ELON MUSK. „Tesla“, „SpaceX“ ir fantastinės ateities paieškos

Page 1ASHLEE VANCE

ELON MUSK „Tesla“, „SpaceX“ ir fantastinės ateities paieškos Iš anglų kalbos vertė Vilma Kačerauskienė

VILNIUS 2016


UDK 658-051(073)(092) Va252

Versta iš knygos: Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future by Ashlee Vance

TEISĖS GINAMOS.

Šį leidinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti jo originalą ar kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn. Draudžiama šį kūrinį, esantį bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose arba archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais atgaminti, viešai skelbti ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose. Iš anglų kalbos vertė Vilma Kačerauskienė Redagavo ir korektūrą atliko Regina Dobelienė Viršelį ir maketą kūrė Laimis Kosevičius

ISBN 978-609-437-335-0 Copyright © 2015 by Ashlee Vance. All rights reserved. Vertimas į lietuvių kalbą © Vilma Kačerauskienė, 2016 © Leidykla „Eugrimas“, 2016


Už viską dėkoju Mamai ir TėčiuiTURINYS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ELONO PASAULIS /7 AFRIKA /27 KANADA /45 PIRMOJI ELONO STARTUOLĖ /55 „PAYPAL“ MAFIJOS TĖVAS /71 PELĖS KOSMOSE /91 „VIEN ELEKTRA“ /133 SKAUSMAS, KANČIA IR IŠLIKIMAS /165 SKRYDIS /191 ELEKTROMOBILIO REVANŠAS /233 ELONO MUSKO VIENTISOJO LAUKO TEORIJA /281 EPILOGAS

3 priedas

/319 /323 /327 /331

PADĖKA PASTABOS

/337 /341

1 priedas 2 priedasELONO PASAULIS

1.

ELONO PASAULIS „Aš panašus į nenormalų?“ – išsprūdo Elonui Muskui baigiantis ilgai mudviejų vakarienei prašmatniame Silicio slėnio jūrų gėrybių restorane. Atvykau pirmas, užsisakiau džino su toniku ir ramiai įsitaisiau iš patirties žinodamas, kad jis kaip visada vėluos. Pasirodė maždaug po penkiolikos minučių: odiniai batai, firminiai džinsai, languoti marškiniai. Elono ūgis – apie 6,1 pėdos (1,85 m), bet visi pažįstami sako, kad jis kur kas aukštesnis. O dar neįtikėtinai plačių pečių ir tvirtas. Kitas tokį sudėjimą laikytų pranašumu ir įžengtų išpūtęs krūtinę kaip alfa patinas. Bet ne – jo laikysena veik drovi. Eina Elonas šiek tiek nulenkęs galvą, priėjęs prie stalelio sveikindamasis spusteli ranką ir klesteli. Apsipratęs po kelių minučių atsipalaiduoja. Muskas pakvietė mane vakarienės norėdamas dėl kai ko susitarti. Prieš pusantrų metų pranešiau ketinąs rašyti apie jį knygą, o jis atsakė, kad jo planuose ji nenumatyta. Jo „ne“ mane užgavo, bet drauge ir paskatino: pasiduoti nesu pratęs. Jei reikės rašyti knygą be jo, tebūnie. Musko įmones paliko daugybė žmonių − jie tikrai norės pasikalbėti, be to, pažinojau nemažai jo draugų. Ilgus mėnesius šnekinau tai vieną, tai kitą, apklausiau gal du šimtus ar apie tiek žmonių ir arenoje vėl pasirodė Muskas. Paskambinęs man į namus pareiškė, kad yra du keliai: jis gali labai apsunkinti man gyvenimą arba vis dėlto padėti. Jis pasirengęs bendradarbiauti, jei prieš išleisdamas knygą leisiu jam perskaityti ją ir papildyti jo pastabomis. Sakė nesikišiantis į tekstą, bet norintis turėti galimybę pakeisti, jo manymu, netikslias arba dalyko esmę iškreipiančias vietas. Supratau, kodėl jis to siekia. Muskas tiesiog norėjo pats kontroliuoti savo gyvenimo aprašymą. Be to, iš prigimties būdamas mokslininkas, jis negalė-

7


8

E L O N A S M U S K A S „Tesla“, „SpaceX“ ir fantastinės ateities paieškos

jo pakęsti faktų iškraipymo. Knygos puslapiuose įamžinta klaida būtų niekad nedavusi ramybės jo sielai. Supratau jo požiūrį, bet dėl profesinių, asmeninių ir praktinių priežasčių negalėjau duoti jam skaityti knygos. Muskas turi savąją tiesos versiją, nebūtinai priimtiną visam pasauliui. Be to, jis linkęs pernelyg išsamiai atsakinėti net į paprasčiausius klausimus, tad baiminausi trisdešimties puslapių pastabų. Vis dėlto susitarėme drauge pavakarieniauti, viską aptarti ir pažiūrėti, kas iš to išeis. Pokalbis prasidėjo nuo diskusijos apie viešųjų ryšių atstovus. Muskas garsėja gebėjimu keisti savuosius viešųjų ryšių specialistus – kaip tik tuo metu „Tesla“ vėl ieškojo naujo komunikacijos vadovo. „Kas geriausias viešųjų ryšių specialistas pasaulyje?“ – pasiteiravo tipiška muskiška maniera. Tada pakalbėjome apie bendrus pažįstamus, Howardą Hughesą ir „Teslos“ gamyklą. Priėjus padavėjui, Muskas paprašė patarti, kas tiktų jo beangliavandenei dietai, ir apsistojo ties keptu omaru kalmarų rašalo padaže. Derybos dar neprasidėjo, o jis jau įsišnekėjo. Ėmė kalbėti apie savo didžiausią baimę, verčiančią pabusti vidurnaktį: regis, vienas iš „Google“ steigėjų ir bendrovės vadovas Larry᾿s Page᾿as gali sukurti ištisą dirbtinį intelektą turinčių robotų parką, pajėgų sunaikinti visą žmoniją. „Esu tuo labai susirūpinęs“, – prisipažino jis. Musko nė kiek neguodė net tai, kad Page᾿as – labai artimas jo bičiulis, kad jis žinojo jį esant geros širdies žmogų, o ne kokį Daktarą Blogį*. Iš esmės tai ir buvo problema. Geriečio Page᾿o prigimtis neleido jam net įsivaizduoti, kad mašinos gali nepaklusti žmogui. „Nesu toks optimistas, – dėstė Muskas. – Jis gali sukurti ką nors pavojinga netyčia.“ Tada greitai sukirto padavėjo atneštą maistą. Būtent − ne suvalgė, o tiesiog prarijo keliais dideliais kąsniais. Praradęs viltį pakelti jam nuotaiką ir užmegzti nerūpestingą pokalbį, pasiūliau dalį kepsnio iš savo lėkštės. Planas suveikė, bet sėkmė truko... kokias pusantros minutės. Mėsa. Kąsnis. Nėra. Gerokai užtrukau, kol pakreipiau Musko mintis nuo pesimistinių kalbų apie dirbtinį intelektą prie aktualios temos. Taip pamažu artė* Blogį įkūnijantis personažas iš „Ostino Pauerso“ filmų serijos. Vert. past.


ELONO PASAULIS

jant prie knygos, jis ėmė klausinėti, kodėl noriu rašyti apie jį, spėliojo, kokie mano ketinimai. Nutaikęs momentą perėmiau pokalbio giją. Adrenalinas ir džinas padarė savo darbą − pradėjau kažką panašaus į dvidešimt penkių minučių pamokslą, kodėl jis turėtų leisti man knaisiotis po jo gyvenimą ir atsisakyti bet kokios jo prašomos kontrolės. Postringavau apie privalomą išnašų ribotumą, pernelyg didelį jo norą viską kontroliuoti, apie tai, kad jis nesąmoningai užgauna mano, kaip sąžiningo žurnalisto, savimeilę. Didžiai mano nuostabai, po poros minučių jis nutraukė mane: „Gerai.“ Ryžtas Muskui − viena didžiausių vertybių, jis gerbia žmones, kurie, net išgirdę neigiamą atsakymą, nesiliauja siekę tikslo. Dešimtys žurnalistų dar iki manęs kreipėsi į jį su prašymu padėti rašyti knygą, bet tik aš vienas pasirodžiau toks užsispyręs šiknius, kuris nesitraukė po pirmo neigiamo atsakymo. Panašu, kad jam tai patiko. Vakarienę baigėme maloniu pokalbiu, o Musko beangliavandenė dieta nuėjo niekais. Pasirodė padavėjas su milžinišku geltonos cukraus vatos desertu ir jis puolė rankomis plėšyti jį dideliais gabalais. Sutarta. Muskas leido bendrauti su jo bendrovių vadovais, draugais ir šeima. Kol parašysiu knygą, susitarėme kartą per mėnesį vakarieniauti kartu. Muskas pirmąkart ryžosi atverti žurnalistui užkulisinę savo pasaulio pusę. Po dviejų su puse valandų nuo pokalbio pradžios jis padėjo ant stalo rankas lyg ir ketindamas atsistoti, bet susilaikė, įsistebeilijo į mane ir uždavė neįtikėtiną klausimą: „Aš panašus į nenormalų?“ Akimirką netekau žado, o visos sužadintos mano sinapsės bandė suvokti, ar tai ne pinklės, o jei taip, kaip atsakyti mandagiai. Tik po ilgo kartu praleisto laiko supratau, kad šį klausimą Muskas adresavo greičiau sau, nei man. Bet koks mano atsakymas nebūtų turėjęs prasmės. Muskas kiek palūkuriavo ir paklausęs, ar gali manimi pasitikėti, pažvelgė tiesiai į akis lyg norėdamas apsispręsti galutinai. Nepraėjus nė akimirkai paspaudėme vienas kitam rankas ir jis nurūko savo raudonu sedanu „Tesla Model S“.

9


10

E L O N A S M U S K A S „Tesla“, „SpaceX“ ir fantastinės ateities paieškos

BET KOKS PASAKOJIMAS APIE ELONĄ MUSKĄ turėtų prasidėti Kalifornijos Los Andželo priemiestyje Hotorne, „SpaceX“ būstinėje, įsikūrusioje netoli Los Andželo tarptautinio oro uosto. Pakeliui į Musko kabinetą lankytojus pasitinka du dideli ant sienos kabantys Marso plakatai: kairėje Marsas šiandien – šalta nyki raudona planeta, dešinėje Marsas – skęstanti žalumoje, vandenynų supama žemė. Planeta „sušildyta“ ir pritaikyta gyventi žmonėms. Muskas padarys viską, kad įgyvendintų šią viziją. Jo gyvenimo tikslas – padėti žmonijai kolonizuoti visatą. „Norėčiau mirti žinodamas, kad žmonijos laukia šviesi ateitis, – sako jis. – Jei išmoktume įsisavinti atsikuriančiąją energiją, taptume tarpplanetine rūšimi, įkūrusia apsirūpinančią civilizaciją kitoje planetoje – užbėgtume už akių jau besipildančiam ir žmonių sąmonę temdančiam blogiausiam scenarijui, tada... – jis patyli, – būtų tikrai šaunu.“ Jei tai, ką sako ir daro Muskas, atrodo absurdiška, vadinasi, tam tikra prasme taip ir yra. Pavyzdžiui, tąkart per mūsų pokalbį asistentas padavė jam porciją grietininių ledų su sausainėliais ir pabarstukais, o jis, išsitepęs desertu apatinę lūpą, toliau nuoširdžiai postringavo apie siekį išsaugoti žmoniją. Muskas, visada pasirengęs imtis neįmanomų dalykų, tapo Silicio slėnio dievaičiu: kiti vadovai, tokie kaip Page᾿as, apie jį kalba su nuolankia pagarba, o pradedantieji siekia „būti kaip Elonas“ – lygiai taip prieš kelis dešimtmečius jie mėgdžiojo Steve᾿ą Jobsą. Tačiau Silicio slėnis − iškreiptos realybės, fantazijų pasaulis, o už jo ribų Muskas dažnai laikomas kur kas prieštaringesne asmenybe − kaip vyrukas, savo elektromobiliais, saulės kolektoriais ir raketomis žadinantis apgaulingas viltis. Pamirškite Steve᾿ą Jobsą. Muskas – tai Phineaso Tayloro Barnumo*, susikrovusio neregėtus turtus iš žmonių baimės ir neapykantos sau patiems, mokslinės fantastikos žanro versija. Įsigykite „Teslos“ automobilį. Kuriam laikui pamirškite, kokiu šiukšlynu pavertėte Žemę. * 19 a. amerikiečių politikas, verslininkas ir pramogų pasaulio atstovas, garsėjęs kaip apgaulės meistras. Vert. past.


ELONO PASAULIS

Ilgą laiką pritariau pastarajai nuomonei, tačiau Muskas apstulbino mane atsiskleisdamas kaip kilnių ketinimų kupinas svajotojas – Silicio slėnio technoutopistų klubo aktyvistas. Jiems priklauso ir Ayn Rend* gerbėjai, ir inžinieriai absoliutistai, savo hiperlogiškose pasaulėžiūrose randantys atsakymus į visus klausimus. Tik duokit jiems kelią, ir jie išspręs visas jūsų problemas. Vieną dieną, gana greitai, galėsime perkelti savo smegenis į kompiuterį ir atsipūtę stebėti, kaip viskuo rūpinasi matematiniai algoritmai. Daugelis jų idėjų įkvepia, kai kurie jų darbai naudingi, tačiau net ir patys technoutopistai pavargsta nuo savo banalybių ir nesibaigiančių kalbų apie nieką. Dar labiau trikdo jų pagrindinis leitmotyvas, esą žmonės – nepavykęs produktas, o žmonija – įkyrėjusi visatos našta, ir elgtis su ja reikia atitinkamai. Kai matydavau Muską Silicio slėnio renginiuose, jo pretenzingos kalbos atrodė pasiskolintos iš technoutopistų repertuaro. Bet labiausiai erzino tai, kad Musko bendrovės, įsteigtos gelbėti pasaulį, nė iš tolo neatrodė gebančios tą padaryti. Bet 2012-ųjų pradžioje visi mes, cinikai, turėjome pripažinti jo laimėjimus. Kitados išjuoktos Musko bendrovės sėkmingai darė unikalius dalykus. „SpaceX“ nuskraidino kapsulę su kroviniais į Tarptautinę kosminę stotį ir saugiai sugrąžino ją į Žemę. „Tesla Motors“ išleido „Model S“ – gražų visiškai elektrinį sedaną, atėmusį amą visai automobilių pramonei ir nušluosčiusį nosį solidžiajam Detroitui. Šie du žygdarbiai iškėlė Muską į neregėtas verslo titanų aukštumas. Panašiais pasiekimais dviejose tokiose skirtingose srityse galėjo pasigirti nebent Steve᾿as Jobsas: kartkartėmis tais pačiais metais jis išleisdavo naują „Apple“ produktą ir gerą „Pixar“ filmuką. Tačiau Muskui to per maža. Jis − dar ir sparčiai augančios ir jau pasirengusios įžengti į biržą saulės energetikos bendrovės „SolarCity“ stambiausias akcininkas bei valdybos pirmininkas. Kažkokiu būdu jis sugebėjo kosmoso, automobilių ir energetikos sektoriams vienu ypu suteikti tokį postūmį, kokio šie nebuvo patyrę dešimtmečiais. * 20 a. amerikiečių rašytoja, filosofė, scenaristė, objektyvizmo filosofijos pradidinkė. Vert. past.

11


12

E L O N A S M U S K A S „Tesla“, „SpaceX“ ir fantastinės ateities paieškos

2012-aisiais nusprendžiau pats pasidomėti Musko asmenybe ir parašyti apie jį vedamąjį Bloomberg Businessweek. Tuomet visą jo gyvenimą tvarkė padėjėja, ištikimoji Mary Beth Brown. Ji ir pakvietė mane apsilankyti toje vietoje, kurią vėliau pavadinau Musko Žeme. Visus, atvykusius pirmąkart, Musko Žemės vaizdai verčia palaužyti galvą. Automobilį prašoma palikti Hotorne, aikštelėje prie Raketų kelio 1-uoju numeriu pažymėto pastato, kur įsikūrusi pagrindinė „SpaceX“ būstinė. Ir kuo gi tas Hotornas galėtų sudominti? Tai nykus Los Andželo apygardos miestas, kuriame skurdžių namų ir tokių pat krautuvėlių bei užkandinių apsupty stūkso didžiuliai pramonės kompleksai, pastatyti, regis, dar nuobodžių keturkampių dėžučių architektūrinio stiliaus klestėjimo metais. Negi Elonas Muskas tikrai įkurdino savo bendrovę šio šiukšlyno viduryje? Reginys ima įgyti šiokią tokią prasmę tik pastebėjus 550 tūkst. kvadratinių pėdų (apie 51 tūkst. m2) pastatą, traukiantį žvilgsnį neįprasto baltumo atspalviu, matyt, simbolizuojančiu kūno, dvasios ir proto darnos idėją. Tai ir yra pagrindinis „SpaceX“ pastatas. Ir tik įžengęs pro paradines duris pajunti visą šio žmogaus darbų didybę. Vidury Los Andželo Muskas iš tikro pastatė kosminių raketų įmonę, tuo pat metu gaminančią ne vieną raketą. Ji gamina jų daug ir pradeda nuo nulinio ciklo. Įmonė – viena milžiniška erdvė, kurioje atliekami visi darbai. Beveik pačiame jos gale įrengtos tiekimo zonos, per kurias pristatomas metalas, vėliau transportuojamas į dviaukščius suvirinimo aparatus. Vienoje pusėje baltais chalatais vilkintys technikai surinkinėja motinines plokštes, radijo ryšio ir kitą elektroninę įrangą. Kiti specialioje sandarioje stiklo kameroje triūsia prie kapsulių, kurias raketos gabens į Kosminę stotį. Tatuiruoti vyrukai su bandanomis garsiai klausosi „Van Halen“ raizgydami raketų variklių kabelius. Keletas baigtų raketos korpusų, išrikiuotų vienas paskui kitą, laukia pakraunami į sunkvežimius. Dar daugiau raketų kitoje pastato dalyje paruoštos nudažyti baltai. Vienu žvilgsniu aprėpti visą gamyklą nelengva. Prie gausybės įmantrių įrenginių be perstojo zuja šimtai žmonių.


ELONO PASAULIS

Tai tik pirmuoju numeriu pažymėtas Musko Žemės pastatas. „SpaceX“ įsigijo dar keletą, anksčiau priklausiusių „Boeing“ gamyklai. Juose buvo gaminami „Boeing 747“ fiuzeliažai. Vieno šių pastatų stogas lenktas tarsi orlaivių angaro. Jame įsikūrusi „Teslos“ mokslinių tyrimų, plėtros ir dizaino studija. Būtent čia buvo sukurtas bendrovės sedanas „Model S“, vėliau – ir padidinto pravažumo krosoveris „Model X“. Prie studijos esančios automobilių aikštelės teritorijoje „Tesla“ pastatė Los Andželo vairuotojams nemokamą elektromobilių įkrovimo stotį. Ją nesunku pastebėti, nes Muskas raudoną ir baltą obeliską su „Teslos“ logotipu įtaisė bekraščio baseino viduryje. Būtent per pirmąjį interviu, įvykusį dizaino studijoje, ėmiau suprasti Musko kalbėseną ir elgseną. Jis pasitiki savimi, bet ne visada deramai tą parodo. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti drovus ir nerangus. Vis dar pastebimo, nors pamažu nykstančio Pietų Afrikos akcento žavesys neatsveria jo nelabai rišlios, užsikertančios kalbos manieros. Kaip ir daugelis fizikų ar inžinierių, Muskas vis nutyla ieškodamas tinkamų žodžių, dažnai ima kažką murmėti, o paskui, neištiesdamas pagalbos rankos ir nieko neaiškindamas, darda į kokios nors techninės ar mokslinės problemos triušio urvą. Tikisi, kad patys susivoksite. Bet tokia jo kalbėsena anaiptol neatstumia. Muskas žarsto juokelius ir atrodo žavus. Tačiau per kiekvieną pokalbį su juo tvyro įtampa ir aiškus tikslo siekis. Iš esmės jis neaušina burnos šiaip sau. (Prireikė ne mažiau nei trisdešimt valandų pokalbių, kad Muskas atsipalaiduotų ir atvertų man gilesnį savo psichikos ir asmenybės lygį.) Daugelis aukšto rango vadovų turi pulką pagalbininkų. O Muskas po savo valdas dažniausiai vaikšto vienas. Jis ne iš tų vyrukų, kurie „pakimba“ restoranuose. Jis tų valdų savininkas ir valdytojas. Mudu kalbėjomės vaikštinėdami po pirmąjį dizaino studijos aukštą, jis tikrino prototipų detales ir automobilius. Kiekvienąkart jam stabtelėjus atskubėję darbuotojai apipildavo jį informacijos srautu. Jis įdėmiai išklausydavo, pagalvodavo ir, jei pritardavo, linktelėdavo galva. Žmonės išsiskirstydavo, o Muskas eidavo prie kito informacijos „srauto“.

13


14

E L O N A S M U S K A S „Tesla“, „SpaceX“ ir fantastinės ateities paieškos

Vienoje vietoje „Teslos“ kūrybinis vadovas Franzas von Holzhausenas paprašė Musko įvertinti gautas naujas „Model S“ padangas ir ratlankius bei „Model X“ sėdynių išsidėstymą. Pasitarę jiedu nuėjo į galinį kabinetą, kur modernios programinės įrangos pardavėjo atstovai aukštos kokybės grafiniais kompiuteriais buvo parengę Muskui pristatymą. Jie norėjo pademonstruoti naują 3-D vizualizavimo technologiją (angl. rendering), leisiančią „Teslai“ baigti virtualaus „Model S“ dizaino paieškas ir iš arti apžiūrėti įvairių objektų, pavyzdžiui, šešėlių ir gatvės apšvietimo, atspindžius ant automobilio korpuso. „Teslos“ inžinieriams labai reikėjo šios kompiuterinės sistemos − laukė tik Musko palaiminimo. Jie kaip įmanydami stengėsi įteigti jam šio pirkinio svarbą, bet pro grąžtų ir didelių pramoninių ventiliatorių gausmą vardijami prekės privalumai buvo vos girdimi. Muskas, odiniais batais, firminiais džinsais ir juodais marškinėliais, tapusiais beveik jo darbo uniforma, stovėjo užsidėjęs 3-D akinius ir nė krust. Paskui pažadėjęs apsvarstyti siūlymą perėjo prie didžiausio triukšmo šaltinio – dirbtuvių kūrybinės studijos gale, kur „Teslos“ inžinieriai montavo pastolius prie trisdešimt pėdų (apie 9 m) dekoratyvinių bokštų, žymėsiančių įkrovimo stotis. „Šie daikčiukai, atrodo, galėtų atlaikyti penktos kategorijos uraganą, – tarė Muskas. – Truputį paploninkime.“ Galų gale mudu įsėdome į jo juodąjį „Model S“ ir akimirksniu atsidūrėme prie pagrindinio „SpaceX“ pastato. „Manau, kad per daug sumanių žmonių siekia informatikų, finansininkų ar teisininkų karjeros, – pakeliui tarė jis. – Tai viena priežasčių, kodėl aplink mus per maža naujovių.“ MUSKO ŽEMĖ BUVO ATRADIMAS. 2000-aisiais atvykau į Silicio slėnį ir apsigyvenau San Fransisko Tenderloino rajone, į kurį vietiniai patartų nekelti nė kojos. Jame nesunku išvysti ką nors maunantis kelnes ir šlapinantis tarp stovinčių automobilių arba atsitrenkti į pamišėlį, daužantį galva autobusų stotelės sieną. Prastos reputacijos baruose šalia vietos striptizo klubų transvestitai priekabiauja prie smalsių verslininkų, o girtuokliai miega tiesiog ant suoliukų ir der-


ELONO PASAULIS

gia po savimi, tarsi tai būtų kasdienis tingaus sekmadienio ritualas. Ši atšiauri ir pavojinga San Fransisko dalis – puiki vieta stebėti, kaip žlunga internetinės svajonės. San Fransisko istorija neatsiejama nuo žmogaus godumo. Miestas iškilo aukso karštinės metais ir net katastrofiškas žemės drebėjimas neįstengė numaldyti jo pasipelnymo troškulio. Nesileiskite mulkinami granolos mėgėjų giesmių. Pakilimai ir nuosmukiai – štai vienintelis šio miesto ritmas. 2000-aisiais San Fransiskas išgyveno visų pakilimų pakilimą, miestą užvaldė vartojimo godulys. Buvo nuostabus metas, kai kone visa žmonija pasidavė greito praturtėjimo fantazijai, internetinei beprotybei. Šios masinės apgaulės impulsai buvo aiškiai juntami – miestas gaudė ir vibravo. Taigi gyvenau San Fransisko blogiausios reputacijos rajone ir stebėjau, kaip aukštai kilti ir kaip žemai smukti gali žmonės, tapę besaikiais vartotojais. Žinoma daug istorijų apie beprotišką to meto verslą. Norint įkurti perspektyvią bendrovę, nebereikėjo gaminti to, ką žmonės norėtų pirkti. Pakakdavo sugalvoti bet kokią su internetu susijusią idėją ir pagarsinti žinią apie ją visam pasauliui, kad investuotojai finansuotų jūsų mintinį eksperimentą. Svarbiausias tikslas buvo uždirbti kuo daugiau pinigų per kuo trumpesnį laiką, nes visi suprato, bent jau nujautė, kad realybė anksčiau ar vėliau viską sugrąžins į savo vietas. Silicio slėnio gyventojai pernelyg tiesiogiai suprato posakį „dirbk iki nukritimo, linksminkis iki pakvaišimo“. Trisdešimtmečiai, keturiasdešimtmečiai ir penkiasdešimtmečiai plušėjo kiaurą parą. Maži darbo kambarėliai tapo laikinais namais, niekas nesirūpino asmens higiena. Keista, bet norintieji iš Nieko tapti Kuo nors turėjo labai stengtis. Užtat atėjus poilsio laikui turėjo marias galimybių atsipalaiduoti visiškai. Moderniausios to meto bendrovės ir visuomenės informavimo milžinės buvo įnikusios į tarpusavio lenktynes – stengėsi pranokti viena kitą kaip vakarėlių žinovės. Senosios pakraipos atstovės stengėsi neatsilikti, tad nuolat pirko reklamines vietas koncertuose, samdė šokėjus, akrobatus, „Barenaked Ladies“, vaišino alkoholiniais gėrimais. Jaunieji

15


340

E L O N A S M U S K A S „Tesla“, „SpaceX“ ir fantastinės ateities paieškos

Džiaugiuosi, kad šis projektas abu juos paskatino domėtis raketomis ir mašinomis. Mano žmona Melinda buvo nelyginant šventoji. Praktine prasme ši knyga nebūtų sukurta be jos pagalbos. Melinda buvo mano skaitytoja ir patarėja, geriausia draugė, žinodavo, kada mane paskatinti, o kada palikti ramybėje. Nors ši knyga buvo ilgam sutrikdžiusi mūsų gyvenimą, galų gale ji mus suartino. Be galo džiaugiuosi turėdamas tokią partnerę ir visada atminsiu, kiek Melinda padarė dėl mūsų šeimos.


PASTABOS

Pastabos 1

Journal of the Canadian Chiropractic Association, 1995.

2

http://queensu.ca/news/alumnireview/rocket-man.

3

http://www.marieclaire.com/sex-love/relationship-issues/ millionaire-starter-wife.

4

Šią frazę kažkada ištarė artimas Musko bičiulis ir investuotojas Billas Lee.

5

http://archive.wired.com/science/space/magazine/15-06/ff_ space_musk?currentPage=all.

6

http://news.cnet.com/Electric-sports-car-packs-a-punch%2Cbut-will-it-sell/2100-11389_3-6096377.html.

7

http://www.nytimes.com/2006/07/19/business/19electric.html.

8

Currie, kaip tikras džentelmenas, niekada nepriprato prie Musko keiksmų. „Jis keikiasi kaip vežikas, net mišrioje draugijoje“, – pasakojo Currie, lygiai taip pat negalėjęs pakęsti ir Musko elgesio su talentingais specialistais. „Jis gali išnaršyti visas girias, nuversti kalnus ir iškasti uogienojus, kad surastų norimų įgūdžių ir patirties žmogų, – toliau dėstė Currie, – o vėliau, po metų, lengva ranka jį išmesti vos nesutapus jų nuomonei.“ Tačiau Currie Muską prisimena ir kaip visų įkvėpėją, kuris net tirpstant „Teslos“ lėšoms ragindavo žmones dirbti gerai ir stengdavosi gauti viską, ko reikia, kad juos vainikuotų sėkmė. Kaip ir daugelį, Currie stebina Musko darbo etika. „Galėdavau būti Europoje ar Kinijoje, bet parašęs jam elektroninį laišką pusę trijų nakties jo laiku visada gaudavau atsakymą per penkias minutes, – pasakoja Currie. – Jo parama neįtikėtina.“

341


342

E L O N A S M U S K A S „Tesla“, „SpaceX“ ir fantastinės ateities paieškos

9

http://www.mercurynews.com/greenenergy/ci_7641424.

10

http://www.telegraph.co.uk/culture/3666994/One- moregiant-leap.html.

11

http://www.sia.org/wp- content/uploads/2013/06/2013_SSIR_ Final.pdf.

12

Kitas panašus atvejis įvyko 2010-ųjų pabaigoje per paleidimo bandymą Floridoje. „Space X“ darbuotojas pamiršo uždaryti paleidimo platformos liuką ir naktį kilęs lietus užtvindė žemiau esantį kompiuterių skyrių, pakenkdamas „SpaceX“ kompiuterinei įrangai taip, kad iš Kalifornijos, su Musko „American Express“ kortele rankoje, turėjo tučtuojau skristi kitas specialistas, kad per kelias iki skrydžio likusias dienas viską sutvarkytų. „SpaceX“ inžinieriai nedelsdami įsigijo ir sumontavo naują įrangą. Reikėjo atlikti standartinius įtampos testus. Buvo vėlyvas sekmadienio vakaras, o jiems niekaip nepavyko prisijungti prie įrenginio, galinčio imituoti didelę elektros apkrovą. Vienas iš inžinierių ėmėsi improvizuoti – nukako į ūkinių prekių parduotuvę ir įsigijo dvidešimt penkis golfo vežimėlio žibintus. Šiam sugrįžus ant pakilimo platformos „SpaceX“ komanda sujungė juos visus į vieną sistemą ir pakabino ant sienos. Visi užsidėjo saulės akinius ir įjungė žibintus žinodami: jei kompiuterių maitinimo sistema išlaikys šį testą, ji bus tinkama skrydžiui. Tą patį kartojo su visomis maitinimo sistemomis, dirbo nuo 21 val. iki 7 val. ryto, bet iki skrydžio suspėjo.

13

http://www.space.com/15874- private- dragon- capsule- spacestation- arrival.html.

14

Po debatų mudu su Musku apsikeitėme elektroniniais laiškais. Jis rašė: „Nafta ir dujos aiškiai priklauso Romney᾽aus šalininkams, būtent jie ir inspiruoja tokius jo kampanijos posūkius. Dar neseniai „Tesla“ jiems visai nerūpėjo, nes manė, kad žlugsime. Ironiška, bet jie puola mus kaip tik todėl, jog ima manyti, kad išgyvensime. Visuomenė šiaip ar taip turi funkcionuoti, ir kuo


PASTABOS

mažiau realių angliavandenilinio kuro alternatyvų, tuo mažesnis spaudimas mažinti taršą anglies junginiais. Įgyvendinus elektromobilio idėją išvis nebūtų ramybės. Apskritai, manau, puiku, kad jis mus paminėjo, „Romney Tesla“ – viena populiariausių „Google“ paieškos frazių!“ Po mėnesio, šoktelėjus „Teslos“ prekybos apimtims, susisiekiau su Romney᾽aus štabu, kad išsiaiškinčiau, ar jis nenori pakeisti savo nuomonės, bet išgirdau griežtą „ne“. 15

Išaugusi „Tesla“ pelnė didesnę tiekėjų pagarbą ir galėdavo gauti geresnių detalių geresnėmis kainomis. Tačiau Muskui ir dabar neduoda ramybės komponentų tiekimas iš pašalinių šaltinių, ir dėl suprantamų priežasčių. Mėgindama padidinti gamybos apimtis 2013-aisiais „Tesla“ nuolat patirdavo problemų dėl tiekėjų kaltės. Vienas tiekėjas „Teslai“ gamino 12 voltų švino rūgšties baterijas kai kurioms papildomoms automobilio funkcijoms. „Tesla“ jas užsisakė iš Amerikos gamintojo, šis – iš Kinijos, o šis – iš Vietnamo. Kai baterijos pasiekė „Teslos“ gamyklą, pasirodė, kad jos neveikia, dėl to „Tesla“ patyrė papildomų sąnaudų ir sugaišo laiko ypač svarbiu „Model S“ gamybos laikotarpiu. Tokios situacijos verčia „Teslą“ aktyviau kištis į tiekėjų reikalus, ko nedaro kiti automobilių gamintojai. Kad pritaikytų stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS) techninę ir programinę įrangą „Model S“ reikalavimams, „Tesla“ vėliau glaudžiai bendradarbiaus su tiekėjais (šiuo atveju „Bosch“). „Daugelis bendrovių tiesiog perleidžia automobilius „Bosch“, bet „Tesla“ siunčia ir savo IT inžinierių, – pasakojo Ali Javidanas. – Turime pakeisti jų mąstyseną ir leisti jiems suprasti, kad norime labai apgalvotų sprendimų.“

16

„Tesla“ nevengia prisidėti prie šakoje neregėtas aukštumas pasiekusios saugumo manijos. J. B. Straubelis bendrovės požiūrį išdėstė šitaip: „Saugumo prasme atrodo, kad automobilių gamybos bendrovės pasiekė tokį evoliucijos tašką, jog sprendimai dėl automobilių konstrukcijos priimami tik atsižvelgus į reglamen-

343


344

E L O N A S M U S K A S „Tesla“, „SpaceX“ ir fantastinės ateities paieškos

tus ir standartus. Privalu daryti taip ir ne kitaip. Tai labai nuobodu. Nelieka nieko kito, kaip tik žaisti automobilio forma ir stengtis padaryti jį nors truputį greitesnį. Mūsų automobiliuose daugiau deformacinių zonų, efektyviau mažinamas greitis, žemesnis svorio centras. Imamės spręsti klausimą, ar negalėtume padaryti šio automobilio dvigubai saugesnio nei visos kitos transporto priemonės?“ 17

Othmeris atsistojo į eilę tapti laiminguoju pirmo antrosios kartos „Roadster“ šeimininku. Musko požiūris į automobilių pardavimo tvarką neįprastas. Paskelbus apie naują automobilį ir nustačius jo kainą, prasideda lenktynės, kas pirmas įteiks Muskui čekį ir gaus pirmąjį automobilį. Rengiant prekybai „Model S“, „Teslos“ valdybos narys Steve᾽as Jurvetsonas, vos iš valdybos posėdžio ataskaitų sužinojęs „Model S“ pardavimo detales, tiesiog per stalą pastūmė Muskui piniginėje laikytą čekį. Othmeris atkreipė dėmesį į Wired straipsnį apie planuojamą antrąją „Roadster“ versiją ir iškart parašė Muskui. „Jis atsakė be problemų parduosiąs jį man, bet turiu sumokėti du šimtus tūkstančių dolerių tiesiog dabar.“ Othmeriui sutikus, „Teslos“ atstovas paprašė sekmadienį atvykti į bendrovės būstinę pasirašyti dokumentų, tarp jų ir sutikimą sumokėti nustatytą automobilio kainą bei bendrovės deklaraciją, kurioje parašyta, kad tiksli automobilio pristatymo data ir charakteristikos nežinomos. „Spėju, kad tai bus greičiausias automobilis keliuose, – pasakojo Othmeris, – keturių varančiųjų ratų. Turėtų būti nerealus. Ir nemanau, kad tiek kainuos, tiesiog Elonas nelabai norėjo, kad jį pirkčiau.“

18

Muskas įtarė „Better Place“ sumanius statyti baterijų keitimo stotis po to, kai jos vadovas Shai᾽us Agassis išgirdo apie šią technologiją lankydamasis „Teslos“ gamykloje.

19

Festivaliui „Burning Man“ Muskas pasigamino nemaža autorinių automobilių, netgi raketos formos elektromobilį. 2011-aisiais


PASTABOS

Wall Street Journal jį be gailesčio linksniavo už elitinę stovyklą. „Elektromobilių gamintojos „Tesla Motors“ vadovas ir bendrovės „PayPal, vėliau prisijungusios prie „eBay Inc.“, įkūrėjas Elonas Muskas – vienas iš tų, kurie vengia gyventi palapinėje, – buvo skelbiama straipsnyje. – Pasak „Classic Adventure RV“ darbuotojų, jis moka už prabangią stovyklą, sudarytą iš aštuonių poilsinių transporto priemonių ir priekabų su valgiais, patalyne, maisto produktais ir kitais jam ir jo artimiesiems skirtais reikmenimis. Pastaroji bendrovė – viena iš nedaugelio patvirtintų festivalio tiekėjų. Jos vienos poilsinės transporto priemonės iš stovyklos paketo „Camp Classic Concierge“ – tokios kaip pono Musko – nuoma kainuoja nuo 5 500 iki 10 000 dolerių. Pono Musko stovykloje pagalbinis personalas prižiūri septynis biotualetus, pristato vandenį, rūpinasi elektros sistema, šaldytuvais, oro kondicionieriais, televizoriais, DVD grotuvais ir kitomis sistemomis. Be to, aprūpina stovyklautojus dietine kola, gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais.“ Pasirodžius šiam straipsniui, visa Musko draugija pajuto, kad informaciją nutekino patys „Classic Adventures“, norėdami pareklamuoti savo verslą, tad pasiieškojo kitos, niekam nežinomos, vietos. 20

http://www.sandia.gov/~jytsao/Solar%20FAQs.pdf

21

„Teslos“ darbuotojai nusėlindavo į ištaigingas kitapus gatvės įsikūrusios programinės įrangos gamintojos „SAP“ darbuotojų kavines, remiamas jos savininko.

22

Shotwell apie keliones į Marsą kalba ne mažiau už Muską, nes ir ji paskyrė savo gyvenimą kosmoso tyrimams. Straubelis lygiai tai pat atsidavęs elektromobiliams ir kartais prašnenka tarsi pats Muskas. „Mes nesistengiame monopolizuoti elektromobilių rinkos, – teigė Straubelis. – Per metus pagaminama 100 milijonų automobilių, 2 milijardai jau eksploatuojami. Net jei užimtume 5 − 10 proc. rinkos, pasaulio problemų neišspręstume. Neabejoju, kad patenkinsime paklausą ir skatinsime pramonę judėti pirmyn. Elonas labai to siekia.“

345


346

E L O N A S M U S K A S „Tesla“, „SpaceX“ ir fantastinės ateities paieškos

23

Vieną iš savo nerealių idėjų Page᾽as man pristatė šitaip: „Pamaniau, kad būtų šaunu surengti konkursinį projektą, kurio dalyviai turėtų nugabenti į Mėnulį kažką lengvo, kas galėtų sukurti pridėtinę vertę. Lankiausi NASA tyrimų centre AMES Mauntin Vju tuomet, kai jie rengėsi misijai – tiesiogine žodžio prasme skraidino palydovą į Mėnulio pietinį polių. Jie dideliu greičiu nusviedė šį daiktą į Mėnulį, ir jis sprogo išmesdamas nuo Mėnulio paviršiaus atitrūkusių medžiagų į kosminę erdvę. NASA mokslininkai teleskopais ištyrė jas ir nustatė, kad Mėnulio pietiniame poliuje yra vandens, o tai puiku. Ėmiau galvoti, kad jei Mėnulio pietiniame poliuje gausu vandens, galima iš vandenilio ir deguonies pasigaminti raketinių degalų. Kitas svarbus faktas apie Mėnulio pietinį polių – kad jį beveik visada apšviečia saulė. Jame yra aukštikalnių, kurias tviskina saulė, ir kraterių, kuriuose labai šalta, taigi lyg ir pakanka energijos, kad būtų galima statyti saulės jėgaines. Čia kone gali montuoti garo turbinas. Yra žaliavų raketiniams degalams, galima montuoti saulės energijos elementus ir, ko gera, gauti daug energijos. Turbinos nėra labai sunkios – nugabenti jas į Mėnulį visai įmanoma. Galima būtų paleisti elektrinę. Mėnulyje susigeneravus gigavatvalandę elektros energijos galima pagaminti daug raketinių degalų. Būtų puikus konkursinis projektas. Nugabeni į Mėnulį kažką, kas sveria penkis svarus (apie 2,2 kg), ir tą daiktą panaudoji raketinių degalų gamybai iš vietinių žaliavų arba kam nors kitam, kas teikia didesnę pridėtinę vertę.“Vance, Ashlee Va252

Elon Musk : „Tesla“, „SpaceX“ ir fantastinės ateities paieškos / Ashlee Vance ; iš anglų kalbos vertė Vilma Kačerauskienė. – Vilnius : Eugrimas, 2016. – 348 p. : iliustr. ISBN 978-609-437-335-0 Šioje knygoje garsus JAV žurnalistas Ashlee Vance aprašo vieną iškiliausių šių dienų asmenybių, Eloną Muską – išradėją, verslo pasaulio žvaigždę, multimilijardinių bendrovių įkūrėją. Šiuo metu jis prilyginamas tokiems minties galiūnams, kaip Stevas Jobsas ir Thomas Edisonas. Knyga suteiks neįkainojamą galimybę pažinti Eloną iš arčiau – ne tik kaip sumanų verslininką, sukūrusį verslo imperiją, bet, visų pirma, kaip novatorių, savo unikaliais išradimais keičiantį šiuolaikinį pasaulį. UDK 658-051+338](73)(092)

Ashlee Vance

ELON MUSK „Tesla“, „SpaceX“ ir fantastinės ateities paieškos Projekto vadovė Vaiva Švagždienė Redagavo ir korektūrą atliko Regina Dobelienė Viršelį ir maketą kūrė Laimis Kosevičius Išleido leidykla „Eugrimas“, Žalgirio 88, LT-09303 Vilnius Tel. (8 5) 273 3955 el. p. info@eugrimas.lt, www.eugrimas.lt Spausdino AB „BALTO print“ Utenos g. 41A, Vilnius LT-08217 Tiražas 2000 egz.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.