Page 1


Proje; sunduğu nitelikli zaman geçirme alanlarıyla gece ve gündüz güvenli kullanıma açık, basit ve bununla birlikte sirkülasyon seçenekleriyle de keyifli bir yolculuk yaratıcısıdır.Sunduğu erişilebilme kolaylığıyla; duraklarında, yönetenler ve yönetilenler arasındaki toplumsal ve mekansal uzaklığını minimize eder; Meclis tüm bu devinimin içinde yerel halkın isteklerine karşılık vermesi gereği ortaya çıktığını, şeffaflığıyla her daim göz önünde olduğu ve bu saydamlığı koruması gerektiğinin bilincindedir; bu yüzden halkın erişimine , denetimine açık bir şekildekonumlandırılmıştır. Kentli, izleyici konumunu kaybetmeden yönetimin nasıl işlediği , karar mekanizması ve halkla olan etkileşimine en yakından tanıklık eder. Duraklar festivallere , kent pazarına ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabilen esnek bir kullanım olanağıyla ,ortak yaşam kültürü ve toplum bilincine katkı sağlar. Belediye artık resmi bir kurum olmaktan,önünden geçilip gidilen; resmi işlemler zorundalığında duraklanması gereken , yalnızca hizmet işlevlerini içeren bir mekanik toteler bütününden öteye geçmiş , yaşayan devinim gösteren , gidilmesi sıcak karşılanan bir odak metamorfozuna sahne olmuştur.Proje alanının yalnızlığı , şehre uzak oluşu artık onun ürettiği kamusallıkla giderilmiş, sahiplenilen bir hikayelerbütünü ortaya çıkarmıştır. Bu hikayenin en can alıcı noktlarından biri olan uzam , binanın merkezini sararak okuma salonuna dokunur , içte ve dışta kalmak ; dışta ve aynı zamanda içte bulunmak kullanıcıya soyut düzlemler sunarken üzerinden geçtiği peyzaj alanı, yükselirken gördüğü anfi, sürüklendiği arka cephe ve dönüş yolu insanın kendi sorgusuna , gerçekliğe dönüşe vurgu yapar.Kendini bir yolculuğun içinde bulan kullanıcı ,hikayesini oluştururken, diğer oluşların gözlemcisidir aynı zamanda...Uzam , yapısal bir eleman olarak rampa tanımından sıyrılıp, insana eşlik eden ,adımlarına ,düşüncelerineyön veren bir anlama dönüşür.Geldiği ve gideceği yer aynı değildir artık kullanıcını; uzam bir köprüdür artık...


Deniz arslan portfolyo  
Deniz arslan portfolyo  
Advertisement