Art Foto – Barnehagefotografene

Page 1

barnehagefotografene


Vi velger Art Foto fordi ... De er fotonerd og har Meste er rbrev!


glad i naturen

De er og er miljøvennelige


ART FOTO TAR BÅDE UTE OG INNEbilder

... og blir det innebilder, får vi både bilder på hvit og grå bakgrunn.


ER B B O J DE T , M EN T AR K S A R S U P E R a lli kev e l G O DE BILDE R


De skjønner oss barna...

De vet at vi barn er forskjellige ... og vet at vi trenger å bli behandlet forskjellig for å få de gode blinkskuddene.


Dersom jeg blir syk har de avtale med flinke fotografer over hele landet, slik at jeg kan komme der 책 fotograferes.


Mamma og Pappa f책r se bildene p책 nett, og kan bestille akkurat det de vil.


r e l i f e l a t i g i ...d s... e l l i t s e b 책 s g kan o gs책 ro appa ha P g o a e Mamm le bilden e d 책 il t t . mulighe elt gratis h k o o b p책 Face


De har mange tøffe produkter


byr A R T F O T O t il il d e r .. . b e p p u r g r e p y t e u l ik

Nyhet! Montasjegruppebilde


Har du lyst 책 vite mer? WEB EPOST MOB FB

art-foto.no

post@art-foto.no 40 40 08 64 facebook.com/artfoto.no