Page 1

UV lepidla Tabulka produktů Vzniká v neprůhledném podkladovém materiálu oblast stínu? Je pro zastíněné oblasti potřeba ještě další způsob vytvrzení? Ne Lepíte sklo? Sklo a jiné materiály Vysoká pevnost a Kapilární účinek

Ultra čiré

Rychlé vytvrzení

Nízká viskozita

Řešení

3081

3491

3494

3922

Chemické složení

Akrylát

Akrylát

Akrylát

Akrylát

100 mPa·s

1 100 mPa·s

6 000 mPa·s

300 mPa·s

Barva

Čirá

Čirá

Čirá

Transparentní, bezbarvá

Fluorescence

Ano

Ne

Ne

Ano

-40 až +120 °C

-40 až +130 °C

-40 až +120 °C

-40 až +130 °C

25 ml, 1 l

25 ml, 1 l

25 ml, 1 l

25 ml, 1 l

Viskozita

Provozní teplota Velikost balení

Loctite® 3081

Loctite® 3491

Loctite® 3494

Loctite® 3922

• Akrylátové lepidlo vytvrzované UV zářením • Nízká viskozita, kapilární produkt pro aplikace po montáži • K lepení skla, plastů, kovů atd.

• Akrylátové lepidlo vytvrzované UV zářením • Nízké žloutnutí při vystavení slunečnímu svitu • K lepení skla, plastů, kovů atd.

• Akrylátové lepidlo vytvrzované UV a viditelným zářením • Nízké žloutnutí při vystavení slunečnímu svitu • K lepení skla, plastů, kovů atd.

• Akrylátové lepidlo vytvrzované UV a viditelným zářením • Nízké žloutnutí při vystavení slunečnímu svitu • K lepení plastů, kovů atd.

* další produkty s mechanismem sekundárního vytvrzování viz tabulka na straně 42

40


Ano*

Žádné sklo ohebnost/pružnost

Vysoká pevnost

Vysoká pevnost

Vysoká pružnost

Vysoká viskozita

Houževnaté

Velmi rychlé

Vteřinové lepidlo

Silikon

3926

3525

3555

4304

5091

Akrylát

Akrylát

Akrylát

Kyanoakrylát

Silikon

5 500 mPa·s

15 000 mPa·s

1 000 mPa·s

20 mPa·s

5 000 mPa·s

Transparentní, bezbarvá

Čirá

Transparentní, žlutá

Transparentní, světle zelená

Průsvitná, lehce mléčná

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

-40 až +150 °C

-40 až +140 °C

-40 až +100 °C

-40 až +100 °C

-60 až +180 °C

25 ml, 1 l

25 ml, 1 l

25 ml, 1 l

28 g, 454 g

300 ml, 20 l

Loctite® 3926

Loctite® 3525

Loctite® 3555

Loctite® 4304

Loctite® 5091

• Akrylátové lepidlo vytvrzované UV a viditelným zářením • Nízké žloutnutí při vystavení slunečnímu svitu • K lepení plastů, kovů atd.

• Akrylátové lepidlo vytvrzované UV a viditelným zářením • Nízké žloutnutí při vystavení slunečnímu svitu • K lepení plastů, kovů atd.

• Akrylátové lepidlo s velmi rychlým vytvrzením • Tvrdne při UV záření, viditelném záření a INDIGO záření • K lepení plastů, kovů atd.

• Kyanoakrylátové lepidlo • Silikonové lepidlo vytvrzované UV zářením a/ vytvrzované UV zářením nebo viditelným zářením se sekundárním vytvrzováním vulkanizací při • Vytvrzování ve spárach pokojové teplotě spouští povrchová vlhkost • Pro pružné utěsňování a • K lepení plastů, kovů, lepení papíru atd. • Dobrá adheze na kovy, sklo a většinu plastů

41


UV lepidla Seznam produktů Produkt/třída

Chemický základ

Vhodná vlnová délka pro vytvrzení

Sekundární vytvrzovací systém

Viskozita v mPa·s

Provozní teplota °C

Hloubka vytvrzení v mm

Barva

Fluorescence

Loctite® 322

akrylát

UV

ne

5500

-40 až +100

4

­transparentní, světle ­jantarová

ne

Loctite® 350

akrylát

UV

ne

4500

-40 až +120

4

­transparentní, světle ­jantarová

ne

Loctite® 352

akrylát

UV

Aktivátor 7071

15000

-40 až +150

4

transparentní, jantarová

ne

Loctite® 3011Med

akrylát

UV

ne

110

-40 až +100

4

­transparentní, světle ­jantarová

ne

Loctite® 3081Med

akrylát

UV

ne

100

-40 až +120

4

čirá

ano

Loctite® 3311Med Loctite® 3105

akrylát

UV/viditelné

ne

300

-40 až +130

>13

transparentní, bezbarvá

ne

Loctite® 3381Med

akrylát

UV

ne

5100

-40 až +130

4

průsvitná, ­bezbarvá

ne

Loctite® 3491

akrylát

UV

ne

1100

-40 až +130

4

čirá

ne

Loctite® 3494

akrylát

UV/viditelné

ne

6000

-40 až +120

>13

čirá

ne

Loctite® 3525

akrylát

UV/viditelné

ne

15000

-40 až +140

>13

čirá

ano

Loctite® 3526

akrylát

UV/viditelné

teplo, 120 °C, 15 min

17500

-40 až +140

>13

transparentní, jantarová

ano

Loctite® 3554Med

akrylát

UV/viditelné/ INDIGO

ne

300

-40 až +100

>13

transparentní, žlutá

ano

Med = certifikované podle ISO 10993 pro výrobu zdravotnických pomůcek

* tvrzené s Loctite® 97055, 100 mW/cm² při 365 nm ** ozařované 6 mW při 365 nm

42


Podkladové materiály

Manipulační pevnost za* (s)

Tvrdost Shore

4

10

D 68

20

15

D 70

••

17

10

D 60

••

8

10

D 68

8

10

D 74

>30

12

>30

Nelepivost za* (s)

Velikost balení Sklo

Poznámky

Plasty

Kovy

Keramika

••

50 ml, 250 ml

rychlé vytvrzení povrchu

••

50 ml, 250 ml

vysoká chemická odolnost a odolnost vůči vlhku

••

••

50 ml, 250 ml

vysoká chemická odolnost a odolnost vůči vlhku, houževnaté

••

1l

rychlé vytvrzení povrchu

••

••

25 ml, 1 l

rychlé vytvrzení povrchu

D 64

••

••

25 ml, 1 l

pro plasty citlivé na praskání

30

A 72

••

25 ml, 1 l

vysoce pružné, vysoká odolnost vůči teplotním cyklům

15

12

D 75

••

••

••

25 ml, 1 l

vysoká průhlednost, nízké žloutnutí

>30

8

D 65

••

••

••

25 ml, 1 l

vysoká průhlednost, nízké žloutnutí

10

5

D 60

••

••

25 ml, 1 l

vysoká pevnost, houževnaté

<5

5

D 62

••

••

••

••

25 ml, 1 l

lepí sklo a plasty, s tepelným vytvrzením

10

5

D 75

••

25 ml, 1 l

rychlé vytvrzení, na barevné průhledné materiály

•• velmi vhodné • vhodné

43


UV lepidla Seznam produktů Chemický základ

Vhodná vlnová délka pro vytvrzení

Sekundární vytvrzovací systém

Viskozita v mPa·s

Provozní teplota °C

Hloubka vytvrzení v mm

Barva

Fluorescence

Loctite® 3555Med

akrylát

UV/viditelné/ INDIGO

ne

1000

-40 až +100

>13

transparentní, žlutá

ano

Loctite® 3556Med

akrylát

UV/viditelné/ INDIGO

ne

5000

-40 až +100

>13

transparentní, žlutá

ano

Loctite® 3921Med

akrylát

UV/viditelné

ne

150

-40 až +130

>13

transparentní, bezbarvá

ano

Loctite® 3922Med

akrylát

UV/viditelné

ne

300

-40 až +130

>13

transparentní, bezbarvá

ano

Loctite® 3926Med

akrylát

UV/viditelné

ne

5500

-40 až +150

>13

transparentní, bezbarvá

ano

Loctite® 3936Med

akrylát

UV/viditelné

ne

11000

-40 až +140

>13

transparentní, bezbarvá

ano

Loctite® 4304Med

kyanoakrylát

UV/viditelné

povrchová vlhkost

20

-40 až +100

>13

transparentní, světle zelená

ne

Loctite® 4305Med

kyanoakrylát

UV/viditelné

povrchová vlhkost

900

-40 až +100

>13

transparentní, světle zelená

ne

silikon

UV

atmosférická vlhkost

5000

-60 až +180

4

průsvitná, lehce mléčná

ne

Produkt/třída

Loctite® 5091

Med = certifikované podle ISO 10993 pro výrobu zdravotnických pomůcek

* tvrzené s Loctite® 97055, 100 mW/cm² při 365 nm ** ozařované 6 mW při 365 nm

44


Manipulační pevnost za* (s)

Tvrdost Shore

10

5

10

Nelepivost za* (s)

Podkladové materiály Velikost balení Sklo

Poznámky

Plasty

Kovy

Keramika

D 77

••

25 ml, 1 l

rychlé vytvrzení, na barevné průhledné materiály

5

D 68

••

25 ml, 1 l

rychlé vytvrzení, na barevné průhledné materiály

>30

3

D 67

••

25 ml, 1 l

pro plasty citlivé na praskání

>30

5

D 66

••

25 ml, 1 l

pro plasty citlivé na praskání

>30

3

D 57

••

25 ml, 1 l

pro plasty citlivé na praskání

>30

12

D 55

••

25 ml, 1 l

pro plasty citlivé na praskání

<5

2

D 72

••

28 g, 454 g

vysoká adheze na plasty, vytvrzení při nízké intenzitě

<5

2

D 77

••

28 g, 454 g

vysoká adheze na plasty, vytvrzení při nízké intenzitě

30

>30

A 34

••

••

300 ml, 20 l

vysoce pružný, acetoxy-silikon

•• •• velmi vhodné • vhodné

45

/uv  

http://3210.cz/hansa/files/soubory/uv.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you