Page 1

Sint-Jozefsinstituut

Zilverstraat 26 8000 Brugge Handel en Toerisme

Ge誰ntegreerde proef Easy Cook

Aangeboden door Artan Dauti 6 Handel 1 Onderverdeling: Handel Mentor: Mevr. B. Anseeuw

Schooljaar 2008-2009

GIP : Artan Dauti

Tot het behalen van het diploma secundair onderwijs


Sint-Jozefsinstituut

Zilverstraat 26 8000 Brugge Handel en Toerisme

Ge誰ntegreerde proef Easy Cook

Aangeboden door Artan Dauti 6 Handel 1 Onderverdeling: Handel Mentor: Mevr. B. Anseeuw

Schooljaar 2008-2009

GIP : Artan Dauti

Tot het behalen van het diploma secundair onderwijs


Voorwoord De ge誰ntegreerde proef is een verplicht onderdeel van onze opleiding om het diploma van het secundair onderwijs te behalen. Ik volg het laatste jaar Handel in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Alle leerlingen uit het 6e secundair moeten een GIP maken. In bepaalde scholen moeten ze een onderwerp kiezen, maar bij ons is de GIP specifiek gericht op de richting die de leerling volgt. Wij kregen de opdracht een minionderneming op te starten. Door de GIP moesten we zelfstandig leren werken, al onze taken en ervaringen samenvatten. Dit om ons voor te bereiden op verdere studies. Onze minionderneming Easy Cook is gespecialiseerd in keukengadgets en het vergemakkelijken van het werk in de keuken. Binnen onze minionderneming heeft iedereen verschillende functies. Het is een hele uitdaging om er als een team samen door te komen. Tot nu toe vind ik dat wij er allen in geslaagd zijn! Gedurende het hele jaar door werkten we elke dinsdag- en vrijdagmorgen aan de minionderneming. Het is vanzelfsprekend dat je ook buiten deze uren tijd moest besteden aan de onderneming. Zo zijn we bijvoorbeeld ook op uitwisselingsproject geweest naar Zweden. Dit was een zeer geslaagd uitwisselingsproject en toch wel een van de hoogtepunten in mijn 6e handel! De meeste opdrachten die u in deze proef aantreft zijn gerelateerd met onze minionderneming. Zo moesten we voor veel verschillende vakken GIP opdrachten maken. Deze werden chronologisch bijgehouden in een bijhorend logboek. Zo hebben we voor bedrijfseconomie verschillende verslagen moeten maken van bedrijfsbezoeken, een junior business plan opstellen, een analyse van een jaarrekening opstellen. Voor de taalvakken moesten we presentaties maken, aandeelhoudersbrieven en sollicitatiebrieven schrijven en departementsverslagen maken. Omdat in onze richting informatica een belangrijk punt is moesten wij ons GIP in zijn totaliteit aanpassen aan verschillende opmaakrichtlijnen, lay-outregels en BIN-normen. Ook moesten wij onze vaardigheden met Excel kunnen bewijzen aan de hand van een volledig geautomatiseerde factuur die wij dan ook hebben moeten voorstellen aan onze leercoach Dit werk zou niet tot stand gekomen zijn zonder de hulp van de directie die ons lokalen ter beschikking stelde en ons altijd steunde in ons project. Verder wil ik ook de leercoach bedanken die onze projecten uitwerkten. De taalleerkrachten die ons behoeden voor de grootste kemels in ons eindwerk. Last but not least wil ik ook VLAJO bedanken die dit allemaal heeft gerealiseerd en tot stand heeft gebracht

GIP : Artan Dauti

Ik wens jullie veel leesplezier.


Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................ 3 Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 4 1

Organogram................................................................................................................................ 6

2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ..................................................................................... 7

3

Briefhoofd minionderneming met userform................................................................................. 9

4

Marktonderzoek ....................................................................................................................... 10

5

Verslag ..................................................................................................................................... 12

6

Marketingmix ........................................................................................................................... 15

7

Flowchart ................................................................................................................................. 17

8

Analyse van de jaarrekening ...................................................................................................... 18

9

Uitwisseling met Zweden .......................................................................................................... 20

10

Sollicitatiebrief.......................................................................................................................... 24

11

Sollicitatiegesprek ..................................................................................................................... 26

12

Verslag bestuursvergadering minionderneming ......................................................................... 27

13

Verkoopfacturen ....................................................................................................................... 29

14

Boekhoudkundige verwerking van de facturen .......................................................................... 34

15

Assortiment .............................................................................................................................. 35

16

Ondernemer voor de klas .......................................................................................................... 42

17

Sollicitatie Frans ........................................................................................................................ 44

18

Eindverslag minionderneming ................................................................................................... 46

19

Logboek .................................................................................................................................... 48

20

Bijlagen .................................................................................................................................... 53

GIP : Artan Dauti

PowerPointpresentations for the Swedish Students .............................................................................. 21

4


Literatuurlijst

Bron: Internet AD. DAUTI, Easy Cook, ‘Home Page’, http://easycook.sintjozefbrugge.be Codera (leverancier) www.codera.be Cosy & Trendy (leverancier) www.cosy-trendy.be Fågelviksgymnasiet - Välkommen till Fågelvik - www.tibro.se/fagelvik Kök från Tibrokök - individuellt anpassade kök av hög kvalitet www.tibrokok.se SA Möbler of Sweden - Quality Office Furniture Manufacturer www.samobler.se Vertaalsite: www.interglot.com Informatie: www.google.com Informatie: www.wikipedia.be

Bron: Boeken DEVRIENDT, A.D., Word 2007, voor wie écht met word wil werken.Oostkamp: WWW-Soft GCV. FLEERACKERS, T (2008), Handelzes. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck nv.

GIP : Artan Dauti

LENAERS, L (2007), Handelvijf. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck nv.

5


GIP : Artan Dauti

1 Organogram

6


2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Easy cook Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

BTW BE Info.easycook@gmail.com

Brugge, 7 oktober 2008

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte aandeelhouders en sympathisanten Namens minionderneming Easy Cook nodig ik u uit tot het bijwonen als toehoorder van een eerste aandeelhoudersvergadering die wordt gehouden op donderdag 16 oktober om 19.30u in het SintJozefsinstituut te Brugge.

De agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering is als volgt: -

Welkomswoord door Gerty Beirens, gedelegeerd bestuurder. de heer M. Vandorpe, directeur van het Sint-Jozefsinstituut mevrouw De Beck, vertegenwoordiger VLAJO

Hierbij nodigen we jullie meteen ook uit op een hapje en een drankje op onze receptie waar jullie ook meteen de gelegenheid hebben om een eerste aankoop te doen bij ons. Met vriendelijke groeten

Alexis Pannier Stafmedewerker

GIP : Artan Dauti

Artan Dauti Webmaster

7


Bruges le 12 novembre 2008

Réunion des actionnaires Chers actionnaires Nous aimerons vous inviter à la réunion informative des actionnaires de notre enterprise ‘Easy Cook’. Cette réunion se passe à jeudi le 16 octobre à 19.30 heures à notre école : Saint Joseph à Bruges.

Les points suivantes arrivera en offre:  Le début de la réunion par Julie Smet, le cadre d’Art Déco;  L’accueil par Monsieur Vandorpe, le directeur de l’institute Saint Joseph;  La présentation de l’entreprise d’Easy Cook par Gerty Beirens, le directeur député d’Easy Cook;  La présentation de l’assortiment d’Easy Cook par Benjamin Fossaert, le directeur technique;  La présentation de l’entreprise d’Art Déco par Hélène Verhalle, la directrice députée d’Art Déco;  La présentation de l’assortiment d’Art Déco par Stefanie van de Sompele, la directrice d’Art Déco;  Et puis l’épilogue par Christophe Deboo, le directeur financier. Après l’aboutissement nous aimerons vous inviter pour un amuse-gueule et une boisson. Pendant la réception vous avez la possibilité d’admirer notre assortiment et pour acheter ou distribuer quelque chose. Nous espérons de vous accueillir et nous vous demander si c’est possible pour votre confirmation à l’adresse e-mail info.easycook@gmail.com . Mes salutations distinguées

GIP : Artan Dauti

Artan Dauti

8


3

Briefhoofd minionderneming met userform

Uw Naam : Adres : Gemeente :

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte aandeelhouders en sympathisanten De raad van bestuur van de mini onderneming ‘Easy Cook’ heeft de eer de houders van de financiële instrumenten uitgegeven door de leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut uit te nodigen op de eerste aandeelhoudersvergadering die gehouden zal worden in het ‘Tabigha’ op donderdag, 16 oktober 2008 om 19.30 uur.

De agenda en voorstellen van besluit van de aandeelhoudersvergadering zijn als volgt: -

Welkomswoord door gedelegeerd bestuurder Easy Cook Woord door de heer Vandorpe, directeur van het Sint-Jozefsinstituut Woord door vertegenwoordiger VLAJO

Hierbij nodigen we jullie meteen ook uit op een hapje en een drink op onze receptie waar jullie ook meteen de gelegenheid hebben om een eerste aankoop te doen bij ons. Met beleefde groeten

GIP : Artan Dauti

Artan Dauti

9


4

Marktonderzoek

Easy cook Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

BTW BE Info.easycook@gmail.com www.easycook.sintjozefbrugge.be

Marktonderzoek Easy Cook

Geachte heer / mevrouw Via deze vragenlijst proberen wij te weten te komen hoe ons product zal aanslaan bij de consument. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 3 minuten. Gelieve de vragen goed te lezen en zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Veel succes en alvast bedankt!

GIP : Artan Dauti

Het Easy Cook-team

10


1. Bent u bereid te kopen bij een minionderneming? 0 0 0

Ja Nee Misschien

2. Hoeveel geld besteedt u ongeveer aan keukengerei per maand? 0 0 0 0

0-10 euro 10- 20 euro Meer dan 20 euro Niets

3. Zijn kwaliteitsproducten belangrijk voor u? 0 0 0

Ja Nee Ik let er niet op

4. Bent u bereid om meer geld uit te geven aan kwaliteitsproducten? 0 0 0

Ja Nee Misschien

5. Waar koopt u uw keukengerei? 0 0 0 0

Speciaalzaak Supermarkt Markt Andere

6. Zou u keukengadgets kopen die het werk in de keuken makkelijker maken? 0 0 0

Ja Nee Misschien

7. Welke kleuren verkiest u in uw keuken? 0 0 0 0

Donkere kleuren Lichte kleuren Neutrale kleuren Om het even

8. Bent u bereid om meer geld uit te geven aan kwaliteitsproducten in het algemeen? Ja Nee Misschien

GIP : Artan Dauti

0 0 0

11


5

Verslag

5.1

Het eerste bedrijfsbezoek

Easy cook Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

BTW BE Info.easycook@gmail.com www.easycook.sintjozefbrugge.be

Op maandag 12 januari werden we verwelkomd door SA MÖBLER. Wij werden meteen in 3 groepen verdeeld en onze gids was Maria, zij is maar een van de 4 vrouwen die werken voor het bedrijf. In totaal werken er 60 arbeiders en 25 bedienden. Maria wist ons meteen te vertellen dat zij het hout aankopen in China. Zij hadden hiervoor een heel geldige reden : chinees hout is goedkoop ! In Zweden zijn de combo-kleuren “zwart-wit” heel populair. Wij zagen hoe laminaat “gegrind” werd , dit is het samenpersen van verschillende lagen papier tot een dikke plaat. Er waren verschillende soorten hout zoals : beuk , eik , cederhout , notenhout, … Indien men een tekening had met de vormen van het hout die je nodig had als dienblad dan kon je dit gewoon in de machine invoeren waardoor de machine automatisch het uitgetekende blad in het hout begon uit te snijden. Tibro is de grootste verdeler in heel Zweden voor houtpinnen. SA MÖBLER is ook een van de weinige houtbedrijven die metaal bewerkt. Zij zorgden voor een zeer interactieve rondleiding waardoor je op een leuke manier kennis kon maken met de werknemers en waardoor wij (de studenten) er ook bij werden betrokken. De omzet van SA MÖBLER bedroeg 6 miljoen Zweedse Kronen In 2008 was dit reeds 100 miljoen Zweedse Kronen ! In 25 jaar is er dus 94 miljoen Zweedse Kronen bijgekomen !

SA MÖBLER gebruikt enkel doorzichtig papier als verpakking , dit om beschadiging te voorkomen ! Ook de arbeiders inspecteren de goederen ipv machines , dit om defecten sneller op te kunnen merken ! We kregen een uitgebreide rondleiding en mochten meehelpen in de verschillende departementen. Uiteindelijk kwamen we aan in de showroom en sloten we dit boeiend bedrijfsbezoek af.

GIP : Artan Dauti

Zij werken met milieuvriendelijke producten. Die producten hebben ze nodig om het hout te ”polishen” – ”grinden” en ”drying”. Als particulier moet je meestal 3 tot 4 weken wachten op je bestelling.

12


5.2

De eerste aandeelhoudersvergadering

Verslag vergadering Datum en uur Plaats Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Aantal pagina’s

Donderdag 16 oktober 2008, 19.30u Sint-Jozefinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, de kapel 6HA1, 6HA2, de aandeelhouders, sympathisanten en de pers 2

Agenda 1. 2. 3. 4. 5.

Aandelen Voorstelling miniondernemingen met assortiment Toespraken van de gedelegeerde bestuurders en de verschillende directeurs Receptie + verkoop Aandelen

Aandelen De aandeelhouders kregen de kans hun voorlopig aandeelhoudersbewijs te ruilen tegen het officiële bewijs. Dit werd uitgereikt door Bella en Valérie en werd overhandigd met een aandeelhoudersboekje. De afwezige aandeelhouders kregen hun aandelen op een ander tijdstip. De aanwezigen moesten normaal door 5OP naar hun plaats begeleid worden maar deze taak werd niet goed uitgevoerd.

Toespraken De aanwezigen werden verwelkomd door de directeur van het Sint Jozefinstituut, de heer M. Vandorpe. Vervolgens gaf de heer R. De Nolf, gedelegeerd bestuurder van de Roularta Media Group, een korte toelichting over het ondernemerschap.

Voorstelling van de miniondernemingen Na de toespraken van de heer R. De Nolf en van de heer M. Vandorpe kwam Gerty Beirens, gedelegeerd bestuurder van Easy Cook zijn minionderneming voorstellen. Hij stelde de minionderneming en de verschillende departementen voor. Na hem lichtte Benjamin Fossaert de productkeuze en het feitelijk assortiment voor. Hierna volgde de voorstelling van de andere minionderneming ‘Art Déco’ door Hélène Verhalle, gedelegeerd bestuurder. Ten slotte stelde Sebastien Van Neste de producten van Art Déco voor.

Tot slot nodigde Christophe Deboo de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje, daarna was er mogelijkheid om producten te kopen. De receptie werd verzorgd door 5OP, Brugse Zot werd gehaald door Christophe Deboo, ook de chips en nootjes. Daarnaast hadden we nog broodjes met kaas en ham en de glazen werden geleverd door Joost Backx uit 6ha2.

GIP : Artan Dauti

Receptie en verkoop

13


Besluit

GIP : Artan Dauti

Na een wekenlange voorbereiding mogen we de avond als geslaagd beschouwen. Wij hopen dat ook de rest van dit schooljaar zo goed mag verlopen.

14


6

Marketingmix

Easy cook Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

BTW BE Info.easycook@gmail.com www.easycook.sintjozefbrugge.be

Product Wij hebben vorig jaar in groep besloten om keukengadgets te verkopen. Wij bieden producten aan van een goede kwaliteit aan een sterke prijs ! Het is de bedoeling om met onze producten de huishoudelijke taken, voornamelijk in de keuken zo snel en aangenaam mogelijk te laten verlopen. We zijn tot besluit gekomen om dit product te verkopen omdat we een marktonderzoek voor dit product hebben gedaan waaruit bleek dat dit een succesvol product is. Het is niet alleen een kunst om een product te zoeken die aanslaat bij het publiek maar die ook uniek is. Ons product heeft ook vele voordelen waaronder enkele die ik daarnet opsomde zoals het makkelijker maken van de keukenarbeid en inperking van het tijdsverbruik. Wij geven de producten mee in een zakje na verkoop. De producten die we verkopen zijn trendy en bovendien ook zeer simpel en eenvoudig te gebruiken en ook handig. Uiteraard blijven we op zoek gaan nieuwe innovaties in onze minionderneming. Zo zijn we nu al aan het kijken om een pocket keukenkalender uit te brengen. Daarop willen we lekkere, gezonde en gemakkelijk te bereiden recepten op een originele manier aan de man brengen. Hiervoor zullen we een beroep doen op een gekende, Vlaamse chef-kok, Danny Horseele.

Prijs Om onze verkoopprijs te berekenen werd er rekening gehouden met alle kosten inclusief het gewenste rendement(x2,5) op het eigen vermogen. Dit heet cost-plus pricing. Om de juiste verkoopprijs te bepalen hebben we ook nagegaan wat de andere winkels vragen voor een bepaald product. Onze producten krijgen een iets hogere verkoopsprijs dan de prijzen van de concurrentie. Onze producten hebben een meerwaarde doordat ze uniek zijn. Hierdoor krijgen ze een toegevoegde waarde. De klanten willen deze meerwaarde dan ook betalen. Als we zien dat sommige producten minder goed verkopen en we blijven er een grote voorraad van hebben dan kunnen we eventueel een prijsverlaging doorvoeren.

Het gebied waar we vooral zullen verkopen is in onze school die vlakbij een drukke winkelstraat is gelegen namelijk de Noordzandstraat. Op school kunnen we verkopen op oudercontacten, de aandeelhoudersvergadering in het begin en op het einde van het jaar, infoavonden,.. . Bovendien krijgen we in de loop van het jaar ook het winkeltje naast inlichtingen tot onze beschikking. Er werd ook reeds verkocht op de zaterdagmarkt en er werd al een home party gegeven wat we zeker en vast nog meer zullen doen. Daarnaast zijn er nog vele andere locaties waar we ook kunnen staan zoals het winkelcentrum in Kuurne, op een kaas-en wijnavond in een gemeenteschool, in een rusthuis ’t Berkenhof,..

GIP : Artan Dauti

Plaats

15


Wij zullen ook zeker en vast producten meenemen naar Zweden wanneer we daar op uitwisseling zijn om daar ook een demonstratie te geven van onze minionderneming. We zullen er op een Zweedse beurs staan samen met de Zweedse minionderneming wat wel een zeer unieke ervaring is.

Promotie

GIP : Artan Dauti

Wanneer we op school verkopen, kondigen we dit aan door affiches uit te hangen, zo zijn de leerlingen altijd op de hoogte van verkoopdagen. Op aandeelhoudersvergaderingen sturen we alle aandeelhouders een brief waar ze uitgenodigd worden op de aandeelhoudersvergadering, waar ook een receptie en mogelijkheid tot aankopen is. We zullen uiteraard niet alleen affiches en brieven sturen om promotie te maken voor onze minonderneming. We zullen ook onze minionderneming promoten bij klanten en stakeholders door in te spelen op de behoeften van de klanten door op verschillende data speciale pakketten, prijzen en dergelijke op te stellen en aan te bieden. We zullen ook proberen in te spelen op feestdagen: vb. kerstdag, Nieuwjaar, Valentijn, ... . Dit doen we dan vooral door onze accenten aan onze stand wat te veranderen en bepaalde accessoires toe te voegen bij ons product . Ook de verpakking krijgt dan speciale accessoires rond een bepaald thema. Uiteraard blijven we nog steeds in de educatieve richting en nemen we het ook slim aan door te werken met bestelbonnen, cadeaubonnen. De klant kan ook via onze website de producten waarnemen. Het is nog steeds de bedoeling om al werkend te leren omgaan met het begrip ‘handelen’. De leerlingen zelf maken ook zoveel mogelijk mond aan mond reclame, wat wij zelf nog steeds het meest effectieve vinden want zo krijgt de minionderneming al snel een naam. Wat tegenwoordig zeer belangrijk is !

16


7

Flowchart

Easy cook BTW BE Info.easycook@gmail.com www.easycook.sintjozefbrugge.be

GIP : Artan Dauti

Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

17


8

Analyse van de jaarrekening

Inleiding: Ik heb voor het bedrijf Roularta Media Group gekozen, dit is het peterbedrijf van Easy Cook. Berekening en interpretering van onderstaande ratio’s: Liquiditeit in ruime zin = vlottende activa / schulden op korte termijn = 123.359.000/179.955.000 = 0,69 Om een veiligheidsmarge in liquiditeit te hebben dient deze verhouding groter te zijn dan 1. Roularta kan dus niet met de middelen op korte termijn de schulden op ten hoogste 1 jaar betalen. Liquiditeit in enge zin = vorderingen op ten hoogste 1 jaar + geldbeleggingen + liquide middelen / schulden < 1 jaar = 92.977.000+19.969.000+7.097.000/179.955.000 = 0,67 Roularta zit nog steeds onder de 1 dus zitten ze in een niet zo comfortabele liquiditeitssituatie. Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen = 238.369.000/600.340.000 = 0,40 Roularta kan met het eigen vermogen al een groot deel van haar financiële verplichtingen voldoen. Rendabiliteit = [winst (verlies) van het boekjaar na belastingen / eigen vermogen] *100 = 2.318.000/238.369.000 = 0,97 procent Hierbij valt op te merken dat de aandeelhouders de verwezenlijkte winsten niet elk jaar afnemen en ze in de reserves opnemen. Ongeveer 1 honderdste van het eigen vermogen is winst. EBIT = bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten = 309.136.000 – 287.759.000 = 21.377.000 Dit is de winst voor interesten en belastingen. Verticale analyse van de balans (boekjaar 2007)

Balans

2007

Activa: Vast activa Vlottende activa Totaal der activa

476.981 123.359 600.340

Passiva: Eigen vermogen 238.369 Voorzieningen en 1.405 uitgestelde belastingen Schulden 360.566 Totaal der passiva 600.340

79,50% 20,50% 100%

39,70% 0,23% 60,07% 100%

Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro,

Balans

2007

Activa: Vast activa Vlottende activa Totaal der activa

476.981 123.359 600.340

2006 -1,76% 30,75% 4%

485.520 94.346 579.866

100% 100% 100%

GIP : Artan Dauti

Horizontale analyse van de balans (boekjaar 2007 t.o.v. 2006)

18


Passiva: Eigen vermogen 238.369 Voorzieningen en 1.405 uitgestelde belastingen Schulden 360.566 Totaal der passiva 600.340

-2,16% 67,26%

243.636 840

100% 100%

7,51% 4%

335.390 579.866

100% 100%

GIP : Artan Dauti

Alle financiĂŤle bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro,

19


9

Uitwisseling met Zweden

Dia 11: Culture of Sweden Sweden has many authors of worldwide recognition including August Strindberg & Astrid Lindgren. In Total seven Nobel Prizes in Literature have been awarded to Swedes. Traditional Swedish rural house, painted in the Swedish Falu red. Astrid Lindgren was a Swedish author and screenwriter, whose many Works were translated into 85 languages and published in more than 100 countries. Today, she is best remembered for writing the Pippi Longstocking series. Throughout the ‘60s & ‘70s Sweden was seen as an international leader in what is now referred to as the “sexual revolution”, with gender equality having particualrly been promoted. At the present time, the number of single people is one of the highest in the World. (Film: Show me love & I Am Curious). Cohabitation is allowed in Sweden, we all know that this is not allowed in Belgium. Dia 12 & 13: Music of Sweden Sweden has a rich muscial tradition, ranging from medieval folk ballads to hip hop Music. The instruments used were the lur (a sort of trumpet). Sweden is the third largest music exporter in the world, with over 800 million dollars in 2007 years re”venue, surpassed only b y the US and the UK. ABBA was one of the First internationally well-known popular bands from Sweden, and still ranks among the most prominent bands in the World, with about 370 million records sold. The name “ABBA” is an acronym formed by the First letters of each of the Group members’ given names (Agnetha, Benny, Björn & Anni-Frid). Dia 14: Media of Sweden Swedes are among the greatest consumers of newspapers in the World, and nearly every town is served by a local paper. Stora Enso is a Finnish-Swedish pulp and paper manufacturer. In 2002 it was the fifth largest pulp and paper manufacturer and in 2005 it was the world’s largest pulp and paper manufaturer in terms of production capacity. Around half the population are connected to cable television. The 190m. tall Turning Torso skyscraper in Malmö is the second tallest residential skyscraper in EU. Dia 15: Swedish Literature August Strindber, who is arguably the most influential and most important of all Swedish authors was the First writer of burlesque ballads : Burlesque is a humorous theatrical entertainment involving parody and sometimes grotesque exaggeration. Prior to burlesque becoming associated with striptease. But the only Swedish writer to have made a significant mark on World literature is the cildren’s book writer Astrid Lindgren and her books about Pippi Longstocking. Sources : Internet

GIP : Artan Dauti

Vocabulary List : recognition (erkenning) – award (toekenning/prijs) – particularly (in het bijzonder) revenue (ontvangsten/inkomsten) – to surpass (overtreffen) – among (onder) influential (invloedrijk) – exaggeration (overdrijving) – acknowledged (erkend)

20


GIP : Artan Dauti

PowerPointpresentations for the Swedish Students

21


22

GIP : Artan Dauti


23

GIP : Artan Dauti


10 Sollicitatiebrief Artan Dauti Rustenburgstraat 22 8000 BRUGGE 050 34 35 56

Mevr. Birgit Anseeuw Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie webmaster / designer

Geachte heer / mevrouw Ik heb vernomen dat er een functiewissel zal plaatsvinden bij de minionderneming Easy Cook en daarom heb ik besloten om mijn kandidatuur op een gepaste manier naar voren te brengen. Als student van het Sint-Lodewijkscollege ben ik voor het eerst in contact gekomen met de lessen informatica. Hierin heb ik veel geleerd over HTML, MS Access, Dreamweaver MX, … Ik ben ervan overtuigd dat mijn technische bagage en mijn enthousiasme veel uitdagingen aankunnen. Indien het nodig is zal ik zelf cursussen volgen om me bij te scholen zodat ik steeds up-to-date ben. Elke schoolvakantie of vrije periode doe ik een vakantiejob in ‘Het Zoute’ van Knokke. Ik werk als ober in het gerenommeerde restaurant ‘Marie Siska’ zodat ik me mondeling goed in het Frans kan uitdrukken. Niet alleen Frans maar ook andere talen zijn mij niet onbekend. Ik beheers ook het Engels goed. Omdat ik in mijn vrije tijd heel veel basketbal beoefen en aan beatbox doe vermoed ik dat ik voldoende sociaal, taalvaardig, creatief en artistiek ben aangelegd om de functie als webmaster / designer aan te kunnen. Meer inlichtingen en persoonlijke gegevens vindt u in het bijgevoegde curriculum vitae. Ik hoop dat u mij de kans geeft mij persoonlijk voor te stellen Met hoogachting

Bijlage (1) : curriculum Vitae

GIP : Artan Dauti

Artan Dauti

24


Artan Dauti

Rustenburgstraat 22 8000 Brugge 0496718348 Artan_dauti1@hotmail.com Geboren op 31-03-1990 te Mitrovica

Opleidingen Sint Lodewijkscollege : ASO 1e graad en 2e graad

Sint-Jozefinstituut : TSO 3e graad

Talenkennis 

Kosovaars ( moedertaal ) : schrijven & spreken

Nederlands ( 2de moedertaal ) : schrijven & spreken

Frans : (goed) : schrijven & spreken ( als jobstudent in Knokke )

Engels : (goed) : schrijven & spreken

Duits : (goed) : schrijven & (redelijk) spreken

Beheersing van MS Office

Dreamweaver MX

HTML

Microsoft Visual Basic ( programmering )

GIP : Artan Dauti

Computerkennis

25


11 Sollicitatiegesprek

GIP : Artan Dauti

De sollicitatiebrief in 8 werd gevolgd door een sollicitatiegesprek bij de leerkracht bedrijfseconomie, de leerkracht Nederlands en een extern persoon.

26


12 Verslag bestuursvergadering minionderneming

Easy Cook Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

BTW BE Info.easycook@gmail.com

Verslag vergadering Datum en uur Plaats Aanwezig

Dinsdag 20 januari van 08.20 tot 9.10

Verontschuldigd Afwezig Aantal paginaâ&#x20AC;&#x2122;s Notulist

/ Sander 2 Alexis Pannier

Sint-Jozefinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal 77 Gerty, Alexis, Bella, Guido, Christophe, Benjamin, Thomas, Artan, Iris, Tanya, Lynn, Wouter, Annelijn, Valerie, Dries, Willem, Emilia, Mathieu, Andres, Justin

Notulen -

Afspraken verkoopdag 7 februari (shopping center Kuurne) Kookkalender Zweden Kijken voor nieuwe producten Varia

Afspraken verkoopdag 7 februari ( shopping center Kuurne ):

De mensen die â&#x20AC;&#x2122;s ochtends moeten verkopen: -Christopge -Mathieu -Willem -Guido -Dries

De mensen die vanaf 14.00u moeten verkopen: -Emilia -Valerie

GIP : Artan Dauti

Ten vroegste om 08.30u moeten de eerste leerlingen aankomen in het shopping center in Kuurne zodat we om 10.00u kunnen beginnen verkopen. Ook al is de prijsuitreiking al om 17.00u moeten we toch tot 18.00u blijven verkopen. Er mogen maximum 3 verkopers achter de stand staan.

27


-Lynn -Annelijn -Benjamin

-Bella -Iris -Tanya

Bijkomende zaken die moeten gebeuren: Christophe moet vragen aan de directeur of we de panelen mogen gebruiken vanuit de kapel. Willem zorgt voor oranje papier voor de stand en Gerty zorgt voor het tafellaken op de stand.

Kookkalender: Bijna alle fotoâ&#x20AC;&#x2122;s van de gerechten zijn klaar voor de kookkalender. Justin moet juist nog zijn foto doorsturen voor zondag naar Lynn. Daarnaast moet Christophe nog een foto bezorgen van de linguini van scampiâ&#x20AC;&#x2122;s, Mathieu een foto van de koningskrab en Artan een foto van de risotto.

Zweden: Alle producten die meegenomen zijn naar Zweden moeten zo snel mogelijk terug komen naar school zodat Emilia en Justin de stock kunnen controleren.

Kijken voor nieuwe producten: De aankopers ( Mathieu en Andres) moeten kijken of er eventueel nog moet bijbesteld worden zodat er zeker genoeg producten zijn voor de verkoopdag in het shopping center in Kuurne.

Varia

-

Mails: Iedereen moet voldoende zijn mails bekijken, opvolgen en beantwoorden. Niet denken dat iemand anders het wel zal doen. Als iedereen dit doet zal er veel korter op de bal kunnen gespeeld worden en weet iedereen wat er gebeurd. Verslagen van vorige vergaderingen ontbreken en worden aan desbetreffende personen gevraagd die nog door te sturen. De verslagen zullen vanaf nu meer worden opgevolgd. Boekhouding: De boekhouding moet zo snel mogelijk in orde gebracht worden zodat Christophe het kan opsturen naar Judith. Emilia wil dat er niets wordt weggenomen uit het magazijn zonder het te vragen aan haar, ook niet dat nieuwe producten worden getest, dat zal zij wel doen.

GIP : Artan Dauti

-

28


GIP : Artan Dauti

13 Verkoopfacturen

29


30

GIP : Artan Dauti


31

GIP : Artan Dauti


32

GIP : Artan Dauti


33

GIP : Artan Dauti


14 Boekhoudkundige verwerking van de facturen In Euro

VF-02 27/04/09 Patrick De Graeve

VF-03 27/04/09 Rudy Deschepper

VF-04 Alain De Moor

VF-05 Kathy MarĂŠchal

27/04/09

27/04/09

Rekening 70001 70002 45110 40000

Omschrijving verkopen nice kaasset verkopen cocktailset verschuldigde BTW handelsdebiteuren

70003 70004 70402 45110 40000

verkopen pizzaset verkopen appelsnijder handelskortingen op verkopen (-) verschuldigde BTW handelsdebiteuren

70005 70027 45110 40000

verkopen ananassnijder verkopen pocket kookkalender verschuldigde BTW handelsdebiteuren

70006 70007 45110 74600 40000

verkopen fruitpers plastiek verkopen snijplank verschuldigde BTW Doorgerekende kosten handelsdebiteuren

Debet

Credit 4,92 26,36 6,57

37,85 39,55 16,36 2,80 11,15 64,27 24,59 56,32 8,54 89,45 14,46 45,95 17,94 25 103,35

70008 verkopen chocoladefondueset

16,49

70009 verkopen fruitpers chroom 45110 verschuldigde BTW 40000 handelsdebiteuren

20,62 7,79 44,90

GIP : Artan Dauti

Nr. doc Datum VF-01 27/04/09 Marijke Dobbelaere

34


15 Assortiment

Mini-entreprise 6HA1 ARTAN DAUTI 5

GIP : Artan Dauti

2008-2009

35


Nos données Notre adresse Easy Cook Zilverstraat 26 8000 Brugge

Notre adresse e-mail Info.easycook@gmail.com

Notre site Web http://easycook.sintjozefbrugge.be

Comment commander?

GIP : Artan Dauti

 Directement Easy Cook Zilverstraat 26 8000 Brugge info.easycook@gmail.com  Par le biais d’un mini-entrepreneur Commande par voie d’ordonnance par les étudiants  Via le site Web http://easycook.sintjozefbrugge.be

36


Set de fromage Couleur: Rouge Prix: € 5,95

Set de cocktail Toutes les fournitures pour faire un délicieux cocktail ! Couleur: Rouge Prix: € 15,95

Set de pizza 4 couteaux , 4 fourchettes , 1 pizza couteau et 1 planche à découper. Couleur: Noir Prix:

€ 15,95

Eplucheur / Coupe-pommes ça n'a jamais été si facile pour couper une pomme en morceaux. Couleur: Rouge

GIP : Artan Dauti

Prix: € 4,95

37


Eplucheur / Coupe-ananas Pelez et coupez votre ananas en un tour de main! Couleur: Blanc Prix: € 5,95

Presse-fruits Couleur: Trendy Prix: € 2,50

Planche à découper Couleur: Trendy Prix: € 6,95

Refroidisseur de bouteilles Couleur: Trendy

GIP : Artan Dauti

Prix: € 4,95

38


Foreuse de pommes Retirez le coeur en un seul mouvement. Couleur: Rouge Prix: € 3,95

Anti-gouttes évitez les gouttes en versant Couleur: Inox Prix: € 4,95

Trendy presse-fruits Chaque matin quelque chose de fraisavec ce presse-fruits Couleur: Trendy Prix: € 24,95

Moulin à poivre électrique Couleur: Trendy

Coupe-champignon Couper les champignons en tranches. Couleur: Blanc Prix: € 3,50

GIP : Artan Dauti

Prix: € 9,95

39


Coupe-oignon Couleur: Gris Prix: € 6,95

Chip & Dip Couleur: Blanc Prix: € 8,95

Cuillère d’apéritif Couleur: Blanc Prix: € 5,95

Set d’apéro Couleur: Blanc et noir

GIP : Artan Dauti

Prijs: € 9,95

40


Plateau d’apéritif Couleur: Blanc Prix: €7,50

Éplucheur de pommes Couleur: Blanc Prix: € 14,95

GIP : Artan Dauti

Coupe-oeuf Couleur : Inox Prix: € 6,95

41


16 Ondernemer voor de klas

SAVACO : ICT that contributes to your business goals SAVACO werd op 4 februari 1991 opgericht door Carl Sabbe en Rik Vandemoortele. ‘SA’ komt van Sabbe en ‘VA’ komt van Vandemoortele en CO. Beide personen zijn afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieur Computerwetenschappen aan de Koninklijke Universiteit Leuven, gevolgd door nog enkele jaren professionele ervaring. Dinsdag 03 maart 2009 ( 3e en 4e lesuur ) Deze 2 uren kregen we een toch wel heel speciale bezoeker over de vloer. Het is niet zomaar iemand , nee het is 1 van de 2 breins achter het concept SAVACO, een krachtige ICT bedrijf dat zich de laatste 18 jaar pijlsnel heeft ontwikkeld en is geëvolueerd. Dhr. Sabbe kwam er niet alleen vertellen over zijn bedrijf maar ook over zijn leven, namelijk hoe hij leeft, hoe het hele proces is begonnen van het bedrijf, .. . SAVACO is begonnen met het doen aan engineering en een paar jaar later volgde het networking met als klanten hoofdzakelijk bedrijven. Hun ingenieurs en consultants zijn gepokt en gezameld in ontwerp- en productieprocessen. Zij gebruiken dan ook apparatuur als CAD : Computer Aided Design Vrij vertaald in het Nederlands betekent dit "met behulp van de computer tekenen en/of ontwerpen", of, korter, "computergesteund ontwerpen. CAD wordt toegepast in diverse vakgebieden waaronder de architectuur (ook wel 'Computer Aided Architectural Design CAAD), bouwkunde, landmeten, civiele techniek, stedenbouw, technisch beheer, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en elektronica, staalbouw, wegenaanleg, topografie, industrieel ontwerpen, enzovoort. Ze werken momenteel met een 70 tal personen in het bedrijf waarvan iedereen hooggeschoold is. Er werken namelijk 40 mensen met een Master en 20 met een Bachelor opleiding. Het bedrijf heeft een groot klantenbestand van maar liefst om en bij de 600 klanten, wat zeker niet slecht is. De hoofdzetel is gelegen in Kortrijk en ze hebben ook nog sinds kort een vestiging in Sint-Niklaas. Met de overname van ABC computerland in 2008 werd werk gemaakt van de verdere groei. SAVACO is na jaren perfectie en uitzonderlijk werk ‘gezegend’ met de ISO9001 : 2000 – certificaat. Dit bewijst dat SAVACO al zijn klanten extreem goed verzorgd en z’n werk uitzonderlijk goed verricht! Op tijd zijn , altijd bereikbaar zijn & een 24/7 klantbeschikbaarheid leveren zijn allemaal een must !

Misschien ook iets over VKW omdat Dhr. Sabbe vermeldde dat SAVACO hierbij aangesloten is. VKW :Vereniging van Christelijke Werkgevers . VKW is een autonome en inter-professionele organisatie die vooral maatschappelijk georiënteerd is, met andere woorden : VKW staat voor verantwoord en mensgericht ondernemen, is christelijk geïnspireerd en maatschappelijk georiënteerd. VKW is een onafhankelijke beweging voor bedrijfsleiders en managers van ondernemingen in Vlaanderen. Bij VKW draait het vooral om de relatie tussen onderneming en maatschappij in de brede zin van het woord. VKW biedt een uniek forum voor Vlaamse bedrijfsleiders en managers die anders willen en durven te ondernemen. Die inzien dat economische groei kan samengaan met een duurzaam milieu en maatschappelijk engagement. En die zich laten inspireren door christelijke waarden.

GIP : Artan Dauti

SAVACO heeft het zo ver geschopt dat ze zelfs erkende certificaten hebben van de gerenommeerde bedrijven zoals : HP ( www.hp.com [ Hewlett & Packard ] ) , Microsoft ( www.microsoft.com ), Symantec ( www.symantec.com ), Belgacom ( www.belgacom.be ) & PTC ( www.ptc.com [ Product Lifecycle Management ] ). SAVACO is een dienstbedrijf , het levert een dienst , het gaat niet je goederen vervaardigen.

42


De VIER waarden van VKW:    

Verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de samenleving Integriteit als persoon en ondernemingsverantwoordelijke Eerlijkheid, in het dagelijks leven, maar ook in de eigen bedrijfsvoering Respect voor de mens en voor elkaar, binnen en buiten de eigen onderneming

VKW werkt ook samen met VOKA , UNIZO , VBO , Serviceclubs, … Uiteraard heeft SAVACO zoals alle bedrijven een aantal kenmerken en missies: Enkele kenmerken van SAVACO:

-

Iedere werknemer in het bedrijf is een hooggekwalificeerde werkkracht Men probeert de klant enthousiast te maken over de dienst die men verkoopt SAVACO zoekt naar stabiele en bedrijfszekere oplossingen op maat No-nonsense aanpak

Klanten Voor de bedrijven waarmee SAVACO als partner samenwerkt, proberen ze een bijdrage te leveren en het helpen realiseren van de bedrijfsdoelstellingen op het vlak van innovatie, productiviteit en communicatie, d.m.v. superieure service en “Best-in-Class”-technologieën.

Medewerkers Het creëren van een omgeving waarin hun medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien, zodat ze als team een langetermijnrelatie kunnen opbouwen met hun klanten.

Groei Het uitbouwen en verbeteren van het productportfolio en services naar onze klanten.

GIP : Artan Dauti

Missies van SAVACO:

43


17 Sollicitatie Frans Artan Dauti Rustenburgstraat 22 8000 Brugge

Mini entreprise Easy Cook Institut St-Jozef Zilverstraat 26 8000 Bruges

Bruges, 27 avril 2009

Sollicitation webmaster de Easy Cook Madame Dans une annonce dans ‘Het Zilverblad’ du 3 avril j’ai lu que vous cherchez un webmaster. Je cherche un défi et la définition de la fonction que vous avez donnée dans l’annonce me plaît beaucoup. Je connais très bien la vie d’entreprise à cause de mes études secondaires ‘Commerce’. Je sais comment une entreprise fonctionne et je connais l’importance d’avoir un site web bien organisé. J'en suis sûr que je suis très capable de créer un site web car j'ai appris tous les compétences nécessaires au Collège St-Louis. Avoir la responsabilité d’un site web est grande car il y a beaucoup de visiteurs et un site web représente l’entreprise. Je suis convaincu que je suis la bonne personne pur cette fonction. J’espère que vous êtes intrigué et qu’on puisse se parler dans l’avenir proche.

Mes sincères salutations

Annexe: CV

GIP : Artan Dauti

Artan Dauti

44


Curriculum Vitae Données personnelles Artan Dauti Rustenburgstraat 22 8000 Brugge Tel: 0496 71 83 48 Date de naissance: 31 mars 1990 à Mitroviça Nationalité: Belge Etat civil: Célibataire Formation Période: 2002 – 2006 : Sint-Lodewijkscollege à Bruges: ASO économie - Mathématique 5h 2006 – 2009 : Sint-Jozefsinstituut à Bruges: TSO Commerce

Expérience professionnelle Période: septembre 2008 - présent Employeur: Mini entreprise Easy Cook Fonction: webmaster Concrétisation de job: conception de site web Connaissance des langues Néerlandais: langue maternelle Français: très couramment parlé et écrit Anglais: très couramment parlé et écrit Allemand: connaissance de base

GIP : Artan Dauti

Qualifications Connaissance développée de Microsoft Office Connaissance développée de la gestion d'entreprise

45


18 Eindverslag minionderneming Begin september kwam onze minionderneming Easy Cook tot stand maar vorig jaar kozen we ons product en naam aan de hand van een aantal besprekingen die we samen voerden met de groep en Mevrouw Anseeuw. We kwamen tot de conclusie dat we graag keukenartikelen wilden verkopen met de naam : Easy Cook !

GIP : Artan Dauti

Nadien zochten we allemaal in functie van Easy Cook de meest geschikte leverancier. Het was een moeilijke opdracht want onze leverancier moest voldoen aan enkele voorwaarden. Eén van deze voorwaarden was dat onze leverancier niet te ver mocht gelegen zijn omdat wij tenslotte nog steeds een minionderneming zijn en wij bijgevolg steeds aanwezig moeten zijn in de les! Nadat we dit allemaal achter de rug hadden was het de beurt aan de leerlingen om elk een functie uit te kiezen die zo goed mogelijk bij de miniondernemer zelf paste. Ik koos voor webmaster/webdesigner aangezien ik een voorsprong had op de rest van mijn klas qua informatica. In mijn opleiding in het Sint-Lodewijkscollege heb ik namelijk genoeg lessen gekregen in HTML en in Dreamweaver MX om te beginnen aan een eigen site waardoor het voor mij al bekend terrein was. In het begin is het de normaalste zaak dat je als webmaster voor een moeilijke opdracht staat: het kiezen van de lay-out en het zo aantrekkelijk mogelijk maken van de website om er voor te zorgen dat de klant er het maximale uit kan halen. Ik ging daarvoor te raad bij vele klasgenoten en nam ook vele kijkjes op andere websites om toch al enigszins een beeld te hebben van de ‘homepage’ van mijn website. In januari kregen wij te horen dat we opnieuw een functie mochten kiezen. Ik opteerde nogmaals voor webmaster/webdesigner aangezien ik het zo graag deed. Ik vond ook eerlijk gezegd dat het eerste deel van mijn taak redelijk geslaagd was dus houden we de moed erin om het jaar ook geslaagd te beëindigen. Na het ‘vervolledigen’ van mijn website heb ik tijdens het jaar door natuurlijk iets meer vrije tijd gehad dan de gemiddelde leerling waardoor ik natuurlijk steeds een voorsprong had op de andere webdesigner van 6HA2. Mijn voordeel was dat ik snel mijn kleine foutjes kon uitpluizen en corrigeren terwijl de webmaster van 6HA2 nog een groot deel van zijn website in elkaar moest steken. Ik denk dat wij al een grotere voorsprong hebben dan andere studenten door het leerproces in de minionderneming. Wij hebben dit jaar belangrijke beslissingen genomen m.b.t. onze minionderneming. Het is altijd handig om een jaartje te mogen ervaren wat ondernemen nu echt is. Want uiteindelijk, als je later een eigen zaak wil starten dan moet ik toegeven dat de meeste zaken gelijkaardig zijn! Ik kan concluderen dat we een optimale samenwerking hebben gehad dit jaar. De sfeer zat er goed in en we hebben bewezen dat we goed met druk kunnen omgaan. Af en toe was er wel eens iets maar nergens loopt het perfect ! Onze drang naar perfectie was wel altijd te zien naar buiten toe. Hierbij denk ik dan bijvoorbeeld aan de vele krantenartikels en prijzen die Easy Cook in de wacht heeft gesleept. Wat ik ZEER jammer vond was dat wij de West-Vlaamse finale niet gewonnen hebben maar dat lag net niet in ons bereik.

46


47

GIP : Artan Dauti


19 Logboek

Week 2

Datum 12/09/2008

3

19/09/2008

3

19/09/2008

3 4

19/09/2008 22/09/2008

4

23/09/2008

4

23/09/2008

4

26/09/2008

4

26/09/2008

5

30/09/2008

5

03/10/2008

6

07/10/2008

6HA1

Logboek Artan Dauti

Uur 09.10 – 11.05 xx.xx – xx.xx 08.20 – 10.00 09.05 Xx.xx – xx.xx 08.20 – 10.00 08.20 – 16.40 09.10 – 11.05 11.05 – 11.55 08.20 – 10.00 09.10 – 11.05 08.20 –

Activiteit Verslag volgens sjabloon uitgetypt en ingediend Verkopen verkregen aandelen Schrijven verslag vergadering Website online ! http://easycook.sintjozefbrugge.be Aanvraag website bij dhr. K. Verschelde Sponsorgeld ( ouders ) afgegeven + website Indienen aandeelhoudersbrief ( afdruk ) Website update + indienen organogram Contact leggen met de Zweedse student(en) Afwezig ! Reden : Suikerfeest Website update Website update + indienen marktonderzoek

GIP : Artan Dauti

Nr.: 5

48


07/10/2008

6

08/10/2008

6

10/10/2008

6

11/10/2008

7

14/10/2008

7

15/10/2008

7

16/10/2008

7

17/10/2008

8

21/10/2008

8

24/10/2008

8

24/10/2008

10

03/11/2008

10

07/11/2008

11

11/11/2008

11

13/11/2008

11

13/11/2008

11

14/11/2008

10.00 10.15 – 11.55 13.30 – 16.30 09.10 – 11.05 10.00 – 12.00 08.20 – 10.00 15.00 – 17.00 13.30 – 00.00 09.10 – 11.05 08.20 – 10.00 09.10 – 11.05 18.00 – 19.00 08.20 – 10.00 09.10 – 11.05 08.20 – 10.00 08.20 – 09.10 17.3018.30 09.10 – 11.05

Indienen aandeelhoudersbrief ( digitaal ) Promotiefilm “Easy Cook” opgenomen Website update Producten afhalen bij “Codera” in Waregem Website update Brouwerij “De Halve Maan”  “Brugse Zot” Voorbereiding 1ste aandeelhoudersvergadering Website update Website update + indienen briefhoofd met userform Website update Oudercontact : stand Easy Cook Website update Website update Afwezig ! Reden : Wapenstilstand Indienen uitnodiging aandeelhoudersbrief ( Frans ) Marketing Mix gemaakt Website update + indienen Marketingmix

GIP : Artan Dauti

6

49


18/11/2008

12

18/11/2008

12

21/11/2008

13

25/11/2008

13

28/11/2008

Nr.: 5

Week 14 17 19 19 19 19 19 20 20

08.20 10.00 08.20 … 09.10 11.05 08.20 11.05 19.00 22.00 6HA1

Website update

-

Aanvraag stand voor de Kaas- & Wijnavond ( Basketbal )

Website update

Vergadering Mevr. J. Debecq + website update

Stand Easy Cook verkopen op Kaas- & Wijnavond ( Basketbal )

Datum Uur 02/12/2008 08.20 – 10.00 06/12/2008 08.20 – 10.00 20/01/2009 08.20 – 10.00 14/01/2009 15.00 –

16.00 20/01/2009 - 22/01/2009 11.05 – 11.55 23/01/2009 09.10 – 11.05 27/01/2009 08.20 – 10.00 29/01/2009 17.00 –

Logboek Artan Dauti

Activiteit Vergadering minionderneming + website update Vergadering minionderneming + aanpassen „Homepage‟ Vergadering minionderneming + website update Verslagen : Tibro Kök & SA Möbler opstellen in Zweden Indienen Logboek in WORD aan Dhr. Vanden Eynde Voorbereiding GIP-Taak (Nederlands) Vergadering minionderneming + website update Vergadering minionderneming + website update Opstellen Feedback Zweden (Engels)

18.00 20

30/01/2009 09.10 – 11.05

Vergadering minionderneming

GIP : Artan Dauti

12

50


23 Nr.: 5

Week 25 27 28 28 28 28 28 29 29 29

03/02/2009 08.20 – 11.55 17/02/2009 10.10 – 11.55 6HA1

Sollicitatiegesprekken : functiekeuze (Bedrijfseconomie&Nederlands) Indienen Factuur ( Informatica ) aan gewerkt tijdens de les Logboek Artan Dauti

Datum Uur 11/03/2009 15.00 – 16.00 03/04/2009 09.10 – 11.05 21/04/2009 08.20 – 10.00 22/04/2009 14.15 –

14.45 24/04/2009 09.10 – 11.05 25/04/2009 08.30 – 13.00 26/04/2009 10.00 – 10.45 28/04/2009 08.20 – 10.00 29/04/2009 09.10 – 11.05 30/04/2009 11.05 –

Activiteit Opstellen verslag ondernemer voor de klas : SAVACO Vergadering minionderneming + individuele taken Vergadering minionderneming + website check-up Opstellen sollicitatiebrief Frans Vergadering minionderneming + bezoek aan het Europa College Verkopen stand minionderneming voor opendeurdag Opstellen GIP-taak Nederlands : eindverslag Vergadering minionderneming + website check-up Aan mijn GIP gewerkt tijdens Nederlands Aan mijn GIP gewerkt tijdens Nederlands

11.55 30 30 30 30

06/05/2009 10.30 11.05 06/05/2009 14.00 14.30 06/05/2009 18.30 20.30 08/05/2009 09.10

Opmerkingen GIP-Taken tijdens Nederlands

Opstellen GIP-taak Nederlands : woord vooraf

Aan mijn GIP gewerkt met Alexis Pannier

Vergadering minionderneming + website update :

GIP : Artan Dauti

21

51


31 31 31 31

11.05 10/05/2009 19.00 20.00 11/05/2009 19.30 21.30 12/05/2009 19.30 20.30 13/05/2009 12.30 14.00 14/05/2009 17.00

bankrekening nummer toegevoegd aan „Contacten‟ Aan mijn GIP gewerkt thuis

Aan mijn GIP gewerkt met Alexis Pannier

Aan mijn GIP gewerkt thuis

Aan mijn GIP gewerkt in ‟t Gistje

-

Aan mijn GIP gewerkt

GIP : Artan Dauti

30

52


20 Bijlagen 20.1 Website


54

GIP : Artan Dauti


55

GIP : Artan Dauti


56

GIP : Artan Dauti


57

GIP : Artan Dauti


58

GIP : Artan Dauti


59

GIP : Artan Dauti


60

GIP : Artan Dauti


GIP : Artan Dauti

20.2 Powerpoint Aandeelhoudersvergadering

61


62

GIP : Artan Dauti

GIP Artan Dauti 2009  

Geïntegreerde Proef

Advertisement