Nuostabus rytas

Page 1Hal Elrod

MANO NUOSTABUS RYTAS VALANDA, KURI VISKĄ PAKEIS. ATSIKELK IR IMK GYVENIMĄ Į SAVO RANKAS Iš anglų kalbos vertė Ovidijus Stokys

2017


Versta iš knygos: The Miracle Morning: The Not-So-Obvious Secret Guaranteed to Transform Your Life (Before 8AM) by Hal Elrod

TEISĖS GINAMOS.

Šį leidinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti jo originalą ar kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn. Draudžiama šį kūrinį, esantį bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose arba archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais atgaminti, viešai skelbti ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose.

Iš anglų kalbos vertė Ovidijus Stokys Projekto vadovė Vaiva Švagždienė Redaktorė Dalia Blažinskaitė Korektūrą atliko Rita Urbonaitė Viršelį ir maketą kūrė Laimis Kosevičius

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). ISBN 978-609-437-347-3

© 2016 Hal Elrod International, Inc. All right reserved Vertimas iš anglų kalbos © Ovidijus Stokys, 2017 © Leidykla „Eugrimas“, 2017


DEDIKACIJA

Šią knygą skiriu patiems svarbiausiems žmonėms gyvenime – savo šeimai. Mamai, tėčiui, Heilei, žmonai Ursulai ir mūsų abiem vaikams – Sofi ir Holstenui. Myliu jus labiau, nei galiu tai išreikšti žodžiais. Šią knygą taip pat skiriu savo šviesaus atminimo seseriai Eimerei Kristinai Elrod.TURINYS

KREIPIMASIS Į TAVE, MALONUS SKAITYTOJAU.................................... 9 ĮŽANGA: mano istorija ir kodėl jūsų istorija taip pat yra svarbi...................................................................................................................15 1. Atėjo laikas pabusti ir išnaudoti VISAS savo galimybes....................29 2. „Mano nuostabus rytas“: metodas, atsiradęs iš nevilties.................39 3. 95 proc. faktas..................................................................................................57 4. Kodėl šįryt pabudote?...................................................................................81 5. Penkių etapų snaudulį išblaškanti pabudimo strategija (visiems apsnūdėliams)................................................................................89 6. Jūsų „gelbėjimo ratai“ (šešios priemonės, užtikrintai išgelbėsiančios jus nuo neišnaudotų galimybių kupino gyvenimo).........................................................................................................97 7. „Mano nuostabus rytas“ per šešias minutes (puikūs rezultatai vos per šešias minutes kasdien)............................................................. 163 8. Kaip suderinti „Mano nuostabų rytą“ su savo gyvensena, kad pasiektumėte pačius svarbiausius tikslus ir įgyvendintumėte pačias didžiausias svajones...................................................................... 169


9. Nuo nepakeliamo iki nesulaikomo: didžioji įpročių, pakeisiančių jūsų gyvenimą (per trisdešimt dienų), ugdymo paslaptis ....................................................................................... 179 10. Trisdešimties dienų trukmės „Mano nuostabaus ryto“ gyvenimo pertvarkymo programa....................................................... 195 Pabaiga............................................................................................................ 205 YPATINGAS KVIETIMAS............................................................................. 209 DIDŽIOJI PREMIJA: elektroninis laiškas, pakeisiantis jūsų gyvenimą........................................................................................................ 211 CITATOS, KURIOS PRIVERS SUSIMĄSTYTI......................................... 219 PADĖKOS........................................................................................................ 223 ATSILIEPIMAI APIE KNYGĄ...................................................................... 229 SĖKMĖS ISTORIJOS...................................................................................... 235


KREIPIMASIS Į TAVE, MALONUS SKAITYTOJAU

Kiekvienas žmogus, kad ir kokiame savo gyvenimo etape jis būtų – pačioje sėkmės viršūnėje ar nelaimių ir negandų ruože, ieškantis išeities iš nepalankios padėties, – tikrai svajoja apie vieną, daugeliui bendrą dalyką (gali būti, kad tų dalykų yra gerokai daugiau nei vienas, tačiau dėl šio esu tikras šimtu procentų): kaip pagerinti save ir savo gyvenimą. Tai visai nereiškia, kad su mūsų gyvenimu kažkas yra blogai, tačiau mes visi esame žmonės ir at­ėjome į šį pasaulį turėdami įgimtą troškimą bei vidinį impulsą nuolat augti ir tobulėti. Tikiu, kad toks troškimas būdingas mums visiems. Ir vis dėlto dauguma žmonių kasdien nubudę pamato, kad jų gyvenimas nė kiek nepasikeitė. Esu rašytojas, profesionalus oratorius bei ugdantysis vadovas, ir mano darbo tikslas – padėti žmonėms per kuo trumpesnį laikotarpį pakilti į naują sėkmės ir savirealizacijos lygį bet kurioje jų gyvenimo srityje. Būdamas uoliu mokiniu, siekiančiu kuo geriau pažinti žmogaus galimybių ribas ir saviugdos metodus, galiu drąsiai tvirtinti, kad mano sukurtas „Mano nuostabus rytas“ – tai į rezultatus orientuotas, pats praktiškiausias ir efektyviausias man 9ĮŽANGA: mano istorija ir kodėl jūsų istorija taip pat yra svarbi

1999 m. gruodžio trečią dieną mano gyvenimas buvo geras. Ne, jis buvo puikus. Buvau dvidešimties, pabaigęs pirmą kursą koledže. Pastaruosius 18 mėnesių praleidau siekdamas tapti vienu iš pačių produktyviausių 200 mln. dolerių vertės bendrovės pardavimo konsultantų ir, viršydamas visus šios kompanijos rekordus, uždirbau daugiau pinigų, nei galėjau tikėtis būdamas tokio jauno amžiaus. Mylėjau nuostabią merginą, turėjau pasiturinčią ir mane mylinčią šeimą bei pačius geriausius draugus, kokių tik gali geisti bet kuris jaunuolis. Kitaip tariant, buvau tikras laimės kūdikis. Jaučiausi taip, tarsi būčiau atsidūręs devintame danguje. Ir, žinoma, tada net nenujaučiau, kad tąnakt mano nuostabus pasaulis sugrius.


Mano nuostabus rytas

23.32 VAL. 110 KILOMETRŲ PER VALANDĄ GREIČIU LEKIU 99-UOJU GREITKELIU PIETŲ KRYPTIMI Mes ką tik išėjome iš restorano, palikę jame draugų kompaniją. Dabar buvome tik dviese. Mano mergina, pavargusi po audringų to vakaro linksmybių, snaudė ant keleivio sėdynės. Tačiau aš buvau budrus. Plačiai atmerktos akys buvo įsmeigtos į priešais besidriekiantį kelią, ir aš, tarsi dirigento lazdele, mosavau ore pirštu į nuostabios Čaikovskio muzikos taktą. Aš vis dar buvau apimtas pakilios nuotaikos nuo to vakaro įvykių, tad apie jokį miegą nė negalvojau. Skriejau greitkeliu apie 110 kilometrų per valandą greičiu savo naujutėlaičiu „Ford Mustang“ ir džiūgavau, nes prieš porą valandų buvau pasakęs pačią geriausią kalbą per savo gyvenimą. Auditorija pirmą kartą audringai sveikino mane ovacijomis, ir aš, žinoma, jaučiausi itin pakiliai. Tiesą sakant, jausmai liejosi per kraštus, ir tuo metu norėjau išrėkti dėkingumo žodžius kiekvienam žmogui, kuris tik būtų sutikęs mane išklausyti, tačiau mano mergina miegojo, su ja kalbėtis būtų buvę beprasmiška. Pagalvojau, gal paskambinti mamai su tėčiu, tačiau jau buvo vėlu, jie, greičiausiai, jau miegojo. Ir aš, deja, nepaskambinau. Iš kur galėjau žinoti, kad dar po kelių akimirkų ilgam prarasiu galimybę pabendrauti ne tik su tėvais, bet ir kitais man brangiais žmonėmis.

NEĮSIVAIZDUOJAMA TIKROVĖ Ne, tikrai nepamenu grėsmingai artėjančių masyvaus „Chev­ rolet“ sunkvežimio šviesų. Tačiau jos tikrai buvo. Dėl kažkokio nesuvokiamo lemties kaprizo per vieną akimirksnį didžiulis „Chev­ rolet“ sunkvežimis, lekiantis beveik 130 kilometrų per valandą greičiu, kaktomuša rėžėsi į mano gerokai mažesnį ir lengvesnį 16


Įžanga

„Ford Mustang“. Po to viskas vyko tarsi sulėtintame filme, ir šiam siaubingam lėtam šokiui akompanavo nuostabūs Čaikovskio muzikos garsai. Abu automobiliai trenkėsi vienas į kitą su milžiniška jėga, nuaidėjo kurtinantis trenksmas, pabiro kėbulų detalės. „Ford Mustang“ oro pagalvės išsiskleidė su tokia jėga, jog mes abu akimirksniu praradome sąmonę. Mano galvos smegenys, vis dar skriejančios pirmyn 110 kilometrų per valandą greičiu, rėžėsi į priekinę kaukolės sienelę, ir jų kaktinė skiltis buvo negrįžtamai sužalota. Per susidūrimą mano „Ford Mustang“ galas atsidūrė kelio juostoje man iš dešinės, ir automobilis pasisuko taip, kad vairuotojo durys tapo neišvengiamu man iš paskos važiavusio automobilio taikiniu. „Saturn“ sedanas, vairuojamas šešiolikamečio vaikino, rėžėsi į mano mašinos dureles 110 kilometrų per valandą greičiu. Sumaitotos durelės įsirėžė į mano kairįjį šoną. Metalinio stogo rėmas įlinko tiesiai virš manęs ir perskėlė man kaukolę kartu veik atplėšdamas ir kairę ausį. Mano kairės akiduobės kaulai buvo sutriuškinti, ir kairysis akies obuolys buvo veik išvirtęs į išorę. Lūžę kairės rankos kaulai smarkiai pažeidė spindulinį nervą dilbio srityje, alkūnė buvo sutrupinta, dalis atskilusio kaulo, pradūrusi odą, išlindo į išorę virš dvigalvio raumens. Mano dubeniui teko neįvykdoma užduotis – apsaugoti mano automobilio centrinį pultą nuo „Saturn“ automobilio buferio, – ir jam nepavyko jos įvykdyti. Dubuo lūžo net trijose vietose. Ir, galiausiai, mano šlaunikaulis – pats didžiausias žmogaus griaučių kaulas – perlūžo pusiau, vienas jo galas tarsi ietis perskrodė šlaunies odą ir, perplėšęs mano juodas kostiumo kelnes, išlindo į išorę. Visur telkšojo kraujo balos. Mano kūnas buvo sumaitotas, o smegenys – negrįžtamai sužalotos. Neišlaikęs didžiulio fizinio skausmo, organizmas pasidavė, kraujospūdis nukrito, viską aplink užtraukė tamsi migla, ir aš panirau į komą. 171 SKYRIUS

Atėjo laikas pabusti ir išnaudoti VISAS savo galimybes „Gyvenimas yra per trumpas.“ Žmonės šiuos žodžius taip dažnai kartoja, jog jie jau virto nuvalkiota fraze, tačiau tai tiesa. Neturite pakankamai laiko, kad būtumėte nelaimingi ir vidutiniški. Tai ne tik beprasmiška, bet ir skausminga. – SETAS GODINAS

Turite kas rytą nubusti ryžtingai nusiteikę, kad vakare atsigultumėte jausdami pasitenkinimą. – DŽORDŽAS LORIMERAS


Mano nuostabus rytas

Kodėl, kai gimsta kūdikis, mes tai laikome stebuklu, nors vėliau jis pradeda gyventi eilinį vidutinybės gyvenimą? Kurioje savo kelionės vietoje mes pamirštame apie šį stebuklą – žmogaus gyvenimo stebuklą? Jums gimus, visi aplinkiniai žmonės buvo įsitikinę, kad, kai suaugsite, galėsite daryti bet ką, tapti bet kuo, gauti viską, ko tik įsigeisite. Ir štai pagaliau jūs suaugote. Ir dabar darote tai, ko visada troškote, turite tai, ko visada geidėte, ir tapote tuo, kuo visada norėjote tapti? O gal kažkur savo gyvenimo kelyje iš naujo apsibrėžėte tikslus ir susitaikėte su gerokai kuklesnėmis svajonėmis ir siekiais? Neseniai perskaičiau nerimą keliančius statistikos duomenis: vidutinis amerikietis turi beveik 10 kg antsvorio ir 10 000 dolerių skolos, kenčia nuo švelnios depresijos, nekenčia savo darbo, netgi ne kiekvienas jų gali pasigirti turįs artimą draugą. Net jeigu teisinga yra tik maža dalelė šių statistikos duomenų, amerikiečiams reikia rimto sukrėtimo. 30


Atėjo laikas pabusti ir išnaudoti VISAS savo galimybes

O kokia jūsų padėtis? Ar jūs iki galo išnaudojate savo galimybes ir pasiekiate trokštamą sėkmės lygį visose savo gyvenimo srityse? O gal yra tokių sričių, kur jūs tenkinatės mažesniais dalykais, nei norite iš tikrųjų? Ar tenkinatės mažesniais dalykais, nei galite pasiekti, tačiau aplinkiniams tvirtinate, kad viskas yra gerai? Ar esate pasirengę liautis tenkintis mažmožiais ir pradėti gyventi visavertį gyvenimą – gyvenimą, apie kurį seniai svajojate?

SUSIKURKITE 10 LYGIO GYVENIMĄ Viena labiausiai mane nudžiuginusių Opros Vinfri išsakytų minčių nuskambėjo taip: „Pats nuostabiausias nuotykis, kurį gali patirti žmogus, – tai gyventi savo svajonių gyvenimą.“ Visiškai su ja sutinku! Liūdna, tačiau labai mažai žmonių gyvena taip, kaip svajojo gyventi, todėl šie žodžiai tapo nuvalkiota tiesa. Dauguma žmonių apsipranta su vidutinybės gyvenimu ir pasyviai priima viską, ką jiems suteikia likimas. Net žmonės, kurie daug pasiekė tam tikroje vienoje srityje (pavyzdžiui, versle), yra linkę susitaikyti su vidutinybės gyvenimu kitose srityse, pavyzdžiui, sveikatos ar žmonių tarpusavio santykių. Štai ką apie tai iškalbingai pasakė bestselerių autorius Setas Godinas: „Ar yra didelis skirtumas tarp vidutiniškumo ir vidutinybės? Praktiškai jokio.“ Šiame pasaulyje nėra nieko, kas bylotų, kad privalote tenkintis mažesniais dalykais bet kurioje srityje, nei iš tikrųjų norite, nors taip elgiasi dauguma žmonių. Galbūt tarp šios daugumos žmonių yra ir jūsų draugai, šeimos nariai ir bendradarbiai. Galite tapti vienu iš nedaugelio, kuriems puikiai sekasi faktiškai kiekvienoje gyvenimo srityje. Laimė. Sveikata. Pinigai. Laisvė. Sėkmė. Meilė. Visa tai iš tiesų galite turėti. Jeigu vertintume savo sėkmę, pasitenkinimą ir gebėjimų panaudojimą bet kurioje mūsų gyvenimo srityje pagal skalę nuo 31


Mano nuostabus rytas

„Vos po trijų savaičių trukmės „Mano ryto“ praktikavimo lioviausi vartojusi energinius maisto papildus, be kurių negalėdavau apsieiti ištisus trejus metus! „Mano rytas“ pakeitė mano gyvenimą daugeliu atžvilgių, ir esu tikra, kad jūsų gyvenimas taip pat pasikeis.“ – SARA GEIJER, koledžo studentė (Mineapolis, Minesota)

„Mano rytas“ padėjo man atversti visiškai naują gyvenimo puslapį. Jis gali padėti ir jums. Ačiū, Helai!“ – ENDRIUS BARKSDEILAS, verslininkas (Viena, Virdžinija)

„Mano rytas“ kiekvieną dieną paverčia Kalėdomis. Tikrai. Dabar jį praktikuoju ir savaitgaliais.“ – DŽOZEFAS DIOSANA, nekilnojamojo turto pardavimo agentas (Hjustonas, Teksasas)

238ISBN 978-609-437-347-3 „Mano nuostabus rytas“ – tai mąstyseną ir gyvenseną keičiantis kasdienis įprotis, kuris pakreips jūsų gyvenimą norima linkme: pagerės sveikata, finansinė padėtis, savitarpio santykiai ir visos kitos gyvenimo sritys. Tereikia perskaityti šią knygą, tvirtai pasiryžti išbandyti autoriaus siūlomą trisdešimties dienų „Mano nuostabaus ryto“ programą, o tada atsikelti anksti ryte ir imti gyvenimą į savo rankas!

Hal Elrod

MANO NUOSTABUS RYTAS

VALANDA, KURI VISKĄ PAKEIS. ATSIKELK IR IMK GYVENIMĄ Į SAVO RANKAS

Projekto vadovė Vaiva Švagždienė Redaktorė Dalia Blažinskaitė Korektūrą atliko Rita Urbonaitė Viršelį ir maketą kūrė Laimis Kosevičius Išleido leidykla „Eugrimas“, Žalgirio 88, LT-09303 Vilnius Tel. (8 5) 273 3955 el. p. info@eugrimas.lt, www.eugrimas.lt Spausdino AB „SPAUDA“ Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius Tiražas 2000 egz.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.