Figurantengids Artago 20

Page 1

1 Evenementengids Figuranten& vrijwilligers 13 november 2022 Artago 20 | inschrijven vanaf 2 oktober 2022

Praktische informatie

Het evenement

Zondag 13 november 2022 09:00 17:00

Opening inschrijving:

Zondag 2 oktober 2022 20.00uur.

Coronamaatregelen

Allebezoekersaandelocatie moeteneenidentificatiebewijs kunnen overleggen

Routeplanner

Het terrein is wat afgelegen, vandaar deze aanvullende uitgeschreven routeplanner.

1. Zet uwnavigatiesysteem op: Woudenbergseweg 70 3711 AB, Austerlitz

2. Dit is het restaurant schuin tegenover de ingang naar het scoutingterrein.

Wedelen zo min mogelijk kledingalsArtago,udientuw eigenkostuumenwapensmee tenemen. De kostuums van Expiatio worden dit keer wel opgehaald maar dien alleen bij gebrek aan eigen mogelijkheden gebruikt te worden

 Dekostuumsdienenineen afsluitbaretas,bakofzakmee te worden genomeneninhet figurantenpaleisafgescheiden te worden gehouden van andermanskostuums.

Figuranten dienen huneigen schminkmeetenemenen alleen zelf dezetegebruiken. Wederom ineenafgesloten zak of container zodatdezenietin aanrakingmetanderen komt.

3. Steek de weg over en sla linksaf bij de eerste mogelijkheid (rechtdoor is tevens verboden).

4. Sla de eerst mogelijkheid rechtsaf. U rijdt nu het scoutingterrein op.

Aankomsttijd

Wij verwachten u om 9:00 op het terrein. Zo hebben we genoeg tijd om alle spullen in het figurantenpaleis klaar te leggen, om te kleden voor het

eerste plot en de doorloop van de dag te bespreken. Rij je met bijvoorbeeld een speler mee en ben je daarom later? Dan is dit natuurlijk geen probleem.

Terreinindeling

Het scoutingterrein is duidelijk afgebakend met een lint. Hier mag je dan ook niet buiten. Op het terrein hebben wij twee speelvelden en sanitairbeschikbaar.

Reizen met het OV

Hetterreinis watlastigte bereikenmet het openbaarvervoer. Om die reden bieden wij een lift aan vanaf Station Driebergen-Zeist. De “taxi” zal klaar staan bij de hoofdingang. De tijd wordt te zijner tijd afgesproken, in verband met aankomst van treinen. Ga ongeveer uit van 9.30u - 9.45u. Graag vooraf per mail aangeven of je hiervan gebruik maakt via artagolarp@gmail.com. Dan weten wij hoeveel mensen wij kunnen verwachten. De verantwoordelijke die de deelnemer op komt halen zal duidelijk herkenbaar zijn aan zijn/haar LARP-kleding.

Kosten

Figuranten:€ 12.00  Vanaf14jaar

Ziek of afmelden?

Graag worden wij hiervan op de hoogte gesteld. Dit kun je tot en met vrijdagavond voor het evenement aangeven via de mail: artagolarp@gmail.com. Meld je je op zaterdag of zondag voor het evenement af, bel dan naar Caroline op het nummer: 06-15021819 (Of sms/ WhatsApp). Het inschrijfgeld kunnen wij helaas niet terugstorten i.v.m. met degemaaktekosten.

Teken Controleer je altijd op teken. Hier nog even een overzicht van de meest bekende lievelingsplekjes, controleer deze plekken dus goed! Wij zullen ervoor zorgen dat wij alle benodigde spullen in huis hebben om deze ongewenste gast te kunnen verwijderen Wellicht is he praktisch om zelf ook een tekentang en alcohol inhuistehalen.

Na het Artago-evenement

Na het evenement is er nog de mogelijkheid om gezellig met zijn allen wat te eten (op eigen kosten) en na te praten Waar en hoe laat dat besprekenweophetevenement.

De zaterdag

Opbouwen

Wij gaan op zaterdag opbouwen Wij waarderen het zeer als je hierbij ook mee komt helpen. Wel is het noodzakelijk dat je hier op eigen gelegenheid komt. Geef dit aan bij je inschrijving Als je voor de opbouw staat ingeschreven rekenen we erop dat je erbij bent. Het is niet mogelijk om op zaterdag opgehaald te worden vanhetstation.

De zondag

Programma in vogelvlucht:

09:00Briefingfiguranten, omkleden, veilig vechtenintro nieuwelingen

09.15 Aankomstenincheckspelers

10.00Starthetspel

12:00Lunch

15:30Dagsluiting+opruimen

16:00Afbouw

17:00Terreinsluit

18:00(Eventueel)Spullen naar de opslagengezamenlijkdiner

Aanwezigheid zondag

Wij verzoeken je uiterlijk 9:00 aanwezig te zijn op het terrein (als je eigen kinderen meedoen, mag 9:15 ook in overleg via Artagomail). Om 10:00 is het openingspraatje voor de spelers en kort daarna zal de eerste queesteeruitwordengestuurd.

Meeneemlijst

De meeneemlijst wordt samen met het plot vrijgegeven Dit is naar verwachting 1 à 2 weken voor het evenement. Basis onderkleding, je eigen LARP-wapens en pantser is altijdgoed.

Belangrijk:

Bedenk bij alles wat je meeneemt dat we een gezamenlijke ruimte gebruiken alsfigurantenpaleis. Zorgdus voor een grote tas waar je eigen spullen in kunnen, zodat het niet door de andere figurantenkleding heen ligt. Spullen die in een tas zitten mag je nooit zomaar pakken, altijd toestemming vragen aan de eigenaar en zorgen dat je het weer op de juiste plek terug legt Artago kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueelverliesvanvoorwerpen.

Het plotboek:

Wij sturen naast het plotboek ook een samenvatting van al het plot. Hierin wordt in enkele zinnen uitgelegd wat het plot inhoudt. We weten dat niet iedereen tijd kan maken om het hele plot te lezen, maar hopen dat dit verhaalzorgtdatjedestukjesleestdie je aanspreken Kijk voor de grote lijn vande dagbijhoofdplot.

Daarnaast komt er een map met al het plot per pagina. Je kunt uit deze map je aangewezen plot lezen. Voor aanvullende vragen kan je nog altijd terechtbijdefigurantenspelleiding.

Plotdoorloop:

Bij Artago ben je zelf verantwoordelijk voor het voorbereiden van het plot. Om je toch wat houvast te geven hierbijdestappen.

1. Kies een plot wat je wilt spelen en geef dit door aan de figurantenspelleider.

2. Leeszelf hetplotdoor.

3. Kieskledijdiebijderolpast

4. Meld je bij de figuranten spelleider voor je het spel ingaat. Zij neemt contactopmetdespelleiderdie het desbetreffende plot geschreven heeft.

Specifieke aanvulling voor nieuwe figuranten

Kom je voor het eerst figureren bij Artago? Hierbij nog een aantal aanvullendetips:

Onderkleding

 Wijadviserenzwarte onderkleding aante trekken,alseenzwart trui/shirteneenzwarte joggingsbroek.Gelievegeen spijkerbroekoffelgekleurdeTshirts/truienofmetopdruk!

 Goede(waterdichte) wandelschoenen.Jegaatimmers heelveellopen.

Geen wapens of LARP-kleding

Dit geeft niet. Wij hebben altijd enkele bakken met kleding en extra wapens staanwaarjegebruikvankuntmaken.

Wat moet ik meenemen:

 Bij slecht weer: Een extra set kleding. Het spel gaat immers door bij regen. Daarnaast lig je vaak op degrond.

 Een eigen riem: Dit hebben wij helaasniet.

Voorbereiding

Wat kan je thuis voorbereiden. Je kunt de spreuken en de calls te vinden in

het spreukenboekje. Op het evenement zelf nemen wij met jou nog het veilig vechten door. Het is daarom van belang dat je er echt om 9:00 bent.

Specifiek voor vrijwilligers

Hier nog wat aanvullende informatie specifiek voor diegene die komen helpenalsvrijwilliger

Voor het evenement

Vanuit de organisatie zal er iemand de zaterdag voor het evenement contact met u opnemen om alles voor de zondag te bespreken. Dit omdat wij als op de dag zelf weinig tijd hebben dingen te bespreken en wij dit graag zogoedmogelijkwillenoverdragen.

Aanwezigheid

Wij zien u graag uiterlijk om 9:30 op hetterrein.

Aanmeldprocedure:

Wanneer je aankomt, mag je vragen naar Jake. In het figurantenpaleis krijg je een simpel kostuum om binnen de setting te passen. Als je het hebt mag jeookjeeigenkostuummeenemen.

Meeneemlijst:

 Een goede riem (voor over je kostuum)

 Optioneel: Een buidel om je persoonlijkespulletjesintedoen.

 Optioneel: Een tas welke binnen de setting past (om eventuele flessen waterof limonadeintedoen)

Contactpersoon:

De contactpersoon voor de vrijwilligers op het evenement is Saskia. Zij is tevens een van de figuranten waardoor zij op de dag zelf niet continu op één en dezelfde plek te vindenzalzijn.

Saskia heeft een portofoon bij zich waardoor zij op te roepen is. (In de infobalie of het figurantenpaleis bij Esther is er een portofoon beschikbaar waarjegebruikvankuntmaken).

Hoofdtaak vrijwilliger:

Er zijn één of twee vrijwilligers aangesteld om de informatiebalie te bemannen. Dit gaat om IC vragen van kinderen. De andere vrijwilligers zijn voornamelijk bezig met het zorgen voor eten en drinken van de kinderen. We vragen van jullie met name om brood te smeren en drinken in te schenken. Hierbij geven we vooraf aan met welke allergieën we te maken hebben. We zouden het fijn vinden als jullie er met de spelleiders op letten dat elk kind wat komt eten en drinken tussendemiddag.