Page 1

ART.CO MOVING ART GROUP KRÉTAKÖR: KRÍZIS TRILÓGIA VÍZRAKTÉR: TŰZ UTÁN A VÍZ AZ ÚR WORLD PRESS PHOTO 2011 DESIGN TAKEAWAY MIDNIGHT IN PARIS ÁRRAL SZEMBEN - DRIVE MAGYARORSZÁG SZUBJEKTÍV ATLASZA 5 ÉVES AZ INDA GALÉRIA SAN FRANCISCOTÓL WOODSTOCKIG ART MARKET BUDAPEST 2011

INTERJÚ interview with balla d. károly bergendy péter csányi sándor magony zsuzsanna

PORTRÉ

CONTEMPORARY ART MAGAZINE

KORTÁRS MŰVÉSZETI MAGAZIN

october 2011

2011 október

fully bilingual

portrait of

450 ft | 2 €

matzon ákos nemes marcell a rockplakát aranykora


ART.CO IMPRESSZUM / IMPRINT MŰVÉSZETI VEZETŐ / ART DIRECTOR

SZERKESZTŐK / EDITORS

MUNKATÁRSAK / EDITORIAL TEAM

FOTÓ / PHOTOGRAPHY FORDÍTÁS / TRANSLATION KORREKTÚRA / PROOFREADING WEB

ÁRON MÁRTA KATONA RÉKA KRISTON ATTILA SVÉBIS BENCE SZEKERES SZABOLCS BARNÁS MÁRTON BALÁZSY ANDRÁS FARKAS ZSÓFIA HORVÁTH BÁLINT KOVÁCS KATA MALLER ÉVA MAJSA BARBARA NAGY LÍDIA REGULA RICHÁRD VARRÓ ANNAMÁRIA BÁN ANDRÁS KOVÁCS DÁVID ÁRON MÁRTA KRISTON ATTILA

CÍMLAP / COVER FELHŐK ÉS VONAT CLOUDS AND TRAIN © MARKOVICS FERENC, 1965 LAPTERV / MAGAZINE DESIGN ÁRON MÁRTA KIADÓ / PUBLISHER Z’ART KOR ALAPÍTVÁNY POSTACÍM: 1253 BUDAPEST, PF.: 66. POSTAL ADDRESS: P.O. BOX 66, H-1253 BUDAPEST E-MAIL: INFO@ART.CO.HU FELELŐS KIADÓ / PUBLISHER AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELŐJE THE FOUNDATION’S REPRESENTATIVE ÉRTÉKESÍTÉS / SALES ADS@ART.CO.HU, 00 36 30 329 3988 MEGJELENIK HAVONTA. ONLINE FORMÁBAN ELŐFIZETHETŐ A MAGAZIN ART.CO.HU CÍMEN TALÁLHATÓ WEBOLDALÁN ÉS A KIJELÖLT TERJESZTŐKNÉL.

KINCZEL ÁKOS

PUBLISHED MONTHLY. TO SUBSCRIBE FOR ELECTRONIC VERSION OF THE MAGAZINE PLEASE VISIT OUR WEBSITE: ART.CO.HU OR CONTACT OUR APPOINTED DISTRIBUTORS.

KORMÁNY ZOLTÁN ZSOLT

I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM VOLUME I, 2ND ISSUE ISSN 2062-3135

JOGI NYILATKOZAT / LEGAL STATEMENT AZ ART.CO MAGAZIN KIADÓJA NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A MAGAZINBAN MEGJELENT HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT ÉS FENNTARTJA A JOGOT A MAGAZIN SZERKESZTŐSÉGI TARTALMÁÉRT. A MAGAZIN RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSÁHOZ, FELHASZNÁLÁSÁHOZ A KIADÓ ÍRÁSOS ENGEDÉLYE SZÜKSÉGES. THE PUBLISHER OF ART.CO SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR THE CONTENT OF ADVERTISEMENTS PUBLISHED IN THE MAGAZINE, AND RESERVES THE RIGHT TO EDIT THE CONTENT OF THE MAGAZINE. THE MAGAZINE SHALL NOT BE COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.

2

2011 10

ART.CO MAGAZIN


We tried it. Modestly, from own source, from what we had. We moved nicely on an unexploited ground, substituted the deficiencies, patched the injuries of sector bleeding from more wounds. We were able to present newer and newer results, our initial plans came true from month to month, sometimes in a form which can be also touch, we placed the plank on increasingly taller and we experimented with it while we managed to overcome the borders defined by us. All this magyarul and in English. The natural Hungarian reaction followed to all this: who gives a fuck?! Because it’s much more comfortable to not to lose the road beaten for the one not roamed; mainly if this road is passable without responsibility. The national cultural sector, respect for the real exceptions, is still wallowing in the dirt of his own concentration and intensivity. Is afraid of the change, because it may toss him away from the meat-pot, preferably paddles cheerfully in the morass of an institutional system, which is inherited from socialist era or was built up on a non-existed capitalist manner – which is in fact inherited from socialist era. They are slushing each other with this rotting gunk, meanwhile hundreds of talented artists are waiting for being a part of this warty wallow. And the audience doesn’t know what he should know, what kind of expectations should support to them. Great job, keep this moving! ART.CO magazine doesn’t want to take a part in this; we eliminate its activity with this October issue. Because we got the same level: who gives a fuck...

WHO GIVES A FUCK?! ATTILA KRISTON, EDITOR -PUBLISHER OF ART.CO

KI NEM SZARJA LE?! KRISTON ATTILA, SZERKESZTŐ - KIADÓ (ART.CO)

Megpróbáltuk. Szerényen, saját kútfőből, abból amink van. Szépen haladtunk az eddig még kiaknázatlan terepen, pótolgattuk a hiányokat, foltozgattuk a több sebből is ocsmány módon vérző szektor sérüléseit. Újabb és újabb eredményeket tudtunk felmutatni, kezdeti terveink hónapról hónapra valósultak meg, néhol még kézzel fogható formában is, egyre magasabbra helyeztük a lécet és addig próbálgattuk, amíg sikerült legyőzni az általunk megszabott határokat. Mindezt magyarul és in English. Minderre a természetes magyar reakció következett: ki nem szarja le?! Mert sokkal kényelmesebb a járt utat a járatlanért el nem hagyni; főleg ha ez az út felelősség nélkül járható. A hazai kulturális szektor, ténylegesen tisztelet a kivételnek, még mindig saját belterjességének mocskában fetreng. Fél a változástól, mert az odébb taszíthatja a húsos fazéktól, helyette vígan lubickol a szocialista időkből örökölt vagy éppen álkapitalista módon felépített – valójában szocialista időkből örökölt – intézményrendszer posványában. Egymást kenegetik ezzel a rothadó trutymóval, közben pedig tehetséges művészek százai várják, hogy részt vehessenek eme varacskos hempergésben. A közönség pedig még csak nem is tudja, hogy mit kéne tudnia, hogy milyen elvárásokat kellene támasztania. Csak így tovább! Az ART.CO magazin ebben nem akar részt venni; az októberi számmal felszámolja tevékenységét. Mert mi is eljutottunk arra a szintre, hogy ki nem szarja le...

ART.CO MAGAZIN

2011 10

3


TARTALOM FÓKUSZ 6 10 14 19

ÉLETÉHSÉG - BESZÉLGETÉS BALLA D. KÁROLLYAL TEJMOZI CÍMŰ ÚJ KÖNYVÉRŐL GALÉRIA: OKTÓBERI TÁRLAT “HA TUDNÉK ÍRNI, INKÁBB ÍRÓ LENNÉK” - INTERJÚ BERGENDY PÉTERREL GALÉRIA: HETVENÖT + 5?

SZÍNTÉR

27

IRODALOM MAGYARORSZÁG SZUBJEKTÍV ATLASZA; VARRÓ DÁNIEL: AKINEK A FOGA KIJÖTT SUSANA FORTES: ROBERT CAPARA VÁRVA JOHN AJVIDE LINDQUIST: ÉLŐ HALOTTAK! - HOGYAN BÁNJUNK VELÜK? MOSONYI ALÍZ: MAGYARMESÉK; BORBÉLY SZILÁRD: SZEMÜNK ELŐTT VONULNAK EL

29 30

KÉPZŐMŰVÉSZET CAN OF GOLD - NEXTART GALÉRIA INTERJÚ TALLÉR ÁGNESSEL; ART MARKET BUDAPEST 2011

37 40

FILM AZ ELVESZETT GENERÁCIÓ MEGTALÁLÁSA DREAM HOUSE; A LEGSZEBB DOLOG

41 42

KALAND; MELANKÓLIA ÁRRAL SZEMBEN – NICOLAS WINDING REFN: DRIVE/GÁZT!

44 48 51 52

SZÍNHÁZ A VÁGY VILLAMOSA A RADNÓTIBAN- INTERJÚ CSÁNYI SÁNDORRAL KRÉTAKÖR - KRÍZIS TRILÓGIA; NEMZETI SZÍNHÁZ: A FÖSVÉNY SHAKESPEARE-MESÉK; LOAN SHARKING TRANSZFER - KIÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLD

54 58

IPARMŰVÉSZET INTERJÚ MAGONY ZSUZSANNA, IPARMŰVÉSSZEL; FISE DESIGN TAKEAWAY - ELVIHETŐ DESIGN WORLD PRESS PHOTO 2011

60 61

ZENE LIGETI GYÖRGY: REQUIEM, APPARATIONS, SAN FRANCISCO POLIPHONY ELECTRONIC BEATS FESTIVAL; DREAM THETATER: A DRAMATIC TURN OF EVENTS

24 26

PORTRÉ 64 68 74

MATZON ÁKOS, FESTŐMŰVÉSZ NEMES MARCELL, A LEGENDÁS MECÉNÁS - MŰGYŰJTŐ SAN FRANCISCOTÓL WOODSTOCKIG - AZ AMERIKAI ROCKPLAKÁT ARANYKORA (1965-1971)

78

LÁTÓKÖRÖN KÍVÜL: OLD THINGS (A DOLOG, 2011)

KITEKINTÉS 83 84 86 88

VIDÉKI MÚZEUMOK VÍZRAKTÉR: TŰZ UTÁN A VÍZ AZ ÚR VIII. ÖTVÖSMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ; AMAZÓNIA KIÁLLÍTÁS BUDAPEST BEYOND SIGHTSEEING; VALYO BUDAPEST; MOVING ART GROUP

INTERJÚ 94 4

2011 10

SÁRKÖZY BENCE, KIADÓVEZETŐ

ART.CO MAGAZIN


CONTENTS LIFE HUNGER - INTERVIEW WITH KÁROLY BALLA D. ABOUT HIS NEW BOOK GALLERY: OCTOBER EXHIBITION IF I COULD WRITE, I WOULD BECOME A WRITER - INTERVIEW WITH PETER BERGENDY GALLERY: SEVENTYFIVE + 5?

FOCUS 6 10 14 19

STAGE

LITERATURE SUBJECTIVE ATLAS OF HUNGARY; DÁNIEL VARRÓ: WHOSE TOOTH CAME OUT SUSANA FORTES: WAITING FOR ROBERT CAPA JOHN AJVIDE LINDQUIST: LIVING DEAD - HOW DO WE CARE THEM? ALÍZ MOSONYI : HUNGARIAN TALES; SZILÁRD BORBÉLY: THEY GO BEFORE OUR EYES

24 26 27

FINE ARTS CAN OF GOLD - NEXTART GALLERY 5 YEARS OF INDA GALLERY: INTERVIEW WITH AGNES TALLÉR; ART MARKET BUDAPEST 2011

29 30

MOVIES FINDING OF THE LOST GENERATION - MIDNIGHT IN PARIS DREAM HOUSE, A HAPPY EVENT

37 40

ADVENTURE; MELANCOLIA AGAINST THE FLOOD - DRIVE

41 42

THEATRE A STREETCAR NAMED DESIRE IN RADNÓTI THEATRE- INTERVIEW WITH SÁNDOR CSÁNYI KRÉTAKÖR FOUNDATION: CRISIS TRILOGY, NATIONAL THEATRE: THE MISER SHAKESPEARE-TALES; LOAN SHARKING TRANSFER - EXHIBITIONS WORLDWIDE

44 48 52

APPLIED ARTS INTERVIEW WITH ZSUZSANNA MAGONY, DESIGNER; DESIGN TAKEAWAY - FISE GALLERY WORLD PRESS PHOTO 2011

54 58

MUSIC GYÖRGY LIGETI: REQUIEM, APPARATIONS, SAN FRANCISCO POLIPHONY ELECTRONIC BEATS FESTIVAL; DREAM THEATER: A DRAMATIC TURN OF EVENTS

60 61

PORTRAIT

ÁKOS MATZON, PAINTER MARCELL NEMES, THE LEGENDARY PATRON - ART COLLECTOR FROM SAN FRANCISCO TO WOODSTOCK - THE GOLDEN AGE OF AMERICAN ROCK POSTERS (1965-1971)

64 68 74

OUT OF FOCUS: OLD THINGS (THE THING, 2011)

78

EXHIBITIONS - COUNTRYSIDE VÍZRAKTÉR - NEW CULTURAL CENTRE IN KIRÁLY SPA OF BUDAPEST 8TH GOLDSMITH ART BIENNALE; AMAZONIA BUDAPEST BEYOND SIGHTSEEING; VALYO BUDAPEST; MOVING ART GROUP

BENCE SÁRKÖZY, PUBLISHER

OUTLOOK 83 84 86 88

INTERVIEW 94

ART.CO MAGAZIN

2011 10

5


FÓKUSZ / FOCUS ÉLETÉHSÉG - BESZÉLGETÉS BALLA D. KÁROLLYAL TEJMOZI CÍMŰ ÚJ KÖNYVÉRŐL BARNÁS MÁRTON

Balla D. Károly napló- és regényíróval, szerkesztővel, a kárpátaljai magyar irodalom jeles képviselőjével új könyvéről, az írás keletkezéséről, a regényírás lehetetlenségéről, valamint életünket meghatározó szeretetjátszmáinkról beszélgettünk. Regényt írni tényleg lehetetlen? Ha a regényt olyanfajta irodalmi testnek feltételezzük, mint amilyen tökéletes mértani idom a gömb, akkor tudhatjuk, hogy tényleges megalkotása lehetetlen. Ahogy minden fizikai létezés csak közelítheti a matematikai tökélyt, úgy a szövegben megtestesülő regények is csak közelíthetnek valamely eszményt. Más példával: abból, hogy repülőgépek cikáznak az égen, még nem következik, hogy az ember tud repülni. A technika ugyan magasba emeli, de karjával hiába csapdos. Ugyanígy regények ezrei sem bizonyítják, hogy regényt írni lehetséges. Csupán a szövegtechnika kelti ezt a hamis látszatot.

LIFE HUNGER INTERVIEW WITH KAROLY BALLA D. ABOUT HIS NEW BOOK

by MÁRTON BARNÁS

With Károly Balla D. diary and novel writer, editor, the Transcarpathian Hungarian literature eminent representative we talked about his new book, the origin of writing, the impossibility of writing a novel, and the love-plays of our life.. Is it really impossible to write a novel? If we presuppose the novel as a literary body, as a kind perfect geometric form of sphere, then we may know that creating it is impossible. As all physical existence may only approach to the mathematical perfectness, so the novels being incarnated in the text may only approach to the ideals. Other examples: the fact that airplanes zigzag across the sky, does not follow that a man can fly. The technique

6

2011 10

ART.CO MAGAZIN

put him high, but flutters in vain with his arms. Similarly, thousands of novels do not prove possibility of writing novels. Only this text technique gives rise to this false appearance. How, when and for how long time

were you writing this book? The final texture of the book was made after more fruitless trying under approximately ten months, between summer 2008 and spring 2009. But it is far from out of nowhere.


IRODALOM / LITERATURE Hogyan, mikor és mennyi idő alatt jött létre ez a könyv? A könyvben szereplő végszöveget több eredménytelen nekirugaszkodás után cirka tíz hónap alatt, 2008 nyara és 2009 tavasza közt hoztam létre. De korántsem a semmiből. A regény előzményét 2004-es, akár posztmodernnek is nevezhető multikulturális interakcióm képezi. Akkor azt kértem írótársaimtól, hogy számukra fontos idegen nyelvű könyvekből részemre fordítsanak le és küldjenek el egy-egy mondatot. Kaptam is 30 kollégától 18 különböző nyelvből magyarított félszáznál több citátumot. Ezek inspirációjára hosszú és szövevényes történetet írtam, ebbe építettem be a vendégmondatokat, akárha sajátjaim lennének. Majd a kész műből egy vakmerő gesztussal ki is metszettem valamennyit. Az elbeszélés fölösleges kitérői ettől elhaltak, a szöveg kompakt novellává rándult össze. Később további kettő sarjadt az első talaján. Ekkor tehát volt három novellám…

The history of the novel could be my so-called postmodern multicultural interactions from 2004. Then I asked from my writer friends, that they translate a sentence from a foreign language book which is important to them and send that to me. I got more than fifty citations from 30 colleague in 18 languages. These inspired me to a long, convoluted story, in which I built in these guest sentences, even if they were my own. From the ready work with a bold gesture, I slit out some. Because of this the unnecessary bypasses of the story died, the text jerked up in a complete novel. Later, two more grew in this way. So then there were three short stories ... I tried unsuccessfully for to continue writing them with some kind of lineal story-rolling. Next in 2008, (another postmodern gesture) I pulled the text of the three small proses apart to the void space of desired novel, and I started to write texts into the white, yawning gaps. Almost immediately seen, this technique flings on the difficulties, among other reasons,

Évekig sikertelenül próbálkoztam azzal, hogy valamilyen lineáris történetgörgetéssel továbbírjam őket. 2008-ban aztán (újabb posztmodern gesztussal) a három kispróza szövegét széthúztam a megírni vágyott regény üres terében, s a fehéren maradt tátongó hézagokba kezdtem el beleírni az oda kívánkozó szövegeket. Szinte azonnal látszott, ez a technika átlendít a nehézségeken, többek között azért, mert az új szerkezetben remek illeszkedési pontok adódtak, új és újabb szöveglehetőségek előtt nyitva utat. A hézagokat gondosan feltöltöttem elő- és utótörténetekkel, a halálról, a nyelvről vagy a regényírás lehetetlenségéről szóló elmélkedésekkel, lírai kitérőkkel, közben észre sem véve, mikor használok e folyamatban frissen fogalmazódó vagy az újakhoz hozzácsiszolódó régebbi textusokat. Végül előállt a konzisztensnek és koherensnek látszó műegész. Könyvében több szempontból is meghatározó szerephez jut a nyelv.

because in the new structure arose superb fittings points, making a way for new and newer text opportunities. I charged the gaps carefully with pre- and after stories, with contemplations about language, or the impossibility of writing a novel, with lyrical detours while unaware, when I use in this process new or newly formulated textures. Finally, it was looking like a consistent and coherent whole work. In your book language has a decisive role in many ways. Do you have conjectures or visions about this, like your main character? Have you dreamt with it? Do you think a nation lives in his language? The writer exist by the language. He eats, drinks, breathes it, even if he does not work. During work the language is not a simple tool for the creation, but the object, even subject as well. Forms a work from the language with lingual forms, while himself turns into one with it.

Hőséhez hasonlóan önnek is vannak sejtései, víziói a nyelvről? Ahogy a Tejmozi-ban írja, álmodott a nyelvvel? Nyelvében él a nemzet, az ember? Íróember a nyelv által létezik. Ezt eszi, issza, lélegzi akkor is, ha nem dolgozik. Munka közben pedig a nyelv számára nem puszta eszköze az alkotásnak, hanem tárgya, sőt alanya is. Nyelvi eszközökkel formál a nyelvből művet, miközben maga is eggyé válik vele. Abban a hitben ringatom magam, hogy értem és tudom anyanyelvemet. De az írósághoz talán az is elengedhetetlen, hogy képzeteim is legyenek róla, mert a nyelv egyszerre fizikai realitás és transzcendens absztrakció, és épp ez a jellege teszi lehetővé, hogy írói fikcióim révén a létezés mélyrétegeibe behatoljak. Nem könnyű definiálni a nemzetet. Én ugyan hajlok arra, hogy ne genetikai, politikai, jogi vagy földrajzi, hanem éppen nyelvi és kulturális entitásnak tekintsem, ugyanakkor nem lehet jó egyetlen olyan megközelítés sem, amely

I cradle myself into that faith, that I understand and I know my mother language. But to be a writer is essential to having ideas about it because the language is both physical reality and transcendent abstraction, and precisely this specific makes possible for my fiction to penetrate into deep layers of existence. It is not easy to define the nation. I look to nation not as a genetic, political, juristic or geographical entity, rather as a linguistic and cultural thing, however, may not be good any single approach, which is suitable to exclusion someone, or may prevent somebody from the expanding of their identity though. So, while I live each day my Hungarian existence, I do not surround myself with pleasure with the nation’s concept even in a lingual and cultural sense meanwhile. How much do the love-games define our life? I do not know enough nor life,

ART.CO MAGAZIN

2011 10

7


FÓKUSZ / FOCUS alkalmas valakik kirekesztésre, más valakiket pedig identitásuk kitágításában gátolhat. Így hát, miközben naponta megélem magyarságomat, aközben még nyelvi és kulturális értelemben sem szívesen kerítem körbe magamat a nemzet fogalmával.

ember, így privát életemben sokat merítek az alkotói folyamat közben szerzett tapasztalatokból. Ez sok esetben a világ egyéb dolgaira is érvényes. Amit megírok, azt jobban megismerem, semmint ha megélném.

magyarázattal felhígítani. Inkább mellé teszek egy igen hasonlót a régebbiek közül: „A nacionalizmus a túlpezsgő identitás habja. Rendes kocsmákban lapáttal leszedik a krigli tetejéről.”

Mennyire határozzák meg életünket a szeretetjátszmák?

Milyen szerepük van életművében a Mozgó Világ-ban megjelenő Hónaplóknak?

“Azon a reggelen majdnem megsze-

Ehhez nem tudok eleget sem az életről, sem a szeretetről. Viszont arra jutottam, hogy egy regény szereplőinek az életét meghatározhatják az effajta játszmák. Ennek könyv alakú tárgyi bizonyítéka most kerül a tisztelt bíróság tagjai elé. Ki-ki eldöntheti, hitelesnek avagy hitvány hamisítványnak találja-e.

Nagyon hálás vagyok a folyóiratnak, hogy immár 2004 óta igényt tart havi jegyzeteimre. Bár amúgy is buzgó napló-(pontosabban blog-) író hírében állok, de a napi forgácsok mellett hasznosak a havi összefoglalók is: a nagyobb távlat segít eldönteni, mi az, ami érdektelen, és mi az, ami valóban rögzítésre érdemes.

A regényben fontos mondatokat olvashatunk az élet kezdetéről és a halál születéséről. Néhány korábbi művéből is kiderül, hogy íróként foglalkoztatja a halál gondolata. Magánemberként is?

Mi a véleménye a Kertész Ákosügyről?

Mivel az író jóval közelebb férkőzött ehhez a témához, mint a magánnor love. However, I concluded that this type of games can determine the lives of the novel’s characters. The book-based evidence of this gets now in front of the respected court’s members. Everybody can decide: the-se are authentic or worthless fakes. In the novel, we read relevant sentences from the beginning of life and the birth of death. Some previous works also shows that you as a writer are interested in the idea of death. As a person too? Since the writer came much closer to this topic as a private person, so in my private life I draw a lot from the experiences obtained during the creator process. In many cases this also applies to other aspects of the world. I get to know better what I write, rather than if I would go through it. What kind of role have in your oeuvre in the Mozgó Világ appearing 8

2011 10

ART.CO MAGAZIN

Az októberi Mozgóból ez is kiderül. Mit gondol a nacionalizmusról? Pattogatott nemzeti identitás?

rettem az apámat, mondja a regényem elején hősöm az ablaküvegnek. Látja az öreget a tenger fölött gomolygó ködből kibontakozni, látja, amint elszántan lépdel a végtelennek tetsző hómezőn. Követi tekintetével az imbolygó alakot, látja el-eltűnni az itteni ködben most és az ottani sűrű fúvásban akkor, és látja újra és újra ember alakú folttá összeállni a fényes villódzásból

kisötétlő

szemcséket,

mint ahogy a vetítővászon elvontan vakító fehérségén jelenik meg a felismerhetőség.” (Balla D. Károly: Tejmozi, Részlet)

Egy aforizmát nem igazán érdemes Snow Diaries? I am very grateful to the magazine that it has claim my monthly notes since 2004. Although I’m immense eager diary (or rather blog-) writer, but beside the daily chips the monthly summaries are very useful as well: a larger perspective helps you decide what is irrelevant, and what is actually interesting at all. What is your opinion on the matter Akos Kertesz? In the October issue of Mozgó Világ you can find it. What do you think of nationalism? Popcorn national identity? An aphorism is not really worth to dilute with an explanation. Instead, I put a very similar from the older ones: “Nationalism is the foam of fizzy identity. In neat pubs they take it from of the top of full-of-bier jar.“

“In that morning, I almost loved my father, says the hero at the beginning of my novel to window glass. He sees the old man emerging from the fog swirling over the sea, he sees the endless walks on determinedly snow field. He follows regardless of the staggering figure, he sees it, disappearing from the local fog now and there in thick molding it and sees again and again how anthropomorphic patch come together with granules from the bright flashing looming, such as the recognizability appears on the whiteness of the screen dazzling abstractly.“ (Károly Balla D. : Tejmozi, Detail)


IRODALOM / LITERATURE

FOTÓ / PHOTO: BALLA CSÖNGE

BALLA D. KÁROLY - TEJMOZI MAGVETŐ KIADÓ, BUDAPEST, 2011

KÁROLY BALLA D. - TEJMOZI MAGVETŐ PUBLISHING, BUDAPEST, 2011

ART.CO MAGAZIN

2011 10

9


FÓKUSZ / FOCUS

FERENCZI JUDIT: ENTERIŐR, 2010 , VEGYES TECHNIKA, 50 X 70CM

GALÉRIA: OKTÓBERI TÁRLAT

10

2011 10

ART.CO MAGAZIN


KÉPZŐMŰVÉSZET / FINE ARTS GALLERY: OCTOBER EXHIBITION

TOLDINÉ HORVÁTH ILDIKÓ: FONÓDÁS, OLAJ-VÁSZON, 80 X 40 CM

ART.CO MAGAZIN

2011 10

11


FÓKUSZ / FOCUS

ORBÁN LÁSZLÓ: JAN GARBAREK, OLAJ-VÁSZON, 40 X 40 CM

12

KERTÉSZ 29 GALÉRIA 1071 BUDAPEST, KERTÉSZ U. 29. WWW.KERTESZ29.HU

OKTÓBERI TÁRLAT KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK: FERENCZI JUDIT, NAGY KÁLMÁN, ORBÁN KOVÁCS PATRÍCIA, ORBÁN LÁSZLÓ, THOLDINÉ HORVÁTH ILDIKÓ, ZÉTÉNYI JÁNOS

NYITVA KEDD - PÉNTEK: 11.00 - 18.00 SZOMBAT: 12.00 - 18.00

MEGTEKINTHETŐ 2011. OKTÓBER 1. - OKTÓBER 28.

KERTÉSZ 29 GALLERY KERTÉSZ U. 29, H-1071 BUDAPEST WWW.KERTESZ29.HU

OCTOBER EXHIBITION EXHIBITING ARTISTS: JUDIT FERENCZI, KÁLMÁN NAGY, PATRÍCIA ORBÁN KOVÁCS, LÁSZLÓ ORBÁN, ILDIKÓ THOLDINÉ HORVÁTH, JÁNOS ZÉTÉNYI

OPEN THUESDAY - FRIDAY: 11.00 - 18.00 SATURDAY: 12.00 - 18.00

ON VIEW 1 OCTOBER 2011 - 31 OCTOBER 2011

2011 10

ART.CO MAGAZIN


hirdetés WWW.ART.CO.HU


FÓKUSZ / FOCUS „HA TUDNÉK ÍRNI, INKÁBB ÍRÓ LENNÉK” - INTERJÚ BERGENDY PÉTERREL KRISTON ATTILA

Míg más várakozó álláspontra helyezkedett, Bergendy Péter serényen munkálkodott legújabb filmjén. És megérte: A vizsga élő bizonyíték arra, hogy ha valaki akar, akkor tud ma Magyarországon erős filmet készíteni. A rendezővel a filn keletkezési körülményeiről, a tévéfilm létjogosultságáról és ostoba szakmai tévképzetekről beszélgettünk. Miért telt el ennyi idő film nélkül a Terézanyu óta? Nagyon fontosnak tartottam, hogy a következő film csak olyan lehet, aminek kifejezetten jó a története. Ugye Hollywood-ban van az a mondás, hogy minden film annyit ér, amennyit a története; azt csak jól el kell adni utána. Voltak különféle próbálkozások, eljutottak hozzám forgatókönyvek, sőt saját ötletek is születtek, de többféle ok miatt egyik sem tudott megvalósulni. Aztán ez volt az a story, amire már nem tudtam nemet mondani. szinte teljesen elszigetelte a piactól. Hogy is volt; megtalált téged a történet? Igen. Bodzsár István produceren

keresztül jutott el hozzám a könyv, Köbli Norbi szövege, akit már korábbról ismerek. István felhívott, hogy itt van ez a story, csináljuk meg együtt. Akkor még nem volt forgatókönyv, a treatmentet olvastam át, és már akkor éreztem, hogy ezt meg kell csinálni. Akkor a Terézanyu kapcsán volt még 30 millió forint, ami normatív támogatásként járt nekem, mivel 150 ezres nézőszám felé mentünk. Ezzel beszálltam és rávetettem magamat, mert éreztem, hogy ebből sokat tudunk kihozni. Aztán ment minden könnyedén? Indult televíziós pályázaton, ahol 40 milliót adott az MTV, 40 milliót az MMKA. Erre elment másfél év. 2010 október-novemberben forgattunk, ami kicsit megnehezítette, mert ilyenkor

a színészek nem nagyon érnek rá a színház miatt. Volt egy-két kisebb szerep, ami nem az eredeti ötlet lett, de a főbb szereplők mind tudták vállalni a feladatot. Kulka János a film főszereplője, akire kezdetektől gondoltunk; amikor Norbi írta a forgatókönyvet, már az ő fejében is Kulka lebegett. Eredetileg fiatalabb színészt gondoltunk a fiúra és a lányra, huszonévest, aztán azonban úgy ítéltük meg, hogy kell egy bizonyos kor, hogy elhiggyem azt, hogy ilyen pozícióba kerülhetnek; egy tartótiszt nem lehet 25 éves. A storynak is jobbat tett, hogy idősebbek lettek a szereplők. Ez elég sima ügynek hangzik... Elvileg

ilyen

egyszerűnek

kellene

“IF I COULD WRITE, I WOULD BECOME A WRITER.” – INTERVIEW WITH PÉTER BERGENDY by ATTILA KRISTON

While others reserved judgment, Péter Bergendy was busy working on his latest film. It was worth it: A Vizsga (The Test) is living proof that if someone wants to make a strong film in Hungary, he can. We chatted with the director about the circumstances of the film’s inception, whether made-for-television productions have a right to exist, and of inane misconceptions in the profession. Why did so much time go by since Terézanyu (Stop Mom Theresa)?

14

I considered it crucial for the next film to have a decidedly good story. The Hollywood proverb is that each film is only worth as much as the story it tells; one just has to sell it well afterwards. There were various attempts, scripts made their way over to me; I even fathered some ideas myself; for various reasons, however, none of them could be implemented. This was that one story I could no longer say no to.

with the script written by Norbi Köbli, someone I had already known. István called me and said that here was this story, let’s do it together. At that point, there was no script yet, I reviewed the treatment and at once felt that this was something that had to be made. In connection with Mom Theresa, 30 million Forints remained, owed to me as a normative subsidy, as we were on our way to an audience count of 150 thousand. I came in with this and dove into it, because I felt that we can bring a lot out of this.

Again, the way it happened; it was the story that found you?

Everything went smoothly after that?

Yes. The book made its way to me via producer István Bodzsár,

It was entered in a television tender; MTV (Hungarian Television) and

2011 10

ART.CO MAGAZIN

MMKA (Motion Picture Public Foundation of Hungary) each gave HUF 40 million. This took a year and a half. We were filming during October-November of 2010, which made it a bit more difficult, as actors are usually busy at this time because of theatrical commitments. There were a couple of smaller roles which were not portrayed by those we originally intended, but the leads were all able to take on the project. János Kulka is the main lead of the film, we’ve thought of him from the very beginning; when Norbi was writing the script, Kulka’s image was already floating around in his head. Originally, we were thinking of younger actors for the boy and the girl, twenty-somethings, but then we came to the conclusion that a certain age was necessary for someone to


FOTÓ / PHOTO: ÁRON MÁRTA

FILM / MOVIES

ART.CO MAGAZIN

2011 10

15


FÓKUSZ / FOCUS lennie, szerencsére gyakorlatilag is az volt. Meghúztuk a határokat, ennyi pénzt tudunk elkölteni, akkor ennyit fogunk. Én be tudom tartani ezeket az anyagi határokat. Nem egyszerű dolog ma Magyarországon filmet forgatni, drága műfaj. Ha tudnék írni, inkább író lennék, ha tudnák festeni, akkor meg festő lennék.

olyan költségek adódnak, mint például a gázkonvektorok szellőző csöveinek eltüntetése, mégis úgy érzem, hogy sikerült ennyi pénzből is hitelesen megidézni ezt a kort. Akkor szerinted nincs nagy különbség mozifilm és tévéfilm között? Nem szabad így kategorizálni; jó filmek és rossz filmek vannak. Én ezt a kettőt sem tudnám elválasztani, mert az a fontos, hogy megnézzék az emberek. A vizsgát is lehet úgy tekinteni, mint egy közönségfilmet, mert olyan eszközökkel dolgozik. Ugyanakkor bízom benne, hogy művészi értékei is vannak, mint a színészi játék, a látványvilág vagy a story. Nem szabad elkülöníteni: a tévéfilmet ugyanolyan igénynyel kell csinálni, mint egy mozifilmet. A költségvetés lehet más kategória, de akkor abból kell kihozni a legtöbbet.

Akkor tulajdonképpen magyar viszonyokhoz képest zökkenőmentes volt a gyártás? Mondjuk hogy olyasmi lett, mint egy HBO Films, valami olyasmi, amit az amerikaik szoktak csinálni: viszonylag igényes, de alacsony költségvetésű film, amiben van annyi szufla, hogy moziban kerüljön. Bennem mindig ez volt, hogy legyen egy jól összerakott tévéfilm. Szeretem a televízió műfaját, szükség lenne ilyen mozgóképekre, ami nem csak ímmel-ámmal van összedobálva. Ugyanannyi volt rá, mint másra, csak odafigyeltünk. Per-sze többet is el lehetett volna költeni rá, mert egy kosztümös filmnél

Mi a story? A film 1957. december 24-én Szenteste játszódik, egy napnak a történetét

believe that they can be in their positions; a control agent cannot be 25 years old. It was better for the story too that the performers became older.

moxy to make it to movie theaters. I always had an inherent desire for a well put-together television film. I like the television genre, there is a need for motion pictures of this type, ones that are not just haphazardly cobbled together. We had as much for this as for anything, but we paid attention. We could have spent more on it, of course, since with a period film expenses arise, such a having to hide the air ducts of the gas convectors; nevertheless, I feel that we were able to authentically evoke the period, even with only this much money.

This sounds like a pretty straightforward affair... Theoretically, it is supposed to be this simple; fortunately, it was also that on a practical level. We drew the limits, we could spend this much money, so that’s how much we are going to spend. I will abide by these financial limitations. It is not a simple matter, to make a film in Hungary today, it is an expensive genre. If I could write, I would become a writer, if I could paint, I would become a painter.

So you do not believe that there is a significant difference between motion pictures and television films? One must not categorize like this; there are good films and bad films. I would not be able to separate these two either, what is important is for people to watch them. The Test may also be viewed as a popular commercial film, as it employs the tools of that genre. At the same time, I trust that it also has artistic merit, such as the performance of the actors, the visual imagery and the story. It must not be

So actually, compared to Hungarian norms, the production went off without a hitch? Let’s just say that it became something like an HBO Films production, something that Americans used to make: a film of relatively high quality, but with a low budget, with enough 16

2011 10

ART.CO MAGAZIN


FILM / MOVIES

ART.CO MAGAZIN

2011 10

17


FÓKUSZ / FOCUS meséli el reggeltől estig. Egy fiatal ügynökről szól, egy tartótisztről, aki aznap egy konspirált lakásban fogadja a besúgókat, miközben a szemközti házból idősebb titkosügynökök megfigyelik. Lényegében egy vizsga folyik; 1956 után ugye feloszlatták az ÁVH-t és a régi ügynököket le kellett vizsgáztatni ahhoz, hogy az új rendszerben szerepet vállalhassanak. Egy ilyen vizsgát látunk, amiról persze a fiú nem tud. Ebből bonyodalmak adódnak: megjelenik egy titokzatos nő, akiről nem

tudjuk, hogy ellenforradalmár-e vagy sem. Ez a kiindulópont, aztán persze elszabadulnak az indulatok.

treated separately: a television film must be made with the same level of care as a motion picture. The budget may be in a different category, but then that must be maximized to the extent possible.

had to pass an exam so they could play a role in the new regime. We are witnessing one of these exams, about which the boy knows nothing, naturally. This results in complications: a mysterious woman appears, of whom we do not know whether she is a counterrevolutionary or on the side of the state authorities. This is the starting point, and then, of course, passions run high.

Nem félsz attól, hogy majd azt mondják: Nah, megint egy ötvenhatos film?

FOTÓ / PHOTO: ÁRON MÁRTA

Ez egy 57-es film. Ez egy kémfilm, amit ki lehetne ragadni és más kelet-európai közegbe rakni. Vannak bizonyos játékszabályok, ami az ötvenes évekből jönnek, de emellett másféle emberi kapcsolatokról is szól. A film előzetesében például nem

hangzik el, hogy mikor játszódik, mert valóban ijesztő lehet, főleg fiataloknak. Mindig azt szoktam mondani, hogy filmet a közönségnek kell csinálni, hogy szeressék, hogy szórakoztasson és megríkasson. A régebbi Spielberg-filmek jó példák erre: egyrészt szórakoztató filmek, másrészt valamilyen nevelési szándék érezhető a háttérben. Fontos ez, hogy valahol azért nevelni is akar; egy-két elejtett mondat, ami talán előbukkan majd a történelem órán, talán bevésődik.

What is the story? The film takes place on December 24, 1957, on Christmas Eve; it tells the story of a day, from morning to night. It’s about a young agent, a control agent, who receives the informants at a compromised flat while he is under surveillance by secret agents in the building across the street. In essence, an examination is being administered; after 1956, the AVH (State Protection Authority) had been dissolved and former agents 18

2011 10

Aren’t you concerned that people will just say: Eh, just another film on 1956? This is a 1957 film. It’s a spy film, which can be extracted and reinserted into another Eastern-European milieu. There are certain rules to the game that have derived from the fifties, but

ART.CO MAGAZIN

it’s also about other kinds of human relationships. For instance, the trailer does not say when the film takes place, as that could be genuinely frightening, particularly for young people. I always say that a film must be made for the audience, so that people will like it, so that it will entertain and make one cry. Older Spielberg films are good examples of this: on the one hand, they are entertaining films; on the other hand, a certain educational intent can be felt in the background. It’s important that somewhere it shall desire to educate; a couple of sentences, mentioned in passing, which may perhaps surface during history class, and become etched in memory.


FOTÓMŰVÉSZET / PHOTOGRAPHY

© MARKOVICS FERENC: DARVAS LILI - PÉCSI JÓZSEF SZELLEMÉBEN (1970)

HETVENÖT + 5? MARKOVICS FERENC

ART.CO MAGAZIN

2011 10

19


ツゥ MARKOVICS FERENC: ELLA FITZGERALD (1968)

Fテ適USZ / FOCUS

20

2011 10

ART.CO MAGAZIN


FOTÓMŰVÉSZET / PHOTOGRAPHY

© MARKOVICS FERENC: FELHŐK ES VONAT (1965)

SEVENTYFIVE + 5? FERENC MARKOVICS

ART.CO MAGAZIN

2011 10

21


FÓKUSZ / FOCUS

© MARKOVICS FERENC: SZERELEM (1966)

HETVENÖT + 5? MARKOVICS FERENC

MEGTEKINTHETŐ 2011. OKTÓBER 13. - DECEMBER 4. WWW.MAIMANO.HU

22

2011 10

ART.CO MAGAZIN

MAGYAR FOTOGRÁFUSOK HÁZA 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 20. NYITVA HÉTFŐ - PÉNTEK: 14.00 - 19.00 SZOMBAT - VASÁRNAP: 11.00 - 19.00


© MARKOVICS FERENC: TISZTELET DEGAS-NAK (1976)

FOTÓMŰVÉSZET / PHOTOGRAPHY

HUNGARIAN HOUSE OF PHOTOGRAPHY NAGYMEZŐ U. 20, H-1065 BUDAPEST

SEVENTYFIVE + 5? FERENC MARKOVICS

OPEN MONDAY - FRIDAY: 14.00 - 19.00 SATURDAY - SUNDAY: 11.00 - 19.00

ON VIEW 13 OCTOBER 2011 - 4 DECEMBER 2011 WWW.MAIMANO.HU

ART.CO MAGAZIN

2011 10

23


SZÍNTÉR / STAGE ÍTÉLNED, HALNOD KELL! - MAGYARORSZÁG SZUBJEKTÍV ATLASZA SVÉBIS BENCE

Balla Zsófia elhíresült mondata szerint „Ahogyan élsz, az a hazád.” Mert egy országot nem az államforma, vagy az országhatár határoz meg, hanem a benne élők. A szubjektum. Ennek bemutatására tett kísérletet ez a főként képeket tartalmazó, kétnyelvű (magyar és angol) kiadvány, az országban élő egyéneket felkérve, hogy mutassák be az egyénekben élő országot. És ahány grafikus, tolmács, régész, képzőművész dolgozott e könyvön, annyi szemszögből, annyi fénytörésben pompázik a haza. Mert kinek mi. Fröccs, főzelék, isler. Állatcsonkító mondókák és a rézfaszú bagoly. A bezárt maszek, és az éjjel is kivilágított pláza. Szőlő-, és szaloncukor. Negro, ropi, Baba szappan. Nyomor és nyugtalanság. Van, ki a Google Earth röp-szimulátorának segítségével gépen szállt fölébe, s számára térkép lett e táj.

Vannak, akik képesek meglátni a részt az egészben, egy-egy csatornafedelet, homlokzatot, leszedett tábla mögött megfakult vakolatrészletet. Pompa és proletariátus. Az ellentmondások koordinátái. Szóval érdekes könyv is lehetne ez, de valahogy mégsem működik.

Túl jelentéktelen. Ha szentimentális, nem elég giccses, ha ironizál, nem elég merész, humora pusztán ügyetlen, közhelyes vicceskedés, tartalmilag pedig semmi újat nem nyújt, mi több, tulajdonképpen felesleges is. Kár érte, s kár, hogy csak ennyit képes megmutatni Magyarországból.

Some people are able to see the hand of all, a manhole, facade, faded plaster details behind a picked table. Magnificence and proletariat. The coordinates of the controversy. So it could be an interesting book, but it just does not work. Too insignificant.

If it is sentimental, not enough kitschy, if it would being ironic, not quite brave, its humor is just clumsy, clichéd joking, content does not offer anything new, what’s more, in fact, is unnecessary. It’s a pity and a shame that it’s able to show just this from Hungary.

MAGYARORSZÁG SZUBJEKTÍV ATLASZA

SUBJECTIVE ATLAS OF HUNGARY

HVG KÖNYVEK, 2011

HVG BOOKS, 2011

SUBJECTIVE ATLAS OF HUNGARY MUST TO JUDGE AND DIE! by BENCE SVÉBIS

Infamous phrase of Zsófia Balla says that “As you live is your home.” Because a country is not defined by the government, or the border, but the people in it. The subject. The main aim of this new book is to represent this in two language (HU and EN), mostly containing images, asking Hungarians, to show the country by their own attitude and in their own language. And as many graphics, interpreters, archaeologists, artists worked on this book, as many angles, and reflections shines this home. Because who does what. Fröccs, stews, Isler. Animal-stumper rhymes and the owl. The closed self-employed, and the 0-24 shining plaza. Grape and candies. Negro, breadsticks, Baba soap. Misery and unrest. Some flied over it with Google Earth’s simulation, for them Hungarian region became a map.

24

2011 10

ART.CO MAGAZIN


IRODALOM / LITERATURE MAMI, MI AZ AZ IRÓNIA? KRISTON ATTILA

Egy évvel ezelőtt az Akinek a lába hatos című kötettel kezdődött Varró Dániel különleges lírai oktatókönyv-sorozata, melyet most ősszel az Akinek a foga kijött követ. A kortárs költő az egyes gyermekkori szakaszok legfontosabb állomásait és jellegzetességeit énekli meg, hangsúlyozva a modern hangvételt. A folytatásban már bizony a fogak jönnek, a lurkó már csúszikmászik és tucatnyi akcióval képes megnehezíteni szülei életét. Kedves gesztus, ügyes ötlet, nem utolsó sorban pedig kifizetődő marketing-fogás, hogy a születéstől a fiatalkorig versben osszuk az észt, előre biztosítva magunknak 4-5 évnyi biztos megjelenést. Jó dolog, mert visszaszoktat az olvasásra, azon belül is a mostanság igencsak mostohán létező versolvasáshoz. Maros Krisztina rajzai pedig tökéletes összhangban vannak az olykor bájos szövegekkel; kedvesen egészítik ki, színesítik azokat. Az alapvető problematika nem a szándékban, a marketing célzatokban vagy az egyéb tartalmakban keresendő, hanem éppen a szövegek megvalósulásában. Sajnos a versek nagyrészénél egyértelműen érezni, hogy kényszer szülte, vagy hogy nem foglalkoztak eleget az egyes stilisztikai elemeivel, hogy egyáltalán nem működik, mint lírai szöveg. Különösen a rímeken érezni az izzadtságszagot, amik mégiscsak a legfontosabb részei a gyerekverseknek; csak egy példa: Aki szépen lapátol / Kap egy puszit apától. Kérem tisztelettel, ez tényleg olyan rossz, hogy már jó; de ha már a kétéves gyereket az irónia nemes eszközével neveljük, akkor mi lesz vele kamaszkorban? Mintha a sablon, a sorozat-jelleg, a rutin felzabálta volna az eredetiséget és nem érték teremtődnék, csupán egy tucattermék? Reméljük a következő kötetben nem kell ilyen kínos kérdésekkel szembesülni.

VARRÓ DÁNIEL: AKINEK A FOGA KIJÖTT DANIEL VARRÓ: WHOSE TOOTH CAME OUT MANÓ KÖNYVEK, BUDAPEST, 2011 MANÓ BOOKS, BUDAPEST 2011

MOMMY, WHAT IS IRONY, ANYWAY? by ATTILA KRISTON

A year ago, with the Whose feet are six started of Daniel Varró’s unique lyrical book-series, which is continuing this autumn, with the Whose tooth came out. The contemporary poet write about some sections of the main stages and characteristics of childhood with an emphasis of modern tone. This time has certainly the teeth are coming, the kid is wriggling, and with dozens of action make the

lives of the parents more difficult. Nice gesture, clever idea, not least profitable marketing trick to write story from the birth till the young age, providing 4-5 years of safe appearance for himself. Good thing, because it shows the beauty of reading, and within that shows the beauty of poetry reading. Drawings of Krisztina Maros are in perfect accordance with the texts,

nicely complemented them with other fresh colors. The basic problem is not in the intention, in marketing aims or in other contents of the book, but rather on the accomplishment of the texts. Unfortunately, I feel majority of the poems that forced by circumstance, or that did not work complies with the individual stylistic elements, which resulted that these poems do not work as a lyrical text. I feel the smell of sweat especially on the rhymes which are still the most important part of children’s poems, just one example: Who is eating quickly / Will get from Dad quickie. I ask respectfully, it’s bad enough to be good, but if we educate the two-years-old child by the precious tool of irony, then what will we tell them in their teenage years? Perhaps the template, the serial nature of the routine gobbled up the authenticity and not value are created, only a simple brand? We hope the next volume should not face these embarrassing questions. ART.CO MAGAZIN

2011 10

25


SZÍNTÉR / STAGE SUSANA FORTES: ROBERT CAPÁRA VÁRVA Susana Fortes Az angol beteg-stílusú regénnyel ajándékozta meg olvasóit. Gerda Taro és Robert Capa szenvedélyes szerelmének története elevenedik meg a könyv lapjain. Párizsban, 1935-ben ismerkedik meg a két fotóriporter. Mindketten szerelemre és sikerre vágynak, egymással találkozva mindkettő megadatik nekik. Spanyolországba utaznak a polgárháború idején. Elkészül Capa leghíresebb fotója, A milicista halála, viszont elveszíti élete nagy, meghatározó szerelmét. Fortes regényéből Michael Mann forgat filmet. EURÓPA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 2011

SUSANA FORTES: WAITING FOR ROBERT CAPA Susana Fortes gave the readers her new novel in the style of The English Patient. Gerda Taro and Robert Capa’s passionate love story comes to life in the pages of the book. In Paris, in 1935 get acquainted the two photographers. Both of them desire love and success, with the meeting each other, they got both. They travel to Spain during the Civil War. Capa took his most famous photo, named The death of the Milicist, but he lost his defining, great love. From the novel of Fortes Michael Mann will shoot film. EURÓPA BOOK PUBLISHING, BUDAPEST, 2011 JOHN AJVIDE LINDQUIST: ÉLŐHALOTTAK! - HOGYAN BÁNJUNK VELÜK? John Ajvide Lindquist, a Hívj be! című sikerkönyv szerzője a köznapi vámpírtörténet után – melyből félelmetesen letisztult film is készült Engedj be! címen – ismét hátborzongató, egyben elgondolkodtató regénnyel jelentkezett. Rajongói lassan úgy tekintenek rá, mint a svéd Stephen Kingre; gyorsan tegyük is hozzá, hogy rászolgál. Mi a teendő, ha a holtak felébrednek? Hogyan bírkózzunk meg velük és önmagunkkal ebben a helyzetben? A halottak, halottaink csupán haza akarnak térni, hozzánk. Ott akarják folytatni, ahol abbahagyták a szeretteikkel. Lehetséges ez? EURÓPA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 2011 JOHN AJVIDE LINDQUIST: LIVING DEAD! - HOW DO WE CARE THEM? John Ajvide Lindquist, the author of succesful book called Let the Right One In! which is an ordinary vampire story and of which Swedish filmmakers shoot a frighteningly clear film in 2008, wrote again a creepy, thought-provoking novel. Fans look to him slowly, as the Swedish Stephen King, let us also quickly add that he deserves it. What to do if the dead wake up? How to cope with them, and also ourselves in this situation? The dead, our dead would like only to return home, to us. They want to continue where they left off with their loved ones. Is it possible? KÖNYVMOLYKÉPZŐ PUBLISHING, BUDAPEST, 2011 26

2011 10

ART.CO MAGAZIN


IRODALOM / LITERATURE

MOSONYI ALIZ: MAGYARMESÉK Nyilvánvaló, hogy a mese fontos szerepet tölt be a magyar ember életében; Andersen, a Grimm testvérek vagy éppen La Fontaine minden jóravaló magyar embernek ismerősen csengő nevek, Benedek Elekről nem is beszélve. Az 1944-ben született Mosonyi Aliz, aki nem mellesleg versek és animációs filmforgatókönyvek szerzője is, a Boltosmesék és a Szekrénymesék után most a Magyarmesék című kötetével lep meg minket. Frappánsan rövid, ötletes történeteket olvashatunk arról, hogy hol tartunk valójában mi, magyarok, miért jutottunk oda, ahova. Tanulságos olvasmány elsősorban felnőtteknek. MAGVETŐ KIADÓ, BUDAPEST, 2011

ALIZ MOSONYI: HUNGARIAN TALES It’s obvious, that the fable plays an important role in the Hungarian people’s lives; Andersen, the Brothers Grimm or even La Fontaine ring familiarly for all decent Hungarian men and women, not to mention Elek Benedek. Aliz Mosonyi born in 1944, who, incidentally author of poems and animation scenarios, after the Shopkeeper’s Tales and Tales of the Cabinet now surprises us with her new book, Hungarian Tales. We can read short witty, imaginative stories about where we, Hungarians are actually now, why we got to there. Real stories with a moral primarily for adults. MAGVETŐ PUBLISHING, BUDAPEST, 2011 BORBÉLY SZILÁRD: SZEMÜNK ELŐTT VONULNAK EL Borbély Szilárd műveinek korábbi témáit új műnembe ültette át: Szemünk előtt vonulnak el című drámakötetében megidéződik az antik sorstragédia, a középkori misztérium játék és haláltánc, a vásári komédia, valamint mindezen műfajoknak keretet adó brechti dramaturgia. Minden tekintetben fúziós szövegek ezek, erős lírai részekkel, allegorizált alakokkal és történetekkel. A kíméletlen időtlenségben, valahol a valóság és a fikció keskeny határvidékén azonban bárki magára ismerhet: legyen az Áldozat, Munkába siető férfi, Ideges nő, vagy a folyton szerepeit cserélgető, Akárkimaszk mögé bújó egyen-ember. PALATINUS KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 2011 SZILÁRD BORBÉLY: THEY MARCH OFF BEFORE OUR EYES Szilárd Borbély transposed the themes of his earlier works into a new genre: the book They march off before our eyes cites the antique tragedy of fate, the medieval mystery plays and the death dance, the fair comedy, and the Brechtian dramaturgy which gives frame of all these genres. Everyway, these strong lyrical parts, allegorised figures and stories. In ruthless timelessness, somewhere between narrow border of reality and fiction anyone could identify himself: whether the Victim, a Man hurrying to work, Nervous woman, or the always role-changing, common-person, who hides always behind an Anyone-mask. PALATINUS BOOK PUBLISHING, BUDAPEST, 2011

ART.CO MAGAZIN

2011 10

27


HIRDETÉS


KÉPZŐMŰVÉSZET / FINE ARTS CAN OF GOLD NAGY LÍDIA

Nemes célt támogat legújabb projektével a NextArt Galéria; a 2001-ben indult Can of Gold elnevezésű, jótékony célú művészeti projekt 2011 őszén ugyanis Magyarországra érkezik. A különleges esemény október 17-én, a szegénység elleni világnapon veszi kezdetét, amikor 100 db ételkonzervet osztanak ki hajléktalanoknak, további 100 db konzervdoboz pedig, a hazai támogatóknak köszönhetően, finom aranyréteget kap. A karitatív szolgálat és a művészet összefonódását egyedi címkézés szimbolizálja, amelyen a Széchenyi Lánchidat szerepeltetik, Marcel Wanders sztárdesigner tervei alapján. Mindegyik sorszámozott, pecséttel ellátott egyedi darab lesz, amit a gyűjtők, műkedvelők, segíteni vágyók 200 euróért vásárolhatnak majd meg. Erről tanúsítványt kapnak és jövő év áprilisában egy ünnepélyes átadón birtokba vehetik jószándékuk bizonyítékát, míg a teljes befolyt összeget egy alapítvány javára fordítják. Mondhatnánk, hogy Andy Warhol jó értelemben forog a sírjában; biztos neki is tetszene egy aranyozott konzervdoboz. A projekt különlegessége, hogy a teljes folyamat önzetlenségre alapoz, tehát a konzervek, az aranyozás, a címkézés, a szervezés, a promóció is mind a résztvevők küldetéstudatának eredményeként valósul meg, a közreműködők egyikre sem kap érte fizetést. Persze közben szem előtt tartják a nemzetközi trendeket is követő műgyűjtők igényeit, hogy hozzájárulásukért cserébe maradandó, és értékes művészeti alkotást vihessenek haza, amire ha rápillantanak, sokkal többet látnak majd, mint egy szimpla, arannyal bevont konzervdobozt. NEXTART GALÉRIA 1054 BUDAPEST, AULICH U. 4-6.

PROJEKT KEZDÉS 2011. OKTÓBER 17.

NYITVA KEDD - PÉNTEK: 12.00 - 18.00 SZOMBAT: 10.00 - 14.00

MARCEL WANDERS

WWW.NEXTARTGALERIA.HU BEMUTATÓ VIDEÓ

WWW.NEXTARTGALERIA.HU BEMUTATÓ VIDEÓ

CAN OF GOLD by LÍDIA NAGY REGULA RICHÁRD

Next Art Gallery supports a grand aim with its brand new project: in fall 2011, a charity campaign called “Can of Gold”, which was launched in 2001, is arriving in Hungary. The special event starts on 17 October, when 100 cans of food is going to be distributed among homeless people, and additional 100 cans will be covered in fine golden layer thanks to the Hungarian supporters. Based on the plans of the renowned designer, Marcel Wanders, charity service and art is intermingling in the symbolic label, in which the Széchenyi Chain Bridge can be seen. Collectors, art fans and charitable people will be free to purchase these unique serial-numbered golden cans for 200 EUR. Next April, they will receive a certificate at an investiture ceremony as a proof of their willingness to donate, while the entire sum will be transferred to a foundation. We might as well say that Andy Warhol would also rejoice at a golden can. The speciality of the project lies in the fact that the whole process is based on the concept of selflessness: the cans, the golden layering, the labelling, the organisation and the promotion are brought to life as a result of the contributors’ missionary sense; they do not receive payment for this. Of course, the international trends and the needs of the art collectors are also followed so that they could attain an everlasting and valuable work of art in exchange for their charity. This way, when they glance at their unique can, they would see more in it than just a plain, simple golden can. PROJECT STARTING DATE 17 OCTOBER 2011

NEXTART GALLERY AULICH U. 4-6, H-1054 BUDAPEST OPEN THUESDAY - FRIDAY: 12.00 - 18.00, SATURDAY: 10.00 - 14.00

MARCEL WANDERS

ART.CO MAGAZIN

2011 10

29


SZÍNTÉR / STAGE 5 ÉVES AZ INDA GALÉRIA - INTERJÚ TALLÉR ÁGNESSEL KOVÁCS KATA

A kortárs képzőművészet sokak számára egy mumus. Pedig lényegében egy gazdasági alapokon nyugvó vállalkozás: némely szegletének semmi köze a magasművészethez. Az Inda Galéria mindezzel tisztában van; megtalálta és képes megmutatni az egyensúlyt üzlet és művészet közt. A galéria múltjáról, jelenéről és a hazai viszonyokról Tallér Ágnes tulajdonossal beszélgettünk. Most galériavezetőként dolgozol, de ha jól tudom, közgazdászként végeztél...

vezető, és Molnár Ildikó a PR tevékenységet végzi az alakulástól kezdve. Mik a kitűzött célok?

Igen, hosszú ideig közgazdászként dolgoztam pénzügyi területen. Már akkor is nagyon sokat foglalkoztam a kortárs művészettel, olvastam, kiállításokra jártam, nagyon megfogott ez a világ és eljött az idő, amikor szerettem volna egy saját vállalkozást indítani. Hosszas előkészítés után végül is ezt a galériát nyitottuk meg, ahol úgy érzem, hogy a közgazdász háttér nem hátrány, sőt; nagyon sokat segít, hiszen ez egy vállalkozás. Megvannak a galériában a szakemberek persze, akik segítik ezt a munkát a megfelelő színvonalon tartani: hárman vagyunk, rajtam kívül Muladi Brigitta művészettörténész és művészeti

Ez egy kereskedelmi galéria. Művészek pályáját igyekszik menedzselni, ezért is dolgozunk sok fiatallal, képviselünk több művészt kizárólagosan, és igyekszünk az ő pályájukat a tőlünk telhető legnagyobb profizmussal fejleszteni, segíteni. A galéria biztosítja számukra, hogy rendszeresen tudjanak kiállításokon szerepelni, másfél-két évente egy egyéni kiállításon a galériában is. Igyekszünk itthon kommunikálni róluk, illetve külföldi vásárokra juttatni a műveiket, ami nagyon fontos feladata egy kereskedelmi galériának. Így jutottunk már el Párizsba,

Bécsbe vagy éppen New York-ba. Szoktatok más galériákkal is együtt dolgozni? Igen, ezt nagyon fontosnak tartom. Elsősorban a külföldi megjelenések esetében valósulnak meg az együttműködések, ez eddig nagyon jól sikerült. Egyfajta ’egységben az erő’ elven erősebb jelenlétet tudunk biztosítani, és hatékonyabban tudjuk képviselni a magyarországi képzőművészetet. Hogyan választjátok ki a művészeket? Egy 10-12 fős művészkörrel dolgozunk, amit persze igyekszünk bővíteni. Folyamatosan figyeljük a fiatal tehetségeket, és hogy mik

5 YEARS OF INDA GALLERY – INTERVIEW WITH ÁGNES TALLÉR by KATA KOVÁCS

The contemporary fine art is a bogeyman for many people. Though essentially it is an undertaking resting on economic funds: some of his corners is nothing to do with the pure art. Inda Gallery is aware of all this; found and is able to show balance between business and art. From the past of the gallery, his present and the domestic relations we talked with Ágnes Tallér proprietor.

30

You work as a gallery leader now, but if I know it well you graduated as an economist...

art historian and artistic leader, and Molnár Ildikó who is responsible for PR activity from the beginnings.

Yes, I worked as an economist on financial area until long time. I dealt with the contemporary art very much then already, I read, I went regularly to exhibitions, this world has taken me very much and the time came when I would have liked initiating an own undertaking. After a lengthy preparation we opened this gallery where now I see that the economist background is not disadvantage – indeed helps very much – after all this is an undertaking. The gallery has the specialists of course, who help in this work going on the suitable standard: three of us, apart from me Muladi Brigitta

What are the set aims?

2011 10

ART.CO MAGAZIN

This is a commercial gallery, that tries to manage artists’ orbit, for this we work with many young persons, we represent exclusively more artists, and we are struggling along to help and support their orbit with the largest professionalism what we are able to. The gallery ensures them the regulalry participations on exhibitions, two annually also on an individual exhibition in Inda Gallery. We try to communicate them at home, and try to go to foreign country art fairs with their artworks, what is a highly

gallery. This is how we already got to Paris, Vienna or New York. Do you work with other galleries together? Yes, I think it’s very important. These cooperations usually come true primarily in the case of the appearances in foreign countries, till now we made it very well. By the principle of ‘unity is strength’ we can insure stronger presence, and we can represent the Hungarian fine arts more efficiently. How do you choose your artists? We work now with 10-12 artists, that we try to expand. We watch the young talents continuously, and that what


© PACSIKA RUDOLF

© RAVASZ ANDRÁS

MARIANN CSÁKY: JANGCE, 2011

CSÁKY MARIANN: JANGCE, 2011

SZÁSZ LILLA: PURPLE HEARTS, 2011

SZEMZŐ ZSÓFIA: MOBIL

KÉPZŐMŰVÉSZET / FINE ARTS

ART.CO MAGAZIN

2011 10

31


SZÍNTÉR / STAGE a trendek; nyilván a szubjektív tényezők sem zárhatóak ki, hogy olyan művészeket választunk, akiket mi értékesnek tartunk, vagy személyesen is kötődünk a munkáikhoz. Úgy gondolom, hogy a galériának hinnie kell a művészben. Igyekszünk úgy kialakítani a művészkört, hogy minden generáció képviselje magát: fiatalok, pályakezdők, középgenerációs művészek, de van egy idősebb művészünk is. Tudatosan törekszünk arra, hogy minél szélesebb spektrumban mutassuk be a kortárs művészetet, a különböző technikákat, ezek közé tartoznak a progresszívebb műfajok is, mint a videó. Fontos, hogy ne ad hoc jellegű legyen a művészek kiválasztása, hanem hosszabb távra gondolkodjunk együtt: a művész is velünk, illetve mi is a művésszel. A kiállítások, sajtómegjelenések, mind

erősítik egymást, évek alatt így lehet tényleges eredményeket elérni.

are the trends; apparently the subjective factors cannot be excluded, that we choose artists who we consider valuable, or we are attached personally to their works. I think that the gallery has to believe in the artist. We try to develop the artist team that all generations should be allowed to represent himself: young persons, career starters, middle generation artists, but we have also an elder artist. We consciously strive to present the contemporary art with its different techniques in wider spectrum, between these the more progressive genres, like the video. The artist selection can’t be ad hoc, it’s really important, we have to think together in a longer distance: the artist with us, and we with the artist. The exhibitions, press appearances,

all-all of them strengthen each other, so result may reflected in years.

Van konkurencia? Most Magyarországon kb. 10-12 olyan galéria van, ami hasonló elvekkel, célokkal működik jó színvonalon. Van egy olyan kínálat, ami érdekes és színvonalas, van egy olyan művészkör, aki nemzetközileg is érdekes lehet. Ezek szerint van fizetőképes kereslet a kortárs művészetre?

Ez szerinted mitől függ? Miért nem vásárol most a középréteg; anyagi okai vannak, vagy mert nem ismerik a kortárs képzőművészetet? Mindkettő

szerintem,

az

anyagi © KAMEN STOYANOV, 2011

Van egy réteg, és bár a gazdasági válság erősen érintette ezt a piacot is, ebben az évben az eredményeink optimizmusra adnak okot. Ugyanúgy figyeljük a napi gazdasági híreket, mint bármelyik más vállalkozó, mert az euró

árfolyam, vagy a kamatváltozás erősen érintik a vevőink érdekeit, ami nyilvánvaló hatással van ránk is. Elsősorban a gyűjtőkre tudunk támaszkodni, akik szenvedélyesen folytatják e tevékenységet még a nehezebb időszakokban is. A kortárs képzőművészeti piacot szerintem azzal lehetne fellendíteni, ha a középosztály is meg tudna jelenni vásárlóként, az érdeklődők is hozzájuthatnának ezen alkotásokhoz. Azokban az országokban, ahol erősebb a műtárgypiac, a középréteg jelenléte is sokkal erősebb.

32

2011 10

ART.CO MAGAZIN

Is there any competition? There are now roughly 10-12 galleries that work with similar principles, aims on a good standard in Hungary. There is a supply that is exciting and highstandard, there is an artist team, who may be interesting internationally. Does it mean that there is effective demand according to the contemporary art? Yes there are people, and although the economic crisis affected this market strongly, our yearly results give rise to optimism. We watch the daily

economic news, such as any other entrepreneurs, because the exchange rate of Euro and the changing of money rate affect our customers’ interests, what has an obvious effect on us. We can rely primarily on the collectors, who pursue this activity passionately even in the heavier periods. It would be possible to boost the contemporary fine art market, if the middle class would be able to appear as a customer , and the interested ones could obtain these artworks. In those countries, where the art market is stronger, the presence of the middle class is also much more stronger. What do you think what does this depend on according to you? Why the middle class is not


KÉPZŐMŰVÉSZET / FINE ARTS vonatkozások egyértelműen. Másrészről a műtárgyak vásárlása sok esetben családi hagyomány, amit a fiatalabb generáció is folytat. Ebben volt egy megszakadás a háborút követő évtizedekben, és most újra ki kell alakuljon az a fajta értékrend, ami ezt fontosnak tartja.

beköltöznek, egészen átformálódik a tér, egészen más közegben érzem magam. Ez számomra, mint magánember számára is hihetetlen inspirációt ad, a folytonos változás, szüntelen kihívás, hogy én is megfeleljek, hogy meg tudjam teremteni a körülményeket, ahol ezek a gondolatok megjelennek.

Miért szereted ezt a galérát vezetni? Két dolgot szeretek ebben a galériás tevékenységben. Az egyik, hogy van egy folyamatos szellemi pezsgés, mindig van egy új gondolat, amire a művészek érzékenyen reagálnak, akár a napi eseményekre, világra. Ezt nagyon szeretem követni, élvezem ezeket a beszélgetéseket. A másik, amit nagyon szeretek, ahogy a galéria tere egyik kiállításról a másikra átváltozik, ahogy az új gondolatok

Hogy tekintesz vissza az elmúlt öt évre; sikerült teljesíteni az akkor kitűzött célokat? Azt sikerült teljesíteni, amit akkor gondoltunk. Azt tudtuk, hogy ez nem egy egyik napról a másikra megtérülő befektetés, hanem jóval több időt igénylő tevékenység. Kulcskérdése a galériának, hogy meg tudja-e teremteni a hitelességét, ehhez pedig eredményeket kell felmutatni,

következetes programokat. Ha látják a gyűjtők, szakemberek, hogy ez megvalósul, akkor alakulhat ki a hitelesség. Ez, úgy gondolom, hogy alakulóban van, bizonyos mértékig már így van. Meghatározó jelentőségű az is, hogy a galériának sikerült beágyazódnia a magyarországi képzőművészeti élet közegébe, elsősorban a budapesti közegbe. Egyre többen ismerik és szeretik, ami legalább olyan lényeges, mint hogy éppen hogyan alakulnak az eladások. INDA GALÉRIA / INDA GALLERY KIRÁLY UTCA 34. II/4., H-1061 BUDAPEST NYITVA KEDD - PÉNTEK: 14.00 - 18.00 THUESDAY - FRIDAY: 14.00 - 18.00 WWW.INDAGALERIA.HU

© KORONCZI ENDRE, 2011 SZABÓ ÁDÁM: MOTORCSÓNAK, 2011

buying fine art now; he hasn’t got the money, or because the contemporary fine arts are not known?

Why do you like leading this gallery?

to what the artists respond sensitively, even onto the daily events, to world. I like observing this very much, I enjoy these talks. The other one, which I like very much, how is transforming the space of the from one of the exhibitions onto the other one, as the new thoughts move in the space is transformed entirely, I feel myself in an other medium entirely. And this for me, as a private person gives inspiration, the constant change ceaseless challenge, that me have to suit, that let me be able to create the circumstances where these thoughts appear.

I like two things in this activity. One, how there is a continuous intellectual sparkling, there is always a new thought,

How do you look back the past five years; did you manage to accomplish the aims that you set at the start?

Both according to me, the money concerns unambiguously. On the other hand the shopping of the art objects is a family tradition in many cases, which usually the younger generation continues. There was a disruption in this in the decades following the war, and now is needed to be formed that order of values, which consider this important one.

We managed to accomplish what we had believed then. We had known, that this is not an investment which would have been yielding from one of the days onto the other one. The key issue for the gallery is the authenticity, for that we have to present results, consistent programs. We may get this authenticity if the collectors, professionals are able to see that this comes true. This, as I see is in being formed, for some extent already is now. It has a determining significance, that the gallery succeeded to embed into the medium of the Hungarian fine art life, primarily into the life of Budapest. Increasingly more people know and like us what is such as essential at least, as how much sellings we have.

ART.CO MAGAZIN

2011 10

33


SZÍNTÉR / STAGE ART MARKET BUDAPEST 2011 BALÁZSY ANDRÁS

2011. október 27-30. között kerül megrendezésre az Art Market Budapest Nemzetközi Művészeti Vásár a Millenáris ’B’ épületében. Az Art Market Budapest kiemelt szakmai célja a közép-kelet-európai régió kortárs művészete és művészeti piaca elismertségének és fejlődésének előmozdítása, a régió képzőművészeti választéka felé irányuló belső és külső érdeklődés felkeltése.

34

Az Art Los Angeles Contemporary művészeti vásár 70 galériának nyújt kiállítási lehetőséget. A Frieze Art Fair ennél jóval nagyobb, 170 galériával, szobor parkkal. Az Art Basel a legnagyobb, a művészeti vásárok „olimpiája.” Ez az óriási esemény a nemzetközi kortárs művészeti vásár a Svájci Bázelben. Egy, tizenkét elismert nemzetközi galéria képviselőiből összeállított bizottság választja ki azt a 260 galériát melyek megkapják a vásáron való kiállítás és így egyáltalán a részvétel jogát.

Számos művészeti program vált állandó részévé ezeknek a vásároknak, úgy mint beszélgetések művészekkel, szakmai kerekasztal programok, film- és könyvbemutatók és még sok más kulturális esemény a vásár szervezőivel gondosan egyeztetve. Sokan már a nyitó előtt tudják, mit szeretnének megvásárolni. Nos, ők jobban teszik, ha nem késik le a kezdést, a nagyobb nemzetközi művészeti vásárokon sok kép még a hivatalos nyitás előtt – vagy rögtön azt követve – megtalálja új tulajdonosát.

ART MARKET BUDAPEST 2011

2011. OKTÓBER 27-30.

MILLENÁRIS ’B’ ÉPÜLET, 1023 BUDAPEST, KIS RÓKUS U. 16-20.

2011 10

ART.CO MAGAZIN

ART MARKET BUDAPEST 2010, FORRÁS: ART MARKET BUDAPEST

Az Art Market Budapest az Art Week Budapest programsorozat részeként, a gyújtópontja azoknak az eseményeknek, melyek keretében művészeti műhelyek, csoportok, és más kulturális intézmények mutatkoznak be alkotásaikkal ezen a héten. A vásáron kizárólag kortárs művészek és fotóművészek alkotásai kerülnek bemutatásra és eladásra, 50 kiállítási standon. A résztvevő galériákon túl, nagyra becsült szakemberekből álló kuratórium szavatolja a vásárban bemutatott alkotások művészi értékét. A világhírű Krinzinger Galéria által kifejezetten kelet-európai művészek támogatására létrehozott Krinzinger Projekte is jelen lesz egy olyan kiállítással, amelyet éppen az Art Market Budapest számára állítottak össze. Olyan művészeti projektek is lesznek a palettán, mint a cigány képzőművészeti program bemutatója. Az ’Inside Art’ szakmai programját pedig kerekasztal-beszélgetések, személyes művészinterjúk és könyvbemutatók színesítik. A képzőművészet jeles képviselőivel való találkozás lehetősége mellett minden este zenés szórakozási alternatívát kínál a Millenáris Fogadó épülete. Szombat este egy feledhetetlen záróbuli tesz méltó pontot erre az izgalmas eseménysorozatra. Nemzetközi szinten is hasonló jelleggel működnek a művészeti vásárok. Rendszerint ősszel, szeptemberben vagy októberben tartják meg őket egy világvárosban. Csaknem valamennyi metropoliszban tartanak ilyen művészeti vásárt, habár a legnagyobb és a legtekintélyesebb egy viszonylag kis városban kapott állandó otthont. A szervezők minden esetben komoly szakmai szűrőkön keresztül választják ki a közönség – és köztük az értő műgyűjtők – szeme elé kerülő legjobb és legértékesebb műveket.


KÉPZŐMŰVÉSZET / FINE ARTS ART MARKET BUDAPEST 2011 by ANDRÁS BALÁZSY

The Art Market Budapest International Art Fair will be organized on 27-30 October in Building ’B’ of Millenáris. The major professional aim of Art Market is to promote the reputation and the development of the Middle Eastern European contemporary art and his artistic market, and the rising of inside and exterior interest directed towards the region’s fine art.

The world-famous Galerie Krinzinger which specifically created Krinzinger Projekt to support Eastern European artists, will attend an exhibition that they put together just for the Art Market Budapest. There will be also other type art projects in the event, as the gypsy art program presentation. Round table discussions, personal artist interviews and book shows will enrich the professional program of ‘Inside Art’. Beside the opportunity of meeting the illustrious representatives of the

MILLENÁRIS - BUILDING ‘B’ KIS RÓKUS U. 16-20, H-1023 BUDAPEST

27-30 OCTOBER 2011

ART MARKET BUDAPEST 2011

ART MARKET BUDAPEST 2010, SOURCE: ART MARKET BUDAPEST Art Market Budapest will be the part of a program series called Art Week Budapest and the focus for the events under which artistic workshops, groups, and other cultural institutions make their debut with their works. On the fair will being presented and selling only contemporary artists’ and photographers’ artworks on 50 exhibition pitches. Beyond the participant galleries, an advisory board consisting of specialists estimated for the artistic value of the presented creations.

fine arts Millenáris Fogadó (Building ’G’) offers a musical entertainment alternative in the evening. On saturday evening an unforgettable ending party puts a worthy dot onto these exciting series of event. The art fairs work also with a similar character on an international level. Usually they are kept in autumn, in September or October in a metropolis. There are artistic fairs in every large metropolis, although the most prestigious one received a constant home in a relatively little city. The organizers select through serious vocational filters the best and most valuable artworks which is getting in front of the audinece’s – and between them the understanding art collectors’ – eyes. Art Los Angeles Contemporary art fair provides exhibition opportunity for 70 galleries. Frieze Art Fair is much bigger with 170 galleries and sculpture park. Art Basel is the largest one, the ‘Olympic Game’ of the art fairs. This enormous event is the international contemporary art fair in Basel, Switzerland. A commission made from representatives of twelve acknowledged international galleries selects those 260 galleries which ones get the right to exhibit on the fair altogether the right of the participation. A number artistic program became constant part of these fairs, such as talks with artists, vocational round table programs, film and book shows and many other cultural events with carefully negotiating with the organizers of the fair. Many people know it before the opener, what would he like to buy. Well, I suggest them to don’t miss the start, because on the bigger international art fairs many pictures before the official opening – or immediately after it – find his new owner.

ART.CO MAGAZIN

2011 10

35


hirdetés WWW.ART.CO.HU


FILM / MOVIES AZ ELVESZETT MEGTALÁLÁSA – PÁRIZS ÉJFÉLKOR SAJÁTGENERÁCIÓ SÍR, KÖZÖS KRIPTA - BURIED (2010) ZOLNAI-BURLINGAME ZSÓFIA

Bohém harmonikaszó és impresszionista pillanatképek felvillanása idézi meg a francia főváros hangulatát Woody Allen legújabb kasszasikerének első mozzanataiban. Kényszerű sóhajtással felkészülünk a mester legújabb bús-borongós romantikázására. A párizsi parkban andalgó párocskáról hamar kiderül, hogy igazából amerikai turisták, a hollywoodi forgatókönyvírástól megcsömörlött Gil (Owen Wilson) szinte dallamosan lépdel a háttérzene sanzonjára, miközben menyasszonya Inez (Rachel McAdams) fanyalogva igyekezne vissza luxusszállodájuk kényelmébe. Míg utóbbi szereplő csupán szülei üzleti utazását kihasználva érkezett egy sikkes bevásárlókörútra, addig Gil, a főhősünk, a tipikus woody allen-i figurát megszemélyesítő tűnődő entellektüel, szerelmes a városba, a házasságkötésük utáni ideköltözésüket fontolgatja. Az útleírásnak ígérkező zsánerfilm folytonosságát egy este

SVÉBIS BENCE

megbontja a váratlan fordulat, mely a film tulajdonképpeni magjává válik. A párizsi utcákon éjfélkor botorkáló Gilt egy majd százéves Peugeot veszi fel, és a különös autóstoppnak mágikus időugrás lesz a vége. Allen nem magyarázza meg az esemény mikéntjét, ahogy azt sem, hogy vajon a képzelete játszik-e az újdonsült kalandorral, avagy a valóságot éli meg. A lényeg mégiscsak az, hogy Gil a húszas évek egyik híres partijának kellős közepébe csöppen, ahol az elveszett nemzedék képviselőivel bocsátkozik könnyed csevejekbe.

Az értetlenkedő kijelentései sikkes beszólásokká válnak, hamar feloldódik a mámoros hangulatban. Az elkövetkező napokban az Owen Wilson által bravúrosan megformált írónk kettős életbe kezd. Éjszakáit az Aranykorban éli meg, ahol egyenértékű kezdő művészként kezelik az általa olyannyira nagyratartott idolok, mint Ernest Hemingway vagy Scott Fitzgerald, és persze gyengéd érzelmekbe bonyolódik egy tipikusan titokzatos art groupie-val (Marion Cotillard). Nappal menyasszonya hisztérikus kirohanásait és üres megjegyzéseit,

On the other hand the main character Gil (who impersonates Woody Allen’s brooding intellectuel) has already fallen in love with the city. He would like to move there after he and Inez get married. The genre is discontinued: when what seemed to be a travelogue becomes science fiction. One night an unexpected happening turns out to be the real nucleus of the story. Gil wanders on the streets of the midnight Paris when he hears the the bells chiming and hundred-yearold Peugeot stops to pick him up. The strange hitchhiking emerges into a timetravel. Mr. Allen doesn’t tell us how this happened and we don’t know if this adventure is imaginary or reality.

Anyhow, Gil pops up in the middle of a party from the 1920’s where he initiates easy chit-chats with the gems of the Lost Generation. He quickly eases into an intoxicating cheer since his confused comments turned out to be cool quotes of the night. On the following days the Hollywood scriptwriter starts a double life. When the sun goes down he emerges as a novice writer of what he considers the Golden Age. He becomes one of the artists very much like his beloved idols, Ernest Hemingway or Scott Fitzgerald. Of course he develops romantic feelings towards a secretive art groupie, Adriana, who is Picasso’s mistress (Marion Cotillard).

FINDING OF THE LOST GENERATION – MIDNIGHT IN PARIS by ZSÓFIA ZOLNAI-BURLINGAME

The very first moments of Woody Allen’s latest blockbuster evokes the athmosphere of the French capital with the sounds of the bohemian accordion and flashes of impressionist pictures. With an obligate and uneasy sigh we are getting ready for the new gloomy- depressed lovestory. Little did we know, that the lovey-dovey couple on the Parisian promenade are undercover American tourists. Gil (played by Owen Wilson) - who got tired and rich from scriptwriting for Hollywood- is almost dancing for the background tunes of chanson. At the same time his fiancée, Inez (Rachel McAdams) stays pouting and sceptical about charm and she can hardly wait to escape back into the luxury of their five star hotel. She has only accompanied her parents on their business trip to shop in chic.

ART.CO MAGAZIN

2011 10

37


SZÍNTÉR / STAGE valamint pedálgép ismerősük (a szintén megszokott pszeudo- entellektüell alleni karakter) okoskodásait hallgatja, és bontakozó első regényét foltozgatja, hogy éjszaka elnyerje bálványai szakértő elismerését. Az elveszett generáció híres személyiségeinek felvázolt, szellemidéző személyiség-skiccei bűbájosak. Hemingway megfoghatóvá válik, férfias beszédmódja és elfojtott agresszív kocsmabeszédei megidézik az írót, ahogy a szürrealisták is pillanatok alatt szerethető párizsi bohémokként idéződnek meg. Adrian Brody, mint Dali, dagályos és maníros, épp, ahogy a nagy festő alakja lehetett annak idején. Az időutazó fantasy töréspontja akkor következik be, amikor Gil felismeri, hogy a múltba való elvágyódása tulajdonképpen nem jelent megoldást alkotói és magánéleti válságaira. Az Adriana iránt táplált szerelmi érzelem-kezdeménye pedig valójában abból fakad, hogy a lány Gil énjének tükörképe, csak ő a belle epoche nosztalgiájának megélésében keres menedéket. Persze a When the sun rises, he has to listen to his fiancée’s hysterical scenes and empty thoughts and their frenemy’s smart-ass monologues. He starts rewriting his first novel to earn the professionel admiration of his new friends. Woody Allen’s masterful delineation of the emblematic artists from the Lost Generation is charming and almost cartoon-like. His necromancy shows a stroke of a genius. The shadows of the ghosts becomes new lives and real features. Hemingway comes alive again in his macho self, he speaks with the few words of repressed agression. The Surrealists are to represent the easy-to-like Parisan unconventional agents of the La Bohéme. Adrian Brody as Dalí acts pompous and mannered, just like we think Salvador could have been years ago. The time traveler fantasy’s breaking point occurs when Gil realises that his longing to the far past doesn’t mean a real escape from his professional and private lives’ agonies. Adriana awakens the feelings of true love but that originates from their similarities.

38

2011 10

ART.CO MAGAZIN

rendező felkínálja hőse számára a tökéletes nőideált, mely a valódi, jelenkori párizsi nőt személyesíti meg, de ezt a szálat nem fűzi a sugallati szintnél tovább. Woody Allen negyvenéves pályafutása során sok filmtörténeti klasszikus került ki kezei közül, de a Párizs éjfélkor igazi pénzgépként könyvelhető el, szeptemberig 53,5 millió dolláros bevételt hozott csak az USA-ban (forrás: IMDb). Pedig érzékeny vizeken lavíroz, a megszokott és biztonságos témaalkotó New Yorkból Párizsba helyezi át a történeti hangsúlypontot, persze, nem először. A film szofisztikáltabb élvezete pedig egyfokú műveltségi előfeltételt igényel, hiszen nem egyszerűelcsípni az egyáltalán nem szájbarágós művészettörténelmi uta lásokat. Owen Wilson romantikus hős-szerelmese nem majmolja

a fiatal Woody Allen főszereplőinek neurotikus, tragikusan meg-nemértett, önimádó értelmiségijét. Kiegyensúlyozottabban, őszinte lelkesedéssel, elegáns lazasággal jeleníti meg az önmagában folyton kételkedő, született álmodozó alakját. A film összetett humora ugyanúgy szól a tini „romkom”-okon felnövekedett nemzedékhez, mint a klasszikus allen-i filmvezetést és iróniát megszokott és megkövetelő generációhoz. A kiforrott, legallyazott közönségbarát történetfonal, és a rövidített, de megérthető sztoikus monológok árulkodnak a rendező gondos keze nyomairól, míg a zenei aláfestés, csodaszép hangulatképek, nem elcsépelt romantika és Párizs tanúskodnak arról, hogy ismét filmtörténeti klasszikus születésénél segédkezett Woody Allen.

Her aspiration to find refuge in the years of the Belle Epoche mirrors Gil’s nostalgic desire to do so in the 1920’s. The director of course offers his hero the ideal woman as a reward, who stands for the mademoiselle of the modern reality, but Mr. Allen only gives us hints of the happy ending. Mr. Woody Allen, turned 75, in the past 40 years of his career he has created many movie classics, but the Midnight in Paris is a real moneymaker, it has earned 53,5 million dollar by July in United States (source: IMDb). Although he leaves behind New York, his safe and usual theme and location, even if not for the first time. To enjoy the movie on a more sophisticated level, Mr. Allen expects the audience to be above average cultivated, it ain’t easy to catch

the art historical hints. Owen Wilson, as a romantic hero stops being an imitation of Woody Allen’s neurotic, tragic, self-loving intellectuels. He is more level, his enthusiasm is true, he features the natural born dreamer with an ease and elegant self-doubt. The complex humor of the movie speaks to the rom-com loving teens and also to the classic Allen movie-lover generation. The firm and defined storyline, the shortened but understandable intellectual monoluges tell us, that the director’s hands still haven’t shaken yet while he was writing the script. And besides, the well thought words, the picturesque scenery and the very French tunes help us make sure, we have just watched and enjoyed another everlasting piece from the Master.


FILM / MOVIES PÁRIZS ÉJFÉLKOR (2011) OWEN WILSON - GIL

HAZAI BEMUTATÓ: 2011. NOVEMBER 10. FORGALMAZZA: BUDAPEST FILM

RACHEL MCADAMS - INEZ KURT FULLER - JOHN

RENDEZŐ: WOODY ALLEN FORGATÓKÖNYV: WOODY ALLEN OPERATŐR: DARIUS KHONDJI

MIMI KENNEDY - HELEN MICHAEL SHEEN - PAUL NINA ARIANDA - CAROL

TRAILER CARLA BRUNI - IDEGENVEZETŐ

IMDB

MIDNIGHT IN PARIS (2011)

OWEN WILSON - GIL

RELEASE IN HUNGARY: 10 NOVEMBER 2011 HUNGARIAN DISTRIBUTOR: BUDAPEST FILM

RACHEL MCADAMS - INEZ KURT FULLER - JOHN

DIRECTOR: WOODY ALLEN SREENPLAY: WOODY ALLEN CINAMATOGRAPHER: DARIUS KHONDJI

MIMI KENNEDY - HELEN MICHAEL SHEEN - PAUL NINA ARIANDA - CAROL

TRAILER

CARLA BRUNI - MUSEUM GUIDE

IMDB

ART.CO MAGAZIN

2011 10

39


SZÍNTÉR / STAGE ÁLMOK OTTHONA (2011) Stanley Kubrick Ragyogás című pszichothrillere azok közé a kultfilmek közé tartozik, amelyeket nem restellnek időről időre elővenni és ihletet meríteni belőle. Jim Sheridan legújabb munkája, a David Loucka által írt Dream House sem átall másolni a Stephen King regényéből készült filmes adaptációból. Az Atenton család kálváriáját bemutató film hőse a mindenre elszánt apa, aki csak családját szeretné megvédeni. Az ügyeletes James Bond (Daniel Craig) és Rachel Weisz főszereplésével készült alkotás tipikusan olyan film, amelytől bizonyosan hideglelést kapunk annak hatásvadász rendje és módja szerint. DREAM HOUSE (2011) Stanley Kubrick’s The Shining is one of those cult films include, that are not ashamed to take out from time to time and draw inspiration from it. Jim Sheridan’s latest work, Dream House, written by David Loucka has the face to copy thefilm adaptation written by Stephen King. The movie shows the calvary of Atenton family, where the hero is the desperate father who just want to protect his family. This film with the actually James Bond (Daniel Craig) and Rachel Weisz is a real typically case of easy way; certainly we receive shivers according to his order and his for effect manner. TRAILER A LEGSZEBB DOLOG (UN HEUREUX ÉVENEMENT, 2011) Rémi Bezançon még csak harmadik nagyjátékfilmjét rendezte meg, anynyi azonban bizonyos, hogy nagyfokú érdeklődést mutat a párkapcsolati- és családi viszonyok iránt. Míg a tavalyi Titanic Fesztiválon bemutatott Hátralévő életed első napja (Le premier jour du reste de ta vie, 2008) című mozijában a családi fészket éppen elhagyó gyermekekre és szüleikre fókuszál, addig új filmjében, A legszebb dolog-ban a családalapítás kevésbé boldog pillanataira. Bezançon szívbemarkoló történetet kreált, amely a már jól ismert panelekből építkezik, de emberközeli és őszinte filmje ettől még nem válik kevésbé érdekessé. A HAPPY EVENT (UN HEUREUX ÉVENEMENT, 2011) Rémi Bezançon directed only his third movie, but it is certain that he has a high level of interest in relationships and family relationships. While on the last year’s Titanic Festival featured The First Day of the Rest of Your Life (Le premier jour du reste de ta vie, 2008) called motion picture focused on the children who was just leaving the family nest and on their parents, until in the new film, A Happy Event on the less happy moments of family formation. Bezançon created a poignant story that is built from well-known panels which doesn’t mean that his men-close and honest film is less interesting. TRAILER 40

2011 10

ART.CO MAGAZIN


FILM / MOVIES KALAND (2010) Sipos József az Eszter hagyatéka után újabb Márai Sándor regényt adaptált. A Kaland Dr. Kádár Péter professzor életéről szól, aki az élet minden területén sikeresnek mondható, remek munkával és gyönyörű feleséggel dicsekedhet. Irigylésre méltó helyzete azonban kinevezésének következtében darabjaira hullik, az új körülményekhez való alkalmazkodásért pedig nemcsak neki, de feleségének és fogadott fiának is nagy árat kell fizetnie. Sipos szereplőivel ellentétben nem kísérti a sorsot; megszokott gárdával dolgozik, mind a színészeket, mind a technikai stábot illetően.

ADVENTURE (KALAND, 2010) József Sipos adapted a novel from Sándor Márai again after the Esther’s legacy. The Adventure tells about Professor Dr. Peter Kadar’s life, who can be considered a very successful person, boasts a great work and a beautiful wife. The appointment of an enviable life, however, falls to pieces due for the conformation to the new realities not only him but his wife and adopted son have to pay a high price. Sipos in contrast with his characters doesn’t tempt fate, works with the usual team on both the actors and technical crew concerned. TRAILER MELANKÓLIA (MELANCOLIA, 2011) A Dogma filmek atyja Lars von Trier a megbotránkoztató Antikrisztus című filmje után újra visszalopta magát a kritikusok szívébe. A sztárokat felvonultató Melankólia drámai hangvételű thriller, de katasztrófa jellege miatt akár Trier-ultimátumnak is nevezhetnénk. Esküvői vacsorán járunk, ahol a menyasszony korántsem olyan boldog, mint amilyennek lennie kellene. A természetben észlelt furcsaságok megfertőzik lelkét, úrrá lesz rajta a melankólia, és közben még az apokalipszis napja is vészesen közeledik. Az európai koprodukcióban készült alkotás romantikus szemlélettel közeledik a természethez, amely ugyanannyira kiszámíthatatlan, mint az emberi, de főleg a női természet. MELANCOLIA (2011) The father of Dogma films, Lars von Trier after his offensive movie, the Antichrist stole again the hearts of critics. The dramatic tone of Melancolia thriller featuring celebrities, but because of its disaster-nature may call a Trier ultimatum. We are at a Wedding dinner, where the bride is not as happy as she should be. In nature, oddities found infecting her soul, she will be overcome by a melancholy, and even during the day of the apocalypse is coming dangerously close. The European co-production work shows a romantic approach to nature, which is as unpredictable as human, but especially the female nature. TRAILER

ART.CO MAGAZIN

2011 10

41


SZÍNTÉR / STAGE ÁRRAL SZEMBEN – NICOLAS WINDING REFN: GÁZT! MAJSA BARBARA

Nicolas Winding Refn bebizonyította, hogy létezhet akció film látványos akciójelenetek, világot megváltó hősök és temérdek mennyiségű vér nélkül. Míg Hollywoodban futószalagon gyártják az effajta alkotásokat, addig a dán gondolt egyet, és megrendezte Drive című filmjét, amely az akciófilm zsánerét értelmezi újra. Az utóbbi években még inkább felgyorsult technika fejlődés által a filmipar is rengeteget profitált, de a mozgóképek színvonalán így sem tudtak javítani. Tartalmas mondanivaló híján a nézőket a legelképzelhetetlenebb történetekkel bombázzák, melyekben már a realitás apró jele sem mutatkozik, újra a robotok és az alienek virágkorát éljük. A Drive ezzel szemben egy teljesen átlagos történetet mesél el, melynek középpontjában egy kaszkadőrként dolgozó fiatalember áll, aki nappal akciófilmekben vállal veszélyes mutatványokat, éjjel bűnözőket fuvaroz. Refn ügyesen lavírozik Hollywood aknamezején, mozgóképe (ön)reflexív jellegével lebilincselő alkotássá válik, az egyes skandináv akciófilmekben

tapasztalt visszafogottság és komor hangulat pedig remekül illeszkedik az amerikai helyszínekhez. A film a filmben technikával bepillantást nyerhetünk az akciófilmek készítésébe, s megmutatkozik Hollywood egy másik oldala is, ahol még mindig a pénz az úr. A nincstelen, de tehetséges művész a zölhasúkat birtoklók fogságába kerül, ahonnan csak

akkor szabadulhat, ha a morális értékeit hátrahagyva a nagyok játékát játssza. Az alsó kamerállás domináns használata jelzésértékű, a Ryan Gosling által életre keltett sofőr karakterét Refn a néző pozíciója fölé helyezi, ezzel jelezvén a férfi hatalmát. Az egyre sűrűsödő akciókkal párhuzamosan tör a felszínre a félénk és visszahúzódó természete mögött megbújó

In contrast to this, “Drive” tells a completely ordinary story of a young stuntman who performs dangerous stunts in action films during the day, and drives criminals in the night. Refn cleverly moves in the minefield of Hollywood: his motion picture becomes gripping owing to its self-reflecting nature; the typical Scandinavian moderateness and gloomy atmosphere fit perfectly in the American setting. Through the “film within the film” technique, we can take a closer look at the process of action film making and the viewers are introduced to Hollywood’s other face where still money is the lord. The penniless but gifted artist falls into

the power of those who possess the money, and he can escape only if he leaves his moral values behind and plays the games of the “big guys”. The dominant use of the lower angle shot is significant: the chauffeur’s character played by Ryan Gosling is placed above the viewers’ position thus signalling the man’s power. In parallel with the denser and denser actions, the aggression that lies deeply within the protagonist’s shy and moderate nature comes to surface. Beside the slowly unfolding plot, an unusual and rarely experienced atmosphere is created with the help of other means of film language.

AGAINST THE FLOW NICOLAS WINDING REFN: DRIVE by BARBARA MAJSA

Nicolas Winding Refn has proved that an action film can exist without spectacular action scenes, world-saving heroes and tremendous amount of blood. While Hollywood produces films of this kind on the production line, the Danish had an idea and directed his film titled “Drive”, which redefines the action film genre.

The film industry profited a lot in the accelerated technical developments of the past years, yet the motion picture standards were not improved significantly. Lacking valuable message, the viewers have been flooded with the most inconceivable stories where a sign of reality can hardly be traced: we experience the renaissance of the robots and aliens.

42

2011 10

ART.CO MAGAZIN


FILM / MOVIES agresszivitása. A lassan kibontakozó cselekményén túl az egyéb filmnyelvi eszközök segítségét igénybe véve teremtődik meg a szokatlan és akciófilmekben eddig ritkán tapasztalt atmoszféra. Az egyes jelenetek során hallott diegetikus és nondiegetikus zenék szövegeikben plusz információkat hordoznak a látottakról, a szereplőkről, illetve hangulatfokozó funkcióval bírnak. A kép és a hang tökéletes egységet alkot, valamint a visszafogott színészi játék,

The lyrics of the diegetic and nondiegetic music used in certain scenes provide extra information about the plot and the characters and also intensify the overall atmosphere. The picture and the sound create a perfect unity while the moderate acting together with the consciously builtup narrative and the non-linear plot makes “Drive” a really exciting piece of work. The film bears explicit and implicit contents and reflects upon the genre and Hollywood at the same

a tudatosan felépített narratíva és a non-lineáris cselekmény teszik igazán izgalmas alkotossá a Drive-ot, amely explicit és implicit tartalmakat hordoz, s nemcsak a zsánerre, de magára Hollywoodra is reflektál. Refn tehetségét dicséri, hogy nem próbálta meg túlszárnyalni a tipikus amerikai akciófilmeket, helyette új konstrukciót választott; kis költségvetésből készült művében a minőségi és igényes filmgyártás újabb mintapéldányát vélhetjük felfedezni.

GÁZT! (2011) FORGALMAZZA: FÓRUM HUNGARY HAZAI BEMUTATÓ: 2011. SZEPTEMBER 15. RENDEZŐ: NICOLAS WINDING REFN FORGATÓKÖNYV: HOSSEIN AMINI OPERATŐR: NEWTON THOMAS SIGEL TRAILER IMDB

time. Stemming from Refn’s talent, he did not attempt to exceed the typical American action films; instead, he has chosen a new construction: in his low-budget film a new example for quality filmmaking has been created.

ORIGINAL TITLE: DRIVE (2011) HUNGARIAN DISTRIBUTOR: FÓRUM HUNGARY HUNGARIAN RELEASE DATE: 15 SEPTEMBER 2011

TRAILER IMDB

DIRECTOR: NICOLAS WINDING REFN SCREENPLAY: HOSSEIN AMINI CINEMATOGRAPHER: NEWTON THOMAS SIGEL

ART.CO MAGAZIN

2011 10

43


SZÍNTÉR / STAGE “SZERETÜNK BEJÖNNI IDE” - INTERJÚ CSÁNYI SÁNDOR SZÍNMŰVÉSSZEL SZEKERES SZABOLCS

Arthur Miller egy alkalommal azt nyilatkozta kollégája, Tennessee Williams A vágy villamosa című darabjának női főszerepéről, hogy ameddig csak egy színésznő lesz is a világon, ez a karakter élni fog. Miller nem tegnap írta az alábbiakat, de ma már elmondhatjuk, hogy nem tévedett. Ezúttal Kováts Adél formálja meg Blanche-t a Radnóti Színházban, partnerei sem akárkik, hiszen többek között Csányi Sándort, Petrik Andreát, Wéber Katát és Schneider Zoltánt láthatjuk a színpadon. A rendező Zsótér Sándor, aki nem először dolgozik a Nagymező utcai társulattal. A próbafolyamat közepén Csányi Sándort faggattam a drámáról, a társulati tagság előnyeiről és a tehetséges fiatalok támogatásáról. Miért ennyire vonzó Blanche figurája? Meg lehet ezt fogalmazni egy férfi szemszögéből?

Blanche élete maga a titokzatosság. Ellenben a maszkulin Stanley Kowalski eléggé egyoldalúnak tűnik.

Egy színésznek akkor izgalmas egy szerep, ha a figurának meg lehet ismerni a mélyét, a gonoszságát, az elviselhetetlenségét. Ebben a darabban van egy pont, ahol a néző megutálja Blanche-t. Ezzel együtt a darab végén meg tud érte szakadni a szíve. Ez egy nagyszerű csel. Csehov is tud ilyeneket: megmutatja egy karakter minden részét, eltartja magától, mégis a végén a publikum megsiratja. Nagyon nézőbarát dolog, amikor a színész kezében van a közönség.

Kowalskinak nincsenek mélységei, ő Blanche ellenpontja. Egyáltalán nincsenek kétségei, nincsen lelkiismeretfurdalása, megéli a napjait, úgy, ahogy kell. Nekem mindenben másnak kell lennem, máshogy járok, máshogy beszélek. Mert Blanche irracionálisan titokzatos, én viszont szerepem szerint földhözragadt kispolgár vagyok. Ez a figura nem fejlődik semmit, de nagyszerű szituációkba kerül a darab folyamán. Nagyon hiszek a viszonyban, amely Kowalski

és Stella között van, ugyan nem két agysebészről vagy IQ-bajnokról beszélünk, de ők ketten imádják egymást. Őszintén boldogok, a maguk szintjén jókat beszélgetnek, és persze hatalmasakat dugnak esténként, ami szerintem fontos ebben az esetben. Nagyon működik ez a kapcsolat, ez a két ember tökéletesen összeillik. Nem kell feltétlenül ismerni az életet ahhoz, hogy az ember boldog tudjon lenni egy párkapcsolatban. Tennessee Williams drámájában nehéz nem azonosulni a szereplőkkel. A rendező Zsótér Sándor stílusa viszont inkább hideg és racionális.

“WE LIKE COMING IN HERE” - INTERVIEW WITH ACTOR SÁNDOR CSÁNYI by SZABOLCS SZEKERES

Arthur Miller once made a statement to his colleague, Tennessee Williams’s Streetcar Named Desire, exactly to main female role of the play, that this character will live while there will be actresses in the world. Miller wrote this long time ago, but we can say today that he was right. This time Adél Kováts plays Blanche in Radnóti Theatre, and his partners did not start it today, we may see Sándor Csányi, Andrea Petrik, Kata Wéber and Zoltán Schneider on the stage. Director was Sándor Zsótér, for who it wasn’t the first act with this company. We quizzed Sándor Csányi about the drama, the benefits of company membership and the support of talented young people.

44

Why is so attractive Blanche’s character? Is it possible to formulate this from a man’s visual angle?

Blanche’s life is the mystery itself. In addition masculine Stanley Kowalski appears quite one-sided.

A role is exciting for an actor if it is allowed to get to know the figure’s deep one’s, his evil, his unbearableness. There is a point in this play where the spectator starts to hate Blanche. On the other hand his heart is broken for her on the end of the play. It is an easy trick. Csehov can make tha sames: shows every part of the character, keeps it away from himself, finally the audience mourns for it on the end. In fact it is a spectator friend thing, when the audience is in the actor’s hand.

Kowalski doesn’t have depths, he is the counterpoint of Blanche. He doesn’t have doubts or qualm altogether, just lives his days, as it is needed. I have to be else in everything, I walk some other way, I speak some other way. I’m an earth-bound petty bourgeois according to my role while Blanche is irrationally mysterious. This character doesn’t develop nothing, but gets into superb situations during the play. I believe very much in the relationship between Kowalski and

2011 10

ART.CO MAGAZIN

Stella, whom in their simple, primitive way love each other. They are honestly happy, on their own level they talk good ones, and of course they fuck huge ones in the evenings, which in this case is very important. It works, they make a perfect pair. No need to know the life to being happy in a relationship. In this drama is heavy not to identify with the characters. On the other hand the style of directing Zsótér Sándor is cold and rational. Did this cause any problem? As I see Zsótér’s style is not at all cold,


SZÍNHÁZ / THEATRE Okozott ez gondot a próbák során?

it is a useful experience for me to working with him. He asks you only to understand what you say. He has big truth in it, that if somebody has a big grief presumably won’t start lashing himself to the land, but says simply that my heart is broken. I think his style is absolutely romantic, and makes all this with a very good taste. In Zsótér it is fantastic, that he doesn’t get tired to bug the actor. An other director would have accepted what we do now on the centre of the test process as good for a long time already. He doesn’t. I thought that I’m so skillfully in fibing, how it is not noticed, and generally they didn’t get accustomed to it, but Sanyi realises it always. It’s a frightening feeling, how you lie while somebody sees it continuously, and demands it on you. Painful thing, but we will be grateful in our whole life for these roles. Could be able to push this play how it is necessary, because I know it where to shout and where to cry, but before Zsótér the man is psychically naked, and always kicks our asses on the road where we started.

Elég szokatlan, hogy a darab szövegét a díszlettervező (Ambrus Mária) és a rendező fordítja. Miért készült új magyar szöveg az előadáshoz?

Rather unusual, that the text of the drama is translated by the stage designer and the director. Why was made a new Hungarian text for the lecture?

slang and less “Oh baby.” In the fifties the translator imagined the American slums’ slang for example, that put the word ’baby’ many times in the mouth of Stanley. To say in Shakespeare’s age that “devil and hell” having been qualified as a serious swear; today we just laugh on it.

Czímer József fordítása fél évszázad-

FOTÓ / PHOTO: KOVÁCS DÁVID

Szerintem egyáltalán nem hideg Zsótér stílusa, nekem nagy élmény vele dolgozni. Ő annyit kér csak, hogy értsd azt, amit mondasz. Abban nagy igazsága van, hogy ha valakit nagy bánat ér, vélhetően nem kezdi a földhöz csapkodni magát, hanem egyszerűen azt mondja, hogy most megszakad a szívem. Szerintem kifejezetten romantikus a stílusa, csak mindezt nagyon jó ízléssel csinálja. Zsótér esetében még az a fantasztikus, hogy ő nem fárad el cseszegetni a színészt. Amit most csinálunk a próbafolyamat kellős közepén, más rendező már rég elfogadta volna jónak. Ő nem. Én már azt hittem, hogy tudok olyan ügyesen kamuzni, hogy nem veszik észre, és általában nem is szokták, de Sanyi mindig rájön. Ijesztő érzés, amikor valaki folyamatosan látja, hogy hazudsz, és számon kéri rajtad. Gyötrelmes dolog ez, de ezekért a szerepekért, hálásak leszünk egész életünkben.

Szalonképesen is lehetne nyomni ezt a darabot, mert tudom, hogy hol kell kiabálni, és hol sírni, de Zsótér előtt lelkileg meztelen az ember, és mindig továbbrugdos azon az úton, ahol elindultunk.

The translation of József Czímer is fifty years old, the current version is more breathing, with modern

ART.CO MAGAZIN

2011 10

45


SZÍNTÉR / STAGE TENNESSEE WILLIAMS A VÁGY VILLAMOSA

RENDEZŐ ZSÓTÉR SÁNDOR

RADNÓTI SZÍNHÁZ

FORDÍTÁS AMBRUS MÁRIA, ZSÓTÉR SÁNDOR

BEMUTATÓ: 2011. OKTÓBER 16.

WWW.RADNOTISZINHAZ.HU

TENNESSEE WILLIAMS A STREETCAR NAMED DESIRE

DIRECTOR SÁNDOR ZSÓTÉR

RADNÓTI THEATRE

FOTÓ / PHOTO: KOVÁCS DÁVID

1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 11.

NAGYMEZŐ U. 11, H-1065 BUDAPEST TRANSLATION MÁRIA AMBRUS, SÁNDOR ZSÓTÉR 46

2011 10

PREMIERE: 16 OCTOBER 2011

ART.CO MAGAZIN

WWW.RADNOTISZINHAZ.HU


SZÍNHÁZ / THEATRE dal ezelőtti, a mostani fordításban élőbbek, maibbak a szlengek, nincs benne annyi „bébizés”. Az 50-es években úgy képzelte a fordító az amerikai munkásnegyed szlengjét, hogy sokszor mondatta például Stanley-vel a bébi szót. Shakespeare korában azt mondani, hogy „ördög és pokol” súlyos káromkodásnak minősült, azonban ma már csak nevetünk rajta. Igen régóta társulati tag a Radnóti Színházban. Gondolt már arra, hogy szabadúszó lesz? Szerintem szabadúszóként még meg lehet élni, de fejlődni semmit sem lehet. Engem biztosan az amorózó skatulyája várna, bárhová is mennék vendégszerepelni. Elég csak a futballban gondolkodni: hiába veszel 11 jó játékost, néhány évnek el kell telnie ahhoz, hogy csapatként összeérjenek. Szeretünk bejönni ide, és ez egy hatalmas dolog, teljesen őszintén

You are company member in Radnóti Theatre for a long time. Have you ever thought about being a freelancer? It is possible to go through as a freelancer, but to develop maybe nothing. They would put me everywhere in the box of ‘lover.’ Think about the football: you take 11 good players, some years will be needed, to be achivied as a team. We like coming in here, and this is a huge thing, I say totally sincerely that few actors may reveal it about himself, how he loves his colleagues. Here in Radnóti this is the situation. We have to appreciate this. You are a goodwill ambassador in New Europe Foundation. What kind of tasks do you perform? This foundation yearly supports talented children and young persons with 100 million. For example they get a piano for them, then it is checked naturally whether he practises, goes to a school etc. Supports foundations

mondom, hogy kevés színész mondhatja el magáról, hogy szereti a kollégáit, itt a Radnótiban pedig ez a helyzet. Ezt meg kell becsülnünk. Ön jószolgálati nagykövet az Új Európa Alapítvány képviseletében. Milyen feladatokat lát el? Ez az alapítvány évi 100 millióval támogat tehetséges gyerekeket és fiatalokat. Vesznek nekik például zongorát, és utána természetesen ellenőrzik azt, hogy gyakorol-e, jár-e iskolába stb. Támogat olyan alapítványokat is, amelyek beteg gyerekekkel foglalkoznak, teszem azt, vak vagy gerincbeteg gyerekeket vesznek a szárnyaik alá. Szerintem nagyszerű dolog, hogy van egy nagy cég, és nem az emberektől veszi el a pénzt, hanem a bevétele egy részét jótékony célokra fordítja. Én vagyok ennek a szervezetnek a hírvívője, amolyan összekötő az alapítvány, az emberek, és a média között.

Olvastam egy thrillerről, amelyben Nagy Zsolttal játszik együtt. Hol tart a forgatás? Ez a film hét éve minden áldott évben készül, mindig azt mondjuk, hogy majd jövőre megcsináljuk. Most is ez van. Nagyon remélem, hogy egyszer tényleg befejezzük. Mikor lenne A vágy villamosával elégedett? Lehet tudni egy előadásról, hogy hány alkalommal kerül majd színre? Ezt egy Zsótér Sándor rendezte darabnál szinte lehetetlen megjósolni, meg egyébként sem könnyű. Például, senki sem gondolta volna annak idején, hogy a Naftalin Szabó Máté rendezésében dugig telt házakkal megy nálunk, ráadásul ilyen hosszú ideig. A vágy villamosáról mindenkinek van valami halvány emléke, asszociációja, úgyhogy jönni fognak az emberek, bár hogy pontosan mi is ez, azt nem mindig tudják, szerintem.

that deal with ill children, boughting blind or spine patient children under their wings. According to me is a superb thing, how there is a big firm, which doesn’t take away the money from the people, but devotes a part of his his income to charitable aims. I’m the messenger for this organization, a bridge between the foundation, the people and the media.

otherwise not easy. For example, nobody would have believed that Naftalin by Máté Szabó could be a great success in Hungary, moreover until long time like this. About Streetcar Named Desire everybody has a distant memory or association, so I hope people will come; although that exactly what is this, according to me is not known always.

I read from a thriller, in which you plays with Zsolt Nagy. What should we know about it?

TENNESSEE WILLIAMS A STREETCAR NAMED DESIRE

This film has been making for seven years in every blessed years, we always say that we make it next year. This is also now. I hope very much that we will finish it really at once. When would you be satisfied with Streetcar Named Desire? Is it possible to know about a lecture how many times will it being performed? In the case of a Zsótér directed play is quasi impossible to predict,

RADNÓTI THEATRE

BLANCHE DUBOIS

KOVÁTS ADÉL

STELLA DUBOIS

PETRIK ANDREA

STANLEY KOWALSKI

CSÁNYI SÁNDOR

HAROLD MITCHELL SCHNEIDER ZOLTÁN EUNICE

WÉBER KATA

FIATAL PÉNZBESZEDŐ

FORMÁN BÁLINT

MEXIKÓI NŐ

MARTIN MÁRTA

ART.CO MAGAZIN

2011 10

47


SZÍNTÉR / STAGE KRÉTAKÖR: KRÍZIS TRILÓGIA

FOTÓ / PHOTO: KRÉTAKÖR

A Krétakör Színház 2011. október 23-án, a Trafóban készül bemutatni legújabb darabját, melynek a Krízis címet adta. A húsz romániai magyar szereplő a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely tagjai közül került ki, ők viszik színpadra a trilógia háromtagú családjának történetét. A három különböző felvonás az egyes családtagok életét, gondolatait mutatja be különböző stilisztikai eszközökkel, különböző előadóművészeti formákban. A trilógia első része, a jp.co.de, Prágában a Quadriennálén egészestés filmként tűnt fel: az éppen nagykorúvá vált Gát Balázst ismerhetjük meg benne, a család egyetlen fiúgyermekét. Balázs kirepül a családi fészekből, hogy megtapasztalhassa a szabadságot. Ehhez egy saját forradalmat próbál meg kirobbantani, 12 önkéntessel egy nagyvárosban. A második felvonás egy kamaraopera, mely a Hálátlan dögök címet kapta, premierje Münchenben volt. Gát Gyula, a családfő és egyben gyermekpszichiáter, akinek fő kutatási területe a családon belüli erőszak és a kiskorúakon elkövetett szexuális abúzus. Egy páciense hatására szembe kell néznie szakmai hibáival és családja felbomlásával. A harmadik felvonást még sehol sem lehetett látni. Címe: a Papnő. Gát Lilla, az anya, egykor szép és híres színésznő volt a fővárosban, azonban az élet kiszámíthatatlansága miatt végül egy falu drámapedagógusává vált. Furcsa tanítási módszerei miatt egyre többen fordulnak ellene, végül már a családja sem áll az oldalán, így el kell hagynia otthonát. A műfajok sokszínűsége, a tehetséges színészek, az izgalmas történet és a kreatív megközelítés miatt felejthetetlen élménynek ígérkezik a darab. A színház lehetőséget biztosít arra, hogy a trilógia egyes részeit külön-külön, vagy egyben egy estén is megtekinthesse a közönség.

KRÉTAKÖR: CRISIS TRILOGY The Krétakör Foundation is in big readiness; they will show their next artwork, the Crisis-trilogy at 23th October in the Trafó. The twenty Romanian-Hungarian characters emerged from the members of the Osonó Theatre Group from Sepsiszentgyörgy, they put the story of the three-membered family of the trilogy on the stage. The three different acts present the family member’s life, his thoughts with different stylistics devices, in different performance art forms. The first part of the trilogy is a film, the jp.co.de, first appeared in Prague at Quadriennale: we may get to know Balázs Gát, who celebrate his 18th birthday and he is the only male child in the family. Balázs leaves the family nest in order to experience the feeling of freedom. To this he tries to bring an own revolution to a head, with 12 volunteers from the city. The second act is a chamber opera, which got the name Ungrateful Bastards; its premiere was in Munich. Gyula Gát, head of the family and child psychiatrist in one, whose capital research areas are the domestic violence and the sexual abuse committed on the underage ones. He has to face up to his vocational mistakes and his family’s disintegration due to a patient. The third act, The Priestess, is absolutely unknown before the general public. Lilla Gát, the mother, was a beautiful and famous actress in the capital once, but because of unpredictability of life, however, she became the village’s drama educator. Increasingly more people turn against her because of her strange teaching methods, finally the family turns against her, so she has to give up his home. The variegation of the genres, the talented actors, the exciting story and the creative approach promise an unforgettable experience. 48

2011 10

ART.CO MAGAZIN


SZÍNHÁZ / THEATER MŰVÉSZETI VEZETŐ: SCHILLING ÁRPÁD PRODUCER: GULYÁS MÁRTON PRODUKCIÓS VEZETŐ: SÁGODI ILDIKÓ STÁBLISTA BEMUTATÓ: 2011. OKTÓBER 23. TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA

HÁLÁTLAN DÖGÖK BEMUTATÓ: 2011. OKTÓBER 23. TOVÁBBI ELŐADÁSOK: 2011.OKTÓBER 26 ÉS 2011. OKTÓBER 28. A PAPNŐ BEMUTATÓ: 2011. OKTÓBER 23. TOVÁBBI ELŐADÁSOK: 2011. OKTÓBER 27 ÉS 2011. OKTÓBER 28. WWW.KRETAKOR.HU TRAILER

FOTÓ / PHOTO: KRÉTAKÖR

1094 BUDAPEST, LILIOM U. 41. WWW.TRAFO.HU

KRÍZIS TRILÓGIA /FILM - OPERA – SZÍNHÁZ/ JP.CO.DE BEMUTATÓ: 2011. OKTÓBER 23. TOVÁBBI VETÍTÉSEK: 2011. OKTÓBER 25. ÉS 2011. OKTÓBER 28.

ARTISTIC CONCEPT: ÁRPÁD SCHILLING PRODUCER: MÁRTON GULYÁS HEAD OF PRODUCTION: ILDIKÓ SÁGODI FULL CAST & CREW PREMIERE: 23 OCTOBER 2011 TRAFÓ HOUSE OF CONTEMPORARY ARTS 1094 BUDAPEST, LILIOM U. 41. WWW.TRAFO.HU

CRISIS TRILOGY /FILM - OPERA – THEATRE/ JP.CO.DE PREMIERE: 23 OCTOBER 2011 SHOWS: 25 & 28 OCTOBER 2011 UNGRATEFUL BASTARDS PREMIERE: 23 OCTOBER 2011 SHOWS: 26 & 28 OCTOBER 2011 THE PRIESTESS PREMIERE: 23 OCTOBER 2011 SHOWS: 27 & 28 OCTOBER 2011 WWW.KRETAKOR.HU TRAILER ART.CO MAGAZIN

2011 10

49


SZÍNTÉR / STAGE NEMZETI SZÍNHÁZ: A FÖSVÉNY A magyar színházak repertoárján évtizedek óta nincs népszerűbb Moliere-darab A fösvénynél, talán csak a Tartuffe örvend hasonló közkedveltségnek. Először 1793-ban mutatták be hazai színpadon, a Nemzeti Színház 1848-ban tűzte először műsorára, és sikere átívelt a zivataros századokon is. A címszereplőt, Harpagon-t három dolog érdekli a világon: a pénz, a pénz és újra csak a pénz. Az vesse rá az első követ, aki nem érez ugyanígy mostanában! Ám hősünk fokozhatatlan kapzsisága kis híján romba dönti környezetét, vérbő humor és könyörtelen társadalomkritika egyszerre jellemzi e méltán híres darabot. Harpagon közismert története a klasszikus hármas egység követelményének köszönhetően nem kíván hihetetlen komoly díszletet és rákészülést: egyetlen napon játszódik egyetlen helyszínen, méghozzá a címszereplő házában. A fösvényt Illyés Gyula klasszikus fordításában, az egyik legtehetségesebb színész-rendező, Rába Roland állítja színpadra a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Stúdiójában.

BEMUTATÓ: 2011. OKTÓBER 1.

MOLIÈRE: A FÖSVÉNY

NEMZETI SZÍNHÁZ

RENDEZŐ: RÁBA ROLAND FORDÍTOTTA: ILLYÉS GYULA

1091 BUDAPEST, BAJOR GIZI PARK 1. WWW.NEMZETISZINHAZ.HU

SZEREPLŐK: BLASKÓ PÉTER, MAKRANCZI ZALÁN, GERLITS RÉKA, MÁTYÁSSY BENCE, RADNAY CSILLA, SINKÓ LÁSZLÓ, TÖRŐCSIK MARI, LÁSZLÓ ATTILA, FARKAS DÉNES, SERESS DÁNIEL

FOTÓ / PHOTO: HORVÁTH JUDIT

NATIONAL THEATRE: THE MISER In the repertoire of the Hungarian theatres there has not been more popular Moliére-play than “The Miser”; perhaps “Tartuffe” has become similarly beloved. “The Miser” was first performed on a Hungarian stage in 1793 and in 1848 the National Theatre too issued the play which remained a long-standing success in the following stormy centuries as well. Harpagon, the title character cares about only three things in life: money, money, and again money. Who does not feel the same way nowadays let him be the first to throw a stone at Harpagon. However, his insatiable greed almost destroys his environment. This truly celebrated play is characterised by full-blooded sense of humour and ruthless society criticism at the same time. Harpagon’s widely known story does not require serious stage settings and arrangements owing to the Aristotelian three Unities: the plot takes place during one day, at one venue (in the protagonist’s house). “The Miser” is set on the stage of the National Theatre - Gobbi Hilda Studio by Roland Rába, the promising and most gifted actor-director using Gyula Illyés’ classical translation. PREMIERE: 1 OCTOBER 2011

MOLIÈRE: THE MISER

NATIONAL THEATRE

DIRECTOR: ROLAND RÁBA TRANSLATION: GYULA ILLYÉS

BAJOR GIZI PARK 1, H-1091 BUDAPEST WWW.NEMZETISZINHAZ.HU

50

2011 10

ART.CO MAGAZIN

CAST: PÉTER BLASKÓ, ZALÁN MAKRANCZI, RÉKA GERLITS, BENCE MÁTYÁSSY, CSILLA RADNAY, LÁSZLÓ SINKÓ, MARI TÖRŐCSIK, ATTILA LÁSZLÓ, DÁNIEL FARKAS, DÁNIEL SERESS


5

SZÍNHÁZ / THEATRE SHAKESPEARE-MESÉK Ha egy közhellyel szeretném nyitni az ajánlót – és ki ne szeretné -, azt írnám, hogy a Közép-Európa Táncszínház a hazai tánc- és színházi élet üde színfoltja. Ami valóban igaz: folyamatosan próbálkoznak a tánc és színház minél szorosabb összaházasításával. Ez a felettéb kortárs vonulat a világ nálunk boldogabb területein nagyon divatos és rengeteg társulatot mozgat, nálunk a KET előadásaira kell elmennie annak, aki ilyet látni akar. Legújabb alkotásuk a Shakespeare-mesék, mely főleg a fiatalabb korosztálynak próbálja bemutatni a nagy angol drámaszerző univerzumát egy ismert karakterekből és motívumokból szőtt saját történeten keresztül. 2011. NOVEMBER 4

SHAKESPEARE-TALES

PREMIERE 4 NOVEMBER 2011 BETHLEN CONTEMPORARY DANCE WORKSHOP CENTRAL-EUROPEAN DANCE THEATRE 3, BETHLEN GÁBOR SQUARE H-1071 BUDAPEST WWW.CEDT.HU

BETHLEN KORTÁRS TÁNCMŰHELY

WWW.CEDT.HU SHAKESPEARE-TALES If I would like to open this proposer with a commonplace – and why not do I – I would write, that Central-Europe Dance Theatre is a refreshing phenomenon of the Hungarian dance and a theatrical life. What is really true: they are trying continuously with the tighr marriage of dance and theatre. This really contemporary range is very trendy at happier parts of the world and moves a lot companies, in Hungary who wants to see one like this has to go onto CEDT’s lectures. Their newest creation is the Shakespeare Tales, which mainly tries to present the universe of big English drama author for the younger age group, through an own story with known characters and motives.

RUBBERBANDANCE GROUP: LOAN SHARKING A TRAFÓ a különböző, politika felől érkező kaotikusnak tűnő(?) ki- és bejelentések ellenére idén szeptemberben is elkezdett harcolni a hazánkban uralkodó permanens ízlésficam és kulturális elmaradottság ellen. Októberben az egyetlen kifejezetten táncnak minősíthető előadás a RUBBERDance Group Loan Sharking című alkotása lesz. Az alkotó Victor Quijada a raptől jutott el a balettig, mindezt úgy, hogy egyiket sem felejtette el, sőt inkább egymás kiegészítéséül használja a különböző formanyelveket. A most bemutatott előadás a csoport első hat évének legjobb pillanatait sűríti egy estébe. 2011. OKTÓBER 14., 15.

TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA

WWW.TRAFO.HU TRAILER

RUBBERBANDANCE GROUP: LOAN SHARKING Trafó despite of some different, chaotic(?) announcements what were sometimes arriving from political fields, started battling against the permanent taste luxation reigning in our homeland and a cultural lag also in this September. Lecture which can be classified as a dance in October will be only the RUBBERDance Group’s Loan Sharking titled piece. Leader Victor Quijada got through from the rap to the ballet, all this some, that didn’t forget one, indeed rather uses the different forms of expression as each other’s supplement. This lecture will condens the best moments of the group’s first six years into an evening. 14-15 OCTOBER 2011 ART.CO MAGAZIN

TRAFÓ 2011 10

51


ÁTSZÁLLÁS AMSTERDAM SCARLETT HOOFT GRAAFLAND 10 SEPTEMBER - 11 DECEMBER 2011

MACBA PLACA DELS ANGELS 1 08001 BARCELONA, SPAIN WWW.MACBA.ES

BERLIN TARYN SIMON A LIVING MAN DECLARED DEAD AND OTHER CHAPTERS 22 SEPTEMBER 2011 - 1 JANUARY 2012

© SCARLETT HOOFT GRAAFLAND: VANISHING TRACES, SOFT HORIZONS SERIES, 2006-2007

HUIS MARSEILLE FOUNDATION FOR PHOTOGRAPHY KEIZERSGRACHT 401 1016 EK AMSTERDAM, NETHERLANDS WWW.HUISMARSEILLE.NL BASEL DANAI ANESIADOU: DAMNESIA VU 25 SEPTEMBER–13 NOVEMBER 2011

© GERHARD RICHTER, READER, 1994, OIL ON LINEN, 72 X 101 CM

TATE MODERN BANKSIDE SE1 9TG LONDON, UNITED KINGDOM WWW.TATE.ORG.UK/MODERN

BARRY FLANAGAN 27 SEPTEMBER 2011 – 2 JANUARY 2012 TARYN SIMON: A LIVING MAN DECLARED DEAD AND OTHER CHAPTERS, 2011, INSTALLATION VIEW FROM CHAPTER I

NEUE NATIONALGALERIE POTSDAMER STRASSE 50 10785 BERLIN, GERMANY WWW.NEUE-NATIONALGALERIE.DE

FRIEDRICH SEIDENSTÜCKER OF HIPPOS AND OTHER PEOPLE BERLIN PHOTOGRAPHS 1927-1958 1 OCTOBER, 2011 - 6 FEBRUARY, 2012

BARRY FLANAGAN: FOUR CASB 2 ‘67 1967 © ESTATE OF BARRY FLANAGAN

TATE BRITAIN MILLBANK SW1P 4RG LONDON, UNITED KINGDOM WWW.TATE.ORG.UK/BRITAIN

© DANAI ANESIADOU: MANDAGLOIRE, 2010, VIDEO

KUNSTHALLE BASEL STEINENBERG 7 CH-4051 BASEL, SWITZERLAND WWW.KUNSTHALLEBASEL.CH BARCELONA MACBA COLLECTION. MUNTADAS. BETWEEN THE FRAMES: THE FORUM (BARCELONA), 1983-1993 (2011) 28 SEPTEMBER 2011 - 30 APRIL 2012

© FRIEDRICH SEIDENSTÜCKER: TRAU SCHON WEM, UM 1952

BERLINISCHE GALERIE LANDESMUSEUM FÜR MODERNE KUNST, FOTOGRAFIE UND ARCHITEKTUR ALTE JAKOBSTRASSE 124-128 10969 BERLIN, GERMANY WWW.BERLINISCHEGALERIE.DE

LOS ANGELES CALIFORNIA DESIGN, 1930–1965 “LIVING IN A MODERN WAY” 1 OCTOBER 2011 - 25 MARCH 2012

LONDON

MUNTADAS, “BETWEEN THE FRAMES: THE FORUM”, 1983-1993

52

2011 10

ART.CO MAGAZIN

GERHARD RICHTER PANORAMA 6 OCTOBER 2011 – 8 JANUARY 2012

JULIUS SHULMAN (1910–2009), PHOTOGRAPHER, PIERRE KOENIG, ARCHITECT, STAHL HOUSE (CASE STUDY HOUSE #22)


TRANSFER LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART 5905 WILSHIRE BLVD CA 90036 LOS ANGELES, UNITED STATES WWW.LACMA.ORG

MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO VIA GUIDO RENI, 4 A 00196 ROME, ITALY WWW.FONDAZIONEMAXXI.IT

MALMÖ

STOCKHOLM

SIGURDUR GUDMUNDSSON 24 SEPTEMBER - 6 NOVEMBER 2011

© MARIJKE VAN WARMERDAM, WIND, 2010

MARIJKE VAN WARMERDAM 24 SEPTEMBER – 11 DECEMBER 2011 © DEANA LAWSON: ROXIE AND RAQUEL, 2010, PIGMENTED INKJET PRINT 30 15/16 X 38 9/16” (78.6 X 97.9 CM).

MUSEUM OF MODERN ART WEST 53 STREET 11 NY 10019-5497 NEW YORK, UNITED STATES WWW.MOMA.ORG © SIGURDUR GUDMUNDSSON, RENDEZ-VOUS, 1976

PARIS

MODERNA MUSEET GASVERKSGATAN 22 211 29 MALMÖ, SWEDEN WWW.MODERNAMUSEET.SE

THOMAS HIRSCHHORN EQUALITY FLOAT 22 SEPTEMBER – 25 NOVEMBER, 2011

MAGASIN 3 KONSTHALL FRIHAMNEN SE - 115 56 STOCKHOLM, SWEDEN WWW.MAGASIN3.COM TEL AVIV HOMAGE TO BAS JAN ADER: 15 SEPTEMBER - 29 OCTOBER 2011

MILAN VICTOR MAN THE DUST OF OTHERS 17 SEPTEMBER - 23 OCTOBER, 2010 DVIR GALLERY NITZANA ST. 11, TEL AVIV 63503 TEL AVIV, ISRAEL WWW.DVIRGALLERY.COM

© THOMAS HIRSCHHORN: EQUALITY FLOAT, 2008 MIXED MEDIA , 21 X 6 X 3,4 METERS

CHANTAL CROUSEL 10 RUE CHARLOT 75003 PARIS, FRANCE WWW.CROUSEL.COM

ZURICH IAN WALLACE 27 AUGUST – 5 NOVEMBER 2011

© VICTOR MAN: SPELL, 2010, OIL ON CANVAS, 50 X 40 CM

© IAN WALLACE: ABSTRACT COMPOSITION (WITH AGNES MARTIN), 2011,

ROME VERSO EST CHINESE ARCHITECTURAL LANDS 29 JULY - 23 OCTOBER 2011

ZERO VIA TADINO 20 20124 MILAN, ITALY WWW.GALLERIAZERO.IT NEW YORK NEW PHOTOGRAPHY 2011 28 SEPTEMBER, 2011 – 16 JANUARY, 2012

WANG SHU, LU WENYU /THE AMATEUR ARCHITECTURE STUDIO, XIANGSHAN CAMPUS, CHINA ACADEMY OF ART, XIANGSHAN, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA, 2004-2007

HAUSER & WIRTH ALBISRIEDERSTRASSE 199A CH-8047 ZURICH, SWITZERLAND WWW.HAUSERWIRTH.COM/ ART.CO MAGAZIN

2011 10

53


SZÍNTÉR / STAGE FUNKCIONÁLIS FORMAVILÁG – INTERJÚ MAGONY ZSUZSANNA IPARMŰVÉSSZEL NAGY LÍDIA

A Barát utcában két szomszédos alkotóbirodalom található: az egyikben textilhalom, a másikban faforgács. Előbbiben Magony Zsuzsanna textilművész tervez és varr, míg utóbbiban Nyilas Kálmán fúr, farag és vág serényen. A zsiemankaje műhely közös gyermekük, ahonnan ezúttal a gyengébbik nemet kerestük meg néhány kérdés erejéig. Annak ellenére, hogy háromszor nem vettek fel az Iparra, kitartásod később kifizetődött. Igen, büszke is vagyok rá. 2006-ban végeztem, és utána egyhuzamban háromszor megkaptam (ez a max) olyan formatervezési díjakat, amivel el tudtam indulni. Ezek pénzes dolgok voltak, amik segítettek abban, hogy csak a saját márkám építésével foglalkozzak. Két évvel ezelőtt Kálmánnal (Nyilas Kálmán, szerk.) elindítottuk a zsiemankaje alkotóműhelyt, ezt próbáljuk csinálni és igyekszünk talpon maradni. A ruhás rész az én feladatom, Kálmán formatervező, fő-leg bútorokat készít meg kiegészítőket, mint például a kacatfogas.

Mi az a fő irányvonal, amit mindig a szemed előtt tartasz? Ez a nagyvárosi nomád design, vagy ezek a táskává alakítható kabátok és az életmód, ez az ami a diplomunkám óta áthatja az alkotófolyamatomat. De előtte, az iparon is végig olyan tárgyakat csináltam, ami valamiben mozog, alkalmazkodik a viselőjéhez. Engem mindig ez foglalkoztatott, a mai napig ebből építkezek, mert

annyi kipróbálatlan dolog van benne. Például van egy kollekcióm; lehet, hogy az csak ötdarabos, de mivel én a forma felé megyek, akár egyetlen ruhadarabban megtalálható sok olyan dolog, ami nem látszik, de technikailag jópofa megoldás. És a lelki szemeid előtt látod a kész alkotást, este lefekvés előtt ötletelsz, aztán reggel megvalósítod?

FOTÓ / PHOTO: KOVÁCS DÁVID

FUNCTIONAL SHAPES – INTERVIEW WITH ZSUZSANNA MAGONY ARTIST by LÍDIA NAGY

In Barát street, there are two neighbouring creative empires: heaps of textile in the one and a lot of wood scrapings in the other. Zsuzsanna Magony designs and sews in the former, while Kálmán Nyilas drills, carves and cuts busily in the latter. This is their common workshop from which we were talking with the feminine member, Zsuzsanna Magony. Despite the fact that you were not admitted to the university three times, your persistence seems to have been repaid. Yes it has, and I am proud of it. I got a degree in 2006 and won three design awards afterwards, which helped me in starting up. Some money went together with these, so I had the

54

2011 10

ART.CO MAGAZIN

opportunity to deal with building up my own brand. Two years ago, I started the Zsiemankaje Workshop with Kálmán (Kálmán Nyilas, the editor), we have been making this ever since and we have been trying to keep up. The clothing part is my duty; Kálmán designs and makes furniture and accessories such as the tchotchke-hanger.

aspired to create objects that adapt to their owner. I have always been inspired by this and even these days I use this as a basis, since there are so many unexplored things in it. For example, I have a collection now that only consists of five pieces, but because shape is my target, even in one piece of clothing one can find lots of things that are hidden but fascinating in a technical sense.

What is the trend that you follow? This is the big city nomadic design like these coats that can be transformed into a handbag. This kind of lifestyle has determined my creative process since my university thesis. During my university years, I always

Can you see your work in your mind’s eye before you go to bed, and then in the morning, you implement it? This is it. Everybody asks me if I draw or not. In fact I do not; I find something out and immediately


IPARMŰVÉSZET / APPLIED ARTS Igen, az-az. Mindenki azt szokta kérdezni, hogy rajzolok-e. Nem, nem rajzolok, mikor kitalálom szinte mindjárt kipróbálom az anyagon is.

tenni, hogy megérje nekik. Hosszú élettartama van, sokmindenre lehet használni. Vannak olyan előnyei, ami utazáskor, buliban ideálisak.

azt jelenti, hogy olyan ruhákat szeretnék csinálni, aminek hosszabb távon van értelme. Nem minden tárgyam ilyen, de folyamatosan a formatervezés egy ilyen nagyobb.

Mikor megrendelésre dolgoztok a kreativitásotokat egy kicsit azért alárendelitek az elvárásoknak?

Mit jelent számodra a design? melyik

Igen, de ez minket nem zavar. Mindketten nagyon szeretünk megrendelésre tervezni. Jó érzés, hogy van egy keret, amin belül kell maradni.

A táskapulcsim, ami 2008-ban született, egy divatbemutatóra kellett volna még töltőanyag. Egy éjjel arra ébredtem, hogy egy kabát leképezéseként milyen jól nézne ki egy pulcsi. Azóta átment kisebbnagyobb változtatásokon, nagyobb gallér és zseb került rá. Nem mondom, hogy olcsók vagyunk, de igyekszem úgy a vásárlók kedvére

Milyen tervek vannak most? Az lenne az álmaim netovábbja, ha le tudnám gyártatni a táskakabátokat is. A kollekciót szeretném felújítani, választékot létrehozni, hogy ne csak megrendelésre készüljenek. A legfontosabb terv viszont a slágertermékeink külföldi árusítása, fejlesztésben pedig Kálmán készült bútorokkal, méghozzá raklap-bútorokkal. Szerencsére erre most elég nagy érdeklődés van.

FOTÓ / PHOTO: KOVÁCS DÁVID

Szerintem a design az egyetlen ma élő művészet. Ennek ellenére nekem mindig a funkcióról szól: érdekel, ami funkcionális játék vagy bravúr, ezzel foglalkozom. Önmagában a szépség, bár megfog, annyira nem, hogy elkezdjek vele foglalkozni. Mindig előre gyártok koncepciókat, és akkor tudok jót alkotni. Érdekel a divat, hiszen ruhákat csinálok, de annak szezonális változása, cserélődése annyira nem mozgat. Az időtálló design számomra

A Design Takeaway-re munkával készültél?

ers in a way that my products would be worth buying. They are long-life and can be used for a lot of things. They have some advantages that are ideal while travelling or at a party. When you work on commission do you subordinate your creativity to the customer’s requirements? try to make it on the material. What does the word “design” mean to you?

For me, timeless design stands for making clothes that make sense in the long run. Not all my objects are like this, but my design constantly moves towards this direction.

Yes, we do, but we are not disturbed by this. We both like working on commission very much. It is quite good when there is a frame to stick to.

In my opinion, design is the only livWhat are your future plans now? With which work have you prepared ing art nowadays. In spite of this, to for the Design Takeaway? me design is always about function: My biggest dream is to have my bagdesign is always about function: coats manufactured. I would like to reWith my bag-jumper which was I am interested in everything that new my collection, to work out a great born in 2008 when I needed an exis a functional game or feat; this is variety in order not to make them on tra piece for a fashion show. One what I deal with. Beauty itself catchcommission exclusively. The most imnight I woke up with a feeling that es my attention but not so much portant plan is, however, to put our how good a jumper would look if that I start to engage in it. I always most popular products on the foreign set up concepts in advance, and it were a mapping of a bag. Since market. Kálmán’s duty is the developthen I can create something good. then, it went through a few changment: he has prepared so called palI am interested in fashion too, but es: it has bigger collar and pocket. I let furniture. Luckily, there has been its seasonal change and alternado not say that we are cheap, but STALTER GYÖRGY: RÉSZLET A VÁROS A VÁROSBAN SOROZATBÓL, 2004-2009 HARTYÁNYI NORBERT: RÉSZLET SOROZATBÓL, 2011 a MARGITSZIGET, great interest in Athis nowadays. tion does not move me that much. I endeavour to please our custom

ART.CO MAGAZIN

2011 10

55


SZÍNTÉR / STAGE Jól gondolom, hogy az ilyen kiállítások segítenek a termék újrapozícionálásában?

Lehet, hogy ez baj, de mi nem használunk és ezek a kiállítások adhatnak teret. Remélem , hogy a látogatóknak is tetszeni fog!

again and again. No matter how tudom mutatni egyes ötleteimet. many cikkeztek articles have Hiába sokat been rólam,written vanabout me, there are still people nak még olyan emberek, who akik get to ismerik know mymeg. ideas only now. Itjó,is most Nagyon very useful because we do not use mert mi nem használunk semmiany costly marketing means. It might lyen fizetős marketing csatornát.

not be hogy effective use Lehet, ez but baj,we dedominotnem these kinds ofés things and exhibitions like használunk ezek a kiállítások this help us in gathering ground. I do adhatnak teret. Remélem , hogy hope the visitors willisliketetszeni our products! a látogatóknak fog!

zsiemankaje műhely

FOTÓ / PHOTO: BÁN ANDRÁS

Borzasztóan hálás vagyok az ilyen megkereséseknek, hogy újra be

tudom mutatni egyes ötleteimet. Hiába cikkeztek sokat rólam, vannak még olyan emberek, akik most ismerik meg. Nagyon jó, mert mi nem használunk semmilyen fizetős marketing csatornát.

Am II right right when when II say say that that these these exhibiexhibiAm tions help help in in repositioning repositioning your your prodprodtions ucts? ucts? am utterly utterly grateful grateful for for these these opporopporII am tunities since since II can can present present my my ideas ideas tunities

56

2011 10

ART.CO MAGAZIN

zsiemankaje műhely workshop zsiemankaje


IPARMŰVÉSZET / APPLIED ARTS ELVIHETŐ DESIGN

DESIGN TAKEAWAY

A design igazi közügy; mindenkinek mást jelent, nap mint nap találkozunk vele, hatással van ránk és valahol, mi is rá. A kidobott kacatjaink egyeseknek aranyat érnek, a reklámplakátok másoknak újrahasználható alapanyagok, életvitelünk pedig tervezőket inspirál több funkciót is betöltő új ruhadarabok kreálására. Testünk lehet kirakat, olyan hordozó felület, amely minket is jellemez és a tárgyak alaki tulajdonságai az ipart és a művész képzelőerejét. A FISE Galériában az elmúlt 5 év minőségi, a kereskedelemben is kapható tárgyai láthatóak, stílus és nem funkcionális kategóriánként installációkba rendezve: szuperfunkciók, upcycling, csúcsdesign, szuvenír. Látható ékszer, geg-tárgy, grafika, öltözék, használati és lakberendezési tárgyak sokasága. A Design Takeaway kiállításon rádöbbenhetünk, hogy a mai kor megköveteli az átlagos használati cikkek cseppet sem hétköznapi köntösbe bújtatását, hogy azok felkeltsék érdeklődésünket, elámítsanak, meghökkentsenek. A FISE Design Hétre kitűzött célja, hogy olyan kisszériás sikertermékeken keresztül mutassa be a mai magyar designt, amit akár pár órával később már haza is vihetünk. Minden látogató eldöntheti, hogy mit is jelent számára ez a kifejezés: elvont fogalmat, vagy művészeti irányzatot. Önmagában a szónak nincs minősítő jelentése, sem pozitív, sem negatív tartalma, az egyén dönti el mi felel meg az elvárásainak. Ha tetszik jó, ha nem tetszik az is jó termék, hisz létezik, valaki megalkotta és valakinek biztosan megcsillan majd a szeme tőle. Ezért jó, hogy nem vagyunk egyformák.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK BAGÓ ÁKOS, BOKOR GYÖNGY,I BRUNO SEVE PATKÓ, DUCSAI JUDIT, FEHÉR BEATRIX, MAGONY ZSUZSANNA, MAGYAR GERGŐ, MAJOROS ZITA, MOSSHAMMER KINGA, NYILAS KÁLMÁN MEGTEKINTHETŐ 2011. OKTÓBER 4 – 22. FISE GALÉRIA 1054 BUDAPEST, KÁLMÁN IMRE U. 16. NYITVA KEDD - PÉNTEK: 12.00 - 18.00 SZOMBAT: 10.00 - 14.00 WWW.FISE.HU

DESIGN TAKEAWAY Design is a real public affair: it means different things for different people, we encounter it day by day, it affects us, and somehow we also influence it. Our thrown-out gadgets are valuable to someone; posters mean materials to recycle for someone else; and our lifestyles inspire designers to create new multi-functional pieces of clothing. A shopping-window could stand for our body which, as a means of conveyance, characterises us in the same way as the features of objects represent the art industry and the artist’s fantasy, creativity and vision. FISE Gallery presents an exhibition of high quality commercialised objects from the past 5 years arranged in installations in the category of style and non-functionalism: superfunctions, upcycling, high design, and souvenir. Loads of jewelleries, gag objects, graphics, costumes, articles for personal use and for interior design can be viewed. At the Design Takeaway exhibition, we can realise that our age requires dressing our everyday objects in an extraordinary shape in order to raise our interest, to impress or even astonish us. At the Design Week, FISE’s aim is to introduce contemporary Hungarian design through small run products that could even be taken home few hours later. The visitors can decide what this expression means to them: an abstract notion or a trend of art. The word itself does not bear any qualifying meaning, it has neither positive nor negative connotation; everyone makes their own decision on the basis of their requirements. It does not matter whether you like it or not, because the product exists, someone created it and somebody will surely cast a sparkling glance on it. This is why it is jolly that we are not the same.

DESIGN TAKEAWAY EXHIBITING ARTISTS: ÁKOS BAGÓ, GYÖNGYI by ATTILABOKOR, KRISTON BRUNO SEVE PATKÓ, JUDIT DUCSAI, BEATRIX FEHÉR, ZSUZSANNA MAGONY, GERGŐ MAGYAR, ZITA MAJOROS, KINGA MOSSHAMMER, KÁLMÁN NYILAS ON VIEW 4 – 22 OCTOBER 2011 FISE GALLERY KÁLMÁN IMRE U. 16, H-1054 BUDAPEST OPEN THUESDAY - FRIDAY: 12.00 - 18.00 SATURDAY: 10.00 - 14.00 WWW.FISE.HU

ART.CO MAGAZIN

2011 10

57


SZÍNTÉR / STAGE WORLD PRESS PHOTO 2011

FOTÓ / PHOTO: THOMAS P. PESCHAK, NÉMETORSZÁG/DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG SAVE OUR SEAS FOUNDATION 1. DÍJ, TERMÉSZET KATEGÓRIA, EGYEDI

Újra itt a World Press Photo, hogy ámulatba ejtsen, megbotránkoztasson, egyáltalán betekintést nyújtson a világ dolgaiba! Nehéz erre a kiállításra kizárólag művészetként tekinteni. Amikor a fotókedvelő kijön az épületből, még nagyon sokáig foglalkoztatják a témák. Érdekes belehallgatni a beszélgetésekbe, ki mit talált érdekesnek, miről fog folyni a délutáni társalgás. Politikáról, természetről, sportról, emberi természetről, kultúráról? Egy biztos, senki nem jöhet ki innen fásultan. Aki pedig szeretné egy tárlatvezetéssel is kiegészítheti az élményt, hogy némi verbális adalékot is kapjon a vizuális mellé, bátran megteheti. Az 55 díjazott közül akadt egy magyar nyertes is: Lakatos Péter, az MTI külsős fotóriportere a Spot News kategóriában nyert Pokoli zuhanás/Suicide jump című képével, mely egy a Szabadság-hídról éppen égő fáklyaként zuhanó férfit örökít meg.

WORLD PRESS PHOTO Even in this year World Press Photo is here to make you think, scared, shocked, to provide an insight into the world’s recent issues! It is difficult to see this exhibition exclusively as an artist. When the photo admirer leaves the building, the topics will drive his mind further on. It is interesting to listen to the conversations on what was interesting for whom, what will the afternoon discussion be about. Will it be poltics, nature, sports, human nature, culture? One thing is for sure, nobody is leaving the place untouched. If interested, you can also jpoin the guided tour so you receive some audio input to the visual. Among the 55 price winners you have a Hungarian one as well: Lakatos Péter, external photographer from MTI won a price in the category of Spot News with his picture called Suicide jump that shows a man in flames jumping down from the Bridge of Liberty. WORLD PRESS PHOTO 2011 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY 1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 12. WWW.NEPRAJZ.HU WWW.WORLDPRESSPHOTOHU.INFO

58

2011 10

ART.CO MAGAZIN

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW 2011. SZEPTEMBER 30. – 2011. OKTÓBER 30. 30 SEPTEMBER 2011- 30 OCTOBER 2011 NYITVA / OPEN KEDD - VASÁRNAP: 10.00 - 18.00 THUESDAY - SUNDAY: 10.00 - 18.00


FOTÓMŰVÉSZET / PHOTOGRAPHY

DUNA / DAUNBE- FOTÓ / PHOTO: GUSZMAN ÁKOS

KÍSÉRŐPROGRAMOK: DUNA & BEYOND THE BODY KIÁLLÍTÁS Idén a Néprajzi Múzeum két kísérő kiállításnak is helyet ad. Az emeleti galériában a Duna című kiállítást tekinthetjük meg. A képek erős érzelmi töltéssel bírnak; tagadhatatlan, hogy ránk, akik a közelében élünk, hatással van hazánk legnagyobb folyója. Gondoljunk akár csak Budapestre, ahogy egy álmos reggelen araszolunk a rakparton vagy csak a hídról tekintünk le a zavaros habokra, a víz közelsége mindig megnyugvással tölt el. A fotók távolabbra is visznek: láthatunk itt képeket a németországi forrástól egészen a romániai Deltáig. Akkor pedig ismét felmerül a kérdés, hogyan használhatnánk még jobban a folyó adta lehetőségeket, hogyan vigyázhatnánk rá jobban? Végül pedig egy igazi csemege várja az érdeklődőket; egy egyáltalán nem tipikus sportfotós képei. Tomasz Gudzowaty újszerű fotográfiáit még azok is meg fogják csodálni, akiknek eddig nem a sport volt a kedvenc témája. A Beyond The Body című kiállítás anyaga nem közismert, hanem inkább kevésbé népszerű sportokat és sportolókat mutat be. A fotók élvezetet, kihívást, szeretetet tükröznek és mindezt egy kicsit az egyén szempontjából, a szociofotó stílusában.

ACCOMPANYING PROGRAMS: DANUBE & BEYOND THE BODY EXHIBITIONS This year, Museum of Ethnography is providing space for two co-exhibitions. In the upper gallery you can see teh one called Duna –Danube. These pictures are heavily loaded, you cannot deny that we who live close to this giant river are very much influenced by the biggest river of our home country. Just think about Budapest, as you are walking down the lane or you look down from a bridge on a sleepy morning, the nearness of water will alway calm you down. The photos are taking you further as well, we can see pictures from the German source until Romanian Delta. Here the wuestion rises: How could we use the opportunities provided by the river, how could we protect her more? At last, a real speciality is awaiting the visitors: pictues by a evry non typical sport photo shooter. The photos of Tomasz Gudzowaty will even surprise those who do not like the sports topic generally. The exhibiton called Beyond The Body shows some sport arts ans athletes who are less knwon. They are showing joy, challenge, love in the style of sociophotos. MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW 2011. SZEPTEMBER 30. – 2011. OKTÓBER 30. 30 SEPTEMBER 2011- 30 OCTOBER 2011 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY 1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 12. NYITVA / OPEN KEDD - VAS: 10.00 - 18.00 / THUE - SUN: 10.00 - 18.00

DUNA FOTÓKIÁLLÍTÁS DANUBE - PHOTO EXHIBITION BEYOND THE BODY – EGZOTIKUS SPORTFOTÓK A NAGYVILÁGBÓL TOMASZ GUDZOWATY KÉPEI EXOTIC SPORT PHOTOS FROM THE WORLD PHOTOS BY TOMASZ GUDZOWATY

ART.CO MAGAZIN

2011 10

59


SZÍNTÉR / STAGE LIGETI GYÖRGY: REQUIEM, APPARATIONS, SAN FRANCISCO POLYPHONY HORVÁTH BÁLINT

Három emblematikus Ligeti-mű szerepel a BMC gondozásában most megjelent albumon, mindhárom a mester középső, 1956-os emigrációjától datált avantgárd korszakát képviseli. Már az 1958-59es Apparationsban hiánytalanul fölvonulnak az alkotói periódus jellegzetes eszközei, amelyek az 1964ben befejezett Requiemben teljes kifejlettségükben, gazdagságukban mutatkoznak meg. Az 1973-74-ben született San Francisco Polyphonyban az erőteljesebb melodikus elemek, a karakteresebb motívumok, színek már a nyolcvanas, kilencvenes évek meghatározó Ligetialkotásait vetítik előre. A művek mára beépülni látszanak a klasszikus zenekari repertoárba, Magyarországon is egyre gyakrabban csendülnek föl, több felvételen elérhetőek. Ami – melléjük téve a jelen előadást – rögtön szembetűnő: Eötvös páratlan fegyelmezettsége, pontossága

nem megy a zeneiség rovására, a korábbi felvételeknél hajlékonyabb és összefogottabb produkció született. Különösen igaz ez a Requiem harmadik tételére – sosem hallottam még ezt a végtelenül töredezett zenét ennyire egyben tartva, folyamatos egységként kezelve. A hangképzés finomságát, a lágyabb formai ívek jelenlétét éreztem a többi

is – végtére is e zene, bármilyen meghökkentő is lehetett progresszivitása saját korában, egy kifejezetten érzéki, romantikus zenei hagyományt folytat. Köszönet illeti a lemezért a már említett dirigensen kívül az emberfeletti nehézségű szólamokkal fölényesen megbírkózó énekes szólistákat, a kölni WDT szimfonikus zenekarát és énekkarát.

BMC RECORDS, 2011

WWW.BMCRECORDS.HU

What is – putting the present album beside them – immediately visible: the odd discipline and precision of Eötvös does not result the incision of the musicality, now was born a more flexible and teamed up record, than the earliers. This is especially true for the third theme of Requiem - I have never heard yet this fragmented music kept in one this much, treated as a continuous unit. I felt the fineness of the

phonation, the presence of the softer formal arcs in the rest of the works this music, despite of the progressivity of his era, continues a positively sensual, romantic musical tradition. Thanks concern for the disk beside the mentioned conductor the soloist singers, who was tackling superciliously with the superhuman difficulty phrases, and the WDT symphony orchestra and choir from Köln.

BMC RECORDS, 2011

WWW.BMCRECORDS.HU

GYÖRGY LIGETI: REQUIEM, APPARATIONS, SAN FRANCISCO POLYPHONY by BÁLINT HORVÁTH

Three emblematic Ligeti-works figure on the new album of BMC, all three represents the master’s middle avantgarde era, from his emigration dated in 1956. Already in Apparations from 1958-59 we can find the characteristic devices of this creator period completely, which are appearing in Requiem finished in 1964 in their absolutely full-grown, their richness. In San Francisco Polyphony which was created in 1973-74, the more vigorous melodic elements, the character motives, colours project ahead the determining grove artworks of the eigthties, nineties already. These works by today seem to build into the classic orchestral repertoire, played increasingly often in Hungary, and are available on discs.

60

2011 10

ART.CO MAGAZIN


ZENE / MUSIC ELECTRONIC BEATS - MELÓDIÁK ÉS RITMUSOK KRISTON ATTILA

A Deutsche Telekom kezdeményezéseként létrejött Electronic Beats sorozat évről évre több fórumon mutatja be a kortárs elektronikus zene befutott és új tehetségeit. A német cég alapvető szándéka, a nyilvánvaló termékpromóció mellett, hogy ezen könnyedebb zenei műfaj segítségével tudjon közelebb kerülni a fiatalabb, főként európai generációhoz is; nem mellesleg nekik köszönhetjük a Kapcsolat Koncerteket is. A Németország és Ausztria mellett most már Cseh- és Magyarországon is önálló apparátussal rendelkező sorozat következő nagyszabású rendezvényére október végén a Millenáris Teátrumban kerül sor. Az Electronic Beats Fesztivál prominens előadókat csábít hazánkba; az est talán legismertebb zenésze Apparat, azaz Sascha Ring és bandája lesz, akik ezúttal szeptember végén megjelent új albumuk, a The Devil’s Walk című lemezüket turnéztatják. Az egyértelmű utalás a romantikus költő, Percy Bysshe Shelley azonos című balladájára mutat, mely híven elővetíti a már jól megszokott hangulatot: nyugodt, sötét melódiák, szinte már progresszíven konceptuális egységekben. A német zenész mellett feltűnik a színpadon a Buraka Som Sistema, három erőteljesen elvetemült elektronikus zenész, akik afrikai ritmusokat kevernek főként techno elemekkel. A fagyosabb körülményekhez szokott izlandi formáció, az FM Belfast pedig kellemes elektro-pop segítségével túráztatja meg a közönséget. Az erőteljes nemzetközi felhozatal mellett természetesen a hazai elektronikus zene is képviselteti magát Crimson és a Realistic Crew személyében. MILLENÁRIS TEÁTRUM 1024 BUDAPEST, KIS RÓKUS U. 16-20.

ELECTRONIC BEATS FESZTIVÁL 2011. OKTÓBER 28.

FM BELFAST

WWW.MILLENARIS.HU

APPARAT

ELECTRONIC BEATS - MELODY AND RHYTM by ATTILA KRISTON

The party serious called Electronic Beats was initiated by Deutsche Telekom and since years back, it is bringing both well known and rookie artists of contemporary electronic music to the people. The intention of the German company is –besides from promoting their products obviously, to get closer to the younger European generation via this genre – we actually thank them for the Kapcsolat Koncert series. After Germany and Austria, now even Czech Republic and Hungary is having their own infrastructure and the next big show is taking place at the end of October in Millenáris Teátrum. Electronic Beats Fesztivál bring prominent artists to us; the probably most well known is going to be Apparat, aka Sascha Ring and his band, introducing their new album The Devil’s Walk, published end of September. The obvious connection to Romantic poet Percy Bysshe Shelley with the same ballade forecasts the well known atmosphere: calm, dark melodies in almost progressively conceptual units. Next to the German artist, we will have Buraka Som Sistema, three mindblowing electro peopel who are mixing African rhythms with techno. The way colder icelandic formation called FM Belfast will trip the public with some nice electro-pop. Also, next to the powerful international selection the local electro scene is going to be represented by Crimson and Realistic Crew.

WWW.MILLENARIS.HU

MILLENÁRIS TEATRUM KIS RÓKUS U. 16-20, H-1024 BUDAPEST

ELECTRONIC BEATS FESTIVAL 28 OCTOBER 2011

ART.CO MAGAZIN

2011 10

61


WWW.ART.CO.HU


ZENE / MUSIC SAUL VOLTAM, ÉS SAUL MARADTAM DREAM THEATER: A DRAMATIC TURN OF EVENTS KRISTON ATTILA

Az események drámai fordulata – hangzik hevenyészett fordításban a Dream Theatre legújabb albumának címe. Határozottan teátrális még egy a monumentalitást és sokszor öncélú progressziót évtizedek óta megvalósító csapattól is; különösen, hogy valójában azért nincsen ám itt szó a műfaj alapvető létjogosultságát adó formai megújulásról. A metál alapokra klasszikus rock, komolyzenei valamint jazz elemeket építő amerikai csapat az A Dramatic Turn of Events című lemeze úgy passzol az elmúlt évek stúdióalbumainak sorába, mint Kőmíves Kelemenné Déva várának falába. A Dream Theatre márpedig nem ezért lett a progresszív vonal legmarkánsabb képviselője; a nyolcvanas évek végétől a nagy elődök nyomán, mint a Led Zeppelin, a Black Sabbath vagy éppen a Pink Floyd, olyan professzionális és virtuóz zenei ötvözetet voltak képesek megvalósítani, amely az egyedi hangzás mellett kijelölte a századvég progresszív vonalát is. Aztán a kígyó a saját farkába harapott: az elmúlt évtizedben futószalagon gyártott lemezek képtelenek túllépni az önmaguk teremtette nagyságon, képtelenek azokat a korszakalkotó szerzeményeket produkálni, mint az Images and Words vagy az A Change of Seasons agresszívan ötletes dallamáradata. A műfaj alapvető alkotóelemeit persze felvonultatja a lemez, mindezt azonban iskolás módon, tökéletes szabálykövetések mentén, teljesen belesüppedve a mára már klasszikusnak számító Dream Theatre hangzásba. Talán Mike Portnoy alapító-dobos távozása lenne a ludas? Vagy korábban kezdődött a zenekar mélyrepülése? Mindenesetre egy hibátlanul professzionális, hangszerek iránt alázatot nem ismerő csapat bontakozik ki a korongon – kinek a pap, kinek papné. DREAM THEATRE: A DRAMATIC TURN OF EVENTS MTON HANGLEMEZKIADÓ, 2011 WWW.MTON.HU TRACKLIST: 1. ON THE BACKS OF ANGELS 2. BUILD ME UP, BREAK ME DOWN 3. LOST NOT FORGOTTEN 4. THIS IS THE LIFE 5. THE SHAMAN'S TRANCE 6. OUTCRY 7. FAR FROM HEAVEN 8. BREAKING ALL ILLUSIONS 9. BENEATH THE SURFACE

DREAM THEATRE: A DRAMATIC TURN OF EVENTS TURNÉ 2012. FEBRUÁR 17. / 17 FEBRUARY 2012 PAPP LÁSZLÓ SPORTARÉNA, BUDAPEST ÚJ / NEW VIDEO

I WAS SAUL, I AM SAUL DREAM THEATER: A DRAMATIC TURN OF EVENTS by ATTILA KRISTON

The dramatic turn of events - sounds the title of Dream Theater’s latest album. Definitely theatrical even from a band, which likes monumentality and making self-serving progression for decades, especially that in fact there is no word about formal renewal which giving the fundamental grounds of the genre. The American band plays metal-based music, on which they build classic rock, classical music and jazz elements of A Dramatic Turn of Events fits in the row of the studio albums of the past years as Kelemenné Kőmíves into the wall of Castle Déva. That’s not why Dream Theater became the most prominent representative of progressive music representative from the late eighties following the great predecessors, such as Led Zeppelin, Black Sabbath, or even Pink Floyd, they were able to make such as virtuoso sounding, which determined the progressivity of the latest century. Then the snake bit into its own tail: the last decade’s albums produced in production line are unable to overcome the self-created greatness, they are unable to produce those epoch-making compositions, such as the aggressively inventive melodies of Images and Words, or A Change of Seasons. The disc of course contains the basic components of the genre, but just in a learnt-in-school, normative way completely into the well-known Dream Theater sound. Perhaps the departure of founder-drummer Mike Portnoy, would be the culprit? Or the band had started this hedge-hopping earlier? However, we can hear absolutely professional, which doesn’t know humility towards the instruments - you can like it or not.

ART.CO MAGAZIN

2011 10

63


PORTRÉ MATZON ÁKOS

„A képzőművészet annyira nemzetközi jellegű, hogy nem kell a lokális, nemzeti nézőpontokat külön felnagyítani, ezek nélkül is igen jól működik.” (Matzon Ákos)

64

2011 10

ART.CO MAGAZIN

© MATZON ÁKOS

Matzon Ákos Munkácsy Mihály-díjas művész, a hazai konstruktivista festészet kiemelkedő alakja. Életének fontos szakasza a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdődött, ahol 1980-86 között építész-műszaki tanári szakon végzett. A 80-as évek közepétől foglalkozik intenzíven festészettel, 1994 óta szabadfoglalkozású képzőművész. Művészetére, édesapja Matzon Frigyes szobrászművész nonfiguratív képekből álló gyűjteménye hatott leginkább. Ha a pályakezdés nyitányát összevetjük életkorával, akkor különösnek minősíthetjük a sorsát: csaknem negyven éves, mikor megalkotja első, már érettnek tekinthető munkáit és negyvenöt éves, amikor bemutatkozik műveivel. Csoportos és egyéni kiállításait már 1989-től csodálhatjuk, egészen Szentendrétől Párizsig, Kaposvártól Strasbourgig, Győrtől Fokvárosig vagy éppen Szöultól Karlsrueig. Kassák Lajosra és Mondrianra, a mesterként tisztelt Konok Tamásra és számos, a konstruktivizmus és a geometria absztrakciója által megérintett elődre és kortársra hivatkozhatnánk e művész alkotásai kapcsán. Műveivel a konstruktivista művészet hagyományaira épülő nonfiguratív festészetet képviseli. Szabad geometriaként definiálható munkái jellegzetesen architekturális karakterűek, tiszta, redukált, ugyanakkor oldott, a térbeliséget kutató formákkal. Művei között nagy számban találhatóak alacsony plasztikával készült, geometrikus reliefek, amelyek gyakran monokróm jellegűek, kevés színhatással. Az általa életre hívott formák, fények és árnyékok inspiratív kulcsot adnak a szemlélő kezébe, hogy közelebb kerüljünk művészetének igazi üzenetéhez.

© MATZON ÁKOS

(1945, Budapest -)


PORTRAIT ÁKOS MATZON (1945, Budapest – )

© MATZON ÁKOS

© MATZON ÁKOS

Ákos Matzon Munkácsy-winning artist is the prominent figure of Hungarian constructivist painting. The important section of his life started at the Budapest University of Technology and Economics, where he completed architect and teacher academic specialisation between 1980 and 1986. He has been dealing intensively with painting from the middle of eighties, since 1994 he is a freelance artist. On his art was effective mostly his father Frigyes Matzon’s sculptor collection consisting of nonfigurative pictures. We may find his fate special if we compare the overture of the starts of his career with his age: he was almost forty years old, when he made his first works which can be considered mature ones and forty-five years old when he makes his debut with his works. We may admire his collective and individual exhibitions from 1989 just as in Szentendre, Kaposvár or Győr, as in Paris, Cape Town or Seoul. We could refer to Kassák Lajos and Mondrian, to Konok Tamás and several predecessor and contemporary artist, whom were touched by the abstraction of the constructivism and the geometry in connection with Matzon’s work. His artworks represent the nonfigurative painting being founded on the traditions of constructivist art. These can be defined as free geometry have typically architectural character, with clear, reduced, at the same time relieved forms researching the spatiality. Among his works in a big number can be found prepared with low plastic geometrical reliefs, which are often with a monochrome character, with few colour effects. The forms created by hilm, lights and shades give an inspiring key into the observer’s hand, that let us find our way near to the real message of his art.

„The fine art has an international character, how it is not necessary to exaggerate the local, national viewpoints separately, it works fine without these.” (Ákos Matzon)

ART.CO MAGAZIN

2011 10

65


PORTRÉ RELIEF MATZON ÁKOS KIÁLLÍTÁSA

MATZON ÁKOS: ABLAKOK, 2010, ACRYL, VÁSZON, VEGYES RELIEF, 40 X 60 CM

MATZON ÁKOS: FEHÉREK, 2010, 50 X 50 CM

66

A BTM Budapest Kiállítótermében Relief címmel szeptember 29-én nyílt meg Matzon Ákos képzőművész kiállítása. A filigrán fahasábokból, kartonból, vágott telefonkönyvekből és játékosan elrendezett könyvhasábokból készült ötletes reliefeken és objekteken kívül tükrökből, és más anyagokból megalkotott szokatlan szárnyas-oltárokkal is találkozhatnak a legújabb kiállítás szemlélői. Matzon Ákos munkáiban, a hasábok sokasága egyenként egymással egy követhetetlenül logikátlan logikus együttesben alkotja a képmező jó részét és önmaguk helyzetéből adódóan fényeket, ill. árnyékokat indukálnak. A könyvképeknél a játékosan rendezett könyvhasábok élein látensen megjelenő betűk a kultúrába vetett hitet és optimizmust közvetítik az elsődleges látványon túl. A könyv megjelenítése és felhasználása már régóta foglalkoztatta a művészt, hiszen a könyv a kultúra látványos közvetítője. A művek másik csoportja a két, három félből, harmadokból variálhatóan összeállítandó művek reliefek, mintegy szárnyas-oltárok, a hitet érzékeltetik ugyancsak az elsődleges fény-árnyék megjelenésén túl. Ennél a műtárgycsoportnál a műbe beépített tükör „fénysávok” a szemlélődő és a mű közötti kapcsolatot kívánják megteremteni. Így mindazok, akik megtekintik a tárlatot, annak interaktivitásának köszönhetően akár önmagukat is megláthatják egy-egy alkotásban.

MEGTEKINTHETŐ 2011. SZEPTEMBER 29. - 2011. OKTÓBER 30.

NYITVA KEDD - VASÁRNAP: 10.00 - 18 .00

BUDAPEST GALÉRIA 1056 BUDAPEST, SZABAD SAJTÓ ÚT 5.

WWW.BUDAPESTGALERIA.HU

2011 10

ART.CO MAGAZIN


PORTRAIT

In the Budapest Gallery of BTM on 29 September opened Ákos Matzon’s artist exhibition, the Relief. The interested people can meet beside the reliefs and objects made from filigree wooden logs, carton, cut telephone directories and book prisms, with unusual fowl altars, made from mirror and some other material. Akos Matzon a multitude of columns followed by another one absolutely logical illogical picture of the band consists of good and because of their own position, they induce lights and shades. The letters appearing on the edges of the book prisms directed playfully latently mediate the faith sowed into the culture and optimism beyond the primary sight. The artist is interested in the visualization and the usability of the book, because book is an attractive mediator of culture. A second group of works on two, three halves, may be changed from the third to be compiled works are reliefs, winged altars, after the primary appearance of light and shadow illustrates the faith. In this group, the built-in mirror “lightbars” want to create the relationship between the spectator and the artwork. All those who view the exhibition, thanks to its interactivity may catch sight of themselves in the artworks.

MATZON ÁKOS: FÉNYSZALAGOK II., 2008

RELIEF AN EXHIBITION BY ÁKOS MATZON

MATZON ÁKOS: PÁLCA ÉS KARIKA, 2010, 80 X 80 CM

OPEN THUESDAY - SUNDAY: 10.00 - 18 .00

ON VIEW 29 SEPTEMBER 2011 - 30 OCTOBER 2011

WWW.BUDAPESTGALERIA.HU

BUDAPEST GALLERY SZABAD SAJTÓ ÚT 5, H-1056 BUDAPEST

ART.CO MAGAZIN

2011 10

67


PORTRÉ NEMES MARCELL

(1866, Jánoshalma - 1930, Budapest)

68

2011 10 ART.CO MAGAZIN

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF: NEMES MARCELL KÉPMÁSA FORRÁS: SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

MÁNYOKI ÁDÁM: II. RÁKÓCZI FERENC KÉPMÁSA FORRÁS: SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Nemes Marcell a 20. század eleji magyarországi műgyűjtés egyik legjelentősebb, s egyben legellentmondásosabb figurája volt, akinek nagyszabású műgyűjtői és mecénási tevékenysége már életében legendává vált. Valójában El Greco festményeinek felvásárlásával és népszerűsítésével vált ismertté. Nemes Marcellt sokan El Greco újra felfedezőjeként ünnepelték, rövid időn belül ő vált a művész alkotásainak legjelentősebb és legismertebb korabeli gyűjtőjévé. Nemes Grecokollekciója nem elhanyagolható szerepet játszott a 20. század eleji Európát jellemző „Greco-láz” fellángolásában. Mindezzel szemben kevesen tudják róla, hogy a pályafutása csúcsán magyar nábobként emlegetett Nemes Marcell Klein Mózes néven látta meg a napvilágot. Hódmezővásárhelyen nevelkedett; itt végezte az elemi iskolát is. Ifjan egy pesti kávéházban próbált pénzt keresni dalénekesként és szerelmes levelek fogalmazójaként, illetve gyorsportrék rajzolójaként. Később évekig szén- és faáru-kereskedéssel foglalkozott, közben egy ideig alkusz volt egy gabonabizományi cégnél, majd belekóstolt a tőzsdézésbe, sőt telekspekulációkkal is próbálkozott. Igazából bányavállalkozóként gazdagodott meg és így tudott 1904-től rendszeresen festményeket vásárolni. A gyűjtőként és mecénásként egyre ismertebbé váló Nemes mind több múzeummal igyekezett szoros kapcsolatot kiépíteni; különösen szoros szálak fűzték például a Szépművészeti Múzeumhoz. Pályafutása során értékes műtárgyak egész sorát, többek között El Greco Bűnbánó Magdolnáját, vagy Mányoki Ádám nemzeti ereklyének számító II. Rákóczi Ferenc-portréját ajándékozta a Szépművészeti Múzeumnak, de számos más hazai, illetve külföldi intézménynek is adományozott, így az Iparművészeti Múzeumnak, a berlini és a müncheni képtárnak, sőt még a madridi Pradónak, vagy a párizsi Louvre-nak is.


PORTRAIT MARCELL NEMES

(1866, Jánoshalma - 1930, Budapest)

EL GRECO: BŰNBÁNÓ MAGDOLNA FORRÁS: SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

EL GRECO: TANULMÁNYFEJ FORRÁS: SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Marcell Nemes was the most considerable and most controversial figure of Hungarian art collection at the beginning of the 20th century, whose large-scale art collector and patron activity turned into a legend already in his life. In fact he became known by the acquisition and popularisation of El Greco’s paintings. Because of this the people considered him as the new explorer of El Greco, in short time he became the most considerable and best-known contemporary collector for the artist’s creations. Greco-collection of Nemes played a serious role in the rekindling of a ‘Greco-fever’ characterize Europe at the beginning of the 20th century. In contrast few people know about him that Marcell Nemes was born as Klein Mózes and mentioned as a Hungarian nabob on the peak of his career. He was being brought up on Hódmezővásárhely; made the elemental school there. When he was young he tried to earn some money in a cafe of Budapest as singer or drafter of love-letters, sometimes as drawer of express portraits. Until later years he was dealing with coal and woodenware trading, until a time meanwhile he was a broker at a grain consignment firm, then had a taste of playing the stock market, indeed tried out plot speculations. In fact he got rich as a mine entrepreneur after that was he able to buy paintings regularly from 1904. Becoming increasingly more known as collector and patron Nemes tried to build up a strong connection with museums; especially tight threads added him to the Museum of Fine Arts. During his career he presented all of the row of valuable art objects, among other things El Greco’s Penitent Magdolna, or Ádám Mányoki’s II. Rákóczi Ferenc portrait which is calculated as a national relic to Szépművészeti Múzeum, but made donations to several other Hungarian and foreign country institutions, like the Museum of Applied Arts, the art galleries of Berlin and Munich, indeed Prado in Madrid Prado and the Parisian Louvre. ART.CO MAGAZIN

2011 10

69


PORTRÉ Kizárólag magyar festményekből álló, nyolcvandarabos kollekciójának adományozásával 1911-ben alapítója volt a Kecskeméti Képtárnak. Műpártolói tevékenysége azonban nem korlátozódott csupán különféle műalkotások adományozására. Nagy számban vásárolt műveket fiatal tehetséges hazai és külföldi mesterektől, s az általa alapított díjaknak, illetve alapítványoknak köszönhetően, több évtizeden keresztül magyar művészek egész sora folytathatott külföldön tanulmányokat. Nemes Marcell Budapesten 1930-ban hunyt el embóliában, egy sikeresnek látszó operáció után. Klebelsberg Kunó a nemzet halottjának nyilváníttatta a világhírű műgyűjtőt, akit a Szépművészeti Múzeum márványcsarnokában ravataloztak fel, később pedig a Kerepesi temetőben helyeztek örök nyugalomra. Egyes vélemények szerint Greco újrafelfedezése valójában egy előre kitervelt műkereskedelmi akció része volt Nemes Marcell részéről. E vélekedés alapján Nemes olyan alkotót keresett, aki a műtörténet klasszikusai közé tartozik ugyan, de mégsem volt olyan magasra értékelt, s megfizethetetlen, mint például Raffaello. A görög származású festő tökéletesen megfelelt Nemes Marcell céljainak: Spanyolországban a századelőn még tucat számra akadtak viszonylag potom áron megszerezhető Grecoművek, ráadásul a művész ecsetkezelése és komponálásmódja sok rokonságot mutatott a modern festészet akkori törekvéseivel.

„Nemes Marcell gyűjtői és mecénási erényeit jórészt még azok a kortársak is elismerték, akik emberileg esetleg nem szívelték, illetve fennhéjázó magatartása miatt magukban csak mosolyogtak rajta” – véli Németh István, aki egyik előadásában további érdekességeket is a nyilvánosság elé tárt a magyar műkereskedés történetének egyik legellentmondásosabb alakjáról.

70

2011 10 ART.CO MAGAZIN

DUJARDIN: TÓBIÁS AZ ANGYALLAL ÉS A HALLAL FORRÁS: SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM


PORTRAIT In 1911 he was founder of Kecskemét Gallery with the donation of his eighty pieces collection standing exclusively from Hungarian paintings. However his patronage activity was not restricted merely to the grant of various works of art. He bought works in a big mouth from domestic and foreign country masters and young talents, and thanks for the prizes and foundations established by him, dozens of Hungarian artists may have pursued studies abroad through decades. Marcell Nemes died of an embolism in 1930 in Budapest, after an operation looking successful. Kunó Klebelsberg declared the world-famous art collector the nation’s dead, who they laid out in marble hall of Museum of Fine Arts, later put him onto eternal rest in Kerepesi cemetery.

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF: KUNFFY LAJOSNÉ KÉPMÁSA FORRÁS: SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

Some opinions say that the rediscovery of Greco was in fact the part of a forethought art trade by Marcell Nemes. On this opinion he was looking for an artist who is based the history of classical art, but wasn’t valued highly, to being not priceless, like Raffaello for example. The painter with Greek ancestry was fit for his purposes perfectly: on the beginning of the century in Spain there were dozens of Greco paintings on a relatively insignificant price, moreover the artist’s brushwork and his composing method showed much affinity with the endeavours of the modern painting in the era.

„The collector and patron virtues of Marcell Nemes was largely acknowledged even by those contemporaries who didn’t like him humanly, or they just smiled in themselves at him concerned because of his haughty behaviour” – believes István Németh, who revealed in one of his lectures additional interests to the publicity from the most controversial figure of history of Hungarian art-trading.

ART.CO MAGAZIN

2011 10

71


PORTRÉ EL GRECÓTÓL RIPPL-RÓNAIIG. NEMES MARCELL (1866-1930) A LEGENDÁS MECÉNÁS-MŰGYŰJTŐ A Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállítás keretében kíván méltó emléket állítani a 20. századi magyar polgári műgyűjtés legendás alak-jának, jánoshalmi Nemes Marcellnek. Bár a tervezett kiállítás elsősorban Nemes Marcell nagyvonalú mecénási tevékenységére fekteti elsősorban a hangsúlyt a különböző hazai és külföldi múzeumok, illetve magángyűjtemények anyagából válogatott összeállítás a híres „marchand amateur” egykori műgyűjteményének sokszínűségét és gazdagságát is jól érzékelteti.

Az egykori hatalmas gyűjtemény Nemes halála után szétszóródott, világhírű képei ma többek között a párizsi Orangerie, a berlini Gemäldegalerie vagy a londoni Tate anyagát gazdagítják. Bár egyes művek későbbi sorsa viszonylag jól nyomon követhető. Több, mint félszázról tudjuk, hogy jelenleg valamelyik amerikai közgyűjteményben található.

Még az utóbbi években is újabb és újabb darabok bukkantak fel hazai és külföldi árveréseken, s az egykor kimutathatóan Nemes Marcell birtokában lévő műalkotások jelentős része azóta is lappang.

72

2011 10 ART.CO MAGAZIN

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF: PIACSEK BÁCSI BABÁKKAL FORRÁS: SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

PAUL CÉZANNE: BUFFET FORRÁS: SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

A közel 120 műalkotást felvonultató tárlat anyagában éppúgy szerepelnek antik vázák, középkori szobrok vagy régi olasz és németalföldi mesterek elsőrangú alkotásai, mint különböző korokból származó értékes iparművészeti tárgyak, a gyűjtő ott-honainak hangulatát megidéző, enterieur-szerű elrendezésben. Bemutatják Nemes Marcell egykori Greco-kollekciójának féltett darab-jai mellett a 19-20. századi ma-gyar képzőművészet emblematikus alkotóinak, többek között Munkácsy Mihály, Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József, Szinyei Merse Pál, Uitz Béla, Kernstok Károly és Vaszary János műveit.

EL GRECOTÓL RIPPL-RÓNAIIG NEMES MARCELL (1830 - 1906) A LEGENDÁS MECÉNÁS-MŰGYŰJTŐ MEGTEKINTHETŐ 2011. OKTÓBER 26. - 2012. FEBRUÁR 19. SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM 1146 BUDAPEST, DÓZSA GYÖRGY ÚT 41. NYITVA KEDD - VASÁRNAP: 10.00 - 17.00 WWW.SZEPMUVESZETI.HU


PORTRAIT FROM EL GRECO TO RIPPL-RÓNAI MARCELL NEMES (1830-1906) THE LEGENDARY PATRON - ART COLLECTOR Museum of Fine Arts wishes to claim a worthy memory in the framework of a large-scale exhibition for the legendary figure of the 20th century Hungarian civil art collecting, for Marcell Nemes from Jánoshalma. Although the exhibition primarily lays the emphasis onto his far-flung patron activity, the compilation chosen from different domestic and foreign country museums, concerned private collections demonstrates well the variegation and the richness of the former art collection of the famous “marchand amateur.”

GULÁCSY LAJOS: OLASZ PARK FORRÁS: SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

EGRY JÓZSEF: BALATONI HALÁSZOK FORRÁS: SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

FROM EL GRECO TO RIPPL-RÓNAI MARCELL NEMES (1830 - 1906) THE LEGENDARY MECENAS-ART COLLECTOR ON VIEW 26 OCTOBER 2011 - 19 FEBRUARY 2012 MUSEUM OF FINE ARTS DÓZSA GYÖRGY ÚT 41, 1146 BUDAPEST OPEN THUESDAY - SUNDAY: 10.00 - 17.00 WWW.SZEPMUVESZETI.HU

In the art exhibition which was made from nearly 120 works of art there are antique vases, medieval sculpture figures and old Italian and Netherlandish masters’ first-class creations at the same time with valuable applied art objects from different ages in an arrangement of enterieur summoning the mood of the collector’s old houses. It is presented beside Marcell Nemes’s famous Greco-collection the emblematic creators of the 19-20th century Hungarian fine art, among other things the artworks of Mihály Munkácsy, Károly Ferenczy, József Rippl-Rónai, Merse Pál Szinyei, Béla Uitz, Károly Kernstok and János Vaszary.

The former huge collection was dispersed after the death of Marcell Nemes, his world-famous pictures today enrich the substance of Parisian Orangerie, Berliner Gemäldegalerie or London Tate. Although the later fate of single works is traceable relatively well. We know that more than fifty works can be found currently in a public American collections.

Newer and newer pieces appeared on domestic and foreign country auctions even in the recent years, and the considerable part of artworks which can be manifested as a Marcell Nemes ownership lies hidden since then.

ART.CO MAGAZIN

2011 10

73


PORTRÉ AZ AMERIKAI ROCKPLAKÁT ARANYKORA 1965-1971 A pszichedelikus rock aranykorának plakátművészetéből és tárgyi emlékeiből szeptember 24-én egyedülálló és nemzetközi színvonalú kiállítás nyílt a KOGART-ban. A most látható gyűjtemény a XX. századi kultúrtörténet egy különleges epizódjának relikviáit mutatja be, elsősorban az 1965-1971 között a San Francisco-öböl környékén készült pszichedelikus rock plakátokra koncentrálva. A gyűjteményt, amely közel 150 plakátot foglal magába, ilyen formában még soha nem láthatta a közönség, nem csak hogy Magyarországon, hanem Európában sem. A plakát több mint 100 éve fontos része a művészeti kultúrának, mert egyszerű nyelvezetével sokakhoz szól. Éppen ezért mindig jellemző volt rá a redukált, koncentrált formavilág, a formát hangsúlyozó színezés, a síkban gondolkodás. A plakátok ezért nemcsak a rajtuk megjelenő zenei események és szereplők miatt érdekesek, hanem képzőművészeti szempontból nézve is önálló értéket képviselnek. Mellettük a korszak egyéb különleges tárgyi emlékei – eredeti albumborítók, kéziratok, hangszerek – is láthatók lesznek. A Denver Art Museum rock poszter gyűjteményéből és a magángyűjtők rejtett kincseiből válogatva a hangsúly azért került az 19651971 közötti időszakra, mert ez volt a rock aranykora, mielőtt elüzletiesedett volna, másrészt pedig, a pszichedelikus rock plakátok a legizgalmasabb részét képezik ennek az emlékcsoportnak. A kiállításon szereplő plakátok mindegyike gyakorlatilag néhány önálló grafikus munkája, és bár színvilágban, tipográfiában, képi megjelenésben az egyes csoportok jól elkülöníthetők egymástól, mégis szerves egységet képeznek, közös gondolatrendszer fűzi össze őket, ezen kívül színvilágukkal és formakultúrájukkal tökéletesen illeszkednek az amerikai pop art egy sajátos vonulatába. A kiállítás anyagából készült egy 180 oldalas kétnyelvű katalógus is, a kor és a téma hat szakértőjének tanulmányával, több tucat színes reprodukcióval.

BONNIE MACLEAN: FILLMORE AUDITORIUM, 1968 - ANIMALS

74

2011 10

ART.CO MAGAZIN

MARI TEPPER: FILLMORE AUDITORIUM, 1968 - ALBERT KING, ELECTRIC FLAG


PORTRAIT THE GOLDEN AGE OF AMERICAN ROCK POSTERS 1965-1971 Unique and world-class exhibition opened at 24th of September from the golden age of psychedelic rock’s poster art and physical memories in KOGART. The collection which can be seen now presents a special episode of cultural history of the 20th century, primarily focused on psychedelic rock posters made in the area of San Francisco Bay in 1965-1971.The audience may have never seen this collection, which includes more than 150 posters, in a form like this, not only in Hungary but in Europe. The poster is more than 100 years, an important part of artistic culture, because its simply language is expressive to anyone. That is why it has always been characteristic of the reduced and concentrated design, emphasizing the form in coloring, the plane thinking. Because of this the placards are not only interesting because of the musical events and characters appearing on them, but they represent an independent value looked from a fine art viewpoint. Beside them other unique artifacts are exhibited from this era – the original album covers, manuscripts, musical instruments. Selected from the rock poster collection of the Denver Art Museum and from private collector’s hidden treasures, the focus has been the period of 1965-1971, because it was the rock’s golden age, before it became businesslike, on the other hand, the psychedelic rock posters are the most exciting part of this commemorative group. The exhibited posters are independent works of some graphic, although the single groups are well-separable in colour world, typography or pictorial appearance from each other, after all organic unity is constituted, a common thought system binds them together, in addition with their colour world and their form culture they fit perfectly into the single specific range of the American pop art. There was made from the material of exhibition a 180-page bilingual catalog, with essays of six experts in this age and subject, with dozens of color reproduction.

ALTON KELLEY: AVALON BALLROOM, 1967 - VANILLA FUDGE

RANDY TUTEN: WINTERLAND, 1969 - LED ZEPPELIN

ART.CO MAGAZIN

2011 10

75


PORTRÉ SAN FRANCISCÓTÓL WOODSTOCKIG REGULA RICHÁRD

STANLEY MOUSE, ALTON KELLEY: AVALON BALLROOM, 1966 - GRATEFUL DEAD

A szóban forgó néhány év ennek az amúgy is forrongó időszaknak egy különösen intenzív szakaszát, egyben lezárását is jelentette, világszerte óriási hatást gyakorolva a populáris kultúra alakulására és generációk életmódjára. A változások ugyanakkor már jóval korábban, a század elején, az avantgárd mozgalmakkal elkezdődtek, amelyek nem csupán a művészet, de az emberi gondolkodás bemerevedett formáit is szét akarták robbantani. A valódi forradalomhoz azonban kellett egy II. Világháború, amely szétzúzta a korábbi társadalmi és egzisztenciális kereteket. Rengetegen léptek a változás, a változtatás útjára, ugyanakkor, különösen Amerikában mégis megmaradt egy masszív konzumtársadalom, amelybe már nem akart részt venni az ifjúság. A fiatalok számára kiüresedtek az apák ideái és vallásai, ezért szükség volt a beat-nemzedék dühére, később pedig a hippi-korszakra, a háborúk ellen tüntető diáklázadásokra világszerte, hogy szétzúzzák a korábbi fojtogató kereteket és normákat. A kultúrában, a zenében, a filmekben és a szexualitásban ez mind megmutatkozott. Olyan alkotók fémjelezték ezt a korszakot, mint Kenneth Anger, aki a motoros-underground lázadók (Pokol Angyalai) világáról készített formabontó blaszfémikus filmeket, vagy Tony Richardson, aki brit elveszett nemzedék életéből merített témákat (Dühöngő ifjúság), később Dennis Hoopert emlegethetnénk a Szelíd motorosok alkotóját vagy Antonionit, aki a Zabriskie Point-tal az új nemzedék véleményét fejezte ki a fogyasztói társadalomról. A képzőművészetben Jackson Pollockot vagy a pop-art vezéregyéniségét, Andy Warholt, zenében pedig a Rolling Stones és Mick Jagger mellett egyértelműen a Beatles-t és John Lennon emblematikus figuráját említhetnénk. Mivel Los Angeles már akkor is a gazdagságot, a hamis csillogást és Hollywoodot jelképezte, San Francisco és környéke lett a hippi-mozgalom egyik jelentős kiindulópontja. Az egész időszaknak és talán ennek az egész eszmének pedig egy 1969-ben rendezett rock-fesztivál, Woodstock volt a csúcspontja, amely a zenei műfajok történetében már akkor egyedülálló volt, mert három napon át váltották egymást a színpadon az ismert és a kevésbé ismert énekesek és együttesek, köztük a ma már csak legendaként emlegetett halhatatlanok. Olyan nevekkel azonosítható az esemény, mint, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez, The Doors, Traffic, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, Grateful Dead, The Byrds, Buffalo Springfield vagy éppen Joe Cocker. A fiatalok pedig több ezren jöttek nagy távolságokról, hogy a szeretet, a szabadság és a rockzene jegyében testvéri közösségeket kialakítva, valami mást próbáljanak, ki mint a szüleik. Ezeknek a közösségeknek fontos része volt az új dimenziókat nyitó marihuána, LSD vagy meszkalin-mámor és más a pszichedelikus kultúrákban fellelhető anyagok használata, amely ennek a kornak a képi világára is hatással volt.

76

2011 10

ART.CO MAGAZIN

SAN FRANCISCOTÓL WOODSTOCKIG AZ AMERIKAI ROCKPLAKÁT ARANYKORA 1965-1971 2011. SZEPTEMBER 24. – DECEMBER 31.

KOGART HÁZ 1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 112. NYITVA HÉTFŐ- VASÁRNAP: 10.00 - 18.00 WWW.KOGART.HU


PORTRAIT FROM SAN FRANCISCO TO WOODSTOCK by RICHÁRD REGULA

The mentioned few years were a particularly intensive section of this revolting period, more precisely the end of it, and has an enormous effect worldwide on the establishment of the popular culture and generation’s lifestyle. The changes at the same time began much earlier, at the beginning of the century, with the avant-garde movements, which wanted to blow apart not only art, but the rigid forms of human thought. The real revolution, however, came with World War II, which shattered the previous social and existential frames. A lot of people chose the path of changing, however, especially in America remained a massive consum society, in which the youth no longer wanted to participate. For them their father’s principles and religions became empty ideas, this resulted the rage of beat generation, and later the hippie era, student demonstrations against the war around the world to shatter previous strangler frames, and standards. This all appeared in culture, music, movies and sexuality. Great artists hallmarked this era like Kenneth Anger, who made unconventional blasphemous movies about the world of underground motorcycle bands (Hell’s Angels), or Tony Richardson, who was inspired by the British lost generation’s life (Look Back in Anger), and later Dennis Hooper with Easy Rider or Antonioni who expressed the whole generation’s opinion with Zabriskie Point about consumer society. We can mention Jackson Pollock and the great pop-artist, Andy Warhol in fine art, and beside the Rolling Stones and Mick Jagger there were the Beatles and John Lennon’s iconic figure in music. Because then Los Angeles already symbolized the richness, the false twinkling and Hollywood, San Francisco and its environs became the hippie movement. The zenith of the whole period, and perhaps this whole idea was in 1969, when Woodstock rock festival was organized first time, which became unique in musical history, because known and less known singers and bands relaid each other through three days on the stage, including who is now a legend, known as immortals. This event can be identified with names such as Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez, The Doors, Traffic, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, Grateful Dead, The Byrds, Buffalo Springfield, or even Joe Cocker. Thousands of young people came from far places to try something else, through fraternal communities in the spirit of love, freedom and rock music something else, like their parents. In these communities had an important roleof ecstasy of marijuana, LSD or mescaline, by opening new dimensions the basic using of other psychedelic substances, which, influenced very much the visual world of this era.

FROM SAN FRANCISCO TO WOODSTOCK – THE GOLDEN AGE OF AMERICAN ROCK POSTERS 1965-1971

KOGART HOUSE ANDRÁSSY ÚT 112, H-1062 BUDAPEST OPEN MONDAY - SUNDAY: 10.00 - 18.00 WWW.KOGART.HU

VICTOR MOSCOSO: MATRIX, 1967 - DOORS

24 SEPTEMBER - 31 DECEMBER 2011

ART.CO MAGAZIN

2011 10

77


LÁTÓKÖRÖN KÍVÜL OLD THINGS: A DOLOG (2011) SVÉBIS BENCE

A hollywoodi mozi szinte létrejötte óta küzd az egyre szembetűnőbb ötlettelenséggel. Filmtechnikai újításokkal leplezi a történet hiányát, mozgalmassággal, túlzsúfoltsággal fedi a klisékre járó cselekmény unalmát. A saját nagyságából kilépni képtelen intézményt szép lassan önnön grandiózussága teremti maga alá. szegényes olvasatát tudta csak prezentálni az elbutított nézőnek. Ugyanakkor – igaz csupán alig-alig, de – olykor akad ellenpélda is. A feldolgozás, újragondolás értő kezek közt akár felül is múlhatja elődjét. A légy című egzisztencialista biohorror későbbi, Cronenberg által készített változata méltán népszerűbb az 1958-ban vászonra vitt variációnál, s e csekély halmazba tartozik John Carpenter 1982-es sci-fi horrorja,

a The Thing (hazánkban A dolog és A valami címen is futott), mely valójában egy 50-es évekbeli film avatott újragondolása. Illetve még ez sem teljesen igaz, hiszen maga a cselekmény az ifjabbik John W. Campbell Who Goes There? (Ki van odakinn?) című elbeszélésén alapul. Az antarktiszi kutatóbázis legénységének története az iszonyat legalapvetőbb motívumát dolgozza fel: az ismeretlentől való rettegést.

THE THING (1982)

Az ismétlődések folyamatos egyszerűsödése infantilizálja a mozit. „A néző átlagos szellemi életkora a 30-as, 40-es években a 14 éves kort is elérhette, a mai néző szellemileg 6–7 éves lehet.” – állapította meg Király Jenő, s a reneszánszukat élő remake-ek sorára tekintve halmozottan igaznak tekinthetjük kijelentését. Az üres vásznat second hand sequel-ekkel s prequel-ekkel feltöltő Álomgyár önkezűleg silányítja el termékeit s közönségét. Kiváló példa erre a ’70-es években készült The Wicker Man című film, mely a horror, a krimi, a musical, a buja hippi-trash és a vallási thriller megbabonázó műfaji kevercse volt. Érdemes összevetni a 2006-ban készült kimiskárolt változattal, mely a zsánerelegyből pusztán a rejtélyközpontúságot hagyta meg, s a kultikus mozi primitív,

OLD THINGS: THE THING (2011) by BENCE SVÉBIS

Hollywood has been fighting with the increasingly more visible idealess quasi since his formation. Conceals the deficiency of the story with film technique innovations, covers the boredom of the plot going regularly to the cliches with vivacity and overcrowding. The instisution what is unable to step out of his own greatness creates nice and slow his own grandiosity under himself.

78

2011 10

ART.CO MAGAZIN

the mystery centred attribution, and was able to present only a primitive, skimpy interpretation of this cultic movie to the stupid made spectator. At the same time sometimes – really just sometimes – there are some counterexample. The reconsideration, a remake may surpass his predecessor even between understanding hands. The later variant of existentialist biohorror made by Cronenberg of The Fly is worthily more popular than the older

one from 1958. And here is John Carpenter’s sci-fi horror, The Thing (in Hungary with much title, like A dolog or A valami) which is in fact an initiated reconsideration of a film made in the fifties. And even this is not entirely true, because the story was written by the novel Who Goes There? by John W. Campbell. The story of the Antarctic research base’s crew digests the most fundamental motive of the horror: fear of unknown.

THE THING (2011)

The continuous simplification of the recurrences infantalises the cinema. „The spectator’s average intellectual age may have attained the 14 year ages in the therthies, fourties, today’s spectator could be mentally 6-7 year old.” – appointed Jenő Király, and we may consider his statement true one looking at the row of the remake cumulatively. Hollywood, who recharge the empty linen with second hand sequels and prequels, downgrades it by its own hand away his products and his audience. For this there is good example, The Wicker Man titled movie from the seventies, which was enchanting mixture of the horror, the detective story, the musical, the lustful hippi-trash and the religious thriller. Worthy to compare the simplified variant from 2006, which left from the original only


OUT OF FOCUS

THE THING (1982)

THE THING (2011)

ART.CO MAGAZIN

2011 10

79


LÁTÓKÖRÖN KÍVÜL A bázist megszálló alakváltó lény bárki lehet. A csapat tagjai képtelenek az együttműködésre, s az idegen pusztításánál a sokkal ragályosabb bizalmatlanság lesz a fő romboló erő. A korábbi változat éppen a lényeget, az alakváltoztatás motívumát hagyta el, s – sok egyéb érdeme mellett – ez az, ami Carpenter verzióját a The Thing from Another World fölé emeli.

A DOLOG (1982) RENDEZŐ: JOHN CARPENTER FORGATÓKÖNYV: BILL LANCASTER OPERATŐR: DEAN CUNDEY

KURT RUSSELL - R.J. MACREADY WILFORD BRIMLEY - DR. BLAIR T.K. CARTER - NAULS KEITH DAVID - CHILDS TRAILER

THE THING (1982)

Az idei The Thing, bár címében azonos, valójában egyszerre remake-je és prequel-je – vagyis előzménytörténete – a ’82-es alkotásnak. Amit Carpenter csak sejtet, azt ez a film mutatja be. A norvég tábor történetét meséli el, melynek tagjai a jégbe fagyott lényt találták, s ahonnét a szánhúzó kutya menekült, mely végül magával hozta a borzalmat. Az új film azonban semmiben sem múlja felül elődjét. A kimerített apokaliptikus rettenet itt már csak halovány másolata annak, amit egyszer már tökéletesen leforgattak. A 2011-es The Thing olyan, mint a filmbeli rém: ártalmas alakmása csupán egy egykori, egyedi organizmusnak. Anybody could be the shapeshifter being which possessed the base. The member’s of the crew are incapable of the cooperation, so against this alien’s destruction the much more infectious distrust will be the capital destructive strength. The earlier variant omitted the real essence, the motive of shapeshifting and – beside of his other merits – this is what lifts the version of Carpenter upon The Thing from Another World. This year’s The Thing is in fact simultaneously remake and prequel – means a story antecedents - of the movie made in 1982. This film shows us what Carpenter foreshadowed only. It tells us the story of the norvegian camp, where they found the alien being frozen in the ice, and from where the husky escaped, which brought the horror to Carpenter’s film finally. The new film however surpasses his predecessor in nothing. The apocalyptic scare here is already a pale copy of older one’s, that was once already filmed perfectly. The new The Thing is like the alien from the movie: only a harmful counterpart of an old-time, unique organism. 80

2011 10

ART.CO MAGAZIN

THE THING (1982) DIRECTOR: JOHN CARPENTER SCREENPLAY: BILL LANCASTER CINEMATOGRAPHER: DEAN CUNDEY

KURT RUSSELL - R.J. MACREADY WILFORD BRIMLEY - DR. BLAIR T.K. CARTER - NAULS KEITH DAVID - CHILDS TRAILER


OUT OF FOCUS A DOLOG (2011) BEMUTATÓ 2011. OKTÓBER 27.

EREDETI CÍM THE THING

FORGALMAZZA BUDAPEST FILM

RENDEZŐ MATTHIJS VAN HEIJNINGEN JR.

THE THING (2011)

FORGATÓKÖNYV ERIC HEISSERER JOHN W. CAMPBELL JR. OPERATŐR MICHEL ABRAMOWICZ

SZEREPLŐK: MARY ELIZABETH WINSTEAD JOEL EDGERTON ULRICH THOMSEN ERIC CHRISTIAN OLSEN ADEWALE AKINNUOYE-AGBAJE PAUL BRAUNSTEIN TROND ESPEN SEIM KIM BUBBS JØRGEN LANGHELLE JAN GUNNAR RØISE STIG HENRIK HOFF TRAILER

ORIGINAL TITLE THE THING DIRECTOR MATTHIJS VAN HEIJNINGEN JR. SCREENPLAY ERIC HEISSERER JOHN W. CAMPBELL JR. CINEMATOGRAPHER MICHEL ABRAMOWICZ

HUNGARIAN PREMIERE 27 OCTOBER 2011

THE THING (2011) HUNGARIAN DISTRIBUTOR BUDAPEST FILM

CAST MARY ELIZABETH WINSTEAD JOEL EDGERTON ULRICH THOMSEN ERIC CHRISTIAN OLSEN ADEWALE AKINNUOYE-AGBAJE PAUL BRAUNSTEIN TROND ESPEN SEIM KIM BUBBS JØRGEN LANGHELLE JAN GUNNAR RØISE STIG HENRIK HOFF TRAILER

ART.CO MAGAZIN

2011 10

81


WWW.ART.CO.HU


VIDÉK / COUNTRYSIDE Eger

MISKOLC

PÉCS

3% HAJÓ VÁLYI PÉTER KIÁLLÍTÁSA 2011. OKTÓBER 3. – OKTÓBER 27 .

HOL VAGYTOK, TI RÉGI JÁTSZÓTÁRSAK? - A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZEINEK RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉSEI 2011.OKTÓBER 3. - OKTÓBER 25.

AZ ARADI VÉRTANÚK EREKLYÉI - KIÁLLÍTÁS AZ ARADI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL 2011. OKTÓBER 6. – NOVEMBER 20.

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT (FORRÁS GALÉRIA) 3300 EGER, BARTÓK BÉLA TÉR 6.

PÉCSI GALÉRIA 7621 PÉCS, SZÉCHENYI TÉR

GYŐR

SZEGED

I. NEMZETKÖZI RAJZ ÉS KÉPGRAFIKAI BIENNÁLÉ 2011. SZEPTEMBER 24. - OKTÓBER 30.

UTAK - GERLE MARGIT ÉS BENES JÓZSEF KIÁLLÍTÁSA 2011. OKTÓBER 8. – NOVEMBER13. SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉS SZÍNÉSZMÚZEUM 3525 MISKOLC, DÉRYNÉ UTCA 3. NYÍREGYHZA BÍRÓ LAJOS KIÁLLÍTÁSA 2011. OKTÓBER 12. – NOVEMBER 12.

VÁROSI MŰVÉSZETI MÚZEUM RADNAI-GYŰJTEMÉNY 9021 GYŐR, KIRÁLY UTCA 17.

REGIONÁLIS ÖSSZMŰVÉSZETI KÖZPONT 6720 SZEGED, TISZA LAJOS KRT. 56.

KOMÁROM

TATABÁNYA

KÉPMESÉK - VÁLOGATÁS NAGY LAJOS NÉHAI NASZVADI FÉNYKÉPÉSZ ÉRDEKES TÉMÁJÚ KÉPEIBŐL 2011. SZEPTEMBER 6. - NOVEMBER 6.

OROSZ ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA 2011. OKTÓBER 7. – OKTÓBER 30.

KLAPKA GYÖRGY MÚZEUM 2900 KOMÁROM, KELEMEN LÁSZLÓ UTCA 22.

TATABÁNYAI KORTÁRS GALÉRIA 2800 TATABÁNYA, SZENT BORBÁLA TÉR 1.

VÁROSI GALÉRIA – NYÍREGYHÁZA 4400 NYÍREGYHÁZA, SELYEM U. 12.

ART.CO MAGAZIN

2011 10

83


KITEKINTÉS VÍZRAKTÉR: TŰZ UTÁN A VÍZ AZ ÚR MAJSA BARBARA

Ha Budapesten meg kell neveznünk azt a kulturális helyet, amely működése során a legtöbb viszontagságon esett át, valószínűleg hezitálás nélkül a Tűzrakteret mondanánk, amely idén végleg bezárta kapuit. Kulturális szervezők, kultúra-barátok, önkéntesek és társadalmi munkát végzők kitartó és áldozatos munkájának köszönhetően azonban szeptember 10-én, a budai Király Gyógyfürdő épületében megnyithatta kapuit a Vízraktér, amely szerkezeti felépítését és tematikáját tekintve csak részben idézi meg elődjét. A Vízraktér a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel karöltve olyan kulturális élet megteremtését tűzte ki célul, amely nemcsak fiatalok, de a fürdőbe járó idősebb korosztály számára is pezsgő szórakozási lehetőséget biztosít. A 2005. június 23-án megnyílt, akkor még Tűzraktár néven ismert művészeti központ, két évig a Tűzoltó utcában működött, majd 2008-ban a terézvárosi Hegedű utcában található régi műemlék iskola épületébe költözött. Az épületet birtokba vették profi és amatőr művészek, valamint pályakezdő fiatalok, akik rövid idő alatt belakták a helyet, kialakították saját kis zugaikat az alkotóházon belül, azokat lehetőségeikhez mérten rendbe tették, és a hét minden napján változatos programokkal várták az odalátogatókat. A kor-mányváltást követően, 2011-ben a Tűzraktér szorult helyzetbe került: az önkormányzattal nem sikerült megegyezniük, az intézményt a civilek által szervezett tüntetés sem tudta megmenteni. Simor Ágnes, a Tűzraktér kulturális vezetője, a Vízraktér sajtótájékoztatóján kifejezte örömét, hogy végre új otthonra leltek, ezért nem is szeretnének a múlton rágódni. „Azt éljük meg, hogy más vizekre evezhetünk.” Megemlítette azt is, hogy a Tűzraktér szellemiségét és néhány berendezési tárgyát átmentették a Vízraktérbe, de azokat a műemlék épület stílusához igazítva újították fel. Sajnálatát fejezte ki az ügyben, hogy az alkotóházi tevékenységüket nem tudják folytatni, de megpróbálják továbbra is segíteni az otthon nélkül maradt művészeket. A Formanek Csaba vezette színtársulat szeren-csébbnek mondhatja magát, ugyanis az új színházi évadot a Vízraktérben kezdhetik, valamint a színházi tevékenység mellett újabb projektek is megvalósulhatnak. A Tranzit.hu-val való együttműködésnek köszönhetően magyar és idegen nyelvű képzőművészeti könyvekből álló könyvtárat alakítottak ki, valamint a 2006 óta működő Művészetelméleti és Gyakorlati Szabadiskolát a Vízraktérben 84

2011 10

ART.CO MAGAZIN

is folytatják. Az ingyenesen látogatható szemináriumon a kortárs művészet külföldi és hazai kiválóságai tartanak majd minden hónapban előadásokat. Az irodalmi programokat a továbbiakban a Szabad az Á szervezi, akik a kortárs irodalom népszerűsítését tűzték ki célul. Az audiovizuális művészetek kedvelőinek sem lehet okuk panaszra, ugyanis a Magyarhangya szerdánként kertmozis vetítéseket tart, melynek bevételeit a bemutatott alkotások digitalizálására szánják. Rossz idő esetén a belső kerthelyiségben felállított cirkuszi sátorba költöznek, ahol elsősorban a Vízraktér artistái gyakorolhatnak és mutathatják be műsoraikat. A Vízraktérben megforduló budai, pesti és vidéki közönség vendéglátásáról a Picasso Point étterem

gondoskodik. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. képviseletében Szűcs Panni reményét fejezte ki, hogy a Vízraktérrel való együttműködés sikeres koprodukciót eredményez, amely Európában is egyedülálló értekeket teremt majd. A főleg pályázati forrásokból létrejött Vízraktér ez év decemberéig biztosan a Király Fürdőben marad, a folytatás a közös munka eredményeitől függ. Mind a Vízraktér, mint a fürdő képviselői fontosnak tartják, hogy együttműködésük során egymás értékei ne sérüljenek, a kultúrára éhes és a pihenésre vágyó látogatók zavartalanul élvezhessék a Fő utcában eltöltött időt. A Vízraktér megszületésével végre Buda is jobban bekapcsolódhat a főváros kulturális életébe, alternatívát kínálva a mindennapokra.

VÍZRAKTÉR

1027 BUDAPEST, FŐ UTCA 84.

WWW.VIZRAKTER.HU

INFO@TUZRAKTER.HU


OUTLOOK VÍZRAKTÉR: AFTER FIRE THE WATER IS THE MASTER by BARBARA MAJSA

If we must call a cultural location in Budapest that undergone through the most vicissitude during its operation, probably we would say Tűzraktér with no hesitation, which finally closed its doors this year. Thanks to persistent hard work of operators, culture, friends, volunteers and social workers on the 10th of September in the building of the Buda Royal Spa opened Vízraktér its doors which is only partly similar, in structure and themes, to its predecessor. The Vízraktér together with the Budapest Spas and Hot Springs Inc., have mixed cultural aims, which provide entertainment facilities not only young, but older age bath-user groups.

On 23 June 2005 opened the originally called Tűzraktár art center, what was working in Tűzoltó Street for two years, and in 2008 it has moved to Hegedű Street to an old historic school building. The building was taken possession of professional and amateur artists, as well as freshly graduated workers, who inhabited it in a short time created their own little creative inhouse, they renewed it according to their opportunities, and waited for the visitors a variety of programs every day. After the change of government in 2011, the Tűzraktér got into a tight squeeze, they did not manage to be equal to the local government, the demonstration organized by civilians was not able to save the place. Agnes Simor, the

cultural manager of Tűzraktér welcomed the fact at press conference of Vízraktér, that finally they got a new home, so did not want to dwelling on the past. “We live through, that we may row onto other waters.” She mentioned also that the Tűzraktér-spirit and some of the furnishings have been passed to Vízraktér, but these were renovated tailored to the style of the historic building. She regretted that the functioning as an Art House will not be able to continue, but still try to continue to help the artists without homes. The theater company led by Csaba Formanek is much more lucky because the new theater season in Vízraktér begins, and beside theatrical activities they can realize

FŐ UTCA 84, H-1027 BUDAPEST

VÍZRAKTÉR

INFO@TUZRAKTER.HU

WWW.VIZRAKTER.HU

also new projects. Thanks to the cooperation with the Tranzit.hu they made a library of Hungarian and foreign language fine art books and the Free School for Art Theory and Practice which have operated since 2006, also will be held in Vízraktér. At these free seminar will lecture monthly prominent representatives of Hungarian and international contemporary art. The literary programs will be continued by Szabad az Á, focused on contemporary literature. The lovers of audiovisual arts may not have reason to complain, because the Magyarhangya runs a garden cinema, which income will cover the digitalization of shown movies. In case of bad weather they move into a circus tent inside the garden, where the Vízraktér acrobats and artists can exercise and present their show. The hospitality of public from Buda, Pest and countryside provides by the Picasso Point Restaurant. From Budapest Spas and Hot Springs Inc. Panni Szűcs expressed hope that the cooperation with Vizraktér will result successful co-production a unique treasure in Europe. Vízraktér, which was created primary from competition money, will certainly stay in Royal Spa till the end of this year, the continuation belongs of the results of cooperative work. Representatives of the institute and the bath thinks that it’s very important, that during the cooperation nobodies values don’t get hurt, the culture- and relax hungry visitors spent their time in Fő Street in uninterrupted peace. With the birth of Vízraktér also Buda can connect much more to the city’s cultural life, offering an alternative for every day.

ART.CO MAGAZIN

2011 10

85


KITEKINTÉS VIII.ÖTVÖSMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ A kortárs magyar ötvösművészet legjelentősebb országos tárlata nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Kultúrkúriában. A VIII. Ötvösművészeti Biennálé tematikája kapcsolódik az országosan megrendezésre kerülő Liszt-emlékév tematikájához. Az ötvösművészet legnagyobb országos rendezvényén megjelennek műveikkel a szakma „nagy öregjei”, de a legfiatalabb alkotók is. A több, mint ezer éves múlttal rendelkező művészeti ág képviselői napjainkban széles területen alkotnak. Ezt tükrözi e tárlat is, melyen az ékszerektől a plasztikákig, érmektől a használati tárgyakig többféle alkotás látható. A kiállításon az egyedi fémékszerek mellett egészen különös és szenzációs darabok is láthatóak majd, például egy bronzbarna színű lemezekből összeállított arc, amely első ránézésre egy egészen ősi, rozsdás, archaikus maszknak tűnik. Több más darab is az alkotójuk ötletességéről és kifinomultságáról tanúskodik ezen a kiállításon, amely szeptember végétől várja látogatóit. Kiállító ötvösművészek: Antal László, B. Laborcz Flóra, Bicsár Vendel, Bódás Tamás, Bohus Áron, Czinder Tünde, Dávid Attila Norbert, Fördős László, Gombos István, Gyöngy Enikő, Hajdu László, Imrei Boglárka, Jajesnica Róbert, Katona Katalin, Király Fanni, Koburger Zsolt, Kopcsányi Ottó, Kovács László Putu, Laczák Géza, M. Tóth Krisztina, Máté János, Muharos Lajos, Nausch Géza, Nemesi Attila, Oláh Sándor, Prim Zoltán, Rozsnyay Béla, Schuszter István, Serbakov Tibor, Sisa Balázs, Sisa József, Skripeczky Ákos, Sor Júlia, Szalay Edit, Szilágyi Erzsébet, Szilos András, Szlávics László ifj., Tóth Zoltán, Váradi Bence, Veres Éva, Vincze Zita, Zagyva László, Zidarics Ilona MEGTEKINTHETŐ 2011. SZEPTEMBER 30. - OKTÓBER 24. WWW.KULTURKURIA.HU

KLEBELSBERG KULTURKÚRIA 1028 BUDAPEST, TEMPLOM UTCA 2-10. HÉTFŐ – VASÁRNAP: 10.00 -18.00

8TH GOLDSMITH’S ART BIENNALE The most considerable national art exhibition of the contemporary Hungarian goldsmith’s craft is organized for the eighth time in Kultúrkúria. 8th Goldsmith’s Art Biennale is linked to a the Liszt-year agenda which is year-round commemoration. The biggest national event in goldsmith’s art will appear the profession’s “grand old man”, but even the youngest artists. This type of art, which is more than a thousand years old, now appears in a wide area. This is reflected by this exhibition, in which fromthe jewel to the statues, coins from a variety of everyday objects can be seen. Beside the unique metal pieces, there are some special and sensational artwork, like a bronze-brown face put together from plates, which at first glance seems a very ancient, rusty, archaic mask. More other pieces are evidence of their creator’s inventiveness and his refinement on this exhibition, which expects his visitors of from end of September. Exhibiting Artists: László Antal, Flóra B. Laborcz, Vendel Bicsár, Tamás Bódás, Áron Bohus, Tünde Czinder, Attila Norbert Dávid, László Fördős, István Gombos, Enikő Gyöngy, László Hajdu, Boglárka Imrei, Róbert Jajesnica, Katalin Katona, Fanni Király, Zsolt Koburger, Ottó Kopcsányi, László Putu Kovács, Géza Laczák, Krisztina M. Tóth, János Máté, Lajos Muharos, Géza Nausch, Attila Nemesi, Sándor Oláh, Zoltán Prim, Béla Rozsnyay, István Schuszter, Tibor Serbakov, Balázs Sisa, József Sisa, Ákos Skripeczky, Júlia Sor, Edit Szalay, Erzsébet Szilágyi, András Szilos, László Szlávics Jr., Zoltán Tóth, Bence Váradi, Éva Veres, Zita Vincze, László Zagyva, Ilona Zidarics ON VIEW 30 SEPTEMBER - 24 OCTOBER 2011 WWW.KULTURKURIA.HU 86

2011 10

ART.CO MAGAZIN

KLEBELSBERG KULTURKÚRIA TEMPLOM UTCA 2-10, H-1028 BUDAPEST MONDAY – SUNDAY: 10.00 -18.00


OUTLOOK AMAZÓNIA-UTAK AZ INDIÁNOKHOZ A Magyar Természettudományi Múzeum és a Greenpeace közreműködésével létrejött kiállítás tematikája szerint három egységből tevődik össze. Az elsőben bepillantást nyerhetünk Amazónia természetrajzába, főként állatvilágának néhány érdekes példányán keresztül. A kiállítás gerincét azonban az a néprajzi anyag adja, amely elsősorban Boglár Lajosnak, a múzeum munkatársának az 1960-70-es években tett kutatóútjairól származik. A neves néprajzkutató egyik írásában így nyilatkozik: „A teljes kultúra megközelítésével az emberi tartalmat kívántuk hangsúlyozni, azt, hogy a kiállítás ne egzotikus tárgyak halmaza legyen, hanem dokumentálja egy társadalom törekvését: miként alakít át ezerféle nyersanyagot, embert szolgáló eszközzé. A látogatók szemében a bemutatott nép nem vademberek serege, hanem egy olyan közösség, amely a különleges természeti környezethez nagyszerűen tudott alkalmazkodni, és amely a technikai civilizáció behatolásáig önálló kultúrát hozott létre.” Az Amazónia kiállítás további célja, hogy érzékeltetni szeretné az utóbbi évtizedekben zajló változásokat. Az amazóniai országok államai természetvédelmi parkokat hoznak létre, amelyek az indiánok számára biztosíthatja a hagyományos életforma megőrzését. Legtöbbjük azonban asszimilálódik, könnyebben elérhető településekre költözik, oda, ahol oktatásban és orvosi ellátásban részesülhet, ugyanakkor hagyományos tárgyaikat népművészeti termékként árusítják. Merthogy a turizmus már Amazóniát is elérte, folyami túrák, őserdei luxusbungalók. A kiállítás utolsó része pedig az esőerdő fogyásával és a Föld klímáját érintő változásokkal foglalkozik. NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 12.

MEGTEKINTHETŐ 2011. JÚLIUS 15. - 2012. ÁPRILIS 8.

WWW.NEPRAJZ.HU

NYITVA KEDD – VASÁRNAP: 10:00 – 18:00

AMAZONIAN ROADS TO INDIANS The exhibition, which established from the co-operation of Hungarian Natural History Museum and Greenpeace is made up of three units. At the first part we may gain insight to the nature of Amazonia, mainly into the animal world through some interesting specimen. However the spine of the exhibition is made by that ethnographic substance, which was collected by Lajos Boglár, the museum staff member on his research trips in the 1960s and 70s. As the renowned ethnographer said in one of his writings, “The approach of the whole culture we wanted to emphasise the human matter, that the exhibition should not be a set of exotic objects, but documents the efforts of a society: how to convert thousands of kinds of raw materials, into man maid devices. The shown people are not an army of savages in the eyes of visitors, but a community, which would able to adapt the special natural environment, and which has created his own culture until the penetration of the technical civilisation. “ The Amazonia exhibition also aims to illustrate the changes taking place in recent decades. The Amazonian states establish natural conservation parks what could provide for indians the preservation of traditional lifestyles. However, most assimilated, move to more accessible villages where he gets education and medical care, in the other hand they can sell their traditional folk art objects. Because tourism has reached also Amazon in the form of river rides, jungle luxury bungalows. The last part of the exhibition deal with the decline of rain forest and the world-wide climate changes.

MUSEUM OF ETHNOGRAPHY KOSSUTH LAJOS TÉR 12, H-1055 BUDAPEST

ON VIEW 15 JULY 2011 - 8 APRIL 2012

WWW.NEPRAJZ.HU

OPEN THUESDAY – SUNDAY: 10:00 – 18:00

ART.CO MAGAZIN

2011 10

87


KITEKINTÉS BUDAPEST BEYOND SIGHTSEEING - SZOCIO-KULTURÁLIS SÉTÁK A Budapest Beyond Sightseeing csapata 2007 óta vezet újszerű szocio-kulturális városnéző sétákat a Józsefvárosban és a Belvárosban. A kezdetekben elsősorban a nyolcadik kerületben kalauzolták az érdeklődőket, mára azonban specialitásuk, hogy a város mélyére hatolva, annak valódi arcát és lakóit mutatják be. Az ötlet két az ELTE Társadalomtudomány Karán végzett álmodozótól Baglyas Gyuritól és Domján Manótól való. Céljuk, hogy programjaik során a múlt és a jelen átélhetővé váljon. Törekszenek rá, hogy vendégeik velük, egymással és a várossal is interakcióba lépjenek. Ezért kreatív eszközökkel, minőségi turisztikai programokat szolgáltatnak. Városélmény. Legendák a múltból. Kreatív játékos feladatok. Szórakoztató történelem. Interakció Budapesttel és egymással. Személyes emberi találkozások. Illusztrációk. Összefüggések. Pihenés és tanulás. Alternatív helytörténeti ismeretek. Bekukucskálások. Nyitott és felkészült vezetők. Színes városi hangulatok. Titkok és rejtett helyek. „Város esszenciát ajándékozunk: előítéletektől megszabadítva, mélyre nézve, optimistán. Inspirálni szeretnénk, a megismerésre, a találkozásra, az élményszerzésre, egymás meséiből merítkezve. Szeretnénk segíteni a pestieknek egy kicsit turistává válni, míg a turistáknak egy kicsit pestivé. Szeretnénk megosztani a kincseket, amikre rátaláltunk.” (Baglyas György, a Budapest Beyond Sightseeing vezetője) WWW.BEYONBUDAPESTSIGHTSEEING.BLOGSPOT.COM

BUDAPEST BEYOND SIGHTSEEING

WWW.FACEBOOK.COM/BEYONDBUDAPEST

INFO +36-20-332-5489 BEYONDBUDAPEST@GMAIL.COM

BUDAPEST BEYOND SIGHTSEEING - SOCIO-CULTURAL SIGHTSEER WALKS The team of Budapest Beyond Sightseeing drives modern socio-cultural sightseer walks in Józsefváros and the downtown since 2007. In the beginnings the interested ones were guided in the eighth district, however by today it turned into their speciality, that they show the city’s real face and his inhabitants by penetrating onto deep of Budapest. The idea came from two dreamers done on ELTE Faculty of Social Sciences, Gyuri Baglyas and Manó Domján. Their aim, that let the past and the present turn into one which can be experienced. They seek that their guests step in interact with them, each other and the city. Because of this they are supplying, qualitative tourism programs with creative tools. Urban experience, legends from the past. Creative games and entertaining history. Interaction with Budapest and with each other, personal meetings. Illustrations, context, relaxing and learning. Knowledge of local history, take a look around with open and prepared leaders. Colorful urban atmospheres. Secrets and hidden places. „We give city essence: without preconceptions, to look deep with optimism. We would like to inspire for the cognition, the encounter, the experience acquisition, by drawing from each other’s tales. We would like to help for the Budapester to turn into a bit tourist, while for the tourists into a bit Budapester. We would like to share the treasures what we have found.” (György Baglyas, leader of Budapest Beyond Sightseeing)

88

WWW.BEYONBUDAPESTSIGHTSEEING.BLOGSPOT.COM

BUDAPEST BEYOND SIGHTSEEING

WWW.FACEBOOK.COM/BEYONDBUDAPEST

INFO +36-20-332-5489 BEYONDBUDAPEST@GMAIL.COM

2011 10

ART.CO MAGAZIN


OUTLOOK A DUNA-TANÖSVÉNY A VALYO-CSOPORT INFORMATÍV SÉTATÚRA HÁLÓZATA A Nemzetközi Duna Nap alkalmából június 29-én nyílt a Margit híd és a Petőfi híd között egy informatív sétatúra hálózat, amelyet az Artopolis Egyesület és a Valyo Csoport alakított ki. A 13 állomásból álló hálózat egyes pontjain fiatal, kortárs képzőművészek, grafikusok, építészek munkái, installációi mesélték el a Duna történetét, jelenét és elképzelt jövőjét. A Duna Tanösvény útvonalának közepén, a Belgrád rakparton, a nemzetközi hajóállomáson a STÉG várta azokat, akik pihenésre vágytak séta közben. Délelőtt tíz és este nyolc óra között tartott nyitva, bárki ledőlhetett a növényekkel körbevett hatalmas nyugágyakon, napozhatott, piknikezhetett. Esténként a pihenést filmvetítések, koncertek és egyéb programok tették mozgalmasabbá. Belépőjegy itt sem volt, hiszen az volt a cél, hogy a városlakók újra birtokba vegyék a vízpartot. Tömör Miklós projektvezető elmondta, hogy egy 3-4 órás sétáról van szó, de nem az a cél, hogy egyhuzamban legyalogoljuk, hanem, hogy élvezzük a barangolást, a látványt, és hogy minél több érdekes tudnivalóval gazdagodjunk. A Valyo Csoport néhány lelkes budapesti fiatalból áll, akik imádják a Dunát és a várost. Életüket csak itt tudják elképzelni, ezért szeretnék jobbá tenni az életterüket. A folyót és partját a kikapcsolódás és a sport területeként képzelik el, ezért Duna-parti eseményeket szerveznek. Legújabb projektjük a Duna Tanösvény, amely a művészet segítségével próbálja a folyópartra csábítani a főváros lakóit. HTTP://DUNATANOSVENY.HU HTTP://VALYO.HU HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/DUNATANOSVENY HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/VALYOVALYO

DUNA TANÖSVÉNY MARGIT HÍD ÉS A PETŐFI HÍD KÖZÖTTI RAKPART PROGRAMOK: 2011. JÚNIUS 29.- OKTÓBER 3.

THE DANUBE NATURE TRAIL INFORMATIVE WALKING TOUR NETWORK OF THE GROUP VALYO On occasion of the International Danube Day on June 29, opened between the Margit bridge and Petőfi bridge between an informative walking tour network, which has developed by the Artopolis Association and the Group Valyo. On the single dots of the network consisting of the 13 stations young, contemporary artist’s, graphic designer’s, architect’s works and installations told the history of the Danube, its present and imagined future. The STÉG (pier) waited for those who desired relaxation during the long walk on the middle of the route of Danube, in Belgrád Quay, at the international ship station. In the morning from ten to eight in the evening anybody may have lain down on the huge deckchairs surrounded with plants, may have sunbathed, may have had a picnic. Movies, concerts and other programs made the relaxation more exciting in the evenings. Admission was not here because the goal was that the city dwellers should take possession of the waterfront again. Miklós Tömör project leader said that it is a 3-4 hour stroll, but the goal is not to walk in a row, but to enjoy the surfing, sight, and let us get richer by more interesting information. The Group Valyo consists of some enthusiastic young persons from Budapest, who adore Danube and the capital city. They can imagine their lives only here, so they would like to made that right because of this. They imagined recreation and sport on the river and his banks, this is why they are organizing events on the banks of the Danube. Their newest projects is the Danube Nature Trail, that tries to lure the capital’s inhabitants into the riverbank with the help of the art. HTTP://DUNATANOSVENY.HU HTTP://VALYO.HU HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/DUNATANOSVENY HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/VALYOVALYO

DANUBE NATURE TRAIL QUAY BETWEEN MARGIT BRIDGE AND PETŐFI BRIDGE PROGRAMS: 29 JUNIUS - 3 OCTOBER 2011

ART.CO MAGAZIN

2011 10

89


KITEKINTÉS “…AZ EMBER AZ EMBERTELEN MINDEN FORMÁJÁBAN KÉPES MEGTALÁLNI SAJÁTMAGÁT.” KRISTON ATTILA

Bár Magyarország nem hemzseg az összefogás által létrejövő pozitív együttműködésektől, üde kivételeket mindig találunk. Ilyen a Moving Art Group is, amely javarészt huszonéves képzőművészeket tömörít. A művészcsoport létrejöttéről, mibenlétéről és októberi csoportos kiállításukról Szabó Kristóf alapító taggal és Tihanyi Lajos kurátorral beszélgettünk.

A Moving egy fiatal képzőművészekből álló művészcsoport. A tagok néhány hónapja alapították meg, hogy egyesített erővel és egységes fellépéssel jobban tudjanak érvényesülni a kortárs magyar képzőművészet világában. A csoportra általánosságban jellemző a vizuális alapú megközelítés. Az igazi összetartó erőt azonban a hasonló gondolkodásmód és világlátás jelenti; egyfajta nyugtalanság, változtatási vágy. Az, hogy nem feltétlenül akarják elfogadni az őket körülvevő világ játékszabályait, a dolgok mozdulatlanságát. Ezért is lett a csoport neve Moving. A csoport tagjai eddig is

“…HUMANS ARE CAPABLE OF FINDING THEMSELVES IN EVERY FORM OF INHUMANITY” by ATTILA KRISTON

Although Hungary does not abound with positive co-operations based on joint ventures, pleasant exceptions can still be found. Moving Art Group is one of these assembling mostly twenty-odd year-old artists. We asked Kristóf Szabó founder and Lajos Tihanyi curator about the birth of the artist group, their activity and their exhibition in October. What is Moving Art Group about exactly? “Moving” is an artist group of young artists. It was established few months ago so that together they could predominate in the world of contemporary Hungarian art. The group can be characterised by the visual based approach. The real cohesive force is the similar way of thinking and

90

2011 10

ART.CO MAGAZIN

igyekeztek sokrétűen tevékenykedni, több területen is játékba hozni egymással a mindennapok és a képzőművészet világát. Vannak, akik a hagyományos kereteken túl, akciók formájában az utcára viszik művészetüket, mások számára elsősorban az a fontos, hogy a látogatókat a megszokotthoz képest egy intimebb kapcsolatba hozzák a kiállított művekkel. A csoport célja most az, hogy a közös kreatív munka és együtt-

gondolkodás során ezeket a különböző utakat egy-egy nagyobb közös projektben rövid időre egyesítse. Hogyan szerveződött az egész? A Moving története tulajdonképpen Németországban, Nossenben egy Storyteller fesztivál keretein belül szervezett kiállítással kezdődött. Maga a művészcsoport ötlete egy ehhez kapcsolódó

SZABÓ KRISTÓF: NO04/NO03, SZITANYOMAT, 30X65 CM, 2011

Miről szól egész pontosan a Moving Art Group?

world view; some kind of restlessness and desire for changing: the fact that they do not want to accept the rules of the world that surrounds them, the motionlessness of things. This is the reason for choosing the name “Moving”. The group has been endeavouring to deal with a variety of things and to mingle everyday life with the world of art on different levels. There are artists who, breaking the boundaries of the ordinary, take their art to the streets, but there are others too who find it important to create an uncommonly intimate relationship between the visitors and the exhibited works. The aim of the group is to unify these different ways into a few bigger projects with the help of a common creative working process.

How has this group been organised? The story of “Moving” began in Nossen, Germany at one of the exhibitions of a Storyteller Festival. The idea of the artist group came up in Vál during a long talk about this exhibition, and here, the first members invented the name too. Afterwards, acquaintances and people of the same way of thinking has been joining them ever since. We suspected what we wanted: a group where no stylistic element is present; something more intellectual; and this is how we found out the name “Moving”. Four of us exhibited in Nossen in the middle of August, and stemming from a sudden idea, we set up the homepage the week before temporarily with four people.


OUTLOOK beszélgetés során keletkezett Válban és a nevet is ott találták ki az első tagok, akikhez onnantól kezdve közös ismeretség és hasonló gondolkodás mentén szerveződve folyamatosan csatlakoznak az újabb tagok. Azt sejtettük, hogy mit is akarunk, valami olyan csoportot, amiben nincs stiláris elem, valami inkább szellemit, és ekkor született a Moving szó. Négyen állítottunk ki még augusztus közepén Nossenben, és egy hirtelen ötletből, az indulás előtti héten megcsináltuk a Moving weboldalát, egyelőre négy emberrel. A csoport szeptember elejétől folyamatosan szerveződik, és így október elejére érkezve mondhatjuk, hogy formát öltött, és kezd kialakulni a kép,

hogy hova is tartunk és mik is a céljaink.

dolkodnak az őket körülvevő világról.

Kik a csapat tagjai?

Mi lesz a kiállításon?

A csapat tagjai olyan fiatal képzőművészek és művészhallgatók, akik mind a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanulnak vagy ott végeztek a közelmúltban. A legtöbben képgrafikusok, de érdeklődésük nem korlátozódik a szigorúan vett sokszorosító grafikára. A tagok közül sokan foglalkoznak installációval, festészettel, szobrászattal, videóval, és művészeti akciókkal is. Nagyrészük egy baráti társaság, akik jól ismerik egymást, és még ha művészileg külön utakat képviselnek is, alapvetően hasonlóan gon-

A kiállításon egyedi grafikák, különböző nyomatok, néhány vegyes technikával készült munka, installáció és több szobor is látható lesz. Ez az anyag egy válogatás a tagok régebbi, és néhány újabb munkájából. Jó részük az utóbbi évben már többfelé ki volt állítva, de a győri közönség a legtöbb művel eddig még nem találkozhatott. Az anyag egyfajta összefoglalása az alkotók eddigi különálló munkásságának, ami viszonyítási pontként is szolgálhat a csoport tervezett projektjei számára, hiszen ezek már sok szempontból egy markánsan új irányt fognak képviselni. Beszélhetünk cióról?

klasszikus

koncep-

A kiállítás nem egy szigorú koncepción alapul, abban az értelemben, hogy a tagok a már

works that can also serve as a reference point as far as the group’s future projects are concerned as these will represent an utterly new direction. Can we talk a little bit about your concept? The exhibition is not based on a strict concept owing to the fact that the members set up the material out of their already existing works that were created separately and independently of one anWhat do you present at the exhibiother; still it would be untrue to say Who are the members of the group? tion? that they did not aspire to the unity. The title of the exhibition is “Human The members of the group are young At the exhibition, the visitors can see Inhuman”, which was commonly artists and art school students who unique graphics, different printings, defined by the exhibitors, and serves either have been studying or got a installations, sculptures, and some as a calling phrase and connection degree at the Hungarian University works that were created with the help point for members from different of Fine Arts. Most of them are picof mixed techniques. This material is a directions. Some try to express the ture graphic artists, but their interselection of the members’ older and duality of the human psyche or our est outgrows the strict multiplying newer works. Most of the works have society; others attempt to grab the graphics. Several members also deal already been exhibited in several contrast between nature and the with installations, paintings, sculpplaces, but the audience of Győr has industrial environment or even the tures, videos, and art actions too. not had the opportunity to view them secret soul of objects. Each work inMost of them are part of a friendly so far. The material can be meant as STALTER GYÖRGY: RÉSZLET A VÁROS A VÁROSBAN 2004-2009 terprets this contrast but they have companionship, they know each SOROZATBÓL, a summary of the members’HARTYÁNYI separateNORBERT: MARGITSZIGET, RÉSZLET A SOROZATBÓL, 2011 The group has been constantly organised since the beginning of September, and now we can say that it has been formed and our aims and perspectives are beginning to clear up.

other well, and even though they represent different ways in art sometimes, they basically share the same views about the surrounding world.

ART.CO MAGAZIN

2011 10

91


KITEKINTÉS meglévő és egymástól függetlenül megszülető munkáikból válogatták össze a kiállítás anyagát, mégsem lehet azt mondani, hogy nem törekedtek egységre. A kiállítás címe Emberséges Embertelen, amit a kiállítók közösen határoztak meg, és ami egyfajta hívószóként, csatlakozási pontként szolgál a különböző irányokból érkező tagok számára. Van, aki az emberi psziché vagy a társadalom kettősségét, van, aki természet, és ipari környezet ellentétét, van, aki a tárgyak titkos lelkét próbálja megragadni. Mindegyik mű másképpen értelmezi ezt az ellentétpárt, de abban megegyeznek, hogy mindegyik képes rámutatni, az ember az embertelen minden formájában képes megtalálni sajátmagát.

EMBERSÉGES EMBERTELEN PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 9022 GYŐR, ÁRPÁD U. 44. MEGTEKINTHETŐ 2011. OKTÓBER 10. - NOVEMBER 3.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK ÁDÁM ZSÓFIA, DOBÓ BIANKA, FÁBIÁN ERIKA, FARKAS RITA, GINTNER CSILLA, HORVÁTH TÜNDE, KEMENES RÓBERT, LUKÁCSI ANDREA, MÓROCZ, ISTVÁN, SZABÓ KRISTÓF

NYITVA HÉTFŐ – PÉNTEK: 08.00 - 20.00

MOVING ART GROUP TAGOK: Ádám Zsófia, Dobó Bianka, Fábián Erika, Farkas Rita, Gintner Csilla, Horváth Tünde, Kemenes Róbert, Lukácsi Andrea, Mórocz, István, Szabó Kristóf

something in common: each work is able to point at the fact that humans are capable of finding themselves in every form of inhumanity.

MOVING ART GROUP

LUKÁCSI ANDREA: EDGAR ALLAN POE ILLUSZTRÁCIÓ,40X50 CM, TUS, 2009

MEMBERS: Zsófia Ádám Bianka Dobó Erika Fabian Rita Farkas Csilla Gintner Tünde Horváth Róbert Kemenes Andrea Lukácsi István Mórocz Kristóf Szabo

92

2011 10

ART.CO MAGAZIN

HUMANE INHUMAN PETŐFI SÁNDOR CULTURAL CENTRE ÁRPÁD U. 44, H-9022 GYŐR ON VIEW 10 OCTOBER - 3 NOVEMBER 2011 OPEN MONDAY – FRIDAY: 08.00 - 20.00

EXHIBITING ARTISTS ÁDÁM ZSÓFIA, DOBÓ BIANKA, FÁBIÁN ERIKA, FARKAS RITA, GINTNER CSILLA, HORVÁTH TÜNDE, KEMENES RÓBERT, LUKÁCSI ANDREA, MÓROCZ, ISTVÁN, SZABÓ KRISTÓF


hirdetés WWW.ART.CO.HU


INTERJÚ MEG KELL TANULNI ELADNI – INTERJÚ SÁRKÖZY BENCE KIADÓVEZETŐVEL KRISTON ATTILA

„A könyv olyan, mint a kanál, a kalapács, a kerék, vagy a véső. Ha egyszer feltalálták, nincs mit tökéletesíteni rajta.” – írta tavaly megjelent könyvében Umberto Eco. Valahogy így látja ezt Halmos Ádám, a Nyitott Könyvműhely alapítója, Balogh Ákos a Libri tulajdonosa és Sárközy Bence a Magvető volt főszerkesztője is. Ennek okán szeptemberre tető alá is hoztak egy könyvkiadót, melynek céljairól Sárközy Bencét faggattuk.

Hiszek abban, hogy nem csak az egyértelműen sikerre ítélt könyvet lehet eladni. Napjainkban rengeteg ilyen népszerű, nagyobb tömegekhez szóló kötet jelenik meg, amik persze közben nagyon jól visszaszoktatják az embereket az olvasásra. Közben ott van például Cormac McCarthy Az út című könyve, ami mindenre rácáfolt: hazánkban nők olvasnak többen, míg ez egy férfikönyv; inkább a könnyebb irodalom kelendőbb, ez pedig egy roppant nehéz szövegű, brutális képekkel dolgozó szöveg, ami olyan dolgokról ír, amivel egyáltalán nem szeretnénk azonosulni. Ez azt jelenti, hogy a szépirodalmi igénynyel megírt, közben érdekes témákat boncolgató könyvekre igény van, ezekbe szabad merni befektetni, amihez viszont igenis fel kell vállalni egy példányszámot. Ez a könyvesbolt hálózatunkat nézve legalább 3000 példányt jelent, amit viszont rendesen meg kell támogatni marketinggel. Tapasztalataim szerint ettől a szótól úgy félnek a kiadók, mint farkas a tűztől... A válság alatt a könyv luxuscikké vált nálunk, és nagy a túltermelés, ezért mindenkinek törekednie kell arra, hogy saját kiadványát minél hatékonyabban juttassa el az olvasókhoz. Mindenki arra hivatkozik, hogy nagyon nehéz marketingelni egy könyvet, ami egyrészről igaz, mert az 50% feletti nagykereskedelmi árrés, fordítói, szerkesztői díjak után nem sok pénz marad egy könyvön arra, hogy komoly marketinget csináljunk. Közben viszont ott van a social media: egy jól kitalált Facebook-kampánnyal, ami viszonylag olcsó is, nagyon sokmindent el lehet érni. Ehhez azonban teljesen más kommunikáció szükséges, mert ha mint fogyasztó, nem azt érzem, hogy ez egy kvázi baráti tanács, 94

2011 10

ART.CO MAGAZIN

akkor rá sem kattintok, át sem linkelem. Ezt még meg kell tanulni, nálunk ez gyerekcipőben jár. Csupán ennyi lenne itthon a probléma? Ha egy ország ténylegesen kapitalista, akkor ezek a dolgok képesek piaci alapon működni. Csak ehhez nagyon erős magánmecenatúra szükséges, ami egyelőre csak foszlányaiban van jelen. Ennek ellenére talán a legpiacibb alapon működő terület a rendszerváltás óta éppen a könyvkiadás, hiszen elenyésző az állami szerepvállalás. Ez a piac állni tud a maga lábán, ezért nem a könyvkiadókat kell támogatni, hanem inkább projekteket, embereket. Szomorú, hogy neves íróinknak nem mi biztosítottunk ösztöndíjakat a munkához, hanem például Németország; Krasznahorkaitól Esterházy-ig sokan német pénzekből voltak kint Berlinben, Stuttgartban, szerte Európában. Másrészt itt van a külföldi terjesztés és értékesítés, ami szintén minimálisan támogatott. Fogalmam sincs, hogy mit fogok mondani például egy hét múlva a Frankfurti Könyvvásáron azoknak, akik bevállalnának egy kortárs magyar verseskötetet. Arról nem is beszélve, hogy a magyar könyvpiac nem képes megvalósítani az ilyen típusú nemzetközi színtereken való jelenlétet. Az állam ezzel nem csak a kiadónak tenne jót, hanem reprezentálhatná a magyar nyelven létező kultúra most hol áll a világban. És ami még nagyon hiányzik, az a tényleges kulturális menedzser és marketinges. Neki nem az a dolga, hogy mennyi pénzt szeretnék elkölteni hirdetésre, hanem hogy azt a keveset, ami van, hogyan tudom a legnagyobb hatékonysággal elkölteni. Ezen a területen ráadásul megvan az is, hogy nem csak anyagi javakban mérhető, hogy én miért

FOTÓ / PHOTO: BÁN ANDRÁS

Miben hoztok ti újat a magyar könyvpiacra?

foglalkozom kultúrával. A hagyományos mecenatúrát kellene behozni, hogy nem a nyolcadik LEDes tévémet veszem meg és nem 40 milliós Mercikkel rohangálok, amit évente cserélek, hanem finanszírozom három olyan könyv kiadását, ami nem csupán a piacnak szól, hanem lényegében az örökkévalóságnak. Nekünk feladatunk megtalálni olyan embereket, akik hidat tudnak képezni ebben. Mit jósolsz: megszűnik a papír alapú könyv? Nem hiszem. Az elmúlt három évben könyvszakmai ösztöndíjak segítségével évi 4-5 nemzetközi könyvvásáron hallgathattam végig, hogy merrefelé fejlődik most a könyvkiadás. Ameddig a német piac nem aggódik, ami Európa legnagyobb piaca, addig nekünk végképp nem kell izgulni. Másrészt a könyv egy tárgy is, ami nem elhanyagolható tényező; a Gutenberg-galaxis halála bejött a számítógéppel, aztán az internet miatt, most pedig jönnek az ekönyvek és táblagépek, és még mindig létezik. Van, amit le tud cserélni, például a mass-market paperback típusú könyveket, mégis vannak emberek, akik egyszerűen szeretik kézbe fogni és meg is tartani a könyvet.


INTERVIEW WE HAVE TO LEARN TO SELL - INTERVIEW WITH BENCE SÁRKÖZY PUBLISHER by ATTILA KRISTON

FOTÓ / PHOTO: BÁN ANDRÁS

“A book is like a spoon, a hammer, a wheel, or a chisel. Once invented, there is nothing to improve it. “- wrote Umberto Eco in his new book published last year. Ádám Halmos, founder of Nyitott Könyvműhely, Ákos Balogh, owner of Libri and Bence Sárközy ex-editor-in-chief of Magvető think the same. Because of this they made a book publisher to September, whose aims we asked Bence Sárközy.

What’s the difference between you and the Hungarian book market? I believe that not only the book sentenced to success is salable. Today, many of these popular, larger masses of books appears, which are of course very useful in showing people that reading is good. Meanwhile, there is Cormac McCarthy’s The Road, which falsified everything: in Hungary, women read more, and this is a man book; rather easier reading is salable, while this is a very difficult text, working with brutal imagery, which is about things, with which we never want to his means that there is a demand of high literature, which is about a bit simpler, but interesting themes, in these should dare to invest, to which it is necessary to take on a bigger number of copies. This considering our bookseller network at least 3,000 copies, which in turn must be properly supported by marketing. In my experience, publishers are afraid of this word, such as wolves from the fire ... During the crisis the book has become a luxury item in Hungary, and there is a large excess, so

everyone should strive to send more efficiently their publications to the readers. Everyone claims that the marketing of a book is very difficult, which on the one hand is true, because after 50% of the wholesale margin, fees of translators and editors there don’t remain too much to do great marketing. In the meantime, however, there is social media: on Facebook a well-devised campaign, which is relatively inexpensive, can be much more effective. But this needs other communication, because if as a consumer, I do not feel that this is a quasi-friendly advice, I won’t click it, I won’t link that brand. We have to learn this, in Hungary it has just begun. This is the only problem in Hungary? If a country is actually capitalist, these things can work on a market basis. But it needs a very strong patronage system, which is present only in shreds. However, perhaps the most market-based sector in culture is the publishing, because the state support is minimal. This market can stand on its feet, so not the publishers have to be supported, but projects and people. Sad fact, that not we gave scholarships to our famous writers, but for example Germany; from Krasznahorkai to Esterházy many Hungarian artists were in Berlin, Stuttgart and all over Europe from German funds. On the other hand there is the foreign sales and distribution, which is also minimally supported. I have no idea what will I say for example, next week at the Frankfurt Book Fair to those who would undertake a contemporary Hungarian poetry book. Not to mention that the Hungarian book

market is not able to implement this type of international presence. The state would do good not only to the publisher, but would represent that where the Hungarian culture stands now in the world. And what is really missing is the real cultural and marketing manager. His job is not that how much money you want to spend in advertising, but that how I spent less which I have most effectively. In cultural sector, moreover, not only material goods can be measured why do I deal with culture. Traditional patronage must be important, not the eighth LED television or not to running around with a Mercedes costs 40 million, which changed every year, but financing of three books publishing, which is not only for the market, but essentially for eternity. We have this task to find people who can constitute a bridge in this. What do you think: is the end of paper-book near? I do not think so. I was following the changing of international book publishing 4-5 times in a year with supports of scholarships. As long as the German market is not worried as Europe’s largest market, we certainly do not need to worry. On the other hand, the book is an object which is not a negligible factor the death of Gutenberg Galaxy, came with the computer, and then because of the Internet, and now it comes with e-books and tablet PCs, and it still exists. Some things you can change, such as the type of mass-market paperback books, yet there are people who simply like to hold hands and hold possession of the books. ART.CO MAGAZIN

2011 10

95

ART.CO kortrás művészeti magazin / contemporary art magazine  

2011 október October 2011

ART.CO kortrás művészeti magazin / contemporary art magazine  

2011 október October 2011

Advertisement