

j

q

o

o

t

o

o

f

e

e

|

e

e

f

e

t

Œ

z

h

d

i

s

s n

l

g

c i

i

d

k

g

l

d

d

s

c

i

l

s

d

d

i

c

l

l

n

s

n

c

g

h

v

s

v

m

v h

d

c

e

r

t

e

j

e

e

j

e

q

q

e

e

{

e

f

q

x

b

w

c

v

v

d

i

c

c

i

i

h

v

k

c

k

d

k

g

d

h

i

p

l

p

n

m

c i

c

g

d

d

c

h

v



c i

c

e

e

q

o

e

o

e

e

f

Œ

z

g

d

g

c i

l

g

c

c i

c

g

g

c

v

v

c i

i

s

v

l

p

n

m

c i

c

g

h

v

v

‹

c

i

i

l

s

k

k

h

l

s

e

e

o

f

e

e

o

e

r

j

e

e

o

q

o

e

o

e

t

e

e

e

j

w

w

h

d

p

n

m

c

d

c g

Š

‰ „

ˆ

…

‚

ˆ

…

„

‚

c g

g

l

i

l

l

v i

d

d

g

l

c

c

h

g

g

i

~

c

k l

p

k

q

q

o

e

f

e

e

‡

†

ƒ



f

e

e

€

}

e

É

³

·

È

½

»

³

·

È

¸

Ã

w

Ê

Ç

µ

Ð

z d

h

c

l

c

z

d

i

d

h

g

c i

c

g

g

s

v

v

g

p

k

i

l

c

p

n

m

v

l

s k

k

h

l

s

g

r

e

|

e

{

{

e

e

e

j

e

f

f

e

o

y

f

e

q

q

o

e

o

e

e

j

e

Ã

Å

È

³

Ã

Å

³

·

³

¸

Ã

Å

¹

½

Ã

¾

Ä

w

µ

Ï

µ

º

´

µ

Î

´

µ

Î

l

g

d

l

g

d

g

c i

l

s

i

g

d

l

h

v

s

v

m

v h

d

c g

v

h

k

k

d

i

d

h

n

l

d

h

i

s

c i

c

i

i

e

o

f

e

j

e

e

o

x

e

o

e

j

e

f

f

b

e

f

e

f

f

Â

¹ ¸

»

È

¹

È

¸

Ã

¸

½

¹

¸

¼

¹

¹

Ê

´

´

µ

º

²

Í

Ç

Ì

µ

Ë

º

v

g

v

p

h

g

v

s n

l

c

i

c

g

s

i

d

i

l

h

l

p

n

m

g

l

l

h

k

k

d

i

d

h

g

c

d

c

e

o

o

o

e

e

o

u

t

e

e

r

q

o

o

e

o

r

q

r

q

o

e

j

e

f

f

e

f

e

e

b

É

½

¼

¿

¾

Á

À

[

Y

[

a

_

`

Z

Y

^

_

_

\

Z

\

^

[

Y

\

Y [

Y

Z

Y

W

³

¹

³

·

·

³

·

È

½

Ã

·

³

¹

³

·

¸

Ã

Ã

U

]

X

X

V

X

]

]

X

]

X

X

X

V

µ

À

´

Æ

µ

À

µ

Ç

¸

Ã

Å

³

¹

³

·

·

³

Ã

Ã

Å

³

¹

³

·

³

µ

À

µ

Æ

µ

À

µ

´

´

µ

Å

½

¼

¿

¾

·

½

Ã

¾

Ä

Ã

Â

¾

¾

¿

¿

½

¼

¿

¾

ANATOMIAA ARKKITEHTUURISSA

Á

À

´

µ

Á

µ

´

Á

À

½

¼

³

¸

»

»

¹

¸

·

³

³

µ

µ

µ

µ

´

º

´

µ

µ

µ

µ

´

²


ê

ê

\

U

X

\

P

R

Z

W

PQ

e

cÿ

ý

ÿ

þýþý

ý

ÿ

ý

ý

 

 

ÿ

þ

üü

ü

+

O

M

T

R

[

R

\

P

T

\

\

R

P

_

O U

P

[F

E

ü

ü[

ÿ

þþ

ÿþý

ý ÿýýþý ÿý

Q

a

N

]

S

i

Q

Q

L

O

\

OP

MP

P

[

W

RZ

M R

W

R

N

S

Q

N

L

X

U

\

\

M

P

T

h

\

\

U

U

O R

_

O U

P

N

Q

N

V

S

S

N

c

Q

L

N

L

S

d

?

 ýý ÿ

 ÿ

ý

ÿ

þ

 

ý

þ

ý

ý

`

Z

Oþÿý

ýý ÿNü

'

(

$ü

+

&

B

ü

ûI

G

G

=

`ÿ

þ

ÿ

ý

1

J

0

/

ý ÿý

ÿ

þþ

þ

ÿ

þ

ý

GH

üD

ü!P

OP

MP

P

U

\

R Z

M R

W

R

Z

Oý

ÿþþþ

ýÿ

þ

ýþý

ýý

þ

g

f

S

S

Q

N

e

S

d%

ü

ü

ü

ü

ý

ýý 6

ý

ÿ

þÿ

 

þý

ý

þ

þ

ÿ

ýÿ

ü

üü

"

ý

ÿþþþ

ÿÿ

þý

þ

þý

ýýý ÿÿ

ýÿ

þüüü3 ÿ

"

þ

þ

ýÿý

ÿýý

ÿý

ý

ýÿ

þý

CBü!ü

 ,  A@

?<ýÿ

þ

ý

þÿ

ý

ÿ

 

'

>

=üý

ÿý

ÿý

 

ýÿý

ý, ÿü!

ü'

ý

ý

ý ÿý

ÿ

ý

 

ý

ÿ

þ

ý

ý

þ 

ÿ

%

üü!%

ü#

ó

î

ñ ï

í

9

;

ö

ô

:ÿ

þý

ý

 

 þý ÿÿ

ý

ý ÿ

ý

ýýü

8ü

þþý ÿýýý

þ

þ

ýþÿ

ý"þ

üûü

3

#

ýþ

þý ÿÿ

ý

þþ

ý

 

ÿ

þ

ÿ

þþ

ý

ý ÿ, ý

ü

ü

7

5

üþ

ý ÿýýý ÿ

ý

ý

ÿý

ý

ýþ

ý

ÿ

þü

üüü

ý ÿýý

 

ýý

 

þý

ý

6ý

þ

ý ÿ, 

ü

üü

ü

ýÿý

 ÿ

þý ÿýýÿ

ýþ þ

ÿþ

ý

ý

ýüü

#

5"ý

ÿýþ

þý ÿÿ

ý

ÿÿ

ýÿý!

4

3

#

2

ü

ü#

1

1

0

/

þÿ

ý ÿ,þ

þ

ýýþý

þþü%ü

þýýýý

 

 þ

ý ÿ

ý

ÿüü

ü

ü+üþýþ

ÿ

ÿýÿ

þþý

ÿ

ý

ý

þÿ 

þ

ü

ü

û% ÿý

þ

ý

 

ý

ÿ

ýþý

ýýýý ÿý

ÿ

ýüü

üýýÿþ

ý

þý

þ

ÿþþ

ÿ"ý

ý

þý

þü

û

ü

+

.ü

"

ý ÿ

ý

 ý

ý ÿý

ý

ý

ý

ÿ

ý

 

ÿ

ýýþ

ü

ü

ü

ý ÿý

ÿýÿ

ÿ

ÿþÿýý

ýÿ

ýý

ý ÿ

ü

ü

-

" 

ý

ÿþ

þ

ý

ÿ

þ

ý

, 

ý ÿ

ý ÿý

 ÿýþ

ÿþþ

ÿ

üü

ýþ

þ

ÿ

þý

ý

þ 

ÿ

þ

þþ

ÿ

ü#

ü

ü

ü

ý

þýþÿ

þ

ýþü+

ü'ýþ

þ

ýý þ

ÿ

þ

ý

) 

þ

ý

+ü

+

*

ü

ü

üþ

þý ÿ

 

þÿ

 ý

ÿ

ÿÿ

ý

ýý

"

ý

(

'

&

%

$

#

þ

"ÿ

þ

ýý ÿý

ÿ 

 ý

ý ÿ

 

ü

!

üü

üý

 ÿ

þ

ý

þ

ý

 

 

þ

ý

ÿ

þ

ý

ý ÿ

ý

ü

ü

ü

üü

üÿ

ÿ

þ

þþ

ÿý ÿý

ÿ

ý ÿý

ÿ

ý

þ

üü

üü

ü

ÿ

ý

ýþÿ

ý

þ

ýþÿ

ý

ÿ

þ

ýü

ü

üü

û

ì

ñ ÷

ú

ï

ø

ñ ï

ø

÷

ì

ì ø

î

î

ì

ø

÷

ó

ñ

ó

ò

ñ

ï

î

ì

í

ù

ð

õ

ù

õ

ö

õ

ô

ð

ë

X

O

U Z

R

_

RZ

N

N

S

`

N

N

^

R

[

\

P

[

OU

Z

b

b

[

\

\

P

Z

R Z

U

\

U

OU

N

]

Y

c

S

N

S

a

`

ANATOMY IN ARCHITECTURE Z

X

O

U Z

R

_

R Z

R

[

\

P

[

O U

N

N

S

`

N

N

^

N

]

Y

X

U

O

O

W T

TU

U

O

T

P

R

O

O

OP

O

M

K

N

V

V

S

S

S

N

N

Q

N

L


j

k

x

q †

†

‡

q

†

p

o

‡

p

o

z

o †

p

zq

„

z p

o

o †

q ‚

q

o †

q ‚

Œ

p

o

p

o

n

m

†

z

p ‚

z

o

q

 †

p

˜

—

t

€

{

r

Ž

ˆ

u

u

’

ˆ

ˆ

–

u

•

•

{

“

‹

u

t

u

’

‘



u

t

t

t

”

x

p

o

o

s m

p

q †

†

‡

q

†

o

p

‡

p

o

z

o †

p

zq

z p

o

o †

q ‚

q

o †

q ‚

o

z

p

m

‚

s

q

p

p

o

”

~

u

˜

—

t

€

{

r

Ž



u

u

’

ˆ

ˆ

–

u

•

•



t

u

~

r

t

u

€

u

€

x

p

o

p

o

n

m

†

z

p

z

o

q

 †

p

‚

p

o

p

s

m

o

z

p

q

o

Š†

q

p

p

o

s

}

z

Š

p

m

z Œ

o

z

Š

p

}

o

†

‚

p

z

Š

†

z

z ‡

q ‚

‡

p

o

†

x

q ‚

†

“

‹

u

t

u

’

‘



u

t

t

t

u

u

€

ˆ

r

t

u

ˆ

t

t

u



u

ˆ



u

u

t

‹

u

u

‰

u

ˆ

…



q

o

s

q

p

o

q

o

s

p

q

q

}

q

q

n

†

p

o

s

m

o

q

q

z

p

z

o

q

 †

q †

p

‚

q

}

z

q

z

x

p

z

q

o ‚

q

Š

o

s

p

qv

Š

o

s

q

z

‚

p

q

s

q

q

q

w

r



ˆ

r

t

{

ˆ

ˆ

u

u

ˆ



€

r

ˆ

u

€

t



u

t

t

t

u



|

r

{

y

w

ˆ

{

u

Ž

u

€

t



t

r

€

x

q ‚

q

s

o

q ‚

‚

p

o

o

n

m

†

n

o

p ‚

o

p

m

p

q

p

q

‚

p

n

Œo

q ‚

‚

o

p

‚

z

†

†p

p

o †

ƒ

t

€

u

t

u

u

t

u

t

u

~

r

t

ƒ

€

ƒ

~

ƒ

ƒ

ƒ

r

t

u

u

u

u

u

t

‹

z

Š

†

z

z ‡

q ‚

‡

p

o

†

x

‚

q

‚

o

p

o

‚

q

q

s

o

p

q

q

p

m

o m

o

„

‚

s

q

p

p

o

o

n

m

o

n

m

o m

 z

p

o

o

p

m

p

q

}

z

q

z

x

v

p

q

s

q

q

p

o

n

m

u

u

‰

u

ˆ

…

u

~

u



u

~

€

u

t

~



ƒ

t

u

€

u

€

u

~

t



€

t

u

~

r

t

|

r

{

y

w

t

u

t

r

l

p

q

p

o

o

o

®

o

qv

Š

o

z

o ‚

o

z

r

Ž



u

‹

r

r

­

r

r

•

¬

u

r

r

l

ž

¤

£

¢

Ÿ

¡

› §

ž

©



Ÿ

ž

› ž

¨

§

¡

«

š

ª

¦

¤

£

¢

¡

›

Ÿ

ž



›

™

¥

œ

œ

š


¯

°

È

µ

¸³

µ

³¿

·

³

Á µ

²

²

Û È

Â

Ú

Â

¸º

µ

¸

·

µ

Â

üµ

¿

µ

¾ ¼

¿

·

³

Á

º¾

· ¸

·

¿

º

Â

· ¸

º

µ

¿

¿ µ

º

Å

¾ º

Å

·

³

Áµ

¼

²

û

Â

º

¿

¸

º

¾

¼

¾ Â

¸

º

³

¿

¸

²

Û

²Û

á

²

Û

Ë

Ú

³

¿ µ

¿

üµ

º

·

Á µ

¾

¾

¿

Â

µ

¾

Â

º

³

Â

¼

³

º

¾

·

µ

¾

¾

·

¾

¿

· ü

µ

¿

¿

º

Å

¿

¹

² ¸

²

¾

¼

º Á º

²

Û

Û

²

Æ

´

Ë

´

´²

´´

´

û

²

²

È

È

È

·

¿

²

´

´

Ë

Û

Û

û

Û

²

²

Û

²

Ë

Û

á

²

²

»

²

»

²

²

²

²

»

À

À

²

»

²

Û

È

Ä

È

Ä

¿

µ

Â

¾ ¼

³

Å

ü

µ

Â

º

Â

· ¸

º

µ

Ã

º

¸

Á·

¼

µ

¾

º

µ

³

·

¿ Å

¸·

Â

¾ µ

¸

µ

¾

Ã

¾ ¼

¿

º¾

µ

Ú

Á

¿

¸

µ

º

Â

¸

¸ µ

º¾

·

¾

¾

µ

¿ µ

¾

¿

º

Á·

¾

¿ µ

º

Â

Â

·¿

¿

¼

²

Û

Û

á

Û

û

´

´

Ë

²

´

Û

Û

²

»

»

²

»

²

»

À

²

²

Û

´

»

²

²

â

Û

´

È

Ä

¸

ü

·

º¿

·

µ

¿ µ

¼

·

³

µ

¾

¿

¾

Â

·

µ

¸³

·¿

¿

· ¸

µ

·

¿ ¼

¸ ¼

¼

¸

·

¿

· ü

¸³

·

º

Â

· ¸

º

µ

¸

· ½

¼

¿

Á Ã

¿

Â

Å

º

Â

· ¸

º

µ

¸

µ

µ¾

¸

·

¸

¼

¼

¸

¿ µ

·

¸

µ¿

¾

¾

¿

Ã

¸

µ

µ¾

»

¾

º

¸

À

É

²

Â

µ

·

¾

¸

· Á

¼

µ

¾

º

¸

º

¸

¾ µ

¸

·

¸µ

º

µ

¿ ³

Á ¼

·

¼

½

¸

µ

Â

¼¾

³

¼

¾

¿

Ã

Â

½µ

µ

Ã

Â

·

¸µ

º

¸

º

Â

¸·

º

µ

¸

À

»

²

»

¿

¿

Ú

Ä

Ä

È

¾ ¼

º

Â

·¾

¸

¿

µ

¾ µ

µ

¾

µ

¸

º

¾

¿ µ

¿

·¿

·

·¾

Â

µ

²

À

Ú

Û

´

Û

´û

´

²

Ë

Ë

²

Û

Ü

Û

û

²

»

À

À

²

û

²

»

²

²

²

»

²

¾

¿

Á

ü

·

Â

µ

¾

µ

Á·

¾

·

Á

üº

µ

¾

¸

¿

¾ ¼

µ

º

·

º

µ

Â

¾ ¼

³

Å

·

ü

µ

Â

¿ º

·

µ

Ã

º

µ

µ

µ¾

µ

¾

µ

º

¾

¼

¼

¾ Â

¸

º

·¿

·¾

· ½

¾

· ½

º

¾

· Á

µ

¾

¾ ¼

¾

¿ µ

Á

º¾

· ¸

´

û

²

²

ï

²

²

Ù

Û

Û

á

»

É

²

²

²

Û

á

À

Ç

Ç

»

´

²

²

À

²

»

»

È

¸

¿ µ

·

º

¸

µ

Áµ

¸

¿ µ

Á

¿

· ½

¼

º

Â

· ¸

º

µ

·

·

¾

¾

¿

¿

¿

¸

Á

¼

¼

¿ Â

Á

¿

Á Ã

²

»

Ç

²

»

²

´

²

²

»

Û

á

²

À

²

À

²

²

²

²

´

²

É

ø

Ô

ÐÓ

Õ Í

Í×

ù

Í

Ó

Ï

Ó

Ï

×

Ô

Ð

Ï

Í

Ñ

Ï ×

ø

Ï

Ð

Ô

Ñ

Ö

Í

Ó

Ð

þÓ

ù

Í

Ä

÷

Î

÷

ö÷

Î

Î

Ò

Ò

µ

·

¾

¾ ¼

¿

¼

·

¸

·

¿

º

·

µ¾

·¾

¿

¿

¸

·¿

¿

¸µ

µ

Â

¸

¸µ

¿ µ

¼

µ

º

Å

º

º

Â

· ¸

º

²

»

²

´

À

´

»

»

Ç

²

²

²

²

²

»

»

»

²

²

Û

á

È

È

È

Ð

õ

ù

ø

ø

Ð

Ô

ÕÓ

Ï

×

Ô

Ð

Ï

Í

Ð

ÐÍ

Ñ

Ô

ÐÓ

Ô

õ

Ö

Ð

Ñ

Ö

Ö

×

Õ

Ñ

ì

ò

ò

¿

¹

¸

¹

µ

¹Ã

º

¸º

Á

Â

µ¾

¸

Á

µ

¾

º

ô

ú

ú

Ò

ú

Ø

÷

ö

Ò

Ø

Ò

Ò

Ò

Î

ó

ñ

´

²

ð

²

²

´

Ë

Ä

Ä

¿

³

µ

Â

¾

¿

µ

Â

·

µ

Â

µ

¾

¸

·

Ã

Â

¾ ¼

¸

µ

³

¾

¸

µ

¾ µ

¸µ

¸

µ

¾

¾

¸

¼

Å

¼

¾

¿

·

µ

¾

·

Ã

º

µ

¾

º

²

²

´

Û

´

²

´

²

Û

û

´

Ë

È

È

È

È

¿

¾

Â

·

Å

Â

µ¾

·

Áµ

· ¸

Ã

¸

Á º

Á

º

³

µ

Â

µ ü

¿

¾

¸

¼

¾

¸

Áµ

µ

Â

¼¿

·

µ

¿

¸

º

¾

Â

º

Å

º

Â

Å

¾

¸

µ

Â

µ

ì

ò

ò

¹

¸

µ

Á

¿

µ

¿

¿

¾

Ã

¸

µ

µ

¸

·¿

¿

µ¿

·

Â

½

Ë

Û

²

±

²

ÿ

²

Û

ó

ñ

²

ð

À

É

À

»

²

»

²

»

²

²

È

¸

º

¿

¸

º

¾

·¾

Áµ

µ

Â

·

ê

í

 æ

é

ì

ò

è

ì ê

é

é æ

í è

é

¿

¹µ

Á·

µ

¿

¾

Â

·

Â

µ

¾

º

¸

·

¾

¾ µ

¸

¸

µ

µ

µ

µ

¸

º

¾

¿

¸

·

¾

¿

·

µ

½ ¼

¼

Ú

î

î

ß

¸·

·

¸

·

·

Á ¼

¸

µ

¾ º

¾

Á

¸

º

µ

²

²

Ûå

ñ

ë

²

´

Ý

´

Û

À

²

À

À

Ç

Û

À

²

²

Ç

²

à

²

»

Ç

²

´

»

È

µ

Â

¼¾

³

µ¾

³

Â

·

¸

µ

üµ

¾

µ

Å

¿

¸

º

¾

·

µ

Â

µ

¾

¸

·

Ã

º

¸

Á·

¼

µ

¾

º

¿

¸

º

¾

Â

º

Å

º

Â

Å

¾

¿

¿ µ

µ

Ã

¸

¾

¾

Á µ

¸

¾

¿

Ã

·¾

¾

·¾

¾

µ

¼¿

¾

¿

¸

¿

µ

¸

µ

¾ µ

·¾

¸

µ

Á ¼

²

´

û

²

´

²

´

Û

Û

û

´

´

Ë

²

²

²

²

²

²

À

²

É

»

²

»

²

±

Û

´

À

²

À

²

»

»

Û

²

²

Û

²

µ

¾

¾

º

¹

¸

Ã

¾ ¼

¿

Ã

µ

¸³

·¿

¿

· ¸

µ

µ

¾

º

¸

º

¾

·

¾ Â

µ

¾

µ

¸ ¼

¾

¸

º

³

¿

¾

³

µ¾

³

Â

·

·

¸

µ

µ¾

·¾

¿

¸ ¼

¸

µ

·

Â

¾

¾

µ

·¾

¾ µ

¿ ¼

·¾

¾

Á

¸

¿ µ

Á

¿ µ

·

· Á

¾

¾ ¼

¾

¾

¸µ

¸

Â

µ

Å

´

´

û

²

Û

û

²

ï

´

Ë

²

²

Û

´

Û

²

²

´

Ç

²

»

À

²

´

²

²

´

²

À

»

²

»

À

²

Ä

È

Ä

È

¸³

µ

Â

Ã

Â

¾ ¼

¸

µ

³

¾

¸

µ

µ¾

¸

µ ½

µ¿

µ

¾

¸

¿

µ

¾ ¼

¿

·

³

¿

¿

·

³

¿ µ

µ

¾

¸

Ã

·

º

·

·

º

¸

¿

¿

¸

·¿

¿

¸µ

µ

Â

¾

· ½

º

¾

·

¾

µ¾

Â

·

·¿

¿

·

¿

¸

·

¸

¼½

¼

Ú

î

î

ß

·¾

¿

µ¾

¿ ¼

·¾

¾

Á

´´

´²

Û

²

´

²

²

Û

â

Ë

²

²

»

Ç

²

Û

´

²

»

»

»

ï

Þ

²

´

²

Ä

È

¿

Â

üº

µ

¾

¾

ü

¿

·

¾

¿

¼

¸

·

¸

·

½

¼

¾ Â

¿

¸ ³

·

º

Â

¸·

º

µ

º

¿ µ

Á

µ

Â

Å

µ

Â

µ

·

·¾

¸

º

Å

¸

º

íì

ì

ê

é

è

æ

· ¿

¿

½

¼

·¿

¿

Á

µ

¾

¼¾

¸

¾

¸

·

¿

¿

¸

¾

· ½

º

»

´

´

²

Ç±

²

²

Ù

²

²

Ù

Û

Û

á

Ë

²

´

Ý

²

²

Û

´

ç

ë

ç

å

ä

²

ã

²

²

»

²

»

²

²

À

²

À

²

µ

¾

·

º

¾

¸

¾ Ã

¸

º

·

·

¿

ÁÃ

¸

¼

¸

µ

µ

Á

¸

¿ µ

¸

·

·

½

¼

¾

½

¸

º

Â

· ¸

º

È

Û

´

»

É

´

À

É

²

Û

â

É

²

»

´

²

²

²

²

Û

á

³

¸

¹

Â

º

¾

¸

µ

¸ ³

·

º

Ã

·

µ

Â

·

¿

· ü

Á

º¾

¿

¼

²

²

²

Ë

Û

Ä

È

Ä

µ

¾

¾

·

¾

µ¾

·¾

¿

¾

µ

Ã

Ã

º

µ

¾

º

¿

¾

Â

·

Å

µ

¾

Â

µ¾

·

¿

¾

¸

¼

¾

¸

Á µ

µ

Â

¿ ¼

·

Á µ

µ

¾

Á µ

· ¸

·

¼

Â

µ

Å

·¾

¿

¸·

Á ¼

¸

º

º

¾ ¼

º

º

·

Å

·¾

¾

¾

µ

¸

¸

¾ µ

¼

¸

¾ µ

¸

Á·

´

´

Û

Û

û

´

Ë

´

Ë

²

´

Û

²

²

²

Ç

²

À

²

»

²

»

²

²

È

Ä

È

Ä Ê

¿

¼

½

¼

¾ Â

ß

Ê

³

¸

º

µ

¾

¸

¸

·

ß

Ê

¿

· ü

º

¾

·

Â

µ

¾

¸

Á

¼

º

³

³

Â

º

µ

¾

¸

Ê

¸

Á·

üº

¸

·

·

Á ¼

¸

µ

¿

º

¸

º

µ

¾

¿

Ã

·¾

¾

Á

¿

Áµ

¸

¿

¼

½

¼

¾ Â

ß

Ê

·¿

¿

¿ µ

·

·

¸

º

º

ß

²

²

Ù

à

²´

²

Û

Þ

²

´

²

´

²

»

²

´

»

É

»

²

»

²

²

²

²

²

Ù

à

²

²

Ç

Þ

È

¸

·

¸

Á·

·

º

Ã

º

µ

¾

¸

µ

Â

µ

º

¾

·

Â

¿

¾

º

º

·

º

¾

¹

¸

µ

µ

¾

¾ º

Ã

º

º

µ

¿ ¼

¿

¿

½

Ã

Å

·¿

¿

¿ µ

·

Â

º

º

Ê

· ¿

¿

Á

¼

¼

Â

¸

µ¿

· ¸

·

¸

µ

µ

Á

Â

µ

º

µ

¿ ¼

Û

Ë

Û

û

´

²

Û

ÿ

²

Û

²

²

´

Ý

Ë

Ë

´

´

Û

û

²

Û

´

À

À

À

²

²

Û

²

²

²

Ç

´

²

²

²

Û

´

È

¸

· Á

¼

µ

¾

º

¾

¹

µ

µ

¾

¿

·

Á µ

·¿

µ

¾

¿

· ü

Â

¾ µ

Á µ

·

µ

¾

º¾

¸

º

¾

·

µ

Â

¸

¸

Á

¼

º

³

Á

¸

µ

µ¾

¼

¾ ¼

Å

¸

Â

¾ µ

·

·

µ

¼¿

¸

µ

¼

¼¾

Å

¸

Á

¼

¼

¿ Â

Á

¸

¼

Á·

·¿

º

´

´

Ë

´

²

´

´

´

²

Û

´

²

²

À

À

Ý

²

À

»

Ç

Û

´

Û

²

²

²

²

´

²

²

»

²

µ

¾

º

¾

¹

µ

µ

¾

Ê

¿

¸

Á

¼

º

³

Â

µ

¾

¸

·

¿

Â

µ

Â

º

·

³

¿

¿

·

³

µ

¾

Â

º

¿

µ

¼

Â

¿ µ

º

Å

¸

·

·

¿

·

·

µ

¼¿

¸

µ

¼

µ

Â

º

¸

½

Ã

Å

Ê

·

¿

¼

¿ ¼

·

· ¸

·

¸

µ

Á

¾ µ

¿

µ

Â

¿

½

Ã

Å

´

Ë

´

²

´

´

²

´

Û

Û

²

´

Ë

Û

Ç

²

²

»

´

Û

´

Û

»

»

À

À

²

»

²

²

²

Ç

À

Ç

À

È

È

Ú

º

Â

Å

¿ º

·

µ

µ

Â

¾ ¼

³

¾ µ

³

Â

·

¸

·

½

¼

¾ Â

¸

¿

¸

º

¾

Â

º

Å

º

Â

Å

Â

º

µ

Áº

µ

¾

¿

· ü

¸

Á·

¾

¾

¿

µ

¿

Á Ã

¸

¸

¸µ

Á

º

· ¸

· ½

¼

¿

µ

¸

µ

µ¾

¼¿

· ¾

¾

Á

·¿

¿

Â

¼

¾ ¼

µ¾

Â

·

·¿

Ü

²

´

²

²

Ù

²

²

Ë

Û

´

²

²

É

À

Ü

²

´

²

²

»

²

Û

²

´

²

²

´

²

»

»

Ä

¸

·

Ã

¼

µ

Â

·

³

Ã

Â

½µ

Ã

º

¸

Á·

¼

µ

¾

º

¿

¸

º

¾

Â

º

Å

º

Â

Å

µ

¾

µ

¼¾

¿

¿

¼

½

¼

¾ Â

Ú

¿

¿ µ

¸

·

·

½

¼

¾ Â

½

·

¸

·

·

Â

· ¾

¸

½

Ã

· ¾

¾ µ

¼¿

· ¾

¾

Á

¸

Á

¼

¼

¿ Â

Á

¾

¾ ¼

¿

¼

½

¼

¾

Û

Ë

Û

û

´

´

Ë

²

´

Û

²

Û

²

²

Ù

²

²

²

Ç

»

»

²

´

²

´

²

²

²

²

´

²

²

»

²

²

Ù

Í×

Ö

þÓ

Í

Ó

þ

×

Ô

Ð

Õ

Ð

Ï

× Ó

ù Ï

Ï ×

ù

ø

Ï

Ô

Õ

Õ

×

Ö

Ö

Ó

Í

Ó

×

Ô

Ó

Í

Í

Ó

Ö

Õ

Ô

Ó

Ó

Ñ

Ð

Ï

Í

Ò

Î

Ò

Ò

÷

ý

Ò

Î

Ò

Ø

Ø

Î

Ò

Î

Ì

È

È

¾

µ¾

·

µ

Â

³

µ

Â

·

¿

¹

¸

µ

µ

·

³

·

¿

Á ¼

¾ µ

¸

¾ ¼

¿

¿

Ã

Ã

º

¿ Ã

Å

·¾

·

Á·

º½

·¿

¿

º

¾

¿

¿

¾ Ã

µ

Û

²

Ë

²

»

À

²

²

Ë

»

²

»

»

²

²

²

À

²

²

Ä

¾

Ú

¿

Ã

Å

º

³

¿ Ã

Å

¹

¸

º

¾ Â

¿

Á

µ

¾

º

¸

·¾

Â

µ

³

¸

¸

·

·

µ

Â

º

Å

Â

º

³

Ã

Â

½µ

¸

µ¾

º

º¿

·

µ

Â

üµ

¿

µ

·

·¾

¾

¼

µ

·

·¿

¸

Â

¼

¾ ¼

¾ µ

Â

·

¸

¸ µ

Ê

·

¿

Á

¼

¼

Â

¸

½

Ã

¿

Á Ã

¸

¿ µ

¼

¾

· ½

º

¾

·

²

´

´

´

Ë

²

²

Û

Ë

´

²

²

´

²

»

»

À

´

²

²

²

²

²

´

É

²

²

²

È

È

Ú

³

·

¿ Å

·

Â

¾ ¼

³

µ¾

³

Â

·

¿

¿

¹

¸

ü

·

Â

·

Â

¾ ¼

³

µ¾

³

Â

·

¿

º

¸Ã

Á·

¸

¿

¾

¸

Á µ

µ

µ

³

Å

¸

º

µ ¹

¸

·

µ

³

¾ µ

¾

¸

Áµ

µ

µ

·

¿

Â

Áº

º

Å

º

¾ Â

¸

·

¸

º

¸

·

·¿

¿

¿

º

Â

Â

Å

Â

¼

¼¾

µ¾

Â

·

²

´

²

Ü

²

Û

²

´

²

´

Ë

²

²

´

´

²

±

À

Ç

²

Æ

²

»

²

²

²

´

²

»

»

Ä

Ä

¾

Ú

Â

Á º

º

Å

º

Â

¾

¸

·

µ

Â

·

µ

Â

µ

¾

¾

¼

¿

¸

º

¾

Â

º

Å

º

Â

Å

¸ µ

µ

Ã

¿ µ

³

µ

Â

Å

¸

¾ µ

¿

µ

Â

¾ µ

¸

µ

¸

¸µ

·¿

¿

¸

Áº

·¾

¾

Á ¼

· ¾

¿

µ¾

¿ ¼

·¾

¾

Á

¾

¿

Ã

µ¾

Â

Á

¾

¿

¿ µ

Á

¿

´

´

û

²

Û

Æ

Û

²

²

Û

²

´

À

´

²

²

´

²

À

²

²

À

À

²

²

À

À

³

¿

· ü

Â

¸º

¿

Â

º ü

¸

¿

µ

Â

º

µ

¾

³

Å

Â

Á º

º

Å

º

Â

¾

¸

·

¸

ü

º

¾

¿ µ

¾

¸º

º

µ ¹

¸

·

µ

³

¾

¸ ¼

¾ ¼

¿

¸º

¸

¾

¼

º

µ

·

¸º

·¿

¾

¸ ¼

¸

· ½

¼

µ

º

µ ¹

¸

·

µ

Û

²

²

´

²

´

´

Û

Û

²

Û

´

²

±

²

²

»

À

»

²

²

»

²

´

²

±


B

!

!

-

&

&--

5

&:

&

&

%

-

F!

!

&

-

F

&:

4-

5

37

7

--

.

>

-

9 

"

6

8

6

D

"

6

"

6

A

8

6

"

8

"8

-&7

!

)

!

!:

7

&

&

-

9

!

&-

.

-

5

F%

-

F

:

!

&"

%

-

&

7

'

&

%

5

&!

-

&

5

&

&

&

6

A

"

"

H

=

6

"

6

C

"

6

8

6

6

"

8

6

D

H

G

*

D

"

A

E

8

"

*

"

8

6

D

68

B

53

: &

9

3

-

&

:

:

4

-

4

?

9

&

!

!

-

&

-3

:

!

--

&

5

? .

&:

5

--

+

6

<

@

@""

6

A

"

6

<

6

"

6

6

"

<

8

.

!

4

?

9

-

&

-

-

;

>

! 

4

3

&

&

-

%

5

-

%

-

&:

-

-

;

!:

:

9

-&

%

-

&

7

'

-

&

5

&

&

-

4

3

@""

+

=

66

<

"

6

6"

"

8

"

*

6

"

6 

2

1

0

/

.

-

&

-

)

'

&

%!  

,

+

"

*

(

$

#

"
I

J

c

U

R

W

S

‘

T

R

R

O

R

P

R U

R

M

b

P

T

S

P

R e

T

O

T

‘

e

S

S

T

U

R

W

MT

]

]

[

’

L

”

L

[

L

[

L

V

]

V

c

P

M

X

O

S

‘

R

W

P

R e

T

S

‘

S

W

S

b

R

W

M

S

P

T

XP

R U

X

W

‘

R W

‘

U

T

S

W

R U

T

b

S

O

‘

R

[

]

[

[

]

]

L

[

]



L

]

V

’

P

MT

‘

P W

X

‘

T

S M

W

‘

R

P

R

W

S

O

U

e

M

S

X M

P

R e

T

O

T

W

T

b

P

R

W

P T

R •

TP

P

MS

W

‘

R

[

L

]

”

L

V

[

”

L

[

L

]

[

[

L

c

U

MT

T

P

S

W

W

T

Z

T

W

W

X

W

P

X

OW

T

Z

X

W

R

P

e

S

S

T

P

T

‘

W

U

R Z

T M

P

MS

W

‘

R

P

P

P S

U

‘

U

R

W

W

•

P e

M

U

T

OW

M

R

O

R U

X

P T

R

O

R

W

`

^

T

S M

L

L

L

Y

L

[

L

V

[

L

V

L

L

]

]

L

L

Y

]

[

[

L

c

c

MT

e

MT

U

R

P

T

W

Z

^

b

T

P

P

R

P

T

O

W

P

S

M

M

T

Z

T

P

^

O

M

R W

M

U

X

X

W

R W

U

T

_

M

R

O

_

R

R U

W

^

S

MT

X

O

R

W

S

XR

P

P

W

W

S

P

R

W

•

S

P

P

R

M

R

S

U

N

Y

[

a

N

N

[

L

L

[

[

L

]

f

N



L

L

]

L

Y

Y

L

V

]

V

’

]

]

”

L

”

]

]

o

n

d

]



Y

’

W

W

T

Z

X

W

X

T

W

U

R Z

M

Z

X

T M

W

R

M

Z

X

W

X

T

Z

T

T

W

P T

S

XP

T

R

R

R U

T

^

R

W

W

T

W

S M

P

P

R U

b

O

R

W

R Z

e

M

X

O

S

‘

T

S

PW

X

‘

T

S M

W

‘

R

P

R

W

e

M

•

S

L

L

Y

[

L

L

V

]

Y

Y

Y

L

[

N

]

]

]

L

L

]

L

[

”

[

L

]

L

c

_

^P

b

T

_

S

b

W

M

M

U

R

O

XP

T

W

W

O

M

R

Z

X

M

RW

P

e

S

S

T

U

`

T

P

RW

W

S

X

S O

W

M

P

P

R

P

Y

L

Y

Y

Y

L

[

M

R

R

M

P

X

T

R

^

W

R

P e

M

•

T

U

R

‘ _

U

W

R

S

O

MS

¤

T

R

^

S

T M

X

O

R

W

S M

R

P T

RU

R •

P

R Z

R

P

O

a

L

Y

Y

L

N

L

Y

L

L

Y

L

[

L

V

L

L

[

L

[

Y

L

V

Y

L

[

L

]



V

’

]

]

V

’

[

]

c

T

Z

_

S

X

W

^

O

bR

M

R

P

O

W

Z

W

W

^

M

W

T

Z

X

W

W

R

R

Me

T

W

P

Z

^

b

T

W

W

X

MX

W

U

X

OW

W

‘

•

P

M

X

O

S

‘

T

‘

P

P T

‘

S

P e

M

•

T

U

W

•

R

M

S

O

‘

RU

T

R

M

b

P

R

W

S

P

S M

[

Y

V

Y

]

L

]

L

N

N

N

Y

L

d

N

N

]

L

]

[

[

L

[

”

L

V

]

L

V

L

’

L

]

”

L

\

T _

W

W

X

W

P

X

OW

T

S

XP

T

R

W

^

W

R W

P

R

W

P

R

P

T

W

T

MT

U

W

R

S

O

S M

P

T

M

R

Z

X

P

Z

^

‘

‘ _

R

P

P

SP

U

‘

MT

P

S M

W

‘

R

P

T

‘

W

U

R Z

R

b

T

O

¤

R

U

S

`

W

U

T

T

X

P

Z

TP

U

R

W

R e

S

W

R

S

O

L

V

]

Y

Y

Y

L

[

L

L

L

[

Y

L

Y

L

Y

N

[

Ž

V

L

[

L

[

”

[

L

]

c

\

MS

S

R

M

R

P

O

W

T

Z

X

W

P X

U

bR

T

W

S

W

P

Z

^

b

M

W

MT

M

P

X

W

XP

U

b

W

Z

^

W

^

M

M

R

‘

P

T

‘

R

O

MT

R U

X

W

‘

RW

‘

U

T

S

P

e

O

T

U

T

b

R

W

P

R e

T

S

‘

S

W

S

b

^

O

]

Y

L

]

L

L

Y

a

N

L

N

[

L

Y

L

L

L

L

Y

L

L

N

]

L

[

L

V

V

L

]

”

L

V

]

[

[

]

o

M

R

R

M

P

X

T

R

S

b

T

^ _

W

P ^

b

W

T

Z

X

MT

e

MT

U

R

P

P

U

R

O

P

R

`

P

R

RW

T

W

T

Z

X

L

Y

Y

Y

L

[

L

Y

Y

L

a

Y

N

Y

[

L

Y

L

Y

L

L

Y

L

Y

ˆ‡

†

ƒ

£

ƒ

¢

†

}

}

ƒ

„



}

‚ ‡

†

Š

}

¡

€

…

€

…

€~

~

W

T

Z

X

W

X

T

X

P

W

T

e

O

T

U

T

b

M

R

RW

R

W

R

T

M

U

X

X

W

RW

U

T

MT

P

P

R

P T

T

S

T

Z

X

S

T

[

L

V

L

Y

N

N

[

a

L

]

L

Y

Y

L

L

[

[

Y

Y

[



ˆ

„

ˆ

‹

Š

ˆ

‚

‡

†

}

}

ƒ

„

ƒ

ƒ

‚



}

Œ

…

…

Œ

Œ

€

‰

€

…

€€~

|

c

ARKKITEHTUURIA ANATOMIASSAMME

ARCHITECTURE IN OUR ANATOMY

R

T M

M

MT

W

M

R •

R

M

‘

R

O

M

R Z

V

]

L

V

]

L

L

V

\

\

c

P

‘

P

R

W O

R

S

O

P

MT

R U

X

W

‘

RW

‘

U

T

PW

U

T

R

M

R

W

T M

O

R ‘

MT

P

P

T

M

R

R

W

U

S

M

R

L

V

L

]

“

]

L

n

]



L

c

\

P

P

R

T

‘

R

` O

U

S

•

x

{

w

t

r

v

z

MT

x

r

v

S

O

U

MT

^

R

S M

U

S

e

M

U

S

•

N

V

N

Y

[

L

V

m

Y

l

m

V

]

l

i

q

j

”

m

V

]

’

V

L

Y

\

x

w k

t

sr

w

r

v

S

O

U

u

t

s r

w

r

v

R

R U

R

W

T M

u

t

s r

r

p

M

W

T

R

W

W

T

W

R U

S

P

R

P

O

_

P

P

T M

P

P

R

M

R U

W

T

Z

X

R

R

W

R

T

b

S

XP

P S

T

U

X

X

W

R W

U

T

l

i

q

j

”

i

i

q

j

Y

]

V

i

i

q

L

Q

]

]

”

L

N

Y

N

[

[

L

]

L

L

L

Y

[

Y

V

L

Y

N

N

[

a

Y

a

a

L

]

L

Y

Y

\

\

\

c

_

R

MT

^

U

R e

U

X

P

x

v

t

s r

r

p

U

S

•

‘

M

R U

S

R

W

S

O

U

P

R

S

O

‘

Ÿ

r

tv

s r

k

U

S

•

R

R

T

W

T

Z

X

R

R

W

R

`

^

W

x

{

w

t

r

v

z

P

x

r

v

y

M

P

RW

T

W

R

M

M

’

V

m

l

i

i

V

]



V

[

]

”

V

V

L

g

V

L

Y

N

N

[

f

L

N

Y

i

q

j

L

N

Y

N

V

]

L

N

[

[

Y

\

c

P

e

M

W

M

R

T

Z

X

–

R

R

W

R

u

t

s r

r

U

S

•

P

M

M

R

W

U

T

MT

R U

X

W

‘

R W

‘

U

T

_

P

^

W

x

w k

t

sr

w

r

v

`

u

t

sr

w

r

v

MT

R U

T

u

t

s r

r

p

T

P

P

S

T M

P

MT

M

W

T

W

T

Z

S

]

L

[

ž

[

L

]

Y

L

[

i

i

j

V

]

L

L



]



V

L

]

f

i

q

j

i

i

q

j

Y

L

Y

a

i

i

q

L

L

[

\

c

P

M

RW

‘

R

R U

R U

T

^

S

MT

X

O

R

W

S

P

MS

W

T

Z

U

R

P

S

T

‘

S

O

W

T

MT

P

MT

U

R

W

R U

X

X

W

R

P

e

S

S

^

O

W

R

T

e

U

X

U

MT

T M

T M

T

P

P

R

R W

T

W

T

MT

T

P

P

U

X

X

W

R W

U

T

M

R

M

L

]

L

V

—

V

’

]

]

”

L

’

[

L

L

]

V

]

a

L

[

L

L

Y

K

L

a

L

]

L

Y

Y

N

]

c

\

_

W

S

R

W

M

P

R

X

W

P

T

‘

R

O U

S

MS

P

Z

‘

W

P

W

U

T

P

R

XP

S

W

R

T

P T

•

S

U

T

MS

R

W

W

T

Z

X

W

TP

R

T

W

P

X

O

X

U

P

O

W

S

M

M

T

Z

T

W

R

P

S

O

W

T

MT

T

W

T

T

P

S

W

M

R

R

P

X

O

W

X

]

]

œ

L

V

[

L

V

”

L

L

L

L

L

]

[

’

V

Q

L

a

L

]

L

L

]

L

L

]

L

[

L

Y

L

Y

M

R

R

P

R

R W

R

W

R

M

W

P ^

O

R

M

T

W

P

R

RW

T

W

M

O

W

W

^

^

W

P ^

b

S

U

T

S M

R

c

L

[

[

L

Y

N

N

[

N

N

Y

N

L

[

[

L

N

N

N

N

Y

L

V

Q

RW

P T

U

W

MS

‘

R U

T

V

c

^

S

MT

X

O

R

W

S

T

b

P

U

S

U

R W

M

R

W

e

M

U

‘

P

R

S

P

S

W

R

O

W

P

R W

T

W

T

T

W

W

P

P

P

M

R

P

O

T

V

’

]

]

”

L

L

]

L

’

L

V

”

V

]

m

o

n

d

l

[

[

L

N

L

N

L

L

]

L

\

MT

P e

M

•

T

U

S P

U

T

MS

R

W

P

R

U

T

R

R

W

v

™

p v

{

w

R

W

W

R e

T

S

‘

S

W

S

b

R

W

M

T _

Z

X

W

S

W

R

O

W

O

O

P

R

O

Z

T

W

R

P

S

U

U

b

MS

U

T

MS

R

W

T

O

O

P

T

U

T

Z

V

m

L

V

›

V

Q

l

L

[

]

š

i

˜

V

[

L

[

[

]

]

o

Y

L

V

m

o

n

d

l

N

L

L

L

L

a

m

Y

L

L

V

Q

l

L

L

]

c

c

T

U

X

W

‘

RW

‘

U

T

P

P

MS

W

‘

R

P

_

P

SP

U

‘

MT

P

S M

W

‘

R

P

T

‘

W

U

R Z

e

M

W

M

R

P

R U

b

R U

S

S

W

R

O

R

O

T

O

T

W

T

Z

X

W

P T

M

M

U

k

T

P

P

P T

T

S

T

Z

X

M

R

M

S M

W

R W

U

T

MS

W

R

P

X

T

[

L

]

L

L

V

L

[

L

L

”

V

]

Y

L

L

i

i

j

i

h

L

[

[

Y

g

L

]

L

Y

Y

Y

Y

\

R

W

MT

P

R

MT

U

O

R

O

R

W

^

RW

O

R

P

R ‘

T

b

P

U

S

U

RW

M

X

–

U

X

S

M

W

•

_

R

S

b

T

^ _

W

P ^

b

W

U

R

OT

b

T

W

T

T

W

W

X

X

P

R

RW

M

R

T

U

P

^

O

R

O

O

S

W

P

P

]

V

’

]

’

V

L

L

[

V

L

L

V

L

L

[

L

]

L

Y

L

[

L

Y

Y

L

a

N

L

Y

a

L

[

[

Y

f

L

]

L

[

L

N

L

^

W

T

U

X

W

‘

X

U

W

P

R W

T

R U

‘

S

P

T

P e

M

U

T

O U

R

W

T M

P

MS

W

‘

R

P

U

T

R

‘

^

T

‘

b

S

‘

P S

U

‘

O

M

P

O

R W

P

R

M

M

T

O

T

T

U

M

R

S

Z

T

W

T

Z

S

X

W

T

Z

T

W

W

M

U

R

O

M

R

M

T

W

T

S

XP

T

L

[

[

L

Y

L

]

V

L

[

[

[

L

L

L

L

L

N

L

L

a

a

[

Y

[

N

L

Y

V

L

L

a

V

]

Y

Y

c

c

R

R

‘

W

R

Me

T

Oe

MS

U

W

P

T

M

U

R W

T

•

S

MS

W

T

MS

P

R U

R

W

MS

R

TP

P

W

_

R

W

T

U

T

W

M

R

P

b

b

S

S

P S

U

O

M

R

Z

X

P

P

W

M

R

W

W

R

R

M e

T

OT

P

TP

T

T

S O

Z

M

l

]



V

[

“

L

L

”

L

]

V

’

L

m

o

n

d

Y

L

[

Y

L

Y

Y

L

L

g

N

N

Y

L

Y

Y

L

L

L

c

c

e

M

e

T

O

MT

S M

P

R U

‘

W

R

Me

T

P

R U

X

W

‘

X

U

W

P

S

P

R U

S

O

R

W

e

M

W

‘

R W

S

U

b

MT

P

_

M

S

MS

P

R U

M

R

R Z

M

W

P

O

R

W

T

Z

X

W

XP

U

R b

W

T

Z

X

W

W

R

R

Me

T

M

R

R W

P

R

M

T

MT

Z

T

T

S

X

L

L

L

d

V

L

[

]

L

V

L

V

f

L

L

[

Y

L

d

N

a

\

XP

e

X

S

U

W

e

M

•

S

X

–

T

TP

R

S

U

T

U

W

M

R ‘

T

TP

U

RW

T

•

R U

R

•

^

S

U

X

S

S

R

O

T

O

W

RW

M

R

T

U

b

O

R W

M

T

T

MT

Z

X

S

P

R

O

O

P

P

T

O

R

TP

M

R

M

R

P

R

S M

]

]

L

—

V

L

L

[

[

[

]

]

V

’

”

L

Y

N

L

N

L

L

Y

a

a

[

N

[

[

N

L

L

Y

Y

\

\

P

R U

X

W

‘

X

U

W

P

U

R

M

R

W

S

W

M

U

bR

R

R

S

S

S

W

^

W

P

SP

b

R

W

P

R

Z

S

U

b

^

e

S

S

M

‘

R W

R

R Z

T

P

P

S

M

P

RW

M

R

T

U

S

M

R

R

O

S

O

R

M

P

P

`

R

O

O

R Z

^

P

M

T

M

“

]

L

V

Y

[

L

[

L

’

L

]

V

L

[

]

L

L

N

[

[

V

L

a

L

L

L

Y

L

]

]

Y

N

N

L

[

[

N

N

V

]

N

Y

Y

\

\

MU

R

S

O

P

MT

R

O

T

X

P

Z

e

X

S

U

W

^

S

O

W

T

MT

R

X

W

P

S

U

T

S M

R

R

_

R W

^

^

M

T

T

W

P

S

T

O

W

P

R

P

T

T

X

P

Z

T

T

S

O

W

T

MT

W

X

W

S

U

T

S M

R

P

P

O

M

V

[

L

]

]

V

L

V

V

Q

[

L

]



Y

Y

L

[

[

V

]

L

L

[

L

L

L

Y

V

Q

N

L

N

L

L

K


¥

¦

Á

Á

¸

µ

· Ç

·

´ ó

ó

ó

õ

¾

ô

Å

»

û

» ±

û

º

·

»

²

»

º

·

³

Ä

³

¸

¸ ±

·

·

·

Æ

·

¾

ç

¼

³

ã

¾

¾

ò

Á

Á

¸

µ

· Ç

·

´ ó

ó

ó

õ

¾

ô

Å

´

»

» ±

º

·

·

» ±

·»

·

À

³

Ä

³

¹

¹

¼

³

¾

³

³

¹

Á

Å

û

º

µ

ó

±

»

¸

·

º

±

»

µ

û

·

±

²

±

´

² ±

º

À

µ

µ

»

²

À

Ç

¸

»

û

¸ ±

¸

µ

¾

Ä

Ä

Ä

¾

³

¸

¸ ±

·

·

·

Æ

·

Å

Å

Å

¾

ç

¼

³

ã

¾

¾

ò

¸

·

· ¸

µ

»

µ

Â

±

Ç

¸

µ

û

±

²

À

Ç

¸

û

À

µ

»

±

Â

»

±

Â

·²

±

»

»

·

±

ó

²

À

»

û

» ±

µ

º

½

¾

³

³

ô

³

Ä

³

Ä

¾

³

Ä

Á

·

µ

²

·

À

µ

²

¸

µ

»

µ

Â

±

µ

¸

²

±

µ

Ç

±

¸

²

±

· û

½ ±

µ

±

´

±

±

±

½

û

¸

º

½

¾

¾

Ä

³

ý

³

¹

Ä

ñ

ð

³

¹¾

¾

¾

Ä

¾

³

³

Ú

ï

î

Ù

í

Ù

Ò

µ

µ

²

¸

²

±

º

û

²

±

À

±

è

¸

º

±

»

²

Ë

· ¸

· µ

û

²

Ë

½

±

Í

Í

Ó

ì

Ï

ë

ê

é

¹

ô

³

Ä

³

ô

³

³

ç

³

³

æ

¾

Ä

Ä

ñ

ä

Å

·

·

º ±

·¸

Â

¿

»

µ

µ

ÂÕ

Õ

Ñ

Î

½ ±

· û

²

¸

Á

Å³

³

¾

Ô

Ï

Ô

Ï¾

¸

·

·

Â

·

·

Â

·

±

Â

Â

²

µ

»

±

Â

Â

±

² ±

»

»

Å

¾

³

¼

³

³

³

³

Ã¸

Â

¿

»

¸

Â

±

»

µ

½ ±

·û

²

¸

·Õ

ÎÑ

Ð

Õ

Î

Ò

Ñ

Ñ

Î

µ¸

Â

¿

»

Å

Å

³

³

¾³

Ä

ý

¾Ï

Ô

Ï¾

Ä

³

³

¾»

Æ

±

Â

»

»

·

À

À

»

»

À

·

· »

»

±

²

µ

² ±

¸

À

·

·

Â

·²

»

±

Â

·»

·

µ

À

²

²

Ë

Â

²

À

Å

³

Ã

Ã

³

³

¾

¼

¹

³

³

¾

¹

¹

¹

¾

¾

Ã

³

¼

Ê

³

³

¾

» ±

¸

µ

¸

½

µÑÑ

Î

¸

Âû ±

· ½

²

¿

»

¸

Â

µ

» ±

·»

²Õ

Ú

Ò

Ñ

Ñ

Î

²

º

Á

Å

³

³

Ï

Ï

Ô

Ï³

³

¾³

ýÔ

Ï

Ô

Ï

¸

µ

¸

±

» ±

¸

À

µ

Ç

±

¸

²

±

Â

¸

À

À

²

»

À

¸

·»

µ

»

²

½

²

¸

º

½

¸

»

²

Â

»

»

Å

Ä

³

ñ

ð

³

¹

ð

Ã

¾

¾

³

¹

Ã

Ä

¼

Ã

³

³

³

³

Ã

Ã

Ã

Ã

³

Ä

²

±

»

²

¸

¸

¸

±

½

Â

· ü

±

º

µ

¿

²

º Â

» ±

±

· º

À

²

·

±

Â

Ë

·û

¸

µ

»

û

» ±

û

º

·

¸

±

º

û

Ä

Ä

³

³³

¾

ý

¾

ô

¾

¾

³

³

Ä

³

ô

³

Æ

±

Ú

ï

î

Ù

í

Ù

Ò

¸

·

·²

²

·

º

µ

µ

»

º

±

À

±

è

¸

º

±

µ

»

Ë

Ë

· ¸

· µ

²

Ë

Á

¹

Í

Í

Ó

ì

Ï

ë

ê

é

¼

³

¹

¹

³

ç

³

³

æ

¹

¹

³

¾

¹

å

·

Æ

±

¸

» ±

µ

²

»

»

±

²

û ±

¸

±

û

²

»

û

· ü

±

±

»

µ

û

·

º ±

±

»

±

²

»

À

µ

²

¸

·

Â

º ±

»

¸

ý

³

³³

Ä

ý

Ä

Ä

³

³

³

Á

ä

Å

Å

Å

» ±

¸

µ

»

·û

µ

·

¸

Â

¸

·

À Â

±

»

±

Ç´

µ

»

±

²

²

µ

½

¸

±

±

»

µ

¸

²

·

»

±

·»

À

½

²

¸

À

·

·

±

Â

·

Â

² ±

·

Â

¸

±

±

Â

±

½

±

Â

·

»

¸

±

±

Â

¿

±

º

³

¾

³

Ä

Ä

³

¾

ô

³

ô

Ä

Ö

¾

ô

³

¾

³

¾

³

³

¾

³

³

³

¾

³

¾

³

¾

³

Ã

¾

¾

³

Å

Å

»

²

Ë

µ

¸

·

¸

Â

±

»

¸

±

ó ±

»

±

¸

µ

»

û

¸ ±

¸

µ

û

±

»

»

Ç

À

µ

»

µ

²

µ

µ

û

²

¸

Ë

·

Â

¸

·

´

·»

»

· »

Â

¸

² ±

¸

µ

»

» ±

º

·

¸

·

· »

·

À

´

¸

² ±

À

»

²

¸

¸

» ±

À

·»

»

À

Â

¸

µ

³

ô

³

Ä

ô

³

Ä

Ä

Ä

ý

¾

Ä

Ö

¾

¾

³

³

³

Ä

³

¹

¹

¹

³

Ã

³

³

¹

³

¹

³

³

Æ

»

·

À Â

»

»

µ

À

¸

±

» ±

±

»

¸

»

·²

±

±

Â

·

·

·

· ½

»

¸

·

²

¸

·

·

Â

·»

¸

·

»

Ë

»

±

Ë

±

µ

¾

³

³

¹

¹

Ã

Ã

¼

³

¾

³

¼

¹

¹

³

³

³

¼

³

¹

¾

á

ª

®

¨

ß

¬

â

¬

¬

ª

® Ý

¨

ß

ª

¬

ß

¨

ß

Ý

Á

©

­

à

ù

Ü

­

­

­

à

±

±

±

±

Â

¸

² ±

Â

¸

µ

»

·»

²

¸

µ

²

Ë

² ±

¸Ë

±

±

µ

±

·²

²

¸

¸

À

À

À

µ

·²

²

¸

µ

³

¾

¾

¾

³

³

Ä

Ö

³

³

¹

¹

¾

³

Ä

¹

³

¹

¾

¹

³

ã

Á

¯

¯

â

¬

¬

ª

®Ý

¨

ß

¯

ß

á

ª

¬

ß

¨

ß

Ý

¯

ª

¨

¨

Â

±

»

±

²

¸

û ±

·

½

±

·»

¸

·

±

´

² Ë

À

µ

¸ ±

·»

À

Â

²

û

ó

­

Ü

­

­

à

­

Þ

Þ

Ü

­

Û

Ä

³

³

¾

¹

³

¾

¾

¾

³

Ä

³

Ä

²

½ ±

·û

²

¸

·

¸

º

µ

º

½ ±

²

º

û ±

¸

·

±

»

¸

±

ó

DZ

·»

²

¸

µ

²

±

´

² ±

Â

±

»

»

²

±

¸

·

Â

Ë

µ

¾

³

ý

Ä

Ä

¾

Ä

ý

³

ô

Á

·²

¸

·

À Â

±

»

µ

²

½ ±

· û

²

¸

·

º

µ

º

» ±

¸

±

»

¸

Ç

²

±

DZ

·»

²

±

»

±

·

Â

û

ó

º

µ

¸

²

²

¸

±

»

·

À

´

»

½·

·»

·

»

´

±

»

²

² ±

·

· ¸

·

Â

³

Ä

Ä

ý

¾

³

³

Ä

³

Ä

Ö

Ä

³

Ä

ý

Ã

Ã

¾

¾

Ã

³

Ã

³

Ä

Ä

¼

Ã

Ã

¾

³

³

¹

Á

Å

Å

Ç

¸

±

µ

» ±

·»

Õ

Ú

Ù

¸

µ

»

û

À

µ

º

½

û ±

¸

·

±

»

¸

À ±

Ç

µ

·

¸

º ±

·

¸

²

±

»

·

»

µ

·²

²

Â

² ±

·

Â

»

´

»

Ë

¸

²

±

»

·

²

²

¸

·»

¸

À

»

´

»

Ë

²

Â

»

»

Ë

¸

»

·

Â

² ±

·

Â

»

² ±

³ý

Ô

Ï

Ô

Ø

³

Ä

Ö

¾

³

³

³

¹

Ä

¹

¼

³

³

Ã

³

³

¼

³

¹

Ã

³

¾

¾

Ê

Ã

Ã

³

Á

Á

´

±

²

»

À

µ

¸

·

±

²

¸

²

û ±

½·

²

±

û ±

½·

²

û

¸

µ

»

û

» ±

û

º

·

¸

·

µ

»

²

À

±

²

¸

û ±

·

½

Ç

¸

Æ

²

²

¸

µ

±

¸

² ±

Â

Õ

Ú

Ù

·²

²

² ±

µ

» ±

²

²

¸

·»

¸

·²

²

·

Â

·»

²

·

´

·

À·

±

À

½

µ

º

µ

À

³

³

³

Ä

ñ

³

³

Ä

³

³

¾

³

³

Ã

³

Ä

¹

³

Ä

³

Ô

Ï

Ô

Ø

¹

³

³

×

¾

Ä

Á

Á

Æ

·»

º

µ

ó

±

»

²

¸

µ

¸

·

²

» ±

· º

½·

² ±

² Ë

À

µ

¸ ±

·»

À

Â

²

¸

²

±

û ±

½·

²

· ¸

º

» ±

¸

¸

¸

±

²

±

»

´

Ë

·

»

¸

¸ ±

µ

À

·

¸

¸ ±

²

²

¸

µ

¸

·

·

»

¸

±

² ±

¸

µ

»

» ±

º

·

¹

¾

Ä

³

¼

¾

¾

³

³

¹

Ä

ñ

¾

³

Ã

Ã

¹

¹

Ã

Ã

¹

¾

³

³

¹

¾

¼

³

Ã

³

Ä

Ö

¾

³

³

Ä

³

¹

¹

Á

º

Ç

¸

»

·

º ±

¸

ó

µ

º

±

º

µ

²

µ

»

¸

²

½

» ±

²

¸

µ

²

º

½ ±

Ç

¸

µ

´

Â

±

»

ÑÕÒ

Õ

î Î

¸

¸

·

Â

·

·

Â

¸

·

À

´

»

· ½

· »

±

Â

Â

²

²

»

»

·

·

Â

· ²

·

·

· »

»

µ

º

±

µ

·²

¸

±

» ±

À

À

Ö

³

Ä

ô

Ä

³

Ä

³

³

Ä

êÖ

¾

³

Ä

Ã

¾

¾

Ã

³

Ã

Ã

³

³

¾

¾

¾

¼

Ä

Æ

·

´

·

¸

±

² ±

²

²

¸

´

»

»

Ç

¸

±

¸

·

·

µ Â

À

À

»

²

·

¸

¸ ±

Â

·

À

´

Õ

Ð

Ð

Õ

Ò

Ñ

Ð

Î

Á

Ì

³

Ã

³

Ã

Ã

Ã

³

Ä

³

Ä

³

¹

¹

³

³

¾

Ô

Ï

Ó

Ï

Í

»

±

²

¸

Ç

¸

½

µ

±

´

±

±

±

»

µ

±

µ Â

¸

·

û ±

·

½

³

³

³

³

¾

ý

³

¾

Ä

ý

Ä

¾

Á

»

º

±

»

²

²

À

»

µ ±

±

»

Ç

¸

¸

À

µ

º

º

À

²

¸ ±

· º

Â

±

Â

±

»

¸

·

²

À

»

µ ±

±

»

µ

±

µ Â

»

µ

·

·

²

¸

¸

Ë

¸

²

Ë

¸

Â

±

¸

´

»

Ë

»

±

²

²

²

¸

µ

µ

´

·

´

º

½

Ä

³

ô

Ä

³

ý

Ä

³

ô

Ä

ý

Ä

ý

Ä

³

¹

¼

¼

³

³

Ã

Ã

¾

Ã

³

Ä

¹

Ã

Ê

³

¹

³

¾

¹

Ã

³

Ê

Ã

Å

Á

Å

Å

Á

±

»

²

µ

ó

±

»

µ

ó

±

»

µ

±

µ

±

»

²

Ë

µ

²

º

±

»

µ

Â

±

²

ó

µ

· ¸

º

» ±

¸

Æ

Â

Ë

»

²

·

»

µ

¸

²

¸

µ

À

»

µ

»

µ

¸

À

µ

¸

µ

µ

±

¸

·

²

À

·»

º

´

Ä

³

ô

Ä

ô

Ä

ý

Ä

Ä

³

ôÄ

Ä

ñ

þ

¾

³

Ã

Ê

³

¹

³

¼

³

¹

Ê

³

¹

³

Ä

¹

³

¹

Ä

¹

Ä

¹

³

³

É

³

¹

³

Å

±

»

»

º

µ

½

²

¸

· º

»

¸

·

º

Ë

º

·û

»

·

»

²

¸

²

º ±

±

Ë

·

º ±

·

²

À

±

²

¸

²

¸ ±

· º

Â

±

Â

»

¸

º ±

±

·

À

´

»

½·

·»

±

Â

Â

²

²

»

·

´

·»

»

±

À

·

»

·

´

·»

¸

·

·

»

µ

·

µ

·

²

² ±

µ

º

º

±

·

´

Ä

Ä

³

¹

¾

³

³

ô

ý

³

Ä

Ã

¾

¾

Ã

³

¼

¾

¹

¼

¹

¹

¼

¼

Ä

³

³

³

¾

¾

¹

¹

³

Á

Á

º ±

Æ

±

Ë

µ

±

»

±

²

»

À

µ

º

» ±

· ó

±

»

µ Â

º

¸

·

û ±

µ

· ¸

º

» ±

¸

º

À

µ

²

» ±

· º

½·

² ±

»

·

»

Æ

±

µ

±

Â

Â

²

²

»

·

µ

´

»

µ

´

·

»

² ±

·

º

»

²

±

±

´

·»

²

² ±

µ

À

½

µ

À

¸

µ

±

±

Â

Â

ý

³

Ä

ñ

ô

Ä

³

Ä

ý

¾

³

Ä

¾

Ã

¾

¾

Ã

³

¾

¹

³

¾

³

È

Ã

³

¾

¹

¾

Ä

¹

Á

Å

¸ ±

· º

Â

±

Â

·

±

²

¸

²

º

À

µ

º

» ±

· ó

¸

±

µ

´

Â

ó ±

¸

±

²

±

»

µ

²

½ ±

· û

²

¸

·

Æ

±

Â

·»

·

¸´

² ±

²

²

·

· »

»

µ

º

±

·

µ

µ

´

·

¸

À

¸

µ

µ

±

Â

Â

·²

²

À ±

²

²

±

±

ô

¹

³

¾

³

³

¹

³

Ä

ú

Öã

Ä

ý

¾

¾

³

Ã

³

¹

¼

¾

¹

³

¹

Ä

³

¹

¹

³

³

¾

Ã

°

Å

Á

Å

À

» ±

ó

Æ

¸

·Æ

û

·

±

»

»

ó

» ±

· ¸

µ

²

º ±

Ë

±

»

²

·

±

Â

»

±

Â

·²

±

»

»

·

±

µ Â

·²

²

¸

·

¸

±

Â

² ±

·

Â

¸

» ±

²

Â

» ±

²

¸ ±

¸

» ±

²

µ

·

´

·»

²

À

Â

¸

±

À

´

»

»

±

¸ ±

Ç

·

Â

»

·

µ´

¸

³

³

¾

³

Ä

¹

¾

ô

Ä

Ä

³

Ä

³

Ä

Ä

¹

³

³

³

Ã

³

¹

¾

³

¹

³

³

Á

Å

·

º

µ

Â

º

½

²

»

µ

»

¸

º

À

»

º ±

·

º ±

·

º

» ±

· ó

º

±

¸

À

¸

±

·»

²

½

· º

Ç

µ

»

µ

±

µ

»

²

º

Æ

µ

²

º ±

¸ ±

¸

À

·

·

Â

·²

¸

»

µ

À

·

¸

»

·»

À

À

½·

»

·

µ

´

»

·

À

´

µ

·

´»

À

»

·

À

´

·

·

¾

³

³

³

Ä

¹

Ä

Ä

å

Ä

õ

¹

¾

¾

³

³

¹

¹

¾

Ã

Ä

Ã

¾

¹

¾

¹

¾

¾

Á

Á

Á

·

º

À

µ

²

º

» ±

·

¸

µ

»

û

» ±

µ

º

½

²

º

±

µ

»

¸

±

Â

±

µ

´

Â

Ç

¸

ó

µ

²

»

¸

·

û

Ë

¸

·

µ

Ë

À

²

·

º

» ±

¸

±

±

±

Â

Â

»

µ

¸

¸ ±

Â

Â

²

¸

±

¸

µ

²

±

·

·

µ

À

²

±

·

´

·

·»

º

´ ¸

² ±

·

·

·»

¸

³

ú

³

ÿ

³

þ

³

ô

Ä

°

³

¹

³

Ã

³

³

°

¼

¹

³

³

¾

³

¼

¹

²

±

Æ

· ó

¿

Ç

¸

·

±

¸

·

»

ó

µ

º

Ç

· ¸

µ

²

º

½ ±

µ

û ±

½·

²

·

²

·

û ±

¸

±

º

½ ±

ü

±

±

¸

·û

º

» ±

·

»

²

² ±

»

»

±

º ±

¸

µ

²

±

¿ ´

· ¸

·

»

· ¸

·

´

· »

¸

· º

½·

·

· ¸

·

´

·»

º

·

´

·

·

±

µ

¸

·

·

µ

´

³

¾

Ä

Ä

¾

ý

³

ô

ú

³

³

¹

¹

³

¾

³

¼

¹

¹

³

³

°

¨

Ý

¨

¯ß

ø

¬

Ý

ø ¨

¬

÷

¨

¯

®

¬

«

ª

¨

ù

à

ö

­

©

§


@

7

=/

&

&

;1

/&&'

 9/&

K)

/

2

)

/

;

/;

)

J

;;

)

)

2

:2

2>;

>

>;

;&

&'

8<

&

6 

&

&

H<

E

&

&'

&

@

6

'6

'

&6

 9

8

6

3

 

 9

8

6

8

&

'

9 96 ;

);

;

1;

:

::

:;

:/

>

;E &

&

''<&

6

&'

&

H

&E

= && 9

6 

& '

6

6&& '

= 

'

H

@9

79

<&&

7

7

7

 & 9<=& 9

&

&

E

&

 '

=

&'

6

6 &

&E8

&

@

&'

6

6&7

&8

'6

7&'

&

 9

9

7=

@ &

6

8

 9

6

&

9

7

&

2

/

;1

;)

)

;1

1

/

/

2

:

:

2

::

C

;

:

:

::

:;

? '

 83

3 

8

&@

<8

&'HE &

= = &

6

'

E

 &E&

&

6

'

3

 &89

&3

 9'

=

6

7

7

@

6

8

8

 9)

I/)

;//

/

/;)>

:

:

:;2

>2B

:

:B2B

A;

2?=

'

6 6 &8'

 9&E=

&6 

''

&

&

H<

3

&'?

8

&

88

6 8 9

8

=  &

'

6 6 &

 '

&

 &

;

2

;);

;1

)

;

>

>

;

):

2

&

E &

'

= 

6

&

3 

<&

&

H

&

  &

E 7

=

8

<&

&

& 9

7

'

6 &&

7

<&

3

6 8

&8

7

7

9

7

&8

7&

6;)

;

/

2

;12;1

;

G

:2

2

;2

:

)

:4+

+

*

3

3

 &&

3

'&

&'

-

,

+

+

*'

&+

+

*

3

'

6&

3

 &&

3

'&

&'

-

,

+

+

*'

&

5

2/

4

21

)

/0/

.)(%

5

2

F

/

4

21

)

/0/

.)(%&E

= 

$

#

#

"

!

D

$

#

#

"

!
L

M


ALVAR AALTO MUSEO ALVAR AALTO MUSEUM IHMISEN TILA / HUMAN SPACE 2014

VIRON ARKKITEHTUURIMUSEO MUSEUM OF ESTONIAN ARCHITECTURE KEHAMAASTIKUD / BODYSCAPES

N

O

2015


P

Q


S

R

x

Ž

p

p

p

w

q

r

p

s

r

q

p

o

y

€



Œ

y

v

v

u

t

t

n

‹

Š ]

W

l Y

]

a

a ]

d

_

Š

W

d

]

ZY

T

\

f

†

\

…

a

d

i

a

d

V

a

‡Y

]

a Y

g

Y

a

d

i

d

_

d

W

Z Y

d

a

Y

_

d

a

g

V

f

…

e

\

f

…

\

f

^

^

W ]

_

d

Z

_

g

a

Y

W

i

V

[

aY

d

V

W

V

a V

]

a

d

_

d

l

a

\

b

†

e

f

†

f

e

j

a

d

[

_

Y

a

[

_

‡

a

a ]

a ]

Z Y

d

V

a

‡ Y

]d

_

d

W

V

d

Y

a V

f

†

f

„

\

e

f

‡

a

d

_

d

a

W

V

d

W

a

[

Yd

Z

W

a

g

Š

_

d

a

d

Z

d

d

W ]

_

f

†

\

b

e

\

\

e

\

a

Y

V

W

V

W

_

d

‡

a

W

W

_

‡

W

V

a

Y

V

‡

ˆ

]

a Y

d

V

ˆ

e

\

\

b

b

f

\

f

^

V

_

W ]

_

d

V

‡

[

V

Y

d

ˆ

a

d

‡

a

]

a Y

d

W

]

]

[ V

W

†

\

‰

\

f

\

e

\

\

b

\

^

a

_

a ]

_

a

d

a

d

Y

V

a

a

d

_

i

_

ƒ

†

\

e

…

f

`

\

b

f

f

†

e

…

f

„

x

‚

r

s}

{

w

q

r

p

s

r

q

p

o

y



v

€

~

v

~

|

z

y

v

v

u

t

t

n

j

j

j

l

V

]

a ]

d

a

Z

T

h

f

^

W

a

W

_

Z

]

W

a

W

d

g

d

i

W

i

]

V

d

_

V

_

W

d

l

\

e

\

c

c

`

h

\

`

h

\

`

\

]

d

g V

V

V

V

l

Vd

d

Z

V

W

a

d

Z

[

W

a

W

_

[

]

[

i

a

W

a

W

W

b

`

\

`

\

m

\

j

V

d V

]

V

_

l

W

a

a Y

[

d

g

a

d

d

a

W

_

Z

a

_

W

W

a

_

h

h

f

c

f

c

b

k

b

b

\

b

Y

W

a

]

V

a

V

[ V

[

a

W

V

[ V

d V

W

V

V

W

V

[ V

_

Z

h

b

b

c

c

c

b

h

\

`

`

^

Z

d

_

Z

W

_

a

W

V

V

W ]

]

_

d

]

a ]

a

i

d

i

V

b

h

\

\

\

c

e

f

\

`

`

\

`

^

_

d

Vg

_

V

d

_

d V

]

W

_

Z

]

d V

]

g

Z

d

Z

V

Y

V

V

Z

d

d

_

Z

W

`

`

h

\

\

f

e

^

^

d

[

Z

Z

Y

W

a

d

W

a

W

Z

W

_

[

V

]

]

[

Z

Z

Y

W

V

V

T

\

\

\

c

b

\

`

\

X

\

X

U

Ÿ

›

©

¨

£

§

¡

“

¦

£

¥

¤

£

¢

¡

’

Ÿ

ž

Ÿ

”

—

š

•

™

•



‘

–

‘

•

”

“

’

”

Ÿ

”

›

›ž

ž

œ—

œ

›

š

™

”

—

•

”

“

’

–

‘







‘





‘

˜

‘

–

–

‘



Ÿ

›

©

¨

£

§

¡

“

¦

£

¥

¤

£

¢

¡

’

Ÿ

ž

Ÿ

”

—

š

•

™

•



‘

–

‘

•

”

“

’

”

Ÿ

”

›

›ž

ž

œ—

œ

›

š

™

”

—

•

”

“

’

–

‘







‘





‘

˜

‘

–

–

‘



³´

³

²

±

°

­

«

ª

µ

«

¯

®

«

«

¬

Ÿ

›

©

¨

£

§

¡

“

¦

£

¥

¤

£

¢

¡

’

Ÿ

ž

Ÿ

”

—

š

•

™

•



‘

–

‘

•

”

“

’

”

Ÿ

”

›

›ž

ž

œ—

œ

›

š

™

”

—

•

”

“

’

–

‘







‘





‘

˜

‘

–

–

‘






·

·

Ú

Û

å

ä

á

ã

â

á

Ê

Ë

Ò

Þß

ß

Ô

×

Ú

Õ

Ù

Õ

ß

Û

Õ

Ô

Ó

Ò

Ô

ß

Ô

Û

Û Þ

Þ

Ü ×

Ü

Ý

Ñ

Ö

Ñ

Ö

Ñ

Ð

à

Ý

Ý

Ñ

Ý

Ý

Ñ

Ø

Ù

Ô

Ñ

Ö

Ö

Ñ

Ð

×

Õ

Ô

Ó

Ò

¹

Ï

Î

Í

Ì

Ë

Ê

É

È

Ç

¹

Æ

Å

Ä

¾

»

Á

¹

¾

»

¹

Ã

¼

Â

½

À

¿

½

¼

º

¸


รง

รฆ


è

éÿ

úÿ

 

ëÿ

þ

ý

û

ú

ù

ë

ø

÷

ö

ð

í

ó

ë

ð

í

ë

ü

õ

î

ô

ï

ò

ñ

ï

î

ì

ê


>

:

D

C

A

@

B

A

@

*

1

>

=

>

3

6

9

4

8

4

<

0

5

0

4

3

2

1

3

>

3

:

: =

=

; 6

;

:

9

8

3

6

4

3

2

1

5

0

/

?

<

<

0

<

<

0

7

0

5

5

0

/.

-

,

+

*

)

('

&

%

"

$#!


E

F

d

^

n

X

l

m

X

l

V

]

i j

j

_

b

e

`

h

\

`

j

f

`

_

^

]

_

j

_

f

f i

i

g b

g

f

e

d

_

b

`

_

^

]

a

\

a

\

[

k

h

h

\

h

h

\

c

\

a

a

\

[

Z

Y

X

W

V

L

J H

N

U

M

S H

K

N

K

M

I

L H

H

I

I

K

N

K

M

I

L H

K

H

H J

I

H

T

R

Q

P

O

G


p

o

™

¥

¨ ¤

¦

¦

¦

¹

¤

¥

¤

ª

¤

¦

¦

¨ ¥

£

§

¸

s

s

·

£

£

s

µ

€

†

€ Š

‹

†

…

Š

Š

€ Š

‹

… ‹

€

‹

Š

Š

‡

Ž Š

€ Š

€­

†

‹

…



Š

ˆ

Ž …

€

w

€

~

 Š

}

‚

‚

±

}

„

‰

‰

|

„

´

¯

‰

‚

}

„

“

“

„

‰

“

‚

}

Š

€



™ †‹

€

°

…

€

€

Š

‹ ƒ

€





…

‹

‡ Š

€

‹

Š

Š

†

€

‹ ƒ

€



€



Š

Š

†

€

†

‹

…

“

‚

³

²

}

‰

‰

“

‚

‚

}

‚

}

¯

‚

‚

“

‚

“

‚

„

‰

}

‚

±

“

z

†

€€

†

€

‹€

†

–

†

†

ˆ

…

ƒ ‹

€



 ~

Ž



Š ‹

†™

ˆ

‹

Ž

Š †

€

Š

†



€



Š

w

€



‡

†

€

…

‰

²

‚

}

“

²

}

“



“

‚

‚

„

„

}

“

‚

¯

œ

€

€ ƒ

Š

w

†



€

‹

Ž …

 Š

‡

†

€

€

‹

€

°

†



€ ~

Ž

°€

†

–

†

†

ˆ

…

ƒ ‹

€



€

…

‹

‡ Š

Š

‚

‰

‰

‚

„

„

‰

}

“

‚

“

}

²

“

}

“

‚

“

‚

¯

‚

‚

“

Š

†

Š

†

€

†

‹

…

 Š

ˆ

›

€

Š

ˆ

Š

™

 Šˆ

… Ž

‹

… °



Š

€… ‹

w

ˆ

Ž …

 Š

‡

†



}

˜

‰

}

‚

±

“

—

}

„

š

‰

„

}

‚

œ

“

‚

¯

‰

‰

}

„

ˆ

Ž …

”

€

‹

ˆ

Ž

€

Ž

‹

Š… ‹

€

ƒ

‹

€

†

€



‡

†

€

‹

…‹

€

Ž



€

Ž

†

­

Ž Š

€€



‰

‚

‚

}

“

¯

„

}

„

}

}

“

‚

¯

‚

®

}

‚

}

‰

}

„

“Ž

y

x

z



x

w

~

Š ‹

‹

€

ƒ

†



…



‹

‡



€~

Œ

‰

}

‚

}

‚

}

|

{

z

y

x

w

¬

«

¨

ª

s

©

™

¥

¦

v

¨ ¤

¨

¦

¦

¤

¥

¥

¥

¤

Š

†

Š

‹

£

§

£

¢

¢

¡

£

¢

u

¡

s

Ÿ

‚

’

}



†

ˆ

†

ˆ

‹

‡



…

Š

Š



…

€

€

‡

Š



€



‡

†

…

€ ƒ



€

†

Š

†

ƒ

–

‡



Š

ˆ ƒ

™

Š

…

Š

Š ‹

Š

Š

‚

}

}

}

„

‰

‰

|

}

‰

‚

}



}

‘

“

’

‘

‰

ž

’

’

‰

…

Š

ƒ

Š

 …

‹

€

 …

‹

€

Š

ˆ ƒ

ˆ

ˆ



€

†

Š

w



€



…

ˆ …







€

†

…

€ ƒ



‚

‚

‚

“

‚

“

‚

‰



“

}

}

’

}

‚

‘

‘

“

“

†

…

†

 …

‹

€

Š

ˆ ƒ

ˆ

Š ‹

Š

Š™ˆ

‹

Ž

Š



ˆ

ˆ

ˆ

†

‹



€

–

‡

z

Š

† …

Š



Š

 ~

Š ‹

€

‰

‚

“

‚

“

‘

‘



˜



—

“

‰

}

‚

}

‚

‘

‘

œ

‰

‰

‚

‘



€

›

†

†

€

–

‡



€–

€

†

Š

Š

Š

Š

…

w

Š †

…



…

†

 …

‹

€

€

†



…





€

†

…

€ ƒ

 Š

ˆ

‘

‚

‚

‘

‘

}

‚

‘



‰



‰



’

‚

“

˜

‘

‚

‘

“

“

—

}

Ž …

Š

ˆ

Š

™

 Šˆ

Ž …

†

 Š

Š

†

ƒ

–

‡

Š

Š



Š ‹

€

†

•

ˆ

… Ž

 Š

‡

†

Š

ˆ

„

š

˜

‰

}



}

‚

‰

—

‘

‰

’



‘



‰

‰

‰

}

’

‰

†





Š

 ~

€

”

Š

†

‹

ˆ

ˆ

€

‹

Š

ˆ

ˆ



ˆ …



€



€

€

€

€



Š

 ~

Š ‹

€

‰



}



}

‰

‚

}

‚

“

‚

}





‚

’

}

}

}

‰

‰

‚

}

‚



‘

‘

‰

‘



~Ž

y

x

z



x

w

€

‹

€

‡

‡ Š

Š

ˆ ƒ

ˆ

‡

†

…

€

ƒ



€Œ

‰

‰

}

‰

‰

}

„

}

‚

‚

}

|

{

z

y

x

w

v

t

r

u

s

q


º

»

é

Í

Í

Í Ó

Í

Ë

Ó

Í

Î Ô

Ú

Í

Í

Ö

Î æ

ß

Í

Õ

Ñ

Ò

Õ

í

Ñ

á

á

Ñ

í

Ö

Í

Ï

Î

×

Í Ó

×

ß æ

Ë

ß

Í Ó

Î æ

Ë Ö

Î

Í

ç

Î

Ú

Í

é

Ö

Í

×

Í

ç

æ Ö

Ì Ë

Ý

Í

Ï

Ó

Ë

ï

Î

ç

Í

×

Î

ß

Î

ß

Í

Ò

Ñ

Õ

Ò

Ñ

á

Ñ

Ð

á

à

Ò

Ñ

Ð

á

Ñ

Ò

Ò

ê

Î

ï

Í Ó

Î

Í

ç

Î

Ö

Í

Ï

Î

×

Í

é

ç

Î

Í

Ó

Ó ï

Î

ç

Ú

Ì

Î

ç

Ï

Î

ß

Í

Í

ç

Î

Ö

Í

Ï

Î

×

Í

å

Ñ

á

Ñ

Ò

â

Ñ

Ò

á

à

Ò

á

Ñ

Ò

Õ

á

Ò

Ð

Ð

â

Ò

Ð

Ò

á

Í

ß

Î

Ì

Ö

Ó

Í Ó

×

Í

Ô

Ë ×

Ö

Î Ó

Ï

Ó

ß

Î Ó

Í

Ë

Ö

Í

ß

Î

ç

Í

Ö

Ö

Í

Ï

Î

×

Í

Ë

ß

Í

Ö æ

Í

à

Ò

Ñ

î

Õ

á

Ò

Õ

á

Ñ

Ø

Ñ

á

Ñ

Ò

Ò

á

Ñ

Ø

Ñ

ä

í

á

×

ß

Þ

Ç

Ý

Ü

Æ

ç

Î

Ë

Ù

×

Ó

Ë

Ó

ç

Ì

Í

Ó

Î

Í

Ï

ç

Í

Ô

Û

Û

Õ

í

Ø

Õ

Ñ

Ò

Ò

Ñ

Ð

Ð

Ò

ì

É

È

È

Ç

Æ

Å

Ä

Ã

¾

Â

Á

À

¿

¾

½

¼

é

Ú

Í

Ö

ä

Ð

ã

Ñ

Ð

Ñ

Ò

ã

â

Ò

â

Ô

Î

Í

Ë

Í

Î

Ô

æ

Î

Ö

Ë

Æ

Î

Ô

æ

Í Ó

×

æ

Ë

Î

Ö

Í Ó

Î æ

Ö

Ú

×

Î

Ô

Ë

Í

Ó

Î

Î

Ë

Î

Ö

æ

Ë

Ð

Ò

Ò

â

â

â

Ò

â

Ò

Ñ

Ñ

â

Õ

Ò

Ò

Ñ

Ñ

Ñ

ë

Ñ

ä

Ð

Ð

Ò

ä

Ñ

Ð

ç

Í

Ì

Î

Î

ß

Í

æ

Î

Ô

æ

Ó

Ë

Í

Ö

Ë Í

é

Î

Î

Î

ç

Ï

Î

Ú

Í

ç

ç

Ì

Ó Î

Î

×

Î

Ö

Î

Ó

ã

Ð

Ð

Ò

â

Ñ

Ò

Ð

Ð

Ò

ê

Ñ

Ñ

â

Ñ

â

à

è

Ò

Ð

Ð

â

ã

Ñ

Ñ

Ò

Ò

Ð

Ò

Ñ

Ò

Ð

ã

ã

Î

Ô

Ë

Î

Ô

æ

å

×

Î Ó

Î

Í Ó

Í

Í Ó

Î Ó

Ô

Ö

Ö

Î Ó

Ó

Ë

Î

Í Ó

Í

Î

Í Ó

Ö

Ë Í

Ñ

Ñ

â

Ò

â

Ð

ã

ä

ã

ã

Ñ

Ñ

ã

ä

Ð

Ò

Ñ

â

â

Ò

Ò

Ð

Õ

ã

â

Ò

Ñ

á

Ò

Ñ

à

Ë

×

ß

Þ

Ç

Ý

Ü

Æ

Í

Ú

Í Ô

Ù

×

Ö

Ë

Í

Ô

Ó

Î

Í

Ï

Î

Í

Ì

Û

Û

Ð

Ð

Ð

Ø

Õ

Õ

Ò

Ò

Ò

Ñ

Ð

Ê

½

É

È

È

Ç

Æ

Å

Ä

Ã

¾

Â

Á

À

¿

¾

¼


ð

ñ

 

  

÷

ü

ü

ú

÷

ù

ù

ø

÷

ö

ôþ

û

ÿ

þ

ý

û

õN

F ;

A

J

D

;

A

J

A D

;

GJ

9

J

A S

@

A

:

<

=

<

?

:

>

A D

;

:

N

G

;

D

J

J

+

C

G

D

;

D

J

8

C

@

C

J

9

F ;

;

@

;9

8

@

D

; S

@

C

;

N

G

9

@

J

@

:

=

:

Q

?

H

:

<

=

<

:

<

<

H

=

:

G;

9

D

;

G @

G

@D

M

A

@

;

D

;

A

9

;9

JF

9

G @

A

;D

J

J

D

A

@

F

@

<

7

=

:

Q

:

?

<

O

?

?

=

:

Q

=

=

P

O

<

?

R

:

D

J

8

F ;

;

J

8L

;D

@

A

J

+

A

@

J D

9

C

;D

L

8

@D

F ;

;

@

MF

A

;D

D

F 8

?

?

?

:

?

:

H

<

:

<

=

=

:

?

?

=

:

Q

M L

D

;

A

;

;

F ;

8

@D

C

@

;D

J

J

D

A

@

F

@

G

@

9

;

@D

A

;

A

G

@D

C

9

G @

;

P

=

:

H

:

<

H

=

:

<

Q

?

:

<

:

=

N

A

J

J

9

J

@

A

J

9

A

;

;

M

K

M

M

D

;

C

I

:

?

<

H

<

I

:

<

I

?

:

I

:

<

@

D

A

@

@

N

9

9

@

J

J

L

D

;

A

;

A

8

@9

A

;9

8

A

J

J

89

8

J

@

D

A

@

@

:

<

H

>

:

<

7

O

<

>

<

>

:

<

?

<

?

O

<

:

:

>

:

<

<

H

>

:

<

7

N

J

J

A

8

J

K

A

;

;

A

J

;

9

;9

J

J

D

K

J

L

D

;

A

;

A

8

8

9 @

J

J

@

8

:

H

=

<

<

I

?

?

H

I

I

I

>

:

<

<

?

:

:

:

J

8

J

A

9 ;

M

L

A

;

8

@9

A

@

K

;

A

;

A

J

9

J

C

A

;

@

D

A

@

@

:

:

>

>

:

<

=

?

I

I

:

=

:

<

?

?

<

I

I

H

<

<

H

>

:

<

7

G

F

6

3

E

6

3

+

A

D

C

;

A

+

;

9

@

8

8

89

;

9

8

:

<

:

B

>

<

:

?

:

>

=

<

:

7

6

5

4

3

+

2

1

0

%

(

-.

/

*

$ .

.

-

"

$

+

*

)

(

&

%

$

"

'

'

!

!

!

,

'

#

!
u

h



…

ƒ

ƒ

‚

„

ƒ

ƒ

ƒ

‚

n

r

f

m

e

o

n

n

w

n

n

w

n

m

e

t

i

l

i

l

l

i

l

i

h

f

u

h

n

m



r

f

f

r

h

or

i

i

k

l

i

g

l

y

{

{

l

l

{

i

{

€

i

j

g

{

{

g

g

i

j

n

o

h

f

hf

n

n

r

n

w

f n

n

m

~

nf

f

w

hf

n

w

s

g

{

{

l

i

g

i

k

i

k

g

s

i

i

o

|

r

f

h

n

f

f

r

n

r

e

~

o

|

f

w

|

r

g

{

g

i

i

g

s

i

g

k

g

{

g

i

l

l

}

{

g

g

{

n

w

f h

n

w

f h

f

f

r

m

h

r

f h

w

i

g

i

g

i

{

i

j

k

i

j

n

m

f n

f

f h

m

h

f

f

r

n

r

f n

f

n

w

n

f

n

o

n

l

i

g

l

y

k

g

i

g

i

g

z

n

m

n

f

f h

m

h

f

f

r

n

n

f

e

n

m

l

i

g

l

y

g

k

g

i

g

i

k

g

j

x

w

r

m

r

u

t

h

r

q

l

v

g

i

g

s

k

h

m

o

n

h

f

m

e

e

f e

h

f

e

p

l

l

l

k

g

l

g

k

j

i

g

d

c

`

]

b

a

`

\

_

\

Y

Z

V

^

]

\

X

U

T

[

Z

Y

W

V


³

¸

µ

·

µ

Ÿ

¢

š «

–

ª

™

•

•

š

“

¢

›

¡

Ÿ

•¢

•

•¢

’

š

¯

Œ

Š

³

¤

”

—

”

©

”

”

´

–

ª

ª

”

­

®

­

¬

—

•

“

Ÿ

¢

’

¦

¦

š

Ÿ

›

•

œ

¨

“

’

š

•

Ÿ

›

’

¤

“

¦

«

ª

–

–

ª

–

™

™

”

™

–

—

–

—

“

•

¡

›

¦ “

Ÿ

›

Ÿ

¤ ¢

š

¢

•

¡

“

¢

•

¦

Ÿ

›

•

Ÿ

•

«

ª

™

–

©

ª

—

”

—

’

§•

›

“

Ÿ

š

“

•

œ

•“

¤

•

“

•

Ÿ

›

¤

¨

š

Ÿ

›

¤

”

™

—

”

”

©

–

ª

±

—

•

š

“

•

¡

›

¦“

Ÿ

›

¢

š

¢

•

Ÿ

•

¯

Œ

Š

Ÿ

ž

—

”

©

ª

™

–

”

–

—

”

­

®

­

¬

§

Ÿ

•

š

•

›

¯

Œ

Š

²

–

±

©

”

”

¥

°

­

®

­

¬

¦

•

¢

š «

•

¦

Ÿ

›

•

š

“

§•

›

¤

¨

¡

› ¢

§

š

Ÿ

˜

ª

—

”

©

–

—

¥

¤

Ÿ

š

Ÿ

¢

¡

•

Ÿ

ž

™

£

”

–

”

˜

•

š

œ

›

•

“

š

’

’

’“

•

“

’



™

™

™

˜

”

™

”

˜

—

–

”

‘

‰

‡Œ

‹



‹

‹



Š

Ž

ˆ

‡



ˆ

‡

Š

Œ

‹

Š

‰

†


Ù

Ð

Þ

Ú

Þ

á

à

Õ

Þ

Õ

Ù

â

Ô

Ö

Ô

ß

Ø

Ý

¿

Ù

Ù

Ø

Ü

Ú

Û

Ô

Ù

Õ

Ó

Ô

Ú

Ø

×

Ö

Ô

Ñ

Î

À

¿

¹

Ò

Ò

ÒÓ

Õ

Ó

Ò

É

Ð

Ï

Í

Ê

Ì

Ë

Ë

Ê

É

È

Ã

Ç

Å

Æ

Å

Ä

Ã

Â

Á

º

¾

½

¼

»

º


Ulla-Maija Alanen on helsinkiläinen kuvataiteilija ja arkkitehti, jonka taiteellista tuotantoa on ollut esillä eri puolilla maailmaa. Hän on mm. toiminut kaupunkitilaa kommentoivien suurten julkisivuprojisointien pioneerina. Hänen työn alla oleva tuotantonsa ulottuu useamman taidenäyttelyn lisäksi kulttuuriseen vanhustyöhön: hän tekee työtä muistisairaiden elinolosuhteiden parantamiseksi taiteen ja arkkitehtuurin keinoin. Ulla-Maija Alanen is a Helsinki artist and architect whose art productions have been presented in different parts of the world. She has, among other things, been a pioneer in large-scale façade projections that offer a comment on the urban space. Her current production consists of several art exhibitions as well as cultural work with the elderly.

í

í

ä

æ

ä

è

ñ

î

ï

ä

ð

í

ä

æ

ê

ä

æ

ì

ë

å

é

ä

ç

æ

è

ã

ulla-maija.alanen@hotmail.com www.vagablond.fi +358 50 4394546

Ihmisen tila fin eng 19052016 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you