Page 1

Snabb sabbathistoria för stockholm by night Camarilla-Sabbatkriget i Stockholm (1860) Hjelm (Brujah, camarilla) påstår sig att han fått sin bror och furstes förtroende och uppdrag att utrota Sabbaten i Stockholm nu när den står kraftigt försvagad. Han leder sin klan, frivilliga från andra klaner och en mängd ghouler från Sabbat näste till Sabbat näste. Sabbaten tvingas retirera för Camarillans facklor ,svärd, klor och kulor och är tillslut inringad i ett litet område nära vattnet i sydöstra Stockholm, där de fyra återstående flockarna gör sig redo att sälja sig så dyrt som möjligt. Vad ingen hade räknat mer var en kvarvarande flock som inte hade deltagit i inbördeskriget. En flock bestående av tre metamorfist Tzimiscer och två Nosferatu at. Flockens namn är Iotunra Kyn och är en underavdelning till Uriels bane. Flockens präst hade nyligen väckts ur sin dvala på toppen av Liljeholmsberget. Och nu betraktade hon från astral planet det som kunde bli Sabbatens utplåning för Camarillans klor. Camarillans ghouler flydde i panik när de två groteska monstren steg upp ur vattnet för att hjälpa sina sektbröder. Vampyrerna vacklade och retirerade när de såg vilken styrka dessa monster hade. Trots att Sabbaten lyckades slå tillbaka Camarillan var de moraliskt och fysiskt slagna och deras territorium hade krympt till en fjärdedel. Camarillan som lätt skulle kunna slå ut Sabbaten om alla klaner satte in dödsstöten började istället att bråka inbördes. Flera vampyrer anklagade Hjelm för att ha riskerat maskeraden genom att bryta freden. Furst Arrhenius påstår nu att han inte sanktionerat anfallet, vilket självklart gör Hjelm helt vansinnig och han utmanar öppet sin brors auktoritet. Det hela slutar med att en ny fred sluts med Sabbaten och Hjelm och hans barn döms till vanära och svält i ett år och en dag. I den nya fredsöverenskommelsen får Sabbaten inte tillbaka förlorade jaktmarker och de förlorar rätten till att ha en ärkebiskop fram till nästa årtusende. Istället gavs biskopsrådet en ärkebiskops makt och styrde hädanefter Stockholms Sabbat med järnhand. Biskopsrådet bestod av Edelskiöld (Lasombra), Ricken (Ventrue at) och Bartes (Gangrel at). De överlevande flockarna var: Robur et Securitae (Edelskiöls och Rickens flock, Ultrakonservativa), Der schrei des Jungligens (Bartes flock, lojalister), Polstjärnan (Moderat), Generation sans Futur (lojalister) och Iotunra Kyn (Uriels Bane, opolitisk).


Äldste Krigen (1997) Av okänd anledning blossar en stark fiendeskap mellan ex fursten DeMornay och Ventrue äldsten Holstein. Efter några veckors ordkrig börjar båda sidor att ta till allvarligare krigshandlingar så som vandalisering av varandras egendom och avskjutning av varandras ghouler. DeMornay har till en början ett nästan kompakt stöd av sin klan medan Ventrueklanen är splittrad eftersom Furst Jacob Grip ställer sig neutral och istället uppmanar de stridande till lugn och försoning. Holsteins underläge får honom att gå i en allians med Gangrelklanen och jämnar på så sätt ur förhållanden. När även Tjäder och tremereklanen lägger sig i så är kriget ett faktum. En natt i november mördas Holstein i ett bombattentat i sin boning. Ett blodigt millenieskifte Under Äldstekrigen och turbulensen som höll i sig ända fram till millenieskiftet innebar en krypväg in försabbaten. I ledning av Thomas Hofenstreufen, av klan Lasombra, tågar sabbaten näst intill obemärka i staden med spadar i hand. Sabbaten understödd av förstärkningar ger sig systematisk på de äldre år 2001 med en rad koordinerade snabba tillslag, en av de första som sägs falla är Brutus Tjäder. Jacob Grip som var närvarande vid första anfallet överlever mirakuröst och detta väcker misstankar som ännu inte stillats hos Brujahs. De röda nätterna Under de kommande åren finner sig staden under sabbatbelägring som för staden är något helt nytt. Aldrig någonsin har Camarillian stått så nära randen till förintelse i Stockholm och en lång krigsfylld depression följer i Camarillians hallar. Kriget mot sabbaten för den nästintill osårbara fursten (som alltid gick först in i striden för att moralisera trupperna) allt närmre besten och omänskligheten. Klanerna står nu för första gången på mycket länge sida vid sida och slåss. Grip börjar att slösa på de redan svaga neonaterna såpass att det senare har kallats de röda nätterna, men missnöjet över hans styre blir så starkt att han själv väljer att abdikera till fördel för sin som Johannes Grip. Den nya fursten kommer in med frisk taktik om hur man skall slå tillbaka mot den mörka fienden. Johannes hade noterat den ensidiga taktiken som så småningom skulle bli sabbatens fall. Sabbaten hade fört en blixtkrigsföring med nyinvigna vampyrer och entrat staden utan att förankra sina kontakter i den mänskliga världen. Den unge Grip lyckas att under dagtid slå till med tjänare tack vare av Tremere och Nosferatu klanernas bidragna information. Året är 2003 och de sista av sabbatenens trupper jagas ut ur staden men med något tveklösa metoder som påkallat uppmärksamhet hos de dödliga.

timeline sabbat sbn  

Timeline from sabbat perspective. Written by ArtDef